ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONVZ Vrije Keuze Zorgplan"

Transcriptie

1 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen. Welko bij ONVZ. Zonder olledige inforatie kunnen wij niet oor u aan de slag U wilt een erzekering afsluiten oor uzelf en oor eentuele gezinsleden. Wij hebben de oorletters, de naa en het burgersericenuer an iedereen nodig. Alle personen noeen we erzekerden. U kunt uw aanraag ook regelen ia onz.nl Voorletters en achternaa erzekerde 1 geboortedatu burgersericenuer Voorletters en achternaa erzekerde 2 geboortedatu burgersericenuer Voorletters en achternaa erzekerde 3 geboortedatu burgersericenuer Voorletters en achternaa erzekerde 4 geboortedatu burgersericenuer Voorletters en achternaa erzekerde 5 geboortedatu burgersericenuer De datu waarop u het Zorgplan wilt laten ingaan? Vrije Keuze biedt u een pria basis Met onze basiserzekering bent u (oor een groot deel) erzekerd an noodzakelijke edische kosten. Kruis aan wie wel een basiserzekering neet. En wie niet. keuze erzekerde 1 keuze erzekerde 2 Als ieand uit het buitenland kot of juist daar gaat werken, gelden oor een basiserzekering andere regels. Wilt u eer weten? Ga naar onz.nl of bel ons Serice Center op Wij helpen u graag. keuze erzekerde 3 keuze erzekerde 4 Een andere nationaliteit dan de Nederlandse Heeft ieand een andere dan de Nederlandse nationaliteit? Geef dan duidelijk aan o wie het gaat en wat de nationaliteit is. Heeft de persoon een EU-nationaliteit, stuur dan een kopie an het paspoort of Europees identiteitsbewijs ee. Bij een niet-eu-nationaliteit ragen we u een kopie an het paspoort en an de beschikking an de IND ee te sturen. Voor personen et inkosten uit het buitenland of werkzaa in het buitenland kunnen andere regelsgelden Zijn er personen die een basiserzekering willen en die werkzaa zijn in het buitenland of inkosten ontangen uit het buitenland? Ja - Licht hieronder toe Geef aan o wie het gaat, in welk land er gewerkt wordt, uit welk land de inkosten koen, en het soort inkosten, zoals inkoen uit arbeid, pensioen of een uitkering. keuze erzekerde 5 Wij kunnen u o aanullende inforatie ragen.

2 pagina 2 Met ONVZ Vrije Keuze Zorgplan is uw gezondheid in goede handen ONVZ biedt u een ruie keuze. Zo kunt u kiezen oor een aanullende erzekering, een tandartserzekering en een. Bij onze basiserzekering kunt u zelf kiezen oor de hoogte an uw rijwillige eigen risico. Wat is een eigen risico? Het eerste deel an de zorgkosten die een erzekerde elk kalenderjaar zelf oet betalen, noeen we het eigen risico. Elke erzekerde an 18 jaar en ouder heeft een erplicht eigen risico. De oerheid stelt dit erplichte eigen risico elk jaar ast. Een aanullende erzekering zonder onze basiserzekering? Als u geen basiserzekering bij ONVZ afsluit, aar wel een aanullende erzekering, berekenen wij een toeslag an 50% op de preie oor de aanullende erzekering. ONVZ Vrije Keuze Zorgplan oor erzekerde 1 Vul oor elke erzekerde apart het Vrije Keuze Zorgplan in. Let goed op de nuers, zodat wij weten o wie het gaat Is de basiserzekering alleen niet oldoende? Sluit een aanullende erzekering af an beperkt tot zeer uitgebreid. Een aanullende erzekering oor ieand jonger dan 18 jaar? Voor erzekerden jonger dan 18 jaar ag de dekking an een aanullende erzekering niet hoger zijn dan die an hun ouders. Sluiten de ouders elk een andere aanullende erzekering af? Dan kunt u oor de kinderen, jonger dan 18 jaar, kiezen oor de erzekering an de ouder et de hoogste dekking. Voor een aanullende erzekering kiezen als u in het buitenland woont? Wij kunnen u Vrije Keuze,, of aanbieden. Sos hoeen wij niet eer te weten oer uw gezondheid. Sos wel. Kiest u onze basiserzekering in cobinatie et, of? Of kiest u alleen oor onze basiserzekering? Dan is géén inforatie nodig oer uw gezondheid. Zie de bijlage bij dit forulier et de gezondheidsragen. Kies et zelf uw ergoeding. Deze tandartserzekering kunt u kiezen oor iedereen anaf 18 jaar. Het of als u in het buitenland woont? Wij kunnen u de aanbieden. De oerige odules en niet. zonder onze basiserzekering? Als u geen basiserzekering bij ONVZ afsluit, aar wel, berekenen wij een toeslag an 25% op de preie oor. Onze edische dienst beoordeelt uw antwoorden op de bijlage. De edische dienst an ONVZ beoordeelt de antwoorden op de gezondheidsragen op de bijlage bij dit forulier. De dienst eldt de beindingen aan ONVZ. Pas daarna besluiten wij of u de erzekering kunt afsluiten, of niet. Eigen Risico Minder preie betalen oor uw basiserzekering? Naast uw erplichte eigen risico kunt u kiezen oor een rijwillig eigen risico. Module D alleen in cobinatie et Sos ragen we eer inforatie oer uw gebit. Kiest u oor of oor een an onze tandartserzekeringen, dan willen wij eer weten oer uw gebit. Als u oor de Module A kiest, dan hoeft dat niet. Zie de bijlage bij dit forulier et de gezondheidsragen. is iets oor u, als rust en priacy oor u belangrijk zijn. Uit het kunt u kiezen oor iedereen anaf 18 jaar. Met snel weer aan de slag. Of u onderneer bent of niet, anaf 18 jaar kunt u kiezen oor. Geen en extra erzekering.

3 pagina 3 erzekerde 2 erzekerde 3 erzekerde 4 erzekerde 5 Verzekerde 2 kiest oor erzekerde 1 Verzekerde 3 kiest oor erzekerde 1 Verzekerde 4 kiest oor erzekerde 1 Verzekerde 5 kiest oor erzekerde Module D + Module D + Module D + Module D + Geen Geen Geen Geen en extra erzekering en extra erzekering en extra erzekering en extra erzekering Beschering persoonsgegeens ONVZ erwerkt uw gegeens oor het erzekeren, arketingactiiteiten, waarborgen an de eiligheid en integriteit an de financiële sector en onze organisatie en statistische analyses. Voor fraudebestrijding en beheersing an de risico s kan ONVZ uw gegeens raadplegen en astleggen bij de Stichting CIS. Meer inforatie, waaronder het priacyregleent, indt u op Als u dit forulier ondertekent, geeft u ONVZ toesteing uw gegeens uit te wisselen et derden. Uiteraard oet dit dan wel noodzakelijk zijn oor de uitoering an de erzekering(en). Persoonlijke gegeens checkt ONVZ bij de Geeentelijke Basisadinistratie. ONVZ houdt zich aan de regels an de Wet beschering persoonsgegeens en de geldende gedragscodes. Meer weten? Zie Polisoorwaarden en contractperiode Kijk oor de polisoorwaarden op onz.nl. U kunt ze ook opragen bij ons Serice Center op Na het afsluiten an een erzekering ontangt u de polisoorwaarden. Op de erzekering(en) is Nederlands recht an toepassing. Een erzekering loopt steeds oor een kalenderjaar tot u deze schriftelijk en op tijd opzegt. Opzegrecht Bij het aangaan an de basiserzekering en/of een aanullende erzekering, hebt u als erzekeringneer een bedenktijd an 14 dagen. U kunt de erzekering schriftelijk opzeggen binnen 14 dagen na het sluiten an de erzekering, of, als dat later is, binnen 14 dagen nadat u de polisoorwaarden hebt ontangen. Hierdoor bestaat er geen aanspraak op dekking. ONVZ Ziektekostenerzekeraar N.V. (handelsregister: , AFM-nr: ) oert de uit. ONVZ N.V. (handelsregister: , AFM-nr: ) de aanullende en andere erzekeringen. Beide zijn geestigd te Houten. Postbus 392, 3990 GD Houten. Telefoon: Fax: Internet:

4 pagina 4 Voor onze adinistratie hebben wij nog een aantal gegeens an u nodig Bent u een nieuwe klant en kiest u een andere ingangsdatu dan 1 januari? Kruis dan aan waaro u de erzekering aanraagt. ONVZ Oerstapserice aakt het u akkelijk Met deze aanraag an uw zorgerzekering geeft u ONVZ toesteing o naens u uw huidige zorgerzekering op te zeggen. U geeft ons ook toesteing o naens alle In erband et een scheiding erzekerden de aanullende ziektekostenerzekering(en) bij Een erhuizing uit het buitenland de huidige zorgerzekeraar op te zeggen. Wilt u niet dat ONVZ de aanullende erzekering(en) oor u opzegt? Nog niet erzekerd oor zorg Kruis dan dit hokje aan. Een andere reden - Licht hieronder toe Uw erzekeringsadiseur We willen nog weten wie de erzekeringneer is De correspondentie -ook oer de declaraties an erzekerden- sturen wij naar één persoon, de erzekeringneer. Hij/zij is erantwoordelijk oor de betaling an de preie, eigen risico's, eigen bijdragen en eentuele oorgeschoten bedragen. Uw collectiiteit Voorletters en achternaa erzekeringneer Uw KK nuer Huisnuer Toeoeging Postcode Assurantiekantoor Meinderink, MKB C Assurantiekantoor Meinderink, 9050 Straatnaa Plaats Telefoonnuer thuis Telefoonnuer obiel De diensterlening an E-ailadres ONVZ is ook olledig digitaal ingericht. Wilt u hier gebruik an aken, ga dan naar Topkwaliteit en serice staan bij ONVZ oorop Stuur dit forulier, en als dat Aan wie gaat u preie betalen? Wat is het rekeningnuer? Via ONVZ nodig is ook de bijlage et gezondheidsragen, naar: ONVZ Zorgerzekeraar Hoe aak betaalt u de preie? Hoe betaalt u aan ONVZ? Elk half jaar et 2% korting Via autoatische incasso Betaalt u per aand? Dat kan alleen ia autoatische incasso Elk kwartaal et 1% korting Per acceptgiro Eén keer per jaar et 3% korting postbus 425, 3990 GE Houten of fax naar: Een andere nationaliteit dan de Nederlandse? Heeft de persoon een EU-nationaliteit, Elke aand stuur dan een kopie an het paspoort of Europees identiteitsbewijs ee. Bij een niet-eu-nationaliteit ragen we u een De handtekening Met het zetten an de handtekening erklaart u, als erzekeringneer, het forulier en de bijlage, als dat nodig blijkt, olledig en juist te hebben ingeuld. U erklaart dat ook oor de andere te erzekeren personen. Als achteraf blijkt dat het forulier of de bijlage onjuist of onolledig is ingeuld, kan dat geolgen hebben oor de erzekering(en) of oor de afhandeling an declaraties. kopie an het paspoort en an de Datu an ondertekening binnen enkele dagen bericht Handtekening erzekeringneer beschikking an de IND ee te sturen. Nadat wij uw aanraag hebben ontangen, krijgt u an ons.

5 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Bijlage et gezondheidsragen Bij de keuze oor soige erzekeringen hebben wij inforatie nodig oer uw gezondheid. Hieroor ult u deze bijlage in. De bijlage hoort bij uw zorgerzekeringsaanraag. Onze edische dienst beoordeelt uw antwoorden en gaat daar ertrouwelijk ee o. De dienst eldt de beindingen aan ONVZ. Daarna besluiten wij of u de erzekering kunt afsluiten, of niet. De dienst eldt de beindingen oerigens alleen als u daar toesteing oor geeft. U geeft anzelf toesteing door uw aanraag te ondertekenen. Maar wilt u eerst zelf kennisneen an de beindingen en daarna beslissen of ONVZ wordt geïnforeerd? Kruis dan dit hokje aan Alleen raag 1 t/ 6 inullen Alleen raag 7 t/ 10 inullen Vraag 1 t/ 10 inullen - als u kiest oor, of zonder Vrije Keuze, - of als u kiest oor Optfit of, - of als u kiest oor, Zorg Luxe, of. - of als u kiest oor odule B, C of D. -als u kiest oor. In alle andere situaties hoeft u geen ragen in te ullen. ONVZ bewaart uw edische gegeens in een dossier. Onze edische dienst beheert dit dossier olgens officiële regels. U kunt bezwaar aken tegen de erwerking an uw edische gegeens door ONVZ. Zo'n bezwaar kan leiden tot het niet sluiten an de erzekering. Medische ragen (raag 1 t/ 6) Altijd inullen 1 oorletters en naa erzekeringneer Is ieand de afgelopen twee jaar bij een arts of andere behandelaar geweest? Heeft ieand de afgelopen twee jaar een behandeling of consult gehad: - an een arts of alternatief behandelaar? - Op het gebied an fysiotherapie, anueel therapie of Mensendieck/Cesar oefentherapie? - op het gebied an chiropractie, podotherapie, huidtherapie of osteopathie? Huisnuer Postcode O welke erzekerde(n) gaat het? En welk soort behandelaar en behandeling betrof het? Waaroor en wanneer ondergingen de personen de behandeling? Of is ieand nog onder behandeling? Noe het aantal behandelingen en consulten. 2 Medicijngebruik Gebruikt ieand edicijnen? Het kan o één soort edicijn gaan, of o erschillende soorten. Geef aan wie an de erzekerden edicijnen gebruikt. Waaroor gebruiken die personen edicijnen? Welke edicijnen zijn dat? En wat is de dosering? 3 Een hulpiddel gebruiken Draagt ieand een bril, contactlenzen, een hoortoestel, een pruik of haarstukje, steunzolen of prothese? Of gebruikt ieand een ander hulpiddel? Het kan o eer dan één hulpiddel gaan Geef aan wie an de erzekerden hulpiddelen hebben. O welke hulpiddelen gaat het?

6 4 Bij een orthodontist Is ieand onder behandeling bj een orthodontist, bijoorbeeld odat hij of zij een beugel oor tanden of kiezen draagt? Of erwacht ieand zo'n behandeling binnen één jaar? O welke erzekerde(n) gaat het? En in welk stadiu is de behandeling? Of wanneer start de behandeling? 5 Een consult of behandeling binnen één jaar Is er oor ieand een consult, behandeling, onderzoek of controle nodig of gewenst, of is dit binnen één jaar te erwachten? O welke erzekerde(n) gaat het en waaroor? 6 Vrij an klachten Zijn alle erzekerden lichaelijk en geestelijk gezond en rij an klachten? O welke erzekerde(n) gaat het? Geef aan welke klachten, aandoening of ziekte het gaat. Nee - Licht hiernaast toe Ja, iedereen Tandheelkundige ragen (raag 7 t/ 10) Altijd inullen 7 oorletters en naa erzekeringneer Bij een tandarts in behandeling geweest Heeft ieand een behandeling bij een tandarts gehad? Bijoorbeeld oor het aanbrengen an een facing of kroon, inlay, brug of iplantaat. Of odat ieand een gedeeltelijke prothese kreeg. Huisnuer Postcode Geef aan wie an de erzekerden een behandeling hebben gehad. O welke behandeling gaat het? En o hoeeel eleenten? 8 Binnenkort een tandartsbehandeling Verwacht ieand een behandeling bij een tandarts? Bijoorbeeld odat ieand een kroon nodig heeft, of een inlay, brug of iplantaat. Of ist ieand een of eer tanden of kiezen? Geef aan wie an de erzekerden een behandeling erwacht. O welke behandeling gaat het? En o hoeeel eleenten? 9 Behandeling aan het tandlees Heeft ieand een behandeling aan het tandlees gehad? Of erwacht ieand een behandeling aan het tandlees? Welke erzekerden hebben een behandeling gehad? Wat waren de klachten? Welke erzekerden erwachten nog een behandeling? En wat zijn de klachten? 10 Vrij an klachten Is iedereen rij an klachten als het gaat o tanden, kiezen, tandlees? Nee - Licht hiernaast toe Ja, iedereen Geef aan wat nog niet in orde is gekoen. Wie hebben klachten? En waaroer?

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? informatie voor de ondernemer 2 Arbeidsongeschikt, en hoe verder? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat nu? In deze brochure zetten we op een rij wat er gebeurt nadat u een aanvraag

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Beter Af Selectief Polis

Beter Af Selectief Polis Beter Af Selectief Polis Voorwaarden en aanspraken Ingangsdatum 1 januari 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons de Beter Af Selectief Polis. Dit is een Naturapolis.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie