Stebo: presentatie visie, missie, doelstellingen, activiteiten en resultaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stebo: presentatie visie, missie, doelstellingen, activiteiten en resultaten"

Transcriptie

1 2012 Steb: presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten Steb vzw Jaarbeurslaan Genk www. steb.be

2 INHOUDSTAFEL Onze missie en visie... 4 Ontstaan en histriek... 4 Scharniermmenten... 5 Verdere ntwikkelingen in de rganisatie p de dag van vandaag en blik p de tekmst... 7 Sleutelelementen en succesfactren in de ntwikkeling van de rganisatie... 9 Vrtdurend innveren... 9 Originaliteit... 9 De eclgische dimensie... 9 Steb in de samenleving Inspelen p maatschappelijke tendensen Ecnmisch duurzaam rganiseren Inspelen p de vraag Minder verheid, meer markt Financiële draagkracht Ontwikkelen en verbinden van krachten Ontwikkelen en verbinden van krachten Duurzame dwarsverbanden creëren Tensltte Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 2

3 Presentatie Steb 2012 Onze missie en visie Wij zijn een grep betrkken en enthusiaste mensen die werken aan een samenleving waarin ieder mens evenwaardig van tel is. Onze deskundigheid zit m in samenlevingspbuw, buurtntwikkeling, wnen, werken, ndernemen, educatie en energiebeheer en wij zijn getalenteerd in cmmunicatie, caching, prcesbegeleiding, netwerking en prjectwerk. Wij werken aan een leefmgeving die het talent en de bezieling van alle mensen prikkelt en ntwikkelt. We schenken extra aandacht aan mensen die vandaag minder mgelijkheden f kansen hebben. We ntwikkelen en verbinden de krachten tussen mensen, grepen, regi s en rganisaties. We pakken prblemen aan dr nze acties scherp te stellen p de plssingen. Wij zeken altijd de samenwerking p ver de grenzen van rganisaties, functies en vertuigingen heen. We gaan k het gesprek aan met beleidsverantwrdelijken en vrzieningen. We willen dat ns werk duurzaam is, tt blijvende resultaten leidt en bijdraagt tt een leefbare mgeving, k vr de mensen die na ns kmen. Ontstaan en histriek Steb ntstnd in 1987 als kleine vzw die de Genkse buurtwerkingen verkepelde en ndersteunde. Dat is meteen de rsprng van de naam: Steunpunt Buurtpbuwwerk. Tt p vandaag werken nze wijkwerkers in Genkse buurten. I In de jaren die vlgden, en meebewegend p de ecnmische perikelen in de Limburgse mijnstreek, nam Steb de eerste initiatieven mtrent tewerkstelling. Die waren rsprnkelijke gericht p de begeleiding van werkzekenden in de regi. In eerste instantie waren dat vral allchtne en laaggeschlde vruwen. Die delgrep breidde snel uit tt allchtne mannen, en later tt alle kwetsbare grepen p de arbeidsmarkt. De (her)integratie van die delgrepen p de arbeidsmarkt maken we waar dr activering, begeleiding, vrming, arbeidsbemiddeling en taal- en jbcaching. Sinds 2008 startten we k begeleidingsactiviteiten p vr werkenden, via ns lpbaancentrum (www.lpbaanwijzer.be). Na de mijnsluiting en de bijhrende particuliere verkp van de cité-wningen ntstnd het wninfrmatiecentrum. We bden deskundige ndersteuning van eigenaars die hun wning wilden renveren. Del was het bewaren van het wningerfged van de mijncités. Vandaag is dit initiatief bekend als infcentrum Wnen, actief in heel Limburg. Een pleg architecten en sciaal adviseurs ndersteunt lkale besturen en particulieren in het verbeteren van wnkwaliteit. We huden daarbij vrtdurend rekening met de bijdrage van wningen in de wnmgeving en nemen de impact van beide aspecten bewust mee in ns advies. Half jaren 90 ntwikkelde Steb een eerste prject vr allchtne ndernemers. Uitdaging ten was deze nieuwe delgrep vlt in de schakelen in het ndernemerslandschap in de eigen buurt en winkelmgeving. Die werking bestaat k vandaag ng, en greide uit tt een cmbinatie van prjecten die gericht zijn p de versterking van het micr-ndernemerschap (advies vr starters, caching, pleiding bedrijfsbeheer, taal- en leercaching) en prjecten gericht p de samenwerking van ndernemers vr sterke winkelbuurten (www.buurtzaken.be) De winkelstraatwerkers vertrekken vanuit het Peple-Planet-Prfit gedachtenged. Uit de werking naar ndernemers greide k het ndernemersatelier (www.ndernemersatelier.be) : een activiteitencöperatie vr werkzekenden die in een veilige en ndersteunende mgeving hun eigen zaak p pten zetten. Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 4

4 In 2008 startte Steb haar werking rnd energie. Vandaag hebben we een pleg van 12 deskundige energiescanners die energiescans uitveren bij particulieren. Zij adviseren bewners ver maatregelen die hun energiefactuur kunnen drukken. Priritaire delgrep zijn mensen in armede. In 2011 ntstnd tensltte Steb-Academie. Steb-Academie inspireert, vrmt en cacht prfessinals en vrijwilligers in hun werk vr een sterke samenleving. Krachten van mensen ntdekken, ntwikkelen en inzetten is de essentie. Mensen en grepen vinden bij ns kansen m zich met elkaar te verbinden, samen te leren en samen nieuwe initiatieven uit te breden. En altijd zit er winst p drie terreinen: de persn zelf, zijn team f rganisatie en de samenleving als geheel. Scharniermmenten Hier zmen we dieper in p enkele data die van bijzndere betekenis zijn geweest vr Steb en k vr versnelde grei en ntwikkeling hebben gezrgd. 1987: prichting van Steb, fcus van het werk lag bij buurtpbuwwerk in de Limburgse mijnregi. 1989: tijdens de recnversieperide na de mijnsluiting besteedde Steb veel aandacht aan tewerkstelling. Steb richtte haar activiteiten vral p de grep allchtne vruwen, werkls en vaak laaggeschld. Hier ligt de rsprng van ns tewerkstellingsprgramma vr kansengrepen. 1995: start van het eerste prject vr allchtne ndernemers. Steb zag het pkmend etnisch ndernemerschap als katalysatr van buurtntwikkeling. Sindsdien bieden we ndersteuning, pleiding en infrmatie vr ndernemers. Orsprnkelijk waren etnische kleine ndernemers de delgrep, later verruimde die naar alle ndernemers uit kansengrepen. 1996: na een testperide p kleine schaal, start het Infcentrum Wnen p in alle Limburgse mijncités. 1998: Steb, inmiddels een rganisatie met een 30-tal medewerkers, herstructureerde haar bestuursrganen en rganisatie-inrichting met als del meer wendbaarheid, prfessinaliteit en financiële zekerheid te ntwikkelen. 2000: de werking naar ndernemers breidt uit met een prjectmatige aanpak gericht p de revitalisering van een handelsmgeving die na de mijnsluiting sterk aan kracht had ingebet. Sindsdien ntwikkelden nze winkelstraatwerkers een specifieke deskundigheid in het pwaarderen van handelskernen dr het faciliteren van samenwerking tussen bewners, beleid en ndernemers. 2004: prichting van het Ondernemersatelier dat een veilige en begeleide try-ut biedt aan kandidaat-ndernemers die de stap van een vervangingsinkmen naar het pbuwen van een eigen nderneming willen maken. (www.ndernemersatelier.be) 2005: Het Infcentrum Wnen breidt haar werking uit naar Haspenguw en andere gemeenten in Nrd- en Midden-Limburg. Met haar integrale prgramma bereikt het Infcentrum Wnen vanaf dan 13 gemeenten, waarnder 8 Haspenguwse lkale besturen. 2005: Steb publiceert de Wegwijzer vr Buurtzaken : een praktische handleiding vr initiatiefnemers die willen werken rnd duurzaam ndernemen in buurtcntext.(www.buurtzaken.be) Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 5

5 2006: Steb publiceert het werkbek Renveren in Haspenguw : een beeldrijke brchure vr eigenaars en kpers van udere gebuwen in deze landelijke mgeving. Del is m hen met nieuwe gen te helpen kijken naar hun pand en een hen te inspireren tt drdacht, respectvl en kwaliteitsvl renveren. 2007: Vuurwerkt wrdt gelanceerd: een nieuwe visie en methdiek vr de begeleiding van mensen uit kansengrepen die werk willen maken van hun tekmst. De lancering van het bijhrende bek (heruitgegeven in 2011) vrmde een mijlpaal in het denken ver ndersteuning en caching bij Steb en in tallze rganisaties die Vuurwerkt sindsdien adpteerden. (www.vuurwerkt.be) 2008: de nieuwe afdeling Energie gaat van start. Tt p vandaag verden we met deze jnge pleg al energiescans uit bij Limburgse gezinnen, en realiseerden we 2000 dakislaties in een prject dat gericht is p cllectieve dakislaties. (www.islatieteams.be) 2008: Na het succesvlle Vuurwerkt, start Steb een lerend netwerk vr prfessinals uit bedrijfsleven, scial prfit en verheidsrganisaties. Het netwerk wil een stimulans bieden m het talent en bezieling van medewerkers in rganisaties meer centraal te plaatsen. Bijna 100 mensen participeren in dit netwerk. Ze kregen er een pleiding in Appreciative Inquiry en verden een piltprject uit in hun eigen rganisatie. Mede-initiatiefnemers zijn: Kessels&Smit, Evenwicht en de Universiteit Leuven. (www.talent-bezieling.be) Later (zie 2011) verenigen de initiatiefnemers zich in de werf, vlgt een tweede lerend netwerk en het initiatief vr de Appreciative Inquiry Wrld Cnference. Ng in 2008: Het werkdmein tewerkstelling breidt uit met Lpbaanwijzer, een lpbaancentrum vr mensen uit kansengrepen. Vanaf dat mment knden we nze expertise k aanbieden aan mensen uit kansengrepen mét een jb, en hen begeleiden naar een jbinvulling die het best past bij hun talenten, bezieling en cntext. (www.lpbaanwijzer.be) 2009: Steb is mede-prichter van Duwlim. Duwlim bemiddelt gedkpe leningen vr energiebesparende verbuwingen (van FRGE) naar de delgrepen. De medewerkers van Steb in het Infcentrum Wnen en het Energieteam begeleiden aanvraagdssiers.(www.duwlim.be) 2010: met de uitgave Mijn-Cité gaat het Infcentrum Wnen van Steb terug naar de plek waar het werk ntstaan is: de ude mijnwerkerswijken. Het bek Mijn-Cité staat stil bij de unieke kracht van het wningpatrimnium biedt aandachtspunten vr bewners, verbuwers, ntwerpers, beleidsmakers en uitverders. (www.mijncité.be) 2010: Bij de afrnding van het lerend netwerk (zie 2008) kmt het bek Leiden naar talent en bezieling uit. Het bek breekt een lans vr rganiseren vanuit krachten van mensen, en tnt in therie en praktijk he de verandermethdiek Appreciative Inquiry daarvr een inspiratiebrn kan zijn. Het bek werd uitgegeven dr LannCampus en heeft inmiddels een tweede druk bereikt. (www.talent-bezieling.be) 2011: Het succes van Vuurwerkt en de methdiek van lerende netwerken leidt tt de prichtingen van een zesde werkdmein binnen Steb. Academie legt zich te p het penen van kennis en ervaring die binnen Steb is pgebuwd naar een breed publiek, dr middel van lezingen, wrkshps, trainingsprgramma s, lerende netwerken en andere initiatieven. Een eerste grte pdracht vr deze afdeling is de rganisatie van het tweede Appreciative Inquiry Lerend Netwerk. (www.ailerendnetwerk.be) 2011: het bek de kracht van nderuit kmt uit. Auteur Jef Lingier schetst aan de hand van persnlijke verhalen van tal van betrkken mensen de histriek en de uitdagingen van het buurtpbuwwerk in de mijnstreek. (www.dekrachtvannderuit.be) 2011: De Werf wrdt pgericht als ESV (ecnmisch samenwerkingsverband), met als prichtende partners: Steb, Evenwicht, Kessels en Smit en prfessr emeritus René Buwen. Met dit samenwerkingsverband willen de partners een passende juridische en administratieve Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 6

6 basis geven aan hun gezamenlijke activiteiten: de rganisatie van Appreciative Inquiry lerende netwerken, het Wereldcngres Appreciative Inquiry (2012, Gent), (www.dewerf.rg) Verdere ntwikkelingen in de rganisatie p de dag van vandaag en blik p de tekmst 2012: In partnerschap met De werf nam Steb het initiatief tt de rganisatie van de Appreciative Inquiry Wrld Cnference Thema: Twards a new ecnmy f cnnected strengths, scaling up the generative pwer f Appreciative Inquiry. In april 2012 ntvangen we bijna 600 AI-practitiners en wetenschappers van ver de hele wereld vr een vierdaags prgramma van uitmuntende keynte sessies, papersessies, sympsia en wrkshps. Daarnaast vrzien we veel ruimte vr nderlinge ntmeting en netwerking, zdat nieuwe samenwerkingsinitiatieven ver grenzen van landen en werelddelen heen kunnen ntstaan. Het is de vijfde keer dat deze wereldcnferentie wrdt pgezet: de eerste drie edities vnden plaats in de Verenigde Staten, de vierde editie in Kathmandu (Nepal) en nu vr het eerst p Eurpese bdem. Deze cnferentie is een belangrijke mijlpaal in de ntwikkeling van Steb, mwille van de kansen p diepgaand leren vr meerdere van nze medewerkers én mwille van de kansen tt grensverschrijdende samenwerking p vlak van het brede veld van samenlevingspbuw (www.2012waic.cm) In 2013 hpen we nze nieuwe kantren in gebruik te kunnen nemen. In deze kantren zullen de centrale diensten van Steb en het vlledige Ondernemersatelier gehuisvest wrden. Daarnaast kmt er ruimte vr medewerkers in de satellieten die tijdelijk intensief rnd een innvatie willen samenwerken en vrzien we in vergaderaccmdatie die vldende ruim is m met de hele Steb pleg (ng. 75 medewerkers) te kunnen samenkmen. Deze vergaderaccmdatie zullen we daarenbven ter beschikking stellen vr gebruik dr partners en vr de rganisatie van wrkshps en trainingen dr Steb-Academie. De eerste verdieping van de nieuwe infrastructuur is ingericht als vrmings- en expertisecentrum rnd duurzaam ndernemerschap in Limburg met een uitgebreide pleidingsinfrastructuur. Dr deze nieuwe infrastructuur kmt er meer en betere teleiding, pleiding en advies aan werkzekenden en ndernemers richting Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen, meer specifiek duurzaam ndernemerschap. De nieuwe infrastructuur is een vrbeeld p vlak van duurzaam buwen en hernieuwbare energie. Het hele cncept van de nieuwe infrastructuur is er p gericht m CO² neutraal te wrden pgebuwd en uitgebaat. Het nieuw energie-actief kantr dat meer energie pwekt dan het verbruikt, met demparcurs vr de verschillende ec-efficiënte technieken fungeert infrmatiecentrum vr duurzaam energiegebruik. (www.samenduurzaamndernemen.be) Ng in 2012 hpen we een pp-up shp en pp-up restaurant te kunnen penen in de Genkse Vennestraat, in de nmiddellijke mgeving van C-mine, de site vr creatief ndernemerschap. Met deze innvatie krijgen ndernemers de kans m hun nderneming in een try-ut-mgeving uit te testen in nmiddellijke interactie met de mgeving en de klanten. Het cncept vrziet in ndersteuning via nieuwe marketing-instrumenten (vrnamelijk sciale media), waardr p heel krte tijd een grte bekendheid van de pp-up-nderneming mgelijk wrdt. De pp-up-shp en het pp-up-restaurant zijn bedeld vr startende ndernemers en bestaande ndernemers die een nieuw prjectidee in real life willen uittesten. Dit jaar is k ZINZET pgestart, een nieuw initiatief waarmee Steb senir-vrijwilligers de kans biedt m hun ervaring en expertise ng in te zetten p het dmein actief uder wrden. Ervaren medewerkers zijn veral aanwezig. Ze zetten zich in p de werkvler, in het vrijwilligerswerk, in adviesrganen en verlegstructuren. Ze zijn ndernemend vr de samenleving. Organisaties wrden duurzame rganisaties, wanneer zij hun ervaren medewerkers inzetten p hun sterktes en p wat hen energie geeft, p wat hen drijft. ZINZET wil bijdragen aan Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 7

7 rganisaties waarin de kracht van udere werknemers naar waarde wrdt geschat en wrdt aangesprken. Zinzet geeft training (bv rnd einde-lpbaan), rganiseert lerende netwerken (bv netwerk actief uder wrden in samenwerking met de prvincie Limburg) en begeleidt participatieprcessen met uders werknemers en vrijwilligers. Steb cördineert, en het trainingsen begeleidingswerk wrdt grtendeels uitgeverd dr senir-vrijwilligers. Vanaf het najaar 2012 tt en met het vlledige jaar 2013 viert Steb haar 25-jarig bestaan. Als thema vr dit feestjaar kiest Steb vr de kracht van verbinding en samenwerking. Op het prgramma staan nder andere: zichtbaar maken van de kracht van verbinding via een reeks van verhalen p nze website, een meerdaagse cnferentie vr medewerkers en stakehlders en een feestelijke ntmeting vr bewners. We willen feesten, maar tegelijk k maatschappelijke aandacht vragen vr alternatieven vr de drgeschten individualisering, die steeds meer mensen ziek maakt en in de marge verdrukt en nefaste gevlgen heeft p ecnmie en eclgie. We willen een discurs lanceren waarin verbinding tussen mensen leidt tt wederkerigheid, zrg, innvatie en eclgisch bewustzijn. (vlg het vanaf september p Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 8

8 Sleutelelementen en succesfactren in de ntwikkeling van de rganisatie Vrtdurend innveren De rde draad drheen histriek, mijlpalen en tekmstspren is vrtdurende innvatie. Als prjectrganisatie blijkt het ns te lukken m gevelig te blijven vr maatschappelijke tendensen en daarin vernieuwende acties te bedenken die de psitie van mensen uit kansengrepen kunnen versterken. We stellen tegelijk vast dat innvatie betekent: grenzen pzeken en verstijgen. Steeds vaker zien we dat nze knapste vernieuwingen ntstaan waar we erin slagen m verbindingen te leggen tussen medewerkers uit verschillende afdelingen, en tussen Steb en andere rganisaties. Het hudt ns bezig he we die kracht van grensdrbrekende verbinding ng verder kunnen ntwikkelen, zdat het innvatieve karakter van Steb bewaard en ng versterkt kan wrden. Originaliteit Steb werkt duurzaam aan samenlevingspbuw vanuit een unieke cmbinatie van inhudelijke expertise in samenleven, werken, wnen, ndernemen, energie en leren. Die cmbinatie, én nze pen en wederkerige stijl van samenwerken met stakehlders staat brg vr nze gekende innvatief vermgen. Steb werkt expliciet p een waarderend nderzekende manier: prblemen zien als kansen, kracht ntwikkelen tt resultaten. We bereiken duurzame resultaten p een duurzame manier. De eclgische dimensie Als rganisatie willen wij de fcus scherp huden p duurzaam rganiseren, met een z laag mgelijke impact van nze rganisatrische werking p de mgeving. In nze prjecten en diensten nemen wij de geveligheid vr eclgische impact als een expliciete verweging mee, p zdanige manier dat de prjecten in de praktijk bijdragen aan eclgische duurzaamheid. De eclgische dimensie is daarenbven het uitgangspunt vr ns Energieteam Steb heeft er bewust vr gekzen m in 2008 een afdeling energie p te richten. Duurzaam energiegebruik is een belangrijk aandachtspunt, maar we stelden vast dat mensen in kansarmede vaak van de maatregelen en dus financiële vrdelen verstken bleven. Het energieteam vert energiescans en adviesverlening uit bij particuliere huishudens. Pririteit gaat naar mensen in armede. Ondersteuning van (lkale) beleidsplanning p vlak van wnen en handel: in nze adviezen aan lkale besturen en het aanwakkeren van lkaal initiatief vertrekken we vanuit een eclgisch verantwrdbaar perspectief. Bijvrbeeld: impact p mbiliteit, kleinschaligheid als leefbaarheidsfactr, maximaal benutten van nabije hulpbrnnen en sterkten, drdachte ruimtelijke inplanting van gemeenschappelijke vrzieningen, wnplanning rekening hudend met tekmstige bevlkingsevluties en beheften Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 9

9 Waar mgelijk zetten we cllectieve eclgische prjecten p met een grte impact: inzake wnen: een vrbeeld zijn de cllectieve renvaties van daken, f de ndersteuning van vlkstuinen, hergebruik van kleding, In de werkdmeinen Energie en Wnen wrdt iedere adviesverlening bij particulieren k bekeken vanuit het eclgische aspect: technische en sciale adviseurs bespreken de energieimpact van materialen, ingrepen in de wning, helpen bij de berekening van kstenreducties, bemiddelen bij de aanvraag van premies, Via Duwlim helpt Steb het mee mgelijk maken dat het aanbd aan gedkpe leningen vr energiebesparende renvaties bekend raakt en gebruikt wrdt dr mensen uit lagere inkmensgrepen; Bij Steb is sinds het medewerkerscngres van 2008 een werkgrep duurzaam en energiek actief: een 10-tal medewerkers bedenken p geregelde tijdstippen nieuwe (en vaak ludieke) acties die de aandacht van alle medewerkers vestigen p het zuinig mgaan met water, energie, papier en beperken van afvalstrmen. Acties waren nder andere al: verschakeling van flessenwater p kraantjeswater, metingen van energieverbruik bij verwarming, aanstelling van een energieverantwrdelijke per lcatie, tweezijdig kpiëren als standaard-instelling van alle apparaten, hergebruik van papier in speelse ntitieblkken, herhaaldelijke initiatieven rnd carplen bij gezamenlijke activiteiten, Bij de planning en realisatie van de nieuwbuw vr Steb is expliciet gekzen vr de realisatie van een CO2-neutraal kantr. Deze nieuwe hmebase staat pen vr medewerkers, stakhlders en bewners. Het levert een minimale vetafdruk vr de mgeving en legt geen claim p de financiële gezndheid van de rganisatie de kmende 10 jaar. Het kantr dat fungeert als een kleine hernieuwbare energiecentrale, is mmenteel in aanbuw. Enkele resultaten Sinds de pstart van het werkdmein energie realiseerden we al energiescans bij Limburgse gezinnen. Jaarlijks krijgen 2500 gezinnen advies en ndersteuning via nze wnlketten. Via het prject cllectieve dakislaties isleerden we 2000 daken. Via Duwlim werden al 1000 grene leningen bemiddeld naar gezinnen met lage inkmens. Heel bijznder is k ns prject in wnmgevingen die aanpalen aan natuurgebieden. In samenwerking met de lkale verheid en natuurpunt zetten we de bewners aan m de grens tussen hun tuin en het natuurdmein te herstellen in zijn natuurlijke staat (en bijvrbeeld er hun afval, kterijen, enz. te verwijderen. Met deze cllectieve benadering bereiken we p krte tijd sterke resultaten: een cllectief respect vr het aanpalend natuurgebied, meer gemeenschapszin in de buurt en natuurherstel. Onze cmmunicatiestijl en waarderende benadering zijn hier echt succesfactren. Onze pbuwerkers, caches, adviseurs werken altijd vanuit een breed perspectief, zekend naar de best mgelijke en z cmpleet mgelijke plssing vr de klant. Daardr realiseren we meestal een integrale aanpak (wnen, werken, energie, samenleven). Dankzij aanzienlijke investeringen in ns ERP-pakket zijn we perfect in staat die integrale aanpak tt p niveau van het gezin waar te maken en p te vlgen. Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 10

10 We verwachten dat we zullen evlueren naar het ntwikkelen van kennis rnd het ntplien van cncrete acties vr een slim en eclgisch gerganiseerde wijk, buurt f drpsgemeenschap. De buurt lijkt ns een aangepast niveau m sterke cllectieve resultaten te bereiken inzake duurzaamheid, zelfvrziening in energiebehefte. We willen k verder bijdragen aan wederkerige en gelijkwaardige relaties tussen cnsument en leverancier, en niveaus van samenwerking rganiseren die betrkkenheid, medeverantwrdelijkheid en mede-eigenaarschap mgelijk maken. We zien een tendens bij steeds meer gezinnen in kansarme situaties m gevelig te zijn vr het mgaan met energiegebruik. Een mentaliteitswijziging is vlp gaande. Met nze initiatieven willen wij dat elan blijven versterken. Steb in de samenleving In nze acties werken wij priritair met en vr maatschappelijk kwetsbare mensen en gezinnen. In het werken naar plssingen vr beheften en prblemen, vertrekken we vanuit kracht die er bij de mensen is en huden de fcus bij de gewenste en haalbare plssing. Een inkmen uit werk f ndernemen is de belangrijkste hefbm vr de versterking van de sciaal ecnmische psitie van mensen, gezinnen, buurten en regi s. Daarm gaan veel inspanningen van Steb naar deze werkdmeinen. Wat betreft de interne werking van nze rganisatie willen wij expliciet de kracht van diversiteit benutten. Het medewerkersteam bestaat uit mannen en vruwen met heel verschillende achtergrnden in pleiding, leefmgeving, maatschappelijke achtergrnd, etnische afkmst. We kiezen vr een maximale medewerkersbetrkkenheid. He den we dit? Begeleiding van werkzekenden: van activering in de buurt waar ze wnen, ver begeleiding bij het zeken naar een passende pleiding f jb, tt caching p de werkvler. Sinds dit jaar bieden we k zeer expliciet een integraal werk&welzijnstraject vr de meest kwetsbare mensen p de arbeidsmarkt. Lpbaancentrum Lpbaanwijzer : Werkenden die vastlpen p hun werk kunnen berep den p lpbaancaching. Immers, duurzame tewerkstelling kan maar als mensen p hun werk de kans krijgen m sterkten te benutten in een mgeving die past bij hun werk- en leerstijl. Ondernemerschap stimuleren en ndersteunen: We ntwikkelden een cmpleet trajectmdel gaande van infrmatie, advies en begeleiding van kandidaat-ndernemers, hulp bij de effectieve start van de nieuwe nderneming, en via het ndernemersatelier k een veilige ruimte vr experimenteren en uitprberen van het ndernemingsidee. We vertalen van nze waarderend nderzekende insteek in nze benadering van vrming, participatieprcessen, lerende netwerken: bij al deze activiteiten vertrekken we vanuit krachten die mensen nu al hebben, creëren een beeld van waar ze naarte willen en vullen de spanning tussen sterkte en wens p met cnrete leeractiviteiten. In het buurtwerk buwen we aan sciale chesie in achterstandswijken. In buurten zien we vaak belangrijke maatschappelijke spanningsvelden uitvergrt: segregatie, ecnmische achterstelling, wningprblematieken, generatiespanningen, etnische spanningen,. Via nze waarderend nderzekende visie en instrumenten slagen we er regelmatig in m vanuit spanningen pnieuw verbinding te den greien, en bewners te stimuleren m in Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 11

11 partnerschappen te werken aan het ppakken van prangende kwesties waarmee ze in hun wnmgeving gecnfrnteerd wrden. Enkele resultaten 400 werkzekenden per jaar krijgen via nze dienstverlening een vlgende stap in de richting van een duurzame jb. Jaarlijks cachen we 250 werknemers bij het zeken naar een jbinvulling die past bij hun talenten, bezieling en wat ze ndig hebben in de werkcntext m te kunnen flreren. We begeleiden 400 kandidaat-ndernemers per jaar: meestal kandidaat-ndernemers van allchtne afkmst f werkzekenden. We werken vaak in vrij cmplexe leefmgevingen waarin verschillende krachten destructief p elkaar inwerken. Als we er dan in slagen die m te buigen tt cnstructieve krachten, zijn we erg trts. Z zagen we bijvrbeeld in Meulenberg (Huthalen) he er, net dr te vertrekken van gede herinneringen en een sterke wens vr de tekmst, een hele gemeenschap gembiliseerd werd en er gedeelde verantwrdelijkheid vr het gede beheer van het ntmetingscentrum ntstnd. We zijn er trts p wanneer we het cllectief kunnen versterken, precies dr te investeren p het samenbrengen en verbinden van mensen rnd participatie in beleidsvrming, thema s rnd wnen en leefbaarheidsacties: in buurt- en drpsraden, handelaarsgrepen, enz. We ndersteunen lerende netwerken waarin we een gezamenlijk bijna 300 mensen bereiken en ndersteunen in een cllectief prces van samen leren en samen actie ndernemen. Vandaag hebben we lerende netwerken lpen rnd 1/ talent en bezieling in rganisaties 2/ het versterken van klussenmannen in hun cmmunicatie met kansarme gezinnen 3/ het inschakelen van seniren-vrijwilligers in het kader van active aging. Steb wrdt iedere dag waargemaakt dr een diverse pleg medewerkers. We zien diversiteit als kracht, talent en bezieling als uitgangspunt, een grte betrkkenheid, initiatiefrecht en innverend vermgen. Algemeen ver al nze werkdmeinen heen zijn we trts p het vermgen van nze rganisatie en medewerkers m maatschappelijke signalen te herkennen, daarrnd prjecten te ntwikkelen en de succesvlle prjecten duurzaam te verankeren in een dienstverlening. Inspelen p maatschappelijke tendensen Terwijl de maatschappelijke nadruk uitgesprken ligt bij het individu, lijkt ns de tekmst te liggen bij de kracht van het verbinden van sterkten van individuen tt krachtige cllectieven. In het verbinden van mensen in netwerken ligt de mgelijkheid van nderlinge steun, ntwikkeling van gezamenlijke kracht. Die nieuwe cllectieve werkvrmen gaan we hard ndig hebben m het hfd te bieden aan tal van maatschappelijke uitdagingen. Waar mgelijk willen we evlueren in die richting zdat de kracht van steun van en samenwerking met peers aangesprken wrdt. We willen ng meer dan vrheen gaan zeken naar acties die de cllectieve kracht aanwakkeren. Drheen nze praktijkervaring met een mdel van waarderend nderzekende lerende netwerken leerden we dat de kwaliteit van de verbinding tussen de deelnemers minstens even belangrijk is in het leerprces dan de kennisdimensie. Ok p rganisatieniveau willen we dit inzicht ng sterker drtrekken. We willen bredplaatsen creëren waarin medewerkers en stakehlders samen kunnen leren en innveren. Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 12

12 Ecnmisch duurzaam rganiseren In de rganisatie van al nze activiteiten streven we naar een financieel duurzaam resultaat. Ecnmisch duurzaam rganiseren betekent een evenwicht zeken tussen durven investeren in innvatie en resultaat- en rendementsgerichtheid. Al te zeer gericht zijn p rendement p krte termijn zu innvatie in de weg staan Maatschappelijk: ndersteuning van lkale ecnmie stimuleren en ndersteunen van ndernemerschap, als hefbm van buurtntwikkeling ndersteuning van een lkale dienstenecnmie die maximaal lkale sciaal-ecnmische beheften invult met de creatie van plaatselijke tewerkstelling Inspelen p de vraag We kppelen lkale beheften aan ecnmische pprtuniteiten. Vrbeelden daarvan zijn het dakislatieprject (dat k een sciaal tewerkstellingsprject is), de ndersteuning van ndernemerschap dat in de beheften van buurten vrziet, de pp-up-shp die we binnenkrt pzetten. Intern beleidsmatig wegen we nze prjecten p hun financiële duurzaamheid. We innveren met het g p het creëren van duurzame diensten. Werkdmeinen f prjecten waarvan we denken dat die p langere termijn financieel niet haalbaar zijn wrden niet eindels verder gezet. We durven investeren belftevlle ideeën f prjecten en hanteren daar een langere termijn perspectief. Steb: ndernemers in een samenleving Uit metingen blijkt dat ndernemers die dr Steb zijn begeleid een gede slaagkans hebben m het als ndernemer te maken. In een handelsbuurt te Heusden-zlder investeerden we gedurende lange termijn in participatie en c-creatie met de ndernemers. We zien als belangrijke effecten: een sterk gelf in eigen kunnen bij de handelaars, een bleiende handelsmgeving en een verlaagde leegstand van handelspanden. De activiteitencöperatieven, waarvan Ondernemersatelier deel uitmaakt, zijn een vaste waarde gewrden in het landschap van de sciale ecnmie. Bij Steb slaagden we erin m nze inkmsten sterk te diversifiëren en daardr nze financiële kwetsbaarheid grtendeels weg te werken. Onze inkmensstrm is verspreid ver subsidies, pdrachtfinanciering, marktcnfrme dienstverlening en verkp. We betrekken deze middelen zwel bij de diverse verheidsechelns (lkaal, prvinciaal, Vlaams, Eurpees) als bij bedrijven, intermediaire rganisaties (zals VDAB) en particulieren. Onze cash-psitie is in de afgelpen tien jaar fundamenteel versterkt dr jaren vlgehuden inspanningen. Onze behefte aan krte-termijnkredieten is vlledig weggewerkt. Vr belangrijke investeringen (in aankp van panden en nieuwbuw) den we berep p lange termijnkredieten. We hebben een zeer efficiënt mnitring-systeem uitgewerkt, dat ns in staat stelt m diverse belangrijke financiële parameters zeer nauwkeurig p te vlgen. Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 13

13 We veren een pen en transparant financieel beleid: zwel naar pdrachtgevers, bestuur als medewerkers. Steb investeert haar batig sald grtendeels in het sciaal passief, wat duurzame tewerkstelling makkelijker mgelijk maakt in een prjectmgeving als Steb. Minder verheid, meer markt Van nze ervaring met het pzetten van islatieteams als lkale dienstenecnmie leren we dat dit mdel navlging kan hebben in andere prjecten, uitgebreid kan wrden naar andere maatschappelijke beheften die er zijn. We zullen in de kmende jaren alert blijven vr de mgelijkheden p dit terrein en p die manier lkale tewerkstelling creëren die een antwrd biedt p nieuwe lkale beheften. Op vlak van het management van nze prjecten wrden we de laatste jaren gecnfrnteerd met een gigantische tename van bureaucratisering. De tekenning van subsidies en de pvlging van dssiers en afrekeningen dr de verheden wrden steeds ingrijpender- gedreven dr een principe van wantruwen. Vr ns prjectprmtren heeft dat tt effect dat er steeds minder ruimte is m prjecten slim uit te veren in een steeds veranderende mgeving en een nevenredige aandacht en werktijd dient te gaan naar administratieve mnitring. Daarnaast wrden we gecnfrnteerd met verschillende administratieve interpretaties van regelgeving, waardr we aan ndzakelijke duidelijkheid verliezen en nze risic s verhgen. Maar k vr de verheid zien we nadelige effecten: de tenemende administratieve last vraagt k tename aan cntrle en stijging van ksten vr cntrle. De ecnmische instabiliteit det de financiële druk p de verheden tenemen. Dat lijkt vr Steb een bedreiging p middellange termijn waarp we vandaag al willen anticiperen. We zeken mmenteel naar strategieën waarmee we nze financiële afhankelijkheid van verheden kunnen verminderen en meer inkmsten betrekken uit marktcnfrme pdrachten en verkp. Financiële draagkracht Het glbaal budget vr 2011 bedreg m en bij de 4 miljen eur. Ongeveer 3,75 miljen eur hiervan bestaat uit subsidies. Deze subsidies kunnen enkel definitief verwrven wrden wanneer aangetnd kan wrden dat de bjectieven behaald werden, de delstellingen gerealiseerd werden, de afgesprken prestaties geleverd werden, en / f er aanvaardbare ksten vr gedeclareerd wrden. Steb bekmt haar subsidies vanwege diverse subsidiekanalen, p alle beleidsechelns, uit z n 50 tal subsidiecntracten. Ontwikkelen en verbinden van krachten Ontwikkelen en verbinden van krachten Bij Steb werken een 75-tal medewerkers. Werken bij Steb is beiend, verrijkend en effectief. We besteden veel zrg aan vrtdurend innveren en leren. We benutten maximaal kansen m samen te werken: intern en extern. We streven ernaar dat ieders werk zveel als mgelijk aansluit bij zijn/haar talenten en passie. We ntwikkelen nze sterkten, investeren veel in nderlinge samenwerking en zijn fier p de verscheidenheid van nze grep. We ntwikkelen en verbinden de krachten tussen mensen, grepen, regi s en rganisaties. We zetten prcessen p waarin burgers en beleidsverantwrdelijken dialgeren. We pakken prblemen aan dr nze acties scherp te stellen p de plssingen. Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 14

14 Wij zeken in ns werk altijd de samenwerking p ver de grenzen van rganisaties, functies en vertuigingen heen, in alle vrijheid en in gedeelde verantwrdelijkheid. We gaan k het gesprek aan met beleidsverantwrdelijken en vrzieningen. In tal van prjecten werken we met lkale, prvinciale, Vlaamse en Eurpese beleidsverantwrdelijken samen, die in Steb een partner hebben in de uitvering van beleidspties. Participatie en samenwerking We faciliteren tal van participatieprcessen: lkaal wnverleg, verleg naar aanleiding van cncrete wnprjecten, drpsraden, bewnersgrepen in buurten, ndernemersgrepen, Participatie in de rganisatie: tweejaarlijks zetten we met medewerkers en bestuur participatiedagen p rnd rganisatiethema s waarin we willen innveren. We experimenteren met nieuwe vrmen van samenwerking. Vrbeelden: ESV De werf, ESV Samen Duurzaam Ondernemen, Duwlim. Met deze rganisatievrmen willen we samenwerking met meerdere partners een maximaal evenwaardig karakter geven en wendbaarheid in functie van de veranderende mgeving mgelijk maken. Intern efenen we ns in vrmen van dienend leiderschap. Onze leidinggevenden faciliteren vral de relaties tussen medewerkers, eerder dan te sturen p taken. Vrnaamste tetssteen is dat nze medewerkers en bestuurders vral kunnen bijdragen aan de rganisatie vanuit hun talent en waarden, en daarin k afstemming kunnen vinden met anderen binnen het eigen werkdmein, ver de werkdmeinen en zelfs ver de rganisatiegrenzen heen. Vernieuwing: intern en extern In nze afdeling buurtpbuwwerk trachten we participatieve grepsprcessen te ntwerpen m cllectieve energie, dynamiek en plssingen te laten ntstaan rnd belangrijke maatschappelijke thema s die kansarme wijken meer dan elders in de samenleving- treffen. We ntwikkelden een methdiek gebaseerd p Appreciative Inquiry m met bestuur en lkale bewners en stakehlders een dialg p te zetten rnd lkale wnplanning. De resultaten van deze vernieuwde aanpak zijn uitstekend: hgere participatie, mede-eigenaarschap en innvatief vermgen. In 2008 rganiseerden we een intern participatieprces nder de nemer samen duurzaam ndernemen. Dit leidde tt een sterk verhgde betrkkenheid van medewerkers in het realiseren van prjecten van rganisatiebreed belang. Vrbeelden daarvan die vandaag ng drwerken zijn: de werkgrep rnd interne duurzaamheid, de pstart van het werkdmein Academie, de creatie van de plannen vr de nieuwbuw (die p dit mment wrdt pgetrkken), de aanpak rnd interne en externe cmmunicatie. In 2011 lanceerden we de nieuwe rganisatiewebsite We vrzien met deze site in mgelijkheden vr medewerkers m zelf rechtstreeks met de buitenwereld te cmmuniceren in de vrm van nieuwsberichten, agendapunten en blgs. We merken vanuit reacties in de buitenwereld dat Steb gezien wrdt als een aantrekkelijke werkgever. Daardr slagen we er vandaag de dag makkelijker dan it in m medewerkers aan te trekken die bewust kiezen vr een jb in nze rganisatie die sprt met hun persnlijke maatschappelijke engagement. Negtiërend ntwerpen en c-creëren: twee sleutelbegrippen vr de tekmst Op het terrein van bestuurlijke participatie van bewners en andere stakehlders, zien we een beiende tekmst in het negtiërend ntwerpen, waarbij de scp is m verschillende maatschappelijke aspecten af te wegen bij ntwerp en besluitvrming. Een vrbeeld: elke inplanting van een nieuw bedrijf (ecnmie) heeft gevlgen p de ruimte (eclgie) en de leefbaarheid. Net in het Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 15

15 dmein van wnen en ruimtelijke planning zal het in de tekmst erg belangrijk wrden m vraf zrgvuldig alle mgelijke impact in te schatten. Daarin zal de betrkkenheid van alle stakehlders een belangrijke meerwaarde betekenen, die draagvlak ntwikkelt en meer garanties geeft p duurzame beslissingen. Binnen in nze rganisatie hebben we de tendens gezet m nze medewerkers en bestuur meer en meer te betrekken bij het maken van strategische keuzes, met een grtere nderlinge verbinding en gede resultaten tt gevlg. Dit elan willen we in de tekmst verruimen, zdat k nze externe partners en stakehlders meer betrkken en er drheen pen participatie verdere innvatie kan gedijen. We zien tensltte dat grenzen tussen ns en andere rganisaties vervagen, en netwerksamenwerking in diverse pstellingen greit. Vaak hebben we, afhankelijk van het prject, verschillende partners ndig m de best mgelijke resultaten te kunnen garanderen. In die netwerksamenwerking zien we interessante mdellen ntstaan van cllectieve besluitvrming, ccreatie, wederkerigheid als nrm en gezamenlijke fcus p het cllectief belang. Netwerksamenwerking is een greiende trend, waarin Steb zich vluit inschakelt. Duurzame dwarsverbanden creëren In de aanwerving van medewerkers besteden we met zrg aandacht aan het nderzeken van het engagement van de kandidaten. Dr nze medewerkerspleg samen te stellen uit maatschappelijk geëngageerde en breeddenkende mensen, ntwikkelt een integrale kijk zich p elke niveau en in elk werkdmein van Steb. We steunen p de ervaringen en deskundigheid van nze medewerkers bij de ntwikkeling van nieuwe prjecten en het eigentijds vrmgeven van nze rganisatie. Daarte rganiseren we tweejaarlijkse cnferenties vr alle medewerkers en bestuurders. Deze cnferenties leiden telkens tt innvatieve ideeën die verder wrden uitgewerkt dr medewerkers en directie. De afgelpen jaren werkten we rnd duurzaam ndernemen en cmmunicatie. Het kmende feestjaar 25-jaar Steb werken we rnd het versterken van de cllectieve kracht in nze prjecten. Alternerend met de tweejaarlijkse cnferentie wrden k denkdagen pgezet in de werkdmeinen. Zij trekken daarvr p tweedaagse, als team f als cmbinatie van teams. In die denkdagen ntwikkelen de medewerkers hun werkdmein verder. In persneelsbijeenkmsten, een drietal keer per jaar, praten we met de hele pleg rganisatiebrede thema s dr. Diverse prjecten van Steb wrden bewust ntwikkeld p de inhudelijke snijlijn tussen twee f meer werkdmeinen. Deskundigheid uit pbuwwerk, wnen, ndernemen, werken, energie en leren kmen samen in prjecten als Duwlim, islatieteams, de natuurherstelprjecten, de ppupshps, revitalisering van handelsmgevingen, enz. Dr die samenwerking ntstaat een integrale kijk waarin ecnmische, humane, maatschappelijke en eclgische dimensies verenigd wrden in nieuwe diensten en prducten. Onze 75 medewerkers werken gedecentraliseerd p buurtlcaties te Zwartberg, Winterslag, Sledderl, Heusden-Zlder, Huthalen-Helchteren, Brgln en Maasmechelen. Ok hier ntmeten medewerkers uit verschillende disciplines elkaar en cmbineren ze hun expertise ten vrdele van de leefmgeving waarin ze werken. Op iedere lcatie wrdt het nthaal en de administratieve ndersteuning waargemaakt dr een nthaalbediende, die vanuit basiskennis van alle werkdmeinen linken kan leggen en z een integrale adviesverlening stimuleert. We investeerden de afgelpen jaren sterk in een integraal digitaal platfrm Synergy. Dit ERPpakket verzamelt alle infrmatie tt p niveau van de cliënt. Elke vraag van een cliënt en verrichting van een medewerker wrdt geregistreerd, waardr een integraal afgestemde dienstverlening mgelijk is gewrden. Synery bundelt nze handelingen naar inmiddels relaties. Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 16

16 De directie van Steb bestaat uit de directeur, de administratief cördinatr en de cördinatren van alle werkdmeinen. In tweewekelijkse samenkmsten cördineert dit team alle prjecten en aandachtsvelden van de rganisatie. Het directieteam is een diverse pleg geëngageerde mensen met elk verschillende en uitgesprken engagementen. Via dit verleg slagen we in de integratie van de dimensies eclgie, ecnmie en maatschappij. De externe cmmunicatie van Steb via de website wrdt grtendeels waargemaakt dr de medewerkers zelf, die in de vrm van nieuwsberichten, agendapunten en blgs uiting kunnen geven aan hun engagementen, hun resultaten en hun aspiraties in hun werk. Daardr kmen er een variëteit aan verhalen en invalsheken bvendrijven, die inspirerend zijn vr zwel de buitenwereld als vr de medewerkers zelf. Tensltte Steb laat zien dat duurzaam ndernemen niet één aspect is van rganiseren, maar een integraal gegeven in het DNA van de rganisatie. Het dient als referentiekader bij alle strategische beslissingen. Bvendien tnt Steb dat duurzaam rganiseren het succes van de rganisatie ndersteunt en niet ndergraaft. Steb cmbineert deskundigheid p vlak van wnen, ndernemen, leren, energie, samenleven en werken met een histrische wrteling in diverse buurten en regi s in Limburg. Dr die lkale wrteling en nze geschiedenis van vrtdurende innvatie ten vrdele van recnversie en reginale ntwikkeling hebben wij een breed en diep inzicht in de regi. Na 25 jaar blijven de prjecten van Steb er net z te den als in het begin van de recnversieperide. We slagen erin m p maatschappelijk, ecnmisch en eclgisch vlak te blijven investeren in de ntwikkeling van mensen, rganisaties en de hele regi. We hebben sinds 25 jaar vertruwelijke relaties met duizenden bewners van achtergestelde buurten, en realiseren een diep bereik van mensen uit kansengrepen. Onze medewerkers zijn niet enkel deskundig in hun werkdmein, maar k p vlak van cntactname en caching van mensen in kansarmede. Steb is sterk in samenwerken met andere partners. Het is net in de verbinding met andere rganisaties dat deskundigheid gecmbineerd en versterkt wrdt. De manier waarp wij samenwerken in prjecten wrdt dr nze partners gewaardeerd als respectvl, c-creatief, wederkerig, gelijkwaardig en pen. Met die kenmerken van samenwerking buwden wij drheen nze geschiedenis een pen netwerk p waarmee we vandaag in staat zijn diverse maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. We blijven daarbij zeken naar nieuwe samenwerkingsvrmen die niet alleen prjectgebnden (en dus tijdelijk), maar k duurzaam kunnen zijn. Onze participaties in bijvrbeeld Ondernemersatelier, De werf, Duwlim zijn daar vrbeelden van. Steb gaat bewust p zek naar de juiste schaal van rganiseren. Organisaties wrden niet per definitie sterker f beter als ze grter wrden. We vinden het in functie van de resultaten zeer belangrijk dat de medewerkers zich verbnden weten met het grtere geheel, hun impact p de rganisatie kunnen ervaren en hun cllega s ng kennen. Daarm kiezen wij vr een relatief kleine schaal van rganiseren, waarin nze leidinggevenden hun cachende rl vluit kunnen waarmaken. Teams van maximaal 12 medewerkers is een schaal die vr Steb ged blijkt te werken. Daarnaast garanderen we met ns rganisatiemdel zeer krte beslissingslijnen. Ok dat draagt bij aan verbndenheid van medewerkers met het geheel, wendbaarheid als rganisatie en stevige afstemming tussen de werkdmeinen. Steb draagt het EFQM-label, en werd na audit dr het ESFagentschap gerangschikt p de 12 de plaats van 300 drgelichte rganisaties. Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 17

17 Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 18

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking Prjectcyclusbeheer: een handige tl bij het uitbuwen van een werking Inhud Bij het starten met een Brede Schl is het, na het verkennen van partners en mgelijkheden, belangrijk m structureel de werking uit

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platfrm Water Vallei en Eem Del & Opbuw presentatie! Infrmeren ver de stand van zaken van de factsheet drntwikkeling rganisatie. Terugblik - parapluplan Factsheet

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten Natinaal Verbnd Van Scialistische Mutualiteiten Wuter Rbijn Heidi De Backer Lizzy Knings Anneleen De Beck Franky Aneca Leiderschap@ scmut Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van rganisatieverandering

Nadere informatie

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten Uitndiging Vrmingsreeksen & cachingstrajecten In januari 2006 startte de K.U.Leuven, in samenwerking met K VIV, VOV en Amazne het prject Vruwelijk Ingenieur. Het prject krijgt de financiële steun van het

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

1. Een wereld te winnen!

1. Een wereld te winnen! 1. Een wereld te winnen! We hebben als KWBN een wereld te winnen. Wandelen is znder twijfel een van de meest tegankelijke vrmen van bewegen en daarmee bereikbaar vr velen. Ruim 10 miljen mensen in Nederland

Nadere informatie

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN TITELSTIJL HET EEN OF VAN HET MODEL ANDER? BEWERKEN Maatschappelijke uitdagingen aanpakken is ndzakelijk: vergrijzing, armede, klimaatverandering, milieu, eenzaamheid, diversiteit,

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Aanbod inspiratie en introductie workshops

Aanbod inspiratie en introductie workshops Aanbd inspiratie en intrductie wrkshps Overzicht van de inspiratie en intrductie wrkshps Inspiratie en kennismaking met systeemdenken en duurzaam ndernemen Deze reeks wrkshps belicht een reeks aspecten

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen 2-daagse training rnd feedback geven en ntvangen Wat is de kern van deze training? Tijdens deze intensieve praktijkpleiding zmen we in p een van de belangrijkste (én meilijkste) cmmunicatievaardigheden:

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

Arbeidszorg in het meerbanenplan samenvatting september 2006

Arbeidszorg in het meerbanenplan samenvatting september 2006 Arbeidszrg in het meerbanenplan samenvatting september 2006 Leeswijzer: in het eerste deel vind je een algemene samenvatting. In bijlage staan per thema meer details, pmerkingen, aandachtspunten, enz.

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

Chemelot, directeur Marketing en Business Development

Chemelot, directeur Marketing en Business Development Verslag achtste bijeenkmst NSI Denktank 14 nvember 2012 Lcatie: Service Science Factry, Universiteit Maastricht, Tngersestraat 6 Deelnemers: Jchen Barth Maurice Benneker Lex Brghans Hetty van Emmerik Anita

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD Haren mei 2015 Initiatiefvrstel Sciaal Platfrm Initiatiefvrstel Onderwerp: Sciaal Platfrm in de gemeente Haren Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD 1. Samenvatting Dit vrstel is een pleidi vr het pzetten van

Nadere informatie

Dromen met realiteitszin

Dromen met realiteitszin Platfrm Zrg, Welzijn en Onderwijs Digitaal verbnden Drmen met realiteitszin Een gedeelde kijk p de tekmst van prfessineel leren Gezamenlijk (In)frmeel (Les) material delen Actueel Leren en ntwikkelen Open

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie