Stebo: presentatie visie, missie, doelstellingen, activiteiten en resultaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stebo: presentatie visie, missie, doelstellingen, activiteiten en resultaten"

Transcriptie

1 2012 Steb: presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten Steb vzw Jaarbeurslaan Genk www. steb.be

2 INHOUDSTAFEL Onze missie en visie... 4 Ontstaan en histriek... 4 Scharniermmenten... 5 Verdere ntwikkelingen in de rganisatie p de dag van vandaag en blik p de tekmst... 7 Sleutelelementen en succesfactren in de ntwikkeling van de rganisatie... 9 Vrtdurend innveren... 9 Originaliteit... 9 De eclgische dimensie... 9 Steb in de samenleving Inspelen p maatschappelijke tendensen Ecnmisch duurzaam rganiseren Inspelen p de vraag Minder verheid, meer markt Financiële draagkracht Ontwikkelen en verbinden van krachten Ontwikkelen en verbinden van krachten Duurzame dwarsverbanden creëren Tensltte Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 2

3 Presentatie Steb 2012 Onze missie en visie Wij zijn een grep betrkken en enthusiaste mensen die werken aan een samenleving waarin ieder mens evenwaardig van tel is. Onze deskundigheid zit m in samenlevingspbuw, buurtntwikkeling, wnen, werken, ndernemen, educatie en energiebeheer en wij zijn getalenteerd in cmmunicatie, caching, prcesbegeleiding, netwerking en prjectwerk. Wij werken aan een leefmgeving die het talent en de bezieling van alle mensen prikkelt en ntwikkelt. We schenken extra aandacht aan mensen die vandaag minder mgelijkheden f kansen hebben. We ntwikkelen en verbinden de krachten tussen mensen, grepen, regi s en rganisaties. We pakken prblemen aan dr nze acties scherp te stellen p de plssingen. Wij zeken altijd de samenwerking p ver de grenzen van rganisaties, functies en vertuigingen heen. We gaan k het gesprek aan met beleidsverantwrdelijken en vrzieningen. We willen dat ns werk duurzaam is, tt blijvende resultaten leidt en bijdraagt tt een leefbare mgeving, k vr de mensen die na ns kmen. Ontstaan en histriek Steb ntstnd in 1987 als kleine vzw die de Genkse buurtwerkingen verkepelde en ndersteunde. Dat is meteen de rsprng van de naam: Steunpunt Buurtpbuwwerk. Tt p vandaag werken nze wijkwerkers in Genkse buurten. I In de jaren die vlgden, en meebewegend p de ecnmische perikelen in de Limburgse mijnstreek, nam Steb de eerste initiatieven mtrent tewerkstelling. Die waren rsprnkelijke gericht p de begeleiding van werkzekenden in de regi. In eerste instantie waren dat vral allchtne en laaggeschlde vruwen. Die delgrep breidde snel uit tt allchtne mannen, en later tt alle kwetsbare grepen p de arbeidsmarkt. De (her)integratie van die delgrepen p de arbeidsmarkt maken we waar dr activering, begeleiding, vrming, arbeidsbemiddeling en taal- en jbcaching. Sinds 2008 startten we k begeleidingsactiviteiten p vr werkenden, via ns lpbaancentrum (www.lpbaanwijzer.be). Na de mijnsluiting en de bijhrende particuliere verkp van de cité-wningen ntstnd het wninfrmatiecentrum. We bden deskundige ndersteuning van eigenaars die hun wning wilden renveren. Del was het bewaren van het wningerfged van de mijncités. Vandaag is dit initiatief bekend als infcentrum Wnen, actief in heel Limburg. Een pleg architecten en sciaal adviseurs ndersteunt lkale besturen en particulieren in het verbeteren van wnkwaliteit. We huden daarbij vrtdurend rekening met de bijdrage van wningen in de wnmgeving en nemen de impact van beide aspecten bewust mee in ns advies. Half jaren 90 ntwikkelde Steb een eerste prject vr allchtne ndernemers. Uitdaging ten was deze nieuwe delgrep vlt in de schakelen in het ndernemerslandschap in de eigen buurt en winkelmgeving. Die werking bestaat k vandaag ng, en greide uit tt een cmbinatie van prjecten die gericht zijn p de versterking van het micr-ndernemerschap (advies vr starters, caching, pleiding bedrijfsbeheer, taal- en leercaching) en prjecten gericht p de samenwerking van ndernemers vr sterke winkelbuurten (www.buurtzaken.be) De winkelstraatwerkers vertrekken vanuit het Peple-Planet-Prfit gedachtenged. Uit de werking naar ndernemers greide k het ndernemersatelier (www.ndernemersatelier.be) : een activiteitencöperatie vr werkzekenden die in een veilige en ndersteunende mgeving hun eigen zaak p pten zetten. Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 4

4 In 2008 startte Steb haar werking rnd energie. Vandaag hebben we een pleg van 12 deskundige energiescanners die energiescans uitveren bij particulieren. Zij adviseren bewners ver maatregelen die hun energiefactuur kunnen drukken. Priritaire delgrep zijn mensen in armede. In 2011 ntstnd tensltte Steb-Academie. Steb-Academie inspireert, vrmt en cacht prfessinals en vrijwilligers in hun werk vr een sterke samenleving. Krachten van mensen ntdekken, ntwikkelen en inzetten is de essentie. Mensen en grepen vinden bij ns kansen m zich met elkaar te verbinden, samen te leren en samen nieuwe initiatieven uit te breden. En altijd zit er winst p drie terreinen: de persn zelf, zijn team f rganisatie en de samenleving als geheel. Scharniermmenten Hier zmen we dieper in p enkele data die van bijzndere betekenis zijn geweest vr Steb en k vr versnelde grei en ntwikkeling hebben gezrgd. 1987: prichting van Steb, fcus van het werk lag bij buurtpbuwwerk in de Limburgse mijnregi. 1989: tijdens de recnversieperide na de mijnsluiting besteedde Steb veel aandacht aan tewerkstelling. Steb richtte haar activiteiten vral p de grep allchtne vruwen, werkls en vaak laaggeschld. Hier ligt de rsprng van ns tewerkstellingsprgramma vr kansengrepen. 1995: start van het eerste prject vr allchtne ndernemers. Steb zag het pkmend etnisch ndernemerschap als katalysatr van buurtntwikkeling. Sindsdien bieden we ndersteuning, pleiding en infrmatie vr ndernemers. Orsprnkelijk waren etnische kleine ndernemers de delgrep, later verruimde die naar alle ndernemers uit kansengrepen. 1996: na een testperide p kleine schaal, start het Infcentrum Wnen p in alle Limburgse mijncités. 1998: Steb, inmiddels een rganisatie met een 30-tal medewerkers, herstructureerde haar bestuursrganen en rganisatie-inrichting met als del meer wendbaarheid, prfessinaliteit en financiële zekerheid te ntwikkelen. 2000: de werking naar ndernemers breidt uit met een prjectmatige aanpak gericht p de revitalisering van een handelsmgeving die na de mijnsluiting sterk aan kracht had ingebet. Sindsdien ntwikkelden nze winkelstraatwerkers een specifieke deskundigheid in het pwaarderen van handelskernen dr het faciliteren van samenwerking tussen bewners, beleid en ndernemers. 2004: prichting van het Ondernemersatelier dat een veilige en begeleide try-ut biedt aan kandidaat-ndernemers die de stap van een vervangingsinkmen naar het pbuwen van een eigen nderneming willen maken. (www.ndernemersatelier.be) 2005: Het Infcentrum Wnen breidt haar werking uit naar Haspenguw en andere gemeenten in Nrd- en Midden-Limburg. Met haar integrale prgramma bereikt het Infcentrum Wnen vanaf dan 13 gemeenten, waarnder 8 Haspenguwse lkale besturen. 2005: Steb publiceert de Wegwijzer vr Buurtzaken : een praktische handleiding vr initiatiefnemers die willen werken rnd duurzaam ndernemen in buurtcntext.(www.buurtzaken.be) Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 5

5 2006: Steb publiceert het werkbek Renveren in Haspenguw : een beeldrijke brchure vr eigenaars en kpers van udere gebuwen in deze landelijke mgeving. Del is m hen met nieuwe gen te helpen kijken naar hun pand en een hen te inspireren tt drdacht, respectvl en kwaliteitsvl renveren. 2007: Vuurwerkt wrdt gelanceerd: een nieuwe visie en methdiek vr de begeleiding van mensen uit kansengrepen die werk willen maken van hun tekmst. De lancering van het bijhrende bek (heruitgegeven in 2011) vrmde een mijlpaal in het denken ver ndersteuning en caching bij Steb en in tallze rganisaties die Vuurwerkt sindsdien adpteerden. (www.vuurwerkt.be) 2008: de nieuwe afdeling Energie gaat van start. Tt p vandaag verden we met deze jnge pleg al energiescans uit bij Limburgse gezinnen, en realiseerden we 2000 dakislaties in een prject dat gericht is p cllectieve dakislaties. (www.islatieteams.be) 2008: Na het succesvlle Vuurwerkt, start Steb een lerend netwerk vr prfessinals uit bedrijfsleven, scial prfit en verheidsrganisaties. Het netwerk wil een stimulans bieden m het talent en bezieling van medewerkers in rganisaties meer centraal te plaatsen. Bijna 100 mensen participeren in dit netwerk. Ze kregen er een pleiding in Appreciative Inquiry en verden een piltprject uit in hun eigen rganisatie. Mede-initiatiefnemers zijn: Kessels&Smit, Evenwicht en de Universiteit Leuven. (www.talent-bezieling.be) Later (zie 2011) verenigen de initiatiefnemers zich in de werf, vlgt een tweede lerend netwerk en het initiatief vr de Appreciative Inquiry Wrld Cnference. Ng in 2008: Het werkdmein tewerkstelling breidt uit met Lpbaanwijzer, een lpbaancentrum vr mensen uit kansengrepen. Vanaf dat mment knden we nze expertise k aanbieden aan mensen uit kansengrepen mét een jb, en hen begeleiden naar een jbinvulling die het best past bij hun talenten, bezieling en cntext. (www.lpbaanwijzer.be) 2009: Steb is mede-prichter van Duwlim. Duwlim bemiddelt gedkpe leningen vr energiebesparende verbuwingen (van FRGE) naar de delgrepen. De medewerkers van Steb in het Infcentrum Wnen en het Energieteam begeleiden aanvraagdssiers.(www.duwlim.be) 2010: met de uitgave Mijn-Cité gaat het Infcentrum Wnen van Steb terug naar de plek waar het werk ntstaan is: de ude mijnwerkerswijken. Het bek Mijn-Cité staat stil bij de unieke kracht van het wningpatrimnium biedt aandachtspunten vr bewners, verbuwers, ntwerpers, beleidsmakers en uitverders. (www.mijncité.be) 2010: Bij de afrnding van het lerend netwerk (zie 2008) kmt het bek Leiden naar talent en bezieling uit. Het bek breekt een lans vr rganiseren vanuit krachten van mensen, en tnt in therie en praktijk he de verandermethdiek Appreciative Inquiry daarvr een inspiratiebrn kan zijn. Het bek werd uitgegeven dr LannCampus en heeft inmiddels een tweede druk bereikt. (www.talent-bezieling.be) 2011: Het succes van Vuurwerkt en de methdiek van lerende netwerken leidt tt de prichtingen van een zesde werkdmein binnen Steb. Academie legt zich te p het penen van kennis en ervaring die binnen Steb is pgebuwd naar een breed publiek, dr middel van lezingen, wrkshps, trainingsprgramma s, lerende netwerken en andere initiatieven. Een eerste grte pdracht vr deze afdeling is de rganisatie van het tweede Appreciative Inquiry Lerend Netwerk. (www.ailerendnetwerk.be) 2011: het bek de kracht van nderuit kmt uit. Auteur Jef Lingier schetst aan de hand van persnlijke verhalen van tal van betrkken mensen de histriek en de uitdagingen van het buurtpbuwwerk in de mijnstreek. (www.dekrachtvannderuit.be) 2011: De Werf wrdt pgericht als ESV (ecnmisch samenwerkingsverband), met als prichtende partners: Steb, Evenwicht, Kessels en Smit en prfessr emeritus René Buwen. Met dit samenwerkingsverband willen de partners een passende juridische en administratieve Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 6

6 basis geven aan hun gezamenlijke activiteiten: de rganisatie van Appreciative Inquiry lerende netwerken, het Wereldcngres Appreciative Inquiry (2012, Gent), (www.dewerf.rg) Verdere ntwikkelingen in de rganisatie p de dag van vandaag en blik p de tekmst 2012: In partnerschap met De werf nam Steb het initiatief tt de rganisatie van de Appreciative Inquiry Wrld Cnference Thema: Twards a new ecnmy f cnnected strengths, scaling up the generative pwer f Appreciative Inquiry. In april 2012 ntvangen we bijna 600 AI-practitiners en wetenschappers van ver de hele wereld vr een vierdaags prgramma van uitmuntende keynte sessies, papersessies, sympsia en wrkshps. Daarnaast vrzien we veel ruimte vr nderlinge ntmeting en netwerking, zdat nieuwe samenwerkingsinitiatieven ver grenzen van landen en werelddelen heen kunnen ntstaan. Het is de vijfde keer dat deze wereldcnferentie wrdt pgezet: de eerste drie edities vnden plaats in de Verenigde Staten, de vierde editie in Kathmandu (Nepal) en nu vr het eerst p Eurpese bdem. Deze cnferentie is een belangrijke mijlpaal in de ntwikkeling van Steb, mwille van de kansen p diepgaand leren vr meerdere van nze medewerkers én mwille van de kansen tt grensverschrijdende samenwerking p vlak van het brede veld van samenlevingspbuw (www.2012waic.cm) In 2013 hpen we nze nieuwe kantren in gebruik te kunnen nemen. In deze kantren zullen de centrale diensten van Steb en het vlledige Ondernemersatelier gehuisvest wrden. Daarnaast kmt er ruimte vr medewerkers in de satellieten die tijdelijk intensief rnd een innvatie willen samenwerken en vrzien we in vergaderaccmdatie die vldende ruim is m met de hele Steb pleg (ng. 75 medewerkers) te kunnen samenkmen. Deze vergaderaccmdatie zullen we daarenbven ter beschikking stellen vr gebruik dr partners en vr de rganisatie van wrkshps en trainingen dr Steb-Academie. De eerste verdieping van de nieuwe infrastructuur is ingericht als vrmings- en expertisecentrum rnd duurzaam ndernemerschap in Limburg met een uitgebreide pleidingsinfrastructuur. Dr deze nieuwe infrastructuur kmt er meer en betere teleiding, pleiding en advies aan werkzekenden en ndernemers richting Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen, meer specifiek duurzaam ndernemerschap. De nieuwe infrastructuur is een vrbeeld p vlak van duurzaam buwen en hernieuwbare energie. Het hele cncept van de nieuwe infrastructuur is er p gericht m CO² neutraal te wrden pgebuwd en uitgebaat. Het nieuw energie-actief kantr dat meer energie pwekt dan het verbruikt, met demparcurs vr de verschillende ec-efficiënte technieken fungeert infrmatiecentrum vr duurzaam energiegebruik. (www.samenduurzaamndernemen.be) Ng in 2012 hpen we een pp-up shp en pp-up restaurant te kunnen penen in de Genkse Vennestraat, in de nmiddellijke mgeving van C-mine, de site vr creatief ndernemerschap. Met deze innvatie krijgen ndernemers de kans m hun nderneming in een try-ut-mgeving uit te testen in nmiddellijke interactie met de mgeving en de klanten. Het cncept vrziet in ndersteuning via nieuwe marketing-instrumenten (vrnamelijk sciale media), waardr p heel krte tijd een grte bekendheid van de pp-up-nderneming mgelijk wrdt. De pp-up-shp en het pp-up-restaurant zijn bedeld vr startende ndernemers en bestaande ndernemers die een nieuw prjectidee in real life willen uittesten. Dit jaar is k ZINZET pgestart, een nieuw initiatief waarmee Steb senir-vrijwilligers de kans biedt m hun ervaring en expertise ng in te zetten p het dmein actief uder wrden. Ervaren medewerkers zijn veral aanwezig. Ze zetten zich in p de werkvler, in het vrijwilligerswerk, in adviesrganen en verlegstructuren. Ze zijn ndernemend vr de samenleving. Organisaties wrden duurzame rganisaties, wanneer zij hun ervaren medewerkers inzetten p hun sterktes en p wat hen energie geeft, p wat hen drijft. ZINZET wil bijdragen aan Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 7

7 rganisaties waarin de kracht van udere werknemers naar waarde wrdt geschat en wrdt aangesprken. Zinzet geeft training (bv rnd einde-lpbaan), rganiseert lerende netwerken (bv netwerk actief uder wrden in samenwerking met de prvincie Limburg) en begeleidt participatieprcessen met uders werknemers en vrijwilligers. Steb cördineert, en het trainingsen begeleidingswerk wrdt grtendeels uitgeverd dr senir-vrijwilligers. Vanaf het najaar 2012 tt en met het vlledige jaar 2013 viert Steb haar 25-jarig bestaan. Als thema vr dit feestjaar kiest Steb vr de kracht van verbinding en samenwerking. Op het prgramma staan nder andere: zichtbaar maken van de kracht van verbinding via een reeks van verhalen p nze website, een meerdaagse cnferentie vr medewerkers en stakehlders en een feestelijke ntmeting vr bewners. We willen feesten, maar tegelijk k maatschappelijke aandacht vragen vr alternatieven vr de drgeschten individualisering, die steeds meer mensen ziek maakt en in de marge verdrukt en nefaste gevlgen heeft p ecnmie en eclgie. We willen een discurs lanceren waarin verbinding tussen mensen leidt tt wederkerigheid, zrg, innvatie en eclgisch bewustzijn. (vlg het vanaf september p Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 8

8 Sleutelelementen en succesfactren in de ntwikkeling van de rganisatie Vrtdurend innveren De rde draad drheen histriek, mijlpalen en tekmstspren is vrtdurende innvatie. Als prjectrganisatie blijkt het ns te lukken m gevelig te blijven vr maatschappelijke tendensen en daarin vernieuwende acties te bedenken die de psitie van mensen uit kansengrepen kunnen versterken. We stellen tegelijk vast dat innvatie betekent: grenzen pzeken en verstijgen. Steeds vaker zien we dat nze knapste vernieuwingen ntstaan waar we erin slagen m verbindingen te leggen tussen medewerkers uit verschillende afdelingen, en tussen Steb en andere rganisaties. Het hudt ns bezig he we die kracht van grensdrbrekende verbinding ng verder kunnen ntwikkelen, zdat het innvatieve karakter van Steb bewaard en ng versterkt kan wrden. Originaliteit Steb werkt duurzaam aan samenlevingspbuw vanuit een unieke cmbinatie van inhudelijke expertise in samenleven, werken, wnen, ndernemen, energie en leren. Die cmbinatie, én nze pen en wederkerige stijl van samenwerken met stakehlders staat brg vr nze gekende innvatief vermgen. Steb werkt expliciet p een waarderend nderzekende manier: prblemen zien als kansen, kracht ntwikkelen tt resultaten. We bereiken duurzame resultaten p een duurzame manier. De eclgische dimensie Als rganisatie willen wij de fcus scherp huden p duurzaam rganiseren, met een z laag mgelijke impact van nze rganisatrische werking p de mgeving. In nze prjecten en diensten nemen wij de geveligheid vr eclgische impact als een expliciete verweging mee, p zdanige manier dat de prjecten in de praktijk bijdragen aan eclgische duurzaamheid. De eclgische dimensie is daarenbven het uitgangspunt vr ns Energieteam Steb heeft er bewust vr gekzen m in 2008 een afdeling energie p te richten. Duurzaam energiegebruik is een belangrijk aandachtspunt, maar we stelden vast dat mensen in kansarmede vaak van de maatregelen en dus financiële vrdelen verstken bleven. Het energieteam vert energiescans en adviesverlening uit bij particuliere huishudens. Pririteit gaat naar mensen in armede. Ondersteuning van (lkale) beleidsplanning p vlak van wnen en handel: in nze adviezen aan lkale besturen en het aanwakkeren van lkaal initiatief vertrekken we vanuit een eclgisch verantwrdbaar perspectief. Bijvrbeeld: impact p mbiliteit, kleinschaligheid als leefbaarheidsfactr, maximaal benutten van nabije hulpbrnnen en sterkten, drdachte ruimtelijke inplanting van gemeenschappelijke vrzieningen, wnplanning rekening hudend met tekmstige bevlkingsevluties en beheften Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 9

9 Waar mgelijk zetten we cllectieve eclgische prjecten p met een grte impact: inzake wnen: een vrbeeld zijn de cllectieve renvaties van daken, f de ndersteuning van vlkstuinen, hergebruik van kleding, In de werkdmeinen Energie en Wnen wrdt iedere adviesverlening bij particulieren k bekeken vanuit het eclgische aspect: technische en sciale adviseurs bespreken de energieimpact van materialen, ingrepen in de wning, helpen bij de berekening van kstenreducties, bemiddelen bij de aanvraag van premies, Via Duwlim helpt Steb het mee mgelijk maken dat het aanbd aan gedkpe leningen vr energiebesparende renvaties bekend raakt en gebruikt wrdt dr mensen uit lagere inkmensgrepen; Bij Steb is sinds het medewerkerscngres van 2008 een werkgrep duurzaam en energiek actief: een 10-tal medewerkers bedenken p geregelde tijdstippen nieuwe (en vaak ludieke) acties die de aandacht van alle medewerkers vestigen p het zuinig mgaan met water, energie, papier en beperken van afvalstrmen. Acties waren nder andere al: verschakeling van flessenwater p kraantjeswater, metingen van energieverbruik bij verwarming, aanstelling van een energieverantwrdelijke per lcatie, tweezijdig kpiëren als standaard-instelling van alle apparaten, hergebruik van papier in speelse ntitieblkken, herhaaldelijke initiatieven rnd carplen bij gezamenlijke activiteiten, Bij de planning en realisatie van de nieuwbuw vr Steb is expliciet gekzen vr de realisatie van een CO2-neutraal kantr. Deze nieuwe hmebase staat pen vr medewerkers, stakhlders en bewners. Het levert een minimale vetafdruk vr de mgeving en legt geen claim p de financiële gezndheid van de rganisatie de kmende 10 jaar. Het kantr dat fungeert als een kleine hernieuwbare energiecentrale, is mmenteel in aanbuw. Enkele resultaten Sinds de pstart van het werkdmein energie realiseerden we al energiescans bij Limburgse gezinnen. Jaarlijks krijgen 2500 gezinnen advies en ndersteuning via nze wnlketten. Via het prject cllectieve dakislaties isleerden we 2000 daken. Via Duwlim werden al 1000 grene leningen bemiddeld naar gezinnen met lage inkmens. Heel bijznder is k ns prject in wnmgevingen die aanpalen aan natuurgebieden. In samenwerking met de lkale verheid en natuurpunt zetten we de bewners aan m de grens tussen hun tuin en het natuurdmein te herstellen in zijn natuurlijke staat (en bijvrbeeld er hun afval, kterijen, enz. te verwijderen. Met deze cllectieve benadering bereiken we p krte tijd sterke resultaten: een cllectief respect vr het aanpalend natuurgebied, meer gemeenschapszin in de buurt en natuurherstel. Onze cmmunicatiestijl en waarderende benadering zijn hier echt succesfactren. Onze pbuwerkers, caches, adviseurs werken altijd vanuit een breed perspectief, zekend naar de best mgelijke en z cmpleet mgelijke plssing vr de klant. Daardr realiseren we meestal een integrale aanpak (wnen, werken, energie, samenleven). Dankzij aanzienlijke investeringen in ns ERP-pakket zijn we perfect in staat die integrale aanpak tt p niveau van het gezin waar te maken en p te vlgen. Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 10

10 We verwachten dat we zullen evlueren naar het ntwikkelen van kennis rnd het ntplien van cncrete acties vr een slim en eclgisch gerganiseerde wijk, buurt f drpsgemeenschap. De buurt lijkt ns een aangepast niveau m sterke cllectieve resultaten te bereiken inzake duurzaamheid, zelfvrziening in energiebehefte. We willen k verder bijdragen aan wederkerige en gelijkwaardige relaties tussen cnsument en leverancier, en niveaus van samenwerking rganiseren die betrkkenheid, medeverantwrdelijkheid en mede-eigenaarschap mgelijk maken. We zien een tendens bij steeds meer gezinnen in kansarme situaties m gevelig te zijn vr het mgaan met energiegebruik. Een mentaliteitswijziging is vlp gaande. Met nze initiatieven willen wij dat elan blijven versterken. Steb in de samenleving In nze acties werken wij priritair met en vr maatschappelijk kwetsbare mensen en gezinnen. In het werken naar plssingen vr beheften en prblemen, vertrekken we vanuit kracht die er bij de mensen is en huden de fcus bij de gewenste en haalbare plssing. Een inkmen uit werk f ndernemen is de belangrijkste hefbm vr de versterking van de sciaal ecnmische psitie van mensen, gezinnen, buurten en regi s. Daarm gaan veel inspanningen van Steb naar deze werkdmeinen. Wat betreft de interne werking van nze rganisatie willen wij expliciet de kracht van diversiteit benutten. Het medewerkersteam bestaat uit mannen en vruwen met heel verschillende achtergrnden in pleiding, leefmgeving, maatschappelijke achtergrnd, etnische afkmst. We kiezen vr een maximale medewerkersbetrkkenheid. He den we dit? Begeleiding van werkzekenden: van activering in de buurt waar ze wnen, ver begeleiding bij het zeken naar een passende pleiding f jb, tt caching p de werkvler. Sinds dit jaar bieden we k zeer expliciet een integraal werk&welzijnstraject vr de meest kwetsbare mensen p de arbeidsmarkt. Lpbaancentrum Lpbaanwijzer : Werkenden die vastlpen p hun werk kunnen berep den p lpbaancaching. Immers, duurzame tewerkstelling kan maar als mensen p hun werk de kans krijgen m sterkten te benutten in een mgeving die past bij hun werk- en leerstijl. Ondernemerschap stimuleren en ndersteunen: We ntwikkelden een cmpleet trajectmdel gaande van infrmatie, advies en begeleiding van kandidaat-ndernemers, hulp bij de effectieve start van de nieuwe nderneming, en via het ndernemersatelier k een veilige ruimte vr experimenteren en uitprberen van het ndernemingsidee. We vertalen van nze waarderend nderzekende insteek in nze benadering van vrming, participatieprcessen, lerende netwerken: bij al deze activiteiten vertrekken we vanuit krachten die mensen nu al hebben, creëren een beeld van waar ze naarte willen en vullen de spanning tussen sterkte en wens p met cnrete leeractiviteiten. In het buurtwerk buwen we aan sciale chesie in achterstandswijken. In buurten zien we vaak belangrijke maatschappelijke spanningsvelden uitvergrt: segregatie, ecnmische achterstelling, wningprblematieken, generatiespanningen, etnische spanningen,. Via nze waarderend nderzekende visie en instrumenten slagen we er regelmatig in m vanuit spanningen pnieuw verbinding te den greien, en bewners te stimuleren m in Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 11

11 partnerschappen te werken aan het ppakken van prangende kwesties waarmee ze in hun wnmgeving gecnfrnteerd wrden. Enkele resultaten 400 werkzekenden per jaar krijgen via nze dienstverlening een vlgende stap in de richting van een duurzame jb. Jaarlijks cachen we 250 werknemers bij het zeken naar een jbinvulling die past bij hun talenten, bezieling en wat ze ndig hebben in de werkcntext m te kunnen flreren. We begeleiden 400 kandidaat-ndernemers per jaar: meestal kandidaat-ndernemers van allchtne afkmst f werkzekenden. We werken vaak in vrij cmplexe leefmgevingen waarin verschillende krachten destructief p elkaar inwerken. Als we er dan in slagen die m te buigen tt cnstructieve krachten, zijn we erg trts. Z zagen we bijvrbeeld in Meulenberg (Huthalen) he er, net dr te vertrekken van gede herinneringen en een sterke wens vr de tekmst, een hele gemeenschap gembiliseerd werd en er gedeelde verantwrdelijkheid vr het gede beheer van het ntmetingscentrum ntstnd. We zijn er trts p wanneer we het cllectief kunnen versterken, precies dr te investeren p het samenbrengen en verbinden van mensen rnd participatie in beleidsvrming, thema s rnd wnen en leefbaarheidsacties: in buurt- en drpsraden, handelaarsgrepen, enz. We ndersteunen lerende netwerken waarin we een gezamenlijk bijna 300 mensen bereiken en ndersteunen in een cllectief prces van samen leren en samen actie ndernemen. Vandaag hebben we lerende netwerken lpen rnd 1/ talent en bezieling in rganisaties 2/ het versterken van klussenmannen in hun cmmunicatie met kansarme gezinnen 3/ het inschakelen van seniren-vrijwilligers in het kader van active aging. Steb wrdt iedere dag waargemaakt dr een diverse pleg medewerkers. We zien diversiteit als kracht, talent en bezieling als uitgangspunt, een grte betrkkenheid, initiatiefrecht en innverend vermgen. Algemeen ver al nze werkdmeinen heen zijn we trts p het vermgen van nze rganisatie en medewerkers m maatschappelijke signalen te herkennen, daarrnd prjecten te ntwikkelen en de succesvlle prjecten duurzaam te verankeren in een dienstverlening. Inspelen p maatschappelijke tendensen Terwijl de maatschappelijke nadruk uitgesprken ligt bij het individu, lijkt ns de tekmst te liggen bij de kracht van het verbinden van sterkten van individuen tt krachtige cllectieven. In het verbinden van mensen in netwerken ligt de mgelijkheid van nderlinge steun, ntwikkeling van gezamenlijke kracht. Die nieuwe cllectieve werkvrmen gaan we hard ndig hebben m het hfd te bieden aan tal van maatschappelijke uitdagingen. Waar mgelijk willen we evlueren in die richting zdat de kracht van steun van en samenwerking met peers aangesprken wrdt. We willen ng meer dan vrheen gaan zeken naar acties die de cllectieve kracht aanwakkeren. Drheen nze praktijkervaring met een mdel van waarderend nderzekende lerende netwerken leerden we dat de kwaliteit van de verbinding tussen de deelnemers minstens even belangrijk is in het leerprces dan de kennisdimensie. Ok p rganisatieniveau willen we dit inzicht ng sterker drtrekken. We willen bredplaatsen creëren waarin medewerkers en stakehlders samen kunnen leren en innveren. Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 12

12 Ecnmisch duurzaam rganiseren In de rganisatie van al nze activiteiten streven we naar een financieel duurzaam resultaat. Ecnmisch duurzaam rganiseren betekent een evenwicht zeken tussen durven investeren in innvatie en resultaat- en rendementsgerichtheid. Al te zeer gericht zijn p rendement p krte termijn zu innvatie in de weg staan Maatschappelijk: ndersteuning van lkale ecnmie stimuleren en ndersteunen van ndernemerschap, als hefbm van buurtntwikkeling ndersteuning van een lkale dienstenecnmie die maximaal lkale sciaal-ecnmische beheften invult met de creatie van plaatselijke tewerkstelling Inspelen p de vraag We kppelen lkale beheften aan ecnmische pprtuniteiten. Vrbeelden daarvan zijn het dakislatieprject (dat k een sciaal tewerkstellingsprject is), de ndersteuning van ndernemerschap dat in de beheften van buurten vrziet, de pp-up-shp die we binnenkrt pzetten. Intern beleidsmatig wegen we nze prjecten p hun financiële duurzaamheid. We innveren met het g p het creëren van duurzame diensten. Werkdmeinen f prjecten waarvan we denken dat die p langere termijn financieel niet haalbaar zijn wrden niet eindels verder gezet. We durven investeren belftevlle ideeën f prjecten en hanteren daar een langere termijn perspectief. Steb: ndernemers in een samenleving Uit metingen blijkt dat ndernemers die dr Steb zijn begeleid een gede slaagkans hebben m het als ndernemer te maken. In een handelsbuurt te Heusden-zlder investeerden we gedurende lange termijn in participatie en c-creatie met de ndernemers. We zien als belangrijke effecten: een sterk gelf in eigen kunnen bij de handelaars, een bleiende handelsmgeving en een verlaagde leegstand van handelspanden. De activiteitencöperatieven, waarvan Ondernemersatelier deel uitmaakt, zijn een vaste waarde gewrden in het landschap van de sciale ecnmie. Bij Steb slaagden we erin m nze inkmsten sterk te diversifiëren en daardr nze financiële kwetsbaarheid grtendeels weg te werken. Onze inkmensstrm is verspreid ver subsidies, pdrachtfinanciering, marktcnfrme dienstverlening en verkp. We betrekken deze middelen zwel bij de diverse verheidsechelns (lkaal, prvinciaal, Vlaams, Eurpees) als bij bedrijven, intermediaire rganisaties (zals VDAB) en particulieren. Onze cash-psitie is in de afgelpen tien jaar fundamenteel versterkt dr jaren vlgehuden inspanningen. Onze behefte aan krte-termijnkredieten is vlledig weggewerkt. Vr belangrijke investeringen (in aankp van panden en nieuwbuw) den we berep p lange termijnkredieten. We hebben een zeer efficiënt mnitring-systeem uitgewerkt, dat ns in staat stelt m diverse belangrijke financiële parameters zeer nauwkeurig p te vlgen. Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 13

13 We veren een pen en transparant financieel beleid: zwel naar pdrachtgevers, bestuur als medewerkers. Steb investeert haar batig sald grtendeels in het sciaal passief, wat duurzame tewerkstelling makkelijker mgelijk maakt in een prjectmgeving als Steb. Minder verheid, meer markt Van nze ervaring met het pzetten van islatieteams als lkale dienstenecnmie leren we dat dit mdel navlging kan hebben in andere prjecten, uitgebreid kan wrden naar andere maatschappelijke beheften die er zijn. We zullen in de kmende jaren alert blijven vr de mgelijkheden p dit terrein en p die manier lkale tewerkstelling creëren die een antwrd biedt p nieuwe lkale beheften. Op vlak van het management van nze prjecten wrden we de laatste jaren gecnfrnteerd met een gigantische tename van bureaucratisering. De tekenning van subsidies en de pvlging van dssiers en afrekeningen dr de verheden wrden steeds ingrijpender- gedreven dr een principe van wantruwen. Vr ns prjectprmtren heeft dat tt effect dat er steeds minder ruimte is m prjecten slim uit te veren in een steeds veranderende mgeving en een nevenredige aandacht en werktijd dient te gaan naar administratieve mnitring. Daarnaast wrden we gecnfrnteerd met verschillende administratieve interpretaties van regelgeving, waardr we aan ndzakelijke duidelijkheid verliezen en nze risic s verhgen. Maar k vr de verheid zien we nadelige effecten: de tenemende administratieve last vraagt k tename aan cntrle en stijging van ksten vr cntrle. De ecnmische instabiliteit det de financiële druk p de verheden tenemen. Dat lijkt vr Steb een bedreiging p middellange termijn waarp we vandaag al willen anticiperen. We zeken mmenteel naar strategieën waarmee we nze financiële afhankelijkheid van verheden kunnen verminderen en meer inkmsten betrekken uit marktcnfrme pdrachten en verkp. Financiële draagkracht Het glbaal budget vr 2011 bedreg m en bij de 4 miljen eur. Ongeveer 3,75 miljen eur hiervan bestaat uit subsidies. Deze subsidies kunnen enkel definitief verwrven wrden wanneer aangetnd kan wrden dat de bjectieven behaald werden, de delstellingen gerealiseerd werden, de afgesprken prestaties geleverd werden, en / f er aanvaardbare ksten vr gedeclareerd wrden. Steb bekmt haar subsidies vanwege diverse subsidiekanalen, p alle beleidsechelns, uit z n 50 tal subsidiecntracten. Ontwikkelen en verbinden van krachten Ontwikkelen en verbinden van krachten Bij Steb werken een 75-tal medewerkers. Werken bij Steb is beiend, verrijkend en effectief. We besteden veel zrg aan vrtdurend innveren en leren. We benutten maximaal kansen m samen te werken: intern en extern. We streven ernaar dat ieders werk zveel als mgelijk aansluit bij zijn/haar talenten en passie. We ntwikkelen nze sterkten, investeren veel in nderlinge samenwerking en zijn fier p de verscheidenheid van nze grep. We ntwikkelen en verbinden de krachten tussen mensen, grepen, regi s en rganisaties. We zetten prcessen p waarin burgers en beleidsverantwrdelijken dialgeren. We pakken prblemen aan dr nze acties scherp te stellen p de plssingen. Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 14

14 Wij zeken in ns werk altijd de samenwerking p ver de grenzen van rganisaties, functies en vertuigingen heen, in alle vrijheid en in gedeelde verantwrdelijkheid. We gaan k het gesprek aan met beleidsverantwrdelijken en vrzieningen. In tal van prjecten werken we met lkale, prvinciale, Vlaamse en Eurpese beleidsverantwrdelijken samen, die in Steb een partner hebben in de uitvering van beleidspties. Participatie en samenwerking We faciliteren tal van participatieprcessen: lkaal wnverleg, verleg naar aanleiding van cncrete wnprjecten, drpsraden, bewnersgrepen in buurten, ndernemersgrepen, Participatie in de rganisatie: tweejaarlijks zetten we met medewerkers en bestuur participatiedagen p rnd rganisatiethema s waarin we willen innveren. We experimenteren met nieuwe vrmen van samenwerking. Vrbeelden: ESV De werf, ESV Samen Duurzaam Ondernemen, Duwlim. Met deze rganisatievrmen willen we samenwerking met meerdere partners een maximaal evenwaardig karakter geven en wendbaarheid in functie van de veranderende mgeving mgelijk maken. Intern efenen we ns in vrmen van dienend leiderschap. Onze leidinggevenden faciliteren vral de relaties tussen medewerkers, eerder dan te sturen p taken. Vrnaamste tetssteen is dat nze medewerkers en bestuurders vral kunnen bijdragen aan de rganisatie vanuit hun talent en waarden, en daarin k afstemming kunnen vinden met anderen binnen het eigen werkdmein, ver de werkdmeinen en zelfs ver de rganisatiegrenzen heen. Vernieuwing: intern en extern In nze afdeling buurtpbuwwerk trachten we participatieve grepsprcessen te ntwerpen m cllectieve energie, dynamiek en plssingen te laten ntstaan rnd belangrijke maatschappelijke thema s die kansarme wijken meer dan elders in de samenleving- treffen. We ntwikkelden een methdiek gebaseerd p Appreciative Inquiry m met bestuur en lkale bewners en stakehlders een dialg p te zetten rnd lkale wnplanning. De resultaten van deze vernieuwde aanpak zijn uitstekend: hgere participatie, mede-eigenaarschap en innvatief vermgen. In 2008 rganiseerden we een intern participatieprces nder de nemer samen duurzaam ndernemen. Dit leidde tt een sterk verhgde betrkkenheid van medewerkers in het realiseren van prjecten van rganisatiebreed belang. Vrbeelden daarvan die vandaag ng drwerken zijn: de werkgrep rnd interne duurzaamheid, de pstart van het werkdmein Academie, de creatie van de plannen vr de nieuwbuw (die p dit mment wrdt pgetrkken), de aanpak rnd interne en externe cmmunicatie. In 2011 lanceerden we de nieuwe rganisatiewebsite We vrzien met deze site in mgelijkheden vr medewerkers m zelf rechtstreeks met de buitenwereld te cmmuniceren in de vrm van nieuwsberichten, agendapunten en blgs. We merken vanuit reacties in de buitenwereld dat Steb gezien wrdt als een aantrekkelijke werkgever. Daardr slagen we er vandaag de dag makkelijker dan it in m medewerkers aan te trekken die bewust kiezen vr een jb in nze rganisatie die sprt met hun persnlijke maatschappelijke engagement. Negtiërend ntwerpen en c-creëren: twee sleutelbegrippen vr de tekmst Op het terrein van bestuurlijke participatie van bewners en andere stakehlders, zien we een beiende tekmst in het negtiërend ntwerpen, waarbij de scp is m verschillende maatschappelijke aspecten af te wegen bij ntwerp en besluitvrming. Een vrbeeld: elke inplanting van een nieuw bedrijf (ecnmie) heeft gevlgen p de ruimte (eclgie) en de leefbaarheid. Net in het Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 15

15 dmein van wnen en ruimtelijke planning zal het in de tekmst erg belangrijk wrden m vraf zrgvuldig alle mgelijke impact in te schatten. Daarin zal de betrkkenheid van alle stakehlders een belangrijke meerwaarde betekenen, die draagvlak ntwikkelt en meer garanties geeft p duurzame beslissingen. Binnen in nze rganisatie hebben we de tendens gezet m nze medewerkers en bestuur meer en meer te betrekken bij het maken van strategische keuzes, met een grtere nderlinge verbinding en gede resultaten tt gevlg. Dit elan willen we in de tekmst verruimen, zdat k nze externe partners en stakehlders meer betrkken en er drheen pen participatie verdere innvatie kan gedijen. We zien tensltte dat grenzen tussen ns en andere rganisaties vervagen, en netwerksamenwerking in diverse pstellingen greit. Vaak hebben we, afhankelijk van het prject, verschillende partners ndig m de best mgelijke resultaten te kunnen garanderen. In die netwerksamenwerking zien we interessante mdellen ntstaan van cllectieve besluitvrming, ccreatie, wederkerigheid als nrm en gezamenlijke fcus p het cllectief belang. Netwerksamenwerking is een greiende trend, waarin Steb zich vluit inschakelt. Duurzame dwarsverbanden creëren In de aanwerving van medewerkers besteden we met zrg aandacht aan het nderzeken van het engagement van de kandidaten. Dr nze medewerkerspleg samen te stellen uit maatschappelijk geëngageerde en breeddenkende mensen, ntwikkelt een integrale kijk zich p elke niveau en in elk werkdmein van Steb. We steunen p de ervaringen en deskundigheid van nze medewerkers bij de ntwikkeling van nieuwe prjecten en het eigentijds vrmgeven van nze rganisatie. Daarte rganiseren we tweejaarlijkse cnferenties vr alle medewerkers en bestuurders. Deze cnferenties leiden telkens tt innvatieve ideeën die verder wrden uitgewerkt dr medewerkers en directie. De afgelpen jaren werkten we rnd duurzaam ndernemen en cmmunicatie. Het kmende feestjaar 25-jaar Steb werken we rnd het versterken van de cllectieve kracht in nze prjecten. Alternerend met de tweejaarlijkse cnferentie wrden k denkdagen pgezet in de werkdmeinen. Zij trekken daarvr p tweedaagse, als team f als cmbinatie van teams. In die denkdagen ntwikkelen de medewerkers hun werkdmein verder. In persneelsbijeenkmsten, een drietal keer per jaar, praten we met de hele pleg rganisatiebrede thema s dr. Diverse prjecten van Steb wrden bewust ntwikkeld p de inhudelijke snijlijn tussen twee f meer werkdmeinen. Deskundigheid uit pbuwwerk, wnen, ndernemen, werken, energie en leren kmen samen in prjecten als Duwlim, islatieteams, de natuurherstelprjecten, de ppupshps, revitalisering van handelsmgevingen, enz. Dr die samenwerking ntstaat een integrale kijk waarin ecnmische, humane, maatschappelijke en eclgische dimensies verenigd wrden in nieuwe diensten en prducten. Onze 75 medewerkers werken gedecentraliseerd p buurtlcaties te Zwartberg, Winterslag, Sledderl, Heusden-Zlder, Huthalen-Helchteren, Brgln en Maasmechelen. Ok hier ntmeten medewerkers uit verschillende disciplines elkaar en cmbineren ze hun expertise ten vrdele van de leefmgeving waarin ze werken. Op iedere lcatie wrdt het nthaal en de administratieve ndersteuning waargemaakt dr een nthaalbediende, die vanuit basiskennis van alle werkdmeinen linken kan leggen en z een integrale adviesverlening stimuleert. We investeerden de afgelpen jaren sterk in een integraal digitaal platfrm Synergy. Dit ERPpakket verzamelt alle infrmatie tt p niveau van de cliënt. Elke vraag van een cliënt en verrichting van een medewerker wrdt geregistreerd, waardr een integraal afgestemde dienstverlening mgelijk is gewrden. Synery bundelt nze handelingen naar inmiddels relaties. Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 16

16 De directie van Steb bestaat uit de directeur, de administratief cördinatr en de cördinatren van alle werkdmeinen. In tweewekelijkse samenkmsten cördineert dit team alle prjecten en aandachtsvelden van de rganisatie. Het directieteam is een diverse pleg geëngageerde mensen met elk verschillende en uitgesprken engagementen. Via dit verleg slagen we in de integratie van de dimensies eclgie, ecnmie en maatschappij. De externe cmmunicatie van Steb via de website wrdt grtendeels waargemaakt dr de medewerkers zelf, die in de vrm van nieuwsberichten, agendapunten en blgs uiting kunnen geven aan hun engagementen, hun resultaten en hun aspiraties in hun werk. Daardr kmen er een variëteit aan verhalen en invalsheken bvendrijven, die inspirerend zijn vr zwel de buitenwereld als vr de medewerkers zelf. Tensltte Steb laat zien dat duurzaam ndernemen niet één aspect is van rganiseren, maar een integraal gegeven in het DNA van de rganisatie. Het dient als referentiekader bij alle strategische beslissingen. Bvendien tnt Steb dat duurzaam rganiseren het succes van de rganisatie ndersteunt en niet ndergraaft. Steb cmbineert deskundigheid p vlak van wnen, ndernemen, leren, energie, samenleven en werken met een histrische wrteling in diverse buurten en regi s in Limburg. Dr die lkale wrteling en nze geschiedenis van vrtdurende innvatie ten vrdele van recnversie en reginale ntwikkeling hebben wij een breed en diep inzicht in de regi. Na 25 jaar blijven de prjecten van Steb er net z te den als in het begin van de recnversieperide. We slagen erin m p maatschappelijk, ecnmisch en eclgisch vlak te blijven investeren in de ntwikkeling van mensen, rganisaties en de hele regi. We hebben sinds 25 jaar vertruwelijke relaties met duizenden bewners van achtergestelde buurten, en realiseren een diep bereik van mensen uit kansengrepen. Onze medewerkers zijn niet enkel deskundig in hun werkdmein, maar k p vlak van cntactname en caching van mensen in kansarmede. Steb is sterk in samenwerken met andere partners. Het is net in de verbinding met andere rganisaties dat deskundigheid gecmbineerd en versterkt wrdt. De manier waarp wij samenwerken in prjecten wrdt dr nze partners gewaardeerd als respectvl, c-creatief, wederkerig, gelijkwaardig en pen. Met die kenmerken van samenwerking buwden wij drheen nze geschiedenis een pen netwerk p waarmee we vandaag in staat zijn diverse maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. We blijven daarbij zeken naar nieuwe samenwerkingsvrmen die niet alleen prjectgebnden (en dus tijdelijk), maar k duurzaam kunnen zijn. Onze participaties in bijvrbeeld Ondernemersatelier, De werf, Duwlim zijn daar vrbeelden van. Steb gaat bewust p zek naar de juiste schaal van rganiseren. Organisaties wrden niet per definitie sterker f beter als ze grter wrden. We vinden het in functie van de resultaten zeer belangrijk dat de medewerkers zich verbnden weten met het grtere geheel, hun impact p de rganisatie kunnen ervaren en hun cllega s ng kennen. Daarm kiezen wij vr een relatief kleine schaal van rganiseren, waarin nze leidinggevenden hun cachende rl vluit kunnen waarmaken. Teams van maximaal 12 medewerkers is een schaal die vr Steb ged blijkt te werken. Daarnaast garanderen we met ns rganisatiemdel zeer krte beslissingslijnen. Ok dat draagt bij aan verbndenheid van medewerkers met het geheel, wendbaarheid als rganisatie en stevige afstemming tussen de werkdmeinen. Steb draagt het EFQM-label, en werd na audit dr het ESFagentschap gerangschikt p de 12 de plaats van 300 drgelichte rganisaties. Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 17

17 Presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten 18

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

-1- Huisvestingsplan

-1- Huisvestingsplan -1- Huisvestingsplan Clfn Samenstelling:: Datum: 13 maart 2013 Status: Definitief versie 1.0 Esther Grt (Hanzehgeschl Grningen) Will Panman (RIO Prjects) Teun van Wijk (ICSadviseurs) Anne Bts (ICSadviseurs)

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Thuis in de Stad -prijs 2011 20060623-1 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations Hfdstuk 2: Management en rganisatie van public relatins Belang van de cntext - Bedrijven meten rekening huden met de mgeving meegaan met de veranderende trends en zich aanpassen aan de wensen van de mensen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria vr cgnitief meer- en hgbegaafde leerlingen binnen nderwijsstichting Spaarnesant Datum : 15 maart 2012 Status : Cnceptversie Dr : Marianne Eimers- de Lange Prjectleider Excellentie

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

JAARVERSLAG. BUDGET 2013 Periode van 1 januari tot en met 31 december 2013

JAARVERSLAG. BUDGET 2013 Periode van 1 januari tot en met 31 december 2013 JAARVERSLAG BUDGET 2013 Peride van 1 januari tt en met 31 december 2013 Cnventie tussen het Centrum vr gelijkheid van kansen en vr racismebestrijding en de Federale Plitie Kningsstraat 138 1000 Brussel

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie