juli & augustus MARKTCOMMENTAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "juli & augustus MARKTCOMMENTAAR"

Transcriptie

1 juli & augustus 2015 MARKTCOMMENTAAR

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 Marktcontext 4 Marktcontext in Europa 5 INLEIDING De onzekerheden stapelden zich tijdens deze twee zomermaanden op voor de beleggers. Eerst omwille van Griekenland waar de eerste minister een referendum organiseerde met betrekking tot de besparingsmaatregelen. Na een korte rustpauze was het de beurt aan China om de wereldmarkten te verontrusten met een groei die neerwaarts werd herzien en een sterke daling van de aandelenmarkten. Hierbij kwam nog een sterke daling van de grondstofprijzen en bijgevolg van de inflatieverwachtingen. Tot slot daalde de opwaartse druk op de rentevoeten waardoor de mogelijkheid op een stijging van de marktrentes op korte termijn nog wat kleiner werd. Marktcontext in de Verenigde Staten 6 Monetair beleid 7 Kortetermijnrentes 8 Overheidsobligaties 9 Covered bonds 11 Bedrijfsobligaties 12 Aandelen 13 Wisselkoersen en grondstoffen 15 Bijlage 16

3 IN HET KORT Na de opluchting ten gevolge van het akkoord over Griekenland zijn de markten nu bezorgd over de economische vertraging in China. In de eurozone verloopt het economisch herstel traag. In de Verenigde Staten blijft de macrocontext goed ondanks een nog steeds zwakke inflatie. De overheidsrentes gingen gebukt onder het gewicht van het Griekse referendum en van de onzekerheid met betrekking tot de Chinese groei en stegen vervolgens op basis van de acties die door de Chinese regering werden ondernomen. Het krediet kende slechts een korte rustpauze na het Griekse akkoord. De vrees m.b.t. China en de zwakte van de grondstoffen deed de spreads stijgen zonder evenwel de hoge niveaus te overtreffen die tijdens de Griekse crisis werden bereikt. Bij de covered bonds was er bijna geen beweging vergeleken met de turbulentie die op de andere activa werd waargenomen. Een paniekgolf afkomstig uit China veroorzaakte een daling van alle aandelenmarkten. Specifieke financiële termen worden verklaard in een lexicon : 3

4 MARKTCONTEXT Tijdens de maanden juli en augustus werden de financiële markten hoofdzakelijk geleid door de talrijke wendingen in het Griekse dossier en vervolgens door de ongunstige berichten uit China. In het begin van de maand juli zorgde het «neen» van de Griekse bevolking op het referendum dat door Tsipras werd georganiseerd over het door de schuldeisers van het land geformuleerde steunplan voor twijfels bij de beleggers en versterkte het scenario van een mogelijke uitstap van Griekenland uit de eurozone. Na zeer lange onderhandelingen binnen de Eurogroep zijn de leiders van de eurozone medio juli overeengekomen om een derde steunprogramma aan Griekenland te onderhandelen. In ruil moest de Griekse regering een aantal sterke verbintenissen met een precieze timing doorvoeren: structurele hervormingen gestemd in het parlement, naleving van zijn budgettaire vastleggingen, stabilisering van zijn banksysteem... Ook al kon Griekenland dankzij de naleving van deze verbintenissen zijn financiële verplichtingen nakomen, dit had een negatieve impact op de parlementaire meerderheid van Tsipras die nieuwe verkiezingen aankondigde op 20 september e.k. In augustus deed de vrees voor een grotere activiteitsvertraging in China en de gevolgen hiervan op de gehele wereldeconomie de besmetting van de daling van de Chinese beurzen overspringen naar de beurzen van de ontwikkelde economieën. Nadat de spilkoers van de yuan reeds drie keer historisch werd verlaagd (2% op 11 augustus, 1,6 % op 12 augustus en 1 % op 13 augustus), besliste de Chinese centrale bank om haar rentevoeten en de verplichte reserves van de banken (opdat zij meer zouden kunnen lenen) te verlagen vanaf woensdag 25 augustus. De impact van deze steunmaatregelen aan de Chinese economie is nog niet zichtbaar in de gepubliceerde economische statistieken. 4

5 MARKTCONTEXT IN EUROPA De macro-economische actualiteit in juli en augustus was nogal zwak voor de eurozone. Bij de belangrijkste berichten noteren wij de groei van het BBP van het 2de kwartaal in de eurozone die lichtjes onder de verwachtingen lag: 0,3 % QoQ tegen de verwachte 0,4 %. Dit resultaat is echter niet zo teleurstellend rekening houdend met de instabiliteit veroorzaakt door de Griekse en Chinese problemen in deze periode. De verschillen tussen de Europese landen blijven aanhouden, aangezien Duitsland (0,4 %) en Spanje (1 %) boven het gemiddelde liggen terwijl Frankrijk (0 %) blijft teleurstellen. Bovendien blijven de cijfers inzake consumptie en tewerkstelling vooruitgaan, maar er wordt een vertraging van de investering van de Europese ondernemingen vastgesteld, waarschijnlijk te wijten aan een grotere voorzichtigheid ten aanzien van een grotere ongerustheid over de economische wereldconjunctuur. 5

6 MARKTCONTEXT IN DE VERENIGDE STATEN In de Verenigde Staten gaat het zomerdebat over de soliditeit van de Amerikaanse groei en zijn capaciteit om het hoofd te bieden aan een eerste renteverhoging door de Fed. In de eerste plaats stijgt de tewerkstelling terwijl de loonmassa slechts een geringe stijging kent. Bovendien hebben de dalende energieprijzen zich niet vertaald in een echte consumptieversnelling bij de Amerikaanse gezinnen. De Amerikaanse vastgoedmarkt bleef op zijn beurt positieve resultaten tonen in juli en augustus. Met onder meer een stijging van de woningverkoop en de gunstige situatie van de bouwwerven. Tot slot bleef de inflatie in juli stabiel op 0,2 % YoY ten gevolge van de dalende olieprijzen. De onderliggende inflatie bedraagt 1,8 % en blijft stabiel vergeleken met het eerste semester van

7 MONETAIR BELEID De Europese instellingen zijn erin geslaagd om de Grexit voorlopig te vermijden, maar het economisch herstel was evenmin dynamisch. De nog zwakke Europese economische groei en de weer dalende inflatieverwachtingen dwingen de ECB om de invoering van haar kwantitatieve versoepeling voort te zetten. In de Verenigde Staten zou, met de gunstige situatie van de arbeidsmarkt en de vastgoedmarkt, een eerste renteverhoging noodzakelijk kunnen blijken. Er is evenwel nog geen definitieve beslissing van de Fed om de richtrente te verhogen in september. Met een inflatievoet in de buurt van de 0 % en de sterker wordende dollar die zich versterkt ten opzichte van de groeimunten zou de Amerikaanse centrale bank haar renteverhogingen kunnen uitstellen tot december. 7

8 KORTETERMIJNRENTES De kortetermijnrentes volgen dezelfde dynamiek als de langetermijnrentes, maar minder sterk en daalden sinds het einde van de maand juni. De dalende inflatieverwachtingen en het inschikkelijke monetaire beleid van de Europese Centrale Bank helpen om deze historisch lage niveaus te handhaven. 8

9 OVERHEIDSOBLIGATIES De rentevoeten toonden een nogal wisselvallige beweging tijdens de maanden juli en augustus. Deze maanden worden over het algemeen gekenmerkt door een klein omwisselvolume van obligaties die de neiging heeft om de variaties te versterken. Tijdens de maand juli werden de rentevoeten eerst beïnvloed door de onzekerheid in Griekenland, en met name door het referendum waarvan de afloop uiteindelijk gunstig was. Vervolgens is het de daling van de grondstofprijzen die, door de inflatie-verwachtingen te verlagen, de rentevoeten deed zakken. Tijdens de maand augustus bleef deze tendens eerst aanhouden, aangemoedigd door de vrees voor een sterke economische vertraging in China en dus van de wereldgroei. De verschillende maatregelen die genomen werden door de landen (beschreven in de vorige slides) namen de vrees tijdelijk weg. Hierdoor konden de rentevoeten in grote lijnen terugwinnen wat zij in juli verloren hadden. 9

10 Met de gunstige evolutie in de besprekingen tussen Griekenland en zijn schuldeisers hadden de risicopremies op de perifere landen geen reden meer om te stijgen. Deze daalden uiteindelijk zelfs over de voorbije twee maanden. Wij noteren evenwel dat de Spaanse rentes, die op hetzelfde niveau stonden als de Italiaanse, nu lichtjes hoger zijn dan deze laatste. Deze ondermaatse prestatie van Spanje is te wijten aan het mogelijke referendum in Catalonië, aan de nationale verkiezingen voorzien op het einde van het jaar en aan het feit dat de Italiaanse binnenlandse beleggers onlangs actiever waren. 10

11 COVERED BONDS De secundaire markt bleef vrij kalm tijdens de voorbije twee maanden. De spanningen op de spreads van de covered bonds bleven beperkt ondanks de turbulenties op de financiële markten. De covered bonds lijken dus nog steeds duur in relatieve waarde. Tijdens de maand juli werd de primaire markt weer kleurrijker met een twintigtal benchmark uitgiften in euro voor een gecumuleerd bedrag van 22 miljard euro. De maand augustus was veel rustiger omwille van de situatie in China. De afwachtende houding is nu het motto voor de beleggers 11

12 BEDRIJFSOBLIGATIES Dankzij het akkoord in juli over het Griekse dossier werden de markten gerustgesteld en daalden de credit spreads. De itraxx Main verloor bijgevolg met 20 bpn en bereikte een niveau van 60. Het liquiditeitsgebrek te wijten aan de zomerperiode en aan enkele negatieve berichten duwden de spreads vervolgens geleidelijk aan weer de hoogte in: zwakte van de grondstoffen noodlijdende Spaanse bouw- engineeringsector (high yield emittent Abengoa) Vervolgens was er een plotse shock ten gevolge van de vrees m.b.t. China en de impact op de wereldgroei. Bovendien waren er geen echte verrassingen bij de publicatie van de bedrijfsresultaten van medio juni. De grondstoffenmarkt bleef gesloten tijdens deze zomerperiode die gekenmerkt wordt door de volatiliteit van de credit spreads. 12

13 AANDELEN Indices Een paniekgolf afkomstig uit China veroorzaakte een daling van alle aandelenmarkten. Zodra de Griekse crisis was gaan liggen, is het val van de Chinese markt en de opeenvolgende ontwaardingen van de yuan die de ongerustheid over de Chinese vertraging en de gevolgen hiervan op de wereldgroei weer deed opflakkeren. Over de tweede zomermaand daalden alle Europese en Amerikaanse indices: de eurostoxx50 verloor 4,52 % en de S&P500 zakte met 4,41 %. De Duitse Dax (-6,48 %), waarvan het gewicht in industriële en exportwaarden hoog is, daalde nog verder. 13

14 Sectoren De Europese automobielsector, die zeer aanwezig is in China, werd het sterkst getroffen door de Chinese vertraging (-13,75 %). De sector basismaterialen (-11,93 %) en de olie- en gassector (-8,49 %) lijden rechtstreeks onder de daling van de grondstoffen. Bij de sectoren die een positieve prestatie tonen vinden wij de bouw (+5,38 %) die profiteert van het Europese herstel en het vastgoed (5,13 %) die in de huidige omgeving profiteert van zijn defensieve aard. 14

15 WISSELKOERSEN EN GRONDSTOFFEN Goud Het goud bleef in juli waarde verliezen en steeg vervolgens opnieuw in een omgeving van risicoaversie. Hij sloot uiteindelijk op 1133,81$ per ounce, d.i. een daling van 3,29 %. Brent De koers van de brent daalde met 16,43 % en eindigde op 51,28$ nadat hij zijn laagste punt in 6 jaar bereikte ten gevolge van de ongerustheid met betrekking tot het buitensporige aanbod en de somberheid van de Chinese economie. Eurodol Na een lichte daling in juli stijgt de eurodol opnieuw in augustus. Over beide zomermaanden is deze relatief stabiel op 1,1213 (+0,54 %). 15

16 BIJLAGE Rentevoeten 16

17 Aandelen, grondstoffen en forex 17

18 DIRECTIE FINANCIËN Verantwoordelijke uitgever : Sébastien Gilis, rue des Croisiers 24 à 4000 LIÈGE Opmaak : JURIDISCHE INFORMATIE Deze publicatie is van informatieve aard. Zij is gebaseerd op onze eigen analyse van de financiële markten alsook op inlichtingen van derden die als voldoende betrouwbaar worden beschouwd. Ethias geeft evenwel geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, de juistheid, de relevantie en de actualiteit van de gepubliceerde informatie. Ethias draagt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze gegevens. Deze publicatie heeft als doel u te informeren over de situatie die op de financiële markten heerst. Zij houdt onder geen beding een professioneel advies, een voorstel of een aanbod van Ethias in om te investeren of te desinvesteren in bepaalde financiële markten of instrumenten. Ethias draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eventuele schade opgelopen ten gevolge van een beslissing gebaseerd op de gepubliceerde informatie.

juni MARKTCOMMENTAAR

juni MARKTCOMMENTAAR 2015 juni MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE INLEIDING Terwijl een grote meerderheid een gunstige afloop verwachte van de onderhandelingen tussen Griekenland en zijn schuldeisers, werden deze onderhandelingen

Nadere informatie

januari MARKTCOMMENTAAR

januari MARKTCOMMENTAAR januari 2014 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE INLEIDING Na de Amerikaanse Federal Reserve, de Bank van Japan en de Bank van Engeland stak de Europese Centrale Bank de Rubicon van de Quantitative Easing over:

Nadere informatie

februari MARKTCOMMENTAAR

februari MARKTCOMMENTAAR februari 2014 MARKTCOMMENTAAR INHOUD Inleiding 2 In het kort 3 Marktcontext in Europa 4 INLEIDING De rust die tijdens het grootste deel van de maand werd waargenomen op de markten toont dat de beleggers

Nadere informatie

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 Juni 2015 De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 De financiële markten: Economische vooruitzichten 03 Aandelen 04 Obligaties 05 Grondstoffen 07 Munten 07 Focus: Koersstijging

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE AUGUSTUS 2015 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Sinds Afgelopen Laatste Laatste Laatste Laatste Laatste Bruto rendement (%) YTD aanvang, maand 3M

Nadere informatie

In een notendop Kan Griekenland failliet gaan en in de eurozone blijven?

In een notendop Kan Griekenland failliet gaan en in de eurozone blijven? Financial News Mei 2015 Inhoud In een notendop 1 Kan Griekenland failliet gaan en in de eurozone blijven? Economie 2 Amerikaanse groei pauzeert Aandelenmarkten 3 Chinagekte houdt aan Obligatiemarkten 5

Nadere informatie

In een notendop 1 Een klein beetje muntoorlog. Economie 2 Nieuwe Griekse regering wil schuldherschikking

In een notendop 1 Een klein beetje muntoorlog. Economie 2 Nieuwe Griekse regering wil schuldherschikking Financial Newsletter Februari 2015 Inhoud In een notendop 1 Een klein beetje muntoorlog Economie 2 Nieuwe Griekse regering wil schuldherschikking Aandelenmarkten 3 ECB geeft vleugels Obligatiemarkten 5

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

KBC Private Banking: Marktvisie

KBC Private Banking: Marktvisie KBC Private Banking: Marktvisie 1. Voorwoord Juni 2015 Volatiliteit troef op de financiële markten. De Griekse impasse bracht beleggers in nerveuze territoria; verdere winstnemingen duwden de Europese

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Lux International Strategy

Lux International Strategy JAARVERSLAG (GEREVISEERD) Per 31 december 2012 Lux International Strategy SICAV (R.C.S. B 52470) www.ca-luxembourg.com Lux International Strategy Inhoudstafel Table des Matières Beheer en administratie

Nadere informatie

EEN PUBLICATIE VAN BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS. 3 Door de zwakke economische groei zal de rente wellicht laag of zelfs nul blijven.

EEN PUBLICATIE VAN BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS. 3 Door de zwakke economische groei zal de rente wellicht laag of zelfs nul blijven. PERSPECTIVES 3e KWARTAAL 15 ANALYSE VAN DE FINANCIËLE MARKTEN EEN PUBLICATIE VAN BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS INHOUD q MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT 3 3 Ondanks de uitgebreide onconventionele maatregelen

Nadere informatie

Kredietcrisis deint verder uit

Kredietcrisis deint verder uit uw nieuwsbrief van Dexia Bank beleggingen 2008 Maart Kredietcrisis deint verder uit De financiële markten blijven in de ban van de kredietcrisis. Het blijft dan ook slecht nieuws regenen voor de financiële

Nadere informatie

Het magazine met beursnieuws Maart-april 2013 N 01 MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE. Tekenen van verbetering in Europa AANBEVELINGEN.

Het magazine met beursnieuws Maart-april 2013 N 01 MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE. Tekenen van verbetering in Europa AANBEVELINGEN. Het magazine met beursnieuws N 01 MACRO-ECONOMISCHE ANALYSE Tekenen van verbetering in Europa AANBEVELINGEN CAC 40 en S&P 500 2 Inhoud 03 04 EDITORIAAL Anti Star door Bertrand alfandari AGENDA De belangrijke

Nadere informatie

Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust?

Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust? Kwartaal Focus 3 e kwartaal 2015 Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust? Het afgelopen kwartaal stond vooral in het teken van de beslissing van de Fed over de langverwachte renteverhoging en de

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 213 financial market news 7/12 Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste Klant, Na een veelbewogen 212, zowel binnen onze eigen instelling als op de financiële markten,

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief December: Europa

Nieuwsbrief December: Europa Nieuwsbrief December: Europa Zoals we in de vorige nieuwsbrieven reeds duidelijk maakten bevinden we ons in een moeilijke economische context en staat de wereld voor belangrijke uitdagingen. De crisis

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Augustus 2015

Maandbericht Beleggen Augustus 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 28 juli 2015 Maandbericht Beleggen Augustus 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Economische vooruitzichten 2010-2015

Economische vooruitzichten 2010-2015 Economische vooruitzichten 2010-2015 Mei 2010 Federaal Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut. Het FPB voert beleidsrelevant onderzoek uit op economisch, sociaal-economisch

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie