februari MARKTCOMMENTAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "februari MARKTCOMMENTAAR"

Transcriptie

1 februari 2014 MARKTCOMMENTAAR

2 INHOUD Inleiding 2 In het kort 3 Marktcontext in Europa 4 INLEIDING De rust die tijdens het grootste deel van de maand werd waargenomen op de markten toont dat de beleggers het moeilijk hebben om zich te positioneren met betrekking tot de toekomstige evolutie van de rentevoeten. Zij lijken immers wat gekneld te zitten tussen macroeconomische cijfers die correct zijn, maar geen risico op een economische terugval verhinderen. Er wordt evenwel een basistrend waargenomen die de meest risicovolle activa op Europees vlak bevoordeelt: perifere landen, bedrijfsobligaties en -aandelen. Op het einde van de maand is alle aandacht gevestigd op de ontwikkelingen in Oekraïne en wordt er, althans tijdelijk, geen aandacht besteed aan de macro-economische beschouwingen. Marktcontext in de Verenigde Staten 5 Monetair beleid 6 Kortetermijnrentes 7 Overheidsobligaties 8 Covered bonds 10 Bedrijfsobligaties 11 Aandelen 12 Wisselkoersen en grondstoffen 14 Bijlage 15

3 IN HET KORT In de Verenigde Staten wordt de economische activiteit nog steeds verstoord door de weersomstandigheden, maar de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie in 2014 blijven positief. Geen nieuws voor de eurozone in februari: de vertrouwensindicatoren zijn nog steeds goed, maar het economisch herstel blijft bescheiden. Op de markt van de overheidsschuld bleven de rentevoeten van de corelanden vrij stabiel terwijl de perifere rentevoeten nog daalden. De spreads op de covered bonds bleven verder dalen, in het bijzonder op de perifere landen. De maand februari werd bijna uitsluitend geleid door de emittenten van de «corelanden» met korte maturiteiten (max. 5 jaar). De credit spreads ontspanden. De beleggers bleven vertrouwensvol, gesterkt door de geruststellende berichten op de markten. De primaire markt bleef op zijn beurt vrij actief. De aandelenmarkten hebben de zwakte van januari meer dan goedgemaakt. Tal van indices hebben positieve rendementen sinds het begin van het jaar. Specifieke financiële termen worden verklaard in een lexicon : 3

4 MARKTCONTEXT IN EUROPA Volgens de wintervoorspellingen van de Europese Commissie zal het economische herstel zich voortzetten in de meeste Lidstaten. Na een groei van het reële BBP met 1,2 % binnen de eurozone in 2014 zou de economische activiteit in 2015 moeten versnellen met 1,8 % zou dus het jaar van een gematigd herstel moeten zijn, zoals overigens sinds het begin van het jaar wordt aangekondigd door de vertrouwensindicatoren die over het algemeen stijgen. De maand februari wijkt niet af van deze regel met een werkloosheidgraad die zich stabiliseert, een IFO-index in Duitsland op zijn hoogste niveau sinds juni 2011 en PMIindices die verder verbeteren. De gezinsconsumptie blijft evenwel het zwakke punt van de eurozone met onder meer sterke verschillen tussen de «corelanden» en de perifere landen. Een consumptieherstel in Italië en Portugal wordt immers pas in 2015 verwacht. Gelukkig kan Duitsland dankzij de gunstige situatie van zijn arbeidsmarkt een sterke motor worden van de privéconsumptie in Europa. 4

5 MARKTCONTEXT IN DE VERENIGDE STATEN Tijdens de maand februari hadden de financiële markten in het bijzonder aandacht voor de enquêtes met betrekking tot de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten. Sinds december 2013 moet men echter toegeven dat deze cijfers teleurstellend blijken te zijn vooral op het vlak van jobcreaties (non-farm payrolls). De Amerikaanse overheden verklaren deze overwegend ongunstige berichten door de ongewoon strenge winter in de Verenigde Staten. Dit meteorologische effect lijkt bovendien ook de economische activiteit van het land te beïnvloeden. Zo daalden in februari de meeste activiteitsindicatoren (zoals bijvoorbeeld de industriële productie). Gelukkig blijven de gegevens van de vastgoedmarkt hun positieve tendens voortzetten voor het begin van dit jaar. Met onder meer stijgende prijzen en de verkoop van nieuwe huizen die zich sterk herstelt in februari. In deze context zou de Amerikaanse groei zich in het eerste kwartaal gewoon moeten handhaven op het niveau dat eind 2013 werd waargenomen (+3,1 %). Wat nog steeds een hoger herstelritme is dan in Europa. 5

6 MONETAIR BELEID Geen nieuwe beslissing van de ECB, maar aangezien de «core» inflatie in februari opnieuw 1 % bedraagt, steeg het inflatierisico niet in de eurozone. Hierdoor is de de kans op een volgende actie van de ECB dus beperkt. De broosheid van het economisch herstel in de eurozone zou de Europese Centrale Bank evenwel ertoe kunnen brengen om wat later op het jaar nieuwe maatregelen te nemen. J. Yellen heeft voor de eerste keer het Congres toegesproken als Voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve. Haar toespraak lijkt nogal proactief, met nog meer nadruk op de goede prestaties van het Amerikaanse BBP veeleer dan op de teleurstellende werkgelegenheidscijfers in december en januari. Het lijkt overigens dat de Fed zich niet langer zal baseren op de werkloosheidgraad als enige indicator van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Bovendien werd de inflatie niet vergeten en blijft deze een kerndoelstelling van de Fed. 6

7 KORTETERMIJNRENTES De kortetermijnrentes ondergingen geen significante wijzigingen tijdens de maand februari. De ECB kondigde immers geen nieuwe monetaire versoepelingsmaatregelen aan en het inflatieniveau blijft stabiel in de eurozone. Eind februari lag de euribor-rente 3 maanden nog steeds boven de ECB-richtrente met 0.28 %. Dit renteniveau blijft historisch zeer laag. In deze context koppelde Mario Draghi nieuwe versoepelingsinitiatieven aan een verslechtering van de inflatieverwachtingen op middellange termijn of aan een «ongerechtvaardigde» inkrimping van de monetaire markt. Deze eventuele nieuwe initiatieven zouden de interbancaire rentes weer doen dalen. 7

8 OVERHEIDSOBLIGATIES Tijdens de eerste drie weken van februari toonden de core-rentes een indrukwekkende stabiliteit, aangezien de Duitse Bund meestal tussen 1.65 en 1.70 % schommelde. Dit geldt ook voor de OLO 10 jaar waarvan het rendement evolueerde tussen de 2.35 en 2.45 %. Dit toont duidelijk de gemengde gevoelens die heersen bij de beleggers die gekneld zitten tussen economische gegevens die correct zijn, maar die geen terugvalrisico uitsluiten. Op het einde van de periode leidde de onrust in de Krim evenwel tot een terugkeer naar de veiligheid die gunstig is voor de corelanden en die de rentevoeten opnieuw lichtjes doet dalen. De beleggers bleven de perifere landen bevoorrechten aangezien zij op de corelanden slechts rendementen lager dan 2.50 % op 10 jaar konden bekomen. De aankopen deden de rendementen evenwel dalen, met onder meer de Spaanse en Italiaanse rendementen die voor de eerste keer sinds 2006 opnieuw onder de grens van 3.50 % zakten. 8

9 In Italië werd deze beweging aangemoedigd door de benoeming van de h. Renzi als 1ste Minister, hetgeen als positief wordt beschouwd ten opzichte van de structurele veranderingen die nodig zijn in het land. De andere perifere landen zagen hun rentevoeten eveneens dalen en allen, met uitzondering van Griekenland, slaagden erin zich normaal te financieren op de markten. De beleggers maken dus een duidelijk onderscheid tussen de perifere landen, waarop het risico nu als veel minder hoog wordt gezien, en de groeilanden of de ontwikkelingen in Oekraïne waarover nog veel onzekerheid bestaat. 9

10 COVERED BONDS De spreads van de covered bonds van de perifere landen blijven dalen gedragen door de gunstige macroeconomische berichten en door de ratingverhogingen en/of -verwachtingen van de noteringsagentschappen. De Spaanse covered bonds worden bijzonder gewaardeerd door de beleggers. Over het algemeen vormen de lage renteomgeving en de toenemende risicoappetijt van de beleggers voor de emittenten een gunstige marktcontext. Ondanks alles was het tijdens de maand februari vrij kalm op de primaire markt. Markant feit: de meeste papers werden uitgegeven op een maximale maturiteit van 5 jaar. 10

11 BEDRIJFSOBLIGATIES In tegenstelling tot de maand januari werd februari gekenmerkt door een daling van de credit spreads. De kredietmarkten hebben hun sereniteit teruggevonden, gedragen door de gunstige macro-economische berichten uit Europa en door een grotere visibiliteit op het verloop van het programma van de Fed om haar aankopen af te bouwen. Bovendien lijkt de vrees met betrekking tot de groeilanden geleidelijk aan op de achtergrond te geraken bij de beleggers. In deze context bleven deze laatsten de «perifere zones» bevoorrechten waarbij zij steeds hun huidige risicoappetijt tonen. Door deze bewegingen keerde de referentieindex van kredieten op 5 jaar (itraxx Main 5y) geleidelijk aan terug onder de grens van de 75 bpn. Ondanks de publicatieperiode van de bedrijfsresultaten bleef de primaire markt vrij actief. De emittenten blijven nog steeds zeer opportunistisch en genieten van de ondersteunende marktomstandigheden om hun nieuwe uitgiften te lanceren. 11

12 AANDELEN Indices Na een moeilijke januarimaand voor de Europese en Amerikaanse aandelenmarkten omwille van het risico op de groeilanden dat weer de kop opsteekt, hebben deze hun verlies van het begin van het jaar meer dan goedgemaakt. De S&P500 sloot af op een historische recordhoogte, d.i. een stijging van 4,31 %. De eurostoxx50 steeg met 4,49 %. Terwijl de publicaties van de kwartaalresultaten in de Verenigde Staten over het algemeen zeer goed zijn, zijn ze in Europa daarentegen gemengd. Over de maand februari zet de Belgische index (Bel20) de beste prestatie neer met +7,11 %. 12

13 Sectoren Alle Europese sectoren noteren een positieve prestatie over de maand februari. De sectoren die deze maand overpresteren zijn de cyclische sector («Reizen en vrije tijd» en de Bouw) gevolgd door twee defensieve sectoren (Energie en Nutsvoorzieningen). De sector «Reizen en vrije tijd» zet dus de beste prestatie neer (+10,11 %), getrokken door de gunstige trajecten van de luchtvaartmaatschappijen (toename van het passagierverkeer). De Bouwsector (+8,83 %) geniet van de verbetering van de Europese en Amerikaanse groei. 13

14 WISSELKOERSEN EN GRONDSTOFFEN Goud Het goud blijft de stijging, die in januari werd ingezet, voortzetten. Over februari stijgt het goud met 6,58 % en eindigt op 1326,44 $ per ounce. Brent De brent stijgt met 1,96 % en sluit af op 109,30$. Eurodol De eurodol eindigt de maand op een recordhoogte van 1,3808, d.i. een stijging van 2,24 %. 14

15 BIJLAGE Rentevoeten 15

16 Aandelen, grondstoffen en forex 16

17 DIRECTIE FINANCIËN Verantwoordelijke uitgever : Sébastien Gilis, rue des Croisiers 24 à 4000 LIÈGE Opmaak : JURIDISCHE INFORMATIE Deze publicatie is van informatieve aard. Zij is gebaseerd op onze eigen analyse van de financiële markten alsook op inlichtingen van derden die als voldoende betrouwbaar worden beschouwd. Ethias geeft evenwel geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, de juistheid, de relevantie en de actualiteit van de gepubliceerde informatie. Ethias draagt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze gegevens. Deze publicatie heeft als doel u te informeren over de situatie die op de financiële markten heerst. Zij houdt onder geen beding een professioneel advies, een voorstel of een aanbod van Ethias in om te investeren of te desinvesteren in bepaalde financiële markten of instrumenten. Ethias draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eventuele schade opgelopen ten gevolge van een beslissing gebaseerd op de gepubliceerde informatie.

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen

December 2014 Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen Normalisering van het monetair beleid : vooruitzichten en verschillen N. Cordemans S. Ide (*) Inleiding Hoewel s werelds belangrijkste centrale banken op dit ogenblik nog steeds een sterk expansief monetair

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden MARKETS WEEKLY Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden De prijsdalingen voor grondstoffen en vooral olie wegen erg zwaar op de producerende landen. Bovendien maakt het vooruitzicht op een eerste

Nadere informatie

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2 Economische Vooruitzichten Maandelijks Mei Inhoudstafel VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend) Economische en financiële vooruitzichten Verenigde Staten: zorgen over looninflatie

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

ING Dashboard Belgian economy

ING Dashboard Belgian economy ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July N - 1 September Economische activiteit : Het ging niet goed met de economische activiteit in het tweede kwartaal. En ook het derde kwartaal wordt nog lastig, zoals blijkt

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico JAARGANG 6, juli 5, NUMMER IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE Investeringsklimaat Ondanks de onzekerheid rond Griekenland hebben beleggers een positief beeld over het beleggingsklimaat. De rente blijft laag,

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Juli 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macroeconomische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

Herstel zet zich door, maar groeipotentieel is te laag

Herstel zet zich door, maar groeipotentieel is te laag vbo-analyse Focus Conjunctuur Herstel zet zich door, maar groeipotentieel is te laag Juni 2014 47% II aantal sectoren dat uitgaat van een verbetering van de economische activiteit in de komende zes maanden

Nadere informatie

verslag CRB 2013-0907

verslag CRB 2013-0907 verslag CRB 213-97 De economische ontwikkeling in de textiel- en kledingindustrie - Lente 213 CRB 213-97 SR/NB Bijzondere raadgevende commissie voor Textiel en Kleding Verslag over de economische ontwikkeling

Nadere informatie

3. Commentaar bij de financiële crisis

3. Commentaar bij de financiële crisis 3 DE CONJUNCTUURBAROMETER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3. Commentaar bij de financiële crisis 3.1 Interpretatie van de financiële crisis Een voorspoedig decennium waarachter stijgende wanverhoudingen

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten Februari 2013 In deze uitgave Inleiding Fundamenten blijven wankel 3 België Bouwsector volgt de algemene dalende trend 4 Frankrijk

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van 2014 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

De risicobereidheid is fors gedaald door de bezorgdheid over Cyprus, terwijl het besmettingsrisico groter is geworden.

De risicobereidheid is fors gedaald door de bezorgdheid over Cyprus, terwijl het besmettingsrisico groter is geworden. Cyprus is het vijfde euroland dat om hulp vraagt. Het land werd daartoe genoodzaakt nadat de herschikking van de Griekse schuld, de grootste uit de geschiedenis, de financiële gezondheid van kredietverstrekkers,

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift

Economisch Tijdschrift Economisch Tijdschrift 4-2005 Eurosysteem Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie