Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!"

Transcriptie

1 Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar. Gelieve bij eventuele overname wel de correcte bron te vermelden. De laatste pagina bevat alle oplossingen. Voor vragen en opmerkingen: 1. IS-curve voor een open economie* In welk van onderstaande gevallen kent de IS-curve voor een open economie zonder enige twijfel een verschuiving naar links: A. de reële effectieve wisselkoers deprecieert, de autonome investeringen nemen af en de autonome netto-export daalt. B. de reële effectieve wisselkoers apprecieert, de autonome investeringen nemen af en de economische activiteit in het buitenland stijgt. C. de nominale effectieve wisselkoers apprecieert, het binnenlands prijspeil blijft constant en het buitenlands prijspeil stijgt met een groter percentage dan de appreciatie van de nominale wisselkoers. D. de reële effectieve wisselkoers apprecieert, de autonome investeringen nemen af en de autonome netto-export daalt. 2. Samenhang privaatspaarsaldo, begrotingssaldo en saldo van de lopende rekening* Indien het overschot van de private besparingen op de private investeringen in een land 100 bedraagt en het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans 50 dan: A. is er een begrotingstekort. B. is er een begrotingssurplus. C. is er zeker een overschot op de kapitaalrekening van de betalingsbalans. D. kan het begrotingssaldo zowel een tekort als een surplus vertonen.

2 3. IS-curve voor een open economie (2) De IS-curve voor een open economie: A. is vlakker en stabieler dan de IS-curve voor een gesloten economie. B. is steiler en stabieler dan de IS-curve voor een gesloten economie. C. kent dezelfde helling als de IS-curve voor een gesloten economie maar ligt meer naar rechts. D. is steiler en minder stabiel dan de IS-curve voor een gesloten economie. 4. Crisis in Zuidoost-Azië in 1997* In de krant lazen we dat de crisis in Zuidoost-Azië in 1997 initieel te wijten is aan overdreven investeringen. Op één of andere manier zou dit tot twijfels over de stabiliteit van de Zuidoost- Aziatische munten hebben geleid, met speculatie tegen deze munten tot gevolg. A. Dit moet een fout zijn. Sterke investeringen zijn immers gunstig. Er kan dan ook geen probleem ontstaan. B. Dit kan juist zijn. Als de investeringen zo groot zijn dat ze de besparingen van de privésector en de overheid sterk overtreffen, moeten de beschouwde landen overschotten boeken op de lopende rekening van hun betalingsbalans. Daardoor zullen ze ook veel kapitaal invoeren en veel buitenlandse schuld opbouwen. Dit kan vragen oproepen over de stabiliteit van de munten. C. Dit kan juist zijn. Als de investeringen zo groot zijn dat ze de besparingen van de privésector en de overheid sterk overtreffen, moeten de beschouwde landen tekorten opstapelen op hun lopende rekening. Daardoor zullen ze ook veel kapitaal invoeren en veel buitenlandse schuld opbouwen. Dit kan vragen oproepen over de stabiliteit van de munten. D. Dit kan juist zijn, maar alleen als de overheden in Zuidoost-Azië begrotingstekorten hadden. 5. Tekort op de lopende rekening van de VS* Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans in de VS heeft de grootste kans om te dalen wanneer: A. de belastingen in de VS verlaagd worden. B. de belastingen in Europa verlaagd worden. C. de Japanse en de Chinese centrale banken dollars opkopen. D. de bovenstaande drie maatregelen gecombineerd worden. Meerkeuzevragen Hoofdstukken 7-8 2/7

3 6. Stellingen open economie Welke stelling is fout? Ga er telkens van uit dat voor het overige niets wijzigt. A. de reële wisselkoers van de euro t.o.v. de dollar zal dalen wanneer de inflatie in de VS hoger is dan in de eurozone. B. bij vaste wisselkoersen moet de centrale bank de eigen munt opkopen wanneer er een (economisch) tekort is op de betalingsbalans. C. indien de rente in het buitenland stijgt, zal de vraag naar onze munt stijgen en/of het aanbod van onze munt dalen. D. wanneer een land door gunstige ontwikkelingen zijn export fors kan verhogen, zal de vraag naar de munt van dit land toenemen en de wisselkoers geneigd zijn te stijgen. 7. Vaste wisselkoersen en de centrale bank Een land kiest voor een vaste wisselkoers t.o.v. de US dollar. Op een bepaald moment bereikt de waarde van de munt van dit land de grens van de toegelaten fluctuatiemarge. De marktvraag naar de munt van dat land bedraagt dan 200, het marktaanbod 180. A. de centrale bank van dat land zal tussenkomen op de wisselmarkt en vreemde deviezen (dollars) verkopen, met een tegenwaarde van 20 B. buitenlandse investeerders zullen voor de nodige kapitaalinvoer zorgen zodat het onevenwicht op de wisselmarkt verdwijnt C. de centrale bank van dat land zal tussenkomen op de wisselmarkt en de eigen munt opkopen ter waarde van 20 D. de centrale bank van dat land zal tussenkomen op de wisselmarkt en vreemde deviezen (dollars) kopen, met een tegenwaarde van De geldhoeveelheid in enge zin De geldhoeveelheid in enge zin bestaat uit A. alle door de centrale bank uitgegeven muntstukken en bankbiljetten. B. alle door de centrale bank uitgegeven muntstukken en bankbiljetten in handen van het publiek C. alle door de centrale bank uitgegeven muntstukken en bankbiljetten in handen van het publiek en de zichtdeposito s van het publiek bij de financiële instellingen D. alle door de centrale bank uitgegeven muntstukken en bankbiljetten in handen van de financiële instellingen 2. De geldhoeveelheid en de geldbasis De geldhoeveelheid stijgt en de geldbasis blijft onveranderd als A. de banken hun reservecoëfficiënt verlagen B. de banken hun reservecoëfficiënt verhogen C. de chartale-geldvoorkeur van het publiek stijgt D. de centrale bank vreemde munten koopt en de eigen munt verkoopt Meerkeuzevragen Hoofdstukken 7-8 3/7

4 3. De geldbasis* Wat leidt tot een zekere toename van de geldbasis? A. een betalingsbalansoverschot bij vaste wisselkoersen gecombineerd met de verkoop van overheidspapier door de centrale bank B. een betalingsbalanstekort bij vaste wisselkoersen C. een begrotingstekort van de overheid D. een betalingsbalanstekort bij vlottende wisselkoersen gecombineerd met de aankoop van overheidseffecten door de centrale bank 4. Het geldaanbodmodel (2)* Stel dat de banken bankreserves in kas houden ten belope van 15% van de zichtdeposito s die het publiek bij hen aanhoudt. Stel verder dat de chartale-geldvoorkeur van het publiek 25% bedraagt. Hoeveel moet de geldbasis dan bedragen als de overheid de geldhoeveelheid op 5000 wil brengen? 5. De geldbasis (2) Wat leidt tot een daling van de geldbasis? A. de budgettaire overheid leent in het buitenland en zet de bekomen vreemde munten via de centrale bank om in eigen munt B. bank XYZ neemt een krediet op bij de centrale bank C. een daling van de geldbasismultiplicator D. bank XYZ betaalt een vroeger opgenomen krediet aan de centrale bank terug 6. De rente en de geldvraag Bij lage rente zullen economische agenten: A. minder geld aanhouden omwille van transactiemotieven B. meer geld aanhouden omwille van speculatieve overwegingen C. kiezen voor lange-termijnrekeningen D. obligaties kopen 7. De geldvraag en de prijsvorming van aandelen en obligaties Wat is juist A. bij hoge rente is het aangewezen obligaties te verkopen B. als onzekerheid de beleggers van de aandelenmarkt wegdrijft naar de obligatiemarkt, mag je een stijging van het rendement van bestaande obligaties verwachten. C. als onzekerheid de beleggers van de aandelenmarkt wegdrijft naar de obligatiemarkt, mag je een daling van het rendement van bestaande obligaties verwachten. D. hoe rijker iemand is, hoe kleiner zijn vraag naar geld Meerkeuzevragen Hoofdstukken 7-8 4/7

5 8. De kwantiteitstheorie De kwantiteitstheorie impliceert A. een verticale LM-curve wegens de veronderstelde complete rente-ongevoeligheid van de geldvraag B. een horizontale LM-curve wegens de veronderstelde oneindige rentegevoeligheid van de geldvraag C. een verticale LM-curve wegens de veronderstelde oneindige rentegevoeligheid van de geldvraag D. een horizontale LM-curve wegens de veronderstelde complete rente-ongevoeligheid van de geldvraag 9. De reservecoëfficiënt en het geldaanbod (2)* Een daling van de reservecoëfficiënt van de banken leidt tot: een daling/stijging van het geldaanbod en een afname/toename van het aantal kredieten die de banken toestaan (schrappen wat niet past). 10. Verschuiving van de LM-curve Bij een uitbreiding van de reële geldhoeveelheid verschuift de LM-curve A. naar links omdat de rente allicht gaat dalen. Daardoor wil niemand nog in ons land beleggen, en dat is slecht voor de evenwichtsoutput (lagere Y) B. naar rechts omdat de rente allicht gaat dalen. Dit moedigt de vraag naar vast kapitaal (investeringen) aan, en dat doet de evenwichtsoutput stijgen (hogere Y) C. naar onder omdat op de geldmarkt een aanbodoverschot zal ontstaan. De evenwichtsrente zal daardoor lager komen te liggen (lagere R) D. naar boven omdat op de geldmarkt een vraagoverschot zal ontstaan. De evenwichtsrente zal daardoor hoger komen te liggen (hogere R) 11. Het geldaanbod in de VS en de eurozone sinds 2008 (2) De geldbasis (MB), de geldbasismultiplicator (µ) en de geldhoeveelheid (Ms) evolueerden in de VS en de eurozone sinds het begin van de financiële crisis in 2008 respectievelijk als volgt (schrappen wat niet past): MB: zeer sterke stijging / beperkte daling /ongewijzigd, µ: sterke stijging / sterke daling / ongewijzigd, Ms: beperkte stijging /zeer sterke stijging /eerder ongewijzigd. Meerkeuzevragen Hoofdstukken 7-8 5/7

6 12. Kwantitatieve versoepeling (quantitative easing) Onder kwantitatieve versoepeling ('quantitative easing') verstaan we: A. Monetaire financiering van overheidstekorten. B. Dat de monetaire overheid met nieuw gecreëerd geld bestaande financiële activa op de financiële markten opkoopt. C. De afbouw van beperkingen op de invoer en/of uitvoer van kapitaal (de BP-curve wordt vlakker). Elke verhoging van de geldbasis. Meerkeuzevragen Hoofdstukken 7-8 6/7

7 Hoofdstuk 7 1. D 2. A 3. B Hoofdstuk 8 1. C 2. A 3. D D 4. C 5. B 6. C 6. B 7. C 8. A 9. stijging, toename 10. C 7. D 11. zeer sterke stijging, sterke daling, beperkte stijging 12. B Meerkeuzevragen Hoofdstukken 7-8 7/7

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSING OEFENINGEN HOOFDSTUK 24

Auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSING OEFENINGEN HOOFDSTUK 24 OPLOSSING OEFENINGEN HOOFDSTUK 24 Open Vragen OEFENING 1 a) Daar 1 dollar 0,7699 euro waard is, is 1 euro 1/0,7699=1,2989 dollar waard. Vanuit Europees standpunt zetten we dus de wisselkoers met vaste

Nadere informatie

auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 18

auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 18 OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 18 Open vragen OEFENING 1 a) Inkomen is de stroomvariabele, vermogen is de voorraadveranderlijke. Het vermogen is de optelsom van al je inkomens tot nog toe, die je gespaard

Nadere informatie

Katern De waarde van de munt

Katern De waarde van de munt Vwo katern 5 De waarde van de munt - hoofdstuk 1 Geldontwaarding Katern De waarde van de munt hoofdstuk 1 Geldontwaarding Opdracht 1 a Het gaat om 2,4 procentpunt. In de zin de centrale bank verwacht dat

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19: WISSELKOERS EN WISSELMARKT

HOOFDSTUK 19: WISSELKOERS EN WISSELMARKT 1 HOOFDSTUK 19: WISSELKOERS EN WISSELMARKT 1. PRIJSVORMING OP DE WISSELMARKTEN 1.1. Enkele begrippen Wisselkoers = prijs van de buitenlandse munt, uitgedrukt in nationale munt bv. wisselkoers () van de

Nadere informatie

Domein Goede Tijden, Slechte Tijden

Domein Goede Tijden, Slechte Tijden Domein Goede Tijden, Slechte Tijden Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman Hoog- of laagconjunctuur Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) heeft 2 filmpjes gemaakt over de indicatoren van de economie.

Nadere informatie

Lesbrief Buitenland 2

Lesbrief Buitenland 2 Lesbrief Buitenland 2 Hoofdstuk 1 Internationale handel 1.1 Uitvoer en invoer Invoervolume ( = importvolume): Uitvoervolume (= exportvolume): de hoeveelheid goederen en / of diensten gekocht uit het buitenland

Nadere informatie

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land.

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. 1 De wisselmarkt 1.1 Begrip Wisselkoers = de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. bv: prijs van 1 USD = 0,7

Nadere informatie

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS Valutamarkt De euro op koers Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Hoofdstuk 1 : Inleiding Opdracht 1 a. Dirham b. Internet c. Duitsland - Ierland - Nederland - Griekenland - Finland - Luxemburg - Oostenrijk

Nadere informatie

DE WISSELMARKT. Begrippen. - vreemde valuta (VV) = deviezen =

DE WISSELMARKT. Begrippen. - vreemde valuta (VV) = deviezen = De wisselmarkt - 1 van 16 DE WISSELMARKT Inleiding De meeste landen hebben hun eigen munt. Alleen die munt heeft betaalkracht in dat land. Welke problemen spruiten hieruit voort voor de internationale

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Lesbrief Verdienen en uitgeven 2 e druk

Lesbrief Verdienen en uitgeven 2 e druk Hoofdstuk 1. Inkomen verdienen 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 D A C C A D B A D D B C D 1.35 a. 1.000.000 425.000 350.000 40.000 10.000 30.000 = 145.000. b. 1.000.000

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

Waarom houden gezinnen chartaal (kas)geld aan (i.p.v. giraal op de bank)? 1) Transactiemotief Gezinnen hebben contant geld nodig voor L1 = actieve kas

Waarom houden gezinnen chartaal (kas)geld aan (i.p.v. giraal op de bank)? 1) Transactiemotief Gezinnen hebben contant geld nodig voor L1 = actieve kas Domein G Geldwezen Ruil en arbeidsverdeling: 1) Directe ruil: goederen goederen Geringe arbeidsverdeling 2) Indirecte ruil: goederen geld goederen Meer arbeidsverdeling nodig Eigenschappen van geld: 1)

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 20 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 20 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2011 tijdvak 1 vrijdag 20 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 14

auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 14 OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 14 Open vragen OEFENING 1 1) Op de markten van individuele goederen en diensten (inbegrepen de diensten van arbeid en kapitaal) wordt de vraag naar individuele goederen

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland Paragraaf 1 Karakteristieken van het internationale handels- en betalingsverkeer Nederland heeft een relatief open economie.

Nadere informatie

Examen HAVO. economie. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. economie. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2012 tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.00 uur oud programma economie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen.

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2012

RENDEMENT EN RISICO IN 2012 RENDEMENT EN RISICO IN 2012 Januari 2012 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De rendementsverwachtingen

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Een stabiele munt. 1. Waarvoor dient het geld? 2. Wat is de geldhoeveelheid?

Een stabiele munt. 1. Waarvoor dient het geld? 2. Wat is de geldhoeveelheid? Hoofdstuk 5 51 Een stabiele munt 1. Waarvoor dient het geld? Geld, of het nu wordt uitgedrukt in euro, dollar, yen, enz., vervult drie belangrijke functies : Geld is een ruilmiddel. Zonder geld zouden

Nadere informatie

auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 15

auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 15 OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 15 Open vragen OEFENING 1 a) BELGIAN GDP (in billion current euros) 2008 2009 % change 1. PRODUCTIEBENADERING Gross domestic product at market prices 345,0 339,2-1,69%

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten

Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Antwoorden op de opgaven Hoofdstuk 1 - Produceren 1.1a 600 mln (1 + 0,6% + 1,3%) = 611,4 mln. b De omzet in prijzen van het basisjaar is de volumeverandering. Het volume is gestegen met 0,6%. c De totale

Nadere informatie