DE KLANT AAN HET WOORD III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KLANT AAN HET WOORD III"

Transcriptie

1 Wmo-raad Bunnik DE KLANT AAN HET WOORD III -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven. Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik Wmo-raad Bunnik juni 2011

2 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Aanpak onderzoek 4 Hoofdstuk 3: Resultaten en bespreking Het Wmo-loket Hulp bij het huishouden Voorzieningen (woning, rolstoel, vervoer) Meedoen aan de maatschappij Een voorbeeld van een interview: op bezoek bij een echtpaar 8 Hoofdstuk 4: Conclusies en aanbevelingen 10 2

3 Hoofdstuk 1: Inleiding Ieder jaar krijgen alle cliënten van het Wmo-loket een enquête over de klanttevredenheid toegestuurd. Dit levert zinvolle doch vooral getalsmatige informatie op. Het blijkt dat in 2010 de burgers van de gemeente Bunnik wederom globaal tevreden zijn over de ontvangen ondersteuning via de Wmo (rapportcijfer 7+). Aangezien de Wmo-raad benieuwd is naar de verhalen achter de cijfers, hebben de leden van de Wmo-raad reeds in 2008 en 2010 vele cliënten (resp. 20 en 70) nader gesproken. Dit heeft een schat van informatie opgeleverd waarna de Wmo-raad diverse conclusies heeft getrokken en aanbevelingen geuit richting het college van B en W. Zo is geadviseerd dat het in het belang van de cliënt is als ons eigen Wmo-loket vaker zelf indiceert (i.p.v. het CIZ) waarbij de vraag van de klant en diens zelfredzaamheid als uitgangspunt wordt genomen. Ook is gesuggereerd om het aantal aanbieders voor huishoudelijke hulp terug te brengen en meer keuzevrijheid bij de voorzieningen in te bouwen ( van de Wmo-raad nov. 2010). Inmiddels is er weer een jaar verstreken. Een jaar waarin het Wmo-loket een nieuwe plek in het gemeentehuis heeft gekregen, met meer faciliteiten en een ruimere opstelling en de ervaringen met het Wmo-beleid zich verder ontwikkeld. Hoe bevalt de ruime keuzemogelijkheid tussen alle nieuw gecontracteerde aanbieders voor hulp bij het huishouden? Reden genoeg om nogmaals met de cliënten in gesprek te gaan. Wat zijn de verhalen achter de cijfers van het tevredenheidsonderzoek Wmo? Zijn bovenstaande beleidsontwikkelingen positief ontvangen bij de cliënten? Waar zijn nog steeds de hiaten met betrekking tot de zorg in Bunnik? Wat verwacht de cliënt van de gemeente en/of de Wmo-raad? Bij deze nieuwe ronde van interviews hebben we ons toegespitst op 4 onderdelen van de verstrekkingen via het Wmo-loket: 1. het functioneren van het Wmo-loket in de gemeente Bunnik 2. de ervaringen bij de hulp bij het huishouden 3. de ervaringen bij de voorzieningen (woningaanpassingen, rolstoel/scootmobiel, taxivervoer) 4. meedoen aan de maatschappij Daarnaast hebben we veel ruimte geboden aan verdere tips en aandachtspunten. In dit rapport treft u een samenvatting aan van de bevindingen van de ondervraagde cliënten, gevolgd door enkele conclusies en aanbevelingen richting het college van B en W. 3

4 Hoofdstuk 2: Aanpak onderzoek In het najaar van 2010 is een enquête naar alle cliënten van het Wmo-loket van de gemeente Bunnik gestuurd, gericht op de klanttevredenheid met de Wmo. Bij deze enquête is een brief van de Wmo-raad meegestuurd, waarin de geënquêteerden werd gevraagd, wie beschikbaar was voor een verdiepend interview. De belangstelling was goed. Van de 207 geënquêteerden boden zich er 29 aan voor een interview. De redenen om zich aan te bieden tevreden met de De leden van de Wmo-raad hebben, weer met veel genoegen, deze interviews in mei 2011 gevoerd. Wederom was het opvallend hoe gastvrij en open men was. Dankzij de inbreng van deze geïnterviewden heeft ook dit onderzoek weer vele nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Hierbij onze grote dank. 4

5 Hoofdstuk 3: resultaten en bespreking 3.1 Het Wmo-loket Uit het tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 blijkt dat de respondenten erg tevreden zijn over het functioneren van het loket. Deze tevredenheid neemt in de afgelopen jaren alleen maar toe (in 2007 geeft men het rapportcijfer 6.2, in 2011 is dit gestegen naar het cijfer 7.2). Bijzonder is wel dat in Bunnik slechts 29% van de indicatiestellingen door het loket zelf gebeurt, bij de referentiegroep is dit 54%. De bekendheid van de Wmo-raad in Bunnik neemt de laatste jaren toe (van 49% naar 64%). Dit beeld wordt bevestigd door onze geënquêteerden. Zo vertellen velen dat ze snel, adequaat en attent werden behandeld. Ook was het Wmo-loket goed bereikbaar. Buiten de openingstijden, die wel wat beperkt zijn, kreeg men de telefoniste van het gemeentehuis aan de lijn. Deze zorgde er dan voor dat de cliënt werd teruggebeld door de medewerkster van het Wmo-loket. Over de aangeboden hulp en adviezen waren de meeste cliënten zeer tevreden. Een enkeling om een voorziening zelf aan te hulpmiddelen via de zorgverzekeraar was niet altijd toereikend, net als de kennis over de procedures bij een woningaanpassing. De ervaringen bij de diverse indicatiestellingen komen terug in hoofdstuk 3.2 en Hulp bij het huishouden Uit het tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 blijkt dat de respondenten tevreden zijn over de verstrekte hulp bij het huishouden. Deze tevredenheid blijft in de afgelopen jaren stabiel (rapportcijfer 7.3). In de gemeente Bunnik waren in 2010 drie grote verstrekkers van huishoudelijke hulp: Nedzorg, Zuwe Zorg en St. Quarijn. Het meest tevreden zijn de respondenten over Stichting Quarijn. In januari 2010 is slechts 16% van aanbieder gewijzigd. Bij 41% is nog nooit het zorgplan besproken met de cliënt terwijl dit wel een landelijke verplichting is. Opvallend is dat 18% minder uren krijgt dan waar ze recht op hebben (elders in den lande is dit 8%). Het merendeel van de cliënten (78%) weet niet dat men kan kiezen tussen hulp in natura of hulp via een PGB. En dit terwijl de cliënten met een PGB meer tevreden zijn over de geboden hulp (rapportcijfer 8.0) dan de cliënten met zorg in natura (rapportcijfer 7.1). Het aantal PGB gebleven. Bovenstaande cijfers worden wederom bevestigd door onze enquête. Men is eigenlijk heel tevreden over de ontvangen huishoudelijke hulp, waarbij het zeer belangrijk is dat de hulp ervaren is en langdurig bij de cliënt werkt. Een goede vervanging bij ziekte of vakantie is minder van belang voor de cliënt. Waar men wel regelmatig veel vragen over heeft, is het financiële plaatje. Waarom zijn de administratie - per 4 weken)? Waarom is de eigen bijdrage opeens met 20/25% verhoogd? Een cliënt had hierover geen uitleg van het CAK gekregen. Waarom is het uurtarief van de huishoudelijke hulp zo hoog terwijl slechts de helft van het geld bij de hulp zelf terecht komt? 5

6 Ook de praktische regelzaken zijn soms onduidelijk. Kan de verantwoording van de hulp niet gewoon digitaal met een voorgedrukt formulier? Waarom duurt de administratie bij het kantoor zo lang? Een cliënte gaf ook aan dat ze liever elke week 1,5 uur hulp wil krijgen in plaats van de huidige 3 uur per 2 weken. Tenslotte gaf een cliënte aan dat ze niet durfde te klagen bij de organisatie omdat ze bang was dat het haar zou worden aangerekend. Opvallend was dat ook in onze populatie de respondenten waarbij de hulp via PGB werd geregeld, nauwelijks klachten of vragen hadden. Wel pleit één cliënt voor een betere rechtspositie van deze werknemers, bijvoorbeeld middels één overkoepelende organisatie. 3.3 Voorzieningen (woning, rolstoel, vervoer) Uit het tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 blijkt dat de respondenten tevreden zijn over de verstrekte voorzieningen (woning, rolstoel, vervoer). Bij de voorzieningen wordt in het merendeel van de cliënten (ca. 90%) rekening gehouden met de persoonlijke situatie bij de aanvraag. Ook is men (zeer) tevreden over de dienstverlening van de leverancier (ca. 90%). De situatie bij het collectief vervoer (Regiotaxi, OV-taxi, Valys) is eigenlijk niet anders. Iedereen is zeer positief over het gemak van bestellen, maar ook over de wachttijden is men eigenlijk tevreden. De klachten over wachttijden zijn in de afgelopen jaren afgenomen. Het gemiddelde rapportcijfer voor het collectief vervoer in Bunnik is een 7,3 (in de referentiegroep is dat een 6,8). Hierbij geven de jongere cliënten (jonger dan 65 jaar) een lager cijfer (6,8). Tijdens onze interviews was lang niet iedereen positief over de snelheid waarmee de voorzieningen werden verkregen. Zo duurde de aanvraagprocedure voor een woningaanpassing lang (5 maanden!) door communicatiefouten tussen de instanties. Bij een andere cliënt was zelfs een aanvraag bij het CIZ kwijtgeraakt. Ook moest een woningcorporatie 3 offertes aanvragen voor een beugel in -), hetgeen ook de nodige vertraging met zich mee bracht. Een andere cliënt heeft de zitting in de douche maar zelf aangeschaft zodat ze niet te lang hoefde te wachten op de voorziening. Op een simpele douchestoel kan men zo 2 tot 3 maanden moeten wachten. In de tussentijd had men zich maar met een krukje beholpen. Wellicht zou de gehele indicatie verbeterd kunnen worden als ons eigen Wmo-loket vaker zelf indiceert. Volgens één van onze cliënten zijn de beleidsregels over mogelijke woningaanpassingen niet inzichtelijk en leesbaar. Tenslotte is onduidelijk waarom de ene cliënt de indicerende ergotherapeut wel zelf moet betalen en de andere cliënt niet. Bij de rolstoelen/scootmobielen is men wisselend tevreden over de service van de verstrekker. papieren nodig (de gemeente verwijst de cliënt naar het CIZ enz.). Meer keuze uit verschillende pakketten is wenselijk. Overige hulpmiddelen, zoals een rollator en een zitstoel, betaalt men meestal zelf. Onze cliënten maken ook regelmatig, met plezier, gebruik van het collectieve vervoer. De bestuurders en de mensen achter de telefoon zijn erg aardig. Opvallend was dat 2 cliënten klaagden over de instaphoogte bij de regiotaxi. Hierdoor kunnen zij niet gebruik maken van deze taxi. Bij Valys komt dit niet voor, daar kan men een lage instap aanvragen. 6

7 Ook het verkrijgen van een begeleiderspas levert nog vaak moeilijkheden op, laat staan als men ook nog 3 kleinkinderen mee moet nemen. Als men in de gemeente Bunnik een invalidenparkeerkaart wil krijgen, kost dat terwijl dit in omliggende gemeentes (Houten/Leusden) gratis is. Ook de kosten van de -). Dit levert vragen en weerstand op bij de Wmo-cliënt. Meer uitleg over de financiële consequenties cq eigen bijdragen van de diverse voorzieningen en verstrekkingen wordt meermalen als een gemis van deze gemeente ervaren. Zo zou een mevrouw het zeer op prijs hebben gesteld als er meer informatie was geweest over het vervoer bij de veelvuldige ziekenhuisbezoeken. Deze kosten werden niet vergoed door de verzekering en de parkeertarieven liepen erg hoog op. 3.4 Meedoen aan de maatschappij Uit het tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 blijkt dat de mensen makkelijker meedoen aan de maatschappij nu de hulp bij het huishouden is verbeterd. De invloed van de overige Wmo-voorzieningen neemt in de afgelopen jaren af en is nog nauwelijks aanwezig. Van de respondenten krijgt 43% hulp van naasten. De auteurs van het onderzoek geven aan dat meer collectieve arrangementen, zoals gebruik maken van vrijwilligers en/of het inzetten van het eigen netwerk, wellicht de participatie in de maatschappij zouden kunnen verbeteren. Uit de gesprekken met onze cliënten blijkt hetzelfde beeld. Meerdere mensen geven aan dat ze graag meer hulp zouden willen hebben bij het doen van boodschappen, klusjes, invullen van formulieren en doktersbezoeken. Één van onze cliënten zat deze winter, bij alle sneeuw, een week zonder vers brood en melk. Waarom heeft Bunnik niet een welzijnsorganisatie zodat bekend is wie ze voor allerlei klusjes kunnen benaderen? Ook is er behoefte aan winkelmaatjes. De mantelzorg van echtlieden en/of kinderen en/of buren is onontbeerlijk. Zo kan de cliënt veel langer op zichzelf blijven wonen. De bijeenkomst voor mantelzorgers was educatief. Wel was de problematiek wat eenzijdig belicht. Een logeerhuis kan de mantelzorgers ontlasten. Opvallend was dat meerdere geïnterviewden klaagden over de doorgankelijkheid van de gemeente Bunnik.Vele winkels hebben hoge drempels en zijn slecht doorgankelijk voor scootmobielen. Voor visueel gehandicapten is de aanwezigheid van vele paaltjes op de weg een crime. Zo is een slechtziende vrouw al 5x gevallen (waarbij ze 1x haar heup heeft gebroken) door de obstakels en bobbels in het wegdek. Veelal zijn de stoepen smal. Ook blijkt dat de ratelaars bij de stoplichten het soms niet doen en zijn er geen geribbelde tegels bij de spoorwegovergang. Het pinnen bij de Rabobank lukt niet vanwege de kapotte telefoon (deze wordt niet gemaakt ondanks vele klachten). Bij de OV-chipkaart kan men niet de stand van het geld te weten komen. Een andere cliënt vertelde ons dat de invalidenparkeerplaatsen soms niet toegankelijk zijn. En het feit dat de gemeente/de burgers lang niet overal de sneeuw van de weg schuift, is zeker ook niet bevorderlijk voor de maatschappelijk participatie. Ook het gemeentehuis is minder toegankelijk vanwege de drempels en het tapijt in de hal. 7

8 Het openbaar vervoer rondom Odijk kan ook beter: er is geen busverbinding met Zeist en men kan slechts 1x per uur naar Utrecht. Tenslotte maakt men zich zorgen over de lange wachttijden bij het woonzorgcomplex in Odijk en huize Bunnichem.(huidige wachtlijst 5 jaar!), waarbij niet altijd duidelijk is hoe men zich kan inschrijven. Ook is er behoefte aan bewegingstherapie voor chronisch zieken. Dit is in Bunnik, volgens een cliënt, niet voorhanden. 3.5 Een voorbeeld van een interview: op bezoek bij een echtpaar Interview met : Echtpaar Meneer is chronisch ziek. Dankzij de voorzieningen en de hulp van zijn vrouw thuis blijven wonen. Mevrouw. helpt bv bij het legen de urinezak en begeleidt hem als hij van de regiotaxi gebruik maakt. Hij krijgt 3 keer per week hulp bij het douchen via Allezorg. Hier zijn ze tevreden over, maar hij moet soms wel lang wachten, soms tot half 12 voor hij gedoucht wordt. De wijkverpleegkundige is wel een goeie vraagbaak. Loket De ervaringen zijn in het algemeen goed, maar er zijn 2 concrete aandachtspunten. Bij de aanvraag van een voorziening spelen ook financiële aspecten een rol. Het echtpaar heeft twee keer gepraat over traplift (moet verhoogd worden). De loketmedewerkster kan de regels rond de eigen bijdrage en de mogelijke consequenties niet goed uitleggen. Soms is het fiscaal goedkoper om iets zelf te betalen dan om het via de Wmo te krijgen en dan een eigen bijdrage te betalen. De kennis ten aanzien van de financiële aspecten is echter beperkt in het loket. Meneer heeft daar wel behoefte aan. 1 Een aanvraag voor een in de muur aangebrachte papagaai voor boven het bed was in feite al goedgekeurd, toen bleek, door een bezoek aan de supportbeurs, dat een papagaai boven een hoog/laagbed een veel betere oplossing is. Een hoog/laagbed met papagaai wordt door de zorgverzekeraar geleverd. Jammer dat men in het loket niet op de hoogte is van de hulpmiddelen die via de zorgverzekeraar verstrekt kunnen worden. HH Geen, doet mevrouw zelf Voorzieningen In 2010 heeft meneer een scootmobiel gekregen. Ze zijn zeer tevreden over indicatietraject. Indicatieadviseur is mee geweest bij de passing. De scootmobiel is wel een tweedehands ding dat erg veel lawaai maakt. De leverancier (Hartingbank) is al een paar keer langs geweest. De eigen bijdrage was. Woningaanpassingen Mevrouw maakt zich zorgen over de toekomst. Wat nu als meneer ook niet meer van de traplift gebruik kan maken? Is er dan een mogelijkheid voor een vaste lift? Kan er misschien 8

9 een eenheid in de tuin geplaatst worden?de beleidsregels maken dat allemaal niet inzichtelijk en onleesbaar. Goed dat de Wmo-raad vorig jaar die conclusie heeft getrokken, maar die conclusie ha wat meneer betreft ook in het advies aan B&W meegenomen moeten worden. Mantelzorgondersteuning Mevrouw heeft geen tijd voor de bijeenkomsten. Wie moet er dan op haar man passen? Een logeerhuis zou wellicht wat zijn, bv als ze zelf ziek zou zijn, maar er moet dan wel intensieve zorg verleend kunnen worden. Zij doet nu ook veel handelingen zelf. Meneer bezoekt wel de Schans. Welzijnsvoorzieningen Er zijn veel klusjes waar ze geen oplossing voor weten of waarvoor ze niet weten bij wie ze daarvoor terecht kunnen. Er is vast veel, maar het overzicht ontbreekt. Zou dat niet overzichtelijk in de gemeentegids kunnen staan? Een welzijnsorganisatie zou een goed idee zijn. Ze hebben wel eens een beroep gedaan op Seniorenplus in Driebergen, maar die kwamen niet. Inmiddels lossen ze het wel op met een klusjesman uit Odijk en een buurjongen die de tuin bijhoudt. En de kinderen helpen ook. Vervoer Ze zijn zeer te spreken over de regiotaxi. Het heeft wel wat moeite gekost om voor mevrouw een begeleiderpas te krijgen, maar uiteindelijk hebben ze deze wel gekregen omdat meneer ook tijdens een rit wel eens geholpen moet worden. Tot slot, In het algemeen zeer tevreden met alle hulp. Wel heeft het echtpaar zorgen over de toekomst. 9

10 Hoofdstuk 4: Conclusies en aanbevelingen Het was weer erg boeiend en interessant om op bezoek te gaan bij de Wmo-cliënt. Vele verschillende ervaringen zijn ons ter ore gekomen. Deze ervaringen zijn tegen het licht gehouden van de bevindingen van het tevredenheidonderzoek Wmo over Dit liet veel gelijkenis zien met een verdere inkleuring maar ook enige verschillen. In hoofdstuk 3 zijn de diverse bevindingen reeds beschreven. Wij kunnen hieruit de volgende conclusies en aanbevelingen trekken: 1. Het functioneren van het Wmo-loket De burgers zijn erg tevreden over het Wmo-loket. Wel ontbreekt soms een goed advies over de afweging tussen zelf aanschaffen en de eigen bijdragen en kennis over de mogelijkheden van de zorgverzekeraar. Omdat het soms om zeer specifieke situaties gaat en Wmo consulenten ook niet alles kunnen weten, vragen wij de mogelijkheid te onderzoeken om ervaringsdeskundigen als vrijwilliger aan het loket te koppelen. Cliënten kunnen elkaar zo van dienst zijn. Wij adviseren eveneens, met het oog op de uitbreiding van de Wmo naar andere werkvelden zoals jeugd, psychiatrie en verstandelijk gehandicapten, dat de kennis en informatie hierover in het loket aanwezig is. Het Wmo loket immers, moet er zijn voor iedereen. 2. De ervaringen bij de huishoudelijke hulp De burgers zijn tevreden over de hulp. Deze wordt voornamelijk geleverd door drie organisaties. Op de enorme keuze uit 10 aanbieders zitten de cliënten niet te wachten. In januari 2010 is slechts 16% van verstrekker gewijzigd. Wij adviseren voor de volgende aanbesteding het aantal aanbieders te beperken. Opvallend is dat het merendeel van de cliënten niet weet dat men kan kiezen tussen hulp in natura of via een PGB. De Wmo-raad adviseert een betere voorlichting over deze keuzemogelijkheid. Bij de hulp in natura zijn veel vragen over de eigen bijdragen die door het CAK worden geïnd en de praktische regelzaken. Betere cq actievere voorlichting daarover lijkt op zijn plaats. Tenslotte is het van belang de cliënt te wijzen op het feit dat het een wettelijke verplichting is om regelmatig het zorgplan te bespreken. Zo kan de zorg beter worden toegespitst op de vraag. In het kader van het contractbeheer moeten de organisaties voor hulp bij het huishouden daar ook op bevraagd worden. 3. De ervaringen bij de voorzieningen (woning, rolstoel, vervoer) Uit het tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 blijkt dat de burger in Bunnik tevreden is over de verstrekking van voorzieningen. Onze interviews lieten echter een ander beeld zien. Met name de tijdsduur van de indicatiestelling en de beleidsregels zijn niet altijd klantvriendelijk. Een betere uitleg cq indicatiestelling door het Wmo-loket zelf zou dit wellicht kunnen ondervangen. We pleiten daarom wederom, conform ons advies in nov. 2010, voor meer indicatiestellingen door het Wmo-loket (conform vele andere gemeentes) waarbij de vraag van de klant en diens zelfredzaamheid als uitgangspunt moet worden genomen. Dat bevordert de snelheid werken. Bij het collectieve vervoer was het schrijnend om te horen dat twee cliënten geen gebruik konden maken van de regiotaxi omdat de instap te hoog was. We gaan er van uit dat deze problemen door goed doorvragen bij de taxicentrale en de inzet van het juiste materiaal op te lossen zijn. De Wmo-raad adviseert dit probleem te bespreken met de regiotaxi. 10

11 4. Het participeren in de maatschappij In het tevredenheidsonderzoek wordt aangegeven dat de gehandicapte burger uit Bunnik meer kan participeren in de maatschappij als de collectieve arrangementen toenemen. Onze cliënten verwoorden dit ook. Zij willen graag meer hulp bij het doen van boodschappen, klusjes, invullen van papieren, doktersbezoeken etc. Een goede welzijnsorganisatie kan deze diensten verzorgen. De Wmo-raad adviseert de gemeente voort te gaan met de voorbereidingen van het Bijna de helft van de Wmo-gebruikers krijgt hulp van mantelzorgers. Om deze te ontlasten, adviseert de Wmo-raad door te gaan met mantelzorgbijeenkomsten en het onderzoeken van de mogelijkheid tot het bouwen van een logeerhuis. Tenslotte gaf ons onderzoek aan dat de gehandicapte burger nog vaak tegen feitelijke obstakels in onze gemeente aanloopt. Paaltjes op de weg, smalle doorgangen, oneffenheden in het wegdek, slecht toegankelijke invalidenparkeerplaatsen. Het wordt tijd voor een ommetje met de rolstoel of rollator door ons dorp. En laten we hierbij de visueel gehandicapten niet vergeten. Het is toch een schande dat de ratelaars bij de stoplichten het soms niet doen en dat er geen geribbelde tegels bij de spoorwegovergang zijn. De Wmo-raad is van plan om hiervoor deel te nemen aan het onderzoek door Job Haug, Bouwkundig Adviseur Toegankelijkheid van het Cliëntenbelang Utrecht. Wij adviseren de gemeente ook zijn verantwoordelijkheden op dit gebied te nemen. We nodigen het college graag uit voor een schouw van een van de wijken in Bunnik Zoals uit bovenstaande blijkt, hebben wij ook nu weer veel geleerd van onze interviews met de Wmo-cliënten. Dit steunt ons in ons werk als Wmo-raad. Samen met de gemeente en de burgers gaan we door met de optimalisering van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. En hiervoor komen we graag nog eens op de koffie bij de Wmo-cliënt. Samenvattend advies Het gaat goed met de Wmo in Bunnik. We spreken in het algemeen tevreden cliënten die blij zijn met de hulp, hulp die hen echt in staat stelt om zelfstandig te blijven. Maar verbeterpunten blijven er. En daar richten onze adviezen zich op. Samenvattend adviseren wij Loket: - geef betere/actievere voorlichting over eigen bijdragen en financiële consequenties van Wmo voorzieningen. Het verstrekken van de folders van het CAK over de eigen bijdragen is niet voldoende. Dit geldt vooral bij Hulp bij het huishouden - Onderzoek de mogelijkheid om ervaringsdeskundigen aan het loket te koppelen. Cliënten die de bv op het terrein van fiscale mogelijkheden alles al uitgezocht hebben of cliënten die goed thuis zijn in hulpmiddelen kunnen andere cliënten adviseren. En met het oog op de toekomstige uitbreiding van de Wmo: - Zorg dat de kennis over de nieuwe doelgroepen voor de Wmo (jeugd, psychiatrie en licht verstandelijk gehandicapten) in het loket aanwezig is. Hulp bij het huishouden - attendeer cliënten actief op de mogelijkheid om voor een PGB. De keuze is aan de cliënt en niet voor iedereen aantrekkelijk, maar ze moeten wel van de mogelijkheid op de hoogte zijn. - attendeer de cliënten op het zorgplan en bevraag de thuiszorginstellingen in het kader van het contractbeheer daarop. Zo kan de zorg vraaggericht worden gemaakt. 11

12 Voorzieningen (wonen, rollen en vervoer) - Indiceer meer voorzieningen zelf in het loket - overleg met de regiotaxi hoe instapproblemen voorkomen kunnen worden Participatie - Zorg voor de door- en toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een beperking. We nodigen het college uit voor een schouw. - Ga door met de ontwikkeling van een welzijnsorganisatie en de realisatie van een logeerhuis. De gesprekken met de cliënten bevestigen de behoefte aan deze voorzieningen. 12

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw Vragenlijst Woonvoorziening WMO 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de Wet

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Mei 2011 In 2010 heeft de gemeente een aantal regels voor

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Opnieuw de klant aan het woord. Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik

Opnieuw de klant aan het woord. Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik Opnieuw de klant aan het woord Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik Wmo-raad Bunnik November 2010 INHOUD HOOFDSTUK 1 AANPAK VAN HET ONDERZOEK 3 1.1 Aanleiding voor het onderzoek 3 1.2 Werkwijze en uitvoering

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO 2012 - Diepte-interviews Gemeente Eemsmond Groningen, mei 2012

Klanttevredenheidsonderzoek WMO 2012 - Diepte-interviews Gemeente Eemsmond Groningen, mei 2012 Klanttevredenheidsonderzoek WMO 2012 - Diepte-interviews Gemeente Eemsmond Groningen, mei 2012 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews Uitkomsten aanvullende telefonische interviews De ervaringen van cliënten met de Wmo is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de gemeente Barneveld. Daarom heeft de gemeente in februari 2012 een

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders. Mireille Giessendorf, Paula van Oostrum, Eric Zandee

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders. Mireille Giessendorf, Paula van Oostrum, Eric Zandee Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2009 DATUM 18 augustus 2010 KOPIE AAN Mireille Giessendorf, Paula van Oostrum, Eric

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond COLOFON

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo RAPPORTAGE Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo Gemeente Veenendaal augustus 2017 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... ".. "... """... "... "... 1 1.1 Aanleiding en doel""... "".".".. "".. "."..... """".""".""..

Nadere informatie

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014

Gemeente Kampen. Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal Rapportage 31 juli 2014 Gemeente Kampen Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 Rapportage 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid eerste kwartaal 2014 ONDERTITEL Rapportage OPDRACHTGEVER Gemeente Kampen

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Westland COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Voorlichting nieuwe Wmo 2015

Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Wat verandert er vanaf 2015 met de nieuwe Wmo? Wat kan dit voor u betekenen? Langdurige zorg in Nederland Enorme groei van de kosten voor de gezondheidszorg Gezondheidszorg

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2013 Verslag interviews over het gekantelde werken 26 juni 2013 Projectnr. 1896.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING SAMENVATTING Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum 7 november 2014 Ons kenmerk 2014/16 Contactpersoon S.K. Augustin Doorkiesnummer 023-511 5273 E-mail augustsk@haarlem.nl Kopie aan Dhr G.

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012 De Wmo en vervoersvoorzieningen mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en actief

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Samen leven in de gemeente Best

Samen leven in de gemeente Best Samen leven in de gemeente Best Inhoud De WMO en u 4 Veel voorkomende oplossingen 1. Hulp bij het huishouden 6 2. Woonvoorziening 8 3. Vervoersvoorziening 11 4. Rolstoelvoorziening 13 5. Sportvoorziening

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie