Het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) in de praktijk Golf Hof ter Hille 1/4/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) in de praktijk Golf Hof ter Hille 1/4/2015"

Transcriptie

1 Exclusief bestemd voor wie intekende op het seminarie van 1/4/2015 Het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) in de praktijk Golf Hof ter Hille 1/4/2015 Stefaan Nuytten Economist/Boekhouder/Fiscalist P & Q Fiduciaire burg venn nv * be * 056/ of 31 Dorien Meire Kantoordirecteur sdworx Q & A sessie in aanwezigheid van: Bart Tommelein Staatsecretaris voor Bestrijding v/d sociale fraude, Privacy en Noordzee

2 Definitie GKS Onder GKS wordt begrepen: Het elektronisch kasregister of ander gelijkaardig apparaat dat gebruikt wordt voor registratie van uitgaande handelingen in de HORECA-sector. Het GKS bestaat uit 2 componenten: 1. Kassasysteem 2. Controlemodule De Controlemodule bestaat uit: 1. De fiscale data module (FDM), verbonden met het kassasysteem om fiscaal relevante data te ontvangen 2. De VAT signing card (VSC). Dit is een smartcard met uniek identificatienummer en uniek certificaat voor aanmaken van digitale handtekening

3 6 jaar later.. 29/12/1992: Introductie BTW-Bon 27/04/1999: Aanschrijving 06/99, vervanging BTW-Bon door vervangend kasticket 02/06/2003: ET , invoering digitale controleband op kasregister 18/12/2009: Aankondiging verplicht gebruik kassa 30/12/2009: Wetsontwerp Carl Devlies, legt basis witte kassa 09/03/2010: ET , aankondiging witte kassa 26/03/2010: Studie anti-fraude technologieën 12/03/2012: Start witte kassa uitgesteld naar 01/07/ /05/2012: Groen licht black-box (zwarte doos) 01/06/2012: Publicatie circulaire ET /06/2012: Eerste prototype black-box 01/08/2012: Eerste testen kassa met black-box 26/10/2012: Intrekking circulaire ET /11/2012: Nieuwe planning, eerst 6 maand uitstel 26/04/2013: Terug nieuwe planning + 83 mio lastenverlaging 02/12/2013: Start met registratie kan vrijwillig met lastenverlaging 01/01/2014: Levering eerste black-boxen

4 01/01/2015: Start VERPLICHTE registratie 2015: Black-box = FEIT 28/02/2015: Einde verplichte registratie Bij registratie ontvangt men limietdatum voor implementatie: 30/06/2015 OF 30/09/2015 OF 31/12/2015 Intussen administratieve tolerantie, oude vergunningen gelden tot start GKS in 2015 Wie niet registreerde is in overtreding met de wet en riskeert sancties. In de praktijk zullen sociale inspectie en fiscus zich focussen op alle zaken die zich nog niet registreerden. 31/12/2015: Iedereen moet beschikken over GKS VANAF 2016 WORDT UITLEZING VAN BLACK-BOX GEGEVENS STANDAARD PRAKTIJK BIJ CONTROLE VAN HORECA-ZAAK MET EFFECTIEVE SANCTIONERING VAN INBREUKEN ALS GEVOLG

5 Technische vereisten GKS Vereisten en waarborgen waaraan GKS moet voldoen (KB 30/12/2009) 1. Onveranderlijkheid van ingebrachte gegevens 2. Bewaring van de ingebrachte gegevens, gelijktijdig met aanmaak van kasticket, in een journaalbestand 3. Mogelijkheid tot controle door BTW-administratie 4. Minimum verplichte inhoud (zie hierna) 5. Verplicht dagelijks financieel rapport (Z-FINANCIEEL) én gebruikersrapport (Z-GEBRUIKER) 6. Verplichte registratie van alle gesimuleerde prestaties in trainingsmodus 7. GKS moet uitgerust zijn met module om op onveranderlijke en beveiligde wijze relevante data te verwerken tot algoritme die worden afgedrukt op kasticket en toegankelijk zijn voor controle-ambtenaren

6 Basis GKS en kasticket

7 Gevolgen van specs GKS Consequenties van de strenge specificaties waaraan GKS moet voldoen zijn onder meer: 1. Correctieboekingen zichtbaar op het ticket 2. Elke begonnen ticket moet afgesloten worden 3. Geen herdruk/kopie mogelijk van het exacte kasticket 4. Minimum verplichte inhoud (zie hierna) 5. Verplichte identificatie van elke gebruiker op basis van nationaal nummer of BIS-nummer (nr. RR) met registratie 6. Geen mix toegestaan tussen geregistreerde en niet-geregistreerde systemen OPMERKING: Tijdstip van aan- en uitloggen van gebruikers registreren is optioneel en kan via GKS of via alternatief systeem RSZ maar is wel een voorwaarde om de lasten-vermindering GKS te genieten.

8 GKS: Voor wie verplicht? Principe: De exploitant van een inrichting waar regelmatig (*) maaltijden worden verbruikt; De traiteur die regelmatig (*) cateringdiensten verricht; gehouden tot uitreiking van Kasticket GKS voor alle handelingen die zij verrichten in het kader van hun economische HORECA-activiteit. (*) REGELMATIG = 10% of meer omzet (excl. BTW) uit restaurant- of cateringdiensten ten opzicht van de totale omzet (referentieperiode: vorig kalenderjaar) Formule: omzet restaurant- en cateringdiensten (geen dranken, geen meeneemmaaltijden) = > 10 % totale omzet (incl. dranken, meeneemmaaltijden, alle verkopen van voeding en andere HORECA-activiteiten)

9 GKS: Voorbeeld Feestzaaluitbater die tevens maaltijden verschaft aan de huurder v/d feestzaal al dan niet via cateraar in onderaanneming: Restaurant- en cateringdiensten moeten opgenomen worden in de teller van de breuk indien de uitbater tussenkomst bij de maaltijden; Enkel indien de uitbater niet tussenkomst bij de maaltijden en de cateraar rechtstreeks afrekent met de klant worden door de feestzaaluitbater geen restaurant- of cateringdiensten verricht. OPGELET: De verhuur van de feestzaal is tevens een HORECAactiviteit. De omzet ervan moet in de noemer van de breuk worden opgenomen.

10 GKS: Voorbeeld Feestzaaluitbater tevens restaurateur OMZET (exclusief BTW): o Eetwaren met verbruik ter plaatse: EUR; o Eetwaren met verbruik op locatie/catering: EUR; o Dranken verbruikt in restaurant: EUR; o Catering/Eetwaren afgehaald: EUR; o Wijnen, gewone verkoop/afhaal: EUR; o Verhuur feestzaal of feesttent: EUR; o Eigen catering in feestzaal/eetwaren: EUR; o Catering onderaanneming, zelf gefactureerd/eten EUR; o Catering zuivere onderaanneming EUR; o Verhuur van springkastelen via onderaanneming EUR EUR Formule: omzet restaurant- en cateringdiensten EUR = 57,47% = > 10 % totale omzet EUR

11 Cruciaal is onderscheid tussen GKS: Concreet Het louter leveren van goederen = HORECA-activiteit EN Het tevens aanbieden van diensten = Restaurant- of CateringDIENSTEN Handelingen die er enkel in bestaan spijzen en/of dranken te leveren, met of zonder voorafgaande voorbereiding, die ter plaatse worden bezorgd of om mee te nemen, zonder enige bijkomende dienst om het onmiddellijk verbruik aangenamer te maken (=bediening) zijn GEEN Restaurant- of Cateringdiensten. Omzet van leveringen komen NIET in de teller van de breuk maar wel in de noemer (totale omzet gerealiseerd met HORECA-activiteiten). Er moeten enkel kastickets GKS worden uitgereikt voor HORECA-handelingen. HANDELINGEN BUITEN DE HORECA- EN VOEDINGSSFEER WORDEN NIET BEOOGD DOOR HET GKS (vb. welness, bowling, optredens/animatie,.)

12 GKS: Uitzonderingen Verkoop van voeding en drank via automaten Wordt NIET beschouwd als restaurant- of cateringdienst Omzet wel op te nemen in de noemer van de breuk als horecaactiviteit Indien uitkomst >= 10% principieel kastickets voor alle HORECAactiviteiten behalve, om praktische redenen, voor de verkopen via automaten. Vliegtuigen, schepen en treinen. Bedrijfsmesses (personeel + max. 5 % v/d omzet excl. BTW genodigden), foorkramers, seminarie-organisatoren Uitzonderlijke handelingen: Occasionele verkoop van bedrijfsmiddelen, vb. verkoop van bedrijfswagen Hoteluitbaters: meestal oude regeling

13 GKS: Uitzonderingen NIET voor. Verschaffers van lichte maaltijden (café, snackbars, tavernes, tearooms, verbruikssalons,.) die zich beperken tot het verschaffen van lichte maaltijden, uitsluitend geserveerd met brood én Frituuruitbaters De tolerantie-maatregel conform aanschrijving nr. 6 dd. 27/04/1999 is op 01/01/2015 vervallen met de invoering van GKS Betrokkenen moeten de 10%-regel toepassen op de eerste referteperiode Wie onder de 10% valt moet BTW-tickets uitreiken Bij 10% of meer: verplicht gebruik GKS Kleine ondernemingen (omzet excl. BTW < EUR) NIET vrijgesteld + verlies van vrijstellingsregeling vanaf het moment verplicht gebruik GKS

14 GKS of BTW-bon

15 GKS: Samenloop met facturatieplicht Het Kasticket GKS moet worden uitgereikt ongeacht de hoedanigheid van de klant (particulier, BTW-belastingplichtige, overheid, etc.). HET UITREIKEN VAN EEN FACTUUR KAN HET UITREIKEN VAN EEN KASTICKET GKS NOOIT VERVANGEN! en vice versa Samenloop met de facturatieverplichting. Art. 53, &2 WBTW: Indien de klant een BTW-belastingplichtige is of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet NAAST HET KASTICKET GKS steeds een factuur worden uitgereikt. VERMITS DE VERKOOPFACTUUR MOETEN WORDEN OPGENOMEN IN HET UITGAAND FACTUURBOEK DIENT MANUELE CORRECTIE TE GEBEUREN OP DE BTW-AANGIFTE OM OPNAME VAN DUBBELE OMZET TE VERMIJDEN. OPGELET BIJ CREDITNOTA: TEVENS IN TE TIKKEN IN GKS EN MANUELE CORRECTIE BTW-AANGIFTE!!!

16 GKS: Afwijkende regeling cateringdiensten Principieel moet in geval van cateringdiensten het Kasticket GKS uitgereikt worden bij voltooiing van de dienst, dus bij het einde van het event. Praktisch is dit niet altijd mogelijk. De administratie aanvaardt volgende afwijkende regeling onder volgende voorwaarden: Voorafgaandelijke registratie in GKS ter waarde van offerte/bestelbon of geschatte waarde; Registratie in GKS van eventuele correcties als eerstvolgende handeling na het event; Uitreiking van beide Kastickets GKS aan de klant, eventueel samen met factuur, uiterlijk op de 15 e dag van de maand volgens op datum event.

17 GKS: Cadeau-cheque Het Kasticket GKS moet worden uitgereikt op het tijdstip van de voltooiing van de dienst of de levering van de goederen (art. 21bis, &1, 2 e lid, KB nr. 1). Bij verkoop van bon of cadeau-cheque mag geen Kasticket GKS worden uitgereikt aangezien men niet weet wanneer en waarvoor deze cheque zal worden ingeruild; Betreft zgn MPV (multi purpose voucher) die kan worden ingeruild voor diensten en leveringen van goederen onderworpen aan verschillend BTW-tarief (maaltijden: 12%, dranken: 21%, afhaal: 6% BTW). PAS BIJ INRUILING VAN DE CADEAU-CHEQUE IS DE VERDELING VAN HET BTW-TARIEF GEKEND EN DIENT KASTICKET GKS UITEGEREIKT PRAKTISCHE TIPS: Plaats eindvervaldag en volgnummer op elke cadeau-bon; Hou een lijst bij met volgnr. en bedrag zodat je boekhoudkundig kan volgen; Bij aankoop bon: boeken op ontvangen vooruitbetalingen Bij effectieve besteding bon wegboeken van ontvangen vooruitbetalingen

18 Het incasseringsprincipe voor particulieren klanten GKS: Opeisbaarheid BTW Pas bij incassering van de prijs (ook in geval van vrijwillige facturatie) is de BTW opeisbaar; Bijgevolg mogen alle bedragen van events die op het einde van de aangifteperiode BTW nog niet werden betaald in mindering worden gebracht van de BTW-aangifte. In de aangifte-periode waarin betaling wordt ontvangen dient de omzet toegevoegd. PRAKTISCHE TIP: De dienstverrichter mag ervoor opteren de BTW te vroeg te voldoen zodat bovenstaande correcties niet moeten gebeuren. Ontvangst van voorschot Strikt genomen hoeft er geen Kasticket GKS te worden uitgereikt bij ontvangst van voorschot, omdat de levering niet gebeurde en/of de dienst niet is voltooid. Echter,.. bij betaling van een voorschot is de BTW opeisbaar en moet hij opgenomen worden in de BTW-aangifte. PRAKTISCHE TIP: Tik elk voorschot in GKS toch in. Op deze manier kan de omzet via de dagrapporten GKS, zonder correcties, opgenomen worden in de BTW-aangifte.

19 GKS: Dagboeken, bewaringstermijnen Bij gebruik van GKS: Ontheffing van de verplichting tot het houden van een dagboek ontvangsten per bedrijfszetel MAAR de dagelijkse rapporten die met GKS worden aangemaakt zijn wel bij te houden: Dagelijks financieel rapport (Z-lijst) Dagelijks gebruikersrapport (X-lijst) IN HET GEVAL VAN UITBATING VAN VERSCHILLENDE INRICHTINGEN ONDER ZELFDE BTW-NR. BLIJFT DE VERPLICHTING TOT BIJHOUDEN VAN CENTRALISATIEDAGBOEK. De invoering van GKS is een anti-fraudemaatregel. Pogingen om bepaalde handelingen niet op te nemen in het GKS zijn NIET toegestaan. Bewaringstermijn: 7 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de datum van uitreiking.

20 GKS: Procedure technische problemen Bij panne is het uitreiken van BTW-tickets verplicht Vanaf de datum van ingebruikname GKS moet er voldoende voorraad zijn, rekening houdend met de omvang van de exploitatie Tijdens de noodprocedure kan uitreiking van BTW-tickets niet vervangen worden door uitreiking van factuur! Verplichte onmiddellijke kennisgeving (binnen het uur) aan BTW-Controlekantoor aan algemeen -adres bevoegde BTW-Controle Inhoud: Datum en uur van start panne; Korte omschrijving aard van het probleem (bv. elektriciteitspanne) Na oplossing van technisch probleem, terug binnen de 24 uur aan BTW- Controle met volgende inhoud: Datum en uur van opstart werking Kastickets GKS Opgave aantal uitgeschreven BTW-tickets met vermelding van beginnr. en eindnummer

21 GKS: Sancties Niet-proportionele geldboeten vastgelegd bij KB nr. 44 van 9 juli 2012: Niet voldoen aan de verplichting GKS in gebruik te nemen: Boete igv 1 e overtreding: maximum EUR ; Boete igv 2 e overtreding: maximum EUR; Boete volgende overtreding: maximum EUR. De regularisatie-termijn bedraagt 3 maand. Niet uitreiken van een ticket Boete igv 1 e overtreding: max. 50 EUR met max. van 500 EUR per vaststelling Boete igv 2 e overtreding: max. 125 EUR met max. van EUR/vaststelling Boete volg. overtreding: max. 250 EUR met max. van EUR/vaststelling DE TOEPASSING VAN DEZE GELDBOETEN ZOU BIJ WIJZE VAN ADMINISTRATIEVE TOLERANTIE WORDEN OPGESCHORT TOT 1/1/2016 MAAR. DE STAATSECRETARIS HEEFT AANGEKONDIGD DAT CONTROLES SOCIALE INSPECTIE VOORAL ZULLEN GERICHT WORDEN OP WIE ZICH NIET REGISTREERDE.

22 GKS: Prijsidee Aandachtspunten: Kassasysteem moet door FOD Financiën gecertificeerd zijn; Kies ervaren leverancier welke ook specifieke wensen kan invullen, interventies op afstand kan doen zonder fysisch te moeten langskomen, helpdesk heeft voor pannes ook tijdens weekends en feestdagen, etc. Anticipeer ook op nieuwe evoluties, bv. bestellingen doorgeven via iphone, ipad, etc.. Prijsidee (excl BTW, excl WIFI en bekabeling) in functie van weerhouden functionaliteit: Instapmodel: Kassa + 1 Ticketprinter, EUR Tablet met docking station + 1 Ticketprinter, EUR Kassa + 1 Ticketprinter + 1 Keukenprinter + 1 PDA, EUR Kassa + 1 Ticketprinter + 1 Keukenprinter + 3 PDA, EUR en zijn tevreden gebruikers van GKS

23 GKS: Lastenvermindering Werkgevers die zich registreerden voor GKS, waarvan de GKS werkzaam is vanaf de eerste dag van het kwartaal voor alle vestigingseenheden van de onderneming waar er HORECA-activiteiten zijn, kunnen onder volgende voorwaarden genieten van korting op RSZ-bijdragen: Onderneming telt maximum 49 werknemers: Selectie van maximum 5 vaste voltijdse werknemers; Per kwartaal vrij te kiezen; Verplichte dagelijkse registratie voor alle vaste werknemers van begin- en einduur van de tewerkstelling. RSZ-vermindering/kwartaal: 800 EUR voor werknemers jonger dan 26 jaar (op einddatum kwartaal); 500 EUR voor andere geselecteerde werknemers

24 GKS: Zware impact op personeelswerking en kost Hoe wordt vandaag gewerkt? GROOTSTE KNELPUNT = teveel Netto-Loon afspraken met personeel in de sector + wekelijkse cash-betaling Maximum toegelaten uren 38u/week en daggrenzen dienen gerespecteerd te worden, anders overuren aan 150 of 200% Werktijden voorzien in arbeidscontract versus de werkelijk gepresteerde uren + wettelijke verplichting Om alle uurrooster te vermelden in arbeidsreglement Quid capaciteits-planning????? Officiële openingstijden zaak verus realiteit.. 30 % personeelskost op omzet?

25 GKS: Strategisch plan opmaken Hoe wordt er vandaag gewerkt? Hoe veel omzet is nodig/medewerker Analyse businessmodel en concept v/d toekomst Segmentatie van medewerkers Optimalisatie arbeidsduur Ruggengraat Flexibel Maximalisatie arbeidsduur Bedrijfsleiders Flexi-uren invoeren Optimalisatie loonpakket/loonkost vaste medewerkers Extra s, jobstudenten Compensatie loonverlies Standaardisatie loonpakket

26 GKS: CONCREET NU 1. Evalueer de bestaande openingstijden in functie van de rentabiliteit en de lokale concurrentie-omgeving. Ga na of sluitingsperiode met collectieve vakantie voor ganse crew geen goede optie is. Voer variabele uurroosters in naargelang de seizoentrend/klantentrafiek 2. Zorg voor maximale flexibilisering van de organisatie door gebruik te maken van de reeds bestaande wettelijke mogelijkheden en maak een capaciteitsplan. Voorzie regime van Economische Werkloosheid, zeker tijdens laagseizoen Implementeer Grote Flex HORECA met compenserende aanvullende rustdagen en flex-uren Gebruik het regime van overurenkrediet en overuren met fiscale korting Optimaliseer de werking met EXTRA s en jobstudenten 3. Doe audit van ganse werking en stel alles op punt conform de wettelijke bepalingen: Is Arbeidsreglement nog up to date? zie ook implementatie van wijzingen; Wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen HORECA zoals juiste inschaling, toeslag overuren, eco-cheques, VAAmaaltijden op fiche, sociaal abonnement, kledijvergoeding, nachtwerk, etc.. 4. Organiseer tijdig een personeelsvergadering en geef correcte én duidelijke info. 5. Laat u professioneel bijstaan door boekhouder en sociaal secretariaat met sector-expertise.

27 UURROOSTERS WETTELIJKE VERPLICHTING: ALLE MOGELIJKE UURROOSTERS MOETEN OPGENOMEN IN HET ARBEIDSREGLEMENT Gezien seizoentrend, ongelofelijk veel combinaties Enige pragmatische oplossing is werken met variabele uurroosters, die 5 werkdagen op voorhand worden meegedeeld middels valvenbericht Hierna, vb. 1, complexe variant; Hierna, vb. 2, eenvoudige variant/kwartaal: tracht voortdurend te zoeken naar implementatie vereenvoudiging en beperking risico s op het vergeten van wettelijke verplichting Roosters volgens seizoentrend met inbouwen van flexibiliteit door extra vermelding: Start ten vroegste vanaf xx:xx uur Start ten laatste vanaf xx:xx uur Einde ten vroegste om xx:xx uur Einde ten laatste om xx:xx uur Voorzie om binnen grenzen te schuiven met de uren

28 ROOSTER 1/Rimini Laagseizoen, vanaf 1/10 tem laatste week voor de start Paasvakantie met uitzondering van: periodes schoolvakanties en weken met feestdag binnen normale werkweek KEUKEN 09:00 12:00 START 19:00 24:00 EINDE ZAAL 09:00 12:00 START 19:00 24:00 EINDE maandag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 maandag 11:30 14:30 03:00 18:00 21:00 03:00 06:00 dinsdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 dinsdag 11:30 14:30 03:00 18:00 21:00 03:00 06:00 woensdag woensdag donderdag donderdag vrijdag 10:00 15:00 05:00 18:00 22:00 04:00 09:00 vrijdag 11:00 15:00 04:00 18:00 22:30 04:30 08:30 zaterdag 10:30 15:00 04:30 18:00 22:00 04:00 08:30 zaterdag 11:00 15:30 04:30 18:00 23:00 05:00 09:30 zondag 10:00 15:30 05:30 18:00 22:00 04:00 09:30 zondag 10:30 16:00 05:30 18:00 22:30 04:30 10:00 40:00:00 40:00:00 ROOSTER 2/Rimini Middenseizoen, vanaf eerste week na de Paasvakantie tot en met 30/06 + de maand september met uitzondering van: periodes schoolvakanties en weken met feestdag binnen normale werkweek KEUKEN 09:00 12:00 START 19:00 24:00 EINDE ZAAL 09:00 12:00 START 19:00 24:00 EINDE maandag 11:30 14:30 03:00 18:00 21:00 03:00 06:00 maandag 11:30 14:30 03:00 18:00 21:00 03:00 06:00 dinsdag 11:30 14:30 03:00 18:00 21:00 03:00 06:00 dinsdag 11:30 14:30 03:00 18:00 21:00 03:00 06:00 woensdag 11:30 14:30 03:00 03:00 woensdag 11:30 14:30 03:00 03:00 donderdag donderdag vrijdag 10:30 15:00 04:30 18:00 22:00 04:00 08:30 vrijdag 11:30 15:00 03:30 18:00 22:00 04:00 07:30 zaterdag 11:00 15:00 04:00 18:00 22:00 04:00 08:00 zaterdag 11:00 15:30 04:30 18:00 22:00 04:00 08:30 zondag 10:30 15:00 04:30 18:00 22:00 04:00 08:30 zondag 11:00 16:00 05:00 18:00 22:00 04:00 09:00 40:00:00 40:00:00 ROOSTER 3/Rimini Hoogseizoen, maanden juli en augustus én eventueel speciale actie-week KEUKEN 09:00 12:00 START 19:00 24:00 EINDE ZAAL 09:00 12:00 START 19:00 24:00 EINDE maandag 10:00 14:30 04:30 18:30 21:30 03:00 07:30 maandag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 dinsdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 dinsdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 woensdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 woensdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 donderdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 donderdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 vrijdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 vrijdag 11:30 15:00 03:30 18:30 21:30 03:00 06:30 zaterdag 11:30 15:00 03:30 18:00 21:30 03:30 07:00 zaterdag 11:00 15:00 04:00 18:00 21:30 03:30 07:30 zondag 11:30 15:00 03:30 18:00 22:00 04:00 07:30 zondag 11:00 15:00 04:00 18:00 22:00 04:00 08:00 (*) Wie werkt 1 andere rustdag, niet in week-end 46:00:00 (*) Wie werkt 1 andere rustdag, niet in week-end 46:00:00 ROOSTER 4/Rimini Periodes schoolvakanties, weken met feestdag binnen de normale werkweek én eventueel speciale actie-week KEUKEN 09:00 12:00 START 19:00 24:00 EINDE ZAAL 09:00 12:00 START 19:00 24:00 EINDE maandag 10:00 14:30 04:30 18:30 21:30 03:00 07:30 maandag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 dinsdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 dinsdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 woensdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 woensdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 donderdag 11:30 15:00 03:30 18:00 21:30 03:30 07:00 donderdag 11:00 15:00 04:00 18:00 21:30 03:30 07:30 vrijdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 vrijdag 11:30 15:00 03:30 18:30 21:30 03:00 06:30 zaterdag 11:30 15:00 03:30 18:00 21:30 03:30 07:00 zaterdag 11:00 15:00 04:00 18:00 21:30 03:30 07:30 zondag 11:30 15:00 03:30 18:00 22:00 04:00 07:30 zondag 11:00 15:00 04:00 18:00 22:00 04:00 08:00 (*) Indien feestdag, 1 andere rustdag, niet in week-end 47:00:00 (*) Indien feestdag, 1 andere rustdag, niet in week-end 47:30:00

29 ROOSTER 5/Rimini-Jobstudenten Hoogseizoen, maanden juli en augustus én eventueel speciale actie-week Periodes schoolvakanties, weken met feestdag binnen de normale werkweek én eventueel speciale actie-week ZAAL START EINDE maandag 12:00 15:00 03:00 19:00 21:30 02:30 05:30 dinsdag 12:00 15:00 03:00 19:00 21:30 02:30 05:30 woensdag 12:00 15:00 03:00 19:00 21:30 02:30 05:30 donderdag 12:00 15:00 03:00 19:00 21:30 02:30 05:30 vrijdag 11:30 15:30 04:00 18:00 21:30 03:30 07:30 zaterdag 11:30 15:30 04:00 18:00 22:00 04:00 08:00 zondag 11:30 15:30 04:00 18:00 22:00 04:00 08:00 (*) Wie werkt 1 andere rustdag, niet in week-end 45:30:00

30 UURROOSTERS 2015: VANAF WEEK 02 (JAN 2015) tot en met WEEK 14 (MRT 2015) Resto de Rimini KEUKEN ZAAL/BAR maandag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 maandag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 dinsdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 dinsdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 woensdag woensdag donderdag donderdag vrijdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:30 03:30 07:00 vrijdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:30 03:30 07:00 zaterdag 11:00 15:30 04:30 18:00 22:30 04:30 09:00 zaterdag 11:00 15:30 04:30 18:00 22:30 04:30 09:00 zondag 09:30 15:30 06:00 18:00 23:00 05:00 11:00 zondag 10:00 16:00 06:00 18:00 23:00 05:00 11:00 40:00:00 40:00:00 Afwijkingen op kalender (*): Februari: Open op woensdag 18 feburari 2015 Speciale dagen: Valentijn, zaterdag 14 februari 2015 Krokusvakantie 16/02 tem 20/02/2015 (*)Wie werkt tijdens de uitzonderlijke openingsdag neemt andere rustdag, niet tijdens week-end Jaarlijkse vakantie: 22/06 tem 02/07/2015-7/12 tem 24/12/2015 dcouvert & Bière sur Mer KEUKEN ZAAL/BAR maandag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 maandag 10:30 14:30 04:00 15:00 17:30 02:30 06:30 dinsdag dinsdag woensdag woensdag donderdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 donderdag 10:30 14:30 04:00 15:00 17:30 02:30 06:30 vrijdag 10:30 14:30 03:30 18:00 21:30 03:30 07:00 vrijdag 11:00 15:30 04:30 16:00 18:30 02:30 07:00 zaterdag 10:30 15:30 04:30 18:00 22:00 04:30 09:00 zaterdag 10:30 15:30 05:00 17:00 21:00 04:00 09:00 zondag 10:00 16:00 06:00 17:30 22:30 05:00 11:00 zondag 10:30 15:30 05:00 16:00 22:00 06:00 11:00 40:00:00 40:00:00 Afwijkingen op kalender (*): Februari: Open op dinsdag 17 en woensdag 18 feburari 2015 Speciale dagen: Valentijn, zaterdag 14 februari 2015 Krokusvakantie 16/02 tem 20/02/2015 (*)Wie werkt tijdens de uitzonderlijke openingsdag neemt andere rustdag, niet tijdens week-end Jaarlijkse vakantie: 08/06 tem 18/06/ /11tem 09/12/2015 Golf "Hof ter Hille" KEUKEN ZAAL/BAR maandag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 maandag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 dinsdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 dinsdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 woensdag 11:00 14:30 00:00 18:00 21:00 00:00 06:30 woensdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 donderdag 11:00 14:30 00:00 18:00 21:00 00:00 06:30 donderdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 vrijdag 10:30 14:30 04:00 18:00 21:00 03:00 07:00 vrijdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:30 03:30 07:00 zaterdag 10:30 15:30 05:00 18:00 22:00 04:00 09:00 zaterdag 11:00 15:30 04:30 18:00 22:30 04:30 09:00 zondag 10:00 16:00 06:00 17:30 22:30 05:00 11:00 zondag 10:00 16:00 06:00 18:00 23:00 05:00 11:00 40:00:00 40:00:00 Rustdagen Elke werknemer heeft 2 rustdagen tijdens de weekdagen op ma, di, wo of do. Mits wederzijds akkoord mogen werknemers onderling van rustdag wisselen onder elkaar. Normale planning rustdagen: Maandag en dinsdag: Emin Avdovic, Nathan Cambier, Sofie Persyn, Eimantas Zilinskas Woensdag en donderdag: Hane Aliou Haby, Martchenko Artiom, Peuple Gaylord, Valdez Claez

31 GROTE FLEXIBILITEIT HORECA INVOEREN 40 UREN/WEEK EN VAN REGIME MET WERKING FLEX-UREN Wekelijkse arbeidsduur normaliter 38 uur/week. Volgende aanpassingen: 1. Invoering van 40 uren/week met 12 inhaalrustdagen Betaling van de meer-uren (van 38 naar 40) bij effectieve prestatie Bijgevolg is opname inhaalrustdag onbetaald 2. Invoering van regime Grote Flexibiliteit HORECA Weekgrens van 50 uren/gemiddeld per week Daggrens van 11 uur/dag Bijhouden van teller: meer-uren in +, recuperatie in - Recuperatie binnen het kwartaal Betaling FLEX-uren - op het moment van opname AANDACHT: Arbeidsreglement aanpassen!!!! + tijdige kennisgeving aan valven van toepasselijk uurrooster (min 3 kalenderdagen op voorhand bij toepassing van Grote Flex Horeca)

32 LOONADMIN PRAKTISCH 1. Zorg voor duidelijke tijdsregistratie Maak dagbladen met vermelding van alle medewerkers Iedereen noteert s avonds controleren Noteer eventuele andere nuttige gegevens zoals aantal couverts en/of dagomzet op hetzelfde blad voor invoer MIS en latere evaluatie 2. Minstens 1 keer per week Telling van de uren per medewerker Vervolledig eigen boordtabellen, interpreteer, evalueer en optimaliseer waar mogelijk, cf. volgende periode 3. Einde maand Totaliseer gewerkte uren/werknemer, bereken uren FLEX Plus Invoer gegevens in Payroll van Sociaal Secretariaat Na controle doorsturen van de gegevens Vervolledig boordtabel en evalueer maandresultaten

33 aantal couverts invullen Golf "Hof ter Hille" # Couverts Brasserie # Couverts Brasserie zondag 1 maart 2015 SHIFT 1 Resto SHIFT 2 Resto aantal aantal (*) VAN TOT SUBTOT. VAN TOT SUBTOT. DAGTOTAAL maaltijd pauzes afwijking Katy De Busschere : : : : : : : Jeroen Nuytten : : : : : : : Emin Avdovic : : : : : : : Nathan Cambier : : : : : : : Haby Hane Aliou : : : : : : : Atriom Martchenko : : : : : : : Sofie Peryn : : : : : : : Gaylord Peuple : : : : : : : Claez Valdez : : : : : : : Eimantas Zilinkas : : : : : : : : : : : : : : (*) D1/EW Dag 1 Economisch Werkloos OIR Onbetaalde InhaalRust V Verlof F - Flex - EW Economisch Werkloos R Normale Rustdag Z Ziek TA Toeg.Afw FD Feestdag RV Rustdag, Vervangend FDV FD verv. OA Onw.Afw

34 Golf "Hof ter Hille" aug/14 Avdovic Emin 0-meting FLEX # FOOD vrijdag 01/08/ ,00 15,00 5,00 18,00 21,50 3,50 8,50 4,50 0 zaterdag 02/08/ ,00 15,00 5,00 18,00 22,00 4,00 9,00 11,00 0 zondag 03/08/ ,00 15,00 5,00 18,00 21,50 3,50 8,50 26,00 11,00 26,50 26,50 0 maandag 04/08/ ,00 15,00 5,00 18,00 21,00 3,00 7,75 1 dinsdag 05/08/2014 0,00 0,00 0,00 woensdag 06/08/ ,50 14,50 4,00 18,00 21,50 3,50 7,25 1 donderdag 07/08/ ,00 15,00 5,00 18,00 22,00 4,00 9,00 0 vrijdag 08/08/ ,00 14,50 4,50 18,00 22,75 4,75 9,25 0 zaterdag 09/08/ ,50 14,50 4,00 18,00 23,00 5,00 9,00 0 zondag 10/08/ ,00 14,00 4,00 18,00 22,00 4,00 8,00 50,25 40,00 50,00 0 maandag 11/08/ ,00 15,00 5,00 18,00 22,00 4,00 9,00 0 dinsdag 12/08/2014 0,00 0,00 0,00 FD 15/08 woensdag 13/08/ ,50 14,50 4,00 18,00 22,50 4,50 8,50 0 donderdag 14/08/ ,50 14,50 4,00 18,00 21,00 3,00 7,00 0 vrijdag 15/08/ ,50 16,00 5,50 18,00 23,00 5,00 10,50 0 zaterdag 16/08/ ,50 15,50 5,00 18,00 24,00 6,00 11,00 0 zondag 17/08/ ,50 15,00 4,50 18,00 20,50 2,50 7,00 53,00 40,00 50,00 0 maandag 18/08/ ,50 15,00 4,50 18,00 21,00 3,00 7,50 0 dinsdag 19/08/2014 0,00 0,00 0,00 woensdag 20/08/ ,00 14,00 4,00 18,00 21,00 3,00 7,00 0 donderdag 21/08/ ,00 14,50 4,50 18,00 22,00 4,00 8,50 0 vrijdag 22/08/ ,50 14,50 4,00 18,00 21,00 3,00 6,75 1 zaterdag 23/08/ ,00 14,50 4,50 18,00 21,50 3,50 8,00 0 zondag 24/08/ ,00 15,00 5,00 18,00 21,50 3,50 8,50 46,25 40,00 50,00 0 maandag 25/08/ ,50 14,50 4,00 18,00 21,50 3,50 7,50 dinsdag 26/08/2014 0,00 0,00 0,00 woensdag 27/08/2014 0,00 0,00 0,00 donderdag 28/08/ ,00 15,00 4,00 18,00 21,50 3,50 7,50 vrijdag 29/08/ ,00 14,50 4,50 18,00 22,50 4,50 8,75 1 zaterdag 30/08/ ,50 15,00 4,50 18,00 22,50 4,50 9,00 Ouur Flex+ zondag 31/08/ ,50 14,50 4,00 18,00 22,25 4,25 8,00 40,75 40,00 50, ,75 0,00 29,75 216,25 186,50 226, ,75 0,00 29,75 Flex + juli 52,50 Flex + aug 29,75 TOTAAL 82,25

35 Snelknoppen uren volgens contract = 186,50

36 Aantal uren: 29,75 Prestatie: Flexuren Plus Gewerkte uren in aug/2014: 216,25 Normale prestaties volgens AO: 186,50 Flex-uren plus: 29,75

37 Overdracht Flex + Flex + Alles duidelijk op de loonfiche: -toeslagen zon- en feestdagen -aantal maaltijden + VAA -aantal flex-uren + v/d maand -totaal overdracht te recupereren flex-uren -verrekening van voorschot

38 EIGEN BOORDTABEL Optimale kostenstructuur HORECA: 30% food-cost + dranken 30% loonkost 40% overige werkingskosten + marge voor investeringen en winstreservatie Bijgevolg: bij een gemiddelde uurloonkost van 20 EUR dient per voltijdse medewerker per dag ca. 525 EUR, excl. BTW aan omzet gerealiseerd te worden (cf. loonkost, max. 30%) Bijhouden dagomzet, omzetten naar excl. BTW (verhouding meestal 60% eetwaren/40% dranken), komt neer op coëfficiënt van 0,8663 Bijhouden gewerkte uren en omzetten naar FTE-aantal OM VOLDOENDE WINST TE GENEREREN IS DE NORM HET BEHALEN VAN EEN RATIO OMZET/FTE van ca. 525 EUR

39 w ZAAK SH 1 SH 2 TOT omzet factuur AnSo Wes Katy Matt Enzo Julia Cata EXT Yvan FTE ratio 1 maandag 29/dec ,90 7,00 11,25 7,25 10,25 8,50 10,25 7,50 0,00 7,75 537,41 dinsdag 30/dec ,10 8,75 12,75 8,75 11,00 0,00 11,25 9,75 0,00 7,78 578,71 woensdag 31/dec 0,00 donderdag 01/jan ,30 7,50 8,25 9,50 10,25 8,25 10,00 9,25 0,00 7,88 709,88 vrijdag 02/jan ,50 9,25 8,25 9,50 9,75 6,75 9,50 3,00 0,00 7,00 560,36 zaterdag 03/jan ,10 8,50 7,75 8,00 9,25 6,50 9,25 6,00 0,00 6,91 585,72 zondag 04/jan ,40 7,25 7,00 8,50 8,75 6,50 9,00 4,75 0,00 6,47 647,17 omzet/w dag/gem FTE/W RAT/gem #/week gem/# , ,05 43,78 603, ,04 RATIO gemiddeld week 1 : 603,28 EUR/FTE, maar inclusief BTW Exclusief BTW bedraagt: - Omzet: ,30 x 0,8863 = ,98 EUR - FTE gem. week 1: 43,78 RATIO OMZET/FTE EXCL BTW = ,98 / 43,78 = 522,64 EUR

40 OVERUREN-KREDIET Sedert 01/07/2014 werd de interne overurengrens voor de HORECA gebracht op 143 uur/jaar. In geval van buitengewone vermeerdering van werk kan de werknemer tot 143 uur/jaar extra presteren en heeft hij de keuze tussen: 1. Recuperatie van de overuren OF 2. Te doen uitbetalen als loon OPGELET: Bij overuren is steeds de toeslag wegens overwerk (50% of 100% zon/fd) van toepassing

41 SIMULATIE KELNER MODAAL Geregistreerde uren/jaarbasis Normaal uur-contingent/jaarbasis Meer-prestaties/overuren/jaarbasis 96

42 FISCALE OVERUREN In 2014 werd het aantal overuren welke in aanmerking komt voor fiscale korting enkel voor vrijwillige gebruikers GKS opgetrokken van 130 tot 180 uur/jaar De eerste 180 overuren/jaar die recht geven op een wettelijke overurentoeslag komen in aanmerking voor fiscale korting Het gaat dus NIET over de overuren die normaal worden gerecupereerd boven de interne grens (40-uren week). De werkgever geniet van een gedeeltelijke vrijstelling (41,25%) op de doorstorting van de Bedrijfsvoorheffing (BV); De werknemer krijgt een belastingvermindering van 57,75%.

43 FISCALE OVERUREN, voorbeeld Een werknemer met een uurloon van 12,00 presteert 20 overuren met overwerktoeslag (150% of 200% op zondag): Besparing werknemer Besparing Werkgever 20 uur x 12 EUR = 240 EUR 57,75% 138,60 41,25% 99,00 EUR

44 OVERUREN, recapitulatie 3 types van overuren: 1. Overuren in het regime van FLEX-uren die normaal binnen hetzelfde kwartaal moeten gecompenseerd worden via recuperatie; 2. Overuren uit de korf overurenkrediet (OVK) die binnen het eerstvolgende kwartaal moeten worden ingehaald (max. 143/jaar) of waarvoor door de werknemer uitbetaling wordt gevraagd 3. Echte overuren (EO) die niet worden gecompenseerd en worden uitbetaald en waarvan de eerste 180 uren/jaar met toeslag recht geven op fiscale korting

45 EXTRA s Het gaat over de zgn. gelegenheidswerknemer die mits wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden: 1. gedurende max. 2 opéénvolgende dagen; 2. bij eenzelfde werkgever als extra tewerkgesteld wordt én 3. de werknemer de 50-dagengrens/jaar niet overschrijdt én 4. de werkgever de 100-dagengrens/jaar (alle extra s) niet overschrijdt. In dit geval worden: Voor de werkgever de sociale bijdragen berekend op een forfaitair loon van 7,62 EUR/uur of 45,72 EUR/dag ongeacht het werkelijke loon; en wordt de werknemer forfaitair belast aan 33%

46 EXTRA s: kostprijs 8 uur à 11,50 EUR op zondag Fulltime Gewone EXTRA EXTRA G/WN Jobstudent Loon prestaties 92,00 92,00 92,00 Toeslag zondag 12,00 12,00 12,00 RSZ-bijdrage (*) 39,31 17,28 5,64 Loonkost 143,31 121,28 109,64 (*)berekeningsbasis 104,00 45,72 104,00 Coefficient (op bruto) 1,83 (*) 1,38 1,17 1,05 (*) Ter vergelijking, simulatie zonder toeslagen!!!! TIP: Werk maximaal met jaarplanning en maak jaarcontract op. Zeker voor studenten meteen alle afgesproken dagen, max. 50, reserveren bij regeling DIMONA.

47 EXTRA MANAGEMENT Misschien heb je een persoonlijke assistent en/of leidinggevende vertrouwenspersoon nodig: Veelheid aan taken dienen professioneel uitgevoerd te worden: Concrete werkorganisatie People Management Administratie, toezicht, controle, rapportering Veel fluctuaties in klantentrafiek (laagseizoen versus hoogseizoen) vraagt extra flexibel capaciteitsplan en als uitbater zelf wil je ook nog wat kunnen rusten. Quid: Zelfstandigen? Kaderlid (leidinggevende)? Lid Directie-Comité (enkel NV)?

48 EXTRA MANAGEMENT Personeel wordt gewoon zelfstandige en oefent gewoon verder zijn job uit NEEN, cf. problematiek schijnzelfstandigen Key-medewerker wordt kaderlid en krijgt statuut bediende als vertrouwens- en leidinggevende JA, MAAR takenpakket moet dan ook ruimer zijn, betrokkene moet de kwalificaties hebben én nieuwe job-inhoud moet ook blijken uit de feiten. Installatie van Directiecomité binnen NV, Key-medewerkers worden zelfstandig Lid Directie-Comitié JA, mits duidelijke wilsuiting en consequente werking cf. het statuut en de vennootschapsbepalingen: Voor vennootschapsmandaterissen geldt het wettelijk vermoeden van zelfstandig statuut. Sedert 2007 vallen alle Leden v/h Directie-Comité onder het toepassingsgebied van het zelfstandig statuut; Specifieke regels zijn te volgen: Statuten/Publicatie BS; Collegiaal orgaan, benoemd en onder toezicht van RvB; Corporate-Governancewet van 2 augustus 2002 respecteren (cf. art. 524bis); Concreet ruimer takenpakket met duidelijke verantwoordelijkheden: Opening/sluiting, supervisie personeel, kasafsluiting, pricing, bestellingen doen, met eigen beslissingsbevoegdheid, etc., dus alles wat bedrijfsleider normaal doet en zelf over beslist.

49 Enkel binnen NV is Directiecomité mogelijk Raad van Bestuur Directie-Comité Lid van het Directie-Comité = Zelfstandig Statuut? Vertrouwens- of leidinggevende functie? Vaste medewerkers/full-time Industriële Leerovereenkomst, IBO s, Stagiairs Gelegenheidspersoneel: Extra s, Jobstudenten

50 Zelfstandig versus Werknemer Werknemer Bedrijfsleider Loon Bedrijfsleidersvergoeding RSZ Werkgever 34,82% 0 RSZ Werknemer 13,07% 0 Totaal: 47,89% Sociale Bijdragen Cf. RSZ 22% Fiscaal aftrekbaar PB Ziekteverzekering Grote & Kleine Idem Risico's Kinderbijslag JA JA, idem Arbeidsongeschiktheid JA Beperkter, kan bijverzekerd 60% begrensde loon via RPI 80% bruto-wedde én cumul wettelijke uitkering wachttijd 14 dagen wachttijd 1 maand max. 78,89 euro/dag max. 40,30 euro/dag Pensioen JA Beperkter, kan bijverzekerd Kleine verschillen in minima ,64 euro/jaar ,11 euro/jaar alleenstaande alleenstaande

51 DIRECTIE-COMITE, JA MAAR? Kennelijk heeft de Sociale Inspectie toch enige argwaan ten overstaan van de situatie waarbij ineens meerdere interne medewerkers de wens uitdrukken toe te treden tot het Directie-Comité en na langdurige selectieprocedure, na afweging van externe kandidaturen, effectief benoemd worden door RvB met respect voor alle wettelijke bepalingen uit het vennootschapsrecht en hun benoeming aanvaarden. Om deze reden dient altijd het dossier goed gedocumenteerd worden en dient het nodige formalisme nageleefd te worden middels schriftelijke communicatie (cf. bewijskracht vrije wilsuiting) en opmaak notulen (cf. deliberatie van RvB en motivatie om met RvB en Directie-Comité te werken). Werkelijke concrete situatie is van belang! BV. aantal bedrijfsleiders, andere mandaten, etc. Probleem: Het is niet omdat alle uitleg goed is gegeven, alle consequenties van het zelfstandig statuut werden toegelicht, er duidelijke wilsuiting is van partijen dat igv Sociale Inspectie betrokken Leden ondervraagt met gesloten vraagtechniek er ook geen gesloten antwoorden komen, die hoewel ze haaks staan op de werkelijke invulling van de nieuwe functie als Lid Directie-Comité, aanleiding geven tot opstelling van PV. Dan beslist uiteindelijk de bevoegde rechtbank in onze Belgische rechtstaat.

52 de Politieke beloftes. Verkiezingsbeloftes mei 2015 Met de NV-A in de regering komt er geen black-box, tenzij er eerst voldoende maatregelen worden genomen om de verwitting mogelijk te maken Forfaitiseer de sociale en fiscale behandeling van overuren van vast personeel in de HORECA Open Vld wenst een specifiek voltijds en forfaitair HORECA-STATUUT waarbij de HORECA-MEDEWERKER onbeperkt extra loon, toeslagen en overuren kan ontvangen tegen een bevrijdend tarief van 25% + Concreet voorstel van FLEXI-JOBS.

53 Federaal Regeerakkoord Meer dan een druppel op een hete plaat?

54 Oef...Flankerende Maatregelen zijn meer dan druppel op een hete plaat HEET VAN DE NAALD!!! Begrotingscontrole week-end 28 en 29 maart 2015

55 De kogel is door de kerk. Stefaan en team met de maatregelen, dit is een grote stap! Voluit voor jobs en groei! openvld.be/?type=nieuws&i 30 mrt :23 Toegevoegd aan favorieten door Klaas

56 CONCRETE BESLISSINGEN FLEXI-JOB in HORECA wie minstens 4/5 de hoofdjob heeft bij andere werkgever kan onbeperkt bijverdienen in een flexi-job in de HORECA ; de werknemer zal minimum (*) 9,50 EUR/uur verdienen wat volledig fiscaal wordt vrijgesteld én bouwt extra sociale rechten op (pensioen, werkloosheid!!!!); de werkgever betaalt een bevrijdende RSZ-bijdrage van 25%; LOONKOST WERKGEVER 9, % = 11,875 EUR/uur 9,50 EUR/uur NETTO VOOR WERKNEMER (*) minimum uurloon van 9,50 EUR/uur, hoger mag, vrije onderhandelingen werkgever/werknemer

57 andere werkgever. Er wordt een apart statuut flexi-jobs uitgewerkt: wie reeds een 4/5 job heeft buiten de horeca, kan in de horeca een extra job opnemen. De nodige aanpassingen op het vlak van het arbeidsrecht worden doorgevoerd. De gepresteerde uren worden geregistreerd via de kassa. Het loon voor de uren gepresteerd tijdens deze flexi-jobs, wordt bij wet vastgelegd op het minimumuurloon van 9,5. Het loon wordt fiscaal vrijgesteld en geniet van een bijzondere SZ werkgeversbijdrage van 25%. De loonkost wordt daarmee substantieel verlaagd (loonkost = netto loon + 25 % sociale bijdragen). Prestaties in het kader van flexijobs geven recht op sociale rechten. Vb. Full-time bij Eethuis X, Flexi-Job-Hoppen bij ander Resto Y.

58 CONCRETE BESLISSINGEN KORF OVER-URENKREDIET WORDT UITGEBREID VOOR HORECA- PERSONEEL Het aantal overuren dat mag gepresteerd worden, ALTIJD met overloon/toeslag wordt uitgebreid van 143 overuren/jaar naar 250 overuren/jaar. De werknemer heeft voor deze uren deze keuze tussen: inhaalrust (ontvangt wel steeds de toeslag) OF betaling (ook met toeslag) Voorbeeld: 12 EUR/U 10 overuren in de maand maart, waarvan 2 op zondag, recuperatie in april. De loonverwerking zal als volgt verlopen: Boeking ALS: te recupereren overuren: 10 --> toeslag van 8 x 6 EUR + 2 x 12 EUR = 72 EUR wordt uitbetaald in maart APRIL, recuperatie, boeking ALS: gerecupereerde overuren: 10 > betaling van 10 x 6 EURO = 60 EUR in april

59 CONCRETE BESLISSINGEN BOVEN DE 250 UREN-GRENS MOGEN NOG OVERUREN GEPRESTEERD WORDEN MAAR Steeds verplicht te recupereren via inhaalrustdagen Europa legt wel op dat er op 4 maand gemiddeld maximum 48 uur/week mag gewerkt worden.

60 CONCRETE BESLISSINGEN VOOR VASTE WERKNEMERS (VOLTIJDSEN) HORECA WORDT DE OVERUREN-REGELING UITGEBREID Deze overuren ondergaan voor de werknemer dezelfde fiscale behandeling als de uren gepresteerd in FLEXI-JOB, bruto=netto. DISCUSSIE: Vrijstelling van RSZ-bijdragen werkgever? Quid toeslag? of 25% tarief voor BESLISSING KERNKABINET 3/04/2014 = o Toeslag (overuren) valt weg o Geen RSZ van toepassing, loonkost werkgever: bruto=loonkost o Geen belastingen voor werknemer, bruto=netto PRO FLEXI-UREN: Wie full-time werkt kan overuren doen aan bruto = netto = loonkost

61 GELEGENHEIDSARBEID/EXTRA S WORDEN UITGEBREID: De HORECA-werkgever zal voor 200 dagen per jaar (in plaats van 100 dagen/jaar) kunnen inzetten. 200/dagen regel per HORECA-zaak (criterium hetzelfde KBO-nr), = discriminerend voor HORECA-zaak met meerdere uitbatingen. CHARTER MET DE INSPECTIEDIENSTEN CONCRETE BESLISSINGEN Er komt een charter met de sociale en fiscale inspectiediensten waarin wordt bepaald dat deze diensten NIET systematisch terug kunnen gaan in het verleden om zwarte omzet te herkwalificeren. Elke HORECA-zaak met GKS begint met schone lei. STUDENTENARBEID: TELLING IN UREN > 400 ipv dagen (50)

62 BELANGRIJKE STAPPEN ZIJN GEZET IS HET VOLDOENDE? Na veel heisa, blablabla, eindelijk structurele maatregelen met forse loonkostverlagingen en veel flexibiliteit Onlogische maatregel dat full-time werknemer geen flexi-job mag doen bij zijn vaste werkgever. Reëel risico op flexi-job-hopping van horeca-zaak naar horecazaak en opbod tussen werkgevers. Een kat in het nauw gedreven maakt nu eenmaal rare sprongen Flexi-Uren bruto=netto=loonkost is pure noodzaak ter compensatie Quid timing voor implementatie/ juiste wetteksten: 1/10/2015 >???? 1/01/2016????

63 SD Worx Dorien Meire, kantoordirecteur SD Worx Roger Fuchs, Sales Manager SD Worx Linda Debaenst, PayRollConsulente SD Worx Sociale Verzekeringskas Xerius Laurent De Ruyck, Accountmanager Met dank aan: Vanmarcke Hardware & Software Veurne/Oostende Johan Vanmarcke, Gedelegeerd Bestuurder Kabinet van Bart Tommelein, Staatsecretaris voor Bestrijding v/d sociale fraude, Privacy en Noordzee, in het bijzonder Klaas Soens, Kabinetschef, Directeur Bart Stalpaert, Adjunct-Directeur Bestrijding v/d Sociale Fraude

64 Uw vraagt, wij antwoorden

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing Fiscale Wenken nr. 2014/10 Met ingang van 1 januari 2010 werd het tarief van de btw voor restaurant-

Nadere informatie

"De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015

De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015 dd. 28.01.2015 "De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015 Het nieuwe jaar brengt voor de horeca een grote verandering met zich mee. Vanaf

Nadere informatie

Nr. 204 22 oktober 2015

Nr. 204 22 oktober 2015 Nr. 204 22 oktober 2015 Informatief Een (gewijzigd) arbeidsreglement is niet onmiddellijk van toepassing! Bij de opmaak en wijziging van het arbeidsreglement dient een specifieke procedure te worden gevolgd.

Nadere informatie

ZWARTE OF WITTE KASSA IN DE SPORTKANTINE, DANNY VAN ASSCHE

ZWARTE OF WITTE KASSA IN DE SPORTKANTINE, DANNY VAN ASSCHE ZWARTE OF WITTE KASSA IN DE SPORTKANTINE, DANNY VAN ASSCHE INFOSESSIE BLACKBOX Een geregistreerde kassa voor de horeca INHOUD De geregistreerde kassa met blackbox? Wie? Wat? Hoe? Begeleidende maatregelen

Nadere informatie

INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA

INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA Patrick Deleu Erkend Boekhouder Fiscalist Lid Nationale Raad BIBF Lid Stagecommissie BIBF Historiek controlemiddelen 01 januari 1993: Invoering ontvangstbewijs

Nadere informatie

Debatavond De witte kassa

Debatavond De witte kassa Debatavond De witte kassa INLEIDING België horecaland bij uitstek Horeca belangrijke economische sector Eén van de grootste werkgevers in ons land 55.000 horecazaken en 125.000 personeelsleden Zeer arbeidsintensief

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

ZUURSTOF VOOR DE HORECA

ZUURSTOF VOOR DE HORECA ZUURSTOF VOOR DE HORECA INLEIDING België horecaland bij uitstek Uniek in Europa Horeca belangrijke economische sector: Eén van de grootste werkgevers in ons land 55.000 horecazaken en 120.000 personeelsleden

Nadere informatie

Introductie van de witte kassa. Een geregistreerde kassa voor de horeca

Introductie van de witte kassa. Een geregistreerde kassa voor de horeca Introductie van de witte kassa Een geregistreerde kassa voor de horeca Wat er vooraf ging KB 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in

Nadere informatie

Zuurstof voor de horeca

Zuurstof voor de horeca Zuurstof voor de horeca INLEIDING België horecaland bij uitstek Uniek in Europa Horeca belangrijke economische sector: Eén van de grootste werkgevers in ons land 55.000 horecazaken en 120.000 personeelsleden

Nadere informatie

'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied. 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied

'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied. 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied Auteur(s): Ivan Massin/Guy Decoene Editie: 1374 p. 5 Publicatiedatum: 19 februari 2014 - Fiscoloog 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied

Nadere informatie

HET GEREGISTREERD KASSASYSTEEM HORECA. Projectgroep FOD Financiën Trefpunt Toshiba Brussel, 7 november 2013

HET GEREGISTREERD KASSASYSTEEM HORECA. Projectgroep FOD Financiën Trefpunt Toshiba Brussel, 7 november 2013 HET GEREGISTREERD KASSASYSTEEM HORECA Projectgroep FOD Financiën Trefpunt Toshiba Brussel, 7 november 2013 1. WETTELIJK KADER producent & dealer 2. WETTELIJK KADER horeca 3. CERTIFICATIE 4. REGISTRATIE

Nadere informatie

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren Annelies Mattheus Agenda 1 Inleiding 2 Wettelijke overuren 3 Absolute grenzen 4 toekennen 5 Toeslag berekenen 6 Gesplitste betaling

Nadere informatie

REGISTREER UW BLACK-BOX BEGIN 2015. Waarom GKS (geregistreerd kassasysteem)

REGISTREER UW BLACK-BOX BEGIN 2015. Waarom GKS (geregistreerd kassasysteem) REGISTREER UW BLACK-BOX BEGIN 2015 Waarom GKS (geregistreerd kassasysteem) BTW verlaging van 21% naar 12% Fraudebestrijding Vervangt het btw-bonnetje Professionalisering sector Tarieven in de horecasector

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK Wetsontwerp aangenomen in de Commissie Sociale zaken op 02/02/2017 en in de plenaire Kamer op 23/02/2017. Definitief goedgekeurde tekst. Meeste bepalingen

Nadere informatie

GD&A studienamiddag 22 september 2015. Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems

GD&A studienamiddag 22 september 2015. Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems GD&A studienamiddag 22 september 2015 Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems GD&A studienamiddag 22 september 2015 Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems Wat is een Witte Kassa? Welke regels zijn

Nadere informatie

Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010

Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010 I. Inleiding 1. Naar aanleiding van de tariefverlaging van 21 percent naar 12 percent voor restaurant- en cateringdiensten (het verschaffen van dranken

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Zwarte inkomsten: commissie lonen en geregistreerd kassasysteem

Zwarte inkomsten: commissie lonen en geregistreerd kassasysteem Zwarte inkomsten: commissie lonen en geregistreerd kassasysteem Jurgen Opreel! Managing Partner De btw-lijn lector KH Leuven en Fiscale Hogeschool Brussel Btw en Horeca GEREGISTREERDE KASSA Horeca voor

Nadere informatie

Geregistreerde kassasysteem GKS - Definitieve regeling 01.01.2015 - Horeca - Verplichtingen

Geregistreerde kassasysteem GKS - Definitieve regeling 01.01.2015 - Horeca - Verplichtingen Beslissing nr. E.T.123.798 dd. 24.01.2014 Geregistreerde kassasysteem GKS - Definitieve regeling 01.01.2015 - Horeca - Verplichtingen 1. Inleiding Naar aanleiding van de tariefverlaging van 21 percent

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselec...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselec... 1 of 8 01-Apr-15 8:05 Home > Beslissing Btw, nr. E.T.127.190, dd. 26.11.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst Taxatieprocedure en Verplichtingen

Nadere informatie

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen FISCAAL VOORDEEL VOOR DE OVERUREN EN DE SECTORALE BIJKOMENDE UREN (KB 213) Overuren en sectorale bijkomende uren (KB 213) genieten een gunstig fiscaal regime. Dit specifiek fiscaal regime bestaat erin

Nadere informatie

Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014

Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014 1 of 25 09-Feb-15 7:59 Home > Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014 Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014 Geregistreerde kassasysteem GKS Definitieve regeling 01.01.2015 Horeca Verplichtingen

Nadere informatie

de geregistreerde kassa

de geregistreerde kassa de geregistreerde kassa 2 Inhoud Voorwoord 3 Hoe zit dat nu met die kassa? 4 1. Hoe weet u of u zo n exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt bent? 4 2. Om welke kassa

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

pagina 1 van 12 Beslissing Btw, nr. E.T. 123.798, dd. 24.01.2014 BTW Beslissing FiscalNet Beslissing Btw, nr. E.T. 123.798, dd. 24.01.2014 Geregistreerde kassasysteem GKS Definitieve regeling 01.01.2015

Nadere informatie

Programma. 1. Het Geregistreerd KassaSysteem (GKS) 2. De 10%-regel. 3. Ondersteuningsmaatregelen van de overheid

Programma. 1. Het Geregistreerd KassaSysteem (GKS) 2. De 10%-regel. 3. Ondersteuningsmaatregelen van de overheid t VERZET 1 2 Programma 1. Het Geregistreerd KassaSysteem (GKS) 2. De 10%-regel 3. Ondersteuningsmaatregelen van de overheid 4. Wat kan ik als ondernemer zelf doen 5. Vragenronde? 3 Programma 1. Het Geregistreerd

Nadere informatie

Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel

Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 1 of 20 Inhoudstabel 1 DOELSTELLING... 4 2 DEFINITIES / BEGRIPPEN ARBEIDSDUUR... 4 2.1 Jobtime...

Nadere informatie

De geregistreerde kassa met black box. Hernieuwde versie december 2012

De geregistreerde kassa met black box. Hernieuwde versie december 2012 De geregistreerde kassa met black box Hernieuwde versie december 2012 Inhoud: Voorwoord Samenvatting van de to do s Deel 1: de regelgeving 1. Hoe weet u of u een exploitant van een inrichting waar regelmatig

Nadere informatie

Feestdagenregeling. Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren

Feestdagenregeling. Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren Feestdagenregeling Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren Doelstelling Duidelijk overzicht van de regeling wettelijke feestdagen Toelichting wijzigingen in de toepassing vervangende feestdagen 2

Nadere informatie

INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA

INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA Patrick Deleu Erkend Boekhouder - Fiscalist Lid van de Nationale Raad en de Examencommissie BIBF Historiek controlemiddelen Sinds invoering BTW: afgifte van

Nadere informatie

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK Voor werknemers die overuren presteren die recht geven op een overurentoeslag, kan de werkgever sinds

Nadere informatie

Voor wie? - Ik ben horeca-uitbater - Geregistreerde kassa's - Portaalsite van de Fed... Voor wie?

Voor wie? - Ik ben horeca-uitbater - Geregistreerde kassa's - Portaalsite van de Fed... Voor wie? pagina 1 van 5 U bevindt zich hier: Home» Geregistreerde kassa's» Horeca-uitbater» Voor wie? Voor wie? (Laatste update: 01/06/2012) Moet ik een geregistreerd kassasysteem gebruiken? Hoe pas ik de 10%-regel

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA maart 2016

JURIDISCHE ACTUA maart 2016 JURIDISCHE ACTUA maart 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Arbeidsmarkt Wet werkbaar en wendbaar werk Modernisering arbeidsrecht Loon RSZ : forfaitaire kostenvergoeding vanaf 1 ste kwartaal 2016 RSZ : cumul maaltijdcheques

Nadere informatie

De geregistreerde kassa met black box

De geregistreerde kassa met black box De geregistreerde kassa met black box Hernieuwde versie augustus 2012 2 InHouD: Voorwoord 3 Samenvatting van de to do s 4 Deel 1: de regelgeving 6 1. Hoe weet u of u een exploitant van een inrichting waar

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

ZUURSTOF VOOR DE HORECA

ZUURSTOF VOOR DE HORECA ZUURSTOF VOOR DE HORECA 10 OPEN VLD REALISATIES IN VRAAG EN ANTWOORD NOVEMBER 2015 België: een horecaland bij uitstek België is een horecaland bij uitstek. Daar mogen we best trots op zijn. De horeca is

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? Studentenbrochure 2014 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18 jaar

Nadere informatie

Toelichting voor mandatarissen VVSG, 4 december 2008

Toelichting voor mandatarissen VVSG, 4 december 2008 Het nieuwe Rechtspositiebesluit van 7 december 2007 Toelichting voor mandatarissen VVSG, 4 december 2008 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG 1 Aan de slag met de nieuwe rechtspositieregeling

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

2. Beslissing om het stelsel toe te passen

2. Beslissing om het stelsel toe te passen KB NR. 213 - BIJKOMENDE UREN BOUW Als gevolg van het sluiten van het sectoraal akkoord voor 2009 en 2010 in het PC voor het Bouwbedrijf moesten twee wijzigingen door een wet aangebracht worden in de bepalingen

Nadere informatie

Flexibiliteit in de arbeidsduur: utopie of realiteit?

Flexibiliteit in de arbeidsduur: utopie of realiteit? Flexibiliteit in de arbeidsduur: utopie of realiteit? Dag van de Payroll & HR professional 2016 1 Karen Van den Bergh en Sofie Debie Situering huidige spelregels arbeidsduur dateren uit 1971 gaandeweg

Nadere informatie

O p w e l k e p u n t e n c o n t r o l e e r t d e i n s p e c t i e h e t m e e s t?

O p w e l k e p u n t e n c o n t r o l e e r t d e i n s p e c t i e h e t m e e s t? O p w e l k e p u n t e n c o n t r o l e e r t d e i n s p e c t i e h e t m e e s t? Vorige week gaven we tien vuistregels mee die nuttig kunnen zijn bij een controlebezoek van een of andere inspectiedienst.

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA februari 2016

JURIDISCHE ACTUA februari 2016 JURIDISCHE ACTUA februari 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Tax shift Loon Hoe evolueren de werkgeversbijdragen SZ vanaf 2016 voor de non-profit sectoren? Vanaf 01/02/2016 stijgen tarieven NMBS Varia Verhoging

Nadere informatie

Hoe lees ik mijn loonbrief?

Hoe lees ik mijn loonbrief? Hoe lees ik mijn loonbrief? Agenda 1. Het loon: basisbegrippen 2. Van barema naar brutoloon 3. Verschil statutair contractueel 4. Vast loon toelagen & vergoedingen 5. De timing van loonberekening en betaling

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA juli 2016 ALGEMENE INFO SECTOR NIEUWS. Wendbaar en werkbaar werk Varia

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA juli 2016 ALGEMENE INFO SECTOR NIEUWS. Wendbaar en werkbaar werk Varia JURIDISCHE ACTUA juli 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Wendbaar en werkbaar werk Varia studentenarbeid Kilometervergoeding vf 01/07/2016 Onvoldoende opleidingsinspanningen SECTOR NIEUWS INHOUD PC 118 en 220 PC

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

Daarna moet er een volledige arbeidsweek zijn alvorens er een nieuwe schorsing kan ingaan.

Daarna moet er een volledige arbeidsweek zijn alvorens er een nieuwe schorsing kan ingaan. Nr. 232 12 mei 2016 Belgisch Staatsblad Economische werkloosheid in de horecasector In een Koninklijk Besluit van 10 april 2016 werd voor de horecasector (PC 302) een afwijking ingevoerd op de algemene

Nadere informatie

De geregistreerde kassa met. black box

De geregistreerde kassa met. black box De geregistreerde kassa met black box hernieuwde versie december 2014 Inhoud Voorwoord Samenvatting van de to do s 1. Hoe weet u of u een geregistreerde kassa met black box moet gebruiken? 2. Hoe moet

Nadere informatie

Het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca. Informatie voor ondernemers die hotel-, restaurant- of cateringdiensten aanbieden - 2015 IO

Het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca. Informatie voor ondernemers die hotel-, restaurant- of cateringdiensten aanbieden - 2015 IO Het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca Informatie voor ondernemers die hotel-, restaurant- of cateringdiensten aanbieden www.geregistreerdkassasysteem.be UN L CH T - 2015 IO N FA IT LA FORCE

Nadere informatie

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PC 112

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PC 112 KLEINE FLEXIBILITEIT PC 112 SOCIAAL Om vooraf gekende piekperioden op te vangen kan de werkgever een beroep doen op de zogenaamde kleine flexibiliteit. Deze piekperioden kunnen zowel seizoens- als marktgebonden

Nadere informatie

Wettelijk roosteren: de context en de principes Arbeidsduur in het ziekenhuis

Wettelijk roosteren: de context en de principes Arbeidsduur in het ziekenhuis Wettelijk roosteren: de context en de principes Arbeidsduur in het ziekenhuis 29 april 2010 Mr. Peter Roosens Mr. Liesbeth te Rijdt 1 Overzicht I. Waarom is arbeidsduur een actueel thema? II. III. IV.

Nadere informatie

Nieuwe horecamaatregelen vanaf 1 december 2015

Nieuwe horecamaatregelen vanaf 1 december 2015 Nieuwe horecamaatregelen vanaf 1 december 2015 >>> Vervolg van pagina 1 Het flexivakantiegeld bedraagt 7,67 procent van het flexiloon en moet samen met het flexiloon uitbetaald worden. Voor degenen die

Nadere informatie

Geregistreerd KassaSysteem

Geregistreerd KassaSysteem GeregistreerdKassaSysteem DeinvoeringvanhetGeregistreerdKassaSysteem(GKS)heefteenlangewegachterderug.Zewerdook herhaaldelijkuitgesteld.in2015zaldeimplementatieervangefaseerdverlopen. Dewetgeverzegtdatdeexploitantvaneeninrichtingwaarregelmatigmaaltijdenwordenverbruikten

Nadere informatie

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Definitie Extra's zijn werknemers die met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk in dienst worden genomen, voor een maximumduur van

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK De ministerraad heeft vrijdag 28 oktober het plan Werkbaar en wendbaar werk goedgekeurd. De regering wil zo flexibiliteit voor ondernemers en werknemers versterken. De eerste stappen naar een Belgisch

Nadere informatie

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 Eco-cheques en maaltijdcheques Situering : Interprofessioneel akkoord 2009-2010 Geen plaats

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Het geregistreerd kassasysteem

Het geregistreerd kassasysteem Het geregistreerd kassasysteem Een blackbox voor de horeca hernieuwde versie juli 2015 Inhoud Voorwoord 1. Hoe weet u of u een geregistreerde kassa met black box moet gebruiken? 2. Hoe moet u de 10% berekenen?

Nadere informatie

DE PROBLEMATIEK VAN OVERUREN IN UZ BRUSSEL

DE PROBLEMATIEK VAN OVERUREN IN UZ BRUSSEL DE PROBLEMATIEK VAN OVERUREN IN UZ BRUSSEL 1. Historiek toepassing overuren Het is niet voor het eerst dat de problematiek van overuren en het uitbetalen van wettelijke toeslagen door de directie van UZ

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2 KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2 SOCIAAL Om vooraf gekende piekperioden op te vangen kan de werkgever een beroep doen op de zogenaamde kleine flexibiliteit. Deze piekperioden kunnen in het PSC 149.2 (koetswerk)

Nadere informatie

Instelling. Group S. Onderwerp. Werkbaar en wendbaar werk: nieuwe maatregelen inzake arbeidsduur. Datum. 8 december 2016

Instelling. Group S. Onderwerp. Werkbaar en wendbaar werk: nieuwe maatregelen inzake arbeidsduur. Datum. 8 december 2016 Instelling Group S Onderwerp Werkbaar en wendbaar werk: nieuwe maatregelen inzake arbeidsduur Datum 8 december 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 214 31 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Nieuwe schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De zogenaamde bijlage III is op 21 december

Nadere informatie

De geregistreerde kassa met. black box

De geregistreerde kassa met. black box De geregistreerde kassa met black box hernieuwde versie april 2014 Inhoud Voorwoord Samenvatting van de to do s 1. Wie moet zo n geregistreerde kassa met black box gebruiken? 2. Hoe moet u de 10% berekenen?

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Arbeidsorganisatie en flexibele werktijden: regeling in het PsC elektriciens

Arbeidsorganisatie en flexibele werktijden: regeling in het PsC elektriciens Arbeidsorganisatie en flexibele werktijden: regeling in het PsC 149.01 elektriciens in het Psc 149.01 zijn er drie afzonderlijke cao s die betrekking hebben op arbeidsorganisatie en flexibele werktijden:

Nadere informatie

Assistent is jobstudent

Assistent is jobstudent Assistent is jobstudent 1 Inhoud 1 Mag een student werken als assistent?...3 2 Hoeveel mag een student werken?...3 3 Welke overeenkomst moet er gesloten worden met een student?...4 4 Hoe lang mag een student

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

FAQ HORECA FLEXI JOBS EN OVERUREN

FAQ HORECA FLEXI JOBS EN OVERUREN Home > Recente wijzigingen > FAQ Horeca Flexi jobs en overuren 27.01.2017 FAQ HORECA FLEXI JOBS EN OVERUREN 27.01.2017 INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING 1.1 Wat zijn de nieuwe fiscale maatregelen voor de horeca?

Nadere informatie

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening NIEUWSBRIEF BTW 31/01/2012 1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening Per 1 januari 2012 zijn notarissen en gerechtsdeurwaarders onderworpen aan btw. In een afzonderlijke mededeling

Nadere informatie

Leuvens Kassacenter. Rubbens & co. Update FDM news : Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014. Geregistreerde kassasysteem GKS

Leuvens Kassacenter. Rubbens & co. Update FDM news : Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014. Geregistreerde kassasysteem GKS Leuvens Kassacenter Rubbens & co Update FDM news : News Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014 Geregistreerde kassasysteem GKS Definitieve regeling 01.01.2015 Horeca Verplichtingen 1. Inleiding

Nadere informatie

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 1. De wekelijkse arbeidsduur voor voltijdse werknemers De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur per week (zie CAO van 1/07/1998 betreffende veralgemening

Nadere informatie

Ondernemen. Op zoek naar de BART TOMMELEIN TWEENSTIME WAT NU... GEEFT ZUURSTOF AAN DE HORECA KINDEROPVANG TOT 12 JAAR BIJ ZIEKTE OF ONGEVAL?

Ondernemen. Op zoek naar de BART TOMMELEIN TWEENSTIME WAT NU... GEEFT ZUURSTOF AAN DE HORECA KINDEROPVANG TOT 12 JAAR BIJ ZIEKTE OF ONGEVAL? Vrij Ondernemen Op zoek naar de BART TOMMELEIN TWEENSTIME WAT NU... Jaargang 69 - april/mei/juni 2015 LVZ-magazine - Afgiftekantoor Gent X GEEFT ZUURSTOF AAN DE HORECA KINDEROPVANG TOT 12 JAAR BIJ ZIEKTE

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

HOE MAAK JE PERSONEEL BETAALBAAR IN DE HORECA?

HOE MAAK JE PERSONEEL BETAALBAAR IN DE HORECA? HOE MAAK JE PERSONEEL BETAALBAAR IN DE HORECA? De top 10 HR-tips rond RSZ-verminderingen, fiscale kortingen, besparingen en subsidies voor ondernemingen in de Horeca INHOUDSTAFEL I. RSZ-VERMINDERINGEN

Nadere informatie

Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door

Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door WE R K B A A R E N W E N D B A A R W E R K Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door de Koning

Nadere informatie

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal nieuwe facturatieregels van kracht. Het betreft voornamelijk volgende wijzigingen: de verplichte vermeldingen op de factuur, de

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding 1 - Inleiding Met een "Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid"

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Economische werkloosheid bedienden

Economische werkloosheid bedienden Economische werkloosheid bedienden Overzicht basisvoorwaarden Januari 2016 Sinds 1 januari 2012 heeft de economische werkloosheid voor bedienden een definitief karakter gekregen. In deze infonota leest

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Overzicht 20 december 2012 1. Kunstenaarsstatuut 2. Wat is een artistieke prestatie? 3. Vergoeding voor een artistieke prestatie 3.1.

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? ASAP Studentendossier 2016 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK 1.500,00 1.700,00 1.900,00 2.100,00 2.300,00 2.500,00 2.700,00 2.900,00 3.100,00 3.300,00 3.500,00 3.700,00 3.900,00 4.100,00 4.300,00 4.500,00 4.700,00 4.900,00 5.100,00 5.300,00 5.500,00 5.700,00 5.900,00

Nadere informatie