Het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) in de praktijk Golf Hof ter Hille 1/4/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) in de praktijk Golf Hof ter Hille 1/4/2015"

Transcriptie

1 Exclusief bestemd voor wie intekende op het seminarie van 1/4/2015 Het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) in de praktijk Golf Hof ter Hille 1/4/2015 Stefaan Nuytten Economist/Boekhouder/Fiscalist P & Q Fiduciaire burg venn nv * be * 056/ of 31 Dorien Meire Kantoordirecteur sdworx Q & A sessie in aanwezigheid van: Bart Tommelein Staatsecretaris voor Bestrijding v/d sociale fraude, Privacy en Noordzee

2 Definitie GKS Onder GKS wordt begrepen: Het elektronisch kasregister of ander gelijkaardig apparaat dat gebruikt wordt voor registratie van uitgaande handelingen in de HORECA-sector. Het GKS bestaat uit 2 componenten: 1. Kassasysteem 2. Controlemodule De Controlemodule bestaat uit: 1. De fiscale data module (FDM), verbonden met het kassasysteem om fiscaal relevante data te ontvangen 2. De VAT signing card (VSC). Dit is een smartcard met uniek identificatienummer en uniek certificaat voor aanmaken van digitale handtekening

3 6 jaar later.. 29/12/1992: Introductie BTW-Bon 27/04/1999: Aanschrijving 06/99, vervanging BTW-Bon door vervangend kasticket 02/06/2003: ET , invoering digitale controleband op kasregister 18/12/2009: Aankondiging verplicht gebruik kassa 30/12/2009: Wetsontwerp Carl Devlies, legt basis witte kassa 09/03/2010: ET , aankondiging witte kassa 26/03/2010: Studie anti-fraude technologieën 12/03/2012: Start witte kassa uitgesteld naar 01/07/ /05/2012: Groen licht black-box (zwarte doos) 01/06/2012: Publicatie circulaire ET /06/2012: Eerste prototype black-box 01/08/2012: Eerste testen kassa met black-box 26/10/2012: Intrekking circulaire ET /11/2012: Nieuwe planning, eerst 6 maand uitstel 26/04/2013: Terug nieuwe planning + 83 mio lastenverlaging 02/12/2013: Start met registratie kan vrijwillig met lastenverlaging 01/01/2014: Levering eerste black-boxen

4 01/01/2015: Start VERPLICHTE registratie 2015: Black-box = FEIT 28/02/2015: Einde verplichte registratie Bij registratie ontvangt men limietdatum voor implementatie: 30/06/2015 OF 30/09/2015 OF 31/12/2015 Intussen administratieve tolerantie, oude vergunningen gelden tot start GKS in 2015 Wie niet registreerde is in overtreding met de wet en riskeert sancties. In de praktijk zullen sociale inspectie en fiscus zich focussen op alle zaken die zich nog niet registreerden. 31/12/2015: Iedereen moet beschikken over GKS VANAF 2016 WORDT UITLEZING VAN BLACK-BOX GEGEVENS STANDAARD PRAKTIJK BIJ CONTROLE VAN HORECA-ZAAK MET EFFECTIEVE SANCTIONERING VAN INBREUKEN ALS GEVOLG

5 Technische vereisten GKS Vereisten en waarborgen waaraan GKS moet voldoen (KB 30/12/2009) 1. Onveranderlijkheid van ingebrachte gegevens 2. Bewaring van de ingebrachte gegevens, gelijktijdig met aanmaak van kasticket, in een journaalbestand 3. Mogelijkheid tot controle door BTW-administratie 4. Minimum verplichte inhoud (zie hierna) 5. Verplicht dagelijks financieel rapport (Z-FINANCIEEL) én gebruikersrapport (Z-GEBRUIKER) 6. Verplichte registratie van alle gesimuleerde prestaties in trainingsmodus 7. GKS moet uitgerust zijn met module om op onveranderlijke en beveiligde wijze relevante data te verwerken tot algoritme die worden afgedrukt op kasticket en toegankelijk zijn voor controle-ambtenaren

6 Basis GKS en kasticket

7 Gevolgen van specs GKS Consequenties van de strenge specificaties waaraan GKS moet voldoen zijn onder meer: 1. Correctieboekingen zichtbaar op het ticket 2. Elke begonnen ticket moet afgesloten worden 3. Geen herdruk/kopie mogelijk van het exacte kasticket 4. Minimum verplichte inhoud (zie hierna) 5. Verplichte identificatie van elke gebruiker op basis van nationaal nummer of BIS-nummer (nr. RR) met registratie 6. Geen mix toegestaan tussen geregistreerde en niet-geregistreerde systemen OPMERKING: Tijdstip van aan- en uitloggen van gebruikers registreren is optioneel en kan via GKS of via alternatief systeem RSZ maar is wel een voorwaarde om de lasten-vermindering GKS te genieten.

8 GKS: Voor wie verplicht? Principe: De exploitant van een inrichting waar regelmatig (*) maaltijden worden verbruikt; De traiteur die regelmatig (*) cateringdiensten verricht; gehouden tot uitreiking van Kasticket GKS voor alle handelingen die zij verrichten in het kader van hun economische HORECA-activiteit. (*) REGELMATIG = 10% of meer omzet (excl. BTW) uit restaurant- of cateringdiensten ten opzicht van de totale omzet (referentieperiode: vorig kalenderjaar) Formule: omzet restaurant- en cateringdiensten (geen dranken, geen meeneemmaaltijden) = > 10 % totale omzet (incl. dranken, meeneemmaaltijden, alle verkopen van voeding en andere HORECA-activiteiten)

9 GKS: Voorbeeld Feestzaaluitbater die tevens maaltijden verschaft aan de huurder v/d feestzaal al dan niet via cateraar in onderaanneming: Restaurant- en cateringdiensten moeten opgenomen worden in de teller van de breuk indien de uitbater tussenkomst bij de maaltijden; Enkel indien de uitbater niet tussenkomst bij de maaltijden en de cateraar rechtstreeks afrekent met de klant worden door de feestzaaluitbater geen restaurant- of cateringdiensten verricht. OPGELET: De verhuur van de feestzaal is tevens een HORECAactiviteit. De omzet ervan moet in de noemer van de breuk worden opgenomen.

10 GKS: Voorbeeld Feestzaaluitbater tevens restaurateur OMZET (exclusief BTW): o Eetwaren met verbruik ter plaatse: EUR; o Eetwaren met verbruik op locatie/catering: EUR; o Dranken verbruikt in restaurant: EUR; o Catering/Eetwaren afgehaald: EUR; o Wijnen, gewone verkoop/afhaal: EUR; o Verhuur feestzaal of feesttent: EUR; o Eigen catering in feestzaal/eetwaren: EUR; o Catering onderaanneming, zelf gefactureerd/eten EUR; o Catering zuivere onderaanneming EUR; o Verhuur van springkastelen via onderaanneming EUR EUR Formule: omzet restaurant- en cateringdiensten EUR = 57,47% = > 10 % totale omzet EUR

11 Cruciaal is onderscheid tussen GKS: Concreet Het louter leveren van goederen = HORECA-activiteit EN Het tevens aanbieden van diensten = Restaurant- of CateringDIENSTEN Handelingen die er enkel in bestaan spijzen en/of dranken te leveren, met of zonder voorafgaande voorbereiding, die ter plaatse worden bezorgd of om mee te nemen, zonder enige bijkomende dienst om het onmiddellijk verbruik aangenamer te maken (=bediening) zijn GEEN Restaurant- of Cateringdiensten. Omzet van leveringen komen NIET in de teller van de breuk maar wel in de noemer (totale omzet gerealiseerd met HORECA-activiteiten). Er moeten enkel kastickets GKS worden uitgereikt voor HORECA-handelingen. HANDELINGEN BUITEN DE HORECA- EN VOEDINGSSFEER WORDEN NIET BEOOGD DOOR HET GKS (vb. welness, bowling, optredens/animatie,.)

12 GKS: Uitzonderingen Verkoop van voeding en drank via automaten Wordt NIET beschouwd als restaurant- of cateringdienst Omzet wel op te nemen in de noemer van de breuk als horecaactiviteit Indien uitkomst >= 10% principieel kastickets voor alle HORECAactiviteiten behalve, om praktische redenen, voor de verkopen via automaten. Vliegtuigen, schepen en treinen. Bedrijfsmesses (personeel + max. 5 % v/d omzet excl. BTW genodigden), foorkramers, seminarie-organisatoren Uitzonderlijke handelingen: Occasionele verkoop van bedrijfsmiddelen, vb. verkoop van bedrijfswagen Hoteluitbaters: meestal oude regeling

13 GKS: Uitzonderingen NIET voor. Verschaffers van lichte maaltijden (café, snackbars, tavernes, tearooms, verbruikssalons,.) die zich beperken tot het verschaffen van lichte maaltijden, uitsluitend geserveerd met brood én Frituuruitbaters De tolerantie-maatregel conform aanschrijving nr. 6 dd. 27/04/1999 is op 01/01/2015 vervallen met de invoering van GKS Betrokkenen moeten de 10%-regel toepassen op de eerste referteperiode Wie onder de 10% valt moet BTW-tickets uitreiken Bij 10% of meer: verplicht gebruik GKS Kleine ondernemingen (omzet excl. BTW < EUR) NIET vrijgesteld + verlies van vrijstellingsregeling vanaf het moment verplicht gebruik GKS

14 GKS of BTW-bon

15 GKS: Samenloop met facturatieplicht Het Kasticket GKS moet worden uitgereikt ongeacht de hoedanigheid van de klant (particulier, BTW-belastingplichtige, overheid, etc.). HET UITREIKEN VAN EEN FACTUUR KAN HET UITREIKEN VAN EEN KASTICKET GKS NOOIT VERVANGEN! en vice versa Samenloop met de facturatieverplichting. Art. 53, &2 WBTW: Indien de klant een BTW-belastingplichtige is of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet NAAST HET KASTICKET GKS steeds een factuur worden uitgereikt. VERMITS DE VERKOOPFACTUUR MOETEN WORDEN OPGENOMEN IN HET UITGAAND FACTUURBOEK DIENT MANUELE CORRECTIE TE GEBEUREN OP DE BTW-AANGIFTE OM OPNAME VAN DUBBELE OMZET TE VERMIJDEN. OPGELET BIJ CREDITNOTA: TEVENS IN TE TIKKEN IN GKS EN MANUELE CORRECTIE BTW-AANGIFTE!!!

16 GKS: Afwijkende regeling cateringdiensten Principieel moet in geval van cateringdiensten het Kasticket GKS uitgereikt worden bij voltooiing van de dienst, dus bij het einde van het event. Praktisch is dit niet altijd mogelijk. De administratie aanvaardt volgende afwijkende regeling onder volgende voorwaarden: Voorafgaandelijke registratie in GKS ter waarde van offerte/bestelbon of geschatte waarde; Registratie in GKS van eventuele correcties als eerstvolgende handeling na het event; Uitreiking van beide Kastickets GKS aan de klant, eventueel samen met factuur, uiterlijk op de 15 e dag van de maand volgens op datum event.

17 GKS: Cadeau-cheque Het Kasticket GKS moet worden uitgereikt op het tijdstip van de voltooiing van de dienst of de levering van de goederen (art. 21bis, &1, 2 e lid, KB nr. 1). Bij verkoop van bon of cadeau-cheque mag geen Kasticket GKS worden uitgereikt aangezien men niet weet wanneer en waarvoor deze cheque zal worden ingeruild; Betreft zgn MPV (multi purpose voucher) die kan worden ingeruild voor diensten en leveringen van goederen onderworpen aan verschillend BTW-tarief (maaltijden: 12%, dranken: 21%, afhaal: 6% BTW). PAS BIJ INRUILING VAN DE CADEAU-CHEQUE IS DE VERDELING VAN HET BTW-TARIEF GEKEND EN DIENT KASTICKET GKS UITEGEREIKT PRAKTISCHE TIPS: Plaats eindvervaldag en volgnummer op elke cadeau-bon; Hou een lijst bij met volgnr. en bedrag zodat je boekhoudkundig kan volgen; Bij aankoop bon: boeken op ontvangen vooruitbetalingen Bij effectieve besteding bon wegboeken van ontvangen vooruitbetalingen

18 Het incasseringsprincipe voor particulieren klanten GKS: Opeisbaarheid BTW Pas bij incassering van de prijs (ook in geval van vrijwillige facturatie) is de BTW opeisbaar; Bijgevolg mogen alle bedragen van events die op het einde van de aangifteperiode BTW nog niet werden betaald in mindering worden gebracht van de BTW-aangifte. In de aangifte-periode waarin betaling wordt ontvangen dient de omzet toegevoegd. PRAKTISCHE TIP: De dienstverrichter mag ervoor opteren de BTW te vroeg te voldoen zodat bovenstaande correcties niet moeten gebeuren. Ontvangst van voorschot Strikt genomen hoeft er geen Kasticket GKS te worden uitgereikt bij ontvangst van voorschot, omdat de levering niet gebeurde en/of de dienst niet is voltooid. Echter,.. bij betaling van een voorschot is de BTW opeisbaar en moet hij opgenomen worden in de BTW-aangifte. PRAKTISCHE TIP: Tik elk voorschot in GKS toch in. Op deze manier kan de omzet via de dagrapporten GKS, zonder correcties, opgenomen worden in de BTW-aangifte.

19 GKS: Dagboeken, bewaringstermijnen Bij gebruik van GKS: Ontheffing van de verplichting tot het houden van een dagboek ontvangsten per bedrijfszetel MAAR de dagelijkse rapporten die met GKS worden aangemaakt zijn wel bij te houden: Dagelijks financieel rapport (Z-lijst) Dagelijks gebruikersrapport (X-lijst) IN HET GEVAL VAN UITBATING VAN VERSCHILLENDE INRICHTINGEN ONDER ZELFDE BTW-NR. BLIJFT DE VERPLICHTING TOT BIJHOUDEN VAN CENTRALISATIEDAGBOEK. De invoering van GKS is een anti-fraudemaatregel. Pogingen om bepaalde handelingen niet op te nemen in het GKS zijn NIET toegestaan. Bewaringstermijn: 7 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de datum van uitreiking.

20 GKS: Procedure technische problemen Bij panne is het uitreiken van BTW-tickets verplicht Vanaf de datum van ingebruikname GKS moet er voldoende voorraad zijn, rekening houdend met de omvang van de exploitatie Tijdens de noodprocedure kan uitreiking van BTW-tickets niet vervangen worden door uitreiking van factuur! Verplichte onmiddellijke kennisgeving (binnen het uur) aan BTW-Controlekantoor aan algemeen -adres bevoegde BTW-Controle Inhoud: Datum en uur van start panne; Korte omschrijving aard van het probleem (bv. elektriciteitspanne) Na oplossing van technisch probleem, terug binnen de 24 uur aan BTW- Controle met volgende inhoud: Datum en uur van opstart werking Kastickets GKS Opgave aantal uitgeschreven BTW-tickets met vermelding van beginnr. en eindnummer

21 GKS: Sancties Niet-proportionele geldboeten vastgelegd bij KB nr. 44 van 9 juli 2012: Niet voldoen aan de verplichting GKS in gebruik te nemen: Boete igv 1 e overtreding: maximum EUR ; Boete igv 2 e overtreding: maximum EUR; Boete volgende overtreding: maximum EUR. De regularisatie-termijn bedraagt 3 maand. Niet uitreiken van een ticket Boete igv 1 e overtreding: max. 50 EUR met max. van 500 EUR per vaststelling Boete igv 2 e overtreding: max. 125 EUR met max. van EUR/vaststelling Boete volg. overtreding: max. 250 EUR met max. van EUR/vaststelling DE TOEPASSING VAN DEZE GELDBOETEN ZOU BIJ WIJZE VAN ADMINISTRATIEVE TOLERANTIE WORDEN OPGESCHORT TOT 1/1/2016 MAAR. DE STAATSECRETARIS HEEFT AANGEKONDIGD DAT CONTROLES SOCIALE INSPECTIE VOORAL ZULLEN GERICHT WORDEN OP WIE ZICH NIET REGISTREERDE.

22 GKS: Prijsidee Aandachtspunten: Kassasysteem moet door FOD Financiën gecertificeerd zijn; Kies ervaren leverancier welke ook specifieke wensen kan invullen, interventies op afstand kan doen zonder fysisch te moeten langskomen, helpdesk heeft voor pannes ook tijdens weekends en feestdagen, etc. Anticipeer ook op nieuwe evoluties, bv. bestellingen doorgeven via iphone, ipad, etc.. Prijsidee (excl BTW, excl WIFI en bekabeling) in functie van weerhouden functionaliteit: Instapmodel: Kassa + 1 Ticketprinter, EUR Tablet met docking station + 1 Ticketprinter, EUR Kassa + 1 Ticketprinter + 1 Keukenprinter + 1 PDA, EUR Kassa + 1 Ticketprinter + 1 Keukenprinter + 3 PDA, EUR en zijn tevreden gebruikers van GKS

23 GKS: Lastenvermindering Werkgevers die zich registreerden voor GKS, waarvan de GKS werkzaam is vanaf de eerste dag van het kwartaal voor alle vestigingseenheden van de onderneming waar er HORECA-activiteiten zijn, kunnen onder volgende voorwaarden genieten van korting op RSZ-bijdragen: Onderneming telt maximum 49 werknemers: Selectie van maximum 5 vaste voltijdse werknemers; Per kwartaal vrij te kiezen; Verplichte dagelijkse registratie voor alle vaste werknemers van begin- en einduur van de tewerkstelling. RSZ-vermindering/kwartaal: 800 EUR voor werknemers jonger dan 26 jaar (op einddatum kwartaal); 500 EUR voor andere geselecteerde werknemers

24 GKS: Zware impact op personeelswerking en kost Hoe wordt vandaag gewerkt? GROOTSTE KNELPUNT = teveel Netto-Loon afspraken met personeel in de sector + wekelijkse cash-betaling Maximum toegelaten uren 38u/week en daggrenzen dienen gerespecteerd te worden, anders overuren aan 150 of 200% Werktijden voorzien in arbeidscontract versus de werkelijk gepresteerde uren + wettelijke verplichting Om alle uurrooster te vermelden in arbeidsreglement Quid capaciteits-planning????? Officiële openingstijden zaak verus realiteit.. 30 % personeelskost op omzet?

25 GKS: Strategisch plan opmaken Hoe wordt er vandaag gewerkt? Hoe veel omzet is nodig/medewerker Analyse businessmodel en concept v/d toekomst Segmentatie van medewerkers Optimalisatie arbeidsduur Ruggengraat Flexibel Maximalisatie arbeidsduur Bedrijfsleiders Flexi-uren invoeren Optimalisatie loonpakket/loonkost vaste medewerkers Extra s, jobstudenten Compensatie loonverlies Standaardisatie loonpakket

26 GKS: CONCREET NU 1. Evalueer de bestaande openingstijden in functie van de rentabiliteit en de lokale concurrentie-omgeving. Ga na of sluitingsperiode met collectieve vakantie voor ganse crew geen goede optie is. Voer variabele uurroosters in naargelang de seizoentrend/klantentrafiek 2. Zorg voor maximale flexibilisering van de organisatie door gebruik te maken van de reeds bestaande wettelijke mogelijkheden en maak een capaciteitsplan. Voorzie regime van Economische Werkloosheid, zeker tijdens laagseizoen Implementeer Grote Flex HORECA met compenserende aanvullende rustdagen en flex-uren Gebruik het regime van overurenkrediet en overuren met fiscale korting Optimaliseer de werking met EXTRA s en jobstudenten 3. Doe audit van ganse werking en stel alles op punt conform de wettelijke bepalingen: Is Arbeidsreglement nog up to date? zie ook implementatie van wijzingen; Wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen HORECA zoals juiste inschaling, toeslag overuren, eco-cheques, VAAmaaltijden op fiche, sociaal abonnement, kledijvergoeding, nachtwerk, etc.. 4. Organiseer tijdig een personeelsvergadering en geef correcte én duidelijke info. 5. Laat u professioneel bijstaan door boekhouder en sociaal secretariaat met sector-expertise.

27 UURROOSTERS WETTELIJKE VERPLICHTING: ALLE MOGELIJKE UURROOSTERS MOETEN OPGENOMEN IN HET ARBEIDSREGLEMENT Gezien seizoentrend, ongelofelijk veel combinaties Enige pragmatische oplossing is werken met variabele uurroosters, die 5 werkdagen op voorhand worden meegedeeld middels valvenbericht Hierna, vb. 1, complexe variant; Hierna, vb. 2, eenvoudige variant/kwartaal: tracht voortdurend te zoeken naar implementatie vereenvoudiging en beperking risico s op het vergeten van wettelijke verplichting Roosters volgens seizoentrend met inbouwen van flexibiliteit door extra vermelding: Start ten vroegste vanaf xx:xx uur Start ten laatste vanaf xx:xx uur Einde ten vroegste om xx:xx uur Einde ten laatste om xx:xx uur Voorzie om binnen grenzen te schuiven met de uren

28 ROOSTER 1/Rimini Laagseizoen, vanaf 1/10 tem laatste week voor de start Paasvakantie met uitzondering van: periodes schoolvakanties en weken met feestdag binnen normale werkweek KEUKEN 09:00 12:00 START 19:00 24:00 EINDE ZAAL 09:00 12:00 START 19:00 24:00 EINDE maandag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 maandag 11:30 14:30 03:00 18:00 21:00 03:00 06:00 dinsdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 dinsdag 11:30 14:30 03:00 18:00 21:00 03:00 06:00 woensdag woensdag donderdag donderdag vrijdag 10:00 15:00 05:00 18:00 22:00 04:00 09:00 vrijdag 11:00 15:00 04:00 18:00 22:30 04:30 08:30 zaterdag 10:30 15:00 04:30 18:00 22:00 04:00 08:30 zaterdag 11:00 15:30 04:30 18:00 23:00 05:00 09:30 zondag 10:00 15:30 05:30 18:00 22:00 04:00 09:30 zondag 10:30 16:00 05:30 18:00 22:30 04:30 10:00 40:00:00 40:00:00 ROOSTER 2/Rimini Middenseizoen, vanaf eerste week na de Paasvakantie tot en met 30/06 + de maand september met uitzondering van: periodes schoolvakanties en weken met feestdag binnen normale werkweek KEUKEN 09:00 12:00 START 19:00 24:00 EINDE ZAAL 09:00 12:00 START 19:00 24:00 EINDE maandag 11:30 14:30 03:00 18:00 21:00 03:00 06:00 maandag 11:30 14:30 03:00 18:00 21:00 03:00 06:00 dinsdag 11:30 14:30 03:00 18:00 21:00 03:00 06:00 dinsdag 11:30 14:30 03:00 18:00 21:00 03:00 06:00 woensdag 11:30 14:30 03:00 03:00 woensdag 11:30 14:30 03:00 03:00 donderdag donderdag vrijdag 10:30 15:00 04:30 18:00 22:00 04:00 08:30 vrijdag 11:30 15:00 03:30 18:00 22:00 04:00 07:30 zaterdag 11:00 15:00 04:00 18:00 22:00 04:00 08:00 zaterdag 11:00 15:30 04:30 18:00 22:00 04:00 08:30 zondag 10:30 15:00 04:30 18:00 22:00 04:00 08:30 zondag 11:00 16:00 05:00 18:00 22:00 04:00 09:00 40:00:00 40:00:00 ROOSTER 3/Rimini Hoogseizoen, maanden juli en augustus én eventueel speciale actie-week KEUKEN 09:00 12:00 START 19:00 24:00 EINDE ZAAL 09:00 12:00 START 19:00 24:00 EINDE maandag 10:00 14:30 04:30 18:30 21:30 03:00 07:30 maandag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 dinsdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 dinsdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 woensdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 woensdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 donderdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 donderdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 vrijdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 vrijdag 11:30 15:00 03:30 18:30 21:30 03:00 06:30 zaterdag 11:30 15:00 03:30 18:00 21:30 03:30 07:00 zaterdag 11:00 15:00 04:00 18:00 21:30 03:30 07:30 zondag 11:30 15:00 03:30 18:00 22:00 04:00 07:30 zondag 11:00 15:00 04:00 18:00 22:00 04:00 08:00 (*) Wie werkt 1 andere rustdag, niet in week-end 46:00:00 (*) Wie werkt 1 andere rustdag, niet in week-end 46:00:00 ROOSTER 4/Rimini Periodes schoolvakanties, weken met feestdag binnen de normale werkweek én eventueel speciale actie-week KEUKEN 09:00 12:00 START 19:00 24:00 EINDE ZAAL 09:00 12:00 START 19:00 24:00 EINDE maandag 10:00 14:30 04:30 18:30 21:30 03:00 07:30 maandag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 dinsdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 dinsdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 woensdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 woensdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 donderdag 11:30 15:00 03:30 18:00 21:30 03:30 07:00 donderdag 11:00 15:00 04:00 18:00 21:30 03:30 07:30 vrijdag 11:30 14:30 03:00 18:30 21:30 03:00 06:00 vrijdag 11:30 15:00 03:30 18:30 21:30 03:00 06:30 zaterdag 11:30 15:00 03:30 18:00 21:30 03:30 07:00 zaterdag 11:00 15:00 04:00 18:00 21:30 03:30 07:30 zondag 11:30 15:00 03:30 18:00 22:00 04:00 07:30 zondag 11:00 15:00 04:00 18:00 22:00 04:00 08:00 (*) Indien feestdag, 1 andere rustdag, niet in week-end 47:00:00 (*) Indien feestdag, 1 andere rustdag, niet in week-end 47:30:00

29 ROOSTER 5/Rimini-Jobstudenten Hoogseizoen, maanden juli en augustus én eventueel speciale actie-week Periodes schoolvakanties, weken met feestdag binnen de normale werkweek én eventueel speciale actie-week ZAAL START EINDE maandag 12:00 15:00 03:00 19:00 21:30 02:30 05:30 dinsdag 12:00 15:00 03:00 19:00 21:30 02:30 05:30 woensdag 12:00 15:00 03:00 19:00 21:30 02:30 05:30 donderdag 12:00 15:00 03:00 19:00 21:30 02:30 05:30 vrijdag 11:30 15:30 04:00 18:00 21:30 03:30 07:30 zaterdag 11:30 15:30 04:00 18:00 22:00 04:00 08:00 zondag 11:30 15:30 04:00 18:00 22:00 04:00 08:00 (*) Wie werkt 1 andere rustdag, niet in week-end 45:30:00

30 UURROOSTERS 2015: VANAF WEEK 02 (JAN 2015) tot en met WEEK 14 (MRT 2015) Resto de Rimini KEUKEN ZAAL/BAR maandag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 maandag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 dinsdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 dinsdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 woensdag woensdag donderdag donderdag vrijdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:30 03:30 07:00 vrijdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:30 03:30 07:00 zaterdag 11:00 15:30 04:30 18:00 22:30 04:30 09:00 zaterdag 11:00 15:30 04:30 18:00 22:30 04:30 09:00 zondag 09:30 15:30 06:00 18:00 23:00 05:00 11:00 zondag 10:00 16:00 06:00 18:00 23:00 05:00 11:00 40:00:00 40:00:00 Afwijkingen op kalender (*): Februari: Open op woensdag 18 feburari 2015 Speciale dagen: Valentijn, zaterdag 14 februari 2015 Krokusvakantie 16/02 tem 20/02/2015 (*)Wie werkt tijdens de uitzonderlijke openingsdag neemt andere rustdag, niet tijdens week-end Jaarlijkse vakantie: 22/06 tem 02/07/2015-7/12 tem 24/12/2015 dcouvert & Bière sur Mer KEUKEN ZAAL/BAR maandag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 maandag 10:30 14:30 04:00 15:00 17:30 02:30 06:30 dinsdag dinsdag woensdag woensdag donderdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 donderdag 10:30 14:30 04:00 15:00 17:30 02:30 06:30 vrijdag 10:30 14:30 03:30 18:00 21:30 03:30 07:00 vrijdag 11:00 15:30 04:30 16:00 18:30 02:30 07:00 zaterdag 10:30 15:30 04:30 18:00 22:00 04:30 09:00 zaterdag 10:30 15:30 05:00 17:00 21:00 04:00 09:00 zondag 10:00 16:00 06:00 17:30 22:30 05:00 11:00 zondag 10:30 15:30 05:00 16:00 22:00 06:00 11:00 40:00:00 40:00:00 Afwijkingen op kalender (*): Februari: Open op dinsdag 17 en woensdag 18 feburari 2015 Speciale dagen: Valentijn, zaterdag 14 februari 2015 Krokusvakantie 16/02 tem 20/02/2015 (*)Wie werkt tijdens de uitzonderlijke openingsdag neemt andere rustdag, niet tijdens week-end Jaarlijkse vakantie: 08/06 tem 18/06/ /11tem 09/12/2015 Golf "Hof ter Hille" KEUKEN ZAAL/BAR maandag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 maandag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 dinsdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 dinsdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 woensdag 11:00 14:30 00:00 18:00 21:00 00:00 06:30 woensdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 donderdag 11:00 14:30 00:00 18:00 21:00 00:00 06:30 donderdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:00 03:00 06:30 vrijdag 10:30 14:30 04:00 18:00 21:00 03:00 07:00 vrijdag 11:00 14:30 03:30 18:00 21:30 03:30 07:00 zaterdag 10:30 15:30 05:00 18:00 22:00 04:00 09:00 zaterdag 11:00 15:30 04:30 18:00 22:30 04:30 09:00 zondag 10:00 16:00 06:00 17:30 22:30 05:00 11:00 zondag 10:00 16:00 06:00 18:00 23:00 05:00 11:00 40:00:00 40:00:00 Rustdagen Elke werknemer heeft 2 rustdagen tijdens de weekdagen op ma, di, wo of do. Mits wederzijds akkoord mogen werknemers onderling van rustdag wisselen onder elkaar. Normale planning rustdagen: Maandag en dinsdag: Emin Avdovic, Nathan Cambier, Sofie Persyn, Eimantas Zilinskas Woensdag en donderdag: Hane Aliou Haby, Martchenko Artiom, Peuple Gaylord, Valdez Claez

31 GROTE FLEXIBILITEIT HORECA INVOEREN 40 UREN/WEEK EN VAN REGIME MET WERKING FLEX-UREN Wekelijkse arbeidsduur normaliter 38 uur/week. Volgende aanpassingen: 1. Invoering van 40 uren/week met 12 inhaalrustdagen Betaling van de meer-uren (van 38 naar 40) bij effectieve prestatie Bijgevolg is opname inhaalrustdag onbetaald 2. Invoering van regime Grote Flexibiliteit HORECA Weekgrens van 50 uren/gemiddeld per week Daggrens van 11 uur/dag Bijhouden van teller: meer-uren in +, recuperatie in - Recuperatie binnen het kwartaal Betaling FLEX-uren - op het moment van opname AANDACHT: Arbeidsreglement aanpassen!!!! + tijdige kennisgeving aan valven van toepasselijk uurrooster (min 3 kalenderdagen op voorhand bij toepassing van Grote Flex Horeca)

32 LOONADMIN PRAKTISCH 1. Zorg voor duidelijke tijdsregistratie Maak dagbladen met vermelding van alle medewerkers Iedereen noteert s avonds controleren Noteer eventuele andere nuttige gegevens zoals aantal couverts en/of dagomzet op hetzelfde blad voor invoer MIS en latere evaluatie 2. Minstens 1 keer per week Telling van de uren per medewerker Vervolledig eigen boordtabellen, interpreteer, evalueer en optimaliseer waar mogelijk, cf. volgende periode 3. Einde maand Totaliseer gewerkte uren/werknemer, bereken uren FLEX Plus Invoer gegevens in Payroll van Sociaal Secretariaat Na controle doorsturen van de gegevens Vervolledig boordtabel en evalueer maandresultaten

33 aantal couverts invullen Golf "Hof ter Hille" # Couverts Brasserie # Couverts Brasserie zondag 1 maart 2015 SHIFT 1 Resto SHIFT 2 Resto aantal aantal (*) VAN TOT SUBTOT. VAN TOT SUBTOT. DAGTOTAAL maaltijd pauzes afwijking Katy De Busschere : : : : : : : Jeroen Nuytten : : : : : : : Emin Avdovic : : : : : : : Nathan Cambier : : : : : : : Haby Hane Aliou : : : : : : : Atriom Martchenko : : : : : : : Sofie Peryn : : : : : : : Gaylord Peuple : : : : : : : Claez Valdez : : : : : : : Eimantas Zilinkas : : : : : : : : : : : : : : (*) D1/EW Dag 1 Economisch Werkloos OIR Onbetaalde InhaalRust V Verlof F - Flex - EW Economisch Werkloos R Normale Rustdag Z Ziek TA Toeg.Afw FD Feestdag RV Rustdag, Vervangend FDV FD verv. OA Onw.Afw

34 Golf "Hof ter Hille" aug/14 Avdovic Emin 0-meting FLEX # FOOD vrijdag 01/08/ ,00 15,00 5,00 18,00 21,50 3,50 8,50 4,50 0 zaterdag 02/08/ ,00 15,00 5,00 18,00 22,00 4,00 9,00 11,00 0 zondag 03/08/ ,00 15,00 5,00 18,00 21,50 3,50 8,50 26,00 11,00 26,50 26,50 0 maandag 04/08/ ,00 15,00 5,00 18,00 21,00 3,00 7,75 1 dinsdag 05/08/2014 0,00 0,00 0,00 woensdag 06/08/ ,50 14,50 4,00 18,00 21,50 3,50 7,25 1 donderdag 07/08/ ,00 15,00 5,00 18,00 22,00 4,00 9,00 0 vrijdag 08/08/ ,00 14,50 4,50 18,00 22,75 4,75 9,25 0 zaterdag 09/08/ ,50 14,50 4,00 18,00 23,00 5,00 9,00 0 zondag 10/08/ ,00 14,00 4,00 18,00 22,00 4,00 8,00 50,25 40,00 50,00 0 maandag 11/08/ ,00 15,00 5,00 18,00 22,00 4,00 9,00 0 dinsdag 12/08/2014 0,00 0,00 0,00 FD 15/08 woensdag 13/08/ ,50 14,50 4,00 18,00 22,50 4,50 8,50 0 donderdag 14/08/ ,50 14,50 4,00 18,00 21,00 3,00 7,00 0 vrijdag 15/08/ ,50 16,00 5,50 18,00 23,00 5,00 10,50 0 zaterdag 16/08/ ,50 15,50 5,00 18,00 24,00 6,00 11,00 0 zondag 17/08/ ,50 15,00 4,50 18,00 20,50 2,50 7,00 53,00 40,00 50,00 0 maandag 18/08/ ,50 15,00 4,50 18,00 21,00 3,00 7,50 0 dinsdag 19/08/2014 0,00 0,00 0,00 woensdag 20/08/ ,00 14,00 4,00 18,00 21,00 3,00 7,00 0 donderdag 21/08/ ,00 14,50 4,50 18,00 22,00 4,00 8,50 0 vrijdag 22/08/ ,50 14,50 4,00 18,00 21,00 3,00 6,75 1 zaterdag 23/08/ ,00 14,50 4,50 18,00 21,50 3,50 8,00 0 zondag 24/08/ ,00 15,00 5,00 18,00 21,50 3,50 8,50 46,25 40,00 50,00 0 maandag 25/08/ ,50 14,50 4,00 18,00 21,50 3,50 7,50 dinsdag 26/08/2014 0,00 0,00 0,00 woensdag 27/08/2014 0,00 0,00 0,00 donderdag 28/08/ ,00 15,00 4,00 18,00 21,50 3,50 7,50 vrijdag 29/08/ ,00 14,50 4,50 18,00 22,50 4,50 8,75 1 zaterdag 30/08/ ,50 15,00 4,50 18,00 22,50 4,50 9,00 Ouur Flex+ zondag 31/08/ ,50 14,50 4,00 18,00 22,25 4,25 8,00 40,75 40,00 50, ,75 0,00 29,75 216,25 186,50 226, ,75 0,00 29,75 Flex + juli 52,50 Flex + aug 29,75 TOTAAL 82,25

35 Snelknoppen uren volgens contract = 186,50

36 Aantal uren: 29,75 Prestatie: Flexuren Plus Gewerkte uren in aug/2014: 216,25 Normale prestaties volgens AO: 186,50 Flex-uren plus: 29,75

37 Overdracht Flex + Flex + Alles duidelijk op de loonfiche: -toeslagen zon- en feestdagen -aantal maaltijden + VAA -aantal flex-uren + v/d maand -totaal overdracht te recupereren flex-uren -verrekening van voorschot

38 EIGEN BOORDTABEL Optimale kostenstructuur HORECA: 30% food-cost + dranken 30% loonkost 40% overige werkingskosten + marge voor investeringen en winstreservatie Bijgevolg: bij een gemiddelde uurloonkost van 20 EUR dient per voltijdse medewerker per dag ca. 525 EUR, excl. BTW aan omzet gerealiseerd te worden (cf. loonkost, max. 30%) Bijhouden dagomzet, omzetten naar excl. BTW (verhouding meestal 60% eetwaren/40% dranken), komt neer op coëfficiënt van 0,8663 Bijhouden gewerkte uren en omzetten naar FTE-aantal OM VOLDOENDE WINST TE GENEREREN IS DE NORM HET BEHALEN VAN EEN RATIO OMZET/FTE van ca. 525 EUR

39 w ZAAK SH 1 SH 2 TOT omzet factuur AnSo Wes Katy Matt Enzo Julia Cata EXT Yvan FTE ratio 1 maandag 29/dec ,90 7,00 11,25 7,25 10,25 8,50 10,25 7,50 0,00 7,75 537,41 dinsdag 30/dec ,10 8,75 12,75 8,75 11,00 0,00 11,25 9,75 0,00 7,78 578,71 woensdag 31/dec 0,00 donderdag 01/jan ,30 7,50 8,25 9,50 10,25 8,25 10,00 9,25 0,00 7,88 709,88 vrijdag 02/jan ,50 9,25 8,25 9,50 9,75 6,75 9,50 3,00 0,00 7,00 560,36 zaterdag 03/jan ,10 8,50 7,75 8,00 9,25 6,50 9,25 6,00 0,00 6,91 585,72 zondag 04/jan ,40 7,25 7,00 8,50 8,75 6,50 9,00 4,75 0,00 6,47 647,17 omzet/w dag/gem FTE/W RAT/gem #/week gem/# , ,05 43,78 603, ,04 RATIO gemiddeld week 1 : 603,28 EUR/FTE, maar inclusief BTW Exclusief BTW bedraagt: - Omzet: ,30 x 0,8863 = ,98 EUR - FTE gem. week 1: 43,78 RATIO OMZET/FTE EXCL BTW = ,98 / 43,78 = 522,64 EUR

40 OVERUREN-KREDIET Sedert 01/07/2014 werd de interne overurengrens voor de HORECA gebracht op 143 uur/jaar. In geval van buitengewone vermeerdering van werk kan de werknemer tot 143 uur/jaar extra presteren en heeft hij de keuze tussen: 1. Recuperatie van de overuren OF 2. Te doen uitbetalen als loon OPGELET: Bij overuren is steeds de toeslag wegens overwerk (50% of 100% zon/fd) van toepassing

41 SIMULATIE KELNER MODAAL Geregistreerde uren/jaarbasis Normaal uur-contingent/jaarbasis Meer-prestaties/overuren/jaarbasis 96

42 FISCALE OVERUREN In 2014 werd het aantal overuren welke in aanmerking komt voor fiscale korting enkel voor vrijwillige gebruikers GKS opgetrokken van 130 tot 180 uur/jaar De eerste 180 overuren/jaar die recht geven op een wettelijke overurentoeslag komen in aanmerking voor fiscale korting Het gaat dus NIET over de overuren die normaal worden gerecupereerd boven de interne grens (40-uren week). De werkgever geniet van een gedeeltelijke vrijstelling (41,25%) op de doorstorting van de Bedrijfsvoorheffing (BV); De werknemer krijgt een belastingvermindering van 57,75%.

43 FISCALE OVERUREN, voorbeeld Een werknemer met een uurloon van 12,00 presteert 20 overuren met overwerktoeslag (150% of 200% op zondag): Besparing werknemer Besparing Werkgever 20 uur x 12 EUR = 240 EUR 57,75% 138,60 41,25% 99,00 EUR

44 OVERUREN, recapitulatie 3 types van overuren: 1. Overuren in het regime van FLEX-uren die normaal binnen hetzelfde kwartaal moeten gecompenseerd worden via recuperatie; 2. Overuren uit de korf overurenkrediet (OVK) die binnen het eerstvolgende kwartaal moeten worden ingehaald (max. 143/jaar) of waarvoor door de werknemer uitbetaling wordt gevraagd 3. Echte overuren (EO) die niet worden gecompenseerd en worden uitbetaald en waarvan de eerste 180 uren/jaar met toeslag recht geven op fiscale korting

45 EXTRA s Het gaat over de zgn. gelegenheidswerknemer die mits wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden: 1. gedurende max. 2 opéénvolgende dagen; 2. bij eenzelfde werkgever als extra tewerkgesteld wordt én 3. de werknemer de 50-dagengrens/jaar niet overschrijdt én 4. de werkgever de 100-dagengrens/jaar (alle extra s) niet overschrijdt. In dit geval worden: Voor de werkgever de sociale bijdragen berekend op een forfaitair loon van 7,62 EUR/uur of 45,72 EUR/dag ongeacht het werkelijke loon; en wordt de werknemer forfaitair belast aan 33%

46 EXTRA s: kostprijs 8 uur à 11,50 EUR op zondag Fulltime Gewone EXTRA EXTRA G/WN Jobstudent Loon prestaties 92,00 92,00 92,00 Toeslag zondag 12,00 12,00 12,00 RSZ-bijdrage (*) 39,31 17,28 5,64 Loonkost 143,31 121,28 109,64 (*)berekeningsbasis 104,00 45,72 104,00 Coefficient (op bruto) 1,83 (*) 1,38 1,17 1,05 (*) Ter vergelijking, simulatie zonder toeslagen!!!! TIP: Werk maximaal met jaarplanning en maak jaarcontract op. Zeker voor studenten meteen alle afgesproken dagen, max. 50, reserveren bij regeling DIMONA.

47 EXTRA MANAGEMENT Misschien heb je een persoonlijke assistent en/of leidinggevende vertrouwenspersoon nodig: Veelheid aan taken dienen professioneel uitgevoerd te worden: Concrete werkorganisatie People Management Administratie, toezicht, controle, rapportering Veel fluctuaties in klantentrafiek (laagseizoen versus hoogseizoen) vraagt extra flexibel capaciteitsplan en als uitbater zelf wil je ook nog wat kunnen rusten. Quid: Zelfstandigen? Kaderlid (leidinggevende)? Lid Directie-Comité (enkel NV)?

48 EXTRA MANAGEMENT Personeel wordt gewoon zelfstandige en oefent gewoon verder zijn job uit NEEN, cf. problematiek schijnzelfstandigen Key-medewerker wordt kaderlid en krijgt statuut bediende als vertrouwens- en leidinggevende JA, MAAR takenpakket moet dan ook ruimer zijn, betrokkene moet de kwalificaties hebben én nieuwe job-inhoud moet ook blijken uit de feiten. Installatie van Directiecomité binnen NV, Key-medewerkers worden zelfstandig Lid Directie-Comitié JA, mits duidelijke wilsuiting en consequente werking cf. het statuut en de vennootschapsbepalingen: Voor vennootschapsmandaterissen geldt het wettelijk vermoeden van zelfstandig statuut. Sedert 2007 vallen alle Leden v/h Directie-Comité onder het toepassingsgebied van het zelfstandig statuut; Specifieke regels zijn te volgen: Statuten/Publicatie BS; Collegiaal orgaan, benoemd en onder toezicht van RvB; Corporate-Governancewet van 2 augustus 2002 respecteren (cf. art. 524bis); Concreet ruimer takenpakket met duidelijke verantwoordelijkheden: Opening/sluiting, supervisie personeel, kasafsluiting, pricing, bestellingen doen, met eigen beslissingsbevoegdheid, etc., dus alles wat bedrijfsleider normaal doet en zelf over beslist.

49 Enkel binnen NV is Directiecomité mogelijk Raad van Bestuur Directie-Comité Lid van het Directie-Comité = Zelfstandig Statuut? Vertrouwens- of leidinggevende functie? Vaste medewerkers/full-time Industriële Leerovereenkomst, IBO s, Stagiairs Gelegenheidspersoneel: Extra s, Jobstudenten

50 Zelfstandig versus Werknemer Werknemer Bedrijfsleider Loon Bedrijfsleidersvergoeding RSZ Werkgever 34,82% 0 RSZ Werknemer 13,07% 0 Totaal: 47,89% Sociale Bijdragen Cf. RSZ 22% Fiscaal aftrekbaar PB Ziekteverzekering Grote & Kleine Idem Risico's Kinderbijslag JA JA, idem Arbeidsongeschiktheid JA Beperkter, kan bijverzekerd 60% begrensde loon via RPI 80% bruto-wedde én cumul wettelijke uitkering wachttijd 14 dagen wachttijd 1 maand max. 78,89 euro/dag max. 40,30 euro/dag Pensioen JA Beperkter, kan bijverzekerd Kleine verschillen in minima ,64 euro/jaar ,11 euro/jaar alleenstaande alleenstaande

51 DIRECTIE-COMITE, JA MAAR? Kennelijk heeft de Sociale Inspectie toch enige argwaan ten overstaan van de situatie waarbij ineens meerdere interne medewerkers de wens uitdrukken toe te treden tot het Directie-Comité en na langdurige selectieprocedure, na afweging van externe kandidaturen, effectief benoemd worden door RvB met respect voor alle wettelijke bepalingen uit het vennootschapsrecht en hun benoeming aanvaarden. Om deze reden dient altijd het dossier goed gedocumenteerd worden en dient het nodige formalisme nageleefd te worden middels schriftelijke communicatie (cf. bewijskracht vrije wilsuiting) en opmaak notulen (cf. deliberatie van RvB en motivatie om met RvB en Directie-Comité te werken). Werkelijke concrete situatie is van belang! BV. aantal bedrijfsleiders, andere mandaten, etc. Probleem: Het is niet omdat alle uitleg goed is gegeven, alle consequenties van het zelfstandig statuut werden toegelicht, er duidelijke wilsuiting is van partijen dat igv Sociale Inspectie betrokken Leden ondervraagt met gesloten vraagtechniek er ook geen gesloten antwoorden komen, die hoewel ze haaks staan op de werkelijke invulling van de nieuwe functie als Lid Directie-Comité, aanleiding geven tot opstelling van PV. Dan beslist uiteindelijk de bevoegde rechtbank in onze Belgische rechtstaat.

52 de Politieke beloftes. Verkiezingsbeloftes mei 2015 Met de NV-A in de regering komt er geen black-box, tenzij er eerst voldoende maatregelen worden genomen om de verwitting mogelijk te maken Forfaitiseer de sociale en fiscale behandeling van overuren van vast personeel in de HORECA Open Vld wenst een specifiek voltijds en forfaitair HORECA-STATUUT waarbij de HORECA-MEDEWERKER onbeperkt extra loon, toeslagen en overuren kan ontvangen tegen een bevrijdend tarief van 25% + Concreet voorstel van FLEXI-JOBS.

53 Federaal Regeerakkoord Meer dan een druppel op een hete plaat?

54 Oef...Flankerende Maatregelen zijn meer dan druppel op een hete plaat HEET VAN DE NAALD!!! Begrotingscontrole week-end 28 en 29 maart 2015

55 De kogel is door de kerk. Stefaan en team met de maatregelen, dit is een grote stap! Voluit voor jobs en groei! openvld.be/?type=nieuws&i 30 mrt :23 Toegevoegd aan favorieten door Klaas

56 CONCRETE BESLISSINGEN FLEXI-JOB in HORECA wie minstens 4/5 de hoofdjob heeft bij andere werkgever kan onbeperkt bijverdienen in een flexi-job in de HORECA ; de werknemer zal minimum (*) 9,50 EUR/uur verdienen wat volledig fiscaal wordt vrijgesteld én bouwt extra sociale rechten op (pensioen, werkloosheid!!!!); de werkgever betaalt een bevrijdende RSZ-bijdrage van 25%; LOONKOST WERKGEVER 9, % = 11,875 EUR/uur 9,50 EUR/uur NETTO VOOR WERKNEMER (*) minimum uurloon van 9,50 EUR/uur, hoger mag, vrije onderhandelingen werkgever/werknemer

57 andere werkgever. Er wordt een apart statuut flexi-jobs uitgewerkt: wie reeds een 4/5 job heeft buiten de horeca, kan in de horeca een extra job opnemen. De nodige aanpassingen op het vlak van het arbeidsrecht worden doorgevoerd. De gepresteerde uren worden geregistreerd via de kassa. Het loon voor de uren gepresteerd tijdens deze flexi-jobs, wordt bij wet vastgelegd op het minimumuurloon van 9,5. Het loon wordt fiscaal vrijgesteld en geniet van een bijzondere SZ werkgeversbijdrage van 25%. De loonkost wordt daarmee substantieel verlaagd (loonkost = netto loon + 25 % sociale bijdragen). Prestaties in het kader van flexijobs geven recht op sociale rechten. Vb. Full-time bij Eethuis X, Flexi-Job-Hoppen bij ander Resto Y.

58 CONCRETE BESLISSINGEN KORF OVER-URENKREDIET WORDT UITGEBREID VOOR HORECA- PERSONEEL Het aantal overuren dat mag gepresteerd worden, ALTIJD met overloon/toeslag wordt uitgebreid van 143 overuren/jaar naar 250 overuren/jaar. De werknemer heeft voor deze uren deze keuze tussen: inhaalrust (ontvangt wel steeds de toeslag) OF betaling (ook met toeslag) Voorbeeld: 12 EUR/U 10 overuren in de maand maart, waarvan 2 op zondag, recuperatie in april. De loonverwerking zal als volgt verlopen: Boeking ALS: te recupereren overuren: 10 --> toeslag van 8 x 6 EUR + 2 x 12 EUR = 72 EUR wordt uitbetaald in maart APRIL, recuperatie, boeking ALS: gerecupereerde overuren: 10 > betaling van 10 x 6 EURO = 60 EUR in april

59 CONCRETE BESLISSINGEN BOVEN DE 250 UREN-GRENS MOGEN NOG OVERUREN GEPRESTEERD WORDEN MAAR Steeds verplicht te recupereren via inhaalrustdagen Europa legt wel op dat er op 4 maand gemiddeld maximum 48 uur/week mag gewerkt worden.

60 CONCRETE BESLISSINGEN VOOR VASTE WERKNEMERS (VOLTIJDSEN) HORECA WORDT DE OVERUREN-REGELING UITGEBREID Deze overuren ondergaan voor de werknemer dezelfde fiscale behandeling als de uren gepresteerd in FLEXI-JOB, bruto=netto. DISCUSSIE: Vrijstelling van RSZ-bijdragen werkgever? Quid toeslag? of 25% tarief voor BESLISSING KERNKABINET 3/04/2014 = o Toeslag (overuren) valt weg o Geen RSZ van toepassing, loonkost werkgever: bruto=loonkost o Geen belastingen voor werknemer, bruto=netto PRO FLEXI-UREN: Wie full-time werkt kan overuren doen aan bruto = netto = loonkost

61 GELEGENHEIDSARBEID/EXTRA S WORDEN UITGEBREID: De HORECA-werkgever zal voor 200 dagen per jaar (in plaats van 100 dagen/jaar) kunnen inzetten. 200/dagen regel per HORECA-zaak (criterium hetzelfde KBO-nr), = discriminerend voor HORECA-zaak met meerdere uitbatingen. CHARTER MET DE INSPECTIEDIENSTEN CONCRETE BESLISSINGEN Er komt een charter met de sociale en fiscale inspectiediensten waarin wordt bepaald dat deze diensten NIET systematisch terug kunnen gaan in het verleden om zwarte omzet te herkwalificeren. Elke HORECA-zaak met GKS begint met schone lei. STUDENTENARBEID: TELLING IN UREN > 400 ipv dagen (50)

62 BELANGRIJKE STAPPEN ZIJN GEZET IS HET VOLDOENDE? Na veel heisa, blablabla, eindelijk structurele maatregelen met forse loonkostverlagingen en veel flexibiliteit Onlogische maatregel dat full-time werknemer geen flexi-job mag doen bij zijn vaste werkgever. Reëel risico op flexi-job-hopping van horeca-zaak naar horecazaak en opbod tussen werkgevers. Een kat in het nauw gedreven maakt nu eenmaal rare sprongen Flexi-Uren bruto=netto=loonkost is pure noodzaak ter compensatie Quid timing voor implementatie/ juiste wetteksten: 1/10/2015 >???? 1/01/2016????

63 SD Worx Dorien Meire, kantoordirecteur SD Worx Roger Fuchs, Sales Manager SD Worx Linda Debaenst, PayRollConsulente SD Worx Sociale Verzekeringskas Xerius Laurent De Ruyck, Accountmanager Met dank aan: Vanmarcke Hardware & Software Veurne/Oostende Johan Vanmarcke, Gedelegeerd Bestuurder Kabinet van Bart Tommelein, Staatsecretaris voor Bestrijding v/d sociale fraude, Privacy en Noordzee, in het bijzonder Klaas Soens, Kabinetschef, Directeur Bart Stalpaert, Adjunct-Directeur Bestrijding v/d Sociale Fraude

64 Uw vraagt, wij antwoorden

BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014

BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014 Seminarie BTW juni 2014 Samenvatting van de onderwerpen A Wetswijzigingen en gevolgen B 1. Aftrek btw 2. Leveringen en diensten 3. Maatstaf van heffing 4. IC-leveringen en IC-verwervingen 5. Tarief 6.

Nadere informatie

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10)

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Nieuwskrant INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Dipecount: Inleiding 1-2 2014 vs 2015 3 Data mining 3-4 De woonbonus 4-5 Bedrijfskredieten herzien? 5 Deltaworx : het uitzendbureau voor studenten 6 De bezoldigingstheorie

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur ADVIES GIDS De factuur Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak Lieven Cloots - Kristof Willekens EEN UITGAVE VAN 01 02 03 04 05

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

Audit & Assurance. 02 Introductie minimale veiligheidsnormen KBO 04 Overnamefinanciering steeds moeilijker te krijgen? 05 Recente adviezen CBN

Audit & Assurance. 02 Introductie minimale veiligheidsnormen KBO 04 Overnamefinanciering steeds moeilijker te krijgen? 05 Recente adviezen CBN Newsletter Editie maart 2013 Nieuwe Belgische vertegenwoordiger Grant Thornton De meeste lezers van deze nieuwsbrief werden een tijdje geleden reeds op de hoogte gesteld van onze toetreding tot het Grant

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie

THE POINT HET SOCIAL LEGAL TEAM VAN BDO BREIDT UIT FAQ. Tax. Partnership news. De zin en onzin van de managementvennootschap

THE POINT HET SOCIAL LEGAL TEAM VAN BDO BREIDT UIT FAQ. Tax. Partnership news. De zin en onzin van de managementvennootschap THE POINT BDO-NIEUWSBRIEF HET SOCIAL LEGAL TEAM VAN BDO BREIDT UIT FAQ De zin en onzin van de managementvennootschap Tax Terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever voor telewerk Partnership news Het

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten Newsletter Editie juni 2015 Advisory 02 Draagt uw IT bij tot uw ondernemingsgroei? Kom het te weten door een IT-audit 04 Corporate governance bij Pensioenfondsen: interne audit als hoeksteen Belasting

Nadere informatie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie ccent Jaarlijkse vakantie Inleiding Algemene bepalingen 2 Toepassingsgebied 2 Begrippen 4 Tijdstip van de jaarlijkse vakantie 5 - Collectief of individueel akkoord 5 - Regels van toepassing op de collectieve

Nadere informatie

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Wat zijn je rechten en plichten?

Wat zijn je rechten en plichten? Wat zijn je rechten en plichten? De loon- en arbeidsvoorwaarden van de bedienden bij Carrefour (Hypermarkten en Markets) Een uitgave van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel

Nadere informatie

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 0003001.NN/BtwBrfnn btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 inhoud Editoriaal Btw-tarief Elektriciteit: btw-verlaging voor huishoudelijke

Nadere informatie

2 Sociale Gids Autobus Autocar

2 Sociale Gids Autobus Autocar Verschillende soorten busdiensten... 3 A. ARBEIDSDUUR... 4 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 4 II. ONGEREGELD VERVOER (autocar)... 8 B. LONEN EN PREMIES... 15 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 15 II. BIJZONDER

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF STATUUT

ADMINISTRATIEF STATUUT ADMINISTRATIEF STATUUT BOEK 1. - Algemene bepalingen Q1 Zal de Koning, zoals in het verleden, een model van (organiek) reglement vaststellen voor de punten die door de zoneraad moeten bepaald worden (b.v.

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

DE MAALTIJDCHEQUE. De maaltijdcheque

DE MAALTIJDCHEQUE. De maaltijdcheque DE MAALTIJDCHEQUE De maaltijdcheque v04/2011 voorwoord Deze white paper heeft tot doel de basisprincipes van de maaltijdcheque samen te vatten, zodat de wetgeving in deze materie op een optimale manier

Nadere informatie

Cursus fiscaliteit VZW

Cursus fiscaliteit VZW Cursus fiscaliteit VZW Inleiding België en dan nog meer bepaald Vlaanderen is een land met een bloeiend verenigingsleven. Naast de sociale en culturele sector, neemt de sportsector hier een belangrijke

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

HORECA. Juridisch. Tips. Dossier. januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be. Het tijdschrift van het

HORECA. Juridisch. Tips. Dossier. januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be. Het tijdschrift van het Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO HORECA Een plan om de horecasector te ondersteunen januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Dossier Welk statuut

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT

FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE: Inleiding en methodiek ESF: de Europese bijdrage tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid, door inzetbaarheid, ondernemerschap,

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie