INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA"

Transcriptie

1 INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA Patrick Deleu Erkend Boekhouder Fiscalist Lid Nationale Raad BIBF Lid Stagecommissie BIBF

2 Historiek controlemiddelen 01 januari 1993: Invoering ontvangstbewijs (Art. 22, KB nr.1 van 29/12/1992) 01 april 1994: bon van kasregister met controleband (Aanschrijving nr. 10/1994 van 13/04/1994 vervangen door aanschrijving nr. 6/1999 van 27/04/1999)

3 Historiek controlemiddelen 02 juni 2003: bon van kasregister met uitsluitend op digitale wijze bewaarde gegevens (Beslissing nr van 02/06/2003) 01 januari 2010: Vereenvoudigde factuur door geregistreerd kassasysteem (Art. 13bis, KB nr. 1 van 29/12/1992 ingevoerd door art. 1, KB 18/12/2009, B.S. 24/12/2009)

4 Historiek controlemiddelen 01 januari 2013: Kasticket door geregistreerd kassasysteem (Art. 21bis, KB nr. 1 van 29/12/1992 ingevoerd door art. 25, KB 19/12/2012, B.S. 31/12/2013) Ter vervanging van oud art. 13bis Kasticket om verwarring met vereenvoudigde factuur te voorkomen Gewijzigd vanaf 01 januari 2014 door art. 1, KB 15/12/2013, B.S. 20/12/2013, vierde editie

5 Regelgeving KB 18/12/2009 tot wijziging van het KB nr. 1 van 29/12/1992 met betrekking tot de regeling van de BTW (B.S. 24/12/2009) KB 30/12/2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen (B.S. 31/12/2009, 26/01/2010, 25/06/2013 en 27/06/2013)

6 Regelgeving Beslissing nr. E.T van 09/03/2010 over de BTW-verplichtingen vanaf 1 januari 2010 en erratum 11/06/2010 Circulaire nr. E.T (AAFisc Nr. 22/2012) van 01/06/2012 over het geregistreerd kassasysteem in de horecasector in uitvoering van KB 30/12/2009

7 Regelgeving Beslissing nr. E.T van 30/12/2012 over de verlenging van de overgangsperiode deel 1 Wet van 30/07/2013 met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector (B.S. 28/08/2013) KB van 01/10/2013 ter uitvoering van W. 30/07/2013 (B.S. 08/10/ 2013, derde editie)

8 Regelgeving Circulaire nr. E.T (AaFisc nr. 43/2013) van 23/10/2013 (B.S. 04/11/2013, tweede editie) voornamelijk van belang voor producenten, invoerders en verdelers van dergelijke kassasystemen Beslissing nr. E.T van over de definitieve regeling vanaf 01/01/2015 Vervangt beslissing nr. E.T van 09/03/2010 en erratum 11/06/2010

9 Kasticket door GKS in horeca In ruil voor de tariefverlaging van 21% naar 12% Uitreiking zoals bepaald in art. 21bis, KB nr. 1 Door exploitanten van inrichtingen waar regelmatig maaltijden worden verbruikt Door traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht Aan belastingplichtige of niet-belastingplichtige klant

10 Kasticket door GKS in horeca Voor alle handelingen verricht in de uitoefening van de economische activiteit Op het tijdstip van de voltooiing van de dienst of van de levering van de goederen Niet verplicht indien restaurant-en cateringdiensten bijkomstig (onder bepaald zakencijfer) Uitreiken van een ontvangstbewijs (art. 22, KB nr. 1)

11 Invoering en overgangsperiode Verplicht vanaf 01 januari 2015 Vrijwillig in 2014 Sociale gunstmaatregelen Sociale doelgroepvermindering van 500 tot 800 euro voor vijf vaste, voltijdse personeelsleden per kwartaal Vanaf kwartaal volgend op ingebruikname Vanaf 01/01/2014 indien geregistreerd in 2013 Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op overuren wordt verhoogd van 130 naar 180 uur op jaarbasis

12 Invoering en overgangsperiode Alle verplichtingen en gevolgen mbt GKS zijn van toepassing Gefaseerd (iedereen overgeschakeld op 31/12/2015) Registreren uiterlijk op 28/02/2015 Kennisgeving uiterste datum ingebruikneming 30/06/ /09/ /12/2015

13 Invoering en overgangsperiode Starten, overnemen of wijzigen vanaf 01/01/2015 Registratie verplicht vóór begin, overname of wijziging activiteit VAT Signing Card tijdig aanvragen zodat die uiterlijk bij begin, overname of wijziging activiteit in gebruik kan worden genomen

14 Invoering en overgangsperiode Wijzigingen occasioneel verschaffen van maaltijden na 31/12/2014 Bij vaststelling na verstrijken van een referentieperiode dat regelmatig maaltijden worden verschaft Registreren uiterlijk twee maanden na verstrijken referentieperiode GKS in gebruik nemen uiterlijk drie maanden na verstrijken referentieperiode

15 Vergunningen kassasystemen Bij gebruik van een ander kassaregister dan het GKS Vergund op basis van Aanschrijving nr. 9/1999 dd. 27/04/1999 Beslissing nr. E.T dd. 02/06/2003 Verder deze kasticketten blijven uitreiken Geen kassaregister Uitreiken ontvangstbewijs

16 Vergunningen kassasystemen Vergunde kassaregisters Mogen verder gebruikt worden Tot vrijwillige ingebruikneming GKS in de loop van 2014 Tot uiterlijk 31/12/2014 Tolerantie: ingebruikneming verplicht GKS of uiterste datum ingebruikneming toegewezen bij de registratie (= datum in de loop van 2015) Nieuwe vergunningen kunnen aangevraagd worden tot 31/12/2014

17 Bestaande uitzonderingen en speciale regelingen Verschaffen van lichte maaltijden Bepaalde frituurexploitanten Moeten tijdens de overgangsperiode geen controledocument uitreiken 10%-regel toepassen GKS verplicht Geen controledocument uitreiken tot ingebruikneming GKS GKS niet verplicht Uitreiken ontvangstbewijs vanaf 01/01/2015

18 Bestaande uitzonderingen en speciale regelingen Uitbaters van bedrijfsmesses Foorkramers Moeten tijdens de overgangsperiode geen controledocument uitreiken Moeten ook na 31/12/2014 geen controledocument uitreiken

19 Bestaande uitzonderingen en speciale regelingen Forfaitaire regelingen Kunnen voorlopig verder toegepast worden Ook indien vrijwillig GKS in 2014 Frituurexploitanten Caféhouders Slagers Bakkers Ijsbereiders met verbruikssalon Zullen tijdig geïnformeerd worden

20 Stappenplan Nagaan of een geregistreerd kassasysteem verplicht gebruikt moet worden Toepassing 10%-regel in januari 2015 Zich tussen 01/07/2014 en 28/02/2015 verplicht als toekomstig kassagebruiker registreren bij de FOD Financiën via GKSregistratiemodule Registreren van elke vestiging waar GKS in gebruik moet genomen worden

21 Stappenplan Bestellen van een geregistreerde kassa met black box of huidige kassa updaten indien mogelijk Vraag productienummers van zowel aangekochte Kassasysteem Black box Registreren van het serienummer van het geregistreerd kassasysteem via on-line applicatie Aanvragen VAT Signing Card

22 Stappenplan Bestellen van ontvangstbewijzen bij een erkende drukker Voldoende voorraad Te gebruiken bij technische problemen van de geregistreerde kassa en/of black box Ingebruikname van het geregistreerd kassasysteem Intikken van alle handelingen Uitreiken van het ticket

23 Definitieve regeling Uitreiken van een controledocument Exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt en de traiteur die cateringdiensten verricht Regelmatig Kasticket door GKS Voor alle horecahandelingen (ook louter drank en meeneem) Occasioneel Ontvangstbewijs Alleen voor horecadiensten

24 Het begrip regelmatig

25 Het begrip regelmatig Omzet uit restaurant- en cateringdiensten Niet verschaffen van dranken bij de maaltijd Niet de meeneemmaaltijden Totale omzet uit de horeca-activiteit Alle maaltijden, ongeacht of ze ter plaatste worden verbruikt of meegenomen Alle dranken, al dan niet bij de maaltijd Andere (verhuur feestzaal, opzetten en afbreken feesttent, )

26 Het begrip regelmatig 10%-regel toe te passen door iedereen Degene die zelf de diensten verstrekt Onderaannemer Iedere vestiging apart Voorbeeld: Bakker die ook een verbruikssalon uitbaat en dus restaurantdiensten verricht

27 Het begrip regelmatig Voorbeeld: Bakker die ook een verbruikssalon uitbaat en dus restaurantdiensten verricht In de teller van de breuk neemt hij de omzet uit alle verrichte restaurant-en cateringdiensten op, zoals bijvoorbeeld de koffiekoeken, gebakjes en broodjes verschaft in het verbruikssalon. In de noemer van de breuk neemt hij de totale omzet gerealiseerddoor horecaactiviteiten op. De verkopen in het verbruikssalon, inclusief deverschafte dranken, worden beschouwd als horeca-activiteiten. Daarnaast wordt ook de voeding die verkocht wordt in de bakkerij als een horeca-activiteit beschouwd. Indien de 10% wordt bereikt, moeten kastickets met behulp van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt zowel voor de verkopen in het verbruikssalon, als voor de verkopen in de bakkerij. Indien de 10 percent niet wordt bereikt, moeten, enkel voor de verschafte maaltijden en bijhorende dranken, rekeningen of ontvangstbewijzen worden uitgereikt.

28 Het begrip regelmatig Voorbeeld: Uitbating van een feestzaal Wanneer de feestzaaluitbater er maaltijden verschaft aan de huurder van de feestzaal (al dan niet via een cateraar), worden er restaurant-of cateringdiensten verricht die moeten worden opgenomen in de teller van de breuk. De verhuur van de feestzaal is een horeca-activiteit waarvan de omzet in de noemer van de breuk moet worden opgenomen. Indien de feestzaaluitbater niet tussenkomt bij de maaltijden ende cateraar dus rechtstreeks afrekent met de klant, worden er geen restaurant-of cateringdiensten verricht door de feestzaaluitbater.

29 Het begrip regelmatig Voorbeeld: Uitbating van een cafetaria binnen een meubelzaak De verkoop van meubels is geen horeca-activiteit. Voor de berekening van de 10%-regel mag in de noemer van de breuk enkel de totale omzet uit de cafetaria worden opgenomen. Indien er een geregistreerd kassasysteem in gebruik wordt genomen (al dan niet vrijwillig) moeten er geen kastickets van een GKS worden uitgereikt voor de verkoop van meubels. Er moeten enkel kastickets van een GKS worden uitgereikt voor alle handelingen uit de horeca-activiteit

30 10%-regel bij hoteluitbaters Onderscheid tussen twee sectoren die strikt afzonderlijk worden behandeld Hotelactiviteit Andere dan hotelactiviteit

31 10%-regel bij hoteluitbaters Hotelactiviteit Verschaffen van gemeubeld logies, al dan niet gepaard met verschaffen van spijzen en drank Door exploitant van een hotelinrichting En verrekend via globale hotelrekening Oude regeling (GKS nooit verplicht) Ontvangstbewijs (eventueel te vervangen door factuur) 10%-regel kan nooit van toepassing zijn Vergunning E.T kan als uitsluitend hotelactiviteit

32 10%-regel bij hoteluitbaters Andere dan hotelactiviteit 10%-regel van toepassing Teller De restaurant-en cateringdiensten (waaronder begrepen de maaltijden verstrekt aan niet-hotelgasten en aan hotelgasten voor zover de maaltijden niet zijn opgenomen in de globale hotelrekening) Noemer De totale omzet gerealiseerd door horeca-activiteiten. NIET logies, het ontbijt, andere maaltijden verschaft aan hotelgasten, opgenomen in de globale hotelrekening.

33 10%-regel bij hoteluitbaters Voorbeeld Een hotel heeft een restaurant en een bar die toegankelijk zijn voor niet-hotelgasten. Volgens genoemde breuk wordt de 10% behaald. Concreet betekent dit dat het geregistreerde kassasysteem moet aangewend worden in de bar en in het restaurant (sector 2), maar niet in het hotel (sector 1). Voorbeeld De situatie doet zich voor dat een restaurant in onderaanneming werkt voor een hotel. De hotelgasten gaan eten in het restaurant en rekenen de maaltijd af via de globale hotelrekening. De kastickets van het geregistreerde kassasysteem, aangemaakt door het restaurant, moeten worden bezorgd aan het hotel. Het restaurant heeft tevens de verplichting tot het uitreiken van een factuur aan het hotel. Dehandeling tussen het hotel en de hotelgast maakt deel uit van de 1 ste sector. Het hotel moet geen kasticket van het geregistreerd kassasysteem uitreiken aan de hotelgasten,wel een ontvangstbewijs.

34 Referentieperiode Bestaande onderneming Elke onderneming die activiteit heeft gestart of overgenomen vóór 01 april 2014 Referentieperiode = voorgaand kalenderjaar Eerste referentieperiode Periode van 01/07/2013 tem 30/06/2014 De activiteit werd gestart op 1 februari De eerste referentieperiode loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni De activiteit werd gestart op 1 december De eerste referentieperiode loopt van 1 december 2013 tot en met 30 juni 2014.

35 Referentieperiode Bij bereiken van de 10%-drempel Uiterlijk twee maand na verstrijken van de referentieperiode registreren als BP die verplicht GKS moet gebruiken Uiterlijk drie maand na verstrijken van deze periode een GKS in gebruik nemen

36 Referentieperiode Starter Eerste referentieperiode Start niet in laatste kwartaal Resterende gedeelte van het kalenderjaar Start in laatste kwartaal Resterend gedeelte van het kalenderjaar + daaropvolgende kalenderjaar 10%-regel op basis van raming door exploitant onder toezicht van de administratie (realistisch ondernemingsplan)

37 Referentieperiode Volgende referentieperiodes Elk volgend kalenderjaar (= bestaande onderneming) Ik start een horecazaak op 1 juli Op 1 juli 2015 schat ik het percentage voor de periode 1 juli 2015 tot en met 31 december Op 1 januari 2016 gebruik ik de werkelijke cijfers van 1 juli 2015 tot en met 31 december Op 1 januari 2017 gebruik ik de werkelijke cijfers van het kalenderjaar Ik start een horecazaak op 1 november Op 1 november 2015 schat ik het percentage voor de periode 1 november 2015 tot en met 31 december Op 1 januari 2017 gebruik ik de werkelijke cijfers van 1 november 2015 tot en met 31 december Op 1 januari 2018 gebruik ik de werkelijke cijfers van het kalenderjaar 2017.

38 Referentieperiode Overnemer Eerste referentieperiode Laatste 12 maand gedaan door de overdrager Tweede referentieperiode Overname niet in laatste kwartaal Resterende gedeelte van het kalenderjaar Overname in laatste kwartaal Resterend gedeelte van het kalenderjaar + daaropvolgende kalenderjaar

39 Referentieperiode Volgende referentieperiodes Elk volgend kalenderjaar (= bestaande onderneming) Ik neem een horecazaak over op 1 juli Op 1 juli 2015 gebruik ik de werkelijke cijfers van 1 juli 2014 tot en met 30 juni Op 1 januari 2016 gebruik ik de werkelijke cijfers van 1 juli 2015 tot en met 31 december Op 1 januari 2017 gebruik ik de werkelijke cijfers van het kalenderjaar Ik neem een horecazaak over op 1 november Op 1 november 2015 gebruik ik de werkelijke cijfers van 1 november 2014 tot en met 31 oktober Op 1 januari 2017 gebruik ik de werkelijke cijfers van 1 november 2015 tot en met 31 december Op 1 januari 2018 gebruik ik de werkelijke cijfers van het kalenderjaar

40 Gevolgen Uitreiken van een kasticket door geregistreerd kassasysteem Alle handelingen (ook louter drank, meeneem, verhuur zaal, ) Aan iedereen (belastingplichtige, nietbelastingplichtige) Factuur kan nooit een kasticket vervangen Kasticket kan nooit een factuur vervangen Bij voltooiing van de dienst of de levering van goederen

41 Gevolgen Eens de 10%-regel overschreden en gebruik van een geregistreerd kassasysteem verplicht Altijd GKS gebruiken Ook al zou in een later kalenderjaar de omzet uit restaurant-en cateringdiensten dalen onder de 10% drempel

42 Uitzonderingen Verkoop van voeding en drank via automaten Niet beschouwd als restaurant- of cateringdienst Wel horeca-activiteit Op te nemen in de noemer voor berekening 10%- regel Om praktische redenen moeten er geen kastickets GKS uitgereikt worden

43 Uitzonderingen Restaurant- en cateringdiensten Aan boord van een vliegtuig Aan boord van een schip of trein in kader van internationaal passagiersvervoer Om praktische redenen moeten er geen kastickets GKS uitgereikt worden

44 Tijdstip van uitreiken bij cateringdiensten Principieel bij voltooiing van de dienst, einde van het evenement Praktisch niet altijd mogelijk Optionele afwijkende regeling

45 Tijdstip van uitreiken bij cateringdiensten Kasticket niet uit te reiken bij voltooiing van de dienst als Handeling op voorhand werd geregistreerd op GKS op basis van offerte, bestelbon of geschatte waarde Eventuele correcties worden als eerstvolgende handelingen na evenement geregistreerd Beide kastickets worden, eventueel samen met factuur, uitgereikt aan de klant uiterlijk de 15 de van de maand volgend op cateringdienst

46 Tijdstip van uitreiken bij cateringdiensten Voorbeeld: De cateraar ontvangt een voorschot van 300 EUR voor een communiefeest. De cateraar tikt het voorschot in op het geregistreerde kassasysteem, aangezien de btw opeisbaar wordt en het voorschot moet opgenomen worden in de btw-aangifte De cateraar registreert de handeling op het geregistreerde kassasysteem, vóór vertrek naar het feest, ter waarde van de offerte. Voor een offerte van EUR, moet nog 700 EUR ingetikt worden, rekening houdend met het reeds geregistreerde voorschot. Hierdoor wordt het communiefeest onherroepelijk vastgelegd in het geregistreerde kassasysteem. Scenario 1: Na afloop van het communiefeest, stelt de cateraar vast dat de offerte van EUR correct is. Er hoeven dus geen correcties meer opgenomen te worden in het geregistreerde kassasysteem. De twee kastickets (van 300 en 700 EUR) moeten uitgereikt worden aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het feest en uiterlijk de 15de dag van de maand volgend op die waarin de cateringdienst plaatsvond. Aangezien de klant een particulier is, mag er een factuur wordenuitgereikt, maar is dit niet verplicht.

47 Tijdstip van uitreiken bij cateringdiensten Scenario 2: De cateraar stelt vast dat er meer personen aanwezig zijn op hetcommuniefeest dan oorspronkelijk voorzien, waardoor er 200 EUR extra betaald moet worden. Na afloop van het communiefeest, maar als eerstvolgende handeling (bijvoorbeeld de ochtend na het feest), registreert de cateraar deze bijkomende 200 EUR in het geregistreerde kassasysteem. De drie kastickets (van 300, 700 en 200 EUR) moeten uitgereikt worden aan de klant, uiterlijk de 15de dag van de maand volgend op die waarin de cateringdienst plaatsvond. Aangezien de klant een particulier is, mag er een factuur worden uitgereikt, maar is dit niet verplicht.

48 Tijdstip van uitreiken bij cateringdiensten Voorbeeld: Een cateraar verzorgt een receptie voor een belastingplichtige met hapjes en dranken, inclusief bediening. Er wordt een forfaitair bedrag afgesproken voor de receptie die een aantal op voorhand overeengekomen uren duurt. Bovenop dit bedrag zullen eventuele supplementaire uren receptie, evenals de gepresteerde uren voor lossen, laden en transport worden aangerekend. Er moet een factuur worden opgemaakt voor het geheel die eveneens ter betaling zal aangeboden worden aan de belastingplichtige klant. De afwijkende regeling voor cateringdiensten kan toegepast worden. Op voorhand wordt het evenement op basis van de offerte ingetikt op het geregistreerde kassasysteem. Achteraf (als eerstvolgende handeling na de receptie) worden de supplementen ingetikt (supplementaire uren receptie, evenals de gepresteerde uren voor lossen, laden en transport). Er moet een factuur worden uitgereikt, aangezien de klant een belastingplichtige is. De uitreiking moet echter pas uiterlijk de 15de dag van de maand volgend op de handeling plaatsvinden. De twee kastickets moeten ook binnen deze termijn worden uitgereikt en kunnen dus eventueel aan de factuur worden gehecht.

49 Bijzondere regels opeisbaarheid Particulieren BTW slechts opeisbaar op tijdstip van de betaling, ook bij vrijwillige facturering Kasticket GKS moet uitgereikt worden Indien klant nog niet heeft betaald aan einde van aangifteperiode Handeling in mindering brengen van de omzet uit de dagrapporten bij opmaken van aangifte In periode waarin betaling wordt ontvangen, moet de omzet opnieuw bijgeteld worden Of vrijwillig BTW te vroeg voldoen

50 Bijzondere regels opeisbaarheid Ontvangst van een voorschot Principieel geen kasticket omdat de levering of de dienst nog niet heeft plaatsgevonden BTW opeisbaar op tijdstip van ontvangst van het voorschot Voorschot op het GKS registreren om opeisbare BTW op te nemen in de aangifte Kasticket aan de klant uitreiken Eventueel samen met het kasticket nav de levering of voltooiing van de dienst

51 Facturatie Andere boekhoudkundige verplichtingen Facturen en creditnota s moeten opgenomen worden in uitgaande facturenboek Om dubbele belasting te vermijden moeten bedragen ingeschreven in uitgaand facturenboek uit de omzet gehaald worden die opgenomen zijn in het GKS Creditnota s optellen bij omzet uit GKS

52 Andere boekhoudkundige verplichtingen Dagboek van ontvangsten Bij gebruik van een GKS moet geen dagboek van ontvangsten worden gehouden Wel nog steeds het centralisatieboek indien meerdere inrichtingen Op basis van de dagelijkse rapporten Financieel rapport Gebruikersrapport

53 Wat is een geregistreerd kassasysteem Geregistreerd kassasysteem (GKS) bestaat uit Kassasysteem Elektronisch kassasysteem PC-POS kassasysteem Controlemodule (black box) Fiscal Data Module (FDM) VAT Signing Card (VSC)

54 Werking van een geregistreerd kassasysteem Ingebrachte gegevens Registraties van leveringen van goederen en diensten (incl. toepasselijk btw-tarief) Registratie van aanvang en einde van arbeidsprestatie Aanmaak van trainingstickets Aanmaak van pro forma tickets Wijzigingen van prijzen en toepasselijk btw-tarief

55 Werking van een geregistreerd kassasysteem Correcties en terugnames Openingen van de geldlade via eventueel voorziene kassafunctionaliteit Aanmaken van rapporten Programmeerstappen en configuratiewijzigingen

56 Werking van een geregistreerd kassasysteem Elke boeking (bestelling, terugname, correctie, wijziging, transfer van een tafel, ) Binnen een functionaliteit van tafelbeheer of klantenbeheer Binnen een functionaliteit die een registratie tijdelijk kan onderbreken, pauzeren en hervatten

57 Mogelijke tickets BTW-kasticket Terugnameticket Training ticket Pro forma ticket

58 Problemen Technisch probleem Steeds een voorraad btw-bonnetjes nodig, aangepast aan de omvang van de economische activiteit De bonnetjes moeten aanwezig zijn ten laatste wanneer het geregistreerd kassasysteem in gebruik wordt genomen Als er geen GKS-ticket kan worden uitgereikt, wordt ter vervanging een btw-bonnetje uitgereikt Voor alle transacties

59 Problemen Maximaal 1 uur na het optreden van het technisch probleem het bevoegd btw-kantoor op de hoogte brengen van de problemen per mail of fax. Daarbij vermelden De aard van het probleem Datum en uur vanaf wanneer geen ticket meer kon worden uitgereikt

60 Problemen Binnen de 24 uur nadat het probleem is opgelost een nieuw bericht sturen naar het btw-kantoor. Daarbij vermelden: Datum en uur vanaf wanneer er opnieuw tickets konden worden uitgereikt Aantal btw-bonnetjes dat werden uitgereikt Begin- en eindnummers van de uitgereikte btwbonnetjes Bij een kortstondig defect, mogen alle gegevens in één bericht worden opgenomen

61 Problemen Voorbeeld U bent een bakker met een verbruikzaal die meer dan 10% van zijn omzet uit de verbruikzaal realiseert? Dan moet u een geregistreerd kassasysteem gebruiken voor al uw verkopen, zowel in de verbruikzaal als in de bakkerij. Als de kassa niet werkt door een technisch defect, moet u bijgevolg voor al uw verkopen een btw-bonnetje uitreiken, ongeacht of het een verkoop in de verbruikzaal of in de bakkerij betreft.

62 Problemen Verloren of defecte smartcard Online een nieuwe smartcard aanvragen bij de FOD Financiën Op het ogenblik dat online een kaart wordt aangevraagd zal men ook meedelen wat te doen in geval van defect of verlies

63 Problemen Stroompanne Wordt beschouwd als een technisch defect door overmacht Ter vervanging van de tickets van het geregistreerde kassasysteem moeten btwbonnetjes uitgereikt worden Van zodra de stroompanne is opgelost moet binnen de 24 uur een bericht aan de administratie gestuurd worden Zie technische storing

64 Problemen Technische problemen met de Fiscal Data Module Alle erin opgeslagen gegevens te bewaren gedurende normale wettelijke periode (8 jaar) FDM blijvend te bewaren op plaats van opstelling Om technische analyses, al of niet in het kader van wettelijke garantiebepalingen mogelijk te maken mag FDM verwijderd worden

65 Problemen Zelf via activering van poort 3 door inbrengen van SD kaart een automatische volledige kopie nemen van de gegevens en die gedurende de voormelde periode te bewaren Defecte FDM gedurende één maand op uitbatingszetel bewaren om de administratie toe te laten zelf een kopiename te verrichten mocht ze dat wenselijk achten

66 Meer informatie

INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA

INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA INVOERING GEREGISTREERDE KASSA IN DE HORECA Patrick Deleu Erkend Boekhouder - Fiscalist Lid van de Nationale Raad en de Examencommissie BIBF Historiek controlemiddelen Sinds invoering BTW: afgifte van

Nadere informatie

Geregistreerde kassasysteem GKS - Definitieve regeling 01.01.2015 - Horeca - Verplichtingen

Geregistreerde kassasysteem GKS - Definitieve regeling 01.01.2015 - Horeca - Verplichtingen Beslissing nr. E.T.123.798 dd. 24.01.2014 Geregistreerde kassasysteem GKS - Definitieve regeling 01.01.2015 - Horeca - Verplichtingen 1. Inleiding Naar aanleiding van de tariefverlaging van 21 percent

Nadere informatie

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing Fiscale Wenken nr. 2014/10 Met ingang van 1 januari 2010 werd het tarief van de btw voor restaurant-

Nadere informatie

pagina 1 van 12 Beslissing Btw, nr. E.T. 123.798, dd. 24.01.2014 BTW Beslissing FiscalNet Beslissing Btw, nr. E.T. 123.798, dd. 24.01.2014 Geregistreerde kassasysteem GKS Definitieve regeling 01.01.2015

Nadere informatie

Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014

Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014 1 of 25 09-Feb-15 7:59 Home > Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014 Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014 Geregistreerde kassasysteem GKS Definitieve regeling 01.01.2015 Horeca Verplichtingen

Nadere informatie

REGISTREER UW BLACK-BOX BEGIN 2015. Waarom GKS (geregistreerd kassasysteem)

REGISTREER UW BLACK-BOX BEGIN 2015. Waarom GKS (geregistreerd kassasysteem) REGISTREER UW BLACK-BOX BEGIN 2015 Waarom GKS (geregistreerd kassasysteem) BTW verlaging van 21% naar 12% Fraudebestrijding Vervangt het btw-bonnetje Professionalisering sector Tarieven in de horecasector

Nadere informatie

"De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015

De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015 dd. 28.01.2015 "De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015 Het nieuwe jaar brengt voor de horeca een grote verandering met zich mee. Vanaf

Nadere informatie

'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied. 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied

'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied. 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied Auteur(s): Ivan Massin/Guy Decoene Editie: 1374 p. 5 Publicatiedatum: 19 februari 2014 - Fiscoloog 'Geregistreerd kassasysteem' : ruim toepassingsgebied

Nadere informatie

Voor wie? - Ik ben horeca-uitbater - Geregistreerde kassa's - Portaalsite van de Fed... Voor wie?

Voor wie? - Ik ben horeca-uitbater - Geregistreerde kassa's - Portaalsite van de Fed... Voor wie? pagina 1 van 5 U bevindt zich hier: Home» Geregistreerde kassa's» Horeca-uitbater» Voor wie? Voor wie? (Laatste update: 01/06/2012) Moet ik een geregistreerd kassasysteem gebruiken? Hoe pas ik de 10%-regel

Nadere informatie

HET GEREGISTREERD KASSASYSTEEM HORECA. Projectgroep FOD Financiën Trefpunt Toshiba Brussel, 7 november 2013

HET GEREGISTREERD KASSASYSTEEM HORECA. Projectgroep FOD Financiën Trefpunt Toshiba Brussel, 7 november 2013 HET GEREGISTREERD KASSASYSTEEM HORECA Projectgroep FOD Financiën Trefpunt Toshiba Brussel, 7 november 2013 1. WETTELIJK KADER producent & dealer 2. WETTELIJK KADER horeca 3. CERTIFICATIE 4. REGISTRATIE

Nadere informatie

Leuvens Kassacenter. Rubbens & co. Update FDM news : Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014. Geregistreerde kassasysteem GKS

Leuvens Kassacenter. Rubbens & co. Update FDM news : Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014. Geregistreerde kassasysteem GKS Leuvens Kassacenter Rubbens & co Update FDM news : News Beslissing Btw, nr. E.T.123.798, dd. 24.01.2014 Geregistreerde kassasysteem GKS Definitieve regeling 01.01.2015 Horeca Verplichtingen 1. Inleiding

Nadere informatie

GD&A studienamiddag 22 september 2015. Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems

GD&A studienamiddag 22 september 2015. Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems GD&A studienamiddag 22 september 2015 Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems GD&A studienamiddag 22 september 2015 Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems Wat is een Witte Kassa? Welke regels zijn

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselec...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselec... 1 of 8 01-Apr-15 8:05 Home > Beslissing Btw, nr. E.T.127.190, dd. 26.11.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst Taxatieprocedure en Verplichtingen

Nadere informatie

Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010

Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010 I. Inleiding 1. Naar aanleiding van de tariefverlaging van 21 percent naar 12 percent voor restaurant- en cateringdiensten (het verschaffen van dranken

Nadere informatie

Introductie van de witte kassa. Een geregistreerde kassa voor de horeca

Introductie van de witte kassa. Een geregistreerde kassa voor de horeca Introductie van de witte kassa Een geregistreerde kassa voor de horeca Wat er vooraf ging KB 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in

Nadere informatie

De geregistreerde kassa met black box. Hernieuwde versie december 2012

De geregistreerde kassa met black box. Hernieuwde versie december 2012 De geregistreerde kassa met black box Hernieuwde versie december 2012 Inhoud: Voorwoord Samenvatting van de to do s Deel 1: de regelgeving 1. Hoe weet u of u een exploitant van een inrichting waar regelmatig

Nadere informatie

De geregistreerde kassa met black box

De geregistreerde kassa met black box De geregistreerde kassa met black box Hernieuwde versie augustus 2012 2 InHouD: Voorwoord 3 Samenvatting van de to do s 4 Deel 1: de regelgeving 6 1. Hoe weet u of u een exploitant van een inrichting waar

Nadere informatie

De geregistreerde kassa met. black box

De geregistreerde kassa met. black box De geregistreerde kassa met black box hernieuwde versie april 2014 Inhoud Voorwoord Samenvatting van de to do s 1. Wie moet zo n geregistreerde kassa met black box gebruiken? 2. Hoe moet u de 10% berekenen?

Nadere informatie

De geregistreerde kassa met. black box

De geregistreerde kassa met. black box De geregistreerde kassa met black box hernieuwde versie december 2014 Inhoud Voorwoord Samenvatting van de to do s 1. Hoe weet u of u een geregistreerde kassa met black box moet gebruiken? 2. Hoe moet

Nadere informatie

Het geregistreerd kassasysteem

Het geregistreerd kassasysteem Het geregistreerd kassasysteem Een blackbox voor de horeca hernieuwde versie juli 2015 Inhoud Voorwoord 1. Hoe weet u of u een geregistreerde kassa met black box moet gebruiken? 2. Hoe moet u de 10% berekenen?

Nadere informatie

Zwarte inkomsten: commissie lonen en geregistreerd kassasysteem

Zwarte inkomsten: commissie lonen en geregistreerd kassasysteem Zwarte inkomsten: commissie lonen en geregistreerd kassasysteem Jurgen Opreel! Managing Partner De btw-lijn lector KH Leuven en Fiscale Hogeschool Brussel Btw en Horeca GEREGISTREERDE KASSA Horeca voor

Nadere informatie

INTEGRATIE BLACK BOX: VOOR WIE?

INTEGRATIE BLACK BOX: VOOR WIE? INTEGRATIE BLACK BOX: VOOR WIE? 1.1 MOET IK EEN GKS GEBRUIKEN? De wetgever zegt dat de exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt en de traiteur die regelmatig cateringdiensten

Nadere informatie

Geregistreerd KassaSysteem

Geregistreerd KassaSysteem GeregistreerdKassaSysteem DeinvoeringvanhetGeregistreerdKassaSysteem(GKS)heefteenlangewegachterderug.Zewerdook herhaaldelijkuitgesteld.in2015zaldeimplementatieervangefaseerdverlopen. Dewetgeverzegtdatdeexploitantvaneeninrichtingwaarregelmatigmaaltijdenwordenverbruikten

Nadere informatie

Het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca. Informatie voor ondernemers die hotel-, restaurant- of cateringdiensten aanbieden - 2015 IO

Het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca. Informatie voor ondernemers die hotel-, restaurant- of cateringdiensten aanbieden - 2015 IO Het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca Informatie voor ondernemers die hotel-, restaurant- of cateringdiensten aanbieden www.geregistreerdkassasysteem.be UN L CH T - 2015 IO N FA IT LA FORCE

Nadere informatie

de geregistreerde kassa

de geregistreerde kassa de geregistreerde kassa 2 Inhoud Voorwoord 3 Hoe zit dat nu met die kassa? 4 1. Hoe weet u of u zo n exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt bent? 4 2. Om welke kassa

Nadere informatie

ZWARTE OF WITTE KASSA IN DE SPORTKANTINE, DANNY VAN ASSCHE

ZWARTE OF WITTE KASSA IN DE SPORTKANTINE, DANNY VAN ASSCHE ZWARTE OF WITTE KASSA IN DE SPORTKANTINE, DANNY VAN ASSCHE INFOSESSIE BLACKBOX Een geregistreerde kassa voor de horeca INHOUD De geregistreerde kassa met blackbox? Wie? Wat? Hoe? Begeleidende maatregelen

Nadere informatie

GEBRUIK VAN HET GEREGISTREERDE KASSASYSTEEM VOOR HORECA

GEBRUIK VAN HET GEREGISTREERDE KASSASYSTEEM VOOR HORECA GEBRUIK VAN HET GEREGISTREERDE KASSASYSTEEM VOOR HORECA Definities van de overgangsperiode Ingevolge de nieuwe wetgeving dienen de exploitanten van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden gebruikt

Nadere informatie

De geregistreerde kassa met. black box

De geregistreerde kassa met. black box De geregistreerde kassa met black box hernieuwde versie november 2014 Inhoud Voorwoord Samenvatting van de to do s 1. Hoe weet u of u een geregistreerde kassa met black box moet gebruiken? 2. Hoe moet

Nadere informatie

Circulaire 2017/C/70 betreffende het geregistreerde kassasysteem

Circulaire 2017/C/70 betreffende het geregistreerde kassasysteem Circulaire 2017/C/70 betreffende het geregistreerde kassasysteem Commentaar op de toepassingsvoorwaarden van de verplichting, voor btw-belastingplichtigen die restaurant- en cateringdiensten verrichten,

Nadere informatie

- Louter toevallige onregelmatigheden: 250 EUR per aangifte. 50 EUR per betaling

- Louter toevallige onregelmatigheden: 250 EUR per aangifte. 50 EUR per betaling AFDELING 1 : AANGIFTEVERPLICHTING I. Aangifte bedoeld in artikel 53, 1, eerste lid, 2, van het Wetboek A. Niet indienen 1.000 per aangifte B. Laattijdig indienen 100 per aangifte en per maand vertraging1

Nadere informatie

Programma. 1. Het Geregistreerd KassaSysteem (GKS) 2. De 10%-regel. 3. Ondersteuningsmaatregelen van de overheid

Programma. 1. Het Geregistreerd KassaSysteem (GKS) 2. De 10%-regel. 3. Ondersteuningsmaatregelen van de overheid t VERZET 1 2 Programma 1. Het Geregistreerd KassaSysteem (GKS) 2. De 10%-regel 3. Ondersteuningsmaatregelen van de overheid 4. Wat kan ik als ondernemer zelf doen 5. Vragenronde? 3 Programma 1. Het Geregistreerd

Nadere informatie

DE HORECA. José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF

DE HORECA. José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF Inkomstenbelasting Belasting op de toegevoegde waarde Dienst Levering en Verbruik ter plaatse 1. Dienst: Elke handeling die geen levering

Nadere informatie

Het geregistreerde kassasysteem

Het geregistreerde kassasysteem UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2014 2015 Het geregistreerde kassasysteem Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Handelswetenschappen

Nadere informatie

CIRCULAIRE nr. E.T. 124.747 (AaFisc Nr. 43/2013) dd. 23.10.2013

CIRCULAIRE nr. E.T. 124.747 (AaFisc Nr. 43/2013) dd. 23.10.2013 CIRCULAIRE nr. E.T. 124.747 (AaFisc Nr. 43/2013) dd. 23.10.2013 FOD Financiën Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Dienst Taxatieprocedure en Verplichtingen Geregistreerd kassasysteem

Nadere informatie

CIRCULAIRE nr. E.T. 122.682 (AAFisc Nr. 22 / 2012) dd. 01.06.2012. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/11

CIRCULAIRE nr. E.T. 122.682 (AAFisc Nr. 22 / 2012) dd. 01.06.2012. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/11 CIRCULAIRE nr. E.T. 122.682 (AAFisc Nr. 22 / 2012) dd. 01.06.2012 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/11 Geregistreerd kassasysteem GKS Horeca Verplichtingen Controlemodule

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de witte kassa

Nieuwe regels voor de witte kassa Newsflash Nieuwe regels voor de witte kassa Ondertussen is het systeem van de geregistreerde kassa al enige tijd in werking. Toch blijven er problemen opduiken: zo had de Raad van State problemen met de

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal nieuwe facturatieregels van kracht. Het betreft voornamelijk volgende wijzigingen: de verplichte vermeldingen op de factuur, de

Nadere informatie

Update facturatieregels

Update facturatieregels Update facturatieregels Gonda Schelfhaut Accountant/Belastingconsulent Director VAT RSM InerTax - Raadslid IAB! AGENDA Regels factura-e verlenging toleran-e Diverse topics Regeling Kleine Ondernemingen

Nadere informatie

topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015

topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015 topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015 Forfaitaire regeling inzake BTW kalenderjaar 2015... 2 Belastingplichtigen die restaurant- of cateringdiensten verrichten... 3 Wijzigingen t.o.v.

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een Fiscale Data Module, zoals

Nadere informatie

Registreren tot 30 april

Registreren tot 30 april Sinds 1 januari 2015 is het systeem van de geregistreerde kassa in de horeca eindelijk in werking getreden. Ondertussen heeft de fiscus nog wat aan de details gemorreld. Tijd dus om nog eens een stand

Nadere informatie

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming :

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : DE BOEKHOUDING VAN DE KLEINE ONDERNEMING WETTELIJKE BEPALINGEN VOLGENS DE BOEKHOUDWET De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : Artikel

Nadere informatie

FINANCIEEL (VERBETER-) PLAN

FINANCIEEL (VERBETER-) PLAN FINANCIEEL (VERBETER-) PLAN FINANCIËLE EVALUATIE VAN EEN DOSSIER Vergelijkende studie balanscijfers van de voorbije 3 jaren, samen met de recentste tussentijdse cijfers of eindcijfers. Evolutie van de

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Masterproef Geregistreerde kassasystemen in de horeca: Blackbox of gouden box?

Masterproef Geregistreerde kassasystemen in de horeca: Blackbox of gouden box? 2015 2016 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten Masterproef Geregistreerde kassasystemen in de horeca: Blackbox of gouden box? Promotor : Prof. dr. Petra FOUBERT De transnationale Universiteit Limburg

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een kassasysteem als onderdeel

Nadere informatie

BTW TARIEVEN HORECA MAALTIJDEN & DRANKEN EAT-IN

BTW TARIEVEN HORECA MAALTIJDEN & DRANKEN EAT-IN MAALTIJDEN & DRANKEN EAT-IN Heropfrissing om te gebruiken bij het aanmaken van producten in de geregistreerde kassa met Fiscale Data Module Wat is het BTW-tarief van ter plaatse genuttigde maaltijden &

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur De Broeck, Van Laere, Van Camp, Coopman, Sandra www.dvvc.be Onderwerp Bewaren van op digitale wijze gehouden dagboek van ontvangsten en centralisatieboek Datum 3 april 2008 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Het geregistreerde kassasysteem

Het geregistreerde kassasysteem BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Het geregistreerde kassasysteem p. 5/ De economische waardering van vruchtgebruik op het vlak van de inkomstenbelastingen Het geregistreerde

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 214 31 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Nieuwe schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De zogenaamde bijlage III is op 21 december

Nadere informatie

De geregistreerde kassa in de hotelsector Een analyse van het geregistreerd kassasysteem met bijzondere aandacht voor de hotelsector

De geregistreerde kassa in de hotelsector Een analyse van het geregistreerd kassasysteem met bijzondere aandacht voor de hotelsector UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2014 2015 De geregistreerde kassa in de hotelsector Een analyse van het geregistreerd kassasysteem met bijzondere aandacht voor de hotelsector

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

Nr. 204 22 oktober 2015

Nr. 204 22 oktober 2015 Nr. 204 22 oktober 2015 Informatief Een (gewijzigd) arbeidsreglement is niet onmiddellijk van toepassing! Bij de opmaak en wijziging van het arbeidsreglement dient een specifieke procedure te worden gevolgd.

Nadere informatie

Resultaten van de nationale enquête door Belgian Restaurants Association over de Black Box in de horeca november 2015

Resultaten van de nationale enquête door Belgian Restaurants Association over de Black Box in de horeca november 2015 Resultaten van de nationale enquête door Belgian Restaurants Association over de Black Box in de horeca november 2015 1 1. Is het voor uw restaurant/traiteurszaak verplicht de Black Box te installeren

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken Beslissing nr. E.T.112.577 dd. 08.11.2007 Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken DAGBOEK VAN ONTVANGSTEN EN CENTRALISATIEBOEK GEHOUDEN

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken pagina 1 van 13 Belasting over de Toegevoegde Waarde >> Beslissingen BESLISSING ET112577 Beslissing nr. E.T.112.577 dd. 08.11.2007 Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring

Nadere informatie

Het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca. Informatie voor producenten, invoerders en verdelers van GKS-onderdelen

Het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca. Informatie voor producenten, invoerders en verdelers van GKS-onderdelen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca Informatie voor producenten, invoerders en verdelers van GKS-onderdelen www.geregistreerdkassasysteem.be

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

Presentatie Smink Kok Lentink BTW wat kan je ermee! Maandag 20 november 2017

Presentatie Smink Kok Lentink BTW wat kan je ermee! Maandag 20 november 2017 Presentatie Smink Kok Lentink BTW wat kan je ermee! Maandag 20 november 2017 1 Wie is ondernemer voor de BTW? Wet op de omzetbelasting 1968 Een ieder die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent, inclusief

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1

Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1 Beste, In navolging van de infosessie van dinsdag 19.03.2013 in hotel-restaurant Shamrock Tielt maken wij u hiernavolgend een samenvatting over van de verplichtingen die voortaan op uw factuur moeten staan

Nadere informatie

Levering van goederen

Levering van goederen Levering van goederen Wetboek BTW art. 9 definitie goederen art. 10 definitie levering art. 11 beperkingen op begrip levering art. 12 uitbreidingen op begrip levering art. 15 plaats van de levering art.

Nadere informatie

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 INHOUD

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309  INHOUD Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 jelle.attema@ecp.nl http://www.keurmerkafrekensystemen.nl/ INHOUD INHOUD... 1 INLEIDING... 2 DOEL... 2 BEGRIPPEN... 2 AANDACHTSGEBIED EN BEGRENZING...

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014

BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014 Seminarie BTW juni 2014 Samenvatting van de onderwerpen A Wetswijzigingen en gevolgen B 1. Aftrek btw 2. Leveringen en diensten 3. Maatstaf van heffing 4. IC-leveringen en IC-verwervingen 5. Tarief 6.

Nadere informatie

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt aanvang van de Wanneer vangt de ige activiteit aan? Belang : ontstaan recht op aftrek voorbelasting 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt probleem : men moet eerst bezig

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

topaccount Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW vanaf 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014

topaccount Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW vanaf 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014 Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW 1.42.003 21/12/2014 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1. Inhoud Druk CTRL+Klik op de titel om er naartoe te springen. 1. Inhoud... 2 2. Wettelijk kader... 3 2.1

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde KB 17/10/1980 van een toeristische rondreis, van meerdere prestaties die deel uit maken van een van deze gehelen of die in dezelfde lijn ervan

Nadere informatie