Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel"

Transcriptie

1 Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 1 of 20

2 Inhoudstabel 1 DOELSTELLING DEFINITIES / BEGRIPPEN ARBEIDSDUUR Jobtime Voltijds Deeltijds Arbeidsregeling Vaste arbeidsregeling Variabele arbeidsregeling Uurrooster Vast uurrooster Variabel uurrooster Schematische voorstelling met voorbeelden TOEPASSING WETTELIJKE FEESTDAGEN Wetgeving Toepassing wetgeving in UZB Toepassing wettelijke feestdagen: overzicht Flowcharts wettelijke feestdagen TOEPASSING VERVANGENDE FEESTDAGEN IN UZB Definitie Bepaling aantal uren vervangende feestdag Tijdstip planning vervangende feestdag Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 2 of 20

3 5 FEESTDAGEN VOOR NACHTDIENSTEN Nachtroosters van 11u Andere nachtroosters en sporadische nachtdiensten FEESTDAGEN EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Recht op loon Principe herplannen van een feestdag Ziek op te werken feestdag Ziek op inhaalrust wettelijke feestdag (GF) Ziek op niet gewerkte feestdag Ziek op geplande vervangende feestdag Voorbeeld Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 3 of 20

4 1 DOELSTELLING In kader van de optimalisatie en het uniformiseren van de arbeidsduurregeling een duidelijk en transparant overzicht geven over de toepassing van de wettelijke feestdagen. 2 DEFINITIES / BEGRIPPEN ARBEIDSDUUR 2.1 Jobtime Dit is de contractuele arbeidstijd die per week gepresteerd moet worden en waarbij 38u/week en 7u36 /dag de voltijdse opdracht is Voltijds Een voltijdse tewerkstelling bedraagt 38u/week = een jobtime van 100% Deeltijds Een deeltijdse tewerkstelling is een fractie van een voltijdse tewerkstelling. - Jobtime 80% = 30u24 /week - Jobtime 60% = 22u48 /week - Jobtime 50% = 19u/week 2.2 Arbeidsregeling Een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid moet verplicht de arbeidsregeling en werkrooster vermelden die voor de werknemer geldt. De verschillende arbeidsregelingen en dagroosters die in het UZ Brussel gelden staan in het arbeidsreglement Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 4 of 20

5 Onder arbeidsregeling wordt de wekelijkse arbeidsduur verstaan, die per week of per cyclus van meer dan één week moet worden gepresteerd. Onder uurrooster wordt verstaan de concrete verdeling van de arbeidsduur per dag, over elke dag van de week, op basis van de in het arbeidsreglement voorziene dagroosters Vaste arbeidsregeling Bij een vaste arbeidsregeling is de totale arbeidsduur constant over één week of over een vaste cyclus van meerdere weken Voorbeelden: - vaste arbeidsregeling over één week: de arbeidsregeling is elke week dezelfde (vb. 19u/week, 38u/week) - vaste arbeidsregeling over een cyclus van 2 weken: de arbeidsregeling herhaalt zich in een vaste volgorde (vb. 17u tijdens week 1 op maandag, dinsdag en woensdag; 21u tijdens week 2 op woensdag, donderdag en vrijdag) De vaste arbeidsregeling kan gecombineerd worden met zowel een vast als een variabel uurrooster Variabele arbeidsregeling Bij een variabele arbeidsregeling moet er een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur worden gerespecteerd binnen een bepaalde referteperiode. Deze referteperiode omvat meestal een kwartaal (13 weken). De wekelijkse arbeidsduur kan m.a.w. schommelen van de ene tot de andere week op voorwaarde dat op het einde van de referteperiode de gemiddelde arbeidsduur wordt nageleefd. De variabele arbeidsregeling kan enkel bestaan bij een variabel uurrooster vermits de wekelijkse arbeidsduur per definitie van week tot week kan veranderen. Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 5 of 20

6 2.3 Uurrooster Een uurrooster is een overzicht met de te werken dagroosters en de gekende afwezigheidsdagen van alle medewerkers gespreid over een referteperiode (van 13 weken). Een uurrooster kan vast (over één week of over een cyclus van meer dan één week) of variabel zijn. De bepaling van een vast of variabel uurrooster wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst Vast uurrooster Een vast uurrooster omvat ofwel de arbeidsregeling van één week ofwel van een cyclus van meer dan één week. Bij een vast uurrooster gespreid over één week is de wekelijkse arbeidsregeling vast en worden voor elke arbeidsdag zowel het aantal te presteren uren als het begin en het einde van de arbeid alsook de eventuele rustpauzes vermeld in de arbeidsovereenkomst. Bij een vast uurrooster op basis van een cyclus die meer dan één week overlapt, wordt de dagelijkse opeenvolging van uren in een vaste volgorde vermeld. Dit betekent dat uit het uurrooster het begin en het einde van de cyclus moet opgemaakt kunnen worden. Bovendien moet het uurrooster bestaan uit dagroosters die opgenomen zijn in het arbeidsreglement Variabel uurrooster Een variabele uurrooster kan georganiseerd zijn in het kader van een vaste arbeidsregeling. In dit geval is de wekelijkse arbeidsregeling vast, maar zijn de dagen en uren waarop arbeid moet gepresteerd worden niet vast. Een variabel uurrooster kan tevens georganiseerd zijn in het kader van een variabele arbeidsregeling. Bij een variabel uurrooster kunnen de dagen en uren waarop gepresteerd moet worden, elke week verschillend zijn, maar de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet binnen de referteperiode van 13 weken gerespecteerd worden. Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 6 of 20

7 2.3.3 Schematische voorstelling met voorbeelden 3 mogelijk combinaties: Vast uurrooster Vaste arbeidsregeling (over 1 week of over een cyclus van >1 week) De totale arbeidsduur is constant, hetzij per week, hetzij over een langere periode. De voorziene arbeidsdagen en uren zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Variabele arbeidsregeling NVT Vb. voltijds vast: van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en van 12u45 tot 16u21 Vb. deeltijds vast: van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u Variabel uurrooster De totale arbeidsduur is constant, hetzij per week, hetzij over een langere periode. De voorziene arbeidsdagen en uren variëren. De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet nageleefd worden over een referteperiode (vb. 13 weken) Vb. voltijds variabel: vaste arbeidsregeling van 38u/week met een variabel werkrooster Vb. deeltijds variabel: vaste arbeidsregeling van 19u/week met een variabel werkrooster Vb. voltijds variabel: gemiddeld 38u/week over een referteperiode van 13 weken met een variabel werkrooster Vb. deeltijds variabel: gemiddeld 19u/week over een referteperiode van 13 weken met een variabel werkrooster Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 7 of 20

8 3 TOEPASSING WETTELIJKE FEESTDAGEN 3.1 Wetgeving Een feestdag kan voor de medewerker drie vormen hebben: - Basisconcept = de feestdag werk je niet en je mag die betaald thuis blijven - de feestdag die je moet werken, en waarvoor je later inhaalrust krijgt - een feestdag die samenvalt met een zaterdag of zondag en waarvoor een vervangingsdag wordt toegekend De voltijdse medewerkers hebben recht op 10 wettelijke feestdagen in tijd. Deeltijdse medewerkers met een vast uurrooster hebben recht op: - feestdagen die samenvallen met werkdagen van hun vast uurrooster - vervangingsdagen van feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag Deeltijdse medewerkers met een variabel uurrooster: Wettelijk gezien heeft een deeltijdse medewerker met een variabel uurrooster recht op loon voor 10 feestdagen. Hier heeft de wetgever de regel aangepast. - Feestdagen die samenvallen met werkdagen, worden toegekend a rato het aantal uren dat de medewerker effectief moet werken op een feestdag. - Feestdagen die niet samenvallen met werkdagen worden toegekend a rato van het gemiddelde aantal gewerkte uren van de laatste 4 weken of quasi de jobtime. Dit betekent dat medewerkers waarvan de feestdagen nooit samenvallen met een werkdag de 10 feestdagen krijgen toegekend a rato van de jobtime. Voor een medewerker met een contractuele jobtime van 50%, bedraagt het aantal uren dan ook 38 uur op jaarbasis. Er bestaat ook de mogelijkheid om de feestdag uit te betalen a rato van de jobtime. Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 8 of 20

9 Wanneer een wettelijke feestdag samenvalt met een zaterdag of een zondag, heeft zowel de voltijdse als de deeltijdse medewerker recht op een vervangende feestdag. De vervangende feestdag heeft het karakter van de feestdag. De zaterdag of zondag waarop de feestdag viel, krijgt in de instelling het karakter van een zaterdag of zondag. De modaliteiten van opname staan beschreven onder punt 4 op pagina 13. Wanneer men op een wettelijke feestdag werkt, krijgt men de toeslag voor werken op een feestdag en heeft men recht op inhaalrust binnen de 6 weken. De Inhaalrustdag is de recuperatiedag van de tewerkstelling op de wettelijke feestdag. De duur van de inhaalrustdag is als volgt bepaald: - Voltijdse medewerker Indien een voltijdse medewerker werkt op een wettelijke feestdag is de inhaalrust als volgt geregeld: o 4u gewerkt: er mag een halve dag van het geplande dagrooster (op de inhaalrustdag) gerecupereerd worden. Deze rust moet worden toegekend vóór of na 13 uur en op die dag mag niet langer dan vijf uur arbeid worden verricht (alle uren moeten ofwel vóór 13u gepland staan, ofwel na 13u). o > 4u gewerkt: er mag een volledige dag gerecupereerd worden, dit is gelijk aan het aantal uren van het geplande dagrooster (op de inhaalrustdag). - Deeltijdse medewerker Een deeltijdse medewerker krijgt als inhaalrust van de wettelijke feestdag het aantal uren van het gewerkte dagrooster. De inhaalrust van een wettelijke feestdag bij deeltijdse medewerkers dient afzonderlijk ingepland te worden en mag niet gecombineerd worden met werken of met een andere afwezigheid. Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 9 of 20

10 3.2 Toepassing wetgeving in UZB De toepassing van de feestdagregeling is gebaseerd op volgende uitgangspunten en principes: Er is nood aan een duidelijke, transparante feestdagregeling die zo dicht mogelijk aansluit bij de wetgeving Het vaste of variabele uurrooster, vermeld in het contract van de medewerker vormt de basis voor de toekenning van de wettelijke feestdagen. De definitie van vast/variabel zal hierbij strikt worden toegepast Uitgaande van het gelijkheidsprincipe, werd bij het opstellen van de feestdagregeling een gelijke behandeling tussen voltijdse en deeltijdse medewerkers vooropgesteld: o zowel voltijdse als deeltijdse medewerkers die gewerkt hebben op een wettelijke feestdag, hebben recht op inhaalrust aan het aantal uren van het gewerkte dagrooster (GF). Voor deeltijdse medewerkers is dit de wettelijke regeling, voor voltijdse medewerkers wordt dit een conventionele regeling. o Indien een feestdag samenvalt met een zaterdag of zondag, heeft zowel de voltijdse als de deeltijdse medewerker recht op een vervangende feestdag (VF) o Een vervangende feestdag wordt voor elke medewerker toegekend aan jobtime (VF). Enkel voor medewerkers met een vast uurrooster wordt de vervangende feestdag toegekend aan het aantal uren van hun vast dagrooster (VFD), dat zal dienen als vervangingsdag. Op basis van deze uitgangspunten en principes is volgende regeling van toepassing: Voltijdse medewerkers hebben recht op 10 wettelijke feestdagen in tijd: o Indien gewerkt op de feestdag : recht op inhaalrust aan het aantal uren van het gewerkte dagrooster (GF) o Indien niet gewerkt: recht op feestdag aan jobtime (F) o Indien feestdag valt op zaterdag/zondag: recht op vervangende feestdag Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 10 of 20

11 Deeltijdse medewerkers met een vast uurrooster hebben recht op: o Indien gewerkt op de feestdag : recht op inhaalrust aan het aantal uren van het gewerkte dagrooster (GF) o Indien niet gewerkt: recht op feestdag aan vast dagrooster (FD) o Indien niet ingepland: géén recht o Indien feestdag valt op zaterdag/zondag: recht op vervangende feestdag Deeltijdse medewerkers met een variabel uurrooster hebben recht op: o Indien gewerkt op de feestdag : recht op inhaalrust aan het aantal uren van het gewerkte dagrooster (GF) o Indien niet gewerkt: - recht op feestdag in tijd aan jobtime (F) OF - uitbetaling van de feestdag aan jobtime bovenop het loon (F0) o Indien feestdag valt op zaterdag/zondag: recht op vervangende feestdag Wat de toeslag voor de feestdag betreft, zijn er twee mogelijkheden: de wettelijke feestdag valt op een weekdag: Wanneer men op een wettelijke feestdag werkt, heeft men recht op: o inhaalrust binnen de 6 weken o toeslag voor werken op een feestdag de wettelijke feestdag valt op een zaterdag of zondag: Wanneer een wettelijke feestdag samenvalt met een zaterdag of een zondag, heeft zowel de voltijdse als de deeltijdse medewerkers recht op een vervangende feestdag (VF). Maar de medewerker die prestaties levert op die zaterdag of zondag, krijgt toeslag voor werken op een feestdag. De medewerker heeft echter geen recht op inhaalrust, vermits hij reeds een vervangingsdag heeft gekregen voor die feestdag. Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 11 of 20

12 3.3 Toepassing wettelijke feestdagen: overzicht Wettelijke feestdagen VOLTIJDSE Recht op 10 wettelijke feestdagen in tijd: medewerkers - effectief gewerkt op de feestdag : inhaalrust (GF) recht op het aantal uren van het gewerkte dagrooster + feestdagtoeslag - niet gewerkt : recht op feestdag aan jobtime (F) =7u36 DEELTIJDSE Ingepland - effectief gewerkt op de feestdag : inhaalrust (GF) aan het aantal uren van het gewerkte dagrooster + medewerkers met = normaal feestdagtoeslag VAST uurrooster* te werken dag - niet gewerkt : feestdag (FD) wordt ingepland aan het aantal uren van het geplande dagrooster (telt als arbeidstijd) Niet ingepland : géén recht op de feestdag = normaal vrije dag DEELTIJDSE - effectief gewerkt op de feestdag : inhaalrust (GF) recht op het aantal uren van het gewerkte dagrooster + medewerkers met feestdagtoeslag VARIABEL uurrooster* - niet gewerkt : feestdag (F) wordt ingepland aan jobtime (telt als arbeidstijd) OF : feestdag telt niet als arbeidstijd, maar er wordt een supplementair loon betaald bovenop het maandloon (F0) gemiddelde van de afgelopen 4 weken. * De wet bepaalt dat er in het contract vermeld moet staan of iemand vast of variabel werkt; dit is de basis voor interpretatie van de toepassing van de wettelijke feestdagen. Als in praktijk de planning niet overeenstemt met wat in het contract vermeld staat, is het aangewezen het contract aan te passen. Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 12 of 20

13 3.4 Flowcharts wettelijke feestdagen Om na te gaan wat de feestdagenregeling concreet voor een medewerker betekent, kan er via onderstaande schema s (flowcharts) nagekeken worden welke regeling van toepassing is. Er zijn 2 flowcharts voor de feestdagen: - Flowchart voor medewerkers met een VAST contract (het vaste uurrooster staat vermeld in het contract) - Flowchart voor medewerkers met een VARIABEL contract (enkel de gemiddelde arbeidstijd staat vermeld in het contract) Flowchart voor medewerkers met een VAST contract: Flowchart wettelijke feestdagen voor VASTE medewerkers Valt de wettelijke feestdag in het weekend? JA Recht op vervangende feestdag (VF) aan dagrooster NEE Heb ik gewerkt op de wettelijke feestdag? JA Recht op inhaalrust (GF) aan het aantal uren van het gewerkte dagrooster NEE VOLTIJDS Recht op de feestdag (F) aan jobtime Werk ik voltijds of deeltijds? DEELTIJDS Ben ik ingepland te werken? (= normaal te werken dag) JA NEE Recht op de feestdag (FD) aan het aantal uren van het geplande dagrooster Géén recht op feestdag Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 13 of 20

14 Flowchart voor medewerkers met een VARIABEL contract: Flowchart wettelijke feestdagen voor VARIABELE medewerkers Valt de wettelijke feestdag in het weekend? JA Recht op vervangende feestdag (VF) aan jobtime NEE Heb ik gewerkt op de wettelijke feestdag? JA Recht op inhaalrust (GF) aan het aantal uren van het gewerkte dagrooster NEE VOLTIJDS Recht op de feestdag (F) aan jobtime Werk ik voltijds of deeltijds? OF (*) Recht op de feestdag (F) aan jobtime DEELTIJDS OF (*) Recht op uitbetaling van de feestdag bovenop het loon (F0) (*) Dit wordt bepaald op departements- of afdelingsniveau Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 14 of 20

15 4 TOEPASSING VERVANGENDE FEESTDAGEN IN UZB 4.1 Definitie Wanneer een wettelijke feestdag samenvalt met zaterdag of zondag, heeft zowel de voltijdse als de deeltijdse medewerker recht op een vervangende feestdag (VF). De vervangende feestdag heeft het karakter van een feestdag. Indien een medewerker moet werken op een zaterdag of zondag die samenvalt met de wettelijke feestdag, dan krijgt de medewerker een rustdag van de gewerkte zaterdag of zondag. Voor die gewerkte zaterdag/zondag wordt de toeslag voor de wettelijke feestdag uitbetaald. Deze medewerker heeft ook recht op een vervangende feestdag. Indien de medewerker weliswaar in uitzonderlijke gevallen - wordt opgeroepen om te werken op zijn geplande vervangingsdag (VF), dan zal hij/zij werken op een dag die het karakter heeft van een wettelijke feestdag en krijgt daarvoor de toeslagen en inhaalrust voor de gewerkte feestdag. 4.2 Bepaling aantal uren vervangende feestdag Medewerkers met een vast uurrooster hebben recht op de vervangende feestdag aan het aantal uren van het geplande dagrooster, dat zal dienst doen als vervangende feestdag. Medewerkers met een variabel uurrooster hebben recht op de vervangende feestdag aan jobtime Uitzondering: Indien er binnen de vastgeklikte periode alsnog een vervangende feestdag wordt aangevraagd en toegestaan, wordt de reeds voorziene planning gevolgd voor de toekenning van het aantal uren vervangende feestdag. 4.3 Tijdstip planning vervangende feestdag De vervangende feestdag wordt vooraf op individueel niveau en met wederzijds akkoord vastgelegd. De vervangende feestdag (VF) kan pas ingepland worden nadat de wettelijke feestdag heeft plaatsgevonden en dient opgenomen te worden binnen de 6 weken. Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 15 of 20

16 5 FEESTDAGEN VOOR NACHTDIENSTEN Voor nachtdiensten gelden dezelfde regels voor de wettelijke feestdagen zoals hierboven beschreven. Ter verduidelijking worden de verschillende mogelijkheden die zich kunnen voordoen toegelicht. Wanneer een medewerker s nachts werkt, heeft hij recht op inhaalrust voor de uren die op een feestdag gepresteerd werden tussen 0u en 24u. 5.1 Nachtroosters van 11u Afhankelijk van hoe de nachtdiensten zijn ingeroosterd op de wettelijke feestdag, zullen de uren inhaalrust (GF) verschillen. Ter verduidelijking hieronder een overzicht met enkele voorbeelden op basis van een nachtprestatie van 20u tot 7u (=11u). Ma Di Woe = Feestdag Do Vrij Totale inhaalrust voltijdse medewerker Totale inhaalrust deeltijdse medewerker Voorbeeld Rust 11u 11u Voorbeeld 2 Rust Rust 7 7 4u 4u Voorbeeld Rust Rust 7u 7u 4 4 Voorbeeld 1: Er wordt zowel een nacht vóór de feestdag als op de feestdag ingeroosterd (van 0u tot 24u) - de medewerker heeft 11u gewerkt op de WF (van 0u tot 24u) - zowel de voltijdse als deeltijdse medewerker krijgt 11u inhaalrust Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 16 of 20

17 Voorbeeld 2: Er wordt enkel een nacht ingeroosterd op de wettelijke feestdag (vanaf 20u) - de medewerker heeft 4u gewerkt op de WF ( 0u tot 24u) - zowel de voltijdse als deeltijdse medewerker krijgt 4u inhaalrust Voorbeeld 3: Er wordt enkel een nacht ingeroosterd de dag vóór de wettelijke feestdag (tot 7u) - de medewerker heeft 7u gewerkt op de WF (van 0u tot 24u) - zowel de voltijdse als deeltijdse medewerker krijgt 7u inhaalrust Het strekt dan ook tot aanbeveling zoveel als mogelijk de twee nachten achter elkaar van een feestdag (in dit voorbeeld de nacht van di op woe en de nacht van woe op do) aan 1 medewerker toe te kennen, om de inhaalrust voor een feestdag zo eenvoudig en billijk mogelijk te houden. (zoals in voorbeeld 1) 5.2 Andere nachtroosters en sporadische nachtdiensten Voor medewerkers die nachtdienst presteren volgens een ander aantal uren dan hierboven vermeld (vb. 10u, 12u, 10u30, ), of die slechts sporadisch nachtdienst presteren, gelden dezelfde regels als hierboven beschreven. Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 17 of 20

18 6 FEESTDAGEN EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 6.1 Recht op loon Als een feestdag valt binnen de eerste 30 dagen van ziekte, ongeval, arbeidsongeval en zwangerschapsrust of binnen de eerste 14 dagen van zwangerschapsverwijdering en borstvoedingsverlof, heeft de medewerker recht op loon voor die feestdag (= gewaarborgd maandloon) Het loon voor de feestdag is verschuldigd voor bovengenoemde periodes van schorsingen, zelfs indien deze schorsingsperiodes elkaar opvolgen. 6.2 Principe herplannen van een feestdag Een feestdag dient enkel herpland te worden indien het gaat om recuperatie van effectief geleverde prestaties gewerkte feestdag (GF) 6.3 Ziek op te werken feestdag Indien een medewerker ziek is op de te werken feestdag, heeft hij geen recht op inhaalrust (GF): - Geen recuperatie want geen effectief geleverde prestaties - De geplande inhaalrust (GF) wordt verwijderd uit de planning - De Feestdag (F/FD) wordt geboekt op de wettelijke feestdag zelf aan dagrooster. De medewerker wordt namelijk ziek volgens de uren op zijn uurrooster. Deze feestdag moet gegeven worden in tijd en kan dus niet uitbetaald worden. Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 18 of 20

19 6.4 Ziek op inhaalrust wettelijke feestdag (GF) Indien de medewerker effectief gewerkt heeft op de wettelijke feestdag, maar ziek wordt op de inhaalrust van de wettelijke feestdag (GF), wordt de inhaalrust (GF) als volgt herpland: - Recht op recuperatie want effectief geleverde prestaties - Inhaalrust wordt herpland binnen de 6 maanden: o 30 dagen ziekte: de inhaalrust wordt herpland o > 30 dagen ziekte: de inhaalrust wordt enkel herpland indien dit mogelijk is binnen de 6 maanden. o Indien > 6 maanden ziek: de inhaalrust wordt niet meer herpland 6.5 Ziek op niet gewerkte feestdag Indien de medewerker ziek is op de feestdag zelf en de feestdag staat gepland als FD/F/F0, dan blijft de planning behouden en dient de feestdag niet meer herpland te worden. - Geen recuperatie want geen effectief geleverde prestaties - Feestdag (FD, F, F0) blijft staan, wordt niet herpland Als een medewerker ziek wordt op een inhaalrust van een gewerkte zondag, wordt hetzelfde principe toegepast. De zondagsrust blijft staan en wordt dus niet herpland. 6.6 Ziek op geplande vervangende feestdag Indien een medewerker ziek is op de geplande vervangende feestdag (VF), blijft de planning behouden en dient de vervangende feestdag (VF) niet meer herpland te worden. - Geen recuperatie want geen effectief geleverde prestaties - Vervangende feestdag (VF) blijft staan, wordt niet herpland Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 19 of 20

20 6.7 Voorbeeld Een medewerker is ziek van 12/5 tem. 16/6. In deze periode vallen er 3 feestdagen waarop niet gewerkt wordt: - 1 juni = feestdag - 2 juni = vervangende feestdag van 1/1-12 juni = feestdag Deze 3 feestdagen behouden het karakter van de feestdag en worden niet herpland aangezien er geen effectief geleverde prestaties zijn. Er is enkel loon verschuldigd binnen de eerste 30 dagen ziekte: o Loon verschuldigd op 1 en 2 juni ( 30 dagen ziek) o Géén loon verschuldigd op 12 juni (> 30 dagen ziek) Opmerking: Deze nota is geldig vanaf 1/01/2014 en vervangt, na goedkeuring, alle voorgaande nota s met betrekking tot de feestdagen. Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 20 of 20

Feestdagenregeling. Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren

Feestdagenregeling. Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren Feestdagenregeling Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren Doelstelling Duidelijk overzicht van de regeling wettelijke feestdagen Toelichting wijzigingen in de toepassing vervangende feestdagen 2

Nadere informatie

HR NIEUWSBRIEF januari 2014

HR NIEUWSBRIEF januari 2014 Beste collega Vorig jaar werden een heel aantal HR-projecten gestart die vanaf dit jaar klaar zijn voor toepassing. Concreet werd het elektronisch aanvragen en beheren van vakanties via ESS al vanaf 1

Nadere informatie

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 1. De wekelijkse arbeidsduur voor voltijdse werknemers De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur per week (zie CAO van 1/07/1998 betreffende veralgemening

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Deze week beginnen we alvast met een omschrijving van deeltijdse arbeid, en de vormvereisten waaraan het contract moet voldoen.

Deze week beginnen we alvast met een omschrijving van deeltijdse arbeid, en de vormvereisten waaraan het contract moet voldoen. In een eerder nieuwsbericht benadrukten we al dat deeltijdse arbeid streng gereglementeerd is, en dat er zware sancties staan op het niet-naleven van de voorschriften. Het kan dan ook nuttig zijn om de

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren Annelies Mattheus Agenda 1 Inleiding 2 Wettelijke overuren 3 Absolute grenzen 4 toekennen 5 Toeslag berekenen 6 Gesplitste betaling

Nadere informatie

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2 KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2 SOCIAAL Om vooraf gekende piekperioden op te vangen kan de werkgever een beroep doen op de zogenaamde kleine flexibiliteit. Deze piekperioden kunnen in het PSC 149.2 (koetswerk)

Nadere informatie

Nota rond meeruren/overuren

Nota rond meeruren/overuren Nota rond meeruren/overuren (versie November 2011) 1. Doelstelling Deze nota heeft tot doel om de algemene regelgeving rond meeruren en overuren voor de beleidsondersteunende diensten te bundelen en steunt

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

Uurroosters administratie

Uurroosters administratie Uurroosters administratie Voltijdse arbeid: 38:00 Deeltijdse arbeid aan 50%: 19:00 1 maandag 7:45 9:00 9:00 12:00 12:00 14:00 2 maandag 12:00 14:00 14:00 dinsdag 12:00 14:00 14:00 woensdag 12:00 14:00

Nadere informatie

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PC 112

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PC 112 KLEINE FLEXIBILITEIT PC 112 SOCIAAL Om vooraf gekende piekperioden op te vangen kan de werkgever een beroep doen op de zogenaamde kleine flexibiliteit. Deze piekperioden kunnen zowel seizoens- als marktgebonden

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

Flexibiliteit in de arbeidsduur: utopie of realiteit?

Flexibiliteit in de arbeidsduur: utopie of realiteit? Flexibiliteit in de arbeidsduur: utopie of realiteit? Dag van de Payroll & HR professional 2016 1 Karen Van den Bergh en Sofie Debie Situering huidige spelregels arbeidsduur dateren uit 1971 gaandeweg

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. -

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.4

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.4 KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.4 SOCIAAL Om vooraf gekende piekperioden op te vangen kan de werkgever een beroep doen op de zogenaamde kleine flexibiliteit. Deze piekperioden kunnen zowel seizoens- als marktgebonden

Nadere informatie

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK Wetsontwerp aangenomen in de Commissie Sociale zaken op 02/02/2017 en in de plenaire Kamer op 23/02/2017. Definitief goedgekeurde tekst. Meeste bepalingen

Nadere informatie

Wettelijk roosteren: de context en de principes Arbeidsduur in het ziekenhuis

Wettelijk roosteren: de context en de principes Arbeidsduur in het ziekenhuis Wettelijk roosteren: de context en de principes Arbeidsduur in het ziekenhuis 29 april 2010 Mr. Peter Roosens Mr. Liesbeth te Rijdt 1 Overzicht I. Waarom is arbeidsduur een actueel thema? II. III. IV.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.242/ (AAFisc Nr. 43/2011) dd

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.242/ (AAFisc Nr. 43/2011) dd Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten Directie I/5A Circulaire nr. Ci.RH.242/609.135 (AAFisc Nr. 43/2011) dd 02.09.2011 Personenbelasting Vrijgesteld inkomen Sociaal voordeel Sociaal voordeel

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

DE PROBLEMATIEK VAN OVERUREN IN UZ BRUSSEL

DE PROBLEMATIEK VAN OVERUREN IN UZ BRUSSEL DE PROBLEMATIEK VAN OVERUREN IN UZ BRUSSEL 1. Historiek toepassing overuren Het is niet voor het eerst dat de problematiek van overuren en het uitbetalen van wettelijke toeslagen door de directie van UZ

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Bepalingen met betrekking tot de nachtarbeid van toepassing op vol- en deeltijdse werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van afdeling 4 van

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Inleiding 1 - Inleiding Door deze aangifte maakt u maandelijks aan de sector werkloosheid de gegevens

Nadere informatie

De nieuwe regels die in het licht van deze vereenvoudiging zijn opgesteld, zullen dan ook vanaf 1/01/2016 moeten worden toegepast.

De nieuwe regels die in het licht van deze vereenvoudiging zijn opgesteld, zullen dan ook vanaf 1/01/2016 moeten worden toegepast. Code werkrooster Toelichting. De aangifte sociale risico s zal op termijn verplicht in elektronische vorm plaats vinden. De verplichting tot het elektronische verzenden zal in 2 fasen gebeuren: Vanaf 01/01/2016

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR 3 1 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 10 28/02/2013 Administratieve instructies - Werkloosheid

Nadere informatie

16 JUNI Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3ter van de Arbeidswet van 16 maart 1971 (1)

16 JUNI Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3ter van de Arbeidswet van 16 maart 1971 (1) 16 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3ter van de Arbeidswet van 16 maart 1971 (1) BS 30/07/2003 in voege 01/09/2003 Gelet op de Arbeidswet van 16 maart 1971, inzonderheid op artikel

Nadere informatie

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD TUSSEN:..., met maatschappelijke zetel te..., ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer...; hierna genoemd

Nadere informatie

De arbeidsduurorganisatie in een chirurgisch dagziekenhuis : een onmogelijke opdracht? mevr. Linda Lemmens

De arbeidsduurorganisatie in een chirurgisch dagziekenhuis : een onmogelijke opdracht? mevr. Linda Lemmens De arbeidsduurorganisatie in een chirurgisch dagziekenhuis : een onmogelijke opdracht? mevr. Linda Lemmens Situering Arbeidsduur en activiteit van een chirurgisch dagziekenhuis of de activiteit van een

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

De arbeidstijd van kaderpersoneel en leidinggevenden

De arbeidstijd van kaderpersoneel en leidinggevenden De arbeidstijd van kaderpersoneel en leidinggevenden FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding 24

Nadere informatie

Arbeidsorganisatie en flexibele werktijden: regeling in het PsC elektriciens

Arbeidsorganisatie en flexibele werktijden: regeling in het PsC elektriciens Arbeidsorganisatie en flexibele werktijden: regeling in het PsC 149.01 elektriciens in het Psc 149.01 zijn er drie afzonderlijke cao s die betrekking hebben op arbeidsorganisatie en flexibele werktijden:

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

Instelling. Group S. Onderwerp. Werkbaar en wendbaar werk: nieuwe maatregelen inzake arbeidsduur. Datum. 8 december 2016

Instelling. Group S. Onderwerp. Werkbaar en wendbaar werk: nieuwe maatregelen inzake arbeidsduur. Datum. 8 december 2016 Instelling Group S Onderwerp Werkbaar en wendbaar werk: nieuwe maatregelen inzake arbeidsduur Datum 8 december 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Uurroosters poetsdienst

Uurroosters poetsdienst Uurroosters poetsdienst De minuten die in de deeltijdse uurroosters teveel gepresteerd worden, worden maandelijks bijgehouden in een overurenbestand. Voltijdse arbeid: 38:00 voormiddag namiddag totaal

Nadere informatie

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW 1 ARBEIDERS (P.C. 124) 1.1 REALISATIE VAN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING In de bouwnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering gerealiseerd via het toekennen van 12

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

TETRALERT ARBEIDSRECHT WET BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK (DEEL II)

TETRALERT ARBEIDSRECHT WET BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK (DEEL II) TETRALERT ARBEIDSRECHT WET BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK (DEEL II) In onze Tetralert van de maand april 2017 stelden wij u de maatregelen voor van de «Sokkel» van de Wet van 5 maart 2017 betreffende

Nadere informatie

DE NIEUWE WET OP WENDBAAR en WERKBAAR WERK ALGEMEEN OVERZICHT. In de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW) zijn twee soorten van maatregelen opgenomen:

DE NIEUWE WET OP WENDBAAR en WERKBAAR WERK ALGEMEEN OVERZICHT. In de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW) zijn twee soorten van maatregelen opgenomen: DE NIEUWE WET OP WENDBAAR en WERKBAAR WERK ALGEMEEN OVERZICHT. In de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW) zijn twee soorten van maatregelen opgenomen: Enerzijds maatregelen die een rechtstreekse werking

Nadere informatie

2. Beslissing om het stelsel toe te passen

2. Beslissing om het stelsel toe te passen KB NR. 213 - BIJKOMENDE UREN BOUW Als gevolg van het sluiten van het sectoraal akkoord voor 2009 en 2010 in het PC voor het Bouwbedrijf moesten twee wijzigingen door een wet aangebracht worden in de bepalingen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

UURROOSTERPLANNINGSYSTEEM EN -PRINCIPES

UURROOSTERPLANNINGSYSTEEM EN -PRINCIPES UZ BRUSSEL UURROOSTERPLANNINGSYSTEEM EN -PRINCIPES I Algemeen kader: Het pakket Planning Uurroosters (SAGA) is een tool ter ondersteuning van een geoptimaliseerde planning in alle betrokken diensten van

Nadere informatie

Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door

Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door WE R K B A A R E N W E N D B A A R W E R K Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door de Koning

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen de ondertekenden : ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona nummer: De arbeider,

Nadere informatie

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8)

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) Inhoudsopgave 1. Principes tijdsregistratie... 2 2. Beschrijving van het systeem...

Nadere informatie

Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA

Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA Ter attentie van : Batch-verzenders ASR Kopij aan : RSZ, RVA Onderwerp : Glossariawijzigingen vereenvoudiging sector werkloosheid Aantal bladzijden : 66 Inhoudstafel

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Tussen de ondergetekenden: De werkgever: Vertegenwoordigd door zijn wettelijk gevolmachtigde, en De persoonlijke assistent: Rijksregisternummer: Geboortedatum:

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 16 27/08/2015

Nadere informatie

Infosessie. Infosessie. onregelmatige prestaties RPR OZ

Infosessie. Infosessie. onregelmatige prestaties RPR OZ Infosessie Infosessie onregelmatige prestaties RPR OZ Toepassingsgebied RPR OZ Personeel artikel 104, 6 OCMWdecreet Binnen OCMW Gent: het voltallig personeel van: * de woonzorgcentra * de lokale dienstencentra

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Arbeidstijdreglementering in de openbare zorgsector

Arbeidstijdreglementering in de openbare zorgsector Arbeidstijdreglementering in de openbare zorgsector Franky Blomme sociaal inspecteurdirectiehoofd Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten 1 De arbeidswet 16.3.71 instellingen die geneeskundige, hygiënische

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen. vertegenwoordigd door... hierna genoemd, de werkgever, enerzijds en. geboren te... op... hierna genoemd, de student, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

Vierde scenario Aangifte van halftijds brugpensioen

Vierde scenario Aangifte van halftijds brugpensioen Vierde scenario Aangifte van halftijds brugpensioen Inleiding 1 - Inleiding Bij de beëindiging van de voltijdse tewerkstelling bezorgt de werkgever aan de werknemer die uitkeringen vraagt in het kader

Nadere informatie

WERKBONUS. Bijwerking (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN BRUSSEL

WERKBONUS. Bijwerking (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN BRUSSEL WERKBONUS Bijwerking 04-02-2014 (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be Inhoudstafel Blz. 1 Wat is de werkbonus?... 3 2 Wie

Nadere informatie

Overeenkomst ter vervanging

Overeenkomst ter vervanging Overeenkomst ter vervanging Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De eerste ondergetekende

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

BIJZONDERE INSTRUCTIES

BIJZONDERE INSTRUCTIES Sociale Statistieken Eenheid «Enquête naar de Arbeidskrachten» Leuvenseweg 44-1000 Brussel DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN Speciale module werkorganisatie en arbeidstijdregelingen Tweede kwartaal

Nadere informatie

INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN

INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN Wilt u alle documenten terugsturen naar volgend adres: Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge arbeidsongeschiktheid@oz.be Wenst u bijkomende informatie of ondervindt

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

Akkoord begroting 2017

Akkoord begroting 2017 Akkoord begroting 2017 SAMENVATTING SOCIAAL LUIK Op 14 oktober 2016 bereikte de federale regering een akkoord over de begroting en werkbaar werk. U vindt hieronder een samenvatting van de maatregelen,

Nadere informatie

Toelichting voor mandatarissen VVSG, 4 december 2008

Toelichting voor mandatarissen VVSG, 4 december 2008 Het nieuwe Rechtspositiebesluit van 7 december 2007 Toelichting voor mandatarissen VVSG, 4 december 2008 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG 1 Aan de slag met de nieuwe rechtspositieregeling

Nadere informatie

Inzetgids Kantoren 2.0

Inzetgids Kantoren 2.0 Inzetgids Kantoren 2.0 Gebundelde Regelgeving voor personeelsinzet Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Basisregels 1 Samen plannen; wederzijdse taken en verantwoordelijkheden 1 De kwartaal cyclus

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA maart 2016

JURIDISCHE ACTUA maart 2016 JURIDISCHE ACTUA maart 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Arbeidsmarkt Wet werkbaar en wendbaar werk Modernisering arbeidsrecht Loon RSZ : forfaitaire kostenvergoeding vanaf 1 ste kwartaal 2016 RSZ : cumul maaltijdcheques

Nadere informatie

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Wekelijkse arbeidsduur -

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Wekelijkse arbeidsduur - Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen endiensten 3300001 Privéziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Arbeidsduur Ondertekening CAO Registratienr. 24.09.1979 5.881 Wekelijkse arbeidsduur

Nadere informatie

Contract van Adjunct- apotheker (Bepaalde duur)

Contract van Adjunct- apotheker (Bepaalde duur) Contract van Adjunct- apotheker (Bepaalde duur) Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... wordt overeengekomen: Art. 1 - De eerste ondergetekende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 24 september 2013 VSKO/DB/13.13 Contact: Hans De Becker, hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson, rudi.warson@vsko.be, 02 529 04 00 PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten

Nadere informatie

WERKBONUS FEDERAAL (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT BRUSSEL

WERKBONUS FEDERAAL (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT BRUSSEL WERKBONUS FEDERAAL 14.02.2017 (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be Inhoudstafel Blz. 1 Wat is de werkbonus?... 3 2

Nadere informatie

Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden. Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden. Hoofdstuk I - Toepassingsgebied 3230000 Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2009 (99203) Barema s van toepassing in de sector Alle artikels

Nadere informatie

VERLONING VAN DE CHAUFFEURS - PRESTATIEFICHE toestand op 01 april 2013

VERLONING VAN DE CHAUFFEURS - PRESTATIEFICHE toestand op 01 april 2013 VERLONING VAN DE CHAUFFEURS - PRESTATIEFICHE toestand op 01 april 2013 Op de prestatiefiche krijgt de werknemer een detail van zijn prestaties, en van de verloning ervan. a) uitleg per lijn Op de eerste

Nadere informatie

Hoe lees ik mijn loonbrief?

Hoe lees ik mijn loonbrief? Hoe lees ik mijn loonbrief? Agenda 1. Het loon: basisbegrippen 2. Van barema naar brutoloon 3. Verschil statutair contractueel 4. Vast loon toelagen & vergoedingen 5. De timing van loonberekening en betaling

Nadere informatie

Sociale maatregelen begroting 2017 & Werkbaar Werk

Sociale maatregelen begroting 2017 & Werkbaar Werk Sociale maatregelen begroting 2017 & Werkbaar Werk Op 14 oktober 2016 bereikte de federale regering een akkoord over de begroting en werkbaar werk. U vindt hieronder een samenvatting van de maatregelen,

Nadere informatie

De alternatieve uurregelingen zijn van toepassing voor het voltijds personeel dat tewerkgesteld is in de hieronder vermelde diensten:

De alternatieve uurregelingen zijn van toepassing voor het voltijds personeel dat tewerkgesteld is in de hieronder vermelde diensten: Kleine flexibiliteit 4.10.07 Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2007 betreffende de invoering van de alternatieve uurregelingen en verschoven uurregelingen (kleine flexibiliteit) 1 Afdeling

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Scenario 5: Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden

Scenario 5: Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden Scenario 5: Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden Inleiding Vanaf 01.01.2016 is de werkgever in toepassing van de artikelen 137 en 138bis van het KB van

Nadere informatie

BELANGRIJK BERICHT: BETROKKENE IS BIJ AANVANG VAN HET RISICO MEER DAN 30 KALENDERDAGEN UIT DIENST. Ja Neen. IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER (a) (b)

BELANGRIJK BERICHT: BETROKKENE IS BIJ AANVANG VAN HET RISICO MEER DAN 30 KALENDERDAGEN UIT DIENST. Ja Neen. IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER (a) (b) (0Ð1\N000) Aansluitingsnummer INSZ: INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN Deel werkgever BELANGRIJK BERICHT: BETROKKENE IS BIJ AANVANG VAN HET RISICO MEER DAN 30 KALENDERDAGEN UIT DIENST. Ja Neen 1. Benaming van

Nadere informatie

ZIMAXXX/XXX BIJLAGE III INLICHTINGENBLAD UITKERINGEN. Gegevens betreffende de gerechtigde In te vullen door de V.I.

ZIMAXXX/XXX BIJLAGE III INLICHTINGENBLAD UITKERINGEN. Gegevens betreffende de gerechtigde In te vullen door de V.I. BIJLAGE III INLICHTINGENBLAD UITKERINGEN Gegevens betreffende de gerechtigde In te vullen door de V.I. 1. Naam (meisjesnaam voor de vrouw) Voornaam 2. Adres Postcode - Gemeente 3. Inschrijvingsnummer bij

Nadere informatie

Scenario 6: Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering

Scenario 6: Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering Scenario 6: Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht na het verstrijken

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Organisatie van de zorg. Ine Debaene Donderdag 1 december 2016

Organisatie van de zorg. Ine Debaene Donderdag 1 december 2016 Organisatie van de zorg Ine Debaene Donderdag 1 december 2016 Verpleegkundigen & zorgkundigen 2 Stap 4: roosterbeleid 3 Roosterbeleid Wet- en regelgeving Gezond roosteren Dienstroosterplanning 4 Wet- en

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Serviceflats, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Serviceflats, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Serviceflats, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Sociaal Risico werkloosheid. Simulaties van scenario 1 en 4

Sociaal Risico werkloosheid. Simulaties van scenario 1 en 4 Sociaal Risico werkloosheid Simulaties van scenario 1 en 4 Datum : 01/12/2004 Refertes : simulaties scenario 1 en 4 Bron : Sector werkloosheid Simulatie scenario 1en 4 versie van 01/12/2004 page - 1 -

Nadere informatie

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen FISCAAL VOORDEEL VOOR DE OVERUREN EN DE SECTORALE BIJKOMENDE UREN (KB 213) Overuren en sectorale bijkomende uren (KB 213) genieten een gunstig fiscaal regime. Dit specifiek fiscaal regime bestaat erin

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie