Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA"

Transcriptie

1 Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA Ter attentie van : Batch-verzenders ASR Kopij aan : RSZ, RVA Onderwerp : Glossariawijzigingen vereenvoudiging sector werkloosheid Aantal bladzijden : 66 Inhoudstafel 1. Scenario FB Kenmerken van de tewerkstelling FB Werkrooster FB Aangifte einde arbeidsovereenkomst of werkloosheid met bedrijfstoeslag FB Natuurlijke persoon FB Coördinaten aangever FB Werknemerslijn Lijst van gewijzigde controles in scenario Lijst van nieuwe controles in scenario Scenario FB Link Tewerkstellingslijn FB Kenmerken van de tewerkstelling (Nieuw) FB Werkrooster FB Natuurlijke persoon FB Coördinaten aangever FB Link met werknemerslijn Lijst van gewijzigde controles in scenario Lijst van nieuwe controles in scenario Scenario FB Link Tewerkstellingslijn FB Werkrooster FB Natuurlijke persoon FB Coördinaten aangever FB Link met werknemerslijn Lijst van gewijzigde controles in scenario Lijst van nieuwe controles in scenario Scenario FB Link Tewerkstellingslijn FB Kenmerken van de tewerkstelling (Nieuw) FB Berekeningsbasis van de uitkeringen FB Werkrooster FB Dag niet in aanmerking komend voor vergoeding FB Winteropleiding FB Natuurlijke persoon FB Coördinaten aangever FB Link met werknemerslijn Lijst van gewijzigde controles in scenario Lijst van nieuwe controles in scenario Scenario FB Identificatie risico... 29

2 ASR Blz. : FB Link Tewerkstellingslijn FB Kenmerken van de tewerkstelling (Nieuw) FB Blok Theoretisch loon FB Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid FB Werkrooster FB Natuurlijke persoon FB Coördinaten aangever FB Link met werknemerslijn FB Aard van de dag FB Vakantiesector FB Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid - Onderwijs FB Onderwijsinrichting FB Vakantiesector Lijst van gewijzigde controles in scenario Lijst van nieuwe controles in scenario Scenario FB Link Tewerkstellingslijn FB Werkrooster FB Natuurlijke persoon FB Coördinaten aangever FB Link met werknemerslijn Lijst van gewijzigde controles in scenario Lijst van nieuwe controles in scenario Scenario FB Link Tewerkstellingslijn FB Kenmerken van de tewerkstelling (Nieuw) FB Natuurlijke persoon FB Coördinaten aangever FB Link met werknemerslijn Lijst van gewijzigde controles in scenario Lijst van nieuwe controles in scenario Scenario FB Link Tewerkstellingslijn FB Werkrooster FB Natuurlijke persoon FB Coördinaten aangever FB Link met werknemerslijn Lijst van nieuwe controles in scenario Scenario FB Link Tewerkstellingslijn FB Kenmerken van de tewerkstelling (Nieuw) FB Werkrooster FB Natuurlijke persoon FB Coördinaten aangever FB Link met werknemerslijn Lijst van gewijzigde controles in scenario Lijst van nieuwe controles in scenario Bijlage : zone code werkschema... 65

3 ASR Blz. : 3 Versie Status Datum Aard van de wijzigingen 2.1 Voorstel 9/05/2014 Kleine verbeteringen 2.2 Voorstel 16/06/2014 Versie na opmerkingen werkgroep ASR Werkloosheid - Toevoegen onderscheid < of >= Definitief 26/06/2014 Wijziging toegelaten arbeidscyclus 2.4 Definitief 07/08/ Definitief 25/09/ Voorstel 15/01/ Voorstel 16/03/2015 Validering van de nieuwe zone code werkschema (in de vorige versies arbeidscyclus genoemd) Toevoegen van twee velden in WECH001 ter vervanging van het werkrooster Blokken winteropleiding verhogen van maximum 1 naar 3, de zone Indicator geprogrammeerde winteropleiding verdwijnt bijgevolg (vanaf versie 2015/4). Bij de conditie verplicht indien overal toevoegen verboden in alle andere gevallen Lengte van de zone Referentie gebruiker verhogen van 20 naar 200 (vanaf versie 2015/4). (ONDER VOORBEHOUD) WECH001 : de zone datum van de dag ter vervanging van een feestdag wordt verwijderd en gegevens betreffende de feestdag worden aangepast. In WECH007 zijn opeenvolgende ononderbroken tewerkstellingen niet mogelijk In WECH005, WECH006, WECH008 en WECH010 een voorwaarde toevoegen in het van de zone onderbreking van de tewerkstelling. Een annulatie van een volledige aangifte is niet meer mogelijk, het systeem van de vereenvoudigde annulatie moet gebruikt worden (vanaf versie 2015/4). De Coördinaten van de aangever mogen niet meer aangegeven worden (vanaf versie 2015/4). Voor elk scenario worden de gewijzigde en de nieuwe anomalieën toegevoegd. Nieuwe code 4 voor onderbreking van de tewerkstelling Controles op basis van deeltijdse tewerkstelling verwijderd of vervangen door controles op basis van de code onderbreking van de tewerkstelling en op basis van de verhouding Q/S. Meer correcte terminologie gebruiken

4 ASR Blz. : Voorstel 19/05/ Voorstel 12/06/ Voorstel 23/09/ Voorstel 06/10/2015 Nieuwe controle op Q wanneer Onderbreking van de tewerkstelling = 4 (Q moet S). Code onderbreking van de tewerkstelling = 4 toevoegen in scenario 2. Zones Naam, Telefoonnummer en adres van de contactgegevens worden verplicht in alle scenario s Werkloosheid. In WECH006 kan een lege tewerkstelling van meer dan 14 aaneensluitende kalenderdagen aangegeven worden wanneer de code werkschema 13 is. Kleine verbeteringen in de tekst. Zones Naam, Telefoonnummer en adres van de contactgegevens worden NIET verplicht in de scenario s Werkloosheid. Nieuwe code 98 voor WorkScheduleCode in WECH005 en WECH006. De zone PublicHolidayReplacementDay wordt verplicht indien gekend en is niet langer onmisbaar. De identificatie van het risico 002 (leerkracht) verdwijnt in WECH006. Tekst in het rood betreft wijzigingen t.o.v. de vorige versie. Doel van het document Dit document geeft een overzicht van de glossariumwijzigingen in het kader van de vereenvoudigingen binnen de sector werkloosheid. De huidige voorstellen werden door de werkgroep werkloosheid gevalideerd. De gebruikelijke kwartaalaanpassingen tot eind 2015 worden niet opgenomen in dit document, deze zijn consulteerbaar in de glossaria op de portaalsite van de sociale zekerheid. Context De vereenvoudigingen worden actief vanaf , en dit voor de aangiften met betrekking tot een refertemaand of risicodatum vanaf die dag. Aangiften met betrekking tot een refertemaand/risicodatum gelegen vóór 2016 zullen nog steeds volgens de oude werkwijze doorgegeven worden. Deze belangrijke nuance werd telkens in de onderstaande glossariawijzigingen ingebouwd. De glossariumwijzigingen zijn verder gebaseerd op onderstaande definities. Deze definities zullen verduidelijkt worden in de administratieve instructies. Deeltijdse tewerkstelling: een deeltijdse tewerkstelling is een tewerkstelling waarvan de factor Q verschilt van 0 en kleiner is dan de factor S (dus ook de deeltijdse tewerkstelling met loon referteloon). Ononderbroken tewerkstelling: een tewerkstelling op basis van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten is ononderbroken indien de factor S, de werkgeverscategorie, het werknemerskengetal en het paritair comité gelijk zijn en de arbeidsovereenkomsten op elkaar aansluiten, wat beduidt dat ze slechts mogen onderbroken zijn door een weekend, een feestdag of een inhaalrustdag.

5 ASR Blz. : 5 1. Scenario FB Kenmerken van de tewerkstelling AS IS TO BE Zones Bijkomende kenmerken van de tewerkstelling, bijvoorbeeld met betrekking tot de continuïteit van de prestaties ONDERBREKING VAN DE TEWERKSTELLING DEELTIJDSE TEWERKSTELLING - OVERSCHRIJDING VAN DE GEMIDDELDE WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR Bijkomende kenmerken van de tewerkstelling, bijvoorbeeld met betrekking tot de continuïteit van de prestaties ONDERBREKING VAN DE TEWERKSTELLING DEELTIJDSE TEWERKSTELLING - OVERSCHRIJDING VAN DE GEMIDDELDE WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR Code werkschema FACULTATIEF FACULTATIEF Zone Onderbreking van de tewerkstelling AS IS Zone die toelaat aan te duiden of de tewerkstelling onderbroken is geweest in de loop van dit kwartaal. 0 = geen onderbreking van de tewerkstelling 1 = onderbreking van de tewerkstelling TO BE Zone die toelaat aan te duiden of de tewerkstelling onderbroken is geweest in de loop van dit kwartaal en de soort tewerkstelling aan te duiden. Deze zone heeft betrekking op de tewerkstelling in de loop van dit kwartaal. 0 = geen onderbreking van de tewerkstelling in de loop van het kwartaal 1 = onderbreking van de tewerkstelling in de loop van het kwartaal 2 = tewerkstelling met dezelfde factor Q voor de volledige maand 3 = ononderbroken deeltijdse tewerkstelling in de refertemaand (wijzigende factor Q) 4 = deeltijdse tewerkstelling die in de refertemaand tijdelijk minstens voltijds is waarden: 0, 1 ONMISBAAR ONMISBAAR Zone Deeltijdse tewerkstelling overschrijding van de gemiddelde wekelijks arbeidsduur AS IS TO BE Zone die toelaat aan te duiden of het gaat om een deeltijdse tewerkstelling waarvoor de effectieve arbeidsduur voor dit kwartaal niet overeenstemt met de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (factor Q) van de werknemer, bijvoorbeeld in geval van bijkomende Zone die toelaat aan te duiden of het gaat om een deeltijdse tewerkstelling waarvoor de effectieve arbeidsduur voor dit kwartaal niet overeenstemt met de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (factor Q) van de werknemer, bijvoorbeeld in geval van bijkomende uren of overuren waarvoor

6 ASR Blz. : 6 uren of overuren waarvoor geen inhaalrust werd toegekend. 0 = geen overschrijding van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 1 = overschrijding van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur ONMISBAAR ONMISBAAR Zone Code werkschema NIEUW / Zie verder (scenario 5, 6 en 10) / VERBODEN 1.2. FB Werkrooster geen inhaalrust werd toegekend. 0 = geen overschrijding van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 1 = overschrijding van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur AS IS TO BE VERPLICHT voor de tewerkstelling uit het meest recente jaar-kwartaal waarop het einde van de arbeidsovereenkomst (of werkloosheid met bedrijfstoeslag) betrekking heeft. Dit blok dient m.a.w. precies 1 maal voor te komen in het meest recente kwartaal in de aangifte (aan het tewerkstellingsblok dat de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst vermeldt). Uitzondering: voor het arbeidsbewijs is dit blok enkel nodig indien ook een algemene commentaar meegegeven wordt. VERPLICHT INDIEN de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór 2016 ligt en voor de tewerkstelling uit het meest recente jaar-kwartaal waarop het einde van de arbeidsovereenkomst (of werkloosheid met bedrijfstoeslag) betrekking heeft. Dit blok dient. in dat geval m.a.w precies 1 maal voor te komen in het meest recente kwartaal in de aangifte (aan het tewerkstellingsblok dat de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst vermeldt). Uitzondering: voor het arbeidsbewijs is dit blok enkel nodig indien ook een algemene commentaar meegegeven wordt en het meest recente jaar-kwartaal vóór 2016 ligt FB Aangifte einde arbeidsovereenkomst of werkloosheid met bedrijfstoeslag AS IS TO BE Zones Functioneel blok dat toelaat de specifieke gegevens van de aangifte einde arbeidsovereenkomst of werkloosheid met bedrijfstoeslag aan te geven DAG(EN) MET RECHT OP LOON INGEVOLGE INHAALRUST OF OVERUREN AANDUIDING STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG Functioneel blok dat toelaat de specifieke gegevens van de aangifte einde arbeidsovereenkomst of werkloosheid met bedrijfstoeslag aan te geven DAG(EN) MET RECHT OP LOON INGEVOLGE INHAALRUST OF OVERUREN AANDUIDING STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG DATUM VAN DE WETTELIJKE FEESTDAG VERPLICHT voor de tewerkstelling uit het meest recente jaar-kwartaal waarop het einde van de arbeidsovereenkomst (of werkloosheid met bedrijfstoeslag) betrekking heeft. VERPLICHT voor de tewerkstelling uit het meest recente jaar-kwartaal waarop het einde van de arbeidsovereenkomst (of werkloosheid met bedrijfstoeslag) betrekking heeft. Dit blok dient m.a.w.

7 ASR Blz. : 7 Dit blok dient m.a.w. precies 1 maal voor te komen in het meest recente kwartaal in de aangifte (aan het tewerkstellingsblok dat de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst vermeldt). Uitzondering: voor het arbeidsbewijs is dit blok enkel nodig indien ook een algemene commentaar meegegeven wordt. precies 1 maal voor te komen in het meest recente kwartaal in de aangifte (aan het tewerkstellingsblok dat de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst vermeldt). Uitzondering: voor het arbeidsbewijs is dit blok enkel nodig indien ook een algemene commentaar meegegeven wordt Zone Dag(en) met recht op loon ingevolge inhaalrust of overuren AS IS Het gaat om de dag(en), gelegen na het einde van de arbeidsovereenkomst of na de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding, waarvoor de werknemer recht heeft op loon ingevolge (al dan niet betaalde) inhaalrust of ingevolge overuren. Geheel getal en element van [0; 99]. VERPLICHT INDIEN de identificatie van het risico "001" of "002" is. TO BE Het gaat om de dag(en), gelegen na het einde van de arbeidsovereenkomst of na de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding, waarvoor de werknemer recht heeft op loon ingevolge (al dan niet betaalde) inhaalrust of ingevolge overuren. Geheel getal en element van [0; 99]. VERPLICHT INDIEN de identificatie van het risico "001" of "002" is. VERBODEN in alle andere gevallen Zone Aanduiding stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag AS IS Duidt het wettelijk kader aan van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. 1 = stelsel vanaf 60 jaar (CAO nr. 17) 2 = stelsel vanaf 58 jaar (sectorale - of ondernemings-cao) 3 = stelsel vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden (sectorale CAO) 4 = stelsel vanaf 56 of 57 jaar met 38 jaar beroepsverleden (sectorale - of ondernemings-cao) 5 = stelsel vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden (CAO nr. 92) 6 = collectief akkoord 7 = onderneming erkend als in moeilijkheden of herstructurering 8 = stelsel vanaf 58 jaar met 35 jaar beroepsverleden en ernstige lichamelijke problemen of mindervalide (CAO nr. 91) 9 = stelsel vanaf 58 jaar met 35 jaar beroepsverleden en zwaar beroep (sectorale- of TO BE Duidt het wettelijk kader aan van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. 1 = stelsel vanaf 60/62 jaar (CAO nr. 17 of sectorale - of ondernemings-cao) 2 = stelsel vanaf 58 jaar (sectorale - of ondernemings-cao) (enkel als 58 jaar voor 01/01/2015) 3 = stelsel vanaf 56/58 jaar met 33 jaar beroepsverleden (sectorale CAO) 4 = stelsel vanaf 57 jaar met 38 jaar beroepsverleden (sectorale - of ondernemings-cao) (enkel als 57 jaar voor 01/01/2015) 5 = stelsel vanaf 56/58 jaar met 40 jaar beroepsverleden (CAO NAR) 6 = collectief akkoord 7 = onderneming erkend als in moeilijkheden of herstructurering 8 = stelsel vanaf 58 jaar met 35 jaar beroepsverleden en ernstige lichamelijke problemen of mindervalide (CAO NAR) 9 = stelsel vanaf 58 jaar met 35 jaar beroepsverleden en zwaar beroep (sectoraleof ondernemings-cao)

8 ASR Blz. : 8 ondernemings-cao) VERPLICHT INDIEN de identificatie van het risico = "002" (Aangifte van einde arbeidsovereenkomst in het kader van werkloosheid met bedrijfstoeslag) Zone Datum van de wettelijke feestdag AS IS VERPLICHT INDIEN de identificatie van het risico = "002" (Aangifte van einde arbeidsovereenkomst in het kader van werkloosheid met bedrijfstoeslag). VERBODEN in alle andere gevallen. TO BE / Wettelijke feestdag of dag die een feestdag vervangt waarvoor de werkgever loon uitbetaalt. / Deze datum moet in de periode van 60 dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst liggen. / VERBODEN WANNEER de identificatie van het risico (zone 00430) 003 of 004 is, of indien de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór 2016 ligt FB Natuurlijke persoon VERPLICHT INDIEN er één of meerdere wettelijke feestdagen of één of meer dagen die een feestdag vervangen zijn na het einde van de arbeidsovereenkomst, waarvoor de werkgever loon uitbetaalt en de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 2015 ligt en de identificatie van het risico (zone 00430) 001 of 002 is. minoccurs (xsd) : 0 maxoccurs (xsd) : Zone Referentie gebruiker natuurlijke persoon AS IS TO BE maxlength(xsd): Referentie van de natuurlijke persoon gebruikt door de werkgever of een erkend sociaal secretariaat. FACULTATIEF FACULTATIEF 1.5. FB Coördinaten aangever Referentie van de natuurlijke persoon gebruikt door de werkgever of een erkend sociaal secretariaat AS IS TO BE Zones Functioneel blok dat toelaat de coördinaten van een aangever aan te geven HOEDANIGHEID VAN DE AANGEVER Dit blok verdwijnt uit het schema.

9 ASR Blz. : BENAMING FACULTATIEF 1.6. FB Werknemerslijn (een volledige annulatie is voor geen enkele aangifte meer toegelaten vanaf de kwartaalversie 2015/4 (1/1/2016) ) AS IS TO BE Zones Functioneel blok dat toelaat de gegevens in verband met een werknemerslijn aan te geven WERKGEVERSCATEGORIE WERKNEMERSKENGETAL DATUM WAAROP HET SOCIALEZEKERHEIDSKWARTAAL BEGINT DATUM WAAROP HET SOCIALEZEKERHEIDSKWARTAAL EINDIGT NOTIE GRENSARBEIDER ACTIVITEIT TEN OPZICHTE VAN HET RISICO IDENTIFICATIENUMMER VAN DE LOKALE EENHEID REFERENTIE GEBRUIKER - WERKNEMERSLIJN Verplicht indien geen annulerende aangifte. Facultatief in geval van een annulerende aangifte. Functioneel blok dat toelaat de gegevens in verband met de link met een werknemerslijn aan te geven WERKGEVERSCATEGORIE WERKNEMERSKENGETAL DATUM WAAROP HET SOCIALEZEKERHEIDSKWARTAAL BEGINT DATUM WAAROP HET SOCIALEZEKERHEIDSKWARTAAL EINDIGT NOTIE GRENSARBEIDER ACTIVITEIT TEN OPZICHTE VAN HET RISICO IDENTIFICATIENUMMER VAN DE LOKALE EENHEID REFERENTIE GEBRUIKER - WERKNEMERSLIJN VERPLICHT INDIEN geen annulerende aangifte. VERBODEN in alle andere gevallen Lijst van gewijzigde controles in scenario : Het blok werkrooster is verplicht voor de subrisco s '001', '002' als de datum einde contract voor 2016 ligt : Het blok werkrooster is verboden voor de subrisco s '003', '004' of wanneer de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 2015 ligt Lijst van nieuwe controles in scenario : de zone Datum van de wettelijke feestdag is verboden voor de subrisco s '003', '004' of wanneer de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor 2016 ligt : de zone Datum van de wettelijke feestdag moet na de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst liggen en mag niet meer dan 60 dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst liggen : WorkerRecord is verboden voor een annulerende aangifte (AttestationStatus = 3).

10 ASR Blz. : Scenario FB Link Tewerkstellingslijn Zone Datum waarop de tewerkstelling eindigt AS IS TO BE Dit is de einddatum van de tewerkstelling waarop de aangifte betrekking heeft. Als de tewerkstelling van de werknemer niet veranderd is en blijft voortduren in het volgende kwartaal, dan wordt deze datum niet ingevuld. Als het einde van de tewerkstelling leidt tot een verbreking van de band van ondergeschiktheid tussen de werknemer en de werkgever, dan komt deze datum overeen met de datum van uitdiensttreding bij de werkgever. Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt en er verbrekingsvergoedingen worden betaald aan de werknemer, dan moet men de verschillende periodes aangeven die gedekt worden door een verbrekingsvergoeding en dit onder de vorm van een nieuwe tewerkstelling per periode. Het gaat dan om de einddatum van de periode die gedekt wordt door de verbrekingsvergoeding. Houd in het huidige scenario enkel rekening met de volgende elementen: Dit is de einddatum van de tewerkstelling waarop de aangifte betrekking heeft. Als het einde van de tewerkstelling leidt tot een verbreking van de band van ondergeschiktheid tussen de werknemer en de werkgever, dan komt deze datum overeen met de datum van uitdiensttreding bij de werkgever. Wanneer de tewerkstelling geen betrekking heeft op een periode gedekt door verbrekingsvergoedingen, dan moet zij gelegen zijn tussen de beginen einddata van het socialezekerheidskwartaal. Wanneer de tewerkstelling betrekking heeft op een periode gedekt door verbrekingsvergoedingen, dan - moet het jaar gelijk zijn aan het jaar van de begindatum van de tewerkstelling. - moet de datum groter zijn dan of gelijk aan de begindatum van het socialezekerheidskwartaal. Dit is de einddatum van de tewerkstelling waarop de aangifte betrekking heeft. Als de tewerkstelling van de werknemer niet veranderd is en blijft voortduren in het volgende kwartaal, dan wordt deze datum niet ingevuld. Als het einde van de tewerkstelling leidt tot een verbreking van de band van ondergeschiktheid tussen de werknemer en de werkgever, dan komt deze datum overeen met de datum van uitdiensttreding bij de werkgever. Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt en er verbrekingsvergoedingen worden betaald aan de werknemer, dan moet men de verschillende periodes aangeven die gedekt worden door een verbrekingsvergoeding en dit onder de vorm van een nieuwe tewerkstelling per periode. Het gaat dan om de einddatum van de periode die gedekt wordt door de verbrekingsvergoeding. Houd in het huidige scenario enkel rekening met de volgende elementen:dit is de einddatum van de tewerkstelling waarop de aangifte betrekking heeft. Als het einde van de tewerkstelling leidt tot een verbreking van de band van ondergeschiktheid tussen de werknemer en de werkgever, dan komt deze datum overeen met de datum van uitdiensttreding bij de werkgever. Wanneer de tewerkstelling geen betrekking heeft op een periode gedekt door verbrekingsvergoedingen, dan moet zij gelegen zijn tussen de begin- en einddata van het socialezekerheidskwartaal. Wanneer de tewerkstelling betrekking heeft op een periode gedekt door verbrekingsvergoedingen, dan - moet het jaar gelijk zijn aan het jaar van de begindatum van de tewerkstelling. - moet de datum groter zijn dan of gelijk aan de begindatum van het socialezekerheidskwartaal. Houd in het huidige scenario enkel

11 ASR Blz. : 11 Houd in het huidige scenario enkel rekening met de volgende elementen: De datum moet groter zijn dan of gelijk aan de begindatum van de tewerkstelling. rekening met de volgende elementen: De datum moet groter zijn dan of gelijk aan de begindatum van de tewerkstelling. Verplicht indien gekend. VERBODEN WANNEER de begindatum tijdelijke werkloosheid na 2015 ligt. VERPLICHT INDIEN de begindatum tijdelijke werkloosheid voor 2016 ligt en de datum waarop de tewerkstelling eindigt gekend is Zone Gemiddeld aantal uren per week van de werknemer (= factor Q) AS IS TO BE Gemiddeld aantal uren per week (uitgedrukt in honderdsten van uren) tijdens dewelke de werknemer geacht wordt arbeid uit te voeren overeenkomstig zijn arbeidsovereenkomst, een eventuele schorsing van de overeenkomst buiten beschouwing gelaten. Voor een werknemer in volledige loopbaanonderbreking is dit aantal gelijk aan nul. Dit getal kan ook gelijk zijn aan 0 voor een werknemer die in de loop van het kwartaal (of het deel van een kwartaal waarin hij in dienst was) geen enkele prestatie heeft moeten leveren (Staving van de dagen = 7). Het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer gedeeld door het gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon bepaalt de prestatiebreuk van de werknemer. Onder maatpersoon verstaan we de persoon die voltijds tewerkgesteld is in dezelfde onderneming, of, bij gebrek hieraan, in dezelfde activiteitstak, in een functie analoog aan die van de werknemer. [1;4800] voor alle werknemers, met uitzondering van de hierna vermelde. 0 indien de werknemer in volledige loopbaanonderbreking is of als het gaat om een statutaire werknemer tewerkgesteld in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd waarvoor hij geen enkele prestatie verricht (maatregel tot Gemiddeld aantal uren per week (uitgedrukt in honderdsten van uren) tijdens dewelke de werknemer geacht wordt arbeid uit te voeren overeenkomstig zijn arbeidsovereenkomst, een eventuele schorsing van de overeenkomst buiten beschouwing gelaten. Voor een werknemer in volledige loopbaanonderbreking is dit aantal gelijk aan nul. Dit getal kan ook gelijk zijn aan 0 voor een werknemer die in de loop van het kwartaal (of het deel van een kwartaal waarin hij in dienst was) geen enkele prestatie heeft moeten leveren (Staving van de dagen = 7). Het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer gedeeld door het gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon bepaalt de prestatiebreuk van de werknemer. Onder maatpersoon verstaan we de persoon die voltijds tewerkgesteld is in dezelfde onderneming, of, bij gebrek hieraan, in dezelfde activiteitstak, in een functie analoog aan die van de werknemer. [1;4800] voor alle werknemers, met uitzondering van de hierna vermelde. 0 indien de werknemer in volledige loopbaanonderbreking is of als het gaat om een statutaire werknemer tewerkgesteld in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd waarvoor hij geen enkele prestatie verricht (maatregel tot reorganisatie = 504, 513, 542, 543, 545, 546 of 599). [0;4800] voor een werknemer die in de loop

12 ASR Blz. : 12 reorganisatie = 504, 513, 542, 543, 545, 546 of 599). [0;4800] voor een werknemer die in de loop van het kwartaal (of het gedeelte van het kwartaal dat hij in dienst was) geen enkele prestatie heeft moeten leveren (verantwoording van de dagen = 7) of als het gaat om een statutaire werknemer tewerkgesteld in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd waarvoor hij prestaties mag verrichten (maatregel tot reorganisatie = 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 531, 541 of 544). [0;5000] voor een thuiswerker - onthaalouder (werknemersstatuut = D1). Indien het aantal dagen per week van de arbeidsregeling gelijk is aan nul, moet het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer gelijk zijn aan nul, en omgekeerd. Aandacht : De uren worden uitgedrukt in honderdsten van uren. Voorbeelden :. 38 uren 20 min. wordt uitgedrukt onder de vorm : uren wordt uitgedrukt onder de vorm : 3800 Het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer (=Q, zone 00048) moet kleiner dan of gelijk aan het gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon (=S, zone 00049) zijn. Onmisbaar ONMISBAAR van het kwartaal (of het gedeelte van het kwartaal dat hij in dienst was) geen enkele prestatie heeft moeten leveren (verantwoording van de dagen = 7) of als het gaat om een statutaire werknemer tewerkgesteld in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd waarvoor hij prestaties mag verrichten (maatregel tot reorganisatie = 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 531, 541 of 544). [0;5000] voor een thuiswerker - onthaalouder (werknemersstatuut = D1). Indien het aantal dagen per week van de arbeidsregeling gelijk is aan nul, moet het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer gelijk zijn aan nul, en omgekeerd. Aandacht : De uren worden uitgedrukt in honderdsten van uren. Voorbeelden :. 38 uren 20 min. wordt uitgedrukt onder de vorm : uren wordt uitgedrukt onder de vorm : 3800 Het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer (=Q, zone 00048) moet kleiner dan of gelijk zijn aan het gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon (=S, zone 00049), behalve wanneer de code Onderbreking van de tewerkstelling (zone 00769) 4 is. Wanneer de code Onderbreking van de tewerkstelling (zone 00769) 4 is mag Q niet 0 zijn en moet Q S FB Kenmerken van de tewerkstelling (Nieuw) AS IS TO BE Zones Bijkomende kenmerken van de tewerkstelling, bijvoorbeeld met betrekking tot de continuïteit van de prestaties ONDERBREKING VAN DE TEWERKSTELLING DEELTIJDSE TEWERKSTELLING - OVERSCHRIJDING VAN DE GEMIDDELDE WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR Bijkomende kenmerken van de tewerkstelling ONDERBREKING VAN DE TEWERKSTELLING DEELTIJDSE TEWERKSTELLING - OVERSCHRIJDING VAN DE GEMIDDELDE WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR Code werkschema / VERPLICHT INDIEN de refertemaand na 2015 ligt en het betreft een deeltijdse tewerkstelling die in de refertemaand tijdelijk

13 ASR Blz. : 13 minstens voltijds is Zone Onderbreking van de tewerkstelling VERBODEN in alle andere gevallen AS IS TO BE Zone die toelaat aan te duiden of de tewerkstelling onderbroken is geweest in de loop van dit kwartaal. 0 = geen onderbreking van de tewerkstelling 1 = onderbreking van de tewerkstelling Zone die toelaat aan te duiden of de tewerkstelling onderbroken is geweest en de soort tewerkstelling aan te duiden. Deze zone heeft betrekking op de tewerkstelling in de refertemaand. 0 = geen onderbreking van de tewerkstelling in de loop van het kwartaal 1 = onderbreking van de tewerkstelling in de loop van het kwartaal 2 = tewerkstelling met dezelfde factor Q voor de volledige maand 3 = ononderbroken deeltijdse tewerkstelling in de refertemaand (wijzigende factor Q) 4 = deeltijdse tewerkstelling die in de refertemaand tijdelijk minstens voltijds is waarde: 4 / ONMISBAAR Zone Deeltijdse tewerkstelling overschrijding van degemiddelde wekelijks arbeidsduur NIEUW / VERBODEN Zone Code werkschema NIEUW / VERBODEN 2.3. FB Werkrooster AS IS TO BE ONMISBAAR VERPLICHT INDIEN de begindatum tijdelijke werkloosheid vóór 2016 ligt. VERBODEN in alle andere gevallen FB Natuurlijke persoon Zone Referentie gebruiker natuurlijke persoon AS IS TO BE maxlength(xsd): Referentie van de natuurlijke persoon gebruikt door de werkgever of een erkend sociaal secretariaat. Referentie van de natuurlijke persoon gebruikt door de werkgever of een erkend sociaal secretariaat.

14 ASR Blz. : 14 FACULTATIEF FACULTATIEF 2.5. FB Coördinaten aangever AS IS TO BE Zones Functioneel blok dat toelaat de coördinaten van een aangever aan te geven HOEDANIGHEID VAN DE AANGEVER BENAMING FACULTATIEF 2.6. FB Link met werknemerslijn Dit blok verdwijnt uit het schema. (een volledige annulatie is voor geen enkele aangifte meer toegelaten vanaf de kwartaalversie 2015/4 (1/1/2016) ) AS IS TO BE Zones Functioneel blok dat toelaat de gegevens in verband met de link met een werknemerslijn aan te geven WERKGEVERSCATEGORIE WERKNEMERSKENGETAL Verplicht indien geen annulerende aangifte. Facultatief in geval van een annulerende aangifte. Functioneel blok dat toelaat de gegevens in verband met de link met een werknemerslijn aan te geven WERKGEVERSCATEGORIE WERKNEMERSKENGETAL VERPLICHT INDIEN geen annulerende aangifte. VERBODEN in alle andere gevallen Lijst van gewijzigde controles in scenario : Indien de code Onderbreking van de tewerkstelling (zone 00769) 4 is moet Q S : Ook indien de code Onderbreking van de tewerkstelling (zone 00769) 4 is mag Q niet 0 zijn Lijst van nieuwe controles in scenario : OccupationEndingDate is verboden wanneer de begindatum tijdelijke werkloosheid na 2015 ligt : Het blok werkrooster is verplicht als de begindatum tijdelijke werkloosheid voor 2016 ligt : Het blok werkrooster is verboden wanneer de begindatum tijdelijke werkloosheid na 2015 ligt : WorkerRecordLink is verboden voor een annulerende aangifte (AttestationStatus = 3) : Het blok kenmerken van de tewerkstelling is verboden wanneer de refertemaand voor 2016 ligt.

15 ASR Blz. : Scenario FB Link Tewerkstellingslijn Zone Datum waarop de tewerkstelling eindigt AS IS TO BE Dit is de einddatum van de tewerkstelling waarop de aangifte betrekking heeft. Als de tewerkstelling van de werknemer niet veranderd is en blijft voortduren in het volgende kwartaal, dan wordt deze datum niet ingevuld. Als het einde van de tewerkstelling leidt tot een verbreking van de band van ondergeschiktheid tussen de werknemer en de werkgever, dan komt deze datum overeen met de datum van uitdiensttreding bij de werkgever. Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt en er verbrekingsvergoedingen worden betaald aan de werknemer, dan moet men de verschillende periodes aangeven die gedekt worden door een verbrekingsvergoeding en dit onder de vorm van een nieuwe tewerkstelling per periode. Het gaat dan om de einddatum van de periode die gedekt wordt door de verbrekingsvergoeding. Houd in het huidige scenario enkel rekening met de volgende elementen: Dit is de einddatum van de tewerkstelling waarop de aangifte betrekking heeft. Als het einde van de tewerkstelling leidt tot een verbreking van de band van ondergeschiktheid tussen de werknemer en de werkgever, dan komt deze datum overeen met de datum van uitdiensttreding bij de werkgever. Wanneer de tewerkstelling geen betrekking heeft op een periode gedekt door verbrekingsvergoedingen, dan moet zij gelegen zijn tussen de beginen einddata van het socialezekerheidskwartaal. Wanneer de tewerkstelling betrekking heeft op een periode gedekt door verbrekingsvergoedingen, dan - moet het jaar gelijk zijn aan het jaar van de begindatum van de tewerkstelling. - moet de datum groter zijn dan of gelijk aan de begindatum van het socialezekerheidskwartaal. Dit is de einddatum van de tewerkstelling waarop de aangifte betrekking heeft. Als de tewerkstelling van de werknemer niet veranderd is en blijft voortduren in het volgende kwartaal, dan wordt deze datum niet ingevuld. Als het einde van de tewerkstelling leidt tot een verbreking van de band van ondergeschiktheid tussen de werknemer en de werkgever, dan komt deze datum overeen met de datum van uitdiensttreding bij de werkgever. Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt en er verbrekingsvergoedingen worden betaald aan de werknemer, dan moet men de verschillende periodes aangeven die gedekt worden door een verbrekingsvergoeding en dit onder de vorm van een nieuwe tewerkstelling per periode. Het gaat dan om de einddatum van de periode die gedekt wordt door de verbrekingsvergoeding. Houd in het huidige scenario enkel rekening met de volgende elementen: Dit is de einddatum van de tewerkstelling waarop de aangifte betrekking heeft. Als het einde van de tewerkstelling leidt tot een verbreking van de band van ondergeschiktheid tussen de werknemer en de werkgever, dan komt deze datum overeen met de datum van uitdiensttreding bij de werkgever. Wanneer de tewerkstelling geen betrekking heeft op een periode gedekt door verbrekingsvergoedingen, dan moet zij gelegen zijn tussen de begin- en einddata van het socialezekerheidskwartaal. Wanneer de tewerkstelling betrekking heeft op een periode gedekt door verbrekingsvergoedingen, dan - moet het jaar gelijk zijn aan het jaar van de begindatum van de tewerkstelling. - moet de datum groter zijn dan of gelijk aan de begindatum van het socialezekerheidskwartaal. Houd in het huidige scenario enkel

16 ASR Blz. : 16 Houd in het huidige scenario enkel rekening met de volgende elementen: De datum moet groter zijn dan of gelijk aan de begindatum van de tewerkstelling. rekening met de volgende elementen: De datum moet groter zijn dan of gelijk aan de begindatum van de tewerkstelling. Verplicht indien gekend. VERBODEN WANNEER de begindatum van de deeltijdse tewerkstelling na 2015 ligt FB Werkrooster VERPLICHT INDIEN de begindatum van de deeltijdse tewerkstelling voor 2016 ligt en de einddatum van de tewerkstelling gekend is AS IS TO BE Kardinaliteit 1 : VERPLICHT indien de identificatie van het risico 001 is. Kardinaliteit 0 : VERBODEN indien de identificatie van het risico 002 is FB Natuurlijke persoon VERPLICHT INDIEN de begindatum van de deeltijdse tewerkstelling vóór 2016 ligt en de identificatie van het risico 001 (= Aangifte van aanvang van deeltijdse arbeid) is. VERBODEN in alle andere gevallen Zone Referentie gebruiker natuurlijke persoon AS IS TO BE maxlength(xsd): Referentie van de natuurlijke persoon gebruikt door de werkgever of een erkend sociaal secretariaat. FACULTATIEF FACULTATIEF 3.4. FB Coördinaten aangever Referentie van de natuurlijke persoon gebruikt door de werkgever of een erkend sociaal secretariaat AS IS TO BE Zones Functioneel blok dat toelaat de coördinaten van een aangever aan te geven HOEDANIGHEID VAN DE AANGEVER BENAMING FACULTATIEF 3.5. FB Link met werknemerslijn Dit blok verdwijnt uit het schema. (een volledige annulatie is voor geen enkele aangifte meer toegelaten vanaf de kwartaalversie 2015/4 (1/1/2016) ) AS IS TO BE

17 ASR Blz. : 17 Zones Functioneel blok dat toelaat de gegevens in verband met de link met een werknemerslijn aan te geven WERKGEVERSCATEGORIE WERKNEMERSKENGETAL Verplicht indien geen annulerende aangifte. Facultatief in geval van een annulerende aangifte. Functioneel blok dat toelaat de gegevens in verband met de link met een werknemerslijn aan te geven WERKGEVERSCATEGORIE WERKNEMERSKENGETAL VERPLICHT INDIEN geen annulerende aangifte. VERBODEN in alle andere gevallen Lijst van gewijzigde controles in scenario : Het blok werkrooster is verplicht als de begindatum van de deeltijdse tewerkstelling voor 2016 ligt en de identificatie van het risico 001 is : Het blok werkrooster is verboden wanneer de identificatie van het risico 002 is of waneer de begindatum van de deeltijdse tewerkstelling na 2015 ligt Lijst van nieuwe controles in scenario 3 4. Scenario : OccupationEndingDate is verboden wanneer de begindatum van de deeltijdse tewerkstelling na 2015 ligt : WorkerRecordLink is verboden voor een annulerende aangifte (AttestationStatus = 3) FB Link Tewerkstellingslijn Zone Datum waarop de tewerkstelling begint AS IS TO BE Dit is de begindatum van de tewerkstelling waarop de aangifte betrekking heeft. Als de tewerkstelling van de werknemer niet veranderd is sedert zijn indiensttreding bij de werkgever, dan komt deze datum overeen met de datum van indiensttreding bij de werkgever. Als de tewerkstelling gewijzigd werd (voorbeeld : de werknemer is van een voltijds arbeidsregeling overgegaan naar een deeltijds arbeidsregeling, de prestatiebreuk werd gewijzigd, enz.), dan komt de begindatum van de tewerkstelling overeen met het begin van de periode waarop de nieuwe tewerkstellingsgegevens betrekking hebben. Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt en er verbrekingsvergoedingen worden betaald aan de werknemer, dan moet men de verschillende periodes aangeven die gedekt worden door een Dit is de begindatum van de tewerkstelling waarop de aangifte betrekking heeft. Als de tewerkstelling van de werknemer niet veranderd is sedert zijn indiensttreding bij de werkgever, dan komt deze datum overeen met de datum van indiensttreding bij de werkgever. Als de tewerkstelling gewijzigd werd (voorbeeld : de werknemer is van een voltijds arbeidsregeling overgegaan naar een deeltijds arbeidsregeling, de prestatiebreuk werd gewijzigd, enz.), dan komt de begindatum van de tewerkstelling overeen met het begin van de periode waarop de nieuwe tewerkstellingsgegevens betrekking hebben. Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt en er verbrekingsvergoedingen worden betaald aan de werknemer, dan moet men de verschillende periodes aangeven die gedekt worden door een verbrekingsvergoeding en dit onder de vorm van een nieuwe tewerkstelling per periode. Het gaat dan om de begindatum

18 ASR Blz. : 18 verbrekingsvergoeding en dit onder de vorm van een nieuwe tewerkstelling per periode. Het gaat dan om de begindatum van de periode die gedekt wordt door de verbrekingsvergoeding. Wanneer de tewerkstelling betrekking heeft op een periode gedekt door verbrekingsvergoedingen, dan - moet de datum groter zijn dan of gelijk aan de begindatum van het socialezekerheidskwartaal. Wanneer de tewerkstelling geen betrekking heeft op een door verbrekingsvergoedingen gedekte periode, dan moet het jaar een element zijn van [jaar van de aangifte ; jaar van de aangifte] De datum waarop de tewerkstelling begint mag niet gelegen zijn ná de refertemaand. Onmisbaar ONMISBAAR Zone Datum waarop de tewerkstelling eindigt van de periode die gedekt wordt door de verbrekingsvergoeding. Indien de code Onderbreking van de tewerkstelling (zone 00769) 3 of 4 is of wanneer de refertemaand na 2015 ligt en Q < S, dan is dit ofwel de begindatum van deze tewerkstelling als deze in de refertemaand begint ofwel is dit de eerste dag van de refertemaand. Wanneer de tewerkstelling betrekking heeft op een periode gedekt door verbrekingsvergoedingen, dan - moet de datum groter zijn dan of gelijk aan de begindatum van het socialezekerheidskwartaal. Wanneer de tewerkstelling geen betrekking heeft op een door verbrekingsvergoedingen gedekte periode, dan moet het jaar een element zijn van [jaar van de aangifte ; jaar van de aangifte] De datum waarop de tewerkstelling begint mag niet gelegen zijn ná de refertemaand. Indien de code Onderbreking van de tewerkstelling (zone 00769) 3 of 4 is of wanneer de refertemaand na 2015 ligt en Q < S, dan moet de begindatum in de refertemaand liggen AS IS TO BE Dit is de einddatum van de tewerkstelling waarop de aangifte betrekking heeft. Als de tewerkstelling van de werknemer niet veranderd is en blijft voortduren in het volgende kwartaal, dan wordt deze datum niet ingevuld. Als het einde van de tewerkstelling leidt tot een verbreking van de band van ondergeschiktheid tussen de werknemer en de werkgever, dan komt deze datum overeen met de datum van uitdiensttreding bij de werkgever. Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt en er verbrekingsvergoedingen worden betaald aan de werknemer, dan moet men de verschillende periodes aangeven die gedekt worden door een verbrekingsvergoeding en dit onder de vorm van een nieuwe tewerkstelling per periode. Het gaat dan om de einddatum van de periode die gedekt wordt door de verbrekingsvergoeding. Dit is de einddatum van de tewerkstelling waarop de aangifte betrekking heeft. Als de tewerkstelling van de werknemer niet veranderd is en blijft voortduren in het volgende kwartaal, dan wordt deze datum niet ingevuld. Als het einde van de tewerkstelling leidt tot een verbreking van de band van ondergeschiktheid tussen de werknemer en de werkgever, dan komt deze datum overeen met de datum van uitdiensttreding bij de werkgever. Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt en er verbrekingsvergoedingen worden betaald aan de werknemer, dan moet men de verschillende periodes aangeven die gedekt worden door een verbrekingsvergoeding en dit onder de vorm van een nieuwe tewerkstelling per periode. Het gaat dan om de einddatum van de periode die gedekt wordt door de verbrekingsvergoeding. Houd in het huidige scenario enkel

19 ASR Blz. : 19 Houd in het huidige scenario enkel rekening met de volgende elementen: Dit is de einddatum van de tewerkstelling waarop de aangifte betrekking heeft. Als het einde van de tewerkstelling leidt tot een verbreking van de band van ondergeschiktheid tussen de werknemer en de werkgever, dan komt deze datum overeen met de datum van uitdiensttreding bij de werkgever. Wanneer de tewerkstelling geen betrekking heeft op een periode gedekt door verbrekingsvergoedingen, dan moet zij gelegen zijn tussen de beginen einddata van het socialezekerheidskwartaal. Wanneer de tewerkstelling betrekking heeft op een periode gedekt door verbrekingsvergoedingen, dan - moet het jaar gelijk zijn aan het jaar van de begindatum van de tewerkstelling. - moet de datum groter zijn dan of gelijk aan de begindatum van het socialezekerheidskwartaal. Houd in het huidige scenario enkel rekening met de volgende elementen: De datum moet groter zijn dan of gelijk aan de begindatum van de tewerkstelling. rekening met de volgende elementen: Dit is de einddatum van de tewerkstelling waarop de aangifte betrekking heeft. Als het einde van de tewerkstelling leidt tot een verbreking van de band van ondergeschiktheid tussen de werknemer en de werkgever, dan komt deze datum overeen met de datum van uitdiensttreding bij de werkgever. Indien de code Onderbreking van de tewerkstelling (zone 00769) 3 of 4 is of wanneer de refertemaand na 2015 ligt en Q < S, is dit ofwel de einddatum van deze tewerkstelling als deze in de refertemaand eindigt ofwel is dit de laatste dag van de refertemaand. Wanneer de tewerkstelling geen betrekking heeft op een periode gedekt door verbrekingsvergoedingen, dan moet zij gelegen zijn tussen de begin- en einddata van het socialezekerheidskwartaal. Wanneer de tewerkstelling betrekking heeft op een periode gedekt door verbrekingsvergoedingen, dan - moet het jaar gelijk zijn aan het jaar van de begindatum van de tewerkstelling. - moet de datum groter zijn dan of gelijk aan de begindatum van het socialezekerheidskwartaal. Houd in het huidige scenario enkel rekening met de volgende elementen: De datum moet groter zijn dan of gelijk aan de begindatum van de tewerkstelling. INDIEN de refertemaand na 2015 ligt moet de datum in de refertemaand liggen. Verplicht indien gekend. VERPLICHT INDIEN de code Onderbreking van de tewerkstelling (zone 00769) 3 of 4 is. VERPLICHT INDIEN de refertemaand na 2015 ligt en Q < S. VERPLICHT INDIEN de refertemaand na 2015 ligt en de einddatum van de tewerkstelling gelegen is in de refertemaand. VERPLICHT INDIEN de refertemaand voor 2016 ligt en de einddatum van de tewerkstelling gekend is. VERBODEN in alle andere gevallen.

20 ASR Blz. : Zone Aantal dagen per week van de arbeidsregeling AS IS TO BE Als het een vaste wekelijkse arbeidsregeling betreft, dan gaat het om het aantal dagen per week van de werknemer. De arbeidsregeling wordt vast genoemd wanneer de werknemer een vast aantal dagen per week werkt. Het kan dan de waarden 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7 dagen/week aannemen. Als het een variabele wekelijkse arbeidsregeling betreft, dan gaat het om het gemiddeld aantal dagen per week tijdens dewelke de werknemer verondersteld wordt arbeid te verrichten, rekening houdend met de te werken dagen tijdens het geheel van de arbeidscyclus. [1; 700] voor alle werknemers, met uitzondering van de hierna vermelde. 0 indien de werknemer in volledige loopbaanonderbreking is of als het gaat om een statutaire werknemer tewerkgesteld in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd waarvoor hij geen enkele prestatie verricht (maatregel tot reorganisatie = 504, 513, 542, 543, 545, 546 of 599). [0; 700] voor een werknemer die in de loop van het kwartaal (of het gedeelte van het kwartaal dat hij in dienst was) geen enkele prestatie heeft moeten leveren (verantwoording van de dagen = 7) of als het gaat om een statutaire werknemer tewerkgesteld in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd waarvoor hij prestaties mag verrichten (maatregel tot reorganisatie = 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 531, 541 of 544). Indien het aantal dagen per week van de arbeidsregeling gelijk is aan nul, moet het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer gelijk zijn aan nul, en omgekeerd. 500 voor een onthaalouder (werknemerskengetal 497 voor een RSZ-werkgever en 761 voor een RSZPPO-werkgever). Bij omzetting van de prestaties naar het stelsel van 5 dagen/week (alleen voor de kwartaalaangiften die dateren van voor het derde kwartaal 2004), moet het gelijk zijn aan 500. Aandacht : de dagen worden uitgedrukt Als het een vaste wekelijkse arbeidsregeling betreft, dan gaat het om het aantal dagen per week van de werknemer. De arbeidsregeling wordt vast genoemd wanneer de werknemer een vast aantal dagen per week werkt. Het kan dan de waarden 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7 dagen/week aannemen. Als het een variabele wekelijkse arbeidsregeling betreft, dan gaat het om het gemiddeld aantal dagen per week tijdens dewelke de werknemer verondersteld wordt arbeid te verrichten, rekening houdend met de te werken dagen tijdens het geheel van de arbeidscyclus. [1; 700] voor alle werknemers, met uitzondering van de hierna vermelde. 0 indien de werknemer in volledige loopbaanonderbreking is of als het gaat om een statutaire werknemer tewerkgesteld in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd waarvoor hij geen enkele prestatie verricht (maatregel tot reorganisatie = 504, 513, 542, 543, 545, 546 of 599). [0; 700] voor een werknemer die in de loop van het kwartaal (of het gedeelte van het kwartaal dat hij in dienst was) geen enkele prestatie heeft moeten leveren (verantwoording van de dagen = 7) of als het gaat om een statutaire werknemer tewerkgesteld in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd waarvoor hij prestaties mag verrichten (maatregel tot reorganisatie = 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 531, 541 of 544). Indien het aantal dagen per week van de arbeidsregeling gelijk is aan nul, moet het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer gelijk zijn aan nul, en omgekeerd. 500 voor een onthaalouder (werknemerskengetal 497 voor een RSZwerkgever en 761 voor een RSZPPOwerkgever). Bij omzetting van de prestaties naar het stelsel van 5 dagen/week (alleen voor de kwartaalaangiften die dateren van voor het derde kwartaal 2004), moet het gelijk zijn aan 500. Aandacht : de dagen worden uitgedrukt in honderdsten van dagen. Voorbeelden :

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (ASR) Subgroep: Sector Werkloosheid. Scenario 10: Specifieke controles

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (ASR) Subgroep: Sector Werkloosheid. Scenario 10: Specifieke controles ASR MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (ASR) Subgroep: Sector Werkloosheid Scenario 10: Specifieke controles Versie : 20154 Auteur : Smals Referentie : WECH010 Controles v20154.doc Wijzigingsdatum : 12/10/2015

Nadere informatie

Sociaal Risico werkloosheid. Simulaties van scenario 1 en 4

Sociaal Risico werkloosheid. Simulaties van scenario 1 en 4 Sociaal Risico werkloosheid Simulaties van scenario 1 en 4 Datum : 01/12/2004 Refertes : simulaties scenario 1 en 4 Bron : Sector werkloosheid Simulatie scenario 1en 4 versie van 01/12/2004 page - 1 -

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen. Scenario 2: Controles

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen. Scenario 2: Controles MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen Scenario 2: Controles Versie : 20124 Auteur : Smals Referentie : ZIMA002_Controles_Versie_20124_DocLib.doc Creatiedatum : 12/11/2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

Vierde scenario Aangifte van halftijds brugpensioen

Vierde scenario Aangifte van halftijds brugpensioen Vierde scenario Aangifte van halftijds brugpensioen Inleiding 1 - Inleiding Bij de beëindiging van de voltijdse tewerkstelling bezorgt de werkgever aan de werknemer die uitkeringen vraagt in het kader

Nadere informatie

Sociaal risico werkloosheid simulaties scenario 8

Sociaal risico werkloosheid simulaties scenario 8 simulaties scenario 8 Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma van de werkloosheidsuitkeringen Datum : 08/05/2002 Verwijzingen : simulationsscenario8 (Mei 2002).doc Bron

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR 3 1 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 10 28/02/2013 Administratieve instructies - Werkloosheid

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding 1 - Inleiding Met een "Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid"

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-04 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 26/11/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Inleiding 1 - Inleiding Door deze aangifte maakt u maandelijks aan de sector werkloosheid de gegevens

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

De nieuwe regels die in het licht van deze vereenvoudiging zijn opgesteld, zullen dan ook vanaf 1/01/2016 moeten worden toegepast.

De nieuwe regels die in het licht van deze vereenvoudiging zijn opgesteld, zullen dan ook vanaf 1/01/2016 moeten worden toegepast. Code werkrooster Toelichting. De aangifte sociale risico s zal op termijn verplicht in elektronische vorm plaats vinden. De verplichting tot het elektronische verzenden zal in 2 fasen gebeuren: Vanaf 01/01/2016

Nadere informatie

Sociaal risico werkloosheid. Simulaties van scenario 3. Datum : 01-07-2003. Referentie : simulaties scenario 3. Bron: Sector Werkloosheid

Sociaal risico werkloosheid. Simulaties van scenario 3. Datum : 01-07-2003. Referentie : simulaties scenario 3. Bron: Sector Werkloosheid Sociaal risico werkloosheid Simulaties van scenario 3 Datum : 01-07-2003 Referentie : simulaties scenario 3 Bron: Sector Werkloosheid 1 Inleiding Dit document bevat de simulaties uitgewerkt door de sector

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2016-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 10 Bijkomende informatie... 17 29/11/2016

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen.

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT CONTEXT Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. Hij heeft betrekking op de kritische lezing van een

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2014-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...8 Wat invullen?... 11 Bijkomende informatie... 14 27/11/2014

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2016-02 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 31/05/2016 Administratieve instructies

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/068 BERAADSLAGING NR. 15/028 VAN 5 MEI 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties

SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties Hervatting van aangepaste arbeid gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid - scénario 2 Moederschapsbescherming: volledige verwijdering van een zwangere bediende

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 30/05/2012 Administratieve instructies RSZ - Werkloosheid

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2016-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 10 Bijkomende informatie... 17 30/08/2016

Nadere informatie

Scenario 5: Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden

Scenario 5: Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden Scenario 5: Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden Inleiding Vanaf 01.01.2016 is de werkgever in toepassing van de artikelen 137 en 138bis van het KB van

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 10 29/08/2013

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, ONMIDDELLIJK INDIENEN BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, ONMIDDELLIJK INDIENEN BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING C4 - STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) WERKLOOSHEIDSBEWIJS ARBEIDSBEWIJS datumstempel UI IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2014-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/08/2014

Nadere informatie

Scenario 6: Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering

Scenario 6: Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering Scenario 6: Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht na het verstrijken

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/067 BERAADSLAGING NR 04/030 VAN 7 SEPTEMBER 2004, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2011, MET BETREKKING TOT DE AANGIFTE

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-02 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 23 28/05/2015

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 20 28/11/2013

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/256 BERAADSLAGING NR. 13/123 VAN 3 DECEMBER 2013 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

Scenario 8: Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Scenario 8: Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Scenario 8: Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding Belangrijke mededeling over de 6de staatshervorming De inlichtingen in deze onderrichting betreffen bevoegdheden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/069 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009, OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/203 BERAADSLAGING NR 11/016 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 6 MAART 2012, OP 15 JANUARI 2013 EN OP 2 DECEMBER

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/037 BERAADSLAGING NR. 17/019 VAN 7 MAART 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2014-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 11 Bijkomende informatie... 24 28/08/2014

Nadere informatie

Tiende scenario Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Tiende scenario Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Tiende scenario Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding 1 - Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/010 BERAADSLAGING NR. 14/006 VAN 14 JANUARI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

BELANGRIJK BERICHT: BETROKKENE IS BIJ AANVANG VAN HET RISICO MEER DAN 30 KALENDERDAGEN UIT DIENST. Ja Neen. IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER (a) (b)

BELANGRIJK BERICHT: BETROKKENE IS BIJ AANVANG VAN HET RISICO MEER DAN 30 KALENDERDAGEN UIT DIENST. Ja Neen. IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER (a) (b) (0Ð1\N000) Aansluitingsnummer INSZ: INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN Deel werkgever BELANGRIJK BERICHT: BETROKKENE IS BIJ AANVANG VAN HET RISICO MEER DAN 30 KALENDERDAGEN UIT DIENST. Ja Neen 1. Benaming van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2016-02 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Wanneer?...6 Voor wie?... 10 Wat invullen?... 11 Bijkomende informatie... 29

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

ZIMAXXX/XXX BIJLAGE III INLICHTINGENBLAD UITKERINGEN. Gegevens betreffende de gerechtigde In te vullen door de V.I.

ZIMAXXX/XXX BIJLAGE III INLICHTINGENBLAD UITKERINGEN. Gegevens betreffende de gerechtigde In te vullen door de V.I. BIJLAGE III INLICHTINGENBLAD UITKERINGEN Gegevens betreffende de gerechtigde In te vullen door de V.I. 1. Naam (meisjesnaam voor de vrouw) Voornaam 2. Adres Postcode - Gemeente 3. Inschrijvingsnummer bij

Nadere informatie

INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN

INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN INLICHTINGSBLAD UITKERINGEN Wilt u alle documenten terugsturen naar volgend adres: Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge arbeidsongeschiktheid@oz.be Wenst u bijkomende informatie of ondervindt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/111 BERAADSLAGING NR. 16/052 VAN 7 JUNI 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Scenario 3: aangifte aanvang deeltijdse arbeid

Scenario 3: aangifte aanvang deeltijdse arbeid Scenario 3: aangifte aanvang deeltijdse arbeid Inleiding Via deze aangifte maakt u aan de sector werkloosheid de gegevens over die nodig zijn om na te gaan: of de onvrijwillig deeltijdse werknemer in aanmerking

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/093 BERAADSLAGING NR. 13/037 VAN 2 APRIL 2013 AANGAANDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Waarover gaat dit infoblad? Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden boven op uw loon een

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/273 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009, OP 7 SEPTEMBER 2010

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel

Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 1 of 20 Inhoudstabel 1 DOELSTELLING... 4 2 DEFINITIES / BEGRIPPEN ARBEIDSDUUR... 4 2.1 Jobtime...

Nadere informatie

Trimestriële aanpassingen 2012/2

Trimestriële aanpassingen 2012/2 Trimestriële aanpassingen 2012/2 datum: 22/05/2012 Inhoud 1 NIEUWIGHEDEN... 5 1.1 Harmonisatie van de identificatie van de werknemer... 5 1.1.1 Context... 5 1.1.2 Tweede fase van het project... 5 1.1.3

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/013 BERAADSLAGING NR. 17/005 VAN 7 FEBRUARI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN DMFA-PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180003 Bakkerijen (grote en kleine) / kleine banketbakkerijen, eventueel met consumptiesalon / kleine (ambachtelijke) roomijsfabrikant / kleine (ambachtelijke)

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR Kwartaal:2012-01 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 18 28/02/2012 Instructies aan de werkgevers

Nadere informatie

IV (I),

IV (I), Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 06.06.2003)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.242/ (AAFisc Nr. 43/2011) dd

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.242/ (AAFisc Nr. 43/2011) dd Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten Directie I/5A Circulaire nr. Ci.RH.242/609.135 (AAFisc Nr. 43/2011) dd 02.09.2011 Personenbelasting Vrijgesteld inkomen Sociaal voordeel Sociaal voordeel

Nadere informatie

UITKERINGEN. Mr. Verwilghen. Infosessies 12/2005 1

UITKERINGEN. Mr. Verwilghen. Infosessies 12/2005 1 UITKERINGEN Mr. Verwilghen Infosessies 12/2005 1 Waar gaat het over? Welke scenario's? Wanneer? Voorbeeld: scenario 1 arbeidsongeschiktheid Wat is het concept van de aangifte? Wat verstaan we onder mini-dmfa

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/226 BERAADSLAGING NR. 13/107 VAN 5 NOVEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 23 februari 2005;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 23 februari 2005; SCSZ/05/38 1 BERAADSLAGING NR. 05/012 VAN 8 MAART 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN DE DMFA-GEGEVENSBANK DOOR DE BRUSSELSE GEWESTELIJKE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING (BGDA) Gelet op de wet van 15 januari

Nadere informatie

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 1. De wekelijkse arbeidsduur voor voltijdse werknemers De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur per week (zie CAO van 1/07/1998 betreffende veralgemening

Nadere informatie

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD TUSSEN:..., met maatschappelijke zetel te..., ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer...; hierna genoemd

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-02 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Wanneer?...6 Voor wie?... 7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 19 28/05/2015

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Arbeidsongevallen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 28/11/2013 Administratieve

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Seniorvakantieuitkering

Seniorvakantieuitkering Seniorvakantieuitkering Bent u een werknemer van 50 jaar of ouder die het werk heeft hervat als loontrekkende in de privésector? Dan kan u ter aan vulling van uw onvolledig recht op gewone betaalde vakantie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/110 BERAADSLAGING NR. 14/057 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/144 BERAADSLAGING NR. 14/074 VAN 7 OKTOBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

Eerste scenario Aangifte van einde van arbeidsovereenkomst of voltijds brugpensioen

Eerste scenario Aangifte van einde van arbeidsovereenkomst of voltijds brugpensioen Eerste scenario Aangifte van einde van arbeidsovereenkomst of voltijds brugpensioen Inleiding 1 - Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van

Nadere informatie

Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/066 BERAADSLAGING NR. 13/020 VAN 5 MAART 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie