Servicebeschrijving. Consultingservice op afstand. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Servicebeschrijving. Consultingservice op afstand. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving"

Transcriptie

1 Servicebeschrijving Consultingservice op afstand Inleiding serviceovereenkomst Consultingservice op afstand ( RCS ) bieden hulp op afstand bij bepaalde IT-infrastructuurtaken ( Service of Services ). Elke RCS-taak die gedekt is in het kader van deze serviceovereenkomst wordt hieronder in de sectie Begrenzing van het servicebereik in detail beschreven. Aangezien de service op afstand wordt uitgevoerd, vallen alle serviceaanvragen waarvoor een onsite bezoek vereist is, buiten het bereik van deze servicebeschrijving. Hiervoor kunnen dan ook extra vergoedingen worden aangerekend. Deze servicebeschrijving ("servicebeschrijving") is een overeenkomst die is aangegaan door de klant ("u" of de "klant") en de Dell-eenheid die is vermeld op de factuur voor de klant voor de aankoop van deze service. Deze service wordt aangeboden in overeenstemming met, en wordt beheerst door, de door de klant ondertekende aparte hoofdserviceovereenkomst met Dell, die expliciet de verkoop van Consultingservice op afstand autoriseert of, bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst, de handelsverkoopvoorwaarden van Dell of uw lokale hoofdserviceovereenkomst voor klanten, afhankelijk van de locatie van de klant, die beschikbaar zijn op of op uw lokale landspecifieke Dell website op en die ter referentie in zijn geheel bij dit document zijn gevoegd en op verzoek ook in gedrukte vorm bij Dell verkrijgbaar zijn. De partijen bevestigen hierbij dat zij de overeenkomst hebben gelezen en gebonden zijn aan de hierboven vermelde online bepalingen. Door de services te bestellen, de services of bijbehorende software te gebruiken of door binnen een Dell software-interface of op de website Dell.com met betrekking tot uw aankoop op de knop of het vakje "Ik ga akkoord" te klikken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicebeschrijving en de afspraken die hierin per referentie zijn vermeld. Als u deze servicebeschrijving aangaat uit naam van een bedrijf of een andere juridische entiteit die u vertegenwoordigt, waarbij u bevoegd bent deze entiteit aan deze servicebeschrijving te binden, verwijst "u" of "klant" naar deze entiteit. De omvang van uw servicebeschrijving RCS-taken die door deze servicebeschrijving zijn gedekt, omvatten hulp op afstand voor de volgende onderwerpen gedurende de serviceperiode zoals op de factuur van de klant is vermeld. Services kunnen op uurbasis worden aangeschaft. Als een taak op uurbasis langer duurt dan de opgegeven tijd, draagt de klant mogelijk de verantwoordelijkheid om extra RCS-incidenten aan te schaffen voor elke extra periode (of een deel ervan). Beschikbare Consultingservice op afstand Virtualisatie Microsoft Exchange Beschrijving van de service* aan hypervisorsoftware, inclusief installatie, configuratie en aanbevelingen voor best practices. voor best practices voor lokale, gehoste en hybride omgevingen. Productbereik VMWare vsphere, Microsoft Hyper-V, Xen-Server Microsoft Exchange 2003 en recentere versies, Microsoft Office 365

2 Systeembeheer Gegevensbescherming en -herstel ( DPR ) Storagetechnologieën Gateway en netwerkbeveiliging Advies over onderwerpen die gerelateerd zijn aan toepassingen voor systeembeheer, inclusief installatie, configuratie en aanbevelingen voor best practices. Advies over onderwerpen die gerelateerd zijn aan Dell hardware die voor gegevensbescherming wordt gebruikt en aanbevelingen voor herstel, met inbegrip van evaluatie, installatie, configuratie en aanbevelingen voor best practices. Upgrade van SAN-gerelateerde software op hosts die op een SAN zijn aangesloten Dell Equallogic replicatieconfiguratie (omvat geen netwerktunnel voor iscsi-communicatie tussen sites) Dell Equallogic ASM/SNAP configuratie Software van Dell Equallogic Host Integration Tool kit (HIT kit) upgraden FC en iscsi onderwerpen Andere activiteiten die door Dell en de klant gezamenlijk zijn overeengekomen Switch opnieuw configureren / opnieuw installeren Spanning Tree-configuratie IP Sec VPN-configuratie Network Address Translation-configuratie Unified Threat Management (UTM)- configuratie Configuratie van firewall Configuratie van beveiliging en beleid Dell Management Plug-In voor VMware vcenter, Dell OpenManage Essentials en Dell SupportAssist, Microsoft SQL Server 2005 of nieuwer, Office 365, Microsoft System Center Operations Manager Backup Exec, CommVault Simpana Dell opslagservices inclusief: Dell Compellent, Dell Equallogic PS Series array, uitbreidingen van Disk Array Enclosures (DAE's), Dell PV NAS/MD SAN oplossingen en apparaten

3 Draadloze netwerkvoorzieningen Toegang tot distributienetwerken Kernlaag/ MPLS-netwerken Installatie, configuratie en herinstallatie van een PowerConnect controller, switch of draadloze toegangspunten IP Sec VPN-configuratie Network Address Translation-configuratie Configuratie van firewall Configuratie van beveiliging Doorsturen van toegangspunten Configuratie van mobiliteit Installatie, herconfiguratie en herinstallatie van switch POE- en VOIP-configuratie Configuratie van netwerkbewaking Spanning Tree-configuratie Configuratie van routering Configuratie van beveiliging van netwerk en Authentication, Authorization & Accounting (AAA)-beheer Installatie, herconfiguratie en herinstallatie van switch Configuratie van netwerkbewaking Spanning Tree-configuratie Configuratie van routering Configuratie van beveiliging van netwerk en Authentication, Authorization & Accounting (AAA)-beheer MPLS-configuratie IPv6-configuratie, PowerConnect W controllers en toegangspunten, Aruba netwerkcontrollers en toegangspunten, draadloze netwerkadapters en extra

4 Storage Area Network (SAN) netwerken Switch opnieuw configureren, opnieuw installeren Configuratie van netwerkbewaking Configuratie van iscsi-switch Configuratie van Fibre Channel-switch Fibre Channel Over Ethernet (FCoE)-configuratie * Andere werkzaamheden kunnen worden geleverd onder deze Servicebeschrijving en vallen onder de voorwaarden en bepalingen hierin. Contact opnemen met Dell om de service te plannen Een Dell vertegenwoordiger zal doorgaans ten laatste op de volgende werkdag na de factuurdatum met de klant contact opnemen om deze service te plannen, waarbij rekening moet worden gehouden met een aanlooptijd van ten minste drie werkdagen voordat met de werkzaamheden van de service kan worden gestart, op basis van een onderlinge overeenkomst met betrekking tot de beschikbaarheid van middelen. Deze service wordt uitgevoerd tijdens de kantooruren ( uur lokale tijd van de klant) van maandag tot vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen, tenzij via de projectmanager andere afspraken zijn gemaakt. Alle hosts moeten geconfigureerd zijn op het tijdstip van de geplande service. De service omvat niet het volgende: Onsite activiteiten of services. Geavanceerde support voor niet-ondersteunde software. Hardware- of softwareadvies dat niet op afstand kan worden geleverd. Schrijven van aangepaste scripts. Opnieuw gecompileerde kernels. Activiteiten van het type defect/reparatie onder garantie die via aparte servicecontracten worden afgehandeld. Ter beschikking stellen van aanvullende hardware- of softwarelicenties. Producten waarbij leveranciers support en updates voor hun software hebben afgebroken. Alle activiteiten die niet uitdrukkelijk in deze servicebeschrijving zijn vermeld.

5 Verplichtingen van de klant Back-up van configuratie/software/gegevens. De klant is ervoor verantwoordelijk dat een back-up wordt gemaakt van alle bestaande gegevens, software en toepassingen op de ondersteunde producten voordat Dell enige Services uitvoert. DELL KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR HET VERLIES OF HET HERSTEL VAN GEGEVENS OF PROGRAMMA'S, OF HET VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN SYSTEMEN OF HET NETWERK. Instellingen en vereisten voor netwerkbeveiliging. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle vereisten, parameters en informatie te verkrijgen die nodig zijn opdat Dell de geschikte hulp kan bieden met betrekking tot de configuratie en implementatie van alle beveiligingsinstellingen op deze apparaten. Dell zal alleen instellingen implementeren in overeenkomst met de richtlijnen van en goedkeuring door de klant. DELL KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE INBREUK OP DE BEVEILIGING, DIEFSTAL VAN GEGEVENS OF ENIG VERLIES VAN GEBRUIK VAN SYSTEMEN, TOEPASSINGEN OF HET NETWERK. Ervoor zorgen dat de gewenste configuratie voldoet aan de minimale systeemvereisten voor hardwareen softwareconfiguratie (servicepack/kernel, BIOS, enz.). De klant dient de vertrouwelijkheid te beschermen van het bestelnummer dat de klant van Dell krijgt met betrekking tot deze services. Dell is niet verantwoordelijk voor onbevoegd gebruik van een klantencontract of bestelnummer. De klant verklaart hierbij en garandeert, zowel voor de klant als voor Dell, de toestemming te hebben gekregen voor de toegang tot en het gebruik van alle hardware- en softwareonderdelen, inclusief de opgeslagen gegevens, voor het aanbieden of uitvoeren van deze services. Als de klant nog niet over deze toestemming beschikt, is de klant ervoor verantwoordelijk dat deze toestemming op eigen kosten wordt verkregen, voordat de klant Dell verzoekt deze services uit te voeren. De klant moet voor alle hardware- en softwareonderdelen over geldige licenties beschikken en deze kunnen voorleggen. De klant moet voldoende tijd voorzien om de serviceactiviteit volledig uit te voeren. Doorgaans hoeft voor deze services geen downtime van het systeem te worden voorzien; mogelijk is het echter wel vereist dat deze services gedurende onderhoudsperiodes worden uitgevoerd. Het ID van de locatie van de klant moet op de EMC Powerlink website worden geregistreerd voor activiteiten waarbij EMC software is vereist. De klant is verantwoordelijk voor alle fysieke hardware-installaties of -wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering op afstand van deze service. De klant moet voor alle betrokken systemen over een geldig supportcontract voor hardware (zoals ProSupport for Your Enterprise ) beschikken. De klant moet zorgen voor een contactpersoon die beschikbaar is en over de mogelijkheid beschikt om met Dell samen te werken via internetgebaseerde sessies tegen een verbindingssnelheid van 1 Mbps of sneller. De klant moet fysiek de hardware installeren of enige andere onsite activiteiten uitvoeren die noodzakelijk zijn voor de externe uitvoering van deze service. Dell is niet verantwoordelijk voor enige hardware- of softwarefouten die kunnen optreden bij de uitvoering van de Consultingservice op afstand. De klant is verantwoordelijk voor het onderhoud van het geschikte servicecontract met Dell of een andere leverancier voor dergelijke hulp van het type defect/reparatie. OPMERKING: als de klant de in deze servicebeschrijving vermelde verplichtingen en voorwaarden niet naleeft, is Dell niet verplicht om de service te verlenen.

6 Belangrijke aanvullende informatie Advies over onderwerpen. Dell zal de beste inspanningen leveren om vragen over het opgegeven onderwerp tijdig en naar beste vermogen te beantwoorden. Indien gedurende de samenwerking een vraag onbeantwoord blijft of wanneer wordt bepaald dat een vraag buiten het bereik van de toegewezen consultant valt, kan Dell een andere consultant toewijzen die meer hulp kan bieden. In deze situaties worden mogelijk tijdswijzigingen in overweging genomen en wordt de planning aangepast indien dat nodig is om te garanderen dat de klant een redelijke hoeveelheid advies ontvangt. Beperkingen voor de support. Dell is niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen in prestaties ten gevolge van oorzaken buiten zijn controle. Service geldt alleen voor toepassingen waarvoor het Ondersteunde product werd ontworpen. Termijn. De klant ontvangt de services voor de termijn die is weergegeven op de factuur van de klant of het afgesproken gebruik van de betreffende incidenten, als dit eerder is. Annulering. Dell heeft het recht om op elk gewenst ogenblik gedurende de serviceperiode deze service om een van de volgende redenen te annuleren: de klant betaalt de verschuldigde totaalprijs voor deze service niet volgens de bepalingen op de factuur; de klant geeft een verkeerde voorstelling aan Dell of medewerkers van Dell; de klant weigert mee te werken met de technicus die de klant helpt, of de klant bedreigt deze persoon, op welke manier dan ook; de klant maakt herhaaldelijk misbruik van deze service voor problemen die niet onder de servicebeschrijving vallen; of de klant pleegt inbreuken op of houdt zich niet aan alle bepalingen en voorwaarden die in deze servicebeschrijving worden vermeld. Als Dell deze service annuleert, zal Dell de klant schriftelijk op de hoogte brengen van de annulering, op het adres dat in onze klantgegevens is vermeld. Deze kennisgeving omschrijft de reden voor annulering en vermeldt de effectieve datum waarop de annulering ingaat. Deze datum zal niet eerder vallen dan dertig (30) dagen na de datum waarop Dell de kennisgeving van annulering naar de klant verzendt, tenzij de wet van de staat of het land een andere regelgeving voor annulering voorziet, die altijd geldt en niet door andere overeenkomsten kan worden gewijzigd. De klant heeft het recht op een evenredige terugbetaling van supportvergoedingen waar niets meer tegenover staat, maar die de klant wel al heeft betaald. Terugbetalingen worden door Dell naar eigen goeddunken bepaald op basis van de periode die al is verstreken en/of het aantal supportincidenten. De klant kan deze service niet annuleren, tenzij deze mogelijkheid wordt voorgeschreven door de toepasselijke regelgeving van overheidswege, die niet bij overeenkomst mag worden gewijzigd. Alleen van klanten in Brazilië: indien de klant deze service voor het einde van de termijn annuleert zonder vermelding van enige reden, moet de klant bij wijze van boete aan Dell 50% van de waarde betalen die de klant normaal tegen het einde van de overeengekomen services zou moeten betalen, bovenop de reeds verschuldigde bedragen. Niet overdraagbaar. De services zijn niet overdraagbaar. De klant mag de services niet gebruiken met betrekking tot een servicebureau of een andere distributie- of deelregeling namens externe partijen of voor hardware of software die geen rechtstreekse eigendom is van de klant. Autorisatie/reservatie voor externe toegang. Door de services aan te kopen en te aanvaarden, stemt de klant ermee in Dell en/of de aangewezen vertegenwoordigers van Dell externe toegang te geven tot de systemen waarop de service van toepassing is. Dell behoudt zich het recht voor om de service te weigeren, als Dell van mening is dat de taak niet op afstand kan worden uitgevoerd.

7 Verantwoordelijkheid van de partijen. GEEN VAN DE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST OF DE SERVICES, PRODUCTEN OF SOFTWARE DIE DOOR DELL WORDEN GELEVERD. GEEN VAN DE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR HET VOLGENDE, DIRECT OF INDIRECT: (A) VERLIES AAN OPBRENGSTEN, INKOMSTEN, WINST OF SPAARGELD, (B) VERLIES OF SCHADE AAN GEGEVENS OF SOFTWARE, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN SYSTEEM (OF SYSTEMEN) OF NETWERK(EN), OF HET HERSTEL DAARVAN, (C) VERLIES VAN BEDRIJFSMOGELIJKHEDEN, (D) BEDRIJFSSTORINGEN OF -DOWNTIME, (E) VERLIES VAN GOODWILL OF REPUTATIE, OF (F) SERVICES, PRODUCTEN OF SOFTWARE DIE NIET BESCHIKBAAR IS VOOR GEBRUIK, OF DE VERWERVING VAN VERVANGENDE SERVICES, PRODUCTEN OF SOFTWARE. a) De totale aansprakelijkheid van Dell voor alle mogelijke claims die voortkomen uit, of verband houden met deze service (inclusief alle software die hieronder wordt geleverd) in elk contractjaar is niet groter dan het totale bedrag dat de klant heeft betaald tijdens het voorafgaande contractjaar van deze servicebeschrijving. b) De voornoemde beperkingen, uitsluitingen en disclaimers zijn van toepassing, ongeacht of de claim voor dergelijke schade gebaseerd is op een contract, garantie, risico-aansprakelijkheid, nalatigheid, onrechtmatige daad of anderszins, voor elke claim. Voor zover de van toepassing zijnde wet een beperking daarin verbiedt, stemmen de partijen ermee in dat een dergelijke beperking automatisch wordt aangepast, maar slechts in zoverre dat de beperking toegestaan wordt gemaakt tot de volledige mate die mogelijk is onder dergelijke wetgeving. De partijen stemmen ermee in dat de beperkingen op de hierin genoemde aansprakelijkheden overeengekomen risicoverdelingen zijn, die deels de overweging vormen voor Dells verkoop van Producten, software en Services aan Klant, en dat dergelijke beperkingen van toepassing zijn, niettegenstaande het mislukken van een essentiële bedoeling van een beperkte remedie, zelfs als een partij is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke aansprakelijkheden. Aanvullende bepalingen en voorwaarden. Elke RCS-gebeurtenis wordt bepaald door de overeenkomstige servicebeschrijving en volgt zodoende de beperkingen (beschreven in de respectieve secties van elke servicebeschrijving, met name Overzicht van de service, Deze service omvat niet het volgende en Verplichtingen van de klant ) en het overzicht van de stappen (beschreven in de respectieve sectie Belangrijkste onderdelen van de service van elke servicebeschrijving) en andere voorwaarden en bepalingen zoals vermeld in elke afzonderlijke servicebeschrijving. Equallogic, PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, Force 10, OptiPlex, Precision en Latitude zijn handelsmerken van Dell, Inc. Cisco Catalyst en Cisco Nexus zijn geregistreerde handelsmerken van Cisco Systems, Inc. Brocade is het geregistreerde handelsmerk van Brocade Communication Systems, Inc. Juniper is het geregistreerde handelsmerk van Juniper Networks, Inc. Aruba is het geregistreerde handelsmerk van Juniper Networks, Inc. VMware is het geregistreerde handelsmerk van VMware, Inc. Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Red Hat is een geregistreerd handelsmerk van Red Hat, Inc. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. Novell, NetWare en SUSE zijn geregistreerde handelsmerken van Novell, Inc. IBM en AIX zijn geregistreerde handelsmerken van International Business Machines Corporation. Sun en Solaris zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. Backup Exec en Norton AntiVirus zijn handelsmerken van Symantec Corporation. CommVault Galaxy is een handelsmerk van CommVault Systems, Inc. EMC, CLARiiON en Navisphere zijn geregistreerde handelsmerken van EMC, Corp.

Simplified Appliance en Desktop-as-a-Service (DAAS).

Simplified Appliance en Desktop-as-a-Service (DAAS). Servicebeschrijving Remote Advisory Service Inleiding tot uw serviceovereenkomst Remote Advisory Services ( RAS ) bieden hulp op afstand bij bepaalde IT-infrastructuurtaken ( Service of Services ). Elke

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Remote Consulting Service. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Remote Consulting Service. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving Servicebeschrijving Remote Consulting Service Inleiding serviceovereenkomst Remote Consulting Services ( RCS ) bieden hulp op afstand bij bepaalde IT-infrastructuurtaken ( Service of Services ). Elke RCS-taak

Nadere informatie

Servicebeschrijving Remote Advisory Service

Servicebeschrijving Remote Advisory Service Overzicht van de service Dell is verheugd de s (hierna genoemd de "service" of "services") aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (de servicebeschrijving ) zijn vermeld. Dankzij Remote

Nadere informatie

Serviceomschrijving. Adviesservice op afstand. Inleiding van uw serviceovereenkomst. De omvang van uw serviceovereenkomst

Serviceomschrijving. Adviesservice op afstand. Inleiding van uw serviceovereenkomst. De omvang van uw serviceovereenkomst Serviceomschrijving Adviesservice op afstand Inleiding van uw serviceovereenkomst Adviesservices op afstand ("RCS") bieden hulp op afstand bij bepaalde IT-infrastructuurtaken ("Service" of "Services").

Nadere informatie

Servicebeschrijving Proactive Maintenance

Servicebeschrijving Proactive Maintenance Overzicht van de service Dell is verheugd de Service (hierna genoemd de service ) aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (de servicebeschrijving ) zijn vermeld. biedt Dell-klanten een

Nadere informatie

Serviceomschrijving. Adviesservice op afstand. Inleiding bij uw serviceovereenkomst. Taken die onder uw serviceovereenkomst vallen

Serviceomschrijving. Adviesservice op afstand. Inleiding bij uw serviceovereenkomst. Taken die onder uw serviceovereenkomst vallen Serviceomschrijving Adviesservice op afstand Inleiding bij uw serviceovereenkomst Adviesservice op afstand ( AOA ) is hulp of afstand bij bepaalde taken op het gebied van IT-infrastructuur ( Service of

Nadere informatie

Servicebeschrijving On-site Diagnosis

Servicebeschrijving On-site Diagnosis Overzicht van de service Dell is verheugd de Service (hierna genoemd de service ) aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (de servicebeschrijving ) zijn vermeld. Deze service biedt optionele

Nadere informatie

Omvang van de Compellent Health Check-services

Omvang van de Compellent Health Check-services Servicebeschrijving Dell Compellent SAN Health Check Service-overzicht Deze servicebeschrijving ("Servicebeschrijving") wordt aangegaan door u als de klant ("u" of "Klant") en de Dell-entiteit die op uw

Nadere informatie

Implementatie op afstand van extra opslag in een SAN- of DASomgeving

Implementatie op afstand van extra opslag in een SAN- of DASomgeving Servicebeschrijving Implementatie op afstand van extra opslag in een SAN- of DASomgeving Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service voorziet in ondersteuning op afstand bij een door de klant uitgevoerde

Nadere informatie

Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens

Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens Overzicht van de service Het is Dell een genoegen de service voor het tracking

Nadere informatie

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8 Overzicht van de service Dell is verheugd (hierna genoemd de service of services ) aan te bieden voor bepaalde server-, opslag-, desktop- en notebooksystemen en printers (hierna genoemd de ondersteunde

Nadere informatie

Externe implementatie van replicatie op Dell Fluid File System NAS apparaat

Externe implementatie van replicatie op Dell Fluid File System NAS apparaat Servicebeschrijving Externe implementatie van replicatie op Dell Fluid File System NAS apparaat Inleiding serviceovereenkomst Deze service betreft de externe implementatie van een enkele Dell Fluid File

Nadere informatie

Implementatie van Dell vstart Compellent oplossing

Implementatie van Dell vstart Compellent oplossing Servicebeschrijving Implementatie van Dell vstart Compellent oplossing Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service zorgt voor de onsite implementatie van één Dell vstart Compellent oplossing ( Oplossing

Nadere informatie

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Care Pack Services Technische informatie HP Installation and Startup Service for HP Insight Control biedt implementatie en basisconfiguratie

Nadere informatie

Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0

Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0 Beschrijving service Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0 Inleiding bij uw serviceovereenkomst Deze Service voorziet in het op afstand implementeren van

Nadere informatie

Externe configuratie van een Dell KACE K1000, Servicedesk

Externe configuratie van een Dell KACE K1000, Servicedesk Servicebeschrijving Externe configuratie van een Dell KACE K1000, Servicedesk Inleiding serviceovereenkomst Deze service betreft de externe configuratie van één enkel Dell KACE K1000 Series-apparaat voor

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie en inspectie van een Dell PowerEdge -server

Servicebeschrijving Installatie en inspectie van een Dell PowerEdge -server Service-SKU's Zie bijlage A. Serviceoverzicht Servicebeschrijving Installatie en inspectie van een Dell PowerEdge -server Deze Service omvat de fysieke installatie, de inspectie en het opstarten van één

Nadere informatie

Remote Implementation of a Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance

Remote Implementation of a Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance Servicebeschrijving Remote Implementation of a Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service betreft de externe configuratie van een Dell PowerVault DL2000

Nadere informatie

Externe harde schijf van Dell. Gebruikshandleiding

Externe harde schijf van Dell. Gebruikshandleiding Externe harde schijf van Dell Gebruikshandleiding Opmerkingen, waarschuwingen en gevaar-kennisgevingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van uw computer.

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

Servicebeschrijving Basic Hardware Support

Servicebeschrijving Basic Hardware Support Overzicht van de service Dell is verheugd de (hierna genoemd de service of basisservice ) aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (hierna genoemd de servicebeschrijving ) zijn vermeld,

Nadere informatie

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services Servicebeschrijving voor Dell 1. INLEIDING BIJ UW SERVICEOVEREENKOMST (IT adviesservices): Dit is een servicepakket dat ten doel heeft om downtime te reduceren en u te helpen uw IT omgeving te optimaliseren

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Service-overzicht. Copilot Support-voorwaarden

Servicebeschrijving. Service-overzicht. Copilot Support-voorwaarden Servicebeschrijving Copilot Support-voorwaarden Service-overzicht Deze servicebeschrijving ("Servicebeschrijving") wordt aangegaan door u als de klant ("u" of "Klant") en de Dell-entiteit die op uw factuur

Nadere informatie

Dell servicebeschrijving

Dell servicebeschrijving Dell servicebeschrijving Support voor één indicent van verlopen garanties Zakelijke klanten Inleiding Dell biedt support voor één indicent van verlopen garanties Zakelijke klanten (de Service(s) ) in overeenstemming

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie van een PowerConnect -switch

Servicebeschrijving Installatie van een PowerConnect -switch Servicebeschrijving Installatie van een PowerConnect -switch Service-SKU's Zie bijlage A Serviceoverzicht Deze Service omvat de fysieke installatie van één PowerConnect Ethernet-switch, inclusief de installatie

Nadere informatie

Projectvoorstel SAN migratie NSG

Projectvoorstel SAN migratie NSG Projectvoorstel SAN migratie NSG De Wal ICT Auteur: Lucas de Wal Wilhelminastraat4 Functie: Netwerkspecialist/Consultant 6851 KP Huissen E-mail: info@dewal-ict.nl Tel: 026 363 74 40 Document referentie:

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell System Track Services

Servicebeschrijving Dell System Track Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Servicebeschrijving Dell System Track Services Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de klant ) en de Dell-eenheid

Nadere informatie

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST 2. OMVANG VAN SERVICES

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST 2. OMVANG VAN SERVICES Servicebeschrijving voor Dell 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST : Dit is een servicepakket dat ten doel heeft om downtime te reduceren en u te helpen uw IT-omgeving te optimaliseren met behulp van

Nadere informatie

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft DOOR NAAR HET EINDE VAN DEZE AANVULLING OP DE MSPP-OVEREENKOMST (MICROSOFT PARTNER PROGRAM) TE BLADEREN EN OP DE KNOP 'AKKOORD' TE KLIKKEN, BEVESTIGT

Nadere informatie

HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden

HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden PC Tune-up service: HP biedt een eenmalige PC Tune-up service, die wordt beschreven in deze Serviceovereenkomst (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

Gegevensmigratie naar een Dell Compellent-opslagarray

Gegevensmigratie naar een Dell Compellent-opslagarray Beschrijving service Gegevensmigratie naar een Dell Compellent-opslagarray Inleiding bij uw serviceovereenkomst Deze service biedt gegevensmigratie naar een net geïmplementeerd Dell Compellent-opslagarray.

Nadere informatie

Designjet Z6600-productieprinter Designjet Z6800-fotoproductieprinter. Beperkte garantie

Designjet Z6600-productieprinter Designjet Z6800-fotoproductieprinter. Beperkte garantie Designjet Z6600-productieprinter Designjet Z6800-fotoproductieprinter Beperkte garantie Beperkte garantie van Hewlett-Packard HP product Printer Software Printkop Print- of inktpatroon Onderhoudspatroon

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie van een Dell-server, -opslag of -randapparaat

Servicebeschrijving Installatie van een Dell-server, -opslag of -randapparaat Servicebeschrijving Installatie van een Dell-server, -opslag of -randapparaat Service-SKU's Zie bijlage A. Serviceoverzicht Deze Service omvat de fysieke installatie, inclusief opstarten, van een van de

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Opmerking: als configuratiewijzigingen nodig zijn, is mogelijk een offline onderhoudsperiode vereist.

Opmerking: als configuratiewijzigingen nodig zijn, is mogelijk een offline onderhoudsperiode vereist. Servicebeschrijving Validation of a Basic Dell EqualLogic SAN Overzicht van de service Deze service omvat de onsite validering van één Dell EqualLogic Storage Area Network (SAN)-omgeving (het ondersteunde

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Battery Replacement Service (BRS) (batterijvervanging) voor Field- Replaceable Unit-batterijen (FRU)

Servicebeschrijving. Battery Replacement Service (BRS) (batterijvervanging) voor Field- Replaceable Unit-batterijen (FRU) Servicebeschrijving Battery Replacement Service (BRS) (batterijvervanging) voor Field- Replaceable Unit-batterijen (FRU) 1. Serviceoverzicht De Battery Replacement Service (batterijvervanging) voor Field-Replaceable

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Pagina 1 van 7. 1 Certificering VSP6 juni 2015

Curriculum Vitae. Pagina 1 van 7. 1 Certificering VSP6 juni 2015 Curriculum Vitae Naam : Mathieu Woonplaats : Den Haag Geboortejaar : 1976 Geboorteplaats : Amsterdam Karakteristieken : Doorzetter, aanpakker. Enthousiasmerend, denker en doener. Daadkrachtig en vasthoudend

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Sake- Senior IT engineer Regio: Zeeland Geboortejaar: 1966 Rijbewijs: Ja

Sake- Senior IT engineer Regio: Zeeland Geboortejaar: 1966 Rijbewijs: Ja Sake- Senior IT engineer Regio: Zeeland Geboortejaar: 1966 Rijbewijs: Ja Persoonlijk profiel Ik ben een technisch georiënteerde, enthousiaste specialist met een zeer ruime werkervaring. In vele complexe

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapedrive

Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapedrive Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapedrive Service-SKU's Zie bijlage A Serviceoverzicht Deze Service omvat de installatie van één Dell PowerVault -tapedrive en toebehoren op een

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Recycling

Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Recycling Dell Services Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Recycling Overzicht van de service Het doet Dell genoegen Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Landstra & de Groot webdesign te Appingedam Landstra & de Groot webdesign Wijkstraat 69 9901 AH Appingedam 0596-683328 info@landstradegroot.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Dell ProSupport Point of Need-service. Inleiding. De omvang van deze service

Servicebeschrijving. Dell ProSupport Point of Need-service. Inleiding. De omvang van deze service Servicebeschrijving Dell ProSupport Point of Need-service Inleiding Dell biedt met genoegen Dell ProSupport Point of Need-services aan (de Service(s) ) in overeenstemming met deze servicebeschrijving (

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.0, 14-12-07 Pagina 1 van 8

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.0, 14-12-07 Pagina 1 van 8 Overzicht van de service Dell is verheugd (hierna genoemd de service of services ) aan te bieden voor bepaalde server-, opslag-, desktop- en notebooksystemen en printers (hierna genoemd de ondersteunde

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding Versie: 1.2 SWD-1909281-1129093354-006 Inhoudsopgave BlackBerry News... 2 Aan de slag met de BlackBerry News-app... 2 De BlackBerry News-app aanpassen...

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving Dell Servicebeschrijving 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST Advanced Network Monitoring: Het uitvallen van het netwerk of problemen met de prestaties van het netwerk kunnen aanzienlijke economische

Nadere informatie

Veelgestelde vragen: Gegevensbescherming Veelgestelde vragen over Backup Exec 2010

Veelgestelde vragen: Gegevensbescherming Veelgestelde vragen over Backup Exec 2010 Uit welke producten bestaat deze versie van de Symantec Backup Exec -serie? Symantec Backup Exec 2010 biedt betrouwbare back-up en herstel, ontworpen voor uw groeiende onderneming. Bescherm op eenvoudige

Nadere informatie

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken.

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken. Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw MobileTrack Zorgriem. Deze Zorgriem is kant en klaar voor gebruik. Aan/uit zetten van de Zorgriem: - Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Dell Advanced Network Management Services Servicebeschrijving

Dell Advanced Network Management Services Servicebeschrijving Dell Servicebeschrijving 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST Advanced Network Management: Het uitvallen van het netwerk of problemen met de prestaties van het netwerk kunnen aanzienlijke economische

Nadere informatie

Servicebeschrijving Basic Hardware Service

Servicebeschrijving Basic Hardware Service Servicebeschrijving Basic Hardware Service Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst ( Overeenkomst of Servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of Klant ) en Dell. Door deze

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie van Microsoft Windows -besturingssysteem op een Dell PowerEdge -server

Servicebeschrijving Installatie van Microsoft Windows -besturingssysteem op een Dell PowerEdge -server Service-SKU's Zie bijlage A Servicebeschrijving Installatie van Microsoft Windows -besturingssysteem op een Dell PowerEdge -server Serviceoverzicht Deze Service omvat de onsite installatie van en het uitvoeren

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende Personalia Naam: Frans Geboortedatum: 19-03-1987 Woonplaats: Weesp Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs: B Profiel Frans is een sociaal ingesteld persoon die graag met mensen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL CHECKPOINT

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL CHECKPOINT Definities Social Checkpoint: de V.O.F Social Checkpoint, gevestigd in Nederland, aan de Theo Uden Masmanstraat 44, Amersfoort, 3813ZE. KvK nr. 58535373 Activering: treedt op wanneer de desbetreffende

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Basic Enterprise Support (Basic Support voor bedrijven)

Servicebeschrijving: Basic Enterprise Support (Basic Support voor bedrijven) Dell Services Servicebeschrijving: Basic Enterprise Support (Basic Support voor bedrijven) DE HIERONDER VERMELDE SERVICES WORDEN AANGEBODEN IN OVEREENKOMST MET DEZE SERVICEBESCHRIJVING, VOLGENS DE BEPALINGEN

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Commerciële krachtapparatuur

Commerciële krachtapparatuur Commerciële krachtapparatuur Beperkte garantie Beperkte garantie Voor commerciële krachtapparatuur van Precor die gefabriceerd is na de datum waarop deze beperkte garantie ingaat. NEEM DEZE GARANTIEVOORWAARDEN

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5 Installatiehandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 5. Deze publicatie heeft betrekking op versie 7, release 5, modificatie 0 van het programma

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

"EULA" (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS

EULA (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS "EULA" (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "EULA" of "Overeenkomst") regelt het gebruik van de applicatiesoftware

Nadere informatie

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende:

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende: Servicebeschrijving Externe implementatie of replicatie van Dell EqualLogic FS7xxx Inleiding Dell biedt u graag de externe implementatie van één Dell EqualLogic FS7xxx of de implementatie van replicatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING ACCOUNT VOOR NATUURLIJKE PERSOON Versie d.d. 13.06.

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING ACCOUNT VOOR NATUURLIJKE PERSOON Versie d.d. 13.06. BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING ACCOUNT VOOR NATUURLIJKE PERSOON Versie d.d. 13.06.2011 Begripsomschrijvingen: Account: Ruimte voor collaboratieve berichten

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0 Services aanvragen Handboek voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 3. Deze publicatie heeft betrekking op versie 10, release 4, modificatie 0

Nadere informatie

Specificaties van de aanbieding Remote Infrastructure Monitoring

Specificaties van de aanbieding Remote Infrastructure Monitoring Overzicht van de service Specificaties van de aanbieding Remote Infrastructure Monitoring Deze service biedt Dell Remote Infrastructure Monitoring-services (RIM, de Service of Services ) zoals deze in

Nadere informatie

HP Data Replication Solution Service voor Continuous Access voor de P9000 XP disk familie

HP Data Replication Solution Service voor Continuous Access voor de P9000 XP disk familie HP Data Replication Solution Service voor Continuous Access voor de P9000 XP disk familie HP Care Pack Services Technische info HP Data Replication Solution Service voor Continuous Access biedt implementatie

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN I-WEBS Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van I-webs. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan

Nadere informatie

Installatie en implementatie van een Dell Network Switch Layer 3

Installatie en implementatie van een Dell Network Switch Layer 3 Servicebeschrijving Installatie en implementatie van een Dell Network Switch Layer 3 Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service omvat de installatie en implementatie van Dell PowerConnect of Dell

Nadere informatie

ServicePac Overeenkomst voor IBM Garantieservice-upgrade, IBM Onderhoudsservice, IBM Onderhoudsservice-upgrade en IBM Software Ondersteuningsservice

ServicePac Overeenkomst voor IBM Garantieservice-upgrade, IBM Onderhoudsservice, IBM Onderhoudsservice-upgrade en IBM Software Ondersteuningsservice ServicePac Overeenkomst voor IBM Garantieservice-upgrade, IBM Onderhoudsservice, IBM Onderhoudsservice-upgrade en IBM Software Ondersteuningsservice BELANGRIJKE KENNISGEVING: LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell ProSupport for OEM

Servicebeschrijving Dell ProSupport for OEM Servicebeschrijving Dell ProSupport for OEM 1. OVERZICHT VAN BEPALINGEN EN VOORWAARDEN Deze servicebeschrijving ( servicebeschrijving ) is een overeenkomst die is aangegaan door de Original Equipment Manufacturer

Nadere informatie

Downloaden! Uitgave 1

Downloaden! Uitgave 1 Downloaden! Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Telefoonnummer: +31 (0) 6 16 79 29 52 vincent.smits@meduma.nl Geboortedatum: 18 augustus 1982 Geboorteplaats: Geslacht:

Telefoonnummer: +31 (0) 6 16 79 29 52 vincent.smits@meduma.nl Geboortedatum: 18 augustus 1982 Geboorteplaats: Geslacht: Laatst gewijzigd op 10 september 2014 Laatst beschikbare versie is via de volgende URL te downloaden http://www.meduma.nl/cv PERSONALIA Naam : Smits Voornaam: Vincent Adres: Spica 17 Postcode: 2743 MG

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

2015 RUBY BONUS OFFICIËLE REGELS

2015 RUBY BONUS OFFICIËLE REGELS 2015 RUBY BONUS OFFICIËLE REGELS 1. Subsidiabiliteit. Deze 2015 Ruby Bonus promotie (hierna "promotie") is een promotie ontworpen om de distributeurs van It Works Marketing, Inc. en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Servicebeschrijving Upgrade van een Dell PowerEdge -server

Servicebeschrijving Upgrade van een Dell PowerEdge -server Servicebeschrijving Upgrade van een Dell PowerEdge -server Service-SKU's Zie bijlage A Serviceoverzicht Deze Service omvat de installatie van één PowerEdge Advanced System Upgrade in één Dell PowerEdge-server

Nadere informatie

Dell Support Services. Ondersteun toekomstige ontwikkelingen.

Dell Support Services. Ondersteun toekomstige ontwikkelingen. Dell Support Services Ondersteun toekomstige ontwikkelingen. Welkom in de toekomst De toekomst is al begonnen. In de snel veranderende zakelijke omgeving van tegenwoordig moet u uw IT-budget effectief

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van colocated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Externe implementatie van Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Externe implementatie van Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeschrijving Externe implementatie van Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inleiding Dell is verheugd om te zorgen voor de externe implementatie van een Dell Desktop Virtualization Solution

Nadere informatie

Dell servicebeschrijving

Dell servicebeschrijving Dell servicebeschrijving Recycling van IT-bedrijfsmiddelen - EMEA Inleiding Dell biedt u graag de services voor wederverkoop en hergebruik van IT-bedrijfsmiddelen (de Service(s) ) aan in overeenstemming

Nadere informatie