Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0"

Transcriptie

1 Beschrijving service Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0 Inleiding bij uw serviceovereenkomst Deze Service voorziet in het op afstand implementeren van twee Servers (het "Ondersteunde product" of "Ondersteunde producten") als aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellentopslagarrayomgeving, zoals meer gedetailleerd uiteengezet in deze Servicebeschrijving (de "Service" of "Services"). Deze Service omvat: Assistentie op afstand voor installatie en bekabeling voor Hostbusadapter ("HBA") of Netwerkkaart ("NIC") Configuratie van de switched fabric van het SAN (Storage Area Network). Configuratie van op de host gebaseerde software en aangekoppelde opslagvolumes. Deze service is alleen beschikbaar voor Dell Compellent-opslagoplossingen en is niet beschikbaar op Dell EMC, Dell EqualLogic, Dell PowerVault of enige oplossingen die niet van Dell afkomstig zijn. Een vertegenwoordiger van Dell zal contact met de klant opnemen om deze Service te plannen, waarbij een aanlooptijd van minstens tien werkdagen in acht wordt genomen voordat de Service start, op basis van een wederzijds overeengekomen beschikbaarheid van bronnen. Deze Service wordt geleverd tijdens de normale openingstijden van Dell, volgens de plaatselijke tijd van de Klant, op maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van feestdagen), tenzij andere afspraken zijn gemaakt via het verkoopteam van Dell en het projectmanagement. Deze Servicebeschrijving ("Servicebeschrijving") wordt aangegaan tussen u, de klant ("u" of "Klant") en de Dell-entiteit die op uw factuur is geïdentificeerd voor de aanschaf van deze Service. Deze Service wordt geleverd in verband met de door de Klant afzonderlijk ondertekende hoofdserviceovereenkomst met Dell, die de verkoop van deze Service (zoals hierna gedefinieerd) expliciet autoriseert of, indien geen overeenkomst van dien aard bestaat, met Dell's verkoopvoorwaarden voor commerciële klanten, die u kunt vinden op (u kunt deze inzien op in de Verenigde Staten) of op uw plaatselijke Dell.com-website en die door middel van verwijzing in zijn geheel hierin is opgenomen. Door uw order voor de Services te plaatsen, door de Services of daaraan verwante software te gebruiken of door op de knop of het vak "Akkoord" te klikken in verband met uw aankoop of binnen een software-interface van Dell, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicebeschrijving en de overeenkomsten die hierin per verwijzing zijn opgenomen. Als u deze Servicebeschrijving aangaat namens een bedrijf of een andere rechtspersoon, verklaart u dat u gemachtigd bent een dergelijke rechtspersoon aan deze Servicebeschrijving te binden, in welk geval "u" of "Klant" naar een dergelijke rechtspersoon zal verwijzen. 1 Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0 7 februari 2011

2 Service vervalt 1 jaar na aankoop. BEHALVE WAAR HET TOEPASSELIJKE RECHT ANDERS VEREIST, MAG U DEZE SERVICE EEN KEER GEBRUIKEN TIJDENS THE PERIODE VAN 1 JAAR DIE VOLGT OP DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPDATUM ("VERVALDATUM"). DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPDATUM WORDT GEDEFINIEERD ALS DE VROEGERE DATUM: OF DE DATUM VAN DE FACTUUR VOOR DE SERVICE OF DE DATUM VAN DE ORDERBEVESTIGING VAN DELL. DELL'S LEVERING VAN DE SERVICE WORDT ALS GESCHIED BESCHOUWD NA DE VERVALDATUM VAN DE SERVICE, ZELFS ALS U DE SERVICE NIET GEBRUIKT. De reikwijdte van uw Serviceovereenkomst SKU's service Zie Bijlage A De belangrijkste stappen voor de Service omvatten Implementatie en testen: 1. Bel de klant en maak een plan voor het leveren van de Service. 2. Verstrek waar nodig assistentie op afstand om de klant te begeleiden bij het juist installeren en bekabelen van HBA en NIC. 3. Valideer dat de firmware van de host een goedgekeurde versie is: a. Bij Dell-hardware, bijwerken waar nodig. b. Bij hardware die niet van Dell is, zorgen dat de klant de firmware waar nodig bijwerkt. 4. Ga na of de klant de HBA('s) of NIC('s) in ondersteunde servers heeft geïnstalleerd. 5. Ga na of de firmware van de HBA('s) of NIC('s) de juiste versie heeft; update waar nodig. 6. Installeer het stuurprogramma voor de HBA('s) of NIC('s) waar nodig op het hostbesturingssysteem. 7. Installeer de iscsi-initiator, indien nodig. 8. Configureer IP-adressen van de de iscsi-netwerkkaarten ("NIC('s)"). 9. Configureer de interconnect voor de opslag-fabric: a. Configureer de aanbevolen iscsi-switchinstellingen. b. Configureer/zone waar nodig host-ports voor de switch-fabrics. 10. Installeer eventueel vereiste op de host gebaseerde serversoftware voor de opslagarray. 11. Configureer de MPIO-failoversoftware van het ondersteunde gebruikte besturingssysteem. 12. Wijs hosts toe aan de juiste volumes. Productkennis: 1. Demonstreer de failovermogelijkheid, indien van toepassing. Afsluiting project: 1. Lever documentatie die de uitgevoerde diensten weergeeft. 2. Verkrijg bevestiging van uitgevoerde Services van de klant. Uitgesloten services Op locatie configureren of opstellen, in welke vorm dan ook. Installatie van netwerkbesturingssysteem ("NOS"). Installatie van extra glasvezelkanalen of Ethernet-switches in het SAN. Installatie of configuratie van schijfbehuizingen in het Dell Compellent-opslagarray. Enige activiteiten anders dan de activiteiten die specifiek in deze Servicebeschrijving worden aangegeven. 2 Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell

3 Algemene voorwaarden voor uw Service 1 Ondersteunde producten Deze Service is beschikbaar op selecte computers van de typen Dell OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems en selecte Dell-printers, die in een standaardconfiguratie worden gekocht. Er worden regelmatig producten toegevoegd aan de lijst met ondersteunde producten. Neem vooral contact op met uw Dellverkoopvertegenwoordiger voor de laatste lijst van Services die voor uw Dell-producten beschikbaar zijn. Elk Ondersteund product word gelabeld met een serienummer (het "Servicelabel"). De Klant moet voor elk Ondersteund product een afzonderlijke Serviceovereenkomst aanschaffen. Een printer die tegelijk met een laptop wordt gekocht valt bijvoorbeeld niet onder het servicecontract van de laptop: voor zowel de printer als voor de laptop is een eigen servicecontract nodig. Verwijs naar het Servicelabel op uw Ondersteund product wanneer u contact met Dell opneemt over deze Service. 2 Looptijd service A Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop u uw order plaatst en blijft van kracht gedurende de Looptijd van de Service. De "Looptijd van de service" begint op de datum van aankoop en blijft van kracht gedurende de periode die op het Bestelformulier is aangegeven. Het aantal systemen, licenties, installaties, opstellingen, beheerde eindpunten of eindgebruikers waarvoor de Klant een of meer Services (zoals hierna gedefinieerd) heeft aangeschaft, het tarief of de prijs en de toepasselijke Looptijd van de service voor elk hiervan wordt aangegeven op het bestelformulier van de klant of op enige wederzijds overeengekomen formulier of van Services onder deze overeenkomst zal uitsluitend geschieden voor het eigen interne gebruik van de Klant en niet voor wederverkoop of voor een servicebureau. 3 Verantwoordelijkheden klant A Toestemming voor het verlenen van toegang. De Klant verklaart en garandeert dat deze voor zowel Klant als Dell toestemming heeft verkregen voor toegang tot en gebruik van het Ondersteunde product, de hierop opgeslagen gegevens en alle hardware- en softwareproducten die hier bijbehoren, met als doel het verlenen van deze Services. Als de Klant deze toestemming nog niet heeft, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om deze voor eigen rekening te krijgen voordat de Klant Dell vraagt deze Services uit te voeren. B Samenwerking met telefonisch analist en op locatie werkend technicus. De Klant stemt ermee in samen te werken met en de instructies te volgen van de telefonisch analist van Dell en van haar technici die op locatie werken. De ervaring toont aan dat de meeste systeemproblemen en fouten via de telefoon kunnen worden gecorrigeerd via nauwe samenwerking tussen de gebruiker of technicus. C Verplichtingen op locatie. Waar voor de Services werkzaamheden op locatie nodig zijn, dient de Klant gratis, veilige en voldoende toegang bieden tot haar faciliteiten en de Ondersteunde producten. Onder voldoende toegang wordt mede inbegrepen voldoende werkruimte, elektriciteit en een lokale telefoonlijn. Een monitor of display, een muis (of aanwijsapparaat) en toetsenbord moeten ook (zonder enige kosten voor Dell) worden geleverd, indien deze items niet bij het systeem zijn inbegrepen. factuur, orderbevestiging of inkooporder (gezamenlijk "Orderformulier"). Aankoop 3 Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell

4 D Software en ondersteunde releases op peil houden. De Klant moet ervoor zorgen dat de software en Ondersteunde producten op door Dell opgegeven minimale releaseniveaus of -configuraties blijven, zoals gespecificeerd op PowerLink for Dell EMC Storage or EqualLogic, of zoals gespecificeerd op voor aanvullende Ondersteunde producten. Klant moet ook zorgen voor het installeren van vervangende onderdelen, patches, software-updates of nieuwe releases volgens de instructies van Dell om ervoor te zorgen dat de Ondersteunde producten in aanmerking blijven komen voor deze Service. E Gegevensback-up. Maak een back-up van alle bestaande gegevens en programma's op alle beïnvloede systemen voordat Dell deze Service levert. DELL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET VERLIES OF HERSTELLEN VAN GEGEVENS OF PROGRAMMA'S of het verlies van het gebruik van systemen als resultaat van deze Service of gerelateerde ondersteuningsactiviteiten of enige handelen of nalaten, inclusief nalatigheid, door Dell of een externe serviceleverancier. 4 Belangrijke aanvullende informatie A Commercieel redelijke beperkingen op de reikwijdte van de service. Dell kan weigeren Services te leveren indien naar haar mening het leveren van de Services een onredelijk risico inhoudt voor Dell of de serviceleveranciers van Dell of als dit buiten de reikwijdte van de Services valt. Dell is niet aansprakelijk voor enig falen of enige vertraging in haar prestaties als gevolg van omstandigheden die buiten haar controle vallen. De Service strekt zich alleen uit tot het gebruik waarvoor het Ondersteunde product is ontworpen. B Optionele services. Er kunnen bij Dell optionele services (inclusief ondersteuning op locatie, installatie, adviserende, beherende en professionele ondersteunings- of trainingsdiensten) beschikbaar zijn voor aankoop. Dit kan per klantlocatie verschillen. Voor optionele services kan een afzonderlijke overeenkomst met Dell nodig zijn. Bij afwezigheid van een dergelijke overeenkomst, worden optionele services geleverd conform deze Overeenkomst. C Toewijzing. Dell mag deze Service en/of Servicebeschrijving toewijzen aan een gekwalificeerde externe serviceleverancier. D Annulering. Dell mag deze Service te allen tijde annuleren tijdens de looptijd van de service als een van de volgende situaties zich voordoet: De Klant slaagt er niet in de totale prijs voor deze Service conform de factuurvoorwaarden te voldoen; De Klant weigert samen te werken met de assisterende analist of the technicus ter plaatse; of De Klant houdt zich niet aan alle voorwaarden zoals uiteengezet in deze Servicebeschrijving. Als Dell deze Service annuleert, zal Dell de Klant een schriftelijke kennisgeving van annulering sturen op het adres dat is aangegeven op de factuur van de Klant. In de kennisgeving zal de reden voor annulering zijn opgenomen, alsmede de ingangsdatum van de annulering, die minimaal tien (10) dagen na verzending van de annulering door Dell aan de Klant zal liggen, tenzij plaatselijke wetgeving andere annuleringsbepalingen kent, waarvan niet door overeenkomst mag worden afgeweken. ALS DELL DEZE SERVICE ONDER DEZE PARAGRAAF ANNULEERT, HEEFT DE KLANT GEEN ENKEL RECHT OP TERUGBETALING VAN TARIEVEN DIE REEDS BETAALD ZIJN OF NOG AAN DELL VERSCHULDIGD ZIJN. E Geografische beperkingen en verhuizing. Deze Service wordt geleverd op de locatie(s) die op de factuur aan de klant worden aangegeven. Deze Service is niet 4 Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell

5 op alle locaties beschikbaar. Serviceopties, inclusief serviceniveaus, tijden waarop technische ondersteuning wordt gegeven en responstijden op locatie zullen per locatie verschillen en bepaalde opties zijn mogelijk niet beschikbaar op de locatie van de Klant. De verplichting van Dell om de Services te bieden voor verhuisde Ondersteunde producten is onderworpen aan plaatselijke beschikbaarheid van de Service en aan inspectie en het opnieuw certificeren van de verhuisde Ondersteunde Producten tegen de op dat moment geldende tarieven van Dell voor tijd, materialen en advies. De Klant zal Dell gratis voldoende en veilige toegang bieden tot de faciliteiten van de Klant, zodat Dell aan haar verplichtingen kan voldoen. F Overdracht van service. Onderworpen aan de beperkingen die in deze Servicebeschrijving worden uiteengezet, mag de Klant deze Service aan derden overdragen die het volledige Ondersteunde product kopen voordat de looptijd van de service is verstreken, vooropgesteld dat de Klant de oorspronkelijke eigenaar is van het Ondersteunde product en deze Service of dat de Klant het Ondersteunde product en deze Service heeft gekocht van de oorspronkelijke eigenaar (of een andere overdrager) en heeft voldaan aal alle overdrachtsprocedures. Deze zijn beschikbaar op Er kan een overdrachtstarief van toepassing zijn. Denk eraan dat als de Klant of een persoon of rechtspersoon aan wie de Klant het Ondersteunde product heeft overgedragen, verhuist naar een geografische locatie waar deze Service niet beschikbaar is (of waar deze niet beschikbaar is voor dezelfde prijs als de Klant voor deze Service heeft betaald), is het mogelijk dat de Klant geen dekking heeft of extra moet betalen om dezelfde ondersteuning te ontvangen op de nieuwe locatie. Als de klant ervoor kiest dergelijke aanvullende kosten niet te betalen, kan de Service voor de Klant automatisch worden veranderd in een ondersteuningscategorie die voor de betaalde prijs of voor minder beschikbaar is op een dergelijke nieuwe locatie. Hierbij is restitutie niet mogelijk. Voor meer informatie over onze diensten kunt u contact opnemen met uw Dell-vertegenwoordiger of kunt u een bezoek brengen aan Beschikbaarheid verschilt per land. Klanten en Dell Channel Partners kunnen voor meer informatie contact opnemen met hun verkoopvertegenwoordiger Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Merken en handelsnamen kunnen in dit document zijn gebruikt om te verwijzen naar de entiteiten die de merken en namen claimen of naar hun producten. Specificaties zijn correct ten tijde van publicatie maar kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dell en haar gelieerde bedrijven kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of weglatingen in typografie of fotografie. Hierop zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Dell van toepassing. U vindt deze op en deze worden u op verzoek toegezonden. 5 Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell

6 Bijlage A SKU's service US SKU Remote Implementation of Additional Hosts into an Existing Dell Compellent SAN, up to 2 hosts EDT LA SKU Remote Implementation of Additional Hosts into an Existing Dell Compellent SAN, up to 2 hosts EDT BZ SKU Remote Implementation of Additional Hosts into an Existing Dell Compellent SAN, up to 2 hosts EDT EMEA SKU Remote Implementation of Additional Hosts into an Existing Dell Compellent SAN, up to 2 hosts EDT APJ SKU Remote Implementation of Additional Hosts into an Existing Dell Compellent SAN, up to 2 hosts EDT 6 Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell

7 Bijlage B Uitzonderingen op de openingstijden van Dell Land Openingstijden van Dell St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Maagdeneilanden, rest van het Engels sprekende 7:00 tot 16:00 Caraïbisch gebied Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, 8:00 tot 17:00 Jamaica, Panama, Republiek Puerto Rico. Dominicaanse Republiek, Suriname, Turks- en Caicoseilanden Australië, Bermuda, China, Haïti, Hong Kong, Japan, Korea, Maleisië, Nederlandse Antillen, 9:00 tot 17:00 Nieuw Zeeland, Singapore, Taiwan, Thailand Argentinië, India, Paraguay, Uruguay 9:00 tot 18:00 Bolivia, Chili 9:00 tot 19:00 7 Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende:

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende: Servicebeschrijving Externe implementatie of replicatie van Dell EqualLogic FS7xxx Inleiding Dell biedt u graag de externe implementatie van één Dell EqualLogic FS7xxx of de implementatie van replicatie

Nadere informatie

Omvang van de Compellent Health Check-services

Omvang van de Compellent Health Check-services Servicebeschrijving Dell Compellent SAN Health Check Service-overzicht Deze servicebeschrijving ("Servicebeschrijving") wordt aangegaan door u als de klant ("u" of "Klant") en de Dell-entiteit die op uw

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving Servicebeschrijving Dell Agile-adviesdiensten Inleiding De Agile-adviesdiensten van Dell (de "Dienst" of "Diensten" te noemen) zijn flexibel en gebaseerd op tijd. U profiteert van projectassistentie waarin

Nadere informatie

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8 Overzicht van de service Dell is verheugd (hierna genoemd de service of services ) aan te bieden voor bepaalde server-, opslag-, desktop- en notebooksystemen en printers (hierna genoemd de ondersteunde

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell System Track Services

Servicebeschrijving Dell System Track Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Servicebeschrijving Dell System Track Services Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de klant ) en de Dell-eenheid

Nadere informatie

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving Dell Servicebeschrijving 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST Advanced Network Monitoring: Het uitvallen van het netwerk of problemen met de prestaties van het netwerk kunnen aanzienlijke economische

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen:

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen: Servicebeschrijving Managed VDI service van Dell Inleiding tot uw service De service Managed VDI van Dell (de "Service") is een Remote Management Service waarbij Dell de VDI-omgeving van klanten onderhoudt

Nadere informatie

Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice )

Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice ) Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice ) I. Overzicht van de INBD-service De International Next Business Day On-site service is vanaf de datum van aflevering

Nadere informatie

CarePaq TM servicebeschrijvingen

CarePaq TM servicebeschrijvingen CarePaq TM servicebeschrijvingen Deze servicebeschrijvingen vormen samen met de CarePaq TM voorwaarden de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot CarePaq service. Tenzij anders vermeld,

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell Modular Services

Servicebeschrijving Dell Modular Services Servicebeschrijving Dell Modular Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de Klant ("u of Klant ) en Dell voor het ter beschikking stellen en het gebruik

Nadere informatie

Dell servicebeschrijving

Dell servicebeschrijving Dell servicebeschrijving Recycling van IT-bedrijfsmiddelen - EMEA Inleiding Dell biedt u graag de services voor wederverkoop en hergebruik van IT-bedrijfsmiddelen (de Service(s) ) aan in overeenstemming

Nadere informatie

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Deze garantie

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service

Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de "klant ) en de Dell-eenheid

Nadere informatie

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 HP ProLiant en X86 servers en opties Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 4 november 2011 Garantie op de Hardware Algemene voorwaarden Aan deze HP garantie op de hardware

Nadere informatie

Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN

Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN LEES DE VOLGENDE SERVICEVOORWAARDEN GOED DOOR. Deze servicevoorwaarden (de "Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op onze levering en uw gebruik van de

Nadere informatie

ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade.

ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade. ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade. BELANGRIJKE OPMERKING: GELIEVE KENNIS TE NEMEN VAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN WAARONDER IBM U DE SERVICEPAC BESTAANDE

Nadere informatie

CAREPAQ TM VOORWAARDEN

CAREPAQ TM VOORWAARDEN CAREPAQ TM VOORWAARDEN Gefeliciteerd met de aanschaf van uw CarePaq TM. In dit document leest u welke voorwaarden van toepassing zijn op deze serviceovereenkomst. Een beschrijving van de service die uw

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

HP Hardware Support Onsite Service

HP Hardware Support Onsite Service HP Hardware Support Onsite Service HP Care Pack Services Technische informatie Overzicht van de service HP Hardware Support Onsite Service biedt hoogwaardige remote assistentie en onsite support voor de

Nadere informatie

Dell Channel Partner Agreement

Dell Channel Partner Agreement Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 1 of 6

Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 1 of 6 Algemene Voorwaarden MICRO MINDER EUROPE LTD Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30286754 Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht. Micro Minder Europe

Nadere informatie

Softwarelicentie overeenkomst

Softwarelicentie overeenkomst Softwarelicentie overeenkomst KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN

Nadere informatie

FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden

FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden 1. Over deze algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden betekenen de woorden "wij" en "ons" Filemaker International, en "u" betekent u als klant. In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

GEEK SQUAD PROTECT & SUPPORT VOOR TELEFOON EN TABLET PHONE HOUSE AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD PROTECT & SUPPORT VOOR TELEFOON EN TABLET PHONE HOUSE AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD PROTECT & SUPPORT VOOR TELEFOON EN TABLET PHONE HOUSE AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DEZE SOFTWARE (INCLUSIEF DE BIJBEHORENDE ONDERDELEN) AAN TE SCHAFFEN, TE INSTALLEREN

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

hp onsite hardware support global next business day response hp onsite hardware support call-to-repair hp offsite hardware support exchange

hp onsite hardware support global next business day response hp onsite hardware support call-to-repair hp offsite hardware support exchange & software Klik op de desbetreffende service beschrijving: hp onsite hardware hp onsite hardware global next business day response hp onsite hardware call-to-repair hp offsite hardware exchange hp off-site

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie