Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0"

Transcriptie

1 Beschrijving service Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0 Inleiding bij uw serviceovereenkomst Deze Service voorziet in het op afstand implementeren van twee Servers (het "Ondersteunde product" of "Ondersteunde producten") als aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellentopslagarrayomgeving, zoals meer gedetailleerd uiteengezet in deze Servicebeschrijving (de "Service" of "Services"). Deze Service omvat: Assistentie op afstand voor installatie en bekabeling voor Hostbusadapter ("HBA") of Netwerkkaart ("NIC") Configuratie van de switched fabric van het SAN (Storage Area Network). Configuratie van op de host gebaseerde software en aangekoppelde opslagvolumes. Deze service is alleen beschikbaar voor Dell Compellent-opslagoplossingen en is niet beschikbaar op Dell EMC, Dell EqualLogic, Dell PowerVault of enige oplossingen die niet van Dell afkomstig zijn. Een vertegenwoordiger van Dell zal contact met de klant opnemen om deze Service te plannen, waarbij een aanlooptijd van minstens tien werkdagen in acht wordt genomen voordat de Service start, op basis van een wederzijds overeengekomen beschikbaarheid van bronnen. Deze Service wordt geleverd tijdens de normale openingstijden van Dell, volgens de plaatselijke tijd van de Klant, op maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van feestdagen), tenzij andere afspraken zijn gemaakt via het verkoopteam van Dell en het projectmanagement. Deze Servicebeschrijving ("Servicebeschrijving") wordt aangegaan tussen u, de klant ("u" of "Klant") en de Dell-entiteit die op uw factuur is geïdentificeerd voor de aanschaf van deze Service. Deze Service wordt geleverd in verband met de door de Klant afzonderlijk ondertekende hoofdserviceovereenkomst met Dell, die de verkoop van deze Service (zoals hierna gedefinieerd) expliciet autoriseert of, indien geen overeenkomst van dien aard bestaat, met Dell's verkoopvoorwaarden voor commerciële klanten, die u kunt vinden op (u kunt deze inzien op in de Verenigde Staten) of op uw plaatselijke Dell.com-website en die door middel van verwijzing in zijn geheel hierin is opgenomen. Door uw order voor de Services te plaatsen, door de Services of daaraan verwante software te gebruiken of door op de knop of het vak "Akkoord" te klikken in verband met uw aankoop of binnen een software-interface van Dell, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicebeschrijving en de overeenkomsten die hierin per verwijzing zijn opgenomen. Als u deze Servicebeschrijving aangaat namens een bedrijf of een andere rechtspersoon, verklaart u dat u gemachtigd bent een dergelijke rechtspersoon aan deze Servicebeschrijving te binden, in welk geval "u" of "Klant" naar een dergelijke rechtspersoon zal verwijzen. 1 Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0 7 februari 2011

2 Service vervalt 1 jaar na aankoop. BEHALVE WAAR HET TOEPASSELIJKE RECHT ANDERS VEREIST, MAG U DEZE SERVICE EEN KEER GEBRUIKEN TIJDENS THE PERIODE VAN 1 JAAR DIE VOLGT OP DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPDATUM ("VERVALDATUM"). DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPDATUM WORDT GEDEFINIEERD ALS DE VROEGERE DATUM: OF DE DATUM VAN DE FACTUUR VOOR DE SERVICE OF DE DATUM VAN DE ORDERBEVESTIGING VAN DELL. DELL'S LEVERING VAN DE SERVICE WORDT ALS GESCHIED BESCHOUWD NA DE VERVALDATUM VAN DE SERVICE, ZELFS ALS U DE SERVICE NIET GEBRUIKT. De reikwijdte van uw Serviceovereenkomst SKU's service Zie Bijlage A De belangrijkste stappen voor de Service omvatten Implementatie en testen: 1. Bel de klant en maak een plan voor het leveren van de Service. 2. Verstrek waar nodig assistentie op afstand om de klant te begeleiden bij het juist installeren en bekabelen van HBA en NIC. 3. Valideer dat de firmware van de host een goedgekeurde versie is: a. Bij Dell-hardware, bijwerken waar nodig. b. Bij hardware die niet van Dell is, zorgen dat de klant de firmware waar nodig bijwerkt. 4. Ga na of de klant de HBA('s) of NIC('s) in ondersteunde servers heeft geïnstalleerd. 5. Ga na of de firmware van de HBA('s) of NIC('s) de juiste versie heeft; update waar nodig. 6. Installeer het stuurprogramma voor de HBA('s) of NIC('s) waar nodig op het hostbesturingssysteem. 7. Installeer de iscsi-initiator, indien nodig. 8. Configureer IP-adressen van de de iscsi-netwerkkaarten ("NIC('s)"). 9. Configureer de interconnect voor de opslag-fabric: a. Configureer de aanbevolen iscsi-switchinstellingen. b. Configureer/zone waar nodig host-ports voor de switch-fabrics. 10. Installeer eventueel vereiste op de host gebaseerde serversoftware voor de opslagarray. 11. Configureer de MPIO-failoversoftware van het ondersteunde gebruikte besturingssysteem. 12. Wijs hosts toe aan de juiste volumes. Productkennis: 1. Demonstreer de failovermogelijkheid, indien van toepassing. Afsluiting project: 1. Lever documentatie die de uitgevoerde diensten weergeeft. 2. Verkrijg bevestiging van uitgevoerde Services van de klant. Uitgesloten services Op locatie configureren of opstellen, in welke vorm dan ook. Installatie van netwerkbesturingssysteem ("NOS"). Installatie van extra glasvezelkanalen of Ethernet-switches in het SAN. Installatie of configuratie van schijfbehuizingen in het Dell Compellent-opslagarray. Enige activiteiten anders dan de activiteiten die specifiek in deze Servicebeschrijving worden aangegeven. 2 Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell

3 Algemene voorwaarden voor uw Service 1 Ondersteunde producten Deze Service is beschikbaar op selecte computers van de typen Dell OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems en selecte Dell-printers, die in een standaardconfiguratie worden gekocht. Er worden regelmatig producten toegevoegd aan de lijst met ondersteunde producten. Neem vooral contact op met uw Dellverkoopvertegenwoordiger voor de laatste lijst van Services die voor uw Dell-producten beschikbaar zijn. Elk Ondersteund product word gelabeld met een serienummer (het "Servicelabel"). De Klant moet voor elk Ondersteund product een afzonderlijke Serviceovereenkomst aanschaffen. Een printer die tegelijk met een laptop wordt gekocht valt bijvoorbeeld niet onder het servicecontract van de laptop: voor zowel de printer als voor de laptop is een eigen servicecontract nodig. Verwijs naar het Servicelabel op uw Ondersteund product wanneer u contact met Dell opneemt over deze Service. 2 Looptijd service A Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop u uw order plaatst en blijft van kracht gedurende de Looptijd van de Service. De "Looptijd van de service" begint op de datum van aankoop en blijft van kracht gedurende de periode die op het Bestelformulier is aangegeven. Het aantal systemen, licenties, installaties, opstellingen, beheerde eindpunten of eindgebruikers waarvoor de Klant een of meer Services (zoals hierna gedefinieerd) heeft aangeschaft, het tarief of de prijs en de toepasselijke Looptijd van de service voor elk hiervan wordt aangegeven op het bestelformulier van de klant of op enige wederzijds overeengekomen formulier of van Services onder deze overeenkomst zal uitsluitend geschieden voor het eigen interne gebruik van de Klant en niet voor wederverkoop of voor een servicebureau. 3 Verantwoordelijkheden klant A Toestemming voor het verlenen van toegang. De Klant verklaart en garandeert dat deze voor zowel Klant als Dell toestemming heeft verkregen voor toegang tot en gebruik van het Ondersteunde product, de hierop opgeslagen gegevens en alle hardware- en softwareproducten die hier bijbehoren, met als doel het verlenen van deze Services. Als de Klant deze toestemming nog niet heeft, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om deze voor eigen rekening te krijgen voordat de Klant Dell vraagt deze Services uit te voeren. B Samenwerking met telefonisch analist en op locatie werkend technicus. De Klant stemt ermee in samen te werken met en de instructies te volgen van de telefonisch analist van Dell en van haar technici die op locatie werken. De ervaring toont aan dat de meeste systeemproblemen en fouten via de telefoon kunnen worden gecorrigeerd via nauwe samenwerking tussen de gebruiker of technicus. C Verplichtingen op locatie. Waar voor de Services werkzaamheden op locatie nodig zijn, dient de Klant gratis, veilige en voldoende toegang bieden tot haar faciliteiten en de Ondersteunde producten. Onder voldoende toegang wordt mede inbegrepen voldoende werkruimte, elektriciteit en een lokale telefoonlijn. Een monitor of display, een muis (of aanwijsapparaat) en toetsenbord moeten ook (zonder enige kosten voor Dell) worden geleverd, indien deze items niet bij het systeem zijn inbegrepen. factuur, orderbevestiging of inkooporder (gezamenlijk "Orderformulier"). Aankoop 3 Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell

4 D Software en ondersteunde releases op peil houden. De Klant moet ervoor zorgen dat de software en Ondersteunde producten op door Dell opgegeven minimale releaseniveaus of -configuraties blijven, zoals gespecificeerd op PowerLink for Dell EMC Storage or EqualLogic, of zoals gespecificeerd op voor aanvullende Ondersteunde producten. Klant moet ook zorgen voor het installeren van vervangende onderdelen, patches, software-updates of nieuwe releases volgens de instructies van Dell om ervoor te zorgen dat de Ondersteunde producten in aanmerking blijven komen voor deze Service. E Gegevensback-up. Maak een back-up van alle bestaande gegevens en programma's op alle beïnvloede systemen voordat Dell deze Service levert. DELL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET VERLIES OF HERSTELLEN VAN GEGEVENS OF PROGRAMMA'S of het verlies van het gebruik van systemen als resultaat van deze Service of gerelateerde ondersteuningsactiviteiten of enige handelen of nalaten, inclusief nalatigheid, door Dell of een externe serviceleverancier. 4 Belangrijke aanvullende informatie A Commercieel redelijke beperkingen op de reikwijdte van de service. Dell kan weigeren Services te leveren indien naar haar mening het leveren van de Services een onredelijk risico inhoudt voor Dell of de serviceleveranciers van Dell of als dit buiten de reikwijdte van de Services valt. Dell is niet aansprakelijk voor enig falen of enige vertraging in haar prestaties als gevolg van omstandigheden die buiten haar controle vallen. De Service strekt zich alleen uit tot het gebruik waarvoor het Ondersteunde product is ontworpen. B Optionele services. Er kunnen bij Dell optionele services (inclusief ondersteuning op locatie, installatie, adviserende, beherende en professionele ondersteunings- of trainingsdiensten) beschikbaar zijn voor aankoop. Dit kan per klantlocatie verschillen. Voor optionele services kan een afzonderlijke overeenkomst met Dell nodig zijn. Bij afwezigheid van een dergelijke overeenkomst, worden optionele services geleverd conform deze Overeenkomst. C Toewijzing. Dell mag deze Service en/of Servicebeschrijving toewijzen aan een gekwalificeerde externe serviceleverancier. D Annulering. Dell mag deze Service te allen tijde annuleren tijdens de looptijd van de service als een van de volgende situaties zich voordoet: De Klant slaagt er niet in de totale prijs voor deze Service conform de factuurvoorwaarden te voldoen; De Klant weigert samen te werken met de assisterende analist of the technicus ter plaatse; of De Klant houdt zich niet aan alle voorwaarden zoals uiteengezet in deze Servicebeschrijving. Als Dell deze Service annuleert, zal Dell de Klant een schriftelijke kennisgeving van annulering sturen op het adres dat is aangegeven op de factuur van de Klant. In de kennisgeving zal de reden voor annulering zijn opgenomen, alsmede de ingangsdatum van de annulering, die minimaal tien (10) dagen na verzending van de annulering door Dell aan de Klant zal liggen, tenzij plaatselijke wetgeving andere annuleringsbepalingen kent, waarvan niet door overeenkomst mag worden afgeweken. ALS DELL DEZE SERVICE ONDER DEZE PARAGRAAF ANNULEERT, HEEFT DE KLANT GEEN ENKEL RECHT OP TERUGBETALING VAN TARIEVEN DIE REEDS BETAALD ZIJN OF NOG AAN DELL VERSCHULDIGD ZIJN. E Geografische beperkingen en verhuizing. Deze Service wordt geleverd op de locatie(s) die op de factuur aan de klant worden aangegeven. Deze Service is niet 4 Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell

5 op alle locaties beschikbaar. Serviceopties, inclusief serviceniveaus, tijden waarop technische ondersteuning wordt gegeven en responstijden op locatie zullen per locatie verschillen en bepaalde opties zijn mogelijk niet beschikbaar op de locatie van de Klant. De verplichting van Dell om de Services te bieden voor verhuisde Ondersteunde producten is onderworpen aan plaatselijke beschikbaarheid van de Service en aan inspectie en het opnieuw certificeren van de verhuisde Ondersteunde Producten tegen de op dat moment geldende tarieven van Dell voor tijd, materialen en advies. De Klant zal Dell gratis voldoende en veilige toegang bieden tot de faciliteiten van de Klant, zodat Dell aan haar verplichtingen kan voldoen. F Overdracht van service. Onderworpen aan de beperkingen die in deze Servicebeschrijving worden uiteengezet, mag de Klant deze Service aan derden overdragen die het volledige Ondersteunde product kopen voordat de looptijd van de service is verstreken, vooropgesteld dat de Klant de oorspronkelijke eigenaar is van het Ondersteunde product en deze Service of dat de Klant het Ondersteunde product en deze Service heeft gekocht van de oorspronkelijke eigenaar (of een andere overdrager) en heeft voldaan aal alle overdrachtsprocedures. Deze zijn beschikbaar op Er kan een overdrachtstarief van toepassing zijn. Denk eraan dat als de Klant of een persoon of rechtspersoon aan wie de Klant het Ondersteunde product heeft overgedragen, verhuist naar een geografische locatie waar deze Service niet beschikbaar is (of waar deze niet beschikbaar is voor dezelfde prijs als de Klant voor deze Service heeft betaald), is het mogelijk dat de Klant geen dekking heeft of extra moet betalen om dezelfde ondersteuning te ontvangen op de nieuwe locatie. Als de klant ervoor kiest dergelijke aanvullende kosten niet te betalen, kan de Service voor de Klant automatisch worden veranderd in een ondersteuningscategorie die voor de betaalde prijs of voor minder beschikbaar is op een dergelijke nieuwe locatie. Hierbij is restitutie niet mogelijk. Voor meer informatie over onze diensten kunt u contact opnemen met uw Dell-vertegenwoordiger of kunt u een bezoek brengen aan Beschikbaarheid verschilt per land. Klanten en Dell Channel Partners kunnen voor meer informatie contact opnemen met hun verkoopvertegenwoordiger Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Merken en handelsnamen kunnen in dit document zijn gebruikt om te verwijzen naar de entiteiten die de merken en namen claimen of naar hun producten. Specificaties zijn correct ten tijde van publicatie maar kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dell en haar gelieerde bedrijven kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of weglatingen in typografie of fotografie. Hierop zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Dell van toepassing. U vindt deze op en deze worden u op verzoek toegezonden. 5 Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell

6 Bijlage A SKU's service US SKU Remote Implementation of Additional Hosts into an Existing Dell Compellent SAN, up to 2 hosts EDT LA SKU Remote Implementation of Additional Hosts into an Existing Dell Compellent SAN, up to 2 hosts EDT BZ SKU Remote Implementation of Additional Hosts into an Existing Dell Compellent SAN, up to 2 hosts EDT EMEA SKU Remote Implementation of Additional Hosts into an Existing Dell Compellent SAN, up to 2 hosts EDT APJ SKU Remote Implementation of Additional Hosts into an Existing Dell Compellent SAN, up to 2 hosts EDT 6 Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell

7 Bijlage B Uitzonderingen op de openingstijden van Dell Land Openingstijden van Dell St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Maagdeneilanden, rest van het Engels sprekende 7:00 tot 16:00 Caraïbisch gebied Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, 8:00 tot 17:00 Jamaica, Panama, Republiek Puerto Rico. Dominicaanse Republiek, Suriname, Turks- en Caicoseilanden Australië, Bermuda, China, Haïti, Hong Kong, Japan, Korea, Maleisië, Nederlandse Antillen, 9:00 tot 17:00 Nieuw Zeeland, Singapore, Taiwan, Thailand Argentinië, India, Paraguay, Uruguay 9:00 tot 18:00 Bolivia, Chili 9:00 tot 19:00 7 Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell

Implementatie op afstand van extra opslag in een SAN- of DASomgeving

Implementatie op afstand van extra opslag in een SAN- of DASomgeving Servicebeschrijving Implementatie op afstand van extra opslag in een SAN- of DASomgeving Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service voorziet in ondersteuning op afstand bij een door de klant uitgevoerde

Nadere informatie

Gegevensmigratie naar een Dell Compellent-opslagarray

Gegevensmigratie naar een Dell Compellent-opslagarray Beschrijving service Gegevensmigratie naar een Dell Compellent-opslagarray Inleiding bij uw serviceovereenkomst Deze service biedt gegevensmigratie naar een net geïmplementeerd Dell Compellent-opslagarray.

Nadere informatie

Externe implementatie van replicatie op Dell Fluid File System NAS apparaat

Externe implementatie van replicatie op Dell Fluid File System NAS apparaat Servicebeschrijving Externe implementatie van replicatie op Dell Fluid File System NAS apparaat Inleiding serviceovereenkomst Deze service betreft de externe implementatie van een enkele Dell Fluid File

Nadere informatie

Externe configuratie van een Dell KACE K1000, Servicedesk

Externe configuratie van een Dell KACE K1000, Servicedesk Servicebeschrijving Externe configuratie van een Dell KACE K1000, Servicedesk Inleiding serviceovereenkomst Deze service betreft de externe configuratie van één enkel Dell KACE K1000 Series-apparaat voor

Nadere informatie

Omvang van de Compellent Health Check-services

Omvang van de Compellent Health Check-services Servicebeschrijving Dell Compellent SAN Health Check Service-overzicht Deze servicebeschrijving ("Servicebeschrijving") wordt aangegaan door u als de klant ("u" of "Klant") en de Dell-entiteit die op uw

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie en inspectie van een Dell PowerEdge -server

Servicebeschrijving Installatie en inspectie van een Dell PowerEdge -server Service-SKU's Zie bijlage A. Serviceoverzicht Servicebeschrijving Installatie en inspectie van een Dell PowerEdge -server Deze Service omvat de fysieke installatie, de inspectie en het opstarten van één

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie van een PowerConnect -switch

Servicebeschrijving Installatie van een PowerConnect -switch Servicebeschrijving Installatie van een PowerConnect -switch Service-SKU's Zie bijlage A Serviceoverzicht Deze Service omvat de fysieke installatie van één PowerConnect Ethernet-switch, inclusief de installatie

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapedrive

Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapedrive Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapedrive Service-SKU's Zie bijlage A Serviceoverzicht Deze Service omvat de installatie van één Dell PowerVault -tapedrive en toebehoren op een

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie van Microsoft Windows -besturingssysteem op een Dell PowerEdge -server

Servicebeschrijving Installatie van Microsoft Windows -besturingssysteem op een Dell PowerEdge -server Service-SKU's Zie bijlage A Servicebeschrijving Installatie van Microsoft Windows -besturingssysteem op een Dell PowerEdge -server Serviceoverzicht Deze Service omvat de onsite installatie van en het uitvoeren

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie van een Dell-server, -opslag of -randapparaat

Servicebeschrijving Installatie van een Dell-server, -opslag of -randapparaat Servicebeschrijving Installatie van een Dell-server, -opslag of -randapparaat Service-SKU's Zie bijlage A. Serviceoverzicht Deze Service omvat de fysieke installatie, inclusief opstarten, van een van de

Nadere informatie

Opmerking: als configuratiewijzigingen nodig zijn, is mogelijk een offline onderhoudsperiode vereist.

Opmerking: als configuratiewijzigingen nodig zijn, is mogelijk een offline onderhoudsperiode vereist. Servicebeschrijving Validation of a Basic Dell EqualLogic SAN Overzicht van de service Deze service omvat de onsite validering van één Dell EqualLogic Storage Area Network (SAN)-omgeving (het ondersteunde

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapelader of bibliotheek

Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapelader of bibliotheek Service-SKU's Zie bijlage A Serviceoverzicht Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapelader of bibliotheek Deze Service omvat de installatie van één automatische Dell PowerVault -tapelader

Nadere informatie

Clientinstallatie van een desktop- of laptopcomputer met gegevensmigratie - Premium

Clientinstallatie van een desktop- of laptopcomputer met gegevensmigratie - Premium Servicebeschrijving Clientinstallatie van een desktop- of laptopcomputer met gegevensmigratie - Premium Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service omvat de onsite installatie van een nieuwe Dell-desktop

Nadere informatie

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende:

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende: Servicebeschrijving Externe implementatie of replicatie van Dell EqualLogic FS7xxx Inleiding Dell biedt u graag de externe implementatie van één Dell EqualLogic FS7xxx of de implementatie van replicatie

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Service-overzicht. Copilot Support-voorwaarden

Servicebeschrijving. Service-overzicht. Copilot Support-voorwaarden Servicebeschrijving Copilot Support-voorwaarden Service-overzicht Deze servicebeschrijving ("Servicebeschrijving") wordt aangegaan door u als de klant ("u" of "Klant") en de Dell-entiteit die op uw factuur

Nadere informatie

Implementatie van Dell vstart Compellent oplossing

Implementatie van Dell vstart Compellent oplossing Servicebeschrijving Implementatie van Dell vstart Compellent oplossing Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service zorgt voor de onsite implementatie van één Dell vstart Compellent oplossing ( Oplossing

Nadere informatie

Servicebeschrijving On-site Diagnosis

Servicebeschrijving On-site Diagnosis Overzicht van de service Dell is verheugd de Service (hierna genoemd de service ) aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (de servicebeschrijving ) zijn vermeld. Deze service biedt optionele

Nadere informatie

Servicebeschrijving Upgrade van een Dell PowerEdge -server

Servicebeschrijving Upgrade van een Dell PowerEdge -server Servicebeschrijving Upgrade van een Dell PowerEdge -server Service-SKU's Zie bijlage A Serviceoverzicht Deze Service omvat de installatie van één PowerEdge Advanced System Upgrade in één Dell PowerEdge-server

Nadere informatie

Dell servicebeschrijving

Dell servicebeschrijving Dell servicebeschrijving Support voor één indicent van verlopen garanties Zakelijke klanten Inleiding Dell biedt support voor één indicent van verlopen garanties Zakelijke klanten (de Service(s) ) in overeenstemming

Nadere informatie

Externe implementatie van Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Externe implementatie van Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeschrijving Externe implementatie van Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inleiding Dell is verheugd om te zorgen voor de externe implementatie van een Dell Desktop Virtualization Solution

Nadere informatie

Remote Implementation of a Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance

Remote Implementation of a Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance Servicebeschrijving Remote Implementation of a Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service betreft de externe configuratie van een Dell PowerVault DL2000

Nadere informatie

Installatie en implementatie van een Dell Network Switch Layer 3

Installatie en implementatie van een Dell Network Switch Layer 3 Servicebeschrijving Installatie en implementatie van een Dell Network Switch Layer 3 Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service omvat de installatie en implementatie van Dell PowerConnect of Dell

Nadere informatie

Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens

Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens Overzicht van de service Het is Dell een genoegen de service voor het tracking

Nadere informatie

Implementatie op afstand van een Dell EqualLogic array

Implementatie op afstand van een Dell EqualLogic array Servicebeschrijving Implementatie op afstand van een Dell EqualLogic array Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service voorziet in een eerste implementatie van één exemplaar van een Dell EqualLogic

Nadere informatie

afstand Inleiding Dell biedt u graag een Servicebeschrijving extra hulp NAS-apparaten: ondersteunde

afstand Inleiding Dell biedt u graag een Servicebeschrijving extra hulp NAS-apparaten: ondersteunde Servicebeschrijving Implementatiee of replicatie op afstand van Dell EqualLogic FS7xxx Inleiding Dell biedt u graag een implementatie op afstand van een enkelvoudige Dell EqualLogic FS7xxx of de implementatie

Nadere informatie

Servicebeschrijving Basic Hardware Service

Servicebeschrijving Basic Hardware Service Servicebeschrijving Basic Hardware Service Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst ( Overeenkomst of Servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of Klant ) en Dell. Door deze

Nadere informatie

Servicebeschrijving Basic Hardware Support

Servicebeschrijving Basic Hardware Support Overzicht van de service Dell is verheugd de (hierna genoemd de service of basisservice ) aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (hierna genoemd de servicebeschrijving ) zijn vermeld,

Nadere informatie

Servicebeschrijving Battery Replacement Service (BRS) voor verzegelde batterijen

Servicebeschrijving Battery Replacement Service (BRS) voor verzegelde batterijen Servicebeschrijving Battery Replacement Service (BRS) voor verzegelde batterijen Serviceoverzicht De Battery Replacement Service voor Verzegelde Batterijen ( Service ) biedt een vervanging van bepaalde

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Implementatie van een Microsoft Cluster. Inleiding. De omvang van deze service

Servicebeschrijving. Implementatie van een Microsoft Cluster. Inleiding. De omvang van deze service Servicebeschrijving Implementatie van een Microsoft Cluster Inleiding Dell biedt u graag de implementatie van een Microsoft Cluster (de Service(s) ) overeenkomstig deze Servicebeschrijving ( Servicebeschrijving

Nadere informatie

Servicebeschrijving Remote Advisory Service

Servicebeschrijving Remote Advisory Service Overzicht van de service Dell is verheugd de s (hierna genoemd de "service" of "services") aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (de servicebeschrijving ) zijn vermeld. Dankzij Remote

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Consultingservice op afstand. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Consultingservice op afstand. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving Servicebeschrijving Consultingservice op afstand Inleiding serviceovereenkomst Consultingservice op afstand ( RCS ) bieden hulp op afstand bij bepaalde IT-infrastructuurtaken ( Service of Services ). Elke

Nadere informatie

KACE 2000 series Optimized Deployment consulting service (10 dagen onsite)

KACE 2000 series Optimized Deployment consulting service (10 dagen onsite) Servicebeschrijving KACE 2000 series Optimized Deployment consulting service (10 dagen onsite) Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze onsite consultingservice biedt u geoptimaliseerde implementaties

Nadere informatie

Servicebeschrijving Proactive Maintenance

Servicebeschrijving Proactive Maintenance Overzicht van de service Dell is verheugd de Service (hierna genoemd de service ) aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (de servicebeschrijving ) zijn vermeld. biedt Dell-klanten een

Nadere informatie

Externe implementatie van een Dell PowerEdge VRTX

Externe implementatie van een Dell PowerEdge VRTX Servicebeschrijving Externe implementatie van een Dell PowerEdge VRTX Inleiding Dell levert met genoegen Externe Implementatie van een Dell PowerEdge VRTX (de Service(s) ) in overeenstemming met deze Servicebeschrijving

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell System Track Services

Servicebeschrijving Dell System Track Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Servicebeschrijving Dell System Track Services Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de klant ) en de Dell-eenheid

Nadere informatie

Simplified Appliance en Desktop-as-a-Service (DAAS).

Simplified Appliance en Desktop-as-a-Service (DAAS). Servicebeschrijving Remote Advisory Service Inleiding tot uw serviceovereenkomst Remote Advisory Services ( RAS ) bieden hulp op afstand bij bepaalde IT-infrastructuurtaken ( Service of Services ). Elke

Nadere informatie

Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice )

Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice ) Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice ) I. Overzicht van de INBD-service De International Next Business Day On-site service is vanaf de datum van aflevering

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Remote Consulting Service. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Remote Consulting Service. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving Servicebeschrijving Remote Consulting Service Inleiding serviceovereenkomst Remote Consulting Services ( RCS ) bieden hulp op afstand bij bepaalde IT-infrastructuurtaken ( Service of Services ). Elke RCS-taak

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8 Overzicht van de service Dell is verheugd (hierna genoemd de service of services ) aan te bieden voor bepaalde server-, opslag-, desktop- en notebooksystemen en printers (hierna genoemd de ondersteunde

Nadere informatie

Servicebeschrijving Basisinstallatie voor bedrijven

Servicebeschrijving Basisinstallatie voor bedrijven Servicebeschrijving Basisinstallatie voor bedrijven Inleiding Dell biedt met trots Basisinstallatie voor bedrijven voor Oplossingen voor bedrijven (server, opslag, netwerk, geconvergeerd) (de Service(s)

Nadere informatie

Dell serviceomschrijving

Dell serviceomschrijving Dell serviceomschrijving Opleidingsservices Inleiding Het doet Dell genoegen Education Services (de "service(s)") aan te bieden conform deze serviceomschrijving (de "serviceomschrijving"). Uw offerte,

Nadere informatie

Beschrijving van de Next Business Day On-site service van Dell ( NBD-service )

Beschrijving van de Next Business Day On-site service van Dell ( NBD-service ) Beschrijving van de Next Business Day On-site service van Dell ( NBD-service ) I. Overzicht van de NBD-service De Next Business Day On-site service is vanaf de datum van aflevering een service waardoor

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services Servicebeschrijving voor Dell 1. INLEIDING BIJ UW SERVICEOVEREENKOMST (IT adviesservices): Dit is een servicepakket dat ten doel heeft om downtime te reduceren en u te helpen uw IT omgeving te optimaliseren

Nadere informatie

Serviceomschrijving: Basale hardwareservices voor consumenten

Serviceomschrijving: Basale hardwareservices voor consumenten Service Description Consumer Basic Hardware Service Serviceomschrijving: Basale hardwareservices voor consumenten Uw systeem. Voor deze Overeenkomst is een Systeem gedefinieerd als een Dell-systeem dat

Nadere informatie

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Care Pack Services Technische informatie HP Installation and Startup Service for HP Insight Control biedt implementatie en basisconfiguratie

Nadere informatie

Normale kantooruren van Dell 7.00 tot 16.00 uur

Normale kantooruren van Dell 7.00 tot 16.00 uur Servicebeschrijving Clientinstallatie Inleiding tot uw serviceovereenkomst Het doet Dell genoegen de clientinstallatie (de service(s) ) aan te bieden in overeenstemming met deze servicebeschrijving (de

Nadere informatie

Technische ondersteuning buiten de garantieperiode

Technische ondersteuning buiten de garantieperiode Servicebeschrijving Technische ondersteuning buiten de garantieperiode Inleiding Dell biedt u graag Technische ondersteuning buiten de garantieperiode (de "Service(s)") overeenkomstig deze Servicebeschrijving

Nadere informatie

In dit document wordt de servicebeschrijving ('servicebeschrijving') voor ProDeploy voor bedrijven (de 'service' of 'services') beschreven.

In dit document wordt de servicebeschrijving ('servicebeschrijving') voor ProDeploy voor bedrijven (de 'service' of 'services') beschreven. Servicebeschrijving Dell ProDeploy Enterprise Suite: ProDeploy voor bedrijven Inleiding In dit document wordt de servicebeschrijving ('servicebeschrijving') voor ProDeploy voor bedrijven (de 'service'

Nadere informatie

Servicebeschrijving Batterijvervangingsservice (BRS) buiten garantie voor verzegelde batterijen

Servicebeschrijving Batterijvervangingsservice (BRS) buiten garantie voor verzegelde batterijen Servicebeschrijving Batterijvervangingsservice (BRS) buiten garantie voor verzegelde batterijen Inleiding Dell biedt met genoegen een batterijvervangingsservice aan voor verzegelde batterijen (de Service(s)

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Installatie en implementatie van Dell vstart Compellent oplossing

Installatie en implementatie van Dell vstart Compellent oplossing Servicebeschrijving Installatie en implementatie van Dell vstart Compellent oplossing Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service zorgt voor de onsite installatie en implementatie van één Dell vstart

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell ProSupport for OEM

Servicebeschrijving Dell ProSupport for OEM Servicebeschrijving Dell ProSupport for OEM 1. OVERZICHT VAN BEPALINGEN EN VOORWAARDEN Deze servicebeschrijving ( servicebeschrijving ) is een overeenkomst die is aangegaan door de Original Equipment Manufacturer

Nadere informatie

In dit document wordt de servicebeschrijving ('Servicebeschrijving') voor Basic Deployment voor bedrijven (de 'Service' of 'Services') beschreven.

In dit document wordt de servicebeschrijving ('Servicebeschrijving') voor Basic Deployment voor bedrijven (de 'Service' of 'Services') beschreven. Functiebeschrijving Dell ProDeploy Enterprise Suite: Basic Deployment voor bedrijven Inleiding In dit document wordt de servicebeschrijving ('Servicebeschrijving') voor Basic Deployment voor bedrijven

Nadere informatie

Beschrijving van de Europese Collect and Return-service van Dell ( CAR-service )

Beschrijving van de Europese Collect and Return-service van Dell ( CAR-service ) Beschrijving van de Europese Collect and Return-service van Dell ( CAR-service ) I. Overzicht van de CAR-service De CAR-service is vanaf de datum van aflevering een service waardoor u met een gerust hart

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Basic Enterprise Support (Basic Support voor bedrijven)

Servicebeschrijving: Basic Enterprise Support (Basic Support voor bedrijven) Dell Services Servicebeschrijving: Basic Enterprise Support (Basic Support voor bedrijven) DE HIERONDER VERMELDE SERVICES WORDEN AANGEBODEN IN OVEREENKOMST MET DEZE SERVICEBESCHRIJVING, VOLGENS DE BEPALINGEN

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Battery Replacement Service (BRS) (batterijvervanging) voor Field- Replaceable Unit-batterijen (FRU)

Servicebeschrijving. Battery Replacement Service (BRS) (batterijvervanging) voor Field- Replaceable Unit-batterijen (FRU) Servicebeschrijving Battery Replacement Service (BRS) (batterijvervanging) voor Field- Replaceable Unit-batterijen (FRU) 1. Serviceoverzicht De Battery Replacement Service (batterijvervanging) voor Field-Replaceable

Nadere informatie

Servicebeschrijving. De basis hardwareservice. Inleiding. De reikwijdte van uw serviceovereenkomst

Servicebeschrijving. De basis hardwareservice. Inleiding. De reikwijdte van uw serviceovereenkomst Servicebeschrijving De basis hardwareservice Inleiding Dell levert graag de service op basisapparatuur (de Service(s) ) conform deze servicebeschrijving ( Servicebeschrijving ). Uw offerte, bestelformulier

Nadere informatie

Dell ProSupport Servicebeschrijving

Dell ProSupport Servicebeschrijving Dell ProSupport Servicebeschrijving 1. OVERZICHT VAN BEPALINGEN EN VOORWAARDEN Deze servicebeschrijving ( servicebeschrijving ) is een overeenkomst die is aangegaan door de klant ( u of de klant ) en de

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell ProSupport

Servicebeschrijving Dell ProSupport Servicebeschrijving Dell ProSupport Inleiding tot uw serviceovereenkomst Dell biedt met genoegen Dell ProSupport (de Service(s) ) voor geselecteerde Dell-netwerkproducten ( Product(en) of Ondersteunde

Nadere informatie

Dell servicebeschrijving

Dell servicebeschrijving Dell servicebeschrijving Recycling van IT-bedrijfsmiddelen - EMEA Inleiding Dell biedt u graag de services voor wederverkoop en hergebruik van IT-bedrijfsmiddelen (de Service(s) ) aan in overeenstemming

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Dell ProSupport Point of Need-service. Inleiding. De omvang van deze service

Servicebeschrijving. Dell ProSupport Point of Need-service. Inleiding. De omvang van deze service Servicebeschrijving Dell ProSupport Point of Need-service Inleiding Dell biedt met genoegen Dell ProSupport Point of Need-services aan (de Service(s) ) in overeenstemming met deze servicebeschrijving (

Nadere informatie

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST 2. OMVANG VAN SERVICES

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST 2. OMVANG VAN SERVICES Servicebeschrijving voor Dell 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST : Dit is een servicepakket dat ten doel heeft om downtime te reduceren en u te helpen uw IT-omgeving te optimaliseren met behulp van

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Gold Enterprise Support (Gold Support voor bedrijven)

Servicebeschrijving: Gold Enterprise Support (Gold Support voor bedrijven) Dell Services Servicebeschrijving: Gold Enterprise Support (Gold Support voor bedrijven) DE HIERONDER VERMELDE SERVICES WORDEN AANGEBODEN IN OVEREENKOMST MET DEZE SERVICEBESCHRIJVING, VOLGENS DE BEPALINGEN

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Deze garantie is een uiteenzetting van de diensten die wij in gespecificeerde omstandigheden leveren. Wij bieden alleen die

Deze garantie is een uiteenzetting van de diensten die wij in gespecificeerde omstandigheden leveren. Wij bieden alleen die EPSON-GARANTIE Epson biedt u als eerste gebruiker van dit product deze commerciële garantie aan*. Deze garantie dient ter aanvulling van uw contractuele rechten jegens de persoon die u het product levert

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG ALVORENS AANKOOPBESLISSING NEEMT. JE EEN 1. Algemeen Deze website en aan haar gerelateerde websites ( Web Site ) wordt

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Externe harde schijf van Dell. Gebruikshandleiding

Externe harde schijf van Dell. Gebruikshandleiding Externe harde schijf van Dell Gebruikshandleiding Opmerkingen, waarschuwingen en gevaar-kennisgevingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van uw computer.

Nadere informatie

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding Stuurprogramma verzenden Beheerdershandleiding Januari 2013 www.lexmark.com Overzicht 2 Overzicht Met Stuurprogramma verzenden kunt u eenvoudig een printerstuurprogramma voor een specifiek printermodel

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Recycling

Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Recycling Dell Services Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Recycling Overzicht van de service Het doet Dell genoegen Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Managed Services for Desktop Virtualization Solutions Enterprise Integrated Solutions Stack

Managed Services for Desktop Virtualization Solutions Enterprise Integrated Solutions Stack Servicebeschrijving Managed Services for Desktop Virtualization Solutions Enterprise Integrated Solutions Stack Inleiding tot uw serviceovereenkomst Dell Desktop Virtualization Solutions Managed Services

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Managed Services for Desktop Virtualization Solutions Enterprise Integrated Solutions Stack

Managed Services for Desktop Virtualization Solutions Enterprise Integrated Solutions Stack Servicebeschrijving Managed Services for Desktop Virtualization Solutions Enterprise Integrated Solutions Stack Inleiding tot uw serviceovereenkomst Dell Desktop Virtualization Solutions Managed Services

Nadere informatie

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Definities Voorwaarden: Deze materiaal verkoopvoorwaarden (hierna MVV ). Fon Technology, S.L.: Het bedrijf dat de producten, die via deze website aan de klanten

Nadere informatie

HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden

HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden PC Tune-up service: HP biedt een eenmalige PC Tune-up service, die wordt beschreven in deze Serviceovereenkomst (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

Carabuild Leisure Homes Ltd. Algemene voorwaarden van levering en verkoop

Carabuild Leisure Homes Ltd. Algemene voorwaarden van levering en verkoop Carabuild Leisure Homes Ltd. Algemene voorwaarden van levering en verkoop (1) Inleiding Lees deze verkoopvoorwaarden a.u.b. zorgvuldig door. U wordt gevraagd om expliciet akkoord te gaan met deze verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Technische info De HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installation and Startup Service voorziet

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving Servicebeschrijving Dell Agile-adviesdiensten Inleiding De Agile-adviesdiensten van Dell (de "Dienst" of "Diensten" te noemen) zijn flexibel en gebaseerd op tijd. U profiteert van projectassistentie waarin

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

HP Data Replication Solution Service voor Continuous Access voor de P9000 XP disk familie

HP Data Replication Solution Service voor Continuous Access voor de P9000 XP disk familie HP Data Replication Solution Service voor Continuous Access voor de P9000 XP disk familie HP Care Pack Services Technische info HP Data Replication Solution Service voor Continuous Access biedt implementatie

Nadere informatie

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft DOOR NAAR HET EINDE VAN DEZE AANVULLING OP DE MSPP-OVEREENKOMST (MICROSOFT PARTNER PROGRAM) TE BLADEREN EN OP DE KNOP 'AKKOORD' TE KLIKKEN, BEVESTIGT

Nadere informatie

Dell Logistic Services worden door Dell aangeboden voor ondersteunde producten en omvatten onder andere:

Dell Logistic Services worden door Dell aangeboden voor ondersteunde producten en omvatten onder andere: Servicebeschrijving Dell Logistics Services Inleiding Dell Logistieke services (elk een Service of Logistiek Service en samen de Services of Logistieke services ) zijn een breed portfolio van standaardservices

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Configuratieervices van Dell. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving. Verantwoordelijkheden klant

Servicebeschrijving. Configuratieervices van Dell. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving. Verantwoordelijkheden klant Servicebeschrijving Configuratieervices van Dell Inleiding serviceovereenkomst Configuratieservices van Dell (apart een Configuratieservice en samen de Services ) zijn een portfolio van services zoals:

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

2014 no. 15 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 15 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 15 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA MINISTERIЁLE REGELING van 7 februari 2014 tot wijziging van de Regeling inschrijving en inschrijvingskenmerk (AB 1991 no. GT 36) Uitgegeven, 19 februari 2014 De minister

Nadere informatie

Klanten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika ( EMEA ) die Producten en Services van Dell aanschaffen bij een wederverkoper of distributeur:

Klanten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika ( EMEA ) die Producten en Services van Dell aanschaffen bij een wederverkoper of distributeur: Servicebeschrijving Dell ProSupport Inleiding tot uw serviceovereenkomst Het doet Dell genoegen Dell ProSupport (de service(s) ) te kunnen leveren voor geselecteerde servers, opslagsystemen, desktops,

Nadere informatie

Basic Hardware Services voor consumenten

Basic Hardware Services voor consumenten Basic Hardware Services voor consumenten Uw systeem. Voor deze Overeenkomst is een Systeem gedefinieerd als een Dell systeem dat bestaat uit de volgende componenten: monitor; centrale verwerkingseenheid

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Overzicht van werkzaamheden. At Home-service, incl. 's avonds en 's zaterdags

Overzicht van werkzaamheden. At Home-service, incl. 's avonds en 's zaterdags Overzicht van werkzaamheden At Home-service, incl. 's avonds en 's zaterdags At Home-service, incl. 's avonds en 's zaterdags (At Home-service) - Overzicht De At Home-service, incl. 's avonds en 's zaterdags

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden

HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze HP SmartFriend serviceovereenkomst. Servicebeschrijvingen met meer informatie

Nadere informatie

Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys

Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys Onderhoudsovereenkomst ImageCapture programmatuur Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys en Bedrijfsnaam : Adres : Plaats : Hierna te noemen cliënt De cliënt vertrouwt

Nadere informatie