Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving"

Transcriptie

1 Dell Servicebeschrijving 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST Advanced Network Monitoring: Het uitvallen van het netwerk of problemen met de prestaties van het netwerk kunnen aanzienlijke economische gevolgen hebben voor uw dagelijkse activiteiten. De bewaking van netwerkapparaten is dan ook van essentieel belang om de goede werking en integriteit van uw netwerk op peil te houden. Met de Advanced Network Monitoring(hierna genoemd de services of de service ) biedt Dell u de benodigde bronnen en hulpmiddelen om uw netwerk op afstand te controleren en te beheren, zodat uw druk bezette IT-medewerkers zich kunnen richten op andere IT-initiatieven die belangrijker zijn..voor de aankoop van deze service moet de klant beschikken over minstens vijftig (50) apparaten die aan de contractuele voorwaarden voldoen. Dell bewaakt de netwerkapparaten van de klant proactief, 24 uur per dag, 7 dagen per week, met behulp van onze tools voor extern beheer, voor alle apparaten die onder deze overeenkomst vallen. Deze service detecteert automatisch de defecte onderdelen die de netwerkconnectiviteit verstoren en controleert de status en de prestaties van het netwerk. In dat geval worden incidenttickets gegenereerd en voor probleemoplosing toegewezen aan het Network Operations-team van de klant. Hierbij worden de standaard en aanbevolen urgentieniveaus toegepast. Maandelijks worden prestatierapporten gegenereerd voor gebruik als leidraad bij de evaluatie van de netwerkactiviteiten en om te bepalen welke acties moeten worden ondernomen of welke probleemgebieden moeten worden aangepakt. Dell bewaakt de beschikbaarheid van het netwerk en de prestaties van de fysieke en logische (Layer 2- en Layer 3-) netwerkcomponenten. Deze apparaten kunnen worden gebruikt in combinatie met Wide Area Networks (WAN's) die ondersteuning bieden voor binnenlandse en internationale communicatie via overdrachten van het type Private Line, MPLS, VPLS en Frame Relay, Local Area Networks (LAN's) in een campusomgeving en datacenternetwerken. Deze servicebeschrijving is een overeenkomst die is aangegaan door de klant ( u of de klant ) en de Delleenheid die is vermeld op de factuur voor de klant voor de aankoop van deze service. Deze service is onderworpen aan en wordt beheerst door de door de klant ondertekende aparte hoofdserviceovereenkomst met Dell, die expliciet de verkoop van deze service autoriseert, of, bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst, de Dell-verkoopvoorwaarden die gelden voor zakelijke klanten, die kunnen worden geraadpleegd op of uw lokale landspecifieke Dell-website op afhankelijk van de locatie van de klant, de standaard Hoofdserviceovereenkomst voor klanten van Dell (Customer Master Services Agreement of CMSA ) die beschikbaar is op en die ter referentie in haar geheel bij dit document is gevoegd en waarvan op aanvraag een gedrukt exemplaar van Dell kan worden ontvangen. De partijen bevestigen hierbij dat zij de overeenkomst hebben gelezen en gebonden zijn aan de hierboven vermelde online bepalingen. De klant stemt ermee in dat het verlengen, wijzigen, uitbreiden of verder gebruikmaken van de services buiten de initiële periode afhankelijk is van de

2 op dat moment van kracht zijnde servicebeschrijving die kan worden geraadpleegd op Deze overeenkomst is van kracht vanaf de dag dat u uw bestelling voor deze services plaatst en blijft van kracht gedurende de servicetermijn. De servicetermijn begint op de aankoopdatum en is geldig gedurende de termijn die op het bestelformulier is vermeld. Het tarief of de prijs, en de toepasselijke servicetermijn voor elk worden aangegeven op het bestelformulier van de klant of op een andere, gezamenlijk overeengekomen factuurvorm, bestellingsbevestiging of aankooporder (gezamenlijk aangeduid als bestelformulier ). De aankoop van services in het kader van deze overeenkomst is uitsluitend bestemd voor eigen, intern gebruik door de klant en is niet bestemd voor wederverkoop. Door de services te bestellen, de services of bijbehorende software te gebruiken of door binnen een Dellsoftware-interface of op de website Dell.com met betrekking tot uw aankoop op de knop of het vakje Ik ga akkoord te klikken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicebeschrijving en de afspraken die hierin ter referentie zijn vermeld. Als u akkoord gaat met deze servicebeschrijving uit naam van een bedrijf dat, of een andere juridische eenheid die, u vertegenwoordigt, waarbij u bevoegd bent deze eenheid aan deze servicebeschrijving te binden, verwijst u of klant naar deze eenheid. 2. BEREIK VAN DE SERVICES Deze Advanced Network Monitoring Service wordt 24x7 gedurende het volledige jaar geleverd. De coördinatie- en implementatieactiviteiten worden uitgevoerd tijdens de normale kantooruren, uitgezonderd op lokale, regionale en/of nationale feestdagen. Activiteiten buiten het bereik van deze service kunnen op basis van een afzonderlijke serviceovereenkomst worden aangeboden. Neem contact op met uw Dell-verkoper voor meer informatie. Implementatieproces: De implementatieactiviteiten worden aangevat nadat een bestelling voor een specifiek aantal netwerkapparaten is verwerkt en de klant deze servicebeschrijving heeft ondertekend, alsook nadat de volgende punten onderling zijn overeengekomen: 2

3 De implementatiefase neemt ongeveer 45 werkdagen in beslag, afhankelijk van het aantal apparaten van de klant, de wederzijds overeengekomen begindatum en na ondertekening van deze overeenkomst door de klant. Dell Services zal alle vereiste sjablonen voor de documentatie bezorgen, met onder meer een Network MACD (Move, Add, Change, Delete)-formulier met connectiviteitsgegevens, die door de eindgebruiker of de klant moeten worden ingevuld. De klant verbindt zich ertoe de vereiste documenten en eventuele andere formulieren voor aanvraag van informatie, zoals hieronder vermeld in de sectie Servicespecifieke verplichtingen van de klant, terug te bezorgen. Dell Services zal nagaan of alle verstrekte informatie volledig is en vervolgens de implementatieactiviteiten aanvatten. Wanneer alle implementatiegegevens via een upload aan Dell Services zijn bezorgd en de verbinding tot stand is gebracht en getest, zal de klant een melding ontvangen dat de apparaten vanaf dan worden bewaakt. Servicespecifieke verplichtingen van de klant De klant verbindt zich ertoe de in deze overeenkomst vermelde verplichtingen na te komen, en erkent en gaat ermee akkoord dat Dell over de mogelijkheid beschikt zijn verplichtingen na te komen en dat diens aansprakelijkheid rechtstreeks afhankelijk is van de volgende punten die de klant moet nakomen: Externe toegang tot de netwerkapparaten van de klant verlenen. De klant draagt de verantwoordelijkheid te zorgen voor de juiste hardwaresupportniveaus, het gepaste onderhoud (met inbegrip van onderhoudscontracten voor hardware en software van andere leveranciers) en de geschikte connectiviteit om een verlaging van de netwerkprestaties te vermijden en om de communicatie tussen Dell Services en de apparaten van de klant die onder deze overeenkomst vallen te behouden. De klant verbindt zich ertoe het volgende te leveren: o IP-adres voor elk netwerkapparaat dat onder deze overeenkomst valt o Hardwaregegevens (type, model, serienummer enzovoort) van elk netwerkapparaat dat onder deze overeenkomst valt. o Externe toegang tot elk apparaat dat onder deze overeenkomst valt (hierbij gelden specifieke apparaatvoorwaarden). o Informatie over de fysieke locatie van elk apparaat dat onder deze overeenkomst valt. o Identificatie van de aanvullende specificaties van de apparaten die de klant bezit en die zoals vermeld op het MACD-formulier moeten worden bewaakt. o Identificatie van het huidige onderhoudscontract en de communicatieprovider voor elk apparaat dat onder deze overeenkomst valt. De klant moet een bijgewerkt document van het huidige netwerkontwerp aan Dell Services bezorgen. De klant moet eventuele serviceproblemen met een apparaat dat onder deze overeenkomst valt tijdig aan de servicedesk melden. De operatoren van de servicedesk zijn 24x7 bereikbaar. De klant 3

4 moet geschikte informatie bezorgen, zoals een beschrijving van het defect, het tijdstip waarop dit defect zich voordeed en de omvang en gevolgen van de storing. De klant moet Dell Services veertien (14) werkdagen op voorhand op de hoogte stellen van elk wijzigingsbeheer dat noodzakelijk is. De klant moet Dell Services op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in het ontwerp van het netwerk, zoals een wijziging in het aantal apparaten of protocollen, die gevolgen zullen hebben voor het document van het netwerkontwerp van de klant. De klant moet zorgen voor het fysieke onderhoud van de bewaakte apparatuur, alsook van de locaties, en moet Dell Services op de hoogte brengen van geplande wijzigingen voor apparaten die in het kader van deze overeenkomst zullen worden bewaakt. De klant moet zorgen voor de vereiste speciale netwerkhardware en -verbinding met een Delldatacenter voor de bewaking van de apparaten. De hardware van de klant moet via de bewaakte apparaten ondersteuning bieden voor de protocollen TCP/UDP/SNMP en ICMP. Voornaamste activiteiten van de Advanced Network Monitoring Service: De Advanced Network Monitoring Service detecteert automatisch netwerkfouten en genereert meldingen wanneer abnormale situaties zich voordoen. Na de implementatiefase worden de volgende services geleverd: 24x7 services voor de bewaking van de netwerkapparaten van de klant die onder deze overeenkomst vallen, op basis van best practices op het gebied van processen voor incidenten- en probleembeheer, om voor een tijdige oplossing van problemen te kunnen zorgen. Deze processen zijn volledig op ITILprocesstandaarden gebaseerd en geïntegreerd. Automatische detectie van netwerkfouten, waarbij meldingen worden gegenereerd wanneer drempelwaarden worden overschreden. In dat geval worden incidenttickets gegenereerd en aan het Network Operations-team van de klant toegewezen. Hierbij worden de standaard en aanbevolen urgentieniveaus toegepast. Nadat de operationele status van het apparaat is hersteld, wordt het incident/ticket gesloten. 24x7 bewaking van het foutenbeheer voor de netwerkapparaten van de klant. Incidenten waarvoor support van een technicus op niveau 2 of 3 vereist is, worden doorverwezen naar het team van technici van de klant. MACD (Move Add Change Delete)-proces om de huidige operationele status van het netwerk behouden, met inbegrip van een inventarisatie van de apparaten die onder deze overeenkomst vallen. Elk kwartaal worden overzichten van de service op afstand geleverd. Alle incidenten worden geconsolideerd in de vorm van maandelijkse prestatierapporten die worden gebruikt als leidraad bij de evaluatie van de netwerkactiviteiten en voor uw team van netwerktechnici om te bepalen welke acties moeten worden ondernomen of welke probleemgebieden moeten worden aangepakt. 4

5 Deze maandelijkse prestatierapporten worden via het web beschikbaar gesteld. De toegang via het web wordt verleend nadat de implementatiefase is voltooid. Deze rapporten bevatten bijgewerkte gedetailleerde informatie over de configuratie, de beschikbaarheid en het gebruik van de apparaten. Enkele voorbeelden van beschikbare rapporten: 1. Overzicht op apparaatniveau 2. Beschikbaarheid per apparaat 3. Overzicht op poortniveau 4. Realtime gebruik per poort 5. Grafiek van volume aan verkeer per poort 6. Grafiek van fouten per poort 7. Grafiek van gebruik op lange termijn per poort Aanvragen ingediend bij servicedesks Als er problemen met de service voor netwerkbewaking optreden, kunt u via een gratis telefoonnummer contact opnemen met de servicedesk. De operatoren van onze servicedesk zijn 24x7 bereikbaar, ongeacht de geografische locatie waar u zich bevindt. De operator van de servicedesk zal een incident/ticket registreren en dit voor probleemoplossing doorverwijzen naar het centrum voor technische support of de accountmanager. Alle operatoren zullen Engels spreken. Aanvullende reglementen, voorschriften en voorwaarden voor de service De implementatie van de Advanced Network Monitoring Service van Dell betekent niet dat alle risico's kunnen worden vermeden. Om die reden biedt Dell Services geen garanties dat het netwerk van de klant gevrijwaard is van indringing, niet in gevaar wordt gebracht of niet wordt blootgesteld aan andere onbevoegde activiteiten. Dell Services zal geen fysiek beheer uitvoeren voor de apparaten die onder de huidige service vallen. De klant is als enige verantwoordelijk om acties te ondernemen voor de fysieke incidenten en waarschuwingen die aan de klant worden gemeld voor de apparaten die onder de overeenkomst voor deze service vallen. Dell kan in geen enkel opzicht aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld ten aanzien van of naar aanleiding van de acties, het verzuim om acties te ondernemen of de laattijdige acties van de klant in geval van dergelijke incidenten en/of waarschuwingen indien en wanneer deze worden gemeld. Dell zal commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om de klant te helpen het netwerk van de klant te herstellen. De kans bestaat dat Dell downtime voor normale onderhoudswerkzaamheden dient te plannen. Dit wordt 24 uur op voorhand gemeld aan de contactpersonen die door de klant zijn aangesteld. Deze meldingsplicht geldt niet voor noodonderhoud. Uitgesloten services: De Advanced Network Monitoring Service omvat niet het volgende: 5

6 Netwerkapparaten die geen ondersteuning bieden voor de protocollen TCP/UDP/SNMP en ICMP. Servers, werkstations, printers, opslagapparaten en modemracks, en eventuele andere soorten apparaten die niet in de servicebeschrijving zijn vermeld, zijn niet inbegrepen in de onderhavige service en zullen bijgevolg niet worden bewaakt. Netwerkbeheer is niet inbegrepen, maar kan wel worden geleverd. Neem contact op met uw Dellvertegenwoordiger voor meer informatie. Het ontwerp van het netwerk is niet inbegrepen, maar deze service kan wel worden geleverd. Neem contact op met uw Dell-vertegenwoordiger voor meer informatie. Een vaste netwerkverbinding van de locatie van de klant naar een geautoriseerd Dell-datacenter is niet inbegrepen. Netwerkhardware is niet inbegrepen, maar kan wel worden geleverd. Neem contact op met uw Dell-vertegenwoordiger voor meer informatie. Externe of onsite technische support voor probleemoplossing van andere apparaten dan netwerkapparaten. Hardwaregaranties, -reparaties of vervanging van onderdelen. Verkoopsadministratie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoopoffertes of het beantwoorden van offerteaanvragen. Eventuele andere services die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in het hierboven beschreven bereik van services. Eventuele Dell-trainings- of certificeringsservices die niet uitdrukkelijk in deze servicebeschrijving zijn vermeld. De geleverde services omvatten bovendien niet de ontwikkeling van de eventuele unieke intellectuele eigendom die in het kader van de huidige servicebeschrijving uitsluitend en in het bijzonder voor de klant wordt gecreëerd. 3. ONDERSTEUNDE PRODUCTEN De zijn verkrijgbaar voor de volgende klassen van apparaten: Switches (Layer 2 en Layer 3) Routers (kleine, grote en voor datacenters geschikte apparaten) Firewalls Draadloze controllers (configuratiebereiken met meerdere toegangspunten beschikbaar) Toegangspunten (basismodellen en krachtige modellen) 4. AANKOOPOPTIES De kunnen worden aangekocht voor een minimale contractuele termijn van één jaar, met opties tot twee of drie jaar. Er zijn opties voor maandelijkse facturering beschikbaar. 6

7 De prijzen zijn gebaseerd op het type apparaat dat wordt bewaakt, de contractuele duur en de voorkeuren voor facturering. Voor deze aanbieding geldt als voorwaarde dat minimaal vijftig (50) apparaten moeten worden bewaakt. 5. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT A. Bevoegdheid om toegang te verlenen. De klant verklaart en garandeert zowel voor de klant als voor Dell toestemming en, in geval van toegang tot eventuele persoonlijke gegevens voor hulp op afstand, alle noodzakelijke wettelijke goedkeuringen van de relevante gegevens verstrekkende personen en instanties te hebben gekregen voor de toegang tot en het gebruik van de service, zoals hierboven beschreven, voor alle netwerkapparaten die onder deze overeenkomst vallen. Als de klant nog niet over deze toestemming beschikt, is de klant ervoor verantwoordelijk dat deze toestemming op eigen kosten wordt verkregen, voordat de klant Dell vraagt om deze services uit te voeren. B. Lijst met contactpersonen van klant: De klant moet een lijst met drie bevoegde contactpersonen bijhouden en deze aan Dell bezorgen om aanspraak te kunnen maken op de service en om via telefoon of rechtstreeks toegang te krijgen tot de toegewezen Technical Account Manager (TAM) van Dell of manager. C. Gegevensback-ups. De klant is ervoor verantwoordelijk een volledige back-up te maken van alle aanwezige gegevens en programma's op alle betrokken systemen voordat deze service door Dell wordt geleverd. DELL SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR HET VERLIES OF HERSTEL VAN GEGEVENS OF PROGRAMMA'S of het verlies van systeemgebruik dat voortvloeit uit deze service of gerelateerde supportactiviteiten of elke handeling of omissie, met inbegrip van nalatigheid, door Dell of een externe serviceleverancier. 6. BELANGRIJKE AANVULLENDE INFORMATIE A. Commercieel redelijke beperkingen aan het bereik van de service. Dell kan weigeren de services te leveren als het leveren van de services, naar de mening van Dell, een onredelijk groot risico vormt voor Dell of de serviceleveranciers van Dell of buiten het bereik van de services valt. Dell kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele verzaking of uitstel van de uitvoering van de service ten gevolge van een oorzaak waarover Dell geen controle heeft. B. Annulering. Dell heeft het recht om op elk gewenst ogenblik gedurende de serviceperiode deze service om een van de volgende redenen te annuleren: De klant betaalt de verschuldigde totaalprijs voor deze service niet volgens de voorwaarden van de factuur; De klant weigert mee te werken met het team van netwerktechnici dat steun verleent, de servicedesk of de toegewezen Technical Account Manager (TAM) van Dell; De klant voldoet niet aan het minimumniveau van vijftig (50) apparaten volgens de contractuele voorwaarden; of De klant houdt zich niet aan alle bepalingen en voorwaarden die in deze servicebeschrijving worden vermeld. Als Dell deze service annuleert, zal Dell de klant schriftelijk op de hoogte brengen van de annulering op het adres dat op de factuur van de klant is vermeld. Deze kennisgeving omschrijft de reden voor 7

8 annulering en vermeldt de effectieve datum waarop de annulering ingaat. Deze datum zal niet eerder vallen dan tien (10) dagen na de datum waarop Dell de kennisgeving van annulering naar de klant verzendt, tenzij de wet van de staat of het land een andere regelgeving voor annulering voorziet, die altijd geldt en niet door andere overeenkomsten kan worden gewijzigd. INDIEN DELL DEZE SERVICE OP GROND VAN DEZE PARAGRAAF ANNULEERT, HEEFT DE KLANT GEEN RECHT OP ENIGE TERUGBETALING VAN KOSTEN DIE DE KLANT AAN DELL HEEFT BETAALD OF VERSCHULDIGD IS. C. Beperkingen met betrekking tot de geografische ligging en lokale taal. Deze service wordt geleverd voor de apparaten die zijn aangeduid in het MACD-implementatiedocument dat door de klant aan Dell is bezorgd. De locatie van de toegewezen Technical Account Manager (TAM) van Dell of manager wordt tijdens het implementatieproces toegekend, op basis van het servicegebied en de beschikbaarheid aan personeel die de voorkeur van de klant genieten. Met uitzondering van schriftelijke documentatie zullen de servicedesk en technische netwerktechnici de leveren in het Engels. De toegewezen Technical Account Manager (TAM) van Dell of manager zullen tijdens de lokale kantooruren bereikbaar zijn en spreken de lokale taal. De klant kan de hoofdlocatie kiezen; voor specifieke locaties is de beschikbaarheid van personeel mogelijk beperkt. Extra vergoedingen zullen worden aangerekend indien de klant meerdere tijdzones of extra taalopties opgeeft. De lokale kantooruren kunnen per regio of land variëren. Als sterk van deze beperkingen wordt afgeweken, kan een aangepaste offerte als oplossing noodzakelijk zijn. Serviceopties, inclusief serviceniveaus, tijden voor technische support en onsite respons, verschillen op basis van geografische locatie en bepaalde opties zijn op de locatie van de klant mogelijk niet voor aankoop beschikbaar. D. Overdracht van de service. De klant kan deze service niet overdragen aan derden. E. Uitbesteding. Dell heeft het recht deze service en/of servicebeschrijving aan gekwalificeerde externe serviceproviders uit te besteden. 7. SOFTWARE A. Begeleidende licentie. De software is onderworpen aan de aparte softwarelicentieovereenkomsten bij de software. Dat geldt ook voor eventuele producthandleidingen, gebruikshandleidingen of andere documentatie die worden meegeleverd in de verpakking van de softwaremedia of die tijdens de installatie of het gebruik van de software aan de klant worden verstrekt. De klant stemt ermee in gebonden te zijn aan een dergelijke licentieovereenkomst. B. Softwarelicentie van Dell. Met betrekking tot de software die u van Dell ontvangt of die Dell u op welke wijze dan ook ter beschikking stelt voor deze services, zal Dell, indien geen licentievoorwaarden op de software van toepassing zijn, overeenkomstig de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vermeld en die door u moeten worden nageleefd, u hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve licentie verlenen voor de toegang tot en het gebruik van de software, alleen gedurende de looptijd van de service en uitsluitend voor zover dat nodig is om de klant te laten genieten van de voordelen van de services zoals die in de toepasselijke serviceovereenkomsten zijn vermeld. I. Beperkingen. De klant mag niets van de software kopiëren of wijzigen, een afgeleid of collectief werk of compilatie van de software maken, noch de software reverse-engineeren, decompileren of anderszins proberen de code van de software of enig deel ervan te extraheren. De klant mag de software niet in licentie geven, verkopen, afstaan, in 8

9 II. III. IV. sublicentie geven of anderszins overdragen of bezwaren; de klant mag de software niet gebruiken in een plan voor beheerde services; en de klant mag niet meer exemplaren van de software gebruiken dan het toegestane aantal licentie-exemplaren voor gelijktijdige gebruikers, locaties of andere criteria die in de toepasselijke serviceovereenkomsten zijn vermeld. Verder mag de klant de software niet gebruiken voor het meten van de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de software, of voor andere vormen van benchmarking of concurrentiedoeleinden. Bovendien is het de klant ook verboden om: (1) de netwerken of apparatuur van Dell of een derde te proberen te gebruiken of er ongeoorloofde toegang toe proberen te krijgen; (2) andere individuen of entiteiten toe te staan de software te gebruiken of de software of services te kopiëren; (3) de kwetsbaarheid van de software of van een systeem, account of netwerk van Dell of een van haar klanten of leveranciers te proberen te analyseren, te scannen of te testen; (4) de service aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren of dit te proberen; (5) deel te nemen aan frauduleuze activiteiten van welke aard ook; (6) ongevraagd commerciële of bulkberichten te verzenden; (7) de mogelijkheid van een andere persoon om van de software gebruik te maken (met uitzondering van tools voor veiligheid en beveiliging) te beperken, te beletten, of anderszins te belemmeren, ongeacht de bedoeling, het doel of kennis hiervan; of (8) de middelen van Dell (of een leverancier van de Dell-service) voor het leveren van de services te beperken, te beletten of anderszins te belemmeren of een verlaging van de werkingsprestaties ervan te veroorzaken. Audit. U verleent Dell, of een door Dell toegewezen agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de software tijdens normale kantooruren; u stemt ermee in Dell medewerking te verlenen bij een dergelijke audit en alle stukken aan Dell te verstrekken die redelijkerwijze verband houden met uw gebruik van de software. Deze audit is beperkt tot de verificatie van de naleving van de bepalingen in deze overeenkomst. Open-sourcesoftware. Een deel van de software kan open-sourcesoftware of code uit open-sourcesoftware bevatten, die u kunt gebruiken onder de bepalingen en voorwaarden van de specifieke licentie waaronder de open-sourcesoftware is gedistribueerd. DEZE OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ALS ZODANIG" GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIES, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, OF IN WELKE VORM DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF ENIGE GARANTIES INZAKE EIGENDOMSRECHTEN OF INBREUKEN OP EIGENDOMSRECHTEN. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT OF HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST; OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, UIT HOOFDE VAN OVEREENKOMST, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF BENADELING (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) EN VOORTVLOEIEND ONDER WELKE VORM DAN OOK UIT HET GEBRUIK VAN DEZE OPEN-SOURCESOFTWARE, ZELFS INDIEN VOORAF OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 9

10 Voor meer informatie over ons serviceaanbod kunt u contact opnemen met uw Dell-vertegenwoordiger of dell.com/services bezoeken. Beschikbaarheid verschilt per land. Klanten en channelpartners van Dell die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met hun contactpersoon voor verkoop bij Dell Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk worden handelsmerken en handelsnamen in dit document gebruikt om naar de entiteiten die op de merken en namen aanspraak maken, of naar hun producten te verwijzen. Specificaties zijn correct op de datum van publicatie, maar zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en kunnen op elk ogenblik zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dell en partners van Dell kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor typografische of fotografische fouten of omissies. De verkoopvoorwaarden en -policies van Dell zijn van toepassing en zijn op aanvraag verkrijgbaar. Ze kunnen ook op worden geraadpleegd. 10

Dell Advanced Network Management Services Servicebeschrijving

Dell Advanced Network Management Services Servicebeschrijving Dell Servicebeschrijving 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST Advanced Network Management: Het uitvallen van het netwerk of problemen met de prestaties van het netwerk kunnen aanzienlijke economische

Nadere informatie

Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens

Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens Overzicht van de service Het is Dell een genoegen de service voor het tracking

Nadere informatie

Omvang van de Compellent Health Check-services

Omvang van de Compellent Health Check-services Servicebeschrijving Dell Compellent SAN Health Check Service-overzicht Deze servicebeschrijving ("Servicebeschrijving") wordt aangegaan door u als de klant ("u" of "Klant") en de Dell-entiteit die op uw

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Recycling

Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Recycling Dell Services Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Recycling Overzicht van de service Het doet Dell genoegen Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Servicebeschrijving On-site Diagnosis

Servicebeschrijving On-site Diagnosis Overzicht van de service Dell is verheugd de Service (hierna genoemd de service ) aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (de servicebeschrijving ) zijn vermeld. Deze service biedt optionele

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Implementatie op afstand van extra opslag in een SAN- of DASomgeving

Implementatie op afstand van extra opslag in een SAN- of DASomgeving Servicebeschrijving Implementatie op afstand van extra opslag in een SAN- of DASomgeving Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service voorziet in ondersteuning op afstand bij een door de klant uitgevoerde

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Battery Replacement Service (BRS) (batterijvervanging) voor Field- Replaceable Unit-batterijen (FRU)

Servicebeschrijving. Battery Replacement Service (BRS) (batterijvervanging) voor Field- Replaceable Unit-batterijen (FRU) Servicebeschrijving Battery Replacement Service (BRS) (batterijvervanging) voor Field- Replaceable Unit-batterijen (FRU) 1. Serviceoverzicht De Battery Replacement Service (batterijvervanging) voor Field-Replaceable

Nadere informatie

ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST

ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST ASSIST VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST WAX ON BVBA IS SLECHTS BEREID ASSIST (DE "SOFTWARE") IN LICENTIE TE VERSTREKKEN OP VOORWAARDE DAT U (DE "EINDGEBRUIKER") ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

Downloaden! Uitgave 1

Downloaden! Uitgave 1 Downloaden! Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie en inspectie van een Dell PowerEdge -server

Servicebeschrijving Installatie en inspectie van een Dell PowerEdge -server Service-SKU's Zie bijlage A. Serviceoverzicht Servicebeschrijving Installatie en inspectie van een Dell PowerEdge -server Deze Service omvat de fysieke installatie, de inspectie en het opstarten van één

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell System Track Services

Servicebeschrijving Dell System Track Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Servicebeschrijving Dell System Track Services Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de klant ) en de Dell-eenheid

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0 Services aanvragen Handboek voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 3. Deze publicatie heeft betrekking op versie 10, release 4, modificatie 0

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Designjet Z6600-productieprinter Designjet Z6800-fotoproductieprinter. Beperkte garantie

Designjet Z6600-productieprinter Designjet Z6800-fotoproductieprinter. Beperkte garantie Designjet Z6600-productieprinter Designjet Z6800-fotoproductieprinter Beperkte garantie Beperkte garantie van Hewlett-Packard HP product Printer Software Printkop Print- of inktpatroon Onderhoudspatroon

Nadere informatie

Externe implementatie van replicatie op Dell Fluid File System NAS apparaat

Externe implementatie van replicatie op Dell Fluid File System NAS apparaat Servicebeschrijving Externe implementatie van replicatie op Dell Fluid File System NAS apparaat Inleiding serviceovereenkomst Deze service betreft de externe implementatie van een enkele Dell Fluid File

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG ALVORENS AANKOOPBESLISSING NEEMT. JE EEN 1. Algemeen Deze website en aan haar gerelateerde websites ( Web Site ) wordt

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Care Pack Services Technische informatie HP Installation and Startup Service for HP Insight Control biedt implementatie en basisconfiguratie

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN I-WEBS Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van I-webs. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan

Nadere informatie

Erik Steenhouwer General Manager. e.steenhouwer@keytech.be

Erik Steenhouwer General Manager. e.steenhouwer@keytech.be CONTRACT: ONLINE BACK-UP Klant CONTACT KEYTECH Erik Steenhouwer General Manager e.steenhouwer@keytech.be CONTACT KLANT KEYTECH Chaussée de Louvain, 431 F 1380 Lasne http://www.keytech.be Tel.: +32 (0)

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Dell servicebeschrijving

Dell servicebeschrijving Dell servicebeschrijving Recycling van IT-bedrijfsmiddelen - EMEA Inleiding Dell biedt u graag de services voor wederverkoop en hergebruik van IT-bedrijfsmiddelen (de Service(s) ) aan in overeenstemming

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

ABONNEMENTSVOORWAARDEN BOUW!

ABONNEMENTSVOORWAARDEN BOUW! Definities De in de algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst volgens welke Lexima tegen betaling het gebruik

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1 Online afdrukken 4.0 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie van een PowerConnect -switch

Servicebeschrijving Installatie van een PowerConnect -switch Servicebeschrijving Installatie van een PowerConnect -switch Service-SKU's Zie bijlage A Serviceoverzicht Deze Service omvat de fysieke installatie van één PowerConnect Ethernet-switch, inclusief de installatie

Nadere informatie

"SAP" betekent het SAP-bedrijf waarmee u een contract hebt voor de service.

SAP betekent het SAP-bedrijf waarmee u een contract hebt voor de service. Serviceniveauprogramma voor Ariba Cloud Services Garantie voor toegankelijkheid van de service Beveiliging Overig 1. Garantie voor toegankelijkheid van de service a. Toepasselijkheid. De garantie voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september RESULTPARTNERS Algemene voorwaarden Versie: september 2013 www.resultpartners.nl 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Dienst

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Problemen met zware bestanden?

Problemen met zware bestanden? Problemen met zware bestanden? zware bestanden, licht werk Herkent u volgende problemen? De klant moet nog steeds een CD-ROM binnenbrengen met zijn bestanden; Een e-mail wil maar niet binnenkomen omdat

Nadere informatie

HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden

HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden PC Tune-up service: HP biedt een eenmalige PC Tune-up service, die wordt beschreven in deze Serviceovereenkomst (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV De onderhavige overeenkomst (hierna "Overeenkomst" genoemd) wordt afgesloten tussen Health World Club BV een in Amstelveen gevestigde onderneming (hierna het "Bedrijf",

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services Servicebeschrijving voor Dell 1. INLEIDING BIJ UW SERVICEOVEREENKOMST (IT adviesservices): Dit is een servicepakket dat ten doel heeft om downtime te reduceren en u te helpen uw IT omgeving te optimaliseren

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, 47533 Kleve (hierna Medline genoemd) biedt haar klanten het gebruik van de onlineservice

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL CHECKPOINT

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL CHECKPOINT Definities Social Checkpoint: de V.O.F Social Checkpoint, gevestigd in Nederland, aan de Theo Uden Masmanstraat 44, Amersfoort, 3813ZE. KvK nr. 58535373 Activering: treedt op wanneer de desbetreffende

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V.

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie