Servicebeschrijving Dell System Track Services

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Servicebeschrijving Dell System Track Services"

Transcriptie

1 Overzicht van bepalingen en voorwaarden Servicebeschrijving Dell System Track Services Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de klant ) en de Dell-eenheid die op de factuur voor de klant wordt vermeld. Als de klant deze Service (zoals in dit document gedefinieerd) heeft aangekocht van een andere partij dan Dell, bijvoorbeeld een wederverkoper, zijn deze bepalingen van toepassing in overeenstemming met de overeenkomst van de klant met die andere partij. Door deze service bij Dell aan te kopen, stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vermeld. De mogelijkheid tot het verlengen, wijzigen, uitbreiden of verder gebruikmaken van de services buiten de initiële periode is voor de klant afhankelijk van de op dat moment van kracht zijnde servicebeschrijving die op kan worden geraadpleegd. Hoofdserviceovereenkomst. Deze service wordt aangeboden in overeenstemming met de door de klant ondertekende aparte hoofdserviceovereenkomst, waarin de verkoop van deze service uitdrukkelijk is voorzien of, indien een dergelijke overeenkomst ontbreekt, de Hoofdserviceovereenkomst voor klanten van Dell ( Customer Master Services Agreement of CMSA ), die beschikbaar is op en hierbij bij wijze van referentie integraal is opgenomen. De URL brengt de klant naar de wereldwijde webpagina voor servicecontracten van Dell, waar de klant zijn geografische regio, de taal van zijn voorkeur (indien van toepassing) en het juiste bedrijfssegment kan selecteren waarin de klant de service heeft gekocht (bijvoorbeeld grote bedrijven, kleine en middelgrote bedrijven en/of publieke sector). Vervolgens kan de klant het betreffende servicecontract selecteren om dit te kunnen doorlezen. U kunt ook contact opnemen met uw Dellcontactpersoon voor hulp bij het opvragen van servicecontracten. Licentieovereenkomst en beleid voor een aanvaardbaar gebruik. Het gebruik van software, inclusief gehoste software en webgebaseerde portalen, door de klant (inclusief elke persoon die door de klant is geautoriseerd om van de services gebruik te maken) in verband met deze overeenkomst is onderworpen aan de licentieovereenkomst voor Dell Services en het beleid voor een aanvaardbaar gebruik van de Dell Services die beschikbaar zijn op en hierbij bij wijze van referentie integraal zijn opgenomen. Overzicht van de service De Dell System Track Services (de service(s) ) zijn in deze twee configuraties verkrijgbaar bij bepaalde producten ( ondersteunde producten ) voor de duur die op de factuur van de klant is vermeld: Overzicht van de System Track Services: Data and Device Security Service biedt bescherming voor gegevens en apparaten. Standard Theft Recovery Service biedt standaardservices voor het opsporen van gestolen apparaten. Geotechnology Service biedt toegang tot een webgebaseerd portaal waar de klant de geografische locatie van zijn ondersteunde producten kan volgen. Advanced IT Assets Management biedt toegang tot een webgebaseerd portaal waar de klant rapporten over bedrijfsmiddelen kan genereren en zijn bedrijfsmiddelenbeleid kan beheren. Verkrijgbaar bij de volgende ondersteunde producten: deze service is verkrijgbaar bij bepaalde Dell Latitude -laptops, Dell Precision -laptops en OptiPlex-desktopsystemen. Op de factuur die de klant van Dell ontvangt, is vermeld op welk ondersteund product deze servicebeschrijving van toepassing is. Op elk ondersteund product is een speciaal label met een identificatienummer aangebracht (de servicetag ). Voor elk ondersteund product dient de klant een afzonderlijke serviceovereenkomst aan te kopen. Wanneer de services los van de aankoop van producthardware apart worden aangekocht ( na de verkoop of After-Point- System Track Services versie 2.0 WERELDWIJD NEDERLANDS DEFINITIEF Pagina 1 van 7

2 of-sales ( APOS )), ontvangt de klant licentienummers (de licentie(s) ). Raadpleeg de servicetag op uw ondersteunde product of de licentie(s) wanneer u voor deze service contact opneemt met Dell. Gedetailleerde servicestappen en extra vereisten voor uw gebruik van de System Track Services worden beschreven op het online Dell-portaal op Deze service wordt via een externe serviceleverancier door Dell aangeboden. Onderdelen van de service 1. Klanten die de Data and Device Security Service hebben aangeschaft: De ondersteunde producten van de klant zijn vooraf geconfigureerd met een persistentiesoftwaremodule die in het BIOS (of de firmware) is geïntegreerd en in het besturingssysteem is een softwareagent ( softwareagent of agent ) geïnstalleerd. De softwareagent wordt in de Dell-fabriek geïnstalleerd wanneer de klant deze service samen met nieuwe systemen aankoopt. De softwareagent wordt door de klant geïnstalleerd wanneer de klant deze service los van een aankoop van producthardware apart aanschaft als een APOS-aankoop. Dankzij de persistentiemodule kan de softwareagent het herinstalleren van het besturingssysteem, het opnieuw formatteren van harde schijven en zelfs het vervangen van harde schijven overleven door zichzelf na dergelijke activiteiten automatisch opnieuw te installeren. De softwareagent communiceert regelmatig (doet een oproep ) via internet met een Dell-vestiging die ondersteuning biedt voor de System Track Services (het Monitoring Center ) en verstrekt bij elke oproep gegevens over het apparaat en de locatie. De softwareagent van Dell System Track kan op een niet-dell-product worden geïnstalleerd. De persistentiemodule van de softwareagent is alleen op geselecteerde producten beschikbaar. Klanten die Dell System Track onafhankelijk van hun Dell-hardware aanschaffen, dienen de lijst met producten op te raadplegen om te controleren of hun producten de persistentiemodule ondersteunen. Bij de communicatie van de agent met het Monitoring Center worden automatisch periodieke software- of versie-updates voor de agent gedownload en op het ondersteunde product van de klant geïnstalleerd om de volledige functionaliteit te garanderen.. De servicetermijn begint te lopen op de dag waarop de System Track Data and Device Security Service wordt aangekocht en geldt voor de periode die op de factuur is vermeld. Voor de communicatie tussen de softwareagent en het Monitoring Center wordt gebruikgemaakt van betrouwbare technologie die door de agent wordt geïnitieerd, TCP-gebaseerd en altijd gecodeerd is. Klanten kunnen 24x7 online toegang krijgen tot de details van hun ondersteunde producten via een veilig, met een wachtwoord beveiligd websiteportaal (het Customer Center Portal of Customer Center ) op Klanten kunnen via het Customer Center Portal beveiligingsopdrachten instellen voor gegevens en apparaten, zodat vertrouwelijke gegevens op een gestolen of verloren computer kunnen worden opgehaald en/of verwijderd de eerstvolgende keer dat de computer het Monitoring Center oproept. Het betreft deze opdrachten: A. Ophalen van kritieke bestanden. De klant kan de opdrachten via het Customer Center Portal initiëren, zodat het ophalen van bestanden wordt gestart de eerstvolgende keer dat de computer het Monitoring Center oproept. De klant kan opgeven in welke map bestanden moeten worden opgehaald. Nadat het bestand is opgehaald, wordt het op een veilige locatie in de klantaccount opgeslagen en is het alleen toegankelijk voor bevoegde gebruikers. Wanneer de klant vraagt bestanden op te halen en tegelijk gegevens te verwijderen, wordt de verwijderingsactiviteit pas uitgevoerd NADAT het ophalen van het bestand is geslaagd. Bij het ophalen van grotere bestanden duurt het langer om het verzoek te voltooien. Het ophalen van bestanden gebeurt ongemerkt en wordt op de achtergrond van de ondersteunde producten uitgevoerd. De klant kan het verzoek om het ophalen van kritieke bestanden op elk ogenblik stopzetten en Dell vragen een gegevensverwijdering uit te voeren wanneer de klant dit nodig acht. System Track Services versie 2.0 WERELDWIJD NEDERLANDS DEFINITIEF Pagina 2 van 7

3 B. Op afstand verwijderen van vertrouwelijke gegevens. De klant kan de opdrachten via het Customer Center Portal zodanig initiëren dat bepaalde bestanden worden verwijderd de eerstvolgende keer dat de computer het Monitoring Center oproept. De klant kan opgeven in welke map bestanden moeten worden verwijderd. Nadat de gegevens zijn verwijderd, kunnen deze op geen enkele manier meer op de computer worden hersteld. Wanneer de opdracht met succes is uitgevoerd, wordt in de Customer Center-account een logbestand gegenereerd dat bevestigt dat de gegevens zijn verwijderd. Er zijn drie verschillende soorten opdrachten voor het verwijderen van gegevens: i. Specifieke bestanden/mappen ii. Alle bestanden behalve het besturingssysteem iii. Alle bestanden inclusief het besturingssysteem Door het uitvoeren van opdrachten voor het verwijderen van gegevens kan de kans om een gestolen computer terug te vinden kleiner worden omdat de externe activiteit de dief kan waarschuwen en hem/haar ertoe kan aanzetten om zich van de computer te ontdoen. Als een opdracht tot het verwijderen van alle bestanden inclusief het besturingssysteem slaagt, zal de computer onbruikbaar en onopspoorbaar worden, tenzij het besturingssysteem opnieuw wordt geïnstalleerd en de computer verbinding maakt met internet. C. Vergrendelen van het systeem. De klant kan via het Customer Center Portal de opdracht initiëren om het ondersteunde product op afstand te vergrendelen op het niveau van het besturingssysteem de volgende keer dat de computer het Monitoring Center oproept. Nadat het vergrendelen van het systeem is geslaagd, verschijnt permanent een bericht op het computerscherm. Het bericht kan de eindgebruiker aanmoedigen om contact op te nemen met de IT-beheerder of om de computer terug te bezorgen. Het bericht blijft actief op het apparaat gedurende de resterende periode van de servicetermijn. Als de Theft Recovery Service is geïnitieerd, erkent de klant dat de opdrachten voor het vergrendelen van het systeem alleen door de Theft Recovery Officers (die door de klant zijn aangeduid) kunnen worden geïnitieerd in naam van de klant, als onderdeel van de opsporingsservice. Door het uitvoeren van een systeemvergrendelingsactiviteit kan de kans om een gestolen computer terug te vinden kleiner worden omdat dit de dief kan waarschuwen en hem/haar ertoe kan aanzetten om zich van uw computer te ontdoen. Alle functies en functionaliteit in de categorie Data and Device Security moeten door vooraf geautoriseerde personeelsleden worden uitgevoerd. Autorisatieformulieren zijn verkrijgbaar in de sectie Documents van het Customer Center en moeten worden ondertekend en ingediend alvorens deze functionaliteit in de account van de klant zal worden geactiveerd. 2. Klanten die de Standard Theft Recovery Service hebben aangeschaft: De ondersteunde producten van de klant zijn vooraf geconfigureerd met een persistentiesoftwaremodule die in het BIOS (of de firmware) is geïntegreerd en in het besturingssysteem is een softwareagent (of agent ) geïnstalleerd. De softwareagent wordt in de Dell-fabriek geïnstalleerd wanneer de klant deze service samen met nieuwe systemen aankoopt. De softwareagent wordt door de klant geïnstalleerd wanneer de klant deze service los van een aankoop van producthardware apart aanschaft als een APOS-aankoop. Dankzij de persistentiemodule kan de agent een nieuwe installatie van het besturingssysteem, het opnieuw formatteren van harde schijven en zelfs het vervangen van harde schijven overleven. De softwareagent communiceert regelmatig via internet door middel van geplande oproepen met het Monitoring Center en verstrekt bij elke oproep gegevens over het apparaat en de locatie. De softwareagent van Dell System Track kan op een niet-dell-product worden geïnstalleerd. De persistentiemodule van de softwareagent is alleen op geselecteerde producten beschikbaar. Klanten die Dell System Track onafhankelijk van hun Dell-hardware aanschaffen, dienen de lijst met producten op te raadplegen om te controleren of hun producten de persistentiemodule ondersteunen. System Track Services versie 2.0 WERELDWIJD NEDERLANDS DEFINITIEF Pagina 3 van 7

4 Bij communicatie van de agent met het Monitoring Center worden er mogelijk periodieke updates voor de agent uitgevoerd om de volledige functionaliteit te garanderen. De servicetermijn begint te lopen op de dag waarop de System Track Recovery Service wordt aangekocht en geldt voor de periode die op de factuur is vermeld. De softwareagent heeft een elektronisch serienummer dat de computer als een uniek systeem identificeert. Wanneer een computer waarop de softwareagent is geïnstalleerd, met internet verbinding maakt of een rechtstreekse inbelverbinding gebruikt, maakt de agent contact met het Monitoring Center om de locatie van de computer (het internetprotocol/ip-adres of het telefoonnummer dat voor de inbelverbinding wordt gebruikt) te melden. Voor de communicatie tussen de softwareagent en het Monitoring Center wordt gebruikgemaakt van betrouwbare technologie die door de client wordt geïnitieerd, TCP-gebaseerd en altijd gecodeerd is. Dit bericht is kort, vindt plaats op de achtergrond en vereist geen antwoorden in dialoogvensters of interventies van de klant. Klanten kunnen 24x7 online toegang krijgen tot de details van de computers in hun account via een veilig, met een wachtwoord beveiligd Customer Center Portal op Bij diefstal van een computer dienen klanten contact op te nemen met de supportdienst van de Dell System Track Service of met de technische-supportdienst van hun hardwaregarantie in overeenstemming met hun toepasselijke serviceovereenkomst. De contactgegevens voor de support van de Dell System Track Service zijn vermeld op De opsporingsservice treedt in werking wanneer een klant online een aangifte indient vanuit zijn Customer Center-account op De klant moet gegevens vermelden die hij heeft vermeld in zijn aangifte van de diefstal bij de plaatselijke politiedienst. Indien de klant de aangifte om een of andere reden niet online kan plaatsen, kan de klant telefonisch contact opnemen met de Dell System Track-support om de informatie te faxen of telefonisch door te geven. Nadat een computer als gestolen is aangegeven en als zodanig in het Customer Center is gemarkeerd, roept de softwareagent het Monitoring Center steeds vaker op, tot een oproep om de 15 minuten (in vergelijking met de dagelijkse oproepen voordat het ondersteunde product als gestolen is aangegeven). Dit helpt het Theft Recovery Team bij zijn inspanningen om de computer op te sporen. Vanaf de eerste oproep door de agent na de aangifte van de diefstal zal het Dell System Track Theft Recovery Team de gestolen computer beginnen op te sporen. Het team zal de computer op forensische wijze opsporen met behulp van verschillende procedures en technieken. Het System Track Theft Recovery Team zal bruikbare informatie aan de lokale politiediensten verstrekken als hulp bij het opsporen van de computer. Dell garandeert niet dat het elk ondersteund product zal kunnen opsporen. De klant wordt via of via zijn Customer Center Portal op de hoogte gebracht van de status van de opsporing van zijn computer. 3. Klanten die de Geotechnology Service hebben aangeschaft: Dell biedt klanten die hiervoor in aanmerking komen toegang om gebruik te maken van geografische locatieopsporingsfuncties (de geotechnologie ) in hun account in het Customer Center Portal. Dankzij geotechnologie kunnen klanten de fysieke locatie van hun ondersteunde producten opsporen en volgen. Computers moeten uitgerust zijn met een compatibele gps-module en/of een correct functionerende draadloze kaart. De geografische-locatiegegevens van deze ondersteunde producten worden geregistreerd en aan het Monitoring Center gemeld waar ze beschikbaar zullen zijn in de Customer Center-account. Locatiegegevens worden gearchiveerd zodat klanten huidige en historische gegevens kunnen bekijken. De klant erkent dat de locatie die in het Customer Center wordt weergegeven, een geschatte geografische locatie is op basis van gegevens die afhankelijk zijn van beschikbare locatietechnologie op het in aanmerking komende systeem, zoals de dekking van het draadloze netwerk van de ISP-partner en het bereik en de sterkte van gpssignalen. Alvorens deze functionaliteit in de account van de klant wordt geactiveerd, moet een autorisatieformulier voor de geolocatieopsporingsfunctie worden ondertekend en ingediend. Het autorisatieformulier is verkrijgbaar in de sectie Documents van het Customer Center. 4. Klanten die de Advanced IT Assets Management Service hebben aangeschaft: System Track Services versie 2.0 WERELDWIJD NEDERLANDS DEFINITIEF Pagina 4 van 7

5 Klanten kunnen hun ondersteunde producten beheren in hun Customer Center-account op Met de Advanced IT Asset Management Service kunnen klanten wijzigingen in de gegevens van hun middelen volgen, met inbegrip van gebruikersidentificatie, fysieke locatie en installatie van hardware/software. Op basis van de informatie die de softwareagent aan het Monitoring Center verstrekt, kan een klant rapporten genereren (zoals rapporten over hardware, software, beveiliging, leasebeheer, accountbeheer, oproephistorie verlies/controle en computerlocatie) om zijn ondersteunde producten beter te beheren. Klanten kunnen ook waarschuwingen creëren. Als bepaalde situaties zich voordoen als bijvoorbeeld verboden hardware op een computer wordt geïnstalleerd wordt de klant gewaarschuwd, zodat deze de situatie kan beoordelen en bepalen of verdere acties vereist zijn. De volgende activiteiten zijn niet in deze service inbegrepen: 1. Verzekering voor gestolen computer 2. Garantie dat alle ondersteunde producten zullen worden opgespoord 3. Garantie dat alle opdrachten voor gegevens- en apparaatbeveiliging zullen worden geïmplementeerd 4. Herstel van op afstand verwijderde gegevens 5. Als deze Service door een klant op evaluatie- of proefbasis wordt gebruikt, gelden de volgende bepalingen: De service wordt versterkt ALS ZODANIG zonder enige verklaringen en/of garanties (uitdrukkelijk of impliciet); Er zijn geen terugbetalingen mogelijk; De Theft Recovery Services worden niet verstrekt. Verplichtingen van de klant De klant dient een volledige back-up te maken van alle aanwezige gegevens en programma's op alle betrokken systemen voordat deze service wordt geleverd. DELL SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR HET VERLIES OF HERSTEL VAN GEGEVENS OF PROGRAMMA'S of het verlies van systeemgebruik dat voortvloeit uit de services of support of elke handeling of omissie, met inbegrip van nalatigheid, door Dell of een externe serviceleverancier. De klant erkent dat hij de volledige verantwoordelijkheid draagt om zijn aanmeldingsgegevens en gebruikerswachtwoord veilig en vertrouwelijk te houden. De klant is verantwoordelijk voor het beheer en de overdracht van de toegangsautorisatie binnen zijn organisatie. Dell is niet verantwoordelijk voor enig misbruik van het portaal als gevolg van niet-geautoriseerde gedeelde toegang. De klant erkent dat de software en de services zijn ontworpen om de apparaatinformatie en -configuratie van een computer op te sporen en te beheren en dat op die manier, bij wijze van uitbreiding, ook het gebruik en de locatie van de persoon die de computer gebruikt, kan worden achterhaald en gecontroleerd. De klant draagt de verantwoordelijkheid om de Service alleen te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming en privacy van gegevens en om alle rechten en toestemmingen te verkrijgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vereiste kennisgevingen aan betrokken werknemers. De klant moet ervoor zorgen dat de System Track-softwareagent die bij de aankoop van de System Track Service wordt meegeleverd, correct wordt geïnstalleerd. De klant dient de service online te activeren op en regelmatig verbinding met internet te maken. De klant dient de aanmeldingsgegevens die voor de toegang tot zijn Customer Center-account worden gebruikt, veilig te bewaren. Extra vereisten voor uw gebruik van de System Track Service worden beschreven op het online Dellportaal op De klant dient deze vereisten te controleren en eraan te voldoen om de System Track Services te mogen gebruiken. Alle kenmerken en functionaliteit binnen de categorie Data and Device Security moeten door vooraf geautoriseerde personeelsleden worden uitgevoerd. Autorisatieformulieren zijn verkrijgbaar in de sectie Documents van het Customer Center en moeten worden ondertekend en ingediend alvorens deze functionaliteit in de account van de klant zal worden geactiveerd. System Track Services versie 2.0 WERELDWIJD NEDERLANDS DEFINITIEF Pagina 5 van 7

6 De klant dient bij de lokale politie in het rechtsgebied van de diefstal aangifte te doen van zijn gestolen ondersteunde producten. Binnen zeven dagen na de vaststelling van de diefstal en nooit meer dan 90 dagen na de feiten van de diefstal dient de klant een officieel politierapport in te vullen en in te dienen bij zijn Customer Centeraccount. De aangifte moet het nummer van het officiële politiedossier bevatten. Belangrijke aanvullende informatie 1. Commercieel redelijke beperkingen aan het bereik van de service. Dell kan weigeren de service te leveren als het leveren van de services, naar de mening van Dell, een onredelijk groot risico vormt voor Dell of de serviceleveranciers van Dell of buiten het bereik van de services valt. Dell kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele verzaking of uitstel van de uitvoering van de service ten gevolge van een oorzaak waarover Dell geen controle heeft. De service is uitsluitend van toepassing op de vormen van gebruik waarvoor het ondersteunde product was bestemd. 2. Optionele services. Optionele services (zoals support, installatie, consulting, beheerde en professionele support of trainingservices naar behoefte) kunnen mogelijk bij Dell worden aangekocht en variëren afhankelijk van de locatie van de klant. Voor optionele services is mogelijk een afzonderlijke overeenkomst met Dell vereist. Bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst worden de optionele services aangeboden in overeenstemming met deze overeenkomst. 3. Uitbesteding. Dell heeft het recht deze service en/of servicebeschrijving aan gekwalificeerde externe serviceproviders uit te besteden. 4. Annulering. Conform het retourbeleid voor producten en services dat op de geografische locatie van de klant van toepassing is, heeft de klant het recht deze service te beëindigen binnen een bepaald aantal dagen nadat de klant het ondersteunde product heeft ontvangen, door Dell hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. Indien de klant deze service binnen deze periode annuleert, zal Dell alle kosten aan de klant terugbetalen met uitzondering van de kosten voor eventuele verzoeken om support die binnen het kader van deze servicebeschrijving zijn gemaakt. Als die periode nadat de klant het ondersteunde product heeft ontvangen, echter is verstreken, kan de klant deze service niet annuleren, tenzij deze mogelijkheid wordt voorgeschreven door de toepasselijke regelgeving van overheidswege, die niet bij overeenkomst mag worden gewijzigd. Dell heeft het recht om op elk gewenst ogenblik gedurende de serviceperiode deze service om een van de volgende redenen te annuleren: De klant betaalt de verschuldigde totaalprijs voor deze service niet volgens de voorwaarden van de factuur; De klant weigert medewerking te verlenen aan de onsite technicus of de analist die de klant helpt; of De klant houdt zich niet aan alle bepalingen en voorwaarden die in deze servicebeschrijving worden vermeld. Als Dell deze service annuleert, zal Dell de klant schriftelijk op de hoogte brengen van de annulering op het adres dat op de factuur van de klant is vermeld. Deze kennisgeving omschrijft de reden voor annulering en vermeldt de effectieve datum waarop de annulering ingaat. Deze datum zal niet eerder vallen dan tien (10) dagen na de datum waarop Dell de kennisgeving van annulering naar de klant verzendt, tenzij de wet van de staat of het land een andere regelgeving voor annulering voorziet, die altijd geldt en niet door andere overeenkomsten kan worden gewijzigd. INDIEN DELL DEZE SERVICE ANNULEERT OP GROND VAN DE VOORWAARDEN IN DEZE PARAGRAAF, HEEFT DE KLANT GEEN RECHT OP ENIGE TERUGBETALING VAN DE BETAALDE VERGOEDINGEN OF AAN DELL VERSCHULDIGDE BEDRAGEN. 5. Geldigheidsduur en verlenging van de servicetermijn. De klant heeft recht op de service gedurende de periode die op de Dell-factuur van de klant is vermeld. Voordat de geldigheidsperiode van de service verstrijkt, heeft de klant het recht deze periode te verlengen afhankelijk van de beschikbare opties die op dat ogenblik gelden en in overeenstemming met de procedures van Dell die op dat ogenblik van kracht zijn. Bovendien kan Dell naar eigen goeddunken voorstellen de servicetermijn te verlengen door naar de klant een factuur voor de verlenging van de servicetermijn te zenden. De klant kan naar eigen goeddunken (voor System Track Services versie 2.0 WERELDWIJD NEDERLANDS DEFINITIEF Pagina 6 van 7

7 zover wettelijk toegestaan) met een dergelijke verlenging van de service instemmen door een dergelijke factuur voor de vervaldatum te betalen. Met de betaling van de facturen voor de verlenging van de servicetermijn geeft de klant aan in te stemmen met de verlenging van de service. Door deze service te verlengen, gaat de klant ermee akkoord dat de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing zijn op de verlengingsperiode. Als de klant ervoor kiest de factuur voor de verlenging van de servicetermijn niet te betalen, wordt de service beëindigd op de vervaldatum die vermeld is op de originele factuur of de factuur die de klant het laatst heeft betaald. 6. Geografische beperkingen en verhuizing. Deze service wordt verleend op de locatie(s) zoals vermeld op de factuur van de klant. Deze service kan niet op alle locaties worden geleverd. Serviceopties, inclusief serviceniveaus, technische support en onsite responsetijden verschillen op basis van geografische locatie en bepaalde opties zijn op de locatie van de klant mogelijk niet voor aankoop beschikbaar. De verplichting van Dell om de service te leveren voor ondersteunde producten die zijn verplaatst, is onderworpen aan de plaatselijke beschikbaarheid van de service en mogelijk worden hiervoor bijkomende kosten in rekening gebracht. Deze verplichting geldt op voorwaarde dat een controle en hernieuwde certificering van de verhuisde ondersteunde producten zijn uitgevoerd tegen de consultingtarieven van Dell die op dat ogenblik voor werkuren en onderdelen gelden. 7. Overdracht van de service.overeenkomstig de beperkingen die in deze servicebeschrijving zijn vermeld, heeft de klant het recht deze service over te dragen aan derden die het volledige ondersteunde product van de klant kopen nog voordat de op dat ogenblik van kracht zijnde geldigheidsperiode voor de service is verstreken, op voorwaarde dat de klant de oorspronkelijke koper is van het ondersteunde product en van deze service, of op voorwaarde dat de klant het ondersteunde product en deze service heeft gekocht van de oorspronkelijke eigenaar (of van een vorige partij die deze heeft overgedragen) en alle bepalingen van de overdrachtsprocedures die op beschikbaar zijn, heeft nageleefd. Mogelijk wordt voor de overdracht van de service een vergoeding aangerekend. Opmerking: indien de klant of de partij die het ondersteunde product van de klant overneemt, dit product naar een geografische locatie verplaatst waar deze service niet beschikbaar is, of niet beschikbaar is tegen dezelfde prijs die de klant voor deze service heeft betaald, kan de klant niet gebruikmaken van dekking door deze service of worden mogelijk extra kosten aangerekend om dezelfde categorieën van supportdekking op de nieuwe locatie te behouden. Indien de klant ervoor kiest deze extra kosten niet te betalen, wordt de service van de klant automatisch aangepast aan die supportcategorieën die op de nieuwe locatie tegen dezelfde prijs of een lagere prijs beschikbaar zijn, waarbij geen terugbetaling mogelijk is. Dell Latitude, Dell Precision, Dell OptiPlex en Dell Vostro zijn handelsmerken van Dell, Inc. System Track Services versie 2.0 WERELDWIJD NEDERLANDS DEFINITIEF Pagina 7 van 7

Servicebeschrijving Dell Modular Services

Servicebeschrijving Dell Modular Services Servicebeschrijving Dell Modular Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de Klant ("u of Klant ) en Dell voor het ter beschikking stellen en het gebruik

Nadere informatie

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving Dell Servicebeschrijving 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST Advanced Network Monitoring: Het uitvallen van het netwerk of problemen met de prestaties van het netwerk kunnen aanzienlijke economische

Nadere informatie

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende:

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende: Servicebeschrijving Externe implementatie of replicatie van Dell EqualLogic FS7xxx Inleiding Dell biedt u graag de externe implementatie van één Dell EqualLogic FS7xxx of de implementatie van replicatie

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen:

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen: Servicebeschrijving Managed VDI service van Dell Inleiding tot uw service De service Managed VDI van Dell (de "Service") is een Remote Management Service waarbij Dell de VDI-omgeving van klanten onderhoudt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 HP ProLiant en X86 servers en opties Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 4 november 2011 Garantie op de Hardware Algemene voorwaarden Aan deze HP garantie op de hardware

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving Servicebeschrijving Dell Agile-adviesdiensten Inleiding De Agile-adviesdiensten van Dell (de "Dienst" of "Diensten" te noemen) zijn flexibel en gebaseerd op tijd. U profiteert van projectassistentie waarin

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT IN STORE SUPPORT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN

GEEK SQUAD SUPPORT IN STORE SUPPORT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN GEEK SQUAD SUPPORT IN STORE SUPPORT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van de Diensten aanvaardt u aan onderstaande

Nadere informatie

HP Proactive Care Service

HP Proactive Care Service Technische informatie HP Proactive Care Service HP Services Voordelen van de service Proactive Care helpt u het rendement op de investering in uw geconvergeerde infrastructuur te verbeteren met kenmerken

Nadere informatie

Telefoon Service Aanvraag - Nederland

Telefoon Service Aanvraag - Nederland Stuur deze aanvraag ingevuld en ondertekend naar: NL.Entry@acneuro.com Of fax de aanvraag naar: 020 346 3885, Postbus 90364, 1006 BJ Amsterdam 1. Status klant _ Nieuwe klant _ Bestaande klant: (voer uw

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Deze garantie

Nadere informatie

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever.

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever. LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL Deze licentiebepalingen zijn een overeenkomst tussen u en de computerfabrikant die de software bij de computer levert, of de installateur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223 Stuur deze aanvraag naar: 15 Brussel, België Of fax de aanvraag naar: 31 2 346 87 76 SCHRIJF DUIDELIJK EN IN BLOKLETTERS Naam vertegenwoordiger: 1. Telefoonnummers Vermeld al uw telefoonnummers waarmee

Nadere informatie

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Garantieverklaring Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Veiligheidsinformatie Ondersteuningsinformatie Als u contact opneemt met HP-klantenondersteuning,

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL BCC Corporate Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card Untitled-4 1 27/10/14 10:49 3 inhoudstafel 1. Aanvaarding/Voorwerp van de Overeenkomst 1. Aanvaarding/Voorwerp

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2010 BitDefender

Handleiding. Copyright 2010 BitDefender Handleiding Copyright 2010 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.04.16 Copyright 2010 BitDefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Garantieverklaring Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Ondersteuning en Veiligheidsinformatie Als u contact opneemt met HP-klantenondersteuning,

Nadere informatie

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) Inhoud 2 Inhoud F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)...3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) BELANGRIJK LEES

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden regelen de diensten met betrekking tot huur, koop en onderhoud van de Terminal (zoals hieronder gedefinieerd) (Deel I) en de aanvaarding van debet- en creditkaarten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie