Servicebeschrijving Upgrade van een Dell PowerEdge -server

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Servicebeschrijving Upgrade van een Dell PowerEdge -server"

Transcriptie

1 Servicebeschrijving Upgrade van een Dell PowerEdge -server Service-SKU's Zie bijlage A Serviceoverzicht Deze Service omvat de installatie van één PowerEdge Advanced System Upgrade in één Dell PowerEdge-server (het Ondersteunde product of de Ondersteunde producten ), zoals in deze Servicebeschrijving nader wordt beschreven (de Service of Services )). Deze Service is voor één installatie of upgrade; als meer dan één installatie of upgrade vereist is, moet een aanvullende Service SKU worden aangekocht voor het volgende: installatie van interne harde schrijven als zelfstandige schijf of in een Redundant Array of Independent Disks ( RAID )- groep installatie of upgrade van een Dell RAID-controller installatie van een interne tapedrive installatie of upgrade van een Dell Remote Access Card ( DRAC ) installatie of upgrade van een Network Interface Card ( NIC ), of upgrade van geheugen, moederbord en/of processor. Deze Service wordt aangeboden tijdens de normale kantooruren van Dell, lokale tijd van de klant, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen, tenzij met het Dell-verkoopteam en de projectmanager andere afspraken zijn gemaakt. Belangrijkste onderdelen van de Service Installeren en testen: 1. Vereiste Logical Unit Numbers ( LUN ) van klant bepalen voor de upgrades voor harde schijvem of RAIDcontrollers. 2. Alle hardware uit de verpakking nemen en controleren alvorens aan de installatie te beginnen. 3. Controleren of de voeding bij de klant voldoende is en of de server correct opstart zonder dat fouten worden gemeld. 4. Zo nodig het BIOS van de server en de firmware van randapparatuur upgraden naar ondersteund niveau. 5. De server uitschakelen. 6. Zo nodig de server uitbreiden of uit het rack verwijderen. 7. Voor upgrades van de processor: a. Het moederbord of de CPU verwijderen, zoals is vastgelegd in de instructies voor de upgrade. b. Het nieuwe moederbord of de nieuwe CPU installeren, zoals is vastgelegd in de instructies voor de upgrade. c. Alle kaarten en connectors voor randapparatuur opnieuw monteren. d. Zo nodig de informatie op de asset-tag bijwerken. 8. Voor upgrades van het geheugen: a. Bij vervanging van het geheugen: het oude geheugen verwijderen. b. Bij de installatie van nieuw geheugen: volgens de instructies voor de upgrade. 9. Voor installatie van NIC: a. Bij vervanging een bestaande NIC: de oude kaart verwijderen. b. De nieuwe NIC installeren. c. Een door de klant verstrekte kabel aansluiten op de NIC. 10. Voor installatie van DRAC: a. Bij vervanging van een bestaande DRAC: de oude kaart verwijderen. b. De nieuwe DRAC installeren. c. De door de klant verstrekte kabel(s) aansluiten op de DRAC. 11. Voor installatie van een RAID-controller: a. Bij vervanging van de controller: de oude controller verwijderen. Pagina 1 van7

2 b. De nieuwe controller installeren. c. Kabels aansluiten tussen de nieuwe controller en de juiste harde schijven. 12. Voor installatie van één of meer harde schijven: a. Bij vervangen van harde schijven: de oude schijven vervangen. b. Zo nodig de montagebeugels bevestigen op de schijf of schijven. c. De schijf of schijven in de server monteren. d. Zo nodig kabels aansluiten tussen de schijf of schijven en de juiste controller. 13. Voor installatie van een tapedrive: a. Zo nodig de montagebeugels bevestigen op de drive. b. De drive in de server monteren. c. Zo nodig kabels aansluiten tussen de drive en de juiste controller. 14. De server inschakelen- valideren: a. RAM, CPU en andere randapparatuur worden op de juiste wijze weergegeven. b. BIOS is van goedgekeurde versie. c. Alle hardware heeft firmware van de juiste versie. 15. Op Microsoft Windows -gebaseerde servers, als nieuwe NIC is geïnstalleerd: a. Nieuwe drivers installeren, waar nodig. b. De IP-parameters van de NIC configureren. c. De connectiviteit naar het netwerk controleren. 16. Voor nieuwe schijf/schijven of RAI-controller: a. De server opnieuw opstarten, het firmware-raid-programma openen. b. Controleren of alle schijven en drives aanwezig zijn en goed functioneren. c. Nieuwe LUN's maken, volgens de vereisten van de klant. d. Bestaande LUN's aanpassen, volgens de vereisten van de klant. e. Voor Microsoft Windows-besturingssystemen ( OS ), als de opstart-lun ongewijzigd blijft: i. De server opnieuw opstarten in het OS. ii. Disk Administrator opstarten. iii. Partities maken op de nieuwe LUN's volgens de vereisten van de klant. iv. De partities formatteren volgens de vereisten van de klant. v. De toegankelijkheid van de nieuwe LUN's controleren. 17. De server afsluiten en weer op oorspronkelijke positie plaatsen. 18. Alle verpakkingsmaterialen verwijderen en als afval achterlaten op een plaats die door de klant in de onmiddellijke nabijheid (binnen 10 meter) van de installatielocatie is toegewezen of in samenspraak met de klant door de klant zelf laten verwijderen. Afsluiten van het project: 1. De verwijderde onderdelen inpakken en bij de klant laten. 2. De klant een kort overzicht verstrekken van alle nieuwe hardware die is geïnstalleerd voor deze upgrade. De volgende activiteiten zijn niet in deze Service inbegrepen Installeren, upgraden, de-installeren of opnieuw installeren van OS, toepassingen of gegevens. Leggen van andere kabels dan in deze servicebeschrijving zijn vermeld. Migreren van gegevens of software van bestaande schijven of LUN naar nieuwe opslag. Back-up maken of gegevens herstellen. Activiteiten voor niet op Microsoft Windows gebaseerd OS. Alle activiteiten die niet uitdrukkelijk in deze servicebeschrijving zijn vermeld. Verplichtingen van de klant Bevoegdheid om toegang te verlenen. De klant verklaart hierbij en garandeert, zowel voor de klant als voor Dell, de toestemming te hebben gekregen voor de toegang tot en het gebruik van het Ondersteunde product en de gegevens die het bevat, alsook alle hardware- en softwareonderdelen ervan, voor het aanbieden of uitvoeren van deze Services. Als de klant nog niet over deze toestemming beschikt, is de klant ervoor verantwoordelijk dat deze toestemming op eigen kosten wordt verkregen, voordat de klant aan Dell de vraag stelt om deze Services uit te voeren. Medewerking verlenen aan de analist aan de telefoon en de onsite technicus. De klant stemt erin toe zijn medewerking te verlenen en de instructies te volgen die de analist van Dell aan de telefoon en de onsite technici van Dell geven. Uit ervaring is gebleken dat de meeste systeemproblemen en -fouten telefonisch kunnen worden opgelost op voorwaarde dat de gebruiker en de analist of de technicus goed met elkaar samenwerken. Ondersteunde versies. De klant dient ervoor te zorgen dat de software en Ondersteunde producten zijn bijgewerkt tot de door Dell opgegeven minimumniveaus of -configuraties zoals vermeld via PowerLink voor Dell EMC-opslagsystemen Pagina 2 van7

3 of zoals vermeld op de website voor de Ondersteunde producten. De klant dient er tevens voor te zorgen dat de vervangingsonderdelen, softwarepatches, updates voor de software of daaropvolgende releaseversies zijn geïnstalleerd zoals door Dell is gevraagd om de ondersteunde systemen geschikt te houden voor deze service. Garanties van externe leveranciers. Voor deze services is het mogelijk dat Dell toegang moet krijgen tot hardware of software die niet door Dell is gefabriceerd of gemaakt. Het is mogelijk dat de garanties van bepaalde leveranciers ongeldig worden verklaard indien Dell of andere personen dan de fabrikant werken aan de hardware of software uitvoeren. De klant draagt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wanneer Dell de Services uitvoert, dit geen gevolgen heeft voor dergelijke garanties of, indien dit toch het geval is, dat de gevolgen ervan alsnog aanvaardbaar blijven voor de klant. DELL KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR GARANTIES VAN DERDEN OF VOOR DE EVENTUELE GEVOLGEN DIE DE SERVICES VAN DELL VOOR DEZE GARANTIES KUNNEN HEBBEN. Onsite verplichtingen. Indien voor de Services onsite werkzaamheden vereist zijn, dient de klant te zorgen voor kosteloze, veilige en toereikende toegang tot de locaties van de klant en de Ondersteunde producten. Toereikende toegang omvat voldoende ruimte om de werkzaamheden uit te voeren, elektriciteitsvoorzieningen en een lokale telefoonlijn. Verder dienen een monitor of beeldscherm, een muis (of ander aanwijsapparaat) en een toetsenbord voorhanden te zijn (ZONDER bijkomende kosten voor Dell), voor zover het Systeem niet met deze apparaten is uitgerust. Het product in de directe omgeving van het rack plaatsen waarin dit wordt geïnstalleerd. Wijzigingen in netwerk-os om de toegevoegde hardwareonderdelen te herkennen, tenzij anders vermeld in deze Servicebeschrijving. Op juiste wijze verwijderen van het verpakkingsmateriaal en andere resten. Verplichtingen van de klant voor het maken van gegevensback-ups Een volledige back-up te maken van alle aanwezige gegevens en programma's op alle betrokken Systemen voordat deze Service wordt geleverd. DELL SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR HET VERLIES OF HERSTEL VAN GEGEVENS OF PROGRAMMA'S of het verlies van systeemgebruik dat voortvloeit uit de Services of support of elke handeling of omissie, met inbegrip van nalatigheid, door Dell of een externe serviceleverancier. Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst ( Overeenkomst of Servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de "klant ) en de Dell-eenheid die op de factuur voor de klant wordt vermeld. Voor de huidige Overeenkomst staat de term Dell voor Dell Marketing L.P. of, indien van toepassing, de Dell-eenheid die op de factuur voor de klant wordt vermeld. Door deze service (zoals hierin bepaald) bij Dell aan te kopen, stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden die in dit document zijn vermeld. De klant stemt ermee in dat het verlengen, wijzigen, uitbreiden of verder gebruikmaken van de services buiten de initiële periode afhankelijk is van de op dat moment van kracht zijnde Servicebeschrijving die kan worden geraadpleegd op Rechtstreekse kopers en eindgebruikers die Dell-services bij een wederverkoper aanschaffen. Deze Service wordt aangeboden met betrekking tot de door de klant ondertekende aparte hoofdserviceovereenkomst met Dell, of, indien een dergelijke overeenkomst ontbreekt, de standaard Hoofdserviceovereenkomst voor klanten van Dell (Customer Master Services Agreement of CMSA ) die beschikbaar is op en ter referentie in haar geheel bij dit document is gevoegd. Gecertificeerde of geregistreerde PartnerDirect-partners en wederverkopers. Deze Service wordt aangeboden voor wederverkoop door de geautoriseerde wederverkopers van Dell in verband met de verkoopbepalingen en -voorwaarden voor personen of instanties die producten aankopen om deze te wederverkopen, die beschikbaar zijn op en ter referentie integraal in dit document zijn opgenomen. Licentieovereenkomst voor Dell Services en het beleid voor een aanvaardbaar gebruik van de Dell Services (Acceptable Use Policy ( AUP )). Het gebruik van gehoste softwareservices, abonnementsservices en softwaretools door de klant (inclusief elke persoon die door de klant is geautoriseerd om van de Services gebruik te maken), een geautoriseerde Dell-wederverkoper of leverancier van beheerde Services in verband met deze overeenkomst is onderworpen aan extra bepalingen voor het gebruik (waaronder beleidsregels voor een aanvaardbaar gebruik) die op kunnen worden geraadpleegd en hierbij bij wijze van referentie integraal zijn opgenomen. Pagina 3 van7

4 Belangrijke aanvullende informatie A. Uitbesteding. Dell heeft het recht deze Service en/of Servicebeschrijving aan gekwalificeerde externe serviceproviders uit te besteden. B. Annulering. Conform het retourbeleid voor producten en Services dat op de geografische locatie van de klant van toepassing is, heeft de klant het recht deze Service te beëindigen binnen een bepaald aantal dagen nadat de klant het ondersteunde product heeft ontvangen, door Dell hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. Indien de klant deze Service binnen deze periode annuleert, zal Dell alle kosten aan de klant terugbetalen met uitzondering van de kosten voor eventuele verzoeken om support die binnen het kader van deze Servicebeschrijving zijn gemaakt. Als die periode nadat de klant het ondersteunde product heeft ontvangen, echter is verstreken, kan de klant deze Service niet annuleren, tenzij deze mogelijkheid wordt voorgeschreven door de toepasselijke regelgeving van overheidswege, die niet bij overeenkomst mag worden gewijzigd. Dell heeft het recht om op elk gewenst ogenblik gedurende de serviceperiode deze Service om een van de volgende redenen te annuleren: C. De klant betaalt de verschuldigde totaalprijs voor deze Service niet volgens de voorwaarden van de factuur; D. De klant weigert medewerking te verlenen aan de onsite technicus of de analist die de klant helpt; of E. De klant houdt zich niet aan alle bepalingen en voorwaarden die in deze Servicebeschrijving worden vermeld. Als Dell deze Service annuleert, zal Dell de klant schriftelijk op de hoogte brengen van de annulering op het adres dat op de factuur van de klant is vermeld. Deze kennisgeving omschrijft de reden voor annulering en vermeldt de effectieve datum waarop de annulering ingaat. Deze datum zal niet eerder vallen dan tien (10) dagen na de datum waarop Dell de kennisgeving van annulering naar de klant verzendt, tenzij de wet van de staat of het land een andere regelgeving voor annulering voorziet, die altijd geldt en niet door andere overeenkomsten kan worden gewijzigd. INDIEN DELL DEZE SERVICE OP GROND VAN DEZE PARAGRAAF ANNULEERT, HEEFT DE KLANT GEEN RECHT OP ENIGE TERUGBETALING VAN KOSTEN DIE DE KLANT AAN DELL HEEFT BETAALD OF SCHULDIG IS. F. Beperkingen voor de support. Dell kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele verzaking of uitstel van de uitvoering van de service ten gevolge van een oorzaak waarover Dell geen controle heeft. De service is uitsluitend van toepassing op de vormen van gebruik waarvoor het ondersteunde product was bestemd. G. Service Eigendomsrechten van de onderdelen. Alle serviceonderdelen van Dell die uit het ondersteunde product worden verwijderd en aan Dell worden teruggegeven of terugbezorgd, zijn eigendom van Dell. De klant is verplicht om Dell tegen de gangbare detailhandelsprijzen te vergoeden voor alle serviceonderdelen die uit het ondersteunde systeem worden verwijderd en door de klant niet aan Dell worden teruggegeven (met uitzondering van de harde schijven uit systemen waarvoor een Keep Your Hard Drive -service werd betaald) indien de klant van Dell vervangingsonderdelen heeft ontvangen. Bij de uitvoering van reparaties onder garantie maakt Dell gebruik van nieuwe en opnieuw aangepaste onderdelen die door verscheidene fabrikanten worden geleverd. H. Optionele services. Optionele Services (zoals installatie, consulting, beheerde en professionele support of trainingservices naar behoefte) kunnen mogelijk bij Dell worden aangekocht en variëren afhankelijk van de locatie van de klant. Voor optionele Services is mogelijk een afzonderlijke overeenkomst met Dell vereist. Bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst worden de optionele services aangeboden in overeenstemming met deze overeenkomst. I. Geldigheidsduur en verlenging van de Servicetermijn. De klant heeft recht op de Service gedurende de periode die op de Dell-factuur van de klant is vermeld. Voordat de geldigheidsperiode van de Service verstrijkt, heeft de klant het recht deze periode te verlengen afhankelijk van de beschikbare opties die op dat ogenblik gelden en in overeenstemming met de procedures van Dell die op dat ogenblik van kracht zijn. Bovendien kan Dell naar eigen goeddunken voorstellen de Servicetermijn te verlengen door naar de klant een factuur voor de verlenging van de Servicetermijn te zenden. De klant kan naar eigen goeddunken (voor zover wettelijk toegestaan) met een dergelijke verlenging van de Service instemmen door een dergelijke factuur voor de vervaldatum te betalen. Met de betaling van de facturen voor de verlenging van de Servicetermijn geeft de klant aan in te stemmen met de verlenging van de Service. Door deze Service te verlengen, gaat de klant ermee akkoord dat de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing zijn op de verlengingsperiode. Als de klant ervoor kiest de factuur voor de verlenging van de Servicetermijn niet te betalen, wordt de Service beëindigd op de vervaldatum die vermeld is op de originele factuur of de factuur die de klant het laatst heeft betaald. Pagina 4 van7

5 PowerEdge is een handelsmerk van Dell, Inc. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Pagina 5 van7

6 Appendix A US UNY SKU Upgrade of a Dell PowerEdge Server DSP US QLX SKU Upgrade of a Dell PowerEdge Server DSP LA SKU Upgrade of a Dell PowerEdge Server DSP BZ SKU Upgrade of a Dell PowerEdge Server DSP EMEA SKU Upgrade of a Dell PowerEdge or Powervault System DSP APJ POS SKU Upgrade of a Dell PowerEdge Server DSP Upgrade of a Dell PowerEdge Server-Macau/Brunei DSP APJ APOS SKU Upgrade of a Dell PowerEdge Server DSP Upgrade of a Dell PowerEdge Server-Macau/Brunei DSP Pagina 6 van7

7 Bijlage B Uitzonderingen op kantooruren van Dell Land Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent, Trinidad, Maagdeneilanden, rest van de Engels sprekend Caribisch gebied Barbados, Bahama's, Belize, Costa Rica, El Salvador, Gran Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Dominicaanse Republiek, Suriname, Turks- en Caicoseilanden Australië, Bermuda, China, Haiti, Hongkong, India, Japan, Korea, Maleisië, Nederlandse Antillen, Nieuw-Zeeland, Singapore, Taiwan, Thailand Argentinië, Paraguay, Uruguay Bolivia, Chili Kantooruren van Dell 07:00 tot 16:00 uur 08:00 tot 17:00 uur 09:00 tot 17:00 uur 09:00 tot 18:00 uur 09:00 tot 19:00 uur Pagina 7 van7

Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapedrive

Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapedrive Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapedrive Service-SKU's Zie bijlage A Serviceoverzicht Deze Service omvat de installatie van één Dell PowerVault -tapedrive en toebehoren op een

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie van een PowerConnect -switch

Servicebeschrijving Installatie van een PowerConnect -switch Servicebeschrijving Installatie van een PowerConnect -switch Service-SKU's Zie bijlage A Serviceoverzicht Deze Service omvat de fysieke installatie van één PowerConnect Ethernet-switch, inclusief de installatie

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie en inspectie van een Dell PowerEdge -server

Servicebeschrijving Installatie en inspectie van een Dell PowerEdge -server Service-SKU's Zie bijlage A. Serviceoverzicht Servicebeschrijving Installatie en inspectie van een Dell PowerEdge -server Deze Service omvat de fysieke installatie, de inspectie en het opstarten van één

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie van Microsoft Windows -besturingssysteem op een Dell PowerEdge -server

Servicebeschrijving Installatie van Microsoft Windows -besturingssysteem op een Dell PowerEdge -server Service-SKU's Zie bijlage A Servicebeschrijving Installatie van Microsoft Windows -besturingssysteem op een Dell PowerEdge -server Serviceoverzicht Deze Service omvat de onsite installatie van en het uitvoeren

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapelader of bibliotheek

Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapelader of bibliotheek Service-SKU's Zie bijlage A Serviceoverzicht Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapelader of bibliotheek Deze Service omvat de installatie van één automatische Dell PowerVault -tapelader

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie van een Dell-server, -opslag of -randapparaat

Servicebeschrijving Installatie van een Dell-server, -opslag of -randapparaat Servicebeschrijving Installatie van een Dell-server, -opslag of -randapparaat Service-SKU's Zie bijlage A. Serviceoverzicht Deze Service omvat de fysieke installatie, inclusief opstarten, van een van de

Nadere informatie

Implementatie op afstand van extra opslag in een SAN- of DASomgeving

Implementatie op afstand van extra opslag in een SAN- of DASomgeving Servicebeschrijving Implementatie op afstand van extra opslag in een SAN- of DASomgeving Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service voorziet in ondersteuning op afstand bij een door de klant uitgevoerde

Nadere informatie

Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens

Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens Overzicht van de service Het is Dell een genoegen de service voor het tracking

Nadere informatie

Servicebeschrijving On-site Diagnosis

Servicebeschrijving On-site Diagnosis Overzicht van de service Dell is verheugd de Service (hierna genoemd de service ) aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (de servicebeschrijving ) zijn vermeld. Deze service biedt optionele

Nadere informatie

Externe configuratie van een Dell KACE K1000, Servicedesk

Externe configuratie van een Dell KACE K1000, Servicedesk Servicebeschrijving Externe configuratie van een Dell KACE K1000, Servicedesk Inleiding serviceovereenkomst Deze service betreft de externe configuratie van één enkel Dell KACE K1000 Series-apparaat voor

Nadere informatie

Clientinstallatie van een desktop- of laptopcomputer met gegevensmigratie - Premium

Clientinstallatie van een desktop- of laptopcomputer met gegevensmigratie - Premium Servicebeschrijving Clientinstallatie van een desktop- of laptopcomputer met gegevensmigratie - Premium Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service omvat de onsite installatie van een nieuwe Dell-desktop

Nadere informatie

Externe implementatie van replicatie op Dell Fluid File System NAS apparaat

Externe implementatie van replicatie op Dell Fluid File System NAS apparaat Servicebeschrijving Externe implementatie van replicatie op Dell Fluid File System NAS apparaat Inleiding serviceovereenkomst Deze service betreft de externe implementatie van een enkele Dell Fluid File

Nadere informatie

Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0

Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0 Beschrijving service Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0 Inleiding bij uw serviceovereenkomst Deze Service voorziet in het op afstand implementeren van

Nadere informatie

Opmerking: als configuratiewijzigingen nodig zijn, is mogelijk een offline onderhoudsperiode vereist.

Opmerking: als configuratiewijzigingen nodig zijn, is mogelijk een offline onderhoudsperiode vereist. Servicebeschrijving Validation of a Basic Dell EqualLogic SAN Overzicht van de service Deze service omvat de onsite validering van één Dell EqualLogic Storage Area Network (SAN)-omgeving (het ondersteunde

Nadere informatie

Omvang van de Compellent Health Check-services

Omvang van de Compellent Health Check-services Servicebeschrijving Dell Compellent SAN Health Check Service-overzicht Deze servicebeschrijving ("Servicebeschrijving") wordt aangegaan door u als de klant ("u" of "Klant") en de Dell-entiteit die op uw

Nadere informatie

Servicebeschrijving Basic Hardware Service

Servicebeschrijving Basic Hardware Service Servicebeschrijving Basic Hardware Service Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst ( Overeenkomst of Servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of Klant ) en Dell. Door deze

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell System Track Services

Servicebeschrijving Dell System Track Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Servicebeschrijving Dell System Track Services Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de klant ) en de Dell-eenheid

Nadere informatie

Servicebeschrijving Basic Hardware Support

Servicebeschrijving Basic Hardware Support Overzicht van de service Dell is verheugd de (hierna genoemd de service of basisservice ) aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (hierna genoemd de servicebeschrijving ) zijn vermeld,

Nadere informatie

dichtstbij de herstelservice van een stofvrije

dichtstbij de herstelservice van een stofvrije Servicebeschrijving Service voor het herstellen van harde-schijfgegevens Overzicht van de service Dell is verheugd de service voor het herstellen van harde-schijfgegevens (hierna genoemd de service of

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Basic Enterprise Support (Basic Support voor bedrijven)

Servicebeschrijving: Basic Enterprise Support (Basic Support voor bedrijven) Dell Services Servicebeschrijving: Basic Enterprise Support (Basic Support voor bedrijven) DE HIERONDER VERMELDE SERVICES WORDEN AANGEBODEN IN OVEREENKOMST MET DEZE SERVICEBESCHRIJVING, VOLGENS DE BEPALINGEN

Nadere informatie

Gegevensmigratie naar een Dell Compellent-opslagarray

Gegevensmigratie naar een Dell Compellent-opslagarray Beschrijving service Gegevensmigratie naar een Dell Compellent-opslagarray Inleiding bij uw serviceovereenkomst Deze service biedt gegevensmigratie naar een net geïmplementeerd Dell Compellent-opslagarray.

Nadere informatie

Servicebeschrijving Telefonische en geavanceerde support voor Dell Connected Classroom

Servicebeschrijving Telefonische en geavanceerde support voor Dell Connected Classroom Servicebeschrijving Telefonische en geavanceerde support voor Dell Connected Classroom 1. OVERZICHT VAN BEPALINGEN EN VOORWAARDEN Deze servicebeschrijving ( servicebeschrijving ) is een overeenkomst die

Nadere informatie

Installatie en implementatie van een Dell Network Switch Layer 3

Installatie en implementatie van een Dell Network Switch Layer 3 Servicebeschrijving Installatie en implementatie van een Dell Network Switch Layer 3 Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service omvat de installatie en implementatie van Dell PowerConnect of Dell

Nadere informatie

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8 Overzicht van de service Dell is verheugd (hierna genoemd de service of services ) aan te bieden voor bepaalde server-, opslag-, desktop- en notebooksystemen en printers (hierna genoemd de ondersteunde

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Recycling

Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Recycling Dell Services Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Recycling Overzicht van de service Het doet Dell genoegen Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende:

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende: Servicebeschrijving Externe implementatie of replicatie van Dell EqualLogic FS7xxx Inleiding Dell biedt u graag de externe implementatie van één Dell EqualLogic FS7xxx of de implementatie van replicatie

Nadere informatie

Remote Implementation of a Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance

Remote Implementation of a Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance Servicebeschrijving Remote Implementation of a Dell PowerVault DL Backup to Disk Appliance Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service betreft de externe configuratie van een Dell PowerVault DL2000

Nadere informatie

Dell servicebeschrijving

Dell servicebeschrijving Dell servicebeschrijving Support voor één indicent van verlopen garanties Zakelijke klanten Inleiding Dell biedt support voor één indicent van verlopen garanties Zakelijke klanten (de Service(s) ) in overeenstemming

Nadere informatie

Servicebeschrijving Remote Advisory Service

Servicebeschrijving Remote Advisory Service Overzicht van de service Dell is verheugd de s (hierna genoemd de "service" of "services") aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (de servicebeschrijving ) zijn vermeld. Dankzij Remote

Nadere informatie

Servicebeschrijving Proactive Maintenance

Servicebeschrijving Proactive Maintenance Overzicht van de service Dell is verheugd de Service (hierna genoemd de service ) aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (de servicebeschrijving ) zijn vermeld. biedt Dell-klanten een

Nadere informatie

Servicebeschrijving Basisinstallatie voor bedrijven

Servicebeschrijving Basisinstallatie voor bedrijven Servicebeschrijving Basisinstallatie voor bedrijven Inleiding Dell biedt met trots Basisinstallatie voor bedrijven voor Oplossingen voor bedrijven (server, opslag, netwerk, geconvergeerd) (de Service(s)

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Gold Enterprise Support (Gold Support voor bedrijven)

Servicebeschrijving: Gold Enterprise Support (Gold Support voor bedrijven) Dell Services Servicebeschrijving: Gold Enterprise Support (Gold Support voor bedrijven) DE HIERONDER VERMELDE SERVICES WORDEN AANGEBODEN IN OVEREENKOMST MET DEZE SERVICEBESCHRIJVING, VOLGENS DE BEPALINGEN

Nadere informatie

Implementatie van Dell vstart Compellent oplossing

Implementatie van Dell vstart Compellent oplossing Servicebeschrijving Implementatie van Dell vstart Compellent oplossing Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service zorgt voor de onsite implementatie van één Dell vstart Compellent oplossing ( Oplossing

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Service-overzicht. Copilot Support-voorwaarden

Servicebeschrijving. Service-overzicht. Copilot Support-voorwaarden Servicebeschrijving Copilot Support-voorwaarden Service-overzicht Deze servicebeschrijving ("Servicebeschrijving") wordt aangegaan door u als de klant ("u" of "Klant") en de Dell-entiteit die op uw factuur

Nadere informatie

Servicebeschrijving Battery Replacement Service (BRS) voor verzegelde batterijen

Servicebeschrijving Battery Replacement Service (BRS) voor verzegelde batterijen Servicebeschrijving Battery Replacement Service (BRS) voor verzegelde batterijen Serviceoverzicht De Battery Replacement Service voor Verzegelde Batterijen ( Service ) biedt een vervanging van bepaalde

Nadere informatie

Normale kantooruren van Dell 7.00 tot 16.00 uur

Normale kantooruren van Dell 7.00 tot 16.00 uur Servicebeschrijving Clientinstallatie Inleiding tot uw serviceovereenkomst Het doet Dell genoegen de clientinstallatie (de service(s) ) aan te bieden in overeenstemming met deze servicebeschrijving (de

Nadere informatie

Externe implementatie van Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Externe implementatie van Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeschrijving Externe implementatie van Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inleiding Dell is verheugd om te zorgen voor de externe implementatie van een Dell Desktop Virtualization Solution

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell ProSupport

Servicebeschrijving Dell ProSupport Servicebeschrijving Dell ProSupport Inleiding tot uw serviceovereenkomst Dell biedt met genoegen Dell ProSupport (de Service(s) ) voor geselecteerde Dell-netwerkproducten ( Product(en) of Ondersteunde

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell ProSupport for OEM

Servicebeschrijving Dell ProSupport for OEM Servicebeschrijving Dell ProSupport for OEM 1. OVERZICHT VAN BEPALINGEN EN VOORWAARDEN Deze servicebeschrijving ( servicebeschrijving ) is een overeenkomst die is aangegaan door de Original Equipment Manufacturer

Nadere informatie

afstand Inleiding Dell biedt u graag een Servicebeschrijving extra hulp NAS-apparaten: ondersteunde

afstand Inleiding Dell biedt u graag een Servicebeschrijving extra hulp NAS-apparaten: ondersteunde Servicebeschrijving Implementatiee of replicatie op afstand van Dell EqualLogic FS7xxx Inleiding Dell biedt u graag een implementatie op afstand van een enkelvoudige Dell EqualLogic FS7xxx of de implementatie

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.0, 14-12-07 Pagina 1 van 8

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.0, 14-12-07 Pagina 1 van 8 Overzicht van de service Dell is verheugd (hierna genoemd de service of services ) aan te bieden voor bepaalde server-, opslag-, desktop- en notebooksystemen en printers (hierna genoemd de ondersteunde

Nadere informatie

Implementatie op afstand van een Dell EqualLogic array

Implementatie op afstand van een Dell EqualLogic array Servicebeschrijving Implementatie op afstand van een Dell EqualLogic array Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service voorziet in een eerste implementatie van één exemplaar van een Dell EqualLogic

Nadere informatie

Dell ProSupport Servicebeschrijving

Dell ProSupport Servicebeschrijving Dell ProSupport Servicebeschrijving 1. OVERZICHT VAN BEPALINGEN EN VOORWAARDEN Deze servicebeschrijving ( servicebeschrijving ) is een overeenkomst die is aangegaan door de klant ( u of de klant ) en de

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Battery Replacement Service (BRS) (batterijvervanging) voor Field- Replaceable Unit-batterijen (FRU)

Servicebeschrijving. Battery Replacement Service (BRS) (batterijvervanging) voor Field- Replaceable Unit-batterijen (FRU) Servicebeschrijving Battery Replacement Service (BRS) (batterijvervanging) voor Field- Replaceable Unit-batterijen (FRU) 1. Serviceoverzicht De Battery Replacement Service (batterijvervanging) voor Field-Replaceable

Nadere informatie

Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice )

Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice ) Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice ) I. Overzicht van de INBD-service De International Next Business Day On-site service is vanaf de datum van aflevering

Nadere informatie

Dell servicebeschrijving

Dell servicebeschrijving Dell servicebeschrijving Recycling van IT-bedrijfsmiddelen - EMEA Inleiding Dell biedt u graag de services voor wederverkoop en hergebruik van IT-bedrijfsmiddelen (de Service(s) ) aan in overeenstemming

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Beschrijving van de Next Business Day On-site service van Dell ( NBD-service )

Beschrijving van de Next Business Day On-site service van Dell ( NBD-service ) Beschrijving van de Next Business Day On-site service van Dell ( NBD-service ) I. Overzicht van de NBD-service De Next Business Day On-site service is vanaf de datum van aflevering een service waardoor

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Servicebeschrijving ProSupport for Your Enterprise

Servicebeschrijving ProSupport for Your Enterprise Overzicht van de service Servicebeschrijving Dell is verheugd (hierna genoemd de service of services ) aan te bieden voor bepaalde server-, opslag-, desktop- en notebooksystemen en printers (hierna genoemd

Nadere informatie

Beschrijving van de Europese Collect and Return-service van Dell ( CAR-service )

Beschrijving van de Europese Collect and Return-service van Dell ( CAR-service ) Beschrijving van de Europese Collect and Return-service van Dell ( CAR-service ) I. Overzicht van de CAR-service De CAR-service is vanaf de datum van aflevering een service waardoor u met een gerust hart

Nadere informatie

Realize the Promise of Technology. Configuration Services

Realize the Promise of Technology. Configuration Services Realize the Promise of Technology Configuration Services Ingram Micro Configuration Services Ingram Micro Configuration Services biedt een uitgebreid pakket aan maatwerkoplossingen op technisch en logistiek

Nadere informatie

Serviceomschrijving: Basale hardwareservices voor consumenten

Serviceomschrijving: Basale hardwareservices voor consumenten Service Description Consumer Basic Hardware Service Serviceomschrijving: Basale hardwareservices voor consumenten Uw systeem. Voor deze Overeenkomst is een Systeem gedefinieerd als een Dell-systeem dat

Nadere informatie

Servicebeschrijving Batterijvervangingsservice (BRS) buiten garantie voor verzegelde batterijen

Servicebeschrijving Batterijvervangingsservice (BRS) buiten garantie voor verzegelde batterijen Servicebeschrijving Batterijvervangingsservice (BRS) buiten garantie voor verzegelde batterijen Inleiding Dell biedt met genoegen een batterijvervangingsservice aan voor verzegelde batterijen (de Service(s)

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Implementatie van een Microsoft Cluster. Inleiding. De omvang van deze service

Servicebeschrijving. Implementatie van een Microsoft Cluster. Inleiding. De omvang van deze service Servicebeschrijving Implementatie van een Microsoft Cluster Inleiding Dell biedt u graag de implementatie van een Microsoft Cluster (de Service(s) ) overeenkomstig deze Servicebeschrijving ( Servicebeschrijving

Nadere informatie

KACE 2000 series Optimized Deployment consulting service (10 dagen onsite)

KACE 2000 series Optimized Deployment consulting service (10 dagen onsite) Servicebeschrijving KACE 2000 series Optimized Deployment consulting service (10 dagen onsite) Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze onsite consultingservice biedt u geoptimaliseerde implementaties

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Care Pack Services Technische informatie HP Installation and Startup Service for HP Insight Control biedt implementatie en basisconfiguratie

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Consultingservice op afstand. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Consultingservice op afstand. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving Servicebeschrijving Consultingservice op afstand Inleiding serviceovereenkomst Consultingservice op afstand ( RCS ) bieden hulp op afstand bij bepaalde IT-infrastructuurtaken ( Service of Services ). Elke

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2 NSi Output Manager Veelgestelde vragen Version 3.2 I. Algemene productinformatie 1. Wat is nieuw in Output Manager 3.2? NSi Output Manager 3.2 bevat diverse verbeteringen aan serverzijde, waarbij de meest

Nadere informatie

Externe implementatie van een Dell PowerEdge VRTX

Externe implementatie van een Dell PowerEdge VRTX Servicebeschrijving Externe implementatie van een Dell PowerEdge VRTX Inleiding Dell levert met genoegen Externe Implementatie van een Dell PowerEdge VRTX (de Service(s) ) in overeenstemming met deze Servicebeschrijving

Nadere informatie

Simplified Appliance en Desktop-as-a-Service (DAAS).

Simplified Appliance en Desktop-as-a-Service (DAAS). Servicebeschrijving Remote Advisory Service Inleiding tot uw serviceovereenkomst Remote Advisory Services ( RAS ) bieden hulp op afstand bij bepaalde IT-infrastructuurtaken ( Service of Services ). Elke

Nadere informatie

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving Dell Servicebeschrijving 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST Advanced Network Monitoring: Het uitvallen van het netwerk of problemen met de prestaties van het netwerk kunnen aanzienlijke economische

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Remote Consulting Service. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Remote Consulting Service. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving Servicebeschrijving Remote Consulting Service Inleiding serviceovereenkomst Remote Consulting Services ( RCS ) bieden hulp op afstand bij bepaalde IT-infrastructuurtaken ( Service of Services ). Elke RCS-taak

Nadere informatie

CAREPAQ TM VOORWAARDEN

CAREPAQ TM VOORWAARDEN CAREPAQ TM VOORWAARDEN Gefeliciteerd met de aanschaf van uw CarePaq TM. In dit document leest u welke voorwaarden van toepassing zijn op deze serviceovereenkomst. Een beschrijving van de service die uw

Nadere informatie

Overzicht van werkzaamheden. At Home-service, incl. 's avonds en 's zaterdags

Overzicht van werkzaamheden. At Home-service, incl. 's avonds en 's zaterdags Overzicht van werkzaamheden At Home-service, incl. 's avonds en 's zaterdags At Home-service, incl. 's avonds en 's zaterdags (At Home-service) - Overzicht De At Home-service, incl. 's avonds en 's zaterdags

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

Dell serviceomschrijving

Dell serviceomschrijving Dell serviceomschrijving Opleidingsservices Inleiding Het doet Dell genoegen Education Services (de "service(s)") aan te bieden conform deze serviceomschrijving (de "serviceomschrijving"). Uw offerte,

Nadere informatie

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding Bluetooth koppelen Gebruikershandleiding Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service

Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de "klant ) en de Dell-eenheid

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service

Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst ( overeenkomst

Nadere informatie

Garantie op de CraftBot PLUS

Garantie op de CraftBot PLUS Garantie op de CraftBot PLUS Wanneer u een CraftBot plus bij ons heeft gekocht heeft u recht op gratis technische ondersteuning. We gaan er van uit dat u de handleiding (Engelstalig) en op onze Nederlandstalige

Nadere informatie

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p H A N D L E I D I N G A I - 7 0 7 9 4 4 N E D E R L A N D S H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en

Boot Camp Installatie- en Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: De Boot Camp-assistent starten 4 Stap 2: Windows installeren 4 Stap 3: De Boot Camp-besturingsbestanden

Nadere informatie

Software-updates Handleiding

Software-updates Handleiding Software-updates Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10

Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10 Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10 Geachte klant, In dit document wordt uitgelegd hoe u bepaalde TOSHIBA Windows-pc's of tablets waarop Windows 7 of 8.1 vooraf is geïnstalleerd kunt

Nadere informatie

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding HP Easy Tools Beheerdershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van de groep bedrijven onder de

Nadere informatie

Toelichting - Harddisk vervangen

Toelichting - Harddisk vervangen Toelichting - Harddisk vervangen 1) Harddisk controle Voor een aantal problemen kan het belangrijk zijn om de harddisk te controleren op defecten. Defecte harddisk gevonden - Wat is het probleem a) De

Nadere informatie

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A N D L E I D I N G A I - 7 0 7 9 4 5 N E D E R L A N D S H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Windows 7 installeren

Windows 7 installeren Windows 7 installeren Systeemvereisten http://windows.microsoft.com/nl-be/windows7/products/system-requirements Via de windows 7 upgrade advisor kan je controleren of je computer geschikt is voor windows

Nadere informatie

HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden

HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze HP SmartFriend serviceovereenkomst. Servicebeschrijvingen met meer informatie

Nadere informatie

Software-updates Handleiding

Software-updates Handleiding Software-updates Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Boot Camp Beta 1.0.2 Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Beta 1.0.2 Installatie- en configuratiegids Boot Camp Beta 1.0.2 Installatie- en configuratiegids 2 Inhoudsopgave 4 Overzicht 5 Stap 1: de systeemsoftware en de firmware van uw computer bijwerken 6 Stap 2: de Boot Camp-assistent gebruiken 9 Stap

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie