Servicebeschrijving Dell Modular Services

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Servicebeschrijving Dell Modular Services"

Transcriptie

1 Servicebeschrijving Dell Modular Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de Klant ("u of Klant ) en Dell voor het ter beschikking stellen en het gebruik van Modular Services op basis van een abonnement. Door deze Modular Services van Dell te kopen of door deelname aan een demonstratie, proefperiode of evaluatieprogramma waarvan deze Modular Services deel uitmaken, stemt de Klant ermee in gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden die in deze Servicebeschrijving worden genoemd, inclusief de bijlagen, de Hoofdserviceovereenkomst voor Klanten van Dell (Customer Master Services Agreement of CMSA ), de licentieovereenkomst voor Dell Services en het beleid voor een aanvaardbaar gebruik van de Dell Services en alle andere bepalingen en voorwaarden die hierbij bij wijze van referentie integraal zijn opgenomen. Ten behoeve van deze Overeenkomst wordt onder Dell verstaan de Dell-eenheid die op de factuur, de orderbevestiging of de inkooporder voor de Klant wordt vermeld. Het aantal systemen en eindgebruikers waarvoor de Klant een of meer services zoals beschreven in de bijlagen bij deze Servicebeschrijving heeft gekocht ("Modular Services"), het tarief of de prijs voor het abonnement en de geldende Abonnementsserviceperiode (zoals in dit document gedefinieerd), worden voor elke service op de factuur, orderbevestiging of inkooporder voor de Klant vermeld. De Klant stemt ermee in dat het verlengen, wijzigen, uitbreiden of verder gebruikmaken van de Modular Services buiten de initiële periode afhankelijk is van de op dat moment van kracht zijnde Servicebeschrijving die kan worden geraadpleegd op Hoofdserviceovereenkomst voor Klanten Klanten in de Verenigde Staten of Canada of de regio Zuidoost-Azië en Japan ("APJ"). Voor Klanten die Modular Services van een Dell-eenheid in de Verenigde Staten of Canada aankopen, of van een Dell-eenheid in APJ, worden de Modular Services aangeboden met betrekking tot de door de Klant ondertekende aparte hoofdserviceovereenkomst met Dell, op voorwaarde dat een dergelijke overeenkomst de Klant specifiek en uitdrukkelijk de toestemming geeft om op grond daarvan Modular Services te bestellen; of indien een dergelijke overeenkomst ontbreekt, de Hoofdserviceovereenkomst voor Klanten van Dell (Customer Master Services Agreement of CMSA ), die beschikbaar is opwww.dell.com/servicecontracts*) en hierbij bij wijze van referentie integraal is opgenomen. Klanten buiten de Verenigde Staten/Canada/APJ. Voor Klanten die Modular Services van een Dell-eenheid buiten de Verenigde Staten/Canada/APJ aankopen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een Dell-eenheid binnen de Europese Economische Ruimte ( EER ), worden de Modular Services aangeboden in overeenstemming met de Hoofdserviceovereenkomst voor Klanten van Dell (Customer Master Services Agreement of CMSA ) die beschikbaar is op en hierbij bij wijze van referentie integraal is opgenomen. Licentieovereenkomst voor Dell Services en het beleid voor een aanvaardbaar gebruik van de Dell Services (Acceptable Use Policy ( AUP ). Het gebruik van de Modular Services in abonnementsvorm door de Klant (inclusief iedereen die van de Klant toestemming heeft om de Modular Services te gebruiken) of een geautoriseerde Dell-wederverkoper of leverancier van beheerde services in verband met deze Overeenkomst is beperkt tot de Abonnementsserviceperiode van de Klant en is conform de licentieovereenkomst voor Dell Services en het beleid voor een aanvaardbaar gebruik van de Dell Services (Acceptable Use Policy ( AUP ) die beschikbaar zijn opwww.dell.com/aup en hierbij bij wijze van referentie integraal zijn opgenomen. Bijlagen De bijlagen bij deze Servicebeschrijving bevatten de specificaties voor elke Modular Service die momenteel door Dell wordt aangeboden. Alleen de bijlage(n) voor de specifieke Modular Services die op de factuur, de orderbevestiging of de inkooporder voor de Klant worden vermeld, gelden voor die aankoop door de Klant. Optionele services Extra services (zoals optionele services of bijbehorende consulting, beheerde services, professionele services, support of trainingservices) kunnen apart worden gekocht (worden in een apart overzicht van werkzaamheden of een andere ondertekende overeenkomst tussen de partijen gedefinieerd). Dell Modular Services v /2009 Pagina 1 van 29

2 * De URL brengt de Klant naar de wereldwijde webpagina voor servicecontracten van Dell, waar de Klant zijn geografische regio, de taal van zijn voorkeur (indien van toepassing) en het juiste bedrijfssegment kan selecteren waarvan de Klant de service heeft gekocht (bijvoorbeeld Grote bedrijven, Kleine en middelgrote onderneming en/of Publieke sector). Vervolgens kan de Klant het betreffende servicecontract (bijvoorbeeld CMSA of de Servicebeschrijving) selecteren om dit te kunnen doorlezen. U kunt ook contact opnemen met uw Dell-contactpersoon voor hulp bij het opvragen van servicecontracten. Bepalingen en voorwaarden 1. Acceptatie van bepalingen en voorwaarden. De Klant krijgt een inleidend bericht ( ) met een internetkoppeling naar deze Overeenkomst. Om de bestelling van Modular Services definitief te maken, dient de bevoegde vertegenwoordiger van de Klant de internetkoppeling in het inleidende bericht te selecteren, de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst door te lezen en elektronisch te accepteren (of de Servicebeschrijving te ondertekenen wanneer een met de hand gemaakte handtekening vereist is) en, waar nodig, de contactpersonen van de Klant aan te wijzen, zodat Dell de Modular Services en bijbehorende software ( Software voor de service ) op ondersteunde apparaten in de IT-infrastructuur van de Klant (elk een Systeem genoemd) en voor elke gebruiker die toestemming van de Klant heeft om de Services te gebruiken (elk een Eindgebruiker genoemd), kan leveren, distribueren en implementeren. 2. Gegevensbescherming voor Klanten met vestigingen in de EER, APJ of Canada. Voor Klanten met vestigingen in de EER, APJ en/of Canada, kunnen persoonlijke gegevens die door de Klant aan Dell worden verstrekt of beschikbaar worden gesteld tijdens de periode waarin Dell deze Modular Services beschikbaar stelt, worden doorgestuurd naar en/of toegankelijk zijn vanuit landen buiten het land of de regio van vestiging van de Klant, in een land dat mogelijk een ander niveau van gegevensbescherming biedt dan het niveau van het land waarin uw vestiging zich bevindt. In dat geval zal Dell gepaste beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dell is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die namens u worden opgeslagen en/of verwerkt. Dell verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met uw rechtsgeldige instructies. Voor meer informatie over de manier waarop Dell uw gegevens verwerkt, raadpleegt u de toepasselijke bijlage in deze Overeenkomst en de licentieovereenkomst voor Dell Services en het beleid voor een aanvaardbaar gebruik van de Dell Services (Acceptable Use Policy ( AUP ). Houd er rekening mee dat u deze Modular Services niet mag gebruiken wanneer de verwerking van gevoelige gegevens vereist is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gedetailleerde informatie over de afkomst of etnische origine, medische gegevens of seksuele geaardheid van personen. Indien Dell voor u gevoelige, persoonlijke informatie dient te verzamelen en te verwerken of indien u een vraag hebt die buiten het bereik van deze Overeenkomst valt, kunt u contact met ons opnemen om mogelijke alternatieve oplossingen te bespreken. Voor klanten met vestigingen in de EER stemmen de partijen ermee in dat (i) met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming in de EER die de richtlijn 95/46/EG voor gegevensbescherming implementeert, de Klant een gegevensbeheerder is en Dell een gegevensverwerker voor de Klant is en dat (ii) de partijen alle wettelijke verplichtingen zullen naleven die respectievelijk op hen van toepassing zijn in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming die de richtlijn 95/46/EG voor gegevensbescherming implementeert in het land waarin de Klant is gevestigd. Voor Klanten met vestigingen in APJ en/of Canada is het uw verantwoordelijkheid te garanderen dat alle toepasselijke juridische vereisten met betrekking tot het legitiem verzamelen en overdragen van persoonlijke gegevens worden nagevolgd, wanneer u dergelijke gegevens aan Dell verstrekt of beschikbaar stelt. Dell Modular Services v /2009 Pagina 2 van 29

3 3. Datum van activering en Abonnementsserviceperiode. Na ontvangst en acceptatie van een bestelling stuurt Dell een naar de Klant met instructies voor provisioning van de toepasselijke Modulaire service. De datum waarop de instructies worden verzonden, is de Datum van activering van de aangekochte Modular Services, tenzij door beide partijen al eerder schriftelijk een andere Datum van activering is overeengekomen. De geldende Abonnementsserviceperiode (bijvoorbeeld 3 maanden of 3 jaar) staat vermeld op de factuur, orderbevestiging of inkooporder voor de Klant. Op de Datum van activering of kort daarna zal Dell het voor de Klant en elke Eindgebruiker mogelijk maken om de Service volgens deze Overeenkomst te gebruiken. Tenzij anders vermeld in de voorwaarden voor de proefperiode of het evaluatieprogramma, worden Klanten die niet melden dat zij de Service voor het einde van een proefperiode of een periode van het evaluatieprogramma willen annuleren, na afloop van hun proef- of evaluatieperiode automatisch ingeschreven voor een maandelijkse of jaarlijkse (afhankelijk van de proef of het evaluatieprogramma) Abonnementsserviceperiode in overeenstemming met deze Overeenkomst. 4. Proefperiode en evaluatieprogramma's. Tenzij anders vermeld in de voorwaarden voor de proefperiode of het evaluatieprogramma worden Klanten die niet melden dat zij de Service voor het einde van een proefperiode of een periode van het evaluatieprogramma willen annuleren, na afloop van hun proef- of evaluatieperiode automatisch opgenomen in een abonnementsservice op maand- of jaarbasis, afhankelijk van de proef of het evaluatieprogramma waaraan de Klant deelneemt. 5. Beëindiging. Afhankelijk van de bepalingen voor beëindiging in de CMSA en tenzij deze mogelijkheid wordt voorgeschreven door de toepasselijke regelgeving van overheidswege, die niet bij overeenkomst mag worden gewijzigd, mag de Klant deze Service niet annuleren voordat zijn Abonnementsserviceperiode afloopt. Verdere informatie over de manier waarop de Klant kan annuleren, vindt u in het gedeelte Automatische verlenging verderop in dit document. Dell heeft het recht om op elk gewenst ogenblik gedurende de serviceperiode deze service om een van de volgende redenen te annuleren: De Klant raakt betrokken bij een opzettelijk of onopzettelijk faillissement of een andere procedure met betrekking tot onvermogen om te betalen, doet niet meer actief zaken of is financieel niet meer in staat om zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst na te komen; De Klant betaalt de verschuldigde totaalprijs voor deze service niet volgens de voorwaarden van de factuur; De klant weigert medewerking te verlenen aan de onsite technicus of de analist die de klant helpt; of De Klant houdt zich niet aan alle bepalingen en voorwaarden die in deze Overeenkomst worden vermeld. Als Dell deze service annuleert, zal Dell de Klant schriftelijk op de hoogte brengen van de annulering op het adres dat op de factuur van de Klant is vermeld. Deze kennisgeving omschrijft de reden voor annulering en vermeldt de effectieve datum waarop de annulering ingaat. Deze datum zal niet eerder vallen dan tien (10) dagen na de datum waarop Dell de kennisgeving van annulering naar de Klant verzendt, tenzij de wet van de staat of het land een andere regelgeving voor annulering voorziet, die altijd geldt en niet door andere overeenkomsten kan worden gewijzigd. INDIEN DELL DEZE SERVICE OP GROND VAN DEZE PARAGRAAF ANNULEERT, HEEFT DE KLANT GEEN RECHT OP ENIGE TERUGBETALING VAN KOSTEN DIE DE KLANT AAN DELL HEEFT BETAALD OF SCHULDIG IS. 6. Automatische verlenging. Wanneer de Klant niet minimaal 30 dagen voordat de Abonnementsserviceperiode afloopt schriftelijk aan Dell te kennen geeft dat deze de automatische verlenging afwijst, wordt deze Overeenkomst automatisch met een volgende Abonnementsserviceperiode gelijk aan de eerste periode verlengd. 7. Overdracht van de service. De Klant mag deze Service of enige rechten die op grond van deze Overeenkomst aan de Klant zijn overgedragen niet aan een derde overdragen. Zelf uitgevoerde overdrachten van een Dell Service tussen eindgebruikers (binnen hetzelfde land) en systemen binnen de IT-infrastructuur van een Klant waarvoor geen extra support van Dell nodig is, zijn toegestaan. Interne overdracht, import of migratie van een service waarvoor extra support van Dell nodig is en die het standaardbereik van een eerste implementatie overschrijdt, is alleen mogelijk na een afzonderlijke aankoop (wordt in een apart overzicht van werkzaamheden of een andere ondertekende overeenkomst tussen de partijen gedefinieerd). 8. Dell-partners. Dell mag gebruikmaken van aangesloten bedrijven en onderaannemers om de Services uit te voeren. De Services kunnen worden uitgevoerd buiten het land waarin de Klant en/of Dell zich bevinden. Dell kan op bepaalde tijdstippen de locatie waar de Services worden uitgevoerd en/of de partij die de Services uitvoert veranderen. Dell blijft dan wel tegenover de Klant verantwoordelijk voor de levering van de Services. 9. Ondersteunde producten. Op wordt vermeld welke apparaten en besturingssystemen worden ondersteund. Producten of versies van producten die niet meer door de producent van het apparaat of de uitgever van de software worden ondersteund, worden, ook als zij in de gepubliceerde lijst met ondersteunde apparaten en besturingssystemen zijn opgenomen, niet ondersteund. Dell Modular Services v /2009 Pagina 3 van 29

4 10. Gegevens over systeemconfiguratie die door Dell worden verzameld. Tijdens en na afloop van de Abonnementsserviceperiode zal de voor de service geïnstalleerde Software de systeemconfiguratiegegevens die van de Klant en van systemen en eindgebruikers bij de Klant zijn verkregen, verzamelen en compileren en naar Dell verzenden. Dell heeft het recht deze gegevens te gebruiken, uitsluitend om services aan de Klant te leveren, om de Klant over onze producten en services te informeren en om de orders en serviceaanvragen van de Klant te vervullen. De Klant mag op elk moment de Software voor de service verwijderen om het verzamelen van systeemconfiguratiegegevens door Dell onmogelijk te maken. Wanneer echter de Software voor de service tijdens de Abonnementsserviceperiode van een systeem wordt verwijderd, wordt de Service onderbroken tot de Software voor de service weer is hersteld. Na afloop en/of beëindiging van de Abonnementsserviceperiode zal alle Software voor de service die de Klant niet verwijdert systeemconfiguratiegegevens blijven verzamelen, compileren en naar Dell verzenden. 11. Geografische verkrijgbaarheid. Deze Modular Services zijn mogelijk niet overal beschikbaar. De verplichting van Dell om de Modular Services voor verplaatste Systemen te leveren, is mede afhankelijk van lokale beschikbaarheid en hiervoor kunnen aanvullende kosten worden aangerekend. 12. Facturering aantal apparaten. Het aantal systemen, eenheden (bijvoorbeeld postvakken, ontvangers, minuten, enzovoort) en eindgebruikers waarvoor de Klant de Modular Services heeft gekocht en de geldende Abonnementsserviceperiode voor elk worden op de factuur, orderbevestiging of inkooporder voor de Klant vermeld. Wanneer meer eenheden worden gebruikt of wanneer eenheden gedurende een langere periode dan de Abonnementsserviceperiode worden gebruikt, worden aan de Klant extra kosten in rekening gebracht. De extra kosten per factureringsperiode worden bepaald door vermenigvuldiging van het extra gebruik met de contractueel vastgelegde kosten per systeem, eenheid of eindgebruiker op de oorspronkelijke factuur voor de Klant. Verplichtingen van de Klant Ervoor zorgen dat inleidende berichten worden doorgegeven aan en elektronisch worden geaccepteerd (of in het geval van een ondertekende Servicebeschrijving door plaatsing van een handtekening op deze Servicebeschrijving) door (of met de toestemming van) een persoon binnen de organisatie van de Klant die de bevoegdheid heeft om de Klant aan deze Overeenkomst te binden. Dell toegang bieden tot de juiste medewerkers van de Klant die ondersteuning kunnen bieden bij de implementatie van de Modular Services door Dell, een contactpersoon leveren die als de primaire aanspreekpersoon van de Klant voor de coördinatie van services met Eindgebruikers of groepen zal fungeren en die ervoor zorgt dat verzoeken van de Klant om extra of uitgebreide Modular Services en/of extra services op systemen van de Klant in gang te zetten, door de Klant zijn geautoriseerd. Ervoor zorgen dat systemen van de Klant voldoen aan de minimale hardwarevereisten die in bijbehorende producthandleidingen zijn gedefinieerd, correct voor de Modular Services zijn geconfigureerd en voldoende toegang tot internet bieden. Ervoor zorgen dat de Klant actieve abonnementen of licenties heeft voor alle software van derden die door de Modular service wordt gebruikt of beheerd. Software voor de service installeren of, waar nodig, externe distributie hiervan onder de Eindgebruikers en Systemen mogelijk maken, evenals Software voor de service na afloop van de Abonnementsserviceperiode verwijderen. Dell Modular Services v /2009 Pagina 4 van 29

5 Modular Services van Dell, Bijlage 1 Distributed Device Management: Asset Management Overzicht van de service Met de Dell Asset Management Service kan de Klant informatie over de hardwareconfiguratie van alle systemen traceren en opvragen en heeft de Klant toegang tot deze informatie op een beheerdersconsole. De Dell Asset Management Service stelt de Klant ook in staat apparaten aan specifieke Eindgebruikers toe te wijzen en externe services voor zijn Eindgebruikers via internet te verrichten. Supportprocedures Activering van de Services. De Klant en Dell zullen samen de volgende evaluatie voltooien: De geldende eisen wat betreft technologie, systeem en IT-infrastructuur controleren De omgeving/infrastructuur evalueren De netwerktopologie controleren De kantoor- of vestigingslocaties identificeren Aangeven welke distributiemethode voor de Software voor de service de voorkeur heeft Na deze evaluatie levert Dell een installatiepakket voor de Software voor de service en krijgt de Klant per op het e- mailadres van de technische contactpersoon een activeringsbericht en een implementatiegids voor de Software voor de service. In die gids is beschreven hoe de Service dient te worden geactiveerd en hoe voor hulp bij de implementatie contact met Dell dient te worden opgenomen. Installatie van de Software voor de service. Aan de Klant wordt als volgt (telefonische en elektronische) support geleverd bij de implementatie van de Software voor de service: Dell zal de vereisten wat betreft omgeving en infrastructuur en de fysieke kantoorlocaties valideren. Dell zal de Klant in de beheerdersconsole definiëren en activeren. Dell zal een geconfigureerd installatiepakket en de bijbehorende installatie-instructies aan de IT-contactpersoon van de Klant geven. Dell zal externe online training voor de IT-beheerders van de Klant beschikbaar stellen. Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) Aangepaste services. De volgende optionele aangepaste implementatieservices kunnen apart worden gekocht (worden in een apart overzicht van werkzaamheden of een andere ondertekende overeenkomst tussen de partijen gedefinieerd): Dell Custom Factory Integration Services voor de installatie van Software voor de service op een nieuw systeem. Aanvullende hulp om aan de slag te kunnen, die verdergaat dan de training die deel uitmaakt van het standaardaanbod, voor zaken als verandering van registratiepagina's en bedrijfsconsulting via een aparte overeenkomst voor professionele services. Technische verplichtingen en vereisten In het geval van een keuze voor implementatieopties en -services waarvoor een domein nodig is, zorgt de Klant ervoor dat er een of meer domeinen zijn en dat alle te beheren computers lid zijn van de betreffende domeinen. De Klant zorgt ervoor dat het netwerkprotocol UDP toestemming heeft om het gescande netwerk te overspannen. De Klant zorgt ervoor dat de te beheren apparaten niet in een VPN met elkaar zijn verbonden. De Klant zorgt ervoor dat apparaten die met actieve softwarefirewalls (bijvoorbeeld Zone Alarm) dienen te worden beheerd, geconfigureerd zijn, zodat verzendingen van/naar de Software voor de service niet worden geblokkeerd. De Klant is verantwoordelijk voor de installatie of, waar van toepassing, het bieden van mogelijkheden voor externe distributie van Software voor de service op Systemen van zijn Eindgebruikers. Dell Modular Services v /2009 Pagina 5 van 29

6 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Software voor de service te verwijderen zodat er na afloop of beëindiging van de Abonnementsserviceperiode geen systeemconfiguratiegegevens meer worden verzameld. Dell Modular Services v /2009 Pagina 6 van 29

7 Modular Services van Dell, Bijlage 2 Distributed Device Management: Software Distribution Overzicht van de service Met de Dell Software Distribution Service kan de Klant softwarepakketten of upgrades voor Microsoft Windows systemen (gemaakt door de Klant, derden of Dell) vanaf de Pakketbibliotheek op de beheerdersconsole implementeren. De IT-beheerders van de Klant kunnen via de beheerdersconsole softwarepakketten naar systemen uploaden en distribueren, ondernemingsbreed of selectief per specifieke eindgebruiker, en informatie over de implementatiestatus verkrijgen. Supportprocedures Activering van de Services. De Klant en Dell zullen samen het volgende doen: De minimale technische vereisten controleren De omgeving/infrastructuur evalueren De netwerktopologie controleren De kantoor- of vestigingslocaties identificeren Aangeven welke distributiemethode voor de Software voor de service de voorkeur heeft Na deze controle levert Dell een installatiepakket voor de Software voor de service en krijgt de Klant per op het e- mailadres van de technische contactpersoon een activeringsbericht en een implementatiegids voor de Software voor de service. In die gids is beschreven hoe de Service dient te worden geactiveerd en hoe voor hulp bij de implementatie contact met Dell dient te worden opgenomen. Installatie van de Software voor de service. Aan de Klant wordt als volgt (telefonische en elektronische) support geleverd bij de implementatie van de Software voor de service: Dell zal de vereisten wat betreft omgeving en infrastructuur en de fysieke kantoorlocaties valideren. Dell zal de Klant in de beheerdersconsole definiëren en activeren. Dell zal een geconfigureerd installatiepakket en de bijbehorende installatie-instructies aan de IT-contactpersoon van de Klant geven. Dell zal externe online training voor de IT-beheerders van de Klant beschikbaar stellen. Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) Aangepaste services. De volgende optionele aangepaste implementatieservices kunnen apart worden gekocht (worden in een apart overzicht van werkzaamheden of een andere ondertekende overeenkomst tussen de partijen gedefinieerd): Dell Custom Factory Integration Services voor de installatie van Software voor de service op een nieuw systeem. Ontwikkeling van softwarepakketten voor Klanten ter ondersteuning van distributie naar Eindgebruikers en Systemen. Aanvullende hulp om aan de slag te kunnen, die verdergaat dan de training die deel uitmaakt van het standaardaanbod, voor zaken als installatie en configuratie van relayservers voor de distributie van software en samenstellen en testen van softwarepakketten via een aparte overeenkomst voor professionele services. Technische verplichtingen en vereisten In het geval van een keuze voor implementatieopties en -services waarvoor een domein nodig is, zorgt de Klant ervoor dat er een of meer domeinen zijn en dat alle te beheren computers lid zijn van de betreffende domeinen. De Klant zorgt ervoor dat het netwerkprotocol UDP toestemming heeft om het gescande netwerk te overspannen. De Klant zorgt ervoor dat de te beheren apparaten niet in een VPN met elkaar zijn verbonden. De Klant zorgt ervoor dat apparaten die met actieve softwarefirewalls (bijvoorbeeld Zone Alarm) dienen te worden beheerd, geconfigureerd zijn, zodat verzendingen van/naar de Software voor de service niet worden geblokkeerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om Software voor de service op de systemen van de Eindgebruikers te installeren of, waar van toepassing, om het mogelijk te maken dat deze Software op afstand naar de systemen van de Eindgebruikers wordt gedistribueerd, en om alle softwaredistributiepakketten te ontwikkelen, te testen, te valideren, te distribueren en te herstellen. Dell Modular Services v /2009 Pagina 7 van 29

8 Dell Modular Services v /2009 Pagina 8 van 29

9 Modular Services van Dell, Bijlage 3 Distributed Device Management: Patch Management Overzicht van de service Binnen het kader van de Patch Management Service controleert en evalueert Dell nieuw gepubliceerde beveiligingsbulletins en bijbehorende softwarepatches die van toepassing zijn voor de op dat moment ondersteunde besturingssystemen en toepassingen. Met de Patch Management Service kan de Klant patches naar zijn systemen distribueren volgens de volgende, door de Klant te bepalen, methoden: Automatic Patch Management. Dell zal in de Patch Catalogue patches voor correct geconfigureerde systemen beschikbaar stellen. De Klant kan desgewenst de betreffende systemen aan een beleid toewijzen, dat de automatische distributie van patches vanuit de Patch Catalogue regelt. Multi-Patch Management. Dell zal softwarepatches voor implementatie beschikbaar stellen met behulp van Multi- Patch Management, zodat de Klant in één distributie meerdere patches op een of meer systemen kan implementeren. Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) Aangepaste services. De volgende optionele aangepaste implementatieservices kunnen apart worden gekocht (worden in een apart overzicht van werkzaamheden of een andere ondertekende overeenkomst tussen de partijen gedefinieerd): De Dell Patch Administration Services van door de Klant gevalideerde en goedgekeurde patches naar systemen van de Klant binnen het bereik volgens een vooraf bepaald schema. Dell Custom Factory Integration Services voor de installatie van Software voor de service op een nieuw systeem. Aanvullende hulp om aan de slag te kunnen, die verdergaat dan de training die deel uitmaakt van het standaardaanbod, voor zaken als een softwarepatchanalyse via een aparte overeenkomst voor professionele services. Supportprocedures Activering van de Services. De Klant en Dell zullen samen het volgende doen: De minimale technische vereisten controleren De omgeving/infrastructuur evalueren De netwerktopologie controleren De kantoor- of vestigingslocaties identificeren Aangeven welke distributiemethode voor de Software voor de service de voorkeur heeft Na deze controle levert Dell een installatiepakket voor de Software voor de service en krijgt de Klant per op het e- mailadres van de technische contactpersoon een activeringsbericht en een implementatiegids voor de Software voor de service. In die gids is beschreven hoe de Service dient te worden geactiveerd en hoe voor hulp bij de implementatie contact met Dell dient te worden opgenomen. Verplichtingen van de Klant Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de softwarepatches voorafgaand aan de implementatie in zijn ITomgeving of op zijn Systemen te testen. Voor het patchbeheer zal de Klant Dell schriftelijk op de hoogte brengen van zijn goedkeuring van de patch voordat Dell de patch distribueert. De Klant krijgt toegang tot rapporten over implementatie van patches via de beheerdersconsole. De Klant is volledig aansprakelijk voor conflicten met het besturingssysteem of softwaretoepassingen veroorzaakt doordat de Klant zelf een of meer door de Klant geselecteerde patches distribueert. Dell Modular Services v /2009 Pagina 9 van 29

10 Alle activiteit op het gebied van patchdistributie die niet onder deze Overeenkomst valt (dus andere patches dan van het Microsoft-besturingssysteem of van de productiviteitssoftware Microsoft Office ), naar aanleiding van aanvragen van eindgebruikers of gebeurtenissen bij de servicedesk. Dell Modular Services v /2009 Pagina 10 van 29

11 Modular Services van Dell, Bijlage 4 Distributed Device Management: Anti-Malware & Virus Management Overzicht van de service De Dell Anti-Malware & Virus Management Service biedt beheermogelijkheden om de Klant te helpen ervoor te zorgen dat elk systeem waarop malware- en viruswerende software draait, over de recentste virusdefinities beschikt, en om de status van elk toepasselijk systeem met betrekking tot recente virus-/malwarescans te controleren. De Dell Anti-Malware & Virus Management Service levert via de beheerdersconsole de volgende functies: Updates van alle virus- en malwarewerende software en definities op de betreffende systemen starten en controleren. Volledige systeemscans starten op systemen waarop de ondersteunde antivirussoftware is geïnstalleerd. Rapporten met informatie over updates van virus- en malwaredefinities en een volledige systeemscanhistorie leveren. De firewall van het besturingssysteem op Windows -systemen beheren en controleren. Hulpprogramma's om te helpen problemen met antivirussoftware op te lossen. De Klant kan de eigen bestaande antivirussoftwarelicentie gebruiken, maar Dell kan ook binnen het kader van de Service antivirussoftwarelicenties van derden aan de Klant verkopen. Het softwarepakket wordt in de Pakketbibliotheek van de Klant in de beheerdersconsole beschikbaar gesteld. Antivirussoftware van derden wordt conform de gebruiksvoorwaarden en/of de licentievoorwaarden van deze derde bij de betreffende software aan de Klant geleverd. De antivirussoftware die Dell levert: Scant automatisch gedownloade bestanden en bijlagen op elk betreffend systeem. Werkt regelmatig elk betreffend systeem bij met de nieuwste virusdefinities ter bescherming tegen computervirussen. Net als alle andere virus- en malwarewerende software kan de virus- en malwarewerende software die door Dell is geleverd alleen bescherming bieden tegen bekende virussen en malware en is die onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van de licentieovereenkomst zoals geleverd door de uitgever van de software. In de releasenotities worden door een of meer software-uitgevers ondersteunde (gecertificeerde) productversies beschreven. Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) Aangepaste services De volgende optionele aangepaste implementatieservices kunnen apart worden gekocht (worden in een apart overzicht van werkzaamheden of een andere ondertekende overeenkomst tussen de partijen gedefinieerd): De Dell Anti-Malware & Virus Administration Services voor extern beheer, rapportage en bijwerken van virus- en malwarewerende programma's van de Klant. Dell Custom Factory Integration Services voor de installatie van Software voor de service op een nieuw systeem. Supportprocedures Activering van de Services. De Klant en Dell zullen samen het volgende doen: De minimale technische vereisten controleren De omgeving/infrastructuur evalueren De netwerktopologie controleren De kantoor- of vestigingslocaties identificeren Dell Modular Services v /2009 Pagina 11 van 29

12 Aangeven welke distributiemethode voor de Software voor de service de voorkeur heeft Na deze controle levert Dell een installatiepakket voor de Software voor de service en krijgt de Klant per op het e- mailadres van de technische contactpersoon een activeringsbericht en een implementatiegids voor de Software voor de service. In die gids is beschreven hoe de Service dient te worden geactiveerd en hoe voor hulp bij de implementatie contact met Dell dient te worden opgenomen. Installatie van de Software voor de service. Aan de Klant wordt als volgt (telefonische en elektronische) support geleverd bij de implementatie van de Software voor de service: Dell zal de vereisten wat betreft omgeving en infrastructuur en de fysieke kantoorlocaties valideren. Dell zal de Klant in de beheerdersconsole definiëren en activeren. Dell zal een geconfigureerd installatiepakket en de bijbehorende installatie-instructies aan de IT-contactpersoon van de Klant geven. Dell levert de antivirustoepassing in de Pakketbibliotheek van de Klant in de beheerdersconsole. Dell zal externe online training voor de IT-beheerders van de Klant beschikbaar stellen. Verplichtingen van de Klant Problemen oplossen en verhelpen van virusinfecties en verwante problemen of fouten op machines van Eindgebruikers. De Software voor de service kan automatisch veel voorkomende, geïnstalleerde antivirussoftware verwijderen, maar verwijdering van deze software is niet zeker of gegarandeerd binnen deze Service, en uiteindelijk is de Klant verantwoordelijk voor verwijdering. Op verzoek van de Klant kan Dell deze verwijderservices als een extra of optionele beheerde service uitvoeren op grond van een apart overzicht van werkzaamheden. Wanneer de Software voor de service (SvdS) van een betreffend Systeem wordt verwijderd nadat de overeenkomst (of het schema) is verlopen of vroegtijdig is beëindigd, zal geen van de virus- en malwarewerende programma's die voor de installatie van de SvdS op het Systeem stonden door Dell opnieuw worden geïnstalleerd of worden teruggezet. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het terugzetten van deze software, of voor het verkrijgen van een alternatief antivirus- of antimalwareprogramma, op kosten van de Klant zelf. Met Dell samenwerken om ervoor te zorgen dat reeds geïnstalleerde antivirussoftware wordt verwijderd van systemen voordat deze Service wordt geïmplementeerd. Implementatie en installatie op Systemen van de geselecteerde Anti-Malware & Virus Management Services indien geleverd door de Klant. In het geval van een keuze voor implementatieopties en -services waarvoor een domein nodig is, zorgt de Klant ervoor dat er een of meer domeinen zijn en dat alle te beheren computers lid zijn van de betreffende domeinen. De Klant zorgt ervoor dat het netwerkprotocol UDP toestemming heeft om het gescande netwerk te overspannen. De Klant zorgt ervoor dat de te beheren apparaten niet in een VPN met elkaar zijn verbonden. De Klant zorgt ervoor dat apparaten die met actieve softwarefirewalls (bijvoorbeeld Zone Alarm) dienen te worden beheerd, geconfigureerd zijn, zodat verzendingen van/naar de Software voor de service niet worden geblokkeerd. De Klant is verantwoordelijk voor de installatie of, waar van toepassing, het bieden van mogelijkheden voor externe distributie van Software voor de service op Systemen van zijn Eindgebruikers. Dell Modular Services v /2009 Pagina 12 van 29

13 Modular Services van Dell, Bijlage 5 Distributed Device Management: Online Backup & Restore Overzicht van de service Met de Dell Online Backup & Restore Service kunnen op elk in aanmerking komend systeem geplande gegevensback-ups worden gemaakt om de kans op definitief gegevensverlies te verkleinen als die gegevens zijn (1) opgeslagen op een Systeem waarop de Online Backup & Restore Service draait, en (2) beschikbaar zijn voor herstel volgens de instellingen voor het bewaren van bestanden van de Online Backup & Restore Service. De Dell Online Backup & Restore Service biedt de volgende functies: Automatische back-up van eindgebruikersgegevens op elk daarvoor in aanmerking komend Systeem. Incrementele back-ups van gegevens, waardoor back-upsessies korter duren en het netwerkverkeer vermindert. Identificatie van gemeenschappelijke bestanden op de verschillende Systemen om het uploaden van dubbele gegevens te beperken. Zelfbediening door de Eindgebruiker om maximaal de laatste tien (10) back-upversies van een bestand terug te zetten. Back-upstatus voor elk Systeem identificeren en melden en op afstand een back-up op een beheerd apparaat starten. IT-beheerders van de Klant 24x7x365 support bieden om de beheerders te helpen bij het terugzetten van backupbestanden en het bijwerken of herstellen van de online back-upsoftware die op systemen van de Klant is geïnstalleerd. De instellingen voor het bewaren van bestanden zijn als volgt: er worden meerdere, maar maximaal tien, back-upversies van elk bestand gemaakt en bewaard. Als er tien (10) of minder versies in het datacenter zijn opgeslagen, worden oudere versies negentig (90) dagen bewaard en daarna definitief verwijderd. Bestanden die van een systeem zijn verwijderd, worden 90 dagen bewaard voordat zij definitief worden verwijderd. Bestanden die van de back-up zijn uitgesloten, worden eenendertig (31) dagen bewaard en vervallen dan. Bestanden van geannuleerde accounts verlopen na dertig (30) dagen. Bij verlies van gegevens in een Systeem levert Dell de IT-beheerder(s) van de Klant, 24x7x365, de coderingssleutel die nodig is om gegevens waarvan vanaf dat systeem een back-up is gemaakt, terug te zetten. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om back-upgegevens terug te zetten. Dell behoudt zich het recht voor een beperking te stellen aan de hoeveelheid gegevens waarvan een back-up wordt gemaakt: per systeem en in totaal. Supportprocedures Activering van de Services. De Klant en Dell zullen samen het volgende doen: De minimale technische vereisten controleren De omgeving/infrastructuur evalueren De netwerktopologie controleren De kantoor- of vestigingslocaties identificeren Aangeven welke distributiemethode voor de Software voor de service de voorkeur heeft Na deze controle levert Dell een installatiepakket voor de Software voor de service en krijgt de Klant per op het e- mailadres van de technische contactpersoon een activeringsbericht en een implementatiegids voor de Software voor de service. In die gids is beschreven hoe de Service dient te worden geactiveerd en hoe voor hulp bij de implementatie contact met Dell dient te worden opgenomen. Installatie van de Software voor de service. Dell Modular Services v /2009 Pagina 13 van 29

14 Aan de Klant wordt als volgt (telefonische en elektronische) support geleverd bij de implementatie van de Software voor de service: Dell zal de vereisten wat betreft omgeving en infrastructuur en de fysieke kantoorlocaties valideren. Dell zal de Klant in de beheerdersconsole definiëren en activeren. Dell zal een geconfigureerd installatiepakket en de bijbehorende installatie-instructies aan de IT-contactpersoon van de Klant geven. Dell zal externe online training voor de IT-beheerders van de Klant beschikbaar stellen. Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) Aangepaste services De volgende optionele aangepaste implementatieservices kunnen apart worden gekocht (kunnen in een apart overzicht van werkzaamheden of een andere ondertekende overeenkomst tussen de partijen worden gedefinieerd): Dell Custom Factory Integration Services voor de installatie van Software voor de service op een nieuw systeem. De Dell Custom Factory Integration Services voor het terugzetten of migreren van gegevens naar een nieuw systeem. Distributie van online back-upsoftwarepakketten naar Systemen en Eindgebruikers van de Klant. Ontwikkeling van aangepaste online back-upsoftwarepakketten of configuraties Dell zal een online backupgemeenschap voor de Klant met aangepaste configuraties en instellingen opzetten. Dell zal telefonisch en per e- mail met de Klant samenwerken om de beschikbare configuratie-elementen uit te leggen en om een online backupinstallatieprogramma te maken en te beheren dat aan de behoeften van de Klant tegemoetkomt. Online back-upgegevens naar dvd exporteren Dell exporteert gegevens van Eindgebruikers naar dvd en verzendt deze dvd naar een door de klant aangewezen contactpersoon. Technische verplichtingen en vereisten In het geval van een keuze voor implementatieopties en -services waarvoor een domein nodig is, zorgt de Klant ervoor dat er een of meer domeinen zijn en dat alle te beheren computers lid zijn van de betreffende domeinen. De Klant zorgt ervoor dat het netwerkprotocol UDP toestemming heeft om het gescande netwerk te overspannen. De Klant zorgt ervoor dat de te beheren apparaten niet in een VPN met elkaar zijn verbonden. De Klant zorgt ervoor dat apparaten die met actieve softwarefirewalls (bijvoorbeeld Zone Alarm) dienen te worden beheerd, geconfigureerd zijn, zodat verzendingen van/naar de Software voor de service niet worden geblokkeerd. De Klant is verantwoordelijk voor de installatie of, waar van toepassing, het bieden van mogelijkheden voor externe distributie van Software voor de service op Systemen van zijn Eindgebruikers. Accounts voor online back-up en herstel toewijzen aan Eindgebruikers en Systemen in de beheerdersconsole. Dell zal niet-toegewezen accounts annuleren en gegevens waarvan een back-up is gemaakt na dertig (30) dagen na aanmaakdatum verwijderen. Volledige back-up van systeemgegevens voordat de Services door Dell worden geleverd (incl. back-up of imaging van het besturingssysteem). Bestanden samen met andere gebruikers delen of bewerken. Aangepaste rapporten of rapporten die afwijken van de standaard door Dell te leveren rapporten. Back-ups van bestanden voor gedeelde systemen/systemen met meer gebruikers. Terugzetten van bestanden waarvan binnen deze Service geen back-up is gemaakt. Ervoor zorgen dat de uitgaande poort in iedere bedrijfsfirewall zo is geconfigureerd dat clientservercommunicatie mogelijk is. Dell Modular Services v /2009 Pagina 14 van 29

15 Modular Services van Dell, Bijlage 6 Distributed Device Management: Laptop Data Encryption Overzicht van de service De Dell Laptop Data Encryption Service biedt centraal beheer van codering van en toegang tot gegevens voor Systemen van de Klant. Deze Service biedt gegevenscodering om gegevens die op apparaten zijn opgeslagen beter veilig te stellen. De Dell Laptop Data Encryption Service bevat de volgende functies: Centraal beheer van codering voor lokale en externe pc's Op een beleid gebaseerde automatische verwijdering van coderingssleutel Centraal beheer en herstel van coderingssleutels Tracering van laatst bekende IP-adres Dell verricht de volgende Services, op verzoek van de Klant: Verwijdering van een coderingssleutel. Als een Systeem waarvoor de Service voor gegevensbeveiliging is ingeschakeld door de bevoegde contactpersoon van de Klant wordt aangemeld als verloren of gestolen, zal Dell de processen starten waarbij de coderingssleutel op het Systeem wordt verwijderd om toegang tot de gegevens door onbevoegden te voorkomen. Deze processen worden van kracht op het Systeem zodra dit weer verbinding maakt met internet. Terugzetten van een coderingssleutel. Als op een Systeem waarvoor de Service voor gegevensbeveiliging is ingeschakeld de coderingssleutel dient te worden teruggezet, zal Dell de bevoegde contactpersoon valideren en processen starten waarbij de coderingssleutel op het Systeem wordt teruggezet om toegang tot de gegevens door bevoegden weer mogelijk te maken zodra het Systeem verbinding maakt met internet. Onthulling van het laatst bekende IP-adres. Als een Systeem waarvoor de Service voor gegevensbeveiliging is ingeschakeld door de Klant wordt aangemeld als verloren of gestolen, maakt Dell het laatst bekende IP-adres van het Systeem bekend aan de bevoegde contactpersoon van de Klant. Supportprocedures Activering van de Services. De Klant en Dell zullen samen het volgende doen: De minimale technische vereisten controleren De omgeving/infrastructuur evalueren De netwerktopologie controleren De kantoor- of vestigingslocaties identificeren Aangeven welke distributiemethode voor de Software voor de service de voorkeur heeft Na deze controle levert Dell een installatiepakket voor de Software voor de service en krijgt de Klant per op het e- mailadres van de technische contactpersoon een activeringsbericht en een implementatiegids voor de Software voor de service. In die gids is beschreven hoe de Service dient te worden geactiveerd en hoe voor hulp bij de implementatie contact met Dell dient te worden opgenomen. Installatie van de Software voor de service. Aan de Klant wordt als volgt (telefonische en elektronische) support geleverd bij de implementatie van de Software voor de service: Dell zal de vereisten wat betreft omgeving en infrastructuur en de fysieke kantoorlocaties valideren. Dell zal de Klant in de beheerdersconsole definiëren en activeren. Dell zal een geconfigureerd installatiepakket en de bijbehorende installatie-instructies aan de IT-contactpersoon van de Klant geven. Dell zal externe online training voor de IT-beheerders van de Klant beschikbaar stellen. Dell Modular Services v /2009 Pagina 15 van 29

16 Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) Aangepaste services. Services voor de installatie van Software voor de service op een nieuw systeem zoals gemaakt door Dell kunnen apart worden gekocht conform de Servicebeschrijving van de Dell Hardware Customization Custom Factory Integration (CFI) Service, een apart overzicht van werkzaamheden of een andere door beide partijen ondertekende overeenkomst). Dell Modular Services v /2009 Pagina 16 van 29

17 Modular Services van Dell, Bijlage 7 Distributed Device Management: Software Inventory & Usage Management Overzicht van de service Met de Software Inventory & Usage Management Service kan de Klant rapporten met betrekking tot softwaremiddelen op alle gecontroleerde Systemen in de omgeving van de Klant identificeren en traceren en er toegang toe krijgen. Voor softwarelicenties die via Dell zijn verkregen, kunnen de inventarisgegevens automatisch worden vergeleken met informatie over de aankoop van softwarelicenties. De Software voor de service verzamelt gegevens op de lokale harde schijven van Systemen met geregistreerde softwareagents met betrekking tot het primaire bestand dat nodig is om een softwaretoepassing ( uitvoerbaar bestand ) te starten en te identificeren. Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) Software Usage Management. Dell zal als een optionele add-on service bij de Software Inventory & Usage Management Service regelmatig informatie over softwaregebruik per softwareprogramma en per gebruiker verzamelen en melden. Indien de Klant de Service heeft aangeschaft, worden gedetailleerde gebruikersgegevens bijgehouden gedurende een periode van 90 dagen. Samenvattende gegevens blijven gedurende één jaar vanaf de dag van activering van de Service of de optionele add-on services beschikbaar. Training. Training voor maximaal twintig (20) personen per sessie, in de vorm van een webcast en een conferentiegesprek (sessie duurt zestig tot negentig minuten) Onderwerpen van de training (alleen verkrijgbaar bij bepaalde implementaties) Inleiding tot software-inventaris en verbruiksbeheer Beheer en best practices Geavanceerde rapportage Aangepaste services De volgende optionele aangepaste services kunnen apart worden gekocht (worden in een apart overzicht van werkzaamheden of een andere ondertekende overeenkomst tussen de partijen gedefinieerd): Aangepaste implementatieservices. Aangepaste rapporten of rapporten die afwijken van de standaard door Dell te leveren rapporten. Aangepaste training. Professionele services en consultingservices. Import van informatie over de aankoop van hard- of software van de Klant (voor Systemen en software gekocht van derden en alleen bij bepaalde implementaties). Opname van informatie over toepassingen voor interne toepassingen van de Klant (alleen verkrijgbaar bij bepaalde implementaties). Opname van diverse bedrijfsmiddelen in een grotere hoeveelheid dan 10% van de gecontroleerde apparaten. Supportprocedures Installatie van de Software voor de service. Dell Modular Services v /2009 Pagina 17 van 29

18 Bij deze Service is (telefonische en elektronische) implementatiesupport inbegrepen voor Klanten die de Software voor de service als volgt implementeren: Met een groepsbeleid (alleen verkrijgbaar met bepaalde implementaties) Met een aanmeldscript Als download van de Dell-website of een portaal voor internetdistributie Binnen de Software Distribution Service van het Distributed Device Management (alleen verkrijgbaar met bepaalde implementaties) Aan de Klant wordt als volgt (telefonische en elektronische) support geleverd bij de implementatie van de Software voor de service: Dell zal de vereisten wat betreft omgeving en infrastructuur en de fysieke kantoorlocaties valideren. Dell zal de Klant instellen in de serviceconsole. Dell zal een geconfigureerd installatiepakket en de bijbehorende installatie-instructies aan de IT-contactpersoon van de Klant geven. Dell zal de eerste externe online training voor de IT-beheerders van de Klant beschikbaar stellen. De herkenning van primaire titels van toepassingen via Software Inventory & Usage Management gebeurt alleen in het Engels. Alle titels in de lokale taal worden in de lijst opgenomen en kunnen door de gebruikers worden weergegeven, maar Dell-support is alleen verantwoordelijk voor hulp bij toepassingen met een Engelse titel. Wanneer de Klant dat wenst, kan Dell een Engelse titel aan niet-engelse toepassingen toekennen zodat de toepassing bij de andere genoemde toepassingen kan worden opgenomen. Verplichtingen van de Klant Ervoor zorgen dat de Software voor de service voor software-inventaris en verbruiksbeheer op alle te controleren apparaten is geïnstalleerd. De Klant dient er mogelijk voor te zorgen dat de te beheren apparaten niet in een VPN met elkaar zijn verbonden. De Klant zorgt ervoor dat apparaten die met actieve softwarefirewalls (bijvoorbeeld Zone Alarm) dienen te worden beheerd, geconfigureerd zijn, zodat verzendingen van/naar de Software voor de service niet worden geblokkeerd. Ervoor zorgen dat de toepassingen waarvoor een inventarisatie dient te worden gedaan vanuit een standaard uitvoerbaar bestand starten zoals gedefinieerd door het besturingssysteem van het Systeem en niet vanaf een server worden gestart of binnen een webbrowser worden uitgevoerd. Alle Software voor de Software Inventory & Usage Management Service op de Dell-website voor software-inventaris en verbruiksbeheer registreren (in de per verzonden kennisgeving van activering). Dell levert alleen Services voor apparaten waarvoor de Software voor de service is geregistreerd. De Klant mag Geregistreerde software voor de service op elk gewenst moment uitschakelen of opnieuw toewijzen, maar reeds betaalde kosten worden in geen geval terugbetaald. Ervoor zorgen dat er één contactpersoon is die als het primaire aanspreekpunt van de Klant zal fungeren voor de coördinatie van services met Eindgebruikers of groepen binnen de IT-omgeving van de Klant. De Software Inventory & Usage Management Service maakt uitgebreid gebruik van de System Management BIOSspecificatie ("SMBIOS") zoals verspreid door de Distributed Management Task Force (DMTF) en de bijbehorende Windows Management Instruction ("WMI") (waar van toepassing) om hardwarekenmerken correct te herkennen en te identificeren. Apparaten die SMBIOS of WMI niet ondersteunen of waarop het SMBIOS of de WMI niet correct is geïmplementeerd, of die niet bijgewerkt zijn, kunnen onvolledige of onjuiste hardware-informatie weergeven. Dell beweert niet dat de Software voor de service ondersteuning voor alle hardware, toepassingen of apparaattypen kan of zal leveren. Dell Modular Services v /2009 Pagina 18 van 29

19 Modular Services van Dell, Bijlage 8 Management Services: EMS Continuity Overzicht van de service EMS Continuity is een stand-by service die door de Klant kan worden geactiveerd tijdens een onverwachte uitval van het primaire systeem van de Klant. Deze Service ondersteunt postvakken van Eindgebruikers die de Klant heeft geregistreerd voor ondersteuning door deze Service (de Door Continuity gedekte postvakken ). EMS Continuity biedt ook ondersteuning voor een geïntegreerde Microsoft Outlook -ervaring met bepaalde versies van Microsoft Outlook via een geïnstalleerde EMS Outlook Extension voor Microsoft Outlook. EMS Continuity is bedoeld voor tijdelijk gebruik tijdens normaal onderhoud aan het systeem of ongeplande uitval van het primaire e- mailsysteem van de Klant. De Service omvat normale test activeringen van EMS Continuity om de Klant te helpen bij planning en voorbereidingen in het geval van een onverwachte uitval van het primaire systeem van de Klant. Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) Wireless Continuity. Als een optionele add-on service bij EMS Continuity stelt de service EMS Wireless Continuity de Klant in staat specifieke ondersteunde apparaten te leveren die door de RIM BlackBerry Enterprise Servers (BES) van hun bedrijf worden beheerd om s tijdens activering van het EMS Continuity System te kunnen blijven ontvangen en verzenden. De draadloze BlackBerry-continuïteit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de BES-server van de Klant. Archive Storage. Als een optionele add-on service bij EMS Continuity biedt Archive Storage toegang tot de e- mailhistorie voor het contractueel op jaarbasis vastgelegde maximum aantal gigabytes in alle door de service EMS Continuity en EMS Rapid Archive of EMS Enterprise Archive gedekte postvakken (de Maximale archiefopslag ) en stelt deze Service, indien geactiveerd, Klanten in staat toegang te krijgen tot de historie voor specifieke door Continuity gedekte postvakken. Wanneer het primaire systeem van de Klant normaal werkt, wordt een kopie van de e- mailberichten die zijn verzonden van en ontvangen door de postvakken die door de Continuity-service Archive Storage zijn gedekt, door het systeem vastgelegd en opgeslagen. Deze historie wordt tijdens de activering aan Eindgebruikers beschikbaar gesteld volgens het bewaarbeleid dat de Klant heeft gedefinieerd. De Maximale archiefopslag wordt maandelijks door Dell gecontroleerd. De Maximale archiefopslag wordt berekend als het totale aantal gigabytes van e- mailberichten die door het Systeem zijn gekopieerd en opgeslagen minus het totale aantal gigabytes van berichten die van het Systeem zijn verwijderd op basis van het bewaarbeleid van de Klant. End-User Pack. Als een optionele add-on service bij Archive Storage stelt het End-User Pack alle Eindgebruikers van de Klant die als Door Continuity gedekte postvakken zijn aangewezen in staat toegang te krijgen tot hun persoonlijke archief van berichten die via een beveiligde webinterface of via de EMS Outlook Extension vanuit hun postvak zijn verzonden en ontvangen. Supportprocedures Levering van Services De Klant ontvangt per een welkomstbericht met een verzoek om informatie te verschaffen. Nadat de Klant de gevraagde informatie heeft opgegeven, krijgt deze de gewenste services op basis van de gegeven antwoorden. Binnen het kader van het leveringsproces worden aan de Klant onboarding gegevens voor gegevensbeheer verstrekt en wordt er een trainingssessie voor de functies van de toepassing verzorgd. Verplichtingen van de Klant Aanwijzen welke gedekte postvakken in aanmerking komen voor de service EMS Continuity (de Door Continuity gedekte postvakken ). Regelmatig de continuïteitsprocedures testen. Dell Modular Services v /2009 Pagina 19 van 29

20 Ervoor zorgen dat activeringen niet het eerlijke en redelijke gebruik van een stand-by systeem overschrijden (bedoeld om onverwachte downtime van een normaal gesproken stabiel systeem op te vangen). Ervoor zorgen dat er een technische medewerker met beheerdersrechten is toegewezen voor levering van de service. De noodzakelijke hard- en software die Dell nodig heeft om de gekochte Services uit te voeren leveren en onderhouden. Dell Modular Services v /2009 Pagina 20 van 29

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving Servicebeschrijving Dell Agile-adviesdiensten Inleiding De Agile-adviesdiensten van Dell (de "Dienst" of "Diensten" te noemen) zijn flexibel en gebaseerd op tijd. U profiteert van projectassistentie waarin

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010 LICENTIEOVEREENKOMST ResearchManager v2010.10 Geldig vanaf oktober 2010 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RESEARCHMANAGER: Door tijdens de bestelprocedure op "ja, ik ga akkoord" te klikken, stemt u in met de volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

MAMUT VOORWAARDEN 1/23

MAMUT VOORWAARDEN 1/23 MAMUT VOORWAARDEN Dit document bevat een licentieovereenkomst, een serviceovereenkomst en de algemene voorwaarden die op deze overeenkomsten van toepassing zijn. 1/23 Geachte Mamut-licentiehouder, Bijgaand

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie

Emeni V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN DIENSTVERLENING

Emeni V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN DIENSTVERLENING A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen Emeni: de vennootschap onder firma Emeni, gevestigd aan de Krekelberg 82, 4708 KP Roosendaal (KvK-nummer 20089131), de gebruikster van deze algemene

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk 2 Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk Ingangsdatum 13 april 2015 Algemene Voorwaarden. Ingangsdatum 1 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 15.0 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat dit document u helpt bij uw werk en antwoorden over

Nadere informatie

Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst

Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst Algemeen 1. Visma Software BV geeft bij wijze van dienstverlening op afstand toegang tot en verstrekt gebruiksrechten betreffende de functionaliteit van haar

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER

BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER BIJZONDERE VOORWAARDEN CLOUD-OPLOSSINGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER Laatste versie d.d. 03/09/2013 ARTIKEL 1 : DOEL De onderhavige bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling

Nadere informatie

Norton Security. Producthandleiding

Norton Security. Producthandleiding Norton Security Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen.

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE Klantnummer: Contractnummer: Softwareovereenkomst CompuFit Tussen: CompuFit bvba, met zijn exploitatiezetel te Elisabethlaan 441, 8400 Oostende met ondernemingsnummer 0456.954.231, hierna genoemd CompuFit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Producthandleiding. McAfee SaaS Endpoint Protection (versie oktober 2012)

Producthandleiding. McAfee SaaS Endpoint Protection (versie oktober 2012) Producthandleiding McAfee SaaS Endpoint Protection (versie oktober 2012) COPYRIGHT Copyright 2012 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee Active

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen 1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie