Servicebeschrijving Dell Modular Services

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Servicebeschrijving Dell Modular Services"

Transcriptie

1 Servicebeschrijving Dell Modular Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de Klant ("u of Klant ) en Dell voor het ter beschikking stellen en het gebruik van Modular Services op basis van een abonnement. Door deze Modular Services van Dell te kopen of door deelname aan een demonstratie, proefperiode of evaluatieprogramma waarvan deze Modular Services deel uitmaken, stemt de Klant ermee in gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden die in deze Servicebeschrijving worden genoemd, inclusief de bijlagen, de Hoofdserviceovereenkomst voor Klanten van Dell (Customer Master Services Agreement of CMSA ), de licentieovereenkomst voor Dell Services en het beleid voor een aanvaardbaar gebruik van de Dell Services en alle andere bepalingen en voorwaarden die hierbij bij wijze van referentie integraal zijn opgenomen. Ten behoeve van deze Overeenkomst wordt onder Dell verstaan de Dell-eenheid die op de factuur, de orderbevestiging of de inkooporder voor de Klant wordt vermeld. Het aantal systemen en eindgebruikers waarvoor de Klant een of meer services zoals beschreven in de bijlagen bij deze Servicebeschrijving heeft gekocht ("Modular Services"), het tarief of de prijs voor het abonnement en de geldende Abonnementsserviceperiode (zoals in dit document gedefinieerd), worden voor elke service op de factuur, orderbevestiging of inkooporder voor de Klant vermeld. De Klant stemt ermee in dat het verlengen, wijzigen, uitbreiden of verder gebruikmaken van de Modular Services buiten de initiële periode afhankelijk is van de op dat moment van kracht zijnde Servicebeschrijving die kan worden geraadpleegd op Hoofdserviceovereenkomst voor Klanten Klanten in de Verenigde Staten of Canada of de regio Zuidoost-Azië en Japan ("APJ"). Voor Klanten die Modular Services van een Dell-eenheid in de Verenigde Staten of Canada aankopen, of van een Dell-eenheid in APJ, worden de Modular Services aangeboden met betrekking tot de door de Klant ondertekende aparte hoofdserviceovereenkomst met Dell, op voorwaarde dat een dergelijke overeenkomst de Klant specifiek en uitdrukkelijk de toestemming geeft om op grond daarvan Modular Services te bestellen; of indien een dergelijke overeenkomst ontbreekt, de Hoofdserviceovereenkomst voor Klanten van Dell (Customer Master Services Agreement of CMSA ), die beschikbaar is opwww.dell.com/servicecontracts*) en hierbij bij wijze van referentie integraal is opgenomen. Klanten buiten de Verenigde Staten/Canada/APJ. Voor Klanten die Modular Services van een Dell-eenheid buiten de Verenigde Staten/Canada/APJ aankopen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een Dell-eenheid binnen de Europese Economische Ruimte ( EER ), worden de Modular Services aangeboden in overeenstemming met de Hoofdserviceovereenkomst voor Klanten van Dell (Customer Master Services Agreement of CMSA ) die beschikbaar is op en hierbij bij wijze van referentie integraal is opgenomen. Licentieovereenkomst voor Dell Services en het beleid voor een aanvaardbaar gebruik van de Dell Services (Acceptable Use Policy ( AUP ). Het gebruik van de Modular Services in abonnementsvorm door de Klant (inclusief iedereen die van de Klant toestemming heeft om de Modular Services te gebruiken) of een geautoriseerde Dell-wederverkoper of leverancier van beheerde services in verband met deze Overeenkomst is beperkt tot de Abonnementsserviceperiode van de Klant en is conform de licentieovereenkomst voor Dell Services en het beleid voor een aanvaardbaar gebruik van de Dell Services (Acceptable Use Policy ( AUP ) die beschikbaar zijn opwww.dell.com/aup en hierbij bij wijze van referentie integraal zijn opgenomen. Bijlagen De bijlagen bij deze Servicebeschrijving bevatten de specificaties voor elke Modular Service die momenteel door Dell wordt aangeboden. Alleen de bijlage(n) voor de specifieke Modular Services die op de factuur, de orderbevestiging of de inkooporder voor de Klant worden vermeld, gelden voor die aankoop door de Klant. Optionele services Extra services (zoals optionele services of bijbehorende consulting, beheerde services, professionele services, support of trainingservices) kunnen apart worden gekocht (worden in een apart overzicht van werkzaamheden of een andere ondertekende overeenkomst tussen de partijen gedefinieerd). Dell Modular Services v /2009 Pagina 1 van 29

2 * De URL brengt de Klant naar de wereldwijde webpagina voor servicecontracten van Dell, waar de Klant zijn geografische regio, de taal van zijn voorkeur (indien van toepassing) en het juiste bedrijfssegment kan selecteren waarvan de Klant de service heeft gekocht (bijvoorbeeld Grote bedrijven, Kleine en middelgrote onderneming en/of Publieke sector). Vervolgens kan de Klant het betreffende servicecontract (bijvoorbeeld CMSA of de Servicebeschrijving) selecteren om dit te kunnen doorlezen. U kunt ook contact opnemen met uw Dell-contactpersoon voor hulp bij het opvragen van servicecontracten. Bepalingen en voorwaarden 1. Acceptatie van bepalingen en voorwaarden. De Klant krijgt een inleidend bericht ( ) met een internetkoppeling naar deze Overeenkomst. Om de bestelling van Modular Services definitief te maken, dient de bevoegde vertegenwoordiger van de Klant de internetkoppeling in het inleidende bericht te selecteren, de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst door te lezen en elektronisch te accepteren (of de Servicebeschrijving te ondertekenen wanneer een met de hand gemaakte handtekening vereist is) en, waar nodig, de contactpersonen van de Klant aan te wijzen, zodat Dell de Modular Services en bijbehorende software ( Software voor de service ) op ondersteunde apparaten in de IT-infrastructuur van de Klant (elk een Systeem genoemd) en voor elke gebruiker die toestemming van de Klant heeft om de Services te gebruiken (elk een Eindgebruiker genoemd), kan leveren, distribueren en implementeren. 2. Gegevensbescherming voor Klanten met vestigingen in de EER, APJ of Canada. Voor Klanten met vestigingen in de EER, APJ en/of Canada, kunnen persoonlijke gegevens die door de Klant aan Dell worden verstrekt of beschikbaar worden gesteld tijdens de periode waarin Dell deze Modular Services beschikbaar stelt, worden doorgestuurd naar en/of toegankelijk zijn vanuit landen buiten het land of de regio van vestiging van de Klant, in een land dat mogelijk een ander niveau van gegevensbescherming biedt dan het niveau van het land waarin uw vestiging zich bevindt. In dat geval zal Dell gepaste beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dell is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die namens u worden opgeslagen en/of verwerkt. Dell verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met uw rechtsgeldige instructies. Voor meer informatie over de manier waarop Dell uw gegevens verwerkt, raadpleegt u de toepasselijke bijlage in deze Overeenkomst en de licentieovereenkomst voor Dell Services en het beleid voor een aanvaardbaar gebruik van de Dell Services (Acceptable Use Policy ( AUP ). Houd er rekening mee dat u deze Modular Services niet mag gebruiken wanneer de verwerking van gevoelige gegevens vereist is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gedetailleerde informatie over de afkomst of etnische origine, medische gegevens of seksuele geaardheid van personen. Indien Dell voor u gevoelige, persoonlijke informatie dient te verzamelen en te verwerken of indien u een vraag hebt die buiten het bereik van deze Overeenkomst valt, kunt u contact met ons opnemen om mogelijke alternatieve oplossingen te bespreken. Voor klanten met vestigingen in de EER stemmen de partijen ermee in dat (i) met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming in de EER die de richtlijn 95/46/EG voor gegevensbescherming implementeert, de Klant een gegevensbeheerder is en Dell een gegevensverwerker voor de Klant is en dat (ii) de partijen alle wettelijke verplichtingen zullen naleven die respectievelijk op hen van toepassing zijn in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming die de richtlijn 95/46/EG voor gegevensbescherming implementeert in het land waarin de Klant is gevestigd. Voor Klanten met vestigingen in APJ en/of Canada is het uw verantwoordelijkheid te garanderen dat alle toepasselijke juridische vereisten met betrekking tot het legitiem verzamelen en overdragen van persoonlijke gegevens worden nagevolgd, wanneer u dergelijke gegevens aan Dell verstrekt of beschikbaar stelt. Dell Modular Services v /2009 Pagina 2 van 29

3 3. Datum van activering en Abonnementsserviceperiode. Na ontvangst en acceptatie van een bestelling stuurt Dell een naar de Klant met instructies voor provisioning van de toepasselijke Modulaire service. De datum waarop de instructies worden verzonden, is de Datum van activering van de aangekochte Modular Services, tenzij door beide partijen al eerder schriftelijk een andere Datum van activering is overeengekomen. De geldende Abonnementsserviceperiode (bijvoorbeeld 3 maanden of 3 jaar) staat vermeld op de factuur, orderbevestiging of inkooporder voor de Klant. Op de Datum van activering of kort daarna zal Dell het voor de Klant en elke Eindgebruiker mogelijk maken om de Service volgens deze Overeenkomst te gebruiken. Tenzij anders vermeld in de voorwaarden voor de proefperiode of het evaluatieprogramma, worden Klanten die niet melden dat zij de Service voor het einde van een proefperiode of een periode van het evaluatieprogramma willen annuleren, na afloop van hun proef- of evaluatieperiode automatisch ingeschreven voor een maandelijkse of jaarlijkse (afhankelijk van de proef of het evaluatieprogramma) Abonnementsserviceperiode in overeenstemming met deze Overeenkomst. 4. Proefperiode en evaluatieprogramma's. Tenzij anders vermeld in de voorwaarden voor de proefperiode of het evaluatieprogramma worden Klanten die niet melden dat zij de Service voor het einde van een proefperiode of een periode van het evaluatieprogramma willen annuleren, na afloop van hun proef- of evaluatieperiode automatisch opgenomen in een abonnementsservice op maand- of jaarbasis, afhankelijk van de proef of het evaluatieprogramma waaraan de Klant deelneemt. 5. Beëindiging. Afhankelijk van de bepalingen voor beëindiging in de CMSA en tenzij deze mogelijkheid wordt voorgeschreven door de toepasselijke regelgeving van overheidswege, die niet bij overeenkomst mag worden gewijzigd, mag de Klant deze Service niet annuleren voordat zijn Abonnementsserviceperiode afloopt. Verdere informatie over de manier waarop de Klant kan annuleren, vindt u in het gedeelte Automatische verlenging verderop in dit document. Dell heeft het recht om op elk gewenst ogenblik gedurende de serviceperiode deze service om een van de volgende redenen te annuleren: De Klant raakt betrokken bij een opzettelijk of onopzettelijk faillissement of een andere procedure met betrekking tot onvermogen om te betalen, doet niet meer actief zaken of is financieel niet meer in staat om zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst na te komen; De Klant betaalt de verschuldigde totaalprijs voor deze service niet volgens de voorwaarden van de factuur; De klant weigert medewerking te verlenen aan de onsite technicus of de analist die de klant helpt; of De Klant houdt zich niet aan alle bepalingen en voorwaarden die in deze Overeenkomst worden vermeld. Als Dell deze service annuleert, zal Dell de Klant schriftelijk op de hoogte brengen van de annulering op het adres dat op de factuur van de Klant is vermeld. Deze kennisgeving omschrijft de reden voor annulering en vermeldt de effectieve datum waarop de annulering ingaat. Deze datum zal niet eerder vallen dan tien (10) dagen na de datum waarop Dell de kennisgeving van annulering naar de Klant verzendt, tenzij de wet van de staat of het land een andere regelgeving voor annulering voorziet, die altijd geldt en niet door andere overeenkomsten kan worden gewijzigd. INDIEN DELL DEZE SERVICE OP GROND VAN DEZE PARAGRAAF ANNULEERT, HEEFT DE KLANT GEEN RECHT OP ENIGE TERUGBETALING VAN KOSTEN DIE DE KLANT AAN DELL HEEFT BETAALD OF SCHULDIG IS. 6. Automatische verlenging. Wanneer de Klant niet minimaal 30 dagen voordat de Abonnementsserviceperiode afloopt schriftelijk aan Dell te kennen geeft dat deze de automatische verlenging afwijst, wordt deze Overeenkomst automatisch met een volgende Abonnementsserviceperiode gelijk aan de eerste periode verlengd. 7. Overdracht van de service. De Klant mag deze Service of enige rechten die op grond van deze Overeenkomst aan de Klant zijn overgedragen niet aan een derde overdragen. Zelf uitgevoerde overdrachten van een Dell Service tussen eindgebruikers (binnen hetzelfde land) en systemen binnen de IT-infrastructuur van een Klant waarvoor geen extra support van Dell nodig is, zijn toegestaan. Interne overdracht, import of migratie van een service waarvoor extra support van Dell nodig is en die het standaardbereik van een eerste implementatie overschrijdt, is alleen mogelijk na een afzonderlijke aankoop (wordt in een apart overzicht van werkzaamheden of een andere ondertekende overeenkomst tussen de partijen gedefinieerd). 8. Dell-partners. Dell mag gebruikmaken van aangesloten bedrijven en onderaannemers om de Services uit te voeren. De Services kunnen worden uitgevoerd buiten het land waarin de Klant en/of Dell zich bevinden. Dell kan op bepaalde tijdstippen de locatie waar de Services worden uitgevoerd en/of de partij die de Services uitvoert veranderen. Dell blijft dan wel tegenover de Klant verantwoordelijk voor de levering van de Services. 9. Ondersteunde producten. Op wordt vermeld welke apparaten en besturingssystemen worden ondersteund. Producten of versies van producten die niet meer door de producent van het apparaat of de uitgever van de software worden ondersteund, worden, ook als zij in de gepubliceerde lijst met ondersteunde apparaten en besturingssystemen zijn opgenomen, niet ondersteund. Dell Modular Services v /2009 Pagina 3 van 29

4 10. Gegevens over systeemconfiguratie die door Dell worden verzameld. Tijdens en na afloop van de Abonnementsserviceperiode zal de voor de service geïnstalleerde Software de systeemconfiguratiegegevens die van de Klant en van systemen en eindgebruikers bij de Klant zijn verkregen, verzamelen en compileren en naar Dell verzenden. Dell heeft het recht deze gegevens te gebruiken, uitsluitend om services aan de Klant te leveren, om de Klant over onze producten en services te informeren en om de orders en serviceaanvragen van de Klant te vervullen. De Klant mag op elk moment de Software voor de service verwijderen om het verzamelen van systeemconfiguratiegegevens door Dell onmogelijk te maken. Wanneer echter de Software voor de service tijdens de Abonnementsserviceperiode van een systeem wordt verwijderd, wordt de Service onderbroken tot de Software voor de service weer is hersteld. Na afloop en/of beëindiging van de Abonnementsserviceperiode zal alle Software voor de service die de Klant niet verwijdert systeemconfiguratiegegevens blijven verzamelen, compileren en naar Dell verzenden. 11. Geografische verkrijgbaarheid. Deze Modular Services zijn mogelijk niet overal beschikbaar. De verplichting van Dell om de Modular Services voor verplaatste Systemen te leveren, is mede afhankelijk van lokale beschikbaarheid en hiervoor kunnen aanvullende kosten worden aangerekend. 12. Facturering aantal apparaten. Het aantal systemen, eenheden (bijvoorbeeld postvakken, ontvangers, minuten, enzovoort) en eindgebruikers waarvoor de Klant de Modular Services heeft gekocht en de geldende Abonnementsserviceperiode voor elk worden op de factuur, orderbevestiging of inkooporder voor de Klant vermeld. Wanneer meer eenheden worden gebruikt of wanneer eenheden gedurende een langere periode dan de Abonnementsserviceperiode worden gebruikt, worden aan de Klant extra kosten in rekening gebracht. De extra kosten per factureringsperiode worden bepaald door vermenigvuldiging van het extra gebruik met de contractueel vastgelegde kosten per systeem, eenheid of eindgebruiker op de oorspronkelijke factuur voor de Klant. Verplichtingen van de Klant Ervoor zorgen dat inleidende berichten worden doorgegeven aan en elektronisch worden geaccepteerd (of in het geval van een ondertekende Servicebeschrijving door plaatsing van een handtekening op deze Servicebeschrijving) door (of met de toestemming van) een persoon binnen de organisatie van de Klant die de bevoegdheid heeft om de Klant aan deze Overeenkomst te binden. Dell toegang bieden tot de juiste medewerkers van de Klant die ondersteuning kunnen bieden bij de implementatie van de Modular Services door Dell, een contactpersoon leveren die als de primaire aanspreekpersoon van de Klant voor de coördinatie van services met Eindgebruikers of groepen zal fungeren en die ervoor zorgt dat verzoeken van de Klant om extra of uitgebreide Modular Services en/of extra services op systemen van de Klant in gang te zetten, door de Klant zijn geautoriseerd. Ervoor zorgen dat systemen van de Klant voldoen aan de minimale hardwarevereisten die in bijbehorende producthandleidingen zijn gedefinieerd, correct voor de Modular Services zijn geconfigureerd en voldoende toegang tot internet bieden. Ervoor zorgen dat de Klant actieve abonnementen of licenties heeft voor alle software van derden die door de Modular service wordt gebruikt of beheerd. Software voor de service installeren of, waar nodig, externe distributie hiervan onder de Eindgebruikers en Systemen mogelijk maken, evenals Software voor de service na afloop van de Abonnementsserviceperiode verwijderen. Dell Modular Services v /2009 Pagina 4 van 29

5 Modular Services van Dell, Bijlage 1 Distributed Device Management: Asset Management Overzicht van de service Met de Dell Asset Management Service kan de Klant informatie over de hardwareconfiguratie van alle systemen traceren en opvragen en heeft de Klant toegang tot deze informatie op een beheerdersconsole. De Dell Asset Management Service stelt de Klant ook in staat apparaten aan specifieke Eindgebruikers toe te wijzen en externe services voor zijn Eindgebruikers via internet te verrichten. Supportprocedures Activering van de Services. De Klant en Dell zullen samen de volgende evaluatie voltooien: De geldende eisen wat betreft technologie, systeem en IT-infrastructuur controleren De omgeving/infrastructuur evalueren De netwerktopologie controleren De kantoor- of vestigingslocaties identificeren Aangeven welke distributiemethode voor de Software voor de service de voorkeur heeft Na deze evaluatie levert Dell een installatiepakket voor de Software voor de service en krijgt de Klant per op het e- mailadres van de technische contactpersoon een activeringsbericht en een implementatiegids voor de Software voor de service. In die gids is beschreven hoe de Service dient te worden geactiveerd en hoe voor hulp bij de implementatie contact met Dell dient te worden opgenomen. Installatie van de Software voor de service. Aan de Klant wordt als volgt (telefonische en elektronische) support geleverd bij de implementatie van de Software voor de service: Dell zal de vereisten wat betreft omgeving en infrastructuur en de fysieke kantoorlocaties valideren. Dell zal de Klant in de beheerdersconsole definiëren en activeren. Dell zal een geconfigureerd installatiepakket en de bijbehorende installatie-instructies aan de IT-contactpersoon van de Klant geven. Dell zal externe online training voor de IT-beheerders van de Klant beschikbaar stellen. Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) Aangepaste services. De volgende optionele aangepaste implementatieservices kunnen apart worden gekocht (worden in een apart overzicht van werkzaamheden of een andere ondertekende overeenkomst tussen de partijen gedefinieerd): Dell Custom Factory Integration Services voor de installatie van Software voor de service op een nieuw systeem. Aanvullende hulp om aan de slag te kunnen, die verdergaat dan de training die deel uitmaakt van het standaardaanbod, voor zaken als verandering van registratiepagina's en bedrijfsconsulting via een aparte overeenkomst voor professionele services. Technische verplichtingen en vereisten In het geval van een keuze voor implementatieopties en -services waarvoor een domein nodig is, zorgt de Klant ervoor dat er een of meer domeinen zijn en dat alle te beheren computers lid zijn van de betreffende domeinen. De Klant zorgt ervoor dat het netwerkprotocol UDP toestemming heeft om het gescande netwerk te overspannen. De Klant zorgt ervoor dat de te beheren apparaten niet in een VPN met elkaar zijn verbonden. De Klant zorgt ervoor dat apparaten die met actieve softwarefirewalls (bijvoorbeeld Zone Alarm) dienen te worden beheerd, geconfigureerd zijn, zodat verzendingen van/naar de Software voor de service niet worden geblokkeerd. De Klant is verantwoordelijk voor de installatie of, waar van toepassing, het bieden van mogelijkheden voor externe distributie van Software voor de service op Systemen van zijn Eindgebruikers. Dell Modular Services v /2009 Pagina 5 van 29

6 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Software voor de service te verwijderen zodat er na afloop of beëindiging van de Abonnementsserviceperiode geen systeemconfiguratiegegevens meer worden verzameld. Dell Modular Services v /2009 Pagina 6 van 29

7 Modular Services van Dell, Bijlage 2 Distributed Device Management: Software Distribution Overzicht van de service Met de Dell Software Distribution Service kan de Klant softwarepakketten of upgrades voor Microsoft Windows systemen (gemaakt door de Klant, derden of Dell) vanaf de Pakketbibliotheek op de beheerdersconsole implementeren. De IT-beheerders van de Klant kunnen via de beheerdersconsole softwarepakketten naar systemen uploaden en distribueren, ondernemingsbreed of selectief per specifieke eindgebruiker, en informatie over de implementatiestatus verkrijgen. Supportprocedures Activering van de Services. De Klant en Dell zullen samen het volgende doen: De minimale technische vereisten controleren De omgeving/infrastructuur evalueren De netwerktopologie controleren De kantoor- of vestigingslocaties identificeren Aangeven welke distributiemethode voor de Software voor de service de voorkeur heeft Na deze controle levert Dell een installatiepakket voor de Software voor de service en krijgt de Klant per op het e- mailadres van de technische contactpersoon een activeringsbericht en een implementatiegids voor de Software voor de service. In die gids is beschreven hoe de Service dient te worden geactiveerd en hoe voor hulp bij de implementatie contact met Dell dient te worden opgenomen. Installatie van de Software voor de service. Aan de Klant wordt als volgt (telefonische en elektronische) support geleverd bij de implementatie van de Software voor de service: Dell zal de vereisten wat betreft omgeving en infrastructuur en de fysieke kantoorlocaties valideren. Dell zal de Klant in de beheerdersconsole definiëren en activeren. Dell zal een geconfigureerd installatiepakket en de bijbehorende installatie-instructies aan de IT-contactpersoon van de Klant geven. Dell zal externe online training voor de IT-beheerders van de Klant beschikbaar stellen. Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) Aangepaste services. De volgende optionele aangepaste implementatieservices kunnen apart worden gekocht (worden in een apart overzicht van werkzaamheden of een andere ondertekende overeenkomst tussen de partijen gedefinieerd): Dell Custom Factory Integration Services voor de installatie van Software voor de service op een nieuw systeem. Ontwikkeling van softwarepakketten voor Klanten ter ondersteuning van distributie naar Eindgebruikers en Systemen. Aanvullende hulp om aan de slag te kunnen, die verdergaat dan de training die deel uitmaakt van het standaardaanbod, voor zaken als installatie en configuratie van relayservers voor de distributie van software en samenstellen en testen van softwarepakketten via een aparte overeenkomst voor professionele services. Technische verplichtingen en vereisten In het geval van een keuze voor implementatieopties en -services waarvoor een domein nodig is, zorgt de Klant ervoor dat er een of meer domeinen zijn en dat alle te beheren computers lid zijn van de betreffende domeinen. De Klant zorgt ervoor dat het netwerkprotocol UDP toestemming heeft om het gescande netwerk te overspannen. De Klant zorgt ervoor dat de te beheren apparaten niet in een VPN met elkaar zijn verbonden. De Klant zorgt ervoor dat apparaten die met actieve softwarefirewalls (bijvoorbeeld Zone Alarm) dienen te worden beheerd, geconfigureerd zijn, zodat verzendingen van/naar de Software voor de service niet worden geblokkeerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om Software voor de service op de systemen van de Eindgebruikers te installeren of, waar van toepassing, om het mogelijk te maken dat deze Software op afstand naar de systemen van de Eindgebruikers wordt gedistribueerd, en om alle softwaredistributiepakketten te ontwikkelen, te testen, te valideren, te distribueren en te herstellen. Dell Modular Services v /2009 Pagina 7 van 29

8 Dell Modular Services v /2009 Pagina 8 van 29

9 Modular Services van Dell, Bijlage 3 Distributed Device Management: Patch Management Overzicht van de service Binnen het kader van de Patch Management Service controleert en evalueert Dell nieuw gepubliceerde beveiligingsbulletins en bijbehorende softwarepatches die van toepassing zijn voor de op dat moment ondersteunde besturingssystemen en toepassingen. Met de Patch Management Service kan de Klant patches naar zijn systemen distribueren volgens de volgende, door de Klant te bepalen, methoden: Automatic Patch Management. Dell zal in de Patch Catalogue patches voor correct geconfigureerde systemen beschikbaar stellen. De Klant kan desgewenst de betreffende systemen aan een beleid toewijzen, dat de automatische distributie van patches vanuit de Patch Catalogue regelt. Multi-Patch Management. Dell zal softwarepatches voor implementatie beschikbaar stellen met behulp van Multi- Patch Management, zodat de Klant in één distributie meerdere patches op een of meer systemen kan implementeren. Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) Aangepaste services. De volgende optionele aangepaste implementatieservices kunnen apart worden gekocht (worden in een apart overzicht van werkzaamheden of een andere ondertekende overeenkomst tussen de partijen gedefinieerd): De Dell Patch Administration Services van door de Klant gevalideerde en goedgekeurde patches naar systemen van de Klant binnen het bereik volgens een vooraf bepaald schema. Dell Custom Factory Integration Services voor de installatie van Software voor de service op een nieuw systeem. Aanvullende hulp om aan de slag te kunnen, die verdergaat dan de training die deel uitmaakt van het standaardaanbod, voor zaken als een softwarepatchanalyse via een aparte overeenkomst voor professionele services. Supportprocedures Activering van de Services. De Klant en Dell zullen samen het volgende doen: De minimale technische vereisten controleren De omgeving/infrastructuur evalueren De netwerktopologie controleren De kantoor- of vestigingslocaties identificeren Aangeven welke distributiemethode voor de Software voor de service de voorkeur heeft Na deze controle levert Dell een installatiepakket voor de Software voor de service en krijgt de Klant per op het e- mailadres van de technische contactpersoon een activeringsbericht en een implementatiegids voor de Software voor de service. In die gids is beschreven hoe de Service dient te worden geactiveerd en hoe voor hulp bij de implementatie contact met Dell dient te worden opgenomen. Verplichtingen van de Klant Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de softwarepatches voorafgaand aan de implementatie in zijn ITomgeving of op zijn Systemen te testen. Voor het patchbeheer zal de Klant Dell schriftelijk op de hoogte brengen van zijn goedkeuring van de patch voordat Dell de patch distribueert. De Klant krijgt toegang tot rapporten over implementatie van patches via de beheerdersconsole. De Klant is volledig aansprakelijk voor conflicten met het besturingssysteem of softwaretoepassingen veroorzaakt doordat de Klant zelf een of meer door de Klant geselecteerde patches distribueert. Dell Modular Services v /2009 Pagina 9 van 29

10 Alle activiteit op het gebied van patchdistributie die niet onder deze Overeenkomst valt (dus andere patches dan van het Microsoft-besturingssysteem of van de productiviteitssoftware Microsoft Office ), naar aanleiding van aanvragen van eindgebruikers of gebeurtenissen bij de servicedesk. Dell Modular Services v /2009 Pagina 10 van 29

11 Modular Services van Dell, Bijlage 4 Distributed Device Management: Anti-Malware & Virus Management Overzicht van de service De Dell Anti-Malware & Virus Management Service biedt beheermogelijkheden om de Klant te helpen ervoor te zorgen dat elk systeem waarop malware- en viruswerende software draait, over de recentste virusdefinities beschikt, en om de status van elk toepasselijk systeem met betrekking tot recente virus-/malwarescans te controleren. De Dell Anti-Malware & Virus Management Service levert via de beheerdersconsole de volgende functies: Updates van alle virus- en malwarewerende software en definities op de betreffende systemen starten en controleren. Volledige systeemscans starten op systemen waarop de ondersteunde antivirussoftware is geïnstalleerd. Rapporten met informatie over updates van virus- en malwaredefinities en een volledige systeemscanhistorie leveren. De firewall van het besturingssysteem op Windows -systemen beheren en controleren. Hulpprogramma's om te helpen problemen met antivirussoftware op te lossen. De Klant kan de eigen bestaande antivirussoftwarelicentie gebruiken, maar Dell kan ook binnen het kader van de Service antivirussoftwarelicenties van derden aan de Klant verkopen. Het softwarepakket wordt in de Pakketbibliotheek van de Klant in de beheerdersconsole beschikbaar gesteld. Antivirussoftware van derden wordt conform de gebruiksvoorwaarden en/of de licentievoorwaarden van deze derde bij de betreffende software aan de Klant geleverd. De antivirussoftware die Dell levert: Scant automatisch gedownloade bestanden en bijlagen op elk betreffend systeem. Werkt regelmatig elk betreffend systeem bij met de nieuwste virusdefinities ter bescherming tegen computervirussen. Net als alle andere virus- en malwarewerende software kan de virus- en malwarewerende software die door Dell is geleverd alleen bescherming bieden tegen bekende virussen en malware en is die onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van de licentieovereenkomst zoals geleverd door de uitgever van de software. In de releasenotities worden door een of meer software-uitgevers ondersteunde (gecertificeerde) productversies beschreven. Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) Aangepaste services De volgende optionele aangepaste implementatieservices kunnen apart worden gekocht (worden in een apart overzicht van werkzaamheden of een andere ondertekende overeenkomst tussen de partijen gedefinieerd): De Dell Anti-Malware & Virus Administration Services voor extern beheer, rapportage en bijwerken van virus- en malwarewerende programma's van de Klant. Dell Custom Factory Integration Services voor de installatie van Software voor de service op een nieuw systeem. Supportprocedures Activering van de Services. De Klant en Dell zullen samen het volgende doen: De minimale technische vereisten controleren De omgeving/infrastructuur evalueren De netwerktopologie controleren De kantoor- of vestigingslocaties identificeren Dell Modular Services v /2009 Pagina 11 van 29

12 Aangeven welke distributiemethode voor de Software voor de service de voorkeur heeft Na deze controle levert Dell een installatiepakket voor de Software voor de service en krijgt de Klant per op het e- mailadres van de technische contactpersoon een activeringsbericht en een implementatiegids voor de Software voor de service. In die gids is beschreven hoe de Service dient te worden geactiveerd en hoe voor hulp bij de implementatie contact met Dell dient te worden opgenomen. Installatie van de Software voor de service. Aan de Klant wordt als volgt (telefonische en elektronische) support geleverd bij de implementatie van de Software voor de service: Dell zal de vereisten wat betreft omgeving en infrastructuur en de fysieke kantoorlocaties valideren. Dell zal de Klant in de beheerdersconsole definiëren en activeren. Dell zal een geconfigureerd installatiepakket en de bijbehorende installatie-instructies aan de IT-contactpersoon van de Klant geven. Dell levert de antivirustoepassing in de Pakketbibliotheek van de Klant in de beheerdersconsole. Dell zal externe online training voor de IT-beheerders van de Klant beschikbaar stellen. Verplichtingen van de Klant Problemen oplossen en verhelpen van virusinfecties en verwante problemen of fouten op machines van Eindgebruikers. De Software voor de service kan automatisch veel voorkomende, geïnstalleerde antivirussoftware verwijderen, maar verwijdering van deze software is niet zeker of gegarandeerd binnen deze Service, en uiteindelijk is de Klant verantwoordelijk voor verwijdering. Op verzoek van de Klant kan Dell deze verwijderservices als een extra of optionele beheerde service uitvoeren op grond van een apart overzicht van werkzaamheden. Wanneer de Software voor de service (SvdS) van een betreffend Systeem wordt verwijderd nadat de overeenkomst (of het schema) is verlopen of vroegtijdig is beëindigd, zal geen van de virus- en malwarewerende programma's die voor de installatie van de SvdS op het Systeem stonden door Dell opnieuw worden geïnstalleerd of worden teruggezet. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het terugzetten van deze software, of voor het verkrijgen van een alternatief antivirus- of antimalwareprogramma, op kosten van de Klant zelf. Met Dell samenwerken om ervoor te zorgen dat reeds geïnstalleerde antivirussoftware wordt verwijderd van systemen voordat deze Service wordt geïmplementeerd. Implementatie en installatie op Systemen van de geselecteerde Anti-Malware & Virus Management Services indien geleverd door de Klant. In het geval van een keuze voor implementatieopties en -services waarvoor een domein nodig is, zorgt de Klant ervoor dat er een of meer domeinen zijn en dat alle te beheren computers lid zijn van de betreffende domeinen. De Klant zorgt ervoor dat het netwerkprotocol UDP toestemming heeft om het gescande netwerk te overspannen. De Klant zorgt ervoor dat de te beheren apparaten niet in een VPN met elkaar zijn verbonden. De Klant zorgt ervoor dat apparaten die met actieve softwarefirewalls (bijvoorbeeld Zone Alarm) dienen te worden beheerd, geconfigureerd zijn, zodat verzendingen van/naar de Software voor de service niet worden geblokkeerd. De Klant is verantwoordelijk voor de installatie of, waar van toepassing, het bieden van mogelijkheden voor externe distributie van Software voor de service op Systemen van zijn Eindgebruikers. Dell Modular Services v /2009 Pagina 12 van 29

13 Modular Services van Dell, Bijlage 5 Distributed Device Management: Online Backup & Restore Overzicht van de service Met de Dell Online Backup & Restore Service kunnen op elk in aanmerking komend systeem geplande gegevensback-ups worden gemaakt om de kans op definitief gegevensverlies te verkleinen als die gegevens zijn (1) opgeslagen op een Systeem waarop de Online Backup & Restore Service draait, en (2) beschikbaar zijn voor herstel volgens de instellingen voor het bewaren van bestanden van de Online Backup & Restore Service. De Dell Online Backup & Restore Service biedt de volgende functies: Automatische back-up van eindgebruikersgegevens op elk daarvoor in aanmerking komend Systeem. Incrementele back-ups van gegevens, waardoor back-upsessies korter duren en het netwerkverkeer vermindert. Identificatie van gemeenschappelijke bestanden op de verschillende Systemen om het uploaden van dubbele gegevens te beperken. Zelfbediening door de Eindgebruiker om maximaal de laatste tien (10) back-upversies van een bestand terug te zetten. Back-upstatus voor elk Systeem identificeren en melden en op afstand een back-up op een beheerd apparaat starten. IT-beheerders van de Klant 24x7x365 support bieden om de beheerders te helpen bij het terugzetten van backupbestanden en het bijwerken of herstellen van de online back-upsoftware die op systemen van de Klant is geïnstalleerd. De instellingen voor het bewaren van bestanden zijn als volgt: er worden meerdere, maar maximaal tien, back-upversies van elk bestand gemaakt en bewaard. Als er tien (10) of minder versies in het datacenter zijn opgeslagen, worden oudere versies negentig (90) dagen bewaard en daarna definitief verwijderd. Bestanden die van een systeem zijn verwijderd, worden 90 dagen bewaard voordat zij definitief worden verwijderd. Bestanden die van de back-up zijn uitgesloten, worden eenendertig (31) dagen bewaard en vervallen dan. Bestanden van geannuleerde accounts verlopen na dertig (30) dagen. Bij verlies van gegevens in een Systeem levert Dell de IT-beheerder(s) van de Klant, 24x7x365, de coderingssleutel die nodig is om gegevens waarvan vanaf dat systeem een back-up is gemaakt, terug te zetten. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om back-upgegevens terug te zetten. Dell behoudt zich het recht voor een beperking te stellen aan de hoeveelheid gegevens waarvan een back-up wordt gemaakt: per systeem en in totaal. Supportprocedures Activering van de Services. De Klant en Dell zullen samen het volgende doen: De minimale technische vereisten controleren De omgeving/infrastructuur evalueren De netwerktopologie controleren De kantoor- of vestigingslocaties identificeren Aangeven welke distributiemethode voor de Software voor de service de voorkeur heeft Na deze controle levert Dell een installatiepakket voor de Software voor de service en krijgt de Klant per op het e- mailadres van de technische contactpersoon een activeringsbericht en een implementatiegids voor de Software voor de service. In die gids is beschreven hoe de Service dient te worden geactiveerd en hoe voor hulp bij de implementatie contact met Dell dient te worden opgenomen. Installatie van de Software voor de service. Dell Modular Services v /2009 Pagina 13 van 29

14 Aan de Klant wordt als volgt (telefonische en elektronische) support geleverd bij de implementatie van de Software voor de service: Dell zal de vereisten wat betreft omgeving en infrastructuur en de fysieke kantoorlocaties valideren. Dell zal de Klant in de beheerdersconsole definiëren en activeren. Dell zal een geconfigureerd installatiepakket en de bijbehorende installatie-instructies aan de IT-contactpersoon van de Klant geven. Dell zal externe online training voor de IT-beheerders van de Klant beschikbaar stellen. Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) Aangepaste services De volgende optionele aangepaste implementatieservices kunnen apart worden gekocht (kunnen in een apart overzicht van werkzaamheden of een andere ondertekende overeenkomst tussen de partijen worden gedefinieerd): Dell Custom Factory Integration Services voor de installatie van Software voor de service op een nieuw systeem. De Dell Custom Factory Integration Services voor het terugzetten of migreren van gegevens naar een nieuw systeem. Distributie van online back-upsoftwarepakketten naar Systemen en Eindgebruikers van de Klant. Ontwikkeling van aangepaste online back-upsoftwarepakketten of configuraties Dell zal een online backupgemeenschap voor de Klant met aangepaste configuraties en instellingen opzetten. Dell zal telefonisch en per e- mail met de Klant samenwerken om de beschikbare configuratie-elementen uit te leggen en om een online backupinstallatieprogramma te maken en te beheren dat aan de behoeften van de Klant tegemoetkomt. Online back-upgegevens naar dvd exporteren Dell exporteert gegevens van Eindgebruikers naar dvd en verzendt deze dvd naar een door de klant aangewezen contactpersoon. Technische verplichtingen en vereisten In het geval van een keuze voor implementatieopties en -services waarvoor een domein nodig is, zorgt de Klant ervoor dat er een of meer domeinen zijn en dat alle te beheren computers lid zijn van de betreffende domeinen. De Klant zorgt ervoor dat het netwerkprotocol UDP toestemming heeft om het gescande netwerk te overspannen. De Klant zorgt ervoor dat de te beheren apparaten niet in een VPN met elkaar zijn verbonden. De Klant zorgt ervoor dat apparaten die met actieve softwarefirewalls (bijvoorbeeld Zone Alarm) dienen te worden beheerd, geconfigureerd zijn, zodat verzendingen van/naar de Software voor de service niet worden geblokkeerd. De Klant is verantwoordelijk voor de installatie of, waar van toepassing, het bieden van mogelijkheden voor externe distributie van Software voor de service op Systemen van zijn Eindgebruikers. Accounts voor online back-up en herstel toewijzen aan Eindgebruikers en Systemen in de beheerdersconsole. Dell zal niet-toegewezen accounts annuleren en gegevens waarvan een back-up is gemaakt na dertig (30) dagen na aanmaakdatum verwijderen. Volledige back-up van systeemgegevens voordat de Services door Dell worden geleverd (incl. back-up of imaging van het besturingssysteem). Bestanden samen met andere gebruikers delen of bewerken. Aangepaste rapporten of rapporten die afwijken van de standaard door Dell te leveren rapporten. Back-ups van bestanden voor gedeelde systemen/systemen met meer gebruikers. Terugzetten van bestanden waarvan binnen deze Service geen back-up is gemaakt. Ervoor zorgen dat de uitgaande poort in iedere bedrijfsfirewall zo is geconfigureerd dat clientservercommunicatie mogelijk is. Dell Modular Services v /2009 Pagina 14 van 29

15 Modular Services van Dell, Bijlage 6 Distributed Device Management: Laptop Data Encryption Overzicht van de service De Dell Laptop Data Encryption Service biedt centraal beheer van codering van en toegang tot gegevens voor Systemen van de Klant. Deze Service biedt gegevenscodering om gegevens die op apparaten zijn opgeslagen beter veilig te stellen. De Dell Laptop Data Encryption Service bevat de volgende functies: Centraal beheer van codering voor lokale en externe pc's Op een beleid gebaseerde automatische verwijdering van coderingssleutel Centraal beheer en herstel van coderingssleutels Tracering van laatst bekende IP-adres Dell verricht de volgende Services, op verzoek van de Klant: Verwijdering van een coderingssleutel. Als een Systeem waarvoor de Service voor gegevensbeveiliging is ingeschakeld door de bevoegde contactpersoon van de Klant wordt aangemeld als verloren of gestolen, zal Dell de processen starten waarbij de coderingssleutel op het Systeem wordt verwijderd om toegang tot de gegevens door onbevoegden te voorkomen. Deze processen worden van kracht op het Systeem zodra dit weer verbinding maakt met internet. Terugzetten van een coderingssleutel. Als op een Systeem waarvoor de Service voor gegevensbeveiliging is ingeschakeld de coderingssleutel dient te worden teruggezet, zal Dell de bevoegde contactpersoon valideren en processen starten waarbij de coderingssleutel op het Systeem wordt teruggezet om toegang tot de gegevens door bevoegden weer mogelijk te maken zodra het Systeem verbinding maakt met internet. Onthulling van het laatst bekende IP-adres. Als een Systeem waarvoor de Service voor gegevensbeveiliging is ingeschakeld door de Klant wordt aangemeld als verloren of gestolen, maakt Dell het laatst bekende IP-adres van het Systeem bekend aan de bevoegde contactpersoon van de Klant. Supportprocedures Activering van de Services. De Klant en Dell zullen samen het volgende doen: De minimale technische vereisten controleren De omgeving/infrastructuur evalueren De netwerktopologie controleren De kantoor- of vestigingslocaties identificeren Aangeven welke distributiemethode voor de Software voor de service de voorkeur heeft Na deze controle levert Dell een installatiepakket voor de Software voor de service en krijgt de Klant per op het e- mailadres van de technische contactpersoon een activeringsbericht en een implementatiegids voor de Software voor de service. In die gids is beschreven hoe de Service dient te worden geactiveerd en hoe voor hulp bij de implementatie contact met Dell dient te worden opgenomen. Installatie van de Software voor de service. Aan de Klant wordt als volgt (telefonische en elektronische) support geleverd bij de implementatie van de Software voor de service: Dell zal de vereisten wat betreft omgeving en infrastructuur en de fysieke kantoorlocaties valideren. Dell zal de Klant in de beheerdersconsole definiëren en activeren. Dell zal een geconfigureerd installatiepakket en de bijbehorende installatie-instructies aan de IT-contactpersoon van de Klant geven. Dell zal externe online training voor de IT-beheerders van de Klant beschikbaar stellen. Dell Modular Services v /2009 Pagina 15 van 29

16 Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) Aangepaste services. Services voor de installatie van Software voor de service op een nieuw systeem zoals gemaakt door Dell kunnen apart worden gekocht conform de Servicebeschrijving van de Dell Hardware Customization Custom Factory Integration (CFI) Service, een apart overzicht van werkzaamheden of een andere door beide partijen ondertekende overeenkomst). Dell Modular Services v /2009 Pagina 16 van 29

17 Modular Services van Dell, Bijlage 7 Distributed Device Management: Software Inventory & Usage Management Overzicht van de service Met de Software Inventory & Usage Management Service kan de Klant rapporten met betrekking tot softwaremiddelen op alle gecontroleerde Systemen in de omgeving van de Klant identificeren en traceren en er toegang toe krijgen. Voor softwarelicenties die via Dell zijn verkregen, kunnen de inventarisgegevens automatisch worden vergeleken met informatie over de aankoop van softwarelicenties. De Software voor de service verzamelt gegevens op de lokale harde schijven van Systemen met geregistreerde softwareagents met betrekking tot het primaire bestand dat nodig is om een softwaretoepassing ( uitvoerbaar bestand ) te starten en te identificeren. Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) Software Usage Management. Dell zal als een optionele add-on service bij de Software Inventory & Usage Management Service regelmatig informatie over softwaregebruik per softwareprogramma en per gebruiker verzamelen en melden. Indien de Klant de Service heeft aangeschaft, worden gedetailleerde gebruikersgegevens bijgehouden gedurende een periode van 90 dagen. Samenvattende gegevens blijven gedurende één jaar vanaf de dag van activering van de Service of de optionele add-on services beschikbaar. Training. Training voor maximaal twintig (20) personen per sessie, in de vorm van een webcast en een conferentiegesprek (sessie duurt zestig tot negentig minuten) Onderwerpen van de training (alleen verkrijgbaar bij bepaalde implementaties) Inleiding tot software-inventaris en verbruiksbeheer Beheer en best practices Geavanceerde rapportage Aangepaste services De volgende optionele aangepaste services kunnen apart worden gekocht (worden in een apart overzicht van werkzaamheden of een andere ondertekende overeenkomst tussen de partijen gedefinieerd): Aangepaste implementatieservices. Aangepaste rapporten of rapporten die afwijken van de standaard door Dell te leveren rapporten. Aangepaste training. Professionele services en consultingservices. Import van informatie over de aankoop van hard- of software van de Klant (voor Systemen en software gekocht van derden en alleen bij bepaalde implementaties). Opname van informatie over toepassingen voor interne toepassingen van de Klant (alleen verkrijgbaar bij bepaalde implementaties). Opname van diverse bedrijfsmiddelen in een grotere hoeveelheid dan 10% van de gecontroleerde apparaten. Supportprocedures Installatie van de Software voor de service. Dell Modular Services v /2009 Pagina 17 van 29

18 Bij deze Service is (telefonische en elektronische) implementatiesupport inbegrepen voor Klanten die de Software voor de service als volgt implementeren: Met een groepsbeleid (alleen verkrijgbaar met bepaalde implementaties) Met een aanmeldscript Als download van de Dell-website of een portaal voor internetdistributie Binnen de Software Distribution Service van het Distributed Device Management (alleen verkrijgbaar met bepaalde implementaties) Aan de Klant wordt als volgt (telefonische en elektronische) support geleverd bij de implementatie van de Software voor de service: Dell zal de vereisten wat betreft omgeving en infrastructuur en de fysieke kantoorlocaties valideren. Dell zal de Klant instellen in de serviceconsole. Dell zal een geconfigureerd installatiepakket en de bijbehorende installatie-instructies aan de IT-contactpersoon van de Klant geven. Dell zal de eerste externe online training voor de IT-beheerders van de Klant beschikbaar stellen. De herkenning van primaire titels van toepassingen via Software Inventory & Usage Management gebeurt alleen in het Engels. Alle titels in de lokale taal worden in de lijst opgenomen en kunnen door de gebruikers worden weergegeven, maar Dell-support is alleen verantwoordelijk voor hulp bij toepassingen met een Engelse titel. Wanneer de Klant dat wenst, kan Dell een Engelse titel aan niet-engelse toepassingen toekennen zodat de toepassing bij de andere genoemde toepassingen kan worden opgenomen. Verplichtingen van de Klant Ervoor zorgen dat de Software voor de service voor software-inventaris en verbruiksbeheer op alle te controleren apparaten is geïnstalleerd. De Klant dient er mogelijk voor te zorgen dat de te beheren apparaten niet in een VPN met elkaar zijn verbonden. De Klant zorgt ervoor dat apparaten die met actieve softwarefirewalls (bijvoorbeeld Zone Alarm) dienen te worden beheerd, geconfigureerd zijn, zodat verzendingen van/naar de Software voor de service niet worden geblokkeerd. Ervoor zorgen dat de toepassingen waarvoor een inventarisatie dient te worden gedaan vanuit een standaard uitvoerbaar bestand starten zoals gedefinieerd door het besturingssysteem van het Systeem en niet vanaf een server worden gestart of binnen een webbrowser worden uitgevoerd. Alle Software voor de Software Inventory & Usage Management Service op de Dell-website voor software-inventaris en verbruiksbeheer registreren (in de per verzonden kennisgeving van activering). Dell levert alleen Services voor apparaten waarvoor de Software voor de service is geregistreerd. De Klant mag Geregistreerde software voor de service op elk gewenst moment uitschakelen of opnieuw toewijzen, maar reeds betaalde kosten worden in geen geval terugbetaald. Ervoor zorgen dat er één contactpersoon is die als het primaire aanspreekpunt van de Klant zal fungeren voor de coördinatie van services met Eindgebruikers of groepen binnen de IT-omgeving van de Klant. De Software Inventory & Usage Management Service maakt uitgebreid gebruik van de System Management BIOSspecificatie ("SMBIOS") zoals verspreid door de Distributed Management Task Force (DMTF) en de bijbehorende Windows Management Instruction ("WMI") (waar van toepassing) om hardwarekenmerken correct te herkennen en te identificeren. Apparaten die SMBIOS of WMI niet ondersteunen of waarop het SMBIOS of de WMI niet correct is geïmplementeerd, of die niet bijgewerkt zijn, kunnen onvolledige of onjuiste hardware-informatie weergeven. Dell beweert niet dat de Software voor de service ondersteuning voor alle hardware, toepassingen of apparaattypen kan of zal leveren. Dell Modular Services v /2009 Pagina 18 van 29

19 Modular Services van Dell, Bijlage 8 Management Services: EMS Continuity Overzicht van de service EMS Continuity is een stand-by service die door de Klant kan worden geactiveerd tijdens een onverwachte uitval van het primaire systeem van de Klant. Deze Service ondersteunt postvakken van Eindgebruikers die de Klant heeft geregistreerd voor ondersteuning door deze Service (de Door Continuity gedekte postvakken ). EMS Continuity biedt ook ondersteuning voor een geïntegreerde Microsoft Outlook -ervaring met bepaalde versies van Microsoft Outlook via een geïnstalleerde EMS Outlook Extension voor Microsoft Outlook. EMS Continuity is bedoeld voor tijdelijk gebruik tijdens normaal onderhoud aan het systeem of ongeplande uitval van het primaire e- mailsysteem van de Klant. De Service omvat normale test activeringen van EMS Continuity om de Klant te helpen bij planning en voorbereidingen in het geval van een onverwachte uitval van het primaire systeem van de Klant. Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) Wireless Continuity. Als een optionele add-on service bij EMS Continuity stelt de service EMS Wireless Continuity de Klant in staat specifieke ondersteunde apparaten te leveren die door de RIM BlackBerry Enterprise Servers (BES) van hun bedrijf worden beheerd om s tijdens activering van het EMS Continuity System te kunnen blijven ontvangen en verzenden. De draadloze BlackBerry-continuïteit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de BES-server van de Klant. Archive Storage. Als een optionele add-on service bij EMS Continuity biedt Archive Storage toegang tot de e- mailhistorie voor het contractueel op jaarbasis vastgelegde maximum aantal gigabytes in alle door de service EMS Continuity en EMS Rapid Archive of EMS Enterprise Archive gedekte postvakken (de Maximale archiefopslag ) en stelt deze Service, indien geactiveerd, Klanten in staat toegang te krijgen tot de historie voor specifieke door Continuity gedekte postvakken. Wanneer het primaire systeem van de Klant normaal werkt, wordt een kopie van de e- mailberichten die zijn verzonden van en ontvangen door de postvakken die door de Continuity-service Archive Storage zijn gedekt, door het systeem vastgelegd en opgeslagen. Deze historie wordt tijdens de activering aan Eindgebruikers beschikbaar gesteld volgens het bewaarbeleid dat de Klant heeft gedefinieerd. De Maximale archiefopslag wordt maandelijks door Dell gecontroleerd. De Maximale archiefopslag wordt berekend als het totale aantal gigabytes van e- mailberichten die door het Systeem zijn gekopieerd en opgeslagen minus het totale aantal gigabytes van berichten die van het Systeem zijn verwijderd op basis van het bewaarbeleid van de Klant. End-User Pack. Als een optionele add-on service bij Archive Storage stelt het End-User Pack alle Eindgebruikers van de Klant die als Door Continuity gedekte postvakken zijn aangewezen in staat toegang te krijgen tot hun persoonlijke archief van berichten die via een beveiligde webinterface of via de EMS Outlook Extension vanuit hun postvak zijn verzonden en ontvangen. Supportprocedures Levering van Services De Klant ontvangt per een welkomstbericht met een verzoek om informatie te verschaffen. Nadat de Klant de gevraagde informatie heeft opgegeven, krijgt deze de gewenste services op basis van de gegeven antwoorden. Binnen het kader van het leveringsproces worden aan de Klant onboarding gegevens voor gegevensbeheer verstrekt en wordt er een trainingssessie voor de functies van de toepassing verzorgd. Verplichtingen van de Klant Aanwijzen welke gedekte postvakken in aanmerking komen voor de service EMS Continuity (de Door Continuity gedekte postvakken ). Regelmatig de continuïteitsprocedures testen. Dell Modular Services v /2009 Pagina 19 van 29

20 Ervoor zorgen dat activeringen niet het eerlijke en redelijke gebruik van een stand-by systeem overschrijden (bedoeld om onverwachte downtime van een normaal gesproken stabiel systeem op te vangen). Ervoor zorgen dat er een technische medewerker met beheerdersrechten is toegewezen voor levering van de service. De noodzakelijke hard- en software die Dell nodig heeft om de gekochte Services uit te voeren leveren en onderhouden. Dell Modular Services v /2009 Pagina 20 van 29

Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens

Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens Overzicht van de service Het is Dell een genoegen de service voor het tracking

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell System Track Services

Servicebeschrijving Dell System Track Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Servicebeschrijving Dell System Track Services Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de klant ) en de Dell-eenheid

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie en inspectie van een Dell PowerEdge -server

Servicebeschrijving Installatie en inspectie van een Dell PowerEdge -server Service-SKU's Zie bijlage A. Serviceoverzicht Servicebeschrijving Installatie en inspectie van een Dell PowerEdge -server Deze Service omvat de fysieke installatie, de inspectie en het opstarten van één

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Omvang van de Compellent Health Check-services

Omvang van de Compellent Health Check-services Servicebeschrijving Dell Compellent SAN Health Check Service-overzicht Deze servicebeschrijving ("Servicebeschrijving") wordt aangegaan door u als de klant ("u" of "Klant") en de Dell-entiteit die op uw

Nadere informatie

Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10

Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10 Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10 Geachte klant, In dit document wordt uitgelegd hoe u bepaalde TOSHIBA Windows-pc's of tablets waarop Windows 7 of 8.1 vooraf is geïnstalleerd kunt

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Servicebeschrijving On-site Diagnosis

Servicebeschrijving On-site Diagnosis Overzicht van de service Dell is verheugd de Service (hierna genoemd de service ) aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (de servicebeschrijving ) zijn vermeld. Deze service biedt optionele

Nadere informatie

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Inhoud F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Inhoud Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 1.1 Abonnement beheren...4 1.2 Hoe zorg ik ervoor dat mijn computer goed is beveiligd?...4

Nadere informatie

Extra Harde Schijf Online. Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013)

Extra Harde Schijf Online. Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013) Extra Harde Schijf Online Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De dienst Extra Harde Schijf Online... 4 2.1 Opslagruimte... 4 2.2 Documentenbeheer... 4 2.3 Documenten

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens Lees aandachtig de volgende informatie om te begrijpen hoe Travelex uw persoonlijke informatie beheert. Wanneer u een profiel aanmaakt en uw persoonlijke

Nadere informatie

2.2 Optioneel gegevens delen met zorgverlener of uw andere ontvangers

2.2 Optioneel gegevens delen met zorgverlener of uw andere ontvangers Privacybeleid 1 Bereik van dit document In dit document wordt uitgelegd hoe persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt in het kader van de Accu-Chek Connect Diabetes Management App die wordt aangeboden

Nadere informatie

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2 NSi Output Manager Veelgestelde vragen Version 3.2 I. Algemene productinformatie 1. Wat is nieuw in Output Manager 3.2? NSi Output Manager 3.2 bevat diverse verbeteringen aan serverzijde, waarbij de meest

Nadere informatie

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer.

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Artikel 1 0900 servicenummer 1.1 Wanneer u belt naar ons 0900 servicenummer,

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Recycling

Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Recycling Dell Services Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Recycling Overzicht van de service Het doet Dell genoegen Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc Inleiding Memeo Instant Backup is een eenvoudige oplossing voor een complexe digitale wereld. De Memeo Instant Backup maakt automatisch en continu back-ups van uw waardevolle bestanden op de vaste schijf

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

Nieuwe versie! BullGuard. Backup

Nieuwe versie! BullGuard. Backup 8.0 Nieuwe versie! BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIEHANDLEIDING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Sluit alle geopende toepassingen, met uitzondering van Windows. 2 3 Volg de aanwijzingen op

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installeren en activeren Vorige versie Installatie U hoeft de vorige versie van F-Secure Mobile Anti-Virus niet te verwijderen. Controleer de instellingen van F-Secure

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION. Versie 7.6

BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION. Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION Versie 7.6 OBJECTIF LUNE Inc. 2030 Pie-IX, Suite 500 Montréal, QC, Canada, H1V 2C8 +1 (514) 875-5863 sales@ca.objectiflune.com

Nadere informatie

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1. Algemene voorwaarden remote support 1.1 Bij het aangaan van een remote support contract ontvangt de klant een mail waarin gewezen wordt op de algemene voorwaarden die middels een link te downloaden

Nadere informatie

Servicebeschrijving Remote Advisory Service

Servicebeschrijving Remote Advisory Service Overzicht van de service Dell is verheugd de s (hierna genoemd de "service" of "services") aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (de servicebeschrijving ) zijn vermeld. Dankzij Remote

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatie procedure vanuit de installatie-email 4 2.2 Installatie procedure

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie van een PowerConnect -switch

Servicebeschrijving Installatie van een PowerConnect -switch Servicebeschrijving Installatie van een PowerConnect -switch Service-SKU's Zie bijlage A Serviceoverzicht Deze Service omvat de fysieke installatie van één PowerConnect Ethernet-switch, inclusief de installatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen...

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen... 2009-11-24 Copyright 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD VIDA INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA 2015 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 VOOR DE INSTALLATIE... 4 2.1 Checklist Voor de installatie... 4 2.2 Producten van derden... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3 Microsoft Windows-gebruikersaccount...

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Care Pack Services Technische informatie HP Installation and Startup Service for HP Insight Control biedt implementatie en basisconfiguratie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Aan de slag...3

Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Inhoud 2 Inhoud Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 1.1 Wat moet er na de installatie gebeuren?...4 1.1.1 Abonnement beheren...4 1.1.2 Het product openen...4 1.2 Hoe zorg ik ervoor

Nadere informatie

Setup van uw Norman Online Protection account

Setup van uw Norman Online Protection account Setup van uw Norman Online Protection account Deze manual geeft u stap voor stap instructie om gebruik te gaan maken van uw Norman Online Protection service. Norman ASA en Norman/SHARK BV zijn niet verantwoordelijk

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementen

Algemene voorwaarden abonnementen Algemene voorwaarden abonnementen 0900-8845 is een handelsnaam van AXS ict diensten BV, gevestigd te Capelle aan den IJssel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24317113. Op alle diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen - klanten

Veelgestelde vragen - klanten Belangrijke updates over onderhoudsplannen Veelgestelde vragen - klanten In dit document worden veelgestelde vragen over wijzigingen in de onderhoudsplannen beantwoord, nu we dichter bij de invoering van

Nadere informatie

Privacy Policy Oude Dibbes

Privacy Policy Oude Dibbes Privacy Policy Oude Dibbes 22-08-15 pagina 1 van 6 Inhoudopgave 1 Privacy Policy... 3 1.1 Oude Dibbes en derden... 3 1.2 Welke informatie wordt door Oude Dibbes verwerkt en voor welk doel?... 3 1.2.1 Klantgegevens...

Nadere informatie

Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk

Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk Heartbeat Monitoring De basis van ons beheer Het uitvallen van systemen kan voor vervelende situaties zorgen voor de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie.

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MOZILLA THUNDERBIRD (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge eventuele

Nadere informatie

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware 1 2 augustus 2005 Inhoudsopgave: Gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus... 3 Introductie... 3 Installeren

Nadere informatie

VEILIG INTERNET 5 HET PERSPECTIEF PCVO

VEILIG INTERNET 5 HET PERSPECTIEF PCVO VEILIG INTERNET 5 HET PERSPECTIEF PCVO Veilig internet 5 Pagina 1 van 16 INHOUD 5 COMPUTERBEVEILIGING... 2 5.1 Installeer een beveiligingssoftware... 2 5.2 Schakel een firewall in... 3 5.3 Updaten van

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

Worry Free Business Security 7

Worry Free Business Security 7 TREND MICRO Worry Free Business Security 7 Veelgestelde vragen (extern) Dal Gemmell augustus 2010 Inhoud Kennismaking met Worry Free Business Security... 3 Wat is Worry Free Business Security?... 3 Wanneer

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Het installeren van Microsoft Office... 2 Informatie voor de installatie... 2 Het installeren van Microsoft Office... 3 Hoe te

Nadere informatie

Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager

Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager Versie 1.0 Oktober 2016 Disclaimer Dit document is eigendom van XBRLreports B.V. en blijft dit ook ten alle tijden. De informatie in

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl Online Back-up installatie Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl E: info@winexpertise.nl Datum: 1-10-2012 Document versie: V1.0 Versie en distributie geschiedenis Versie Datum Auteur Status

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service

Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst ( overeenkomst

Nadere informatie

Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapedrive

Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapedrive Servicebeschrijving Installatie van een Dell PowerVault -tapedrive Service-SKU's Zie bijlage A Serviceoverzicht Deze Service omvat de installatie van één Dell PowerVault -tapedrive en toebehoren op een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Microsoft Home Use Program (HUP)

Microsoft Home Use Program (HUP) 1. Defensie en Microsoft a. Enterprise Agreement Binnen Defensie is een grote verscheidenheid aan softwareproducten in gebruik en Defensie is legaal verplicht om voor elk van deze producten over de nodige

Nadere informatie

Systeemconfiguratie Policy VICnet/SPITS

Systeemconfiguratie Policy VICnet/SPITS Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Systeemconfiguratie Policy VICnet/SPITS 15 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Opgesteld Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Client Management en Mobile Printing Solutions

Client Management en Mobile Printing Solutions Client Management en Mobile Printing Solutions Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Colofon Document : Acceptable Use Policy (AUP) Service : Caresharing Leverancier : CareSharing B.V. Versie: : 2.0 Datum

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Veelgestelde vragen - klanten

Veelgestelde vragen - klanten Belangrijke updates over onderhoudsplannen Veelgestelde vragen - klanten In dit document worden veelgestelde vragen over aankomende wijzigingen voor onderhoudsplannen beantwoord, nu we dichter bij de invoering

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Handleiding DocZend Versie 1.2 januarie 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online voor Servers Versie maart 2016

Handleiding Back-up Online voor Servers Versie maart 2016 Handleiding Back-up Online voor Servers Versie maart 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 2 1.1 Wat doet Back-up Online voor Servers 2 1.2 Ondersteunde besturingssystemen 2 1.3 Opslagruimte vergroten

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens Lees aandachtig de volgende informatie over hoe Travelex uw persoonlijke gegevens beheert. Op het moment dat u een profiel aanmaakt en uw persoonlijke

Nadere informatie

BEHEERDERSGIDS CORPORATE EN ENTERPRISE EDITION. Versie 7.6

BEHEERDERSGIDS CORPORATE EN ENTERPRISE EDITION. Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS CORPORATE EN ENTERPRISE EDITION Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS CORPORATE EN ENTERPRISE EDITION Versie 7.6 OBJECTIF LUNE Inc. 2030 Pie-IX, Suite 500 Montréal, QC, Canada, H1V 2C8 +1 (514) 875-5863

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cprotect: Bescherm het onvervangbare! cprotect is een applicatie die u eenvoudig op uw (Android)

Nadere informatie