Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens"

Transcriptie

1 Servicebeschrijving Service voor het tracking and recovery van laptops en service voor het op afstand wissen van gegevens Overzicht van de service Het is Dell een genoegen de service voor het tracking and recovery van laptops en de service voor het op afstand wissen van gegevens (hierna genoemd de service of services ) aan te bieden voor bepaalde producten (de ondersteunde producten zoals hieronder is gedefinieerd) volgens de bepalingen die in dit document (de servicebeschrijving ) zijn vermeld. De service voor het tracking and recovery van laptops biedt services om de ondersteunde producten gedurende de periode die op uw factuur is vermeld, op te sporen en terug te vinden. De service voor het op afstand wissen van gegevens biedt klanten die recht hebben op deze service, het op afstand wissen van gegevens voor hun ondersteunde product gedurende de periode die op de factuur is aangegeven. Ondersteunde producten: deze service is beschikbaar voor bepaalde Dell Precision -laptops en Dell Latitude -computersystemen. Op de factuur die de klant van Dell heeft ontvangen, staat vermeld op welk ondersteund product deze servicebeschrijving van toepassing is. De klant dient voor elk ondersteund product een afzonderlijke overeenkomst te ondertekenen en aan te kopen. Lees deze servicebeschrijving aandachtig en vergeet niet dat Dell zich het recht voorbehoudt om de bepalingen en voorwaarden in deze servicebeschrijving op elk gewenst ogenblik te wijzigen of aan te passen en om te bepalen of en wanneer eventuele wijzigingen gelden voor zowel bestaande als toekomstige klanten. Gedetailleerde servicestappen en extra vereisten voor uw gebruik van de service voor het terugvinden van laptops en de service voor het op afstand wissen van gegevens worden beschreven op het online Dell-portaal op Deze service wordt via een externe serviceleverancier door Dell aangeboden. Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de "klant ) en de Dell-eenheid die op de factuur voor de klant wordt vermeld ( Dell ). Door deze service (zoals hierin bepaald) bij Dell aan te kopen, stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden die in dit document zijn vermeld. De klant stemt ermee in dat het verlengen, wijzigen, uitbreiden of verder gebruikmaken van de services buiten de initiële periode afhankelijk is van de op dat moment van kracht zijnde servicebeschrijving die kan worden geraadpleegd op de locatie die in de onderstaande tabel met informatie over de wereldwijde website is vermeld. Hoofdserviceovereenkomsten. Het doet Dell genoegen deze servicebeschrijving aan te bieden in overeenstemming met de afzonderlijke hoofdserviceovereenkomst die de klant met Dell heeft ondertekend. Bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst is de volgende overeenkomst ter referentie in zijn geheel bij dit document gevoegd: Directe klanten en eindgebruikers: de Hoofdserviceovereenkomst voor klanten van Dell (Customer Master Services Agreement of CMSA ) is ter inzage beschikbaar op de locatie die in de onderstaande tabel met informatie over de wereldwijde website is vermeld; of Gecertificeerde PartnerDirect-partners, geregistreerde partners en wederverkopers: de verkoopvoorwaarden van Dell voor personen of instanties die producten aankopen om deze te Pagina 1 van6

2 wederverkopen, zijn ter inzage beschikbaar op de locatie die in de onderstaande tabel met informatie over de wereldwijde website wordt opgegeven. Beleid voor een aanvaardbaar gebruik van Dell Services. Elk gebruik door klanten van software, online services of softwarematige services met betrekking tot deze service is onderworpen aan de bepalingen in het beleid voor een aanvaardbaar gebruik van de Dell Services (Acceptable Use Policy of AUP ), dat ter inzage beschikbaar is op de locatie die in de onderstaande tabel met informatie over de wereldwijde website wordt opgegeven en ter referentie in zijn geheel bij dit document is gevoegd. Gecertificeerde PartnerDirect-partners, geregistreerde partners, wederverkopers en serviceverleners zijn ervoor verantwoordelijk dat hun klanten (eindgebruikers), voordat zij van deze service gebruikmaken, ermee instemmen dat zij gebonden zijn aan de bepalingen en voorwaarden van het beleid voor een aanvaardbaar gebruik van de Dell Services. Supportprocedures Klanten met de service voor het tracking and recovery van laptops Computers worden geleverd met de softwareagent voor het tracking and recovery van laptops en met een persistentiemodule die in het BIOS is geïntegreerd. Hierdoor is de softwareagent in staat een nieuwe installatie van het besturingssysteem, het opnieuw formatteren van de harde schijf en zelfs het vervangen van de harde schijf te overleven. De softwareagent kan dan via internet verbinding maken wanneer wordt gemeld dat het systeem vermist is. Bovendien registreert de service voor het tracking and recovery van laptops voor systemen met GPS-technologie informatie over de locatie. De service wordt mogelijk gemaakt door een softwaregebaseerde tool voor computerbeveiliging en -opsporing, en een bewakingsserver. Bewaking van alle computers vindt plaats via een Monitoring Center. Bij communicatie met het Monitoring Center zijn er mogelijk periodieke updates voor de softwareagent om de volledige functionaliteit te garanderen. De servicetermijn begint op de dag waarop de service voor het tracking and recovery van laptops wordt aangekocht en geldt voor de periode die op de factuur is vermeld. De softwareagent voor het tracking and recovery van laptops heeft een elektronisch serienummer dat de computer als een uniek systeem identificeert. Wanneer een computer waarop de softwareagent is geïnstalleerd, met internet verbinding maakt of een rechtstreekse inbelverbinding gebruikt, maakt de agent contact met het Monitoring Center om de locatie van de computer te melden (ofwel het internetprotocol/ipadres ofwel het telefoonnummer dat voor de inbelverbinding wordt gebruikt). Dit bericht is kort, vindt plaats op de achtergrond en vereist geen antwoorden in dialoogvensters of interventies van de klant. Alle informatie die door de agent wordt doorgegeven, wordt gearchiveerd, blijft vertrouwelijk en wordt op een fysiek beveiligde locatie opgeslagen. Deze gegevens worden alleen gecontroleerd als dat vereist is om deze service uit te voeren. Klanten kunnen online (24x7) toegang krijgen tot de accountgegevens van hun computer via een met een wachtwoord beveiligde Secure Sockets Layer (SSL)-website op De klant erkent dat de software en de services zijn ontworpen om de locatie van een laptop op te sporen en dat op die manier ook de locatie van de persoon die de laptop gebruikt, kan worden achterhaald. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de service alleen te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming en privacy van gegevens en om alle rechten en toestemmingen te verkrijgen, die volgens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming en privacy van gegevens noodzakelijk of vereist zijn voor de klant om Dell de mogelijkheid te geven de laptops volgens de onderstaande voorwaarden op te sporen. Wanneer de klant een laptop verliest of wanneer een laptop wordt gestolen, dient de klant contact op te nemen met de Dell-support voor het tracking and recovery van laptops of de garantiesupport voor hardware volgens de toepasselijke serviceovereenkomst van de klant. Contactgegevens vindt u op De service voor het opvolgen en terugvinden van laptops start wanneer een klant online een melding doet op Het volledig ingevulde rapport bevat alle details van het diefstalrapport dat bij de lokale politie van de klant is geregistreerd. Indien de klant het rapport om een of andere reden niet online kan plaatsen, kan de klant de informatie faxen naar of telefonisch doorgeven aan de Dell-support voor het tracking and recovery van laptops. Pagina 2 van6

3 Het Dell-team voor het tracking and recovery van laptops controleert dan de informatie die door ons Monitoring Center is geregistreerd. Zodra gegevens van de laptop worden ontvangen, probeert Dell de locatie van het systeem te identificeren door de locatie van het IP-adres, de GPS-locatie (indien beschikbaar op het ondersteunde product), enz. op te sporen. Dell biedt geen garantie dat elke computer waarop deze service van toepassing is, kan worden teruggevonden. Het team voor het tracking and recovery van laptops biedt informatie om lokale politiediensten te helpen bij het terugvinden van de computer. De klant wordt via van de status van de opsporing van de computer op de hoogte gebracht. De klant kan deze status ook volgen op Klanten met de service voor het op afstand wissen van gegevens De service wordt mogelijk gemaakt door een softwaregebaseerde agent voor computerbeveiliging en - opsporing, en een bewakingsserver. Bewaking van alle computers vindt plaats via een Monitoring Center. Bij communicatie met het Monitoring Center zijn er mogelijk periodieke updates voor de softwareagent om de volledige functionaliteit te garanderen. De servicetermijn begint op de dag waarop de service voor het op afstand wissen van gegevens wordt aangekocht en geldt voor de periode die op de factuur is vermeld. Alle informatie die door de softwareagent wordt doorgegeven, wordt gearchiveerd, blijft vertrouwelijk en wordt op een fysiek beveiligde locatie opgeslagen. Deze gegevens worden alleen gecontroleerd als dat vereist is om deze service uit te voeren. Klanten kunnen online (24x7) toegang krijgen tot de accountgegevens van hun computer via een met een wachtwoord beveiligde Secure Sockets Layer (SSL)-website op Klanten kunnen op afstand een aanvraag indienen om gegevens te verwijderen, zodat de gevoelige gegevens op een gestolen of verloren computer worden verwijderd wanneer de computer zich de volgende keer bij het Monitoring Center aanmeldt. Hierdoor wordt een algoritme opgestart waardoor de gegevens worden verwijderd. Zodra de gegevens zijn verwijderd, kunnen deze op geen enkele manier meer worden hersteld. Wanneer een functie om gegevens te wissen is voltooid, kan op de Customer Center-website een logbestand worden weergegeven, dat bevestigt dat alle gevoelige gegevens zijn verwijderd. Op die manier kunnen bedrijven en organisaties de wetgeving en regelgeving betreffende de bescherming van gegevens gemakkelijker naleven. Klanten kunnen ook gebruikmaken van deze service wanneer een systeem het einde van zijn levensduur heeft bereikt en een veilige verwijdering van gegevens vereist is. De volgende activiteiten zijn niet in deze service inbegrepen: Verzekering voor gestolen laptops Garantie dat alle producten met deze service kunnen worden teruggevonden Herstel van op afstand verwijderde gegevens Verplichtingen van de klant Klanten met de service voor het tracking and recovery van laptops De klant dient de softwareagent voor het tracking and recovery van laptops te installeren die bij de aankoop van de service voor het tracking and recovery van laptops wordt meegeleverd, zodat Dell deze service aan de klant kan leveren. De klant dient akkoord te gaan met de softwarelicentieovereenkomst voor het tracking and recovery van laptops die beschikbaar is op De klant dient de service online te activeren op en regelmatig verbinding met internet te maken. De klant dient alle wachtwoorden die voor de toegang tot de website voor het beheer van de service worden gebruikt, geheim te houden. Bovendien mag de klant geen wachtwoorden en andere gegevens voor accountactivering op de beschermde computer bewaren. Voor de service voor het tracking and recovery van laptops dient de klant een officieel politierapport in te vullen en in te dienen bij de lokale politiedienst in het rechtsgebied waar de computer werd gestolen. Van dit rapport dient de klant binnen 7 dagen na de vaststelling van de diefstal en in geen geval meer dan 14 dagen na de feiten van de diestal, een kopie op te vragen, inclusief het nummer van het politiedossier. Het Pagina 3 van6

4 rapport is beschikbaar via aanmelding bij de online klantenaccount op of via een oproep aan de Dell-support voor het tracking and recovery van laptops. Extra vereisten voor uw gebruik van de service voor het terugvinden van laptops en de service voor het op afstand wissen van gegevens worden beschreven op het online Dell-portaal op De klant dient deze vereisten te controleren en eraan te voldoen voordat de klant bij Dell een aanvraag voor het terugvinden van een laptop indient. Klanten met de service voor het op afstand wissen van gegevens De klant dient de softwareagent voor het op afstand wissen van gegevens te installeren die bij de aankoop van de service voor het op afstand wissen van gegevens wordt meegeleverd, zodat Dell deze service aan de klant kan leveren. De klant dient akkoord te gaan met de softwarelicentieovereenkomst voor het op afstand wissen van gegevens die beschikbaar is op De klant dient de service online te activeren op en regelmatig verbinding met internet te maken. De klant dient alle wachtwoorden die voor de toegang tot de website voor het beheer van de service worden gebruikt, geheim te houden. Bovendien mag de klant geen wachtwoorden en andere gegevens voor accountactivering op de beschermde computer bewaren. Extra vereisten voor uw gebruik van de service voor het terugvinden van laptops en de service voor het op afstand wissen van gegevens worden beschreven op het online Dell-portaal op De klant dient deze vereisten te controleren en eraan te voldoen voordat de klant bij Dell een aanvraag voor het op afstand wissen van gegevens indient. Klanten dienen te garanderen dat zij voor de uitvoering van de service de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming en privacy van gegevens naleven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vereiste kennisgevingen aan betrokken werknemers. Alle klanten met de service voor het tracking and recovery van laptops én de service voor het op afstand wissen van gegevens De klant dient een volledige back-up te maken van alle aanwezige gegevens en programma's op alle betrokken systemen voordat deze service wordt geleverd. DELL SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR HET VERLIES OF HERSTEL VAN GEGEVENS OF PROGRAMMA'S of het verlies van het gebruik van systemen dat voortvloeit uit de services of support of elke handeling of omissie, met inbegrip van nalatigheid, door Dell of een externe serviceleverancier. Extra vereisten voor uw gebruik van de service voor het terugvinden van laptops en de service voor het op afstand wissen van gegevens worden beschreven op het online Dell-portaal op De klant dient deze vereisten te controleren en eraan te voldoen voordat de klant bij Dell een aanvraag voor het opsporen van een laptop of het op afstand wissen van gegevens indient. Klanten dienen te garanderen dat zij voor de uitvoering van de service de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming en privacy van gegevens naleven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vereiste kennisgevingen aan betrokken werknemers. Belangrijke aanvullende informatie Uitbesteding. Dell heeft het recht deze service en/of servicebeschrijving aan gekwalificeerde externe serviceaanbieders uit te besteden. Annulering. Conform het retourbeleid voor producten en services dat op de geografische locatie van de klant van toepassing is, heeft de klant het recht deze service te beëindigen binnen een bepaald aantal dagen nadat de klant het ondersteunde product heeft ontvangen, door Dell hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. Indien de klant deze service binnen deze periode annuleert, zal Dell alle kosten aan de klant terugbetalen met uitzondering van de kosten voor eventuele verzoeken om support die binnen het kader van deze servicebeschrijving zijn gemaakt. Als die periode nadat de klant het ondersteunde product heeft ontvangen, echter is verstreken, kan de klant deze service niet annuleren, tenzij deze mogelijkheid wordt voorgeschreven door de toepasselijke regelgeving van overheidswege, die niet bij overeenkomst mag worden gewijzigd. Pagina 4 van6

5 Dell kan deze service op elk gewenst moment gedurende de servicetermijn op grond van een van de volgende redenen annuleren: De klant betaalt de verschuldigde totaalprijs voor deze service niet volgens de voorwaarden van de factuur; De klant weigert medewerking te verlenen aan de onsite technicus of de analist die de klant helpt, of De klant houdt zich niet aan alle bepalingen en voorwaarden die in deze servicebeschrijving worden vermeld. Als Dell deze service annuleert, zal Dell de klant schriftelijk op de hoogte brengen van het annuleren op het adres dat op de factuur van de klant staat. Deze kennisgeving omschrijft de reden voor annulering en geeft de effectieve datum waarop de annulering ingaat. Deze datum zal niet eerder vallen dan tien (10) dagen na de datum waarop Dell de kennisgeving van annulering naar de klant verzendt, tenzij de wet van de staat of het land een andere regelgeving voor annulering voorziet, die altijd geldt en niet door andere overeenkomsten kan worden gewijzigd. INDIEN DELL DEZE SERVICE OP GROND VAN DIT ARTIKEL ANNULEERT, HEEFT DE KLANT GEEN RECHT OP ENIGE TERUGBETALING VAN KOSTEN DIE DE KLANT AAN DELL HEEFT BETAALD OF SCHULDIG IS. Verhuizing. Deze service wordt verleend op de locatie(s) zoals vermeld op de factuur van de klant. Deze service kan niet op alle locaties worden geleverd. De verplichting van Dell om de service te leveren voor ondersteunde producten die zijn verplaatst, is onderworpen aan de plaatselijke beschikbaarheid van de service en mogelijk worden hiervoor bijkomende kosten in rekening gebracht. Deze verplichting geldt op voorwaarde dat een controle en hernieuwde certificering van de verhuisde ondersteunde producten zijn uitgevoerd tegen de consultingtarieven van Dell die op dat ogenblik voor werkuren en onderdelen gelden. De klant zal ervoor zorgen dat Dell toereikende, kosteloze en veilige toegang krijgt tot de locaties van de klant, zodat Dell deze verplichtingen kan nakomen. Geldigheidsduur en verlenging van de servicetermijn. De klant heeft recht op de service gedurende de periode die op de Dell-factuur van de klant is vermeld. Voordat de geldigheidsperiode van de service verstrijkt, heeft de klant het recht deze periode te verlengen, afhankelijk van de beschikbare opties die op dat ogenblik gelden en in overeenstemming met de procedures van Dell die op dat ogenblik van kracht zijn. Bovendien kan Dell naar eigen goeddunken voorstellen de servicetermijn te verlengen door naar de klant een factuur voor de verlenging van de servicetermijn te zenden. De klant kan naar eigen goeddunken (voor zover wettelijk toegestaan) met een dergelijke verlenging van de service instemmen door een dergelijke factuur voor de vervaldatum te betalen. Met de betaling van de facturen voor de verlenging van de servicetermijn geeft de klant aan in te stemmen met de verlenging van de service. Door deze service te verlengen, gaat de klant ermee akkoord dat de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing zijn op de verlengingsperiode. Als de klant ervoor kiest de factuur voor de verlenging van de servicetermijn niet te betalen, wordt de service beëindigd op de vervaldatum die vermeld staat op de originele factuur of de factuur die de klant het laatste heeft betaald. Overdracht van de service. Overeenkomstig de beperkingen die in deze servicebeschrijving zijn vermeld heeft de klant het recht deze service over te dragen aan derden die het volledige ondersteunde product van de klant kopen nog voordat de op dat ogenblik van kracht zijnde geldigheidsperiode voor de service is verstreken, op voorwaarde dat de klant de oorspronkelijke koper is van het ondersteunde product en van deze service, of op voorwaarde dat de klant het ondersteunde product en deze service heeft gekocht van de oorspronkelijke eigenaar (of van een vorige partij die deze heeft overgedragen) en alle bepalingen van de overdrachtsprocedure. Mogelijk wordt voor de overdracht van de service een vergoeding aangerekend. Opmerking: indien de klant of de partij die het ondersteunde product van de klant overneemt, dit product naar een geografische locatie verplaatste waar deze service niet beschikbaar is, of niet beschikbaar is tegen dezelfde prijs die de klant voor deze service heeft betaald, kan de klant geen gebruik maken van dekking door deze service of worden mogelijk extra kosten aangerekend om dezelfde categorieën van supportdekking op de nieuwe locatie te behouden. Indien de klant ervoor kiest deze extra kosten niet te betalen, wordt de service van Pagina 5 van6

6 de klant automatisch aangepast aan die supportcategorieën die op de nieuwe locatie tegen dezelfde prijs of een lagere prijs beschikbaar zijn, waarbij geen terugbetaling mogelijk is. Informatie over wereldwijde website Locatie van klant Hoofdserviceovereenkoms t en servicecontracten PartnerDirect en wederverkoper Bepalingen en voorwaarden Beleid voor een aanvaardbaar gebruik van Dell Services Verenigde Staten, Latijns- Amerika en Caribisch gebied Canada Europa, Midden- Oosten en Afrika Azië, Stille Oceaangebie d en Japan euro.dell.com/service-descriptions * Gebruik het keuzemenu Choose a Country/Region (Kies een land/regio) op Dell Precision en Dell Latitude zijn handelsmerken van Dell, Inc. Pagina 6 van6

Servicebeschrijving Dell System Track Services

Servicebeschrijving Dell System Track Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Servicebeschrijving Dell System Track Services Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de klant ) en de Dell-eenheid

Nadere informatie

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8 Overzicht van de service Dell is verheugd (hierna genoemd de service of services ) aan te bieden voor bepaalde server-, opslag-, desktop- en notebooksystemen en printers (hierna genoemd de ondersteunde

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell Modular Services

Servicebeschrijving Dell Modular Services Servicebeschrijving Dell Modular Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de Klant ("u of Klant ) en Dell voor het ter beschikking stellen en het gebruik

Nadere informatie

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving Dell Servicebeschrijving 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST Advanced Network Monitoring: Het uitvallen van het netwerk of problemen met de prestaties van het netwerk kunnen aanzienlijke economische

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Basic Enterprise Support (Basic Support voor bedrijven)

Servicebeschrijving: Basic Enterprise Support (Basic Support voor bedrijven) Dell Services Servicebeschrijving: Basic Enterprise Support (Basic Support voor bedrijven) DE HIERONDER VERMELDE SERVICES WORDEN AANGEBODEN IN OVEREENKOMST MET DEZE SERVICEBESCHRIJVING, VOLGENS DE BEPALINGEN

Nadere informatie

Normale kantooruren van Dell 7.00 tot 16.00 uur

Normale kantooruren van Dell 7.00 tot 16.00 uur Servicebeschrijving Clientinstallatie Inleiding tot uw serviceovereenkomst Het doet Dell genoegen de clientinstallatie (de service(s) ) aan te bieden in overeenstemming met deze servicebeschrijving (de

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Gold Enterprise Support (Gold Support voor bedrijven)

Servicebeschrijving: Gold Enterprise Support (Gold Support voor bedrijven) Dell Services Servicebeschrijving: Gold Enterprise Support (Gold Support voor bedrijven) DE HIERONDER VERMELDE SERVICES WORDEN AANGEBODEN IN OVEREENKOMST MET DEZE SERVICEBESCHRIJVING, VOLGENS DE BEPALINGEN

Nadere informatie

Externe implementatie van Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Externe implementatie van Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeschrijving Externe implementatie van Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inleiding Dell is verheugd om te zorgen voor de externe implementatie van een Dell Desktop Virtualization Solution

Nadere informatie

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende:

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende: Servicebeschrijving Externe implementatie of replicatie van Dell EqualLogic FS7xxx Inleiding Dell biedt u graag de externe implementatie van één Dell EqualLogic FS7xxx of de implementatie van replicatie

Nadere informatie

Implementatie van Dell vstart Compellent oplossing

Implementatie van Dell vstart Compellent oplossing Servicebeschrijving Implementatie van Dell vstart Compellent oplossing Inleiding tot uw serviceovereenkomst Deze service zorgt voor de onsite implementatie van één Dell vstart Compellent oplossing ( Oplossing

Nadere informatie

Dell Advanced Network Management Services Servicebeschrijving

Dell Advanced Network Management Services Servicebeschrijving Dell Servicebeschrijving 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST Advanced Network Management: Het uitvallen van het netwerk of problemen met de prestaties van het netwerk kunnen aanzienlijke economische

Nadere informatie

Servicebeschrijving Remote Advisory Service

Servicebeschrijving Remote Advisory Service Overzicht van de service Dell is verheugd de s (hierna genoemd de "service" of "services") aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (de servicebeschrijving ) zijn vermeld. Dankzij Remote

Nadere informatie

Omvang van de Compellent Health Check-services

Omvang van de Compellent Health Check-services Servicebeschrijving Dell Compellent SAN Health Check Service-overzicht Deze servicebeschrijving ("Servicebeschrijving") wordt aangegaan door u als de klant ("u" of "Klant") en de Dell-entiteit die op uw

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Consultingservice op afstand. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Consultingservice op afstand. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving Servicebeschrijving Consultingservice op afstand Inleiding serviceovereenkomst Consultingservice op afstand ( RCS ) bieden hulp op afstand bij bepaalde IT-infrastructuurtaken ( Service of Services ). Elke

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Battery Replacement Service (BRS) (batterijvervanging) voor Field- Replaceable Unit-batterijen (FRU)

Servicebeschrijving. Battery Replacement Service (BRS) (batterijvervanging) voor Field- Replaceable Unit-batterijen (FRU) Servicebeschrijving Battery Replacement Service (BRS) (batterijvervanging) voor Field- Replaceable Unit-batterijen (FRU) 1. Serviceoverzicht De Battery Replacement Service (batterijvervanging) voor Field-Replaceable

Nadere informatie

Simplified Appliance en Desktop-as-a-Service (DAAS).

Simplified Appliance en Desktop-as-a-Service (DAAS). Servicebeschrijving Remote Advisory Service Inleiding tot uw serviceovereenkomst Remote Advisory Services ( RAS ) bieden hulp op afstand bij bepaalde IT-infrastructuurtaken ( Service of Services ). Elke

Nadere informatie

Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0

Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0 Beschrijving service Implementatie op afstand van aanvullende hosts in een bestaand Dell Compellent SAN v1.0 Inleiding bij uw serviceovereenkomst Deze Service voorziet in het op afstand implementeren van

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service

Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de "klant ) en de Dell-eenheid

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen:

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen: Servicebeschrijving Managed VDI service van Dell Inleiding tot uw service De service Managed VDI van Dell (de "Service") is een Remote Management Service waarbij Dell de VDI-omgeving van klanten onderhoudt

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Remote Consulting Service. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Remote Consulting Service. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving Servicebeschrijving Remote Consulting Service Inleiding serviceovereenkomst Remote Consulting Services ( RCS ) bieden hulp op afstand bij bepaalde IT-infrastructuurtaken ( Service of Services ). Elke RCS-taak

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Configuratieervices van Dell. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving. Verantwoordelijkheden klant

Servicebeschrijving. Configuratieervices van Dell. Inleiding serviceovereenkomst. De omvang van uw servicebeschrijving. Verantwoordelijkheden klant Servicebeschrijving Configuratieervices van Dell Inleiding serviceovereenkomst Configuratieservices van Dell (apart een Configuratieservice en samen de Services ) zijn een portfolio van services zoals:

Nadere informatie

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services Servicebeschrijving voor Dell 1. INLEIDING BIJ UW SERVICEOVEREENKOMST (IT adviesservices): Dit is een servicepakket dat ten doel heeft om downtime te reduceren en u te helpen uw IT omgeving te optimaliseren

Nadere informatie

Servicebeschrijving Proactive Maintenance

Servicebeschrijving Proactive Maintenance Overzicht van de service Dell is verheugd de Service (hierna genoemd de service ) aan te bieden volgens de bepalingen die in dit document (de servicebeschrijving ) zijn vermeld. biedt Dell-klanten een

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Wederverkoop van IT-bedrijfsmiddelen met datawissen op locatie

Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Wederverkoop van IT-bedrijfsmiddelen met datawissen op locatie Dell Services Servicebeschrijving: Dell ProManaged - Services voor het herwinnen van bedrijfsmiddelen Wederverkoop van IT-bedrijfsmiddelen met datawissen op locatie Overzicht van de service Het doet Dell

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Dell ProSupport Plus. Inleiding. De omvang van deze service. Uw service omvat de volgende functies:

Servicebeschrijving. Dell ProSupport Plus. Inleiding. De omvang van deze service. Uw service omvat de volgende functies: Servicebeschrijving Dell ProSupport Plus Inleiding Dell is verheugd Dell ProSupport Plus (de Service(s) ) te kunnen aanbieden voor geselecteerde servers, netwerkapparaten voor opslagsystemen, en gevirtualiseerde

Nadere informatie

Dell Channel Partner Agreement

Dell Channel Partner Agreement Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST 2. OMVANG VAN SERVICES

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST 2. OMVANG VAN SERVICES Servicebeschrijving voor Dell 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST : Dit is een servicepakket dat ten doel heeft om downtime te reduceren en u te helpen uw IT-omgeving te optimaliseren met behulp van

Nadere informatie

Dell servicebeschrijving

Dell servicebeschrijving Dell servicebeschrijving IT-bedrijfsmiddelen doneren - EMEA Inleiding Dell biedt u graag de services voor wederverkoop en hergebruik van IT-bedrijfsmiddelen (de Service(s) ) aan in overeenstemming met

Nadere informatie

Kaart(en) betekent de door ons uitgegeven American Express Charge Card(s), met inbegrip van alle eventuele extra kaart(en).

Kaart(en) betekent de door ons uitgegeven American Express Charge Card(s), met inbegrip van alle eventuele extra kaart(en). OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS 1 INLEIDING Dit document vormt, tezamen met het door u ingevulde aanvraagformulier en het overzicht kaartlidmaatschapsbijdragen, de volledige overeenkomst

Nadere informatie

GEEK SQUAD PROTECT & SUPPORT VOOR TELEFOON EN TABLET PHONE HOUSE AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD PROTECT & SUPPORT VOOR TELEFOON EN TABLET PHONE HOUSE AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD PROTECT & SUPPORT VOOR TELEFOON EN TABLET PHONE HOUSE AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie