POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING"

Transcriptie

1 POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HP VERLEENT UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE EN STELT GEEN ANDERE VOORWAARDEN DAN IN DEZE GARANTIEVERKLARING ZIJN VERMELD. DE GELDIGHEIDSDUUR VAN EVENTUELE WETTELIJK OPGELEGDE IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT ZICH TOT DE GARANTIEPERIODE. SOMMIGE STATEN EN LANDEN STAAN EEN BEPERKING VAN DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOOR CONSUMENTENPRODUCTEN NIET TOE. IN DIE STATEN EN LANDEN GELDEN SOMMIGE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN DEZE GARANTIE NIET VOOR U. Deze garantie is van toepassing op hardwareproducten van het merk HP en het merk Compaq (in deze garantie tezamen HP producten genoemd) die zijn verkocht door of geleasd van Hewlett-Packard Company of Compaq Computer Corporation, een volledige dochteronderneming van Hewlett-Packard Company in de Verenigde Staten, haar dochteronderneming, gelieerde bedrijven, geautoriseerde Business of Service partners of nationale distributeurs over de hele wereld (in deze garantie tezamen HP genoemd) in combinatie met deze garantie. Deze garantie geldt in alle landen en u kunt ervan gebruikmaken in alle landen waar HP of haar geautoriseerde Service Partners garantieservice bieden in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze garantieverklaring. De beschikbaarheid van deze service en de responstijd zijn echter afhankelijk van het land waarin u zich bevindt en kunnen onderworpen zijn aan registratievereisten in het land van aankoop. HP garandeert dat het HP hardwareproduct en alle interne onderdelen van het product dat u bij HP heeft aangeschaft of geleast, gedurende de garantieperiode vrij zijn van materiaal- en productiefouten bij normaal gebruik. De garantieperiode gaat in op de dag waarop u het product heeft aangeschaft bij of geleast van HP. Een aankoop- of ontvangstbewijs waarop de aankoopdatum is vermeld, geldt als bewijs voor de aankoopdatum. Het is mogelijk dat het overleggen van een bewijs van aankoop of lease voorwaarde is voor het ontvangen van garantieservice. U heeft recht op garantieservice conform de voorwaarden en bepalingen van het onderhavige document indien reparatie van 1

2 de HP hardware noodzakelijk is binnen de garantieperiode. De garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper of huurder van dit HP product en is niet overdraagbaar op derden die het HP product verkrijgen van de oorspronkelijke koper of huurder. HP producten worden vervaardigd met nieuwe materialen of een combinatie van nieuwe en gebruikte materialen die wat betreft prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuwe. Vervangende onderdelen kunnen nieuw of gelijkwaardig aan nieuw zijn. Vervangende onderdelen zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en productiefouten voor een periode van dertig (30) of het resterende deel van de garantieperiode van het HP hardwareproduct waarin deze zijn geïnstalleerd, indien dit langer is. Gedurende de garantieperiode repareert of vervangt HP de defecte onderdelen of het hardwareproduct. Alle onderdelen of hardwareproducten die in het kader van deze garantieverklaring worden verwijderd, worden eigendom van HP. Het vervangende onderdeel of product heeft dezelfde garantiestatus als het verwijderde onderdeel of product of de garantie van dertig (30) dagen van het vervangende onderdeel. In het onwaarschijnlijke geval dat het HP product opnieuw defect raakt, kan HP ervoor kiezen om het product te vervangen door een product naar keuze van HP, dat qua hardwareprestaties ten minste gelijkwaardig is aan het HP product. HP behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, u de aankoopprijs of leasetermijnen (met aftrek van rente) terug te betalen in plaats van vervanging van het onderdeel of product. Dit is de enige garantie die geldt voor defecte producten. MAAK REGELMATIG EEN BACKUP VAN DE GEGEVENS OP UW VASTE SCHIJF OF EEN ANDER OPSLAGAPPARAAT ALS VOORZORGSMAATREGEL TEGEN MOGELIJKE STORINGEN, WIJZIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS. MAAK EEN BACKUP VAN DE GEGEVENS EN VERWIJDER ALLE VERTROUWELIJKE, BEDRIJFSEIGEN OF PERSOONLIJKE GEGEVENS VOORDAT U EEN EENHEID VOOR ONDERHOUD OPSTUURT. HP IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN OF VERLIES VAN PROGRAMMA'S, GEGEVENS OF VERWISSELBARE MEDIA. HP IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET HERSTELLEN OF OPNIEUW INSTALLEREN VAN ENIGE PROGRAMMATUUR OF GEGEVENS, MET UITZONDERING VAN DE SOFTWARE DIE DOOR COMPAQ OF HP WAS GEÏNSTALLEERD TOEN HET PRODUCT WERD VERVAARDIGD. HP garandeert niet dat dit product ononderbroken of foutloos werkt. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat doordat u zich niet heeft gehouden aan de instructies die bij het HP product zijn geleverd. Deze garantie geldt niet voor verbruiksartikelen. Deze garantie geldt niet voor producten waarvan het serienummer is verwijderd of die zijn beschadigd of defect geraakt (a) als gevolg van een ongeval, verkeerd gebruik, of andere externe oorzaken, (b) door gebruik of bediening anders dan is beschreven in de gebruikersdocumentatie bij het product, (c) door het gebruik van onderdelen die 2

3 niet zijn geproduceerd of verkocht door HP, of (d) door wijziging of onderhoud door een andere persoon dan (i) HP, (ii) een geautoriseerde HP Service Partner of (iii) uw eigen installatie van onderdelen die door de eindgebruiker kunnen worden vervangen indien deze beschikbaar zijn voor uw product in het land waarin gebruik wordt gemaakt van de garantie. Deze voorwaarden en bepalingen vormen de volledige en enige garantieovereenkomst tussen u en HP met betrekking tot het HP product dat u heeft gekocht of geleast. Deze voorwaarden en bepalingen komen in de plaats van alle eventuele eerdere overeenkomsten of toezeggingen, inclusief toezeggingen gedaan in de verkoopliteratuur van HP of advies gegeven door HPof een vertegenwoordiger of medewerker van HP, die eventueel zijn gedaan in verband met de aanschaf of lease van het HP product. Wijzigingen van deze garantieverklaring zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn gedaan en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van HP. Beperking van de aansprakelijkheid ALS UW HP HARDWAREPRODUCT NIET WERKT ZOALS HIERBOVEN GEGARANDEERD, BESTAAT UW ENIGE GARANTIE UIT REPARATIE OF VERVANGING VAN HET PRODUCT. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HP OP BASIS VAN DEZE GARANTIEVERKLARING BEPERKT ZICH UITDRUKKELIJK TOT DE PRIJS DIE U VOOR HET PRODUCT HEEFT BETAALD OF DE KOSTEN VAN REPARATIE OF VERVANGING VAN HARDWAREONDERDELEN DIE DEFECT ZIJN GERAAKT BIJ NORMAAL GEBRUIK. HP IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR HET PRODUCT OF DOORDAT HET PRODUCT NIET NAAR BEHOREN FUNCTIONEERT, DAARONDER BEGREPEN EVENTUELE WINST- OF INKOMSTENDERVING OF SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. HP AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR CLAIMS VAN DERDEN OF VAN U IN NAAM VAN EEN DERDE. DEZE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID GELDT WANNEER SCHADEVERGOEDING WORDT GEËIST OF EEN CLAIM IS INGESTELD ONDER DEZE GARANTIE OF ALS BENADELINGSCLAIM (INCLUSIEF ONACHTZAAMHEID EN STRIKTE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID), EEN CONTRACTCLAIM OF EEN ANDERE CLAIM. DEZE BEPERKING KAN DOOR NIEMAND WORDEN GEANNULEERD OF GEWIJZIGD. DEZE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID BLIJFT VAN KRACHT ALS U HP OF EEN GEAUTORISEERDE HP BUSINESS OF SERVICE PARTNER OP DE HOOGTE HEEFT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BEPERKING IS ECHTER NIET VAN TOEPASSING OP CLAIMS MET BETREKKING TOT PERSOONLIJK LETSEL. 3

4 DEZE GARANTIEVERKLARING VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJK RECHTEN. DAARNAAST KUNT U, AFHANKELIJK VAN DE STAAT OF HET LAND WAARIN U WOONT, NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN. RAADPLEEG DE VAN TOEPASSING ZIJNDE LANDELIJKE OF PLAATSELIJKE WETGEVING VOOR EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN UW RECHTEN. Opties en software De bepalingen en voorwaarden van deze garantie voor HP opties staan vermeld in de garantieverklaring bij de betreffende HP opties. HP VERLEENT GEEN GARANTIE OP SOFTWAREPRODUCTEN, WAARONDER SOFTWAREPRODUCTEN EN HET BESTURINGSSYSTEEM DAT DOOR COMPAQ OF HP VOORAF IS GEÏNSTALLEERD. Met betrekking tot software die door HP wordt gedistribueerd onder de merknaam HP of Compaq heeft HP alleen de verplichtingen die zijn beschreven in de van toepassing zijnde licentieovereenkomst voor eindgebruikers of de desbetreffende programmalicentieovereenkomst. Hardware- en softwareproducten van andere leveranciers dan HP worden zonder garantie geleverd. Mogelijk verlenen de desbetreffende fabrikanten, leveranciers of uitgevers u echter hun eigen directe garantie. Technische ondersteuning voor software Technische ondersteuning voor software bestaat uit hulp bij vragen over en problemen met de software die vooraf was geïnstalleerd door Compaq of HP op het HP product of die is meegeleverd met het HP product op het moment van aankoop of huur van product. Technische ondersteuning voor software is beschikbaar gedurende de eerste negentig (90) dagen na de datum van aankoop of lease. Een aankoop- of ontvangstbewijs waarop de aankoopdatum is vermeld, geldt als bewijs voor de aankoopdatum. Het is mogelijk dat het overleggen van een bewijs van aankoop of lease voorwaarde is voor het ontvangen van technische ondersteuning voor software. Na de eerste negentig (90) dagen is detechnische ondersteuning voor software die vooraf was geïnstalleerd door Compaq of HP op het HP product of is meegeleverd bij het HP product op het moment van aankoop of lease, beschikbaar tegen betaling. Garantieperiode De garantieperiode voor handheld-producten bedraagt twee (2) jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop van het product. De garantie geldt niet voor verbruiksonderdelen. 4

5 Soorten garantieservice Als u van mening bent dat het product gerepareerd moet worden, raadpleegt u de HP website of u belt HP of een HP Business of Service Partner op het telefoonnummer dat wordt vermeld in het meegeleverde boekje met internationale telefoonnummers. Een helpdeskmedewerker zal samen met u een diagnose van het probleem opstellen. Als wordt vastgesteld dat het product inderdaad gerepareerd moet worden, staan u de onderstaande opties ter beschikking. Mail-in-garantie Als het product een hardwarereparatie behoeft die onder de garantie valt, ontvangt u van HP instructies waarmee u het apparaat voor uw eigen rekening naar HP kunt opsturen. U bent verantwoordelijk voor de verzending en voor het verzekeren van het product tegen verlies. HP zal het apparaat repareren of vervangen en het product vervolgens laten bezorgen op een door u aangewezen adres binnen hetzelfde land. De kosten voor deze bezorging komen voor rekening van HP. OPMERKING: Als u zelf een transporteur kiest, bent u zelf verantwoordelijk voor het risico op verlies of beschadiging tijdens het transport. BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u de gegevens die op het product zijn opgeslagen, regelmatig naar uw personal computer downloadt. HP is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens. Als uw product gerepareerd moet worden, zal HP alle gegevens op het apparaat wissen. Carry-in-garantie op werkdagen Breng het product naar een HP Business of Service Partner. Na afloop van de reparatie kunt u het gerepareerde apparaat komen ophalen. Voor de carry-ingarantie geldt een standaard reparatieduur van twee werkdagen vanaf het moment dat het product door de HP Business of Service Partner is ontvangen. BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u de gegevens die op het product zijn opgeslagen, regelmatig naar uw personal computer downloadt. HP is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens. Als uw product gerepareerd moet worden, zal HP alle gegevens op het apparaat wissen. Uitgebreide garantie HP biedt uitbreidingsmogelijkheden voor de garantie op uw product. Raadpleeg of neem contact op met uw HP Business of Service Partner voor informatie over CarePaq-services in Europa, het Midden- Oosten en Afrika. 5

6 Contactinformatie Bezoek de website Raadpleeg het boekje met internationale telefoonnummers dat bij het apparaat is meegeleverd. Technische ondersteuning wordt normaal gesproken verleend op werkdagen tussen en uur, met uitzondering van algemene en door HP vastgestelde feestdagen. Deze werktijden kunnen enigszins afwijken ten gevolge van lokale omstandigheden. Zorg dat u tijdens het gesprek met de HP helpdesk de volgende informatie bij de hand heeft: Serienummer van het product, naam en nummer van het model Eventuele foutberichten Informatie over uitbreidingen Informatie over het besturingssysteem Gegevens van hardware of software van andere leveranciers Concrete vragen Op de website kunt u vragen stellen aan medewerkers van de technische helpdesk of softwarebestanden downloaden Hewlett-Packard Development Company, L.P. Eerste Editie, Augustus

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 HP ProLiant en X86 servers en opties Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 4 november 2011 Garantie op de Hardware Algemene voorwaarden Aan deze HP garantie op de hardware

Nadere informatie

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Deze garantie

Nadere informatie

CAREPAQ TM VOORWAARDEN

CAREPAQ TM VOORWAARDEN CAREPAQ TM VOORWAARDEN Gefeliciteerd met de aanschaf van uw CarePaq TM. In dit document leest u welke voorwaarden van toepassing zijn op deze serviceovereenkomst. Een beschrijving van de service die uw

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

EPSON COVERPLUS Voorwaarden

EPSON COVERPLUS Voorwaarden EPSON COVERPLUS Voorwaarden 1. Definities In deze voorwaarden geldt het volgende: Registratie is het proces op de EPSON CoverPlus-registratiewebsite, waar u het activeringsnummer invoert zoals deze aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) Inhoud 2 Inhoud F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)...3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) BELANGRIJK LEES

Nadere informatie

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende:

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende: Servicebeschrijving Externe implementatie of replicatie van Dell EqualLogic FS7xxx Inleiding Dell biedt u graag de externe implementatie van één Dell EqualLogic FS7xxx of de implementatie van replicatie

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

HP Hardware Support Onsite Service

HP Hardware Support Onsite Service HP Hardware Support Onsite Service HP Care Pack Services Technische informatie Overzicht van de service HP Hardware Support Onsite Service biedt hoogwaardige remote assistentie en onsite support voor de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010

NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010 NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010 BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIEOVEREENKOMST") AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT (ZOALS HIERONDER

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU)

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (DEZE OVEREENKOMST ) VORMEN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U PERSOONLIJK,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V.

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V. Nederland Algemene voorwaarden en condities TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, en alle gelieerde ondernemingen (samen, TomTom ) Inhoud 1 Toepasselijkheid... 3 2

Nadere informatie

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Software: Trend Micro Consumer Products Versie: Nederlands Doel: Proef en betaalde abonnement gebruikslicentie Datum: januari 2014 BELANGRIJK: De onderstaande

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. Deze Licentieovereenkomst voor de BlackBerry Solution (de "Overeenkomst"),

Nadere informatie

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen 1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

hp onsite hardware support global next business day response hp onsite hardware support call-to-repair hp offsite hardware support exchange

hp onsite hardware support global next business day response hp onsite hardware support call-to-repair hp offsite hardware support exchange & software Klik op de desbetreffende service beschrijving: hp onsite hardware hp onsite hardware global next business day response hp onsite hardware call-to-repair hp offsite hardware exchange hp off-site

Nadere informatie

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1. Algemene voorwaarden 1.1 Bij het betreden van een vestiging van Media Markt wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat Media Markt beschikt over algemene verkoopvoorwaarden.

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden

FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden FileMaker EMEIA Winkel Algemene Voorwaarden 1. Over deze algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden betekenen de woorden "wij" en "ons" Filemaker International, en "u" betekent u als klant. In deze

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever.

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever. LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL Deze licentiebepalingen zijn een overeenkomst tussen u en de computerfabrikant die de software bij de computer levert, of de installateur

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN.

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN. Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen van K2B-Media. Laatste keer bijgewerkt: augustus 2005. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17178637 en zullen door

Nadere informatie