Dell servicebeschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dell servicebeschrijving"

Transcriptie

1 Dell servicebeschrijving Recycling van IT-bedrijfsmiddelen - EMEA Inleiding Dell biedt u graag de services voor wederverkoop en hergebruik van IT-bedrijfsmiddelen (de Service(s) ) aan in overeenstemming met deze servicebeschrijving (de Servicebeschrijving ). Uw offerte, bestelformulier of ander wederzijds geaccepteerd type factuur of orderbevestiging (waar van toepassing het "bestelformulier ) moet de naam bevatten van de service(s)en beschikbare service-opties die u hebt gekocht. Neem voor extra hulp of voor het aanvragen van een kopie van uw servicecontract(en) contact op met de technische support van Dell of met uw verkoopvertegenwoordiger. De omvang van deze service Dell biedt u graag de Services aan. Deze Service biedt een milieuvriendelijke en handige manier om computerapparatuur als afval te verwerken. De Service bestaat uit vier belangrijke elementen: (1) planning, (2) afhalen (3) verwerking en (4) rapportage. Definities en voorwaarden Voor de voorwaarden die in deze Servicebeschrijving worden gebruikt, gelden de volgende definities: a. "Inventaristag : een extern voorraadetiket dat door de klant op een artikel wordt bevestigd. b. Cognossement of Vrachtbrief : het document dat door het Dell-logistiekbedrijf aan de Klant worden geleverd bij ontvangst van de Apparatuur. Het Cognossement of de Vrachtbrief bevatten de logistiek-id en de Serienummers van alle Artikelen die worden afgehaald. c. Bevestiging van afvoer : het document dat door Dell aan de Klant wordt geleverd en waarin staat dat alle vaste schijven zijn gewist of vernietigd in overeenstemming met Sectie 3.b hieronder en dat alle overige Apparatuur is afgevoerd/gerecyled in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetten en regels van een land of staat. d. Dell-logistiekbedrijf :een logistiekbedrijf dat namens Dell optreedt op basis van instructies van Dell. e. Apparatuur : alle Artikelen die de Klant beschikbaar heeft voor afvoer. f. Apparatuurafrekeningsrapport : het document dat door Dell aan de Klant is geleverd bij voltooiing van de Services. Het Apparatuurafrekeningsrapport bevat informatie over elk van de Artikelen waarvoor deze Service werd geboden. g. Logistiek-id de unieke identificatiecode die Dell registreert voor elk artikel dat hieronder wordt opgehaald. h. Ophalen : het inzamelingsproces voor apparatuur op de locatie. i. Artikel : elke desktop- of draagbare computer (bv. laptop, notebook, netbook, enz.), monitor of printer. j. Serienummer : de unieke identificatiecode die de fabrikant aan elk artikel toewijst. k. Locatie : de door de klant aangewezen plaats waar het ophalen gebeurt. Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze Servicebeschrijving is aangegaan door de klant ( Klant ) en de Dell-eenheid die op de factuur voor de Klant wordt vermeld ( Dell ). Door deze Services bij Dell aan te schaffen, stemt de Klant ermee in gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden die in deze Servicebeschrijving zijn vermeld. Lees deze Servicebeschrijving zorgvuldig door en houd er rekening mee dat Dell de voorwaarden van deze Servicebeschrijving op elk gewenst moment kan wijzigen door een update te publiceren op 1 1 De URL brengt de Klant naar de wereldwijde webpagina voor servicecontracten van Dell, waar de Klant zijn geografische regio, de voorkeurstaal (indien van toepassing) zal selecteren, alsook het juiste bedrijfssegment bij welke de Klant de Service heeft gekocht (bv. Grote bedrijven, MKB en/of Publieke sector). Vervolgens kan de Klant het betreffende servicecontract selecteren om dit te kunnen doorlezen. U kunt ook contact opnemen met uw Dell contactpersoon voor hulp bij het opvragen van servicecontracten. IT Asset Recycling _February 2014 Page 1 of 6

2 Deze service wordt aangeboden met betrekking tot de door de klant ondertekende aparte hoofdserviceovereenkomst met Dell die expliciet verwijst naar services voor wederverkoop en hergebruik van IT-bedrijfsmiddelen en de Klant toestemming geeft om op grond daarvan deze Services te bestellen; of indien een dergelijke overeenkomst ontbreekt, de standaardverkoopvoorwaarden van Dell ( CTS )(samen de Hoofdserviceovereenkomst ), die beschikbaar zijn op 1 en hierbij bij wijze van referentie integraal zijn opgenomen. Ongeacht deze hoofdserviceovereenkomsten stemt de klant er, in geval van een onverzoenbaar conflict tussen de bepalingen in deze servicebeschrijving en de toepasselijke hoofdserviceovereenkomsten, mee in dat de bepalingen in deze servicebeschrijving, die zijn afgesproken na de bepalingen van de toepasselijke hoofdovereenkomst, van toepassing zijn. Voor Klanten in Europa, het Midden-Oosten of Afrika die de Service hebben gekocht via een wederverkoper en direct bij Dell, Servicebeschrijvingen en andere servicedocumenten van Dell die u mogelijk ontvangt van uw wederverkoper vormen geen overeenkomst tussen u en Dell, maar fungeren louter als beschrijving van de inhoud van de service die u bij uw wederverkoper aanschaft, uw verplichtingen als ontvanger van de service en de grenzen en limieten van dergelijke services. Als gevolg hiervan moet elke referentie aan de "Klant" in deze servicebeschrijving en in alle andere servicedocumenten van Dell in deze context worden beschouwd als een verwijzing naar u en zal elke verwijzing naar Dell alleen worden uitgelegd als een verwijzing naar Dell als serviceprovider die de Service namens uw wederverkoper aanbiedt. U hebt geen directe contractuele relatie met Dell met betrekking tot de hierin beschreven service. Om twijfel te voorkomen zij hier vermeld dat alle eventuele betalingsvoorwaarden of andere contractuele voorwaarden die door hun aard uitsluitend relevant zijn voor de directe relatie tussen een koper en een verkoper, niet op u van toepassing zijn. Deze voorwaarden zullen zijn zoals overeengekomen tussen u en uw wederverkoper. Verplichtingen van Dell 1. Planning. a. Ophalen. Dell wijst een Dell-logistiekbedrijf toe om de apparatuur op te halen en te verzenden. Het Dell-logistiekbedrijf zal contact opnemen met de klant om het aantal artikelen te bevestigen en elke locatie voor het ophalen te plannen op een onderling overeengekomen datum, van maandag tot vrijdag tijdens de lokale kantooruren (van tot uur lokale tijd). Het ophalen wordt meestal gepland voor een dag minimaal drie (3) werkdagen na de datum waarop contact is opgenomen. 2. Ophalen. Het Dell-logistiekbedrijf zal: a. Op de locatie komen, contact opnemen met de locatievertegenwoordiger van de klant en naar de ophaallocatie gaan; b. Het aantal Artikelen noteren dat van de Locatie wordt verwijderd; c. De apparatuur in bulk verpakken met pallets, verpakkingshoezen en krimpfolie (opmerking: de apparatuur wordt niet individueel in dozen verpakt zie de Verplichtingen van de klant); d. De klant een cognossement of vrachtbrief geven die de klant dient te ondertekenen voordat de locatie wordt verlaten; en e. De apparatuur vervoeren naar de verwerkingslocatie van Dell. 3. Verwerking. Wanneer de apparatuur is aangekomen op de Dell-locatie waar de apparatuur wordt verwerkt, zal Dell overgaan tot: a. Audit: 1) Noteer de logistiek-id voor elk Artikel in een inventaristraceringssysteem. 2) Noteer de volgende gegevens voor elke desktop of draagbare computer, monitor en printer in het Apparatuurafrekeningsrapport: merk, model, fabrikant, Serienummer, Inventartistag (indien van toepassing), en schermafmeting (indien van toepassing). 3) Noteer het volgende voor elke losse vaste schijf in het Apparatuurafrekeningsrapport: merk, modelnummer, fabrikant, serienummer (indien van toepassing). 4) Noteer het volgende voor alle overige Artikelen: een omschrijving die voldoende is om het Artikel te identificeren, de staat van het Artikel, de fabrikant, het Serienummer (indien van toepassing), het nummer van de inventaristag (indien van toepassing) en het gewicht van het Artikel. 5) Verwijder alle Inventaristags. IT Asset Recycling _February 2014 Page 2 of 6

3 b. Verwerking van harde schijven: 1) In drie (3) stappen gegevens wissen van werkende en correct geplaatste vaste schijven in elke desktopcomputer, personal computer of server die door Dell voor hergebruik is aangewezen. 2) Alle andere vaste schijven vernietigen en als afval verwerken conform alle geldende lokale provinciale en nationale wet- en regelgeving. c. Afvoer van apparatuur: alle Apparatuur die niet in aanmerking komt voor hergebruik, wordt uit elkaar gehaald en gerecycled, hergebruikt of afgevoerd door Dell conform alle geldende lokale provinciale en nationale wet- en regelgeving. 4. Rapportage. Dell levert de Klant binnen vijfendertig (35) werkdagen 2 na de Ophaaldatum per de volgende rapporten: a. Apparatuurafrekeningsrapport en b. Een bevestiging van afvoer, waarmee wordt bevestigd dat de inhoud van alle harde schijven is gewist of dat alle harde schijven zijn vernietigd conform Sectie 3.b hiervoor en dat de verwijdering/recycling van alle andere apparatuur was uitgevoerd conform de toepasselijke lokale provinciale en nationale wet- en regelgeving Verplichtingen van de klant 1. Algemeen. DE KLANT MAAKT BACK-UPS VAN ALLE GEGEVENS OF SOFTWARE DIE DE KLANT WIL HOUDEN VOORDAT DE APPARATUUR AAN DELL BESCHIKBAAR WORDT GESTELD. Service die wordt geleverd binnen het kader van deze Servicebeschrijving omvat niet het herstel van gegevens of software van de apparatuur. 2. Gegevensverwijdering. Deze service is niet bedoeld voor de afvoer van Apparatuur met vertrouwelijke, eigen, gevoelige of andere niet-openbare gegevens van de Klant. DE KLANT ZAL ALLE VERTROUWELIJKE, EIGEN, GEVOELIGE OF ANDERE NIET-OPENBARE GEGEVENS EN SOFTWARE VAN DERDEN VERWIJDEREN VAN ALLE APPARATUUR VOORDAT DE APPARATUUR DOOR HET DELL- LOGISTIEKBEDRIJF WORDT OPGEHAALD. 3. Ophalen. Voordat de apparatuur wordt opgehaald zal de klant: a. Op het moment waarop het ophalen wordt gepland informatie geven over alle mogelijke problemen met betrekking tot toegang tot de locatie of tijdbeperkingen. b. Alle losse opslagmedia (zoals cd's, dvd's en zip-drives) uit de Apparatuur verwijderen en bewaren; c. De apparatuur op elke locatie verzamelen op één locatie op de begane grond die redelijkerwijs goed toegankelijk is voor het Dell-logistiekbedrijf ( ophaallocatie ). d. Een locatievertegenwoordiger beschikbaar stellen die het Dell-logistiekbedrijf naar de apparatuur begeleidt. e. Alle apparatuur uitpakken/uit dozen halen en deze apparatuur duidelijk scheiden van apparatuur die niet dient te worden opgehaald (opmerking: als apparatuur door de klant is verpakt of in dozen is gedaan voordat de apparatuur wordt opgehaald, kan Dell eisen dat er een andere ophaaldatum wordt gepland, op kosten van de klant); en f. Controleren of de apparatuur alleen computerhardware bevat en geen andere producten, materialen, verpakkingen of dozen. 4. Garantie van de klant. De Klant vertegenwoordigt en garandeert het volgende: a. De Klant heeft goed en verkoopbaar eigendomsrecht voor de Apparatuur die vrij en vrijgegeven is van alle pandrechten, claims en belemmeringen van welke aard dan ook; b. De Klant heeft alle vertrouwelijke, exclusieve, gevoelige of andere niet-openbare gegevens van de Apparatuur verwijderd; 2 Bij ophalen in overzees gebieden, op eilanden en op andere vergelegen locaties duurt de rapportage langer. IT Asset Recycling _February 2014 Page 3 of 6

4 c. De Klant is is gerechtigd om dergelijke Apparatuur te verkopen en een dergelijke verkoop resulteert niet in een schending door de Klant van enige overeenkomst of uitspraak die bindend is voor de klant. Als de klant niet voldoet aan een of meer van zijn verplichtingen of garanties zoals beschreven in deze Servicebeschrijving, is Dell niet verplicht de services te leveren en is Dell niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit deze niet-voldoening voortvloeit. Er kunnen echter wel extra vergoedingen en onkosten aan de klant worden berekend voor eventuele extra tijd of materialen die Dell of haar leveranciers daarvoor hebben moeten gebruiken of voor verliezen of schade die Dell of haar leveranciers daardoor hebben geleden. Prijzen en betalingsvoorwaarden De Klant wordt per Artikel gefactuurd. Deze Service heeft een minimumorderhoeveelheid van tien (10) Artikelen (er kunnen geografische beperkingen van toepassing zijn). De prijs per artikel wordt vermeld in een offerte die door Dell wordt opgesteld en omvat de bijbehorende kabels, randapparatuur, dockingstations, poortreplicators, externe schijfeenheden, toetsenborden en muizen. Verschillende items worden verzameld, gewogen en gefactureerd volgens het tarief van één artikel per 18 kg (40 lbs) gewicht. Het Ophalen en/of recyclen van verpakkingen/dozen van de Klant vallen niet onder de kosten van deze service en hiervoor worden extra kosten berekend. De Klant stemt er hierbij mee in de prijs te betalen voor elk artikel conform de betreffende Dellorderbevestiging, evenals eventuele extra vergoedingen en kosten en bedragen die in deze Servicebeschrijving zijn vermeld. Aanvullende vergoedingen Services die door Dell worden geleverd voor artikelen boven het bestelde aantal worden gefactureerd volgens de prijs per artikel voor de gekoppelde service. De standaardtransportkosten zijn in de service inbegrepen. o Voor Artikelen die meer wegen dan 18 kg (40 lbs) kunnen aanvullende transportkosten worden berekend. o Voor het Ophalen van apparatuur in overzeese gebieden, op eilanden en op andere afgelegen locaties worden extra kosten in rekening gebracht. Als de Klant, de Locatie en/of de Apparatuur niet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in deze Servicebeschrijving, moeten de betreffende Services mogelijk opnieuw worden gepland en/of kunnen extra vergoedingen in rekening worden gebracht. Wanneer er beperkingen zijn ten aanzien van toegang, tijd of voertuigen, kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht. Wanneer het Dell-logistiekbedrijf apparatuur niet kan ophalen doordat de Klant of de Apparatuur niet klaar is op de afgesproken datum (bijvoorbeeld doordat de apparatuur voor het ophalen door de Llant is ingepakt), kan dat leiden tot extra kosten. De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten als er verkeerde apparatuur is aangewezen om te worden opgehaald. Belangrijke aanvullende informatie Niet overdraagbaar. De service is niet overdraagbaar door de klant. Dell-partners. Dell behoudt zich het recht voor om deze services, in zijn geheel of gedeeltelijk, door externe Serviceleveranciers te laten uitvoeren. IT Asset Recycling _February 2014 Page 4 of 6

5 Wijziging of annulering van de service. Om te voorkomen dat extra kosten in rekening worden gebracht, dient de klant wijzigingen of annuleringen twee (2) werkdagen voor de geplande datum voor de services te melden. Wanneer u de service wilt annuleren, dient u het verzoek daartoe naar het Dell-accountteam te sturen. Als de Klant een ophaalactie direct met het Dell-logistiekbedrijf heeft gepland, dient de Klant een annulering hiervan ook direct aan dit Dell-logistiekbedrijf door te geven. Geen retouren. Apparatuur die is opgehaald, kan niet worden geretourneerd. Geen verontreinigde producten. De service wordt niet geleverd voor apparatuur die verontreinigd is of is geraakt of waarvan wordt vermoed dat die verontreinigd is met chemicaliën, biologische agentia of andere substanties die niet wezenlijk deel uitmaken van de originele nieuwe apparatuur of anderszins geassocieerd zijn met normale kantooromgevingen. De Kant is aansprakelijk voor alle kosten en uitgaven met betrekking tot het niet informeren van Dell over een dergelijke verontreiniging. Eigendomsrecht en risico van verlies. Dell of het Dell-logistiekbedrijf draagt de risico's van verlies van of schade aan de Apparatuur nadat deze van de Ophaallocatie is verwijderd. Het eigendomsrecht wordt geacht te zijn overgegaan op Dell of het Dell-logistiekbedrijf nadat Dell of het Dell-logistiekbedrijf de apparatuur heeft ontvangen en in bezit heeft gekregen. Back-up maken van software/gegevens. Dell wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor elk herstel van gegevens of software op de Apparatuur van de hand (inclusief op elke door de Klant geleverde USBflashdrive). Commercieel redelijke beperkingen aan het bereik van de service. Dell kan weigeren de service te leveren als naar de mening van Dell de Apparatuur door staat, omvang of locatie een onredelijk groot risico vormt voor Dell of de Serviceleverancier van Dell of buiten het bereik van de Services valt. Dell is niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen in prestaties ten gevolge van oorzaken buiten zijn controle. Beperkingen van het wissen van gegevens. Met geen enkel proces kunnen gegevens op een harde schijf of computer zodanig worden verwijderd dat er geen restgegevens meer aanwezig zijn, zoals bij een nieuw product. Dell doet geen (i) aanbevelingen ten aanzien van de vereisten voor gegevensverwijdering door de klant of (ii) beweringen over de effectiviteit van een bepaalde methode voor het verwijderen van gegevens vergeleken met een andere methode. Voorwaarden en bepalingen. Alleen waar het specifiek de Services op grond van deze Servicebeschrijving betreft, en ondanks eventuele strijdige voorwaarden in de hoofdserviceovereenkomst, gelden de volgende voorwaarden en bepalingen: A. Garantie. Dell garandeert de Service met commercieel aanvaardbare zorg te zullen uitvoeren. Dell geeft geen andere garanties en wijst alle andere garanties en condities, zowel uitdrukkelijk als impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of condities betreffende de verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, van de hand. B. Beperking van aansprakelijkheid. De volgende beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor Duitsland, waar de bepekingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de Hoofdserviceovereenkomst van toepassing zijn. De aansprakelijkheid van Dell en haar Serviceleveranciers voor services die worden geleverd conform deze Servicebeschrijving, ook indien zij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke aansprakelijkheid, is te allen tijde onderhevig aan de volgende beperkingen en uitsluitingen: 1. Dell is in geen geval aansprakelijk (uit hoofde van een overeenkomst, onrechtmatig handelen of anderszins) voor een van de volgende zaken: I. winstderving, omzetverlies of voldoening aan vereisten van derden die mogelijk gelden voor gegevens op de apparatuur van de klant; II. gevolgschade, speciale schade, indirecte schade, incidentele schade of schadevergoedingen (indien van toepassing); III. enige claim van derden; of IT Asset Recycling _February 2014 Page 5 of 6

6 IV. enige schade voortvloeiend uit of samenhangend met beschadiging, verlies, onthulling of gebruik van gegevens, vertrouwelijke informatie of software van derden die de Klant niet heeft verwijderd van Apparatuur voordat de Klant dergelijke apparatuur door Dell heeft laten ophalen. 2. Dell's maximale en enige aansprakelijkheid (in overeenkomst, onrechtmatig handelen of anderszins) op grond van of in verband met enige claim wegens verlies van enig fysiek product van de Apparatuur zal in geen geval meer zijn dan het door de Klant betaalde bedrag onder deze Servicebeschrijving voor de afvoerservices voor het specifieke artikel. 3. De gezamenlijke aansprakelijkheid van Dell (uit hoofde van een overeenkomst, onrechtmatig handelen of anderszins) voor alle aansprakelijkheidsclaims op grond van of in verband met deze Servicebeschrijving binnen enig kalenderjaar zal niet meer zijn dan het totale bedrag aan vergoedingen dat de Klant binnen dat kalenderjaar heeft betaald of dient te betalen voor Services op grond van deze Servicebeschrijving. Dell beperkt niet haar aansprakelijkheid voor fraude, persoonlijk letsel of overlijden ten gevolge van nalatigheid van Dell, of voor enig ander verlies dat niet kan worden beperkt binnen de geldende wetgeving Wanneer de toepasselijke wetgeving enig deel van de beperking van de aansprakelijkheid in deze Servicebeschrijving verbiedt, stemmen de partijen ermee in dat deze aansprakelijkheid, zonder verdere actie van een van beide partijen, zodanig wordt gewijzigd dat deze zoveel mogelijk geldt als toegestaan door de toepasselijke wetgeving. IT Asset Recycling _February 2014 Page 6 of 6

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende:

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende: Servicebeschrijving Externe implementatie of replicatie van Dell EqualLogic FS7xxx Inleiding Dell biedt u graag de externe implementatie van één Dell EqualLogic FS7xxx of de implementatie van replicatie

Nadere informatie

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving Dell Servicebeschrijving 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST Advanced Network Monitoring: Het uitvallen van het netwerk of problemen met de prestaties van het netwerk kunnen aanzienlijke economische

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell System Track Services

Servicebeschrijving Dell System Track Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Servicebeschrijving Dell System Track Services Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de klant ) en de Dell-eenheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving Servicebeschrijving Dell Agile-adviesdiensten Inleiding De Agile-adviesdiensten van Dell (de "Dienst" of "Diensten" te noemen) zijn flexibel en gebaseerd op tijd. U profiteert van projectassistentie waarin

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen:

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen: Servicebeschrijving Managed VDI service van Dell Inleiding tot uw service De service Managed VDI van Dell (de "Service") is een Remote Management Service waarbij Dell de VDI-omgeving van klanten onderhoudt

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell Modular Services

Servicebeschrijving Dell Modular Services Servicebeschrijving Dell Modular Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de Klant ("u of Klant ) en Dell voor het ter beschikking stellen en het gebruik

Nadere informatie

Reparatievoorwaarden 1. Service en producten 1.1 Service 1.2 Onderdelen en arbeid 1.3 Serviceopties 1.3.1 Doe-het-zelfonderdelenservice

Reparatievoorwaarden 1. Service en producten 1.1 Service 1.2 Onderdelen en arbeid 1.3 Serviceopties 1.3.1 Doe-het-zelfonderdelenservice Reparatievoorwaarden BELANGRIJK: DEZE REPARATIEVOORWAARDEN ("OVEREENKOMST") VORMEN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN APPLE (ZOALS BESCHREVEN IN HET GEDEELTE "VOORWAARDEN PER LAND" VERDEROP) EN ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2011.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2011. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2011. 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle orders die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden - Nederland onder nummer: 57534195 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24469315 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk 2 Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk Ingangsdatum 13 april 2015 Algemene Voorwaarden. Ingangsdatum 1 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Internet - Telefonie - Televisie - Netwerk

Algemene Voorwaarden. Internet - Telefonie - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Internet - Telefonie - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Ingangsdatum 1 maart 2010 Versie NL_maart_2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Definities 4 3 Het Service Contract 9 4

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v.

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van NovaLock B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Deze garantie

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen ALGEMENE VOORWAARDEN Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen Ingeschreven onder dossiernummer 09075523 bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente HOOFDSTUK BEGRIPSBEPALINGEN Aanbieding: Aanvullende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA

Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA Versie januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst... Artikel 3. Gebruiksrecht / Licentievoorwaarden... Artikel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten Algemene voorwaarden van: Intervisors h.o.d.n. Intervisors Internet Zeeweg 119 1971 HA IJmuiden (AS 116-12) Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 341101840000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie