Handleiding UNIT4 Declaratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding UNIT4 Declaratie 15.2.1"

Transcriptie

1 Handleiding UNIT4 Declaratie

2 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus AT Veenendaal Telefoon algemeen: Telefoon Servicedesk: Fax: Copyright 2012 UNIT4 Accountancy B.V., Veenendaal, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNIT4 Accountancy B.V. De informatie in deze uitgave kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld, zijn alle in deze uitgave vermelde bedrijven, personen, gegevens en adressen fictief. Hoewel bij de uitgave van dit document de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt UNIT4 Accountancy B.V. deswege geen aansprakelijkheid. Alle in deze uitgave genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

3 INHOUDSOPGAVE 1. Declaratieproces 1 2. Systeemonderhoud Urenbeheer Urenbeheer - Algemeen Urenbeheer - Declaraties Urenbeheer - Standaardcliëntgegevens Urenbeheer - Kopieermasker Financiële administratie Financiële administratie - Doorboeken naar financiële administratie Structuur van een verkoopboek-exportbestand Financiële administratie - Financiële perioden Financiële administratie - Grootboekrekeningen Rollen Hoofddeclarant Kantoordeclarant Kantoorleider Activiteiten Activiteitgroepen Activiteitsubgroepen Activiteiten Activiteitenstructuur Activiteitsoorten Bepaling van het tarief en btw-percentage Bepaling van het tarief Bepaling van het btw-percentage Weekstaatmutaties invoeren Vastleggen Weekstaatmutatievenster Uren invoeren via de gewone methode Uren invoeren via de snelle methode Weekstaatmutaties importeren Weekstaatmutaties accorderen - definitief maken Accorderen Weekstaatmutaties definitief maken Overboeken Declaratiewijzigingsbasis Overboeken per kantoormedewerker Overboeken per cliënt Declarabel maken Declarabel maken per kantoormedewerker 63

4 9.2. Declarabel maken per cliënt Herreken bestede bedragen Voorschotten Voorschotmutaties genereren Voorschotmutaties bewerken Voorschotten factureren Voorschotmutatiehistorie Declaratie-adviezen genereren Declaratie-adviezen bewerken Tabblad Factuurregels Tabblad Factuurgegevens Tabblad Memo Tabblad Declaratienotities Tabblad Historie Tabblad Vermeld op factuur Bij- en afboeken Overboeken Declaratieteksten wijzigen Declaratie-adviezen overzetten Declaraties afdrukken Notaspecificaties afdrukken Nulfacturen Herstelafdruk factuur Facturen als pdf-bestand afdrukken en versturen Credit- en correctienota Een credit- of correctienota maken Exporteren naar verkoopboek Doorboeken naar financiële administratie Doorboeken naar meerdere financiële administraties Toevoegen van een financiële administratie Koppelen van de financiële administraties aan de vestigingen Financiële consequenties Exporteren van financiële consequenties Acceptgiro's afdrukken Incasso Incassobestand aanmaken Prijsafspraken Prijsafspraak toevoegen Prijsafspraak kopiëren Prijsafspraak koppelen aan cliënt 135

5 22. Overzichten Structuurvenster Algemene gegevens Mutatieoverzicht Bij- en afboeken Onderhanden werk Budgetbewaking Productiviteit Declaratiemodellen Een declaratiemodel toevoegen De opbouw bepalen van de activiteitenstructuur Het declaratiemodel koppelen aan de cliënt Archiveren Mutaties archiveren Mutaties dearchiveren Gearchiveerde mutaties verwijderen Overzicht Herstelprogramma's Herstel factuurtotalen Factuurstatus "Bezig met afdrukken" herstellen Voorschotstatus "Bezig met wijzigen" herstellen Voorschotstatus "Bezig met afdrukken" herstellen Voorschotstatus "Bezig met afdrukken pro forma" herstellen Controle - herstel onderhanden werk Herstel actuele datum (update actuele datum) Factuurbedragen t.b.v. de grid vullen Index 159

6 1. DECLARATIEPROCES Het invoeren van uren is de eerste stap die uitgevoerd moet worden om uiteindelijk te komen tot het verzenden van facturen en het doorboeken van de mutaties naar de financiële administratie. De onderstaande afbeelding geeft dit declaratieproces weer. Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 1 van 160

7 De uren van een medewerker worden door de medewerker zelf of door iemand anders ingevoerd (1). Ook is het mogelijk om uren te importeren die vastgelegd zijn in een ander Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 2 van 160

8 pakket dan UNIT4 Declaratie. Het importeren is echter alleen mogelijk als de gegevens worden aangeleverd in een door UNIT4 Accountancy bepaalde opmaak. Zolang de weekstaatmutaties nog niet definitief gemaakt zijn, kunnen deze nog gewijzigd worden (2). Vervolgens moeten de weekstaatmutaties definitief gemaakt worden, waarbij u kunt aangeven dat medewerkers hun mutaties eerst accorderen (3). Nadat de weekstaatmutaties definitief gemaakt zijn, kunnen deze door de kantoorleider, kantoordeclarant of hoofddeclarant declarabel gemaakt worden. Daarbij is het mogelijk om de mutaties declarabel te maken per medewerker of per cliënt (4). Voor de declarabel gemaakte mutaties kunnen vervolgens de declaratie-adviezen gemaakt worden (5). De declaratie-adviezen worden door de verantwoordelijke medewerker beoordeeld en kunnen nog worden aangepast (6). Ook is het in deze fase mogelijk proforma-facturen af te drukken. Verder kunnen in deze fase de voorschotten, die eerder zijn ingevoerd en gefactureerd (A tot en met C), verrekend worden (D). Vervolgens worden de declaratie-adviezen overgezet waardoor de declaraties definitief worden (7). De definitieve declaraties kunnen daarna afgedrukt en verzonden worden (8 en 9). Ten slotte kunnen de mutaties naar de financiële administratie geëxporteerd worden (10). Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 3 van 160

9 2. SYSTEEMONDERHOUD Voordat u met UNIT4 Declaratie kunt werken, moet een aantal systeeminstellingen opgegeven worden. Dit zal in de regel door een van onze consultants uitgevoerd worden. Mocht het later nodig zijn de systeeminstellingen te wijzigen, dan kunt u dit doen via de knop en dan Onderhoud, Systeemonderhoud Urenbeheer Urenbeheer - Algemeen OLA instellingen Als u werkt met optisch leesbare acceptgiro s (OLA), dan selecteert u het veld Geactiveerd en vult u in het veld Standaard-ten-gunste-van-rekening het betreffende (Post)bankrekeningnummer in. Tariefwijziging Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 4 van 160

10 Via de knop kunt u voor meerdere medewerkers en/of tariefgroepen in één keer het tarief wijzigen. U kunt de tarieven ook wijzigen via de jaarwissel (zie "Wijzig tarieven"). Voortgangsbewaking weekstaat instellingen Als een medewerker de uren voor een week heeft ingevoerd, dan kan hij zijn ingevoerde uren accorderen, waarmee hij aangeeft dat het ingevoerde aantal uren juist is. Dit ingevoerde aantal kan afwijken van de normuren die een medewerker per week heeft, bijvoorbeeld omdat de medewerker overuren, die in een eerdere week gemaakt zijn, als tijd-voor-tijd opneemt. De hoofd- of kantoordeclarant weet dan door het accorderen dat deze medewerker geen uren voor deze week meer hoeft in te voeren. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid dat medewerkers hun uren kunnen accorderen, dan selecteert u de optie Accorderen weekstaten. Als dit veld geselecteerd is, dan verschijnt in het weekstatenvenster (zie "Weekstaatmutatievenster" op pagina 35) de knop. Alleen productieve activiteiten op cliënten vastleggen Het is mogelijk dat tijdens het invoeren van urenmutaties een extra controle plaatsvindt die ervoor zorgt dat een medewerker niet meer een niet-productieve activiteit voor een cliënt kan invoeren. Om deze extra controle te activeren, selecteert u de optie Alleen productieve activiteiten op cliënten vastleggen. Als deze controle geactiveerd is, dan is het niet meer mogelijk om tijdens het invoeren van uren voor een cliënt nietproductieve activiteiten te selecteren of in te voeren. Als u het veld Alleen productieve activiteiten op cliënten vastleggen selecteert en er zijn al niet-productieve uren geboekt op cliënten, dan krijgt u tijdens het definitief maken van de uren de foutmelding "Actie afgebroken! De combinatie van activiteit/client is ongeldig". Om de uren alsnog definitief te kunnen maken, hebt u twee mogelijkheden: u wijzigt de betreffende urenmutaties, of u zet de selectie van het bovengenoemde veld uit totdat de uren definitief gemaakt zijn. Uren die ingevoerd worden nadat het veld Alleen productieve activiteiten op cliënten vastleggen geselecteerd is, kunnen niet meer bovengenoemde foutmelding genereren. Bij het vastleggen van uren is standaard het huidige fiscale jaar ingevuld. U kunt ervoor kiezen dit fiscale jaar bij het vastleggen van uren niet automatisch te laten vullen. Daarvoor kunt u het veld Fiscaal jaar niet automatisch vullen aanzetten. Gebruikers moeten het fiscale jaar bij het vastleggen van de uren nu handmatig invullen. U moet over beheerdersrechten beschikken om deze actie uit te voeren Urenbeheer - Declaraties Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 5 van 160

11 Declaraties Unieke nummering systeemwijd U kunt aan de database van UNIT4 Business Suite per vestiging een financiële administratie koppelen. Hierdoor is het mogelijk de facturen en financiële consequenties door te boeken naar dagboeken per vestiging. Dit is van belang als een vestiging haar eigen financiële administratie voert. Op deze wijze is het bijvoorbeeld mogelijk om per vestiging de openstaande posten te bewaken. Wilt u per vestiging een doorlopende budget-, declaratie- en factuurnummering hebben, dan moet u het veld Unieke nummering systeemwijd niet selecteren. Is dit veld wel geselecteerd, dan kan het voorkomen dat bijvoorbeeld de facturen van een bepaalde vestiging niet doorlopend genummerd zijn. Budgetnummer / Declaratienummer / Factuurnummer Hier geeft u aan vanaf welk budget-, declaratie- en factuurnummer de automatische nummering in UNIT4 Declaratie moet starten. Aantal afdrukken In dit veld geeft u het aantal afdrukken per factuur op. Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 6 van 160

12 Declaratiegroepering In dit veld geeft u de standaardvolgorde van de mutaties op de factuur aan. Binnen de declaratie is dit nog te wijzigen. Als u klikt op, dan verschijnt het volgende venster waarin u drie groeperingniveau s kunt aangeven: Op niveau 1 kunt u groeperen op jaar, project of cliënt, of u kunt aangeven dat de mutaties niet gegroepeerd moeten worden. De groepeermogelijkheden die u vervolgens op niveau 2 en niveau 3 hebt, zijn afhankelijk van de keuze die u op het hogere niveau hebt gemaakt. Declaratiewijzigingsbasis In UNIT4 Declaratie kunt u over-, bij- en afboeken op basis van uren of op basis van bedrag. U geeft in dit veld aan op welke basis standaard voor alle cliënten en projecten moet worden over-, bij- en afgeboekt. Door het selecteren van de optie: bedrag kunt u bedragen over-, bij- en afboeken. Deze optie is standaard; uren kunt u uren over-, bij- en afboeken. Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 7 van 160

13 Als u hiervan op cliëntniveau wilt afwijken, dan geeft u dit bij de cliënt op via Relatiebeheer, groep Algemeen en dan Cliënten" ("Cliënten Cliënten") bij het onderdeel "Uren" in het tabblad Algemeen. Wilt u op projectniveau hiervan afwijken, dan wijzigt u dit via Relatiebeheer, Projecten" in het tabblad Uren. Update actuele datum De actuele datum is de datum waarop gedeclareerde activiteiten uit het onderhanden werk worden verwijderd. Door het selecteren van dit veld wordt de actuele datum automatisch bijgewerkt bij het afdrukken van een declaratie. Hierdoor wordt ook het onderhanden werk pas bijgewerkt op het moment dat u de declaratie afdrukt. Selecteert u dit veld niet, dan wordt de actuele datum van de factuur genomen; deze geeft u op tijdens het genereren van declaratie-adviezen (Declaraties, groep Declaratie, Genereren declaratie-adviezen). Altijd declareren per project Dit veld selecteert u als per project een factuur gemaakt moet worden. Dit houdt in dat een cliënt meerdere facturen krijgt als er bij de betreffende cliënt voor meerdere projecten is gewerkt. Nulfacturen afdrukken In UNIT4 Declaratie kunt u te maken krijgen met facturen die een eindsaldo hebben van 0,- (de zogenoemde nulfacturen). Door het selecteren van dit veld geeft u aan dat nulfacturen afgedrukt moeten worden. In UNIT4 Declaratie zijn er drie situaties mogelijk waardoor nulfacturen kunnen ontstaan. Om deze toe te lichten nemen wij als voorbeeld een declaratie-advies met 5 mutaties en een te declareren bedrag van 1000,-. De 5 mutaties zijn verdeeld over 2 activiteitgroepen: 2 mutaties voor de activiteitgroep "Administratieve diensten" voor in totaal 250,- en 3 mutaties voor de activiteitgroep "Advisering" voor in totaal 750,-. Situatie 1 Het gehele bedrag van 1000 wordt afgeboekt. Als u het veld Nulfacturen afdrukken niet selecteert, dan wordt deze factuur niet afgedrukt. Daarnaast worden de mutaties niet doorgeboekt naar het verkoopboek. Situatie 2 Er wordt op de activiteitgroep "Administratieve diensten" 250 bijgeboekt en op de activiteitgroep "Advisering" 1250 afgeboekt. Als u het veld Nulfacturen afdrukken niet selecteert, dan wordt deze factuur niet afgedrukt. Verder worden de mutaties wel doorgeboekt naar het verkoopboek. Situatie 3 Er wordt een voorschot van 1000 verrekend. In deze situatie wordt altijd een nulfactuur afgedrukt, ook als u het veld Nulfacturen afdrukken niet selecteert. Tevens worden de mutaties doorgeboekt naar het verkoopboek. Notaspecificatie afdrukken bij factuur Als u deze optie selecteert, dan wordt bij het afdrukken van een factuur automatisch de bijbehorende specificatie afgedrukt. Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 8 van 160

14 Gearchiveerd t/m datum In UNIT4 Declaratie kunt u via Uren, groep Onderhoud, Archiveren en dan Archiveren mutaties mutaties archiveren. Het voordeel hiervan is dat de performance verbeterd wordt omdat het aantal mutaties waarmee gewerkt wordt, beperkt kan blijven. Als u een zoekopdracht uitvoert, dan hoeft niet meer gekeken te worden in alle gegevens van bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaar, maar alleen in de gegevens van de laatste drie jaar. De datum tot en met wanneer de gegevens gearchiveerd zijn, wordt in het veld Gearchiveerd t/m datum aangegeven. Tekstverwerker factuurlay-outs Versie tekstverwerker U kunt de versie van de door u gewenste tekstverwerker voor factuurlay-outs in UNIT4 Business Suite vastleggen. Als u deze optie gebruikt, worden facturen in de stijl van de gekozen tekstverwerker afgedrukt. In het veld Versie tekstverwerker hebt u het de keuze uit: MS Office 2007 of nieuwer MS Office 2003 of ouder WordPerfect Factuurafhandeling U kiest hier uit de volgende opties om facturen af te handelen: Word-document: de factuur wordt als Word-document verwerkt zodat u deze bijvoorbeeld per post kunt versturen. Tot versie was dit de enige optie om een factuur af te drukken. /PDF: de factuur wordt als Word-document verwerkt waarna deze naar pdf wordt omgezet. De factuur wordt naar het adres van de contactpersoon gezonden die bij het veld Verzenden aan in de cliëntkaart is geregistreerd (zie volgende afbeelding). /PDF + UBL: de factuur wordt als Word-document verwerkt waarna deze wordt omgezet naar pdf. De factuur wordt naar het adres van de contactpersoon gezonden die bij het veld Verzenden aan in de cliëntkaart is geregistreerd, inclusief het UBL-bestand (zie volgende afbeelding). Het UBLbestand kan worden gebruikt om de factuurgegevens in andere applicaties in te lezen. Client portal/pdf: de factuur wordt als Word-document verwerkt waarna deze wordt omgezet naar pdf. De factuur wordt ter kennisgeving naar de client portal gestuurd van de cliënt. Client portal/pdf + UBL: de factuur wordt als Word-document verwerkt waarna deze wordt omgezet naar pdf. De factuur en het UBL-bestand worden naar de client portal gestuurd van de cliënt. Het UBL-bestand kan worden gebruikt om de factuurgegevens in andere applicaties in te lezen. Sluit als u een versie hebt geselecteerd het venster af met de knop. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u in de meeste gevallen ook de templates voor de factuurlay-outs aanpassen. U kunt anders geen facturen meer afdrukken. Wij raden u daarom aan deze optie alleen te gebruiken na advies van onze servicedesk of van een Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 9 van 160

15 UNIT4-consultant. Als uw huidige lay-out voldoet, kunt u het beste met de bestaande instellingen blijven werken. opslaan als concept U kunt dit veld alleen aanvinken als u bij Factuurafhandeling kiest voor de opties E- mail/pdf of /PDF +UBL. De met factuur wordt dan als concept in Outlook bewaard Urenbeheer - Standaardcliëntgegevens Als u een cliënt toevoegt, dan moet u altijd bij de cliënt de velden Btw-groep, Kantoorleider, Kantoordeclarant en Periode-indeling invullen. U kunt ervoor zorgen dat deze velden automatisch gevuld worden. Daarvoor vult u in dit venster de betreffende velden in. Dit is met name zinvol als bij alle cliënten dezelfde waarde ingevuld kan worden (bijvoorbeeld als er maar één kantoorleider is). Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 10 van 160

16 Urenbeheer - Kopieermasker U kunt voor alle gebruikers een zogenoemd kopieermasker vastleggen. Een kopieermasker maakt het mogelijk om tijdens het "snel invoeren" van uren via de knop een aantal gegevens te kopiëren naar de volgende regel. In dit venster geeft u per veld aan of de ingevoerde waarde standaard voor alle gebruikers meegenomen moet worden naar de volgende regel. Per gebruiker kunt u hiervan afwijken. Daarvoor gaat u via Personele gegevens, groep Algemeen, Gebruikers ("Gebruikers Gebruikers") naar het onderdeel "Instellingen" en selecteert daar het tabblad Kopieermasker Financiële administratie Financiële administratie - Doorboeken naar financiële administratie Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 11 van 160

17 Doorboeken naar financiële administratie Verkoopboek naar In het veld Verkoopboek naar kunt u het financiële pakket waarnaar de mutaties geëxporteerd moeten worden, selecteren. Aan de keuzelijst in dit veld is "Algemeen (CSV)" toegevoegd. Als u een standaard export wilt doen, moet u deze module kiezen. Bestandsnaam In dit veld vult u de schijflocatie in waar het exportbestand opgeslagen wordt, bijvoorbeeld C:\Export\bestandsnaam.csv. Dagboek verkopen Hier vult u het nummer van het verkoopboek in waarnaar de mutaties geëxporteerd worden. Memoriaal U kunt hier het nummer van het memoriaalboek invullen. Dit veld verschijnt alleen als u in het veld Verkoopboek naar de optie 'UNIT4 Multivers/Accounting' hebt geselecteerd. Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 12 van 160

18 Transactienummer Dit veld toont het nummer van het laatstaangemaakte journaalpostnummer in UNIT4 Declaratie ten behoeve van het exporteren. Als u bij Verkoopboek naar "Algemeen (CSV)" of "Algemeen (tekstbestand )" hebt geselecteerd, kunt u dit veld niet wijzigen. Boekjaar Hier vult u het boekjaar in waarop de te exporteren mutaties betrekking hebben. U kunt het boekjaar ook automatisch laten vullen via de jaarwissel (zie "Jaar verkoopboek"). UNIT4 Multivers/Accounting administratienummer Dit veld is alleen aanwezig als u in het veld Verkoopboek naar de optie 'UNIT4 Multivers/Accounting BC' geselecteerd hebt. U vult hier het nummer in van de administratie in UNIT4 Multivers of UNIT4 Accounting waarnaar de mutaties geëxporteerd worden (het administratienummer moet voorafgegaan worden door de letters MVL). Met de knop test u de verbinding met de administratie. Controle export UNIT4 Multivers/Accounting In dit veld geeft u aan of en hoe de gegevens die geëxporteerd worden, moeten worden gecontroleerd. U hebt hierbij de volgende opties: Geen controle Er vindt geen controle plaats. Als tijdens het doorboeken blijkt dat niet alle gegevens gevuld zijn (bijvoorbeeld het debiteurennummer of het periodenummer), dan wordt het exporteren afgebroken. Hierdoor is het mogelijk dat slechts een deel van de transacties geëxporteerd zijn. Controleer vooraf alle transacties Voordat de transacties worden geëxporteerd, wordt gecontroleerd of alle gegevens gevuld zijn (bijvoorbeeld het debiteurennummer of het periodenummer). Als blijkt dat er fouten zijn in de te exporteren transacties, dan worden deze op een overzicht getoond en wordt geen enkele transactie geëxporteerd. U kunt de fouten in UNIT4 Accounting of UNIT4 Multivers corrigeren waarna u het exporteren opnieuw kunt uitvoeren. Controleer per transactie Per transactie wordt gecontroleerd of alle gegevens gevuld zijn. Is dit het geval, dan wordt de transactie geëxporteerd. Zijn bij de transactie niet alle gegevens gevuld (bijvoorbeeld het debiteurennummer of het periodenummer), dan wordt de betreffende transactie niet geëxporteerd. Op het eind verschijnt er een overzicht met de gevonden fouten. U kunt de fouten in UNIT4 Accounting of UNIT4 Multivers corrigeren waarna u het exporteren opnieuw kunt uitvoeren. Financiële consequenties Gebruik financiële consequenties Als u dit veld selecteert, dan worden de financiële consequenties van onder meer het definitief maken van declaraties en herrekenen van mutaties geëxporteerd naar het dagboek dat u opgegeven hebt bij het veld Dagboek financiële consequenties. Dagboek financiële consequenties Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 13 van 160

19 Dit veld is alleen actief als u het veld Gebruik financiële consequenties geselecteerd hebt. U vult hier het dagboeknummer in waarnaar de financiële consequenties van onder meer het definitief maken van declaraties en herwaarderen geëxporteerd moeten worden. U kunt aan de database van UNIT4 Business Suite per vestiging een financiële administratie koppelen. Hierdoor is het mogelijk de facturen en financiële consequenties door te boeken naar dagboeken per vestiging. Dit is van belang als een vestiging haar eigen financiële administratie voert. Op deze wijze is het bijvoorbeeld mogelijk om per vestiging de openstaande posten te bewaken (zie "Doorboeken naar meerdere financiële administraties" op pagina 122) Structuur van een verkoopboek-exportbestand De structuur van een standaardexport van het verkoopboek (van belang voor systeembeheerders) ziet er als volgt uit: Naam Datatype Opmerkingen Date String Datum van de factuur InvoiceNo Integer Factuurnummer AccountNo String Grootboeknummer Description String Factuuromschrijving Amount Float Bedrag Amount* Float Bedrag vreemde valuta* Daybook String Dagboek Period Integer Periodenummer MemoNo String Tegenrekening CostSection String Kostenplaats InvoiceCredit String Type factuur 01 = credit\correct 02 = factuur InvoiceDetailType String Invoice type D = Dagboek M = Memoriaal BankNumber String Bankrekeningnummer ProjectNumber String Projectnummer InvoiceType String Soort factuur = Factuur 0 = Factuur 5 = Voorschot 4 = Verrekende voorschot 6 = Kredietbeperking 3 = Korting 2 = Btw PaymentFeature String Betalingskenmerk * Momenteel niet in gebruik Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 14 van 160

20 Financiële administratie - Financiële perioden In dit tabblad vult u de financiële perioden in die noodzakelijk zijn voor het genereren van declaratie-adviezen. Met de toetsencombinatie CTRL+INSERT of de optie "Toevoegen meerdere perioden" van het snelmenu kunt u in één keer voor het hele jaar alle perioden aanmaken. Stel dat u alle perioden voor 2010 wilt toevoegen, dan vult u als Begindatum in, als Periodenummer geeft u 1 op en bij Jaar vult u 2010 in. Vervolgens geeft u aan of u per vier weken, per maand of per kwartaal factureert. Klik ten slotte op de knop om de perioden toe te voegen. Hebt u al een periode van een jaar toegevoegd (bijvoorbeeld januari 2010) en hebben er in deze periode al mutaties plaatsgevonden, dan kunt u die periode niet meer verwijderen. Om toch in één keer de resterende perioden te kunnen aanmaken, vult u in het veld Begindatum in en in het veld Periodenummer de periode waarmee moet worden begonnen (als u de maanden februari tot en met december wilt aanmaken, dan is dit periode 2). Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 15 van 160

21 Voegt u de perioden toe via de jaarwissel, klik dan op te voegen. om de perioden toe Financiële administratie - Grootboekrekeningen Hier vult u de grootboekrekeningnummers in die gebruikt moeten worden bij het exporteren van de mutaties.dit houdt in dat er voor alle activiteitgroepen één grootboekrekening gebruikt wordt. U kunt echter ook voor elke activiteitengroep (zie "Activiteitgroepen" op pagina 21) een grootboekrekening opgeven (Uren, groep Algemeen, Activiteiten en dan Activiteitgroepen). Via de knop, de F2-toets of de optie "Wijzigen" in het snelmenu kunt u het grootboekrekeningnummer bij de betreffende omschrijving invullen. Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 16 van 160

22 3. ROLLEN Welke handelingen een medewerker mag uitvoeren in UNIT4 Declaratie wordt onder meer bepaald door de rol die de betreffende medewerker in UNIT4 Declaratie vervult. Hierbij onderscheiden wij de volgende rollen: kantoordeclarant. Dit is degene die binnen de organisatie mag declareren; hoofddeclarant. Dit is degene die binnen de organisatie de taken van een of meer kantoordeclaranten mag overnemen; kantoorleider. Dit is degene die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor een aantal cliënten. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat een gewone medewerker declareert. Alleen kantoorleiders, hoofddeclaranten en kantoordeclaranten mogen dit doen. Bij de cliënt geeft u via Relatiebeheer, groep Algemeen, Cliënten ("Cliënten Cliënten") bij het onderdeel "Uren" in het tabblad Algemeen in de velden Kantoorleider en Kantoordeclarant op aan welke kantoorleider en kantoordeclarant de cliënt gekoppeld is. Alleen de kantoorleider en kantoordeclarant die u bij de cliënt invult, mogen declareren. Tevens mag de hoofddeclarant, waaraan de kantoordeclarant gekoppeld is, declareren Hoofddeclarant Via de hoofddeclarant bepaalt u welke gebruiker de taken van een of meer kantoordeclaranten mag uitvoeren. Dit biedt het voordeel dat op een eenvoudige wijze de werkzaamheden van een kantoordeclarant overgenomen kunnen worden door een andere gebruiker. Als bijvoorbeeld de kantoordeclarant gedurende een langere periode afwezig is en u wilt de uren definitief maken van de medewerkers die gekoppeld zijn aan deze kantoordeclarant, dan hoeft u niet bij de gebruikers de kantoordeclarant te wijzigen. U hoeft er alleen voor te zorgen dat deze kantoordeclarant gekoppeld is aan de juiste hoofddeclarant. Deze kan op zijn beurt dan de uren definitief maken. Via Uren, groep Algemeen, Declaranten en dan Hoofddeclaranten komt u in het venster waar de aanwezige hoofddeclaranten getoond worden. Door het gebruik van de knop, de INSERT-toets of de optie "Toevoegen" komt u in het volgende venster: Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 17 van 160

23 Omschrijving Hier vult u de omschrijving van de hoofddeclarant in. Gebruiker In dit veld selecteert u de gebruiker die de rol van hoofddeclarant vervult. Als u vervolgens op de knop klikt, dan verschijnt het tabblad Kantoordeclaranten. In dit tabblad selecteert u de kantoordeclaranten die aan deze hoofddeclarant gekoppeld moeten worden Kantoordeclarant Via Uren, groep Algemeen, Declaranten en dan Kantoordeclaranten komt u in het venster waar de aanwezige kantoordeclaranten getoond worden. Door het gebruik van de knop, de INSERT-toets of de optie "Toevoegen" in het snelmenu kunt u kantoordeclaranten toevoegen. Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 18 van 160

24 Omschrijving Hier vult u de omschrijving van de kantoordeclarant in. Gebruiker In dit veld selecteert u de gebruiker die de rol van kantoordeclarant vervult. Persoonsnummer Dit veld is alleen relevant als u werkt met UNIT4 Accounting en gebruikmaakt van de UNIT4 Business Connector. Alle cliënten in UNIT4 Declaratie die vallen onder deze kantoordeclarant krijgen dit persoonsnummer. De omschrijving die u hier invult, vindt u in UNIT4 Accounting terug bij de debiteuren in het tabblad Basis II in het veld Vertegenwoordiger. Als u vervolgens op de knop klikt, dan verschijnt het tabblad Hoofddeclaranten. In dit tabblad selecteert u de hoofddeclarant waaraan deze kantoordeclarant gekoppeld moeten worden Kantoorleider Via Uren, groep Algemeen, Declaranten en dan Kantoordleiders komt u in het venster waar de aanwezige kantoorleiders getoond worden. Door het gebruik van de knop, de INSERT-toets of de optie "Toevoegen" in het snelmenu kunt u kantoorleiders toevoegen. Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 19 van 160

25 Omschrijving Hier vult u de omschrijving van de kantoorleider in. Vestiging U selecteert hier de vestiging waarvan deze kantoorleider deel uitmaakt. Via Organisatie, groep Organisatie, Vestigingen zijn deze vestigingen toegevoegd. Ook kunt u hier via de knop vestigingen toevoegen., de INSERT-toets of de optie "Toevoegen" in het snelmenu Gebruiker In dit veld selecteert u de gebruiker die de rol van kantoorleider vervult. Handleiding UNIT4 Declaratie Pagina 20 van 160

Handleiding UNIT4 Declaratie 17.2.1

Handleiding UNIT4 Declaratie 17.2.1 Handleiding UNIT4 Declaratie 17.2.1 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 14.2.0

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 14.2.0 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 14.2.0 Oktober 2011 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 Fax: 0318-581610

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.1

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.1 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.1 November 2014 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com Selfservicesite:

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0

Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0 Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Copyright 2010 UNIT4 Accountancy B.V., Veenendaal, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Audition 9.0

Wijzigingen UNIT4 Audition 9.0 Wijzigingen UNIT4 Audition 9.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 Fax: 0318-581610 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.6

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.6 Handleiding UNIT4 DataCollector 2.6 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken

Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken Versie 3.0 06-07-2015 Inhoudsopgave Stap 1. Module Vaste prijsafspraken... 2 Stap 2. Toevoegen VPA-template... 2 Stap 3. Vastleggen definitie VPA-template... 2

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1 Augustus 2013 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.0.248 / 17.2.0

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.0.248 / 17.2.0 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.0.248 / 17.2.0 November 2014 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Per 1 oktober 2012 wijzigt het hoge btw-tarief van 19% naar 21%. Diensten met een hoog btw-tarief die voor deze datum zijn verleend moeten, ongeacht

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

Een nieuwe creditnota maken

Een nieuwe creditnota maken Een nieuwe creditnota maken In Kleos kunt u twee soorten creditnota's maken: een creditnota mét en zonder rollback. Een creditnota met rollback zorgt ervoor dat een eerder aangemaakte declaratie volledig

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie

Primaccount FiscaalManager migreren naar Unit4 Fiscaal Gemak

Primaccount FiscaalManager migreren naar Unit4 Fiscaal Gemak Primaccount FiscaalManager migreren naar Unit4 Fiscaal Gemak Versie 1.5 18 februari 2016 Unit4 Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren

Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren Verschotten worden in Kleos bij een dossier als declaratieonderdeel ingevoerd. Zodra u een nieuwe declaratie voor het dossier aanmaakt, kunt u de op het dossier

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Versie: 1.0 Datum: 14 augustus 2012 Auteur: T.M. Vink / H. Kroezen Afdeling: Centric Logistic Solutions Wijziging algemene btw-tarief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Unit4 Business Suite. Wijzigingen

Unit4 Business Suite. Wijzigingen Unit4 Business Suite Wijzigingen 18.0.1 Unit4 Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com Selfservicesite:

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Handleiding voor de urenmodule

Handleiding voor de urenmodule Handleiding voor de urenmodule Deze handleiding gaat over het gebruik van de urenmodule. Handleiding voor de urenmodule e-boekhouden.nl Inhoud 1. Configuratie... 2 1.1 Uren > Configuratie > Projecten...

Nadere informatie

8 Projecten. 8.1 Winstneming op Projecten

8 Projecten. 8.1 Winstneming op Projecten 8 Projecten 8.1 Winstneming op Projecten Door een wetswijziging geldt sinds 1 januari 2007 bij de waardering van onderhanden werk en opdrachten het volgende: U activeert voortaan ook het zogenoemde constante

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service F A C T U R A T I E Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota

Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota maken U kunt ten allen tijden een dossiergebonden voorschotnota aanmaken, ook als u via de modules Activiteiten en/of Dossiers (verschotten) nog geen declarabele

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.2.0

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.2.0 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.2.0 November 2013 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com Selfservicesite:

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Afletteren debiteuren 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Afletteren debiteuren... 3 Ontvangst van het bedrag op een bankrekening... 4 Zie ook de handleiding "Bankmutaties"...

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

MINOX Urenadministratie

MINOX Urenadministratie MINOX Urenadministratie 2 Introductie Vanaf 1983 houdt MINOX Software zich bezig met het ontwikkelen van administratieve software voor accountants- en administratiekantoren en voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren Een goed inzicht in de openstaande debiteuren is van groot belang voor uw praktijkvoering. Veel debiteuren kan duiden op een hoge omzet (en is positief). Daarentegen kan een hoge debiteurenstand ook duiden

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 1 Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 Het wijzigen van het hoge Btw-tarief per 01-10-2012 1 UNIT4 heeft voor UNIT4 Multivers een speciale wizard ontwikkeld voor

Nadere informatie

Een nieuwe eigen bijdrage-nota maken

Een nieuwe eigen bijdrage-nota maken Een nieuwe eigen bijdrage-nota maken U kunt ten allen tijden een dossiergebonden eigen bijdrage-nota aanmaken, ook als u via de modules Activiteiten en/of Dossiers (verschotten) nog geen declarabele onderdelen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht:

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht: Hoofdstuk 1 Voorschot verwerken Sommige verzekeraars werken met voorschotten. Ze betalen dan (een deel van) het gedeclareerde bedrag, of een vast bedrag. Hoe u een voorschot moet verwerken in uw boekhouding,

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen:

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen: Hoofdstuk 1 D-Pay instellen en gebruiken D-Pay is een declaratiesysteem voor paramedici die gebruik maken van Intramed. D-Pay is eenvoudig te koppelen aan Intramed en neemt het complete declaratieproces

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Twinfield en btw. Twinfield v6.9. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Twinfield en btw. Twinfield v6.9. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield en btw Twinfield v6.9 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding Organizer 16.2.0

Handleiding Organizer 16.2.0 Handleiding Organizer 16.2.0 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

BTW verhoging naar 21%

BTW verhoging naar 21% 1 BTW verhoging naar 21% Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr. NL8218.87.920.B.01

Nadere informatie

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn:

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn: Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

In deze handleiding vindt u alle informatie over de urenmodule van e-boekhouden.nl.

In deze handleiding vindt u alle informatie over de urenmodule van e-boekhouden.nl. Handleiding Uren 1 Uren In deze handleiding vindt u alle informatie over de urenmodule van e-boekhouden.nl. 1.1 Configuratie U kunt in e-boekhouden.nl uw uren registreren en factureren. Voordat u de urenmodule

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Handleiding. invoeren werkbriefje

Handleiding. invoeren werkbriefje Handleiding invoeren werkbriefje Waar kun je een werkbriefje invoeren Nadat je bent ingelogd in my.tentoo ga je naar Werkbriefjes en klik je op Invoeren. Je krijgt dan het onderstaande scherm te zien.

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Verlofregistratie. Handleiding

Verlofregistratie. Handleiding Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding De Voorkant B.V. Telefoon: +31-(0)33-4557485 Astronaut 22D Fax: +31-(0)33-4557486 3824 MJ Amersfoort Email: info@devoorkant.nl Nederland Info: www.devoorkant.nl Gebruikershandleiding datum: september 2012

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

subset: urenadministratie en declareren (factureren)

subset: urenadministratie en declareren (factureren) Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software subset: urenadministratie en declareren (factureren) Versie 2.1 September 2016 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Handleiding invoeren werkbriefje

Handleiding invoeren werkbriefje Handleiding invoeren werkbriefje Waar kunt u een werkbriefje invoeren Nadat u bent ingelogd in my.tentoo gaat u naar Werkbriefjes en klikt daarna op Invoeren. U krijgt dan het onderstaande scherm te zien.

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie