Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4"

Transcriptie

1 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel

2 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7: Selecteer dagboek Selecteer boekjaar en periode Invoeren boekstukgegevens Invoeren grootboekgegevens Opslaan mutaties Controleren van de ingevoerde mutaties Verw erken van mutaties in het grootboek en subadministratie

3 2 1 Invoeren inkoopfacturen Het pakket FINSYS 5 is ontwikkeld voor de financiële administratie van het tankstation en de oliehandel. U kunt hierin alle boekhoudkundige gegevens van meerdere boekjaren vastleggen. Omwille van de overzichtelijkheid zijn voor het vastleggen van deze gegevens binnen het pakket diverse dagboeken beschikbaar. Het gaat hier onder andere om een inkoop-, verkoop-, kas-, bank-/giro- en memoriaalboek. Voor de meer algemene informatie ten behoeve van het vastleggen van de financiële feiten verwijzen wij u naar het stappenplan "Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen". In dit stappenplan richten wij ons op het invoeren van de inkoopfacturen in het inkoopboek. Voor het invoeren van de boekhoudkundige gegevens dient u binnen het pakket te kunnen beschikken over een aantal essentiële stamgegevens (onder andere grootboekrekeningen en dagboeken). Hiervoor verwijzen wij naar het stappenplan "Stambestanden financiële administratie". Binnen dit stappenplan gaan wij er vanuit dat de bestanden zijn gevuld. Het pakket FINSYS is verkrijgbaar in een Junior- en een Senioruitvoering. Daar waar de handelingen specifiek zijn afgestemd op een bepaalde uitvoering van het pakket hebben wij dit zoveel mogelijk aangegeven. Deze stappen zijn te herkennen aan de toevoeging Senior. We gaan uit van een startsituatie. Sommige velden of bestanden dienen slechts eenmalig bij aanvang te worden gevuld. In het stappenplan wordt dit aangegeven als Initieel. Onder de verschillende stappen hebben wij het pad binnen het menu aangegeven dat dient te worden gevolgd om in het scherm te komen waarbinnen de omschreven handelingen dienen te worden verricht. In dit stappenplan zijn ook handige gebruikerstips opgenomen. Deze handige weetjes kunt u herkennen aan het volgende symbool: Bepaalde zaken waar u even op dient te letten worden gekenmerkt door dit symbool:

4 3 1.1 Stap 1: Selecteer dagboek [Mutaties] [Invoeren] Na het maken van deze menukeuze treft u een overzicht van alle voor invoer beschikbare dagboeken in uw administratie. Afbeelding 1 U selecteert het dagboek inkoopboek door eenvoudig op dit dagboek te klikken.

5 4 1.2 Stap 2: Selecteer boekjaar en periode Na het selecteren van het inkoopboek verschijnt het invoerscherm voor het boekjaar en de periode waarin u de inkoopfacturen wilt invoeren. Afbeelding 2 Onder de omschrijving van het inkoopboek wordt de grootboekrekening van de subadministratie crediteuren getoond. In het voorbeeld hierboven is dit grootboekrekeningnummer [Jaar]: standaard wordt het laatst geopende boekjaar getoond. Wanneer u twee boekjaren open heeft staan, kunt u in het selectievenster kiezen voor het vorige boekjaar. Zie voor het werken in meerdere boekjaren het stappenplan "Het openen en afsluiten van een boekjaar". - [Periode]: standaard wordt de periode van het inkoopboek getoond waarin voor het laatst mutaties zijn ingevoerd. U kunt zelf een andere periode ingeven indien gewenst. - Klik op [OK] indien u verder wilt gaan. Na het selecteren van het boekjaar en de periode verschijnt het invoerscherm voor het ingeven van de inkoopfacturen. Bovenin het scherm geeft u de gegevens per boekstuk in en op de grootboekregels geeft u de uitsplitsing van het boekstuk naar de diverse grootboekrekeningen in. Onderin het scherm treft u de totaalgegevens van alle ingevoerde regels aan. Daaronder wordt aanvullende (detail)informatie per ingevoerde subregel getoond. Het invoeren van de facturen wordt hieronder in -Stap 3 en Stap 4- uitgebreid beschreven.

6 5 1.3 Stap 3: Invoeren boekstukgegevens Na het selecteren van het inkoopboek, het boekjaar en de periode verschijnt het scherm waarin u de inkoopfacturen kunt invoeren. Het dagboek, boekjaar en periode blijven bovenin het scherm in de titelbalk vermeld staan zolang deze menukeuze actief blijft. U kunt zo op elk moment eenvoudig controleren of u de mutaties in het juiste dagboek, boekjaar en periode aan het invoeren bent. De periode wordt bovendien extra vermeld onder de bladerknoppen rechtsboven in het scherm. Afbeelding 3 In het voorbeeld hierboven bevindt u zich in het dagboek [Inkoopboek] met het boekjaar [2006] en periode [3]. Factuurnummers De inkoopfacturen lijken willekeurig genummerd. Deze nummering wordt namelijk bepaald door de leverancier en zal per leverancier verschillen. Deze nummers hoeven dus ook niet uniek te zijn. Twee verschillende inkoopfacturen kunnen toevallig hetzelfde factuurnummer hebben. Daarom worden de inkoopfacturen voor het registreren in uw administratie voorzien van een doorlopend -intern- factuurnummer. Veelal wordt hieraan een aparte nummerreeks toegekend. Door deze aparte nummerreeks te gebruiken, worden de inkoopfacturen uniek gekenmerkt binnen uw grootboek- en crediteurenadministratie. De factuurnummers die uw leveranciers gebruiken voor de nummering van hun facturen kunnen als extra informatie worden ingevoerd op het veld [Cred fact.nr]. Bij betaling van de inkoopfacturen heeft u deze extra informatie namelijk vaak nog wel nodig. Het invoeren van de boekstukgegevens gaat als volgt: Afbeelding 4 - Klik op de knop [Nieuw] in het invoerscherm. Het boekstuknummer en de datum worden automatisch gevuld met het eerstvolgende nummer en de datum van invoeren. - In het veld [Factuur] wordt standaard een opvolgend nummer getoond. Hier kunt u eventueel een ander, door u zelf te bepalen, nummer invullen.

7 6 - Ook bij [Datum] kunt u eventueel een andere factuurdatum invullen dan de voorgestelde (systeem)datum. De factuurdatum kunt u handmatig invoeren of selecteren door op de "kalender" te klikken (de knop rechts van het invoerveld). - In het veld [Cred fact.nr] kunt u het factuurnummer van de leverancier invoeren. Er wordt gecontroleerd of dit factuurnummer reeds is gebruikt, waarbij zowel de openstaande crediteurposten als eventuele mutaties in het inkoopboek zelf worden bekeken. Dit crediteuren factuurnummer wordt bij de inkoopfactuur in de administratie opgenomen. Bijvoorbeeld bij het inboeken van de betaling kunt u ook op dit crediteuren factuurnummer zoeken in de openstaande posten. - In het veld [Crediteur] kunt u de leverancier uit het zoekscherm selecteren of direct zijn crediteurnummer ingeven. - Bij [Omschrijving] kunt u een omschrijving invoeren die bij dit boekstuk in de administratie wordt opgeslagen. Tevens wordt deze omschrijving standaard voorgesteld op de eerste in te voeren grootboekregel.

8 7 1.4 Stap 4: Invoeren grootboekgegevens In het invoergedeelte midden in het scherm geeft u de verdeling van de inkoopfactuur over de diverse grootboekrekeningen in. Het totaal van de ingegeven regels wordt automatisch tegengeboekt op de grootboekrekening crediteuren en in de subadministratie crediteuren met de onder -Stap 3- ingevoerde boekstukgegevens (onder andere crediteur- en boekstuknummer). Afbeelding 5 De onderstaande gegevens zijn bedoeld voor de uitsplitsing van de betreffende inkoopfactuur: - [Grootboek]: Hier geeft u het grootboekrekeningnummer in waarop u wilt boeken. Dit kunt u eventueel via de zoekfunctie op rekeningnaam doen. Wanneer u bij het inboeken van een inkoopfactuur van een bepaalde crediteur -vrijwel- altijd op dezelfde grootboek rek ening boek t, is het mogelijk om een "default grootboek rek ening" bij een crediteur in te stellen. Zie hiervoor het stappenplan "Stambestanden financiële administratie -Stap 9-. Wanneer u bij de crediteur een default grootboek rek ening heeft ingesteld, zal dit grootboek rek eningnummer automatisch worden ingevuld. U k unt deze natuurlijk wijzigen indien u dit wilt.

9 8 - [Kostenplaats]: Wanneer u gebruik maakt van de optie kostenplaatsen, zult u hier een Kostenplaatsnummer in moeten geven wanneer dit voor de betreffende grootboekrekening van toepassing is. Ook hier kunt u via de zoekfunctie op kostenplaatsnaam het bijbehorende nummer kiezen. Senior Wanneer u bepaalde k osten of opbrengsten standaard naar één bepaalde k ostenplaats wilt laten boek en, k unt u een "default k ostenplaats" instellen. Zie hiervoor het stappenplan "Stambestanden financiële administratie" -Stap 7-. Wanneer u bij de grootboek rek ening een default k ostenplaats heeft ingesteld, zal deze k ostenplaats automatisch worden ingevuld. U k unt deze natuurlijk alsnog wijzigen indien u dit wilt. Wanneer u bepaalde k osten of opbrengsten via een standaardverdeling over diverse kostenplaatsen wilt uitsplitsen, kunt u gebruik maken van de instelling "Verdeel over k ostenplaatsen" bij de betreffende grootboek rek ening. Zie hiervoor het stappenplan "Stambestanden financiële administratie" -Stap 7-. Bij een grootboek rek ening met een ingegeven procentuele verdeling over diverse k ostenplaatsen hoeft u hier geen k ostenplaatsnummer in te geven. Deze kosten of opbrengsten kunt u eventueel op een later moment uitsplitsen over de verschillende k ostenplaatsen. Dit dient in ieder geval vóór het doorboeken van de mutaties te gebeuren. U kunt de kosten of opbrengsten uitsplitsen door op de betreffende grootboekregel te gaan staan en de knop [Uitsplitsen] aan te klikken. De ingevoerde regel splitst zich dan uit naar meerdere regels volgens de door u ingestelde verdeling. - [Omschrijving]: Hier kunt u een door u zelf te kiezen omschrijving invullen. Wanneer u ook bij de boekstukgegevens een omschrijving heeft ingevoerd, wordt die omschrijving standaard gepresenteerd op de eerste grootboekregel. Op elke volgende grootboekregel van hetzelfde boekstuk wordt de omschrijving van de voorgaande regel automatisch herhaald. U kunt deze omschrijving natuurlijk altijd wijzigen of eventueel aanvullen. - [Bedrag]: Hier geeft u het bedrag exclusief BTW in dat u op de in deze regel ingevoerde grootboekrekening wilt boeken. - [BTW]: Hier geeft u de BTW-code in. U kunt hierbij gebruik maken van het zoekscherm waarmee u op de omschrijving van de door u ingestelde BTW-tarieven kunt zoeken. In het inkoopboek kunt u alleen de BTW-codes gebruiken die betrekking hebben op inkoop. - [BTW-bedrag]: Aan de hand van de door u ingegeven BTW-code wordt automatisch het BTW-bedrag berekend. U kunt dit bedrag nog eventueel aanpassen. In het inkoopboek wordt het BTW-bedrag over het ingegeven exclusieve bedrag berekend. De invoer van BTW-gegevens is niet verplicht, maar wanneer u een BTWcode ingeeft, moet u ook een BTW-bedrag invullen. Omgekeerd kunt u alleen een BTW-bedrag invoeren wanneer u een BTW-code heeft ingegeven.

10 9 Dit is nodig om het BTW-overzicht op een juiste manier te kunnen presenteren. Zie hiervoor ook het stappenplan "Financiële overzichten" -hoofdstuk [Volume]: U kunt hier eventueel een volume of aantal ingeven. De invoer van een volume is overigens niet verplicht en kan per grootboekrekening uitgeschakeld worden. Recapitulatie Onder de ingevoerde grootboekgegevens wordt het zogenaamde recapitulatiescherm getoond. Hierin worden de factuurgegevens gegroepeerd per BTW-tarief en getotaliseerd. Tevens wordt hierin een uitsplitsing gemaakt in een bedrag exclusief BTW, een BTWbedrag en een bedrag inclusief BTW. Met behulp van deze recapitulatie kunt u eenvoudig controleren of de ingevoerde grootboekgegevens overeenstemmen met de inkoopfactuur. (Detail)informatie Links onderin het scherm wordt aanvullende (detail)informatie per ingevoerde grootboekregel getoond. Het gaat hier om de volgende gegevens: - Grootboek: hierachter wordt de naam van de ingevoerde grootboekrekening getoond. - Kostenplaats: wanneer er een kostenplaats is ingegeven, wordt hier de naam van de kostenplaats vermeld. Wanneer de ingave van een kostenplaats op de betreffende grootboekrekening niet nodig is, wordt dit veld in het grijs weergegeven. - Debiteur/Crediteur/Voorraad: wanneer u op een grootboekrekening van een subadministratie debiteuren, crediteuren of voorraad boekt, wordt hier de naam van de debiteur, crediteur of het artikel vermeld. Bij alle overige grootboekrekeningen blijft deze regel leeg. In het inkoopboek zal het niet vaak voorkomen voorkomen dat er in de grootboekregels ook op een subadministratie wordt geboekt. Immers, de inkoopfacturen worden in zijn geheel automatisch geboekt op de subadministratie crediteuren. - Omschrijving BTW: wanneer u BTW-gegevens heeft ingevoerd, wordt hier de naam van de gekozen BTW-code getoond.

11 Stap 5: Opslaan mutaties Wanneer u alle grootboekregels heeft ingevoerd, kunt u de inkoopfactuur opslaan door op de knop [Opslaan] te klikken. Een journaalpost kenmerkt zich door een evenwicht in debet- en creditbedragen. In het inkoopboek geldt dat het "saldo" van de mutaties automatisch op een door u toegekende grootboekrekening crediteuren wordt tegengeboekt. Deze grootboekrekening heeft u bij het inkoopboek ingevoerd in het stambestand dagboeken. Zie hiervoor ook het stappenplan "Stambestanden financiële administratie" -Stap 8-. De totaalgegevens van de inkoopfactuur worden dus gevormd door de onder -Stap 4- ingegeven grootboekgegevens. De factuur wordt in zijn geheel geboekt in de subadministratie crediteuren met de door u onder -Stap 3- ingegeven boekstukgegevens. U kunt een volgende inkoopfactuur invoeren door op de knop [Nieuw] te drukken (zie -Stap 3-). Wanneer u klaar bent met het invoeren van alle mutaties in het inkoopboek met het betreffende boekjaar en periode kunt u deze menukeuze verlaten door op de knop [Sluiten] te klikken. De inkoopfacturen blijven per boekjaar en periode bewaard tot aan het moment van doorboeken (zie -Stap 7-). U kunt deze inkoopfacturen op een later moment -maar vóór het doorboeken- nog wijzigen of aanvullen.

12 Stap 6: Controleren van de ingevoerde mutaties [Mutaties] [Afdrukken] Alvorens u de ingevoerde inkoopfacturen gaat verwerken in het grootboek en de subadministratie crediteuren kunt u hiervan een overzicht per boekjaar en periode afdrukken. Op deze controlelijst vindt u alle ingevoerde gegevens per boekstuk op een overzichtelijke manier terug. Met behulp van deze controlelijst kunt u de ingevoerde mutaties dan ook eenvoudig controleren. De controlelijst ziet er als volgt uit: Afbeelding 6 Bij het afdrukken heeft u de keuze voor vermelding van het interne factuurnummer of het crediteurfactuurnummer. Eventuele correcties kunt u aanbrengen door bij [Mutaties] [Invoeren] het inkoopboek en het betreffende boekjaar en periode opnieuw te kiezen. U kunt dan de ingevoerde factuur oproepen door het nummer direct in te toetsen achter het veld [Factuur] of door gebruik te maken van de bladerknoppen. Zie verder ook -Stap 3, Stap 4 en Stap 5- hierboven. Na het maken van de wijziging worden de gecorrigeerde gegevens opgeslagen door op de knop [Opslaan] te klikken. Het afdrukken van een controlelijst van ingevoerde inkoopfacturen kan zolang u de mutaties nog niet heeft doorgeboekt.

13 Stap 7: Verwerken van mutaties in het grootboek en subadministratie [Mutaties] [Doorboeken] Wanneer alle inkoopfacturen van een bepaalde periode door u zijn gecontroleerd en akkoord bevonden, kunt u overgaan tot het verwerken van deze gegevens. Met de menukeuze [Mutaties] [Doorboeken] verwerkt u de ingevoerde inkoopfacturen in uw grootboek en subadministratie crediteuren. Het doorboeken van mutaties gaat als volgt: - Selecteer het inkoopboek en het boekjaar en periode waarvan u de mutaties wilt doorboeken door op de betreffende regel te klikken. - Vervolgens klikt u op de knop [Volgende]. - U selecteert eventueel de juiste printer en klikt daarna op [Ok]. - Er wordt nu gevraagd of u de mutaties van het inkoopboek heeft afgedrukt. Als u dit niet heeft gedaan drukt u op [Nee] en volgt u eerst -Stap 6- hierboven. Het afdrukken van de mutaties ter controle is niet verplicht, maar wordt door ons wel aanbevolen. U kunt de vraag of u de mutaties heeft afgedrukt dus ook met "ja" beantwoorden als u dit niet gedaan heeft. U dient zich dan wel te realiseren dat afdrukken van de mutaties nadat u heeft doorgeboekt niet meer mogelijk is. Wanneer u voor [Ja] kiest, wordt er nog een laatste bevestiging gevraagd. Gaat u akkoord met het doorboeken van de inkoopfacturen van het genoemde boekjaar en periode dan kunt u hier [Ja] kiezen. Met [Nee] breekt u deze menukeuze af en wordt er niet doorgeboekt. Na het doorboeken wordt er een verslag afgedrukt op de door u gekozen printer. Op dit verslag wordt de journaalpost inclusief een aantal gegevens met betrekking tot de verwerking in het grootboek vermeld. Na het doorboeken zijn de gegevens verwerkt in het grootboek en de subadministratie crediteuren. De mutaties zijn dan niet meer bij [Mutaties] [Invoeren] op te roepen. Eventuele correcties op reeds doorgeboekte gegevens dient u via een aparte correctie journaalpost -veelal in het memoriaalboek- in te voeren en door te boeken.

Finsys 5. Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3:

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren bank- en giromutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.3

Finsys 5. Invoeren bank- en giromutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.3 Finsys 5 Invoeren bank- en giromutaties versie 5.3 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren bank- en giromutaties 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren kasmutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2

Finsys 5. Invoeren kasmutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2 Finsys 5 Invoeren kasmutaties versie 5.2 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren kasmutaties 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7: Selecteer

Nadere informatie

Finsys 5. Het openen en afsluiten van een boekjaar. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2

Finsys 5. Het openen en afsluiten van een boekjaar. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2 Finsys 5 Het openen en afsluiten van een boekjaar versie 5.2 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Het openen en afsluiten van een boekjaar 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen Inleiding Wanneer binnen uw organisatie alle ontvangen facturen eerst ter controle naar de betrokken afdelingen gaan, kan het wenselijk zijn dat zij eerst worden geregistreerd, voordat zij daadwerkelijk

Nadere informatie

School Handleiding

School Handleiding Twinfield @ School Handleiding Bank invoer Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek 9-15 3871 MV Hoevelaken Nederland Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V.

Nadere informatie

Instructiekaart F4-58 > Verkopen per kas (Z-bon) verwerken

Instructiekaart F4-58 > Verkopen per kas (Z-bon) verwerken Voor het verwerken van de Z-bon is een boekingsstempel nodig. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K0705 Grootboekrekening Debet Credit 1000 Kas 1.844,50

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting 2017

Procedure jaarafsluiting 2017 Procedure jaarafsluiting 2017 Om in een nieuw boekjaar te kunnen boeken hoeft het oude jaar niet persé te zijn afgesloten. Let er wel op dat u bij het boeken van inkopen, facturen, bank e.d. het juiste

Nadere informatie

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken Voor de balie-uitgifte wordt op de contantfactuur een boekingsstempel gezet. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K325 Grootboekrekening Debet Credit 1000

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Aan de slag met Gere-geld

Aan de slag met Gere-geld Aan de slag met Gere-geld Allereerst bedankt voor het kiezen voor de administratieve oplossing van Gere-geld. In principe kunt u direct aan de slag met Gere-geld. Het is echter wel handig om een aantal

Nadere informatie

TS-Plus procedure Jaarafsluiting:

TS-Plus procedure Jaarafsluiting: TS-Plus procedure Jaarafsluiting: De jaarafsluiting, ook wel afsluiten administratie of jaarovergang genoemd, omvat twee verschillende zaken die wel met elkaar in verband staan. 1. Aanleveren gegevens

Nadere informatie

JAAROVERGANG

JAAROVERGANG JAAROVERGANG 2018-2019 AaFinancieel Met de overgang naar een nieuw jaar dient ook de financiële boekhouding aangepast te worden en ingericht te worden voor het nieuwe jaar. Naast de jaarafsluiting dienen

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Verkoopmap 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 7 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Het beginscherm... 3 Dagboek-map Verkoop:... 3 Contact... 7 Zelfhulp en handleidingen... 7 2014 Abakus

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie Versie 1.11 24 augustus 2007 2 Handleiding module

Nadere informatie

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Financiële administratie Bank- en kasboekingen Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Incura Boekhouding: schermen en knoppen

Incura Boekhouding: schermen en knoppen Incura Boekhouding: schermen en knoppen Inleiding Incura Boekhouding is een volwaardig boekhoudpakket. De mogelijkheden zijn uitgebreid en kunnen naar behoefte van de gebruiker worden aangepast. Toch hoeft

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact#

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Hieronder vindt u informatie hoe u de gegevens van mijnwinkel.nl binnen Exact kunt verwerken. Daarnaast treft u ook nog enkele aandachtspunten aan die van

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Easy4U Finance Handleiding Boeken

Easy4U Finance Handleiding Boeken Easy4U Finance Handleiding Boeken Inhoudsopgave Het boeken van de administratie 3 Tips en trucs 5 Het boeken van de administratie Nadat de u de facturen in Basecone hebt getagd klikt u op de Workloadmatrix

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

In het boekingsprogramma kunt u boekingen verrichten t.b.v. de financiële administratie.

In het boekingsprogramma kunt u boekingen verrichten t.b.v. de financiële administratie. Boekingsprogramma In het boekingsprogramma kunt u boekingen verrichten t.b.v. de financiële administratie. Voor u kunt gaan boeken moeten er een aantal instellingen gedaan worden. - Grootboeken - Dagboeken

Nadere informatie

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl.

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. Handleiding Voorraad 1 Voorraadmodule In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. 1.1 Voorraadadministratie U kunt in e-boekhouden.nl op eenvoudige wijze een voorraadadministratie

Nadere informatie

U kunt naar het vorige record door middel van deze knop. Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat.

U kunt naar het vorige record door middel van deze knop. Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat. Opvragen Debiteuren Op deze pagina: Hier kunnen gegevens van de debiteuren worden opgevraagd. Wijzigen van gegevens is hier niet mogelijk. Doordat het MINOX-programma de ingebrachte boekingen direct verwerkt,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Comsys 5. Verzenden van artikelen en onderhoud brandstofprijzen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.

Comsys 5. Verzenden van artikelen en onderhoud brandstofprijzen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5. Comsys 5 Verzenden van artikelen en onderhoud brandstofprijzen versie 5.3 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Verzenden van artikelen en onderhoud brandstofprijzen Stap 1 1: Stap

Nadere informatie

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. Kantoorsimulatie voor Windows. Instructiebladen BOEKHOUDING. 2009 De Jong Edusoft

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. Kantoorsimulatie voor Windows. Instructiebladen BOEKHOUDING. 2009 De Jong Edusoft HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Kantoorsimulatie voor Windows Instructiebladen I Inhoudsopgave Deel I Werkzaamheden 1 Deel II Algemeen 2 Deel III Aanwijzingen 5 Deel IV Rekeningschema 6 Deel

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004025A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 v Inhoud Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 2 Bedrijfsfilosofie 5 2.1 Inleiding 5 2.1 Organisatie 5 2.1.1 Organisatieplan 5 2.2 Marktonderzoek

Nadere informatie

Faksys 5. Debiteuronderhoud. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2

Faksys 5. Debiteuronderhoud. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2 Faksys 5 Debiteuronderhoud versie 5.2 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Debiteuronderhoud 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Definiëren van diverse coderingen

Nadere informatie

Multi Management W1500. uitleg

Multi Management W1500. uitleg Multi Management W1500 uitleg www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inkooplevering invoeren...4 3 Inkoopfactuur aanmaken...6 4 Invoeren Factuur...8 5 Betaling verkoopfactuur...10 Multi

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting

Procedure jaarafsluiting 6 november 2018 Procedure jaarafsluiting Unit4 Wholesale Unit4 Business Software Benelux B.V. Papendorpseweg 100 Telefoon Supportlijn +31 88 247 17 77 +31 88 247 24 72 Postbus 500 Customer Support Portal

Nadere informatie

Shopsys 5. Tellen en corrigeren van de voorraad. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.3

Shopsys 5. Tellen en corrigeren van de voorraad. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.3 Shopsys 5 Tellen en corrigeren van de voorraad versie 5.3 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Tellen en corrigeren van de voorraad Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Aanmaken schapposities

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Werkzaamheden jaarafsluiting

Werkzaamheden jaarafsluiting Werkzaamheden jaarafsluiting Voorbereiding (december) Indien in het systeem de administratie wordt bijgehouden van meerdere bedrijven, dan dienen de volgende handelingen per bedrijf herhaald te worden.

Nadere informatie

Handleiding om snel te beginnen

Handleiding om snel te beginnen Handleiding om snel te beginnen Let op: de complete handleiding treft u aan in het menu onder help of onder de toets F1. korte instructies voor het opzetten van en het werken met administraties druk af

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield conversie Mogelijkheden en stappenplan versie 2.3 Mei 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield Conversie versie 2.3 Mei 2011 p1/6 Introductie Twinfield

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Infomobiel & Infoboek

Infomobiel & Infoboek Infomobiel & Infoboek Instructie invoeren beginbalans Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 Inbrengen beginsituatie

Nadere informatie

Module inlezen bankmutaties

Module inlezen bankmutaties Module inlezen bankmutaties 10/9/2018 Module bankmutaties inlezen Inleiding... 3 Bestandsformaat CAMT.053... 3 Matchen... 3 Instellingen... 4 Grootboek onbekende posten... 4 Match drempel instellen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. EEN BOEKJAAR VOORLOPIG AFSLUITEN EN EEN NIEUW BOEKJAAR OPENEN... 2

Inhoudsopgave 1. EEN BOEKJAAR VOORLOPIG AFSLUITEN EN EEN NIEUW BOEKJAAR OPENEN... 2 Afsluiten Boekjaar Het boekjaar kun je in King (vanaf versie 5.56a1)op twee manieren afsluiten: Voorlopig (mét voorlopige boekingsgangen) en Definitief (zónder voorlopige boekingsgangen) Ook kun je later

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

KING WEBSERVICES 2.0 AFSLUITEN BOEKJAAR IN KING 5.56A

KING WEBSERVICES 2.0 AFSLUITEN BOEKJAAR IN KING 5.56A KING WEBSERVICES 2.0 HANDLEIDING KING WEBSERVICES 2.0 AFSLUITEN BOEKJAAR IN KING 5.56A SERVICE.KING.EU HANDLEIDING AFSLUITEN BOEKJAAR IN KING 5.56 INHOUD Het boekjaar kun je in King op twee manieren afsluiten:

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

1. Dashboard Blz. 3. Kas 12. Nieuwe kasboeking Blz. 21 13. Overzicht kasboekingen Blz. 23 14. Kascontrole Blz. 25

1. Dashboard Blz. 3. Kas 12. Nieuwe kasboeking Blz. 21 13. Overzicht kasboekingen Blz. 23 14. Kascontrole Blz. 25 dashboard 1. Dashboard Blz. 3 Debiteuren 2. Debiteurenkaart Blz. 6 3. Nieuwe verkoopboeking Blz. 7 4. Overzicht verkoopboekingen Blz. 9 5. Openstaande posten debiteuren Blz. 12 6. Ouderdomsanalyse debiteuren

Nadere informatie

Administratie Instellingen configureren

Administratie Instellingen configureren Administratie Instellingen configureren Januari 2012 2012 Copyright Asperion INHOUD 1 Begin van een nieuwe administratie... 4 2 Configureren standaardinstellingen... 7 2.1 Algemene administratie instellingen...

Nadere informatie

Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren

Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren Verschotten worden in Kleos bij een dossier als declaratieonderdeel ingevoerd. Zodra u een nieuwe declaratie voor het dossier aanmaakt, kunt u de op het dossier

Nadere informatie

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen:

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen: Hoofdstuk 1 D-Pay instellen en gebruiken D-Pay is een declaratiesysteem voor paramedici die gebruik maken van Intramed. D-Pay is eenvoudig te koppelen aan Intramed en neemt het complete declaratieproces

Nadere informatie

Finsys 5. Stambestanden financiële administratie. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.5

Finsys 5. Stambestanden financiële administratie. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.5 Finsys 5 Stambestanden financiële administratie versie 5.5 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Stambestanden financiële administratie Artikelen/Artikelgroepen 1 Stap 2 1: Stap

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Financiele administratie in Easy-work

Financiele administratie in Easy-work Financiele administratie in Easy-work Grootboekrekeningen Allereerst is er een grootboekschema nodig. Mocht u niet beschikken over een grootboekschema, raadpleeg dan uw accountant. Hij/zij kan u daarvan

Nadere informatie

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOLIDUS SOFTWARE ROTTERDAM NIEUWS OVER HET BOEKHOUDPAKKET MAART 2013

SOLIDUS SOFTWARE ROTTERDAM NIEUWS OVER HET BOEKHOUDPAKKET MAART 2013 SOLIDUS SOFTWARE ROTTERDAM NIEUWS OVER HET BOEKHOUDPAKKET MAART 2013 1 Woord vooraf.. Grootboekrekening; Grootboekkaartje; Tegenrekening; Kaartje; Tegenr; Nummer. Dit is altijd een nummer uit het grootboekrekeningschema.

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

Tutorial: Snelle start voor AutomaaT

Tutorial: Snelle start voor AutomaaT Tutorial: Snelle start voor AutomaaT Inleiding Deze snelle start is gemaakt om enkele basishandelingen eenvoudig uit te leggen. De tutorial beschrijft maar een heel klein deel van het totale programma

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Bijvoorbeeld voor praktijken met meerdere locaties is het handig om omzet en kosten te verdelen over de verschillende locaties. Dit kan door middel van

Nadere informatie