Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4"

Transcriptie

1 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel

2 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7: Selecteer dagboek Selecteer boekjaar en periode Invoeren boekstukgegevens Invoeren grootboekgegevens Opslaan mutaties Controleren van de ingevoerde mutaties Verw erken van mutaties in het grootboek en subadministratie

3 2 1 Invoeren inkoopfacturen Het pakket FINSYS 5 is ontwikkeld voor de financiële administratie van het tankstation en de oliehandel. U kunt hierin alle boekhoudkundige gegevens van meerdere boekjaren vastleggen. Omwille van de overzichtelijkheid zijn voor het vastleggen van deze gegevens binnen het pakket diverse dagboeken beschikbaar. Het gaat hier onder andere om een inkoop-, verkoop-, kas-, bank-/giro- en memoriaalboek. Voor de meer algemene informatie ten behoeve van het vastleggen van de financiële feiten verwijzen wij u naar het stappenplan "Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen". In dit stappenplan richten wij ons op het invoeren van de inkoopfacturen in het inkoopboek. Voor het invoeren van de boekhoudkundige gegevens dient u binnen het pakket te kunnen beschikken over een aantal essentiële stamgegevens (onder andere grootboekrekeningen en dagboeken). Hiervoor verwijzen wij naar het stappenplan "Stambestanden financiële administratie". Binnen dit stappenplan gaan wij er vanuit dat de bestanden zijn gevuld. Het pakket FINSYS is verkrijgbaar in een Junior- en een Senioruitvoering. Daar waar de handelingen specifiek zijn afgestemd op een bepaalde uitvoering van het pakket hebben wij dit zoveel mogelijk aangegeven. Deze stappen zijn te herkennen aan de toevoeging Senior. We gaan uit van een startsituatie. Sommige velden of bestanden dienen slechts eenmalig bij aanvang te worden gevuld. In het stappenplan wordt dit aangegeven als Initieel. Onder de verschillende stappen hebben wij het pad binnen het menu aangegeven dat dient te worden gevolgd om in het scherm te komen waarbinnen de omschreven handelingen dienen te worden verricht. In dit stappenplan zijn ook handige gebruikerstips opgenomen. Deze handige weetjes kunt u herkennen aan het volgende symbool: Bepaalde zaken waar u even op dient te letten worden gekenmerkt door dit symbool:

4 3 1.1 Stap 1: Selecteer dagboek [Mutaties] [Invoeren] Na het maken van deze menukeuze treft u een overzicht van alle voor invoer beschikbare dagboeken in uw administratie. Afbeelding 1 U selecteert het dagboek inkoopboek door eenvoudig op dit dagboek te klikken.

5 4 1.2 Stap 2: Selecteer boekjaar en periode Na het selecteren van het inkoopboek verschijnt het invoerscherm voor het boekjaar en de periode waarin u de inkoopfacturen wilt invoeren. Afbeelding 2 Onder de omschrijving van het inkoopboek wordt de grootboekrekening van de subadministratie crediteuren getoond. In het voorbeeld hierboven is dit grootboekrekeningnummer [Jaar]: standaard wordt het laatst geopende boekjaar getoond. Wanneer u twee boekjaren open heeft staan, kunt u in het selectievenster kiezen voor het vorige boekjaar. Zie voor het werken in meerdere boekjaren het stappenplan "Het openen en afsluiten van een boekjaar". - [Periode]: standaard wordt de periode van het inkoopboek getoond waarin voor het laatst mutaties zijn ingevoerd. U kunt zelf een andere periode ingeven indien gewenst. - Klik op [OK] indien u verder wilt gaan. Na het selecteren van het boekjaar en de periode verschijnt het invoerscherm voor het ingeven van de inkoopfacturen. Bovenin het scherm geeft u de gegevens per boekstuk in en op de grootboekregels geeft u de uitsplitsing van het boekstuk naar de diverse grootboekrekeningen in. Onderin het scherm treft u de totaalgegevens van alle ingevoerde regels aan. Daaronder wordt aanvullende (detail)informatie per ingevoerde subregel getoond. Het invoeren van de facturen wordt hieronder in -Stap 3 en Stap 4- uitgebreid beschreven.

6 5 1.3 Stap 3: Invoeren boekstukgegevens Na het selecteren van het inkoopboek, het boekjaar en de periode verschijnt het scherm waarin u de inkoopfacturen kunt invoeren. Het dagboek, boekjaar en periode blijven bovenin het scherm in de titelbalk vermeld staan zolang deze menukeuze actief blijft. U kunt zo op elk moment eenvoudig controleren of u de mutaties in het juiste dagboek, boekjaar en periode aan het invoeren bent. De periode wordt bovendien extra vermeld onder de bladerknoppen rechtsboven in het scherm. Afbeelding 3 In het voorbeeld hierboven bevindt u zich in het dagboek [Inkoopboek] met het boekjaar [2006] en periode [3]. Factuurnummers De inkoopfacturen lijken willekeurig genummerd. Deze nummering wordt namelijk bepaald door de leverancier en zal per leverancier verschillen. Deze nummers hoeven dus ook niet uniek te zijn. Twee verschillende inkoopfacturen kunnen toevallig hetzelfde factuurnummer hebben. Daarom worden de inkoopfacturen voor het registreren in uw administratie voorzien van een doorlopend -intern- factuurnummer. Veelal wordt hieraan een aparte nummerreeks toegekend. Door deze aparte nummerreeks te gebruiken, worden de inkoopfacturen uniek gekenmerkt binnen uw grootboek- en crediteurenadministratie. De factuurnummers die uw leveranciers gebruiken voor de nummering van hun facturen kunnen als extra informatie worden ingevoerd op het veld [Cred fact.nr]. Bij betaling van de inkoopfacturen heeft u deze extra informatie namelijk vaak nog wel nodig. Het invoeren van de boekstukgegevens gaat als volgt: Afbeelding 4 - Klik op de knop [Nieuw] in het invoerscherm. Het boekstuknummer en de datum worden automatisch gevuld met het eerstvolgende nummer en de datum van invoeren. - In het veld [Factuur] wordt standaard een opvolgend nummer getoond. Hier kunt u eventueel een ander, door u zelf te bepalen, nummer invullen.

7 6 - Ook bij [Datum] kunt u eventueel een andere factuurdatum invullen dan de voorgestelde (systeem)datum. De factuurdatum kunt u handmatig invoeren of selecteren door op de "kalender" te klikken (de knop rechts van het invoerveld). - In het veld [Cred fact.nr] kunt u het factuurnummer van de leverancier invoeren. Er wordt gecontroleerd of dit factuurnummer reeds is gebruikt, waarbij zowel de openstaande crediteurposten als eventuele mutaties in het inkoopboek zelf worden bekeken. Dit crediteuren factuurnummer wordt bij de inkoopfactuur in de administratie opgenomen. Bijvoorbeeld bij het inboeken van de betaling kunt u ook op dit crediteuren factuurnummer zoeken in de openstaande posten. - In het veld [Crediteur] kunt u de leverancier uit het zoekscherm selecteren of direct zijn crediteurnummer ingeven. - Bij [Omschrijving] kunt u een omschrijving invoeren die bij dit boekstuk in de administratie wordt opgeslagen. Tevens wordt deze omschrijving standaard voorgesteld op de eerste in te voeren grootboekregel.

8 7 1.4 Stap 4: Invoeren grootboekgegevens In het invoergedeelte midden in het scherm geeft u de verdeling van de inkoopfactuur over de diverse grootboekrekeningen in. Het totaal van de ingegeven regels wordt automatisch tegengeboekt op de grootboekrekening crediteuren en in de subadministratie crediteuren met de onder -Stap 3- ingevoerde boekstukgegevens (onder andere crediteur- en boekstuknummer). Afbeelding 5 De onderstaande gegevens zijn bedoeld voor de uitsplitsing van de betreffende inkoopfactuur: - [Grootboek]: Hier geeft u het grootboekrekeningnummer in waarop u wilt boeken. Dit kunt u eventueel via de zoekfunctie op rekeningnaam doen. Wanneer u bij het inboeken van een inkoopfactuur van een bepaalde crediteur -vrijwel- altijd op dezelfde grootboek rek ening boek t, is het mogelijk om een "default grootboek rek ening" bij een crediteur in te stellen. Zie hiervoor het stappenplan "Stambestanden financiële administratie -Stap 9-. Wanneer u bij de crediteur een default grootboek rek ening heeft ingesteld, zal dit grootboek rek eningnummer automatisch worden ingevuld. U k unt deze natuurlijk wijzigen indien u dit wilt.

9 8 - [Kostenplaats]: Wanneer u gebruik maakt van de optie kostenplaatsen, zult u hier een Kostenplaatsnummer in moeten geven wanneer dit voor de betreffende grootboekrekening van toepassing is. Ook hier kunt u via de zoekfunctie op kostenplaatsnaam het bijbehorende nummer kiezen. Senior Wanneer u bepaalde k osten of opbrengsten standaard naar één bepaalde k ostenplaats wilt laten boek en, k unt u een "default k ostenplaats" instellen. Zie hiervoor het stappenplan "Stambestanden financiële administratie" -Stap 7-. Wanneer u bij de grootboek rek ening een default k ostenplaats heeft ingesteld, zal deze k ostenplaats automatisch worden ingevuld. U k unt deze natuurlijk alsnog wijzigen indien u dit wilt. Wanneer u bepaalde k osten of opbrengsten via een standaardverdeling over diverse kostenplaatsen wilt uitsplitsen, kunt u gebruik maken van de instelling "Verdeel over k ostenplaatsen" bij de betreffende grootboek rek ening. Zie hiervoor het stappenplan "Stambestanden financiële administratie" -Stap 7-. Bij een grootboek rek ening met een ingegeven procentuele verdeling over diverse k ostenplaatsen hoeft u hier geen k ostenplaatsnummer in te geven. Deze kosten of opbrengsten kunt u eventueel op een later moment uitsplitsen over de verschillende k ostenplaatsen. Dit dient in ieder geval vóór het doorboeken van de mutaties te gebeuren. U kunt de kosten of opbrengsten uitsplitsen door op de betreffende grootboekregel te gaan staan en de knop [Uitsplitsen] aan te klikken. De ingevoerde regel splitst zich dan uit naar meerdere regels volgens de door u ingestelde verdeling. - [Omschrijving]: Hier kunt u een door u zelf te kiezen omschrijving invullen. Wanneer u ook bij de boekstukgegevens een omschrijving heeft ingevoerd, wordt die omschrijving standaard gepresenteerd op de eerste grootboekregel. Op elke volgende grootboekregel van hetzelfde boekstuk wordt de omschrijving van de voorgaande regel automatisch herhaald. U kunt deze omschrijving natuurlijk altijd wijzigen of eventueel aanvullen. - [Bedrag]: Hier geeft u het bedrag exclusief BTW in dat u op de in deze regel ingevoerde grootboekrekening wilt boeken. - [BTW]: Hier geeft u de BTW-code in. U kunt hierbij gebruik maken van het zoekscherm waarmee u op de omschrijving van de door u ingestelde BTW-tarieven kunt zoeken. In het inkoopboek kunt u alleen de BTW-codes gebruiken die betrekking hebben op inkoop. - [BTW-bedrag]: Aan de hand van de door u ingegeven BTW-code wordt automatisch het BTW-bedrag berekend. U kunt dit bedrag nog eventueel aanpassen. In het inkoopboek wordt het BTW-bedrag over het ingegeven exclusieve bedrag berekend. De invoer van BTW-gegevens is niet verplicht, maar wanneer u een BTWcode ingeeft, moet u ook een BTW-bedrag invullen. Omgekeerd kunt u alleen een BTW-bedrag invoeren wanneer u een BTW-code heeft ingegeven.

10 9 Dit is nodig om het BTW-overzicht op een juiste manier te kunnen presenteren. Zie hiervoor ook het stappenplan "Financiële overzichten" -hoofdstuk [Volume]: U kunt hier eventueel een volume of aantal ingeven. De invoer van een volume is overigens niet verplicht en kan per grootboekrekening uitgeschakeld worden. Recapitulatie Onder de ingevoerde grootboekgegevens wordt het zogenaamde recapitulatiescherm getoond. Hierin worden de factuurgegevens gegroepeerd per BTW-tarief en getotaliseerd. Tevens wordt hierin een uitsplitsing gemaakt in een bedrag exclusief BTW, een BTWbedrag en een bedrag inclusief BTW. Met behulp van deze recapitulatie kunt u eenvoudig controleren of de ingevoerde grootboekgegevens overeenstemmen met de inkoopfactuur. (Detail)informatie Links onderin het scherm wordt aanvullende (detail)informatie per ingevoerde grootboekregel getoond. Het gaat hier om de volgende gegevens: - Grootboek: hierachter wordt de naam van de ingevoerde grootboekrekening getoond. - Kostenplaats: wanneer er een kostenplaats is ingegeven, wordt hier de naam van de kostenplaats vermeld. Wanneer de ingave van een kostenplaats op de betreffende grootboekrekening niet nodig is, wordt dit veld in het grijs weergegeven. - Debiteur/Crediteur/Voorraad: wanneer u op een grootboekrekening van een subadministratie debiteuren, crediteuren of voorraad boekt, wordt hier de naam van de debiteur, crediteur of het artikel vermeld. Bij alle overige grootboekrekeningen blijft deze regel leeg. In het inkoopboek zal het niet vaak voorkomen voorkomen dat er in de grootboekregels ook op een subadministratie wordt geboekt. Immers, de inkoopfacturen worden in zijn geheel automatisch geboekt op de subadministratie crediteuren. - Omschrijving BTW: wanneer u BTW-gegevens heeft ingevoerd, wordt hier de naam van de gekozen BTW-code getoond.

11 Stap 5: Opslaan mutaties Wanneer u alle grootboekregels heeft ingevoerd, kunt u de inkoopfactuur opslaan door op de knop [Opslaan] te klikken. Een journaalpost kenmerkt zich door een evenwicht in debet- en creditbedragen. In het inkoopboek geldt dat het "saldo" van de mutaties automatisch op een door u toegekende grootboekrekening crediteuren wordt tegengeboekt. Deze grootboekrekening heeft u bij het inkoopboek ingevoerd in het stambestand dagboeken. Zie hiervoor ook het stappenplan "Stambestanden financiële administratie" -Stap 8-. De totaalgegevens van de inkoopfactuur worden dus gevormd door de onder -Stap 4- ingegeven grootboekgegevens. De factuur wordt in zijn geheel geboekt in de subadministratie crediteuren met de door u onder -Stap 3- ingegeven boekstukgegevens. U kunt een volgende inkoopfactuur invoeren door op de knop [Nieuw] te drukken (zie -Stap 3-). Wanneer u klaar bent met het invoeren van alle mutaties in het inkoopboek met het betreffende boekjaar en periode kunt u deze menukeuze verlaten door op de knop [Sluiten] te klikken. De inkoopfacturen blijven per boekjaar en periode bewaard tot aan het moment van doorboeken (zie -Stap 7-). U kunt deze inkoopfacturen op een later moment -maar vóór het doorboeken- nog wijzigen of aanvullen.

12 Stap 6: Controleren van de ingevoerde mutaties [Mutaties] [Afdrukken] Alvorens u de ingevoerde inkoopfacturen gaat verwerken in het grootboek en de subadministratie crediteuren kunt u hiervan een overzicht per boekjaar en periode afdrukken. Op deze controlelijst vindt u alle ingevoerde gegevens per boekstuk op een overzichtelijke manier terug. Met behulp van deze controlelijst kunt u de ingevoerde mutaties dan ook eenvoudig controleren. De controlelijst ziet er als volgt uit: Afbeelding 6 Bij het afdrukken heeft u de keuze voor vermelding van het interne factuurnummer of het crediteurfactuurnummer. Eventuele correcties kunt u aanbrengen door bij [Mutaties] [Invoeren] het inkoopboek en het betreffende boekjaar en periode opnieuw te kiezen. U kunt dan de ingevoerde factuur oproepen door het nummer direct in te toetsen achter het veld [Factuur] of door gebruik te maken van de bladerknoppen. Zie verder ook -Stap 3, Stap 4 en Stap 5- hierboven. Na het maken van de wijziging worden de gecorrigeerde gegevens opgeslagen door op de knop [Opslaan] te klikken. Het afdrukken van een controlelijst van ingevoerde inkoopfacturen kan zolang u de mutaties nog niet heeft doorgeboekt.

13 Stap 7: Verwerken van mutaties in het grootboek en subadministratie [Mutaties] [Doorboeken] Wanneer alle inkoopfacturen van een bepaalde periode door u zijn gecontroleerd en akkoord bevonden, kunt u overgaan tot het verwerken van deze gegevens. Met de menukeuze [Mutaties] [Doorboeken] verwerkt u de ingevoerde inkoopfacturen in uw grootboek en subadministratie crediteuren. Het doorboeken van mutaties gaat als volgt: - Selecteer het inkoopboek en het boekjaar en periode waarvan u de mutaties wilt doorboeken door op de betreffende regel te klikken. - Vervolgens klikt u op de knop [Volgende]. - U selecteert eventueel de juiste printer en klikt daarna op [Ok]. - Er wordt nu gevraagd of u de mutaties van het inkoopboek heeft afgedrukt. Als u dit niet heeft gedaan drukt u op [Nee] en volgt u eerst -Stap 6- hierboven. Het afdrukken van de mutaties ter controle is niet verplicht, maar wordt door ons wel aanbevolen. U kunt de vraag of u de mutaties heeft afgedrukt dus ook met "ja" beantwoorden als u dit niet gedaan heeft. U dient zich dan wel te realiseren dat afdrukken van de mutaties nadat u heeft doorgeboekt niet meer mogelijk is. Wanneer u voor [Ja] kiest, wordt er nog een laatste bevestiging gevraagd. Gaat u akkoord met het doorboeken van de inkoopfacturen van het genoemde boekjaar en periode dan kunt u hier [Ja] kiezen. Met [Nee] breekt u deze menukeuze af en wordt er niet doorgeboekt. Na het doorboeken wordt er een verslag afgedrukt op de door u gekozen printer. Op dit verslag wordt de journaalpost inclusief een aantal gegevens met betrekking tot de verwerking in het grootboek vermeld. Na het doorboeken zijn de gegevens verwerkt in het grootboek en de subadministratie crediteuren. De mutaties zijn dan niet meer bij [Mutaties] [Invoeren] op te roepen. Eventuele correcties op reeds doorgeboekte gegevens dient u via een aparte correctie journaalpost -veelal in het memoriaalboek- in te voeren en door te boeken.

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen Inleiding Wanneer binnen uw organisatie alle ontvangen facturen eerst ter controle naar de betrokken afdelingen gaan, kan het wenselijk zijn dat zij eerst worden geregistreerd, voordat zij daadwerkelijk

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Aan de slag met Gere-geld

Aan de slag met Gere-geld Aan de slag met Gere-geld Allereerst bedankt voor het kiezen voor de administratieve oplossing van Gere-geld. In principe kunt u direct aan de slag met Gere-geld. Het is echter wel handig om een aantal

Nadere informatie

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken Voor de balie-uitgifte wordt op de contantfactuur een boekingsstempel gezet. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K325 Grootboekrekening Debet Credit 1000

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie Versie 1.11 24 augustus 2007 2 Handleiding module

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Verkoopmap 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 7 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Het beginscherm... 3 Dagboek-map Verkoop:... 3 Contact... 7 Zelfhulp en handleidingen... 7 2014 Abakus

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Incura Boekhouding: schermen en knoppen

Incura Boekhouding: schermen en knoppen Incura Boekhouding: schermen en knoppen Inleiding Incura Boekhouding is een volwaardig boekhoudpakket. De mogelijkheden zijn uitgebreid en kunnen naar behoefte van de gebruiker worden aangepast. Toch hoeft

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact#

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Hieronder vindt u informatie hoe u de gegevens van mijnwinkel.nl binnen Exact kunt verwerken. Daarnaast treft u ook nog enkele aandachtspunten aan die van

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. Kantoorsimulatie voor Windows. Instructiebladen BOEKHOUDING. 2009 De Jong Edusoft

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. Kantoorsimulatie voor Windows. Instructiebladen BOEKHOUDING. 2009 De Jong Edusoft HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Kantoorsimulatie voor Windows Instructiebladen I Inhoudsopgave Deel I Werkzaamheden 1 Deel II Algemeen 2 Deel III Aanwijzingen 5 Deel IV Rekeningschema 6 Deel

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Multi Management W1500. uitleg

Multi Management W1500. uitleg Multi Management W1500 uitleg www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inkooplevering invoeren...4 3 Inkoopfactuur aanmaken...6 4 Invoeren Factuur...8 5 Betaling verkoopfactuur...10 Multi

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Infomobiel & Infoboek

Infomobiel & Infoboek Infomobiel & Infoboek Instructie invoeren beginbalans Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 Inbrengen beginsituatie

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 v Inhoud Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 2 Bedrijfsfilosofie 5 2.1 Inleiding 5 2.1 Organisatie 5 2.1.1 Organisatieplan 5 2.2 Marktonderzoek

Nadere informatie

1. Dashboard Blz. 3. Kas 12. Nieuwe kasboeking Blz. 21 13. Overzicht kasboekingen Blz. 23 14. Kascontrole Blz. 25

1. Dashboard Blz. 3. Kas 12. Nieuwe kasboeking Blz. 21 13. Overzicht kasboekingen Blz. 23 14. Kascontrole Blz. 25 dashboard 1. Dashboard Blz. 3 Debiteuren 2. Debiteurenkaart Blz. 6 3. Nieuwe verkoopboeking Blz. 7 4. Overzicht verkoopboekingen Blz. 9 5. Openstaande posten debiteuren Blz. 12 6. Ouderdomsanalyse debiteuren

Nadere informatie

Handleiding om snel te beginnen

Handleiding om snel te beginnen Handleiding om snel te beginnen Let op: de complete handleiding treft u aan in het menu onder help of onder de toets F1. korte instructies voor het opzetten van en het werken met administraties druk af

Nadere informatie

Administratie Instellingen configureren

Administratie Instellingen configureren Administratie Instellingen configureren Januari 2012 2012 Copyright Asperion INHOUD 1 Begin van een nieuwe administratie... 4 2 Configureren standaardinstellingen... 7 2.1 Algemene administratie instellingen...

Nadere informatie

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004025A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Financiele administratie in Easy-work

Financiele administratie in Easy-work Financiele administratie in Easy-work Grootboekrekeningen Allereerst is er een grootboekschema nodig. Mocht u niet beschikken over een grootboekschema, raadpleeg dan uw accountant. Hij/zij kan u daarvan

Nadere informatie

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren

Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren Verschotten worden in Kleos bij een dossier als declaratieonderdeel ingevoerd. Zodra u een nieuwe declaratie voor het dossier aanmaakt, kunt u de op het dossier

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Werkzaamheden jaarafsluiting

Werkzaamheden jaarafsluiting Werkzaamheden jaarafsluiting Voorbereiding (december) Indien in het systeem de administratie wordt bijgehouden van meerdere bedrijven, dan dienen de volgende handelingen per bedrijf herhaald te worden.

Nadere informatie

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen:

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen: Hoofdstuk 1 D-Pay instellen en gebruiken D-Pay is een declaratiesysteem voor paramedici die gebruik maken van Intramed. D-Pay is eenvoudig te koppelen aan Intramed en neemt het complete declaratieproces

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

Tutorial: Snelle start voor AutomaaT

Tutorial: Snelle start voor AutomaaT Tutorial: Snelle start voor AutomaaT Inleiding Deze snelle start is gemaakt om enkele basishandelingen eenvoudig uit te leggen. De tutorial beschrijft maar een heel klein deel van het totale programma

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield conversie Mogelijkheden en stappenplan versie 2.3 Mei 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield Conversie versie 2.3 Mei 2011 p1/6 Introductie Twinfield

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Stap 1: Aanmaken BTW-codes

Stap 1: Aanmaken BTW-codes Belangrijke informatie voor gebruikers van BaseNet: Gebruikers van BaseNet dienen in te loggen via https://preview.basenet.nl om onderstaande stappen te doorlopen. Na het doorlopen van onderstaande stappen

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Handleiding voor vaste activa

Handleiding voor vaste activa Handleiding voor vaste activa Deze handleiding gaat over het invoeren en beheren van vaste activa. Handleiding voor vaste activa e-boekhouden.nl Inhoud 1. Wat zijn vaste activa?... 2 2. Nieuwe vaste activa

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers CB Unit 4 Multivers CB is een product van: Unit 4 Agresso Software Telefoon 0184 444444 B.V. Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

(C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE

(C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE (C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE 1 (C) Newmerce.nl INBRENGEN BEGINSITUATIE Debiteuren Crediteuren Voorraad auto s en onderdelen Beginbalans op grootboekniveau Kas, Bank en

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

SOLIDUS SOFTWARE ROTTERDAM NIEUWS OVER HET BOEKHOUDPAKKET MAART 2013

SOLIDUS SOFTWARE ROTTERDAM NIEUWS OVER HET BOEKHOUDPAKKET MAART 2013 SOLIDUS SOFTWARE ROTTERDAM NIEUWS OVER HET BOEKHOUDPAKKET MAART 2013 1 Woord vooraf.. Grootboekrekening; Grootboekkaartje; Tegenrekening; Kaartje; Tegenr; Nummer. Dit is altijd een nummer uit het grootboekrekeningschema.

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Versie B06 d.d. april 2014. CASH Algemeen

Versie B06 d.d. april 2014. CASH Algemeen CASH Algemeen Buttons van invoerschermen zijn duidelijker Bij de invoerschermen zijn rechtsonder het groene vinkje en het rode kruis ter verduidelijking vervangen door de buttons Opslaan en Annuleren :

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Bijvoorbeeld voor praktijken met meerdere locaties is het handig om omzet en kosten te verdelen over de verschillende locaties. Dit kan door middel van

Nadere informatie

Crediteuren beheer en verwerking inkoop facturen

Crediteuren beheer en verwerking inkoop facturen Crediteuren beheer en verwerking inkoop facturen Januari 2012 2012 Copyright Asperion INHOUD 1 INSTELLINGEN Algemeen... 5 1.1 BTW codes... 5 1.2 Het aanmaken van een BTW code... 5 1.3 Het koppelen van

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact

Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact Laatste wijzigingen: 17-09-2006 Pagina 2 van 23 Nationaal Golfpakket Instellingen Exact D Inhoudsopgave F Inleiding... 5 Werkzaamheden Nationaal Golfpakket... 7

Nadere informatie

Hosting. SnelStart koppeling. Februari, 2013. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.

Hosting. SnelStart koppeling. Februari, 2013. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact. Hosting Februari, 2013 SnelStart koppeling WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Inleiding Deze module stelt u in staat om uw debiteuren, facturen, crediteuren

Nadere informatie

Aanmaken CLIEOP bestand:

Aanmaken CLIEOP bestand: Aanmaken CLIEOP bestand: Open KING Selecteer Crediteuren -> Betalingsopdrachten -> Aanmaken/wijzingen/inzien betalingsvoorstellen Klik op toevoegen Selecteer de vinkjes zoals in de afbeelding hierboven.

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Na aanschaf van de PSU-GT module zal het hoofdscherm PSU V4 er als volgt uitzien:

Na aanschaf van de PSU-GT module zal het hoofdscherm PSU V4 er als volgt uitzien: gravita Handleiding PSU-GT V2 Girotel (Internet) / Mijn Postbank module voor PSU Boekhouding V4 Versie 2.10 per 22 oktober 2007. Algemeen Het programma PSU-GT V2 geeft de mogelijkheid om postbankmutaties,

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*)

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*) Procedure jaarafsluiting Multivers for Windows(*) (*) De naam Multivers for Windows is vanaf versie 7.0 veranderd in Unit 4 Multivers. Voor deze nieuwe versie is een apart document, betreffende de jaarafsluiting

Nadere informatie