BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?"

Transcriptie

1 Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd van 19% naar 21%. CASH past dit percentage automatisch aan, zodra u een factuur maakt met een factuurdatum vanaf 1 oktober Daar hoeft u dus niets extra's voor te doen (lees wel even aandachtspunt 1). Als u echter vooruit of achteruit over de datum van 1 oktober 2012 factureert, dan krijgt u te maken met de overgangsregeling: Factureert u vooruit, d.w.z. u factureert vóór 1 oktober goederen of diensten waarvan de levering plaatsvindt vanaf 1 oktober 2012, dan moet dat al tegen 21% worden gedaan. Factureert u achteruit, d.w.z. u factureert vanaf 1 oktober goederen of diensten waarvan de levering vóór 1 oktober heeft plaatsgevonden, dan moet dat nog tegen 19% worden gedaan. De eenvoudigste manier om de overgangsregeling te omzeilen, is om de factuurdatum zodanig te kiezen dat deze in de periode valt met het juiste btw-percentage. Dus in plaats van vooruit te factureren kiest u een factuurdatum vanaf 1 oktober 2012 en in plaats van achteruit te factureren kiest u een factuurdatum nog in september Als u dat niet wenselijk vindt is het volgende van belang: Overgangsregeling: factureren tegen afwijkend percentage De Belastingdienst hanteert voor de aangifte btw eigenlijk drie percentages: hoog, laag en overig. Het is duidelijk dat hoog en laag de bekende percentages van (straks) 21% en 6% zijn. Voor de overgangsregeling moet u het derde percentage overig gaan gebruiken. Dus, factureert u vooruit, dan moet u in de periode tot (hoog is dan nog 19%) 21% gebruiken bij overig. Factureert u achteruit, dan moet u in de periode vanaf (hoog is dan 21%) 19% gebruiken bij overig. Lees even aandachtspunt 2 om te controleren of de formulierlay-out het gebruik van btw overig toestaat. Nu is het zo dat het btw-percentage dat op de factuur wordt gekozen, altijd gekoppeld is vanuit de grootboekrekening waarop de omzet wordt doorgeboekt. Als u voor- of achteruit

2 wilt factureren, zou u bij al deze grootboekrekeningen (en factuurregels) de code OB-tarief handmatig moeten omzetten van H naar O. We hebben daarom een functie voor u gemaakt die dat door de hele administratie in 1x doet. Deze functie zit in menu Fiscale functies > Diversen als Omzetten btw-codes. Nadat u de functie hebt gebruikt wordt alle 'hoge' omzet gefactureerd tegen het percentage overig. Op het moment dat u een factuur(serie) start wordt gewaarschuwd dat btw-berekening plaatsvindt op basis van het overig tarief. Met de eerdergenoemde functie kan de omzetting ook weer worden teruggedraaid. Voor gebruikers van de module CASH Handel geldt een andere oplossing. Daar kan per order worden gekozen of er tegen een afwijkend percentage voor- of achteruit moet worden gefactureerd. Aandachtspunt 1: staat 19% vast in de formulierlay-out? CASH maakt voor het opmaken van facturen gebruik van formulierlay-outs. Hiermee kan de indeling van de factuur worden ingesteld, zodat dit overeenkomt met uw eigen specifieke wensen. In deze lay-outs staan normaal gesproken de btw-percentages niet 'hard' opgenomen, maar als een verwijzing naar een variabel percentage dat gekoppeld is aan de factuurdatum. In sommige formulierlay-outs staat het percentage van 19% echter 'hard' opgenomen en dat moet u handmatig even aanpassen. Of dat bij u voorkomt kunt u als volgt controleren: Ga naar Financieel > Instellingen > Formulieren. Zoek onder de module die u gebruikt (CASH Facturering resp. Projecten resp. Handel) naar de regel met 'JA' in de kolom default. Dat is de formulierlay-out die is ingesteld voor het maken van facturen. Als onder opmerkingen een 1 staat, dan moet de lay-out gecontroleerd worden omdat er waarschijnlijk vast 19% in staat. Klik op de formuliercode en kies 'Wijzigen'. Als de rubriek soort formulier leeg is, vul deze dan gelijk in. Klik op F4, zoek de regel waar de 19% staat vermeld en vervang dat door 21%. Of beter nog; PERCH; (dan gaat het bij de volgende wijziging vanzelf goed).

3 Ga met 2x Escape uit het wijzigingsscherm terug naar het overzicht. Als het goed is, is de 1 dan weg als opmerking. Voor de zekerheid kunt u een proeffactuur laten opmaken. Klik weer op de formuliercode en kies 'Bekijken'. Geef een datum na in en bekijk de pdf op het scherm. Als het goed is staat nu 21,00% vermeld in de hoge-btw-regel. Aandachtspunt 2: wordt de btw 'overig' op de factuur afgedrukt? De meeste formulierlay-outs zijn niet ingericht op het gebruik van het btw-percentage overig, omdat dat normaal gesproken nooit voorkomt. Of dat probleem bij u voorkomt kunt u als volgt controleren: Ga naar Financieel > Instellingen > Formulieren. Zoek onder de module die u gebruikt (CASH Facturering resp. Projecten resp. Handel) naar de regel met 'JA' in de kolom default. Dat is de formulierlay-out die is ingesteld voor het maken van facturen. Als onder opmerkingen een 2 staat, wordt de regel met berekende btw overig niet op de factuur afgedrukt. U kunt dan kiezen om óf de lay-out op dit punt aan te passen óf een nieuwe lay-out te importeren waarbij dat wel goed is geregeld. Wij adviseren u om voor het laatste te kiezen en verwijzen naar de aparte uitleg hierover. Voorbeelden en aandachtspunten voor gebruikers van CASH Financieel Als u een factuur in CASH wil invoeren met een afwijkend percentage ( 21% OB voor 1 oktober 2012 of 19% OB na 1 oktober 2012 ) dan gaat u als volgt te werk: Ga naar Financieel > Fiscale functies > Instellingen > OB-percentages. Als u met de B03 van Cash werkt dan kunt u hier onderin op het pijltje naar links klikken. U ziet dan de OB-percentages die gelden vanaf 1 oktober In het veld OB % overig voert u dan 19,00 in. Als u nog een keer op het pijltje naar links klikt, krijgt u de OBpercentages te zien die voor 1 oktober 2012 gelden. Hier voert u bij OB % overig 21,00 in.

4 Bij het invoeren van een factuur met een afwijkend percentage moet u ervoor zorgen dat bij de tegenrekening de code OB tarief op overig staat. Dit kunt u op 2 manieren doen: o U kunt een nieuwe grootboekrekening aanmaken, bij deze nieuwe grootboekrekening zet u de code OB tarief op overig o Er zit een functie in Cash die de code OB tarief van alle grootboekrekeningen omzet van hoog naar overig. Deze functie kan uitgevoerd worden om de code OB tarief ook weer terug te zetten van overig naar hoog. Op deze manier kunt u dan dezelfde omzetrekeningen blijven gebruiken. Deze functie is beschikbaar in de versie B03 en kunt u vinden via: Financieel > Fiscale functies > diversen > omzetten BTW code Als u dan een factuur invoert met een boekdatum voor 1 oktober 2012 en u gebruikt een grootboekrekening met code OB tarief overig, wordt er 21% OB berekend en de OB rekening voor overig wordt gebruikt. Voert u een factuur in met een boekdatum na 30 september 2012 en u gebruikt deze grootboekrekening met code OB tarief overig, dan wordt de OB berekend met een percentage van 19% en wordt OB overig gehanteerd.

5 Als u facturen heeft met 19% en 21% OB op dezelfde factuur dan splitst u dit uit in 2 verschillende omzetregels met de juiste bedragen die horen bij het juiste OB tarief. Maakt u gebruik van functietoetsen voor het laten berekenen van de OB in een boeking dan moet u bij de functietoetsen de OB percentages zelf aanpassen. Deze percentages staan namelijk apart ingesteld in Financieel > Instellingen > Functietoetsen Voorbeelden en aandachtspunten voor gebruikers van CASH Facturering Als u factureert met artikelen dan staat bij de artikelen het OB tarief ingesteld. Als u een factuur wil sturen met de factuurdatum 1 oktober 2012 of later en u wilt met 21% OB factureren, dan hoeft u alleen maar de B03 versie te installeren. Na deze datum is OB hoog namelijk 21%. Facturen met een factuurdatum voor 1 oktober 2012 worden gemaakt met 19% OB als deze gefactureerd worden met OB tarief hoog. Wilt u een factuur maken met 21% OB en een factuurdatum voor 1 oktober 2012, of een factuur met 19% OB met een factuurdatum na 30 september 2012, dan moet u eerst de functie omzetten OB code uitvoeren. Deze functie zet alle code OB tarief velden van hoog naar overig. Deze functie kunt u vinden via Financieel > Fiscale functies > Diversen > omzetten OB code. U hoeft dan zelf geen aparte artikelen of grootboekrekeningen aan te maken. Als u dan een factuurregel invoert met een artikel dat voorheen op hoge OB stond, wordt daar nu OB overig ingevuld.

6 Als deze regel wordt gefactureerd met een factuurdatum voor 1 oktober dan wordt 21% OB berekend. Wordt deze factuurregel gefactureerd met een datum na 30 september 2012 dan wordt 19% OB berekend. Als u na deze factuur met een afwijkend OB-percentage weer wil factureren met OB hoog, dan moet u de functie voor het omcoderen van de btwcode weer uitvoeren. Deze zet alle codes van overig weer om in hoog. Werkt u met periodieke factuurregels in CASH dan wordt een factuur met een factuurdatum voor 1 oktober 2012, maar waarvan de periode gedeeltelijk na 30 september 2012 valt gefactureerd met 19% OB. Er is geen automatische splitsing in een gedeelte 19% en 21%. Volgens bepalingen van de Belastingdienst heeft u 2 mogelijkheden om hiermee om te gaan. Als de factuur nog moet worden verstuurd dan kunt u de factuur splitsen in een bedrag dat loopt tot en met 30 september 2012 en deze wordt gefactureerd met 19% OB, een 2 e regel op de factuur moet er dan bij gezet worden met het bedrag van na 30 september 2012, deze moet ingesteld worden als OB tarief overig. Deze regel wordt dan gefactureerd met 21% OB. Als u de periodieke facturen al naar de klant heeft gestuurd met 19% OB en een gedeelte van de factuur valt na 30 september 2012, dan heeft u hier 2 keuzes: o De klant krijgt een aanvullende factuur met het resterende btw bedrag. Hiervoor kunt u een artikel aanmaken met een aparte omzetrekening met OB tarief X ( onbelast ). In de boekhouding moet u daarna een boeking maken om het totale bedrag op deze nieuwe omzetrekening over te boeken naar de OB grootboekrekening voor OB overig (1c). Dit bedrag moet in oktober 2012 aangegeven worden.

7 o Als u jaarfacturen stuurt dan kunt u er ook voor kiezen om het resterende bedrag van de 2% OB over het 4 e kwartaal van 2012 op de eerstvolgende jaarfactuur van 2013 erbij te zetten. Dit gebeurt weer met een omzetrekening die code OB X ( onbelast ) heeft. Het bedrag van de resterende OB moet namelijk al wel in oktober 2012 voldaan worden. Voor meer informatie over deze overgangsregelingen verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst: Voorbeelden en aandachtspunten voor gebruikers van CASH Projecten Prestaties die geleverd worden voor 1 oktober 2012 moeten gefactureerd worden met een OB hoog tarief van 19%, prestaties die plaatsvinden na 30 september 2012 met een OB hoog tarief moeten gefactureerd worden met 21%. Om zo min mogelijk te maken te krijgen met ingewikkelde overgangsregelingen adviseren wij u om alle ( langlopende) projecten te facturen tot en met periode 1209 met een factuurdatum van 30 september Deze factureren moeten gemaakt worden voordat de aangifte over september 2012 verstuurd wordt, deze moeten namelijk op de aangifte van september worden aangegeven. Deze facturen worden dan gemaakt met 19% OB voor het hoge tarief. Het laatste kwartaal factureert u dan aan het einde van het jaar tegen 21% OB voor het hoge tarief. Dit wijkt misschien af van uw normale werkwijze waarbij de klant 1 factuur krijgt aan het einde van het jaar, maar dit is helaas niet op een andere manier binnen CASH op te lossen. De termijn waarop dit gerealiseerd zou moeten worden binnen de programmatuur was te kort om deze aanpassingen correct door te voeren. Als u toch pas de volledige factuur aan het einde van het jaar maakt, met een factuurdatum na 30 september 2012, wordt het volledige factuurbedrag voor het OB hoog tarief gefactureerd met 21% OB. Er wordt dan teveel OB berekend en daarom adviseren wij u om de facturen te maken via bovenstaande optie.

8 Voorbeelden en aandachtspunten voor gebruikers van CASH Handel In CASH Handel is het mogelijk om per verkooporder in te stellen of er gebruik gemaakt moet worden van een afwijkend OB percentage. Vanuit de verkooporder kunt u via F7 Menu kiezen voor Verkooporder deel 2 en hier kunt u een vinkje zetten bij Afwijkend percentage. Als u hier een vinkje zet dan houdt dit in dat als u een factuur afdrukt vanuit deze verkooporder met een factuurdatum voor 1 oktober 2012, deze gefactureerd wordt met een OB percentage van 21% voor alle regels met OB hoog tarief. Maakt u een factuur met een factuurdatum na 30 september 2012, dan wordt een percentage van 19% gebruikt voor alle regels met een OB hoog tarief. Wilt u toch een factuur maken met 19% en 21% dan moet u als volgt te werk gaan. U maakt voor de klant een verkooporder aan en u geeft via F7 menu en dan verkooporder deel 2 aan dat voor deze verkooporder een afwijkend percentage geldt. Op deze verkooporder voert u alle regels in die tegen een afwijkend percentage gefactureerd dienen te worden. Vervolgens maakt u een nieuwe verkooporder aan voor dezelfde klant. Hier voert u alle regels in die, tegen het normale hoge tarief welke voor die periode geldt, gefactureerd dienen te worden. De factuur maakt u dan via Verkoop > Formulierrun verkoop > Afdrukken facturen. Bij de sortering kiest u voor optie 2 klantnummer. Dit houdt in dat alle verkooporders van hetzelfde klantnummer verzameld worden op 1 factuur. U voert bij klantnummer de desbetreffende klant in, zodat alleen de verkooporders van deze klant verzameld worden. Op de factuur zullen dan alle regels van beide verkooporders staan. Factureert u met een datum voor 1 oktober 2012, dan worden de regels van de verkooporder met een afwijkend percentage gefactureerd tegen 21% overig tarief. De regels van de andere verkooporder tegen het normale tarief van 19% bij OB hoog. De boeking van deze factuur ziet er dan als volgt uit:

9 Voorbeelden en aandachtspunten voor gebruikers van CASH Productie Zie voorbeelden en aandachtspunten voor gebruikers van CASH Handel. Aanpassen van formulieren zodat daar ook de afwijkende percentages vermeld worden De meeste formulieren zullen ingesteld zijn om een regel af te drukken voor OB hoog en soms ook voor OB laag, echter niet voor OB overig. Als u gaat factureren met de afwijkende percentages ( 21% voor 1 oktober en 19% na 30 september ) dan moet uw formulier aangepast worden, zodat deze OB overig regel ook op uw factuur afgedrukt wordt. Hieronder een voorbeeld zoals uw factuur er nu uit zou kunnen zien met alleen een regel voor OB hoog en OB laag:

10 U ziet hier op regel 59 de instellingen voor het afdrukken van de OB hoog regel en op regel 60 de instellingen voor het afdrukken van de OB laag regel. Op regel 61 is nog ruimte om een regel tussen te voegen voor het afdrukken van de OB overig regel. Daarna ziet dit er als volgt uit:

11 In dezelfde kolom, maar op een andere regel worden de items BTWOVER en BTWO toegevoegd. Op de factuur ziet dit er dan als volgt uit:

12