Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank."

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u dan geen nota's te versturen en te wachten op het uitstaande bedrag. Instellingen automatische incasso Als u gebruik wilt maken van automatische incasso, moet u op tabblad 3 van de systeemgegeven aangeven dat u automatische incasso wilt gaan gebruiken. Vervolgens moet u bij de betreffende patiënten instellen dat zij via automatische incasso betalen. Declareren Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Inzien, herprinten, opnieuw versturen Nadat het incasso-bestand is aangemaakt en verstuurd, heeft u een aantal opties: - de automatische incasso's inzien; - het incasso-bestand herprinten; - een overzicht printen van incasso's; - incasso betaling invoeren. 1

2 Hoofdstuk 2 Automatische incasso Systeemgegevens tabblad 3. Incasso Dit tabblad is speciaal voor instellingen rond incasso's. U bepaalt de lay-out van nota's en hoe u werkt met incasso's. 1. U heeft het scherm "Systeemgegevens" nog open staan OF open het scherm opnieuw menu [Systeem], [Organisatie], [Systeemgegevens]. 2. Klik op tabblad "3. Incasso". 3. Vul de velden in; natuurlijk voor zover van toepassing voor u. Door op de "TAB"-toets te drukken gaat u naar het volgende veld. Met de toetsen "Shift" + "TAB" kunt u naar het vorige veld. Veld Gebruik incasso: Omschrijving Standaard is hier "Nee" ingevuld. U kunt dit wijzigen: kies via de pijlknop achter het veld voor "Ja". Kiest u voor "Ja", dan worden alle volgende velden beschikbaar. Grootboek incasso: In dit veld kiest u een grootboekrekening waarop de acceptgiro's betalingen geboekt moeten worden: 2

3 Veld Omschrijving Klik op de knop achter het veld. Klik in het selectiescherm "Selecteren Grootboekrekening" op de gewenste grootboekrekening en klik op de knop "OK". Door onder in dit scherm het filter "actief (niet geblokkeerd)" aan te vinken, ziet u alleen de beschikbare grootboekrekeningen. U kunt in het scherm "Selecteren Rapport" een bestaand rapport wijzigen: klik één keer op het betreffende rapport, en klik op het icoon. Bankrekening voor incasso: Standaard wordt hier het bankrekeningnummer overgenomen uit de praktijkgegevens; tabblad "1. Praktijk". U kunt een ander bankrekeningnummer invullen. Het eerder ingevulde rekeningnummer wordt bewaard. Klik op de pijlknop achter het veld om het bewaarde rekeningnummer te zien. U kunt het bewaarde rekeningnummer selecteren. BIC voor incasso: Als u heeft geklikt op de knop "Maak IBAN", wordt dit veld automatisch ingevuld. U kunt ook zelf de BIC intypen. Inzenderidentificatie: Typ hier het nummer in wat u gekregen heeft van Interpay of van uw bank. Dit nummer wordt met het incasso bestand meegestuurd. 3

4 Veld Vaste omschrijivng: Omschrijving Typ hier een eigen omschrijving in. Deze omschrijving wordt bij de klant op het rekeningsafschrift toegevoegd aan de omschrijving bij de incasso. Europese incassoidentificatie: Typ uw Europese incasso identificatie nummer in. Incasso layout: Mislukte incasso layout: Verkoop incasso layout: Verkoop mislukte incasso layout: In deze velden kiest u per soort nota een bepaalde lay-out: Klik op de pijlknop achter het veld. Klik in het selectiescherm "Selecteren Rapport" op de gewenste nota lay-out en klik op de knop "OK". Het selectiescherm "Selecteren Rapport" wordt steeds gefilterd op lay-out's, die bij het soort nota beschikbaar zijn. U kunt in het scherm "Selecteren Rapport" een bestaand rapport wijzigen: klik één keer op het betreffende rapport, en klik op het icoon. Incasso nota's printen tijdens: Klik op de pijlknop achter het veld; klik op de optie "Declareren" of "Aanmaken incasso bestand". U geeft hier aan op welk moment de nota's afgedrukt moeten worden. De optie "Declareren" betekent: gelijk bij het aanmaken van alle nota's, en de optie "Aanmaken incasso bestand" betekent: bij het aanmaken van het incasso bestand. 4

5 Veld Omschrijving Bij de eerste optie is nog niet bekend wanneer de nota geïncasseerd zal worden en kan dat dus ook niet op de nota worden afgedrukt. Betalingstekst incasso: Betalingstekst mislukte incasso: Vul hier een tekst in die moet verschijnen op nota's, bijvoorbeeld: "Met ingang van volgende maand wijzigt ons bankrekeningnummer!" of een betalingsinstructie. De tekst die u hier intypt komt pas op de nota als u het veld "Betalingstekst:" toevoegt aan het nota ontwerp. 4. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon ; het scherm wordt gesloten. Automatische incasso instellen bij patiënt Als u gebruikt maakt van automatische incasso, moet u in Intramed aangeven welke patiënten een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. Als u een Incasso-overeenkomst met uw bank heeft afgesloten, kunt u vervolgens machtigingsformulieren naar uw klanten sturen. Heeft u dit formulier ondertekend retour ontvangen, dan mag u elektronisch Incasso-opdrachten inzenden naar uw bank. U mag uw machtigingsformulier ook zelf ontwerpen. Bijvoorbeeld in uw eigen huisstijl. U kunt uw patiënt ook een groene machtigingskaart terug laten sturen. 1. Ga naar menu [Bestand], [Patiënten]; het scherm "Patienten" wordt geopend. 2. Dubbelklik op de betreffende patiënt; het scherm "Patient..." wordt geopend. 3. Klik op tabblad "2. Financieel/Mailing". 5

6 4. Vul de velden in de rubrieken "Financieel" en "Automatische incasso" in. Veld Bankrekening: Omschrijving Typ hier het IBAN van de patiënt in. Voor moeten alle rekening nummers in Intramed worden omgezet naar IBAN. Achter het veld "Bankrekening:" is de knop toegevoegd. Hiermee kunt u in Intramed van een bestaand bankrekeningnummer (of girorekeningnummer) het IBAN genereren. a. Klik op de knop "Maak IBAN"; het scherm "Genereer IBAN" wordt geopend. b. Intramed herkent om welke bank het gaat en haalt uit een nieuwe tabel "Banken" de benodigde gegevens op. Daarmee wordt het IBAN gegenereerd. c. Klik op "OK"; het IBAN wordt ingevuld. Ten name van: Typ hier de naam in van de rekeninghouder. BIC: Het veld BIC ziet u alleen, als in het veld "Bankrekening:" een IBAN is ingetypt of via de knop "Maak IBAN" is aangemaakt. Typ hier de BIC van de patiënt in. Als deze BIC nog niet voorkomt, vraagt Intramed of de nieuwe BIC bewaard moet worden. 6

7 Veld Omschrijving Per mogen betalingen alleen nog maar aangeleverd worden in het zogenaamde SEPA bestandsformaat. Een automatische incasso gaat dan niet meer met ClieOp bestanden, maar met bestanden volgens SEPA richtlijnen. Achter het veld "Bankrekening:" is de knop toegevoegd. Hiermee kunt u Intramed bij een IBAN de BIC van de betrokken bank laten ophalen. a. Klik op de knop "Maak IBAN"; het scherm "Genereer IBAN" wordt geopend. b. Klik in het veld achter "BIC:" op de knop en klik op één van de opgeslagen BIC's of typ een nieuwe BIC in. c. Klik op "OK"; de BIC en het IBAN wordt ingevuld. U kunt ook later een BIC opvragen uit de bank-gegevens. Klik dan achter het veld "BIC:" op de knop en klik op één van de opgeslagen BIC's. Nooit via factoring: Vink dit vakje aan, als u de nota's niet naar een servicebureau wilt sturen, ook al is in de medewerkergegevens een servicebureau voor factoring ingevuld. Incasso behandelingen: Vink dit vakje aan als u van deze patiënt een machtiging hebt, om declaraties via automatische incasso te innen. Incasso abonnementen: Vink dit vakje aan als u van deze patiënt een machtiging hebt, om abonnementnota's via automatische incasso te innen. Incasso verkopen: Vink dit vakje aan als u van deze patiënt een machtiging hebt, om verkoopnota's via automatische incasso te innen. 7

8 Veld Datum incassomachtiging: Omschrijving Dit veld is alleen beschikbaar als u "Incasso behandelingen", "Incasso abonnementen" en/of "Incasso verkopen" heeft aangevinkt. Als u een machtiging heeft voor automatische incasso, kunt u bij dit veld de datum invullen wanneer u de machtiging heeft ontvangen. Automatisch wordt de huidige datum ingevuld. U kunt dit wijzigen; klik op de pijlknop achter het veld. Klik in het selectiescherm "Kalender" op de datum waarop u de incassomachtiging heeft ontvangen, en klik op de knop "OK". Machtigingsidentificatie: Dit veld is alleen beschikbaar als u "Incasso behandelingen", "Incasso abonnementen" en/of "Incasso verkopen" heeft aangevinkt. Automatisch wordt een unieke identificatie code voor de machtiging berekend en getoond. Het nummer bestaat uit het patiëntnummer en de datum van de incassomachtiging. Eerste SEPA incasso: Dit veld is alleen beschikbaar als u "Incasso behandelingen", "Incasso abonnementen" en/of "Incasso verkopen" heeft aangevinkt. Hier kunt u instellen of het de eerste keer is dat de patiënt is geïncasseerd volgens de nieuwe Europese standaard. Standaard is de optie "Ja" ingevuld. U kunt dit wijzigen; klik op de pijlknop achter het veld, en klik op de gewenste optie. Als een patiënt wordt geïncasseerd volgens de nieuwe Europese standaard, wordt bij het veld automatisch "Nee" ingevuld. Als de machtigingsdatum of bankrekening van de patiënt wijzigt, vervalt de machtiging, en wordt het veld op "Ja" gezet. 5. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon ; het scherm wordt gesloten. 6. Herhaal deze stappen voor alle patiënten die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. 8

9 Opbouwen nota's automatische incasso Behandelingen, verkopen en abonnementen factureert u via de gebruikelijke manier in Intramed (via menu [Financieel], [Declaraties], [Opbouwen nota's...]). Naast de "normale" nota's worden ook de nota's voor automatische incasso afgedrukt. In de kolom "Incasso" kunt u zien welke declaraties automatisch geïncasseerd worden (na het opbouwen van het incasso-bestand). Incasso-bestand aanmaken en versturen Nadat u gedeclareerd heeft, kunt u het incasso-bestand aanmaken en versturen. 1. Vul de velden in. Veld Bestandsformaat: Omschrijving Kies welk bestandsformaat u wilt gebruiken. Als u kiest voor "ClieOp" krijgt u de waarschuwing dat het formaat in 2014 komt te vervallen. 9

10 Veld Omschrijving Als u kiest voor "SEPA" moeten een aantal gegevens zijn ingevuld op tabblad "3. Incasso" van de systeemgegevens. Als die gegevens niet zijn ingevuld, krijgt u daar een melding van. IncassoNr: Dit nummer wordt automatisch aangemaakt; u kunt dit niet wijzigen. Alle incasso's als eerst SEPA incasso: Dit veld is alleen beschikbaar als u bij het veld "Bestandsformaat:" heeft gekozen voor "SEPA". Het kan voorkomen dat een bank verzoekt om alle incasso's in een bestand als "FRST" aan te leveren. Vink in dat geval het vak aan, door er in te klikken. Aanmaakdatum: Hier wordt standaard de huidige datum (systeemdatum) ingevuld; u kunt dit niet wijzigen. Duplicaatcode: Dit veld is alleen beschikbaar als u bij het veld "Bestandsformaat:" heeft gekozen voor "ClieOp". Klik op de pijl "Duplicaat". achter het veld, en kies voor de optie "Unicaat" of - Unicaat: klik op deze optie als dit het originele incasso-bestand is. - Duplicaat: klik op deze optie als u een kopie-bestand wilt maken. Testcode: Dit veld is alleen beschikbaar als u bij het veld "Bestandsformaat:" heeft gekozen voor "ClieOp". 10

11 Veld Omschrijving Als u voor de eerste keer een bestand aanlevert, moet u eerst een testbestand maken. Klik in dat geval op de pijl achter het veld, en klik op de optie "Test". Als het testbestand is goedgekeurd door uw bank, kunt u hier voortaan de optie "Productie" laten staan. Bij sommige banken is het niet nodig om eerst een test-bestand op te sturen en kunt u direct een "Productie" bestand aanmaken. Verwerkingsdatum: Klik op de pijl achter het veld. Klik in het scherm "Kalender" op de gewenste incasso datum, en klik op de knop "OK". De incasso datum is de dag waarop de bedragen worden geïncasseerd bij de patiënten. Deze datum moet minstens één dag later zijn dan de aanmaakdatum van het bestand, en mag maximaal 30 dagen in de toekomst liggen. 2. Klik op de knop "OK"; het scherm "Opslaan als" wordt geopend. 3. Kies een locatie om het incasso-bestand op te slaan. Het scherm "Opslaan als" opent automatisch de locatie die is ingesteld in de programmainstellingen bij het veld "Export naar". U kunt dit nog wijzigen. De bestandsnaam van het ClieOp incasso-bestand moet altijd beginnen met "clieop03", anders wordt het bestand niet geaccepteerd door de bank. 4. Klik op de knop "Opslaan"; het bestand wordt opgeslagen, en het scherm "Informatie" wordt geopend. 5. Klik op de knop "OK"; het scherm "Aanmaken incasso bestand" wordt gesloten. Als u in de systeemgegevens heeft ingesteld dat de nota's van de incasso's worden aangemaakt bij het aanmaken van het incasso-bestand, worden de nota's nu afgedrukt. 6. Stuur vervolgens het "clieop-03"-bestand naar uw bank. 11

12 Extra informatie Als u het incasso-bestand heeft aangemaakt, kunt u het niet meer wijzigen. Wel kunt u: - een incasso-overzicht printen; - het incasso-bestand herprinten; - eventueel opnieuw declareren; - aangeven dat de betaling verondersteld of betaald is. Automatische incasso's inzien Als u gebruik maakt van automatisch incasso, kunt u alle incasso's terugvinden in het incasso overzicht. 1. Ga naar menu [Financieel], [Automatische incasso], [Inzien incasso's]; het scherm "Inzien incasso's" wordt geopend. Vanuit dit scherm kunt u declaraties markeren als geweigerd en opnieuw aanbieden, statussen veranderen, incasso-bestanden herprinten en een incasso overzicht printen. 2. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op. Incasso-bestand opnieuw aanmaken U kunt een aangemaakt incasso-bestand van het type "ClieOp" herprinten. 1. Klik op de knop "Opties". 2. Klik op de optie "Aanmaken incasso bestand..."; het scherm "Aanmaken incasso-bestand" wordt geopend. 3. Vul de velden in. 12

13 Veld Bestandsformaat: Omschrijving Kies welk bestandsformaat u wilt gebruiken. Als u kiest voor "ClieOp" krijgt u de waarschuwing dat het formaat in 2014 komt te vervallen. Als u kiest voor "SEPA" moeten een aantal gegevens zijn ingevuld op tabblad "3. Incasso" van de systeemgegevens. Als die gegevens niet zijn ingevuld, krijgt u daar een melding van. IncassoNr: Dit nummer wordt automatisch aangemaakt; u kunt dit niet wijzigen. Aanmaakdatum: Hier wordt standaard de huidige datum (systeemdatum) ingevuld; u kunt dit niet wijzigen. Duplicaatcode: Dit veld is alleen beschikbaar als u bij het veld "Bestandsformaat:" heeft gekozen voor "ClieOp". Klik op de pijl "Duplicaat". achter het veld, en kies voor de optie "Unicaat" of - Unicaat: klik op deze optie als dit het originele incasso-bestand is. - Duplicaat: klik op deze optie als u een kopie-bestand wilt maken. Testcode: Dit veld is alleen beschikbaar als u bij het veld "Bestandsformaat:" heeft gekozen voor "ClieOp". Als u voor de eerste keer een bestand aanlevert, moet u eerst een testbestand maken. Klik in dat geval op de pijl achter het veld, en klik op de optie "Test". Als het testbestand is goedgekeurd door uw bank, kunt u hier voortaan de optie "Productie" laten staan. Bij sommige banken is het niet nodig om eerst een test-bestand op te sturen en kunt u direct een "Productie" bestand aanmaken. Verwerkingsdatum: Klik op de pijl achter het veld. Klik in het scherm "Kalender" op de gewenste incasso datum, en klik op de knop "OK". 13

14 Veld Omschrijving De incasso datum is de dag waarop de bedragen worden geïncasseerd bij de patiënten. Deze datum moet minstens één dag later zijn dan de aanmaakdatum van het bestand, en mag maximaal 30 dagen in de toekomst liggen. 4. Klik op de knop "OK"; het scherm "Opslaan als" wordt geopend. 5. Kies een locatie om het incasso-bestand op te slaan. Het scherm "Opslaan als" opent automatisch de locatie die is ingesteld in de programmainstellingen bij het veld "Export naar". U kunt dit wijzigen. 6. Klik op de knop "Opslaan"; het bestand wordt opgeslagen, en het scherm "Informatie" wordt geopend. 7. Klik op de knop "OK"; het scherm "Aanmaken incasso bestand" wordt gesloten. Als u in de systeemgegevens heeft ingesteld dat de nota's van de incasso's worden aangemaakt bij het aanmaken van het incasso-bestand, worden de nota's nu afgedrukt. 8. Stuur vervolgens het bestand naar uw bank. Printen incasso overzicht U kunt een overzicht van de incasso('s) printen. 1. Klik op de knop "Printen". 14

15 2. Klik op de optie "incasso overzicht"; het scherm "Incasso overzicht" wordt geopend. 3. Selecteer zo nodig een al bestaande filter instelling: klik op de knop achter het veld (boven in het scherm) en klik op een bewaarde instelling. 4. Stel zo nodig filters in. U kunt specifieke filters instellen door gebruik te maken van filtertekens. Veld Declaratienr.: Omschrijving Typ hier het declaratienummer in waar u een overzicht van wilt. Als u niets invult worden alle declaraties meegenomen. Debiteur: Klik op de pijlknop achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Patient" op de patiënt van wie u een incasso overzicht wilt afdrukken, en klik op de knop "OK". Als u niets invult worden alle patiënten meegenomen. Declaratiedatum: Klik op de knop achter het veld. Klik in het scherm "Kalender" op de gewenste declaratiedatum, en klik op de knop "OK". Alle incasso's met die declaratiedatum worden meegenomen in het rapport. Als u niets invult worden alle declaraties meegenomen. Voorbeeld: als u alle incasso's met een declaratiedatum in 2012 wilt afdrukken, vult u hier " " in. 15

16 Veld Omschrijving Incasso datum: Klik op de knop achter het veld en klik in het scherm "Kalender" op de gewenste incasso datum, en klik op de knop "OK". Alle incasso's met die incasso datum worden meegenomen in het rapport. Als u niets invult worden alle incasso's meegenomen. Voorbeeld: als u alle incasso's uit 2012 wilt afdrukken, vult u hier " " in. Incassonr: Klik op de knop achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Automatische incasso" op het incassonummer waar u een overzicht van wilt, en klik op de knop "OK". Als u niets invult worden alle incasso's meegenomen. Status incasso: Klik op de knop achter het veld, en klik op één van de mogelijkheden "N.v.t.", "Gefactureerd", "Geëxporteerd", "Betaling verondersteld", "Afgewezen", "Terug geboekt" of "Betaald". Alleen de incasso's met de geselecteerde status(sen) worden afgedrukt. Als u niets invult worden alle incasso's meegenomen. 5. Stel zo nodig het soort uitvoer in (zie onderaan deze uitleg). 6. Klik op de knop "OK"; het rapport "Incasso overzicht" wordt geopend. 7. Als u bij de rubriek "Uitvoer" heeft gekozen voor "Scherm", dan kunt u zo nodig onderin het rapportscherm op het icoon klikken om het rapport alsnog op papier te printen of op het icoon om het rapport als PDF te bewaren. 8. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op. Status van incasso wijzigen Als de automatische incasso is betaald, kunt u de status van de incasso wijzigen. U kunt de status wijzigen in "Betaling verondersteld" of "Betaald". 16

17 Status "Betaling verondersteld" De status "Betaling verondersteld" betekent dat er betaald is, maar dat een termijn van 30 dagen nog niet is verstreken. In deze periode kan de betaler het bedrag nog terug laten storten (storneren), en kan de declaratie afgewezen worden. 1. U heeft het scherm "Automatische incasso's" nog open staan, OF open het scherm opnieuw via menu [Financieel], [Automatische incasso], [Inzien incasso's]. 2. Klik op de betreffende incasso. 3. Klik op de knop "Opties". 4. Klik op de optie "Betaling verondersteld"; het scherm "Bevestig" wordt geopend. 5. Klik op de knop "Ja"; de status van de incasso is veranderd in "Betaling verondersteld". Status "Betaald" Na de termijn van 30 dagen verandert u de status in "Betaald". Hiermee maakt u de betaling definitief, en zijn correcties niet meer mogelijk. U kunt alleen incasso's met status "Betaling verondersteld" wijzigen in de status "Betaald". Anders krijgt u de volgende foutmelding: 1. U heeft het scherm "Automatische incasso's" nog open staan, OF open het scherm opnieuw via menu [Financieel], [Automatische incasso], [Inzien incasso's]. 2. Klik op de betreffende incasso. 3. Klik op de knop "Opties". 17

18 4. Klik op de optie "Incasso declaraties betaald"; het scherm "Bevestig" wordt geopend. 5. Klik op de knop "Ja"; de status van de incasso is veranderd in "Verwerkt". 18

19 Hoofdstuk 3 Afgewezen incasso Het servicebureau of uw eigen bank kan u melden dat het niet mogelijk is om het gedeclareerde bedrag van een patiënt te incasseren. Bijvoorbeeld omdat de tenaamstelling onjuist is, of omdat er niet genoeg saldo is. Er zijn nu twee situaties mogelijk: u wilt de gegevens corrigeren en het bedrag alsnog incasseren, of u wilt het bedrag niet meer incasseren. Beide situaties zijn hieronder beschreven. Incasso opnieuw versturen Als u opnieuw wilt declareren, moet u de incasso van de betreffende patiënt markeren als "Afgewezen" en de status van de incasso wijzigen in "Betaling verondersteld". Daarna moet u de gegevens corrigeren. Daarna kunt u de declaratie opnieuw aanbieden via incasso of nota. Incasso crediteren Als u niet opnieuw wilt incasseren, moet u de openstaande declaratie crediteren. Incasso declaraties markeren als afgewezen Als een incasso is afgewezen, bijvoorbeeld omdat er niet genoeg saldo is, moet u in Intramed aangeven dat de incasso afgewezen is. 1. Ga naar menu [Financieel], [Automatische incasso], [Inzien incasso's]; het scherm "Automatische incasso's" wordt geopend. 2. Klik op de betreffende incasso (deze heeft de status "Geëxporteerd"). 3. Klik op de knop "Schermen". 4. Klik op de optie "Incasso declaraties"; het scherm "Declaraties - Automatische incasso..." wordt geopend. 5. Klik aan de linkerkant op de declaratie die afgewezen is. 19

20 6. Klik op de knop ; de declaratie verschuift naar de rechter lijst "Declaraties met status: Afgewezen". U kunt ook direct alle declaraties markeren als "Afgewezen" door op de knop te klikken. 7. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op. Status incasso wijzigen Als de automatische incasso afgewezen, is het noodzakelijk dat de status wordt gewijzigd in "Betaling verondersteld". - Status "Betaling verondersteld" De status "Betaling verondersteld" betekent dat er betaald is, maar dat een termijn van 30 dagen nog niet is verstreken. In deze periode kan de betaler het bedrag nog terug laten storten (storneren), en kan de declaratie afgewezen worden. 1. U heeft het scherm "Automatische incasso's" nog open staan, OF open het scherm opnieuw via menu [Financieel], [Automatische incasso], [Inzien incasso's]. 2. Klik op de betreffende incasso. 3. Klik op de knop "Opties". 20

21 4. Klik op de optie "Betaling verondersteld"; het scherm "Bevestig" wordt geopend. 5. Klik op de knop "Ja"; de status van de incasso is veranderd in "Betaling verondersteld". - Status "Betaald" Na de termijn van 30 dagen verandert u de status in "Betaald". Hiermee maakt u de betaling definitief, en zijn correcties niet meer mogelijk. U kunt alleen incasso's met status "Betaling verondersteld" wijzigen in de status "Betaald". Anders krijgt u de volgende foutmelding: 1. U heeft het scherm "Automatische incasso's" nog open staan, OF open het scherm opnieuw via menu [Financieel], [Automatische incasso], [Inzien incasso's]. 2. Klik op de betreffende incasso. 3. Klik op de knop "Opties". 4. Klik op de optie "Incasso declaraties betaald"; het scherm "Bevestig" wordt geopend. 21

22 5. Klik op de knop "Ja"; de status van de incasso is veranderd in "Verwerkt". Status van incasso wijzigen Als de automatische incasso is betaald, kunt u de status van de incasso wijzigen. U kunt de status wijzigen in "Betaling verondersteld" of "Betaald". Status "Betaling verondersteld" De status "Betaling verondersteld" betekent dat er betaald is, maar dat een termijn van 30 dagen nog niet is verstreken. In deze periode kan de betaler het bedrag nog terug laten storten (storneren), en kan de declaratie afgewezen worden. 1. U heeft het scherm "Automatische incasso's" nog open staan, OF open het scherm opnieuw via menu [Financieel], [Automatische incasso], [Inzien incasso's]. 2. Klik op de betreffende incasso. 3. Klik op de knop "Opties". 4. Klik op de optie "Betaling verondersteld"; het scherm "Bevestig" wordt geopend. 5. Klik op de knop "Ja"; de status van de incasso is veranderd in "Betaling verondersteld". Status "Betaald" Na de termijn van 30 dagen verandert u de status in "Betaald". Hiermee maakt u de betaling definitief, en zijn correcties niet meer mogelijk. 22

23 U kunt alleen incasso's met status "Betaling verondersteld" wijzigen in de status "Betaald". Anders krijgt u de volgende foutmelding: 1. U heeft het scherm "Automatische incasso's" nog open staan, OF open het scherm opnieuw via menu [Financieel], [Automatische incasso], [Inzien incasso's]. 2. Klik op de betreffende incasso. 3. Klik op de knop "Opties". 4. Klik op de optie "Incasso declaraties betaald"; het scherm "Bevestig" wordt geopend. 5. Klik op de knop "Ja"; de status van de incasso is veranderd in "Verwerkt". Afgewezen incasso's opnieuw declareren Als u een incasso heeft gemarkeerd als "Afgewezen" en "Betaling verondersteld", kunt u de incasso opnieuw versturen via nota of incasso. 1. U heeft het scherm "Declaraties - Automatische incasso..." nog open staan, OF ga naar menu [Financieel], [Automatische incasso], [Inzien incasso's], klik op de betreffende incasso, klik op de knop "Schermen", en klik op de optie "Incasso declaraties". 23

24 2. Klik op de betreffende incasso (met status "Afgewezen"). 3. Klik op de knop "Opties". 4. Klik op de optie "Opnieuw via incasso" of "Opnieuw via nota"; de declaratie verdwijnt uit de lijst. Als u heeft gekozen voor "Opnieuw via incasso", wordt de incasso meegenomen als u de volgende keer een incasso-bestand maakt. Als u heeft gekozen voor "Opnieuw via nota", wordt het scherm "Mislukte Incasso" geopend. Deze nota kunt u nu printen en versturen. Als u ervoor heeft gekozen om nota's per te versturen, krijgt u die optie als u op "Opnieuw via nota" heeft gekozen. 5. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op. Nota of verzamelstaat geheel crediteren Bij het declareren kan iets fout zijn gegaan. Voordat u de fout kunt herstellen en opnieuw declareren, moet u de declaratie eerst crediteren. 1. Ga naar menu [Financieel], [Declaraties], [Inzien declaraties]; het scherm "Declaraties" wordt geopend. 2. Klik op de betreffende declaratie die u volledig wilt crediteren. 3. Klik op de knop "Opties". 4. Klik op de knop "Crediteren declaratie..."; het scherm "Crediteren" wordt geopend. 5. Kies voor de optie "Volledig". 24

25 6. Klik op de optie "OK"; als u heeft gekozen voor het crediteren van een nota, wordt het scherm "Creditnota" geopend. 7. Stel zo nodig het soort uitvoer in. 8. Klik op de knop "OK"; het rapport wordt afgedrukt zoals u bij de rubriek "Uitvoer" hebt ingesteld. 9. Als u bij de rubriek "Uitvoer" heeft gekozen voor "Scherm", dan kunt u zo nodig het rapport alsnog op papier printen, of opslaan als PDF. Klik op het icoon om te printen en op het icoon om te bewaren; in het scherm "Declaraties" wordt een nieuwe regel toegevoegd met de gecrediteerde declaratie, met de verwijzing naar de betreffende declaratie. Het openstaande bedrag van de declaratie wordt verminderd met het bedrag van de gecrediteerde behandelingen. Ook hebben de declaraties die gecrediteerd zijn de status "Ongedeclareerd" gekregen, en verandert het icoon in de agenda naar. Indien van toepassing kunnen gegevens in de behandeling nu aangepast worden. Met een volgende declaratieronde worden de behandelingen weer meegenomen. 10. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op. Extra informatie Als u een nota crediteert van een patiënt waarbij u heeft aangegeven dat de nota's per verstuurd worden, is de optie "Creditnota per " beschikbaar. Als u deze optie aanvinkt en op "OK" klikt, wordt de creditnota direct naar de patiënt gestuurd, per . 25

26 De nota wordt als pdf-bijlage verstuurd. De naam van dit bestand is "Nota_nummer_datum". De datum wordt genoteerd als jjjjmmdd. Het onderwerp van de is "Creditnota" van "praktijknaam" met als tekst: "Aanhef patiënt", Bijgevoegd sturen wij u een creditnota. Met vriendelijke groet, "Volledige naam declarant" "Praktijkomschrijving", "Praktijknaam". 26

27 Hoofdstuk 4 Gestorneerde incasso Verwerken gestorneerde incasso Het is mogelijk dat u het bedrag van een incassodeclaratie heeft ontvangen, maar dat het bedrag wordt gestorneerd. De patiënt is het bijvoorbeeld achteraf niet eens met het bedrag en trekt via de bank zijn betaling terug. Het is dan nodig dat u de betaling terug boekt. Vervolgens kunt u de incasso opnieuw indienen. De incasso-status moet "Betaling verondersteld" zijn. Zie het onderwerp "Status van incasso wijzigen" om die status in te stellen. Betaling terug boeken 1. Voer een betaling in, bijvoorbeeld via menu [Financieel], [Betalingen...]; het scherm "Invoer betaling" wordt geopend. U kunt ook een betaling invoeren via het dagboek via menu [Financieel], [Boekhouding], [Dagboeken], en dubbelklik op het betreffende dagboek. 2. Vul de velden "Incasso:" én "Declaratienummer:" in. In het veld "Omschrijving:" wordt automatisch ingevuld dat het een terugboeking in. 3. Klik op de knop "OK"; de inhoud van de velden wordt gewist, en de terugboeking is voltooid. 4. Via menu [Financieel], [Declaraties], [Inzien declaraties] ziet u in de kolom "Status incasso" dat de incasso is terug geboekt. 5. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op. 27

28 Opnieuw aanbieden Nadat u eventueel gegevens heeft gecorrigeerd, kunt u de declaratie opnieuw aanbieden via incasso of nota. 1. Ga naar menu [Financieel], [Automatische incasso], [Inzien incasso's]; het scherm "Automatische incasso's" wordt geopend. 2. Klik op de betreffende incasso, klik op de knop "Schermen", en klik op de optie "Incasso declaraties"; het scherm "Declaraties - Automatische incasso..." wordt geopend. 3. Klik op de betreffende incasso (met status "Terug geboekt").klik op de knop "Opties". 4. Klik op de optie "Opnieuw via incasso" of "Opnieuw via nota"; de declaratie verdwijnt uit de lijst. Als u heeft gekozen voor "Opnieuw via incasso", wordt de incasso meegenomen als u de volgende keer een incasso-bestand maakt. Als u heeft gekozen voor "Opnieuw via nota", wordt het scherm "Mislukte Incasso" geopend. Deze nota kunt u nu printen en versturen. 5. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op. 28

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen:

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen: Hoofdstuk 1 D-Pay instellen en gebruiken D-Pay is een declaratiesysteem voor paramedici die gebruik maken van Intramed. D-Pay is eenvoudig te koppelen aan Intramed en neemt het complete declaratieproces

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken.

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken. Hoofdstuk 1 Creditbestand aanmaken en versturen Soms willen verzekeraars een creditbestand ontvangen, als u bijvoorbeeld met de verkeerde diagnose- of indicatiecode heeft gedeclareerd. Nadat u gecrediteerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

Voordat u abonnementen kunt aanbieden, moet u wel het nodige instellen in Intramed:

Voordat u abonnementen kunt aanbieden, moet u wel het nodige instellen in Intramed: Hoofdstuk 1 Inleiding Binnen Intramed heeft u de mogelijkheid om abonnementen aan te bieden aan patiënten en het gebruik te registreren en te factureren. Het gaat hierbij om abonnementen op bijvoorbeeld

Nadere informatie

Als u via een servicebureau wilt declareren, moet u eerst een aantal instellingen doen.

Als u via een servicebureau wilt declareren, moet u eerst een aantal instellingen doen. Hoofdstuk 1 Servicebureau instellen en gebruiken Declaraties naar verzekeraars en patiëntnota's kunt u laten afhandelen door een servicebureau zoals NotaCollect of Famed (ook wel geschreven als "NotaCollect"

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht:

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht: Hoofdstuk 1 Voorschot verwerken Sommige verzekeraars werken met voorschotten. Ze betalen dan (een deel van) het gedeclareerde bedrag, of een vast bedrag. Hoe u een voorschot moet verwerken in uw boekhouding,

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Automatische incasso. E-captain help E-captain help 1 / 6 Automatische incasso Om incasso te gebruiken binnen e-captain moet de vereniging in het bezit zijn van een SEPA contract met de bank. Deze gegevens moeten worden overgenomen in e-captain. In dit

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft.

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft. Hoofdstuk 1 Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij uw praktijk. De patiënt opent de app en vult online een intake-vragenlijst in. Deze gegevens worden naar uw

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de CQIndex

Nadere informatie

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Bijvoorbeeld voor praktijken met meerdere locaties is het handig om omzet en kosten te verdelen over de verschillende locaties. Dit kan door middel van

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl. CEOErgo instellen en gebruiken v2 Hoofdstuk 1 CEO instellen en gebruiken Vanaf 2015 levert CEOErgo in samenwerking met Ergotherapie Nederland een digitaal cliëntervaringsonderzoek voor ergotherapeuten.

Nadere informatie

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>.

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>. 1.1 Retourinformatie Ga via tabblad naar de toolbar, icoon . 1.1.1 Declaratieoverzicht In het declaratieoverzicht staan alle declaraties die verstuurd zijn naar de zorgverzekeraar

Nadere informatie

Handleiding edeclaratie

Handleiding edeclaratie Inhoudsopgave 1. Hoofdscherm edeclaratie... 2 2. Openstaande declaraties... 4 7. Retourinformatie... 6 8. Sepa... 7 9. Factuur Betalingen... 8 10. Instellingen edeclaratie... 9 1 1. Hoofdscherm edeclaratie

Nadere informatie

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending MediQuest instellen gebruiken automatisch versturen Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen...

Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen... Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen... 12 WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s Via Management,

Nadere informatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie Handleiding Declaratie- en retourinformatie 1 Declaratieoverzicht 1.1 Declaratieoverzicht inzien 1.2 Ophalen retourinformatie 03 03 04 2 Zoeken van declaraties 2.1 Filteren declaratieoverzicht 04 04 3

Nadere informatie

Declareren via VECOZO voor podotherapie (Aanv.verz.) v3. Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering

Declareren via VECOZO voor podotherapie (Aanv.verz.) v3. Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering Vanaf 1 januari 2015 moeten podotherapeuten elektronisch declareren voor de Basis verzekering. Vanaf die datum is het nog niet

Nadere informatie

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging 1 / 9 SEPA Instellen SEPA activeren voor uw vereniging Als eerste gaat u naar het beheercentrum om SEPA te activeren. U kiest voor beheercentrum en vervolgens voor het onderdeel IBAN / SEPA Aan de rechtste

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

De volgende online dienst hoeft u alleen toe te voegen als u een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan Kwaliteit in Beweging 1.1.

De volgende online dienst hoeft u alleen toe te voegen als u een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan Kwaliteit in Beweging 1.1. Hoofdstuk 1 Kwaliteit in Beweging (KiB) 1 instellen en gebruiken Kwaliteit in Beweging (KiB) is de opvolger van het Kwaliefy-project van het KNGF. Een Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) wordt ingericht

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD Inleiding Met CASH kunt u op eenvoudige wijze posten incasseren. Wanneer de debiteur heeft toegestemd dat de openstaande posten geïncasseerd mogen worden, voorziet u deze van een eigenschap zodat deze

Nadere informatie

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Handleiding Profin Sepa Betalen en incasseren Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Bedrijfsconstanten pagina 4 Algemene instellingen pagina 4 Banken pagina 5 Crediteuren pagina 7 Tabblad

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

Releasenotes. Versie 6.8. Intramed versie 6.8

Releasenotes. Versie 6.8. Intramed versie 6.8 Releasenotes Versie 6.8 Intramed versie 6.8 Inhoudsopgave Releasenotes versie 6.8 Hoofdstuk 1 Releasenotes...1 1.1 Conversie naar versie 6.8...6 V Hoofdstuk 1 Releasenotes Een nieuwe versie van Intramed:

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Fysiotherapie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste

Nadere informatie

Handleiding API Koppeling Twinfield FysioRoadmap 5.3 December 2015

Handleiding API Koppeling Twinfield FysioRoadmap 5.3 December 2015 Handleiding API Koppeling Twinfield FysioRoadmap 5.3 December 2015 API Koppeling Twinfield Deze handleiding gaat over de API koppeling met Twinfield. Met deze koppeling worden alle facturen die in FysioRoadmap

Nadere informatie

Handleiding API Koppeling Twinfield. FysioRoadmap 5.3 Februari 2015

Handleiding API Koppeling Twinfield. FysioRoadmap 5.3 Februari 2015 Handleiding API Koppeling Twinfield FysioRoadmap 5.3 Februari 2015 API Koppeling Twinfield Deze handleiding gaat over de API koppeling met Twinfield. Met deze koppeling worden alle facturen die in FysioRoadmap

Nadere informatie

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Als gevolg van de invoering van SEPA wordt de huidige Nederlandse incasso vervangen door de Europese incasso. Dit heeft gevolgen voor uw administratie

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website https://qualiview.nl/. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met hun contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website https://qualiview.nl/. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met hun contact opnemen. Hoofdstuk 1 Qualiview instellen en gebruiken Qualiview (voorheen Qualizorg) is een online meetinstrument dat de kwaliteit van onder andere fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en vergelijkt met het

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen Inleiding Een snelle en doeltreffende manier van betalen van uw facturen door klanten is die van automatische incasso. Wanneer u bent gemachtigd door uw klant om geld af te schrijven van hun rekening èn

Nadere informatie

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Tijdens de export van een incasso-bestand ontvangt u de melding dat het gegenereerde XML-bestand niet aan de eisen voldoet. In deze Support

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Facturenoverzicht & Exporteren

Facturenoverzicht & Exporteren Facturenoverzicht & Exporteren Ga via Tabblad naar toolbar Het onderstaande scherm zal zich openen. FysioRoadmap toont hierbij het laatst geopende facturen overzicht. Factuur

Nadere informatie

Allereerst moet u de gewenste Intramed PLUS verslagleggingsrichtlijn(en) downloaden van de website.

Allereerst moet u de gewenste Intramed PLUS verslagleggingsrichtlijn(en) downloaden van de website. Hoofdstuk 1 Intramed PLUS in gebruik nemen (fysiotherapie) Als u een Intramed PLUS licentie heeft, kunt u gebruik maken van specifieke verslagleggingsrichtlijnen. Dit zijn onder andere verslagleggingsrichtlijnen

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Abakus Handleiding Beheer facturen

Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Oefentherapie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste

Nadere informatie

Inloggegevens combinatie HWO / AfsprakenApp instellen v2. Hoofdstuk 1 Inloggegevens Huiswerkoefeningen.nl / AfsprakenApp instellen

Inloggegevens combinatie HWO / AfsprakenApp instellen v2. Hoofdstuk 1 Inloggegevens Huiswerkoefeningen.nl / AfsprakenApp instellen Hoofdstuk 1 Inloggegevens Huiswerkoefeningen.nl / AfsprakenApp instellen Als (een deel van) je praktijk gebruik wil maken van Huiswerkoefeningen.nl (HWO) / AfsprakenApp combinatie, ontvang je als contactpersoon

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Logopedie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste codes

Nadere informatie

Mandaat registeren. Bijdrageadministratie. 1. Voordat u begint. Belangrijk om te weten

Mandaat registeren. Bijdrageadministratie. 1. Voordat u begint. Belangrijk om te weten Bijdrageadministratie Mandaat registeren Met Scipio Online kunt u incasso bestanden genereren. Deze stuurt u naar de bank zodat uw leden worden geïncasseerd. Om leden te kunnen incasseren moet u mandaten

Nadere informatie

Een nieuwe creditnota maken

Een nieuwe creditnota maken Een nieuwe creditnota maken In Kleos kunt u twee soorten creditnota's maken: een creditnota mét en zonder rollback. Een creditnota met rollback zorgt ervoor dat een eerder aangemaakte declaratie volledig

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Inleiding Ook al wil natuurlijk iedere ondernemer dat zijn klanten op tijd betalen, de werkelijkheid is helaas anders. Sommige klanten die de mogelijkheid hebben om

Nadere informatie

In deze procedure wordt alleen het toevoegen van prestatiecode beschreven.

In deze procedure wordt alleen het toevoegen van prestatiecode beschreven. Hoofdstuk 1 Registreren van een overig product (OVP) voor GGZ Zorg die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mag niet via een zorgproduct gedeclareerd worden. Deze zorg kunt u declareren via een

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Releasenotes. Versie 6.6. Intramed versie 6.6

Releasenotes. Versie 6.6. Intramed versie 6.6 Releasenotes Versie 6.6 Intramed versie 6.6 Hoofdstuk 1 Releasenotes Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Efficiënt kunnen werken is natuurlijk belangrijk

Nadere informatie

Handleiding voor Sepa-Betaling en Sepa-Incasso binnen Dolfijn.

Handleiding voor Sepa-Betaling en Sepa-Incasso binnen Dolfijn. Handleiding voor Sepa-Betaling en Sepa-Incasso binnen Dolfijn. Algemeen Sepa (Single Euro Payments Area) is het initiatief van de Europese Unie en gezamenlijke Europese banken tot harmonisatie van het

Nadere informatie

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden Hoofdstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Handleiding voor de facturatiemodule

Handleiding voor de facturatiemodule Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer Handleiding voor de facturatiemodule e-boekhouden.nl Inhoud 1. Facturen...

Nadere informatie