Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen."

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar een bedrijf / instelling: - per nota; per papieren verzamelstaat; per digitale verzamelstaat. Instellingen In de rubriek "Declaratiegegevens" van de instelling- / adresgegevens, kunt u per instelling / adres instellen op welke manier u wilt declareren. Dat stelt u in op tabblad "1. Algemeen" van de instelling/ adresgegevens in de rubriek "Declaratiegegevens". Als u behandelingen van een patiënt wilt declareren aan een instelling, moet u in de betreffende behandelserie kiezen dat de betaler een instelling is. Dat doet u op tabblad "1. Behandelserie" van de behandelserie bij de velden "Soort betaler:" en "Betaler:". Het is ook mogelijk dat alleen het gedeelte dat niet vergoed wordt door de verzekeraar, gedeclareerd wordt naar een instelling. Kies dan bij "Soort betaler:" voor "Verzekeraar, en kies bij het veld "Patiënt nota's naar:" voor "Instelling". Behandelingen worden in Intramed in één geheel gedeclareerd. Als er van een behandeling een gedeelte vergoed wordt door de verzekeraar en een gedeelte door de instelling, zal bij het declareren van de behandeling een declaratie voor de verzekeraar en voor de instelling aangemaakt worden. Het gedeelte voor de instelling wordt dus direct gedeclareerd en er wordt niet gewacht met het aanmaken van deze declaratie tot de behandelserie van de patiënt vol is en er wordt ook geen rekening gehouden met de ingestelde declaratiefrequentie van de instelling. Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. In plaats van behandelingen, kunt u ook verkopen toevoegen. Deze verkopen kunt u per nota factureren, en voegt u toe op tabblad "5. Verkoop" van de instelling- / adresgegevens. Declareren Er kan per nota of verzamelstaat gedeclareerd worden. De verzamelstaat bouwt u op via "Opbouwen verzamelstaat" en de nota's via "opbouwen nota's". 1

2 Hoofdstuk 2 Instellingen Instelling tabblad 1. Algemeen In dit scherm kunt u algemene gegevens invullen Vul de velden in de rubriek "Algemeen" aan; natuurlijk voor zover van toepassing voor u. Vul de velden in de rubriek "Declaratiegegevens" in; natuurlijk voor zover van toepassing voor u. Servicebureau: Klik op de knop Declareren per: Klik in het veld daarachter op de knop, en klik op "Nee". en klik op één van de mogelijkheden "Losse nota's", "Verzamelstaat". Als u kiest voor "Verzamelstaat", ziet u 2 speciale velden: Declaratiemethode: Dit veld is alleen zichtbaar als u bij het veld "Declareren per:" heeft gekozen voor "Verzamelstaat". Hier wordt standaard "Papier" ingevuld; u kunt dit wijzigen. 2

3 Klik in het veld daarachter op de knop en klik op "Papier" of "Bestand". Verzamelstaat: Dit veld is alleen zichtbaar als u bij het veld "Declareren per:" heeft gekozen voor "Verzamelstaat". Klik op de knop achter het veld. Klik in het selectiescherm "Selecteren Rapport" op de gewenste verzamelstaat en klik op de knop "OK". Declaratiefrequentie: Klik op de knop achter het veld, en klik op één van de mogelijkheden "Iedere declaratierun", "Iedere maand", "Iedere 2 maanden", "Iedere 3 maanden", "Iedere 4 maanden", "Iedere 6 maanden". Alleen volle behandelseries declareren: 3. Klik op de knop achter het veld, en kies voor de optie "Ja" als u alleen wilt declareren als de behandelserie vol, of afgesloten is. Kiest anders voor de optie "Nee". Vul de velden in de rubriek "Invulling declaratiebestand (Vektis) in; natuurlijk voor zover van toepassing voor u. Prestatieomschrijving Klik op de knop achter het veld, en klik op één van de bij factoring: mogelijkheden "Niet meesturen", "Meesturen voor bilaterale codes", "Altijd meesturen". Wordt de prestatieomschrijving niet meegestuurd, dan staat op de patiëntnota alleen de behandeldatum en de prijs, maar niet welke behandeling er gegeven is Vul de velden in de rubriek "Overig in; natuurlijk voor zover van toepassing voor u. Commentaar: Hier kunt u extra informatie over de instelling invullen. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon het scherm wordt gesloten. ; 3

4 Behandelserie tabblad 1. Behandelserie Als u behandelingen van een patiënt aan een instelling declareert, moet u in de betreffende behandelserie kiezen dat de betaler een instelling is. Dat doet u op tabblad "1. Behandelserie" van de behandelserie bij de velden "Soort betaler:" en "Betaler:". 1. U heeft het scherm "Behandelserie" nog open staan op tabblad "1. Behandelserie", of u opent het opnieuw via menu [Bestand], [Patiënten], dubbelklik op de betreffende patiënt, ga naar tabblad "4. Behandelepisodes", en dubbelklik op de betreffende behandelserie. 2. Vul de velden in. Door op de "TAB"-toets te drukken gaat u naar het volgende veld. Met de toetsen "Shift" + "TAB" kunt u naar het vorige veld. Soort betaler: achter het veld, en kies "Instelling". Betaler: achter het veld. Klik op de instelling naar wie de nota gestuurd moet worden, en klik op de knop "OK" Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon.

5 Hoofdstuk 3 Declareren Opbouwen verzamelstaat; definitief declareren U kunt in Intramed een verzamelstaat maken, met daarin alle declaraties voor de verzekeraar. Vervolgens kunt u deze verzamelstaat op verschillende manieren naar de verzekeraar sturen. Voordat u gaat declareren is het aan te raden om een "Proefdeclaratie" en een gegevenscontrole uit te voeren. Daardoor voorkomt u ongeldige aanleveringen aan VECOZO / verzekeraars. Op tabblad "1. Algemeen" bij een verzekeraar kunt u instellen hoe u naar de betreffende verzekeraar wilt declareren (online via Intramed, via een declaratiebestand, op papier etc.). 1. Ga naar menu [Financieel], [Declaraties], [Opbouwen verzamelstaat...]; het scherm "Opbouwen verzamelstaten" wordt geopend. 2. Als er een ongeldig btw-nummer is ingevoerd bij de praktijkgegevens ( het formaat moet "NlxxxxxxxxxBxx" zijn), is het opbouwen van verzamelstaten niet mogelijk. U krijgt een foutmelding. 3. Vul de velden in. U kunt specifieke filters instellen door gebruik te maken van filtertekens. Verzekeraar: achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Verzekeraar" op de verzekeraar waarvoor u een verzamelstaat wilt maken, en klik op de knop "OK". Als u niets invult worden alle verzekeraars meegenomen. 5

6 Behandelaar: achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Medewerker" de medewerker(s) van wie u behandelingen wilt declareren, en klik op de knop "OK". Als u niets invult worden de behandelingen van alle medewerkers meegenomen. Einddatum periode: achter het veld en klik in de kalender op de einddatum van de periode waarover u wilt declareren, en klik op de knop "OK". De begindatum is altijd van het jaartal dat u invult bij het veld "Einddatum: periode". Dus als u wilt declareren over het voorgaande jaar (bijvoorbeeld 2011) vult u bij het veld "Einddatum periode:" bijvoorbeeld of in. Er kan bij het opbouwen van verzamelstaten geen einddatum meer worden ingevoerd die na de huidige datum ligt. Probeert u dit wel, dan krijgt u een foutmelding. Proefdeclaratie: achter het veld, en kies voor de optie "Nee". Als u kiest voor "Nee", en dus definitief gaat declareren, worden de betreffende behandelingen in Intramed gemarkeerd als "Gedeclareerd". U moet de declaratie dan nog versturen naar de zorgverzekeraar (via online declareren in Intramed, of door het declaratiebestand te uploaden, via een servicebureau etc.). Digitale decl. controleren met: Dit veld is nu niet beschikbaar omdat u bij het veld "Proefdeclaratie" heeft gekozen voor "Nee". Digitale decl. ook Dit veld is nu beschikbaar omdat u bij het veld "Proefdeclaratie" heeft op papier: gekozen voor "Nee". 6

7 achter het veld, en kies of u de declaratie ook als tekstbestand wilt opslaan (optie "Ja"). U kunt dit document vervolgens printen en opsturen. U kunt de declaratie achteraf altijd nog inzien als tekstbestand via menu [Financieel], [Declaraties], [Inzien declaraties], klik op de betreffende declaratie, klik op de knop "Printen", optie "Herprinten declaratie...". Bevestigen per verzamelstaat: Als u per verzamelstaat wilt kiezen of de uitvoer naar de printer of het scherm gestuurd moet worden, kiest u voor de optie "Ja". Als u in één keer alle uitvoer naar de printer / het scherm wilt afdrukken, kiest u voor de optie "Nee" achter het veld, en klik op de gewenste optie. Klik op de knop "OK". De fouten die gevonden zijn tijdens het declareren worden na het declareren vermeld in een overzicht. Mogelijke meldingen na declareren zijn: Als u bij een behandelserie hebt aangegeven dat deze niet declarabel (bijvoorbeeld omdat u op toestemming van de verzekeraar moet wachten), dan wordt het scherm "Informatie" geopend. De status van de behandelserie kunt u wijzigen op tabblad "2. Toestemming". Zvl-soort verwijzer en zvl-spec verwijzer blijven leeg als er geen zvl-soort is ingevuld; oftewel als er sprake is van directe toegankelijkheid binnenkomst. 7

8 6. 7. Als u online declareert via Intramed, wordt het scherm "Online declareren" geopend. Anders krijgt u de melding dat er een declaratiebestand is aangemaakt. Verstuur de declaratie (via online declareren in Intramed, door het declaratiebestand te uploaden, via een servicebureau etc.). Opbouwen nota's Behandelingen, verkopen en abonnementen kunt u factureren naar instellingen of patiënten. Voor deze instellingen en/of patiënten kunt u een nota aanmaken in Intramed, die u vervolgens kunt versturen. Het nota ontwerp dat wordt gebruikt is ingesteld in menu [Systeem], [Organisatie], [Systeemgegevens], tabblad "2. Declaraties", veld "Nota layout" en/of "Verkoopnota layout". U kunt dit wijzigen. 1. Ga naar menu [Financieel], [ Declaraties], [Opbouwen nota's...]; het scherm "Opbouwen nota's" wordt geopend. Door op de "TAB"-toets te drukken gaat u naar het volgende veld. Met de toetsen "Shift" + "TAB" kunt u naar het vorige veld Klik in de rubriek "Debiteuren" op het rondje naar wie u wilt declareren: naar alle patiënten en instellingen, of alleen (een aantal) patiënten of (een aantal) instellingen. Vul de velden in de rubriek "Debiteuren" in; natuurlijk voor zover van toepassing voor u. Patiënten en Instellingen: Als u deze optie heeft aangeklikt, worden alle betreffende patiënten en instellingen gefactureerd. Patiënten: Als u deze optie heeft aangeklikt, worden alleen de betreffende patiënten gefactureerd.

9 Klik eventueel op de pijlknop achter het veld om (een) specifieke patiënt(en) te factureren. Klik in het scherm "Selecteren Patient" op de patiënt die u wilt factureren, en klik op de knop "OK". Als u niets invult worden alle patiënten meegenomen. Instellingen: Als u deze optie heeft aangeklikt, worden alleen de betreffende instellingen gefactureerd. Klik eventueel op de pijlknop achter het veld om (een) specifieke instelling(en) te factureren. Klik in het scherm "Selecteren Instelling/Adres" op de instelling die u wilt factureren, en klik op de knop "OK". Als u niets invult worden alle instellingen meegenomen. 4. Vul de velden in de rubriek "Soort" in. Behandelnota's: Vink dit vak aan als u nota's voor behandelingen wilt aanmaken. Verkoopnota's: Vink dit vak aan als u nota's voor verkopen wilt aanmaken. Abonnementen: Deze optie is alleen zichtbaar als u de module "Abonnementen" heeft geactiveerd in de systeemgegevens. Vink dit vak aan als u nota's voor abonnementen wilt aanmaken. 5. Vul de velden in de rubriek "Overige filters" in. Behandelaar: achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Medewerker" de medewerker(s) van wie u behandelingen wilt factureren, en klik op de knop "OK". Als u niets invult worden de behandelingen van alle medewerkers meegenomen. Automatisch is de aangemelde medewerker ingevuld. Behandelde patient: achter het veld om (een) specifieke patiënt(en) te factureren. Klik in het scherm "Selecteren Patient" op de patiënt die u wilt factureren, en klik op de knop "OK". Als u niets invult worden alle patiënten meegenomen. 9

10 Verzekeraar: achter het veld om patiënten van (een) bepaalde verzekeraar(s) te factureren. Klik in het scherm "Selecteren Verzekeraar" op de betreffende verzekeraar, en klik op de knop "OK". Als u niets invult worden alle verzekeraars meegenomen. Tot en met datum: achter het veld en klik in de kalender op de einddatum van de periode waarover u wilt factureren, en klik op de knop "OK". De begindatum is altijd van het jaartal dat u invult bij het veld "Tot en met datum:". Dus als u wilt factureren over het voorgaande jaar (bijvoorbeeld 2011) vult u bij het veld "Tot en met datum:" bijvoorbeeld in. Status behandelserie: U kunt behandelingen op een behandelserie met een bepaalde status factureren. achter het veld en kies de betreffende status van de behandelserie; "Onder behandeling" of "Afgesloten". Als u niets invult worden alle behandelseries meegenomen. Codelijst: achter het veld om alleen behandelingen van een bepaalde codelijst te factureren. Klik in het scherm "Selecteren Codelijst" op de betreffende codelijst, en klik op de knop "OK". Als u niets invult worden behandelingen van alle codelijsten meegenomen. 10

11 6. Klik op de knop "OK"; het scherm "Te declareren behandelseries en verkopen" wordt geopend. In dit scherm ziet u een overzicht van alle facturen die voldoen aan de criteria die u heeft ingesteld in het scherm "Opbouwen nota's". U ziet de rubriek "Abonnementen:" alleen als u in de systeemgegevens de module "Abonnementen" heeft geactiveerd. Via de knop "Opties" kunt u een concept van een nota afdrukken; klik op de betreffende nota, klik op de knop "Printen", en klik op de optie "Inzien declaratie behandelseries...", "Inzien declaratie verkopen..." of "Inzien declaratie abonnement", afhankelijk van welke nota u geselecteerd heeft in één van de drie overeenkomstige lijsten ("Behandelseries:", "Verkopen:" of "Abonnementen:") U kunt via dit overzicht beslissen om sommige behandelseries, verkopen en/of abonnementen niet te factureren: klik op een behandelserie-, verkoop- of abonnementregel en klik op het icoon. Klik op de knop "Opties". 11

12 9. Klik op de optie "Declareren..."; het scherm "Declareren, behandelseries en verkopen" wordt geopend. 10. Stel zo nodig filters in de rubrieken "Behandelseries", "Verkopen" en/of "Abonnementen" in. U kunt specifieke filters instellen door gebruik te maken van filtertekens. Vul eventueel de velden in de rubriek "Behandelseries" in. 11. Nummer: U kunt (een) specifieke behandelserie(s) factureren. Typ dan in dit veld het/de betreffende nummer(s) in. De overige behandelseries worden dan niet gefactureerd. Patiënt: achter het veld om de behandelserie(s) van (een) specifieke patiënt(en) te factureren. Klik in het scherm "Selecteren Patient" op de betreffende patiënt, en klik op de knop "OK". Als u niets invult worden alle behandelseries meegenomen. Bedrag: U kunt (een) behandelserie(s) met een specifiek totaalbedrag factureren. Typ dan in dit veld het bedrag in. Als u niets invult worden alle behandelseries meegenomen. U kunt bijvoorbeeld alles factureren boven een bepaald bedrag. Typ dan in dit veld bijvoorbeeld ">50" in Vul eventueel de velden in de rubriek "Verkopen" in.

13 Nummer: U kunt een specifieke verkoop factureren. Typ dan in dit veld het (/de) betreffende nummer(s) in. De overige verkopen worden dan niet gefactureerd. Afnemer: Klik dan op de pijlknop achter het veld om de verkopen van (een) specifieke patiënt(en) te factureren. Klik in het scherm "Selecteren Patient" op de betreffende patiënt, en klik op de knop "OK". Als u niets invult worden alle verkopen meegenomen. Bedrag: U kunt verkopen met een specifiek totaalbedrag factureren. Typ dan in dit veld het bedrag in. Als u niets invult worden alle verkopen meegenomen. U kunt bijvoorbeeld alles factureren boven een bepaald bedrag. Typ dan in dit veld bijvoorbeeld ">50" in. 13. Vul eventueel de velden in de rubriek "Abonnementen" in. Nummer: U kunt een specifiek abonnement factureren. Typ dan in dit veld het (/de) betreffende nummer(s) in. De overige abonnementen worden dan niet gefactureerd. Client: Klik dan op de pijlknop achter het veld om de abonnementen van (een) specifieke cliënt(en) te factureren. Klik in het scherm "Selecteren Patient" op de betreffende persoon, en klik op de knop "OK". Als u niets invult worden alle abonnementen meegenomen. Bedrag: U kunt abonnement met een specifiek totaalbedrag factureren. Typ dan in dit veld het bedrag in. Als u niets invult worden alle abonnementen meegenomen. U kunt bijvoorbeeld alles factureren boven een bepaald bedrag. Typ dan in dit veld bijvoorbeeld ">50" in. 14. Vul de velden in de rubriek "Printinstelling" in. 13

14 Bevestigen per layout: Als u per nota-ontwerp wilt kiezen of de uitvoer naar de printer of het scherm gestuurd moet worden, kiest u voor de optie "Ja". Als u in één keer alle nota's naar de printer / het scherm wilt afdrukken, kiest u voor de optie "Nee". Sortering: achter het veld, en klik op de gewenste optie. achter het veld; klik op een sorteermogelijkheid uit de lijst. Als u bijvoorbeeld kiest voor de optie "Achternaam debiteur" worden de nota's afgedrukt op alfabetische volgorde van de achternaam van de debiteur Klik op de knop "OK"; als u bij het veld "Bevestigen per layout:" heeft gekozen voor "Nee", wordt het scherm "Nota's" geopend, waarin u kunt aangeven hoe u de nota's wilt afdrukken. als u bij het veld "Bevestigen per layout:" heeft gekozen voor "Ja", wordt voor elk type nota wordt een scherm geopend, waarin u de uitvoer van de nota's kunt instellen. Stel zo nodig het soort uitvoer in.

15 17. Klik op de knop "OK"; de (verkoop)nota's worden afgedrukt zoals u bij de rubriek "Uitvoer" hebt ingesteld. 18. Als u bij de rubriek "Uitvoer" heeft gekozen voor "Scherm", dan kunt u zo nodig onderin het rapportscherm op het icoon klikken om de nota alsnog op papier te printen of op het icoon om het rapport als PDF te bewaren. 19. Als er nota's per verzonden worden, wordt er verbinding gemaakt met uw programma. 20. Klik op de knop "Toestaan" om de nota('s) te versturen. Er wordt een melding getoond als de nota is verstuurd: De nota wordt als pdf-bijlage verstuurd. De naam van dit bestand is "Nota_nummer_datum". De datum wordt genoteerd als jjjjmmdd. Het onderwerp van de is "naam nota bestand" van "praktijknaam" met als tekst: "Aanhef patiënt", Bijgevoegd sturen wij u een nota. Met vriendelijke groet, "Volledige naam declarant" "Praktijkomschrijving", "Praktijknaam". 21. Druk op de knop "OK". 15

16 Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op.

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Als u via een servicebureau wilt declareren, moet u eerst een aantal instellingen doen.

Als u via een servicebureau wilt declareren, moet u eerst een aantal instellingen doen. Hoofdstuk 1 Servicebureau instellen en gebruiken Declaraties naar verzekeraars en patiëntnota's kunt u laten afhandelen door een servicebureau zoals NotaCollect of Famed (ook wel geschreven als "NotaCollect"

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken.

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken. Hoofdstuk 1 Creditbestand aanmaken en versturen Soms willen verzekeraars een creditbestand ontvangen, als u bijvoorbeeld met de verkeerde diagnose- of indicatiecode heeft gedeclareerd. Nadat u gecrediteerd

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen:

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen: Hoofdstuk 1 D-Pay instellen en gebruiken D-Pay is een declaratiesysteem voor paramedici die gebruik maken van Intramed. D-Pay is eenvoudig te koppelen aan Intramed en neemt het complete declaratieproces

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Voordat u abonnementen kunt aanbieden, moet u wel het nodige instellen in Intramed:

Voordat u abonnementen kunt aanbieden, moet u wel het nodige instellen in Intramed: Hoofdstuk 1 Inleiding Binnen Intramed heeft u de mogelijkheid om abonnementen aan te bieden aan patiënten en het gebruik te registreren en te factureren. Het gaat hierbij om abonnementen op bijvoorbeeld

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl. CEOErgo instellen en gebruiken v2 Hoofdstuk 1 CEO instellen en gebruiken Vanaf 2015 levert CEOErgo in samenwerking met Ergotherapie Nederland een digitaal cliëntervaringsonderzoek voor ergotherapeuten.

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Declareren via VECOZO voor podotherapie (Aanv.verz.) v3. Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering

Declareren via VECOZO voor podotherapie (Aanv.verz.) v3. Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering Vanaf 1 januari 2015 moeten podotherapeuten elektronisch declareren voor de Basis verzekering. Vanaf die datum is het nog niet

Nadere informatie

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de CQIndex

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending MediQuest instellen gebruiken automatisch versturen Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage.

Nadere informatie

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Bijvoorbeeld voor praktijken met meerdere locaties is het handig om omzet en kosten te verdelen over de verschillende locaties. Dit kan door middel van

Nadere informatie

De volgende online dienst hoeft u alleen toe te voegen als u een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan Kwaliteit in Beweging 1.1.

De volgende online dienst hoeft u alleen toe te voegen als u een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan Kwaliteit in Beweging 1.1. Hoofdstuk 1 Kwaliteit in Beweging (KiB) 1 instellen en gebruiken Kwaliteit in Beweging (KiB) is de opvolger van het Kwaliefy-project van het KNGF. Een Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) wordt ingericht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website https://qualiview.nl/. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met hun contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website https://qualiview.nl/. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met hun contact opnemen. Hoofdstuk 1 Qualiview instellen en gebruiken Qualiview (voorheen Qualizorg) is een online meetinstrument dat de kwaliteit van onder andere fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en vergelijkt met het

Nadere informatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie Handleiding Declaratie- en retourinformatie 1 Declaratieoverzicht 1.1 Declaratieoverzicht inzien 1.2 Ophalen retourinformatie 03 03 04 2 Zoeken van declaraties 2.1 Filteren declaratieoverzicht 04 04 3

Nadere informatie

In deze procedure wordt alleen het toevoegen van prestatiecode beschreven.

In deze procedure wordt alleen het toevoegen van prestatiecode beschreven. Hoofdstuk 1 Registreren van een overig product (OVP) voor GGZ Zorg die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mag niet via een zorgproduct gedeclareerd worden. Deze zorg kunt u declareren via een

Nadere informatie

In het nieuwe jaar zijn de tarieven voor de zorgproducten podotherapie gewijzigd. Deze moet u wijzigen in Intramed.

In het nieuwe jaar zijn de tarieven voor de zorgproducten podotherapie gewijzigd. Deze moet u wijzigen in Intramed. Hoofdstuk 1 Jaarovergang voor podotherapie In het nieuwe jaar zijn de tarieven voor de zorgproducten podotherapie gewijzigd. Deze moet u wijzigen in Intramed. In 2015 was het voordeel dat alle verzekeraars

Nadere informatie

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>.

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>. 1.1 Retourinformatie Ga via tabblad naar de toolbar, icoon . 1.1.1 Declaratieoverzicht In het declaratieoverzicht staan alle declaraties die verstuurd zijn naar de zorgverzekeraar

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Digitaal factureren instellen

Digitaal factureren instellen 1 / 5 Digitaal factureren instellen Met e-captain is het mogelijk om facturen te e-mailen in plaats van te versturen per post. Voordat u digitaal (per email) facturen kunt sturen dient u wat instellingen

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

Releasenotes. Versie 6.6. Intramed versie 6.6

Releasenotes. Versie 6.6. Intramed versie 6.6 Releasenotes Versie 6.6 Intramed versie 6.6 Hoofdstuk 1 Releasenotes Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Efficiënt kunnen werken is natuurlijk belangrijk

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Inloggegevens combinatie HWO / AfsprakenApp instellen v2. Hoofdstuk 1 Inloggegevens Huiswerkoefeningen.nl / AfsprakenApp instellen

Inloggegevens combinatie HWO / AfsprakenApp instellen v2. Hoofdstuk 1 Inloggegevens Huiswerkoefeningen.nl / AfsprakenApp instellen Hoofdstuk 1 Inloggegevens Huiswerkoefeningen.nl / AfsprakenApp instellen Als (een deel van) je praktijk gebruik wil maken van Huiswerkoefeningen.nl (HWO) / AfsprakenApp combinatie, ontvang je als contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft.

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft. Hoofdstuk 1 Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij uw praktijk. De patiënt opent de app en vult online een intake-vragenlijst in. Deze gegevens worden naar uw

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht:

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht: Hoofdstuk 1 Voorschot verwerken Sommige verzekeraars werken met voorschotten. Ze betalen dan (een deel van) het gedeclareerde bedrag, of een vast bedrag. Hoe u een voorschot moet verwerken in uw boekhouding,

Nadere informatie

KiB 3.1 instellen en gebruiken v2

KiB 3.1 instellen en gebruiken v2 Kwaliteit in Beweging (KiB) 3.1 instellen en gebruiken Kwaliteit in Beweging (KiB) is de opvolger van het Kwaliefy-project van het KNGF. Hiervoor wordt een landelijke database fysiotherapie (LDF) ingericht

Nadere informatie

Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken v5. Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken

Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken v5. Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken De Basis Plus Module is een apart aanvullend pakket exclusief voor het merk Zilveren Kruis. Verzekerden kunnen het pakket afsluiten per 1 januari

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.1. KraamzorgCompleet versie 4.1

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.1. KraamzorgCompleet versie 4.1 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.1 KraamzorgCompleet versie 4.1 Inhoudsopgave.0 Hoofdstuk 1 Cijfers over achterstandswijken...1 1.1 Cijfers over achterstandswijken...1 Hoofdstuk 2 Export

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per

Incura Handleiding Factureren per Incura Handleiding Factureren per e-mail Incura 1 / 7 Inleiding Vanuit Incura kunt u een papieren factuur of een factuur per e-mail aan uw patiënt versturen. De keuze voor papier of e-mail maakt u vanuit

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Gebruikshandleiding module Party-Feestdagen

Gebruikshandleiding module Party-Feestdagen Gebruikshandleiding module Party-Feestdagen Auteur: R. van der Veen TFC-Services Algemeen: Onderstaande iconen worden in veel schermen getoond binnen TFC: Nieuw: Hiermee kan een nieuw record aangemaakt

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

Module online intake/dtf

Module online intake/dtf Module online intake/dtf Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de module online intake/dtf... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 4 Een verzoeksjabloon invoeren / aanpassen...

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Fysiotherapie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per - Classificatie: 4 - Openbaar

Incura Handleiding Factureren per  - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Handleiding Factureren per e-mail - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inloggegevens Huiswerkoefeningen.nl - AfsprakenApp instellen

Hoofdstuk 1 Inloggegevens Huiswerkoefeningen.nl - AfsprakenApp instellen Hoofdstuk 1 Inloggegevens Huiswerkoefeningen.nl - AfsprakenApp instellen Als (een deel van) de praktijk gebruik wil maken van Huiswerkoefeningen.nl (HWO) - AfsprakenApp combinatie, ontvang je als contactpersoon

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 NIVEL Zorgregistraties (voorheen LiPZ) instellen en gebruiken

Hoofdstuk 1 NIVEL Zorgregistraties (voorheen LiPZ) instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 NIVEL Zorgregistraties (voorheen LiPZ) instellen en gebruiken Met NIVEL Zorgregistraties eerste lijn maakt het NIVEL het zorggebruik van ongeveer 400.000 mensen in de eerstelijns gezondheidszorg

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Voortaan kunt u in Intramed OnLine gebruik maken van uw scanner U kunt van deze functionaliteit gebruik maken als u een Basic of Dynamisch account heeft,

Nadere informatie

Inhoud. Debiteur aanmaken Open AFAS Profit > Financieel > Debiteur > Debiteur en kies Nieuw als de debiteur nog niet bestaat. Abonnement aanmaken...

Inhoud. Debiteur aanmaken Open AFAS Profit > Financieel > Debiteur > Debiteur en kies Nieuw als de debiteur nog niet bestaat. Abonnement aanmaken... Inhoud Abonnement aanmaken... 1 Debiteur aanmaken... 1 Abonnement aanmaken... 3 Abonnement factureren... 5 Abonnement aanpassen... 6 Abonnement beëindigen (definitief)... 6 Abonnement beëindigen (tijdelijk)...

Nadere informatie

Beweegprogramma's declareren

Beweegprogramma's declareren Beweegprogramma's declareren Ga via tabblad naar toolbar . Eerst dienen hier de Prestatiecodes ingevoerd te worden in het systeem. Stap 1: Prestatiecodes invoeren Selecteer

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Een nieuwe eigen bijdrage-nota maken

Een nieuwe eigen bijdrage-nota maken Een nieuwe eigen bijdrage-nota maken U kunt ten allen tijden een dossiergebonden eigen bijdrage-nota aanmaken, ook als u via de modules Activiteiten en/of Dossiers (verschotten) nog geen declarabele onderdelen

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

GGZ praktijkdashboard instellen en gebruiken

GGZ praktijkdashboard instellen en gebruiken GGZ praktijkdashboard instellen en gebruiken In samenwerking met de Praktijk Index heeft Intramed een benchmark applicatie ontwikkeld: het GGZ praktijkdashboard. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Deze procedure geeft meer informatie over vraag 2a en 2b die in het KNGF Plusprogramma gesteld worden.

Deze procedure geeft meer informatie over vraag 2a en 2b die in het KNGF Plusprogramma gesteld worden. Hoofdstuk 1 Vragen KNGF Plusprogramma Deze procedure geeft meer informatie over vraag 2a en 2b die in het KNGF Plusprogramma gesteld worden. Vraag 2a: "Wat is het behandelgemiddelde van uw praktijk en

Nadere informatie

Abakus Handleiding Beheer facturen

Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Abonnement aanmaken De benodigde ingrediënten om een abonnement in AFAS Profit aan te maken zijn:

Abonnement aanmaken De benodigde ingrediënten om een abonnement in AFAS Profit aan te maken zijn: Inhoud Abonnement aanmaken... 1 Debiteur aanmaken... 1 Abonnement aanmaken... 3 Abonnement factureren... 5 Abonnement aanpassen... 6 Abonnement beëindigen (definitief)... 6 Abonnement beëindigen (tijdelijk)...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Open het contract in Intramed en vul vervolgens alle bijbehorende contracttarieven in.

Open het contract in Intramed en vul vervolgens alle bijbehorende contracttarieven in. Hoofdstuk 1 Tarieven updaten GGZ In versie 82 van Intramed zijn de nieuwe NZa tarieven voor de Gespecialiseerde GGZ en de Generalistische Basis GGZ toegevoegd De nieuwe GGZ tarieven voor 2015 moet u in

Nadere informatie

Verwijsgegevens Inhoudsopgave:

Verwijsgegevens Inhoudsopgave: Verwijsgegevens Inhoudsopgave: Algemene uitleg over de Patiëntenkaart Openen van de Verwijsgegevens Opbouw van de patiëntenkaart (Verwijsgegevens) Verwijzingen (*) Geselecteerde verwijzing nr. * De Menubalk

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota

Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota maken U kunt ten allen tijden een dossiergebonden voorschotnota aanmaken, ook als u via de modules Activiteiten en/of Dossiers (verschotten) nog geen declarabele

Nadere informatie

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1 Releasenotes Intramed versie 7.0.1 Intramed versie 7.0.1 Hoofdstuk 1 Releasenotes Een Intramed patch: verbeteringen en oplossingen. Intramed versie 7.0 was een versie met belangrijke nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Logopedie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste codes

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 28-05-2018 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.2 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Online vragenlijstenmodule

Online vragenlijstenmodule Online vragenlijstenmodule Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de online vragenlijstmodule... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 3 Een verzoeksjabloon wijzigen... 4 Uitnodiging

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Handleiding edeclaratie

Handleiding edeclaratie Inhoudsopgave 1. Hoofdscherm edeclaratie... 2 2. Openstaande declaraties... 4 7. Retourinformatie... 6 8. Sepa... 7 9. Factuur Betalingen... 8 10. Instellingen edeclaratie... 9 1 1. Hoofdscherm edeclaratie

Nadere informatie

Online declareren. Stap 1: Inloggen. Stap 2: Mijn ik!

Online declareren. Stap 1: Inloggen. Stap 2: Mijn ik! Online declareren Stap 1: Inloggen Ga naar www.ik.nl en log in met je klant- of verzekerdenummer en wachtwoord. Klik rechtsboven op inloggen. Heb je nog geen persoonlijk account? Maak deze dan eerst aan.

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Oefentherapie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste

Nadere informatie

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW HANDLEIDING In het kort Deze handleiding helpt u om stapsgewijs uw partijopgave te doen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding, dan kunt u altijd telefonisch

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Evaluatie adviesgesprek

Evaluatie adviesgesprek Evaluatie adviesgesprek Het verkrijgen van de uitnodigingen. Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Beweegprogramma's declareren

Beweegprogramma's declareren Beweegprogramma's declareren Ga via tabblad naar toolbar . Eerst dienen hier de verrichtingscodes ingevoerd te worden in het systeem. Stap 1: Verrichtingscodes invoeren Maak

Nadere informatie

Handleiding Verwerken Retourinformatie afkomstig van de website van Vecozo (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.)

Handleiding Verwerken Retourinformatie afkomstig van de website van Vecozo (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) Handleiding Verwerken Retourinformatie afkomstig van de website van Vecozo (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) Retourinformatie via de website van Vecozo Wanneer declaraties zijn ingediend bij de

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Contract tarieven voor VGZ

Contract tarieven voor VGZ In 2019 biedt VGZ een overeenkomst aan waarbij zorgverleners een met VGZ afgesproken plus-tarief voor codes uit de module Implantologie mogen declareren. Het gaat hierbij om implantologie codes en bijbehorende

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Evry voor Diëtheek. Handleiding eerste gebruik

Evry voor Diëtheek. Handleiding eerste gebruik Evry voor Diëtheek Handleiding eerste gebruik 1 Introductie Maak verbinding met het bureaublad-op-afstand van Diëtheek op de gebruikelijke manier. Start hier Evry met het icoon op het bureaublad. De gebruikersnaam

Nadere informatie

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base.

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Handleiding V-Base Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Inhoud 1. starten V-Base... 2 2. zoeken / toevoegen personen... 3 3. inzending (reçu) en

Nadere informatie

Een nieuwe creditnota maken

Een nieuwe creditnota maken Een nieuwe creditnota maken In Kleos kunt u twee soorten creditnota's maken: een creditnota mét en zonder rollback. Een creditnota met rollback zorgt ervoor dat een eerder aangemaakte declaratie volledig

Nadere informatie

Contract met Achmea/Agis instellen vanaf 10e zitting

Contract met Achmea/Agis instellen vanaf 10e zitting Hoofdstuk 1 Een zitting "manuele therapie" kan maximaal 9 keer per patiënt per jaar in rekening worden gebracht, tegen het contractueel afgesproken tarief Vanaf de 10e zitting wordt een tarief vergoed

Nadere informatie

Wat wordt vastgelegd kan zelf bepaald worden, maar wij geven, door middel van de stambestanden, diverse voorbeeldbrieven en voorbeeldrapportages.

Wat wordt vastgelegd kan zelf bepaald worden, maar wij geven, door middel van de stambestanden, diverse voorbeeldbrieven en voorbeeldrapportages. Rapportage Inhoud Inleiding... 1 Sjabloonbeheer... 1 Een rapportage wijzigen... 2 Een nieuwe rapportage maken... 4 Instellingen... 6 Rapportage printen... 8 Rapportage via ZorgMail... 10 Rapportage versturen...

Nadere informatie

Op de beheerpagina van de AfsprakenApp vindt u de gegevens die u in Intramed moet instellen.

Op de beheerpagina van de AfsprakenApp vindt u de gegevens die u in Intramed moet instellen. Hoofdstuk 1 AfsprakenApp instellen voor HWO gebruikers Als u Huiswerkoefeningen.nl (HWO) al gebruikt, maar nu ook gebruik wilt maken van de combinatie HWO / AfsprakenApp, ontvangt u als contactpersoon

Nadere informatie

Op de beheerpagina van de AfsprakenApp vindt u de gegevens die u in Intramed moet instellen.

Op de beheerpagina van de AfsprakenApp vindt u de gegevens die u in Intramed moet instellen. Hoofdstuk 1 HWO instellen voor AfsprakenApp gebruikers Als u de AfsprakenApp al gebruikt, maar nu ook gebruik wilt maken van de combinatie Huiswerkoefeningen.nl (HWO) / AfsprakenApp, ontvangt u als contactpersoon

Nadere informatie