Meer informatie vindt u op de website Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen."

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en vergelijkt met het gemiddelde van andere praktijken. Via een online monitor is te zien hoe uw patiënten uw praktijk beoordelen op bijvoorbeeld bereikbaarheid, accommodatie, de therapeut, en het effect van de behandeling. Ook is te zien hoe elke therapeut presteert ten opzichte van andere therapeuten, en worden alle scores vergeleken met het branche gemiddelde. Intramed biedt de mogelijkheid om efficiënt deel te nemen aan de FPM. Bij deelname van uw praktijk zal elke uitbehandelde patiënt automatisch per (of schriftelijk, als contractueel afgesproken), een uitnodiging ontvangen om de FPMvragenlijst in te vullen. Als de vragenlijst volledig is ingevuld, zijn de resultaten direct zichtbaar via de online monitor. Op deze wijze kunt u continu de kwaliteit van de door u verleende zorg in de gaten houden. Meer informatie vindt u op de website Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Instellingen vooraf Voordat u aan Qualizorg door kunt geven naar welke patiënten er een vragenlijst gestuurd kan worden, moet u een aantal instellingen doen. De online dienst toevoegen; Module "CQIndex" activeren in de systeemgegevens en de online dienst instellen; Synchronisatiemethode instellen; Patiëntgegevens aanvullen / controleren; er kunnen alleen vragenlijsten naar patiënten gestuurd worden als u het adres invult op tabblad "1. Algemeen" van de patiëntgegevens. Ook moet op tabblad "3. Bijzonderheden" worden ingesteld dat de patiënt toestemming heeft gegeven (bij het veld "Toestemming voor CQIndex"); Verwijzing afsluiten; er wordt pas een vragenlijst gestuurd wanneer de behandeling van een patiënt is beëindigd. Door de verwijzing af te sluiten geeft u aan dat de behandeling is beëindigd. Online dienst toevoegen Allereerst moet u een online dienst instellen. 1. Ga naar menu [Systeem], [Organisatie], [Online diensten]; het scherm "Online diensten" wordt geopend. 1

2 2. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon het scherm "Online dienst" wordt geopend. 3. Vul de velden in. ; Veld Omschrijving Dienstnr: Dit nummer wordt automatisch aangemaakt als u de online dienst opslaat. U kunt hier ook zelf een nummer invullen. Type: Klik in het veld daarachter op de knop en klik op "Fysio Prestatie Monitor". Hierna komen de volgende velden beschikbaar. Naam: Typ bijvoorbeeld "Fysio Prestatie Monitor" in. URL: Klik in het veld daarachter op de knop en klik op de URL van Qualizorg. Gebruikersnaam: Typ de gebruikersnaam en de toegangscode in die u van Qualizorg / Toegangscode: gekregen hebt. 4. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon het scherm wordt gesloten. Module activeren en online dienst kiezen Vervolgens moet u de module "CQIndex " activeren Ga naar menu [Systeem], [Organisatie], [Systeemgegevens]; het scherm "Systeemgegevens" wordt geopend. Klik op tabblad "7. Modules". ;

3 3. Vink het vak voor "CQIndex" aan. 4. De rubriek "Instellingen voor CQIndex" wordt getoond. 5. Klik op de knop 6. Klik in het scherm "Selecteren Online dienst" op de zojuist toegevoegde online dienst en klik op de knop "OK"; de naam van de gekozen online dienst wordt getoond. 7. Klik op de pijlknop achter het veld "Online dienst CQIndex". achter het veld "Afname methode:" en kies of u de CQindex altijd "Online" of "Schriftelijk" wilt versturen. Als u kiest voor "Beide", kunt u bij elke patiënt apart aangeven hoe de vragenlijst verstuurd moet worden. 3

4 8. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon ; als u een online dienst kiest, waarbij geen gebruikersnaam en toegangscode zijn ingevuld, krijgt u hiervan een melding en kunt u deze alsnog invullen. Wanneer er niets wordt ingevuld, kan er alleen geëxporteerd worden als csvbestand. De online dienst kan niet verwijderd worden zolang deze hier gekozen is. Medewerker Op tabblad "3. Instellingen" van een medewerker kunt u de frequentie instellen, waarmee CQIndex gegevens gesynchroniseerd kunnen worden Ga naar menu [Systeem], [Organisatie], [Medewerkers]. Klik op tabblad "3. Instellingen". Alleen medewerkers uit de groep "1. Systeembeheer/praktijkhouder" zien de rubriek "Instellingen voor CQIndex". 4

5 3. 4. Kies de frequentie waarmee u de gegevens wilt versturen. De eerste optie ("Nooit automatisch") kiest u, als u niet wil dat CQIndexgegevens automatisch verstuurd worden. U kunt de gegevens dan online versturen via de wizard (zie het onderdeel "Gegevens versturen"). U kunt gewaarschuwd worden als er patiënten zijn die toestemming gegeven hebben om mee te doen met de CQIndex, maar waarbij de gegevens nog niet compleet zijn. Als u zich aanmeldt in Intramed, wordt gecontroleerd of er patiënten zijn die meedoen met de CQIndex index, maar waarvan de gegevens nog niet verstuurd kunnen worden. De volgende controles worden uitgevoerd: zijn de patiëntgegevens compleet; is de verwijzing afgesloten; is het veld "Reden einde zorg:" ingevuld. Klik op de pijlknop achter het veld en kies voor "Ja" als u deze controle automatisch wilt laten uitvoeren; het veld "Aantal dagen na laatste behandeling:" is nu beschikbaar. 5

6 5. Als de gegevens niet compleet zijn én de laatste behandeling is langer geleden dan het aantal dagen dat u bij het veld "Aantal dagen na laatste behandeling:" invult, wordt een melding gegeven bij het aanmelden in Intramed. Typ het aantal dagen in. De melding ziet er als volgt uit: Als u op een patiënt klikt, kunt u via de knoppen "Patiëntkaart openen" of "Verwijzing openen" de gegevens direct aanvullen of wijzigen. Als de gegevens compleet zijn, is de knop "Verzenden" beschikbaar. Als u op die knop klikt, kunt de gegevens versturen via de wizard "Patiëntgegevens versturen tbv CQIndex". De medewerker moet natuurlijk wel toegang tot internet hebben. Patiënt Eerst moet u ervoor zorgen, dat bij uw patiënten op tabblad "1. Algemeen" een adres is ingevuld, anders zullen geen gegevens worden verstuurd. Wanneer na het toestemming geven voor deelnemen aan de CQIndex de patiëntgegevens opgeslagen worden, wordt altijd al een waarschuwing gegeven bij een nietingevuld adres. Wel zullen (als dit afgesproken is) papieren vragenlijsten verstuurd worden naar de betreffende patiënt. 6

7 Daarna legt u vast, dat een patiënt toestemming voor CQindex gegeven heeft. Dit doet u op tabblad "3 Bijzonderheden". als er toestemming is gegeven, en in de systeemgegevens is ingesteld dat de CQvragenlijst "Beide" (per of post) verstuurd kan worden, is het veld "Afname methode:" beschikbaar. Kies via de pijlknop of u de vragenlijst voor deze patiënt "Online" of "Schriftelijk" verstuurd moet worden. Verwijzing afsluiten Er worden alleen gegevens verstuurd als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Één daarvan is dat de klacht (die meerdere verwijzingen kan omvatten) van de betreffende patiënt is afgesloten (zie "Extra informatie" voor alle voorwaarden). In het volgende voorbeeld wordt de verwijzing afgesloten via de patiëntgegevens. U kunt de verwijzing ook afsluiten via menu [Bestand], [Verwijzingen]. Dubbelklik dan op de betreffende verwijzing; het scherm "Verwijzing" wordt geopend Ga naar menu [Bestand], [Patiënten]; het scherm "Patiënten wordt geopend. Dubbelklik op de betreffende patiënt; het scherm "Patiënt..." wordt geopend. Klik op tabblad "4. Verwijzingen". 7

8 4. Dubbelklik op de betreffende verwijzing; het scherm "Verwijzing" wordt geopend. 5. Vul de velden "Status:" en "Reden einde zorg:" in. Veld Omschrijving Status: Hier wordt standaard "Onder behandeling" ingevuld; u kunt dit wijzigen. Klik op de pijlknop Reden einde zorg: achter het veld, en klik op "Afgesloten". Dit veld is alleen beschikbaar als u bij "Status" voor "Afgesloten" heeft gekozen. Bovendien moet in de codelijst op tabblad "2. Instellingen" het veld "Gebruik 'reden einde zorg':" op "Ja" staan. Fysiotherapeuten zijn verplicht om dit veld in te vullen. Klik op de pijlknop achter het veld, en kies de reden waarom de verwijzing wordt afgesloten. 6. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon het scherm wordt gesloten. 8 ;

9 Overzicht Voordat u de gegevens gaat versturen, kunt u een overzicht maken van alle patiënten waarvan de gegevens klaar staan om naar Qualizorg gestuurd te worden. 1. Ga naar menu [Rapporten], [Externe communicatie], [CQIndex], OF klik op de pijlknop achter het icoon "CQIndex" 2. in de tekstbalk. Klik op de optie "Gereed voor verzending"; het scherm "CQIndex gereed voor verzending" wordt geopend. 3. Klik op de knop "OK"; het rapport wordt afgedrukt zoals u bij de rubriek "Uitvoer" hebt ingesteld. U ziet welke patiëntgegevens gereed staan voor verzending naar Qualizorg. 4. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op. Gegevens versturen Automatisch online versturen Hiervoor is beschreven wat u bij een medewerker moet instellen om gegevens automatisch te versturen. 9

10 Daarna zullen vanuit Intramed op het aangegeven tijdstip patiëntgegevens automatisch aangeleverd worden aan Qualizorg. Het gaat daarbij alleen om die patiënten, waarbij zowel de behandeling als de patiëntgegevens zelf aan de gestelde criteria voldoen (zie "Extra informatie"). Het versturen gebeurt op de achtergrond. U hoeft zelf dus geen handelingen te doen om de gegevens te versturen. Online versturen, maar niet automatisch Als u bij de medewerkergegevens heeft ingesteld dat de gegevens nooit automatisch verstuurd worden, kunt u op een zelfgekozen moment de gegevens online versturen naar Qualizorg. 1. Ga naar menu [Extra], [CQIndex gegevens exporteren] OF klik op het icoon in de werkbalk; de wizard "Patiëntgegevens versturen tbv CQIndex" wordt geopend Kies of u alleen gegevens van uw eigen patiënten, of die van alle medewerkers wilt verzenden door op het rondje voor de betreffende keuze te klikken.

11 Als gegevens worden afgewezen, kunt u het vak vóór "Patiënten uit eerdere export opnieuw exporteren" aanvinken. Het veld "Datum uitgevoerde export:" beschikbaar. Kies de datum van de eerder uitgevoerde export die u wilt herhalen. Als u op de knop "Volgende" klik kunt u de patiënten selecteren waarbij u de vragenlijst opnieuw wilt versturen. 3. Klik op de knop "Volgende". Op dit tabblad staan alle patiënten die opgenomen worden in het exportbestand. Als sommige patiënten niet voorkomen in de lijst, voldoen de betreffende patiënten niet aan de voorwaarden (zie "Extra informatie"). Als u één keer op de naam van de patiënt klikt, en vervolgens klikt op de knop "Patiëntkaart openen" of "Verwijzing openen", kunt u de patiëntgegevens en/of de verwijzing bekijken en/of wijzigen. 4. Vink zo nodig het vak voor bepaalde patiënten uit; deze patiënten gaan niet mee in de export. 11

12 5. Klik op de knop "Volgende". 6. Op dit tabblad ziet u van hoeveel patiënten gegevens verstuurd gaan worden. Klik op de knop "Voltooien"; de gegevens zijn verstuurd. Als u gegevens voor de CQIndex verzendt, kunnen er fouten optreden. De knop "Foutmeldingen..." is dan beschikbaar. Klik op de knop "Foutmeldingen..." om de meldingen te zien. Via de knop "Bewaren" kunt u alle meldingen bewaren als tekstdocument. 12

13 Extra informatie Voorwaarden Er worden alleen gegevens van patiënten verstuurd, als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: de module "CQIndex" is geactiveerd in de systeemgegevens; de online dienst is ingesteld met de juiste gebruikersnaam en het wachtwoord; als de vragenlijsten per worden verzonden, moet bij de patiënt op tabblad "1. Algemeen" van de patiëntgegevens het adres zijn ingevuld. Als de vragenlijsten per post worden verzonden moeten de NAWgegevens zijn ingevuld; bij de patiënt moet op tabblad "3. Bijzonderheden" van de patiëntgegevens het veld "Toestemming voor CQIndex:" op "Ja" staan; de verwijzing heeft status "Afgesloten". Een chronische klacht kan meerdere (vervolg)verwijzingen hebben. Bij een chronische klacht met meer dan 22 behandelingen hoeft alleen de eerste verwijzing (met de eerste 12 behandelingen) afgesloten zijn; in de verwijzing moet moet het veld "Reden einde zorg:" ingevuld zijn met de waarde "Uitbehandeld (behandeldoel bereikt)". Bij een chronische klacht met meer dan 22 behandelingen hoeft dit veld niet ingevuld te worden; er moeten minstens 2 geboekte afspraken gekoppeld zijn aan de afgesloten verwijzing; de datum van de laatste behandeling is niet langer dan 60 dagen geleden; er is niet eerder een vragenlijst naar de patiënt gestuurd bij de betreffende klacht; de patiënt is in de afgelopen 12 maanden niet benaderd voor deelname aan een CQIndexmeting. Als bij een chronische klacht minder dan 22 behandelingen zijn gegeven én de patiënt is uitbehandeld, moeten alle gekoppelde verwijzingen afgesloten zijn met als reden einde zorg "Uitbehandeld (behandeldoel bereikt)". Verstuurde gegevens De volgende gegevens wordt aangeleverd: Van Gegevens: Uw praktijk De naam en de AGBcode. De patiënt Geboortedatum; Geslacht; Voorvoegsel geslachtsnaam; Geslachtsnaam; adres; 13

14 Van Gegevens: Adres, postcode, woonplaats (Alleen als er geen adres bekend is); Aantal behandelingen; Datum eerste behandeling; Datum laatste behandeling; Chronisch Ja / Nee. De behandelaar die bij de patiënt is ingesteld AGB (ZVL). De verzekeraar die bij de patiënt is ingesteld UZOVI van de basisverzekeraar. Overige rapportages Via menu [Rapporten], [Externe communicatie], [CQIndex], OF de pijlknop achter het icoon in de werkbalk kunt u nog 2 overzichten maken. U kunt een overzicht maken van alle patiënten waarvan gegevens zijn verzonden naar Qualizorg (optie "Verzonden gegevens"). U kunt ook een overzicht maken van alle patiënten die toestemming hebben gegeven voor deelname aan de CQIndex (optie "Deelnemende patiënten"). Voor meer informatie: Open het rapport. Druk op de knop "F1" OF ga naar menu [Help], [Help]; de bijbehorende help over het rapport wordt getoond.

15 Melding onvolledige gegevens CQindex Het scherm "Controleer de gegevens" wordt getoond bij het opstarten van Intramed als patiënten mee willen doen met de CQIndex, maar de gegevens nog niet compleet zijn. Ook moet de laatste behandeling van deze patiënt(en) langer geleden zijn dan het aantal dagen dat is ingesteld bij het veld "Aantal dagen na laatste behandeling:" op tabblad "3. Instellingen" van de medewerkergegevens. Als u op een patiënt klikt, kunt u via de knoppen "Patiëntkaart openen" of "Verwijzing openen" de gegevens direct aanvullen of wijzigen. Als de gegevens compleet zijn, is de knop "Verzenden" beschikbaar. Als u op die knop klikt, kunt de gegevens versturen via de wizard "Patiëntgegevens versturen tbv CQIndex". Extra informatie De volgende controles worden uitgevoerd: zijn de patiëntgegevens compleet; is de verwijzing afgesloten; is het veld "Reden einde zorg:" ingevuld. 15

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2 Update documentatie Intramed versie 8.2 Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Update documentatie Hoofdstuk 1 Afwijkende declaratiecodes...1 1.1 Gebruik Afwijkende declaratiecode...1 Hoofdstuk 2 Agenda...4

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Inleiding Het Digitale Cliënten Dossier hierna te noemen, DPD, is een zeer uitgebreide vorm van digitale verslaglegging. Dankzij deze digitale vorm kunnen de gegevens

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Aan de slag met VIPLive

Aan de slag met VIPLive Aan de slag met VIPLive Inhoud Stap 1 - Inloggen:... 2 Stap 2 - Eenmalige instellingen:... 4 Stap 3 - Declaratiebestanden uploaden:... 6 Stap 4 - Overzicht declaraties:... 8 Stap 5 - Geschiedenis:... 11

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist FAQ Moodlewinkel.nl 1. Algemeen 2. Manager a. Taalinstellingen b. Gebruikers/rechten c. Categorieën/cursussen d. Modules e. Veiligheid 3. Docent a. Cursusbeheer b. Gebruikersbeheer c. Activiteiten d. Bronnen

Nadere informatie

Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0

Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0 Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0 Eigenaar: Product Management Telfort Pagina 1 van 28 Inhoudsopgave 1 Introductie...4 2 Zakelijk beheer overzicht...5 2.1 Overzicht menu... 5 2.2 Verschillen

Nadere informatie

CreditlineXTD - Graydon XSellence Services. 2012 d-basics b.v.

CreditlineXTD - Graydon XSellence Services. 2012 d-basics b.v. 2 1 Inleiding Met CreditlineXTD is aan het programma d-basics de mogelijkheid toegevoegd informatie die uit het boekhoudpakket is geïmporteerd te verrijken met informatie die wordt geleverd door externe

Nadere informatie

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Handleiding Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015 Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Gebruiksvoorwaarden... 4 1.2 Reserveringstermijn... 4 1.3 Quotum... 4 1.4 Automatisch

Nadere informatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie Binnen CGM-Herhaal heeft u de volgende keuzemogelijkheden: Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie handmatig te bestellen. (de apotheker controleert de bestelling binnen

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie