Declareren via VECOZO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Declareren via VECOZO"

Transcriptie

1 Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen Praktijk AGB-code controleren / invullen AGB-code instellen bij medewerkers Verzekeraargegevens instellen of controleren...4 Hoofdstuk 3 Codelijsten en verrichtingcodes Codelijst voor basisverzekering instellen Codelijst met declaratietrajecten instellen Contracten toevoegen...16 Hoofdstuk 4 Wisselen van zorgproduct Zorgproduct wisselen na een kwartaal...25 Hoofdstuk 5 Handelingen voorafgaand aan declareren Afspraken boeken Afspraken / behandelingen boeken Controles Gegevenscontrole Opbouwen verzamelstaat; proefdeclaratie...30 Hoofdstuk 6 Declareren naar verzekeraars Opbouwen verzamelstaat; definitief declareren Online declareren in Intramed...39 Hoofdstuk 7 Retourinformatie en declaratieverwerking Retourinformatie ophalen via scherm Online declareren Retourinformatie openen via scherm Online declareren Retourinformatiebestand Declaraties tabblad 3. Afgehandelde declaraties verwerken...51 III

3 Hoofdstuk 1 Inleiding Podotherapeuten kunnen voortaan hun declaraties (of een deel daarvan, afhankelijk waarvoor een praktijk kiest) ook direct naar de verzekeraar sturen. Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken heeft u Intramed versie 8.0 of hoger nodig. U kunt ook declareren via NotaCollect van Infomedics. U kunt dan gebruik maken van de procedure "Servicebureau instellen en gebruiken". Voor het instellen van de codelijst en verrichtingcodes kunt u wel gebruik maken van deze procedure. Zie daarvoor het hoofdstuk "Codelijsten en verrichtingcodes". Ook voor de handelingen voorafgaand aan het declareren en het declareren zelf kunt u gebruik maken van deze procedure. Zie daarvoor de hoofdstukken "Handelingen voorafgaand aan declareren" en "Declareren naar verzekeraars". Algemene instellingen Om er voor te zorgen dat alle declaraties correct verstuurd worden, is het nodig dat u een aantal zaken instelt. Zo is het nodig dat de juiste praktijk en medewerker AGB-code is ingesteld. Codelijsten en verrichtingcodes Ook moeten nieuwe codelijsten en verrichtingcodes toegevoegd worden. Vervolgens is het nodig dat de nieuwe codelijsten toegevoegd worden aan de contracten in Intramed. Controles Voordat u gaat declareren in Intramed, is het raadzaam een aantal controles uit te voeren. Daarmee haalt u fouten uit uw declaraties. Declareren Vervolgens kunt u via Intramed de declaraties aanmaken en versturen. Retourinformatie Als de declaratie is verwerkt (door VECOZO en de verzekeraar), krijgt u retourinformatie. Hierin ziet u hoeveel er uitbetaald is, en worden eventuele fouten aangegeven. In de volgende hoofdstukken leest u, hoe u de instellingen en het declaratieproces uitvoert in Intramed. 1

4 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen Bij de declaratie naar verzekeraars, wordt de AGB-code van de praktijk meegestuurd. Controleer daarom of de AGB-code juist is ingevuld. 1. Ga naar menu [Systeem], [Organisatie], [Praktijkgegevens]; het scherm "Praktijk" wordt geopend op tabblad "1. Praktijk". 2. Controleer of u de velden met AGB-codes juist heeft ingevuld. 3. Veld Omschrijving AGBpraktijkcode: Typ de AGB-code van uw praktijk in. AGBinstellingscode: Als uw praktijk beschikt over een 17 code, dan kunt u deze hier invullen. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon het scherm wordt gesloten. ; 2.2 AGB-code instellen bij medewerkers Bij de declaratie naar verzekeraars wordt de AGB-code van de therapeut meegestuurd. Het is daarom nodig om deze code juist in te stellen. 2

5 Ga naar menu [Systeem], [Organisatie], [Medewerkers]; het scherm "Medewerkers" wordt geopend. Dubbelklik op een medewerker of klik op een medewerker en klik op het icoon het scherm "Medewerker" wordt geopend op tabblad "1. Algemeen". Klik op de pijlknop ; achter het veld "ZVL-soort:"; het scherm "Selecteren Zorgverlenersoort" wordt geopend. Selecteer nummer "26". Als nummer "26" nog niet bestaat in de ZVL-soort lijst, ga dan verder met stap 5. Ga verder met stap 9 als nummer "26" wel beschikbaar is. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon in het scherm "Selecteren Zorgverlenersoort"; het scherm "Zorgverlenersoort" wordt geopend. Vul het scherm in zoals in de volgende afbeelding. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon nummer "26" is toegevoegd. Selecteer nummer "26"; u keert terug naar het scherm "Medewerker". ; Vul de velden "ZVL-soort:" (eerste 2 cijfers van de AGB-code) en eventueel het veld "ZVLspecialisatie:" in (laatste 2 cijfers van de AGB-code). Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon ; het scherm wordt gesloten. Herhaal stappen 2 t/m 10 voor alle podotherapeuten in uw administratie. 3

6 2.3 Verzekeraargegevens instellen of controleren Voordat u gaat declareren, kunt u controleren of u alle gegevens van de verzekeraar goed heeft ingesteld. U kunt bij elke verzekeraar instellen, hoe u naar deze verzekeraar wilt declareren; bijvoorbeeld via een servicebureau, via een declaratiebestand, of via online declareren (VECOZO) in Intramed. U stelt dit in via menu [Bestand], [Verzekeraars], dubbelklik op de betreffende verzekeraar en vul op tabblad "1. Algemeen" van de verzekeraar gegevens in de rubriek "Declaratie instellingen" de gegevens in. Kies bij het veld "Declaratie naar:" voor "Verzekeraar". Kies bij het veld "Declaratiemethode:" voor "Online" en kies bij het veld "Decl. Online dienst:" voor "VECOZO". In deze administratie is dat nummer 16, maar dat kan een ander nummer zijn in uw administratie. Maak bij het veld "EI: Uitvoerder of behandelaar:" uw keuze: klik op de knop achter het veld, en kies of van de behandelaar in de verwijzing, of van de behandelaar in de behandeling de AGB-code wordt meegestuurd in de declaratie. Bijvoorbeeld: er is een vervanger, maar deze persoon heeft nog geen AGB-code. De behandeling wordt op de naam van de vervanger uitgevoerd, en de verwijzing staat op de naam van de therapeut die vervangen wordt. Kies dan voor "Behandelaar (van verwijzing)", anders wordt de declaratie afgekeurd omdat er geen AGB-code wordt meegestuurd. Kies bij het veld "Debiteurenrekening:" de rekening die u gebruikt in Intramed. Als er geen debiteurenrekening in de lijst voorkomt, moet u deze toevoegen. Deze wijzigingen moet u bij elke verzekeraar doen. Druk op de knop "Page Down" om snel naar de volgende verzekeraar te gaan. 4

7 Hoofdstuk 3 Codelijsten en verrichtingcodes Basisverzekering Vanaf 1 januari 2015 moet elektronisch gedeclareerd worden voor de Basis verzekering aan de hand van 4 verrichtingcodes voor diabetes voetzorg. Hiervoor moet u 2 aparte codelijsten aanmaken, omdat één verrichtingcode 'normaal' moet worden gedeclareerd en de andere drie via een declaratietraject. Aanvullende verzekering Vanaf 1 januari 2015 is het nog niet verplicht om elektronisch te declareren voor de aanvullende verzekering. Hiervoor hebben wij een andere procedure geschreven, die eerdaags is te vinden op de Intramed website. 3.1 Codelijst voor basisverzekering instellen Het is nodig om een nieuwe codelijst toe te voegen voor de basisverzekering. In die codelijst moet de verrichtingcode 9200 toegevoegd worden Ga naar menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]; het scherm "Codelijsten" wordt toegevoegd. Het scherm bestaat uit twee lijsten: de bovenste lijst "Codelijsten:" en daaronder de gekoppelde lijst "Verrichtingcodes:". Klik één keer in een willekeurig vak in de lijst "Codelijsten:". Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon ; het scherm "Codelijst" wordt al dan niet gevuld geopend op tabblad "1. Algemeen". 5

8 4. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. De velden "Omschrijving:" en "Omzetrekening:" kunt u naar eigen inzicht invullen. 5. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon ; u keert terug naar het scherm "Codelijsten" waar de codelijst is toegevoegd. Verrichtingcode toevoegen Vervolgens is het nodig dat u code 9200 toevoegt als verrichtingcode bij de nieuwe codelijst U heeft het scherm "Codelijsten" nog open staan OF open het scherm opnieuw via menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]. Klik op de nieuwe codelijst "Podotherapie (basisverzekering)"; de bijbehorende verrichtingcode moet u toevoegen aan de lijst "Verrichtingcodes:" onderin het scherm. Klik één keer in een willekeurig vak in de lijst "Verrichtingcodes:". Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon ; het scherm "Verrichtingcode" wordt geopend. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. (Het veld "Codelijst:" wordt automatisch ingevuld met een nummer en kan dus afwijken.) Het veld "Duur:" kunt u naar eigen inzicht invullen. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon.

9 7. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op ; u keert terug naar het scherm "Codelijsten" waar de verrichtingcode is toegevoegd bij de codelijst "Podotherapie (baisverzekering)". 3.2 Codelijst met declaratietrajecten instellen Vanaf 1 januari 2015 kunnen de codes 9201, 9202 en 9203 elektronisch gedeclareerd worden via een declaratietraject voor de Basisverzekering aan de verzekeraars CZ, Menzis en Achmea. Per verzekerde mag er 1 keer per kwartaal een vastgesteld maximum bedrag gedeclareerd worden. Dat bedrag is afhankelijk van het zorgprofiel. Dit geldt alleen voor praktijken die een zorgovereenkomst hebben afgesloten met de genoemde verzekeraars. Hebben zij zo'n overeenkomst niet afgesloten, dan maakt de podotherapeut een nota, die de patiënt zelf naar de verzekeraar moet sturen. Hiervoor moet u een nieuwe codelijst aanmaken met een declaratietraject. Het declaratietraject is hetzelfde voor alle verzekeraars. Hierna is uitgelegd hoe u dat instelt. Instellingen U moet eerst een nieuwe codelijst toevoegen van het type "Zorgproducten". Alleen bij dat type kan namelijk een declaratietraject ingesteld worden. Codelijst toevoegen Ga naar menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]; het scherm "Codelijsten" wordt geopend. Het scherm bestaat uit twee lijsten: de bovenste lijst "Codelijsten:" en daaronder de gekoppelde lijst "Verrichtingcodes:". Klik één keer in een willekeurig vak in de lijst "Codelijsten:". 7

10 3. 4. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon ; het scherm "Codelijst" wordt geopend op tabblad "1. Algemeen". Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. De velden "Omschrijving:" en "Omzetrekening:" kunt u naar eigen inzicht invullen. 5. Klik op tabblad "4. Zorgproducten". 6. Op dit tabblad kunt u de verschillende zorgproducten (9201, 9202 en 9203) toevoegen met hun declaratietrajecten. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon ; het scherm "Zorgproduct" wordt geopend. Vul het scherm als volgt in voor code 9201: 7. 8

11 Klik in de rubriek "Declaratietrajecten:" en beantwoord de bevestigingsvraag. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon om een declaratietraject toe te voegen; het scherm "Declaratietraject" wordt geopend. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. Door de kolom "Behandeld" aan te vinken, controleert Intramed of er een behandeling is geweest in het kwartaal. zo niet, dan wordt het declaratiemoment niet aangemaakt. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon ; u keert terug naar het scherm "Zorgproduct" waar het declaratietraject ingevuld is. Het veld "Zorgproductnr:" wordt daarbij automatisch ingevuld: Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op ; u keert terug naar het scherm "Codelijst", tabblad "4. Zorgproducten", waar het zorgproduct is toegevoegd. 9

12 13. Herhaal stappen 6 t/m 12 voor de codes 9202 en De schermen zien er als volgt uit: Code 9202: en 10

13 Code 9203: en 14. Tabblad "4. Zorgproducten" ziet er dan als volgt uit: 11

14 15. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op ; u keert terug naar het scherm "Codelijsten" waar de codelijst is toegevoegd. Vervolgens moet u de verrichtingcodes toevoegen. Verrichtingcode toevoegen De codes 9201, 9202 en 9203 moet u nog toevoegen als verrichtingcode, zodat u deze in de behandeling kunt kiezen Klik op de codelijst die u zojuist heeft toegevoegd "Podotherapie (basis verzekering). Klik één keer in een willekeurig vak in de lijst "Verrichtingcodes:"; Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon ; het scherm "Verrichtingcode" wordt geopend.

15 4. Vul de velden voor code 9201 als volgt in: 5. Het veld "Duur:" kunt u naar eigen inzicht invullen. Dit is de tijd die in de agenda gereserveerd wordt voor de afspraak. Laat het veld "Prijs" leeg. De prijs is namelijk al in het declaratietraject ingevuld. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon. 6. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op 7. ; u keert terug naar het scherm "Codelijsten". De verrichtingcode kan nu gebruikt worden in een behandeling. Herhaal stappen 2 t/m 7 voor de codes 9202 en Daarbij past u alleen de velden "Nummer:" en "Omschrijving:" aan. Codelijst gebruiken Als u de codelijst van een zorgproduct heeft toegevoegd, kunt u zo'n programma gebruiken. Eerst moet u in de verwijzing aangeven dat u dit zorgproduct wilt gebruiken. 1. Open de betreffende verwijzing, bijvoorbeeld via menu [Bestand], [Patiënten], dubbelklik op de betreffende patiënt, klik op tabblad "4. Verwijzingen", en dubbelklik op de betreffende patiënt. Als u nog geen verwijzing heeft aangemaakt voor de betreffende patiënt, moet u die eerst aanmaken. 2. Klik op de knop achter het veld "Codelijst:". Klik in het scherm "Selecteren Codelijst" op de betreffende codelijst; tabblad "4. Declaratietraject" wordt toegevoegd aan de verwijzing. 13

16 3. Klik op de knop achter het veld "Zorgproduct:". Klik in het scherm "Selecteren Zorgproduct" op het betreffende zorg- of beweegprogramma. 4. Klik op tabblad "4. Declaratietraject"; het scherm "Bevestig" wordt geopend. 5. Klik op de knop "Ja"; tabblad "4. Declaratietraject" wordt geopend. Op dit tabblad worden de declaratietraject-instellingen van de gebruikte codelijst overgenomen. Als een patiënt bijvoorbeeld wijzigt van zorgprofiel of overlijdt, kunt u op dit tabblad afwijken van het standaard declaratietraject. Zo kunt u bijvoorbeeld een declaratiemoment verwijderen door op het icoon te klikken. 6. Als u een moment wilt wijzigen: klik op de knop in het veld "Moment" en klik op de gewenste behandelmaand. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon 7. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op.. Vervolgens kunt u behandelingen inplannen. Zorgprogramma in behandeling Als u in de verwijzing de codelijst voor een zorgproduct heeft geselecteerd, kunt u vervolgens in de behandeling kiezen, om welke behandelcode het gaat Maak een behandeling aan, bijvoorbeeld via menu [Bestand], [Agenda], en dubbelklik op de behandeling; het scherm "Behandeling" wordt geopend.

17 2. Klik op de knop 3. het scherm "Selecteren Behandelcode" wordt geopend. Klik in het scherm "Selecteren Behandelcode" op de betreffende code, en klik op de knop "OK". 4. achter het veld "Behandelcode". In de omschrijving onder in het scherm ziet u hoe de behandeling gedeclareerd wordt. Deze opmerking ziet u alleen als u op de knop "Vergoeding tonen" heeft geklikt. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon ; het scherm wordt afgesloten. De behandeling heeft geen behandelprijs, aangezien er een declaratietraject geldt. Hiervan ziet u een melding in de vergoedingsgegevens van deze behandeling Zorgproduct declareren In een declaratietraject heeft u aangegeven, op welke momenten de productcodes van het zorgproduct worden gedeclareerd. De maand, waarin de eerste behandeling op een verwijzing met het zorgproduct wordt uitgevoerd (de prestatiedatum), wordt geteld als de eerste behandelmaand. De declaratiemomenten liggen in het kwartaal daarna. Is de eerste behandeling bijvoorbeeld in februari, dan wordt er in april gedeclareerd. 15

18 Intramed zorgt ervoor, dat de juiste prestatiedatum wordt gevuld in de declaratie, aangezien u een patiënt ook echt moet declareren in het kwartaal waar in de patiënt is begonnen. Als u bijvoorbeeld een patient heeft die start in maart, dan mag u dat eerste kwartaal begin april declareren, als maar de juiste prestatiedatum wordt vermeld in de declaratie. Rapportages Aangezien behandelingen binnen zorgprogramma's geen eigen tarief hebben, is de werking van een aantal rapporten anders dan u gewend bent. De volgende rapporten zijn van toepassing: Bij een aantal rapporten kunt u filteren op de "Status" van de behandeling. Behandelingen van een zorgprogramma hebben status "Nvt.". - - Rapport via menu [Rapporten], [Behandelingen], [Uitgevoerde behandelingen]: op dit overzicht ziet u hoeveel behandelingen zijn uitgevoerd. Rapport via menu [Rapporten], [Behandelingen], [Uitgevoerde behandelingen per maand...]: op dit overzicht ziet u het aantal behandelingen dat per maand is uitgevoerd, maar zonder bedragen. Rapport [Rapporten], [Financieel], [Rekeningoverzicht...]: als u bij de codelijst van het zorgprogramma een omzetrekening heeft ingevuld, kunt u een rekeningoverzicht van de betreffende omzetrekening afdrukken. De omzet in dit rapport geeft de "gedeclareerde omzet" weer. Wanneer de behandelingen wel zijn uitgevoerd, maar de bijbehorende productcode is nog niet gedeclareerd, wordt dit niet tot de omzet gerekend. 3.3 Contracten toevoegen U kunt de tarieven per verzekeraar vastleggen door een contract aan te maken in Intramed. Binnen dit contract kan per prestatiecode (behandelcode) aangegeven worden, welk tarief er geldt bij deze verzekeraar. Ook geeft u in het contract aan, welke medewerkers met de contracttarieven declareren. Voorlopig zijn de tarieven landelijk vastgesteld. Maar in de toekomst zou per verzekeraar een ander tarief kunnen gelden. In het contract kunt u die verschillende tarieven dan eenvoudig wijzigen. Eerste contract toevoegen Ga naar menu [Bestand], [Contracten]; het scherm "Contracten" wordt geopend.

19 2. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon ; het scherm "Nieuw contract" wordt geopend op tabblad "1. Algemeen". 3. Vul de velden in de rubriek "Algemeen" in. Veld Omschrijving Contractnr.: Dit nummer wordt automatisch aangemaakt als u het contract opslaat. U kunt dit niet wijzigen. Actief: Laat "Ja" staan. Verzekeraar: Klik op de pijlknop achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Verzekeraar" op de verzekeraar waarvoor dit contract geldt, en klik op de knop "OK". Wanneer er geen verzekeraar is ingevuld, geldt dit contract voor alle verzekeraars waar nog geen contract bij is toegevoegd. Declarant: Klik op de pijlknop achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Medewerker" op de praktijkeigenaar, of één van de eigenaren, en klik op de knop "OK". Contracttarieven bij patiëntnota's: Hier wordt standaard "Ja" ingevuld; u kunt dit wijzigen. 17

20 Veld Omschrijving Klik op de pijlknop achter het veld, en kies of bij de patiëntnota's ook gerekend moet worden met de contracttarieven. Kies voor "Nee" als u de praktijktarieven wilt gebruiken. Overschrijding vergoeding naar verzekeraar: Geef hier aan hoe Intramed moet omgaan met zittingen die niet (volledig) door de verzekeraar vergoed worden. Het gaat hierbij om behandelingen die het aantal ingevuld bij "Max aantal vergoed:" of "Max bedrag vergoed:" in de verwijzing overschrijden. Klik op de pijlknop Eerste n chronisch naar verzekeraar: achter het veld, en kies de gewenste optie. - Nee: voor de behandelingen die het maximum aantal en/of bedrag overschrijden, wordt een patiëntnota gemaakt in Intramed. - Alleen bij AV-verzekerden: er wordt alleen een patiëntnota gemaakt in Intramed voor patiënten die geen aanvullende verzekering hebben bij deze verzekeraar. - Ja: alle declaraties worden naar de verzekeraar gestuurd, en indien van toepassing stuurt die patiëntnota's. Deze instelling is alleen van toepassing bij verwijzingen fysiotherapie met indicatiecode 8 (veld "Betreft:" op optie "8- Chronische indicatie Volw eerste n uit AV"). Hier wordt standaard "Alleen bij aanvullend verzekerden" ingevuld; u kunt dit wijzigen: klik in het veld daarachter op de pijlknop en klik op één van de mogelijkheden "Nee", "Alleen bij aanvullend verzekerden" of "Ja". - Bij "Nee" worden de eerste 20 behandelingen van een chronische klacht gedeclareerd naar de patiënt. - Bij "Alleen bij aanvullend verzekerden" worden de eerste 20 behandelingen van een chronische klacht gedeclareerd naar de verzekeraar wanneer er een aanvullende polis actief is bij de patiënt. - Bij "Ja" worden de eerste 20 behandelingen van een chronische klacht gedeclareerd naar de verzekeraar wanneer er een basis en/of aanvullende polis actief is bij de patiënt. Stel, een patiënt heeft een chronische klacht en in het contract van zijn verzekeraar is "Ja" ingesteld bij het veld "Eerste n chronisch naar verzekeraar:". Als de patiënt alleen een basisverzekering heeft, zijn er 2 opties als de eerste 20 behandelingen gedeclareerd worden: 18

21 Veld Omschrijving 1. De verzekeraar neemt het debiteurenrisico over. De verzekeraar stuurt dan zelf een patiëntnota. U hoeft niets meer te doen. 2. De verzekeraar neemt het debiteurenrisico niet over en keurt de declaratie dus af. U moet de declaratie dan crediteren in Intramed. Vervolgens stelt u in de verwijzing in dat de "Betaler:" de "Patiënt" is. Als u vervolgens de nota's gaat opbouwen, wordt de nota voor de eerste 20 behandelingen aangemaakt. 4. Vul de velden in de rubriek "Afwijkend declareren" in. Veld Omschrijving Declaratiemethode: Hier wordt standaard "Standaard" ingevuld; u kunt dit wijzigen. De standaard declaratiemethode stelt u in op tabblad "1. Algemeen" van de verzekeraar. In elk contract met een verzekeraar kunt u een afwijkende declaratiemethode instellen. Daardoor is het mogelijk om een codelijst op verschillende manieren te declareren bij dezelfde verzekeraar. Klik op de pijlknop achter het veld, en kies hoe u de declaraties naar de verzekeraar wilt versturen. Decl. Online dienst: Dit veld is alleen beschikbaar als u bij het veld "Declaratiemethode:" heeft gekozen voor "Online". Klik op de pijlknop achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Online dienst" op de online dienst die u wilt gebruiken voor de online declaratie, en klik op de knop "OK". Declareren als: Hier wordt standaard "Standaard" ingevuld; u kunt dit wijzigen. Klik op de pijlknop achter het veld, en kies op welke manier gedeclareerd moet worden: - Standaard: de praktijkgegevens en de bijbehorende AGB-code worden meegestuurd in de declaratie. 19

22 Veld Uitbetalen aan: Omschrijving - Praktijk: de velden "Uitbetalen aan" en "Afwijkende AGB-code" zijn beschikbaar. U kunt dus per praktijk of per declarant uitbetaald krijgen, eventueel onder een afwijkende AGB-code. - Instelling: kies voor deze optie als u als "Instelling" wilt declareren. In het veld "Afwijkende AGB-code" kunt u eventueel een afwijkende AGB-code intypen. Dit veld is alleen beschikbaar als u bij het veld "Declareren als:" heeft gekozen voor "Praktijk". Klik op de pijlknop achter het veld, en kies of er uitbetaald moet worden aan de praktijk, of aan de declarant (de medewerker ingevuld bij het veld "Declarant:" in de rubriek "Algemeen"). Afwijkende AGBcode: Dit veld is alleen beschikbaar als u bij het veld "Declareren als: " heeft gekozen voor "Prakijk" of "Instelling". Typ eventueel een afwijkende AGB-code in die meegestuurd moet worden met de declaratie. Als u niets invult wordt de AGB-code uit de praktijkgegeens meegestuurd. 5. Klik in de rubriek "Deelnemers en Codelijsten" in de lijst "Deelnemers:" in een lege regel; het scherm "Bevestig" geopend Klik op de knop "Ja". Vul de velden in de rubriek "Deelnemers en Codelijsten" in. 20 Veld Omschrijving Deelnemers: Aan deze lijst voegt u de therapeuten toe die mogen declareren met deze tarieven.

23 Veld Omschrijving Klik in een vak in de lijst. Klik op de pijlknop achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Medewerker" op de medewerker die deelnemer is op het contract, en klik op de knop "OK". Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon als u meerdere deelnemers wilt toevoegen. Codelijsten: Voeg aan deze lijst de codelijsten toe waarvoor tariefafspraken zijn gemaakt. Klik in een vak in de lijst. Klik op de pijlknop achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Codelijst" op de codelijst "Podotherapie (verzekeraar)", en klik op de knop "OK". Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon als u meerdere codelijsten wilt toevoegen. 8. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon. 21

24 9. Het contract ziet er vergelijkbaar met de volgende afbeelding uit: 10. Vervolgens vult u de tarieven voor de "gewone" podotherapie basisverzekering in. Klik op tabblad "2. Tarieven"; tabblad "a. Behandelcodes". De bovenste lijst is gekoppeld aan de onderste lijst. Als u in de bovenste lijst op een behandelcode klikt, ziet u in de onderste lijst het bijbehorende tarief, met de datum vanaf wanneer het tarief geldt. U kunt de tarieven handmatig toevoegen. 22

25 11. Dan vult u de tarieven voor de podotherapie basisverzekering met zorgproducten in. Klik op tabblad "2. Tarieven"; tabblad "b. Zorgproducten". 12. De bovenste lijst is gekoppeld aan de onderste lijst. Als u in de bovenste lijst op een behandelcode klikt, ziet u in de onderste lijst het bijbehorende tarief, met de datum vanaf wanneer het tarief geldt. U kunt de tarieven handmatig toevoegen. Als er een tarief in het zorgproduct is ingevuld, heeft tabblad "3. Percentages" geen functie. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon. 13. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op. Volgende contracten toevoegen Vaak zijn de standaardinstellingen voor elk contract hetzelfde (dezelfde declarant en deelnemers). Het is daarom handig om het eerste contract te kopiëren. Het nieuwe contract kan nog altijd aangepast worden U heeft het scherm "Contracten" nog open staan OF open het scherm opnieuw via menu [Bestand], [Contracten]. Klik op het contract dat u wilt kopiëren. Klik op de knop "Opties". Klik op de optie "Kopieer contract..."; het scherm "Kopieer contract" wordt geopend. 23

26 5. Vul het veld in: Veld Omschrijving Verzekeraar: Klik op de pijlknop achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren verzekeraar" op de verzekeraar waarbij u het contract wilt aanmaken en klik op de knop "OK" Klik op de knop "OK"; het contract wordt gekopieerd en is toegevoegd aan de lijst "Contracten". Als van toepassing, dubbelklik op het nieuwe contract om de gegevens te wijzigen (bijvoorbeeld de tarieven op tabblad "2. Tarieven"). Herhaal stappen 2 t/m 6 voor alle verzekeraars.

27 Hoofdstuk 4 Wisselen van zorgproduct 4.1 Zorgproduct wisselen na een kwartaal U kunt na afloop van een kwartaal de patiënt laten wisselen van zorgproduct. In Intramed maakt u daarvoor handmatig een vervolgverwijzing aan. Hierdoor blijven eerdere declaratiegegevens en uw verslaglegging compleet én transparant. Een voorbeeld: Patiënt Van der Goes heeft zicht aangemeld en u heeft een verwijzing gemaakt met het zorgproduct "Voetzorg vallende onder zorgprofiel 2". Die verwijzing heeft u handmatig toegevoegd bij de patiëntgegevens, of u heeft de eerste afspraak gepland via de wizard in de agenda en daarbij is automatisch een behandelepisode én verwijzing aangemaakt. Dubbelklik op de verwijzing om hem te bekijken: Na het eerste kwartaal besluit u, dat bij deze patiënt het zorgprofiel 3 moet gelden. U maakt dan handmatig een vervolg-verwijzing aan: Zoek in de agenda de laatste afspraak van de patiënt. Klik op deze afspraak Druk op de toets "F3"; het scherm "Patiënt" wordt geopend op tabblad "4. Verwijzingen". 25

28 Voeg via het icoon (of "Ctrl" + "insert") een nieuwe verwijzing in. De nieuwe verwijzing wordt geopend op tabblad "1. Verwijzing". Kies bij het veld "Vervolg van:" voor de vorige verwijzing. U wordt gevraagd, of de vorige afgesloten moet worden. Kies "Ja". Kies bij het veld "Zorgproduct:" voor een ander zorgprofiel. Ga naar tabblad "2. Toestemming". Kies bij het veld "Begindatum:" voor de eerste dag van het nieuwe kwartaal. Bewaar de vervolg-verwijzing (druk op "F5"). Er staan nu twee verwijzingen in de lijst: Na het afsluiten van de eerste verwijzing, negeert Intramed bij het declareren nog openstaande declaratiemomenten uit die verwijzing. Voor de vervolg-verwijzing worden alleen de voor dat kalenderjaar resterende (kwartaal) declaratiemomenten aangemaakt. 26

29 Hoofdstuk 5 Handelingen voorafgaand aan declareren 5.1 Afspraken boeken Afspraken / behandelingen boeken Als u afspraken voor behandeling hebt ingevoerd, hebben deze de status "Afspraak". Als u zou gaan declareren worden deze behandelingen niet meegenomen in de declaraties. De behandelingen moeten nog geboekt (= bevestigd als uitgevoerd) worden. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden, afhankelijk van hoe u de agenda invult. Als u bijvoorbeeld één afspraak bent vergeten en die zet u alsnog in de agenda, kunt u apart die ene afspraak boeken. Als u de afspraken van één dag of van meerdere dagen van uzelf en/of uw medewerker(s) invoert, kunt u al die afspraken in één keer tegelijk boeken. Als u behandelingen toevoegt op tabblad "4. Verwijzingen" van de patiëntgegevens, zijn de behandelingen automatisch geboekt. Boeken afspraak 1. Klik op de afspraak die u wilt boeken Klik op de knop "Opties". Klik op de optie "Boeken afspraak"; het scherm "Bevestig" wordt geopend. 27

30 4. Klik op de knop "Ja"; de afspraak wordt geboekt, en krijgt nu de status "Ongedeclareerd". U kunt dat zien aan het icoon van de afspraak: het icoon is veranderd van een klokje in een blauw vinkje. 5. Boek eventueel nog meer afspraken. 6. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op. Boeken periode Klik op de knop "Opties". Klik op de optie "Boeken periode..."; het scherm "Boeken periode" wordt geopend. 3. Vul de velden in. Veld Omschrijving Datum: Hier wordt standaard de datum waar u in de agenda stond ingevuld; u kunt dit wijzigen. Klik op de pijlknop achter het veld en klik in de kalender op de datum waarop u alle afspraken wilt boeken, en klik op de knop "OK. 28

Handige toepassingen in Outlook

Handige toepassingen in Outlook Handige toepassingen in Outlook www.hetbeterewerken.nl info@hetbeterewerken.nl t: 0343444255 of M: 0655707201 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming. hetbeterewerken

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie Binnen CGM-Herhaal heeft u de volgende keuzemogelijkheden: Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie handmatig te bestellen. (de apotheker controleert de bestelling binnen

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

les 5 stijlen en verwijzingen

les 5 stijlen en verwijzingen stijlen en verwijzingen In deze les gaan we aan de slag met mogelijkheden van Word die handig zijn bij grote documenten, zoals scripties, rapporten enzovoort. U vindt ze terug op het tabblad Verwijzingen.

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software Inhoudsopgave Inleiding.......1 Inloggen...... 2 Menu Home..... 3 Wijzig wachtwoord.. 4 A d vertenties ( v ra a g e n aanbod)...... 5 Contacten...... 6 Referenties..... 6 Rapportages..... 7 Menu Rekening....7

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Introductie 4 3 Aan de slag 5 3.1 Inloggen 5 3.2 Instellingen beheerder 7 4 Het verzoek om teruggaaf van

Nadere informatie

Handleiding ATOSI voor TP

Handleiding ATOSI voor TP Handleiding ATOSI voor TP Snel en up-to-date offreren met Atosi Voor u ligt de handleiding van Atosi, dé offertesoftware voor online premies berekenen en offertes aanvragen. Atosi is gebruiksvriendelijke,

Nadere informatie

1. KENNISMAKING MET WORD

1. KENNISMAKING MET WORD 1. KENNISMAKING MET WORD 1.1. Het beginscherm in Word Word start met een welkomstscherm. Daama ziet U een nagenoeg leeg scherm (zie figuur 1.2). Als U vertrouwd bent met Windows of met een ander Windows-programma,

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Thuiswerken op deklas.nu 3 Leerkrachten handleiding

Thuiswerken op deklas.nu 3 Leerkrachten handleiding Thuiswerken op deklas.nu 3 Leerkrachten handleiding Documentgegevens Auteur : Bastiaan Kooij, Marloes de Vetten, Henk Heurter, Bjorn Berfelo Heutink ICT Versie: mei 15 Disclaimer Op de inhoud van deze

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7 Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail:d.grooters@home.nl WORD:basis,workshops,tips Introductie.... 2 Basishandelingen. 2 Pictogram op Bureaublad zetten: 4 Lettertype kiezen

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van Impala

Handleiding voor het gebruik van Impala Handleiding voor het gebruik van Impala Jan Corthouts Michèle Van den Eynde Maart 2006 Handleiding voor het gebruik van Impala 2 Inhoudsopgave 1 Aanmelden...3 2 Favorieten (bookmark)...4 3 Afmelden...6

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Inlezen gegevens; één stroom en één periode

Inlezen gegevens; één stroom en één periode Handleiding IDEP Inlezen gegevens; één stroom en één periode In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je gegevens kunt inlezen voor één stroom en één periode. We bespreken waar je in te lezen bestand

Nadere informatie

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher.

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. 1 Inhoudsopgave Inhoud Starten met de Wizard... 3 Hoe nu verder?... 6 Het invoegen van tekst en afbeeldingen... 9 Achtergrond toevoegen...

Nadere informatie