Declareren via VECOZO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Declareren via VECOZO"

Transcriptie

1 Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen Praktijk AGB-code controleren / invullen AGB-code instellen bij medewerkers Verzekeraargegevens instellen of controleren...4 Hoofdstuk 3 Codelijsten en verrichtingcodes Codelijst voor basisverzekering instellen Codelijst met declaratietrajecten instellen Contracten toevoegen...16 Hoofdstuk 4 Wisselen van zorgproduct Zorgproduct wisselen na een kwartaal...25 Hoofdstuk 5 Handelingen voorafgaand aan declareren Afspraken boeken Afspraken / behandelingen boeken Controles Gegevenscontrole Opbouwen verzamelstaat; proefdeclaratie...30 Hoofdstuk 6 Declareren naar verzekeraars Opbouwen verzamelstaat; definitief declareren Online declareren in Intramed...39 Hoofdstuk 7 Retourinformatie en declaratieverwerking Retourinformatie ophalen via scherm Online declareren Retourinformatie openen via scherm Online declareren Retourinformatiebestand Declaraties tabblad 3. Afgehandelde declaraties verwerken...51 III

3 Hoofdstuk 1 Inleiding Podotherapeuten kunnen voortaan hun declaraties (of een deel daarvan, afhankelijk waarvoor een praktijk kiest) ook direct naar de verzekeraar sturen. Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken heeft u Intramed versie 8.0 of hoger nodig. U kunt ook declareren via NotaCollect van Infomedics. U kunt dan gebruik maken van de procedure "Servicebureau instellen en gebruiken". Voor het instellen van de codelijst en verrichtingcodes kunt u wel gebruik maken van deze procedure. Zie daarvoor het hoofdstuk "Codelijsten en verrichtingcodes". Ook voor de handelingen voorafgaand aan het declareren en het declareren zelf kunt u gebruik maken van deze procedure. Zie daarvoor de hoofdstukken "Handelingen voorafgaand aan declareren" en "Declareren naar verzekeraars". Algemene instellingen Om er voor te zorgen dat alle declaraties correct verstuurd worden, is het nodig dat u een aantal zaken instelt. Zo is het nodig dat de juiste praktijk en medewerker AGB-code is ingesteld. Codelijsten en verrichtingcodes Ook moeten nieuwe codelijsten en verrichtingcodes toegevoegd worden. Vervolgens is het nodig dat de nieuwe codelijsten toegevoegd worden aan de contracten in Intramed. Controles Voordat u gaat declareren in Intramed, is het raadzaam een aantal controles uit te voeren. Daarmee haalt u fouten uit uw declaraties. Declareren Vervolgens kunt u via Intramed de declaraties aanmaken en versturen. Retourinformatie Als de declaratie is verwerkt (door VECOZO en de verzekeraar), krijgt u retourinformatie. Hierin ziet u hoeveel er uitbetaald is, en worden eventuele fouten aangegeven. In de volgende hoofdstukken leest u, hoe u de instellingen en het declaratieproces uitvoert in Intramed. 1

4 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen Bij de declaratie naar verzekeraars, wordt de AGB-code van de praktijk meegestuurd. Controleer daarom of de AGB-code juist is ingevuld. 1. Ga naar menu [Systeem], [Organisatie], [Praktijkgegevens]; het scherm "Praktijk" wordt geopend op tabblad "1. Praktijk". 2. Controleer of u de velden met AGB-codes juist heeft ingevuld. 3. Veld Omschrijving AGBpraktijkcode: Typ de AGB-code van uw praktijk in. AGBinstellingscode: Als uw praktijk beschikt over een 17 code, dan kunt u deze hier invullen. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon het scherm wordt gesloten. ; 2.2 AGB-code instellen bij medewerkers Bij de declaratie naar verzekeraars wordt de AGB-code van de therapeut meegestuurd. Het is daarom nodig om deze code juist in te stellen. 2

5 Ga naar menu [Systeem], [Organisatie], [Medewerkers]; het scherm "Medewerkers" wordt geopend. Dubbelklik op een medewerker of klik op een medewerker en klik op het icoon het scherm "Medewerker" wordt geopend op tabblad "1. Algemeen". Klik op de pijlknop ; achter het veld "ZVL-soort:"; het scherm "Selecteren Zorgverlenersoort" wordt geopend. Selecteer nummer "26". Als nummer "26" nog niet bestaat in de ZVL-soort lijst, ga dan verder met stap 5. Ga verder met stap 9 als nummer "26" wel beschikbaar is. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon in het scherm "Selecteren Zorgverlenersoort"; het scherm "Zorgverlenersoort" wordt geopend. Vul het scherm in zoals in de volgende afbeelding. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon nummer "26" is toegevoegd. Selecteer nummer "26"; u keert terug naar het scherm "Medewerker". ; Vul de velden "ZVL-soort:" (eerste 2 cijfers van de AGB-code) en eventueel het veld "ZVLspecialisatie:" in (laatste 2 cijfers van de AGB-code). Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon ; het scherm wordt gesloten. Herhaal stappen 2 t/m 10 voor alle podotherapeuten in uw administratie. 3

6 2.3 Verzekeraargegevens instellen of controleren Voordat u gaat declareren, kunt u controleren of u alle gegevens van de verzekeraar goed heeft ingesteld. U kunt bij elke verzekeraar instellen, hoe u naar deze verzekeraar wilt declareren; bijvoorbeeld via een servicebureau, via een declaratiebestand, of via online declareren (VECOZO) in Intramed. U stelt dit in via menu [Bestand], [Verzekeraars], dubbelklik op de betreffende verzekeraar en vul op tabblad "1. Algemeen" van de verzekeraar gegevens in de rubriek "Declaratie instellingen" de gegevens in. Kies bij het veld "Declaratie naar:" voor "Verzekeraar". Kies bij het veld "Declaratiemethode:" voor "Online" en kies bij het veld "Decl. Online dienst:" voor "VECOZO". In deze administratie is dat nummer 16, maar dat kan een ander nummer zijn in uw administratie. Maak bij het veld "EI: Uitvoerder of behandelaar:" uw keuze: klik op de knop achter het veld, en kies of van de behandelaar in de verwijzing, of van de behandelaar in de behandeling de AGB-code wordt meegestuurd in de declaratie. Bijvoorbeeld: er is een vervanger, maar deze persoon heeft nog geen AGB-code. De behandeling wordt op de naam van de vervanger uitgevoerd, en de verwijzing staat op de naam van de therapeut die vervangen wordt. Kies dan voor "Behandelaar (van verwijzing)", anders wordt de declaratie afgekeurd omdat er geen AGB-code wordt meegestuurd. Kies bij het veld "Debiteurenrekening:" de rekening die u gebruikt in Intramed. Als er geen debiteurenrekening in de lijst voorkomt, moet u deze toevoegen. Deze wijzigingen moet u bij elke verzekeraar doen. Druk op de knop "Page Down" om snel naar de volgende verzekeraar te gaan. 4

7 Hoofdstuk 3 Codelijsten en verrichtingcodes Basisverzekering Vanaf 1 januari 2015 moet elektronisch gedeclareerd worden voor de Basis verzekering aan de hand van 4 verrichtingcodes voor diabetes voetzorg. Hiervoor moet u 2 aparte codelijsten aanmaken, omdat één verrichtingcode 'normaal' moet worden gedeclareerd en de andere drie via een declaratietraject. Aanvullende verzekering Vanaf 1 januari 2015 is het nog niet verplicht om elektronisch te declareren voor de aanvullende verzekering. Hiervoor hebben wij een andere procedure geschreven, die eerdaags is te vinden op de Intramed website. 3.1 Codelijst voor basisverzekering instellen Het is nodig om een nieuwe codelijst toe te voegen voor de basisverzekering. In die codelijst moet de verrichtingcode 9200 toegevoegd worden Ga naar menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]; het scherm "Codelijsten" wordt toegevoegd. Het scherm bestaat uit twee lijsten: de bovenste lijst "Codelijsten:" en daaronder de gekoppelde lijst "Verrichtingcodes:". Klik één keer in een willekeurig vak in de lijst "Codelijsten:". Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon ; het scherm "Codelijst" wordt al dan niet gevuld geopend op tabblad "1. Algemeen". 5

8 4. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. De velden "Omschrijving:" en "Omzetrekening:" kunt u naar eigen inzicht invullen. 5. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon ; u keert terug naar het scherm "Codelijsten" waar de codelijst is toegevoegd. Verrichtingcode toevoegen Vervolgens is het nodig dat u code 9200 toevoegt als verrichtingcode bij de nieuwe codelijst U heeft het scherm "Codelijsten" nog open staan OF open het scherm opnieuw via menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]. Klik op de nieuwe codelijst "Podotherapie (basisverzekering)"; de bijbehorende verrichtingcode moet u toevoegen aan de lijst "Verrichtingcodes:" onderin het scherm. Klik één keer in een willekeurig vak in de lijst "Verrichtingcodes:". Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon ; het scherm "Verrichtingcode" wordt geopend. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. (Het veld "Codelijst:" wordt automatisch ingevuld met een nummer en kan dus afwijken.) Het veld "Duur:" kunt u naar eigen inzicht invullen. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon.

9 7. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op ; u keert terug naar het scherm "Codelijsten" waar de verrichtingcode is toegevoegd bij de codelijst "Podotherapie (baisverzekering)". 3.2 Codelijst met declaratietrajecten instellen Vanaf 1 januari 2015 kunnen de codes 9201, 9202 en 9203 elektronisch gedeclareerd worden via een declaratietraject voor de Basisverzekering aan de verzekeraars CZ, Menzis en Achmea. Per verzekerde mag er 1 keer per kwartaal een vastgesteld maximum bedrag gedeclareerd worden. Dat bedrag is afhankelijk van het zorgprofiel. Dit geldt alleen voor praktijken die een zorgovereenkomst hebben afgesloten met de genoemde verzekeraars. Hebben zij zo'n overeenkomst niet afgesloten, dan maakt de podotherapeut een nota, die de patiënt zelf naar de verzekeraar moet sturen. Hiervoor moet u een nieuwe codelijst aanmaken met een declaratietraject. Het declaratietraject is hetzelfde voor alle verzekeraars. Hierna is uitgelegd hoe u dat instelt. Instellingen U moet eerst een nieuwe codelijst toevoegen van het type "Zorgproducten". Alleen bij dat type kan namelijk een declaratietraject ingesteld worden. Codelijst toevoegen Ga naar menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]; het scherm "Codelijsten" wordt geopend. Het scherm bestaat uit twee lijsten: de bovenste lijst "Codelijsten:" en daaronder de gekoppelde lijst "Verrichtingcodes:". Klik één keer in een willekeurig vak in de lijst "Codelijsten:". 7

10 3. 4. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon ; het scherm "Codelijst" wordt geopend op tabblad "1. Algemeen". Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. De velden "Omschrijving:" en "Omzetrekening:" kunt u naar eigen inzicht invullen. 5. Klik op tabblad "4. Zorgproducten". 6. Op dit tabblad kunt u de verschillende zorgproducten (9201, 9202 en 9203) toevoegen met hun declaratietrajecten. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon ; het scherm "Zorgproduct" wordt geopend. Vul het scherm als volgt in voor code 9201: 7. 8

11 Klik in de rubriek "Declaratietrajecten:" en beantwoord de bevestigingsvraag. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon om een declaratietraject toe te voegen; het scherm "Declaratietraject" wordt geopend. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. Door de kolom "Behandeld" aan te vinken, controleert Intramed of er een behandeling is geweest in het kwartaal. zo niet, dan wordt het declaratiemoment niet aangemaakt. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon ; u keert terug naar het scherm "Zorgproduct" waar het declaratietraject ingevuld is. Het veld "Zorgproductnr:" wordt daarbij automatisch ingevuld: Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op ; u keert terug naar het scherm "Codelijst", tabblad "4. Zorgproducten", waar het zorgproduct is toegevoegd. 9

12 13. Herhaal stappen 6 t/m 12 voor de codes 9202 en De schermen zien er als volgt uit: Code 9202: en 10

13 Code 9203: en 14. Tabblad "4. Zorgproducten" ziet er dan als volgt uit: 11

14 15. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op ; u keert terug naar het scherm "Codelijsten" waar de codelijst is toegevoegd. Vervolgens moet u de verrichtingcodes toevoegen. Verrichtingcode toevoegen De codes 9201, 9202 en 9203 moet u nog toevoegen als verrichtingcode, zodat u deze in de behandeling kunt kiezen Klik op de codelijst die u zojuist heeft toegevoegd "Podotherapie (basis verzekering). Klik één keer in een willekeurig vak in de lijst "Verrichtingcodes:"; Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon ; het scherm "Verrichtingcode" wordt geopend.

15 4. Vul de velden voor code 9201 als volgt in: 5. Het veld "Duur:" kunt u naar eigen inzicht invullen. Dit is de tijd die in de agenda gereserveerd wordt voor de afspraak. Laat het veld "Prijs" leeg. De prijs is namelijk al in het declaratietraject ingevuld. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon. 6. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op 7. ; u keert terug naar het scherm "Codelijsten". De verrichtingcode kan nu gebruikt worden in een behandeling. Herhaal stappen 2 t/m 7 voor de codes 9202 en Daarbij past u alleen de velden "Nummer:" en "Omschrijving:" aan. Codelijst gebruiken Als u de codelijst van een zorgproduct heeft toegevoegd, kunt u zo'n programma gebruiken. Eerst moet u in de verwijzing aangeven dat u dit zorgproduct wilt gebruiken. 1. Open de betreffende verwijzing, bijvoorbeeld via menu [Bestand], [Patiënten], dubbelklik op de betreffende patiënt, klik op tabblad "4. Verwijzingen", en dubbelklik op de betreffende patiënt. Als u nog geen verwijzing heeft aangemaakt voor de betreffende patiënt, moet u die eerst aanmaken. 2. Klik op de knop achter het veld "Codelijst:". Klik in het scherm "Selecteren Codelijst" op de betreffende codelijst; tabblad "4. Declaratietraject" wordt toegevoegd aan de verwijzing. 13

16 3. Klik op de knop achter het veld "Zorgproduct:". Klik in het scherm "Selecteren Zorgproduct" op het betreffende zorg- of beweegprogramma. 4. Klik op tabblad "4. Declaratietraject"; het scherm "Bevestig" wordt geopend. 5. Klik op de knop "Ja"; tabblad "4. Declaratietraject" wordt geopend. Op dit tabblad worden de declaratietraject-instellingen van de gebruikte codelijst overgenomen. Als een patiënt bijvoorbeeld wijzigt van zorgprofiel of overlijdt, kunt u op dit tabblad afwijken van het standaard declaratietraject. Zo kunt u bijvoorbeeld een declaratiemoment verwijderen door op het icoon te klikken. 6. Als u een moment wilt wijzigen: klik op de knop in het veld "Moment" en klik op de gewenste behandelmaand. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon 7. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op.. Vervolgens kunt u behandelingen inplannen. Zorgprogramma in behandeling Als u in de verwijzing de codelijst voor een zorgproduct heeft geselecteerd, kunt u vervolgens in de behandeling kiezen, om welke behandelcode het gaat Maak een behandeling aan, bijvoorbeeld via menu [Bestand], [Agenda], en dubbelklik op de behandeling; het scherm "Behandeling" wordt geopend.

17 2. Klik op de knop 3. het scherm "Selecteren Behandelcode" wordt geopend. Klik in het scherm "Selecteren Behandelcode" op de betreffende code, en klik op de knop "OK". 4. achter het veld "Behandelcode". In de omschrijving onder in het scherm ziet u hoe de behandeling gedeclareerd wordt. Deze opmerking ziet u alleen als u op de knop "Vergoeding tonen" heeft geklikt. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon ; het scherm wordt afgesloten. De behandeling heeft geen behandelprijs, aangezien er een declaratietraject geldt. Hiervan ziet u een melding in de vergoedingsgegevens van deze behandeling Zorgproduct declareren In een declaratietraject heeft u aangegeven, op welke momenten de productcodes van het zorgproduct worden gedeclareerd. De maand, waarin de eerste behandeling op een verwijzing met het zorgproduct wordt uitgevoerd (de prestatiedatum), wordt geteld als de eerste behandelmaand. De declaratiemomenten liggen in het kwartaal daarna. Is de eerste behandeling bijvoorbeeld in februari, dan wordt er in april gedeclareerd. 15

18 Intramed zorgt ervoor, dat de juiste prestatiedatum wordt gevuld in de declaratie, aangezien u een patiënt ook echt moet declareren in het kwartaal waar in de patiënt is begonnen. Als u bijvoorbeeld een patient heeft die start in maart, dan mag u dat eerste kwartaal begin april declareren, als maar de juiste prestatiedatum wordt vermeld in de declaratie. Rapportages Aangezien behandelingen binnen zorgprogramma's geen eigen tarief hebben, is de werking van een aantal rapporten anders dan u gewend bent. De volgende rapporten zijn van toepassing: Bij een aantal rapporten kunt u filteren op de "Status" van de behandeling. Behandelingen van een zorgprogramma hebben status "Nvt.". - - Rapport via menu [Rapporten], [Behandelingen], [Uitgevoerde behandelingen]: op dit overzicht ziet u hoeveel behandelingen zijn uitgevoerd. Rapport via menu [Rapporten], [Behandelingen], [Uitgevoerde behandelingen per maand...]: op dit overzicht ziet u het aantal behandelingen dat per maand is uitgevoerd, maar zonder bedragen. Rapport [Rapporten], [Financieel], [Rekeningoverzicht...]: als u bij de codelijst van het zorgprogramma een omzetrekening heeft ingevuld, kunt u een rekeningoverzicht van de betreffende omzetrekening afdrukken. De omzet in dit rapport geeft de "gedeclareerde omzet" weer. Wanneer de behandelingen wel zijn uitgevoerd, maar de bijbehorende productcode is nog niet gedeclareerd, wordt dit niet tot de omzet gerekend. 3.3 Contracten toevoegen U kunt de tarieven per verzekeraar vastleggen door een contract aan te maken in Intramed. Binnen dit contract kan per prestatiecode (behandelcode) aangegeven worden, welk tarief er geldt bij deze verzekeraar. Ook geeft u in het contract aan, welke medewerkers met de contracttarieven declareren. Voorlopig zijn de tarieven landelijk vastgesteld. Maar in de toekomst zou per verzekeraar een ander tarief kunnen gelden. In het contract kunt u die verschillende tarieven dan eenvoudig wijzigen. Eerste contract toevoegen Ga naar menu [Bestand], [Contracten]; het scherm "Contracten" wordt geopend.

19 2. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon ; het scherm "Nieuw contract" wordt geopend op tabblad "1. Algemeen". 3. Vul de velden in de rubriek "Algemeen" in. Veld Omschrijving Contractnr.: Dit nummer wordt automatisch aangemaakt als u het contract opslaat. U kunt dit niet wijzigen. Actief: Laat "Ja" staan. Verzekeraar: Klik op de pijlknop achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Verzekeraar" op de verzekeraar waarvoor dit contract geldt, en klik op de knop "OK". Wanneer er geen verzekeraar is ingevuld, geldt dit contract voor alle verzekeraars waar nog geen contract bij is toegevoegd. Declarant: Klik op de pijlknop achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Medewerker" op de praktijkeigenaar, of één van de eigenaren, en klik op de knop "OK". Contracttarieven bij patiëntnota's: Hier wordt standaard "Ja" ingevuld; u kunt dit wijzigen. 17

20 Veld Omschrijving Klik op de pijlknop achter het veld, en kies of bij de patiëntnota's ook gerekend moet worden met de contracttarieven. Kies voor "Nee" als u de praktijktarieven wilt gebruiken. Overschrijding vergoeding naar verzekeraar: Geef hier aan hoe Intramed moet omgaan met zittingen die niet (volledig) door de verzekeraar vergoed worden. Het gaat hierbij om behandelingen die het aantal ingevuld bij "Max aantal vergoed:" of "Max bedrag vergoed:" in de verwijzing overschrijden. Klik op de pijlknop Eerste n chronisch naar verzekeraar: achter het veld, en kies de gewenste optie. - Nee: voor de behandelingen die het maximum aantal en/of bedrag overschrijden, wordt een patiëntnota gemaakt in Intramed. - Alleen bij AV-verzekerden: er wordt alleen een patiëntnota gemaakt in Intramed voor patiënten die geen aanvullende verzekering hebben bij deze verzekeraar. - Ja: alle declaraties worden naar de verzekeraar gestuurd, en indien van toepassing stuurt die patiëntnota's. Deze instelling is alleen van toepassing bij verwijzingen fysiotherapie met indicatiecode 8 (veld "Betreft:" op optie "8- Chronische indicatie Volw eerste n uit AV"). Hier wordt standaard "Alleen bij aanvullend verzekerden" ingevuld; u kunt dit wijzigen: klik in het veld daarachter op de pijlknop en klik op één van de mogelijkheden "Nee", "Alleen bij aanvullend verzekerden" of "Ja". - Bij "Nee" worden de eerste 20 behandelingen van een chronische klacht gedeclareerd naar de patiënt. - Bij "Alleen bij aanvullend verzekerden" worden de eerste 20 behandelingen van een chronische klacht gedeclareerd naar de verzekeraar wanneer er een aanvullende polis actief is bij de patiënt. - Bij "Ja" worden de eerste 20 behandelingen van een chronische klacht gedeclareerd naar de verzekeraar wanneer er een basis en/of aanvullende polis actief is bij de patiënt. Stel, een patiënt heeft een chronische klacht en in het contract van zijn verzekeraar is "Ja" ingesteld bij het veld "Eerste n chronisch naar verzekeraar:". Als de patiënt alleen een basisverzekering heeft, zijn er 2 opties als de eerste 20 behandelingen gedeclareerd worden: 18

21 Veld Omschrijving 1. De verzekeraar neemt het debiteurenrisico over. De verzekeraar stuurt dan zelf een patiëntnota. U hoeft niets meer te doen. 2. De verzekeraar neemt het debiteurenrisico niet over en keurt de declaratie dus af. U moet de declaratie dan crediteren in Intramed. Vervolgens stelt u in de verwijzing in dat de "Betaler:" de "Patiënt" is. Als u vervolgens de nota's gaat opbouwen, wordt de nota voor de eerste 20 behandelingen aangemaakt. 4. Vul de velden in de rubriek "Afwijkend declareren" in. Veld Omschrijving Declaratiemethode: Hier wordt standaard "Standaard" ingevuld; u kunt dit wijzigen. De standaard declaratiemethode stelt u in op tabblad "1. Algemeen" van de verzekeraar. In elk contract met een verzekeraar kunt u een afwijkende declaratiemethode instellen. Daardoor is het mogelijk om een codelijst op verschillende manieren te declareren bij dezelfde verzekeraar. Klik op de pijlknop achter het veld, en kies hoe u de declaraties naar de verzekeraar wilt versturen. Decl. Online dienst: Dit veld is alleen beschikbaar als u bij het veld "Declaratiemethode:" heeft gekozen voor "Online". Klik op de pijlknop achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Online dienst" op de online dienst die u wilt gebruiken voor de online declaratie, en klik op de knop "OK". Declareren als: Hier wordt standaard "Standaard" ingevuld; u kunt dit wijzigen. Klik op de pijlknop achter het veld, en kies op welke manier gedeclareerd moet worden: - Standaard: de praktijkgegevens en de bijbehorende AGB-code worden meegestuurd in de declaratie. 19

22 Veld Uitbetalen aan: Omschrijving - Praktijk: de velden "Uitbetalen aan" en "Afwijkende AGB-code" zijn beschikbaar. U kunt dus per praktijk of per declarant uitbetaald krijgen, eventueel onder een afwijkende AGB-code. - Instelling: kies voor deze optie als u als "Instelling" wilt declareren. In het veld "Afwijkende AGB-code" kunt u eventueel een afwijkende AGB-code intypen. Dit veld is alleen beschikbaar als u bij het veld "Declareren als:" heeft gekozen voor "Praktijk". Klik op de pijlknop achter het veld, en kies of er uitbetaald moet worden aan de praktijk, of aan de declarant (de medewerker ingevuld bij het veld "Declarant:" in de rubriek "Algemeen"). Afwijkende AGBcode: Dit veld is alleen beschikbaar als u bij het veld "Declareren als: " heeft gekozen voor "Prakijk" of "Instelling". Typ eventueel een afwijkende AGB-code in die meegestuurd moet worden met de declaratie. Als u niets invult wordt de AGB-code uit de praktijkgegeens meegestuurd. 5. Klik in de rubriek "Deelnemers en Codelijsten" in de lijst "Deelnemers:" in een lege regel; het scherm "Bevestig" geopend Klik op de knop "Ja". Vul de velden in de rubriek "Deelnemers en Codelijsten" in. 20 Veld Omschrijving Deelnemers: Aan deze lijst voegt u de therapeuten toe die mogen declareren met deze tarieven.

23 Veld Omschrijving Klik in een vak in de lijst. Klik op de pijlknop achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Medewerker" op de medewerker die deelnemer is op het contract, en klik op de knop "OK". Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon als u meerdere deelnemers wilt toevoegen. Codelijsten: Voeg aan deze lijst de codelijsten toe waarvoor tariefafspraken zijn gemaakt. Klik in een vak in de lijst. Klik op de pijlknop achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Codelijst" op de codelijst "Podotherapie (verzekeraar)", en klik op de knop "OK". Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon als u meerdere codelijsten wilt toevoegen. 8. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon. 21

24 9. Het contract ziet er vergelijkbaar met de volgende afbeelding uit: 10. Vervolgens vult u de tarieven voor de "gewone" podotherapie basisverzekering in. Klik op tabblad "2. Tarieven"; tabblad "a. Behandelcodes". De bovenste lijst is gekoppeld aan de onderste lijst. Als u in de bovenste lijst op een behandelcode klikt, ziet u in de onderste lijst het bijbehorende tarief, met de datum vanaf wanneer het tarief geldt. U kunt de tarieven handmatig toevoegen. 22

25 11. Dan vult u de tarieven voor de podotherapie basisverzekering met zorgproducten in. Klik op tabblad "2. Tarieven"; tabblad "b. Zorgproducten". 12. De bovenste lijst is gekoppeld aan de onderste lijst. Als u in de bovenste lijst op een behandelcode klikt, ziet u in de onderste lijst het bijbehorende tarief, met de datum vanaf wanneer het tarief geldt. U kunt de tarieven handmatig toevoegen. Als er een tarief in het zorgproduct is ingevuld, heeft tabblad "3. Percentages" geen functie. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon. 13. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op. Volgende contracten toevoegen Vaak zijn de standaardinstellingen voor elk contract hetzelfde (dezelfde declarant en deelnemers). Het is daarom handig om het eerste contract te kopiëren. Het nieuwe contract kan nog altijd aangepast worden U heeft het scherm "Contracten" nog open staan OF open het scherm opnieuw via menu [Bestand], [Contracten]. Klik op het contract dat u wilt kopiëren. Klik op de knop "Opties". Klik op de optie "Kopieer contract..."; het scherm "Kopieer contract" wordt geopend. 23

26 5. Vul het veld in: Veld Omschrijving Verzekeraar: Klik op de pijlknop achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren verzekeraar" op de verzekeraar waarbij u het contract wilt aanmaken en klik op de knop "OK" Klik op de knop "OK"; het contract wordt gekopieerd en is toegevoegd aan de lijst "Contracten". Als van toepassing, dubbelklik op het nieuwe contract om de gegevens te wijzigen (bijvoorbeeld de tarieven op tabblad "2. Tarieven"). Herhaal stappen 2 t/m 6 voor alle verzekeraars.

27 Hoofdstuk 4 Wisselen van zorgproduct 4.1 Zorgproduct wisselen na een kwartaal U kunt na afloop van een kwartaal de patiënt laten wisselen van zorgproduct. In Intramed maakt u daarvoor handmatig een vervolgverwijzing aan. Hierdoor blijven eerdere declaratiegegevens en uw verslaglegging compleet én transparant. Een voorbeeld: Patiënt Van der Goes heeft zicht aangemeld en u heeft een verwijzing gemaakt met het zorgproduct "Voetzorg vallende onder zorgprofiel 2". Die verwijzing heeft u handmatig toegevoegd bij de patiëntgegevens, of u heeft de eerste afspraak gepland via de wizard in de agenda en daarbij is automatisch een behandelepisode én verwijzing aangemaakt. Dubbelklik op de verwijzing om hem te bekijken: Na het eerste kwartaal besluit u, dat bij deze patiënt het zorgprofiel 3 moet gelden. U maakt dan handmatig een vervolg-verwijzing aan: Zoek in de agenda de laatste afspraak van de patiënt. Klik op deze afspraak Druk op de toets "F3"; het scherm "Patiënt" wordt geopend op tabblad "4. Verwijzingen". 25

28 Voeg via het icoon (of "Ctrl" + "insert") een nieuwe verwijzing in. De nieuwe verwijzing wordt geopend op tabblad "1. Verwijzing". Kies bij het veld "Vervolg van:" voor de vorige verwijzing. U wordt gevraagd, of de vorige afgesloten moet worden. Kies "Ja". Kies bij het veld "Zorgproduct:" voor een ander zorgprofiel. Ga naar tabblad "2. Toestemming". Kies bij het veld "Begindatum:" voor de eerste dag van het nieuwe kwartaal. Bewaar de vervolg-verwijzing (druk op "F5"). Er staan nu twee verwijzingen in de lijst: Na het afsluiten van de eerste verwijzing, negeert Intramed bij het declareren nog openstaande declaratiemomenten uit die verwijzing. Voor de vervolg-verwijzing worden alleen de voor dat kalenderjaar resterende (kwartaal) declaratiemomenten aangemaakt. 26

29 Hoofdstuk 5 Handelingen voorafgaand aan declareren 5.1 Afspraken boeken Afspraken / behandelingen boeken Als u afspraken voor behandeling hebt ingevoerd, hebben deze de status "Afspraak". Als u zou gaan declareren worden deze behandelingen niet meegenomen in de declaraties. De behandelingen moeten nog geboekt (= bevestigd als uitgevoerd) worden. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden, afhankelijk van hoe u de agenda invult. Als u bijvoorbeeld één afspraak bent vergeten en die zet u alsnog in de agenda, kunt u apart die ene afspraak boeken. Als u de afspraken van één dag of van meerdere dagen van uzelf en/of uw medewerker(s) invoert, kunt u al die afspraken in één keer tegelijk boeken. Als u behandelingen toevoegt op tabblad "4. Verwijzingen" van de patiëntgegevens, zijn de behandelingen automatisch geboekt. Boeken afspraak 1. Klik op de afspraak die u wilt boeken Klik op de knop "Opties". Klik op de optie "Boeken afspraak"; het scherm "Bevestig" wordt geopend. 27

30 4. Klik op de knop "Ja"; de afspraak wordt geboekt, en krijgt nu de status "Ongedeclareerd". U kunt dat zien aan het icoon van de afspraak: het icoon is veranderd van een klokje in een blauw vinkje. 5. Boek eventueel nog meer afspraken. 6. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op. Boeken periode Klik op de knop "Opties". Klik op de optie "Boeken periode..."; het scherm "Boeken periode" wordt geopend. 3. Vul de velden in. Veld Omschrijving Datum: Hier wordt standaard de datum waar u in de agenda stond ingevuld; u kunt dit wijzigen. Klik op de pijlknop achter het veld en klik in de kalender op de datum waarop u alle afspraken wilt boeken, en klik op de knop "OK. 28

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Declareren via VECOZO voor podotherapie (Aanv.verz.) v3. Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering

Declareren via VECOZO voor podotherapie (Aanv.verz.) v3. Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering Vanaf 1 januari 2015 moeten podotherapeuten elektronisch declareren voor de Basis verzekering. Vanaf die datum is het nog niet

Nadere informatie

Als u via een servicebureau wilt declareren, moet u eerst een aantal instellingen doen.

Als u via een servicebureau wilt declareren, moet u eerst een aantal instellingen doen. Hoofdstuk 1 Servicebureau instellen en gebruiken Declaraties naar verzekeraars en patiëntnota's kunt u laten afhandelen door een servicebureau zoals NotaCollect of Famed (ook wel geschreven als "NotaCollect"

Nadere informatie

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken.

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken. Hoofdstuk 1 Creditbestand aanmaken en versturen Soms willen verzekeraars een creditbestand ontvangen, als u bijvoorbeeld met de verkeerde diagnose- of indicatiecode heeft gedeclareerd. Nadat u gecrediteerd

Nadere informatie

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen:

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen: Hoofdstuk 1 D-Pay instellen en gebruiken D-Pay is een declaratiesysteem voor paramedici die gebruik maken van Intramed. D-Pay is eenvoudig te koppelen aan Intramed en neemt het complete declaratieproces

Nadere informatie

In het nieuwe jaar zijn de tarieven voor de zorgproducten podotherapie gewijzigd. Deze moet u wijzigen in Intramed.

In het nieuwe jaar zijn de tarieven voor de zorgproducten podotherapie gewijzigd. Deze moet u wijzigen in Intramed. Hoofdstuk 1 Jaarovergang voor podotherapie In het nieuwe jaar zijn de tarieven voor de zorgproducten podotherapie gewijzigd. Deze moet u wijzigen in Intramed. In 2015 was het voordeel dat alle verzekeraars

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

In deze procedure wordt alleen het toevoegen van prestatiecode beschreven.

In deze procedure wordt alleen het toevoegen van prestatiecode beschreven. Hoofdstuk 1 Registreren van een overig product (OVP) voor GGZ Zorg die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mag niet via een zorgproduct gedeclareerd worden. Deze zorg kunt u declareren via een

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Contract met Achmea/Agis instellen vanaf 10e zitting

Contract met Achmea/Agis instellen vanaf 10e zitting Hoofdstuk 1 Een zitting "manuele therapie" kan maximaal 9 keer per patiënt per jaar in rekening worden gebracht, tegen het contractueel afgesproken tarief Vanaf de 10e zitting wordt een tarief vergoed

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Fysiotherapie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste

Nadere informatie

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de CQIndex

Nadere informatie

De volgende online dienst hoeft u alleen toe te voegen als u een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan Kwaliteit in Beweging 1.1.

De volgende online dienst hoeft u alleen toe te voegen als u een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan Kwaliteit in Beweging 1.1. Hoofdstuk 1 Kwaliteit in Beweging (KiB) 1 instellen en gebruiken Kwaliteit in Beweging (KiB) is de opvolger van het Kwaliefy-project van het KNGF. Een Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) wordt ingericht

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Logopedie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste codes

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Oefentherapie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste

Nadere informatie

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending MediQuest instellen gebruiken automatisch versturen Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage.

Nadere informatie

Voordat u abonnementen kunt aanbieden, moet u wel het nodige instellen in Intramed:

Voordat u abonnementen kunt aanbieden, moet u wel het nodige instellen in Intramed: Hoofdstuk 1 Inleiding Binnen Intramed heeft u de mogelijkheid om abonnementen aan te bieden aan patiënten en het gebruik te registreren en te factureren. Het gaat hierbij om abonnementen op bijvoorbeeld

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl. CEOErgo instellen en gebruiken v2 Hoofdstuk 1 CEO instellen en gebruiken Vanaf 2015 levert CEOErgo in samenwerking met Ergotherapie Nederland een digitaal cliëntervaringsonderzoek voor ergotherapeuten.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht:

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht: Hoofdstuk 1 Voorschot verwerken Sommige verzekeraars werken met voorschotten. Ze betalen dan (een deel van) het gedeclareerde bedrag, of een vast bedrag. Hoe u een voorschot moet verwerken in uw boekhouding,

Nadere informatie

Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken v5. Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken

Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken v5. Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken De Basis Plus Module is een apart aanvullend pakket exclusief voor het merk Zilveren Kruis. Verzekerden kunnen het pakket afsluiten per 1 januari

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website https://qualiview.nl/. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met hun contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website https://qualiview.nl/. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met hun contact opnemen. Hoofdstuk 1 Qualiview instellen en gebruiken Qualiview (voorheen Qualizorg) is een online meetinstrument dat de kwaliteit van onder andere fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en vergelijkt met het

Nadere informatie

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft.

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft. Hoofdstuk 1 Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij uw praktijk. De patiënt opent de app en vult online een intake-vragenlijst in. Deze gegevens worden naar uw

Nadere informatie

Open het contract in Intramed en vul vervolgens alle bijbehorende contracttarieven in.

Open het contract in Intramed en vul vervolgens alle bijbehorende contracttarieven in. Hoofdstuk 1 Tarieven updaten GGZ In versie 82 van Intramed zijn de nieuwe NZa tarieven voor de Gespecialiseerde GGZ en de Generalistische Basis GGZ toegevoegd De nieuwe GGZ tarieven voor 2015 moet u in

Nadere informatie

Handleiding edeclaratie

Handleiding edeclaratie Inhoudsopgave 1. Hoofdscherm edeclaratie... 2 2. Openstaande declaraties... 4 7. Retourinformatie... 6 8. Sepa... 7 9. Factuur Betalingen... 8 10. Instellingen edeclaratie... 9 1 1. Hoofdscherm edeclaratie

Nadere informatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie Handleiding Declaratie- en retourinformatie 1 Declaratieoverzicht 1.1 Declaratieoverzicht inzien 1.2 Ophalen retourinformatie 03 03 04 2 Zoeken van declaraties 2.1 Filteren declaratieoverzicht 04 04 3

Nadere informatie

KiB 3.1 instellen en gebruiken v2

KiB 3.1 instellen en gebruiken v2 Kwaliteit in Beweging (KiB) 3.1 instellen en gebruiken Kwaliteit in Beweging (KiB) is de opvolger van het Kwaliefy-project van het KNGF. Hiervoor wordt een landelijke database fysiotherapie (LDF) ingericht

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Declareren en retourinformatie (eerstelijns)

Handleiding. Curasoft. Declareren en retourinformatie (eerstelijns) Handleiding Declareren en retourinformatie (eerstelijns) - 1 / 12 - Declareren en retourinformatie (eerstelijns) Met de declaratiemodule binnen kunt u de volledige declaratie van uw praktijk uitvoeren.

Nadere informatie

Releasenotes. Versie 6.6. Intramed versie 6.6

Releasenotes. Versie 6.6. Intramed versie 6.6 Releasenotes Versie 6.6 Intramed versie 6.6 Hoofdstuk 1 Releasenotes Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Efficiënt kunnen werken is natuurlijk belangrijk

Nadere informatie

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>.

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>. 1.1 Retourinformatie Ga via tabblad naar de toolbar, icoon . 1.1.1 Declaratieoverzicht In het declaratieoverzicht staan alle declaraties die verstuurd zijn naar de zorgverzekeraar

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Bijvoorbeeld voor praktijken met meerdere locaties is het handig om omzet en kosten te verdelen over de verschillende locaties. Dit kan door middel van

Nadere informatie

Allereerst moet u de gewenste Intramed PLUS verslagleggingsrichtlijn(en) downloaden van de website.

Allereerst moet u de gewenste Intramed PLUS verslagleggingsrichtlijn(en) downloaden van de website. Hoofdstuk 1 Intramed PLUS in gebruik nemen (fysiotherapie) Als u een Intramed PLUS licentie heeft, kunt u gebruik maken van specifieke verslagleggingsrichtlijnen. Dit zijn onder andere verslagleggingsrichtlijnen

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP Inleiding Het is mogelijk om de declaraties elektronisch rechtstreeks vanuit Winmens in te dienen bij Vecozo. Zo kunt u als u een (verzamel)zip maakt bij declaratie inzien deze meteen indienen bij Vecozo.

Nadere informatie

Declareren naar Portaal DMVoetzorg vanuit PodoFile. (vanaf PodoFile versie 4.6.4)

Declareren naar Portaal DMVoetzorg vanuit PodoFile. (vanaf PodoFile versie 4.6.4) Declareren naar Portaal DMVoetzorg vanuit PodoFile (vanaf PodoFile versie 4.6.4) 1 INHOUD 2 Declaratieportaal DMVoetzorg... 3 3 Voorbereiding... 4 3.1 Debiteur toevoegen... 4 3.2 Map aanmaken... 4 3.2

Nadere informatie

GGZ praktijkdashboard instellen en gebruiken

GGZ praktijkdashboard instellen en gebruiken GGZ praktijkdashboard instellen en gebruiken In samenwerking met de Praktijk Index heeft Intramed een benchmark applicatie ontwikkeld: het GGZ praktijkdashboard. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Inloggegevens combinatie HWO / AfsprakenApp instellen v2. Hoofdstuk 1 Inloggegevens Huiswerkoefeningen.nl / AfsprakenApp instellen

Inloggegevens combinatie HWO / AfsprakenApp instellen v2. Hoofdstuk 1 Inloggegevens Huiswerkoefeningen.nl / AfsprakenApp instellen Hoofdstuk 1 Inloggegevens Huiswerkoefeningen.nl / AfsprakenApp instellen Als (een deel van) je praktijk gebruik wil maken van Huiswerkoefeningen.nl (HWO) / AfsprakenApp combinatie, ontvang je als contactpersoon

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Voortaan kunt u in Intramed OnLine gebruik maken van uw scanner U kunt van deze functionaliteit gebruik maken als u een Basic of Dynamisch account heeft,

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1. Handleiding Abakus Jaarwerk 2014-2015 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inhoud... 2 Stap 1... 3 Stap 2... 5 Stap 3... 6 Stap 4... 8 Stap 5... 9 Belangrijke aanvullende informatie... 10 Contact...

Nadere informatie

Abakus Handleiding Beheer facturen

Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

4. Herhaal stappen 2 en 3 als je nog meer ASR labels in de lijst heb staan. 5. Bewaar de gegevens ("F5" of ). 6. Sluit het contract.

4. Herhaal stappen 2 en 3 als je nog meer ASR labels in de lijst heb staan. 5. Bewaar de gegevens (F5 of ). 6. Sluit het contract. Hoofdstuk 1 Vanaf 1 januari 2018 maakt verzekeraar ASR met haar labels geen onderdeel meer uit van het Multizorg concern. Daarom moet je voor ASR en labels een eigen contract toevoegen, zodat de juiste

Nadere informatie

Verzekeraars (zorgverzekeraars, prestatiecodes en tarieven) Inhoudsopgave

Verzekeraars (zorgverzekeraars, prestatiecodes en tarieven) Inhoudsopgave Verzekeraars (zorgverzekeraars, prestatiecodes en tarieven) Inhoudsopgave Inleiding Verzekeraars Een eigen verzekeraar toevoegen Een bestaande verzekeraar wijzigen Een verzekeraar op niet actief zetten

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Beweegprogramma's declareren

Beweegprogramma's declareren Beweegprogramma's declareren Ga via tabblad naar toolbar . Eerst dienen hier de verrichtingscodes ingevoerd te worden in het systeem. Stap 1: Verrichtingscodes invoeren Maak

Nadere informatie

Releasenotes. Versie 6.8. Intramed versie 6.8

Releasenotes. Versie 6.8. Intramed versie 6.8 Releasenotes Versie 6.8 Intramed versie 6.8 Inhoudsopgave Releasenotes versie 6.8 Hoofdstuk 1 Releasenotes...1 1.1 Conversie naar versie 6.8...6 V Hoofdstuk 1 Releasenotes Een nieuwe versie van Intramed:

Nadere informatie

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2 Update documentatie Intramed versie 8.2 Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Update documentatie Hoofdstuk 1 Afwijkende declaratiecodes...1 1.1 Gebruik Afwijkende declaratiecode...1 Hoofdstuk 2 Agenda...4

Nadere informatie

Podonet berekend zelf, op basis van deze codes en de vergoedingsregels (de geselecteerde verzekering), wat de eigen bijdrage van de patiënt is.

Podonet berekend zelf, op basis van deze codes en de vergoedingsregels (de geselecteerde verzekering), wat de eigen bijdrage van de patiënt is. Bijlage declareren/factureren Podonet Professionele patiënten administratie Inleiding Aan e-declareren worden strenge eisen gesteld door de Zorgverzekeraars. E-declareren gebeurt door een code en een bedrag

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Meetinstrumenten Inhoudsopgave:

Meetinstrumenten Inhoudsopgave: Meetinstrumenten Inhoudsopgave: Openen van de meetinstrumenten 2 Selecteren meetinstrumenten voor een patiënt /cliënt 4 Meetinstrument naar de patiënt / cliënt sturen 6 Inlezen meetresultaten 10 Bekijken

Nadere informatie

Verwijsgegevens Inhoudsopgave:

Verwijsgegevens Inhoudsopgave: Verwijsgegevens Inhoudsopgave: Algemene uitleg over de Patiëntenkaart Openen van de Verwijsgegevens Opbouw van de patiëntenkaart (Verwijsgegevens) Verwijzingen (*) Geselecteerde verwijzing nr. * De Menubalk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Deze procedure geeft meer informatie over vraag 2a en 2b die in het KNGF Plusprogramma gesteld worden.

Deze procedure geeft meer informatie over vraag 2a en 2b die in het KNGF Plusprogramma gesteld worden. Hoofdstuk 1 Vragen KNGF Plusprogramma Deze procedure geeft meer informatie over vraag 2a en 2b die in het KNGF Plusprogramma gesteld worden. Vraag 2a: "Wat is het behandelgemiddelde van uw praktijk en

Nadere informatie

Beweegprogramma's declareren

Beweegprogramma's declareren Beweegprogramma's declareren Ga via tabblad naar toolbar . Eerst dienen hier de Prestatiecodes ingevoerd te worden in het systeem. Stap 1: Prestatiecodes invoeren Selecteer

Nadere informatie

1. Maak in AudicienAssist een Vorder aan. Ga hier voor naar Beheer en klik op ENV ASCII Maken. zie screenshot

1. Maak in AudicienAssist een Vorder aan. Ga hier voor naar Beheer en klik op ENV ASCII Maken. zie screenshot Korte ENV Handleiding Indienen declaratie. 1. Maak in AudicienAssist een Vorder aan. Ga hier voor naar Beheer en klik op ENV ASCII Maken. zie screenshot 2. Selecteer vervolgens de facturen die gedeclareerd

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Factoring. Handleiding (e)logobase

Factoring. Handleiding (e)logobase Handleiding (e)logobase Factoring 2013 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Algemene instellingen voor factoring... 3 2. Factoring instellen voor gehele administratie... 6 3. Factoring instellen

Nadere informatie

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1 Releasenotes Intramed versie 7.0.1 Intramed versie 7.0.1 Hoofdstuk 1 Releasenotes Een Intramed patch: verbeteringen en oplossingen. Intramed versie 7.0 was een versie met belangrijke nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Inloggen en registreren Berichten ontvangen en versturen Facturen en declaraties... 4 JW Weergave van berichten...

Inloggen en registreren Berichten ontvangen en versturen Facturen en declaraties... 4 JW Weergave van berichten... Veelgestelde vragen VNG Berichtenapp iwmo 2.2 en ijw 2.2 Versie 2.2 Mei 2018 Inloggen en registreren... 2 1 Ik kan niet inloggen, wat nu?...2 2 Ik ontvang geen verificatiecode. Wat nu?...2 Berichten ontvangen

Nadere informatie

GGZ praktijkdashboard

GGZ praktijkdashboard GGZ praktijkdashboard ALGEMEEN Filters Bovenin het scherm kunt u een aantal filters instellen. Daarmee geeft u aan welke gegevens u in de grafieken wilt zien. Dashboardperiode: rechts bovenin ziet u de

Nadere informatie

Releasenotes. Intramed versie 8.3. Intramed versie 8.3

Releasenotes. Intramed versie 8.3. Intramed versie 8.3 Releasenotes Intramed versie 8.3 Intramed versie 8.3 Hoofdstuk 1 Releasenotes Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Er zijn drie grote nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.1. KraamzorgCompleet versie 4.1

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.1. KraamzorgCompleet versie 4.1 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.1 KraamzorgCompleet versie 4.1 Inhoudsopgave.0 Hoofdstuk 1 Cijfers over achterstandswijken...1 1.1 Cijfers over achterstandswijken...1 Hoofdstuk 2 Export

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Op de beheerpagina van de AfsprakenApp vindt u de gegevens die u in Intramed moet instellen.

Op de beheerpagina van de AfsprakenApp vindt u de gegevens die u in Intramed moet instellen. Hoofdstuk 1 Koppeling HWO/AA instellen voor HWO en AA gebruikers Als u Huiswerkoefeningen.nl (HWO) en de AfsprakenApp al gebruikt, kunt u deze functionaliteiten ook aan elkaar koppelen tot de combinatie

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan]

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan] Zorgverzekeraars In het programma onderdeel Extra, Zorgverzekeraars kunt u zorgverzekeraars via de Combobox bij Verzekeraar oproepen. Er rolt dan een lijst met namen naar beneden waarbij u een keuze kan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 NIVEL Zorgregistraties (voorheen LiPZ) instellen en gebruiken

Hoofdstuk 1 NIVEL Zorgregistraties (voorheen LiPZ) instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 NIVEL Zorgregistraties (voorheen LiPZ) instellen en gebruiken Met NIVEL Zorgregistraties eerste lijn maakt het NIVEL het zorggebruik van ongeveer 400.000 mensen in de eerstelijns gezondheidszorg

Nadere informatie

Contract tarieven voor VGZ

Contract tarieven voor VGZ In 2019 biedt VGZ een overeenkomst aan waarbij zorgverleners een met VGZ afgesproken plus-tarief voor codes uit de module Implantologie mogen declareren. Het gaat hierbij om implantologie codes en bijbehorende

Nadere informatie

Releasenotes en update documentatie. Verslagleggingsrichtlijn Psychologie versie 7

Releasenotes en update documentatie. Verslagleggingsrichtlijn Psychologie versie 7 Releasenotes en update documentatie Verslagleggingsrichtlijn Psychologie versie 7 Inhoudsopgave Releasenotes en update documentatie Hoofdstuk 1 Releasenotes Psychologie verslaglegging versie 7...1 Hoofdstuk

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst Inleiding Met deze handleiding willen we u helpen bij het aanvragen van extra prestaties naast de preferente overeenkomst. We nemen u stap voor stap

Nadere informatie

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4 Qualizorg Inhoud Inleiding.... 2 Wie kan gegevens naar Qualizorg versturen?... 2 Wat zijn de voorwaarden waar een dossier aan moet voldoen voordat er gegevens naar Qualizorg verstuurd kunnen worden?...

Nadere informatie

Downloaden en uitpakken van een retourbericht

Downloaden en uitpakken van een retourbericht Downloaden en uitpakken van een retourbericht Wanneer u een retourbericht van de instantie heeft terugontvangen, dan zijn dezen te downloaden op de website van Vecozo. Deze retourberichten zijn gecomprimeerd;

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Online declareren. Stap 1: Inloggen. Ga naar www.iak.nl en klik dan rechtsboven op Mijn IAK.

Online declareren. Stap 1: Inloggen. Ga naar www.iak.nl en klik dan rechtsboven op Mijn IAK. Online declareren Stap 1: Inloggen Ga naar www.iak.nl en klik dan rechtsboven op Mijn IAK. Klik vervolgens op Inloggen en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Stap 2: Mijn IAK Direct nadat u bent

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken

Werkinstructie Verzoeken Werkinstructie Verzoeken In Mijn Rechtspraak - Toezicht Deze werkinstructie beschrijft: het indienen van een verzoek, het markeren van het verzoek met een spoedindicatie, het toevoegen van PDF-documenten

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken in Mijn Rechtspraak Toezicht

Werkinstructie Verzoeken in Mijn Rechtspraak Toezicht Werkinstructie Verzoeken in Mijn Rechtspraak Toezicht Deze werkinstructie beschrijft: het indienen van een verzoek, het markeren van het verzoek met een spoedindicatie, het toevoegen van PDF-documenten

Nadere informatie

Handleiding Abakus Compleet

Handleiding Abakus Compleet Handleiding Abakus Compleet Facturatiewizard 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inleiding... 3 Aandachtspunten... 3 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 1. De prestatiecode(s) moeten in

Nadere informatie

INTERNET DECLAREREN 2.0 OPDRACHTGEVER

INTERNET DECLAREREN 2.0 OPDRACHTGEVER INTERNET DECLAREREN 2.0 OPDRACHTGEVER T-Point voor Bedrijven Als opdrachtgever van Tempo-Team kunt u op T-Point de actuele informatie vinden van uw opdrachten bij Tempo-Team. U kunt declaraties controleren

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Praktijken kunnen met elkaar vergeleken worden op basis van instroom, zittingen, behandelingen, omzet en recidieven.

Praktijken kunnen met elkaar vergeleken worden op basis van instroom, zittingen, behandelingen, omzet en recidieven. Om praktijken, locaties en medewerkers onderling met elkaar te vergelijken en benchmarken, zijn er 3 supervisiedashboards beschikbaar. Deze dashboards zijn speciaal voor praktijk- en netwerkbeheerders:

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie