Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken."

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed, ontvangt u de retourinformatie ook via Extramed. Voordat u de retourinformatiebestanden kunt inlezen, moet u eerst een aantal instellingen doen. Instellingen Allereerst moet u in Intramed aangeven dat u gebruik maakt van Extramed. Vervolgens moet u bij de betreffende verzekeraars instellen dat u via Extramed declareert. Retourinformatie Vervolgens kunt u de retourinformatie importeren en inlezen in Intramed. Daarna kunt u de retourinformatie direct verwerken via het retourinformatiebestand (crediteren en corrigeren). 1

2 Hoofdstuk 2 Instellingen Extramed instellen in Intramed Als u gebruik maakt van Extramed, moet u dat op tabblad "7. Modules" van de systeemgegevens aangeven Ga naar menu [Systeem], [Organisatie], [Systeemgegevens]; het scherm "Systeemgegevens" wordt geopend. Klik op tabblad "7. Modules". Vink de module "Communicatie met Extramed" aan; de rubriek "FTP-instellingen voor communicatie met Extramed" is beschikbaar. Vul de velden in de rubriek "FTP-instellingen voor communicatie met Extramed" in. Veld Omschrijving FTP-Host: Typ het IP-adres of de domeinnaam in van de FTP-server van Extramed. FTPSubdirectory: Indien van toepassing, typ een subdirectory op de server in. De beheerder van de FTP-server kan u vertellen of een subdirectory nodig is. Gebruikersnaam: Typ de gebruikersnaam in, waarmee u zich aanmeldt op de FTP-server. Wachtwoord: 5. Typ het wachtwoord in, waarmee u zich aanmeldt op de FTP-server. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon het scherm wordt gesloten. ; 2

3 Extramed instellen bij verzekeraars Als u via Extramed wilt declareren, moet u dat bij de betreffende verzekeraars instellen Ga naar menu [Bestand], [Verzekeraars]; het scherm "Verzekeraars" wordt geopend. Dubbelklik op de betreffende verzekeraar; het scherm "Verzekeraar..." wordt geopend op tabblad "1. Algemeen". Vul de velden in de rubriek "Declaratie instellingen" in. Veld Omschrijving Declaraties via Uzovi: Als u een afwijkende UZOVI-code wilt gebruiken tijdens het declareren (op aanwijzing van de verzekeraar), kunt u dat hier instellen. Klik op de knop achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren UZOVI-code" op de afwijkende UZOVI-code van de verzekeraar, en klik op de knop "OK". Declaratie naar: Klik op de knop achter het veld, en kies of de declaratie naar de verzekeraar of naar de patiënt gestuurd moet worden. Kies voor "Patiënt" als de patiënt een nota moet krijgen die (gedeeltelijk) bij de verzekeraar gedeclareerd kan worden; kies voor "Verzekeraar" als u de declaratie direct naar de verzekeraar stuurt. Als u kiest voor "Patiënt", zijn alle overige velden niet zichtbaar. 3

4 Veld Omschrijving Nooit via clearing: Dit vak is niet te zien als u bij "Declaratie naar:" heeft gekozen voor "Patiënt. Vink dit vakje aan wanneer u normaal gesproken via een servicebureau declareert, maar dat bij deze verzekeraar niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het servicebureau (nog) geen contract heeft met de verzekeraar. Declaratiemethode: Klik op de knop achter het veld, en kies voor "Extramed". De declaratie verloopt voor deze verzekeraar via Extramed. Declaratiefrequentie: Klik op de knop achter het veld, en kies hoe vaak u de declaratie wilt versturen naar de verzekeraar. (Bijvoorbeeld elke keer dat u declareert ("Elke declaratieronde"), of eens in de twee maanden.) Verzamelstaat per codelijst: 4. 4 Klik op de knop achter het veld, en klik op "Ja" als u per gebruikte codelijst een aparte declaratie wilt aanmaken. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon het scherm wordt gesloten. ;

5 Hoofdstuk 3 Retourinformatie Retourinformatie Extramed importeren Als u gebruik maakt van Extramed en retourinformatie wilt inlezen in Intramed, moeten de retourinformatiebestanden op uw computer staan. U moet de retourinformatiebestanden daarom eerst downloaden en importeren in Intramed. U krijgt geen automatisch bericht als retourinformatie beschikbaar is. U kunt afspreken met de "Extramed beheerder" dat hij u laat weten wanneer er retourinformatie beschikbaar is, of u kunt de volgende stappen regelmatig uitvoeren. Om de retourinformatie-bestanden te bewaren (zodat u deze later opnieuw kunt inzien), moet u een locatie instellen waar u de bestanden wilt opslaan.(zie onderaan deze uitleg). 1. Ga naar menu [Financieel], [Declaraties], [Retourinformatie]; de wizard "Wizard retourinformatie importeren" wordt geopend. 2. Automatisch is de optie "Bestanden van Extramed downloaden en importeren" ingevuld. Laat dit zo staan. Klik op de knop "Voltooien". 3. Als u geen locatie heeft ingesteld waar de retourinformatie-bestanden bewaard moeten worden, wordt het scherm "Bevestig" geopend. Kies dan een en locatie om de bestanden te bewaren. 4. Vervolgens kunt u de retourinformatie-bestanden inlezen. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. 5

6 Extra informatie Het bestand wordt automatisch opgeslagen op de locatie die is ingesteld in de systeemgegevens (menu [Systeem], [Organisatie], [Systeemgegevens], tabblad "2. Declaraties", bij het veld "Directory voor aangemaakte declaratiebestanden:"). U kunt de locatie wijzigen. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. De bestandsnaam van het opgeslagen retourinformatie-bestand wordt als volgt opgebouwd: extern declaratienummer_intern declaratienummer_declaratie standaard_status. Retourinformatie Extramed inlezen Als u de retourinformatie van Extramed heeft opgehaald, kunt u de bestanden inzien. 1. Ga naar menu [Financieel], [Declaraties], [Retourinformatie...]; de wizard "Wizard retourinformatie importeren" wordt geopend. 2. Klik op het rondje voor de optie "Eén bestand importeren". 6

7 3. Klik op de knop "Volgende". 4. Klik op de knop "Bladeren..."; het scherm "Openen" wordt geopend Zoek en klik op het retourinformatiebestand. Klik op de knop "Openen". 7

8 7. Klik op de knop "Voltooien"; het scherm "Inzien bestand:..." wordt geopend. 8. U kunt de retourinformatie nu lezen en verwerken. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Retourinformatiebestand Wanneer u een retourinformatie-bestand heeft geopend, ziet u het volgende scherm. 8

9 Alleen de verzekerden (patiënten) waarbij een fout in het (onderliggende) prestatierecord zit, zijn opgenomen in deze retourinformatie. Het record waar een fout in zit, is vetgedrukt. Algemene gegevens declaratie Bovenin het retourinformatiebestand ziet u het declaratienummer in Intramed, de naam van de debiteur, en de datum waarop gedeclareerd is. Daarnaast ziet u de details van het gedeclareerde bedrag, en de uitbetaling daarvan. Rubriek "Regels:" Aan de linkerkant van het scherm ziet u de rubriek "Regels:". Elke declaratie heeft een voorloop- en sluitrecord en records van alle verzekerden waarvan behandelingen (prestatierecords) meegezonden zijn. Als u dubbelklikt op een "Verzekerde", ziet u de behandelingen ("Prestaties") die voor deze patiënt gedeclareerd zijn. De records bestaan uit veel regels. De betekenis van de regels is beschreven. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. In het voorloop- en sluitrecord staat algemene informatie over de retourinformatie. In de overige regels staat informatie over de verzekerde, en de behandelingen. Een vetgedrukte regel, betekent dat de regel (en eventuele onderliggende regel(s)) is/zijn afgekeurd. Wanneer u op een regel klikt, ziet u aan de rechterkant in de rubriek "Opmerkingen:" waarom het record is afgekeurd. 9

10 Rubriek "Regelinhoud:" Als u aan de linkerkant klikt op een regel, ziet u in de rubriek "Regelinhoud:" de details van het prestatierecord. In het voorbeeld is het record "Verzekerde 206" geselecteerd. In de rubriek "Regelinhoud:" ziet u dat het om patiënt H. Poelman gaat met geboortedatum en BSN Rubriek "Opmerkingen" Als u aan de linkerkant klikt op een vetgedrukte regel, ziet u rechtsonder in de rubriek "Opmerkingen:" waarom het betreffende record is afgekeurd. 10

11 In het voorbeeld zit de fout in de patiëntgegevens (geen / verkeerde BSN). Via de knop "Inzien patiënt" kunt u direct naar de betreffende patiëntgegevens, om daar de gegevens aan te passen. Als de fout in de verwijzing zit (bijvoorbeeld "Indicatiecode is niet ingevuld"), wijzigt de knop "Inzien patiënt" automatisch in "Inzien verwijzing". U kunt dan direct de betreffende verwijzing corrigeren. Op deze manier doorloopt u het hele retourinformatiebestand, om te kijken welke behandelingen niet zijn uitbetaald. Deze behandelingen moet u crediteren. De gegevens kunt u vervolgens corrigeren aan de hand van de opmerkingen uit de retourinformatie. Vervolgens kunt u de behandelingen opnieuw declareren. Knop "Opties" Via de knop "Opties" kunt u het retourinformatie-bestand opslaan, de patiëntgegevens openen en/ of (gedeeltelijk) crediteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Verzamelstaat crediteren via retourinformatie U kunt een verzamelstaat ook geheel of gedeeltelijk crediteren via het retourinformatiescherm. 1. U heeft het scherm "Inzien bestand: retourinformatie..." nog open staan, OF op het scherm opnieuw via menu [Financieel], [Declaraties], [Online declareren], klik op tabblad 3, klik op de betreffende declaratie, en klik op de knop "Inzien Retourinformatie". 11

12 Als u de retourinformatie heeft opgeslagen, kunt u het betreffende bestand ook openen via menu [Financieel], [Declaraties], [Retourinformatie...] Klik op de knop "Opties". Klik op de optie "Markeren voor crediteren"; het scherm "Markeren voor crediteren" wordt geopend. Gedeeltelijk afgewezen prestatierecords zijn preatatie records, waarin van het gedeclareerde bedrag maar een gedeelte is betaald. In de afbeedling hierna ziet u, dat van het tarief van 29,00 er 20,00 betaald is. 12

13 Bij volledig afgewezen prestatierecords is er voor de hele prestatiecode niets betaald Kies of u alle gedeeltelijk en volledig afgewezen prestatierecords wilt crediteren, of alleen volledig afgewezen prestatierecords. Klik op de knop "OK"; het scherm "Gedeclareerde zaken" wordt geopend. Aan de hand van de keuze die u in het scherm "Markeren voor crediteren" heeft gemaakt, worden de betreffende behandelingen automatisch in de rechterlijst "Te crediteren behandelingen:" geplaatst. Eventueel kunt u zelf nog meer behandelingen in de lijst "Te crediteren behandelingen:" plaatsen; klik in de linkerlijst "Gedeclareerde behandelingen:" op de behandeling die u wilt crediteren, en klik knop. Herhaal deze stappen voor alle behandelingen die u wilt crediteren. 13

14 Als u op de knop klikt, worden alle gedeclareerde behandelingen verplaatst naar de rechterlijst "Te crediteren behandelingen:". Klik op de knop te verplaatsen, of klik op de knop om een behandeling terug naar de linkerlijst om alle behandelingen uit de rechterlijst naar de linkerlijst te verplaatsen. 7. Klik op de knop "Crediteren"; het scherm "Bevestig" wordt geopend. 8. Klik op de knop "Ja"; de behandelingen uit de rechterlijst "Te crediteren behandelingen:" verdwijnen, en in het scherm "Declaraties" wordt een nieuwe regel toegevoegd met de gecrediteerde behandelingen. Het openstaande bedrag van de declaratie wordt verminderd met het bedrag van de gecrediteerde behandelingen. Ook hebben de declaraties die gecrediteerd zijn de status "Ongedeclareerd" gekregen, en verandert het icoon in de agenda naar. Met een volgende declaratieronde worden zij weer meegenomen. Via de knop "Printen" kunt u de betreffende credit-declaratie afdrukken. 9. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op 14.

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2 Update documentatie Intramed versie 8.2 Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Update documentatie Hoofdstuk 1 Afwijkende declaratiecodes...1 1.1 Gebruik Afwijkende declaratiecode...1 Hoofdstuk 2 Agenda...4

Nadere informatie

Aan de slag met VIPLive

Aan de slag met VIPLive Aan de slag met VIPLive Inhoud Stap 1 - Inloggen:... 2 Stap 2 - Eenmalige instellingen:... 4 Stap 3 - Declaratiebestanden uploaden:... 6 Stap 4 - Overzicht declaraties:... 8 Stap 5 - Geschiedenis:... 11

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding OFB WebModules

Handleiding OFB WebModules Handleiding OFB WebModules voor Exact Datum Versie Copyright : 4 mei 2009 : VERSIE 2.0 OFB Software 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Uw webshop koppelen aan uw Exact administratie... 3 3 ARTIKELEN

Nadere informatie

FerdiWeb Back-up. Installatie FerdiWeb Back-up

FerdiWeb Back-up. Installatie FerdiWeb Back-up FerdiWeb Back-up Na aanmelding krijgt u van ons een e-mail met daarin een link naar het back-up programma, die u dient te installeren op de computer waarvan u een back-up wilt maken. Het wachtwoord wordt

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Handleiding Horde webmail

Handleiding Horde webmail Handleiding Horde webmail In deze handleiding wordt uitgelegd wat je allemaal met Horde Webmail kunt doen. Want behalve gewoon je e-mails ontvangen, kun je met Webmail nog veel meer. De handleiding is

Nadere informatie

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Hosting Aan de slag WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl 1. Installatie WeFact Hosting installeren In ons e-mail bericht heeft u inloggegevens ontvangen

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Handout bij cursus Module 3. Aanmaken declaraties

Handout bij cursus Module 3. Aanmaken declaraties Handout bij cursus Module 3 Aanmaken declaraties oktober 2009 INLEIDING 4 1 EN DAN NU BEGINNEN! 5 1.1 Password en locken van het systeem 6 1.2 Standaardinstellingen 6 1.2.1 Grootboekrekeningen 6 1.2.2

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Novadent. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! DE SCHAKEL IN UW PRAKTIJK. Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket!

Novadent. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! DE SCHAKEL IN UW PRAKTIJK. Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket! Pagina 20 T A N D A R T S E N Novadent Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! H A N D L E I D I N G D E M O Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket! Introductie: Wat kunt

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 4 Hoofdstuk 3 Mijn gegevens...

Nadere informatie

Handleiding Hosted Exchange

Handleiding Hosted Exchange Handleiding Hosted Exchange Toelichting In deze handleiding worden verschillende mogelijkheden en instellingen van Hosted Exchange aan u uitgelegd. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio

Nadere informatie

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx Back-up maken van uw certificaat Open Internet Explorer en kies rechts bovenin voor het menu Extra. Ga vervolgens naar Internetopties (onderste) en klik in het venster wat geopend wordt op het tabblad

Nadere informatie

Eindgebruikershandleiding Jira

Eindgebruikershandleiding Jira Eindgebruikershandleiding Jira Datum: 19-11-2012 Auteur: ing. N. Jonathans Versie: 2.1 Green Valley heeft als missie software te ontwikkelen waardoor de burger en het bedrijfsleven nog prettiger en makkelijker

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

BTW verhoging naar 21%

BTW verhoging naar 21% 1 BTW verhoging naar 21% Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr. NL8218.87.920.B.01

Nadere informatie