Wijzigingen UNIT4 Business Suite

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.1"

Transcriptie

1 Wijzigingen UNIT4 Business Suite November 2014

2 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus AT Veenendaal Telefoon algemeen: Selfservicesite: https://my.unit4.com Copyright 2014 UNIT4 Accountancy B.V., Veenendaal, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNIT4 Accountancy B.V. De informatie in deze uitgave kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld, zijn alle in deze uitgave vermelde bedrijven, personen, gegevens en adressen fictief. Hoewel bij de uitgave van dit document de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt UNIT4 Accountancy B.V. deswege geen aansprakelijkheid. Alle in deze uitgave genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

3 INHOUDSOPGAVE 1. UNIT4 Fiscaal Voorlopige aangifte VA IB 2015 beschikbaar Algemene heffingskorting laten uitbetalen Kwalificerend buitenlands belastingplichtige Toeslagen Toeslagen 2015 insturen Elektronische aanslagen OB-machtigingen elektronische aanslagen aanvragen EKA met SBA actief Optimalisaties 5 2. UNIT4 Declaratie Koppeling UNIT4 Multivers API en API Online Koppeling maken met UNIT4 Multivers API (Online) 6

4 1. UNIT4 FISCAAL 1.1. Voorlopige aangifte VA IB 2015 beschikbaar Vanaf deze versie is de voorlopige aangifte inkomstenbelasting voor het belastingjaar 2015 beschikbaar. U kunt de VA IB 2015 invoeren, afdrukken en elektronisch insturen naar de Belastingdienst. Omdat in de berekening van de voorlopige aangifte de fiscale getallen worden gebruikt zoals die nu bekend zijn en dit nog niet de definitieve fiscale getallen vanuit de Belastingdienst zijn, kan de berekening in de voorlopige aangifte afwijken van de aanslag Algemene heffingskorting laten uitbetalen Als in de voorlopige aangifte een partnerschap relevant is, bent u zelf verantwoordelijk voor het zetten van het vinkje Wilt u de algemene heffingskorting via de voorlopige aanslag laten uitbetalen? bij de minstverdienende partner. U ziet geen xbrlwaarschuwing in het tabblad XBRL-berichtteksten als u het vinkje niet zet Kwalificerend buitenlands belastingplichtige Met ingang van de Wet IB 2015 is de mogelijkheid om te opteren voor behandeling binnenlands belastingplichtige voor buitenlanders vervallen. Hierdoor zijn aanpassingen doorgevoerd in UNIT4 Business Suite. De mogelijkheid om te opteren is vervangen door een uitgebreid invoerscherm waar u de specificatie van het buitenlandse inkomen moet opgeven. De totalen van de binnenlandse en buitenlandse posten leiden tot een berekening van de 90-procent eis. U kunt dus vanaf 2015 niet meer opteren! Wanneer de inkomsten buiten Nederland (nog) niet bekend zijn en u dus in die gevallen de aangifte niet kunt verwerken (of u weet zeker dat de belastingplichtige nooit zal kwalificeren), dan kunt u de onderstaande vraag gebruiken in het aangiftebiljet Cp/Cw voor de voorlopige aangifte inkomstenbelasting 2015 (aangiftemenu: Diversen, Overige inkomensbestanddelen: Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 1 van 9

5 Als u de vraag uit laat staan (het vinkje wordt niet gezet) zal: de kolom Inkomsten buiten Nederland niet actief zijn, de factor (inkomsten Nederland / Wereldinkomen) altijd op 0 worden gesteld, de belastingplichtige NOOIT als kwalificerend buitenlands belastingplichtige worden beschouwd. Daarnaast moet u ook rekening houden met het volgende: De dubbele belasting voor een buitenlands belastingplichtige is vervallen. Er geldt geen overgangsregeling, dus geen terugploegprojecten. De nog te verrekenen voorkoming dubbele belasting uit 2014 of ouder verdampt in Het buitenlands inkomen moet voorzien zijn van een verklaring van het land van herkomst. Voor de voorlopige aangifte is dit nog niet verplicht, voor de definitieve aangifte van 2015 is een verklaring wel verplicht! 1.2. Toeslagen Toeslagen 2015 insturen Vanaf deze versie kunt u de toeslagen 2015 aanmaken, laten berekenen, afdrukken en insturen. Omdat de toeslagberekeningen 2015 nog niet bekend zijn gemaakt door de Belastingdienst, worden in deze versie nog de berekeningen van 2014 gehanteerd. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 2 van 9

6 1.3. Elektronische aanslagen OB-machtigingen elektronische aanslagen aanvragen Vanaf deze versie kunt u SBA-machtigingen voor OB-cliënten (vanaf 2014) aanvragen. Hiervoor is het venster "Aanmaken machtigingen" aangepast met het veld OB-cliënten. U moet voor de aanvraag de btw-nummers van uw cliënten controleren en in het geval van dubbele btw-nummers alleen de juiste cliënt aanmerken voor een OB-machtiging. U doet dit door in de cliëntkaart van de juiste cliënt een vinkje te zetten bij het veld voor Cliënt voor OB EKA/SBA (onderdeel "Algemene gegevens", tabblad Onderneming). Bij de cliënt voor wie geen OB-machtiging wordt aangevraagd, haalt u het vinkje weg. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 3 van 9

7 EKA met SBA actief Zoals u weet zitten we in een overgangsfase waarbij EKA-berichten geleidelijk worden vervangen door SBA-berichten. De Belastingdienst biedt voorlopig beide berichten aan. Omdat het elektronisch aanslagnummer niet uniek is, moeten wij beide soorten berichten verwerken in de database. Vanwege het uitgangspunt van de Belastingdienst om ook de voorlopige aanslagen van 2015 beschikbaar te stellen, bieden wij u mogelijkheden om dubbele aanslagen in UNIT4 Business Suite onder controle te brengen. Aan de grid Elektronische aanslagen is hiervoor een nieuw veld toegevoegd: EKA met SBA actief. Op het moment dat een nieuw (!) EKA-bericht wordt opgehaald en verwerkt in UNIT4 Fiscaal, wordt gekeken of ook een SBA-machtiging voor het betreffende aanslagjaar actief is. Is dat het geval, dan wordt de waarde van het veld op Ja gezet. Met behulp van dit veld kunt u dus in de verschillende overzichten een juiste selectie maken van de aanslagen zodat uw medewerkers geen hinder ondervinden van zowel een EKA- als SBA-aanslag. Ook wordt ervoor gezorgd dat de termijnbewaking, controle en communicatie alleen op de aanslagen worden uitgevoerd die uniek zijn. U kunt het veld EKA met SBA actief via de ontwerper in het configuratiemenu opnemen in de grid "Elektronische aanslagen". Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 4 van 9

8 Dit veld wordt alleen geactiveerd bij de verwerking van nieuwe aanslagen. De rechtermuisoptie Opnieuw verwerken levert geen mutaties op in dit veld Optimalisaties U kunt vanaf versie weer zonder problemen VA/DA-aangiftes IB 2014 openen, afdrukken en elektronisch insturen. Dat geldt ook voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget vanaf U hebt in de aangifte (via ALT + F1) weer toegang tot UNIT4 Fiscale infobalie. Wel kan het enige tijd duren voordat UNIT4 Fiscale infobalie opent. Dit geldt alleen de eerste keer nadat u UNIT4 Business Suite hebt opgestart. Als een (voorlopige) aangifte IB of VpB definitief is ingeleverd bij de Belastingdienst kunt u voortaan toch bepaalde velden aanpassen in de vensters "IB-cliënt jaargegevens details" en "VpB-cliënt jaargegevens details". Ook kunt u vanaf deze versie vanuit de definitief ingeleverde IB-aangifte de IB-relatie openen. De melding dat de aangifte is beveiligd, krijgt u nu alleen als u daadwerkelijk de aangifte wilt openen. Het automatisch goedkeuren van binnengekomen SBA's voor zowel IB, VpB als ZvW is verder verbeterd. 2. UNIT4 DECLARATIE 2.1. Koppeling UNIT4 Multivers API en API Online Aan het venster "Systeemonderhoud", onderdeel "Financiële administratie", tabblad Doorboeken naar financiële administratie zijn bij het keuzemenu Verkoopboek naar de opties UNIT4 Multivers API en UNIT4 Multivers API Online toegevoegd. UNIT4 Multivers API on-premise (lokaal) en UNIT4 Multivers API cloud (online) zijn de nieuwste ontwikkelplatformen voor UNIT4 Multivers waarmee integratie met UNIT4 Business Suite volgens de nieuwste technologie tot stand wordt gebracht. In het keuzemenu kunt u de beide versies van UNIT4 Multivers API voorlopig naast het bestaande platform UNIT4 Multivers BC selecteren. Om over te stappen naar UNIT4 Multivers API (Online) moet u beschikken over UNIT4 Multivers versie 10.4 of hoger. U moet Microsoft.NET 4.5 hebben geïnstalleerd om met UNIT4 Multivers API (Online) te werken. U moet Microsoft.NET 4.5 op de pc of server installeren waar ook de middleware server van UNIT4 Business Suite is geïnstalleerd. Om met UNIT4 Multivers API Online te werken moet uw accountantskantoor op Multivers Online zijn overgezet. U moet ervoor zorgen dat op de server het Windows service-account (de windowsgebruiker), dat aan de UNIT4 Business Suite middleware is gekoppeld, toegang heeft tot een HTTPS-website. Als u ook met UNIT4 Client Portal of OSW werkt, is dit al juist ingesteld. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 5 van 9

9 Koppeling maken met UNIT4 Multivers API (Online) Om vanuit UNIT4 Business Suite gebruik te maken van UNIT4 Multivers API (Online) moet u in het venster "Systeemonderhoud" een aantal gegevens opnemen. 1. Open via Onderhoud, Systeemonderhoud, onderdeel Algemeen, tabblad Beveiliging het volgende venster: 2. Vul bij de kolom UNIT4 Multivers de volgende velden in: Gebruikersnaam Vul hier de gebruikersnaam in om UNIT4 Multivers te openen. Dit geldt voor het gebruik van zowel de lokale- als de online-versie van UNIT4 Multivers. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 6 van 9

10 Wachtwoord Vul hier het wachtwoord in om UNIT4 Multivers te openen. Dit geldt voor het gebruik van zowel de lokale- als de online-versie van UNIT4 Multivers. Portal gebruikersnaam (online) Als u met de online versie werkt van UNIT4 Multivers, vult u hier de gebruikersnaam in om in te loggen in UNIT4 Multivers Online (de portal). Deze krijgt u van UNIT4. Als u met de lokale versie werkt, hoeft u dit veld niet in te vullen. Portal wachtwoord (online) Als u met de online-versie werkt van UNIT4 Multivers, vult u hier het wachtwoord in om in te loggen in UNIT4 Multivers Online (de portal). Dit krijgt u van UNIT4. Als u met de lokale versie werkt, hoeft u dit veld niet in te vullen. Bewaar de gegevens, klik op. 3. Open via Onderhoud, Systeemonderhoud, onderdeel Financiële administratie, tabblad Doorboeken naar financiële administratie het volgende venster: Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 7 van 9

11 4. Vul de velden in dit venster in. Bij het veld Verkoopboek naar selecteert u UNIT4 Multivers API of UNIT4 Multivers API Online. In het veld UNIT4 Multivers administratienummer vult u het databasenummer in dat aan UNIT4 Business Suite wordt gekoppeld. Dit is uw eigen kantooradministratie in UNIT4 Multivers. De keuze die bij het veld Verkoopboek naar in dit venster wordt vastgelegd, wordt ook doorgevoerd bij de aangesloten financiële administratie die bij de vestigingen hoort. Dit ziet u in het venster "Financiële administraties", tabblad Doorboeken naar financiële administratie (in het menu via het tabblad Organisatie, Financiële administraties). Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 8 van 9

12 5. Controleer via of de koppeling met UNIT4 Multivers API (Online) is gelukt. Is dat het geval, dan moet u de gegevens opslaan. Klik op. Is de koppeling mislukt? Als de koppeling met UNIT4 Multivers niet lukt, kunt u het volgende proberen: 1. Controleer de naam van de database (MVL00001) en de andere koppelingsgegevens in het venster dat u opent via Systeemonderhoud, onderdeel Financiële administratie, tabblad Doorboeken naar financiële situatie. Controleer via of de koppeling met UNIT4 Multivers API (Online) is gelukt. Is de koppeling gelukt? Bewaar de gegevens, klik op. Nog steeds geen koppeling? Ga naar Controleer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor UNIT4 Multivers in het venster dat u opent via Systeemonderhoud, onderdeel Algemeen, tabblad Beveiliging. Als u gebruikmaakt van UNIT4 Multivers API Online, controleer in hetzelfde venster dan ook de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de portal. Vul de juiste koppelingsgegevens zo nodig opnieuw in. Controleer via of de koppeling met UNIT4 Multivers API (Online) is gelukt. Is de koppeling gelukt? Bewaar de gegevens, klik op. Nog steeds geen koppeling? Ga naar Als de gegevens bij de stappen 1 en 2 correct zijn ingevoerd en de koppeling komt nog niet tot stand, dan moet u de UNIT4 Business Suite-middleware die voor de koppeling moet zorgen herstarten op uw server. Ga daarna uit Systeemonderhoud om vervolgens Systeemonderhoud, onderdeel Financiële administratie opnieuw te openen. Vul de juiste koppelingsgegevens zo nodig opnieuw in. Controleer via of de koppeling met UNIT4 Multivers API (Online) is gelukt. Is de koppeling geslaagd, bewaar de gegevens via en sluit het venster "Systeemonderhoud". 4. Als de koppeling met UNIT4 Multivers API (online) na het uitvoeren van de bovenstaande stappen niet tot stand komt, kunt u contact opnemen met de Servicedesk van UNIT4 Accountancy. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 9 van 9

Beheerdershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0

Beheerdershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0 Beheerdershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0 Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Copyright 2010 UNIT4 Accountancy B.V., Veenendaal, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

De boekhoudkoppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De boekhoudkoppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De boekhoudkoppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall):

Nadere informatie

ELSEVIER CAS PROGRAMMA HANDLEIDING

ELSEVIER CAS PROGRAMMA HANDLEIDING ELSEVIER CAS PROGRAMMA 2011 HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 6 Nieuw en vervallen in CasWin2011... 7 Veranderingen in regelgeving... 7 Veranderingen in CasWin2011... 8 CasWin2011 Database en Classic...

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Nieuwe flexkantoor-omgeving

Nieuwe flexkantoor-omgeving Nieuwe flexkantoor-omgeving Inrichting lokale computers documentversie 1.20 Werken waar en wanneer je maar wilt! Copyright Copyright 2012 Dicon Automatisering BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Mijnwebwinkel Boekhouding

Handleiding S-Connect Mijnwebwinkel Boekhouding Handleiding S-Connect Mijnwebwinkel Boekhouding Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 4 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge): XL

Nadere informatie

De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge):

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide Document Preview SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

- Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7

- Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7 Handleiding King Online Wat hebt u nodig - Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7 November 2010,

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2014

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Skool ThuisWerkPlek. 2011 Skool BV Build 3.0.2

Skool ThuisWerkPlek. 2011 Skool BV Build 3.0.2 Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave mag voor eigen gebruik vermenigvuldigd worden in originele vorm. Het is niet toegestaan op eniger wijze wijzigingen aan te brengen in het document of layout zonder

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie