Wijzigingen UNIT4 Business Suite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.0"

Transcriptie

1 Wijzigingen UNIT4 Business Suite Mei 2013

2 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus AT Veenendaal Telefoon algemeen: Telefoon Servicedesk: Fax: Copyright 2013 UNIT4 Accountancy B.V., Veenendaal, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNIT4 Accountancy B.V. De informatie in deze uitgave kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld, zijn alle in deze uitgave vermelde bedrijven, personen, gegevens en adressen fictief. Hoewel bij de uitgave van dit document de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt UNIT4 Accountancy B.V. deswege geen aansprakelijkheid. Alle in deze uitgave genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

3 INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting wijzigingen versie Algemeen Performanceverbetering Windows-ondersteuning Grids opslaan via wizard IBAN Converter Wizard Exportbestand aanmaken Exportbestand versturen Retourbestand importeren in UNIT4 Business Suite Fiscaal Herstelprogramma uitvoeren Heffingsrente wordt belastingrente Dubbele specificatieregels Deelnemingsverrekening Belastingplichtige woont in België Toeslag stopzetten Tweede adresregel in fiscale rapportage 34

4 1. SAMENVATTING WIJZIGINGEN VERSIE In dit hoofdstuk leest u de belangrijkste wijzigingen in versie Deze wijzigingen worden in de hierop volgende hoofdstukken uitgebreider beschreven. Algemeen Deze versie staat in het teken van performanceverbeteringen. Met geavanceerde opstellingen en metingen hebben we alle veelgebruikte opties in kaart gebracht. Door specifieke technieken voor zeer grote bestanden te gebruiken, hebben we performanceverbeteringen gerealiseerd op de onderhanden-werk-positie en op de verzameltabellen, (zie "Performanceverbetering" op pagina 2). Vanaf deze versie worden Windows 8, Windows Server 2012 en Windows Office 2013 door UNIT4 Business Suite ondersteund, (zie "Windows-ondersteuning" op pagina 3). De wijze om een grid op te slaan is veranderd. U krijgt nu via een wizard diverse mogelijkheden om de grid naar uw wens te bewaren: als een 'gewone' grid, als infovenster om aan een infokaart toe te voegen, als verzameltabel zodat gegevens in de grid sneller worden geladen of als snapshot, (zie "Grids opslaan via wizard" op pagina 3). Alle huidige bankrekeningnummers in UNIT4 Business Suite moeten worden omgezet naar IBAN en BIC omdat vanaf 1 februari 2014 het nieuwe Europese systeem van betalingen definitief wordt ingevoerd. Met een wizard in UNIT4 Business Suite kunt u dit eenvoudig uitvoeren, (zie "IBAN Converter Wizard" op pagina 13). Fiscaal Vanaf deze versie tonen de grid "OHW Fiscaal" en de grid "Inlevergedrag aangiftes" (in de cliëntkaart) geen records meer van dochters van fiscale eenheden en van overige entiteit-cliënten. U moet hiervoor wel eerst het herstelprogramma "Voortgangstatus bijwerken" uitvoeren, (zie "Herstelprogramma uitvoeren" op pagina 26). Per 1 januari 2013 is de renteregeling gewijzigd. Vanaf het belastingjaar 2012 is de heffingsrente vervangen door de belastingrente. Deze aanpassing door de Belastingdienst heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de berekening van rente in UNIT4 Business Suite, (zie "Heffingsrente wordt belastingrente" op pagina 27). Als er sprake is van dubbele specificatieregels in een aangifte, krijgt u vanaf deze versie in het tabblad XBRL-berichttekst een duidelijke melding hiervan. Zo ziet u direct waar dubbele specificatieregels voorkomen en kunt u deze herstellen, (zie Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 1 van 36

5 "Dubbele specificatieregels" op pagina 31). De wijze waarop de berekening van de deelnemingsverrekening wordt gedaan is veranderd. Door deze aanpassing moet u dit onderdeel bij onderhanden-werkaangiftes VpB (2012) opnieuw invoeren, (zie "Deelnemingsverrekening " op pagina 32). In het Cp/Cw- en M-biljet is een nieuw veld opgenomen waarmee woonachtigen in België met een fiscaal partnerschap aangeven dat ze inkomsten in Nederland ontvangen, (zie "Belastingplichtige woont in België" op pagina 33). Als u in een toeslagvenster het veld Datum stopzetting (beëindigen) invult, ziet u vanaf deze versie een melding als u de toeslag opslaat, (zie "Toeslag stopzetten" op pagina 34). Als u in de cliëntkaart een tweede adresregel gebruikt, wordt die vanaf versie ook opgenomen in de verschillende onderdelen van de fiscale rapportage (voorblad, aanbiedingsbrief, persoonlijke situatie en akkoordverklaring),(zie "Tweede adresregel in fiscale rapportage" op pagina 34). 2. ALGEMEEN 2.1. Performanceverbetering Deze versie staat in het teken van performanceverbeteringen. Met geavanceerde opstellingen en metingen hebben we alle veelgebruikte opties in kaart gebracht. Door specifieke technieken voor zeer grote bestanden te gebruiken, hebben we performanceverbeteringen gerealiseerd op de onderhanden-werk-positie en op de verzameltabellen. Ook is het openen en sluiten van zeer grote fiscale aangiftes met behulp van deze technieken aangepast. Fiscaal De snelheid bij het openen, opslaan en sluiten van aangiftes is vooruitgegaan. Dit merkt u vooral in de grotere VpB-aangiftes. Managementinformatie Bij de module Managementinformatie is het opvragen van gegevens in met name de onderhanden-werk-overzichten sneller geworden. De snelheid bij het maken van deze overzichten wordt verbeterd door grids op te slaan als verzameltabel. U kunt hierbij aangeven dat de verzameltabel op een door u ingesteld tijdstip automatisch wordt bijgewerkt. Bijvoorbeeld 's nachts zodat u de volgende dag direct een actueel overzicht hebt, (zie "Performanceverbetering"). Ook dit bijwerken gaat nu sneller dan voorheen. Algemeen Grote hoeveelheden gegevens in grids worden sneller geladen als deze zijn opgeslagen als verzameltabel, u kunt zodoende sneller werken. Hoe u een grid als Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 2 van 36

6 verzameltabel bewaard, wordt verderop in dit document beschreven, (zie "Grids opslaan via wizard" onder). Wij raden u aan een back-up en restore van uw database te maken, en vervolgens de gerestorde database te gebruiken. Op deze manier hebt u het meeste profijt van de performanceverbetering. Een back-up en restore kan alleen worden uitgevoerd door gebruikers met voldoende gebruikersrechten. Gebruikers met beheerdersrechten hebben deze menukeuze standaard tot hun beschikking. Hoe u een back-up en restore moet uitvoeren, leest u in hoofdstuk 13 van de handleiding 'Werken met UNIT4 Business Suite' Windows-ondersteuning Vanaf deze versie worden Windows 8, Windows Server 2012 en Windows Office 2013 door UNIT4 Business Suite ondersteund Grids opslaan via wizard De wijze om een grid op te slaan is veranderd. U krijgt nu via een wizard diverse mogelijkheden om de grid naar uw wens te bewaren. De wizard wordt hieronder in een aantal stappen aan u uitgelegd. Stap 1 Klik in een willekeurige grid in het configuratiemenu op "Bewaar" of op "Bewaar als". U ziet het bovenstaande venster. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 3 van 36

7 In dit venster hebt u vier variaties om een grid op te slaan: Standaard gridconfiguratie Bewaar de grid als een 'gewone' grid. Infovenster Bewaar de grid als infovenster om aan een infokaart toe te voegen. Verzameltabel Bewaar de grid als verzameltabel zodat gegevens in de grid sneller worden geladen. Deze optie is vooral geschikt voor grids met veel data. Snapshot Bewaar de grid als snapshot. Met een snapshot maakt u een momentopname van de grid. Latere wijzigingen worden daarin niet opgenomen. Handig als u bijvoorbeeld op een bepaald moment de stand van het onderhanden werk wilt bewaren. In het volgend voorbeeld wordt de grid "Cliënten" als verzameltabel opgeslagen. Klik op. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 4 van 36

8 Stap 2: In het bovenstaande venster geeft u de grid een naam en kunt u deze desgewenst aan een groep toevoegen. Dat is handig om een overzicht te creëren als u veel verschillende gridconfiguraties maakt. Klik op. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 5 van 36

9 Stap 3: Geef nu aan hoe de verzameltabel wordt bijgewerkt. U kunt kiezen uit de volgende opties: Handmatig Kiest u voor deze optie, dan kunt u de verzameltabel via de F5-toets handmatig bijwerken. Dit kan ook via het tabblad Algemeen, groep Algemeen, Verzameltabellen. Interval Kiest u voor deze optie, dan wordt de verzameltabel op een door u ingesteld tijdstip automatisch bijgewerkt. Direct bijwerken Kiest u voor deze optie, dan wordt de verzameltabel direct bijgewerkt op het moment dat er iets wordt gewijzigd dat in de verzameltabel is opgenomen. Het voordeel hiervan is dat u rechtstreeks in de grid kunt werken om bijvoorbeeld een klantnaam aan te passen. Bij de andere twee opties kan dit niet. Klik op. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 6 van 36

10 Stap 4 Bovenstaand venster ziet u als u voor de interval-optie hebt gekozen. Leg hier de instellingen voor de interval vast en klik op. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 7 van 36

11 Stap 5 In dit venster bepaalt u of de grid voor bepaalde privilegegroepen beschikbaar moet zijn. Koppelt u geen groep of groepen, dan is de grid alleen voor u beschikbaar. Klik op. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 8 van 36

12 Stap 6 In dit venster bepaalt u of de verzameltabel bij het bijwerken alleen de wijzigingen moet verwerken, of dat de gehele tabel opnieuw wordt opgebouwd. Deze laatste optie kan langer duren. Klik op. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 9 van 36

13 Stap 7 Als er een notificatie (pop-up-bericht) moet worden afgegeven na het bijwerken van de verzameltabel, stelt u dat in het bovenstaande venster in. Klik op. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 10 van 36

14 Stap 8 De wizard wordt afgerond, klik op. U ziet nu een melding. Via de bovenstaande melding stelt u in of de gridconfiguratie standaard moet zijn, waardoor deze grid automatisch getoond wordt als u een volgende keer de bijbehorende menukeuze selecteert. De grid wordt na bevestiging opgeslagen in het configuratiemenu. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 11 van 36

15 In dit voorbeeld is bij stap 1 gekozen voor het opslaan van de grid als verzameltabel. Als u hier voor een van de andere drie opties kiest, ziet u na stap 2 het volgende venster: Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 12 van 36

16 Als u er in dit venster voor kiest om de grid op te slaan als Kantoorfiguratie, is de grid voor alle gebruikers beschikbaar IBAN Converter Wizard Vanaf 1 februari 2014 wordt het Europese systeem van betalingen definitief ingevoerd. Dit systeem is georganiseerd in het Single Euro Payments Area (SEPA) wat betekent dat alle binnen- en buitenlandse betalingen in de aangesloten EURO-landen op dezelfde manier plaatsvinden. SEPA gebruikt standaard bankrekeningnummers en bankcodes. Een huidig bankrekeningnummer wordt hiervoor omgezet naar een International Bank Account Number (IBAN). Daarnaast heeft iedere bank een eigen Bank Identifier Code (BIC). Deze twee codes worden straks gebruikt bij het betalingsverkeer. De introductie van het nieuwe betalingsysteem houdt in dat alle huidige bankrekeningnummers in UNIT4 Business Suite moeten worden omgezet naar IBAN en BIC. Dit is een eenmalige actie die u met een wizard in UNIT4 Business Suite kunt uitvoeren. Deze wizard genereert een exportbestand met rekeningnummers uit UNIT4 Business Suite dat u op de site van de stichting IBAN BIC Service uploadt om te laten converteren naar IBAN. De wizard om de conversie uit te voeren is alleen beschikbaar voor een gebruiker met beheerdersrechten. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 13 van 36

17 U kunt met de IBAN Converter Wizard maximaal 50 keer een exportbestand naar IBAN BIC Service versturen en daarna het met IBAN aangevulde bestand weer downloaden. Om de conversie naar IBAN goed te laten verlopen is het volgende van belang: als het exportbestand is aangemaakt en verstuurd naar IBAN BIC Service, duurt het ongeveer 24 uur voordat het retourbestand voor u klaar wordt gezet. Het is belangrijk dat u in die tussenliggende periode geen wijzigingen toepast in UNIT4 Business Suite. Ook moet het exporteren en importeren van de bestanden door dezelfde persoon worden uitgevoerd Exportbestand aanmaken Stap 1 Start de wizard via bovenstaande venster., Bestand, IBAN Converter Wizard. U ziet het Klik in het introductievenster op. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 14 van 36

18 Stap 2 In dit venster kunt u zich via de link (gratis) registreren bij IBAN BIC Service, als dat nog niet is gebeurd. Registratie bij de stichting IBAN BIC Service is een voorwaarde om het exportbestand met rekeningnummers door IBAN BIC te laten verwerken voor de conversie. Registreren kan ook op een later moment, maar dan u kunt het exportbestand nog niet uploaden naar IBAN BIC Service. Klik op. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 15 van 36

19 Stap 3 Dit venster heeft twee opties: Bestand voor IBAN BIC Service aanmaken Selecteer deze optie als u het bestand met rekeningnummers uit UNIT4 Business Suite voor IBAN BIC Service wilt aanmaken. Bestand van IBAN BIC Service inlezen Deze optie gebruikt u als u het retourbestand van IBAN BIC Service wilt inlezen in UNIT4 Business Suite. Selecteer Bestand voor IBAN BIC Service aanmaken en klik op. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 16 van 36

20 Stap 4 In dit venster bepaalt u de locatie waarnaar het exportbestand weggeschreven moet worden. Klik op. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 17 van 36

21 Stap 5 Als u wilt dat alle bankrekeningnummers uit UNIT4 Business Suite in het exportbestand worden opgenomen, moet u in dit venster het veld Alle bankrekeningnummers aanvinken. Als u de wizard meerdere malen wilt gebruiken, moet u dit veld niet aanvinken. U exporteert dan alleen de rekeningnummers waarvan het IBAN nog niet bekend is. Klik op. Stap 6 Dit venster vermeldt hoeveel rekeningnummers worden geëxporteerd. Klik op. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 18 van 36

22 Stap 7 Klik op als de export klaar is. Het volgende venster verschijnt: Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 19 van 36

23 Stap 8 Het exportbestand (.csv) met rekeningnummers is aangemaakt en opgeslagen op de door u geselecteerde locatie. Als er rekeningnummers zijn die niet geëxporteerd worden, ziet u die in een apart venster. Klik hiervoor op de link "Toon de gegevens van niet geëxporteerde rekeningnummers". Klik op om de wizard te beëindigen Exportbestand versturen Nadat het exportbestand is aangemaakt, moet u deze op de website van IBAN BIC Service versturen voor verwerking. Log in via https://www.ibanbicservice.nl/homepage.aspx en klik dan boven in het venster op de link IBAN BIC MultiChecker. In dit venster selecteert u het exportbestand dat u hebt aangemaakt, daarna kunt u dit bestand versturen. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 20 van 36

24 Retourbestand importeren in UNIT4 Business Suite Als IBAN BIC Service het IBAN-bestand na ongeveer 24 uur klaarzet, ontvangt u van hen een waarna u dit bestand kunt downloaden en op uw eigen computer of kantoornetwerk kunt plaatsen. Stap 1 Om het retourbestand met geconverteerde IBAN te importeren in UNIT4 Business Suite, start u opnieuw de IBAN Converter Wizard. Klik op tot u bij het onderstaande venster bent. Zet het keuzerondje bij Bestand van IBAN BIC Service inlezen aan en klik op. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 21 van 36

25 Stap 2 Klik in het onderstaande venster op IBAN-bestand op uw computer- of netwerklocatie. en selecteer het gedownloade Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 22 van 36

26 Klik op. Stap 3 Het onderstaande venster toont het aantal IBAN-nummers dat wordt geïmporteerd. Als het importbestand rekeningnummers zonder IBAN bevat, wordt dit in het venster gemeld. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 23 van 36

27 Klik op. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 24 van 36

28 Het resultaat wordt getoond. Het kan voorkomen dat in het bovenstaande venster de voortgangindicator nog actief is, terwijl de import al klaar is. Het lijkt dan alsof de import nog bezig is. Als u de knop kunt aanklikken (deze is dan niet meer 'grijs') kunt u doorgaan met de volgende stap. U hoeft in dat geval niet te wachten totdat de voortgangindicator op 100% staat. Om rekeningnummers zonder IBAN te bekijken, klikt u op de link onder in het venster. Een venster met niet-aangevulde rekeningnummers wordt geopend. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 25 van 36

29 Via de knop kunt u het bestand eventueel bewaren. Stap 4 Klik op om de wizard af te sluiten. 3. FISCAAL 3.1. Herstelprogramma uitvoeren Vanaf deze versie tonen de grid "OHW Fiscaal" (tabblad Start, groep Taakbalk, OHW Fiscaal) en de grid "Inlevergedrag aangiftes" (in de cliëntkaart) geen records meer van dochters van fiscale eenheden en van overige entiteit-cliënten. U moet hiervoor wel eerst het herstelprogramma "Voortgangstatus bijwerken" uitvoeren, via het tabblad Vennootschapsbelasting, groep Onderhoud, Herstelprogramma's, Voortgangsstatus bijwerken. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 26 van 36

30 U hoeft alleen de voortgangstatus voor de stroom Aangifte bij te werken. Dit zorgt ervoor dat de bewuste records worden verwijderd. Het uitvoeren van het herstelprogramma kan enige tijd duren Heffingsrente wordt belastingrente Per 1 januari 2013 is de renteregeling gewijzigd. Vanaf het belastingjaar 2012 is de heffingsrente vervangen door de belastingrente. Voor de jaren 2011 en eerder geldt de heffingsrente nog wel. Als u voor 2011 of eerder aangifte moet doen, of een navorderingsaanslag over deze jaren ontvangt, is de heffingsrente nog van toepassing. Een belangrijke wijziging is vanaf welke datum belastingrente wordt berekend. Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting start die periode nu een half jaar na het belastingjaar. Belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli, dat was 1 januari. Voor het belastingjaar 2012 geldt de belastingrente dus vanaf 1 juli Dit gaat ook op als de Belastingdienst rente vergoedt. Door de verandering van de renteperiode betaalt u minder rente en krijgt u meestal geen rente meer vergoed. Deze aanpassing door de Belastingdienst heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de berekening van rente in UNIT4 Business Suite. In de menustructuur en in de vensters is de benaming "Heffingsrente" daarom vervangen door "Renteberekening". Zie daarvoor het tabblad Inkomstenbelasting, groep Algemeen, Renteberekening IB of het tabblad Vennootschapsbelasting, groep Algemeen, Renteberekening VpB. Ook in de fiscale rapporten van de (voorlopige) aangiftes vanaf 2012 is heffingsrente vervangen door belastingrente. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 27 van 36

31 Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 28 van 36

32 In de bovenstaande vensters ziet u de verschillen tussen de renteberekening vanaf belastingjaar 2012 (boven, nieuwe situatie) en 2011 en eerder (onder, oude situatie). Het venster "Renteberekening" heeft vanaf 2012 de volgende velden: Belastingrente Als u belastingrente wilt berekenen, klikt u dit keuzerondje aan. Deze keuze is standaard geselecteerd als u het venster opstart. Invorderingsrente Als u invorderingsrente wilt berekenen, klikt u dit keuzerondje aan. Als de Belastingdienst rente mist doordat een belastingaanslag niet op tijd betaald is, wordt invorderingsrente gevorderd. Als de belastingplichtige zelf rente mist doordat te veel belasting is betaald, betaalt de Belastingdienst in sommige gevallen invorderingsrente aan de belastingplichtige. Belastingjaar Hier vult u het belastingjaar in. Standaard is het huidige belastingjaar geselecteerd. Het belastingjaar is van belang bij de berekening van de belastingrente, vóór 2012 geldt heffingsrente. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 29 van 36

33 Definitieve aangifte Als u belastingrente voor een definitieve aangifte wilt uitvoeren, selecteert u dit keuzerondje. Voorlopige aangifte Als u belastingrente voor een voorlopige aangifte wilt uitvoeren, selecteert u dit keuzerondje. Startdatum berekening De belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli. Inleverdatum aangifte De datum waarop de aangifte wordt ingeleverd bij de Belastingdienst vult u in dit veld in. Dagtekening aanslag Vul in dit veld de dagtekening van de aanslag in. Bedrag uit aangifte Als het bedrag uit de aangifte positief is, staat achter dit veld "te betalen". Bij een negatief bedrag wordt "te ontvangen" getoond. Voor inkomstenbelasting geldt dat het hier getoonde bedrag wordt opgehaald uit de aangifte inkomstenbelasting, tabblad Te betalen/ontvangen. Voor vennootschapsbelasting geldt dat het hier getoonde bedrag wordt opgehaald uit de winstaangifte, tabblad Winstberekening. Aanslag conform aangifte Als de bedragen op de aanslag overeenkomen met die van de aangifte, vinkt u dit veld aan. Dan wordt in de renteberekening het aantal rentedagen exact afgestemd op de inleverdatum van de aangifte en de dagtekening van de aanslag. Vinkt u dit veld niet aan, dan bepaalt u dat de inspecteur een afwijkende aanslag heeft opgelegd. In die gevallen gelden andere bepalingen. Bezwaarschrift/procedure Als dit veld wordt aangevinkt omdat naar aanleiding van een bezwaarschrift een aanslag is opgelegd, is het resultaat van de berekening 'nul'. Belastingrente Hier wordt na de berekening van de belastingrente het te betalen/ontvangen bedrag aan belastingrente getoond. Na het selecteren van een aangifte wordt automatisch de berekening van de belastingrente uitgevoerd. De berekening wordt stapsgewijs getoond in het memoveld van het venster. U krijgt het venster "Renteberekening" ook via het tabblad Fiscaal, groep Elektronische kopie-aanslagen, Renteberekening. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 30 van 36

34 In dit venster kunt u geen (voorlopige) aangifte selecteren. Door in het veld Bedrag uit aangifte een bedrag in te vullen, kunt u wel een berekening simuleren als u nog niet over een aangifte beschikt Dubbele specificatieregels Als er sprake is van dubbele specificatieregels in een aangifte, krijgt u vanaf deze versie in het tabblad XBRL-berichttekst een duidelijke melding hiervan. Zo ziet u direct waar dubbele specificatieregels voorkomen en kunt u deze eenvoudig herstellen. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 31 van 36

35 Dezelfde melding krijgt u ook in de log van een elektronische aangifte en in het controlerapport bij het afdrukken van een aangifte Deelnemingsverrekening In de aangifte VpB vanaf 2012 is bij het onderdeel Deelnemingsverrekening nietkwalificerende beleggingsdeelnemingen de specificatieknop voor de invoer van de deelnemingsverrekening niet meer aanwezig. Hiervoor in de plaats is een uitgebreid specificatiescherm gekomen, zodat de berekening van de deelnemingsverrekening in de VpB-aangifte zelf gedaan wordt. De deelnemingsverrekening kunt u voortaan invoeren in een controlematrix via Belastingberekening, Belastingvermindering, Dit boekjaar te verrekenen deelnemingsverrekening en in een gewone VpB-aangifte via het tabblad Winstberekening, Belastingvermindering en dan Dit boekjaar te verrekenen deelnemingsverrekening. Door deze aanpassing moet u dit onderdeel bij onderhanden-werk-aangiftes VpB (2012) opnieuw invoeren. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 32 van 36

36 3.5. Belastingplichtige woont in België In het Cp/Cw- en M-biljet is een nieuw veld opgenomen waarmee woonachtigen in België met een fiscaal partnerschap aangeven dat ze inkomsten in Nederland ontvangen. Nieuw in dit venster is het veld Bent u woonachtig in België en heeft u inkomsten die in Nederland belast worden? Dit veld kunt u pas aanzetten als ook het veld Woonde u in België, Suriname, op Aruba, Curaçao, of Sint Maarten aanstaat. Daarnaast moet de landcode België zijn geselecteerd bij In welk land buiten Nederland woonde u in (belastingjaar). Het bovenstaande moet bij beide fiscaal partners zijn ingesteld om het fiscaal partnerschap goed aan te laten gaan. Deze wijziging geldt voor Cp/Cw- en M-biljetten vanaf Bij definitieve aangiftes hoeft u niets te doen, bij onderhanden aangiftes moet u het hier beschreven veld uiteraard wel aanvinken. Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 33 van 36

37 3.6. Toeslag stopzetten Als u in een toeslagvenster het veld Datum stopzetting (beëindigen) invult, ziet u vanaf deze versie de volgende melding als u de toeslag opslaat: Kiest u voor, dan kunt u de aangifte in het huidige toeslagjaar niet meer wijzigen. Deze melding voorkomt het ongewenst stopzetten van een toeslag. Als u wilt voorkomen dat er toeslag wordt uitbetaald, kunt u ook het toetsinkomen verhogen Tweede adresregel in fiscale rapportage Als u in de cliëntkaart een tweede adresregel gebruikt, wordt die vanaf versie ook opgenomen in de verschillende onderdelen van de fiscale rapportage (voorblad, aanbiedingsbrief, persoonlijke situatie en akkoordverklaring). Dit geldt ook voor het complete toeslagenrapport vanaf 2012 en voor de uitvoerpresentatie VpB (voorblad, aanbiedingsbrief en akkoordverklaring). Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 34 van 36

38 Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 35 van 36

39 Wijzigingen UNIT4 Business Suite Pagina 36 van 36

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.1

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.1 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.1 November 2014 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com Selfservicesite:

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.2.0

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.2.0 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.2.0 November 2013 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com Selfservicesite:

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0

Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Audition 9.0

Wijzigingen UNIT4 Audition 9.0 Wijzigingen UNIT4 Audition 9.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 Fax: 0318-581610 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0 Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Copyright 2010 UNIT4 Accountancy B.V., Veenendaal, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1 Augustus 2013 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.6

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.6 Handleiding UNIT4 DataCollector 2.6 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN Datum: 22-4-2013 Versie: 1.0 Inhoud Inleiding... 3 Wat doet de Multivers Installatie IBAN omzetter?... 5 Stappen/controles uit te voeren

Nadere informatie

Primaccount FiscaalManager migreren naar Unit4 Fiscaal Gemak

Primaccount FiscaalManager migreren naar Unit4 Fiscaal Gemak Primaccount FiscaalManager migreren naar Unit4 Fiscaal Gemak Versie 1.5 18 februari 2016 Unit4 Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750

Nadere informatie

Unit4 Business Suite. Wijzigingen

Unit4 Business Suite. Wijzigingen Unit4 Business Suite Wijzigingen 18.0.1 Unit4 Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com Selfservicesite:

Nadere informatie

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS Over op IBAN STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS a white paper by UNIT4 2013 Inhoud Inleiding 3 1. Tijdelijke licentiecode Import aanvragen 4 2. Tijdelijke licentiecode activeren 5 3. Exporteren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0

Gebruikershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0 Gebruikershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail:

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 14.2.0

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 14.2.0 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 14.2.0 Oktober 2011 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 Fax: 0318-581610

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.0.248 / 17.2.0

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.0.248 / 17.2.0 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.0.248 / 17.2.0 November 2014 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Unit4 Business Suite. Wijzigingen

Unit4 Business Suite. Wijzigingen Unit4 Business Suite Wijzigingen 18.0.1.253 Unit4 Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com Selfservicesite:

Nadere informatie

IBAN Conversie. Toelichting

IBAN Conversie. Toelichting IBAN Conversie Toelichting AGP Capelle a/d IJssel B.V. Versie: 1.00 Datum: 01-03-2013 Inhoud Inleiding... 3 Individuele omzetting naar IBAN... 4 Batchomzetting van bankrekeningnummers naar IBAN... 4 Importeren

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Wijzigingen Primaccount FiscaalManager

Wijzigingen Primaccount FiscaalManager Wijzigingen Primaccount FiscaalManager 1.14.4.2 Unit4 Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Document Sepa: stap 2. IBAN export en import van bankrekeningnummers

Document Sepa: stap 2. IBAN export en import van bankrekeningnummers Document Sepa: stap 2. IBAN export en import van bankrekeningnummers in BGI-Office Versie mei 2013 2 BouwInfosys BV Dr. Hub van Doorneweg 153 5026 RC TILBURG Postbus 831 5000 AV TILBURG Telefoon servicedesk:

Nadere informatie

1. Omzetten rekeningsnummers naar IBAN nummers

1. Omzetten rekeningsnummers naar IBAN nummers 1. Omzetten rekeningsnummers naar IBAN nummers Inleiding Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud van deze folder

Inhoud van deze folder Inhoud van deze folder Single Euro Payments Area (SEPA) Pagina 2 Rekeningnummer omzetten naar IBAN en BIC Pagina 3 Bankafschriften inlezen Pagina 4 Snelstart en verkoopfacturen Pagina 6 Vragen? Pagina

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 15.2.0

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 15.2.0 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 15.2.0 Oktober 2012 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 Fax: 0318-581610

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Versie 2 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand,

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Iban / Serpa Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 23 April 2013 Definitief Carol Esmeijer Iban conversie toegevoegd.

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Snelstart Gids. KBP aangiftesoftware online

Snelstart Gids. KBP aangiftesoftware online KBP aangiftesoftware online Snelstart Gids KBP aangiftesoftware online Wolters Kluwer Staverenstraat 15 Postbus 23 7400 GA Deventer telefoon helpdesk: (0570) 67 35 96 e-mail: kbp-nl@wolterskluwer.com website:

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Back-up maken. BankingTools Cashflow v4.2

Back-up maken. BankingTools Cashflow v4.2 BankingTools Cashflow v4.2 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s per vel

Nadere informatie

INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER

INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER INFORMATIE EERDERE UPDATES PRIMACCOUNT FISCAALMANAGER EN RELATIEMANAGER HIERONDER LEEST U DE UPDATE INFORMATIE OVER DE VOORGAANDE VERSIES VAN DIT JAAR. INHOUD FiscaalManager update 06-02-2014 (Internetupdate)...

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

HANDLEIDING. Conversie met PCM converter versie 1.3

HANDLEIDING. Conversie met PCM converter versie 1.3 HANDLEIDING Conversie met PCM converter versie 1.3 Na het downloaden van de Pharmacom/Medicom bestanden kunt u de geëxporteerde bestanden gaan converteren middels de PCM-converter. U start via de inlogmogelijkheid

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Importeer producten. Handleiding Versie

Importeer producten. Handleiding Versie Importeer producten Handleiding Versie 1.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Importtaak Aanmaken 5 2.1 Een nieuwe importaak aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Handleiding UNIT4 Client Portal 15.0

Handleiding UNIT4 Client Portal 15.0 Handleiding UNIT4 Client Portal 15.0 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 Fax: 0318-581610 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

UNIT4 BUSINESS SOFTWARE. Gebruikershandleiding Unit 4 Data Collector

UNIT4 BUSINESS SOFTWARE. Gebruikershandleiding Unit 4 Data Collector UNIT4 BUSINESS SOFTWARE Gebruikershandleiding Unit 4 Data Collector Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Systeemeisen... 4 3. Installatie... 5 3.1. Downloaden file... 5 3.2. Uitpakken file... 5 4. Gebruik... 6

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Automatische incasso. E-captain help E-captain help 1 / 6 Automatische incasso Om incasso te gebruiken binnen e-captain moet de vereniging in het bezit zijn van een SEPA contract met de bank. Deze gegevens moeten worden overgenomen in e-captain. In dit

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - Maetis link

Handleiding People Inc. - Maetis link Handleiding People Inc. - Maetis link I Handleiding Installatie en Gebruik Maetis link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - Maetis link 1.1 Inleiding... 1. Werking... van de link 1.3

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Kilometerregistratie App. powered by SCOPE

Kilometerregistratie App. powered by SCOPE Kilometerregistratie App powered by SCOPE HANDLEIDING AAN DE SLAG! In dit document vindt u alle informatie die u nodig heeft voor het gebruik van de Kilometerregistratie App, zodat u snel aan de slag kan

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie ABN-Amro Shuttle Service export database Functionele documentatie rudy@negenborn.net 04/2001 1. Inleiding Connexxion levert een taxidienst aan ABN-Amro. Werknemers van de ABN-Amro kunnen van deze taxidienst

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat

Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoud Overzicht... 3 Nieuwe velden relatiekaart... 3 Handmatig omzetten

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Dymo. Handleiding Versie

Dymo. Handleiding Versie Dymo Handleiding Versie 1.2 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1 Inleiding 4 2 Exporteren 5 3 Importeren Dymo 8 4. Vragen? 12 Pagina 2 Handleiding:

Nadere informatie

Werken met Bibliotheek.net

Werken met Bibliotheek.net Werken met Bibliotheek.net Gebruikershandleiding versie 1.0 Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198 E mail: info@stenvert.nl,

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. Bij Basecone converteren wij de

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie:

Handleiding. Online Order Entry Website. Door: Datum: Versie: Handleiding Online Order Entry Website Door: Datum: Versie: 2 Handleiding Online Order Entry Website Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De OOE... 4 Functionaliteiten... 5 Online Order Entry...

Nadere informatie

Handleiding Het Elektronische Aangifteprogramma 2012

Handleiding Het Elektronische Aangifteprogramma 2012 Handleiding Het Elektronische Aangifteprogramma 2012 Het Elektronische Aangifteprogramma is een product van SkillSource Inhoud 1. Het Elektronische Aangifteprogramma uitproberen... 3 2. Het Elektronische

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Import Audit File Kluwer Belastingpraktijk

Import Audit File Kluwer Belastingpraktijk Import Audit File Kluwer Belastingpraktijk Kluwer Belastingpraktijk Staverenstraat 32015 Postbus 23 7400 GA Deventer +31 (0570) 673460 software@kluwer.nl Versie: 3.2 Kluwer Belastingpraktijk Datum: 17

Nadere informatie

Importeren automatisch & handmatig. BankingTools Cashflow v4.2

Importeren automatisch & handmatig. BankingTools Cashflow v4.2 automatisch & handmatig BankingTools Cashflow v4.2 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere

Nadere informatie

Handleiding voor relaties

Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties e-boekhouden.nl Inhoud 1. Relaties... 2 1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 2 1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.3 Relaties > Relaties > Importeren...

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Wellicht moet u regelmatig grote aantallen stamgegevens toevoegen of aanpassen, zoals zakenpartner stamgegevens of artikel

Nadere informatie

Verkorte handleiding uitstelregeling

Verkorte handleiding uitstelregeling Verkorte handleiding uitstelregeling Log in op Accept SBR en kies voor SBR Dossier Het SBR dossier programma wordt nu gestart. Het dossier dient als opslag voor uw SBR documenten. Druk hiervoor op de knop

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Tijdens de export van een incasso-bestand ontvangt u de melding dat het gegenereerde XML-bestand niet aan de eisen voldoet. In deze Support

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie