Beheerdershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerdershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0"

Transcriptie

1 Beheerdershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA

2 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus AT Veenendaal Telefoon algemeen: Telefoon Servicedesk: Selfservicesite: https://my.unit4.com Copyright 2014 UNIT4 Accountancy B.V., Veenendaal, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNIT4 Accountancy B.V. De informatie in deze uitgave kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld, zijn alle in deze uitgave vermelde bedrijven, personen, gegevens en adressen fictief. Hoewel bij de uitgave van dit document de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt UNIT4 Accountancy B.V. deswege geen aansprakelijkheid. Alle in deze uitgave genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Automatische elektronische aanslagcontrole en -communicatie Wel automatische elektronische aanslagcontrole en -communicatie Geen automatische elektronische aanslagcontrole en -communicatie 1 2. Algemene inrichting elektronische aanslagen Stap 1 - Definieer een berichtenbeheerder Stap 2 - Voeg voortgangsomschrijvingen toe 3 3. Elektronische aanslagcontrole instellen Stap 1 - Tabblad Elektronische aanslagcontrole aanpassen 4 4. Automatische elektronische aanslagtermijncontrole instellen Stap 1 - Termijncontrole activeren Stap 2 - Applicatiebeheerders definiëren Stap 3 - Relatiebeheerders definiëren Stap 4 - Verzendschema definiëren Stap 5 - Rechten voor de Organizer toekennen Het termijncontrolebericht ontvangen Wat u verder moet weten Automatische elektronische aanslagcommunicatie instellen Stap 1 - Windows user account inrichten Stap 2 - voor afgekeurde aanslagen instellen Stap 3 - voor goedgekeurde aanslagen instellen Stap 4 - Voorblad toevoegen Stap 5 - sjabloon aanmaken Stap 6 - Tabblad Voorbladen elektronische aanslagen aanpassen Stap 7 - Printer elektronische aanslag vastleggen Stap 8 - Middleware-server configureren Uitleg verzendwijze van elektronische aanslagen naar cliënten EKA-bestellingen en SBA-machtigingen via UNIT4 DigiPoort Index 25

4 1. INLEIDING Met de elektronische aanslagen EKA en SBA ontvangt u via het programma UNIT4 DigiPoort elektronische duplicaten van de belastingaanslagen van uw cliënten. Dit betreft de aanslagen inkomstenbelasting (EKA, SBA), vennootschapsbelasting (EKA, SBA), omzetbelasting (EKA, SBA) en loonbelasting (EKA). Daardoor krijgt u de aanslag van de cliënt eerder dan de cliënt zelf, die de aanslag op papier ontvangt. Hiermee handelt u de aanslag af en kunt u eventueel een bezwaarschrift bij de Belastingdienst indienen Automatische elektronische aanslagcontrole en - communicatie Wel automatische elektronische aanslagcontrole en - communicatie U kunt ervoor kiezen om binnenkomende elektronische aanslagen (EKA en SBA) automatisch door UNIT4 Business Suite te laten controleren. Binnenkomende elektronische aanslagen hoeft u hierdoor niet handmatig te vergelijken met de voorlopige of definitieve aangifte of met gegevens van oudere jaren. U kunt dit controlesysteem uitbreiden met termijncontrole. Hiermee zorgt u ervoor dat er organizermeldingen worden verzonden naar verschillende medewerkers binnen de organisatie, als de bezwaar- of betaaltermijn van elektronische aanslagberichten dreigt te vervallen. Nadat de controle is uitgevoerd op de elektronische aanslag kan de belastingplichtige automatisch worden geïnformeerd via een bericht naar UNIT4 Client Portal of via . De cliënt ontvangt de elektronische aanslag in die gevallen als een PDF. Om met automatische elektronische aanslagcontrole en aanslagcommunicatie te werken, moeten instellingen in UNIT4 Business Suite en op alle middleware server(s) worden vastgelegd. De inrichting van automatische elektronische aanslagcontrole en -communicatie wordt in deze handleiding uitgelegd zodat u (als systeembeheerder) deze eventueel zelf kunt doen. Omdat voor de inrichting van sommige onderdelen technische kennis wordt gevraagd, kunt u overwegen de inrichting door een consultant te laten uitvoeren Geen automatische elektronische aanslagcontrole en - communicatie Werken met elektronische aanslagcontrole en aanslagcommunicatie is geen vereiste. Het systeem is ontwikkeld om u het werken makkelijker te maken maar u hebt uiteraard de keuze om elektronische aanslagen handmatig in te (blijven) voeren en te verwerken. In dat geval hoeft u alleen de paragrafen 2.1 en 2.2 van de inrichting uit te voeren. Handleiding Elektronische aanslagen pagina 1 van 26

5 2. ALGEMENE INRICHTING ELEKTRONISCHE AANSLAGEN Om elektronische aanslagen aan te maken en te verwerken moeten een berichtenbeheerder en voortgangen worden gedefinieerd. Dit geldt voor iedere gebruiker, ongeacht of u met automatische aanslagcontrole en -communicatie werkt, of dat u elektronische aanslagen handmatig verwerkt. Stap 1. Definieer een berichtenbeheerder, (zie "Stap 1 - Definieer een berichtenbeheerder" onder). Stap 2. Voeg voortgangsomschrijvingen toe, (zie "Stap 2 - Voeg voortgangsomschrijvingen toe" op pagina 3). Als u geen automatische elektronische aanslagcontrole en elektronische aanslagcommunicatie wilt gebruiken, kunt u in deze handleiding verder gaan met hoofdstuk 6 (zie "EKA-bestellingen en SBA-machtigingen via UNIT4 DigiPoort" op pagina 24) Stap 1 - Definieer een berichtenbeheerder Als een elektronisch aanslagbericht niet in behandeling wordt genomen omdat tijdens de verwerking is geconstateerd dat een BSN ontbreekt of dubbel voorkomt, zal de automatische workflow voor afhandeling van berichten niet starten. Dan moet de beheerder voor elektronische aanslagberichten hiervan op de hoogte worden gebracht via een melding. Daarvoor moet in UNIT4 Business Suite de berichtenbeheerder zijn geselecteerd. Dit doet u in het veld Berichtenbeheerder in het venster "Systeemonderhoud" (via tabblad Algemeen (2)., Onderhoud, Systeemonderhoud, onderdeel "Fiscaal", Ook als u niet met automatische aanslagcontrole werkt, moet u hier een berichtenbeheerder selecteren. U kunt anders geen EKA-SBA-berichten ontvangen. Als er geen berichtenbeheerder is ingesteld, ziet u na het inloggen in UNIT4 Business Suite een waarschuwing waarin u geattendeerd wordt op de ontbrekende berichtenbeheerder: Handleiding Elektronische aanslagen pagina 2 van 26

6 2.2. Stap 2 - Voeg voortgangsomschrijvingen toe U moet de volgende voortgangsacties koppelen aan voortgangsomschrijvingen met de stroom "Aanslag": 1. (00) Initieel (alleen als u vervolgstappen gebruikt) 2. (36) Elektronische aanslag ontvangen 3. (37) Elektronische aanslag goedgekeurd 4. (39) Middeling gewijzigd door aanslagbericht 5. (40) Elektronische aanslag bezwaar aangemaakt 6. (41) Elektronische aanslag goedgekeurd door systeem 7. (42) Elektronische aanslag afgekeurd door systeem 8. (43) Elektronische aanslag niet gecontroleerd door systeem 9. (44) Gecommuniceerd Als u geen automatische controle gebruikt, hoeft u geen voortgangsomschrijvingen te maken voor voortgangsacties 41 tot en met 44, (zie "Stap 1 - Tabblad Elektronische aanslagcontrole aanpassen" op pagina 4). U kunt een voortgangsactie aan een voortgangsomschrijving koppelen via het tabblad Fiscaal, groep Algemeen en dan Voortgangsomschrijvingen. Zie voor meer informatie over voortgangen de handleiding "UNIT4 Fiscaal". Voor alle voortgangsomschrijvingen geldt dat in de vensters "Voortgangsomschrijving details" bij Bijwerken voortgangsstatus het keuzerondje Status bijwerken indien een hoger volgnummer moet zijn geselecteerd. In het tabblad Stromen moet u "Aanslag" aanvinken. Als u de gegevens opslaat, verschijnt een extra tabblad Gebruikers. Koppel hier in ieder geval de gebruiker die als berichtenbeheerder gaat fungeren. Deze gebruiker wordt door het systeem gewaarschuwd als een elektronisch aanslagbericht onverhoopt niet wordt behandeld (zie "Automatische elektronische aanslagtermijncontrole instellen" op pagina 8). Handleiding Elektronische aanslagen pagina 3 van 26

7 3. ELEKTRONISCHE AANSLAGCONTROLE INSTELLEN Elektronische aanslagcontrole zorgt ervoor dat de aanslag automatisch door UNIT4 Business Suite wordt gecontroleerd, waardoor u dit niet meer handmatig hoeft te doen. Er wordt gecontroleerd of en in hoeverre het aanslagbedrag afwijkt van de voorlopige of definitieve aangifte. U kunt zelf de marge bepalen waarin een aanslagbedrag mag afwijken van het voorlopige of definitieve aangiftebedrag. Deze marge bepaalt vervolgens of de aanslag wordt goed- of afgekeurd. Als u met automatische elektronische aanslagcontrole wilt werken, moet u instellingen in UNIT4 Business Suite vastleggen. Stap 1. Pas het tabblad Elektronische aanslagcontrole in systeemonderhoud aan, (zie "Stap 1 - Tabblad Elektronische aanslagcontrole aanpassen" onder) Stap 1 - Tabblad Elektronische aanslagcontrole aanpassen Om de instellingen vast te leggen hebt u beheerdersrechten nodig. Via, Onderhoud, Systeemonderhoud opent u het venster "Systeemonderhoud". Klik hier in de Outlookbalk op "Fiscaal". In dit venster ziet u de tabbladen Elektronische aanslagcontrole en Voorbladen elektronische aanslagen. Handleiding Elektronische aanslagen pagina 4 van 26

8 Tabblad Elektronische aanslagcontrole Controle aanslagsoorten Voor de volgende aanslagsoorten geeft u aan of UNIT4 Business Suite ze moet controleren: Definitieve aanslag, Eerste voorlopige aanslag en Opvolgende voorlopige aanslag Voor elk van deze aanslagsoorten kunt u via een uitklapmenu uit drie mogelijkheden kiezen: Niet controleren en direct archiveren Geen (automatische) controle. De aanslag wordt niet door UNIT4 Business Suite gecontroleerd. Wel wordt de voorgangsactie "Elektronische aanslag niet gecontroleerd door systeem" gezet. Hierdoor kunt u de aanslag uit de onderhandenwerklijst filteren. De voortgangsacties 41, 42 en 44 zijn niet van toepassing (zie "Stap 2 - Voeg voortgangsomschrijvingen toe" op pagina 3). Niet controleren maar direct doorsturen naar Onderhandenwerk (standaard) Geen (automatische) controle. De aanslag wordt niet door UNIT4 Business Suite gecontroleerd, ook wordt geen voortgangsactie gezet. U ziet de aanslag terug in uw Handleiding Elektronische aanslagen pagina 5 van 26

9 onderhandenwerklijst en kunt de aanslag handmatig verwerken. De voortgangsacties 41, 42, 43 en 44 zijn niet van toepassing, (zie "Stap 2 - Voeg voortgangsomschrijvingen toe" op pagina 3). Controleren volgens de geldende parameters Wel automatische controle. De aanslag wordt door UNIT4 Business Suite automatisch gecontroleerd. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt de voortgangsactie "Elektronische aanslag goedgekeurd door systeem" of "Elektronische aanslag afgekeurd door systeem" gezet als de aanslag door het systeem gekoppeld wordt aan een elektronische aanslag. Koppelen aanslag aan aangifte De wijze van koppelen van een aanslag aan een aangifte gaat als volgt: 1. Een definitieve aanslag wordt alleen gematcht met een aangifte van hetzelfde aangiftejaar. 2. Een voorlopige aanslag wordt gematcht met een aangifte van hetzelfde aangiftejaar. Als die niet wordt gevonden, wordt geprobeerd de voorlopige aanslag te matchen met een voorlopige aangifte van dat jaar. Als die er niet is, wordt dezelfde volgorde geprobeerd van het jaar ervoor. Als dat niet mogelijk is, wordt dezelfde volgorde geprobeerd van twee jaar terug. De gematchte aangiftes of voorlopige aangiftes moeten altijd de voortgangsstatus "Ingeleverd bij Belastingdienst" hebben. Elektronische aanslagcontrole U kunt zelf de marge bepalen waarin een aanslagbedrag mag afwijken van het voorlopige of definitieve aangiftebedrag. Deze marge bepaalt dan of de aanslag wordt goed- of afgekeurd. U kunt de afwijking als percentage, als vast bedrag of als percentage en vast bedrag instellen. U moet wel een vinkje plaatsen bij het veld dat u wilt gebruiken, de marge wordt anders niet toegepast. Hieronder enkele voorbeelden: Aangiftebedrag Aanslagbedrag Afwijking % Controle ,5 Handleiding Elektronische aanslagen pagina 6 van 26

10 Aangiftebedrag Aanslagbedrag Afwijking Controle Aangiftebedrag Aanslagbedrag Afwijking % Afwijking Controle , , , Handleiding Elektronische aanslagen pagina 7 van 26

11 4. AUTOMATISCHE ELEKTRONISCHE AANSLAGTERMIJNCONTROLE INSTELLEN Als u wilt voorkomen dat de termijn van elektronische aanslagberichten zonder waarschuwing (over de bezwaartermijn en/of betaaltermijn) naar de betrokken medewerkers verstrijkt, dan is het onderdeel automatische elektronische aanslagtermijncontrole voor u relevant. Met behulp van de termijncontrole zorgt u ervoor dat er organizermeldingen worden verzonden naar de verschillende medewerkers in de organisatie. Als deze medewerker niets doet met de afhandeling van de betreffende aanslag, kan na een door u vastgesteld aantal dagen een nieuw bericht worden verzonden naar dezelfde of andere medewerkers van het kantoor. Zolang de status van de aanslag niet op Goedgekeurd of Bezwaar ingediend is gezet, blijft deze workflow actief. Om dit onderdeel te laten functioneren, moet dit worden ingericht in uw UNIT4 Business Suite-omgeving. Dit wordt in de onderstaande stappen beschreven. Doorgaans wordt deze inrichting verricht door de systeembeheerder of door een consultant. Stap 1. Activeer termijncontrole, (zie "Stap 1 - Termijncontrole activeren" onder). Stap 2. Definieer applicatiebeheerders, (zie "Stap 2 - Applicatiebeheerders definiëren" op pagina 9). Stap 3. Definieer relatiebeheerders, (zie "Stap 3 - Relatiebeheerders definiëren" op pagina 9). Stap 4. Definieer een verzendschema, (zie "Stap 4 - Verzendschema definiëren" op pagina 9). Stap 5. Ken de Organizer-rechten toe, (zie "Stap 5 - Rechten voor de Organizer toekennen" op pagina 12) Stap 1 - Termijncontrole activeren In het venster "Systeemonderhoud" (via, Onderhoud, Systeemonderhoud, onderdeel "Fiscaal", tabblad Algemeen (2)) moet bij Automatisch berichtenverkeer elektronische aanslag het veld Elektronische aanslagtermijncontrole actief worden aangezet. Handleiding Elektronische aanslagen pagina 8 van 26

12 4.2. Stap 2 - Applicatiebeheerders definiëren Omdat relatiebeheerders gekoppeld zijn aan cliënten, wordt voor een goede werking van de functionaliteit aangeraden relatiebeheerders te gebruiken. Mocht u niet met relatiebeheerders werken, kunt u ook gebruikers (in de rol van applicatiebeheerders) opgeven als ontvanger van termijncontroleberichten. Applicatiebeheerders zijn in deze functionaliteit gebruikers die als extra back-up fungeren op het moment dat termijncontroleberichten niet door relatiebeheerders worden afgehandeld. In dat geval krijgt de applicatiebeheerder een bericht waarin hij bijvoorbeeld wordt verzocht actie te ondernemen. Een termijncontrolebericht sturen naar individuele applicatiebeheerders wordt op de volgende manier in het bserver.ini-bestand gedefinieerd: [Applicatiebeheer] a1=u29 a2=u212 In dit voorbeeld is a1 (applicatiebeheerder 1) de gebruiker met logincode 29, a2 (applicatiebeheerder 2) is gebruiker met logincode Stap 3 - Relatiebeheerders definiëren Voor iedere cliënt kunt u in de cliëntkaart een of meer relatiebeheerders invullen. Dit is niet verplicht maar afhankelijk van de in het verzendschema gedefinieerde relatiebeheerders (zie volgende stap) die een bericht moeten krijgen over een binnengekomen, niet-afgehandelde aanslag. Hoe u relatiebeheerders toevoegt, wordt beschreven in de handleiding "Fiscaal" Stap 4 - Verzendschema definiëren De verzendlijst en de termijnen voor het verzenden van termijncontroleberichten kan de systeembeheerder of consultant instellen in het bserver.ini-bestand. Dit verzendschema bepaalt welke gebruikers (relatiebeheerders) de berichten ontvangen. Met 'termijnen' legt u vast in welk tijdsbestek een termijncontrolebericht wordt ontvangen, dit bepaalt u door het opgeven van het aantal dagen. Het termijncontrolebericht wordt dan gegenereerd na het aantal dagen na dagtekening van de aanslag. In onderstaande tabel is als voorbeeld een standaardschema voor verzending van termijncontroleberichten opgenomen. Zolang de aanslag nog niet is afgehandeld, worden via het onderstaand schema termijncontroleberichten verstuurd. Handleiding Elektronische aanslagen pagina 9 van 26

13 Dagen Verzendlijst Opmerking 0 Relatiebeheerder 6 Tekst bericht 7 Relatiebeheerder 6 Tekst bericht 12 Relatiebeheerder 6 Tekst bericht Relatiebeheerder 5 16 Relatiebeheerder 6 Tekst bericht Relatiebeheerder 5 Relatiebeheerder 4 20 Relatiebeheerder 6 Tekst bericht Relatiebeheerder 5 Relatiebeheerder 4 Relatiebeheerder 3 24 Relatiebeheerder 6 Tekst bericht Relatiebeheerder 5 Relatiebeheerder 4 Relatiebeheerder 3 Relatiebeheerder 2 28 Relatiebeheerder 6 Relatiebeheerder 5 Relatiebeheerder 4 Relatiebeheerder 3 Relatiebeheerder 2 Relatiebeheerder 1 Applicatiebeheerder Tekst bericht Het schema voor termijncontroleberichten wordt zoals gezegd in het bserver.ini-bestand vastgelegd. Als voorbeeld nemen we een standaardschema voor termijncontroleberichten, zoals weergegeven in bovenstaande tabel. U kunt de tekst van het bericht zelf bepalen. Dit kan per bericht maar u kunt dit ook aan het systeem overlaten. Als u een vaste tekst wilt aanhouden voor termijncontroleberichten, laat u in de bserver.ini setting de 'bericht-regels' leeg en zet u de tekst bij de volgende regels: DefaultMessageSubject= Uw onderwerp DefaultMessageContent= Uw bericht Handleiding Elektronische aanslagen pagina 10 van 26

14 Het schema ziet er dan als volgt uit: [EKA_alerts] alert1=0;r6; alert2=7;r6; alert3=12;r6,r5; alert4=16;r6,r5,r4; alert5=20;r6,r5,r4,r3; alert6=24;r6,r5,r4,r3,r2; alert7=28;r6,r5,r4,r3,r2,r1,ab; DefaultMessageSubject=Aanslag niet afgehandeld DefaultMessageContent=Er is een elektronische aanslag ontvangen, deze is nog niet afgehandeld DefaultAlertScheme=unit4ekaalert Ieder termijncontrolebericht zal dan standaard de in dit schema ingevoerde tekstregels krijgen. Het standaardschema unit4ekaalert is onderdeel van de UNIT4 Business Suitedatabase. In bovenstaande schema's is een standaardinstelling gehanteerd, waarvan kan worden afgeweken. De volgende gebruikersaanduidingen kunnen worden gebruikt: rx: Relatiebeheerder x* (r6 bijvoorbeeld staat voor relatiebeheerder 6) ux: Gebruiker x (u29 staat voor gebruiker 29) ax: Applicatiebeheerder x (a1 staat voor applicatiebeheerder 1) ab: Alle applicatiebeheerders benoemt onder de sectie [Applicatiebeheerder] in het bserver.ini bestand ontvangen het bericht. eb: elektronische aanslag-berichtenbeheerder * = gebruikersnummer Na elke regel kan na de punt-komma de tekst voor het onderwerp en het bericht worden ingevoerd. [EKA_alerts] alert1=0;r6;er is een elektronische aanslag ontvangen,deze is nog niet afgehandeld. alert2=7;r6;er is een elektronische aanslag ontvangen, deze is nog niet afgehandeld. alert3=12;r6,r5;er is een elektronische aanslag ontvangen, deze is nog niet afgehandeld. alert4=16;r6,r5,r4;er is een elektronische aanslag ontvangen, deze is nog niet afgehandeld. alert5=20;r6,r5,r4,r3;er is een elektronische aanslag ontvangen, de bezwaartermijn dreigt te verlopen. alert6=24;r6,r5,r4,r3,r2;er is een elektronische aanslag ontvangen, de bezwaartermijn dreigt te verlopen. alert7=28;r6,r5,r4,r3,r2,r1,ab;er is een elektronische aanslag ontvangen, de bezwaartermijn dreigt te verlopen. DefaultMessageSubject= DefaultMessageContent= DefaultAlertScheme=unit4ekaalert Handleiding Elektronische aanslagen pagina 11 van 26

15 4.5. Stap 5 - Rechten voor de Organizer toekennen De gebruiker moet over rechten beschikken voor toegang in de Organizer om hier termijnberichten in te zien. Deze rechten worden toegekend in privilegegroepen. Privilegegroepen worden ingesteld via de menukeuze Onderhoud, Privilegegroepen, tabblad Objectbeveiliging. Zie ook de handleiding "Werken met UNIT4 Business Suite", hoofdstuk "Rechten". Voor meer informatie over de Organizer wordt verwezen naar de handleiding "Organizer" Het termijncontrolebericht ontvangen Als alle instellingen juist zijn vastgelegd, ontvangen de in het termijncontroleschema opgenomen personen een termijncontrolebericht zodra een nieuwe EKA of SBA via UNIT4 DigiPoort in UNIT4 Business Suite is verwerkt. U wordt met een pop-upmelding geattendeerd op de niet-afgehandelde elektronische aanslag. U kunt dit bericht ook inzien via het tabblad Start, groep Taakbalk en dan Agendaweergave of Gridweergave. Een termijncontrolebericht is een organizer-item, type 'bericht'. Dit wordt niet als verstuurd en is alleen binnen UNIT4 Business Suite in te zien. Het onderwerp en de inhoud van het bericht zijn door de gebruiker of consulent ingericht in het bserver.inibestand, (zie "Stap 4 - Verzendschema definiëren" op pagina 9). Aan het bericht worden (automatisch) de volgende kenmerken meegegeven: Cliëntnummer Cliëntnaam Aanslagnummer Dagtekening Belastingmiddel Dagtekening Einde datum bezwaar 4.7. Wat u verder moet weten Als een elektronische aanslag de status "goedgekeurd" of "bezwaar aangemaakt" heeft, wordt de termijncontrole uitgeschakeld voor de betreffende aanslag. Als de status van de aanslag vervolgens wordt gewijzigd, wordt de termijncontrole niet opnieuw worden geactiveerd. U ziet een melding die u hierop attendeert. Het termijncontrolesysteem werkt niet bij bestaande elektronische aanslagberichten die opnieuw worden verwerkt. De termijncontrole werkt ook voor handmatig aangemaakte berichten. Eektronische aanslagberichten die niet aan een cliënt zijn gekoppeld, komen niet in aanmerking voor een termijncontrolebericht. Handleiding Elektronische aanslagen pagina 12 van 26

16 5. AUTOMATISCHE ELEKTRONISCHE AANSLAGCOMMUNICATIE INSTELLEN Nadat de controle is uitgevoerd op de aanslag is er een volledig automatische terugkoppeling naar de belastingplichtige mogelijk. Er wordt in dat geval een bericht naar UNIT4 Client Portal gestuurd of de cliënt ontvangt de elektronische aanslag in een PDF, via . Om dit te activeren is onderstaande inrichting noodzakelijk. Stap 1. Richt een Windows user account in, (zie "Stap 1 - Windows user account inrichten" onder). Stap 2. Stel een voor afgekeurde aanslagen in, (zie "Stap 2 - voor afgekeurde aanslagen instellen" op pagina 14). Stap 3. Stel voor goedgekeurde aanslagen in, (zie "Stap 3 - voor goedgekeurde aanslagen instellen" op pagina 14). Stap 4. Voeg voorbladen toe, (zie "Stap 4 - Voorblad toevoegen" op pagina 15). Stap 5. Voeg sjablonen toe, (zie "Stap 5 - sjabloon aanmaken" op pagina 18). Stap 6. Tabblad Voorbladen elektronische aanslagen aanpassen, (zie "Stap 6 - Tabblad Voorbladen elektronische aanslagen aanpassen" op pagina 20). Stap 7. Leg de printer voor elektronische aanslagen vast, (zie "Stap 7 - Printer elektronische aanslag vastleggen" op pagina 21). Stap 8. Configureer de middleware-server (zie "Stap 8 - Middleware-server configureren" op pagina 22) Stap 1 - Windows user account inrichten Deze instellingen moeten door een systeembeheerder worden verricht. Voor automatische elektronische aanslagcommunicatie is een Windows user account nodig. U kunt hiervoor het account gebruiken waar ook de middleware service mee gestart wordt. De Windows user account moet kunnen inloggen op de middleware server en verbinding kunnen maken met printers. De Windows user account moet tevens een mailprofiel hebben op de mailserver. Als de middleware service nog niet gestart wordt door een Windows user account, dan moet dit alsnog worden ingericht (zie afbeelding hierboven). Handleiding Elektronische aanslagen pagina 13 van 26

17 5.2. Stap 2 - voor afgekeurde aanslagen instellen Als een aanslag automatisch bij binnenkomst door het systeem wordt afgekeurd, kunt u een bericht laten sturen naar de betreffende relatiebeheerder in uw kantoor. Dit geeft u aan met het opnemen van een parameter in de bserver.ini. U hebt hierbij de keuze uit de onderstaande mogelijkheden: [EKACommunicatie] Alert=eb (dit verwijst naar de berichtenbeheerder, zie venster "Systeemonderhoud", onderdeel "Fiscaal", tabblad Algemeen (2)). of [EKACommunicatie] Alert=r1of r2 of r3 of r4 of r5 of r6 (dit verwijst naar de relatiebeheerder 1...6, zie het tabblad Communicatie in de cliëntkaart). De gebruikers op uw kantoor die bij de cliënten als relatiebeheerder 1 tot en met 6 zijn ingevuld, moeten hun adres hebben ingevuld in de gebruikerskaart. of [EKACommunicatie] Alert=u<Nr> (dit verwijst naar de specifieke gebruiker) Stap 3 - voor goedgekeurde aanslagen instellen Als een aanslag automatisch bij binnenkomst wordt goedgekeurd door het systeem, kunt u automatisch een bericht naar uw cliënt laten sturen. Contactpersoon aanslagen De contactpersoon van de cliënt die in het veld Contactpersoon aanslagen in het venster "Cliënt details" is ingevuld, ontvangt de elektronische aanslag op zijn e- mailadres. Wij raden u aan dit veld altijd in te vullen. De variabelen in het sjabloon van de contactpersoon halen hun gegevens uit dit veld (zie "Stap 5 - sjabloon aanmaken" op pagina 18). U moet dit bij alle cliënten doen voor wie aanslagen binnenkomen. U kunt op de cliëntkaart van het standaardscenario voor automatische verzending afwijken (zie "Uitleg verzendwijze van elektronische aanslagen naar cliënten" op pagina 22). Via het onderdeel "Inkomstenbelasting" of "Vennootschapsbelasting" kunt u in het uitklapmenu bij het veld Afwijkende info el. aanslagcontrole een voorkeur kiezen. Hier hebt u de volgende keuzemogelijkheden: <Leeg>: de elektronische aanslag wordt verstuurd volgens de standaardverzendwijze. Handleiding Elektronische aanslagen pagina 14 van 26

18 Papier: de elektronische aanslag wordt naar de elektronische aanslagprinter gestuurd. /PDF: de elektronische aanslag wordt als pdf naar het adres van de contactpersoon gestuurd die bij de cliëntkaart is ingevuld. Client portal/pdf: de elektronische aanslag wordt als PDF naar de client portal gestuurd. Geen communicatie: de elektronische aanslag wordt wel gemaakt maar niet verstuurd Stap 4 - Voorblad toevoegen Als u UNIT4 Client Portal gebruikt, kunt u het elektronische aanslagbericht naar de UNIT4 Client Portal van de cliënt sturen. Als u geen UNIT4 Client Portal gebruikt maar wel mail wilt versturen bij binnenkomende aanslagen, dan moet u ook voorbladen aanmaken die als bijlage bij het aanslagrapport worden meegestuurd. Op het voorblad kunt u een (standaard)tekst voor de cliënt opnemen. Dit voorblad wordt automatisch gegenereerd via een sjabloon dat door een gebruiker met beheerderstaken in UNIT4 Business Suite is gemaakt (zie "Stap 6 - Tabblad Voorbladen elektronische aanslagen aanpassen" op pagina 20). Een voorblad maken Een gebruiker met beheerdersrechten kan voorbladen maken via het tabblad Fiscaal, groep Elektronische aanslagen, EKA en dan Voorbladen elektronische aanslagen of via Fiscaal, groep Elektronische aanslagen, SBA, Voorbladen elektronische aanslagen. Klik in het venster "Voorbladen elektronische aanslagen" op de knop "Voorblad nieuw" wordt geopend.. Het venster Handleiding Elektronische aanslagen pagina 15 van 26

19 Omschrijving Geef in het veld Omschrijving het nieuwe voorblad een omschrijving, bijvoorbeeld 'Elektronische aanslag inkomstenbelasting goedgekeurd'. Belastingmiddel Selecteer in het veld Belastingmiddel het gewenste belastingmiddel. Maak voor elk belastingmiddel een goed- en afgekeurd voorblad. Maak een keuze uit één van de volgende belastingmiddelen: Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen Vennootschapsbelasting Gewijzigde heffingsgrondslag Voorlopige inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen Voorlopige aanslag zorgverzekeringswet Zorgverzekeringswet Voer vervolgens als in het navolgende voorbeeld in het invoerveld een tekst voor het sjabloon in. De onderstaande codes kunt u bij het invullen van het voorblad gebruiken om de variabele gegevens uit UNIT4 Business Suite in het voorblad op te nemen. Handleiding Elektronische aanslagen pagina 16 van 26

20 Code Omschrijving Aanslagnummer Client portal-contactpersoon bij cliënt* De Datum van dagtekening van de aanslag *de persoon die in UNIT4 Client Portal in het tabblad contacten is geregistreerd als contactpersoon, oftewel de contactpersoon in de cliëntkaart, onderdeel Client Portal, tabblad Webconnector. Met de knop opent u het volgende venster: Handleiding Elektronische aanslagen pagina 17 van 26

21 Hier kunt u de stijl van de tekst in het voorblad aanpassen, bijvoorbeeld door de lettergrootte of het lettertype aan te passen of de tekst anders uit te lijnen. U kunt ook een afbeelding invoegen via de knop. Afbeeldingen mogen niet groter zijn dan 1 MB. Via de knop bewaart u het voorblad bewaren om via meer voorbladen aan te maken. Via de knop in het venster "Voorblad nieuw" ziet u een voorbeeld van het voorblad in PDF-formaat. In het venster "Voorbladen elektronische aanslagen" hebt u een overzicht van de aanwezige voorbladen. Als u op een voorblad klikt, ziet u in het onderste deel van het venster de inhoud van het voorblad Stap 5 - sjabloon aanmaken Bij binnenkomst van een automatisch door het systeem goedgekeurde elektronische aanslag wordt een gestuurd naar de contactpersoon bij de cliënt (zie "Stap 3 - E- mail voor goedgekeurde aanslagen instellen" op pagina 14). Van een automatisch door het Handleiding Elektronische aanslagen pagina 18 van 26

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.1

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.1 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.1 November 2014 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com Selfservicesite:

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1 Augustus 2013 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.2.0

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.2.0 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.2.0 November 2013 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com Selfservicesite:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0

Gebruikershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0 Gebruikershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail:

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0

Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Unit4 Business Suite. Wijzigingen

Unit4 Business Suite. Wijzigingen Unit4 Business Suite Wijzigingen 18.0.1.253 Unit4 Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com Selfservicesite:

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Audition 9.0

Wijzigingen UNIT4 Audition 9.0 Wijzigingen UNIT4 Audition 9.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 Fax: 0318-581610 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.0.248 / 17.2.0

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.0.248 / 17.2.0 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.0.248 / 17.2.0 November 2014 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding UNIT4 Client Portal 15.0

Handleiding UNIT4 Client Portal 15.0 Handleiding UNIT4 Client Portal 15.0 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 Fax: 0318-581610 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.6

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.6 Handleiding UNIT4 DataCollector 2.6 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Primaccount FiscaalManager migreren naar Unit4 Fiscaal Gemak

Primaccount FiscaalManager migreren naar Unit4 Fiscaal Gemak Primaccount FiscaalManager migreren naar Unit4 Fiscaal Gemak Versie 1.5 18 februari 2016 Unit4 Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0 Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Copyright 2010 UNIT4 Accountancy B.V., Veenendaal, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 15.2.0

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 15.2.0 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 15.2.0 Oktober 2012 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 Fax: 0318-581610

Nadere informatie

Wijzigingen Primaccount FiscaalManager

Wijzigingen Primaccount FiscaalManager Wijzigingen Primaccount FiscaalManager 1.14.4.2 Unit4 Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Unit4 Business Suite. Wijzigingen

Unit4 Business Suite. Wijzigingen Unit4 Business Suite Wijzigingen 18.0.1 Unit4 Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com Selfservicesite:

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.0

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.0 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.0 Mei 2013 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 Fax: 0318-581610 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding Organizer 16.2.0

Handleiding Organizer 16.2.0 Handleiding Organizer 16.2.0 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 14.2.0

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 14.2.0 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 14.2.0 Oktober 2011 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 Fax: 0318-581610

Nadere informatie

Dit document is bedoeld voor relaties die al gebruik maken van Tax EKA.

Dit document is bedoeld voor relaties die al gebruik maken van Tax EKA. Bijhouden van Tax EKA Dit document is bedoeld voor relaties die al gebruik maken van Tax EKA. In de hierboven genoemde situatie zijn er via Tax EKA al eerder machtigingen aangevraagd. Zijn er nog niet

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Cliëntenhandleiding PwC.digitaleservices. versie 5.12

Cliëntenhandleiding PwC.digitaleservices. versie 5.12 Cliëntenhandleiding PwC.digitaleservices versie 5.12 Inhoudsopgave 1 Ondersteuning/systeemeisen...3 1.1 Systeemeisen...3 1.2 Ondersteuning...3 2 PwC.digitaleservices...4 2.1 Inleiding...4 2.2 Aangifte

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

bla bla Guard Gebruikershandleiding

bla bla Guard Gebruikershandleiding bla bla Guard Gebruikershandleiding Guard Guard: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 03. september 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel eigendom

Nadere informatie

Cliënthandleiding Aangifte service. Versie 6.0

Cliënthandleiding Aangifte service. Versie 6.0 Cliënthandleiding Aangifte service Versie 6.0 Inhoudsopgave 1 Inloggen/systeemeisen... 3 1.1 Systeemeisen...3 1.2 Inloggen op het portaal...3 2 Aangifte Service... 4 2.1 Inleiding...4 2.2 Het aangifte

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Gedeelde mailbox koppelen in Outlook voor beheerders

Gedeelde mailbox koppelen in Outlook voor beheerders Als je beheerder bent van een gedeelde mailbox, wil je mail kunnen versturen vanuit dat account en machtigingen daarop beheren. Daarvoor moet die mailbox op de hieronder beschreven manier in Outlook gekoppeld

Nadere informatie

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken.

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken. 1 / 10 Mailing aanmaken De module Mailing, maakt gebruik van enkele onderdelen van de module websitebeheer. Het gaat hier om de hoofdstukken Afbeeldingen, Bestanden en Styling. Via deze hoofdstukken leert

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Gebruik Service Cloud Portaal

Gebruik Service Cloud Portaal Gebruik Service Cloud Portaal Er zijn in het Portaal vier menuopties. Bij de optie Support maakt u nieuwe Cases aan en beheert u uw Cases. Bij de Kennisbank vindt u artikelen met informatie van eerdere

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Handleiding E-mail clients

Handleiding E-mail clients Handleiding E-mail clients Inhoudsopgave Handleiding E-mail clients... 1 1 POP of IMAP... 2 2 Outlook... 2 2.1 Instellen Mailaccount... 2 Stap 1... 2 Stap 2... 2 Stap 3... 3 Stap 4... 3 Stap 5... 3 Stap

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

Digitaal factureren instellen

Digitaal factureren instellen 1 / 5 Digitaal factureren instellen Met e-captain is het mogelijk om facturen te e-mailen in plaats van te versturen per post. Voordat u digitaal (per email) facturen kunt sturen dient u wat instellingen

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. innovaphone Fax. Versie 10

Gebruiksaanwijzing. innovaphone Fax. Versie 10 Gebruiksaanwijzing innovaphone Fax Versie 10 Inleiding De innovaphone Fax oplossing verstuurt en ontvangt faxen per e-mail. De te faxen documenten worden altijd als e-mail bijlage verstuurd. Ondersteunde

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

Module online intake/dtf

Module online intake/dtf Module online intake/dtf Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de module online intake/dtf... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 4 Een verzoeksjabloon invoeren / aanpassen...

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Online vragenlijstenmodule

Online vragenlijstenmodule Online vragenlijstenmodule Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de online vragenlijstmodule... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 3 Een verzoeksjabloon wijzigen... 4 Uitnodiging

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Hoe maak ik een bericht in Newbase?

Hoe maak ik een bericht in Newbase? Hoe maak ik een bericht in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Aanmaken

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner organisaties gegroepeerd /geclassificeerd worden en mee worden gecommuniceerd.

Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner organisaties gegroepeerd /geclassificeerd worden en mee worden gecommuniceerd. Instructiekaart: Communicatie- en Groepeercentrum. Kaartnummer: 04 Versie: 1106 Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner organisaties gegroepeerd /geclassificeerd worden en mee worden gecommuniceerd.

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders

Handleiding voor beheerders Handleiding voor beheerders Inleiding Handleiding voor beheerders Met deze handleiding kunt u als beheerder inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services

Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Cliëntenhandleiding PwC Digitale Services Financial Management Solutions 15 mei 2006 5.10 PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants

Nadere informatie

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP Inleiding Het is mogelijk om de declaraties elektronisch rechtstreeks vanuit Winmens in te dienen bij Vecozo. Zo kunt u als u een (verzamel)zip maakt bij declaratie inzien deze meteen indienen bij Vecozo.

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren.

Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren. Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren. Sinds de invoering van het nieuwe Mijn RvR (augustus 2014) worden er

Nadere informatie