Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie."

Transcriptie

1 Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers december

2 Inhoud 1. Afsluiten administratie Aanmaken nieuwe administratie zonder beginbalans Beginbalans importeren Aanmaken nieuwe administratie inclusief import van de beginbalans Een administratie als Standaard markeren Herstel Schoonmaken Correctieposten Algemene tips Sdu Uitgevers december

3 1. Afsluiten administratie. Voordat u een administratie afsluit dient u er eerst voor te zorgen dat een nieuwe administratie voor een nieuw boekjaar in Legal Eagle is aangemaakt. Zie meer informatie hierover in hoofdstuk 2 en 3. Een administratie in Legal Eagle afsluiten is niets anders dan de administratie niet (meer) als Standaard aanvinken. Door het uitschakelen van het selectievakje [Standaard] worden nieuwe declaraties niet meer automatisch in de betreffende administratie opgeslagen. Wij adviseren u in de naam van de Administratie aan te geven dat de administratie gesloten is. (Bijvoorbeeld door het woord Afgesloten als tekst erbij te typen). 2. Aanmaken nieuwe administratie zonder beginbalans. In dit hoofdstuk leest u de werkwijze voor het aanmaken van een nieuwe administratie. Wij gaan in deze administratie (nog) geen beginbalans importeren (omdat het huidige boekjaar nog niet is afgesloten). Een beginbalans is later altijd alsnog in een administratie te importeren. Werkt u met Legal Eagle inclusief de Integratiemodule dan adviseren wij u ieder boekjaar een nieuwe administratie in Legal Eagle aan te maken. U hoeft geen beginbalans te importeren. Sdu Uitgevers december

4 Werkwijze: een nieuwe administratie aanmaken. 1. Zorg ervoor dat iedereen, behalve u, Legal Eagle afgesloten heeft. Zie het menu Extra -> Wie is ingelogd kunt u controleren of iedereen Legal Eagle heeft afgesloten. 2. Kies in het menu Extra de functie [Administratiewizard]. Het volgende venster verschijnt: 3. Voer op het tabblad Standaard gegevens de volgende inhoud in: Administratienaam: Vul een volledige naam voor de administratie in. Administratiedirectory: Vul voor de administratie een mapnaam in, bijvoorbeeld ADM2014. Maximaal 8 posities. Gegevens overnemen van: Voor het overnemen van het grootboekschema en de dagboeken van de vorige administratie, dient u hier de vorige administratie te selecteren. 4. Klik op de knop om het volgende tabblad te openen. Sdu Uitgevers december

5 Op dit tabblad verschijnt het grootboekschema van het vorige boekjaar. Voor alle grootboeknummers staat een selectievakje. Alle geselecteerde selectievakjes worden in het nieuwe boekjaar overgenomen. Grootboekrekeningen waarop mutaties ingevoerd staan, dienen in de nieuwe administratie overgenomen te worden. Na het overzetten van de bestaande grootboeknummers is een grootboekschema in het nieuwe boekjaar afzonderlijk te muteren. 5. Klik op de knop om het volgende tabblad te openen. Op dit tabblad verschijnen alle dagboeken van het vorige boekjaar. Voor alle dagboeken staat een selectievakje. Alle geselecteerde selectievakjes worden in het nieuwe boekjaar overgenomen. Sdu Uitgevers december

6 Na het overzetten van de bestaande dagboeken, zijn dagboeken in het nieuwe boekjaar afzonderlijk te wijzigen. 6. Klik op de knop om het volgende tabblad te openen. Overnemen Rekenstelsel en dagboeken: Schakel dit keuzerondje in om alleen alle (lege) grootboeknummers en dagboeken in het nieuwe boekjaar over te nemen. Overnemen Beginbalans: Zie volgend hoofdstuk. Overnemen Mutaties: Schakel het keuzerondje bij deze functie in als u van alle grootboekkaarten en dagboeken, alle geboekte posten in de nieuwe administratie wenst over te nemen. 7. Klik op de knop, het volgende venster verschijnt: 8. Klik op de knop [OK] en klik in het volgende venster op de knop [Voltooien]. Sdu Uitgevers december

7 9. Na voltooien verschijnt in beeld: 10. Klik op de knop [OK]. 11. De Administratie Wizard sluit de vensters. 12. Om de administratie daadwerkelijk te openen, kies in het menu Bestand de functie [Boekhouding] -> [Andere administratie selecteren]. 13. Selecteer de regel van het nieuwe boekjaar en klik op de knop [Openen]. Legal Eagle genereert een nieuwe valutatabel, waarvoor u een pop-up ziet. Een nieuwe Administratie, zonder beginbalans, met grootboekrekeningnummers en dagboeken van een vorig boekjaar is nu aangemaakt en geopend. Sdu Uitgevers december

8 U dient het beginsaldo van een bankrekening aan het begin van een nieuw boekjaar handmatig in het bankboek in te vullen. Als u in de nieuwe administratie geen beginbalans geïmporteerd heeft, heeft dit consequenties voor de openstaande posten (van het vorige boekjaar). Openstaande posten worden met het importeren van de beginbalans automatisch vanaf het vorige boekjaar in het nieuwe boekjaar overgezet. 2.1 Beginbalans importeren. De werkwijze om de beginbalans in een boekjaar (bestaande administratie) geautomatiseerd te importeren is als volgt. Om het importeren van de beginbalans correct uit te voeren, adviseren wij u eerst de functie [Herstel] voor de administratie van het bestaande boekjaar uit te voeren. 1. Zorg ervoor dat alle medewerkers, behalve u, Legal Eagle afgesloten hebben. 2. Selecteer de administratie van het huidige boekjaar (de nieuwe administratie) als [Standaard] administratie. 3. Kies in het menu Extra de functie [Beginbalans overnemen]. Het volgende venster verschijnt: Bronadministratie: De bronadministratie is de administratie van het vorige boekjaar. Selecteer deze. Doeladministratie: De doeladministratie is de administratie van het nieuwe boekjaar. Selecteer deze. Sdu Uitgevers december

9 4. Klik op de knop [Verder]. 5. In het volgende venster dient u het juiste (Memoriaal) dagboek (Wij kiezen in het voorbeeld voor het memoriaal dagboek M02) met de grootboekrekening voor het Resultaat van het vorige boekjaar te selecteren. Voer deze handelingen nauwkeurig uit. Nb. Heeft u in de administratie geen aparte grootboekrekening voor het Resultaat vorig boekjaar, dan is deze grootboekrekening met de knop [Nieuw grootboeknummer voor resultaat bronboekjaar aanmaken] in dit venster aan het grootboekschema toe te voegen. 6. Klik op de knop [OK] om de beginbalans te importeren. Het is mogelijk dat Legal Eagle een pop-up laat zien. Bevestig deze vermelding met [Ja]. Nb. als u de nieuwste administratie als [Standaard] heeft ingesteld, zijn alle openstaande posten in het nieuwe boekjaar bijgewerkt. Vervolgens is het rapport over de beginbalans af te drukken. Kies in het volgende venster voor wel/niet afdrukken van dit rapport. Sdu Uitgevers december

10 7. De Beginbalans Wizard sluit af, controleer of de beginbalans, in de administratie correct geïmporteerd is. Een beginbalans verschijnt altijd op bladzijde 1 van het geselecteerde Memoriaal dagboek. De periode van deze bladzijde is altijd <0> (nul). Voert u nogmaals de import van een beginbalans uit, kies dan altijd exact hetzelfde Memoriaal dagboek als u daarvoor gekozen hebt. 3. Aanmaken nieuwe administratie inclusief import van de beginbalans. In dit hoofdstuk leest u de werkwijze voor het aanmaken van een nieuwe administratie. Tijdens het aanmaken van de nieuwe administratie importeren we direct de beginbalans. Werkwijze: een nieuwe administratie, incl. beginbalans aanmaken. 1. Zorg ervoor dat iedereen, behalve u, Legal Eagle afgesloten heeft. 2. Kies in het menu Extra de functie [Administratiewizard]. Het volgende venster verschijnt: 3. Voer op het tabblad Standaard gegevens de volgende inhoud in: Administratienaam: Vul een volledige naam voor de administratie in. Sdu Uitgevers december

11 Administratiedirectory: Vul voor de administratie een mapnaam in, bijvoorbeeld ADM2014. Maximaal 8 posities. Gegevens overnemen van: Voor het overnemen van het grootboekschema en de dagboeken van de vorige administratie, dient u hier de vorige administratie te selecteren. 4. Klik op de knop om het volgende tabblad te openen. Op dit tabblad verschijnt het grootboekschema van het vorige boekjaar. Voor alle grootboeknummers staat een selectievakje. Alle regels met een ingeschakeld selectievakje worden in het nieuwe boekjaar overgenomen. 5. Klik op de knop om het volgende tabblad te openen. Sdu Uitgevers december

12 Op dit tabblad verschijnen alle dagboeken van het vorige boekjaar. Voor alle dagboeken staat een selectievakje. Alle regels met een ingeschakeld selectievakje worden in het nieuwe boekjaar overgenomen. 6. Klik op de knop om het volgende tabblad te openen. Overnemen Rekenstelsel en dagboeken: Schakel dit keuzerondje in om alleen alle (lege) grootboeknummers en dagboeken in het nieuwe boekjaar over te nemen. (Zie het vorige hoofdstuk) Overnemen Beginbalans: Deze keuze dient u nu te maken. In het rechter vensterdeel dient u het dagboek (van het type Memoriaal) en de grootboekrekening (Resultaatrekening) te selecteren. Nb. Heeft u nog geen grootboekrekening voor het Resultaat vorig boekjaar, dan is deze grootboekrekening met de functie [Nieuwe rekening gebruiken] nu aan te maken. Na het inschakelen van het selectievakje verschijnt een vakje om het grootboeknummer en omschrijving aan te maken. Overnemen Mutaties: Schakel het keuzerondje bij deze functie in als u van alle grootboekkaarten en dagboeken, alle geboekte posten in de nieuwe administratie wenst over te nemen. Sdu Uitgevers december

13 7. Klik op de knop, het volgende venster verschijnt: 8. Klik op de knop [OK] en klik in het volgende venster op de knop [Voltooien]. 9. Na voltooien verschijnt in beeld: 10. Klik op de knop [OK]. 11. De AdministratieWizard sluit de vensters. 12. Om de administratie daadwerkelijk te openen, kies in het menu Bestand de functie [Boekhouding] -> [Andere administratie selecteren]. 13. Selecteer de regel van het nieuwe boekjaar en klik op de knop [Openen]. Sdu Uitgevers december

14 Legal Eagle genereert een nieuwe valutatabel, waarvoor u een pop-up ziet. Een nieuwe Administratie, met beginbalans, met alle grootboekrekeningnummers en dagboeken van een vorig boekjaar is nu aangemaakt en geopend. Bekijk de beginbalans door het juiste (Memoriaal) dagboek te openen en bekijk de posten op bladzijde 1 van het betreffende dagboek. Vergeet niet het banksaldo per bankboek in Legal Eagle handmatig in te voeren. Mocht u een beginbalans nogmaals willen importeren dan is dit geen probleem. Voordat u de handelingen ervoor uitvoert dient u eerst alle beginbalans posten in het Memoriaal dagboek te verwijderen. 4. Een administratie als Standaard markeren. In dit hoofdstuk leest u wanneer u bij een administratie het selectievakje [Standaard] inschakelt en wat deze functie betekent. Met het inrichten van de Legal Eagle administratie heeft u aan iedere advocaat en verschot de juiste grootboekrekeningen en dagboeken gekoppeld. Wanneer u een administratie als [Standaard] aanvinkt, houdt dit in dat de regels van een declaratie automatisch in de gekoppelde dagboeken, op de gekoppelde grootboekrekeningen geboekt wordt. Sdu Uitgevers december

15 Na het opstarten van Legal Eagle is altijd de administratie die u als [Standaard] heeft aangegeven, automatisch geopend. Kijk naar de titelbalk van Legal Eagle, daarin ziet u de naam van de actieve administratie. Maakt u gebruik van de functie [Alle facturen maken] dan verschijnt bij het factureren de naam van de actieve administratie ter bevestiging in beeld. Bij de overgang naar een nieuw boekjaar is het boeken van inkoopnota s, memoriaalposten en overige boekingen in de administratie van een vorig boekjaar nog altijd mogelijk. Om in een vorig boekjaar te boeken, dient u alert te zijn dat u het juiste boekjaar opent. Het is niet noodzakelijk om de betreffende administratie als [Standaard] administratie te selecteren. Wenst u een declaratie in een vorig boekjaar (andere administratie) te administreren dan dient u eerst de betreffende administratie als [Standaard] te selecteren, vervolgens te openen voordat u de declaratie aanmaakt. 5. Herstel. In iedere administratie van Legal Eagle staat de functie [Herstel]. Met de functie [Herstel] worden alle boekingen in de administratie eenmaal opnieuw uitgevoerd zodat u zeker weet wat de laatste stand van zaken is. Wij adviseren u de functie [Herstel] minimaal eenmaal per maand/kwartaal toe te passen. 6. Schoonmaken. Wanneer u in een administratie (lege) grootboekrekeningen en/of dagboeken verwijderd dan zijn deze in eerste instantie nog niet volledig uit Legal Eagle verwijderd. Net als voor zaak- en/of relatiekaarten dient u voor het daadwerkelijk verwijderen van grootboekrekeningen en/of dagboeken, die u met [Uitnemen] gemarkeerd heeft, de functie [Schoonmaken] toe te passen. De functie [Schoonmaken] staat in het menu Extra. Voordat u deze functie toepast dienen alle medewerkers, met uitzondering van degene die de functie uitvoert, Legal Eagle af te sluiten. Met de functie Schoonmaken verwijdert Legal Eagle alleen inhoud uit de administratie die u als [Standaard] geselecteerd heeft. Wij adviseren u de functie [Schoonmaken] eenmaal per week uit te voeren. Sdu Uitgevers december

16 7. Correctieposten. Het is mogelijk dat u in een vorig boekjaar correctieboekingen uitvoert. Correctieboekingen kunnen voor de beginbalans van het daaropvolgende boekjaar consequenties hebben. Als u de beginbalans in het daaropvolgende boekjaar reeds geïmporteerd heeft, dan dient u de beginbalans opnieuw te importeren of de correctieboekingen in het Memoriaal dagboek van de bestaande beginbalans handmatig te boeken. Indien u de beginbalans opnieuw geautomatiseerd importeert, dient u eerst alle boekingen van een eerder geïmporteerde beginbalans, te verwijderen. Nadat alle boekingen verwijderd zijn, is de beginbalans opnieuw te importeren. (Zie hoofdstuk 2.1) 8. Algemene tips. Wenst u het nieuwe boekjaar met een nieuwe reeks de zaaknummers te starten? Kies in het menu Extra de functie [Nummering]. Voer het eerste nummer van de reeks in het venster dat verschijnt in. N.b. Tot versie Legal Eagle versie 2.20 kunt u dit doen bij de functie [Dossiernummers]. Wenst u het nieuwe boekjaar met een nieuwe reeks declaratienummers te starten? Open het [Losse factuur maken] venster. In dit venster kunt u in het veld [Factuurnummer] het eerste declaratienummer dat u wenst handmatig invullen. Maak een concept of definitieve declaratie om het door u ingevoerde nummer te bewaren. Sdu Uitgevers december

17 Wijzigt het uurtarief van een advocaat in een nieuw boekjaar? Voer dan de volgende handelingen uit. - Zorg ervoor dat iedereen, behalve degene die de functie uitvoert, Legal Eagle afgesloten heeft. - Kies in het menu Extra de functie [Licentienemers]. - Selecteer, per advocaat, de knop [Details]. - Klik op de knop [Wijzigen] om de kaart te wijzigen. - Rechtsonder op de kaart staat de functie [Tarief], vul hier het nieuwe uurtarief in. - Klik op de knop [Bewaren]. Het volgende venster verschijnt: Bevestig deze vraag met [Ja]. Voor alle tijd die u vanaf de wijziging invoert geldt het nieuwe tarief. Alle tijd die reeds ingevoerd is behoudt het vorige tarief. Sdu Uitgevers december

Legal Eagle. Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages

Legal Eagle. Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages Legal Eagle Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages pagina 2 van 52 Inhoudsopgave 1 Rapportage overzicht... 4 2 Een rapport openen.... 5 2.1 Zaakhistorie.... 6 3 Rapportages: categorie Zaken.... 8

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Legal Eagle. 2014 Sdu Uitgevers

Gebruikershandleiding Legal Eagle. 2014 Sdu Uitgevers Gebruikershandleiding Legal Eagle 2014 Sdu Uitgevers 2 Gebruikershandleiding Legal Eagle 2.19 Inhoud Welkom... 5 Installatietips... 6 Windows-rechten... 7 Aan de slag met Legal Eagle... 8 Activeer licentie...

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Overstap RAAM - eraam. Naam handleiding: Overstap Raam - eraam Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 06-01-2015 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Overstap RAAM - eraam. Naam handleiding: Overstap Raam - eraam Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 06-01-2015 Versie: 1. Handleiding Abakus Overstap RAAM - eraam 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 16 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 De accountant/boekhouder... 4 De bankkoppeling... 4 Uw administratie in (e)raam bijwerken...

Nadere informatie

Administratie Instellingen configureren

Administratie Instellingen configureren Administratie Instellingen configureren Januari 2012 2012 Copyright Asperion INHOUD 1 Begin van een nieuwe administratie... 4 2 Configureren standaardinstellingen... 7 2.1 Algemene administratie instellingen...

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Laatste wijziging: 15-7-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Zelf een administratie maken...

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.3.1 (dus ook te gebruiken met versies 10.4). U kunt de nieuwste versie van UNIT4

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Advocatuur... 2 1. Een dossier aanmaken... 2 2. Roladministratie... 4 3. Dossierfacturatie...

Nadere informatie

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2 Update documentatie Intramed versie 8.2 Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Update documentatie Hoofdstuk 1 Afwijkende declaratiecodes...1 1.1 Gebruik Afwijkende declaratiecode...1 Hoofdstuk 2 Agenda...4

Nadere informatie

INVOEREN VAN DE BEGINBALANS

INVOEREN VAN DE BEGINBALANS Voorwoord Bij het schrijven van deze handleiding is er vanuit gegaan dat de gebruiker van UBizz Accounting bekend is met boekhouden. U krijgt in deze handleiding dus geen uitleg over hoe u moet boekhouden,

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Handleiding UNIT4 Declaratie 15.2.1

Handleiding UNIT4 Declaratie 15.2.1 Handleiding UNIT4 Declaratie 15.2.1 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 Fax: 0318-581610 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

BTW verhoging naar 21%

BTW verhoging naar 21% 1 BTW verhoging naar 21% Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr. NL8218.87.920.B.01

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding voor de ledenadministratie

Handleiding voor de ledenadministratie Handleiding voor de ledenadministratie Deze handleiding is specifiek gericht op ledenadministratie en bedoeld voor verenigingen en stichtingen. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants

Nadere informatie

Legal Eagle - Installatie. 2011 Sdu Uitgevers / A. Koppenaal

Legal Eagle - Installatie. 2011 Sdu Uitgevers / A. Koppenaal Legal Eagle - Installatie / A. Koppenaal I Legal Eagle - Installatie Inhoudsopgave Technische eisen 1 Gebruik van Legal Eagle op afstand 2 Stand-alone installatie 3 Netwerk installatie 4 Aanmaken snelkoppeling

Nadere informatie

Middels de volgende pagina s wordt u geïnformeerd over de belangrijke informatie die bij een jaarafsluiting in Jack komt kijken.

Middels de volgende pagina s wordt u geïnformeerd over de belangrijke informatie die bij een jaarafsluiting in Jack komt kijken. Algemeen Waarom wordt een jaarafsluiting uitgevoerd?" Het is voor elke ondernemer verplicht om de boekhouding jaarlijks af te sluiten. Middels deze jaarafsluiting krijgt u: 1. Informatie over uw eigen

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Handleiding Davilex Compact. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Compact. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Compact Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Inhoudsopgave Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Eerste keer openen... 3 Eerste keer openen op tweede computer...

Nadere informatie