Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie juni 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007"

Transcriptie

1 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een Nieuwe Administratie aanmaken...8 Instellen Administratie...8 Administratie Openen...8 Administratie Herstellen...8 Schoonmaken...9 Administratie of beginbalans Importeren...9 Een Administratie verwijderen...9 De Kostenmaatschap...10 Factureren in de Kostenmaatschap...11 Grootboek...12 Instellen van het Grootboek...12 Lijst...13 Printen grootboek...13 Een grootboekrekening maken, verwijderen of aanpassen...13 Grootboekgroep...14 Automatisch toevoegen grootboekrekening...14 Balans...15 Verlies en winst...15 Kostenplaatsen...16 Dagboeken...17 Dagboek maken...17 Een regel boeken...18 Debiteur/crediteur kiezen...18 Bruto of netto invoer...18 Standaard instellingen...19 Gegevens per Licentienemer...19 Standaardbedragen/codes...20 BTW codes...21 Verschotten...22 Journaal...23 Boekhouding/Bank...24 Automatische betalingen...24 Bankboeken importeren...24 Importeren bankmutaties...24 Pagina 1 van 42

2 Debiteuren...26 Debiteuren aanmaken...26 Buitenlandse debiteuren...26 Debiteuren factureren...26 Voorschotnota...26 Voorschotnota Griffierecht...27 Declareren...27 Factureren tegen Incassokosten...27 De verwerking van de verkopen in uw boekhouding...27 Openstaande debiteuren...28 Debiteuren aanmanen...28 Afwijkend Factuuradres...29 Creditnota aanmaken...29 Weg 1 creditnota vast bedrag...29 Weg 2 creditnota uren met kantooropslag...29 De verwerking van de creditfactuur in de boekhouding...29 Eindafrekening opmaken...30 Crediteuren...31 Crediteuren aanmaken...31 Vergelijkende cijfers...31 Toevoegingen...31 Rapporten Boekhouding Auditfile...32 Een nieuwe Advocaat aan de administratie toevoegen...34 Verschillende administraties voeren...34 Derdengeld...35 De formeel juiste...35 De meest gebruikte...35 De Kostenmaatschap...35 Een nieuw boekjaar beginnen...37 Vooraf...37 Een nieuwe administratie...37 Importeren van Rekenschema boekhouding...37 Importeren van Beginbalans en de Debiteuren...38 Importeren Beginbalans...39 Controleren van de geïmporteerde Boekhouding...39 Stappenplan om van Legal Eagle over te gaan naar Legal Eagle met boekhouding...41 Boekhouden voor Advocaten...41 De voorschotnota in uw boekhouding...41 De voorschotnota en BTW...42 Voorschotnota in verhouding tot eindfactuur...42 Pagina 2 van 42

3 Inleiding Legal Eagle kan worden uitgebreid met een volledige boekhouding. Hierdoor kunnen balans, verlies en winst en BTW aangiften op eenvoudige wijze worden geproduceerd. Verschotten hoeven slechts éénmaal ingeboekt te worden en worden dan automatisch doorberekend aan de klant. Declaraties die in Eagle zijn gemaakt worden automatisch in de grootboeken verwerkt op de juiste rekeningen (dus honorarium op omzet, verschotten op de daarvoor bedoelde rekeningen enz.). Door het verwerken van de betalingen via het bankboek is in de zaken direct te zien welke facturen reeds betaald zijn door de cliënt. Hieronder vindt u in korte stappen hoe u aan de gang kunt met de boekhouding. Let wel het is een boekhoudpakket, dat is een pakket dat u helpt om de boekhouding te voeren. Dit gaat er van uit dat u kunt boekhouden. Een softwareprogramma is slechts een hulp bij dit proces. Als u voor het eerst gaat werken met de boekhouding moet u een aantal zaken instellen. Hiervoor loopt u door de stappen in het Hoofdstuk Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding. In de andere hoofdstukken worden alle onderwerpen apart besproken. Speciale aandacht is er voor de toevoeging van een advocaat aan de administratie en het verwijderen van een advocaat. Er is een speciaal hoofdstuk voor de jaarwisseling geschreven. Indien u een kostenmaatschap voert kunt u met Legal Eagle een separate boekhouding voeren voor ieder der maten. Dit vergt wel een goed aanmaak van de betreffende administratie. Er is een apart hoofdstuk aan de Kostenmaatschap gewijd. Pagina 3 van 42

4 Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding in Legal Eagle Legal Eagle functioneert pas goed als een aantal instellingen zijn uitgevoerd. Hier vindt u een opsomming van alle instellingen. Per vetgedrukt item is een apart hoofdstuk in deze handleiding te vinden. Om te kunnen werken dient u toegang te hebben tot de administratie. U dient allereerst een administratie aan te maken. Vergeet niet deze administratie in te stellen als standaard administratie. Zie voor de kostenmaatschap het separate hoofdstuk. Daarna dient u het grootboek in te richten. Hier gaat u een rekenschema instellen. Is het grootboek ingericht, dan gaat u de dagboeken inrichten. U bepaalt hoeveel en welke dagboeken u nodig heeft. Na het instellen van het schema dient u op een aantal plaatsen per licentienemer op te geven wat waar geboekt moet worden. Hierna moeten een aantal veelvoorkomende bedragen worden ingesteld. Bij Bestand-Codes-Bedragen koppelt u standaardbedragen aan grootboekrekeningen (voor iedere licentienemer) waarop geboekt moet worden. Bediening Voor Legal Eagle zijn de volgende weetjes erg handig: F2 -grootboek, balans, verlies en winst en BTW overzicht F3 -dagboeken F4 -journaal F5 -openstaande debiteuren/crediteuren -toevoegen nieuwe regel in dagboeken Administratie Herstellen zorgt ervoor dat al uw boekingen opnieuw worden uitgevoerd. Op basis van de dagboeken wordt onder andere een compleet nieuw journaal opgebouwd. Pagina 4 van 42

5 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding 1. Installeer de boekhouding niet. Dat wil zeggen, u kunt wel een update installeren, maar u moet de nieuwe licentiecode activeren. 2. Kies een logische datum om met een nieuw boekhoudpakket te starten, bij voorkeur het begin van een nieuw boekjaar of het begin van een kwartaal. 3. Begin met zoveel mogelijk zaken te archiveren. 4. Maak hierna een Lopende Zakenlijst. Bepaal met elkaar of deze lijst klopt. 5. Oude lopende zaken kunt u nu het beste zoveel mogelijk af factureren. Zowel de uren uit de zaken factureren die u niet later in de boekhouding wilt hebben, als de uren die u wel straks in de boekhouding wilt zien. Probeer deze facturen zoveel mogelijk betaald te krijgen voor de invoering van uw nieuwe boekhouding. De openstaande postenlijst zou op 1/1/2005 zo klein mogelijk moeten zijn. Maak de facturen in LE en stuur ze weg. 6. Als u het laatste afschrift heeft ontvangen voor de datum van overgang, moet u alle openstaande facturen in Legal Eagle aan gaan merken als betaald. Dit doet u via de ingang: Openstaande Posten. Deze lijst is namelijk straks niet toegankelijk als eenmaal de boekhouding heeft geactiveerd. 7. Nu moet u een beginbalans inboeken. Maak een aparte memoriaalbladzijde om de debiteuren te specificeren. Op deze bladzijde boekt u handmatig alle openstaande facturen per de datum dat met de boekhouding gaat werken. 8. Betalingen na 1/1/2005 worden automatisch van de betreffende dossiers/facturen afgeboekt. U kunt dit verder nalezen bij de verwerking van betalingen elders in deze handleiding. Pagina 5 van 42

6 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding Het is aan te raden vast een aantal zaken bij de hand te zoeken en/of te beslissen, alvorens u de boekhouding gaat inrichten. Als u straks eenmaal aan de slag bent kunt u niet zo makkelijk meer wijzigen. Om te beginnen heeft u het BTW nummer nodig. Dat kan het kantoornummer zijn, maar in een kostenmaatschap moet u alle BTW nummers hebben. U moet een grootboekschema hebben. Indien u dat beschikbaar heeft in Excel kunt u het ook aan KSU Kantoor zenden. In Legal Eagle is een voorbeeld rekenschema opgenomen dat u natuurlijk kunt gebruiken Bespreek de mogelijkheid om het grootboek in te delen in groepen, beslis welke grootboekrekeningen in welke groepen moeten worden opgenomen. Beslis of de verkopen van de verschillende advocaten in verschillende dagboeken dienen te komen. Pagina 6 van 42

7 Toegang en licentie Om naast Legal Eagle ook gebruik te kunnen maken van de boekhouding moet u een licentie afnemen. Per licentienemer die u had voor Legal Eagle zonder boekhouding moet u de boekhouding afnemen. Hierna moet u bij de toegangsinstellingen per gebruiker aangeven of deze toegang heeft tot de administratie. In Legal Eagle kunnen meer gebruikers zijn opgenomen dan licentienemers. U kunt ook een specifieke boekhouder aanmaken in Legal Eagle. Voor de wijzigingen in de toegangscodes verwijzen wij u naar de algemene handleiding bij Legal Eagle. Pagina 7 van 42

8 Administratie Via Bestand Boekhouding Andere administratie selecteren komt u in het scherm Administratie. Een Nieuwe Administratie aanmaken Hier kunt u met de knop Nieuw een administratie aanmaken. Er wordt dan gevraagd om de subdir (map) op te geven waar de bestanden moeten worden opgeslagen. Deze map is altijd een submap van de map van Legal Eagle (meestal \LE\%subdir%). Instellen Administratie U stelt in de lijst onder het kopje Standaard in welke administratie aan Eagle gekoppeld is. De overige administraties kunnen gewoon bewerkt worden maar hebben geen invloed op de Eagle gegevens. In de kolom Jaar geeft u het boekjaar aan. De valuta stelt u in de kolom valuta. Bij het wijzigen van de valuta treden afrondingsverschillen op in de bladzijdes van het memoriaal. Deze worden geboekt op de verschillenrekening zoals die is ingesteld onder Systeem Licentienemers, bij de eerste licentienemer. Deze rekening dient dus ook in administraties die niet gekoppeld zijn aan Eagle voor te komen! Administratie Openen Met Openen kunt u een administratie openen en vervolgens via de knoppen Grootboek, Dagboeken en Journaal bekijken en bewerken. Over al deze mogelijkheden zijn aparte hoofdstukken in deze handleiding. Administratie Herstellen Ook vindt u na openen hier de optie Herstel. Deze boekt alles opnieuw en lost 99,9% van eventuele problemen op. U kunt deze optie alleen gebruiken als er geen andere mensen met Eagle aan het werk zijn. Problemen kunnen ondermeer ontstaan door het vastlopen van Windows, stroomuitval op de Pagina 8 van 42

9 computer of de server, het niet normaal afsluiten van Eagle enz. De optie herstellen wordt uitgevoerd op de actieve administratie en niet op alle aanwezige administraties. Schoonmaken Net zoals in Legal Eagle zonder boekhouding worden gegevens waarvan u aangeeft dat ze verwijderd moeten worden pas definitief verwijderd indien u het systeem schoonmaakt. Dat is onder andere het geval met administraties die u aanmerkt voor verwijdering. Administratie of beginbalans Importeren Via Importeer kunt u administraties in Legal Eagle importeren. Voor deze actie mag Legal Eagle maar door één persoon geopend zijn. Met de knop Beginbalans kunt u in een nieuwe of bestaande administratie de beginbalans van een andere (voorgaande) Legal Eagle administratie overnemen. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij u naar het hoofdstuk: een nieuw boekjaar starten. Een Administratie verwijderen Met Verwijder verwijdert u een administratie. Deze verwijdering is definitief nadat u voor Schoonmaken heeft gekozen. Pagina 9 van 42

10 De Kostenmaatschap De boekhouding bij een kostenmaatschap wordt gevoerd gekoppeld aan de gebruikers. Stap: 1. Per lid van de maatschap dat zijn eigen boekhouding wil voeren maakt u een boekhouding aan. Dat gaat conform de uitleg in deze handleiding: administratie aanmaken. 2. Ieder boekhouding moet zijn eigen rekenschema (grootboek) hebben en zijn eigen dagboeken. U kunt deze importeren van de voorbeeldadministratie of van een ander boekjaar. Elders in de handleiding vindt u de uitleg. U kunt deze administratie aanpassen aan de wensen van de betreffende advocaat. 3. U gaat naar Systeem Kantoorinstellingen. Geef aan dat uw kantoor een Kostenmaatschap is. 4. Nu moet u aan iedere gebruiker een administratie koppelen. Zodra deze gebruiker inlogt in het systeem wordt de betreffende administratie geopend. Gaat de gebruiker dus facturen maken dan zullen deze in de dan geopende administratie worden weggeschreven. Onder Systeem Toegang Boekhouding kunt u de juiste administratie selecteren. Pagina 10 van 42

11 5. Aan iedere licentienemer moeten nu de juiste grootboekrekeningen worden gekoppeld. Dat gaat verder op dezelfde wijze als elders in deze handleiding staat beschreven. Met dien verstande dat u steeds de juiste administratie actief moet maken om de juiste koppeling tot stand te brengen. In stappen: a. Ga naar Bestand Boekhouding Andere administratie selecteren. b. Ga naar de administratie die u nodig heeft en zet het vinkje voor Standaardadministratie aan. c. Ga naar Systeem Licentienemers Boekhouding d. Koppel bij de betreffende advocaat de juiste grootboekrekeningen en dagboeken, doe hetzelfde bij Systeem Codes Bedragen. e. Herhaal deze stappen voor iedere advocaat die een eigen administratie voert. Factureren in de Kostenmaatschap Als u facturen gaat maken in een kostenmaatschap dan moet u dat per advocaat doen. Omdat bij het opstarten de administratie is bepaald waar de facturen naar toe worden geschreven. U kunt het beste inloggen onder de naam van de betreffende advocaat en voor die persoon de facturen maken. Een andere optie is om na het factureren de standaardadministratie te wijzigen. Pagina 11 van 42

12 Grootboek Instellen van het Grootboek U heeft minimaal nodig (eventueel per licentienemer): - als balansrekeningen rc Raad voor Rechtsbijstand voor toevoegingen; - debiteuren; - crediteuren; - bank; - omzet; - inkopen. Een typisch rekeningschema voor een kantoor met vijf licentienemers vindt u in de administratie die als voorbeeld wordt meegeleverd. U kunt dit grootboek rekeningschema overnemen door gebruik te maken van importeren (bij administratie aanmaken). Het grootboek van de standaard administratie opent u snel via F2. Andere administraties moet u eerst openen via Bestand Boekhouding Andere Administraties, waarna u ook F2 kunt gebruiken om het grootboek te openen. U ziet hier de grootboekrekeningen. U kunt deze selecteren per kolom door op de titel van de betreffende kolom te klikken. Hier heeft u vijf tabbladen. Pagina 12 van 42

13 Lijst Het eerste blad bevat een overzicht van de grootboekrekeningen. U kunt de boekingen op de grootboekrekeningen bekijken via de knop Boeking. U kunt hier geen wijzigingen U kunt de regels per grootboekrekening bekijken. Zoals u ziet kunt u zowel zoeken als filteren op de pagina. De selectievelden zijn getoond onder de velden waarop u een sectie aan kunt brengen. Dus in het eerste witte blokje kunt u een selectie op de kolom Zaak doorvoeren. Als u wilt exporteren gebruikt u de knop prikbord. Hierna kunt u de informatie printen of inlezen in bijvoorbeeld Word of Excel. Printen grootboek U kunt het grootboekschema printen. Gebruik de knop Prikbord. Het gehele rekenschema wordt nu geëxporteerd. U kunt het inlezen (bewerken plakken) in Word, maar ook in Excel. Wilt u de mutaties van de grootboekkaarten er bij hebben, dan doet u dit via Rapporten boekhouding Grootboekkaarten. U kunt dan een selectie maken van de gewenste grootboekkaarten. Ook kunt u in dat rapport kiezen voor een verdichting van bank en BTW. Een grootboekrekening maken, verwijderen of aanpassen Op het tabblad Detail kunt u rekeningen aanpassen, toevoegen en verwijderen. Pagina 13 van 42

14 De knoppen en de werkwijze zijn gelijk aan de werkwijze in Legal Eagle ten aanzien van zaken en relaties. Met de knop Nieuw maakt u een nieuwe rekening aan. U kunt voor het rekeningnummer zowel letters als cijfers gebruiken, als het maar een uniek nummer is. U kunt met Uitnemen een rekening aanmerken voor verwijdering. Dit kan alleen als er nog niet op geboekt is en er geen dagboek aan is gekoppeld. De verwijdering wordt definitief na het uitvoeren van Schoonmaken (zie aldaar). Grootboekgroep Bij Grootboekgroep kunt u de verschillende rekeningen rubriceren voor een balans of verlies en winst overzicht per rubriek. Deze grootboekgroepen definieert u via de ingang: Systeem Codes Grootboekgroepen In het benoemen van rubrieken bent u vrij. Heeft u eenmaal een indeling gemaakt dan moet u die zelf doorvoeren bij de verschillende grootboekrekeningen. De rubriekindeling wordt gehanteerd bij de rapporten Balans en Verlies & Winst. Automatisch toevoegen grootboekrekening Als u een boeking maakt in een dagboek op grootboekrekening die nog niet voorkomt in uw rekeningschema dan kunt u die op dat moment toevoegen aan het rekeningschema. Pagina 14 van 42

15 Balans De balans wordt continu bijgewerkt op basis van de boekingen in de dagboeken. U kunt hier Grootboek Balans kiezen uit een balans of een kolommenbalans. U kunt ook een periode opgeven. Per rubriek weergeven is op basis van de door u zelf gedefinieerde rubrieken. Zie hiervoor de indeling van de grootboekrekeningen. Als u wilt exporteren gebruikt u de knop prikbord. Hierna kunt u de informatie printen of inlezen in bijvoorbeeld Word of Excel. Verlies en winst De verlies en winst rekening wordt continu bijgewerkt op basis van de boekingen in de dagboeken. Deze verschijnt onmiddellijk op het scherm via Grootboek Verlies en Winst. U kunt een begin-en Pagina 15 van 42

16 een eindperiode instellen en een verlies en winstrekening per rubriek maken. Als u wilt exporteren gebruikt u de knop prikbord. Hierna kunt u de informatie printen of inlezen in bijvoorbeeld Word of Excel. Kostenplaatsen U kunt uw boekhouding voorzien van Kostenplaatsen zoals bijvoorbeeld een bepaalde sectie van uw kantoor of de bibliotheek. U maakt hiertoe een indeling bij Systeem Codes Kostenplaatsen. Bij iedere boeking in uw inkoopboek kunt u nu de kosten toedelen aan de genoemde groep. Pagina 16 van 42

17 Dagboeken Dagboek maken U kunt onbeperkt dagboeken maken. U dient in ieder geval een aantal dagboeken minimaal aan te maken: - verkopen via Eagle - Inkoop Verschotten - Memoriaal - Inkoop - Bank Het is aan te raden per licentienemer een apart dagboek aan te maken hoewel dit niet verplicht is. Boekingen worden in Legal Eagle gemaakt via dagboeken (F3) op bladzijdes. Het aantal dagboeken dat u kunt gebruiken is onbeperkt. Via het tabblad Detail kunt u een nieuw dagboek definiëren. U dient, behalve bij dagboeken van het type memoriaal, altijd een grootboekrekening in te stellen voor het dagboek. U kunt het tabblad Bladzijdes selecteren en daar de boekingen op een bladzij gaan verwerken via de knop Boeking. Ook kunt u hier nieuwe bladzijdes aanmaken, de periode (ook achteraf) wijzigen en een beginsaldo instellen. Er zijn twee afwijkende dagboeken: - Verkopen via Eagle: is een dagboek waarop u de facturen registreert die zijn aangemaakt door de factureringsmodule van Legal Eagle (uw uren). Dit dagboek moet van de soort Verkoop via Eagle zijn. - het dagboek Inkopen Verschotten. Pagina 17 van 42

18 Een regel boeken U kunt een nieuwe regel aanmaken tijdens het boeken door op de laatste regel op cursortoets naar beneden te drukken of via de knop Nieuwe regel. Als een regel grijs is betekent dit dat de regel nog niet compleet is, d.w.z. dat het bedrag of de rekening nog niet is ingevuld. Deze regels zullen niet verwerkt worden als u Opslaan kiest. Als u een zaak wilt selecteren uit een lijst kunt u in de kolom Zaak (een deel van) de naam van de cliënt ingeven, gevolgd door Enter. Het selectiescherm verschijnt dan. U kunt hier zoeken op naam, nummer en rolnummer. Debiteur/crediteur kiezen U kunt een debiteur of crediteur selecteren door (een deel van) de alfabetische naam van de cliënt in te voeren en Enter of Tab te geven. Er verschijnt dan een lijst van relaties waaruit u de debiteur/crediteur kunt selecteren. Als die relatie nog niet is ingevoerd kunt u met de knop Kaart het relatiescherm oproepen, waarin u de nieuwe relatie kunt invoeren. Het programma onthoudt de laatste grootboekrekening die u voor een debiteur/ crediteur heeft gebruikt en zal die, als er nog geen rekening is opgegeven, overnemen. Ook grootboekrekeningen kunt u aanmaken (als u de beheer bevoegdheid heeft) door het nieuwe nummer in de kolom Rekening in te geven. Het programma zal dan vragen of u die rekening wilt aanmaken en zo ja, u naar het Detail scherm van de grootboekrekeningen brengen. Bruto of netto invoer U kunt bruto (incl. BTW) of netto boeken via het aanvinkvakje rechts bovenin. Hiernaast kunt u aanvinken dat, bij het aanmaken van een nieuwe regel, alle gegevens behalve de bedragen worden gekopieerd van de vorige regel. De BTW wordt automatisch uitgerekend, maar kan met de hand worden gewijzigd of ingevoerd, mits er een BTW-code is ingegeven. Pagina 18 van 42

19 Standaard instellingen Gegevens per Licentienemer Onder Systeem Licentienemers Details Algemeen/Boekhouding geeft u per licentienemer op: Pagina 19 van 42

20 a. het uurtarief a. Bij een uurtarief per advocaat moet u zich realiseren dat u op een factuur meestal slechts een deel van een uur in rekening brengt. Dit komt mede doordat u meestal minuten schrijft in eenheden van 6 of 10 minuten. De minuten en de bedragen worden uiteindelijk opgeteld. Het programma berekent echter de BTW per regel. Hierdoor kunnen afrondingsproblemen ontstaan van enkele centen. Indien u kiest voor het schrijven van uren in eenheden van zes minuten doet u er verstandig aan een uurtarief te kiezen dat goed deelbaar is. Deelbaar ziet hierbij zowel op het tarief als de BTW van 19%. b. Het RvR nummer c. dagboek voor betalende declaraties d. de opbrengstrekening e. dagboek voor toevoegingsboekingen (pd staat voor Pro Deo) f. tegenrekening toevoegingen g. opbrengst toevoegingen h. BTW code toevoegingen i. verschillen rekening j. voorschot betalende cliënten rekening Standaardbedragen/codes Via de ingang Systeem Codes Bedragen kunt u een aantal veelvoorkomende bedragen opnemen. Om Verschotten in te kunnen boeken bent u verplicht deze eerst in de Codelijst op te nemen. U geeft zelf een code en een omschrijving. De lijst die u te zien krijgt is slechts een voorbeeld. Geeft u een standaardbedrag op dan kunt u dat later bij het boeken weer overschrijven. Door het Pagina 20 van 42

21 toekennen van de juiste BTW-code voorkomt u in ieder geval mogelijke invoerfouten. Deze BTWcode wordt gehanteerd bij het boeken in uw inkoopboek. De BTW code op uw verkoopfacturen wordt bepaald door andere instellingen. Bij ieder van deze kostensoorten geeft u per advocaat aan op welke grootboekrekening de kosten standaard moeten worden geboekt. Verplichte Kostensoorten Er is een belangrijke kostensoort die u niet mag wijzigen en dat is K%, de kantooropslag. Deze moet altijd aanwezig zijn. De hoogte hiervan wordt bepaald bij Instellingen, kantoorinstellingen. De tweede kostensoort is MA, deze wordt gehanteerd bij matiging. BTW codes De BTW codes kunnen in het programma worden ingevoerd via Systeem BTW Codes. Dit is op zich niet noodzakelijk omdat alle mogelijke BTW-tarieven al in het pakket zijn opgenomen. U kunt deze wel codes even bekijken, zodat u bij een eventuele wijziging van het BTW-tarief weet waar u de gegevens kunt vinden. Pagina 21 van 42

22 Verschotten Indien u verschotnota s ontvangt kunt u deze direct inboeken in het dagboek Verschotten. Door bij het boeken een zaaknummer in te voeren wordt het verschot direct op de zaak gezet. Let er op dat u de bedragen van de verschotten met een minteken ervoor invoert. Indien u nu een declaratiefactuur maakt in deze zaak zult u bij de te factureren bedragen direct het geboekte verschot vinden. Het dagboek Verschotten moet dan wel door u zijn aangemerkt als een specifiek Inkoop Verschotten dagboek. U koppelt dit dagboek aan de Grootboekrekening die u in gebruik heeft voor Crediteuren. Indien u verschotten registreert per licentienemer, dan moet u verschillende Dagboeken aanmaken en deze ook aan verschillende grootboeknummers koppelen. Als u een verschot inboekt geeft u op de boekingsregel aan op welk dossier het verschot betrekking heeft. Bij het veld code maakt u de keuze uit de verschillende codes (deze heeft u aangemaakt via Bestand Codes Bedragen. Zie aldaar in de handleiding. Bij het veld deb/cred geeft u de crediteur aan, bijvoorbeeld de griffie van de rechtbank, het veld decl.no vult u uw inkoopboeknummer in. Het verschot zal nu automatisch op de factuur verschijnen indien u een factuur gaat maken voor het dossier waarop u het verschot heeft geboekt. Pagina 22 van 42

23 Journaal In het journaal, dat u oproept via F4 of de knop Journaal of de knop Boekingen in het grootboek, ziet u de boekingen. U kunt hier geen wijzigingen aanbrengen. U kunt via de vakjes onder de lijst zoeken op zaaknummer, datum, debiteur of crediteur, rekening of declaratienummer. U kunt ook een filter maken via de optie Filter. Onder de kolom datum kunt u dan een datum van en een datum tot en met ingeven. Met Prikbord stuurt u de lijst naar het prikbord of naar de printer. De lijst staat in de volgorde waarin u het laatst gezocht hebt. Met de aanvinkvakjes Subtotalen, Comprimeren en Niet nul kunt u in de lijst subtotalen laten weergeven (op de gebruikte volgorde), de lijst comprimeren zodat alleen de subtotalen worden weergegeven, en ook nog subtotalen die gelijk zijn aan nul niet weergeven. Zo kunt u een overzicht uit de derdengeldadministratie maken van zaken waar nog een saldo derdengeld aanwezig is door: 1. Te zoeken op een (willekeurig) zaaknummer; 2. Alle vakjes aan te vinken en 3. De prikbordknop te gebruiken. Pagina 23 van 42

24 Boekhouding/Bank Automatische betalingen Met de knop Automatische betalingen, die u vindt onder F3 (dagboeken) op het eerste tabblad, kunt u een bestand met betalingsopdrachten aanmaken in het zg. ClieOp03 formaat, dat door de meeste electronic banking pakketten kan worden ingelezen. Het verdient aanbeveling om deze optie na het verwerken van bankafschriften te gebruiken om dubbele betalingen te voorkomen. Er verschijnt een lijst van te betalen bedragen en u kunt per regel aangeven of u de betaling wilt verrichten. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat het rekeningnummer van de begunstigde is ingevuld. Legal Eagle haalt dit van de relatiekaart. U kunt het hier ook invullen; het wordt dan automatisch op de relatiekaart overgenomen. Tip: Vul bij de relatiekaarten van crediteuren die u heeft gemachtigd tot automatische afschrijving, op de relatiekaart bij rekeningnummer AUTOMATISCH in. Dan vergist u zich minder snel met als gevolg een dubbele betaling. Onder de lijst van te betalen bedragen kunt u, indien u meerdere rekeningen heeft, de bankrekening kiezen waarvan betaald moet worden. De betaaldatum wordt altijd de volgende dag. Als u op Aanmaken klikt wordt er een bestand CLIEOP3.TXT aangemaakt in de programmadirectory van Eagle. Dit kunt u vervolgens importeren in uw bankpakket. Bankboeken importeren In Girotel Zakelijk gebruikt u de optie Bestand Importeren. Kies als formaat ClieOp. De opdrachten worden dan geïmporteerd als een zg. batch bestand. Om dit te kunnen verzenden heeft u een speciaal contract nodig. Dat zult u meestal niet hebben. Om van de opdrachten in de batch gewone opdrachten te maken kiest u Opdrachten, Nieuwe opdrachten, en klikt u op Detail. Op het dan volgende scherm klikt u op Kenmerken. De lijst met opdrachten verschijnt. U selecteert alle opdrachten (tip: selecteer de eerste, hou de Shift knop ingedrukt en selecteer de laatste) en u klikt op Uit verzamel. Na bevestiging worden de opdrachten als gewone nieuwe opdrachten getoond. De batch is dan leeg en u kunt het programma de batch laten verwijderen. Importeren bankmutaties Via het tabblad Bladzijdes in de Dagboeken kunt u voor bankboeken automatisch gegevens uit electronic banking importeren. Op dit moment worden de Postbank, ABN-Amro en Rabobank ondersteund. Het is hierbij van belang dat bij de details van het bank dagboek het rekeningnummer is opgegeven. Selecteer eerst de bladzijde waarop de boekingen terecht moeten komen. Druk dan op Importeer. Pagina 24 van 42

25 U moet hier de schijf/directory en de naam van het bestand opgeven dat u in uw telebanking pakket heeft geëxporteerd. De selectie en de volgorde van de mutaties kunt u in uw telebanking pakket uitvoeren, zie aldaar. Let op dat u het juiste formaat (Girotel, RABO of ABM-AMRO) kiest. Vervolgens drukt u op Start en het bestand wordt geanalyseerd en de resultaten verschijnen op het scherm. Met percentages wordt aangegeven hoezeer de mutatie herkend is: 100% naam en declaratienummer en bedrag komen overeen; 80% twee van de drie hierboven komen overeen; 50 % een van de drie komt overeen; 0% geen debiteur/crediteur gevonden met enige overeenkomst. Vervolgens drukt u op overnemen om de mutaties over te nemen. Open dan de bladzijde en kijk de overgenomen mutaties na en vul de ontbrekende grootboekrekeningen voor 0% mutaties met de hand in. Pagina 25 van 42

26 Debiteuren Debiteuren aanmaken Debiteuren zijn alle cliënten. U kunt deze invoeren bij de zaken of via Relaties. U kunt ook een debiteur/relatie aanmaken op het moment dat u een boeking wilt maken in een dagboek. Buitenlandse debiteuren Een buitenlandse debiteur wilt u een factuur zenden zonder BTW. U doet dit door op de zaakkaart te registreren dat geen BTW verschuldigd is. In het veld BTW op de zaakkaart kunt u namelijk een afwijkende BTW code kiezen. Debiteuren factureren Indien u debiteuren factureert uit Legal Eagle moet u ervoor zorgen dat er een dagboek is (indien gewenst per licentienemer) van de soort Verkoop via Eagle. In dat dagboek worden automatisch alle declaratiefacturen geplaatst die u definitief heeft aangemaakt. Voert u de boekhouding voor een kostenmaatshap dan moet u voordat u gaat factureren even het betreffende hoofdstuk doorlezen. Voorschotnota Het voorschot voor honorarium boekt u via de ingang Financieel Voorschot. Door hier een voorschot in rekening te brengen op een zaak wordt dit automatisch geboekt in de zaak. De boeking vindt plaats op het grootboekrekeningnummer dat u heeft ingesteld per advocaat bij Licentienemers (zie hiervoor het hoofdstuk over de basisinstellingen). U kunt nu een factuur aanmaken en daarop zal het voorschot in rekening worden gebracht. Het voorschot is gekoppeld aan een zaak en niet aan een cliënt. Nadat u de factuur heeft aangemaakt kunt u de betaling van het voorschot inboeken vanuit uw Pagina 26 van 42

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 1 Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Introductie... 6 1.1 Over Reeleezee Administratie... 6 1.1.1 Samen met uw accountant...

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Pro Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Queen 5.47

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Queen 5.47 GEBRUIKERSHANDLEIDING Queen 5.47 Colofon Samensteller : Quadrant Automatisering BV Uitgave : Quadrant Software BV Het auteursrecht op het computerprogramma Queen berust bij Quadrant Automatisering BV te

Nadere informatie

Handout bij cursus Module 3. Aanmaken declaraties

Handout bij cursus Module 3. Aanmaken declaraties Handout bij cursus Module 3 Aanmaken declaraties oktober 2009 INLEIDING 4 1 EN DAN NU BEGINNEN! 5 1.1 Password en locken van het systeem 6 1.2 Standaardinstellingen 6 1.2.1 Grootboekrekeningen 6 1.2.2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie 2.59. Uw onderneming in balans Uitgave van Praestantia Automatisering Alle rechten voorbehouden Praestantia Automatisering, juli 2015 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie