Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007"

Transcriptie

1 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een Nieuwe Administratie aanmaken...8 Instellen Administratie...8 Administratie Openen...8 Administratie Herstellen...8 Schoonmaken...9 Administratie of beginbalans Importeren...9 Een Administratie verwijderen...9 De Kostenmaatschap...10 Factureren in de Kostenmaatschap...11 Grootboek...12 Instellen van het Grootboek...12 Lijst...13 Printen grootboek...13 Een grootboekrekening maken, verwijderen of aanpassen...13 Grootboekgroep...14 Automatisch toevoegen grootboekrekening...14 Balans...15 Verlies en winst...15 Kostenplaatsen...16 Dagboeken...17 Dagboek maken...17 Een regel boeken...18 Debiteur/crediteur kiezen...18 Bruto of netto invoer...18 Standaard instellingen...19 Gegevens per Licentienemer...19 Standaardbedragen/codes...20 BTW codes...21 Verschotten...22 Journaal...23 Boekhouding/Bank...24 Automatische betalingen...24 Bankboeken importeren...24 Importeren bankmutaties...24 Pagina 1 van 42

2 Debiteuren...26 Debiteuren aanmaken...26 Buitenlandse debiteuren...26 Debiteuren factureren...26 Voorschotnota...26 Voorschotnota Griffierecht...27 Declareren...27 Factureren tegen Incassokosten...27 De verwerking van de verkopen in uw boekhouding...27 Openstaande debiteuren...28 Debiteuren aanmanen...28 Afwijkend Factuuradres...29 Creditnota aanmaken...29 Weg 1 creditnota vast bedrag...29 Weg 2 creditnota uren met kantooropslag...29 De verwerking van de creditfactuur in de boekhouding...29 Eindafrekening opmaken...30 Crediteuren...31 Crediteuren aanmaken...31 Vergelijkende cijfers...31 Toevoegingen...31 Rapporten Boekhouding Auditfile...32 Een nieuwe Advocaat aan de administratie toevoegen...34 Verschillende administraties voeren...34 Derdengeld...35 De formeel juiste...35 De meest gebruikte...35 De Kostenmaatschap...35 Een nieuw boekjaar beginnen...37 Vooraf...37 Een nieuwe administratie...37 Importeren van Rekenschema boekhouding...37 Importeren van Beginbalans en de Debiteuren...38 Importeren Beginbalans...39 Controleren van de geïmporteerde Boekhouding...39 Stappenplan om van Legal Eagle over te gaan naar Legal Eagle met boekhouding...41 Boekhouden voor Advocaten...41 De voorschotnota in uw boekhouding...41 De voorschotnota en BTW...42 Voorschotnota in verhouding tot eindfactuur...42 Pagina 2 van 42

3 Inleiding Legal Eagle kan worden uitgebreid met een volledige boekhouding. Hierdoor kunnen balans, verlies en winst en BTW aangiften op eenvoudige wijze worden geproduceerd. Verschotten hoeven slechts éénmaal ingeboekt te worden en worden dan automatisch doorberekend aan de klant. Declaraties die in Eagle zijn gemaakt worden automatisch in de grootboeken verwerkt op de juiste rekeningen (dus honorarium op omzet, verschotten op de daarvoor bedoelde rekeningen enz.). Door het verwerken van de betalingen via het bankboek is in de zaken direct te zien welke facturen reeds betaald zijn door de cliënt. Hieronder vindt u in korte stappen hoe u aan de gang kunt met de boekhouding. Let wel het is een boekhoudpakket, dat is een pakket dat u helpt om de boekhouding te voeren. Dit gaat er van uit dat u kunt boekhouden. Een softwareprogramma is slechts een hulp bij dit proces. Als u voor het eerst gaat werken met de boekhouding moet u een aantal zaken instellen. Hiervoor loopt u door de stappen in het Hoofdstuk Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding. In de andere hoofdstukken worden alle onderwerpen apart besproken. Speciale aandacht is er voor de toevoeging van een advocaat aan de administratie en het verwijderen van een advocaat. Er is een speciaal hoofdstuk voor de jaarwisseling geschreven. Indien u een kostenmaatschap voert kunt u met Legal Eagle een separate boekhouding voeren voor ieder der maten. Dit vergt wel een goed aanmaak van de betreffende administratie. Er is een apart hoofdstuk aan de Kostenmaatschap gewijd. Pagina 3 van 42

4 Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding in Legal Eagle Legal Eagle functioneert pas goed als een aantal instellingen zijn uitgevoerd. Hier vindt u een opsomming van alle instellingen. Per vetgedrukt item is een apart hoofdstuk in deze handleiding te vinden. Om te kunnen werken dient u toegang te hebben tot de administratie. U dient allereerst een administratie aan te maken. Vergeet niet deze administratie in te stellen als standaard administratie. Zie voor de kostenmaatschap het separate hoofdstuk. Daarna dient u het grootboek in te richten. Hier gaat u een rekenschema instellen. Is het grootboek ingericht, dan gaat u de dagboeken inrichten. U bepaalt hoeveel en welke dagboeken u nodig heeft. Na het instellen van het schema dient u op een aantal plaatsen per licentienemer op te geven wat waar geboekt moet worden. Hierna moeten een aantal veelvoorkomende bedragen worden ingesteld. Bij Bestand-Codes-Bedragen koppelt u standaardbedragen aan grootboekrekeningen (voor iedere licentienemer) waarop geboekt moet worden. Bediening Voor Legal Eagle zijn de volgende weetjes erg handig: F2 -grootboek, balans, verlies en winst en BTW overzicht F3 -dagboeken F4 -journaal F5 -openstaande debiteuren/crediteuren -toevoegen nieuwe regel in dagboeken Administratie Herstellen zorgt ervoor dat al uw boekingen opnieuw worden uitgevoerd. Op basis van de dagboeken wordt onder andere een compleet nieuw journaal opgebouwd. Pagina 4 van 42

5 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding 1. Installeer de boekhouding niet. Dat wil zeggen, u kunt wel een update installeren, maar u moet de nieuwe licentiecode activeren. 2. Kies een logische datum om met een nieuw boekhoudpakket te starten, bij voorkeur het begin van een nieuw boekjaar of het begin van een kwartaal. 3. Begin met zoveel mogelijk zaken te archiveren. 4. Maak hierna een Lopende Zakenlijst. Bepaal met elkaar of deze lijst klopt. 5. Oude lopende zaken kunt u nu het beste zoveel mogelijk af factureren. Zowel de uren uit de zaken factureren die u niet later in de boekhouding wilt hebben, als de uren die u wel straks in de boekhouding wilt zien. Probeer deze facturen zoveel mogelijk betaald te krijgen voor de invoering van uw nieuwe boekhouding. De openstaande postenlijst zou op 1/1/2005 zo klein mogelijk moeten zijn. Maak de facturen in LE en stuur ze weg. 6. Als u het laatste afschrift heeft ontvangen voor de datum van overgang, moet u alle openstaande facturen in Legal Eagle aan gaan merken als betaald. Dit doet u via de ingang: Openstaande Posten. Deze lijst is namelijk straks niet toegankelijk als eenmaal de boekhouding heeft geactiveerd. 7. Nu moet u een beginbalans inboeken. Maak een aparte memoriaalbladzijde om de debiteuren te specificeren. Op deze bladzijde boekt u handmatig alle openstaande facturen per de datum dat met de boekhouding gaat werken. 8. Betalingen na 1/1/2005 worden automatisch van de betreffende dossiers/facturen afgeboekt. U kunt dit verder nalezen bij de verwerking van betalingen elders in deze handleiding. Pagina 5 van 42

6 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding Het is aan te raden vast een aantal zaken bij de hand te zoeken en/of te beslissen, alvorens u de boekhouding gaat inrichten. Als u straks eenmaal aan de slag bent kunt u niet zo makkelijk meer wijzigen. Om te beginnen heeft u het BTW nummer nodig. Dat kan het kantoornummer zijn, maar in een kostenmaatschap moet u alle BTW nummers hebben. U moet een grootboekschema hebben. Indien u dat beschikbaar heeft in Excel kunt u het ook aan KSU Kantoor zenden. In Legal Eagle is een voorbeeld rekenschema opgenomen dat u natuurlijk kunt gebruiken Bespreek de mogelijkheid om het grootboek in te delen in groepen, beslis welke grootboekrekeningen in welke groepen moeten worden opgenomen. Beslis of de verkopen van de verschillende advocaten in verschillende dagboeken dienen te komen. Pagina 6 van 42

7 Toegang en licentie Om naast Legal Eagle ook gebruik te kunnen maken van de boekhouding moet u een licentie afnemen. Per licentienemer die u had voor Legal Eagle zonder boekhouding moet u de boekhouding afnemen. Hierna moet u bij de toegangsinstellingen per gebruiker aangeven of deze toegang heeft tot de administratie. In Legal Eagle kunnen meer gebruikers zijn opgenomen dan licentienemers. U kunt ook een specifieke boekhouder aanmaken in Legal Eagle. Voor de wijzigingen in de toegangscodes verwijzen wij u naar de algemene handleiding bij Legal Eagle. Pagina 7 van 42

8 Administratie Via Bestand Boekhouding Andere administratie selecteren komt u in het scherm Administratie. Een Nieuwe Administratie aanmaken Hier kunt u met de knop Nieuw een administratie aanmaken. Er wordt dan gevraagd om de subdir (map) op te geven waar de bestanden moeten worden opgeslagen. Deze map is altijd een submap van de map van Legal Eagle (meestal \LE\%subdir%). Instellen Administratie U stelt in de lijst onder het kopje Standaard in welke administratie aan Eagle gekoppeld is. De overige administraties kunnen gewoon bewerkt worden maar hebben geen invloed op de Eagle gegevens. In de kolom Jaar geeft u het boekjaar aan. De valuta stelt u in de kolom valuta. Bij het wijzigen van de valuta treden afrondingsverschillen op in de bladzijdes van het memoriaal. Deze worden geboekt op de verschillenrekening zoals die is ingesteld onder Systeem Licentienemers, bij de eerste licentienemer. Deze rekening dient dus ook in administraties die niet gekoppeld zijn aan Eagle voor te komen! Administratie Openen Met Openen kunt u een administratie openen en vervolgens via de knoppen Grootboek, Dagboeken en Journaal bekijken en bewerken. Over al deze mogelijkheden zijn aparte hoofdstukken in deze handleiding. Administratie Herstellen Ook vindt u na openen hier de optie Herstel. Deze boekt alles opnieuw en lost 99,9% van eventuele problemen op. U kunt deze optie alleen gebruiken als er geen andere mensen met Eagle aan het werk zijn. Problemen kunnen ondermeer ontstaan door het vastlopen van Windows, stroomuitval op de Pagina 8 van 42

9 computer of de server, het niet normaal afsluiten van Eagle enz. De optie herstellen wordt uitgevoerd op de actieve administratie en niet op alle aanwezige administraties. Schoonmaken Net zoals in Legal Eagle zonder boekhouding worden gegevens waarvan u aangeeft dat ze verwijderd moeten worden pas definitief verwijderd indien u het systeem schoonmaakt. Dat is onder andere het geval met administraties die u aanmerkt voor verwijdering. Administratie of beginbalans Importeren Via Importeer kunt u administraties in Legal Eagle importeren. Voor deze actie mag Legal Eagle maar door één persoon geopend zijn. Met de knop Beginbalans kunt u in een nieuwe of bestaande administratie de beginbalans van een andere (voorgaande) Legal Eagle administratie overnemen. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij u naar het hoofdstuk: een nieuw boekjaar starten. Een Administratie verwijderen Met Verwijder verwijdert u een administratie. Deze verwijdering is definitief nadat u voor Schoonmaken heeft gekozen. Pagina 9 van 42

10 De Kostenmaatschap De boekhouding bij een kostenmaatschap wordt gevoerd gekoppeld aan de gebruikers. Stap: 1. Per lid van de maatschap dat zijn eigen boekhouding wil voeren maakt u een boekhouding aan. Dat gaat conform de uitleg in deze handleiding: administratie aanmaken. 2. Ieder boekhouding moet zijn eigen rekenschema (grootboek) hebben en zijn eigen dagboeken. U kunt deze importeren van de voorbeeldadministratie of van een ander boekjaar. Elders in de handleiding vindt u de uitleg. U kunt deze administratie aanpassen aan de wensen van de betreffende advocaat. 3. U gaat naar Systeem Kantoorinstellingen. Geef aan dat uw kantoor een Kostenmaatschap is. 4. Nu moet u aan iedere gebruiker een administratie koppelen. Zodra deze gebruiker inlogt in het systeem wordt de betreffende administratie geopend. Gaat de gebruiker dus facturen maken dan zullen deze in de dan geopende administratie worden weggeschreven. Onder Systeem Toegang Boekhouding kunt u de juiste administratie selecteren. Pagina 10 van 42

11 5. Aan iedere licentienemer moeten nu de juiste grootboekrekeningen worden gekoppeld. Dat gaat verder op dezelfde wijze als elders in deze handleiding staat beschreven. Met dien verstande dat u steeds de juiste administratie actief moet maken om de juiste koppeling tot stand te brengen. In stappen: a. Ga naar Bestand Boekhouding Andere administratie selecteren. b. Ga naar de administratie die u nodig heeft en zet het vinkje voor Standaardadministratie aan. c. Ga naar Systeem Licentienemers Boekhouding d. Koppel bij de betreffende advocaat de juiste grootboekrekeningen en dagboeken, doe hetzelfde bij Systeem Codes Bedragen. e. Herhaal deze stappen voor iedere advocaat die een eigen administratie voert. Factureren in de Kostenmaatschap Als u facturen gaat maken in een kostenmaatschap dan moet u dat per advocaat doen. Omdat bij het opstarten de administratie is bepaald waar de facturen naar toe worden geschreven. U kunt het beste inloggen onder de naam van de betreffende advocaat en voor die persoon de facturen maken. Een andere optie is om na het factureren de standaardadministratie te wijzigen. Pagina 11 van 42

12 Grootboek Instellen van het Grootboek U heeft minimaal nodig (eventueel per licentienemer): - als balansrekeningen rc Raad voor Rechtsbijstand voor toevoegingen; - debiteuren; - crediteuren; - bank; - omzet; - inkopen. Een typisch rekeningschema voor een kantoor met vijf licentienemers vindt u in de administratie die als voorbeeld wordt meegeleverd. U kunt dit grootboek rekeningschema overnemen door gebruik te maken van importeren (bij administratie aanmaken). Het grootboek van de standaard administratie opent u snel via F2. Andere administraties moet u eerst openen via Bestand Boekhouding Andere Administraties, waarna u ook F2 kunt gebruiken om het grootboek te openen. U ziet hier de grootboekrekeningen. U kunt deze selecteren per kolom door op de titel van de betreffende kolom te klikken. Hier heeft u vijf tabbladen. Pagina 12 van 42

13 Lijst Het eerste blad bevat een overzicht van de grootboekrekeningen. U kunt de boekingen op de grootboekrekeningen bekijken via de knop Boeking. U kunt hier geen wijzigingen U kunt de regels per grootboekrekening bekijken. Zoals u ziet kunt u zowel zoeken als filteren op de pagina. De selectievelden zijn getoond onder de velden waarop u een sectie aan kunt brengen. Dus in het eerste witte blokje kunt u een selectie op de kolom Zaak doorvoeren. Als u wilt exporteren gebruikt u de knop prikbord. Hierna kunt u de informatie printen of inlezen in bijvoorbeeld Word of Excel. Printen grootboek U kunt het grootboekschema printen. Gebruik de knop Prikbord. Het gehele rekenschema wordt nu geëxporteerd. U kunt het inlezen (bewerken plakken) in Word, maar ook in Excel. Wilt u de mutaties van de grootboekkaarten er bij hebben, dan doet u dit via Rapporten boekhouding Grootboekkaarten. U kunt dan een selectie maken van de gewenste grootboekkaarten. Ook kunt u in dat rapport kiezen voor een verdichting van bank en BTW. Een grootboekrekening maken, verwijderen of aanpassen Op het tabblad Detail kunt u rekeningen aanpassen, toevoegen en verwijderen. Pagina 13 van 42

14 De knoppen en de werkwijze zijn gelijk aan de werkwijze in Legal Eagle ten aanzien van zaken en relaties. Met de knop Nieuw maakt u een nieuwe rekening aan. U kunt voor het rekeningnummer zowel letters als cijfers gebruiken, als het maar een uniek nummer is. U kunt met Uitnemen een rekening aanmerken voor verwijdering. Dit kan alleen als er nog niet op geboekt is en er geen dagboek aan is gekoppeld. De verwijdering wordt definitief na het uitvoeren van Schoonmaken (zie aldaar). Grootboekgroep Bij Grootboekgroep kunt u de verschillende rekeningen rubriceren voor een balans of verlies en winst overzicht per rubriek. Deze grootboekgroepen definieert u via de ingang: Systeem Codes Grootboekgroepen In het benoemen van rubrieken bent u vrij. Heeft u eenmaal een indeling gemaakt dan moet u die zelf doorvoeren bij de verschillende grootboekrekeningen. De rubriekindeling wordt gehanteerd bij de rapporten Balans en Verlies & Winst. Automatisch toevoegen grootboekrekening Als u een boeking maakt in een dagboek op grootboekrekening die nog niet voorkomt in uw rekeningschema dan kunt u die op dat moment toevoegen aan het rekeningschema. Pagina 14 van 42

15 Balans De balans wordt continu bijgewerkt op basis van de boekingen in de dagboeken. U kunt hier Grootboek Balans kiezen uit een balans of een kolommenbalans. U kunt ook een periode opgeven. Per rubriek weergeven is op basis van de door u zelf gedefinieerde rubrieken. Zie hiervoor de indeling van de grootboekrekeningen. Als u wilt exporteren gebruikt u de knop prikbord. Hierna kunt u de informatie printen of inlezen in bijvoorbeeld Word of Excel. Verlies en winst De verlies en winst rekening wordt continu bijgewerkt op basis van de boekingen in de dagboeken. Deze verschijnt onmiddellijk op het scherm via Grootboek Verlies en Winst. U kunt een begin-en Pagina 15 van 42

16 een eindperiode instellen en een verlies en winstrekening per rubriek maken. Als u wilt exporteren gebruikt u de knop prikbord. Hierna kunt u de informatie printen of inlezen in bijvoorbeeld Word of Excel. Kostenplaatsen U kunt uw boekhouding voorzien van Kostenplaatsen zoals bijvoorbeeld een bepaalde sectie van uw kantoor of de bibliotheek. U maakt hiertoe een indeling bij Systeem Codes Kostenplaatsen. Bij iedere boeking in uw inkoopboek kunt u nu de kosten toedelen aan de genoemde groep. Pagina 16 van 42

17 Dagboeken Dagboek maken U kunt onbeperkt dagboeken maken. U dient in ieder geval een aantal dagboeken minimaal aan te maken: - verkopen via Eagle - Inkoop Verschotten - Memoriaal - Inkoop - Bank Het is aan te raden per licentienemer een apart dagboek aan te maken hoewel dit niet verplicht is. Boekingen worden in Legal Eagle gemaakt via dagboeken (F3) op bladzijdes. Het aantal dagboeken dat u kunt gebruiken is onbeperkt. Via het tabblad Detail kunt u een nieuw dagboek definiëren. U dient, behalve bij dagboeken van het type memoriaal, altijd een grootboekrekening in te stellen voor het dagboek. U kunt het tabblad Bladzijdes selecteren en daar de boekingen op een bladzij gaan verwerken via de knop Boeking. Ook kunt u hier nieuwe bladzijdes aanmaken, de periode (ook achteraf) wijzigen en een beginsaldo instellen. Er zijn twee afwijkende dagboeken: - Verkopen via Eagle: is een dagboek waarop u de facturen registreert die zijn aangemaakt door de factureringsmodule van Legal Eagle (uw uren). Dit dagboek moet van de soort Verkoop via Eagle zijn. - het dagboek Inkopen Verschotten. Pagina 17 van 42

18 Een regel boeken U kunt een nieuwe regel aanmaken tijdens het boeken door op de laatste regel op cursortoets naar beneden te drukken of via de knop Nieuwe regel. Als een regel grijs is betekent dit dat de regel nog niet compleet is, d.w.z. dat het bedrag of de rekening nog niet is ingevuld. Deze regels zullen niet verwerkt worden als u Opslaan kiest. Als u een zaak wilt selecteren uit een lijst kunt u in de kolom Zaak (een deel van) de naam van de cliënt ingeven, gevolgd door Enter. Het selectiescherm verschijnt dan. U kunt hier zoeken op naam, nummer en rolnummer. Debiteur/crediteur kiezen U kunt een debiteur of crediteur selecteren door (een deel van) de alfabetische naam van de cliënt in te voeren en Enter of Tab te geven. Er verschijnt dan een lijst van relaties waaruit u de debiteur/crediteur kunt selecteren. Als die relatie nog niet is ingevoerd kunt u met de knop Kaart het relatiescherm oproepen, waarin u de nieuwe relatie kunt invoeren. Het programma onthoudt de laatste grootboekrekening die u voor een debiteur/ crediteur heeft gebruikt en zal die, als er nog geen rekening is opgegeven, overnemen. Ook grootboekrekeningen kunt u aanmaken (als u de beheer bevoegdheid heeft) door het nieuwe nummer in de kolom Rekening in te geven. Het programma zal dan vragen of u die rekening wilt aanmaken en zo ja, u naar het Detail scherm van de grootboekrekeningen brengen. Bruto of netto invoer U kunt bruto (incl. BTW) of netto boeken via het aanvinkvakje rechts bovenin. Hiernaast kunt u aanvinken dat, bij het aanmaken van een nieuwe regel, alle gegevens behalve de bedragen worden gekopieerd van de vorige regel. De BTW wordt automatisch uitgerekend, maar kan met de hand worden gewijzigd of ingevoerd, mits er een BTW-code is ingegeven. Pagina 18 van 42

19 Standaard instellingen Gegevens per Licentienemer Onder Systeem Licentienemers Details Algemeen/Boekhouding geeft u per licentienemer op: Pagina 19 van 42

20 a. het uurtarief a. Bij een uurtarief per advocaat moet u zich realiseren dat u op een factuur meestal slechts een deel van een uur in rekening brengt. Dit komt mede doordat u meestal minuten schrijft in eenheden van 6 of 10 minuten. De minuten en de bedragen worden uiteindelijk opgeteld. Het programma berekent echter de BTW per regel. Hierdoor kunnen afrondingsproblemen ontstaan van enkele centen. Indien u kiest voor het schrijven van uren in eenheden van zes minuten doet u er verstandig aan een uurtarief te kiezen dat goed deelbaar is. Deelbaar ziet hierbij zowel op het tarief als de BTW van 19%. b. Het RvR nummer c. dagboek voor betalende declaraties d. de opbrengstrekening e. dagboek voor toevoegingsboekingen (pd staat voor Pro Deo) f. tegenrekening toevoegingen g. opbrengst toevoegingen h. BTW code toevoegingen i. verschillen rekening j. voorschot betalende cliënten rekening Standaardbedragen/codes Via de ingang Systeem Codes Bedragen kunt u een aantal veelvoorkomende bedragen opnemen. Om Verschotten in te kunnen boeken bent u verplicht deze eerst in de Codelijst op te nemen. U geeft zelf een code en een omschrijving. De lijst die u te zien krijgt is slechts een voorbeeld. Geeft u een standaardbedrag op dan kunt u dat later bij het boeken weer overschrijven. Door het Pagina 20 van 42

21 toekennen van de juiste BTW-code voorkomt u in ieder geval mogelijke invoerfouten. Deze BTWcode wordt gehanteerd bij het boeken in uw inkoopboek. De BTW code op uw verkoopfacturen wordt bepaald door andere instellingen. Bij ieder van deze kostensoorten geeft u per advocaat aan op welke grootboekrekening de kosten standaard moeten worden geboekt. Verplichte Kostensoorten Er is een belangrijke kostensoort die u niet mag wijzigen en dat is K%, de kantooropslag. Deze moet altijd aanwezig zijn. De hoogte hiervan wordt bepaald bij Instellingen, kantoorinstellingen. De tweede kostensoort is MA, deze wordt gehanteerd bij matiging. BTW codes De BTW codes kunnen in het programma worden ingevoerd via Systeem BTW Codes. Dit is op zich niet noodzakelijk omdat alle mogelijke BTW-tarieven al in het pakket zijn opgenomen. U kunt deze wel codes even bekijken, zodat u bij een eventuele wijziging van het BTW-tarief weet waar u de gegevens kunt vinden. Pagina 21 van 42

22 Verschotten Indien u verschotnota s ontvangt kunt u deze direct inboeken in het dagboek Verschotten. Door bij het boeken een zaaknummer in te voeren wordt het verschot direct op de zaak gezet. Let er op dat u de bedragen van de verschotten met een minteken ervoor invoert. Indien u nu een declaratiefactuur maakt in deze zaak zult u bij de te factureren bedragen direct het geboekte verschot vinden. Het dagboek Verschotten moet dan wel door u zijn aangemerkt als een specifiek Inkoop Verschotten dagboek. U koppelt dit dagboek aan de Grootboekrekening die u in gebruik heeft voor Crediteuren. Indien u verschotten registreert per licentienemer, dan moet u verschillende Dagboeken aanmaken en deze ook aan verschillende grootboeknummers koppelen. Als u een verschot inboekt geeft u op de boekingsregel aan op welk dossier het verschot betrekking heeft. Bij het veld code maakt u de keuze uit de verschillende codes (deze heeft u aangemaakt via Bestand Codes Bedragen. Zie aldaar in de handleiding. Bij het veld deb/cred geeft u de crediteur aan, bijvoorbeeld de griffie van de rechtbank, het veld decl.no vult u uw inkoopboeknummer in. Het verschot zal nu automatisch op de factuur verschijnen indien u een factuur gaat maken voor het dossier waarop u het verschot heeft geboekt. Pagina 22 van 42

23 Journaal In het journaal, dat u oproept via F4 of de knop Journaal of de knop Boekingen in het grootboek, ziet u de boekingen. U kunt hier geen wijzigingen aanbrengen. U kunt via de vakjes onder de lijst zoeken op zaaknummer, datum, debiteur of crediteur, rekening of declaratienummer. U kunt ook een filter maken via de optie Filter. Onder de kolom datum kunt u dan een datum van en een datum tot en met ingeven. Met Prikbord stuurt u de lijst naar het prikbord of naar de printer. De lijst staat in de volgorde waarin u het laatst gezocht hebt. Met de aanvinkvakjes Subtotalen, Comprimeren en Niet nul kunt u in de lijst subtotalen laten weergeven (op de gebruikte volgorde), de lijst comprimeren zodat alleen de subtotalen worden weergegeven, en ook nog subtotalen die gelijk zijn aan nul niet weergeven. Zo kunt u een overzicht uit de derdengeldadministratie maken van zaken waar nog een saldo derdengeld aanwezig is door: 1. Te zoeken op een (willekeurig) zaaknummer; 2. Alle vakjes aan te vinken en 3. De prikbordknop te gebruiken. Pagina 23 van 42

24 Boekhouding/Bank Automatische betalingen Met de knop Automatische betalingen, die u vindt onder F3 (dagboeken) op het eerste tabblad, kunt u een bestand met betalingsopdrachten aanmaken in het zg. ClieOp03 formaat, dat door de meeste electronic banking pakketten kan worden ingelezen. Het verdient aanbeveling om deze optie na het verwerken van bankafschriften te gebruiken om dubbele betalingen te voorkomen. Er verschijnt een lijst van te betalen bedragen en u kunt per regel aangeven of u de betaling wilt verrichten. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat het rekeningnummer van de begunstigde is ingevuld. Legal Eagle haalt dit van de relatiekaart. U kunt het hier ook invullen; het wordt dan automatisch op de relatiekaart overgenomen. Tip: Vul bij de relatiekaarten van crediteuren die u heeft gemachtigd tot automatische afschrijving, op de relatiekaart bij rekeningnummer AUTOMATISCH in. Dan vergist u zich minder snel met als gevolg een dubbele betaling. Onder de lijst van te betalen bedragen kunt u, indien u meerdere rekeningen heeft, de bankrekening kiezen waarvan betaald moet worden. De betaaldatum wordt altijd de volgende dag. Als u op Aanmaken klikt wordt er een bestand CLIEOP3.TXT aangemaakt in de programmadirectory van Eagle. Dit kunt u vervolgens importeren in uw bankpakket. Bankboeken importeren In Girotel Zakelijk gebruikt u de optie Bestand Importeren. Kies als formaat ClieOp. De opdrachten worden dan geïmporteerd als een zg. batch bestand. Om dit te kunnen verzenden heeft u een speciaal contract nodig. Dat zult u meestal niet hebben. Om van de opdrachten in de batch gewone opdrachten te maken kiest u Opdrachten, Nieuwe opdrachten, en klikt u op Detail. Op het dan volgende scherm klikt u op Kenmerken. De lijst met opdrachten verschijnt. U selecteert alle opdrachten (tip: selecteer de eerste, hou de Shift knop ingedrukt en selecteer de laatste) en u klikt op Uit verzamel. Na bevestiging worden de opdrachten als gewone nieuwe opdrachten getoond. De batch is dan leeg en u kunt het programma de batch laten verwijderen. Importeren bankmutaties Via het tabblad Bladzijdes in de Dagboeken kunt u voor bankboeken automatisch gegevens uit electronic banking importeren. Op dit moment worden de Postbank, ABN-Amro en Rabobank ondersteund. Het is hierbij van belang dat bij de details van het bank dagboek het rekeningnummer is opgegeven. Selecteer eerst de bladzijde waarop de boekingen terecht moeten komen. Druk dan op Importeer. Pagina 24 van 42

25 U moet hier de schijf/directory en de naam van het bestand opgeven dat u in uw telebanking pakket heeft geëxporteerd. De selectie en de volgorde van de mutaties kunt u in uw telebanking pakket uitvoeren, zie aldaar. Let op dat u het juiste formaat (Girotel, RABO of ABM-AMRO) kiest. Vervolgens drukt u op Start en het bestand wordt geanalyseerd en de resultaten verschijnen op het scherm. Met percentages wordt aangegeven hoezeer de mutatie herkend is: 100% naam en declaratienummer en bedrag komen overeen; 80% twee van de drie hierboven komen overeen; 50 % een van de drie komt overeen; 0% geen debiteur/crediteur gevonden met enige overeenkomst. Vervolgens drukt u op overnemen om de mutaties over te nemen. Open dan de bladzijde en kijk de overgenomen mutaties na en vul de ontbrekende grootboekrekeningen voor 0% mutaties met de hand in. Pagina 25 van 42

26 Debiteuren Debiteuren aanmaken Debiteuren zijn alle cliënten. U kunt deze invoeren bij de zaken of via Relaties. U kunt ook een debiteur/relatie aanmaken op het moment dat u een boeking wilt maken in een dagboek. Buitenlandse debiteuren Een buitenlandse debiteur wilt u een factuur zenden zonder BTW. U doet dit door op de zaakkaart te registreren dat geen BTW verschuldigd is. In het veld BTW op de zaakkaart kunt u namelijk een afwijkende BTW code kiezen. Debiteuren factureren Indien u debiteuren factureert uit Legal Eagle moet u ervoor zorgen dat er een dagboek is (indien gewenst per licentienemer) van de soort Verkoop via Eagle. In dat dagboek worden automatisch alle declaratiefacturen geplaatst die u definitief heeft aangemaakt. Voert u de boekhouding voor een kostenmaatshap dan moet u voordat u gaat factureren even het betreffende hoofdstuk doorlezen. Voorschotnota Het voorschot voor honorarium boekt u via de ingang Financieel Voorschot. Door hier een voorschot in rekening te brengen op een zaak wordt dit automatisch geboekt in de zaak. De boeking vindt plaats op het grootboekrekeningnummer dat u heeft ingesteld per advocaat bij Licentienemers (zie hiervoor het hoofdstuk over de basisinstellingen). U kunt nu een factuur aanmaken en daarop zal het voorschot in rekening worden gebracht. Het voorschot is gekoppeld aan een zaak en niet aan een cliënt. Nadat u de factuur heeft aangemaakt kunt u de betaling van het voorschot inboeken vanuit uw Pagina 26 van 42

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Per 1 oktober 2012 wijzigt het hoge btw-tarief van 19% naar 21%. Diensten met een hoog btw-tarief die voor deze datum zijn verleend moeten, ongeacht

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Legal Eagle installatie versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle installatie versie 1.07 26 juni 2007 Technische eisen...2 Gebruik van Legal Eagle op afstand...2 Stand-alone installatie...2 Netwerk installatie...3 Aanmaken snelkoppeling...4 Snelkoppeling met de hand aanmaken...4 Inloggen...5 Activeren

Nadere informatie

Legal Eagle - Installatie. 2011 Sdu Uitgevers / A. Koppenaal

Legal Eagle - Installatie. 2011 Sdu Uitgevers / A. Koppenaal Legal Eagle - Installatie / A. Koppenaal I Legal Eagle - Installatie Inhoudsopgave Technische eisen 1 Gebruik van Legal Eagle op afstand 2 Stand-alone installatie 3 Netwerk installatie 4 Aanmaken snelkoppeling

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

School Handleiding

School Handleiding Twinfield @ School Handleiding Bank invoer Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek 9-15 3871 MV Hoevelaken Nederland Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V.

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren...

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren... 1. Quick Start...4 1.1. BTW Code...4 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5 1.3. Importeren debiteuren...5 1.4. Importeren crediteuren...6 1.5. Standaardwaarden...7 2. Bestand...8 2.1. BTW Code...8

Nadere informatie

Legal Eagle. Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages

Legal Eagle. Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages Legal Eagle Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages pagina 2 van 52 Inhoudsopgave 1 Rapportage overzicht... 4 2 Een rapport openen.... 5 2.1 Zaakhistorie.... 6 3 Rapportages: categorie Zaken.... 8

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0 Handleiding Abakus Bankmutaties 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Bankmutaties... 3 Hoe voer ik mijn bankmutaties in?... 3 Hoe wijzig ik eerder ingevoerde bankmutaties?... 3 Handmatige

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Afletteren debiteuren 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Afletteren debiteuren... 3 Ontvangst van het bedrag op een bankrekening... 4 Zie ook de handleiding "Bankmutaties"...

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Een nieuwe betaling invoeren

Een nieuwe betaling invoeren Een nieuwe betaling invoeren Zodra een declaratie of nota door de debiteur is betaald (of aan een crediteur is betaald in het geval van een creditnota), kunt u deze als 'nieuwe betaling' in Kleos invoeren.

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

Easy4U Finance Handleiding Boeken

Easy4U Finance Handleiding Boeken Easy4U Finance Handleiding Boeken Inhoudsopgave Het boeken van de administratie 3 Tips en trucs 5 Het boeken van de administratie Nadat de u de facturen in Basecone hebt getagd klikt u op de Workloadmatrix

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren Een goed inzicht in de openstaande debiteuren is van groot belang voor uw praktijkvoering. Veel debiteuren kan duiden op een hoge omzet (en is positief). Daarentegen kan een hoge debiteurenstand ook duiden

Nadere informatie

Opzetten van een administratie

Opzetten van een administratie Van start met uw eigen administratie Gefeliciteerd met uw keuze voor Minox. Met dit informatieblad helpen wij u met het snel en goed inrichten van uw administratie. Heeft u een accountant, die al met Minox

Nadere informatie

Aan de slag met Huurders-Eigenaren (Leden-VvE)

Aan de slag met Huurders-Eigenaren (Leden-VvE) Aan de slag met Huurders-Eigenaren (Leden-VvE) Datum: 01-2-2016 7.46 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Inhoudsopgave Waar is deze handleiding voor bedoeld?... 3 Invoeren Huurders...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren

Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren Verschotten worden in Kleos bij een dossier als declaratieonderdeel ingevoerd. Zodra u een nieuwe declaratie voor het dossier aanmaakt, kunt u de op het dossier

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

Een nieuwe creditnota maken

Een nieuwe creditnota maken Een nieuwe creditnota maken In Kleos kunt u twee soorten creditnota's maken: een creditnota mét en zonder rollback. Een creditnota met rollback zorgt ervoor dat een eerder aangemaakte declaratie volledig

Nadere informatie

Downloaden & importeren bankbestanden

Downloaden & importeren bankbestanden HANDLEIDING Downloaden & importeren bankbestanden Voor u ligt de handleiding voor het downloaden en importeren van bankbestanden. Deze handleiding bestaat uit twee onderdelen: 1. Downloaden bankbestanden

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Offective > Boekhouding > Bank

Offective > Boekhouding > Bank Offective > Boekhouding > Bank Lees voorafgaand eerst de uitleg: Bank > Bankrekening instellingen en Bank > Bankrekening boekingsinstructies U kunt in Offective ook handmatig bankafschriften aanmaken en

Nadere informatie

Aanmaningen in CASHWin

Aanmaningen in CASHWin (NB.) Gebruikers van CASH Financieel of CASH CompactPro kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om aanmaningen te maken. In CASH Compact is alleen de 'handmatige' functie opgenomen. CASH beschikt over twee

Nadere informatie

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor projecten administratie voor kleine installatiebedrijven. Inleiding Het systeem Pro-Project is een financieel systeem dat vooral is ingericht voor kleine Installatiebedrijven

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie. Boersma Adviseurs - Tiede Boersma Van: Boersma Adviseurs [info@boersmaadviseurs.nl] Verzonden: maandag 17 september 2012 12:10 Aan: Boersma Adviseurs - Tiede Boersma Onderwerp: Nieuwsmail Snelstart btw

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Koppeling met SnelStart

Koppeling met SnelStart Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. STEL UW STANDAARD BOEKHOUDPAKKET IN 3 3. ACTIVEER DE RECHTSTREEKSE COM-KOPPELING 3 4. GEEF DE ADMINISTRATIENAMEN EN DAGBOEKNUMMERS OP 3 5. IMPORTEER HET REKENINGSCHEMA 4

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie Versie 1.11 24 augustus 2007 2 Handleiding module

Nadere informatie

Aan de slag met Gere-geld

Aan de slag met Gere-geld Aan de slag met Gere-geld Allereerst bedankt voor het kiezen voor de administratieve oplossing van Gere-geld. In principe kunt u direct aan de slag met Gere-geld. Het is echter wel handig om een aantal

Nadere informatie

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen BTW Hoog 19% wordt 21% - Pag 1 BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen Inleiding Per 1 oktober 2012 wijzigt het percentage voor het hoge BTW tarief van 19% naar 21%. De belastingdienst

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

EasyAdmin Versie 0.1

EasyAdmin Versie 0.1 EasyAdmin Versie 0.1 Boekhouden in Excel Handleiding 08 juli 2007 Inhoudsopgave : 1. Inleiding... 3 2. Installatie & Opstarten... 4 3. De Admininstratie... 5 4. Deel I: Registreren van de financiële feiten...

Nadere informatie

1. Dashboard Blz. 3. Kas 12. Nieuwe kasboeking Blz. 21 13. Overzicht kasboekingen Blz. 23 14. Kascontrole Blz. 25

1. Dashboard Blz. 3. Kas 12. Nieuwe kasboeking Blz. 21 13. Overzicht kasboekingen Blz. 23 14. Kascontrole Blz. 25 dashboard 1. Dashboard Blz. 3 Debiteuren 2. Debiteurenkaart Blz. 6 3. Nieuwe verkoopboeking Blz. 7 4. Overzicht verkoopboekingen Blz. 9 5. Openstaande posten debiteuren Blz. 12 6. Ouderdomsanalyse debiteuren

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Financiële administratie Bank- en kasboekingen Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes Handleiding Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen...3 2. Boekingen toevoegen...7 3. Boekingen bewerken...12 4. Boekingen

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie