1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen"

Transcriptie

1 Eindejaarsverwerking betekent in AccountView 'een nieuw boekjaar automatisch aanmaken'. Uw verlies- en winstrekeningen komen in het nieuwe boekjaar op nul te staan. Verder houdt u alle benodigde gegevens om in het nieuwe jaar meteen verder te kunnen werken. AccountView kent een flexibele eindejaarsverwerking. Het is niet nodig om het boekjaar af te sluiten voordat u begint met boeken in het nieuwe boekjaar. U kunt in beide boekjaren boeken en deze precies op elkaar laten aansluiten. De procedure bestaat uit vier stappen: 1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen Proefverwerking uitvoeren Om het aanmaken van boekjaar 2007 soepel te laten verlopen, adviseren wij u om ruim van tevoren een proefverwerking uit te voeren. U kunt dan al in een vroeg stadium ervaren hoe het aanmaken van een nieuw boekjaar werkt en welke instellingen voor uw administratie het beste zijn. Maak eerst een kopie van uw administratie aan; zie supportnote Testadministraties. Voer daarna de stappen uit zoals in dit artikel en de bijbehorende supportnotes is beschreven. Stap 1: Voorbereidingen treffen en backup maken Controleer of u uw laatste update van AccountView hebt geïnstalleerd. U kunt met Help/Info in AccountView nagaan welke versie u op dit moment gebruikt. Neem zonodig contact op met uw leverancier om na te gaan of u versie 7.1a hebt ontvangen. Controleer ook of u het laatste Service Pack voor uw versie hebt geïnstalleerd aan de hand van de supportnote Service Packs. Voordat u het nieuwe boekjaar gaat aanmaken moet u een backup maken en uw administratie organiseren en controleren: 1. Kies Bestand/Administraties. 2. Zorg dat geen enkele gebruiker deze administratie heeft geopend. U kunt dit controleren met Document/Stamgegevens Programma/Ingelogde gebruikers. 3. Selecteer administratie Maak een backup met Document/Backup van administratie. Zo hebt u altijd een backup van uw eindsituatie in Zie Backups maken. 5. Kies Document/Organiseren/Administratie. 6. Kies Document/Controleren/Administratie. Kies Volgende en kies in het tweede venster Alle controles, daarna Geavanceerd achter Business Rules, en u demarkeert Veldregels en Recordregels. Kies daarna Ok en Volgende. Kies de knop Controle en druk het controlerapport af. Mochten er nog problemen in administratie 2006 bestaan, volg dan het advies onderaan het rapport op. Alleen nog boeken in de dagboeken van administratie 2006! Houd er rekening mee dat u na de eindejaarsverwerking alleen nog kunt boeken in dagboeken van administratie 2006 en dat u geen gegevens meer invoert of verwerkt in Facturering, Inkooporders, Ontvangsten, Inkoopfacturen, Offertes en Abonnementen. De orders die u niet verwerkt in het oude boekjaar worden automatisch meegenomen naar het nieuwe boekjaar, waar u ze dan verder moet verwerken. Verwerk de orders die u in 2006 wilt boeken daarom vóórdat u de eindejaarsverwerking uitvoert.

2 Gebruikt u de module Facturering of Inkoop, en journaliseert u achteraf? Als u beschikt over de modules Facturering en/of Inkoop, dan moet u het volgende doen: Gebruikt u de module Voorraad? 1. Open uw administratie Kies Opties/Administratie-instellingen/Handel, tab Facturering (of Inkoop I). 3. Controleer of het veld Directe verwerking verkoopfacturen (of Directe verwerking inkoopfacturen) is gemarkeerd. 4. Als het veld is gemarkeerd, dan hoeft u niets te doen. Als dit niet is gemarkeerd, kies dan Document/Facturen journaliseren in het venster Facturering (of Inkoop). Als u beschikt over de module Voorraad, dan moet u het volgende controleren: 1. Kies Bestand/Artikelen 2. Kies Rapporten/Aansluiting grootboek 3. Markeer de rekening Voorraad. 4. Kies Volgende en kies Afdrukken. Controleer of het rapport aansluitingsverschillen meldt. Lees bij aansluitingsverschillen de supportnote Aansluiting Grootboek en Artikelhistorie controleren. 1. Kies Rapporten/Voorraadwaardering 2. Markeer Alleen voorraadwaarde artikelen. 3. Kies Volgende en Afdrukken. Het eindsaldo moet overeenkomen met het eindsaldo van het rapport Aansluiting grootboek voor rekening Voorraad. Analyseer mogelijke verschillen, zie Sommige bedragen zijn anders dan verwacht. Gebruikt u de module Transitorische posten? Dan kunt u na het aanmaken van het nieuwe boekjaar kosten of opbrengsten van boekingen in administratie 2007 ook automatisch laten terugboeken naar administratie Daarvoor moet u tussenrekeningen invoeren in de instellingen van administratie 2006: 1. Kies Opties/Administratie-instellingen/Financieel, tab Financieel. 2. Controleer of er rekeningen zijn ingevoerd in Posten vorig bj debet en Posten vorig bj credit. De eventuele terugboekingen worden gemaakt als u Document/Overnemen/Beginbalans kiest. In administratie 2006 mogen de perioden waar u naar terugboekt niet zijn afgesloten. Gebruikt u de module Uitgebreide toegangsbeveiliging? Zorg dan dat u AccountView hebt gestart met een gebruikersnaam die alle rechten in AccountView heeft, voordat u aan stap 2 begint. Stap 2: Het nieuwe boekjaar aanmaken In AccountView kunt u automatisch een nieuw boekjaar aanmaken:

3 1. Kies Bestand/Administraties. 2. Selecteer administratie 2006 en kies Document/Administratie aanmaken. 3. Markeer Nieuw boekjaar op basis van huidig boekjaar. Administratie 2006 is geselecteerd in Overnemen van. Kies Volgende. 4. Voer de gegevens van uw nieuwe administratie 2007 in. Neem voor de duidelijkheid het jaartal erin op, bijvoorbeeld Administratiecode YR_GRD2007, Administratienaam Your Garden Products 2007, Directory admin YR_GRD2007\ en Directory kopiedoc YR_GRD2007\KOPIEDOC\. Dit laatste veld is beschikbaar als u over Facturering, Inkoop en/of Aanmaningen beschikt. Als u dit veld niet invoert terwijl u in administratie 2006 wel kopiedocumenten aanmaakt, dan worden in administratie 2007 geen kopiedocumenten aangemaakt. Markeer Netwerkgebruik administratie, als u met meerdere gebruikers tegelijk in uw nieuwe administratie wilt werken. Kies Volgende.

4 5. Controleer de gegevens in het venster en wijzig ze zonodig. Voer het Aantal perioden in dat u voor uw rapportages gebruikt. Rapporteert u per maand, dan is het handig om hier '12' in te voeren. U kunt altijd in twee perioden daarna (in dit geval 13 en 14) boekingen maken, bijvoorbeeld voor correctieboekingen aan het eind van het jaar. Kies Volgende. 6. Voer in Resultaat vorig jaar een grootboekrekening van het type Balans in. In administratie 2007 wordt het resultaat van boekjaar 2006 op deze rekening geboekt. 7. Als u beschikt over de module Vaste activa, dan kunt u Vaste activa overnemen markeren. De vaste activa worden dan automatisch overgenomen in administratie U kunt de gegevens ook later overnemen (of bijwerken) met Document/Overnemen/Vaste activa. Zie de supportnote Eindejaarsverwerking Vaste activa voor extra aanwijzingen. 8. Als u beschikt over de module Voorraad, dan kunt u Beginvoorraad overnemen markeren om de technische voorraad in het nieuwe boekjaar volledig bij te werken. U kunt de gegevens ook later overnemen met Document/Overnemen/Beginvoorraad. 9. Als u beschikt over de module Uren & declaraties, zie dan de supportnote Eindejaarsverwerking Uren & declaraties voor extra aanwijzingen.

5 10. Als u beschikt over de module Projecten I, dan kunt u na Volgende het veld Budget doorlopende projecten overnemen markeren om budgetten van doorlopende projecten over te nemen. Budgetten van lopende projecten worden al automatisch overgenomen. Als u het veld niet markeert, dan kunt u de gegevens later nog overnemen met Document/Overnemen/Projectbudgettering. Stap 3: Aanvullende stappen 11. Kies Aanmaken. De administratie wordt aangemaakt. Budgetten, verslagen en vergelijkende cijfers worden automatisch overgenomen in administratie Kies Afdrukken om het rapport Administratie aanmaken af te drukken. 13. Kies Voltooien. Alleen nog boeken in dagboeken van administratie 2006! U kunt gewoon doorgaan met boeken in dagboeken in administratie 2006, maar niet in modules zoals Facturering, Inkoop, Offertes en Abonnementen. Aangemaakte maar nog niet verwerkte orders in deze modules worden alleen overgenomen bij het aanmaken van het nieuwe boekjaar, maar niet met het overnemen van de beginbalans. Boekingen in dagboeken worden wel overgenomen in de beginbalans. Dit kunt u zo vaak herhalen als u wilt. Als u dat wilt, kunt u op twee manieren verdere boekingen in uw administratie 2006 voorkomen: 1. U voert een periodenummer in het veld Geblokkeerd t/m per in het venster Instellingen administratie (Opties/Administratie-instellingen/Algemeen, tab Algemeen) in. Dit kan wel ongedaan worden gemaakt. 2. U kiest Document/Periode sluiten in het venster Administraties (Bestand/Administraties). Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Let op: wij adviseren de eerste methode omdat deze ongedaan kan worden gemaakt. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Perioden en jaren afsluiten in uw helpinformatie. Tijd voor de voorjaarsschoonmaak? Het nieuwe jaar is een uitstekend moment om grootboekrekeningen, debiteuren of crediteuren te verwijderen die u toch nooit meer gebruikt. Voorwaarde is wel dat die stamgegevens in administratie 2007 niet worden gebruikt: er mag niet op zijn geboekt. Houd er ook rekening mee dat er afwijkingen kunnen optreden bij het overnemen van vergelijkende cijfers, omdat u dan de cijfers mist van de verwijderde grootboekrekeningen uit de voorgaande jaren. Hetzelfde geldt voor het controleren (en zonodig wijzigen) van uw valutakoersen.

6 Als een stamgegeven toch wordt gebruikt, wordt dit gemeld door AccountView en kunt u het niet meer in dit jaar verwijderen. Om ervoor te zorgen dat dit stamgegeven verder niet meer wordt gebruikt, kunt u het blokkeren. Markeer het veld Geblokkeerd in het betreffende stamgegevensvenster (in Stamgegevens debiteur op de tab Algemeen). Gebruikt u de module Uitgebreide toegangsbeveiliging? De toegangsstructuur voor administratie 2006 is volledig overgenomen in administratie 2007; dezelfde gebruikers hebben dezelfde rechten in 2007 als in Als u wilt kunt u rechten op administratie 2006 ontnemen. Voor de module Uitgebreide toegangsbeveiliging I kiest u Bestand/Administraties/F6, tab Gebruikers om geselecteerde gebruikers te verwijderen. Voor Uitgebreide toegangsbeveiliging II kunt u ook Document/Overnemen/Toegangsbeveiliging in het venster Administraties kiezen. Druk op F1 voor meer informatie. Gebruikt u de module Voorraad? U kunt de beginvoorraad meerdere keren overnemen (Document/Overnemen/Beginvoorraad in het venster Administraties), zolang u uw beginvoorraadbladzijde nog niet hebt gejournaliseerd. Als u werkt met voorraadwaarderingsmethode GIP of LIP (Opties/Administratie-instellingen/Handel, tab Voorraad) en de beginvoorraad hebt overgenomen, dan moet u de beginvoorraadbladzijde journaliseren, voordat u inkoopfacturen met de module Inkoop kunt verwerken. Als u met VVP werkt in plaats van GIP of LIP, dan kunt u het journaliseren van de beginvoorraad uitstellen totdat de eindvoorraad definitief is vastgesteld en correct is overgenomen (voorraadwaarde is balanswaarde). Kies daarna Document/Voorraadbladzijden journaliseren voor de aangemaakte beginvoorraadbladzijde in het venster Voorraadbladzijden. Als u de beginvoorraad wel hebt overgenomen maar nog niet gejournaliseerd, dan is uw technische voorraad in het nieuwe boekjaar al actueel. Als u de beginvoorraadbladzijde journaliseert sluit de financiële voorraad in uw voorraadadministratie weer aan op de balanswaarde van uw voorraad. Hierbij wordt geen journaalpost gemaakt. Als u uw voorraad wilt herwaarderen in het nieuwe boekjaar moet de beginvoorraadbladzijde zijn gejournaliseerd. Zie Goederenstroom in AccountView in uw helpinformatie voor meer informatie (kies Help/Index). Herwaardeer uw voorraad niet meer in het oude boekjaar nadat u het nieuwe boekjaar hebt aangemaakt en de beginvoorraad hebt gejournaliseerd. Gebruikt u handelsrapportagemodules of de module Multi-Year Financials? 1. Kies Document/Stamgegevens administratie in administratie Als in die lijst Artikelhistorie meerdere jaren en/of Journaalhistorie meerdere jaren staat, kunt u in die vensters gegevens uit administratie 2006 overnemen met Document/Artikelhistorie bijwerken of Document/Journaalhistorie bijwerken. Zie uw documentatie voor meer informatie. Voor informatie over deze functionaliteit in combinatie met drill arounds zie de supportnote Drill around bevat geen (actuele) gegevens. Gebruikt u de module Intercompanyboekingen? Controleer dan uw verdeelsleutels in administratie De administraties die daarin zijn opgenomen moeten worden vervangen door de nieuwe boekjaren voor de betreffende administraties. Zie de helpinformatie voor meer informatie. Stap 4: Beginbalans overnemen Zoals gezegd, kent AccountView een flexibele eindejaarsverwerking. U hoeft administratie 2006 niet af te sluiten om administratie 2007 te openen. U kunt gewoon doorgaan met het invoeren van boekingen (alleen in dagboeken!) in administratie Door de beginbalans opnieuw over te nemen, sluiten beide administraties weer volledig op elkaar aan. Als uw accountant een aantal correctieboekingen over 2006 heeft opgesteld, nadat u al begonnen bent met boeken in administratie 2007, dan boekt u deze correcties gewoon in administratie 2006, bijvoorbeeld in periode 13. Vervolgens neemt u de beginbalans opnieuw over in administratie 2007 en beide administraties sluiten weer op elkaar aan.

7 1. Kies Bestand/Administraties. 2. Selecteer administratie 2007 en kies Document/Overnemen/Beginbalans. 3. Controleer bij Overnemen van of de juiste administratie gekozen is en voer de grootboekrekening voor Resultaat vorig jaar in. 4. Markeer zonodig de overige velden. Zie de supportnote Eindejaarsverwerking projecten en Eindejaarsverwerking uren & declaraties voor meer informatie. 5. Kies Overnemen. 6. Als het rapport de waarschuwing Het beginsaldo van dagboek 'X' sluit niet aan bij het beginsaldo van de gekoppelde grootboekrekening 'Y'. geeft, volg dan het getoonde advies op. Als u de beginbalans van 2007 wilt wijzigen zonder de eindbalans van 2006 te wijzigen (bijvoorbeeld omdat u uw BTW-rekeningen in 2007 op nul wilt boeken), kunt u in het nieuwe boekjaar in een nieuwe dagboekbladzijde een memoriaalboeking aanmaken en verwerken in periode 0. De beginbalans die AccountView overneemt wordt geboekt in dagboek 900 bladzijde 1. Deze kan niet handmatig worden gewijzigd, om de aansluiting tussen de eindbalans van het vorige jaar en de beginbalans van het nieuwe jaar te garanderen

8 Eindejaarsverwerking Projecten in versie 7.1a Support ID: Versies: 7.1a U hebt het artikel Eindejaarsverwerking AccountView Windows (versie 7.1a) gelezen in de rubriek Tips & Trucs van Support van het AccountView Journaal (of op deze website). Deze procedure bevat extra aanwijzingen die daarin worden genoemd. Omschrijving Controleer het versienummer waarmee u werkt voordat u verder gaat. Kies Help/Info. Bij de onderstaande stappen gaan wij ervan uit, dat u beschikt over AccountView versie 7.1a. Als u werkt met een andere versie van AccountView, gebruik dan de bij uw versie horende procedure. Als u ook met de module Uren & declaraties werkt, zie dan ook het artikel Eindejaarsverwerking Uren & declaraties in versie 7.1a. De supportnote is verdeeld in drie stappen: 1. Toelichting bij het aanmaken van een nieuw boekjaar 2. Toelichting bij opnieuw overnemen na het aanmaken van een nieuw boekjaar 3. Projectfacturering Stap 1: Toelichting bij het aanmaken van een nieuw boekjaar Projectmutaties In de stamgegevens van een project kunt u vastleggen welke financiële gegevens u wilt overnemen in het volgende boekjaar. Op de tab Financieel vindt u het veld Eindejaarsverwerking, waarvoor u de volgende waarden kunt selecteren: Geen financiële gegevens Er worden geen boekingen overgenomen, dus ook geen onderhanden werk. Deze instelling is voornamelijk bedoeld voor kostenplaatsen en interne projecten. Alleen saldi balansrekeningen Er worden uitsluitend boekingen op balansrekeningen overgenomen, verdicht per kostensoort. Al gefactureerde kosten en opbrengsten (geboekt op verlies- en winstrekeningen) worden niet overgenomen. Deze keuze is bijvoorbeeld zinvol als u onderhanden werk op balansrekeningen boekt. Volledige projecthistorie (Balans en Verlies & winst) Alle boekingen op het project worden overgenomen, verdicht per kostensoort. Hierdoor kunt u ook na de eindejaarsverwerking de gebudgetteerde kosten en opbrengsten vergelijken met de gerealiseerde kosten en opbrengsten. Wilt u in uw nieuwe boekjaar inzicht hebben in de onverdichte mutaties uit het oude boekjaar per project, dan is de module Multi-Year Financials wellicht een goede oplossing voor u. Projectstamgegevens De hoofdregel is dat de stamgegevens van projecten altijd worden overgenomen naar het nieuwe boekjaar. Hierop zijn uitzonderingen. Deze zijn: Projecten waarvan het veld Status de waarde Vervallen offerte of Financieel afgesloten heeft en die niet zijn opgenomen in een openstaande post of een lopende inkoop- of verkooporder per einde boekjaar worden niet meegenomen naar het nieuwe boekjaar. Projecten waarvan het veld Status de waarde Afgesloten heeft en die voldoen aan beide volgende voorwaarden:

9 o Gegeven de gekozen instellingen voor het veld Eindejaarsverwerking (zie hierboven) zijn er voor dit project geen projectmutaties over te nemen. o Het project is niet opgenomen in een openstaande post of een lopende inkoop- of verkooporder per einde boekjaar. Projecten die gebruikt zijn in activiteiten worden altijd meegenomen naar het nieuwe boekjaar. In uw administratie-instellingen kunt u in het venster Instellingen projecten en uren op de tabs Kostenplaatsen en Projecten standaardwaarden vastleggen voor de velden Eindejaarsverwerking en Status. Deze standaardwaarden zullen bij het aanmaken van een kostenplaats of project worden overgenomen. U kunt die uiteraard wijzigen als u dat wilt. In onderstaande tabel is het bovenstaande samengevat en kunt u zien hoe stamgegevens en mutaties worden overgenomen, afhankelijk van status en instelling. Status Eindejaarsverwerking Stamgegevens Mutaties Aanvraag Geen financiële gegevens Ja Nee Offerte Geen financiële gegevens Ja Nee In portefeuille Geen financiële gegevens Ja Nee Lopend Geen financiële gegevens Ja Nee Onderbroken Geen financiële gegevens Ja Nee Doorlopend Geen financiële gegevens Ja Nee Afgesloten Geen financiële gegevens Nee Nee Vervallen offerte Geen financiële gegevens Nee Nee Financieel afgesloten Geen financiële gegevens Nee Nee Aanvraag Alleen saldi balansrekeningen Ja Alleen balans Offerte Alleen saldi balansrekeningen Ja Alleen balans In portefeuille Alleen saldi balansrekeningen Ja Alleen balans Lopend Alleen saldi balansrekeningen Ja Alleen balans Onderbroken Alleen saldi balansrekeningen Ja Alleen balans Doorlopend Alleen saldi balansrekeningen Ja Alleen balans Afgesloten Alleen saldi balansrekeningen Nee, Alleen balans behalve als er saldi op balansrek. zijn Vervallen offerte Alleen saldi balansrekeningen Nee Nee Financieel afgesloten Alleen saldi balansrekeningen Nee Nee Aanvraag Volledige projecthistorie Ja Ja Offerte Volledige projecthistorie Ja Ja In portefeuille Volledige projecthistorie Ja Ja Lopend Volledige projecthistorie Ja Ja Onderbroken Volledige projecthistorie Ja Ja Doorlopend Volledige projecthistorie Ja Ja Afgesloten Volledige projecthistorie Ja, Ja behalve als er geen boekingen op staan Vervallen offerte Volledige projecthistorie Nee Nee Financieel afgesloten Volledige projecthistorie Nee Nee Tabel 1. Wanneer worden stamgegevens en mutaties overgenomen? De volgende punten zijn van belang: Openstaande posten kunnen kostenplaatsen/projecten bevatten. Dit heeft gevolgen voor bovenstaand schema: Als een openstaande post een kostenplaats-/projectcode bevat, wordt die altijd overgenomen naar het nieuwe jaar. Dit betekent dat projecten met de status Afgesloten, Vervallen offerte en Financieel afgesloten, waarvan volgens bovenstaand schema de stamgegevens niet zouden worden overgenomen, alsnog worden overgenomen als ze in openstaande posten voorkomen. Hetzelfde geldt als deze projecten zouden voorkomen in lopende inkoop- of verkooporders. Het veld Projecttype in het venster Stamgegevens grootboek is niet van belang voor het overnemen van mutaties.

10 Projectbudgetten De hoofdregel is dat de projectbudgetten worden meegenomen naar het nieuwe boekjaar van alle projecten waarvan ook de stamgegevens worden overgenomen. Er is zijn twee uitzonderingen: Voor projecten waarvoor het veld Status de waarde Doorlopend heeft, kunt u er tijdens het aanmaken van het nieuwe boekjaar voor kiezen om de projectbudgetten niet over te nemen. Mocht u er voor kiezen om deze projectbudgetten wel over te nemen, dan hebt u verschillende mogelijkheden voor de manier waarop dat moet gebeuren. Zie onderstaande afbeelding. Voor projecten waarvoor het veld Status de waarde Afgesloten heeft, worden nooit projecetbudgetten meegenomen. Mochten de stamgegevens van het project wel worden meegenomen omdat er bijvoorbeeld nog openstaande posten zijn, dan zal het projectbudget niet worden meegenomen. Stap 2: Toelichting bij opnieuw overnemen na het aanmaken van een nieuw boekjaar Projectmutaties Bij het overnemen van de beginbalans nadat het nieuwe boekjaar al is aangemaakt worden de projectmutaties opnieuw overgenomen. Hierbij worden de eerder vermelde regels toegepast op basis van het veld Eindejaarsverwerking. Het is mogelijk om ervoor te zorgen dat projectmutaties, die bij het aanmaken van het nieuwe boekjaar niet waren overgenomen, nu alsnog worden overgenomen. En omgekeerd: als projectmutaties bij het aanmaken van het nieuwe boekjaar wel waren overgenomen, terwijl dit bij nader inzien niet de bedoeling was, dan is het mogelijk om ervoor te zorgen dat deze projectmutaties zijn verdwenen na het opnieuw overnemen van de beginbalans. Hiervoor moet u de waarde van het veld Eindejaarsverwerking in het venster Stamgegevens project wijzigen volgens de regels die in dit artikel zijn beschreven. Deze wijziging moet in het oude boekjaar plaatsvinden. U kunt de wijziging ook doorvoeren in het nieuwe boekjaar, dit is van belang voor de eindejaarsverwerking volgend jaar. Projectstamgegevens De hoofdregel is dat de stamgegevens van projecten alleen automatisch worden overgenomen bij het aanmaken van het nieuwe boekjaar. Er is één uitzondering. Stel dat: een project na het aanmaken van een nieuw boekjaar in het oude boekjaar wordt aangemaakt;

11 op dit in het oude boekjaar aangemaakte project boekingen worden ingevoerd; de waarde van het veld Eindejaarsverwerking zodanig wordt gekozen, dat deze projectmutaties worden overgenomen als de beginbalans wordt overgenomen;... dan worden de stamgegevens van het project bij het overnemen van de beginbalans ook overgenomen. Projectbudgetten De hoofdregel is dat projectbudgetten alleen automatisch worden overgenomen bij het aanmaken van het nieuwe boekjaar. Er is één uitzondering: De budgetten van projecten waarvan het veld Status de waarde Doorlopend heeft. Deze projectbudgetten kunt u na het aanmaken van het nieuwe boekjaar alsnog overnemen. Zo neemt u projectbudgetgegevens (opnieuw) over: Stap 3: Projectfacturering 1. Kies Bestand/Administraties. 2. Selecteer de administratie van het nieuwe boekjaar. 3. Kies Document/Overnemen/Projectbudgettering. 4. Selecteer het oude boekjaar in het venster Projectbudgettering overnemen in het veld Overnemen van. Markeer Budget doorlopende projecten overnemen en selecteer hoe u de doorlopende projectbudgetten wilt overnemen. Beschikt u over de module Projectfacturering en maakt u gebruik van Document/Projectresultaat overboeken in het nieuwe boekjaar, gebruik deze optie dan pas nadat u het veld Onderhanden werk overnemen hebt gemarkeerd in Document/Administratie aanmaken en/of Document/Overnemen/Beginbalans. Let op: uurstaten en eventuele handmatige boekingen in dagboeken die tot het overgenomen onderhanden werk behoren, worden in het oude boekjaar geblokkeerd. U kunt die na het overnemen van onderhanden werk dus niet meer wijzigen. Gebruik een kopie van uw administratie als u een proefverwerking uitvoert, zie Testadministraties. Veelgestelde vragen Ik heb de eindejaarsverwerking op normale manier uitgevoerd en budgetten van lopende projecten overgenomen uit het oude boekjaar. Eén van de oude projecten had echter in het oude boekjaar financieel moeten worden afgesloten, waardoor het project niet meer in het nieuwe boekjaar zou voorkomen. Sluit het project alsnog af in het oude boekjaar (selecteer Financieel afgesloten in het veld Status). Neem de beginbalans opnieuw over. Vervolgens kunt u het project in het nieuwe boekjaar verwijderen. Waarom zie ik in het nieuwe boekjaar op mijn verlies- en winstrekeningen in periode 0 een aantal boekingen staan? Dit zijn overgenomen projectmutaties uit het oude boekjaar. Als in het oude boekjaar een project saldi bevat op verlies- en winstrekeningen die volgens de gekozen instellingen moeten worden overgenomen in het nieuwe boekjaar, dan worden deze overgenomen op de beginbalans in periode 0. Als op deze manier een saldo op een verlies- en winstrekening ontstaat in periode 0, vindt er automatisch een extra boeking op deze verlies- en winstrekening plaats zonder projectcode, waardoor het totale saldo in periode 0 op de verlies- en winstrekeningen op nul uitkomt.

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen ACCOUNTVIEW VOORBEREIDING & JAAROVERGANG 2011-2012 In dit document wordt de procedure jaarovergang Accountview kort en krachtig beschreven. Zodat u eenvoudig uw boekjaar 2012 op tijd kunt openen nog voordat

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking AccountView 2015-2016

Eindejaarsverwerking AccountView 2015-2016 Eindejaarsverwerking AccountView 2015-2016 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u in deze aflevering de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap.

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking AccountView

Eindejaarsverwerking AccountView Eindejaarsverwerking AccountView 2016-2017 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u in dit document de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap.

Nadere informatie

SupportNote. Laatste Revisiedatum: 11-11-2015 Onderwerp: Eindejaarsverwerking Accountview Windows (AccountView versie 9.x)

SupportNote. Laatste Revisiedatum: 11-11-2015 Onderwerp: Eindejaarsverwerking Accountview Windows (AccountView versie 9.x) Pagina 1 van 37 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u hier de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap. Bij sommige stappen staan belangrijke

Nadere informatie

Laatste Revisiedatum: 05-12-2013 Eindejaarsverwerking Accountview Windows (AccountView versie 9.x)

Laatste Revisiedatum: 05-12-2013 Eindejaarsverwerking Accountview Windows (AccountView versie 9.x) Pagina 1 van 34 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u hier de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap. Bij sommige stappen staan belangrijke

Nadere informatie

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar AccountView Windows conversie-procedure Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar Belangrijk Inleiding De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie Eindejaarsverwerking Binnenkort staat u op het punt (mogelijk voor de eerste keer) een nieuw boekjaar in AccountView aan te maken. Hiervoor willen wij u een aantal aandachtspunten meegeven. Zie ook op

Nadere informatie

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Laatste revisie: 14 juli 2006 Belangrijk De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

Conversie-procedure AccountView DOS naar Windows

Conversie-procedure AccountView DOS naar Windows Conversie-procedure naar Windows VAN ACCOUNTVIEW DOS NAAR ACCOUNTVIEW WINDOWS 9.0B De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie. Het spreekt dan ook vanzelf dat u de conversie

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex)

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Dit stappenplan heeft u nodig om uw administraties in Accountview gereed te maken voor het nieuwe

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView Het aanmaken van een nieuwe administratie voor het nieuwe boekjaar omvat een aantal stappen welke hieronder uitgelegd worden. Doe dit net vóór het nieuwe

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

Autofl x. Opzetten administratie in Accountview. Software voor Autobedrijven. Supportnotes Autoflex Betreft versies: 4.6 / 4.

Autofl x. Opzetten administratie in Accountview. Software voor Autobedrijven. Supportnotes Autoflex Betreft versies: 4.6 / 4. Supportnotes Autoflex Betreft versies: 4.6 / 4.7 Datum: 12/10/01 Opzetten administratie in Accountview. Deze supportnote is bedoeld voor bedrijven die overstappen naar Autoflex in combinatie met AccountView.

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex Onderwerpen: 1. Starten nieuw boekjaar in Autoflex 2. Aanmaken nieuwe administratie in AccountView 3. Autoflex en AccountView Dos 4. Autoflex en AccountView Windows 5. Factuur corrigeren uit een vorig

Nadere informatie

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 1 Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 Het wijzigen van het hoge Btw-tarief per 01-10-2012 1 UNIT4 heeft voor UNIT4 Multivers een speciale wizard ontwikkeld voor

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21%

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Op 1 oktober 2012 wordt het algemene BTW-tarief verhoogd van 19 naar 21%. Dit heeft gevolgen voor uw administratie. In deze Support

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

Werkzaamheden jaarafsluiting

Werkzaamheden jaarafsluiting Werkzaamheden jaarafsluiting Voorbereiding (december) Indien in het systeem de administratie wordt bijgehouden van meerdere bedrijven, dan dienen de volgende handelingen per bedrijf herhaald te worden.

Nadere informatie

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex Onderwerpen: 1. Starten nieuw boekjaar in Autoflex 2. Aanmaken nieuwe administratie in Accountview 3. Autoflex en AccountView Dos 4. Autoflex en AccountView Windows 5. Factuur corrigeren uit een vorig

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*)

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*) Procedure jaarafsluiting Multivers for Windows(*) (*) De naam Multivers for Windows is vanaf versie 7.0 veranderd in Unit 4 Multivers. Voor deze nieuwe versie is een apart document, betreffende de jaarafsluiting

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking Visma.net

Eindejaarsverwerking Visma.net Eindejaarsverwerking Visma.net 2016-2017 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u in dit document de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap.

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

Jaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8

Jaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8 Jaarafsluiting Handleiding Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0 Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Jaarafsluiting concept... 4 1.1 Resultaat

Nadere informatie

Accountants aan de slag met Financial Overview

Accountants aan de slag met Financial Overview Accountants aan de slag met Financial Overview Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

Cursus Efficiënt werken met AccountView Versie 1.0

Cursus Efficiënt werken met AccountView Versie 1.0 Cursus Efficiënt werken met AccountView Versie 1.0 Account Software B.V. Newtonstraat 30 Veenendaal Postbus 1091 3900 BB Veenendaal telefoon 0318-554680 office@accountsoftware.nl www.accountsoftware.nl

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.4(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.4, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Infomobiel & Infoboek

Infomobiel & Infoboek Infomobiel & Infoboek Instructie invoeren beginbalans Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 Inbrengen beginsituatie

Nadere informatie

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Inhoudsopgave I n l e i d i n g... 3 W a t h o u d e n d e a a n p a s s i n g e n i n?... 4 A a n p a s s i n g e n u i t v o e r e n i n I s a h

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

Update-procedure AccountView Team en Business

Update-procedure AccountView Team en Business Update-procedure AccountView Team en Business VERSIE 8 NAAR VERSIE 9 De update-procedure van AccountView bestaat uit vijf checklists. Deze checklists helpen u de verschillende stappen in de juiste volgorde

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor projecten administratie voor kleine installatiebedrijven. Inleiding Het systeem Pro-Project is een financieel systeem dat vooral is ingericht voor kleine Installatiebedrijven

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN WIJZIGING VANAF VERSIE 10.1.1182.796 (10.1.1 HF3) DOCUMENT VERSIE DATUM 26 juni 2013 AUTEUR Tamarah Carolus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. OHW projecten: actuele stand

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking AccountView Windows versie 9.x Consolit C4 modules

Eindejaarsverwerking AccountView Windows versie 9.x Consolit C4 modules Eindejaarsverwerking 2016-2017 AccountView Windows versie 9.x Consolit C4 modules Pagina 2 / 15 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u hier de volledige

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers 8.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 8.1, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting. Deze

Nadere informatie

Laatste Revisiedatum: 24-12-2014 Onderwerp: Eindejaarsverwerking Consolit C4 modules (AccountView versie 9x) 2014-2015

Laatste Revisiedatum: 24-12-2014 Onderwerp: Eindejaarsverwerking Consolit C4 modules (AccountView versie 9x) 2014-2015 Pagina 1 van 11 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u hier de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap. Bij sommige stappen staan belangrijke

Nadere informatie

Eindejaarsessie uitvoeren

Eindejaarsessie uitvoeren Afsluiten administratie/boekjaar Eindejaarsessie uitvoeren Met het onderdeel Eindejaarsessie kunt u het huidige boekjaar afsluiten en een nieuw boekjaar openen. In deze instructie staat beschreven hoe

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar ADVOCATENDESKSUPPORT is onderdeel van WebPlus Hosting info@webplushosting.nl www.advocatendesksupport.nl 2 LegalEagle Boekhouding - Nieuw Boekjaar Voorwoord In Legal

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking eaccounting

Eindejaarsverwerking eaccounting Eindejaarsverwerking eaccounting 2016-2017 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u in dit document de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap.

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

8 Projecten. 8.1 Winstneming op Projecten

8 Projecten. 8.1 Winstneming op Projecten 8 Projecten 8.1 Winstneming op Projecten Door een wetswijziging geldt sinds 1 januari 2007 bij de waardering van onderhanden werk en opdrachten het volgende: U activeert voortaan ook het zogenoemde constante

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter INHOUD 1 Wat doet de UNIT4 Multivers Btw-Converter?... 1 1.1 Werkwijze van de invoering... 1 1.1.1 Controles

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers CB Unit 4 Multivers CB is een product van: Unit 4 Agresso Software Telefoon 0184 444444 B.V. Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184

Nadere informatie

Handleiding. Consolidatie van administraties. Copyright Asperion

Handleiding. Consolidatie van administraties. Copyright Asperion Handleiding Consolidatie van administraties Copyright Asperion Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

(C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE

(C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE (C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE 1 (C) Newmerce.nl INBRENGEN BEGINSITUATIE Debiteuren Crediteuren Voorraad auto s en onderdelen Beginbalans op grootboekniveau Kas, Bank en

Nadere informatie

Opzetten van een administratie

Opzetten van een administratie Van start met uw eigen administratie Gefeliciteerd met uw keuze voor Minox. Met dit informatieblad helpen wij u met het snel en goed inrichten van uw administratie. Heeft u een accountant, die al met Minox

Nadere informatie

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie.

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. Welkom bij de migratie wizard De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. De migratie bestaat uit een aantal

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Boekhouding > Beginbalans

Boekhouding > Beginbalans Boekhouding > Beginbalans U kunt ook zonder beginbalans aan het werk met Offective, de beginbalans kan ook later worden ingebracht met een datum (binnen het boekjaar) in het verleden. De ingeboekte beginbalans

Nadere informatie

ABC E BUSINESS / Jaarafsluiting maken

ABC E BUSINESS / Jaarafsluiting maken Vooraf Aan het einde van het boekjaar moeten een aantal handelingen uitgevoerd worden zodat het jaar afgesloten kan worden. Als eerste zorg je ervoor dat alles behorende tot het af te sluiten boekjaar

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Aanmaken administratie 9 januari 2015 versie 9.1 en hoger

Aanmaken administratie 9 januari 2015 versie 9.1 en hoger Aanmaken administratie Welkom bij eserviceware! Deze handleiding leidt u door de eerste, essentiële stappen in AccountView: het aanmaken van een administratie. 1. Inloggen in AccountView in de cloud Allereerst

Nadere informatie

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn:

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn: Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl.

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. Handleiding Voorraad 1 Voorraadmodule In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. 1.1 Voorraadadministratie U kunt in e-boekhouden.nl op eenvoudige wijze een voorraadadministratie

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting.

Procedure Jaarafsluiting. Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus

Nadere informatie

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen 1/10 Nieuw Nieuwe uitstraling In SnelStart Classic heeft een frisse wind gewaaid. In versie 10 zijn alle iconen vervangen door nieuwe. In het nieuwe welkomstscherm kunt u eenvoudig een nieuwe administratie

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.0e

Nieuw in AccountView versie 9.0e Nieuw in AccountView versie 9.0e Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

JAAROVERGANG KLEOS

JAAROVERGANG KLEOS JAAROVERGANG KLEOS 2014-2015 Inleiding In deze beschrijving wordt uitgelegd hoe u in KLEOS de jaarovergang dient uit te voeren. De volgende aspecten komen achtereenvolgens aan de orde: 1. Afsluiting van

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Voorraad V1 Handleiding en inleiding tot de voorraadadministratie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Voorraad V1 Handleiding en inleiding tot de voorraadadministratie gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Voorraad V1 Handleiding en inleiding tot de voorraadadministratie Versie 1.11 22 oktober 2007 2 Handleiding module PSU Voorraad 22 oktober

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie