Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows"

Transcriptie

1 pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere: Het opstellen van de eind- en beginbalans Het boeken van transitorische posten De BTW-afhandeling Omdat een financiële administratie doorgaans niet op korte termijn kan worden afgesloten, wordt er enige tijd in twee boekjaren gewerkt. De "eindejaarsprocedure" heeft bij E-Account betrekking op een aantal stappen die achtereenvolgens genomen kunnen of moeten worden. Om een jaarovergang in Exact voor Windows goedt te laten verlopen dient u de volgende stappen te doorlopen: 1. Het maken van een backup [Bestand -Backup maken\teruglezen] 2. Het verwerken van alle boekingen [Menu -Financieel -Verwerken - Boekingen Verwerken] 3. Consistentie-check uitvoeren [Menu -Financieel -Grootboek - Controles - Consistentiecontrole] 4. Nieuw boekjaar openen [Menu - Financieel - Verwerken - Periodebeheer -Nieuw boekjaar openen] 5. Aanmaken periode-datumtabel [Menu - Administratie inrichten -Algemeen - Periode-datumtabel] 6. Standaard boekjaar aanpassen 7. Correcties 8. Verdichten & verwijderen boekjaren 9. Aanpassen grootboeknummers 1. Het maken van een backup [Bestand -Backup maken\teruglezen] Voordat u een nieuw boekjaar opent, dient u altijd een backup te maken. U kunt, als er tijdens het openen van een nieuw boekjaar of bij het printen van de openingsbalans iets fout gaat, altijd terugvallen op de gemaakte backup om de jaarovergang nogmaals uit te voeren. 2. Het verwerken van alle boekingen [Menu - Financieel - Verwerken - Boekingen verwerken] Voor u een jaarovergang uitvoert, moet u alle boekingen van het gehele boekjaar verwerken. 3. Consistentie controle uitvoeren [Menu - Financieel - Grootboek - Controles - Consistentiecontrole] Met deze functie controleert u de consistentie van uw bestanden. De bedragen van de openstaande posten worden vergeleken met de bedragen op de grootboekrekeningen en op de balans. Normaal gesproken zijn uw bestanden consistent. Door een computer- of stroomstoring kan het echter voorkomen dat bestanden verloren gaan of verminkt raken. Deze situatie zou zich voor kunnen doen tijdens het verwerken van de boekingen. U dient om die reden altijd voor verwerken een backup te maken van uw bestanden. Tijdens het verwerken van boekingen wordt een aantal bestanden geopend, bijgewerkt en weggeschreven.! Indien u een inconsistentie constateert (er staan * achter de bedragen), dient u contact op te nemen met de Afdeling Support van Exact. Telefoonnummer: optie Nieuw boekjaar openen [Menu - Financieel - Verwerken -

2 pagina 2 van 6 Periodebeheer - Nieuw boekjaar openen] Met deze functie kunt u een nieuw boekjaar openen. Er wordt dan voor het nieuwe jaar een beginbalans aangemaakt, waarbij het resultaat van het standaard boekjaar wordt geboekt op rekening, gekoppeld bij 'winst lopend jaar' [Menu -Administratie inrichten -Financieel -Grootboek - Grootboekkoppelingen]. Wanneer u kiest voor 'nieuw boekjaar openen', krijgt u eerst de vraag of u een backup heeft gemaakt. U mag hier alleen voor 'ja' kiezen als u ook daadwerkelijk een backup heeft gemaakt. Na uw bevestiging van het openen van een nieuw boekjaar dienen de volgende gegevens te worden ingevuld: 1. Resultatenrekening: dit veld wordt automatisch gevuld als u het nummer van de grootboekrekening Winst lopend jaar [Menu - Administratie inrichten -Financieel -Grootboek - Grootboekkoppelingen] heeft ingegeven. 2. Begindatum van het nieuwe boekjaar: op dit veld moet de datum worden ingevoerd waarop het nieuwe boekjaar begint. Als suggestie wordt 1 januari van het volgende boekjaar getoond. 3. Verslag beginbalans: vink dit aan als u de openingsbalans van het geopende jaar wilt afdrukken. Nadat u het boekjaar aangemaakt heeft, wordt het 'hoogste boekjaar' met 1 jaar verhoogd [Menu - Administratie inrichten - Financieel - Instellingen - Algemeen - Tabblad Algemeen]. 5. Aanmaken periode-datumtabel [Menu -Administratie inrichten - Algemeen - Periode-datumtabel] Voordat u gaat boeken in het nieuwe jaar dient u in dit pad eerst aan te geven hoe uw periodes zijn opgebouwd. Hier vult u de begindatum en de einddatum van de periodes in. 6. Standaard boekjaar aanpassen Als er een boekjaar is geopend dat hoger is dan het standaard boekjaar kunt u via het onderdeel Instellingen E- Account [menu administratie inrichten, financieel, instellingen, algemeen] het standaard boekjaar eenvoudig aanpassen door een boekjaar in te geven, dat ligt tussen het hoogste en laagste boekjaar. Bij de meeste pakketten van Exact die kunnen worden gekoppeld aan E-Account (zoals bijvoorbeeld E-Faktuur) wordt het boekjaar al vastgelegd bij de invoer in die pakketten of bij het journaliseren naar E-Account. Het gewenste boekjaar moet dus zijn geopend. Het tijdstip van het veranderen van het standaard boekjaar Optimaal voor het wijzigen van het standaard boekjaar is het moment dat meer boekingen betrekking hebben op het nieuwe boekjaar dan op het aflopende boekjaar. In de praktijk betekent dit dat deze datum afhangt van de mate waarin de boekhouding bij is. Stel dat uw accountant u in bijvoorbeeld februari adviseert nog een aantal correctieboekingen in te voeren voor 2012, terwijl u het standaard boekjaar al op 2013 heeft gezet. Het kan dan handig zijn het standaard boekjaar weer even terug te zetten naar Denk er wel aan dat journaalposten uit E-Voorraad in het standaard boekjaar terecht KUNNEN komen. 7. Correctieboekingen Gedurende de periode van het afsluiten van het boekjaar kan het noodzakelijk blijken om correctieboekingen te maken. In voorafgaande perioden kan er bijvoorbeeld op verkeerde rekeningen geboekt zijn, of de bedragen die geboekt zijn blijken niet correct. Indien de bedragen die geboekt zijn onjuist waren, kan in het oorspronkelijke dagboek een correctie-boeking gemaakt worden. Het inkoopboek, het verkoopboek of het memoriaal kan daarbij gekozen worden voor het al of niet storneren van de correctieboeking. Het voordeel van storneren is dat het correctiebedrag in mindering wordt gebracht op dezelfde grootboekkaartzijde. De correctie leidt dan niet tot een ongewenste ophoging van de totaaltellingen van de grootboekkaart. Bij het inkoopboek en verkoopboek zult u hiervoor het veld storneren op ja moeten zetten. Wel of niet storneren?

3 pagina 3 van 6 Ook bij storneren moet de boeking negatief worden ingevoerd. Storneren is alleen mogelijk indien bij Instellingen E- Account [menu administratie inrichten, financieel, instellingen, algemeen] het veld Stornoboekingen aangevinkt is. Transistorische posten Van een transitorische post is sprake indien een journaalpost over twee boekjaren heen loopt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vooruitbetaalde bedragen die nog geen kosten zijn, of reeds ontvangen bedragen die nog geen opbrengst zijn. Er kan sprake zijn van: vooruitbetaalde bedragen vooruitontvangen bedragen nog te betalen bedragen nog te ontvangen bedragen Voor deze posten kunt u naar keuze één of meerdere grootboekrekeningen aanleggen. Zo zou u bijvoorbeeld vooruitbetaalde bedragen rekeningnummer 1900 kunnen geven en nog te betalen bedragen rekeningnummer 1910, etc. Het boeken van transistrorische posten Het boeken van transitorische posten is functioneel gezien eenvoudig. U hoeft er geen apart dagboek voor te gebruiken. Voor het boeken van vooruitbetaalde bedragen kiest u bijvoorbeeld eerst 2012, periode 12. Vervolgens selecteert u het gebruikelijke dagboek (bijvoorbeeld het inkoopboek). In plaats van kosten, boekt u daar op de gewenste transitorrekening. Vervolgens kiest u voor boekjaar 3, periode 1 en vervolgens het memoriaal. Daarin boekt u dan de kosten debet en de transitorrekening credit. De journaalposten zien er dan als volgt uit: 2012 (12), Inkoopboek: Transitorrekening 100,00 BTW Inkopen 17,50 aan Crediteuren 117, (0), Memoriaal: Transitorrekening 100,00 BTW Inkopen 17,50 aan Crediteuren 117, (1), Memoriaal: Kosten 100,00 aan Transitorrekening 100,00 De journaalpost in periode 0 wordt automatisch door het pakket aangemaakt om de beginbalans te corrigeren die automatisch door het pakket is gegenereerd bij het openen van boekjaar Afsluiten boekperioden In Exact voor Windows is het mogelijk het boeken in bepaalde perioden en dagboeken te blokkeren. Het blokkeren van een boekperiode in een dagboek kan met de functie sluiten/heropenen perioden [financieel, verwerken, periodebeheer, perioden afsluiten/heropenen].

4 pagina 4 van 6 Indien voor een administratieve periode alle boekingen en verwerkingen op juistheid zijn gecontroleerd kan deze boekperiode als afgesloten worden beschouwd. Het is dan mogelijk om de periode te blokkeren voor het invoeren van nieuwe boekingen. Dit voorkomt dat er per ongeluk in een reeds gecontroleerde periode wordt geboekt. Gaat u een periode afsluiten en geeft u aan dat u voor die periode alle dagboeken wilt afsluiten, dan zal het pakket de dagboeken waarin nog boekingen aanwezig zijn, niet meenemen in de afsluiting. Het blijft dan mogelijk om in dit dagboek te boeken. Moet u, om wat voor reden dan ook, toch nog boekingen in een afgesloten periode invoeren, kan de boekperiode heropend worden. Het heropenen van periodes kan eveneens met de functie sluiten/heropenen perioden. 8. Verdichten Verdichten is alleen verplicht als u een boekjaar wilt verwijderen. De consequentie van verdichten, en tevens belangrijk nadeel, is dat detailinformatie van historische mutaties uit het systeem verdwijnt. Per periode worden namelijk de afzonderlijke mutaties gesommeerd en per periode als één saldobedrag weggeschreven. Als u gaat verdichten worden tevens de kaarten vóór verdichten afgedrukt. U heeft de volledige informatie dan nog op papier. Het is verstandig vóór het verdichten een backup te maken. Nadelen verdichten Als een openstaande post gecreëerd is in 2006 en betaald in 2007 en u verdicht alleen 2006 dan wordt deze post niet verdicht en kan het boekjaar niet verwijderd worden. In dit geval dient u boekjaar 2007 ook verdichten en dat is vaak niet mogelijk of wenselijk. Als uw boekstuknummers niet uniek zijn gaat het ook verdichten niet goed. Een boekstuknummer moet uniek zijn om te kunnen verdichten. Bijvoorbeeld boekstuknr 1 in 2006 en boekstuknr 1 in 2007 zijn geboekt, deze laatste staat nog open, dan is het niet mogelijk om de post van 2006 te verdichten. Exact Globe (2000) en verdichten Indien er verdicht is, en het boekjaar is niet verwijderd, dan kunnen wij de conversie van mutaties naar Exact Globe 2000 en Exact Globe niet ondersteunen. Bij het verdichten gaat er namelijk detailinformatie verloren, waardoor er na de conversie heel veel openstaande posten uit voorgaande boekjaren weer kunnen openstaan. Het belangrijkste bij de conversie is de datum die bij de mutatie meegegeven wordt. Bij het verdichten krijgen meerdere mutaties de datum van het moment dat de verdichting uitgevoerd is. In Exact voor Dos en Exact voor Windows gaat het pakket uit van de periode/boekjaar en dan klopte het overzicht per periode. Echter in Exact Globe (2000) gaat men uit van de datum en dan komen deze verdichte mutaties niet juist op de balans naar voren. Voordelen verdichten Bij het verdichten wordt één post per debiteur per periode aangemaakt, als u een debiteur dus 1x per periode faktureert dan levert het geen voordeel op. Faktureert u meerdere keren per periode dan levert het ruimte op. In het verleden was het zo dat de capaciteit van de harde schijven beperkt was en dat er snel een gebrek aan ruimte was, echter tegenwoordig zijn de harde schijven vaak zo groot en de administraties in dos/windows zo klein dat dit niet echt meer noodzakelijk is.

5 pagina 5 van 6 Het verdichten van mutaties vindt u bij [menu financieel, verwerken, bestandsbeheer, mutaties verdichten]. Hieronder staan de keuzes voor het afzonderlijk verdichten van: debiteurenmutaties crediteurenmutaties grootboekmutaties activamutaties BTW-historie voor BTW-aangifte voor CBS-aangifte De omschrijving die aan verdichte mutaties wordt gegeven is: "verdichte mutatie periode X". Indien BTW-aangiften worden verdicht zijn eventuele ICT-listings en BTW-aangiften niet meer, of slechts ten dele reproduceerbaar. Indien CBS-aangiften worden verdicht, zijn deze eveneens niet meer, of slechts voor een deel reproduceerbaar. De mutaties van een debiteur of een crediteur kunnen niet worden verdicht zo lang er nog openstaande posten zijn in het betreffende boekjaar. Zijn er nog niet verdichte mutaties dan kan een boekjaar niet worden verwijderd. Wilt u dus een boekjaar verwijderen (wat lang niet altijd gewenst is), dan zult u eerst de openstaande posten van dat boekjaar moeten afboeken. Het verdichten van mutaties vormt geen voorwaarde voor het openen van een nieuw boekjaar. Er kan per periode gekozen worden voor het verdichten van mutaties. Hierbij kan afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar gekozen worden voor het verdichten van of grootboekmutaties, of debiteurenmutaties, of crediteurenmutaties of de BTWaangifte gegevens. Bij het verdichten van grootboekmutaties worden de verschillende mutaties per grootboekrekening, per periode gesaldeerd. De afzonderlijke mutaties worden dus samengevoegd tot één mutatie per periode. Hierna zullen de oorspronkelijke mutaties worden verwijderd uit het bestand. Het verdichten van debiteuren en crediteuren mutaties saldeert alleen de volledig afgehandelde openstaande posten binnen het selectietraject wat u heeft opgegeven per debiteur of crediteur, per boekjaar, periode en valutacode. Verdichten van openstaande posten Wanneer u bijvoorbeeld de debiteurenmutaties wil verdichten kan het zijn dat er nog openstaande posten binnen het traject aanwezig zijn. Deze posten kunnen het beste in het laagst mogelijke boekjaar worden afgeboekt. Een betaling in 2007 op een openstaande post van 2006 betekent dus dat de debiteurenmutaties tot en met de betaling in 2007 moeten worden verdicht, anders wordt deze mutatie niet verdicht. Het kan voorkomen dat posten niet verdicht kan worden omdat onder hetzelfde boekstuknummer bij dezelfde crediteur/debiteur nog een post openstaat. Oplossing is om de betreffende post af te boeken, te verdichten en daarna weer op te boeken. Om te voorkomen dat twee keer op hetzelfde boekstuknummer wordt geboekt, is het verstandig om het boekstuknummer te laten voorafgaan door het boekjaar, bijvoorbeeld

6 pagina 6 van 6 Verwijderen boekjaar [Menu -Financieel -Verwerken -Bestandsbeheer -Gegevens verwijderen -Boekjaren verwijderen] Voordat u het boekjaar verwijdert [Menu - Financieel - Verwerken - Bestandsbeheer - Gegevens verwijderen - Boekjaren verwijderen] dient u nogmaals een backup [Bestand - Backup maken\teruglezen] te maken. Het verwijderen heeft betrekking op 2 soorten bestanden: mutatiebestanden (verwerkte boekingen) en balansbestanden. U kunt er voor kiezen alleen de mutatiesbestanden te verwijderen, zodat u in ieder geval altijd de balansen [Menu -Administratie inrichten - Financieel - Grootboek - Balansen] uit de betreffende boekjaren kunt bekijken. Nadat u het boekjaar verwijderd heeft, wordt het 'laagste boekjaar' met 1 jaar verhoogd [Menu - Administratie inrichten - Financieel - Instellingen - Algemeen - Tabblad Algemeen] 9. Aanpassen nummers Na het openen van een nieuw boekjaar wilt u een aantal nummers aanpassen. Hoe gaat dat precies en waar kan ik dat doen? Het is afhankelijk van de modules waarover u beschikt. Hieronder staat een opsomming van nummers die gecontroleerd dienen te worden. Boekstuknummers: De boekstuknummers die in E-Account gebruikt worden, kunt u aanpassen bij onderhoud dagboeken. Kies daartoe [Administratie inrichten, Financieel, Dagboeken] en selecteer het betreffende dagboek. Kies wijzigen en daarna het tabblad 'Nummer.' Door het juiste boekjaar te selecteren en op wijzigen te drukken kunt u het nummer veranderen. Geef [Enter] en [Bewaren] om af te sluiten. Faktuurnummers: Controleer eerst in menu [Administratie inrichten, Logistiek, Instellingen, Faktuur] of de instelling 'Faktuurcode/Verkoopboekkoppeling' aan of uit staat. Aan: Als u de bovenstaande stap voor boekstuknummers heeft doorlopen, hoeft u voor het faktuurnummer niets te wijzigen. Middels deze instelling worden de faktuurnummers immers vanuit het verkoopdagboek gegenereerd. Let op: het boekjaar wordt in dit geval bepaald door het boekjaar dat gedefinieerd is bij de faktuurcode. Zie menu [Administratie Inrichten, Logistiek, Verkoopgegevens, Faktuurcodes]. Uit: In hetzelfde scherm ziet u onderin verschillende nummers. Eén daarvan betreft het faktuurnummer. Dit kunt u hier wijzigen. Sluit af met Bewaren. Ordernummer / Pakbonnummer: Deze nummer kunt u aanpassen via [Administratie Inrichten, Logistiek, Instellingen, Order, Algemeen]. Kies voor het tabblad 'Nummer' en wijzig de nummers. Kies daarna voor Bewaren. Bestelnummer / Goederenmutatienummer / Inkoopfaktuurnummer / Uitleennummer: Deze nummers kunt u aanpassen via [Administratie Inrichten, Logistiek, Instellingen, Voorraad, Algemeen]. Kies voor het tabblad 'Algemeen' en wijzig de nummers. Kies daarna voor Bewaren. Offertes: Het eerstvolgende offertenummer kunt u wijzigen in [Administratie Inrichten, Verkoop, Instellingen, Offertes]. Kies voor het tabblad 'Algemeen'. Faktuurnummer in Time & Billing: Dit nummer kunt u aanpassen in menu [Adminstratie Inrichten, Time & Billing, Instellingen]. Kies nu voor het Tabblad 'Overige'.

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding. Consolidatie van administraties. Copyright Asperion

Handleiding. Consolidatie van administraties. Copyright Asperion Handleiding Consolidatie van administraties Copyright Asperion Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 v Inhoud Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 2 Bedrijfsfilosofie 5 2.1 Inleiding 5 2.1 Organisatie 5 2.1.1 Organisatieplan 5 2.2 Marktonderzoek

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact#

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Hieronder vindt u informatie hoe u de gegevens van mijnwinkel.nl binnen Exact kunt verwerken. Daarnaast treft u ook nog enkele aandachtspunten aan die van

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Eindejaarsessie uitvoeren

Eindejaarsessie uitvoeren Afsluiten administratie/boekjaar Eindejaarsessie uitvoeren Met het onderdeel Eindejaarsessie kunt u het huidige boekjaar afsluiten en een nieuw boekjaar openen. In deze instructie staat beschreven hoe

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

ABC E BUSINESS / Jaarafsluiting maken

ABC E BUSINESS / Jaarafsluiting maken Vooraf Aan het einde van het boekjaar moeten een aantal handelingen uitgevoerd worden zodat het jaar afgesloten kan worden. Als eerste zorg je ervoor dat alles behorende tot het af te sluiten boekjaar

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Jaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8

Jaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8 Jaarafsluiting Handleiding Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0 Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Jaarafsluiting concept... 4 1.1 Resultaat

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen Eindejaarsverwerking betekent in AccountView 'een nieuw boekjaar automatisch aanmaken'. Uw verlies- en winstrekeningen komen in het nieuwe boekjaar op nul te staan. Verder houdt u alle benodigde gegevens

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.4(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.4, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar AccountView Windows conversie-procedure Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar Belangrijk Inleiding De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

JAAROVERGANG KLEOS

JAAROVERGANG KLEOS JAAROVERGANG KLEOS 2014-2015 Inleiding In deze beschrijving wordt uitgelegd hoe u in KLEOS de jaarovergang dient uit te voeren. De volgende aspecten komen achtereenvolgens aan de orde: 1. Afsluiting van

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers 8.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 8.1, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting. Deze

Nadere informatie

Module Jaarafsluiting

Module Jaarafsluiting Module Jaarafsluiting Penningmeesters OnLine (POL) Augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Periodeafsluiting... 2 1.1 Open en sluiten van perioden... 3 2 Jaarafsluiting... 4 2.1 Concept jaarafsluiting... 5 2.2 Definitieve

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen ACCOUNTVIEW VOORBEREIDING & JAAROVERGANG 2011-2012 In dit document wordt de procedure jaarovergang Accountview kort en krachtig beschreven. Zodat u eenvoudig uw boekjaar 2012 op tijd kunt openen nog voordat

Nadere informatie

Opzetten van een administratie

Opzetten van een administratie Van start met uw eigen administratie Gefeliciteerd met uw keuze voor Minox. Met dit informatieblad helpen wij u met het snel en goed inrichten van uw administratie. Heeft u een accountant, die al met Minox

Nadere informatie

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar ADVOCATENDESKSUPPORT is onderdeel van WebPlus Hosting info@webplushosting.nl www.advocatendesksupport.nl 2 LegalEagle Boekhouding - Nieuw Boekjaar Voorwoord In Legal

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Administratie Instellingen configureren

Administratie Instellingen configureren Administratie Instellingen configureren Januari 2012 2012 Copyright Asperion INHOUD 1 Begin van een nieuwe administratie... 4 2 Configureren standaardinstellingen... 7 2.1 Algemene administratie instellingen...

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

EasyAdmin Versie 0.1

EasyAdmin Versie 0.1 EasyAdmin Versie 0.1 Boekhouden in Excel Handleiding 08 juli 2007 Inhoudsopgave : 1. Inleiding... 3 2. Installatie & Opstarten... 4 3. De Admininstratie... 5 4. Deel I: Registreren van de financiële feiten...

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

Jaarafsluiting Lucas@win 1

Jaarafsluiting Lucas@win 1 Jaarafsluiting Lucas@win 1 Voorwoord : Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn. Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting

Nadere informatie

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie.

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. Welkom bij de migratie wizard De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. De migratie bestaat uit een aantal

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen Inleiding Wanneer binnen uw organisatie alle ontvangen facturen eerst ter controle naar de betrokken afdelingen gaan, kan het wenselijk zijn dat zij eerst worden geregistreerd, voordat zij daadwerkelijk

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Hoofdproces: 120 Boekhouding

Hoofdproces: 120 Boekhouding Hoofdproces: 120 Boekhouding Onderdeel: 120.010 Algemeen Handleiding: 120.010.020 Maand en jaarafsluitingen Programmaversie: HSP 3.32 4 november 2014 1 Doel Het definitief afsluiten van periodes in de

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

VeKosoft_Gebruikers_Handleiding

VeKosoft_Gebruikers_Handleiding VeKosoft_Gebruikers_Handleiding VeKoSoft Boekhoud Software 1. VeKoSoft Administratie Rekeningschema / Rekeningnummers Het Rekeningschema bevat de besturingsgegevens van de VeKoSoft Administratie. M.b.v.

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie Eindejaarsverwerking Binnenkort staat u op het punt (mogelijk voor de eerste keer) een nieuw boekjaar in AccountView aan te maken. Hiervoor willen wij u een aantal aandachtspunten meegeven. Zie ook op

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

Valutakoerswijzigingen

Valutakoerswijzigingen CASH biedt de mogelijkheid om de koers van valuta te wijzigen. Dit document beschrijft de juiste en een geadviseerde werkwijze zodat de verwerking van valutakoerswijzigingen correct verloopt. Onderhoud

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1 Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1 Bij het ingaan van een nieuw verenigingsjaar zijn er een aantal instellingen welke u dient na te lopen. Deze handleiding bestaat uit 10 stappen. Deze

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Unit4 Multivers vanaf 10.8.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit4 Multivers versie 10.8.0. Deze versie (of hoger) is sinds 1 oktober 2015

Nadere informatie

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield conversie Mogelijkheden en stappenplan versie 2.3 Mei 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield Conversie versie 2.3 Mei 2011 p1/6 Introductie Twinfield

Nadere informatie

6 Wijzigingen in de Info-programma's

6 Wijzigingen in de Info-programma's 6 Wijzigingen in de Info-programma's 6.1 Info Balans Er is een nieuw info-programma (menu: 'Info Balans') beschikbaar waarmee u direct de balansen op het scherm kunt tonen. Het betreft de: Kolommenbalans;

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl.

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. Handleiding Voorraad 1 Voorraadmodule In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. 1.1 Voorraadadministratie U kunt in e-boekhouden.nl op eenvoudige wijze een voorraadadministratie

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Financiële administratie Bank- en kasboekingen Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter INHOUD 1 Wat doet de UNIT4 Multivers Btw-Converter?... 1 1.1 Werkwijze van de invoering... 1 1.1.1 Controles

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting.

Procedure Jaarafsluiting. Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact

Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact Laatste wijzigingen: 17-09-2006 Pagina 2 van 23 Nationaal Golfpakket Instellingen Exact D Inhoudsopgave F Inleiding... 5 Werkzaamheden Nationaal Golfpakket... 7

Nadere informatie

Financiele administratie in Easy-work

Financiele administratie in Easy-work Financiele administratie in Easy-work Grootboekrekeningen Allereerst is er een grootboekschema nodig. Mocht u niet beschikken over een grootboekschema, raadpleeg dan uw accountant. Hij/zij kan u daarvan

Nadere informatie

Voorkom dubbel werk en reduceer de kans op fouten

Voorkom dubbel werk en reduceer de kans op fouten Choose a building block. Author Mark Harmsma Product Marketing Twinfield Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands Twinfield Concept boekingen meenemen in de btw-aangifte Voorkom dubbel werk en reduceer

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3.

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3. Aan de gebruikers van MicroStar Programmatuur, In deze brochure geven wij u een verkorte uitleg van het MicroStar Windows pakket. Om uw MicroStar Windows pakket snel onder de knie te krijgen adviseren

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking eaccounting

Eindejaarsverwerking eaccounting Eindejaarsverwerking eaccounting 2016-2017 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u in dit document de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap.

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie