Legal Eagle. Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Legal Eagle. Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages"

Transcriptie

1 Legal Eagle Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages

2 pagina 2 van 52 Inhoudsopgave 1 Rapportage overzicht Een rapport openen Zaakhistorie Rapportages: categorie Zaken Ingenomen zaken per advocaat Zaken per (recht)soort Zaken per advocaat Zaken van cliënt Ontbrekende cliëntgegevens Zaken van Relatie Rapportages: categorie Uren Uren > Uren Uren per zaak details Uren per fee-earner details Uren per betaaltype Uren per actie Uren van zaak Recofa Uren per cliënt. (bevat ook verschotten) Rapportages: categorie Relaties Omzet per cliënt Relaties per soort Historie per cliënt Open saldo per cliënt Saldo derdengeld Zaken per cliënt Toevoegingen per cliënt Ontbrekende cliëntgegevens Rapportages: categorie Financieel Omzet per rubriek, naar factuurdatum of naar schrijfdatum Onderhanden werk Dergengeld per zaak Te declareren voorstel Betaaloverzicht BTW aangifte Open saldi afgelegde dossiers Openstaande posten Voorschot saldi

3 pagina 3 van 52 7 Rapportages: categorie Boekhouding V&W Balans BTW Audit Grootboek Grootboekschema Grootboekkaart(en) Journaal Dagboeken Bladzijden Vergelijkende cijfers Automatische betalingen Aangemaakte betalingen Nog aan te maken betalingen Crediteurboekingen Een rapport exporteren Ontwikkel een 'vrij' rapport Aandachtspunten Een nieuw rapport opbouwen Klembord

4 pagina 4 van 52 1 Rapportage overzicht. In het menu Rapporten ziet u dat de standaard rapporten per categorie gegroepeerd zijn. In de volgende diagram leest u welke rapporten u o.a. per categorie kunt vinden. Zaken Uren Relaties Financieel Zaakhistorie Totaal aantal uren Openstaand saldo per client Omzet per rubriek Zaken per soort Uren per zaak (details) Relaties per soort dossier Onder handen werk Ingenomen zaken Uren per fee-earner Saldo Derdengeld Derdengeld per dossier Per advoaat - per status - per fase - openstaand saldo Uren per client Zaken per client Te declareren voorstel Zaken van cliënt Per actie Omzet per client Betaaloverzicht Zaken van relatie Uren per betaaltype Historie per client BTW ontbrekende cliëntgegevens Uren van zaak Toevoegingen per client Open saldi Recofa ontbrekende cliëntgegevens Openstaande posten Voorschotten saldi Wanneer u de boekhoudmodule van Legal Eagle heeft aangeschaft dan heeft u in het menu Rapporten een extra categorie, t.w. Boekhouding. In deze rubriek vindt u diverse standaard boekhoudkundige rapporten. Wij verwijzen u naar het hoofdstuk 8 waarin alle boekhoudkundige rapporten beschreven staan.

5 pagina 5 van 52 2 Een rapport openen. Om een rapport te openen, dient u eerst in een formulier de variabelen (parameters) in te vullen. Deze variabelen zijn afhankelijk van het type rapport dat u opent. Wij beschrijven hieronder de werkwijze om het rapport Zaakhistorie (categorie Zaken) te openen. Werkwijze, het rapport Zaakhistorie openen: 1. Klik in het menu Rapporten op de categorie [Zaken] en klik op het rapport [Zaakhistorie]. 2. Het volgende venster verschijnt: 3. In het venster dat verschijnt dient u uw variabelen op te geven. a. Dossier: Kies een dossiernummer, zoek deze eventueel in de keuzelijst of typ het dossiernummer in. b. Selectie: Welke historie wenst u te zien, alleen de Uren of Verschotten of beide? Plaats het keuzerondje bij uw keuze. c. Titel: U mag uw eigen titel boven het rapport ingeven. d. Subtitel: Indien u een subtitel onder de titel wenst, geef deze in het tekstvak op. Vaak is het praktisch om uw variabelen in de subtitel op te geven zodat u kunt zien over welke periode/fee-earners, etc. het rapport informatie toont.

6 pagina 6 van Klik op de knop [Voorbeeld]. Het volgende venster verschijnt. 2.1 Zaakhistorie. In de vorige paragraaf las u hoe het rapport Zaakhistorie (als voorbeeld) te openen is. In deze paragraaf leggen wij de betekenis van alle kolommen uit. De kolommen in dit rapport tonen de volgende informatie: Datum: De verrichtingsdatum/boekingsdatum. Minuten: Indien het tijd betreft ziet u het aantal minuten. Indien het Vershotten/Kosten/Kantoorkosten betreft ziet u de waarde nul. Tekst: De omschrijving van de boekingsregel (tijd/verschotten omschrijving) Wie: De initialen van degene op wie de regel geboekt is. Bedrag: Het netto (zonder btw) uurbedrag en/of het netto bedrag van de verschotten/kosten) Btwbedrag: Het btw-bedrag. Decl.datum: Als voor de boekingsregel een declaratie gemaakt is, verschijnt hier de declaratiedatum. Decl.nr. Als voor de boekingsregel een declaratie gemaakt is, verschijnt hier het declaratienummer. Betaald: Indien de declaratie voldaan is verschijnt in deze kolom Ja. Totalen: Toont het netto totaal van alle geschreven tijd/kosten met daarnaast het totale btw bedrag.

7 pagina 7 van 52 Onderaan het rapport verschijnt een samenvatting met de volgende informatie. Deze informatie is vergelijkbaar met het tabblad Historie van de zaakkaart. (Het rapport toont alles incl. btw.): Tijd: Het totaal aantal minuten (uren en minuten) staat vermeld met daarbij de nog te declareren tijd (minuten). Honorarium bedrag: Het totaalbedrag van alle geschreven tijd x uurtarief, zonder kantoorkosten, inclusief btw. Let op dit bedrag bevat alle honoraria (zowel gedeclareerd als niet gedeclareerd!) Kantoorkosten bedrag: Het bedrag van de kantoorkosten over alle, gedeclareerde, geschreven tijd en overige bedragen, inclusief btw. Verschotten: Het bedrag van de zowel gedeclareerde als niet gedeclareerde verschotten, inclusief btw. Voorschot decl.: Het voorschot bedrag dat op deze zaak genoteerd is, inclusief btw. Het wil niet zeggen dat het voorschot ook in rekening gebracht is. Voorschot. Saldo: Als in een dossier sprake is van een voorschot dan zou u hier het restantbedrag van het voorschot moeten zien staan. Helaas toont Legal Eagle deze informatie niet correct. SDU doet er alles aan om dit in een volgende versie te verbeteren. Saldo dossier bedrag: Het totaalbedrag van alle geschreven tijd/verschotten/overige bedragen en voorschotten, inclusief btw. Saldo dossier Nog te decl.: Hier staat het totaalbedrag (incl. btw) van de voor de cliënt in rekening te brengen bedragen. Saldo dossier gedecl.: Hier staat het totaalbedrag van de door de cliënt te betalen declaraties. Saldo dossier voldaan: Hier staat het totaalbedrag van de reeds voldane bedragen. Het openstaand bedrag bij de Samenvatting bevat het openstaand bedrag van het betreffende dossier (niet van de cliënt als deze aan meerdere dossiers gekoppeld zou zijn).

8 pagina 8 van 52 3 Rapportages: categorie Zaken. In dit hoofdstuk laten wij u met de overige rapporten uit de categorie Zaken kennis maken. Veel rapporten spreken qua inhoud voor zich. Anderzijds leest u bij diverse rapporten aanvullende uitleg over de inhoud. Het rapport Zaakhistorie staat als voorbeeld in het vorige hoofdstuk beschreven. 3.1 Ingenomen zaken per advocaat. Dit rapport is in twee varianten op te vragen. Allereerst tonen wij het algemene rapport. Dit rapport bevat per regel - per ingenomen dossier - dossiergegevens. Ten tweede is het rapport 'Beknopt' te genereren. In dit rapport is het totaal aantal ingenomen zaken van dit jaar met het vorige jaar op te vragen en te vergelijken. a. Het algemene rapport ziet er als volgt uit: Datum in: Betreft de invoerdatum. b. Het beknopte rapport ziet er als volgt uit: In het bovenstaande voorbeeld betekent het voor advocaat AD dat hij/zij in beide periodes (2011 & 2010) 3 ingenomen zaken kende. Voor advocaat EP geldt dat hij/zij voor de huidige periode (2011) 2 ingenomen zaken kende en voor 2010 waren dit er 9. Vul bij het invullen van de variabelen voor de data eerst uw data van dit jaar. Automatisch verschijnen de data van het afgelopen jaar er naast.

9 pagina 9 van Zaken per (recht)soort. Op een zaakkaart is een rechtsoort vast te leggen. Als u deze rechtsoort registreert dan kunt u per periode met dit rapport per advocaat of voor alle advocaten, per rechtsoort of voor alle rechtsoorten informatie opvragen. U kunt bij de variabelen voor 2 typen rapportage kiezen, t.w. 'Beknopt' of 'Gedetailleerd'. Indien u voor het beknopte rapport kiest dan ziet u per rechtsoort het aantal dossiers verschijnen. Het gedetailleerde rapport bevat per regel de dossiergegevens waarbij voor het betreffende dossier de geselecteerde rechtsoort ingesteld is (zie venster voorbeeld hieronder) 3.3 Zaken per advocaat. Zoals u bij de Categorie Advocaat ziet, zijn diverse rapporten per advocaat in Legal Eagle op te vragen. Per rapport leest u vanaf de volgende alinea een beknopte beschrijving van de inhoud van het betreffende rapport. Lopende zaken: Toont een lijst met alle in behandeling zijnde dossiers. Archief zaken: Toont een lijst met alle gearchiveerde dossiers. Alle zaken: Toont een lijst met zowel alle lopende als gearchiveerde dossiers. Openstaand saldo: In dit rapport verschijnt, per advocaat, per dossier het openstaand totaalbedrag dat de debiteur (cliënt) nog dient te betalen.

10 pagina 10 van 52 Zaken per status: Toont een lijst met alle dossiers per opgegeven status, zoals Lopend, Gepauzeerd, Gearchiveerd. Zaken per fase: In Legal Eagle is per dossier een fase te selecteren. U bepaalt zelf de fase(n) via het menu Extra de functie [Codes]. Met dit rapport is het mogelijk om alle dossiers van een specifieke fase (of meerdere fasen) te bekijken. 3.4 Zaken van cliënt. Als een cliënt aan meerdere dossiers gekoppeld is, dan kan het praktisch zijn om een lijst met alle dossiernummers van deze cliënt te genereren. 3.5 Ontbrekende cliëntgegevens. Hier kunt een lijst opvragen van relaties (cliënten) waarvan gegeens ontbreken. Bij personen wordt aangegeven of het vreemdelingnummer / verblijfdocument / kopie paspoort ontbreekt. Voor organisaties wordt aangegeven of het BTW of KvK nummer ontbreekt.

11 pagina 11 van Zaken van Relatie. Relaties kunnen in Legale Eagle gekoppeld worden aan een zaak o.a. als cliënt of wederpartij, met dit rapport kunt u een overzicht opvragen van alle zaken van een relatie en de hoedanigheid van de relatie: cliënt of wederpartij. Kies bij de variabelen een relatie of kies voor alle relaties. Bepaal vervolgens met de selectievakjes achter [Client] en/of [Wederpartij] welke dossiers u wenst te zien. Het rapport kan er als volgt uit zien.

12 pagina 12 van 52 4 Rapportages: categorie Uren. In de categorie Uren vindt u rapporten die naast informatie over uren ook data over de verschotten kunnen presenteren. Over de ingevoerde uren/verschotten bestaan in diverse rapporten of deze wel of niet gedeclareerd is. Bij de categorie Uren vindt u urenspecificaties om als specificatie voor Toevoegingzaken of zaken tegen een vast tarief te gebruiken. 4.1 Uren > Uren. Dit rapport toont het totaal aantal geschreven uren van een door u opgegeven periode en voor een of meerdere advocaten. 0,5 uur betekent een half uur. 4.2 Uren per zaak details. Voor een door u opgegeven periode voor een of meerder advocaten is per dossier of voor alle dossiers een uren specificatie te genereren. Toevoegingsminuten: Het rapport toont, indien het een Toevoeging of een Dossier tegen een Vast bedrag betreft (dossiers waarvan de tijd niet te declareren is), de totale tijd in deze kolom. De kolom Omzet excl. kantoorkosten en btw zal geen bedragen tonen. Declarabele minuten: Voor betalende zaken verschijnt in deze kolom het aantal geschreven minuten. Ten opzichte van het uurtarief verschijnt in de laatste kolom Omzet excl. kantoorkosten en BTW de tijd * het uurtarief. Declaratie: In deze kolom verschijnt het declaratienummer, indien de regel in rekening is gebracht.

13 pagina 13 van Uren per fee-earner details. Met dit rapport kunt u bekijken hoeveel / welke tijd u op een specifieke dag heeft ingevoerd. Of een ander voorbeeld. U wilt zien hoeveel tijd u afgelopen week heeft ingevoerd. Datum: Betreft de invoerdatum. Dossier: Toont het dossiernummer waarop de regel geboekt staat. Eig.: Toont de initialen van de behandelend advocaat van het dossier. Omschrijving: Toont de zaakomschrijving van het betreffende dossier. Tekst: Toont de omschrijving van de tijdschrijfregel. Declaratie: Toon het declaratienummer, alleen als de geschreven regel reeds gedeclareerd is. Minuten: Toont het aantal geschreven minuten. Omzet excl. kantoorkosten en btw: Deze kolom toont het bedrag (totaal aantal uren * uurtarief) van de betalende zaken. Toev. (min).: In deze kolom ziet u de geschreven tijd verschijnen als de tijd in een Toevoeging of een dossier tegen een Vast bedrag zijn geschreven. 4.4 Uren per betaaltype. Dit rapport toont van een of alle licentienemers gegroepeerd het totaal aantal uren van betalende, toevoegingszaken en zaken tegen een vast bedrag of incasso zaken.

14 pagina 14 van Uren per actie. Voor een of alle licentienemers is per tijdschrijfcode in dit rapport te zien hoeveel tijd, gedurende een op te geven periode, op een tijdschrijfcode geschreven is. 4.6 Uren van zaak. Per dossier zijn over een in te geven periode alle tijdschrijfregels, per licentienemer, op te vragen. Zie het onderstaande voorbeeld. In dit voorbeeld hebben 2 licentienemers in 1 dossier tijd geschreven. Het rapport toont per licentienemer de totalen.

15 pagina 15 van 52 Bij de variabelen van dit rapport is door u te bepalen hoe u de specificatie wenst te zien. Kies hiervoor bij het invullen van de variabelen onder [Afdrukken] voor een van de mogelijkheden: Bij het invullen van de variabelen om het rapport op te vragen kunt u voor de functie Verdichten kiezen. U heeft bij deze functie de volgende drie mogelijkheden: [Niet]: Tijd verschijnt per tijdschrijfcode afzonderlijk. [Per actiecode per dag]: Tijd verschijnt per tijdschrijfcode gegroepeerd. Negeer de labeltekst naast de totale tijd, deze code is een van de codes die de groepering bevat. [Per dag]: Tijd is per dag gegroepeerd, het label voor de tijd heet [Verdicht]. 4.7 Recofa. Als op de zaakkaart bij procedure [Curator] geselecteerd is, is het mogelijk om volgens de Recofa regeling tijd te schrijven. Dit rapport zal u een overzicht geven van de geschreven recofa uren voor de geselecteerde zaak per Recofa tijdschrijfgroep.

16 pagina 16 van Uren per cliënt. (bevat ook verschotten) Wanneer een cliënt aan meerdere dossiers gekoppeld is dan kunt u met dit rapport alle geschreven tijd en verschotten, per dossier, genereren. Totalen: Het bedrag Nog te factureren is het netto nog in rekening te brengen bedrag (zonder kantoorkosten en btw). Het bedrag Totaal is het totaal Totaal gefactureerd + Nog te factureren. Nb. Het veld Voorschotsaldo wordt helaas niet gevuld. 5 Rapportages: categorie Relaties. De term Relaties is een ruim begrip. Alle contacten die u in Legal Eagle invoert zijn een relatie. Door een relatie als cliënt of de te factureren partij te markeren is de relatie tevens een debiteur. Over de debiteuren (clienten) zijn diverse rapporten op te vragen. 5.1 Omzet per cliënt. Dit rapport toont per cliënt, voor 1 of alle licentienemers, het totaalbedrag van het honorarium en overige bedragen. (De omzetbedragen bevatten niet de verschotten en kantoorkosten). Dit rapport is zowel cijfermatig als grafisch (grafiek) op te vragen. Voor het tonen van de grafische weergave, klik - in het variabelenvenster op de knop [Grafiek].. Na het klikken op de knop [Grafiek] verschijnt een venster waarin u variabelen voor de grafiek kunt instellen. Bepaal de volgende instellingen: Kies de type grafiek (kolom of staafgrafiek); toon/verberg de legenda en/of de waarden in de grafiek (waardelabels) en kies voor het wel/niet tonen van de (sub)titel boven de grafiek. Na het maken van de keuzes klik op de knop om het rapport te genereren.

17 pagina 17 van 52 Een voorbeeld van het rapport Omzet per cliënt in grafische weergave is: Een voorbeeld van het rapport Omzet per cliënt in cijfermatige weergave is: Bij het opgeven van de variabelen is het selectievakje [inclusief btw] in te schakelen. Wanneer deze ingeschakeld is verschijnen alle Gedeclareerde bedragen inclusief btw. Nb. De bedragen in de kolom [Niet gedeclareerd] zijn altijd exclusief btw. Als meerdere licentienemers tijd/kosten op het dossier geschreven hebben dan verschijnt de omzet per licentienemer op een aparte pagina. Met dit rapport zijn de top 5 of top 10 relaties op te vragen. 5.2 Relaties per soort. Dit rapport toont alle cliënten, wederpartijen of advocatenkantoren per licentienemer per (betaal)type dossier. Het is mogelijk dat dezelfde relatie bij meerdere licentienemers in het overzicht voorkomt. Als dit voorkomt dan is de relatie aan meerdere dossiers met verschillende licentienemers gekoppeld. Dit rapport is zowel cijfermatig als grafisch (circel-grafiek) op te vragen. Voor het tonen van het rapport in cijfermatige weergave, klik op de knop [Voorbeeld]. Voor het tonen van de grafische weergave, klik - in het variabelenvenster op de knop [Grafiek]..

18 pagina 18 van 52 Na het klikken op de knop [Grafiek] verschijnt een venster waarin u variabelen voor de grafiek kunt instellen. Bepaal de volgende instellingen: Toon/verberg de legenda en/of de waarden in de grafiek (waardelabels) en kies voor het wel/niet tonen van de (sub)titel boven de grafiek. Na het maken van de keuzes klik op de knop om het rapport te genereren. Een voorbeeld van het rapport Relaties per soort in grafische weergave is: Een voorbeeld van het rapport Relaties per soort in cijfermatige weergave is: 5.3 Historie per cliënt. Het rapport Historie per cliënt lijkt erg veel op het tabblad Historie van de relatiekaart. Wij tonen eerst dit tabblad:

19 pagina 19 van 52 Als u nu van deze relatie het rapport Historie per cliënt opvraagt dan ziet u vergelijkbare informatie. Alle bedragen in dit rapport zijn exclusief b.t.w. 5.4 Open saldo per cliënt. Dit rapport toont voor een of alle licentienemers een lijst met alle cliënten die op dit moment een openstaand saldo hebben. Bij het opgeven van de variabelen is een vervaldatum in te voeren. Bijvoorbeeld: toon een lijst met alle openstaande bedragen die langer dan 14 dagen open staan. De kolom [Saldo] bevat het totaalbedrag (kan ook restbedrag zijn) per openstaande factuur per cliënt. Dit rapport is zowel cijfermatig als grafisch (grafiek) op te vragen. Voor het tonen van het rapport in cijfermatige weergave, klik op de knop [Voorbeeld]. Voor het tonen van de grafische weergave, klik - in het variabelenvenster op de knop [Grafiek].. Na het klikken op de knop [Grafiek] verschijnt een venster waarin u variabelen voor de grafiek kunt instellen. Bepaal de volgende instellingen: Kies de type grafiek (kolom of staafgrafiek); toon/verberg de legenda en/of de waarden in de grafiek (waardelabels) en kies voor het wel/niet tonen van de (sub)titel boven de grafiek. Na het maken van de keuzes klik op de knop om het rapport te genereren. Een voorbeeld van het rapport Open saldo per cliënt in grafische weergave is:

20 pagina 20 van 52 Een voorbeeld van het rapport Open saldo per cliënt in cijfermatige weergave is: 5.5 Saldo derdengeld. In dit rapport is per licentienemer of alle licentienemers het derdengeld saldo per dossier of per cliënt te zien. Bepaal bij het opvragen van het rapport of u alleen de saldi wenst te zien of dat u ook alle ontvangen en uitgegeven bedragen in het rapport wenst. Indien u alle ontvangsten en uitgaven in het rapport wenst, kies voor de variabele [Gedetailleerd]. Dit rapport is zowel cijfermatig als grafisch (grafiek) op te vragen. Voor het tonen van het rapport in cijfermatige weergave, klik op de knop [Voorbeeld]. Voor het tonen van de grafische weergave, klik - in het variabelenvenster op de knop [Grafiek].. Na het klikken op de knop [Grafiek] verschijnt een venster waarin u variabelen voor de grafiek kunt instellen. Bepaal de volgende instellingen:

21 pagina 21 van 52 Kies de type grafiek (kolom of staafgrafiek); toon/verberg de waarden in de grafiek (waardelabels) en kies voor het wel/niet tonen van de (sub)titel boven de grafiek. Na het maken van de keuzes klik op de knop om het rapport te genereren. Een voorbeeld van het Derdengeld rapport per cliënt is: 5.6 Zaken per cliënt. Dit rapport toont per cliënt een overzicht van alle dossiers waaraan de cliënt gekoppeld is. 5.7 Toevoegingen per cliënt. In dit rapport ziet u een lijst van cliënten, indien gewenst per advocaat of alle advocaten, waarbij u per cliënt het toevoegingsnummer, verleendatum en het Eigen Bijdrage bedrag ziet. Indien voor dezelfde cliënt meerdere Toevoegingen zijn aangevraagd ziet u deze cliënt meerdere keren in dit rapport verschijnen. 5.8 Ontbrekende cliëntgegevens. Met dit rapport is een lijst op te vragen van particulieren waarbij het vreemdelingnummer / verblijfdocument / kopie paspoort in Legal Eagle ontbreekt. Voor organisaties wordt aangegeven of het BTW of KvK nummer ontbreekt.

22 pagina 22 van 52 6 Rapportages: categorie Financieel. De categorie Financieel bevat diverse financiële overzichten. In dit hoofdstuk staan alle financiële rapporten beschreven. 6.1 Omzet per rubriek, naar factuurdatum of naar schrijfdatum. Legal Eagle bevat twee type omzetrapporten. Het is enerzijds mogelijk om een omzet rapport op te vragen van alle tijd/kosten die reeds gedeclareerd zijn. Anderzijds is het mogelijk om een rapport alle tijd/kosten te laten bevatten, ongeacht of deze wel/niet gedeclareerd zijn. In dit laatste geval vraagt u het rapport op basis van de schrijfdatum op (in plaats van declaratiedata). Nadat u het rapport gekozen heeft, verschijnt het invul venster voor alle variabelen. Vul de volgende variabelen in: [Van Tot en met ]: Vul hier de periode in waarover u de omzet wenst te zien. [Advocatenlijst]: Selecteer een of meerdere advocaten door het selectievakje per naam wel/niet te selecteren. [Omzet keuzes]: Bepaal zelf welke omzet u wenst te zien. Selecteer: Uren: alle geschreven tijd * uurtarief. Incasso: het totaalbedrag van de code IT. Vast bedrag: het totaalbedrag van de code VT. Toevoegingen: het totaalbedrag van alle gedeclareerde bedragen aan de RvR. Eigen bijdrage: alle totaalbedragen van de code EB. Voorschotten: alle totaalbedragen van de code VO. Kantoorkosten: alle totaalbedragen van de automatische kantoorkosten met code K%. Verschotten: alle totaalbedragen van alle geboekte verschotten. Matiging: een totaalbedrag van alle (credit)bedragen die met de code MA geboekt zijn. Credit: alle creditbedragen, m.u.v. de creditbedragen van de code MA. Het omzetrapport is per rechtsoort (Zaaksoort) en/of per Betaaltype te genereren. Vul hiervoor de juiste soort in de volgende keuzelijsten in: Zaaksoort: kies een rechtsoort uit de lijst. Betaaltype kies voor: uurbasis / toevoeging / vast bedrag / incasso. Indien u de velden [Zaaksoort] en [Betaaltype] leeg laat, verschijnen alle dossiers in het rapport.

23 pagina 23 van 52 Vast bedrag wordt alleen gevuld als u hiervoor de code VT heeft toegepast. Eigen bijdragen worden getoond als u hiervoor de Code EB heeft toegepast. Matigingen op de code MA zijn in het rapport op te nemen. Overige creditering is met de keuze voor [Credit] op te vragen. De opbrengst van kantoorkosten worden altijd als omzet voor de verantwoordelijk advocaat gerekend, ook al staat geschreven tijd/kosten op naam van een collega licentienemer. Verschotten bevat alle bedragen die u via het menu Financieel bij de functie [Bedragen zonder kantoorkosten] heeft geboekt. De kolom [Betaald] toont informatie op basis van de door u opgegeven periode. Dat betekent dat als uw cliënt een betaling de 1 e van de volgende maand heeft gedaan en u vraag het omzetrapport van deze maand op dan is de betaling in dit rapport niet bijgewerkt. 6.2 Onderhanden werk. Onder Onderhanden werk verstaat men in Legal Eagle alle tijd/kosten die u (nog) niet in rekening heeft gebracht. Net als het omzet rapport kunt u, per advocaat of meerdere advocaten, informatie in dit rapport per categorie (Uren, Matiging, Kantoorkosten, etc.) opvragen. Het rapport toont vervolgens per dossier hetgeen u nog in rekening zou kunnen brengen. Het rapport Onderhanden werk toont alle bedragen, exclusief kantoorkosten en b.t.w.

24 pagina 24 van Dergengeld per zaak. Voor alle ingevoerde ontvangen en betaalde derdengelden kunt u hier per zaak een overzicht opvragen. In het rapport staat aangegeven of het om een bedrag bij / af gaat, de omschrijving en het saldo derdengeld. 6.4 Te declareren voorstel. Van alle ingevoerde tijd/kosten die klaar staat om te declareren is een declaratievoorstel als rapport in Legal Eagle te bekijken. Het rapport is zowel per dossiereigenaar als per fee-earner op te vragen.

25 pagina 25 van Betaaloverzicht. Per cliënt / debiteur of dossiernummer is een overzicht met declaraties en betalingen te genereren. Per declaratie is te zien of een declaratie wel/niet betaald is. Indien de declaratie voldaan is, verschijnt de betaaldatum in de kolom [Voldaan op]. 6.6 BTW aangifte. Dit rapport bevat per btw-code het totaalbedrag. Wanneer u over de boekhouding van Legal Eagle beschikt, dient u voor de btw rapportage uit de categorie Boekhouding te selecteren. 6.7 Open saldi afgelegde dossiers. Voor specifieke dossiers, zoals bijvoorbeeld alle Archief dossiers, of alle Geparkeerde dossiers, is het mogelijk om een overzicht op te vragen van de openstaande saldi. Selecteer een van de keuzerondjes van een type dossier waarvan u de openstaande posten wenst te bekijken.

26 pagina 26 van 52 Dit rapport toont per dossier het nog niet ontvangen totaalbedrag (openstaande post). Bijvoorbeeld een overzicht van de openstaande posten van gearchiveerde dossiers kan er als volgt uit zien. Hetzelfde rapport, echter nu van alle lopende dossiers kan er als volgt uit zien: 6.8 Openstaande posten. Dit rapport levert een lijst met alle openstaande posten voor een of meerdere Advocaten / Cliënten / Dossiers / Declaratienummers. Het rapport geeft een totaaloverzicht van de openstaande posten, deelbetalingen, aanmaning status en het voorschot. Selecteer bij het opvragen van het rapport de gewenste variabelen:

27 pagina 27 van 52 Een voorbeeld van dit rapport is: 6.9 Voorschot saldi. Het rapport Voorschot saldi toont van alle dossiers, waar in het verleden een Voorschot op geboekt is, het restant van het voorschot. Aangezien een voorschot zowel met als zonder btw in rekening te brengen is, bevat het rapport twee kolommen.

28 pagina 28 van 52 7 Rapportages: categorie Boekhouding. In de categorie Boekhouding vinden Legal Eagle gebruikers die de boekhoudmodule aangeschaft hebben diverse standaard rapporten. In dit hoofdstuk beschrijven wij de verschillende boekhoudkundige rapportages. Legal Eagle bevat de volgende boekhoudkundige rapportages: Boekhouding Verlies en Winst Balans Btw Audit Grootboek Grootboekkaart(en) Grootboekschema Dagboeken Bladzijden Journaal Vergelijkende cijfers Automatische betalingen Crediteurboekingen

29 pagina 29 van V&W. Een Verlies en Winst rapport ziet er als volgt uit: Met dit rapport is de Verlies en Winst rekening van dit boekjaar of vorige boekjaren op te vragen. Vul bij het opvragen van dit rapport de volgende variabelen in: Administratie: Periodebereik: Sortering: Titel: Subtitel: Selecteer de juiste administratie (boekjaar). Wanneer u voor [Geen selectie] kiest bevat het rapport alle boekingen over de opgegeven periode. Het is mogelijk om de Verlies en Winst over een specifieke periode op te vragen. Vul hiervoor de velden [Van periode] [t/m] in. De Verlies en Winst rekening is per grootboeknummer of per grootboekgroep [Grootboekgroep] te genereren. Indien u geen grootboekgroepen ingericht heeft kiest u altijd voor [Nummer]. U mag uw eigen titel boven het rapport ingeven. Indien u een subtitel onder de titel wenst, geef deze in het tekstvak [Subtitel] op. Het rapport V&W toont de volgende informatie:

30 pagina 30 van 52 Nummer: In deze kolom verschijnt het grootboeknummer. Naam: In deze kolom staat de omschrijving van het grootboeknummer. Debet: In de kolom [Debet] verschijnt per grootboeknummer een debet totaalbedrag als op het betreffende grootboeknummer debet regels geboekt zijn. Credit: In de kolom [Credit] verschijnt per grootboeknummer een credit totaalbedrag als op het betreffende grootboeknummer credit regels geboekt zijn. Meest rechter kolom: De laatste, meest rechter kolom, op het rapport toont het verschilbedrag tussen Debet en Credit. Nb. Onderaan het rapport verschijnt het totaalbedrag van de Winst of de Verlies. 7.2 Balans. Met het rapport Balans is de balans of kolommenbalans van een administratie (boekjaar) op te vragen. Het rapport met als resultaat een Balans ziet er als volgt uit:

31 pagina 31 van 52 Vul bij het opvragen van dit rapport de volgende variabelen in: Administratie: Periodebereik: Sortering: Rapport: Titel: Subtitel: Selecteer de juiste administratie (boekjaar). Wanneer u voor [Geen selectie] kiest bevat het rapport alle boekingen over de opgegeven periode. Het is mogelijk om de Balans over een specifieke periode op te vragen. Vul hiervoor de velden [Van periode] [t/m] in. De Balans is per grootboeknummer of per grootboekgroep [Grootboekgroep] te genereren. Indien u geen grootboekgroepen ingericht heeft kiest u altijd voor [Nummer]. Voor het opvragen van een Balans, selecteert u het keuzerondje [Balans]. Indien u een kolommenbalans wenst, schakel het keuzerondje [Kolommenbalans] in. U mag uw eigen titel boven het rapport ingeven. Indien u een subtitel onder de titel wenst, geef deze in het tekstvak [Subtitel] op. Het rapport Balans toont de volgende informatie: Nummer: In deze kolom verschijnt het grootboeknummer. Naam: In deze kolom staat de omschrijving van het grootboeknummer. Debet: In de kolom [Debet] verschijnt per grootboeknummer een debet totaalbedrag als op het betreffende grootboeknummer debet regels geboekt zijn. Credit: In de kolom [Credit] verschijnt per grootboeknummer een credit totaalbedrag als op het betreffende grootboeknummer credit regels geboekt zijn. Naamloos: De laatste, meest rechter kolom, op het rapport toont het verschilbedrag tussen Debet en Credit. Nb. Onderaan het rapport verschijnt het totaalbedrag (Winst of Verlies).

32 pagina 32 van BTW. Het rapport BTW toont per grootboekrekening, welke gekoppeld is aan een btw code, het totaalbedrag dat op deze grootboekrekening geboekt is. Voor de betrouwbaarheid van dit rapport is het essentieel dat de juiste btw-codes in Legal Eagle toegepast worden. Standaard dienen in Legal Eagle de codes 0, 1 en 2 voor de Debiteuren toegepast te worden en de codes 3, 4 en 5 voor de Crediteuren (inkoopboek). Het is mogelijk dat uw kantoor andere btw-codes dan deze standaard btw-codes toepast. Vul bij het opvragen van het BTW rapport de volgende variabelen in: Administratie: Snelselectie datumbereik: Datumbereik: Titel: Subtitel: Selecteer de juiste administratie (boekjaar). Met deze keuze is voor de btw-aangifte eenvoudig een periode van een maand of een kwartaal te selecteren. Wanneer u voor [Geen selectie] kiest toont het rapport alle totaalbedragen over de opgegeven periode. Het is mogelijk om het BTW rapport over een specifieke periode op te vragen. Vul hiervoor de velden [Van periode] [t/m] in. U mag uw eigen titel boven het rapport ingeven. Indien u een subtitel onder de titel wenst, geef deze in het tekstvak [Subtitel] op.

33 pagina 33 van 52 Het rapport BTW toont de volgende informatie: Code: In deze kolom verschijnen de Legal Eagle BTW-codes waarop bedragen geboekt zijn. Dit zijn de BTW-codes die u bij het invoeren van tijd, verschotten en/of inkoopfacturen toepast. Naam: In deze kolom staat de omschrijving van het grootboeknummer. Nummer: In deze kolom verschijnt het grootboeknummer. Btw: In deze kolom verschijnt het totaalbedrag van de btw die op de betreffende code van toepassing is. Omzet: In deze kolom ziet u het bedrag waarover de btw berekend is. In principe zou u (ter controle) het juiste btw-percentage ten opzichte van het omzetbedrag zelf uit kunnen rekenen en zou het btwbedrag in dit rapport correct dienen te zijn. 7.4 Audit. Het is mogelijk om uw administratie als Audit bestand aan uw boekhouder/accoutant toe te sturen. Een boekhouder/accountant kan het Audit bestand in de applicatie die zij toepassen importeren. Genereer als volgt een Audit bestand. 1. Kies in het menu Rapporten, de categorie Boekhouding het rapport Audit. Het volgende venster verschijnt. 2. Vul in dit venster de volgende gegevens in: a. Administratie: Kies de juiste administratie om het Audit bestand van te maken. b. BTW nummer: Hier verschijnt het btw nummer dat u bij de huidige administratie ingevoerd heeft. (Zie het menu Bestand, de functie Boekhouding en kies Andere administratie selecteren). c. Versie auditfile: Een Auditbestand is in 2 versies te genereren. Kies voor een van beide formaten (in overleg met uw accountant/boekhouder). d. Auditfile: In dit veld verschijnt de bestandsnaam van het Audit bestand. 3. Klik op de knop om een bestandslocatie voor het Audit bestand te selecteren.

34 pagina 34 van Grootboek. Bij de categorie Grootboek zijn twee rapporten beschikbaar. 1. Het grootboekschema. 2. Een grootboekkaart (of meerdere) inclusief de boekingen op deze kaart(en) Grootboekschema. Voor de controle van het grootboekschema is dit rapport praktisch toe te passen. Open als volgt het rapport. 1. Kies in het menu Rapporten, de categorie Boekhouding het rapport Grootboek -> Grootboekschema. Het volgende venster verschijnt. 2. Vul in dit venster de volgende gegevens in: a. Titel: Vul, indien gewenst, een titel voor het rapport in. De titel verschijnt bovenaan het rapport. b. Subtitel: Vul, indien gewenst, een subtitel (bijvoorbeeld het jaartal) voor het rapport in. 3. Klik op de knop [Voorbeeld]. Het volgende rapport verschijnt: Het rapport Grootboekschema bevat de volgende informatie: Naam: In deze kolom staat de omschrijving van het grootboeknummer. Nummer: In deze kolom verschijnt het grootboeknummer dat bij de omschrijving, linker kolom van het rapport, is toegewezen. Soort: In deze kolom ziet u of de grootboekrekening een Balans- of een Verlies en Winst rekening betreft. Groep: Indien u gebruik maakt van Grootboekgroepen dan ziet u in deze kolom, per grootboekrekening, de gekoppelde grootboekgroep.

35 pagina 35 van Grootboekkaart(en). Het rapport Grootboekkaarten toont per grootboekkaart de boekingen die op deze kaart staan. Toon als volgt het rapport Grootboekkaarten. 1. Kies in het menu Rapporten, de categorie Boekhouding het rapport Grootboek -> Grootboekkaarten. Het volgende venster verschijnt. 2. Vul in dit venster de volgende gegevens in: a. Van: Kies hier het gewenste grootboeknummer. b. T/m: Het is mogelijk om meerdere grootboekkaarten in een rapport te genereren. Dit is alleen mogelijk als de grootboeknummers aansluitende grootboeknummers zijn (niet willekeurig). Wenst u één grootboekkaart, vul hier dan hetzelfde grootboeknummer in als het nummer dat u in het veld [Van] ingevuld heeft. c. Titel: Vul, indien gewenst, een titel voor het rapport in. De titel verschijnt bovenaan het rapport. d. Subtitel: Vul, indien gewenst, een subtitel (bijvoorbeeld het jaartal) voor het rapport in. 3. Klik op de knop [Voorbeeld]. Als voorbeeld tonen wij de grootboekkaart van grootboekrekening 8000.

36 pagina 36 van 52 Bijvoorbeeld: Het resultaat van het rapport Grootboekkaarten, van grootboeknummer 8000, ziet er als volgt uit: Het rapport Grootboekkaarten bevat de volgende informatie: Rekening: Het grootboeknummer. Omschrijving: Hier verschijnt de omschrijving van de grootboekrekening. Dagboek: In deze kolom verschijnt de verkorte naam van het dagboek waarin de betreffende regel geboekt is. Periode: In deze kolom ziet u de periode van de bladzijde waarop u de regel geboekt hebt. Declaratie: Wanneer er sprake van een declaratienummer (factuurnummer van de debiteur of inkoopnummer van de crediteur) is, verschijnt het declaratienummer van de betreffende regel in deze kolom. Datum: In deze kolom verschijnt de boekingsdatum. Tekst: In deze kolom ziet u de omschrijving die voor de regel ingevoerd is. Bedrag: In deze kolom verschijnt het (netto)bedrag dat bij de betreffende regel ingevoerd is. 7.6 Journaal. Voor het tonen van alle boekingen, van een boekjaar, is het rapport Journaal toe te passen. Toon als volgt dit rapport.

37 pagina 37 van Kies in het menu Rapporten, de categorie Boekhouding het rapport Journaal. Het volgende venster verschijnt. 2. Vul in dit venster de volgende gegevens in: a. Administratie: Selecteer in dit veld het juiste boekjaar (administratie). b. Datumbereik Van T/m: Dit veld mag u leeg laten als u alle boekingen van het boekjaar wenst te zien. Indien u boekingen binnen een specifieke periode wenst te zien, vult u hier een begin- en einddatum in. c. Grootboekbereik Van - T/m: Dit veld mag u leeg laten als u alle boekingen van het boekjaar wenst te zien. Indien u boekingen van specifieke grootboeknummers wenst te zien, vult u hier de gewenste grootboeknummers in. d. Titel: Vul, indien gewenst, een titel voor het rapport in. De titel verschijnt bovenaan het rapport. e. Subtitel: Vul, indien gewenst, een subtitel (bijvoorbeeld het jaartal) voor het rapport in. 3. Klik op de knop [Voorbeeld]. Het rapport verschijnt: Het rapport Journaal toont, per boeking, gegroepeerd per grootboeknummer, de volgende informatie: Dossier: Wanneer een boeking in de administratie op een zaaknummer ingevoerd is, verschijnt in deze kolom het gekoppelde zaaknummer. Datum: In deze kolom verschijnt de boekingsdatum.

38 pagina 38 van 52 Deb/Cred: In deze kolom verschijnt de verkorte naam en relatienummer van de gekoppelde Debiteur of Crediteur. Rekening: In deze kolom verschijnt het grootboeknummer. Declaratie: Wanneer voor de boekingsregel een declaratienummer ingevoerd is, verschijnt dit nummer in deze kolom. Dagboek In deze kolom verschijnt, per boekingsregel, de verkorte naam van het dagboek waarin de boeking vermeld staat. Blz: In deze kolom verschijnt het nummer van de bladzijde van het dagboek waarop de boeking ingevoerd is. Tekst: De tekst is de omschrijving die bij de boekingsregel ingevoerd is. Bedrag: Het bedrag is het debet of credit bedrag dat bij de boekingsregel ingevoerd is. Indien debet dan verschijnt een positief bedrag, voor creditbedragen dient een minteken voor het bedrag te staan. Het rapport toont per grootboekrekening een subtotaal bedrag. 7.7 Dagboeken. Vergelijkbaar met het grootboekschema is het mogelijk om een dagboekoverzicht als rapport te genereren. Voer hiervoor de volgende handelingen uit. 1. Kies in het menu Rapporten, de categorie Boekhouding het rapport Dagboeken. Het volgende venster verschijnt. 2. Vul in dit venster de volgende gegevens in: c. Titel: Vul, indien gewenst, een titel voor het rapport in. De titel verschijnt bovenaan het rapport. d. Subtitel: Vul, indien gewenst, een subtitel (bijvoorbeeld het jaartal) voor het rapport in.

39 pagina 39 van Klik op de knop [Voorbeeld]. Het volgende rapport verschijnt: Het rapport Dagboeken bevat de volgende informatie: Naam: In deze kolom verschijnt de volledige naam van het dagboek. Nummer: In deze kolom verschijnt de verkorte naam van het dagboek. Grootboeknummer: In deze kolom verschijnt het gekoppelde grootboeknummer (met uitzondering van Memoriaal dagboeken) Soort: Hier verschijnt het soort dagboek. Legal Eagle kent diverse soorten dagboeken zoals een inkoopboek, verkoopboek, bankboek, etc. Bank/Girorekening: Aan een bankboek is een bank of gironummer te koppelen. Indien u bij een bankboek een nummer ingevoerd heeft, verschijnt dit nummer in deze kolom. 7.8 Bladzijden. Van ieder dagboek is een bladzijde (of meerdere bladzijden) als rapport te genereren. Dit rapport is ideaal voor de controle van boekingen. Bijvoorbeeld als u wilt weten of u alle inkoopnota s met een min bedrag ingevoerd hebt of u wilt weten of u de juiste btw-codes per boekingsregel toegepast hebt. Een bladzijde van een verkoopdagboek ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: Om het rapport op te vragen dient u de volgende variabelen in te vullen:

40 pagina 40 van 52 Dagboek: Selecteer een van de beschikbare dagboeken van de (Standaard) administratie. Het is alleen mogelijk om een dagboek van de administratie te selecteren die u als Standaard heeft aangemerkt. Bladzijde: Indien u een specifieke bladzijde wenst, schakel het keuzerondje bij de functie [Een] in. Vul vervolgens de juiste bladzijde in. Indien u alle bladzijden van een dagboek als rapport wenst te genereren, schakel het keuzerondje bij de functie [Alle] in. Het rapport toont per boekingsregel de volgende informatie: Dossier: Wanneer een boekingsregel aan een zaaknummer gekoppeld is, zoals in bovenstaand schermafdruk, dan verschijnt het dossiernummer in deze kolom. Code: Wanneer voor een boekingsregel een Code van een Verschot of Overig bedrag geselecteerd is (bijvoorbeeld bij het dagboek Inkoopboek Verschotten) dan ziet u hier de verkorte Codenaam. (Bijvoorbeeld: DW=Deurwaarderskosten). Declaratie: Als voor de boekingsregel een declaratienummer ingevoerd is (factuurnummer van Debiteur of inkoopfactuurnummer van Crediteur) dan verschijnt dit nummer in deze kolom. Deb./Cred.: In deze kolom verschijnt de verkorte naam en relatienummer van de gekoppelde Debiteur of Crediteur. Rekening: Hier staat het grootboeknummer. Datum: In deze kolom staat de boekingsdatum.

41 pagina 41 van 52 Tekst: In deze kolom verschijnt de omschrijving die voor de boekingsregel ingevoerd is. Bedrag: In deze kolom verschijnt het netto bedrag (zonder btw.) van de boekingsregel. BTW: In deze kolom staat per boekingsregel de toegepaste btw-code. BTW bedrag: In deze kolom verschijnt het btw-bedrag. Totaalbedrag: De optelling van het veld [Bedrag] en [BTW bedrag] verschijnt in deze kolom (bruto bedrag). 7.9 Vergelijkende cijfers. Met het rapport Vergelijkende cijfers is het mogelijk om de bedragen per grootboekrekening van maximaal 3 boekjaren naast elkaar te vergelijken. Het rapport groepeert alle grootboekrekeningen per Balans en Verlies & Winst. Open het rapport als volgt: 1. Kies in het menu Rapporten, de categorie Boekhouding het rapport Vergelijkende cijfers. Het volgende venster verschijnt. 2. Schakel achter de naam van maximaal drie administraties het selectievakje in om deze boekjaren met elkaar te vergelijken. 3. Klik op de knop [Voorbeeld] om het rapport te bekijken. Een voorbeeld van dit rapport is:

42 pagina 42 van Automatische betalingen. Met de boekhouding van Legal Eagle is het mogelijk om een automatische betaalopdracht aan te maken. U kunt het rapport Automatische betalingen toepassen als u wilt weten welke inkoopfacturen u nog dient te betalen. Anderzijds kunt u het rapport opvragen met informatie over de reeds door u aangemaakte betaalopdrachten Aangemaakte betalingen. Voer de volgende handelingen uit om te zien welke automatische betaalopdrachten u reeds met Legal Eagle heeft aangemaakt. 1. Kies in het menu Rapporten, de categorie Boekhouding het rapport Automatische betalingen. Het volgende venster verschijnt. 2. Vul in dit venster de volgende gegevens in: a. Schakel het keuzerondje bij de functie [Aangemaakte betalingen] in. b. Titel: U mag uw eigen titel boven het rapport ingeven.

43 pagina 43 van 52 c. Subtitel: Indien u een subtitel onder de titel wenst, geef deze in het tekstvak [Subtitel] op. 3. Klik op de knop [Voorbeeld] om het rapport te genereren. Het rapport toont de volgende informatie: Het rapport toont per regel de volgende informatie: Crediteur: In deze kolom ziet u de naam en het relatienummer van de geselecteerde Crediteur. Bedrag: In deze kolom verschijnt het bedrag dat u wenst te betalen. Aangemaakt: Van alle regels waarvoor u de functie automatische betaling heeft toegepast, verschijnt in deze kolom [Ja]. Bankrekening: In deze kolom verschijnt het bankrekeningnummer van de crediteur. Omschrijving: In deze kolom verschijnt de algemene omschrijving die voor de boekingsregel is ingevoerd. Datum: In deze kolom verschijnt de datum die bij het aanmaken van het betaalbestand is ingevoerd als betaaldatum Nog aan te maken betalingen. Het volgende rapport toont alle regels waarvoor u (nog) geen automatische betaalopdracht heeft aangemaakt. Toon het rapport als volgt:

44 pagina 44 van Kies in het menu Rapporten, de categorie Boekhouding het rapport Automatische betalingen. Het volgende venster verschijnt. 2. Vul in dit venster de volgende gegevens in: a. Schakel het keuzerondje bij de functie [Nog aan te maken betalingen] in. b. Titel: U mag uw eigen titel boven het rapport ingeven. c. Subtitel: Indien u een subtitel onder de titel wenst, geef deze in het tekstvak [Subtitel] op. 3. Klik op de knop [Voorbeeld] om het rapport te genereren. Het rapport toont de volgende informatie: Het rapport toont per regel de volgende informatie:

45 pagina 45 van 52 Crediteur: In deze kolom ziet u de naam en het relatienummer van de geselecteerde Crediteur. Bedrag: In deze kolom verschijnt het bedrag dat u wenst te betalen. Aangemaakt: Van alle regels waarvoor u de functie automatische betaling (nog) niet heeft toegepast, verschijnt in deze kolom [Nee]. Bankrekening: In deze kolom verschijnt het bankrekeningnummer van de crediteur. Omschrijving: In deze kolom verschijnt de algemene omschrijving die voor de boekingsregel is ingevoerd. Datum: In deze kolom verschijnt de datum die bij het aanmaken van het betaalbestand is ingevoerd als betaaldatum. Wenst u in het rapport zowel de boekingsregels waarvoor u wel als geen automatische betaalopdracht heeft aangemaakt, schakel hiervoor in het opstartvenster van het rapport het keuzerondje [Beide] in Crediteurboekingen. In het rapport Crediteurboekingen ziet u in een overzicht per crediteur de bijbehorende inkoopfacturen. Bij het opvragen van het rapport kunt u opgeven of u alle nota s of alleen de nog te betalen nota s wenst te zien. Om het rapport te openen dient u de volgende variabelen in te vullen:

46 pagina 46 van 52 Crediteur: Wanneer u van een specifieke crediteur de inkoopfacturen in het rapport wenst, schakel het keuzerondje bij de functie [Een] in en selecteer de juiste crediteur. Wanneer u per crediteur alle inkoopfacturen in het rapport wenst, schakel het keuzerondje bij de functie [Alle] in. Alleen niet-voldane nota s: Schakel het selectievakje in als u alleen de nog te betalen inkoopfacturen in het rapport wenst te zien. Schakel het selectievakje niet in als u de reeds betaalde en nog te betalen inkoopfacturen in het rapport wenst te zien. Titel: U mag uw eigen titel boven het rapport ingeven. Subtitel: Indien u een subtitel onder de titel wenst, geef deze in het tekstvak [Subtitel] op. Het rapport ziet er als volgt uit: Het rapport toont per boekingsregel de volgende informatie:

47 pagina 47 van 52 Datum: In deze kolom verschijnt de boekingsdatum. Factuur: In deze kolom verschijnt het inkoop-factuurnummer. Soort: In deze kolom ziet u welke soort inkoop het betreft, bijvoorbeeld een Factuur. Ingediend: In deze kolom verschijnt het te betalen bedrag. Betaald: Als de inkoopnota (gedeeltelijk) voldaan is verschijnt in deze kolom het betaalde bedrag en wanneer de betaling is ingevoerd. Dagboek: In deze kolom verschijnt het dagboek waarin de boeking is ingevoerd. Bladzijde: Hier ziet u het bladzijdenummer van het dagboek waarin de inkoopfactuur is ingevoerd. Grootboek: In deze kolom verschijnt per boekingsregel het grootboeknummer waarop de inkoopfactuur is geboekt.

48 pagina 48 van 52 8 Een rapport exporteren. Alle aanwezige rapporten zijn in een ander formaat te exporteren. Bijvoorbeeld als Microsoft Excel bestand. Voer hiervoor per rapport de volgende handelingen uit. Klik in het venster waarin u de criteria opgeeft op de knop [Uitvoer]. Kies voor [XLS Excel]. Bepaal in het veld [Bestand] een bestandslocatie en bestandsnaam voor het rapport. U kunt op de pictogram rechts naast deze regel klikken om naar de gewenste bestandslocatie te 'bladeren'. Klik op de knop [Export]. Het bestand is nu aangemaakt. Open Microsoft Excel en blader naar het zojuist aangemaakte bestand. Open deze. Een omzet rapport ziet er als volgt uit:

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Per 1 oktober 2012 wijzigt het hoge btw-tarief van 19% naar 21%. Diensten met een hoog btw-tarief die voor deze datum zijn verleend moeten, ongeacht

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht:

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht: Hoofdstuk 1 Voorschot verwerken Sommige verzekeraars werken met voorschotten. Ze betalen dan (een deel van) het gedeclareerde bedrag, of een vast bedrag. Hoe u een voorschot moet verwerken in uw boekhouding,

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Een nieuwe creditnota maken

Een nieuwe creditnota maken Een nieuwe creditnota maken In Kleos kunt u twee soorten creditnota's maken: een creditnota mét en zonder rollback. Een creditnota met rollback zorgt ervoor dat een eerder aangemaakte declaratie volledig

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren

Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren Verschotten worden in Kleos bij een dossier als declaratieonderdeel ingevoerd. Zodra u een nieuwe declaratie voor het dossier aanmaakt, kunt u de op het dossier

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Financiële administratie Bank- en kasboekingen Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

1. Dashboard Blz. 3. Kas 12. Nieuwe kasboeking Blz. 21 13. Overzicht kasboekingen Blz. 23 14. Kascontrole Blz. 25

1. Dashboard Blz. 3. Kas 12. Nieuwe kasboeking Blz. 21 13. Overzicht kasboekingen Blz. 23 14. Kascontrole Blz. 25 dashboard 1. Dashboard Blz. 3 Debiteuren 2. Debiteurenkaart Blz. 6 3. Nieuwe verkoopboeking Blz. 7 4. Overzicht verkoopboekingen Blz. 9 5. Openstaande posten debiteuren Blz. 12 6. Ouderdomsanalyse debiteuren

Nadere informatie

JAAROVERGANG KLEOS

JAAROVERGANG KLEOS JAAROVERGANG KLEOS 2014-2015 Inleiding In deze beschrijving wordt uitgelegd hoe u in KLEOS de jaarovergang dient uit te voeren. De volgende aspecten komen achtereenvolgens aan de orde: 1. Afsluiting van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

JAAROVERGANG FIDURA KLEOS. Inleiding

JAAROVERGANG FIDURA KLEOS. Inleiding JAAROVERGANG FIDURA KLEOS 2013-2014 Inleiding In deze beschrijving wordt uitgelegd hoe u in Fidura KLEOS de jaarovergang dient uit te voeren. De volgende aspecten komen achtereenvolgens aan de orde: 1.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

6 Wijzigingen in de Info-programma's

6 Wijzigingen in de Info-programma's 6 Wijzigingen in de Info-programma's 6.1 Info Balans Er is een nieuw info-programma (menu: 'Info Balans') beschikbaar waarmee u direct de balansen op het scherm kunt tonen. Het betreft de: Kolommenbalans;

Nadere informatie

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER WWW.YOURSONLINE.NL HANDLEIDING Exact Online Starter is bedoeld voor ondernemers die hun administratie uitbesteden, maar wel graag real-time inzicht hebben. En dat zonder een abonnement te hoeven afsluiten.

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Afletteren debiteuren 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Afletteren debiteuren... 3 Ontvangst van het bedrag op een bankrekening... 4 Zie ook de handleiding "Bankmutaties"...

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren Een goed inzicht in de openstaande debiteuren is van groot belang voor uw praktijkvoering. Veel debiteuren kan duiden op een hoge omzet (en is positief). Daarentegen kan een hoge debiteurenstand ook duiden

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

Handleiding om snel te beginnen

Handleiding om snel te beginnen Handleiding om snel te beginnen Let op: de complete handleiding treft u aan in het menu onder help of onder de toets F1. korte instructies voor het opzetten van en het werken met administraties druk af

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Een nieuwe betaling invoeren

Een nieuwe betaling invoeren Een nieuwe betaling invoeren Zodra een declaratie of nota door de debiteur is betaald (of aan een crediteur is betaald in het geval van een creditnota), kunt u deze als 'nieuwe betaling' in Kleos invoeren.

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Legal Eagle. 2014 Sdu Uitgevers

Gebruikershandleiding Legal Eagle. 2014 Sdu Uitgevers Gebruikershandleiding Legal Eagle 2014 Sdu Uitgevers 2 Gebruikershandleiding Legal Eagle 2.19 Inhoud Welkom... 5 Installatietips... 6 Windows-rechten... 7 Aan de slag met Legal Eagle... 8 Activeer licentie...

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Inkoop V1 crediteuren en betaling Handleiding en inleiding tot de inkoopadministratie Versie 1.11 24 augustus 2007 2 Handleiding module

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module W1000 Financiële Administratie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module W1000 Financiële Administratie Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module W1000 Financiële Administratie 1 Financiële Administratie 1.1 Boekingen 1.1.1 Kas/Bank/Giro 1.1.1.1 Invoeren Met deze keuze kunt u Kas/Bank/Giro (verder afgekort

Nadere informatie

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen:

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen: Hoofdstuk 1 D-Pay instellen en gebruiken D-Pay is een declaratiesysteem voor paramedici die gebruik maken van Intramed. D-Pay is eenvoudig te koppelen aan Intramed en neemt het complete declaratieproces

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 BTW NL 8107.42.159 B.01 1 Inhoudsopgave Inleiding Excel... 3 1 Beveiligingen afzetten in Excel... 4 2 Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken Voor de balie-uitgifte wordt op de contantfactuur een boekingsstempel gezet. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K325 Grootboekrekening Debet Credit 1000

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21%

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Op 1 oktober 2012 wordt het algemene BTW-tarief verhoogd van 19 naar 21%. Dit heeft gevolgen voor uw administratie. In deze Support

Nadere informatie

Legal Eagle - Integratiemodule. 2011 Sdu Uitgevers / A. Koppenaal

Legal Eagle - Integratiemodule. 2011 Sdu Uitgevers / A. Koppenaal Legal Eagle - Integratiemodule / A. Koppenaal I Legal Eagle - Integratiemodule Inhoudsopgave Algemene informatie 1 1 Voorbereidend... werk 2 Gebruik van de integratie module 3 1 Export... van debiteuren

Nadere informatie

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn:

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn: Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

EasyAdmin Versie 0.1

EasyAdmin Versie 0.1 EasyAdmin Versie 0.1 Boekhouden in Excel Handleiding 08 juli 2007 Inhoudsopgave : 1. Inleiding... 3 2. Installatie & Opstarten... 4 3. De Admininstratie... 5 4. Deel I: Registreren van de financiële feiten...

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

Twinfield Handleiding

Twinfield Handleiding Twinfield Handleiding Auteur: Website: E-mail : Martijn Mengerink www.biedmeer.nl support@biedmeer.nl Datum Versie Opmerking 27-12-2013 V1.0 Initiële opzet Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Instellingen

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

AFO 231 Registratie facturen

AFO 231 Registratie facturen AFO 231 Registratie facturen 231.1 Inleiding De factuurregistratie hangt nauw samen met de manier waarop het budgetbeheer uitgevoerd wordt. Wij raden dan ook aan de paragraaf over AFO 243 ( Budgetbeheer

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

School Handleiding

School Handleiding Twinfield @ School Handleiding Bank invoer Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek 9-15 3871 MV Hoevelaken Nederland Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V.

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota

Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota maken U kunt ten allen tijden een dossiergebonden voorschotnota aanmaken, ook als u via de modules Activiteiten en/of Dossiers (verschotten) nog geen declarabele

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

Boeking - Invoeren klantenbetaling

Boeking - Invoeren klantenbetaling Boeking - Invoeren klantenbetaling Alle boekingsgebonden klantbetalingen (betalingen en uitgaven) moeten via verwerkt worden. Alleen

Nadere informatie

KRAAN Financieel Werkkostenregeling (WKR) Versie 1.4 build 409

KRAAN Financieel Werkkostenregeling (WKR) Versie 1.4 build 409 Versie 1.4 build 409 Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 19-12-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Laatste wijziging: 15-7-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Zelf een administratie maken...

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Betaaladvieslijst maken in Twinfield

Gebruikershandleiding. Betaaladvieslijst maken in Twinfield Gebruikershandleiding Betaaladvieslijst maken in Twinfield Betaaladvieslijst maken in Twinfield Inhoud Crediteuren aanmaken... 3 Aanmaken betaalvoorstel... 4 Aanpassen betaalvoorstel... 6 De betaaladvieslijst...

Nadere informatie

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor projecten administratie voor kleine installatiebedrijven. Inleiding Het systeem Pro-Project is een financieel systeem dat vooral is ingericht voor kleine Installatiebedrijven

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Details van boekingen

Details van boekingen Details van boekingen 1. Opstarten en inloggen 2. Kiezen: inkomsten of uitgaven boeken 3. Met een lege record beginnen 4. Uitleg vakjes algemeen 5. Klantnaam, Factuurdatum, Factuurnummer 6. Bijlage 7.

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Managementrapportages

Handleiding. Curasoft. Managementrapportages Handleiding Curasoft Managementrapportages Curasoft - 1 / 7-24.06.2016 Managementrapportages Managementrapportages kunt u gebruiken om de gegevens vanuit Curasoft in rapportages of draaitabellen te plaatsen.

Nadere informatie