De actuariële aspecten van het nieuw prudentieel kader voor IBP s. Verband tussen het nieuw prudentieel kader en de actuariële praktijken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De actuariële aspecten van het nieuw prudentieel kader voor IBP s. Verband tussen het nieuw prudentieel kader en de actuariële praktijken"

Transcriptie

1 De actuariële aspecten van het nieuw prudentieel kader voor IBP s Verband tussen het nieuw prudentieel kader en de actuariële praktijken 6 december

2 Verband tussen het nieuw prudentieel kader en de actuariële praktijken Systeem met vaste regels : Sterftetafels + intrestvoet +veiligheidsmarge H+F 59/63 4% 4% W.R. HFR 68/72 7% 0% HD 7% 0% Nieuw systeem : Kwalitatieve vereisten Corporate Governance Multidisciplinaire aanpak Prudent person principle Meer vrijheid dus meer verantwoordelijkheid Financiering en reservering (reserve en marge) : - hoe bepalen we nieuwe technische regels? - waarom is het niet vanzelfsprekend? 2

3 Het probleem afbakenen 1) Twee wetgevingen : Sociale wetgeving : verworven rechten (MR/FR-6%) (1) Economische (prudentiële) wetgeving : stabiliteit (voortbestaan) van de instelling Rendement : ,8 (2) Als de reserve 2003 gelijk was aan 98, was dat erg? Het naleven van de minimum reserves (sociale wetgeving) kan een axioma zijn 2) Stabiliteit van de IBP en niet van de sponsor Externaliseren van de pensioenverbintenissen is nu een regel geworden De waarde van die verbintenissen kan groter zijn dan de beurswaarde van de sponsor (1) Dezelfde redeneringen zijn ook geldig voor Defined Contributions en de Artikel 24 - waarborg (2) Maar ook Black Thursday

4 Het probleem afbakenen (2) 3) Rekening houden met de verworven rechten Verworven prestaties en verworven reserves Gepresteerde diensttijd Robuust : zo weinig mogelijk hypothesen voor de toekomst (inflatie, rendement, enz. ) Stabiel in de tijd : huidige onderfinanciering met stijgende toekomstige bijdragen zo laag mogelijk houden Financieringsmethode >< reserveringsmethode 4) De vraag : Hoe hoog moet de som (reserve + marge) zijn? 4

5 Klassieke methodes Ruin Theory Ruin Theory - Reserves Value at risk ALM en andere eenvoudige testen Coherent beleggen? Ruin Theory : geeft een theoretisch resultaat een benadering van de marge? The Druart Rule of Thumb 5

6 Classic Ruin Theory Ruin Theory Wat is de waarschijnlijkheid dat een instelling niet over genoeg reserves beschikt om de (verwachte) schade (kapitalen en renten) te betalen Bijna 100-jarige theorie (F. Lundberg -1909) Vereenvoudigd model : Uitkeringen / Reserves = +/- 10% Twee beleggingsklassen : aandelen en obligaties Normale verdeling van het rendement 6

7 Classic Ruin Theory (2) PASSIVA (Vereenvoudigd model ): De theoretische reserves worden berekend tegen 6% (minimum reserves WAP) De uitkeringen bedragen 10% van de beginreserves en worden geïndexeerd tegen 6% Geen nieuwe bijdragen Duration = +/- 5,5 jaar ACTIVA : asset allocations : (twee mogelijke hypothesen eind 2006) 60% Obligaties - 40% aandelen Gemiddelde (Return) = 5,98% Standaardafwijking (Return) of sigma = 8,26% 80% Obligaties - 20% aandelen Gemiddelde (Return) = 5,14% Standaardafwijking (Return) of sigma = 6,02% 7

8 Classic Ruin Theory (3) 40%-60% 5,98% 8,26% 20%-80% 5,14% 6,02% Non-ruin waarschijnlijkheden 100,00% 40%-60% 20%-80% 1 100,00% 100,00% 2 100,00% 100,00% 3 100,00% 100,00% 4 100,00% 100,00% 5 100,00% 100,00% 6 99,90% 100,00% 7 98,90% 99,90% 8 92,00% 94,10% 9 73,60% 71,30% 10 47,10% 32,20% 8

9 Classic Ruin Theory (4) 40%-60% 5,98% 8,26% 20%-80% 5,14% 6,02% Non-ruin waarschijnlijkheden 115,00% 40%-60% 20%-80% 1 100,00% 100,00% 2 100,00% 100,00% 3 100,00% 100,00% 4 100,00% 100,00% 5 100,00% 100,00% 6 100,00% 100,00% 7 99,90% 100,00% 8 98,50% 99,90% 9 92,50% 94,90% 10 79,30% 77,80% 9

10 Classic Ruin Theory (5) 40%-60% 5,98% 8,26% 20%-80% 5,14% 6,02% Non-ruin waarschijnlijkheden 90,00% 40%-60% 20%-80% 1 100,00% 100,00% 2 100,00% 100,00% 3 100,00% 100,00% 4 100,00% 100,00% 5 100,00% 100,00% 6 99,90% 99,90% 7 94,70% 98,10% 8 77,50% 76,60% 9 47,30% 34,20% 10 19,60% 7,90% 10

11 Classic Ruin Theory (6) Stochastische methode (Monte Carlo) Beschouwingen Geen kort termijn probleem : geen gewoon faillissement Het voortbestaan van een IBP op een Een jaar - basis meten lijkt niet de oplossing te zijn Het model levert weinig informatie over de parameters op korte termijn Hoe hoger de duration hoe later de problemen te voorschijn komen 11

12 Ruin Theory -Reserves Aanpassing van het klassieke Ruin Theory model Wat is de waarschijnlijkheid dat de waarde van de beleggingen van een instelling (een IBP) kleiner worden dan de theoretische reserves? Vereenvoudigd model : Uitkeringen / Reserves = +/- 10% Twee beleggingsklassen : obligaties en aandelen Twee asset allocations = 80%-20% en 60%-40% Normale verdeling van het rendement 12

13 Ruin Theory Reserves (2) 40%-60% 5,98% 8,26% 20%-80% 5,14% 6,02% Non-ruin waarschijnlijkheden 100,00% 40%-60% 20%-80% 1 49,10% 43,30% 2 49,20% 40,50% 3 49,60% 39,70% 4 49,00% 38,30% 5 49,00% 38,00% 6 49,20% 36,40% 7 48,40% 35,80% 8 47,60% 34,00% 9 47,10% 32,70% 10 47,10% 32,20% 13

14 Ruin Theory Reserves (3) 40%-60% 5,98% 8,26% 20%-80% 5,14% 6,02% Non-ruin waarschijnlijkheden 115,00% 40%-60% 20%-80% 1 94,80% 99,00% 2 89,60% 94,80% 3 85,80% 88,60% 4 83,10% 86,30% 5 81,80% 83,80% 6 80,00% 80,70% 7 80,10% 80,30% 8 79,40% 79,00% 9 79,10% 78,20% 10 79,30% 77,80% 14

15 Ruin Theory Reserves (4) 40%-60% 5,98% 8,26% 20%-80% 5,14% 6,02% Non-ruin waarschijnlijkheden 90,00% 40%-60% 20%-80% 1 7,30% 1,80% 2 15,20% 5,40% 3 17,60% 8,20% 4 19,20% 8,00% 5 20,40% 8,20% 6 21,10% 7,20% 7 20,30% 7,90% 8 20,20% 7,50% 9 20,20% 7,60% 10 19,60% 7,90% 15

16 Ruin Theory Reserves (5) 40%-60% 5,98% 8,26% 20%-80% 5,14% 6,02% 160,00% 40%-60% 1 100,00% 2 100,00% 3 99,90% 4 99,90% 5 99,90% 6 99,80% 7 99,60% 8 99,50% 9 99,50% 10 99,50% Non-ruin waarschijnlijkheden 145,00% 20%-80% 1 100,00% 2 100,00% 3 99,90% 4 99,90% 5 99,90% 6 99,80% 7 99,60% 8 99,40% 9 99,50% 10 99,40% 16

17 Ruin Theory Reserves (6) Stochastische methode (Monte Carlo) Beschouwingen Ruïne waarschijnlijkheden zijn hoger dan verwacht Een ruïne waarschijnlijkheid van 0,50% op lange termijn leidt tot heel aanzienlijke marges Rendement : ,8 17

18 VALUE AT RISK : (1) Value at Risk (VaR) is the maximum loss not exceeded with a given probability defined as the confidence level, over a given period of time Modelleren van de evolutie van de activa van de evolutie van de passiva van de interactie tussen de activa en de passiva (ALM) Simulaties door Monte-Carlo => Verdeling van de resultaten (De directe berekening van de verdeling is bijna altijd onmogelijk of te ingewikkeld) Verdeling => x % percentiel = x% : het bedrag dat nodig is om het tekort te dekken 18

19 VALUE AT RISK : (2) Op theoretisch vlak : de oplossing Op praktisch vlak : problemen met lange termijn simulaties Passiva Inflatie Stijging van de salarissen Rotatie Met of zonder vervangers? Enz Activa Correlaties tussen de verschillende activa klassen GIGO (garbage in, garbage out) Monte-Carlo Gemiddelde, Mediaan, standaardafwijking Staart van de distributie, 95% percentiel enz.??? Behalve op korte termijn, maar korte termijn is niet het echte probleem 19

20 ALM (1) stochastisch ma non troppo Modelleren van de evolutie van de activa van de evolutie van de passiva van de interactie tussen de activa en de passiva (ALM) Deterministische berekeningen Stochastische verwerking : simulaties door Monte-Carlo om gemiddelde, mediaan, standaardafwijking te benaderen Alles kan niet stochastisch zijn : 1000 (of ) scenario s voor een variabele, scenario s voor 2 onafhankelijke variabelen, voor 3 20

21 ALM (2) Houd het stochastisch maar simpel Passiva Inflatie Stijging van de salarissen Rotatie Sterftekansen Enz Activa Rendementen van de beleggingen Correlaties tussen de beleggingscategorieën Gevoeligheidsanalyse : Inbrengen van variaties : 1000 scenario s per variante (sterftekansen x 50%, x 100%, x 200%), Inbrengen van verhoudingen en van varianten bv. inflatie = obligatievoet-2%, 2,5%... Sortering van de variabele elementen volgens hun impact : Rotatie en verworven rechten WAP (>< Fr. Artikel 39) Voor actieven zijn sterftekansen klein in verhouding met de rendementen 21

22 ALM (3) vergeet de cashflow-matching niet Theoretisch voorbeeld : Een kapitaal van op 65 jaar Een deelnemer die 45 jaar oud is Activa : een zero-bond AAA Passiva : minimum reserve : 3.118,05 Intrestvoet ( AAA ; 20 j) activa passiva 6% 3.118, ,05 8% 2.145, ,05 22

23 ALM (4) vergeet de cashflow-matching niet Als men de cashflow-matching beschouwt : perfecte dekking, geen tekort. Als men kijkt naar de respectievelijke waarden van de activa en de passiva is er wel een verschil. Een bijkomende storting zou alleen maar noodzakelijk zijn in het geval van een overdracht. Een IBP die haar obligaties zelf beheert zou rekening kunnen houden met de positieve aspecten van een cashflow-matching. Het beheer van het obligatie-gedeelte gedeelte van de activa van een IBP gebeurt dikwijls via een BEVEK of een fonds. Men zal hoogstwaarschijnlijk de gedeeltelijke bescherming van het betalen van het kapitaal en van de coupons onderschatten. 23

24 Coherent beleggen? Korte termijn - verdeling van het rendement (Activa) kan geraamd worden : gemiddelde standaardafwijking ieder percentiel Coherentie : verwacht rendement (Beleggingen) >< nodige rendementen op de passiva (KTV) op 1, 2, 3, H 24

25 Coherent beleggen? (2) Toepassing : Voor t =1,2, H Men kan de opeenvolgende minimum reserves (WAP) bepalen KTV(t) IRR(t) = [ {KTV(t) } / V ] (1/t) -1 (met V = beginreserve+beginmarge) Gemiddelde, gewogen gemiddelde of Maximum (of maximum met correctie voor de outlyers ) te testen met de theoretische verdeling van het rendement (1 jaar) Opmerkingen Verdeling -1 jaar / bijna geen hypothesen voor de toekomst Methode kan aangepast worden voor het dynamisch beheer, maar men moet de toekomstige bijdragen bepalen 25

26 Ruin Theory : geeft een theoretisch resultaat een piste om de marge te benaderen? Het gemiddelde van het schadegeval dat de ruïne veroorzaakt is gelijk aan het gemiddelde van een gewoon schadegeval + bias Afwijking (bias) = variantie (schadegeval) / gemiddelde (schadegeval) Piste Marge = Afwijking (bias)? Vereenvoudigd model : Uitkeringen / Reserves = +/- 10% Twee beleggingsklassen : obligaties en aandelen Twee asset allocations = 80%-20% en 60%-40% Normale verdeling van het rendement Schadegeval : het verwachte rendement niet behalen 26

27 Ruin Theory : een piste? 40%-60% 5,98% 8,26% 20%-80% 5,14% 6,02% 117,39% 40%-60% 1 97,40% 2 93,10% 3 88,40% 4 86,80% 5 85,70% 6 84,40% 7 83,20% 8 82,70% 9 83,10% 10 82,40% Non-ruin waarschijnlijkheden (1-Beta) ^ n 95,00% 90,25% 85,74% 81,45% 77,38% 73,51% 69,83% 66,34% 63,02% 59,87% 112,19% 20%-80% 1 96,20% 2 89,20% 3 84,50% 4 80,60% 5 78,10% 6 75,40% 7 73,80% 8 72,30% 9 72,20% 10 71,80% α(n) = min[γ ; 1 (1-β)^n] met β = 5% 27

28 The DRUART Rule of Thumb Philippe Druart : Een BEVEK met 75% obligaties en 25% aandelen biedt bijna altijd een waarborg van het kapitaal op een periode van drie jaren. Beginreserve +marge > 100% + 3 x minimum (verwachte rendement, 6% ) + ALM om de 3 jaren 28

29 Samenvatting Een goede afbakening van het probleem Geen kort termijn probleem De klassieke methodes bieden geen echte oplossing ALM om het gemiddelde en de standaardafwijking te bepalen, maar Stochastisch maar berekenbaar! Eenvoudige benaderingen kunnen tenminste als controle dienen En vergeet uw actuaris niet! 29

30 En vergeet uw actuaris niet Flexibele benadering kan en moet Best Practice om de misverstanden (1) te vermijden actuarissen onderling actuarissen en CBFA actuarissen en stakeholders KVBA is bereid hieraan mee te werken! (1) of ergere toestanden 30

aççêòáåüíáöé=çéíáã~äé=äéäéööáåöëãéíüççéå

aççêòáåüíáöé=çéíáã~äé=äéäéööáåöëãéíüççéå aççêòáåüíáöé=çéíáã~äé=äéäéööáåöëãéíüççéå e~åë=db_lbop éêçãçíçê=w mêçñkçêkáê=cê~åë=ibjbfob = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=~ååçìåí~ååó=éå=ñáå~ååáéêáåö

Nadere informatie

WINSTDELINGSOPTIE. Een praktische uitwerking. Wietze Lei Voorjaar 2009. Begeleider: Prof. dr. A.A.J. Pelsser Universiteit van Amsterdam.

WINSTDELINGSOPTIE. Een praktische uitwerking. Wietze Lei Voorjaar 2009. Begeleider: Prof. dr. A.A.J. Pelsser Universiteit van Amsterdam. GEMENGDE VERZEKERING MET EEN WINSTDELINGSOPTIE Een praktische uitwerking Wietze Lei Voorjaar 2009 Begeleider: Prof. dr. A.A.J. Pelsser Universiteit van Amsterdam. W. Lei AAG www.abwl.nl wietze@abwl.nl

Nadere informatie

België, ideale locatie. voor pan-europese. pensioenfondsen. www.invest.belgium.be. Invest in Belgium, increase your profits

België, ideale locatie. voor pan-europese. pensioenfondsen. www.invest.belgium.be. Invest in Belgium, increase your profits België, ideale locatie voor pan-europese pensioenfondsen www.invest.belgium.be Invest in Belgium, increase your profits Inhoud Voorwoord 1. Inleiding 2. Juridisch kader : structuur en organisatie 2.1.

Nadere informatie

betaalbaar pensioen waardevast Matching & Return zeker Sleutelbegrippen voor een goed pensioen

betaalbaar pensioen waardevast Matching & Return zeker Sleutelbegrippen voor een goed pensioen betaalbaar pensioen waardevast Matching & Return zeker Sleutelbegrippen voor een goed pensioen Sleutelbegrippen voor een goed pensioen is een uitgave van: First Pensions Bedrijfsmatig pensioenbeheer T

Nadere informatie

Gevolgen voor pensioenfondsen van Advies Commissie

Gevolgen voor pensioenfondsen van Advies Commissie INVESTMENT SOLUTIONS & RESEARCH UPDATE 31 maart 2014 Voor professionele adviseursbeleggers Gevolgen voor pensioenfondsen van Advies Commissie Jaap Hoek en Roderick Molenaar Portfolio Strategy Parameters

Nadere informatie

De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden

De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden Jean-Michel Kupper Bestuurder Directeur AG Employee Benefits & HC De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden 1 29/04/2015 Agenda De uitdagingen van het wettelijke pensioen De uitdagingen van

Nadere informatie

Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk

Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Nadere informatie

EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN

EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN Anti-VaR T.R. Bank 1114271 trbank@few.vu.nl Bedrijfswiskunde & Informatica April 2007 vrije Universiteit amsterdam INTENTIONALLY LEFT BLANK Voorwoord Aan het eind van de

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

Methodes voor bepaling bandbreedte pensioenresultaat Op verzoek van de werkgroep Communicatie Pensioenresultaat

Methodes voor bepaling bandbreedte pensioenresultaat Op verzoek van de werkgroep Communicatie Pensioenresultaat CPB Notitie 13 juni 13 Methodes voor bepaling bandbreedte pensioenresultaat Op verzoek van de werkgroep Communicatie Pensioenresultaat CPB Notitie Aan: Werkgroep communicatie pensioenresultaat Centraal

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 17 1 Toepasselijke IFRS normen 18

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 17 1 Toepasselijke IFRS normen 18 Inhoudstafel Hoofdstuk 23 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 17 1 Toepasselijke IFRS normen 18 1.1 Referenties

Nadere informatie

MSc. Thesis Konrad G. Bassett

MSc. Thesis Konrad G. Bassett 16 December 2013 Garantiecontracten, wel of niet doen? Waarderen en vergelijken van garantiecontracten in het kader van pensioen MSc. Thesis Konrad G. Bassett 2013 Hay Group. All rights reserved. Registered

Nadere informatie

Pensioenen in de EU - Nieuwe IORP-richtlijn

Pensioenen in de EU - Nieuwe IORP-richtlijn Aon Hewitt Pensioenen in de EU - Nieuwe IORP-richtlijn Overzicht van de voorstellen Risk. Reinsurance. Human Resources. Inhoud: Samenvatting. 4 1. Financierings- en solvabiliteitseisen. 6 2. Governance.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011

Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011 Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011 De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen en huidige situatie Aanleiding en mogelijkheden aanpassing

Nadere informatie

SOPHIA INVESTING WISELY: INLEIDING.

SOPHIA INVESTING WISELY: INLEIDING. SOPHIA INVESTING WISELY: INLEIDING. Een beleggingsstrategie voor de beurs die meer dan een gemiddeld rendement oplevert (>10% gemiddeld per jaar) en die toch het grootste deel van de portefeuille beschermt...

Nadere informatie

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP De Dynamische Strategie Portefeuille DSP Onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV 1 Inhoudsopgave Waarom beleggen? 4 Beleggen is niet zonder risico s 4 Strategische beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Renteafdekking op basis van de ultimate forward rate: Bezint eert ge begint?

Renteafdekking op basis van de ultimate forward rate: Bezint eert ge begint? Renteafdekking op basis van de ultimate forward rate: Bezint eert ge begint? Drs. Dr. Ir. David van Bragt RBA 1 Senior Consultant Investment Solutions, Aegon Asset Management Samenvatting Binnen het Financieel

Nadere informatie

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De bepaling van financiële veronderstellingen en de verwerking van actuariële resultaten in de jaarrekening S.J. de Ridder Erasmus

Nadere informatie

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011 Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen Juni 2011 1 Samenvatting 1.1 Inleiding Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft DNB, vanuit haar expertise,

Nadere informatie

Datum: 5 december 2014 Betreft: Generatie- en premie-effecten aanpassing pensioenregels 2015

Datum: 5 december 2014 Betreft: Generatie- en premie-effecten aanpassing pensioenregels 2015 CPB Notitie Aan: Dhr. Omtzigt en dhr. Hoekstra, Kamerleden voor het CDA Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon M.H.C. Lever en Th.

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) In dit proefschrift ontwikkel ik enige kwantitatieve methoden die gebruikt kunnen worden bij het nanciële risicomanagement van in de eerste plaats een levensverzekeraar

Nadere informatie

CASESTUDY Kortetermijnrisico s beperken zonder duurzaam rendement uit het oog te verliezen

CASESTUDY Kortetermijnrisico s beperken zonder duurzaam rendement uit het oog te verliezen OPLOSSINGEN VOOR PENSIOENFONDSEN CASESTUDY Kortetermijnrisico s beperken zonder duurzaam rendement uit het oog te verliezen Als universele bank en sponsor van een pensioenplan wil DE KLANT Een universele

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S

ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2002-2003 ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van : Licentiaat in de

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be Ratio analyse INHOUDSOPGAVE 1. Liquiditeitsratio s...3 1.1. Current ratio of liquiditeit in ruime zin...3

Nadere informatie

Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V.

Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V. Standaard en Interne Modellen onder Solvency II Hoe een intern model kan bijdragen tot beter risicobeheer Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V. Inleiding

Nadere informatie

het toezicht op pensioenbeleggingen

het toezicht op pensioenbeleggingen het toezicht op pensioenbeleggingen Aanbevelingen van de VBA voor het FTK vba Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals Het toezicht op pensioenbeleggingen Aanbevelingen van de VBA voor het FTK Amsterdam,

Nadere informatie

Pensioen voor de toekomst

Pensioen voor de toekomst Pensioen voor de toekomst KlikPensioen als ideale synthese van premie- en uitkeringsovereenkomsten Inhoud - Inleiding 1. Heldere uitgangspunten voor een goed pensioen 2. Pensioenoplossing voor vandaag

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Financieel Managment

Financieel Managment 3de bach TEW/HIR Financieel Managment Hoorcolleges - Deloof Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 162 4.00 EUR FINANCIEEL MANAGEMENT: HOORCOLLEGE 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie