Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA"

Transcriptie

1 Verklaring van Beleggingsbeginselen Joachim Aelvoet CBFA 17 maart 2011

2 Onderzoek 29 IBP's +/- 4,5 miljard euro vermogen +/ aangeslotenen methode: eerste analyse individueel gesprek conclusies 2

3 Criteria Algemeen kader Risico-identificatie Strategische Asset Allocatie Organisatie Controle Concrete informatie Ethische aspecten 3

4 Doel van de SIP Beleggingsstrategie bepalen Risicomanagement bepalen Transparantie verhogen voor stakeholders Houvast in tijden van crisis 4

5 Algemeen kader Wetgevend kader Prudent person Algemeen kader Type plan Formeel vastleggen 5

6 Algemeen kader: resultaten 6

7 Algemeen kader: DON'Ts "De SIP dient herzien te worden na 5 jaar." "De beleggingsdoelstellingen beogen het minimaliseren van de financieringskosten op lange termijn..." "Terdege rekening te houden met de belangen van de bijdragende ondernemingen wat betreft het niveau en de frequentie van de bijdragen." 7

8 Algemeen kader: DO's " De SIP is opgesteld...met art 95 van de wet van 27/10/06..." " De activa wordt belegd op basis van het prudent person principle." " De activa worden belegd in het belang van de aangeslotenen en de begunstigden..." " De RvB zal dit document binnen de maand na bekrachtiging overmaken aan de CBFA." 8

9 Algemeen kader: DO's " DB-plan met een duration van de verplichtingen van jaar." " Open DC-plan // gesloten DB-plan " " Dit beleggingsbeleid werd opgesteld door de RvB gehouden op 1/04/09 en werd bekrachtigd door de AV van 30/04/09." " Deze SIP zal minstens om de 3 jaar herzien worden maar ook wanneer de vermogensbeheerder..." 9

10 Criteria Algemeen kader Risico-identificatie Strategische Asset Allocatie Organisatie Controle Concrete informatie Ethische aspecten 10

11 Risico-identificatie Duidelijk, concreet & volledig Evaluatie- methode Risico- identificatie Beleggingsbeperkingen Beheermethode 11

12 Risico-identificatie: resultaten 12

13 Risico-identificatie: DON'Ts "De RvB erkent dat aan elke beleggingstrategie voor de activa risico's verbonden zijn." "De portefeuille moet voldoende gediversifieerd worden door gebruik te maken van beveks" "Muntrisico moet beperkt zijn voor obligaties." "Het bevoegde operationele orgaan zorgt ervoor dat de beleggingsrisico's worden geschat." 13

14 Risico-identificatie: DO's "Valutarisico: Er is gekozen om dit risico volledig in te dekken door...". Diversificatie: De correlatie tussen... dient kleiner te blijven dan..., indien niet dan zal de SAA opnieuw bekeken worden. Renterisico: Het maximumverlies op de totale portefeuille van een rentestijging van X% mag niet meer zijn dan Y%. "Kredietrisico: Posities in obligaties met een creditrating onder BBB bij Moody's dienen besproken te worden in het Investeringscomité." 14

15 Risico-identificatie: DO's "Aandelenrisico: sectorallocatie mag niet meer dan X% verschillen van de benchmark." "Securities lending is niet toegestaan". "Niet meer dan X% van de portefeuille mag belegd worden in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark." 15

16 Risico-identificatie: DO's "Enkelvoudige investment grade bedrijfsemittent max Z%; Enkelvoudige hoogrentende bedrijfsemittent max...". " actief beheer voor... een excess return opleveren van... met een tracking error van niet meer dan..." "De ALM provider zal jaarlijks een document aanleveren dat het Investeringscomité en de RvB toelaat om de assumpties van de ALM-studie te evalueren." 16

17 Criteria Algemeen kader Risico-identificatie Strategische Asset Allocatie Organisatie Controle Concrete informatie Ethische aspecten 17

18 Strategische Asset Allocatie Definitie Benchmark Strategische Asset Allocatie Coherentie met financieringsplannen Praktijk 18

19 Strategische Asset Allocatie: resultaten 19

20 Strategische Asset Allocatie: DON'Ts Aandelen 40% / Obligaties 60% Som strategische Asset allocatie is groter dan 100% Asset allocatie vermogensbeheerder is verschillend Obligaties met een return van 4% in ALM-studie vs High yield obligaties in portefeuille "Onroerend goed: Lokale benchmark" 20

21 Strategische Asset Allocatie: DO's Activaklasse Type activa Min Strategische Max Benchmark 30% 40% 50% Aandelen Europese aandelen 20% 25% 30% MSCI... Amerikaanse aandelen 10% 15% 20% MSCI... Obligaties Vastgoed Alternatieven 30% 40% 50% Overheidsobligaties 20% 30% 40% JPM... Bedrijfsobligaties 10% 20% 30% JPM... High Yield obligaties 0% 10% 20% JPM... 0% 10% 20% Direct 0% 5% 10% Barclays... Vastgoedcertificaten 0% 5% 10% Barclays... 0% 10% 20% Private Equity 0% 5,00% 10% DJ... Hedge funds 0% 5,00% 10% HFR... Gestructureerd Producten 0% 2,50% 5% S&P... Commodities 0% 2,50% 5% DJ AIG... 21

22 Strategische Asset Allocatie: DO's "Verwacht rendement van X% met een verwachte volatiliteit van Y% ten opzichte van een actualisatievoet van Z%." "De benchmark van de Europese aandelenportefeuille is de MSCI Euro Equity index. De tracking error..." Vermogensbeheerder is rekenschap verschuldigd aan de vooraf bepaalde benchmark die geschikt, meetbaar en ondubbelzinnig moet zijn. 22

23 Criteria Algemeen kader Risico-identificatie Strategische Asset Allocatie Organisatie Controle Concrete informatie Ethische aspecten 23

24 Organisatie Structuur Adequaat Organisatie Rebalancingbeleid Frequentie van de vergaderingen 24

25 Organisatie: resultaten 25

26 Organisatie: DON'Ts De organisatie is niet afgestemd op de werkelijkheid. Het beheer van de beleggingen hangt teveel van een enkele persoon af. "bij een beslissing tot rebalancing wordt rekening gehouden met de kosten en met het risico dat verbonden is aan de afwijking van de strategische asset allocatie" "Jaarlijkse vergadering om de beleggingen te bespreken" "Dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de beheerder" 26

27 Organisatie: DO's Beschrijving van de verantwoordelijkheden van de RvB, van het investeringscomité, van de beheerder en van om het even welk ander betrokken orgaan. Regelmatige geformaliseerde vergaderingen Indien er verschillende vermogensbeheerders zijn, wordt er een investeringscomité ingesteld Gebruik van een derde-depositaris 27

28 Organisatie: DO's "indien er een marge wordt overschreden, wordt de allocatie verlaagd tot op het strategisch niveau... Het actief wordt herverdeeld...". "Er wordt een maandelijkse rapportering bezorgd aan de leden van de RvB" "Driemaandelijkse besprekingen tussen de vermogensbeheerder en het investeringscomité" "de vermogensbeheerders komen eenmaal per jaar toelichting verschaffen aan de RvB..." 28

29 Criteria Algemeen kader Risico-identificatie Strategische Asset Allocatie Organisatie Controle Concrete informatie Ethische aspecten 29

30 Controle Frequentie Informatie Controle Vermogensbeheerder Onafhankelijk 30

31 Controle: resultaten 31

32 Controle: DONT's Het verslag van de vermogensbeheerder vermeldt enkel het globaal rendement van de portefeuille "geografische diversificatie: Europa 60%; 40% bevek" geen informatie over de veranderingen in de tactische asset allocatie "Het bevoegd operationeel orgaan is verantwoordelijk voor het regelmatig toezicht op de activiteiten die verband houden met de belegging van activa" 32

33 Controle: DO's de beheerder challengen rechtvaardiging van de gerealiseerde return ten opzichte van die van de benchmark gedetailleerde informatie over de risico's die het pensioenfonds neemt en over de uitgevoerde transacties " de externe despositaris verstuurt een verslag met een controle van de strategische allocatie, een gedetailleerde berekening van het rendement en een controle van de beleggingslimieten" 33

34 Controle: DO's Obligatie rendement is x%; dit rendement is samengesteld uit a% coupon; b% kredietspread... De volatiliteit van de aandelenportefeuille is x% (de verwachte volatiliteit was Y% en die van de benchmark Z%). De correlatie tussen de aandelenportefeuille en de obligatieportefeuille is toegenomen tot X% (de ALM-hypothese is Y%). Gebruik van risicometingen zoals: Sharpe ratio, Information ratio, Max Drawdown, Tracking Error, Modified Duration, Alfa, Beta,... 34

35 Criteria Algemeen kader Risico-identificatie Strategische Asset Allocatie Organisatie Controle Concrete informatie Ethische aspecten 35

36 Concrete informatie: resultaten 36

37 Concrete informatie: DOs Het fonds is nettobelegger voor de komende drie jaar "De beheerder voor de aandelenportefeuille is... hij heeft een mandaat voor...via een actief beheer met een maximum tracking error van..." "Het investeringscomité bestaat uit 5 personen, waaronder..." "Jaarlijkse bijdrage van x mio..." 37

38 Criteria Algemeen kader Risico-identificatie Strategische Asset Allocatie Organisatie Controle Concrete informatie Ethische aspecten 38

39 Ethische aspecten: resultaten 39

40 Ethische aspecten: DOs Vermelden welke beslissing de RvB hierover heeft genomen. "de RvB verzoekt de vermogensbeheerder rekening te houden met maatschappelijk verantwoorde criteria en de genomen beslissingen eenmaal per jaar te bespreken" " Van de vermogensbeheerders wordt verwacht dat ze regelmatig verslag uitbrengen aan de RvB over de uitoefening van de stemrechten" Informatie over het beleid op het vlak van de belangenconflicten die verband houden met het beleggingsbeheer 40

41 Conclusies Risico's Challenger SIP Werkelijkheid Verantwoordelijkheid 41

Verklaring Beleggingsbeginselen

Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1 Gedragscode 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen A. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. Doelstelling van Fonds 1818 Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen heeft als doel het verhogen van de

Nadere informatie

Beleggingsbeginselen 2012

Beleggingsbeginselen 2012 Beleggingsbeginselen 2012 1 Verklaring inzake beleggingsbeginselen Algemeen Beleggingsbeginselen vormen de fundamenten en richtlijnen voor het vermogensbeheer van het Pensioenfonds. Het Bestuur moet bereid

Nadere informatie

Woordenlijst (verantwoord) beleggen

Woordenlijst (verantwoord) beleggen Woordenlijst (verantwoord) beleggen In deze woordenlijst leggen we een aantal termen en begrippen uit die te maken hebben met (verantwoord) beleggen. Actief beleggen Op grond van een bepaalde marktvisie

Nadere informatie

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van SPA.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds UWV. Beleidsplan Beleggingen 2014. Cijfers per 30 september 2013. Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28

Stichting Pensioenfonds UWV. Beleidsplan Beleggingen 2014. Cijfers per 30 september 2013. Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28 Stichting Pensioenfonds UWV Beleidsplan Beleggingen 2014 Cijfers per 30 september 2013 Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Beleggingsbeginselen

Beleggingsbeginselen Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Versie april 2015 Deze Verklaring beleggingsbeginselen maakt onderdeel uit van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en is aangepast

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Waarom beleggen? Om de pensioenen betaalbaar te houden en liefst ook nog eens ieder jaar te kunnen beschermen tegen koopkrachtverlies, belegt ARCADIS Pensioenfonds

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen 2015-2017

Verklaring inzake beleggingsbeginselen 2015-2017 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Verklaring inzake beleggingsbeginselen 2015-2017 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft de uitgangspunten

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds KPN Vastgesteld in december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Gedragscode... 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur... 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

IIc. Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. 1. Inleiding

IIc. Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. 1. Inleiding IIc. Verklaring inzake de beleggingsbeginselen 1. Inleiding Deze Verklaring inzake de beleggingsbeginselen beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van de Stichting Pensioenfonds TNO (hierna

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen 1. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen PMA

Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen PMA Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen PMA 1. Inleiding Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Rockwool 4 februari 2014 Voorwoord De beleggingscommissie heeft onder andere als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders en het doen van voorstellen voor

Nadere informatie

Verklaring inzake Beleggingsbeginselen

Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Goedgekeurd door het Bestuur op 18-09-2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus 126, 7600

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland. 1. Inleiding

Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland. 1. Inleiding Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1. Inleiding Op grond van de Europese pensioenfondsenrichtlijn zijn Nederlandse pensioenfondsen sinds 8 februari 2006 verplicht om een verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Nadere informatie

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave Beleggingsbeleid Inhoudsopgave 1. Definitie beleggingsbeleid 2. Definitie beleggingsrisico 3. Beleggingsstrategie 4. Beleggingscategorieën 5. Verantwoord beleggen 6. Doelgroep van de Beleggingsonderneming

Nadere informatie

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011 Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen Juni 2011 1 Samenvatting 1.1 Inleiding Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft DNB, vanuit haar expertise,

Nadere informatie

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave Beleggingsbeleid Inhoudsopgave 1. Definitie beleggingsbeleid 2. Definitie beleggingsrisico 3. Beleggingsstrategie 4. Beleggingscategorieën 5. Verantwoord beleggen 6. Doelgroep van de Beleggingsonderneming

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

1. Inleiding Dit document beschrijft de uitgangspunten van het vermogensbeheer van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland (hierna: SPUN).

1. Inleiding Dit document beschrijft de uitgangspunten van het vermogensbeheer van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland (hierna: SPUN). ABTN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlage 3. Verklaring beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland 2012 1. Inleiding Dit document beschrijft de uitgangspunten van het vermogensbeheer

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT NATUURMONUMENTEN (aangepast 2014-08) 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten en richtlijnen beleggingsbeleid

BELEGGINGSSTATUUT NATUURMONUMENTEN (aangepast 2014-08) 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten en richtlijnen beleggingsbeleid BELEGGINGSSTATUUT NATUURMONUMENTEN (aangepast 2014-08) 1. Inleiding 2. Uitgangspunten en richtlijnen beleggingsbeleid 3. Uitvoering van het vermogensbeheer 4. Rapportage en evaluatie Bijlagen: A. Uitwerking

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen

Verklaring Beleggingsbeginselen Verklaring Beleggingsbeginselen Deze verklaring beschrijft de beginselen van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Deze verklaring is opgesteld, omdat het beleggings- en risicobeleid

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen

Verklaring Beleggingsbeginselen Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Trespa April 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...5 Risicobereidheid...5 Beleggingsovertuigingen...6 Uitbesteding

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Verklaring inzake beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid

Nadere informatie

STICHTING SLUYTERMAN VAN LOO

STICHTING SLUYTERMAN VAN LOO STICHTING SLUYTERMAN VAN LOO Dec 2013 BELEGGINGSSTATUUT Vastgesteld door het College van Regenten Stichting Sluyterman van Loo B E L E G G I N G S S T A T U U T Inhoudsopgave DOELSTELLING... 2 VERANTWOORDELIJKHEID...

Nadere informatie

De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt.

De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt. BIJLAGE C VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doelstelling Artikel 145 van de Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN)

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie