Boekhouding OFP / IBP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhouding OFP / IBP"

Transcriptie

1 Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François

2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2

3 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3

4 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975 & Wet IBP 05/06/2007 Boekhouding Verrichtingen Boekhoudkundig plan Bewijsstukken 4

5 Inleiding in de boekhouding Debet / Credit Dubbele boekhouding Rekeningen klasse 1 tot 7 Dagboeken Grootboek Balans Balans- en resultatenrekening 5

6 Balans Activa: die de samenstelling van het vermogen van de onderneming opsomt 6

7 Balans Passiva: somt alle gebruikte financiële middelen op 7

8 Resultatenrekening 8

9 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 9

10 Jaarrekening en rapportering KB van 5 juni 2007 wijzigingen t.o.v. vorige jaren Jaarrekeningen Rapportering aan de FSMA (zie presentatie Tom & Christelle) Voorbeelden Neerlegging van de jaarrekeningen bij de NBB 10

11 KB van 5 juni 2007 KB betreffende de jaarrekening van IBP s (vanaf boekjaar 2008) Eenzelfde wetgeving voor middel- en resultaatverbintenissen Harmonisatie met de andere boekhoudwetgevingen Boekhouding omvat alle verrichtingen, bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen Afsluiting op 31 december van elk jaar Waarderingsregels te bepalen door de Raad van Bestuur Voldoen aan eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw 11

12 KB van 5 juni 2007: wijzigingen Afzonderlijke vermogens Activiteiten inzake pensioen en overlijden voor de bezoldigde werknemers Activiteiten inzake pensioen en overlijden voor de zelfstandigen FSMA legt een afzonderlijk vermogen op (bij activiteiten die het voorwerp uitmaken van één van de herstelmaatregelen bepaald in de wetgeving) De activiteiten bepaald door de Koning in een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit 12

13 KB van 5 juni 2007: wijzigingen Voor elk afzonderlijk vermogen (of het nu wordt samengesteld op grond van een wettelijke verplichting of niet) legt de wet op: Een permanente inventaris Een jaarverslag Een jaarrekening 13

14 KB van 5 juni 2007: wijzigingen Eigen vermogen op het passief van de balans: In het verleden: Vermogen dat geacht werd de technische voorzieningen en de samen te stellen marge te dekken. Vandaag: Art. 13 van het KB van 12/01/2007 betreffende het prudentiële toezicht op de IBP legt de samenstelling van eigen vermogen op dat minstens gelijk is aan de solvabiliteitsmarge. De technische voorzieningen maken het voorwerp uit van een specifieke boeking op het passief. 14

15 KB van 5 juni 2007: wijzigingen Balans De rekening eigen vermogen wordt als volgt onderverdeeld: Sociaal Fonds: Vrij van elke verplichting (vrije reserves) kan nooit negatief zijn. Solvabiliteitsmarge Overgedragen verlies: Financieringstekort in hoofde van de IBP. Omwille van de transparantie sluit de nieuwe wetgeving het vermelden op het passief van de balans het verschijnen van overgedragen winst uit. Gevolg: het simultaan bestaan van een bedrag in de post sociaal fonds en een bedrag in de post overgedragen verlies is niet toegestaan. Mogelijke uitzondering: aparte vermogens 15

16 KB van 5 juni 2007: wijzigingen Balans Technische voorzieningen worden in de balans (passief) opgenomen. In het verleden werden deze vermeld in de bijlage aan de jaarrekening. Opsplitsing: Pensionering en overlijden Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid Winstdeelname Overige Transparant In overeenstemming met de boekhouding van de verzekeringsondernemingen 16

17 KB van 5 juni 2007: wijzigingen Balans Afgeleide producten: zowel in balans als buiten balans. Waardering van de beleggingen aan marktwaarde (geen opsplitsing boekwaarde en niet gerealiseerde min- en meerwaarde). 17

18 KB van 5 juni 2007: wijzigingen Resultatenrekening Aanpassing van de vorm bestaat uit een lijst (geen voorstelling in 2 kolommen) Verdwijning onderscheid tussen niet gerealiseerde meerwaarden (minderwaarden) op beleggingen en meerwaarden (minderwaarden) op realisatie. Post overgedragen winst verdwijnt Resultatenrekening wordt gevolgd door een resultaatverwerking 18

19 Toelichtingen bij de jaarrekening 1. Technische voorzieningen (gewijzigd zowel naar vorm als inhoud) 2. Solvabiliteitsmarge (nieuw) 3. Vorderingen (nieuw) 4. Schulden (nieuw) 5. Rechten en verplichtingen (formeel gewijzigd) 6. Wijziging in de voorstelling van de jaarrekening (onveranderd) 7. Waarderingsregels Omrekeningsbasis van de vreemde valuta (gewijzigd zowel naar vorm als inhoud) 19

20 Toelichtingen bij de jaarrekening 8. Wijziging aan de waarderingsregels (formeel gewijzigd) 9. Staat van de aandelen en schuldtitels uitgegeven door een bijdragende onderneming (gewijzigd zowel naar vorm als inhoud) 10. Afgeleide producten (nieuw) 11. Verdelingsregels voor de onverdeeld beheerde activa en passiva (nieuw) 12. Aanvullende inlichtingen (onveranderd) 20

21 Jaarrekening Rapportering aan de FSMA Cfr volgende infosessie onder leiding van Tom & Christelle 21

22 Voorbeeld voor een IBP/OFP Voorbeeld / Jaar 2013 IBP 31/12/2013 Werkgeversbijdrage Pensioen (12/2013) ,00 Werkgeversbijdrage Overlijden (12/2013) 1.000,00 Taks 4,4% ( * 4,4%) (12/2013) 484,00 Renten (12/2013) 100,00 Overlijden (12/2013) 200,00 Algemene kosten (12/2013) 50,00 Verworven interesten (ext 01/2014) 300,00 Technische provisies (Actuaris 01/2014) ,00 Zichtrekening (31/12/2013) ,00 22

23 Jaar 2013 Grootboek A. Dagelijkse verrichtingen A.1 Dec 2013: Bijdragen Onderneming stort 11,000 EUR + Taks 4,4% Bank 7. Bijdragen Taks 4,4%

24 Jaar 2013 Grootboek A.2 Dec 2013: Betaling renten 6. Uitkeringen Bank 300 A.3 Dec 2013: Betaling algemene kosten 6. Algemene kosten Bank 50 24

25 Année 2013: DB einde boekjaar B. Dagelijkse verrichtingen B.1 Inning interesten in 01/2004 die betrekking hebben op het jaar Verworven opbrengsten Interesten

26 Année 2013 DB einde boekjaar B.2 Technische voorzieningen meegedeeld door de actuaris 6. Tech. voorzieningen einde boekjaar Technische voorzieningen B.3 Provisie te betalen taks 4,4% Taks 4,4% 4. Fiscale schulden

27 Jaar 2013 Resultatenrekening Resultatenrekening jaar 31/12/2013 I. Technische resultaat ,00 A. Bijdragen (+) ,00 C. Uitkeringen (-) -300,00 J. Wijziging technische voorzieningen 1. Einde boekjaar (-) ,00 2. Begin boekjaar (+) 0,00 II. Financieel resultaat 300,00 Beleggingsopbrengsten (+) 300,00 III. Bedrijfsresultaat -50,00 Goederen en diensten (-) -50,00 VIII. Toe te wijzen resultaat van het boekjaar (+) (-) 930,00 A. Winst (-) 0,00 B. Verlies (+) 930,00 27

28 Jaar 2013 Resultaatsverwerking Resultaatsverwerking op 31/12/2013 I. Toe te wijzen winst (+) / Toe te wijzen verlies (-) -930,00 1. Toe te wijzen winst (+) / verlies (-) van het boekjaar -930,00 2. Overgedragen verlies van het vorig boekjaar (-) 0,00 VI. Over te dragen winst (-) / Over te dragen verlies (+) 930,00 28

29 Jaar Balans Balans jaar 31/12/2013 Activa Passiva I. Eigen vermogen -930,00 C. Overgedragen verlies (-) -930,00 VI. Liquide middelen ,00 II. Technische voorzieningen ,00 A. Pensionering & Overlijden ,00 VII. Overlopende rekeningen 300,00 A. Verworven opbrengsten 300,00 IV. Schulden 484,00 B. Fiscale Schulden 484,00 TOTAAL ,00 TOTAAL ,00 29

30 Boekhouding voor een IBP/OFP Voorbeeld / jaar 2014 IBP Jaar 2014 Werkgeversbijdrage Pensioen (12/2014) ,00 Werkgeversbijdrage Overlijden (12/2014) 1.000,00 Taks 4,4% ( * 4,4%) (12/2014) 528,00 Renten (12/2014) 300,00 Overlijden (12/2014) 1.200,00 Algemene kosten (12/2014) 60,00 Aankoop aandelen (12/2013) ,00 Verworven interesten (ext 01/2015) 400,00 Technische provisies (Actuaris 01/2015) ,00 Waardering effecten op 31/12/ ,00 Zichtrekening 1.918,00 30

31 Jaar 2014 Grootboek A. Dagelijkse verrichtingen A.1 Jan 2014: Betaling taks 4,4% van december 2013 (Provisie) 4. Fiscale schulden Bank 484 A.2 Jan 2014: Inning bankinteresten voor boekjaar 2013 (Provisie) Bank 4. Verworven opbrengsten

32 Jaar 2014 Grootboek A.3 Dec 2014: bijdragen onderneming stort EUR + Taks 4,4% Bank 7. Bijdragen Taks 4,4%

33 Jaar 2014 Grootboek A.4 Dec 2014 Betalingen renten 6. Uitkeringen Bank A.5 Dec 2014 Betalingen algemene kosten 6. Algemene kosten Bank 60 33

34 Jaar 2014 Grootboek A.6 Dec 2014 Aanschaf financiële effecten BEVEK aandelen 2. Fin. vaste activa Bank

35 Jaar 2014 DB einde boekjaar B.1 Evaluatie portfolio dd. 31/12/ Niet gerealiseerde meerwaarde Niet gerealiseerde meerwaarde B.2 Inning interesten in 01/2015 m.b.t. het jaar Verworven opbrengsten Interesten

36 Jaar 2014 DB einde boekjaar B.3 Technische voorzieningen meegedeeld door de actuaris Afboeken vorig boekjaar 1. Technische voorzieningen Tech. voorzieningen begin boekjaar Technische provisie boekjaar Tech. voorzieningen einde boekjaar Technische voorzieningen

37 Jaar 2014 DB einde boekjaar B.4 Provisie te betalen taks 4,4% Taks 4,4% 4. Fiscale schulden

38 Jaar 2014 Resultatenrekening Resultatenrekening jaar 2014 Ex 2014 Ex 2013 I. Technische resultaat , ,00 A. Bijdragen (+) 1. In uitvoering van het financieringsplan , ,00 C. Uitkeringen (-) ,00-300,00 J. Wijziging van de technische voorzieningen 1. Einde boekjaar (-) , ,00 2. Begin boekjaar (+) ,00 0,00 38

39 Jaar 2014 Resultatenrekening Resultatenrekening jaar 2014 Ex 2014 Ex 2013 II. Financieel resultaat 4.400,00 300,00 F.1 Meerwaarden (+) 4.000,00 0,00 Beleggingsopbrengsten 400,00 300,00 III. Bedrijfsresultaat -60,00-50,00 Goederen en diensten (-) -60,00-50,00 VII. Toe te wijzen resultaat van het boekjaar (+) (-) ,00 930,00 A. Winst (-) ,00 0,00 B. Verlies (+) 0,00 930,00 39

40 Jaar 2014 Resultaatsverwerking Resultaatsverwerking op 31/12/2014 Ex 2014 Ex 2013 I. Toe te wijzen winst (+) / Toe te wijzen verlies (-) 1.070,00-930,00 1. Toe te wijzen winst (+) / verlies (-) van het boekjaar 2.000,00-930,00 2. Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-) -930,00 0,00 V. Sociaal fonds 1. Toewijzing (-) ,00 0,00 2. Onttrekking (+) 0,00 0,00 VI. Over te dragen winst (-) / Over te dragen verlies (+) 0,00 930,00 40

41 Jaar Balans Balans jaar 2014 Activa Ex 2014 Ex 2013 Passiva Ex 2014 Ex 2013 III. Beleggingen ,00 0,00 I. Eigen vermogen 1.070,00-930,00 B.1 Aandelen ,00 0,00 A. Sociaal fonds 1.070,00 0,00 C. Overgedragen verlies (-) VI. Liquide middelen 1.918, ,00 II. Technische voorzieningen A. Pensionering & Overlijden 0,00-930, , , , ,00 VII. Overlopende rekeningen A. Verworven opbrengsten IV. Schulden 400,00 300,00 B. Fiscale schulden 528,00 484,00 TOTAAL , ,00 TOTAAL , ,00 41

42 Balans ACTIVA Codes I. Oprichtingskosten 21 Afgesloten boekjaar Vorig boekjaar II. Vaste activa 22.. A. Immateriële vaste activa B. Materiële vaste activa C. Financiele vaste activa III. Beleggingen 23.. A. Beleggingsvastgoed B. Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren Obligaties en andere verhandelbare schuldinstrumenten Rechten van deelneming in gemeenschappelijke beleggingsfondsen 2323 en investeringsfondsen.. 4. Afgeleide financiële instrumenten a. Optiecontracten (+) (-) b. Termijncontracten (+) (-) c. Swapcontracten (+) (-) d. Overige (+) (-)

43 Balans ACTIVA Codes Afgesloten boekjaar Vorig boekjaar 5. Termijnbeleggingen Overige beleggingen IV. Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen 24.. A. Pensionering en overlijden B. Invaliditeit en arbeidsonderschiktheid C. Overige V. Vorderingen 41.. A. Te ontvangen bijdragen In uitvoering van het financieringsplan In uitvoering van een beslissing tot tussenkomst van de bijdragende ondernemingen in het over te dragen verlies In uitvoering van een herstelplan of een saneringsplan B. Op bijdragende ondernemingen Gewaarborgde vorderingen Bijzondere vorderingen Overige vorderingen C. Kredieten D. Op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen E. Collateral F. Overige vorderingen VI. Liquide middelen 51.. VII. Overlopende rekeningen 431/432.. A. Verworven opbrengsten B. Over te dragen kosten Totaal 21/51. 43

44 Balans PASSIVA Codes Afgesloten boekjaar Vorig boekjaar I. Eigen vermogen 11.. A. Sociaal fonds B. Solvabiliteitsmarge C. Overgedragen verlies (-) II. Technische voorzieningen 12.. A. Pensionering en overlijden B. Invaliditeit en arbeidsonderschiktheid C. Winstdeelname D. Overige III. Voorziening voor risico s en kosten 13.. IV. Schulden 42.. A. Technische schulden B. Fiscale en parafiscale schulden C. Collateral D. Financiële schulden E. Overige V. Overlopende rekeningen 433/ A. Over te dragen opbrengsten B. Toe te rekenen kosten Totaal 11/

45 Resultatenrekening Inhoud Codes Afgesloten Vorig boekjaar boekjaar I. Technische resultaat (+) (-) 71/61.. A. Bijdragen (+) In uitvoering van het financieringsplan In uitvoering van een herstelplan of een saneringsplan B. Bijzondere bijdragen (+) C. Uitkeringen (-) D. Bijzondere uitkeringen (-) E. Wijziging van het aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen 712/612.. a. Wijziging in de technische voorzieningen met betrekking tot pensionering en overlijden 7121/6121 (stijging +, daling -).. 1. Einde boekjaar (+) Begin boekjaar (-) b. Wijziging in de technische voorzieningen met betrekking tot invaliditeit en 7122/ arbeidsongeschiktheid (stijging +, daling -) 1. Einde boekjaar (+) Begin boekjaar (-) c. Wijziging in de overige technische voorzieningen (stijging +, daling -) 7123/ Einde boekjaar (+) Begin boekjaar (-) F. Wijziging van de netto gewaarborgde vorderingen (stijging +, daling -) 713/613.. a. Wijziging van de bruto gewaarborgde vorderingen (stijging +, daling -) 7131/ Einde boekjaar (+) Begin boekjaar (-) b. Overdracht naar de post «V. Vorderingen B Op bijdragende ondernemingen Andere vorderingen» (+).. c. Overdracht van de post «V. Vorderingen B. Op bijdragende ondernemingen Andere vorderingen» (-).. G. Wijziging van de bijzondere vorderingen (daling -) 714/(614).. 1. Einde boekjaar (+) Begin boekjaar (-) H. Wijzigingen van de vorderingen op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 715/615 (stijging +, daling -).. 1. Einde boekjaar (+) Begin boekjaar (-)

46 Resultatenrekening Inhoud Codes Afgesloten Vorig boekjaar boekjaar I. Overdracht van pensioenrechten (+) (-) 716/ Van andere pensioeninstellingen (+) Naar andere pensioeninstellingen (-) J. Wijziging van de technische voorzieningen 617/717.. a. Wijziging van de technische voorzieningen met betrekking tot pensionering en overlijden 6171/7171 (stijging -, daling +).. 1. Einde boekjaar (-) Begin boekjaar (+) b. Wijziging van de technische voorzieningen met betrekking tot invaliditeit en 6172/7172 arbeidsongeschiktheid (stijging -, daling +).. 1. Einde boekjaar (-) Begin boekjaar (+) c. Wijziging van de technische voorzieningen met betrekking tot winstdeelname (stijging -, 6173/7173 daling +).. 1. Einde boekjaar (-) Begin boekjaar (+) d. Wijziging van de overige technische voorzieningen (stijging -, daling +) 6174/ Einde boekjaar (-) Begin boekjaar (+) K. Verzekerings- en herverzekeringsuitkeringen (+) L. Afgestane verzekerings- en herverzekeringspremies (-) M. Overige technische opbrengsten (+) N. Overige technische kosten (-) II. Financieel resultaat (+) (-) 72/62.. A. Opbrengsten van de financiële vaste activa (+) 721. B. Beleggingsopbrengsten (+) C. Beleggingskosten (-) D. Kosten van schulden (-) E. Wisselresultaten en resultaten uit de omrekening van vreemde valuta (+) (-) 724/624.. F. Meer- of minderwaarden (+) (-) 725/ Meerwaarden (+) Minderwaarden (-) G. Overige financiële opbrengsten (+) H. Overige financiële kosten (-)

47 Resultatenrekening Inhoud Codes Afgesloten Vorig boekjaar boekjaar III. Bedrijfsresultaat (+) (-) 73/63.. A. Goederen en diensten (-) B. Afschrijvingen (-) (+) 632/ Toewijzing (-) Terugname (+) C. Overige (-) (+) 633/733.. IV. Waardeverminderingen (-) (+) 64/74.. A. Toewijzing (-) 64.. B. Terugname (+) 74.. V. Voorzieningen voor risico s en kosten (-) (+) 65/75.. A. Toewijzing (-) 65.. B. Terugname (+) 75.. VI. Uitzonderlijk resultaat (+) (-) 76/66.. A. Uitzonderlijke opbrengsten (+) 76.. B. Uitzonderlijke kosten (-) 66.. VII. Belastingen op het resultaat (-) (+) 67/77.. A. Belastingen (-) 67.. B. Regulariseringen (+) 77.. VIII. Toe te wijzen resultaat van het boekjaar (+) (-) 78/68.. A. Winst (-) 68.. B. Verlies (+)

48 Neerlegging jaarrekening Wie? Wat? Ondernemingen / Verenigingen en Stichtingen Geconsolideerde jaarrekening + in bijlage: - Verslag van de commissaris - Jaarverslag bij volledig schema / Jaarverslag Hoe? Wanneer? Hoeveel? De wet voorziet de neerlegging langs elektronische weg als regel, behalve neerlegging op papier in PDF-formaat via de site van de NBB In de maand die volgt op de goedkeuring van de jaarrekening door AV, maar ten laatste op 31/07/ ,86 EUR 48

49 Raadpleging jaarrekeningen Alle gepubliceerde jaarrekeningen kunnen geconsulteerd worden op de site van de NBB 49

50 Vragen? 50

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten

Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten Diederik Vandendriessche 7 februari 2011 Inhoud 1. Nieuwigheden 2. Aandachtspunten & Tips 3. Validatieregels 4. Kalender 5. Toekomst

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Vergelijking Nederland-België

Vergelijking Nederland-België Vergelijking Nederland-België Anne Claes BELGIUM Mei 2008 2 Vergelijking Nederland - België Prudentiële regels Financiering Beleggingen Solvabiliteit Afzonderlijke vermogens Belastingen Communicatievereisten

Nadere informatie

FSMA_2014_14 dd. 15/12/2014

FSMA_2014_14 dd. 15/12/2014 FSMA_2014_14 dd. 15/12/2014 Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Deze circulaire vervangt circulaire CBFA_2008_15 van 1 juli 2008. Zij verschaft meer duidelijkheid over een aantal bepalingen inzake

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden?

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13 Wat is (algemeen) boekhouden? 15 Het conceptueel kader 17 2.1 Definitie 17 2.2 Doelstellingen van

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING 20.. Balans

JAARREKENING 20.. Balans LOGO met secretariaatsgegevens vereniging Balans ACTIVA 31-12-20.. 31-12-20.. VASTE ACTIVA I. Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen - - Machines en installaties - - Andere vaste bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 Het conceptueel kader 19 2.1 Definitie 19 2.2 Doelstellingen van de boekhouding

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING

JAARVERSLAG 2015 VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING JAARVERSLAG 2015 VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 7 Inleiding Het OFP DuPont European Pension Fund (hierna OFP ) heeft tot doel een aanvullende dekking

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS

FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRALE BANK) FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS JAARTAL NAAM VAN HET FONDS INHOUD Ingesloten 1 Staat 400 Algemene Informatie 2 Staat 401 Specificatie van de activa 3 Staat

Nadere informatie

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING Doel: De jaarrekening bevat een grote hoeveelheid aan informatie, maar is minder bruikbaar voor financiele analyse. Daarom worden balans, resultatenrekening

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW MARKTPLEIN KUURNE RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: BALANS PER 31 DECEMBER 2011

BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW MARKTPLEIN KUURNE RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: BALANS PER 31 DECEMBER 2011 BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: 0840.158.273 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 BOEKJAAR 01/01/2011 BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: 0840.158.273

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Verslag van de Secretarispenningmeester

Verslag van de Secretarispenningmeester Verslag van de Secretarispenningmeester Geachte confraters, Dames en heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2013. Dit rapport werd u eveneens toegestuurd in maart 2014, samen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

AMADE V.Z.W. Blz 1 Lange Gasthuisstraat 27 2000 Antwerpen BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF

AMADE V.Z.W. Blz 1 Lange Gasthuisstraat 27 2000 Antwerpen BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2012 ACTIEF Blz 1 Geldbeleggingen in liquide middelen Aandelen Aanschaffingswaarde 510.000 Aandelen Petercam 17.241,40 TOTAAL Aanschaffingswaarde 17.241,40 Waardeverminderingen

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 31/12/2016 ACTIVA VASTE ACTIVA III. MATERIELE VASTE ACTIVA B. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 232000 UITRUSTING 3.821,43 D 3.821,43 3.821,43 3.821,43 232900

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2016 Roger Tiest 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0731-4 D/2016/7849/52 NUR

Nadere informatie

AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13

AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13 VZWJR.DO.13001.book Page 3 Tuesday, March 5, 2013 7:37 AM INHOUDSTAFEL AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13 1. Algemene principes 13 1.1. Rechtsbronnen 13 1.2. Het principe

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden Koen Vanlommel JCI Office 1 Agenda Kasboekhouding vs. Dubbele Boekhouding Activa en Passiva Kosten en Opbrengsten Balans en Resultaatrekening Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Resultaatverwerking (synthese)

Resultaatverwerking (synthese) Resultaatverwerking (synthese) 1. Ter herinnering: de resultaatrekening ziet eruit als volgt: X. Resultaatverwerking Affectations et prélèvements A. Te bestemmen winstsaldo / Te verwerken verliessaldo

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 December 2013 ACTIEF. TOTAAL Overlopende rekeningen 5.798,46

BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 December 2013 ACTIEF. TOTAAL Overlopende rekeningen 5.798,46 Blz 1 BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 December 2013 ACTIEF Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen Over te dragen kosten 490.000 Lasten wordt uitgesteld 5.798,46 TOTAAL Over

Nadere informatie

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel Financieel verslag van het boekjaar 2013 Algemene vergadering van 17 juni 2014 Inkomsten 2013 Uit bijdragen: 4.029.954,07 Andere inkomsten: 220.655,30

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg EG Wolvega

Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg EG Wolvega Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg 7 8471 EG Wolvega 2015 Inhoud Opdracht 3 Balans per 31 december 2015 5 Winst- en verliesrekening over 2015 7 Toelichting op de balans 8 Toelichting

Nadere informatie

VERSLAG BOEKJAAR 2013

VERSLAG BOEKJAAR 2013 VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie