Oefenopgaven Hoofdstuk 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenopgaven Hoofdstuk 7"

Transcriptie

1 Oefenopgaven Hoofdstuk 7 Opgave 1 Rendement Een beleggingsadviseur heeft de keuze uit de volgende twee beleggingsportefeuilles: Portefeuille a Portefeuille b Verwacht rendement 12% 12% Variantie 8% 10% 1. Hoe wordt het risico in een beleggingsportefeuille gemeten? 2. Geef gemotiveerd aan welke beleggingsportefeuille volgens de moderne portefeuilletheorie gekozen zou moeten worden. Opgave 2 Berekening rendement Van de volgende aandelen van vier chemieconcerns, twee Nederlandse en twee Duitse, zijn de aangepaste wekelijkse slotkoersen in 2011: Datum Slotkoers AkzoNobel Slotkoers Basf Slotkoers Bayer Slotkoers DSM ,66 55,20 55,50 41, ,24 55,65 55,40 43, ,48 54,75 54,46 41, ,96 54,41 53,56 42, ,13 55,44 54,85 42, ,63 56,11 55,58 43, ,21 59,49 57,18 42, ,01 57,21 54,80 41, ,69 58,58 56,63 42, ,31 56,44 54,64 41, ,21 54,38 51,99 41, ,08 57,06 53,30 42, ,17 59,83 56,19 42, ,50 61,70 54,99 43, ,25 61,92 55,60 42, ,48 63,66 56,63 42, ,44 67,09 59,35 45, ,05 63,80 57,98 44,88 Bron: finance.yahoo.com 1. Bereken de weekrendementen van elk van de 4 chemiefondsen tot en met 2 mei 2011, alsmede het gemiddelde weekrendement en de standaardafwijking van de weekrendementen. 2. Bereken de zes correlatiecoëfficiënten van de weekrendementen tussen elk paar van de 4 fondsen: dat wil zeggen tussen (DSM, AkzoNobel), (DSM, Bayer), (DSM, BASF), (AkzoNobel, Bayer), (AkzoNobel, BASF), (BASF,Bayer) Noordhoff Uitgevers bv 1

2 3. Indien een belegger heeft belegd per 3 januari 2011 en dit bedrag heeft verdeeld door in elk van de 4 chemiefondsen 25% te beleggen, welk gemiddeld weekrendement zou hij hebben behaald op 2 mei 2011 op deze chemieportefeuille? Opgave 3 Correlaties Een belegger wil geld beleggen in een aandelenportefeuille die voor 30% bestaat uit aandeel 'X NV' en voor 70% uit aandeel 'Y NV'. De standaardafwijking van de rendementen op X NV bedraagt 10% en voor Y NV 20%. Bereken de variantie van deze aandelenportefeuille onder elk van de volgende drie aannamen: a. De correlatiecoëfficiënt tussen beide aandeelrendementen bedraagt +1. b. De correlatiecoëfficiënt tussen beide aandeelrendementen bedraagt +0,5. c. De correlatiecoëfficiënt tussen beide aandeelrendementen bedraagt 0. Opgave 4 Berekening verwacht rendement In mei 2011 bedroeg volgens de website de bèta van NV DSM 0,83, van AkzoNobel NV 0,85, van BASF AG 1,09 en van Bayer AG 0,76. De bèta voor de sector basischemie, wereldwijd 17 concerns, bedroeg eind januari ,28. De risicovrije vergoeding in de Eurozone in april 2011 bedraagt 1,25% en de marktrisicopremie in Nederland en Duitsland op aandelenbeleggingen was ongeveer 4,5%. Bereken het verwacht rendement voor een belegger die in mei 2011 geld belegde in elk van de vier genoemde chemiefondsen. Opgave 5 CAPM Een beleggingsadviseur heeft voor een klant het volgende overzicht van mogelijke beleggingsportefeuille opgesteld: Verwachte opbrengst Risico per jaar Standaarddeviatie Portefeuille 1 10% 8% Portefeuille 2 8% 8% Portefeuille 3 12% 14% 1. Geef gemotiveerd aan welke van de drie portefeuilles zonder meer als niet efficiënt moet worden afgewezen. Volgens de grondleggers van CAPM geldt de volgende formule: E[r a ] = r f + β x [r m r f ] 2013 Noordhoff Uitgevers bv 2

3 De koersontwikkeling van een aandeel wordt bepaald door algemene marktontwikkelingen (het systematisch risico) en door voor het aandeel unieke omstandigheden (het niet-systematisch oftewel het unieke risico). Volgens de theorie meet Bèta vooral het systematisch risico. De markt zou het unieke risico niet belonen, vandaar dat deze risicocomponent niet in de formule voor het verwachte aandelenrendement is opgenomen. 2. Leg uit waarom volgens de theorie het unieke risico van een aandeel niet wordt beloond. Opgave 6 Berekening van de efficiënte portefeuille (gebruik voor de beantwoording bijgevoegd excelbestand) Een belegger wil zijn vermogen beleggen in de fondsen Pan en As of een combinatie van die twee fondsen. Van de fondsen Pan en As zijn gedurende 16 dagen de volgende dagelijkse rendementen bekend: Koersontwikkeling dag Pan As 1 0, , ,0945 0,3 3-0, , ,498 0, , , , , , , ,2745-0, ,8625 0, ,0525 0, , , ,015-0, , , , , , , , ,007 Bereken: a. Het gemiddelde rendement van Pan en As. b. De variantie van Pan en As. c. Het rendement en de daarbij behorende variantie van Pan en As, waarbij de verdeling van Pan en As over de portefeuille begint bij 100% Pan en 0% As tot 0% Pan en 100% As (met stapjes van 10%-punt). d. Maak een grafiek van de antwoorden, zoals berekend bij c. e. Volgens de optimale portefeuilletheorie wordt alleen het marktrisico beloond. Noem minimaal 3 marktfactoren die invloed hebben op de hoogte van het marktriscio Noordhoff Uitgevers bv 3

4 Opgave 7 Opbouw van een portefeuille met geleend geld De volgende gegevens zijn bekend: Verwachte opbrengst marktportefeuille 8% Verwachte standaardafwijking marktportefeuille 15% Risicovrij rendement op staatsleningen 3% 1. Bepaal het verwachte rendement en de standaardafwijking daarvan van een portefeuille die voor 60% bestaat uit de marktportefeuille en voor 40% uit de staatsleningen. Een belegger wil de marktportefeuille bijv. 150 (=150%) kopen, die hij voor 50 (= 33,33%) wil financieren met geleend geld. Het rentepercentage waartegen hij kan lenen is 3% per jaar. 2. Bereken het verwachte rendement en de standaarddeviatie van het eigen geïnvesteerde vermogen (100%). Het aandeel U heeft eenzelfde standaardafwijking als de portefeuille van de belegger bij vraag Geef gemotiveerd aan of het verwachte rendement van aandeel U gelijk is aan de investering van het eigen vermogen in de beleggingsportefeuille van de belegger van vraag 2. Opgave 8 Berekening Bèta Onderstaande informatie over het rendement van de aandelenmarkt (de marktportefeuille en het rendement van het aandeel Z) is over de afgelopen 6 maanden beschikbaar gekomen. In deze periode was het gemiddeld rendement van een risicoloze belegging (staatsobligaties) 0,2% per maand. Maand rendement marktportefeuille rendement Z 1 3% 5% 2 2% 3% 3-8% -12% 4 6% 8% 5 3% 4% 6 2% 4% 1. Bereken het gemiddelde marktrendement van de marktportefeuille en het gemiddeld rendement van Z. 2. Bereken de variantie van de marktportefeuille en van het aandeel Z. 3. Bereken de Bèta van het aandeel Z ten opzichte van de marktportefeuille. Stel dat aandelenanalisten in maand 7 een rendement van 2% op de marktportefeuille verwachten. 4. Bereken het verwachte rendement van aandeel Z op basis van de door u berekende Bèta Noordhoff Uitgevers bv 4

5 Opgave 9 Sharpe-Ratio Een beleggingsadviseur heeft voor een klant de volgende mogelijke portefeuilles samengesteld: Portefeuille A B C D Verwacht rendement 8% 9% 10% 11% Variantie 10% 12% 15% 16% De marktportefeuille (bijv. AEX) heeft een verwacht rendement van 8,5% en een variantie van 11%. Een risicovrije belegging heeft een verwachte opbrengst van 2% per jaar. 1. Bereken de sharpe-ratio s voor de voorgestelde portefeuilles en de marktportefeuille. 2. Teken de Capital Allocation Line voor alle portefeuilles en de marktportefeuille. 3. Welke portefeuille zou u als klant kiezen? Motiveer uw antwoord. 4. Stel dat de belegger het risico te hoog vindt. Hij accepteert een maximale variantie van 4%. Wat is dan het maximale verwachte rendement? Opgave 10 Werking Financiële markten 1. Volgens de Moderne Portefeuille Theorie wordt het unieke risico in een beleggingsportefeuille niet beloond. Leg uit waarom alleen het systematisch risico in een beleggingsportefeuille volgens de theorie beloond wordt. 2. Op basis van de Moderne Portefeuille Theorie en CAPM kan een kapitaalmarktlijn en een aandelenmarktlijn worden opgesteld. a. Wat geeft de kapitaalmarktlijn weer? b. Wat geeft de aandelenmarktlijn weer? 3. Geef nauwkeurig aan wat wordt gemeten met de bèta, die wordt gebruikt binnen het Capital Asset Pricing model. 4. Kan volgens het CAPM de risicopremie van een belegging hoger zijn dan de marktrisicopremie? Leg uit waarom wel of niet. 5. Is een belegging, waarbij de verwachtingen over het rendement onder de aandelenmarktlijn liggen, aantrekkelijk of juist niet? Leg uit waarom. 6. In de financieringsliteratuur is veel geschreven over de efficiency van de vermogensmarkt (Efficiënte Markt Hypothese). Welke drie vormen worden onderscheiden? Opgave 11 De financieel manager van een handelsonderneming is van mening dat het risicoprofiel voor de aandelen in zijn onderneming vergelijkbaar is met dat van het gemiddeld risico van de AEX. Bij het beoordelen van projecten binnen zijn 2013 Noordhoff Uitgevers bv 5

6 onderneming wil hij dan ook het gemiddelde rendement van de AEX als kostenvoet voor het eigen vermogen in de WACC meenemen. Wat is hierop uw commentaar? Opgave 12 Eén van de conclusies van de sterke variant van de Efficiënte Markthypothese is dat marktprijzen onvoorspelbaar zijn (prijzen volgen een random walk). Leg uit waarom prijzen per definitie een random walk moeten vertonen als alle informatie in de prijzen is verwerkt. In het portfoliomodel (MPT) zoals door Markowitz ontworpen, bestaat het verwacht rendement, vanwege de mogelijkheid tot diversificatie, alleen uit een beloning voor het systematisch risico (market risk). a. Leg uit hoe diversificatie ervoor zorgt dat het risico van de totale portefeuille minder wordt. b. Met welke maatstaf wordt het marktrisico en daarmee de gevoeligheid voor marktveranderingen gemeten? Opgave 13 Optimaliseren Portefeuille Aandeelfonds A heeft een standaardafwijking σa = 18,6% en aandeelfonds B σb = 28%. De correlatiecoëfficiënt tussen de rendementen van beide aandeelfondsen bedraagt ρ = +0,2. Gevraagd: Bereken de verhoudingen XA en XB waarbij het portefeuillerisico bestaande uit aandeelfonds A en B wordt geminimaliseerd. Nota bene: gebruik voor het minimaliseren van de variantie het Excelhulpprogramma Solver. Aanwijzingen over het gebruik van dit hulpprogramma staan in het Excelblad behorend bij deze opgave. Opgave 14 At-random-ontwikkeling In het Exceloverzicht voor studenten staat de koersontwikkeling van ASML in de periode november 2012 april Ga na in hoeverre de koersontwikkeling voldoet aan het idee van een at-random-beweging in het kader van de efficiënte markthypothese Noordhoff Uitgevers bv 6

Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30

Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30 Technische Universiteit Delft Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit

Nadere informatie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie Promotor : Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Beleggings- en Portefeuilletheorie Oplossing herkansing 24 maart 2004

Beleggings- en Portefeuilletheorie Oplossing herkansing 24 maart 2004 Beleggings- en Portefeuilletheorie 24 maart 2004 1 Beleggings- en Portefeuilletheorie Oplossing herkansing 24 maart 2004 Opgelet: er waren verscheidene versies van dit tentamen. 1. Een portefeuille P heeft

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier alternatieven

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave 1

Voorwoord. Inhoudsopgave 1 Voorwoord Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 1.1. Projectkader 5 1.2. Probleemstelling 5 1.3. Doelstelling 5 1.4. Conceptueel model 6 1.5. Centrale vragen 6 1.6. Onderzoeksopzet 7 Hoofdstuk 2: Gevestigde

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier

Nadere informatie

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA)

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA) Wat betekent k/boekwaarde (koers/boekwaarde)- of K/B-ratio? Een ratio die de marktwaarde van een aandeel vergelijkt met zijn boekwaarde. De ratio wordt berekend door de actuele slotkoers van het aandeel

Nadere informatie

Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur

Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur Over fondsbeleggen met divers~fìcatiestrategieën in een bereikbaarheidscontext V.P. de Heer februari 2009 Amsterdam School of Real Estate Master of Science in Real

Nadere informatie

Investeren onder onzekerheid

Investeren onder onzekerheid Investeren onder onzekerheid Toepassen van de reële optietheorie bij vastgoedprojecten om tot een completer investeringsbesluit te komen ing. W. Dijkmans S1656066 23 april 2009 Master Vastgoedkunde Faculteit

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Opgave 1 1. Welke vormen van dividend kunnen worden onderscheiden? 2. Een NV heeft in 2013 in maanden januari, april en juli per keer 0,34 aan dividend uitgekeerd. Het totale

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI BELEGGINGSADVISEUR

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI BELEGGINGSADVISEUR NIBE-SVV, 2008 Oefenexamen DSI BELEGGINGSADVISEUR 1. Welke van de onderstaande beweringen met betrekking tot uitkeringen op aandelen is JUIST? A. De uitkering van het stockdividend geschiedt ten laste

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Van de voorzitter. vba journaal 3

Van de voorzitter. vba journaal 3 Van de voorzitter E indelijk is het dan zover, het vernieuwde VBA-Journaal ligt voor u. Niet alleen de redactie is, zoals al in het vorige nummer bekend is gemaakt, deels vernieuwd, maar nu ook het uiterlijk

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen Gegevens student: Student: ir. Justin van Tienen Studentnummer: 1717 Adres: Kemelstede 157 4817 SW Breda Gegevens opleiding: Opleiding: Begeleider

Nadere informatie

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen De meeste institutionele beleggers volgen een top-downbenadering 1 voor hun assetallocatie, waarbij ze kiezen tussen obligaties,

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen,

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. Beleggingsvereniging De Toekomst heeft als doel door middel van scholing, advies en het uitwisselen van ervaringen er toe bij te dragen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie