DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO"

Transcriptie

1 INHOUD Voorwoord v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Hoofdstuk I. Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap Georges Keymeulen Beschermen van het privépatrimonium tegen ondernemingsrisico s Structureren van een samenwerking Beschermen van de continuïteit van het bedrijf bij overlijden Verschillend belastingregime Nadelen verbonden aan de vennoot schapsvorm Hoofdstuk II. Omvorming van de eenpersoonszaak in een vennootschap Georges Keymeulen Verkoop van de onderneming Fiscale gevolgen voor de eenpersoonszaak Fiscale gevolgen voor de vennootschap Btw Registratierechten Inbreng in de vennootschap Belastingvrije inbreng Fiscale gevolgen voor de eenpersoonszaak Fiscale gevolgen voor de vennootschap Belastbare inbreng Fiscale gevolgen voor de eenpersoonszaak Fiscale gevolgen voor de vennootschap Btw Registratierechten Cijfermatige vergelijking Gegevens Eerste veronderstelling: verkoop vii

2 3.3. Tweede veronderstelling: belastingvrije inbreng Derde veronderstelling: belastbare inbreng Samenvatting Besluit Hoofdstuk III. Financiering met eigen of vreemde middelen Georges Keymeulen Inleiding Financiering met eigen middelen Fiscale behandeling van de kapitaal vergoeding of dividenden Verlaagde roerende voorheffing permanente maatregel Verlaagde roerende voorheffing: overgangs maatregel inzake liquidatieboni Financiering met vreemde middelen: fiscale gevolgen Vereisten ten aanzien van de lening Mate van aftrekbaarheid van de interesten Interesten waaraan geen enkele beperking wordt opgelegd Beperking opgelegd aan alle andere categorieën interesten Interesten betaald aan het buitenland Interesten betaald aan aandeelhouders en sommige bedrijfsleiders Interesten betaald aan belastingparadijzen of groepsvennootschappen Hoofdstuk IV. Investeringen Filip Vandenberghe Inleiding Afschrijvingen Algemeen Uitsluitingen Basis waarop afgeschreven wordt Begintijdstip Percentages Hoe kunt u afschrijven? Lineair Dubbel lineair Degressief viii

3 2.7. Beperking van de afschrijvingen Afschrijvingsexcedent Investeringsaftrek Algemeen Welke investeringen? Uitgesloten investeringen Soorten Algemeen: verschil eenmalige gespreide investerings aftrek Gewone eenmalige investeringsaftrek Verhoogde eenmalige investeringsaftrek Vaste eenmalige investeringsaftrek Gewone gespreide investeringsaftrek Verhoogde gespreide investeringsaftrek Belastingkrediet onderzoek en ontwikkeling Percentages van de investeringsaftrek Administratieve verplichtingen Wat in geval van onvoldoende winst? De investering wordt verkocht Investeringsreserve Btw op investeringen Hoofdstuk V. Leasen of kopen? Georges Keymeulen Boekhoudkundige definitie van leasing Fiscale behandeling van leasing Het contract voldoet aan de definitie van de boekhoudwetgeving Het contract beantwoordt niet aan de normen van de boek houdwetgeving Behandeling op btw-vlak Fiscale behandeling van aankoop met financiering Vergelijking tussen leasing en financiering Besluit Hoofdstuk VI. Onroerend goed Gabriëlla Van Lil Aankoop van een onroerend goed Fiscale gevolgen voor de koper/vennoot schap Afschrijvingen ix

4 Financieringskosten Onderhouds- en herstellingskosten Verbeteringswerken Inkomstenbelastingen wat betreft de verkoper Onroerende voorheffing Btw Registratierechten Formaliteiten Inbreng van een onroerend goed in de vennootschap Btw Registratierechten Formaliteiten Huur van onroerend goed Fiscale gevolgen voor de vennootschap-huurder Algemeen Financieringskosten Inkomstenbelastingen wat betreft de eigenaar-verhuurder Onroerende voorheffing Btw Registratierechten Recht van erfpacht Fiscale gevolgen voor de vennootschap-erfpachter Afschrijvingen Financieringskosten Onderhouds- en herstellingswerken Verbouwingswerken of kosten voor de oprichting van gebouwen Inkomstenbelastingen wat betreft de erfverpachter Onroerende voorheffing Btw Registratie Formaliteiten Recht van opstal Fiscale gevolgen voor de vennootschap-opstalnemer Afschrijvingen Financieringslast Onderhouds- en herstellingswerken Verbouwingen Inkomstenbelastingen wat betreft de opstalgever Het kadastraal inkomen van de grond is gevestigd op naam van de opstalgever, het kadastraal inkomen van het gebouw op naam van de opstalnemer (meest courante situatie) x

5 Het kadastraal inkomen van grond en gebouw werden beide op naam van de opstalnemer gevestigd Fiscale gevolgen bij de beëindiging van het contract Onroerende voorheffing Btw Registratierechten Formaliteiten Vruchtgebruik Fiscale gevolgen voor de vennootschap-vruchtgebruiker Afschrijvingen Financieringskosten Onderhouds- en herstellingskosten Fiscale gevolgen voor de verkoper van het vruchtgebruik Onroerende voorheffing Btw Registratierechten Formaliteiten Verkoop op lijfrente Inkomstenbelastingen wat betreft de vennootschap-koper Afschrijvingen Financieringskosten Onderhouds- en herstellingswerken Bouw- of verbouwingswerken Inkomstenbelastingen wat betreft de verkoper Onroerende voorheffing Btw Registratierechten Formaliteiten Onroerende leasing Inkomstenbelastingen wat betreft de vennootschap-leasingnemer Full pay out-leasingcontract of financiële leasing Afschrijvingen Financieringslasten Onderhouds- en herstellingswerken Vergoeding betaald bij het lichten van de optie Non full pay out-leasingcontract of operationele leasing Onroerende voorheffing Btw Registratierechten Kosteloze beschikking over onroerende goederen xi

6 Hoofdstuk VII. Voorraadwaardering en voorraadsystemen Tina Tack Geïndividualiseerde waarde FIFO-methode LIFO-methode Methode van de gewogen gemiddelde prijzen Vergelijking FIFO-LIFO Hoofdstuk VIII. Bedrijfsliquiditeiten fiscaalvriendelijk beleggen Georges Keymeulen Interesten of inkomsten uit niet-risicodragend kapitaal Roerende voorheffing Forfaitaire buitenlandse belasting Vennootschapsbelasting Dividenden of inkomsten uit risicodragend kapitaal Roerende voorheffing Forfaitaire buitenlandse belasting Vennootschapsbelasting Meerwaarden Hoofdstuk IX. Hoe fiscaalvriendelijk mezelf bezoldigen? Carl Van Biervliet Inleiding Een bezoldiging uit de vennootschap De meest gekende en miskende: de bezoldiging Wat is een bezoldiging? Een bezoldiging van een werknemer Een bezoldiging van een bedrijfsleider Bezoldiging in de praktijk Hoeveel nettobezoldiging komt in handen van de bedrijfsleider? En toch nog verplichte voorafbetalingen Attractiebeginsel: terug van weggeweest Het kostenforfait Belastingvrije sommen Aftrekposten die alleen kunnen bij een beroepsinkomen xii

7 Vrij aanvullend pensioen, groepsverzekering, gewaarborgd inkomen Bezoldiging in de vennootschap Bezoldiging is een aftrekbare kost Belastbaarheid als geheime commissielonen 309% Verplichte inhouding bedrijfsvoorheffing Verlaagd tarief in de vennootschap Uitbetaling eigen kosten van de vennootschap Inleiding Eigen kosten van de werkgever Per definitie geen mogelijkheid om iets uit de vennootschap te halen Miskende eigen kosten van de werkgever Spelbreker: de btw Forfaitaire onkostenvergoedingen Eigen kosten van de werkgever in de vennootschap Kosten zijn kosten Terugbetalingen verplaatsingen met eigen voertuig: een wiskundige beperking Gevolgen van de uitkering van een vergoeding voor de vennootschap Voordelen van alle aard Inleiding Voordeel van alle aard is bezoldiging Voordelen van alle aard en hun bruikbaarheid Voordeel uit het persoonlijk gebruik van een voertuig Kosteloze beschikking over onroerende goederen Maaltijdcheques Terbeschikkingstelling pc en internetaansluiting Terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets Gevolgen voor de bedrijfsleider Vennootschap versus de voordelen van alle aard Voordelen van alle aard m.b.t. terbeschikkingstelling personenwagens Loonfiche Gevolgen voor de vennootschap van voordelen van alle aard De bijzondere geheime commissielonenaanslag Gewoon opnemen van geld uit de vennootschap: de negatieve rekeningcourant Inleiding Opname rekening-courant xiii

8 4.3. Opname van geld Ongeacht in welke vorm Gevolgen voor de bedrijfsleider Debetstand rekening-courant in de vennootschap Financiële toestand van de onderneming Invloed voor de vennootschap van de handelingen van de bedrijfsleider De uitkering van een dividend Inleiding Wat is een dividend? Volgens de fiscale wet Geherkwalificeerde interest Dividend: een eenvoudig en bruikbaar alternatief Waarom beslissen een dividend uit te keren? Gevolgen voor de aandeelhouder Dividend in de vennootschap Eigen vermogen van de vennootschap Verplicht opstellen van een aangifte inzake de inhouding van roerende voorheffing Het eenjarig einde van de bevrijdende roerende voorheffing: enkel voor inkomstenjaar 2012 aangifteplicht voor roerende inkomsten Kapitaalinbreng vanaf 1 juli 2013 in een kmo verkrijgt een lagere roerende voorheffing Fiscale gevolgen voor de vennootschap Kapitaalvermindering Onbekend en onbemind Wettelijk minimumkapitaal Kapitaalvermindering in de praktijk Waarom overgaan tot een kapitaalvermindering? Algemene vergadering neemt de beslissing Bijzondere bescherming van schuldeisers niet uit het oog verliezen Gevolgen voor de aandeelhouder Kapitaalvermindering in de vennootschap Kapitaal in de vennootschap Samenstelling kapitaal goed onderzoeken Regelmatige beslissing Interesten betaald om in te schrijven op een kapitaalverhoging en erna Gevolgen voor de vennootschap zelf xiv

9 7. Een goed verkopen aan uw vennoot schap Wat is nu precies een verkoop aan uw vennootschap? Verkoop Quasi-inbreng Verkoop in de praktijk vanuit het standpunt van de natuurlijke persoon Verkoop van privé-eigendommen: niet belastbaar! Belastbaar als divers inkomen? Verkoop van onroerende goederen Verkoop van roerende goederen Verkoop van een goodwill Andere gevolgen voor de bedrijfsleider De vennootschap versus de verkoop door de bedrijfsleider De aandelen van uw vennootschap verkopen Inleiding Overdracht van aandelen in de praktijk Waarom overgaan tot de verkoop van de aandelen? Verschil tussen een zaak verkopen en de aandelen van een vennootschap verkopen Verkoop aan het buitenland kan belastbaar zijn in de personenbelasting Verkoop aandelen belastbaar als speculatieve inkomsten of beroepsinkomsten Het definitieve advies van de Rulingcommissie inzake interne meerwaarden maart De vennootschap en de overdracht van haar aandelen Er wijzigt in beginsel heel weinig Fiscale gevolgen voor de vennootschap Verhuren van roerende goederen aan uw vennootschap Verhuring van roerende goederen in de praktijk Roerende verhuring fiscaal gunstig belast In te houden roerende voorheffing Btw-belastingplicht Gevolgen voor de bedrijfsleider Gevolgen voor de vennootschap Aftrekbaar als kost Andere gevolgen voor de vennootschap Geen inhouding van roerende voorheffing Inkoop van eigen aandelen Inleiding Inkoop van eigen aandelen Omschrijving xv

10 Beperkingen Inkoop van eigen aandelen in de praktijk Inkoop van eigen aandelen in de vennootschap Fiscaal principe inzake eigen aandelen Tijdstip van belastbaarheid Invloed van een verkrijging van aandelen op het kapitaal van de vennootschap Gevolgen voor de vennootschap van de inkoop van eigen aandelen Interesten krijgen uit uw vennootschap Inleiding Interesten Wat betekenen precies interesten? Leningsovereenkomst: niet verplicht, wel handig Hoe ontstaat de lening? Interesten in de praktijk Waarom interesten toekennen? Gevolgen voor de bedrijfsleider Interesten in de vennootschap Rentegevend voorschot: herkwalificatie tot dividend Interest wordt dividend Fiscale gevolgen: aangifte in de roerende voorheffing/ meldingsplicht en bijzondere heffing. 199 Hoofdstuk X. Aanvullende pensioenvorming voor de bedrijfsleider Pieter Gillemon Algemeen Eerste, tweede en derde pensioenpijler Verschillende types pensioenplannen Fiscaliteit van opbouw in de tweede pijler Directe versus latere belastingheffing Parafiscale aspecten Belastingvrijstelling in hoofde van de bedrijfsleider Fiscale aftrek van de ondernemings bijdragen Belastingvermindering voor persoonlijke bijdragen Ondernemingsbijdrage versus persoonlijke bijdrage Overdracht van reserves Fiscaliteit van de uitkeringen RIZIV-inhouding en solidariteitsbijdrage Progressieve en vlakke belastingtarieven xvi

11 3.3. In welke omstandigheden worden kapitalen belast tegen een vlak tarief? Collectieve pensioentoezegging en externe IPT Interne IPT VAPZ Successierechten Hoofdstuk XI. Holding: rol en mogelijkheden Georges Keymeulen Wat is een holding? In welke gevallen is het aanwenden van de holdingstructuur wenselijk of interessant? Fiscale mogelijkheden van de holding Ten aanzien van de dividenden Ten aanzien van de meerwaarden op aandelen Patrimoniumvennootschap Overheveling van reserves Verschaffen van inkomsten aan de holding Nadelen verbonden aan de holding structuur Internationale vergelijking holding structuur Hoofdstuk XII. Overname van een bedrijf Georges Keymeulen en Gabriëlla Van Lil Mogelijke scenario s en hun fiscale gevolgen Overname in persoonlijke naam Overname door de werkvennootschap Overname via een holding Financiering van overname Onttrekken van liquiditeiten aan de overgenomen onderneming zelf Extralegaal pensioenplan Verkoop van de activa van de vennootschap Aankoop van aandelen versus aankoop van activa Algemeen Inkomstenbelastingen In het kader van de asset deal In het kader van de share deal Btw xvii

12 3.4. Registratierechten Conclusie Hoofdstuk XIII. Opvolging en voortbestaan van een bedrijf Carl Van Biervliet Inleiding Versnippering van aandelen tegengaan Oorzaken Oplossingen Commanditaire vennootschap op aandelen Certificering van aandelen Holdingvennootschap Splitsing exploitatievennootschap patrimoniumvennootschap Vermijden van belasting bij overdracht Successierechten Schenkingsrechten Zonder successierechten of schenkings rechten Overdracht van aandelen aan toonder Overdracht van aandelen op naam Andere aandachtspunten Wettelijke reserve Schenking van de blote eigendom Besluit Hoofdstuk XIV. Overdracht van een bedrijf Carl Van Biervliet Inleiding De onderneming is een eenpersoons zaak Voortzettingsstelsel Inkomstenbelastingen Btw Registratierechten Inbreng in de vennootschap Verkoop aan derden De onderneming heeft de vorm van een vennootschap De eigenaar-verkoper van de aandelen is een particulier Principieel niet belastbaar in inkomstenbelasting Uitzonderingen xviii

13 Belangrijke deelneming Btw en registratie De eigenaar-verkoper van de aandelen is een vennootschap De aandelen worden verkocht aan of ingebracht in een buitenlandse holding of aan een persoon of vennootschap in een fiscaal paradijs Besluit Hoofdstuk XV. De vereffening van de vennootschap Filip Vandenberghe DEEL II. DE VENNOOTSCHAPSBELASTING Tina Tack Hoofdstuk I. Algemeen Wie is belastbaar in de vennootschaps belasting? Welke inkomsten zijn belastbaar voor aanslagjaar 2014? Tarief van de vennootschapsbelasting Basistarief Verminderd basistarief voor kmo -vennootschappen Uitgesloten van het verminderd basistarief Het begrip kleine vennootschap Wat is een bijzondere aanslag? Welke inkomsten worden aan de vennootschapsbelasting onderworpen? Hoofdstuk II. De gereserveerde winst De belastbare gereserveerde winst De vrijgestelde gereserveerde winst Waardeverminderingen op handels vorderingen Voorzieningen voor risico s en kosten Vrijgestelde meerwaarden Uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden Monetaire meerwaarden Meerwaarden op aandelen Inbrengmeerwaarden xix

14 Verwezenlijkte meerwaarden op immateriële en materiële vaste activa Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Meerwaarden op binnenschepen Meerwaarden op zeeschepen Meerwaarden op personenwagens en wagens voor dubbel gebruik De investeringsreserve Tax shelter erkende audiovisuele werken Winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord Andere vrijgestelde bestanddelen Ontvangen kapitaalsubsidies Disconto op vorderingen Kosten die fiscaal aftrekbaar zijn a rato van 120% Hoofdstuk III. De verworpen uitgaven Niet-aftrekbare belastingen Niet-aftrekbare belastingen (code 1201) Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (code 1202) Geldboeten en straffen (code 1203) De niet-aftrekbare pensioenen en pensioenbijdragen (code 1204) De niet-aftrekbare autokosten (code 1205) en autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard (code 1206) Wetgeving vóór fiscale aftrekbeperking in functie van de CO 2 -uitstoot Fiscale aftrekbeperking in functie van de CO 2 -uitstoot Overzicht aftrekbeperking autokosten (Venn.B.) Tabel aftrekbeperking autokosten in functie van de CO 2 - uitstoot Voorbeeld Niet-aftrekbare receptiekosten, kosten voor relatiegeschenken (code 1207) en restaurantkosten (code 1208) Receptiekosten Relatiegeschenken Restaurantkosten Kosten voor niet-specifieke beroepskledij (code 1209) Overdreven interesten (code 1210) Interesten met betrekking tot een gedeelte van bepaalde leningen (code 1211) Abnormale of goedgunstige voordelen (code 1212) xx

15 10. Sociale voordelen (code 1214) en voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of eco cheques (code 1215) Liberaliteiten (code 1216) Waardeverminderingen en minder waarden op aandelen (code 1217) Terugnemingen van vroegere vrijstellingen (code 1218) Werknemersparticipaties (code 1219) Vergoeding ontbrekende coupon (code 1220) Kosten tax shelter erkende audiovisuele werken (code 1221) Gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies (code 1222) Niet-aftrekbare betalingen naar bepaalde staten (code 1223) Andere (code 1239) Hoofdstuk IV. Uitgekeerde dividenden Gewone dividenden Verkrijging van eigen aandelen Overlijden, uittreding of uitsluiting van een vennoot Verdeling van het maatschappelijk vermogen Vrijgestelde dividenden Vrijstelling roerende voorheffing Lagere roerende voorheffing (VVPR-bis) op dividenden die uitgekeerd worden aan nieuwe aandelen op naam naar aanleiding van nieuwe inbrengen in geld Doelstelling (Verlaagd) tarief van de roerende voorheffing Voorwaarden voor het verlaagd tarief van de RV Hoofdstuk V. Fiscale aftrekken Derde bewerking: vrijgestelde winsten uit landen met verdrag en niet-belastbare bestanddelen Buitenlandse winsten uit landen met verdrag Vrijgestelde giften Vrijstelling voor aanvullend personeel Vrijstelling bijkomend personeel kmo % aftrek voor stagiairs Vierde bewerking: definitief belaste inkomsten (DBI) en vrijgestelde roerende inkomsten (VRI) Definitief belaste inkomsten Welke inkomsten komen in aanmerking voor de DBI-aftrek? xxi

16 Voorwaarden voor de aftrek Berekeningsgrondslag DBI Mate van aftrek van DBI en VRI Overdraagbaarheid van de DBI-overschotten Vrijgestelde roerende inkomsten Vijfde bewerking: aftrek van octrooi-inkomsten (vanaf aj. 2008) Inleiding Geviseerde rechten en inkomsten Geviseerde rechten Geviseerde inkomsten Vermindering van de octrooi-inkomsten Berekening van de aftrek Loont R&D in België? Zesde bewerking: aftrek voor risico kapitaal (notionele interestaftrek) van het belastbaar tijdperk Inleiding Toepassingsgebied Berekeningsgrondslag Algemeen Analyse Correcties op het bedrag van het eigen vermogen Toepasselijke rentevoet Overdraagbaarheid Keuze: investeringsreserve versus notionele interestaftrek? Antimisbruikbepalingen Compenserende maatregelen Afschaffing inbrengrecht Inwerkingtreding Efficiënte toepassing Zevende bewerking: aftrek van de vorige fiscale verliezen Achtste bewerking: de investerings aftrek Kwalificeerbare investeringen Uitgesloten activa Eenmalige investeringsaftrek (bepaald % op de aanschaffingswaarde) De gewone eenmalige investeringsaftrek De eenmalige investeringsaftrek voor herbruikbare verpakkingen De eenmalige verhoogde investeringsaftrek De gespreide investeringsaftrek (bepaald % op de afschrijvingen) De gewone gespreide investeringsaftrek Verhoogde gespreide investeringsaftrek xxii

17 6.5. Investeringsaftrek voor aj stijgt met 2% Investeringsaftrek voor AJ daalt met 1% Overdracht van de vrijstelling Verlies overdracht investeringsaftrek Vervreemding van de activabestanddelen en de investeringsaftrek Algemeen aftrekverbod Negende bewerking: Aftrek voor risico kapitaal dat werd overgedragen van de vorige belastbare tijdperken Hoofdstuk VI. Algemeen aftrekverbod Bestanddelen van het fiscaal resultaat waarop er een aftrekverbod is Verlies van fiscale aftrekken bij wijziging van de controle van een vennootschap Hoofdstuk VII. Berekening van de vennootschapsbelasting Berekening van de belasting Verschillende fasen van de berekening Van de basisbelasting tot de effectief verschuldigde of terugvorderbare belasting Voorbeeld inzake belastingberekening Een aantal opmerkingen bij de belasting berekening Bijzondere aanslag op niet-verantwoorde kosten, voordelen van alle aard, steekpenningen en verdoken meerwinsten De Fairness Tax Het belastingkrediet voor octrooien en R&D Inleiding Welke activa? Eenmalig of gespreid belastingkrediet? Overdraagbaar en terugbetaalbaar Geen vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen voor kleine vennootschappen Hoofdstuk VIII. Overzicht kmo-voordelen Kmo Artikel 215, tweede en derde lid WIB Kleine vennootschap artikel 15 W.Venn xxiii

18 3. Kmo Aandelen 50% nat. persoon + meerderheid stemrecht art. 201, eerste lid, 1 WIB Kleine vennootschap (art. 15 W.Venn.) en kmo: aandelen 50% nat. persoon + meerderheid stemrecht (art. 201, eerste lid, 1 WIB 1992) Kmo maximum 11 werknemers op 31 december 1997 of indien opgericht na 31 december 1997: referentietijdstip 31 december van het jaar van de oprichting Hoofdstuk IX. Overzicht van de investeringsverplichtingen in de vennootschapsbelasting Hoofdstuk X. Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Definitie Hoe aanvragen? Termijnen Inwerkingtreding Autonome Rulingdienst vanaf 1 januari Contactpunt regularisaties Bemiddeling: aanvraag kan worden ingediend Hoofdstuk XI. Fiscale eindejaarsplanning Hoofdstuk XII. De antirechtsmisbruik bepaling xxiv

INHOUD. Voorwoord... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO... 1

INHOUD. Voorwoord... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO... 1 INHOUD Voorwoord........................................................... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO................. 1 Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak

Nadere informatie

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS Tina Tack Pieter Gillemon Georges Keymeulen Carl Van Biervliet Filip Vandenberghe Gabriëlla Van Lil Tweede editie Antwerpen Cambridge Uw vennootschap

Nadere informatie

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Voorwoord 3 DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap 21 1. Beschermen van het privépatrimonium tegen ondernemingsrisico

Nadere informatie

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS Tina Tack Pieter Gillemon Georges Keymeulen Carl Van Biervliet Filip Vandenberghe Gabriëlla Van Lil Derde editie Antwerpen Cambridge Uw vennootschap en de fiscus. Derde editie

Nadere informatie

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS Tina Tack Pieter Gillemon Georges Keymeulen Carl Van Biervliet Filip Vandenberghe Gabriëlla Van Lil Derde editie Antwerpen Cambridge Uw vennootschap en de fiscus. Derde editie

Nadere informatie

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS

UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS UW VENNOOTSCHAP EN DE FISCUS Tina Tack Pieter Gillemon Bart Peeters Carl Van Biervliet Filip Vandenberghe Vierde editie Antwerpen Cambridge Uw vennootschap en de fiscus. Vierde

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Prof. Dr. PAUL BEGHIN Prof. Dr. INGE VAN DE WOESTEYNE VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 30 JUNI 2008 intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD WOORD VOORAF

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 INHOUD Woord vooraf......................................................... vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting..................... 1 I. Principe........................................................

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25%

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25% De Regering Michel heeft in het zomerakkoord de hervorming van de vennootschapsbelasting opgenomen die wordt voorzien in twee fases: vanaf 2018 en vanaf 2020. Hieronder vatten wij de voornaamste speerpunten

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten Inhoudstafel Voorwoord...1 Deel I Tips m.b.t. uw beroepskosten 1. Alle kosten van een vennootschap zijn in principe beroepskosten... 5 2. Eigen kosten van de vennootschap... 7 3. Verhuur een deel van uw

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG. 0. Algemeen GB. 1. Inhoud GB Inbreng in natura GB. 1.2.

INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG. 0. Algemeen GB. 1. Inhoud GB Inbreng in natura GB. 1.2. INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG Verdeling Paginanr. I. INBRENG IN NATURA 0. Algemeen GB 1. Inhoud GB 1.1. Inbreng in natura GB 1.2. Quasi-inbreng GB 2. Begrip GB 1. Inbreng in

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Fiscale en financiële motieven

Fiscale en financiële motieven Fiscale en financiële motieven Tariefverschil Klassiek wordt verwezen naar de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting als het grote voordeel van het werken met een vennootschap. Onderstaande tabellen

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Vennootschapsbelasting code module B3 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Broeck, Van Laere & Partners Onderwerp Aangifte vennootschapsbelasting helemaal aangepast aan Biztax Datum 1 juni 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal

Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal Is de zgn Notionele intrestaftrek Redenen Aftrek voor vennootschappen die hun activiteiten financieren met eigen vermogen Aansporen om het eigen vermogen te

Nadere informatie

WORKSHOP 16 NOVEMBER 2017 BELASTINGPLANNEN 2018 IN BELGIË EN NEDERLAND

WORKSHOP 16 NOVEMBER 2017 BELASTINGPLANNEN 2018 IN BELGIË EN NEDERLAND WORKSHOP 16 NOVEMBER 2017 BELASTINGPLANNEN 2018 IN BELGIË EN NEDERLAND BELGIË RECENTE FISCALE HERVORMINGEN INZAKE VENNOOTSCHAPSBELASTING (CFR. ZOMERAKKOORD) OVERZICHT VERLAGING VENNOOTSCHAPSBELASTING TARIEF

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel 1. Btw-aspecten van de investeringen 17 Stefan Ruysschaert 17

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel 1. Btw-aspecten van de investeringen 17 Stefan Ruysschaert 17 Inhoud Inhoud 5 Woord vooraf 15 Deel 1. Btw-aspecten van de investeringen 17 Stefan Ruysschaert 17 Hoofdstuk 1. Wat wordt er bedoeld met bedrijfsmiddelen inzake btw? 19 1. Het begrip bedrijfsmiddelen 19

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Uw bankier en verzekeraar Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Inhoud 1. Notionele interestaftrek: stimulerende maatregel voor ondernemerschap 3 2. Hoe werkt het? 4 3. Voorbeelden

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

De professionele vennootschap

De professionele vennootschap De professionele vennootschap Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies - Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C Financiële topics : onderwerpen 1. Het beheer van de vennootschap 2.

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 27 1.1 Toepassingsvoorwaarden 27 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 27 A Belgische

Nadere informatie

Prof. Dr. Paul Beghin

Prof. Dr. Paul Beghin Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2015-2016 Prof. Dr. Paul Beghin Volledig geactualiseerd tot 1 augustus 2015 Antwerpen Cambridge Eerste druk: 1994 Tweede, volledig geactualiseerde druk:

Nadere informatie

KBC Private Banking Verwerven van vastgoed: via vennootschap of privé?

KBC Private Banking Verwerven van vastgoed: via vennootschap of privé? KBC Private Banking Verwerven van vastgoed: via vennootschap of privé? Philippe Hinnekens Advocaat-vennoot Eubelius Antwerpen, 29 september 2010 1 I. Inleiding 1.1. Hypothese - verwerving van vastgoed

Nadere informatie