DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO"

Transcriptie

1 INHOUD Voorwoord v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Hoofdstuk I. Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap Georges Keymeulen Beschermen van het privépatrimonium tegen ondernemingsrisico s Structureren van een samenwerking Beschermen van de continuïteit van het bedrijf bij overlijden Verschillend belastingregime Nadelen verbonden aan de vennoot schapsvorm Hoofdstuk II. Omvorming van de eenpersoonszaak in een vennootschap Georges Keymeulen Verkoop van de onderneming Fiscale gevolgen voor de eenpersoonszaak Fiscale gevolgen voor de vennootschap Btw Registratierechten Inbreng in de vennootschap Belastingvrije inbreng Fiscale gevolgen voor de eenpersoonszaak Fiscale gevolgen voor de vennootschap Belastbare inbreng Fiscale gevolgen voor de eenpersoonszaak Fiscale gevolgen voor de vennootschap Btw Registratierechten Cijfermatige vergelijking Gegevens Eerste veronderstelling: verkoop vii

2 3.3. Tweede veronderstelling: belastingvrije inbreng Derde veronderstelling: belastbare inbreng Samenvatting Besluit Hoofdstuk III. Financiering met eigen of vreemde middelen Georges Keymeulen Inleiding Financiering met eigen middelen Fiscale behandeling van de kapitaal vergoeding of dividenden Verlaagde roerende voorheffing permanente maatregel Verlaagde roerende voorheffing: overgangs maatregel inzake liquidatieboni Financiering met vreemde middelen: fiscale gevolgen Vereisten ten aanzien van de lening Mate van aftrekbaarheid van de interesten Interesten waaraan geen enkele beperking wordt opgelegd Beperking opgelegd aan alle andere categorieën interesten Interesten betaald aan het buitenland Interesten betaald aan aandeelhouders en sommige bedrijfsleiders Interesten betaald aan belastingparadijzen of groepsvennootschappen Hoofdstuk IV. Investeringen Filip Vandenberghe Inleiding Afschrijvingen Algemeen Uitsluitingen Basis waarop afgeschreven wordt Begintijdstip Percentages Hoe kunt u afschrijven? Lineair Dubbel lineair Degressief viii

3 2.7. Beperking van de afschrijvingen Afschrijvingsexcedent Investeringsaftrek Algemeen Welke investeringen? Uitgesloten investeringen Soorten Algemeen: verschil eenmalige gespreide investerings aftrek Gewone eenmalige investeringsaftrek Verhoogde eenmalige investeringsaftrek Vaste eenmalige investeringsaftrek Gewone gespreide investeringsaftrek Verhoogde gespreide investeringsaftrek Belastingkrediet onderzoek en ontwikkeling Percentages van de investeringsaftrek Administratieve verplichtingen Wat in geval van onvoldoende winst? De investering wordt verkocht Investeringsreserve Btw op investeringen Hoofdstuk V. Leasen of kopen? Georges Keymeulen Boekhoudkundige definitie van leasing Fiscale behandeling van leasing Het contract voldoet aan de definitie van de boekhoudwetgeving Het contract beantwoordt niet aan de normen van de boek houdwetgeving Behandeling op btw-vlak Fiscale behandeling van aankoop met financiering Vergelijking tussen leasing en financiering Besluit Hoofdstuk VI. Onroerend goed Gabriëlla Van Lil Aankoop van een onroerend goed Fiscale gevolgen voor de koper/vennoot schap Afschrijvingen ix

4 Financieringskosten Onderhouds- en herstellingskosten Verbeteringswerken Inkomstenbelastingen wat betreft de verkoper Onroerende voorheffing Btw Registratierechten Formaliteiten Inbreng van een onroerend goed in de vennootschap Btw Registratierechten Formaliteiten Huur van onroerend goed Fiscale gevolgen voor de vennootschap-huurder Algemeen Financieringskosten Inkomstenbelastingen wat betreft de eigenaar-verhuurder Onroerende voorheffing Btw Registratierechten Recht van erfpacht Fiscale gevolgen voor de vennootschap-erfpachter Afschrijvingen Financieringskosten Onderhouds- en herstellingswerken Verbouwingswerken of kosten voor de oprichting van gebouwen Inkomstenbelastingen wat betreft de erfverpachter Onroerende voorheffing Btw Registratie Formaliteiten Recht van opstal Fiscale gevolgen voor de vennootschap-opstalnemer Afschrijvingen Financieringslast Onderhouds- en herstellingswerken Verbouwingen Inkomstenbelastingen wat betreft de opstalgever Het kadastraal inkomen van de grond is gevestigd op naam van de opstalgever, het kadastraal inkomen van het gebouw op naam van de opstalnemer (meest courante situatie) x

5 Het kadastraal inkomen van grond en gebouw werden beide op naam van de opstalnemer gevestigd Fiscale gevolgen bij de beëindiging van het contract Onroerende voorheffing Btw Registratierechten Formaliteiten Vruchtgebruik Fiscale gevolgen voor de vennootschap-vruchtgebruiker Afschrijvingen Financieringskosten Onderhouds- en herstellingskosten Fiscale gevolgen voor de verkoper van het vruchtgebruik Onroerende voorheffing Btw Registratierechten Formaliteiten Verkoop op lijfrente Inkomstenbelastingen wat betreft de vennootschap-koper Afschrijvingen Financieringskosten Onderhouds- en herstellingswerken Bouw- of verbouwingswerken Inkomstenbelastingen wat betreft de verkoper Onroerende voorheffing Btw Registratierechten Formaliteiten Onroerende leasing Inkomstenbelastingen wat betreft de vennootschap-leasingnemer Full pay out-leasingcontract of financiële leasing Afschrijvingen Financieringslasten Onderhouds- en herstellingswerken Vergoeding betaald bij het lichten van de optie Non full pay out-leasingcontract of operationele leasing Onroerende voorheffing Btw Registratierechten Kosteloze beschikking over onroerende goederen xi

6 Hoofdstuk VII. Voorraadwaardering en voorraadsystemen Tina Tack Geïndividualiseerde waarde FIFO-methode LIFO-methode Methode van de gewogen gemiddelde prijzen Vergelijking FIFO-LIFO Hoofdstuk VIII. Bedrijfsliquiditeiten fiscaalvriendelijk beleggen Georges Keymeulen Interesten of inkomsten uit niet-risicodragend kapitaal Roerende voorheffing Forfaitaire buitenlandse belasting Vennootschapsbelasting Dividenden of inkomsten uit risicodragend kapitaal Roerende voorheffing Forfaitaire buitenlandse belasting Vennootschapsbelasting Meerwaarden Hoofdstuk IX. Hoe fiscaalvriendelijk mezelf bezoldigen? Carl Van Biervliet Inleiding Een bezoldiging uit de vennootschap De meest gekende en miskende: de bezoldiging Wat is een bezoldiging? Een bezoldiging van een werknemer Een bezoldiging van een bedrijfsleider Bezoldiging in de praktijk Hoeveel nettobezoldiging komt in handen van de bedrijfsleider? En toch nog verplichte voorafbetalingen Attractiebeginsel: terug van weggeweest Het kostenforfait Belastingvrije sommen Aftrekposten die alleen kunnen bij een beroepsinkomen xii

7 Vrij aanvullend pensioen, groepsverzekering, gewaarborgd inkomen Bezoldiging in de vennootschap Bezoldiging is een aftrekbare kost Belastbaarheid als geheime commissielonen 309% Verplichte inhouding bedrijfsvoorheffing Verlaagd tarief in de vennootschap Uitbetaling eigen kosten van de vennootschap Inleiding Eigen kosten van de werkgever Per definitie geen mogelijkheid om iets uit de vennootschap te halen Miskende eigen kosten van de werkgever Spelbreker: de btw Forfaitaire onkostenvergoedingen Eigen kosten van de werkgever in de vennootschap Kosten zijn kosten Terugbetalingen verplaatsingen met eigen voertuig: een wiskundige beperking Gevolgen van de uitkering van een vergoeding voor de vennootschap Voordelen van alle aard Inleiding Voordeel van alle aard is bezoldiging Voordelen van alle aard en hun bruikbaarheid Voordeel uit het persoonlijk gebruik van een voertuig Kosteloze beschikking over onroerende goederen Maaltijdcheques Terbeschikkingstelling pc en internetaansluiting Terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets Gevolgen voor de bedrijfsleider Vennootschap versus de voordelen van alle aard Voordelen van alle aard m.b.t. terbeschikkingstelling personenwagens Loonfiche Gevolgen voor de vennootschap van voordelen van alle aard De bijzondere geheime commissielonenaanslag Gewoon opnemen van geld uit de vennootschap: de negatieve rekeningcourant Inleiding Opname rekening-courant xiii

8 4.3. Opname van geld Ongeacht in welke vorm Gevolgen voor de bedrijfsleider Debetstand rekening-courant in de vennootschap Financiële toestand van de onderneming Invloed voor de vennootschap van de handelingen van de bedrijfsleider De uitkering van een dividend Inleiding Wat is een dividend? Volgens de fiscale wet Geherkwalificeerde interest Dividend: een eenvoudig en bruikbaar alternatief Waarom beslissen een dividend uit te keren? Gevolgen voor de aandeelhouder Dividend in de vennootschap Eigen vermogen van de vennootschap Verplicht opstellen van een aangifte inzake de inhouding van roerende voorheffing Het eenjarig einde van de bevrijdende roerende voorheffing: enkel voor inkomstenjaar 2012 aangifteplicht voor roerende inkomsten Kapitaalinbreng vanaf 1 juli 2013 in een kmo verkrijgt een lagere roerende voorheffing Fiscale gevolgen voor de vennootschap Kapitaalvermindering Onbekend en onbemind Wettelijk minimumkapitaal Kapitaalvermindering in de praktijk Waarom overgaan tot een kapitaalvermindering? Algemene vergadering neemt de beslissing Bijzondere bescherming van schuldeisers niet uit het oog verliezen Gevolgen voor de aandeelhouder Kapitaalvermindering in de vennootschap Kapitaal in de vennootschap Samenstelling kapitaal goed onderzoeken Regelmatige beslissing Interesten betaald om in te schrijven op een kapitaalverhoging en erna Gevolgen voor de vennootschap zelf xiv

9 7. Een goed verkopen aan uw vennoot schap Wat is nu precies een verkoop aan uw vennootschap? Verkoop Quasi-inbreng Verkoop in de praktijk vanuit het standpunt van de natuurlijke persoon Verkoop van privé-eigendommen: niet belastbaar! Belastbaar als divers inkomen? Verkoop van onroerende goederen Verkoop van roerende goederen Verkoop van een goodwill Andere gevolgen voor de bedrijfsleider De vennootschap versus de verkoop door de bedrijfsleider De aandelen van uw vennootschap verkopen Inleiding Overdracht van aandelen in de praktijk Waarom overgaan tot de verkoop van de aandelen? Verschil tussen een zaak verkopen en de aandelen van een vennootschap verkopen Verkoop aan het buitenland kan belastbaar zijn in de personenbelasting Verkoop aandelen belastbaar als speculatieve inkomsten of beroepsinkomsten Het definitieve advies van de Rulingcommissie inzake interne meerwaarden maart De vennootschap en de overdracht van haar aandelen Er wijzigt in beginsel heel weinig Fiscale gevolgen voor de vennootschap Verhuren van roerende goederen aan uw vennootschap Verhuring van roerende goederen in de praktijk Roerende verhuring fiscaal gunstig belast In te houden roerende voorheffing Btw-belastingplicht Gevolgen voor de bedrijfsleider Gevolgen voor de vennootschap Aftrekbaar als kost Andere gevolgen voor de vennootschap Geen inhouding van roerende voorheffing Inkoop van eigen aandelen Inleiding Inkoop van eigen aandelen Omschrijving xv

10 Beperkingen Inkoop van eigen aandelen in de praktijk Inkoop van eigen aandelen in de vennootschap Fiscaal principe inzake eigen aandelen Tijdstip van belastbaarheid Invloed van een verkrijging van aandelen op het kapitaal van de vennootschap Gevolgen voor de vennootschap van de inkoop van eigen aandelen Interesten krijgen uit uw vennootschap Inleiding Interesten Wat betekenen precies interesten? Leningsovereenkomst: niet verplicht, wel handig Hoe ontstaat de lening? Interesten in de praktijk Waarom interesten toekennen? Gevolgen voor de bedrijfsleider Interesten in de vennootschap Rentegevend voorschot: herkwalificatie tot dividend Interest wordt dividend Fiscale gevolgen: aangifte in de roerende voorheffing/ meldingsplicht en bijzondere heffing. 199 Hoofdstuk X. Aanvullende pensioenvorming voor de bedrijfsleider Pieter Gillemon Algemeen Eerste, tweede en derde pensioenpijler Verschillende types pensioenplannen Fiscaliteit van opbouw in de tweede pijler Directe versus latere belastingheffing Parafiscale aspecten Belastingvrijstelling in hoofde van de bedrijfsleider Fiscale aftrek van de ondernemings bijdragen Belastingvermindering voor persoonlijke bijdragen Ondernemingsbijdrage versus persoonlijke bijdrage Overdracht van reserves Fiscaliteit van de uitkeringen RIZIV-inhouding en solidariteitsbijdrage Progressieve en vlakke belastingtarieven xvi

11 3.3. In welke omstandigheden worden kapitalen belast tegen een vlak tarief? Collectieve pensioentoezegging en externe IPT Interne IPT VAPZ Successierechten Hoofdstuk XI. Holding: rol en mogelijkheden Georges Keymeulen Wat is een holding? In welke gevallen is het aanwenden van de holdingstructuur wenselijk of interessant? Fiscale mogelijkheden van de holding Ten aanzien van de dividenden Ten aanzien van de meerwaarden op aandelen Patrimoniumvennootschap Overheveling van reserves Verschaffen van inkomsten aan de holding Nadelen verbonden aan de holding structuur Internationale vergelijking holding structuur Hoofdstuk XII. Overname van een bedrijf Georges Keymeulen en Gabriëlla Van Lil Mogelijke scenario s en hun fiscale gevolgen Overname in persoonlijke naam Overname door de werkvennootschap Overname via een holding Financiering van overname Onttrekken van liquiditeiten aan de overgenomen onderneming zelf Extralegaal pensioenplan Verkoop van de activa van de vennootschap Aankoop van aandelen versus aankoop van activa Algemeen Inkomstenbelastingen In het kader van de asset deal In het kader van de share deal Btw xvii

12 3.4. Registratierechten Conclusie Hoofdstuk XIII. Opvolging en voortbestaan van een bedrijf Carl Van Biervliet Inleiding Versnippering van aandelen tegengaan Oorzaken Oplossingen Commanditaire vennootschap op aandelen Certificering van aandelen Holdingvennootschap Splitsing exploitatievennootschap patrimoniumvennootschap Vermijden van belasting bij overdracht Successierechten Schenkingsrechten Zonder successierechten of schenkings rechten Overdracht van aandelen aan toonder Overdracht van aandelen op naam Andere aandachtspunten Wettelijke reserve Schenking van de blote eigendom Besluit Hoofdstuk XIV. Overdracht van een bedrijf Carl Van Biervliet Inleiding De onderneming is een eenpersoons zaak Voortzettingsstelsel Inkomstenbelastingen Btw Registratierechten Inbreng in de vennootschap Verkoop aan derden De onderneming heeft de vorm van een vennootschap De eigenaar-verkoper van de aandelen is een particulier Principieel niet belastbaar in inkomstenbelasting Uitzonderingen xviii

13 Belangrijke deelneming Btw en registratie De eigenaar-verkoper van de aandelen is een vennootschap De aandelen worden verkocht aan of ingebracht in een buitenlandse holding of aan een persoon of vennootschap in een fiscaal paradijs Besluit Hoofdstuk XV. De vereffening van de vennootschap Filip Vandenberghe DEEL II. DE VENNOOTSCHAPSBELASTING Tina Tack Hoofdstuk I. Algemeen Wie is belastbaar in de vennootschaps belasting? Welke inkomsten zijn belastbaar voor aanslagjaar 2014? Tarief van de vennootschapsbelasting Basistarief Verminderd basistarief voor kmo -vennootschappen Uitgesloten van het verminderd basistarief Het begrip kleine vennootschap Wat is een bijzondere aanslag? Welke inkomsten worden aan de vennootschapsbelasting onderworpen? Hoofdstuk II. De gereserveerde winst De belastbare gereserveerde winst De vrijgestelde gereserveerde winst Waardeverminderingen op handels vorderingen Voorzieningen voor risico s en kosten Vrijgestelde meerwaarden Uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden Monetaire meerwaarden Meerwaarden op aandelen Inbrengmeerwaarden xix

14 Verwezenlijkte meerwaarden op immateriële en materiële vaste activa Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Meerwaarden op binnenschepen Meerwaarden op zeeschepen Meerwaarden op personenwagens en wagens voor dubbel gebruik De investeringsreserve Tax shelter erkende audiovisuele werken Winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord Andere vrijgestelde bestanddelen Ontvangen kapitaalsubsidies Disconto op vorderingen Kosten die fiscaal aftrekbaar zijn a rato van 120% Hoofdstuk III. De verworpen uitgaven Niet-aftrekbare belastingen Niet-aftrekbare belastingen (code 1201) Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (code 1202) Geldboeten en straffen (code 1203) De niet-aftrekbare pensioenen en pensioenbijdragen (code 1204) De niet-aftrekbare autokosten (code 1205) en autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard (code 1206) Wetgeving vóór fiscale aftrekbeperking in functie van de CO 2 -uitstoot Fiscale aftrekbeperking in functie van de CO 2 -uitstoot Overzicht aftrekbeperking autokosten (Venn.B.) Tabel aftrekbeperking autokosten in functie van de CO 2 - uitstoot Voorbeeld Niet-aftrekbare receptiekosten, kosten voor relatiegeschenken (code 1207) en restaurantkosten (code 1208) Receptiekosten Relatiegeschenken Restaurantkosten Kosten voor niet-specifieke beroepskledij (code 1209) Overdreven interesten (code 1210) Interesten met betrekking tot een gedeelte van bepaalde leningen (code 1211) Abnormale of goedgunstige voordelen (code 1212) xx

15 10. Sociale voordelen (code 1214) en voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of eco cheques (code 1215) Liberaliteiten (code 1216) Waardeverminderingen en minder waarden op aandelen (code 1217) Terugnemingen van vroegere vrijstellingen (code 1218) Werknemersparticipaties (code 1219) Vergoeding ontbrekende coupon (code 1220) Kosten tax shelter erkende audiovisuele werken (code 1221) Gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies (code 1222) Niet-aftrekbare betalingen naar bepaalde staten (code 1223) Andere (code 1239) Hoofdstuk IV. Uitgekeerde dividenden Gewone dividenden Verkrijging van eigen aandelen Overlijden, uittreding of uitsluiting van een vennoot Verdeling van het maatschappelijk vermogen Vrijgestelde dividenden Vrijstelling roerende voorheffing Lagere roerende voorheffing (VVPR-bis) op dividenden die uitgekeerd worden aan nieuwe aandelen op naam naar aanleiding van nieuwe inbrengen in geld Doelstelling (Verlaagd) tarief van de roerende voorheffing Voorwaarden voor het verlaagd tarief van de RV Hoofdstuk V. Fiscale aftrekken Derde bewerking: vrijgestelde winsten uit landen met verdrag en niet-belastbare bestanddelen Buitenlandse winsten uit landen met verdrag Vrijgestelde giften Vrijstelling voor aanvullend personeel Vrijstelling bijkomend personeel kmo % aftrek voor stagiairs Vierde bewerking: definitief belaste inkomsten (DBI) en vrijgestelde roerende inkomsten (VRI) Definitief belaste inkomsten Welke inkomsten komen in aanmerking voor de DBI-aftrek? xxi

16 Voorwaarden voor de aftrek Berekeningsgrondslag DBI Mate van aftrek van DBI en VRI Overdraagbaarheid van de DBI-overschotten Vrijgestelde roerende inkomsten Vijfde bewerking: aftrek van octrooi-inkomsten (vanaf aj. 2008) Inleiding Geviseerde rechten en inkomsten Geviseerde rechten Geviseerde inkomsten Vermindering van de octrooi-inkomsten Berekening van de aftrek Loont R&D in België? Zesde bewerking: aftrek voor risico kapitaal (notionele interestaftrek) van het belastbaar tijdperk Inleiding Toepassingsgebied Berekeningsgrondslag Algemeen Analyse Correcties op het bedrag van het eigen vermogen Toepasselijke rentevoet Overdraagbaarheid Keuze: investeringsreserve versus notionele interestaftrek? Antimisbruikbepalingen Compenserende maatregelen Afschaffing inbrengrecht Inwerkingtreding Efficiënte toepassing Zevende bewerking: aftrek van de vorige fiscale verliezen Achtste bewerking: de investerings aftrek Kwalificeerbare investeringen Uitgesloten activa Eenmalige investeringsaftrek (bepaald % op de aanschaffingswaarde) De gewone eenmalige investeringsaftrek De eenmalige investeringsaftrek voor herbruikbare verpakkingen De eenmalige verhoogde investeringsaftrek De gespreide investeringsaftrek (bepaald % op de afschrijvingen) De gewone gespreide investeringsaftrek Verhoogde gespreide investeringsaftrek xxii

17 6.5. Investeringsaftrek voor aj stijgt met 2% Investeringsaftrek voor AJ daalt met 1% Overdracht van de vrijstelling Verlies overdracht investeringsaftrek Vervreemding van de activabestanddelen en de investeringsaftrek Algemeen aftrekverbod Negende bewerking: Aftrek voor risico kapitaal dat werd overgedragen van de vorige belastbare tijdperken Hoofdstuk VI. Algemeen aftrekverbod Bestanddelen van het fiscaal resultaat waarop er een aftrekverbod is Verlies van fiscale aftrekken bij wijziging van de controle van een vennootschap Hoofdstuk VII. Berekening van de vennootschapsbelasting Berekening van de belasting Verschillende fasen van de berekening Van de basisbelasting tot de effectief verschuldigde of terugvorderbare belasting Voorbeeld inzake belastingberekening Een aantal opmerkingen bij de belasting berekening Bijzondere aanslag op niet-verantwoorde kosten, voordelen van alle aard, steekpenningen en verdoken meerwinsten De Fairness Tax Het belastingkrediet voor octrooien en R&D Inleiding Welke activa? Eenmalig of gespreid belastingkrediet? Overdraagbaar en terugbetaalbaar Geen vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen voor kleine vennootschappen Hoofdstuk VIII. Overzicht kmo-voordelen Kmo Artikel 215, tweede en derde lid WIB Kleine vennootschap artikel 15 W.Venn xxiii

18 3. Kmo Aandelen 50% nat. persoon + meerderheid stemrecht art. 201, eerste lid, 1 WIB Kleine vennootschap (art. 15 W.Venn.) en kmo: aandelen 50% nat. persoon + meerderheid stemrecht (art. 201, eerste lid, 1 WIB 1992) Kmo maximum 11 werknemers op 31 december 1997 of indien opgericht na 31 december 1997: referentietijdstip 31 december van het jaar van de oprichting Hoofdstuk IX. Overzicht van de investeringsverplichtingen in de vennootschapsbelasting Hoofdstuk X. Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Definitie Hoe aanvragen? Termijnen Inwerkingtreding Autonome Rulingdienst vanaf 1 januari Contactpunt regularisaties Bemiddeling: aanvraag kan worden ingediend Hoofdstuk XI. Fiscale eindejaarsplanning Hoofdstuk XII. De antirechtsmisbruik bepaling xxiv

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2015 3 KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 29 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

Fiscaal recht Samenvatting 2011

Fiscaal recht Samenvatting 2011 Fiscaal recht Samenvatting 2011 Inleiding: oorsprong en bepaling van de belastingen Belastingen: noodzaak voor de overheid om bepaalde uitgaven te doen, en ook soms instrument om gewenst(zonnepanelen)

Nadere informatie

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten Inkoop eigen aandelen Mr. Jan Tuerlinckx Mr. Melissa Claessens Tuerlinckx fiscale advocaten www.tuerlinckx.eu 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten 2. Fiscaalrechtelijke aspecten 3. Boekhoudkundige aspecten

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

1. Roerende voorheffing

1. Roerende voorheffing 1 Inhoud 1. Roerende voorheffing 2. Notionele interestaftrek 3. Meerwaarde op aandelen 4. Onroerend goed in vennootschap 5. Bedrijfswagens 6. Thin cap 7. Geheime commissielonen 8. Strijd tegen fraude 9.

Nadere informatie

Tax shift. Verlaging lasten op arbeid. Taxcificatie. Fiscale hervorming. Michel I

Tax shift. Verlaging lasten op arbeid. Taxcificatie. Fiscale hervorming. Michel I Tax update Michel I Tax shift Verlaging lasten op arbeid Taxcificatie Fiscale hervorming 1 Programmawet Geheime commissielonen Geheime commissielonen Aanslag geheime commissielonen: nieuwe regeling Tarief

Nadere informatie