Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal."

Transcriptie

1 f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal van het belastbaar 275C Berekening aftrek voor tijdperk" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5304 Het bedrag vermeld in de rubriek "Aftrek risicokapitaal die voor het aanslagjaar in principe aftrekbaar is" 3,8% of 4,3% voor een KMO van het bedrag vermeld in de rubriek "Risicokapitaal van het belastbaar tijdperk" rekening houdend met de duur van het belastbaar tijdperk. Voor de vennootschappen die als kleine vennootschappen worden aangemerkt in de zin van art. 15, van het Wetboek van vennootschappen wordt het tarief van de aftrek voor het voormelde aj. gebracht op 4,3% (verhoging met 0,5 %): bij een positief antwoord op de vragen "De vennootschap beantwoordt aan de criteria kleine vennootschap met betrekking tot het laatste belastbaar tijdperk" en "De vennootschap beantwoordt aan de criteria kleine vennootschap met betrekking tot het voorlaatste belastbaar tijdperk" uit het vak "Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen". 275C A Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen De volgende rubrieken moeten ingevuld worden: (a) in het tabblad A - Vak "Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen": de laatste twee vragen moeten aangekruist zijn om het verhoogde tarief van 4,3% te kunnen gebruiken (b) in het tabblad 275C - Vak "Berekening aftrek voor risicokapitaal": het resultaat van de berekening het bedrag ingevuld in de rubriek "Risicokapitaal van het belastbaar tijdperk" maal tarief (3,8% of 4,3%) maal aantal dagen belastbaar tijdperk/365 moet gelijk zijn aan het bedrag ingevuld in de rubriek "Aftrek risicokapitaal die voor het aanslagjaar in principe aftrekbaar is". Op de regel Aftrek risicokapitaal die voor het aanslagjaar in principe aftrekbaar is moet het bedrag worden opgenomen van de aftrek voor risicokapitaal dat in principe voor het aj. aftrekbaar is. Dit bedrag stemt overeen met het bedrag opgenomen op de regel Risicokapitaal van het belastbaar tijdperk vermenigvuldigd met de refertevoet van het betreffende aj. Dit tarief stemt voor het aj overeen met 3,800 %. Voor de vennootschappen die als kleine vennootschappen worden aangemerkt in de zin van art. 15, van het Wetboek van vennootschappen wordt het tarief van de aftrek voor het voormelde aj. gebracht op 4,300 % (verhoging met 0,5 %). Indien het belastbare tijdperk niet gelijk is aan 12 maanden of voor het eerste belastbare tijdperk, moet het tarief worden vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het totaal aantal dagen van het belastbare tijdperk en de noemer gelijk is aan 365. f-ace-5305 Het bedrag vermeld in de rubriek "Saldo van de aftrek voor risicokapitaal 275C van het huidig aanslagjaar dat overdraagbaar is naar latere aanslagjaren" moet gelijk zijn aan het verschil van de bedragen vermeld in de rubrieken" Aftrek risicokapitaal dat voor het aanslagjaar in principe aftrekbaar is" en "Aftrek voor risicokapitaal van het huidig aanslagjaar die werkelijk wordt afgetrokken". Het bedrag vermeld in de rubriek " Aftrek risicokapitaal dat voor het aanslagjaar in principe aftrekbaar is" moet groter of gelijk zijn aan het bedrag vermeld in de rubriek "Aftrek voor risicokapitaal van het huidig aanslagjaar die werkelijk wordt afgetrokken". Berekening aftrek voor risicokapitaal f-ace-5306 Het bedrag vermeld in de rubriek "Aftrek voor risicokapitaal dat voor het 275C huidig aanslagjaar wordt afgetrokken" moet gelijk zijn aan de som van de bedragen vermeld in de rubrieken "Aftrek voor risicokapitaal van het huidig aanslagjaar die werkelijk wordt afgetrokken" en "Aftrek voor risicokapitaal van vorige aanslagjaren dat werkelijk wordt afgetrokken". Berekening aftrek voor risicokapitaal inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

2 f-ace-5307 Het totaal vermeld in de rubriek "Wijzigingen tijdens het belastbaar tijdperk van het eigen vermogen en van de bestanddelen die hiervan afgetrokken mogen worden" is niet juist. 275C 275C f-ace-5308 Indien een investeringsreserve wordt aangelegd is de aftrek voor risicokapitaal niet toegestaan. 275C 275R 275R Berekening aftrek voor risicokapitaal Uitleg wijzigingen tijdens het belastbare tijdperk van het eigen vermogen Berekening aftrek voor risicokapitaal Vrijgestelde investeringsreserve Investeringen in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa Het totaal van de waarden ingevuld in de kolom "Wijziging (+)/(-)" van de tabel "Uitleg wijzigingen tijdens het belastbare tijdperk van het eigen vermogen" stemt niet overeen met de waarde ingevuld in de rubriek "Wijzigingen tijdens het belastbaar tijdperk van het eigen vermogen en van de bestanddelen die hiervan afgetrokken mogen worden (+)/(-)" van de tabel "Berekening aftrek voor risicokapitaal". Indien u in het huidige belastbare tijdperk of de twee voorbije belastbare tijdperken een investeringsreserve heeft genoten, kan u geen gebruik maken van de aftrek voor risicokapitaal. f-cg-5101 Voor nieuwe Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten, uitgegeven of gewaarborgd door openbare instellingen moeten de rubrieken "Omschrijving", "Datum van belegging", "Verkoopprijs", "Aanschaffingswaarde", "Verwezenlijkte meerwaarde" en "Nietmonetair gedeelte verwezenlijkte meerwaarde" worden ingevuld. 275K Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten, uitgegeven of gewaarborgd door openbare instellingen f-cg-5102 Voor nieuwe meerwaarden op een materiële en immateriële vaste activa moeten de rubrieken "Omschrijving", "Datum van belegging", "Datum van vervreemding", "Aanschaffings- of beleggingswaarde", "Verwezenlijkte meerwaarde" en "Niet-monetair gedeelte verwezenlijkte meerwaarde" worden ingevuld. 276K Meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa f-cg-5103a Voor nieuwe Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen moeten de rubrieken "Omschrijving", "Datum van belegging", "Aanschaffings- of beleggingswaarde", "Verkoopwaarde" of "Ontvangen vergoeding" en "Verwezenlijkte meerwaarde" worden ingevuld. 276N Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen f-cg-5103b Voor nieuwe Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen moeten de rubrieken "Omschrijving", "Datum van belegging", "Aanschaffings- of beleggingswaarde", "Verkoopwaarde" of "Ontvangen vergoeding" en "Verwezenlijkte meerwaarde" worden ingevuld. 276N Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen f-cg-5104a Voor nieuwe Meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart moeten de rubrieken "Omschrijving", "Datum van belegging", "Aanschaffings- of beleggingswaarde", "Verkoopwaarde" of Ontvangen vergoeding" en "Verwezenlijkte meerwaarde" worden ingevuld. 276P Meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart f-cg-5104b Voor nieuwe Meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart moeten de rubrieken "Omschrijving", "Datum van belegging", "Aanschaffings- of beleggingswaarde", "Verkoopwaarde" of Ontvangen vergoeding" en "Verwezenlijkte meerwaarde" worden ingevuld. 276P Meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart f-cg-5105 f-cg-5121 Voor nieuwe meerwaarden op een zeeschip moeten de rubrieken "Omschrijving","Datum van belegging", "Verkoopwaarde", "Aanschaffings- of beleggingswaarde" en "Verwezenlijkte meerwaarde" worden ingevuld. De datum in de rubriek "Datum van vervreemding" mag niet voor vallen bij een nieuwe meerwaarde op binnenschepen voor de commerciële vaart. 275B Meerwaarden op zeeschepen 276P Meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart De vrijstelling is van toepassing op de meerwaarden die vanaf 1 januari 2007 zijn verwezenlijkt en betrekking hebben op een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aan aj verbonden is. inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

3 f-cg-5131 De datum in de rubriek "Datum van vervreemding", gespreid te belasten 275K meerwaarde op bepaalde effecten mag niet voor vallen. f-cg-5141 f-cg-5142 Het totaal vermeld in de rubriek "Fiscale nettowaarde", gespreid te belasten meerwaarde op bepaalde effecten is niet juist. Het totaal vermeld in de rubriek "Fiscale nettowaarde", meerwaarde op een materiële en immateriële vaste activa is niet juist. 275K 276K Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten, uitgegeven of gewaarborgd door openbare instellingen Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten, uitgegeven of gewaarborgd door openbare instellingen Meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa Enkel de meerwaarden verwezenlijkt vanaf 1 januari 1990 op effecten die ten laatste op 31 december 1989 zijn uitgegeven of gewaarborgd door openbare instellingen en die op het ogenblik van de verwezenlijking sedert meer dan vijf jaar in het bezit zijn mogen opgenomen worden. f-cg-5143 f-cg-5144 Het totaal vermeld in de rubriek "Fiscale nettowaarde", meerwaarde op bedrijfsvoertuigen is niet juist. Het totaal vermeld in de rubriek "Fiscale nettowaarde", meerwaarde op binnenschepen voor de commerciële vaart is niet juist. 276N 276P Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart f-cg-5145 f-cg-5151 f-cg-5152 Het totaal vermeld in de rubriek "Fiscale nettowaarde", meerwaarde op 275B Meerwaarden op zeeschepen een zeeschip is niet juist. Het totaal vermeld in de rubriek "Verwezenlijkte meerwaarde", gespreid 275K Gespreid te belasten te belasten meerwaarde op bepaalde effecten is niet juist. meerwaarden op bepaalde effecten, uitgegeven of gewaarborgd door openbare instellingen Het totaal vermeld in de rubriek "Verwezenlijkte meerwaarde", 276K Meerwaarden op materiële en meerwaarde op een materiële en immateriële vaste activa is niet juist. immateriële vaste activa f-cg-5153 f-cg-5154 Het totaal vermeld in de rubriek "Verwezenlijkte meerwaarde", meerwaarde op bedrijfsvoertuigen is niet juist. Het totaal vermeld in de rubriek "Verwezenlijkte meerwaarde", meerwaarde op binnenschepen voor de commerciële vaart is niet juist. 276N 276P Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart f-cg-5155 f-cg-5161 f-cg-5162 Het totaal vermeld in de rubriek "Verwezenlijkte meerwaarde", meerwaarde op een zeeschip is niet juist. 275B Meerwaarden op zeeschepen Het totaal vermeld in de rubriek "Niet-monetair gedeelte verwezenlijkte 275K Gespreid te belasten meerwaarde", gespreid te belasten meerwaarde op bepaalde effecten is meerwaarden op bepaalde niet juist. effecten, uitgegeven of gewaarborgd door openbare instellingen Het totaal vermeld in de rubriek "Niet-monetair gedeelte verwezenlijkte 276K Meerwaarden op materiële en meerwaarde", meerwaarde op een materiële en immateriële vaste immateriële vaste activa activa is niet juist. f-corp-1101 De einddatum van het boekjaar moet tussen 31/12/2010 en 30/12/2011 begrepen zijn. Id Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren De einddatum van het boekjaar moet tussen 31/12/2010 en 30/12/2011 begrepen zijn. Deze datums kunnen niet aangepast worden in het tabblad Id. Gelieve ons te contacteren indien deze niet correct zijn. f-corp-1102 De einddatum van het boekjaar moet later dan de begindatum vallen. Id Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren f-corp-1105 Het totaal vermeld in de rubriek "Belastbare gereserveerde winst" moet A Reserves gelijk zijn aan de aangroei of de afname van de "Belastbare reserves na aanpassing van de begintoestand der reserves, bij het begin van het belastbare tijdperk" en "Belastbare reserves, op het einde van het belastbare tijdperk". De einddatum van het boekjaar moet later dan de begindatum vallen. Deze datum kan niet aangepast worden in het tabblad Id. Gelieve ons te contacteren indien deze niet correct is. inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

4 f-corp-1106 Het totaal vermeld in de rubriek "Vrijgestelde gereserveerde winst" is A Reserves niet juist. f-corp-1107 De aangroei van de investeringsreserve mag maximaal ,00 EUR A Reserves Gelieve het ingevulde bedrag na te kijken. bedragen. f-corp-1202 Indien de rubriek "Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor Gelieve de rubriek "Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage" in te vullen. de winst wordt vastgelegd op basis van de tonnage" is ingevuld dan is rubriek "Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage" verplicht in te vullen. f-corp-1203 Het totaal vermeld in de rubriek "Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgelegd op basis van de tonnage" is niet juist. f-corp-1204 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is" is niet juist. f-corp-1206 Het totaal vermeld in de rubriek "Resterend resultaat" is niet juist. f-corp-1207 Het totaal vermeld in de rubriek "Resterend resultaat" is niet juist. f-corp-1211 f-corp-1235 f-corp-1236 f-corp-1237 Is het bedrag vermeld in de rubriek "Resterend resultaat" negatief, dan is dit bedrag gelijk aan het bedrag vermeld in de rubriek "Verlies van het Compenseerbare verliezen belastbare tijdperk". Het totaal vermeld in de rubriek "Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw, belastbaar tegen 5 %" is niet juist. Het totaal vermeld in de rubriek "Saldo van de aftrek definitief belaste inkomsten dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk" is niet juist. Het bedrag vermeld in de rubriek "Saldo van de overgedragen aftrek definitief belaste inkomsten" moet groter of gelijk zijn aan het bedrag vermeld in de rubriek "Overgedragen aftrek definitief belaste inkomsten die werkelijk wordt afgetrokken van het belastbare tijdperk" A Overdracht aftrek definitief belaste inkomsten A Overdracht aftrek definitief belaste inkomsten Gelieve de ingevulde bedragen te vergelijken. Gelieve het ingevulde bedrag na te kijken. f-corp-1400 f-corp-1401 f-corp-1402 f-corp-1403 Het totaal vermeld in de rubriek "Niet-belastbare bestanddelen" is niet juist. Indien de rubriek "Vrijstelling aanvullend personeel" is ingevuld dan is dit bedrag gelijk aan dit ingevuld in de bijlage. Indien de rubriek "Vrijstelling bijkomend personeel KMO" is ingevuld dan is dit bedrag gelijk aan dit ingevuld in de bijlage. Het bedrag vermeld in de rubriek "Vrijgestelde giften" moet kleiner of gelijk zijn dan het bedrag vermeld in de rubriek "Liberaliteiten" A Niet-belastbare bestanddelen A Niet-belastbare bestanddelen 276W3 276W A Niet-belastbare bestanddelen 276T A Verworpen uitgaven Niet-belastbare bestanddelen Gelieve de ingevulde bedragen te vergelijken. Gelieve de ingevulde bedragen te vergelijken. Gelieve de ingevulde bedragen te vergelijken. f-corp-1404 f-corp-1405 f-corp-1406 Het bedrag vermeld in de rubriek "Vrijgestelde giften" moet kleiner of gelijk zijn dan 5% van het bedrag vermeld in de rubriek "Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op basis van de tonnage". Het bedrag vermeld in de rubriek "Liberaliteiten" moet groter of gelijk zijn dan 30,00 EUR. Indien het bedrag vermeld in de rubriek "Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgelegd op basis van de tonnage" negatief is, dan mag de rubriek "Vrijgestelde giften" niet ingevuld worden. Niet-belastbare bestanddelen A Verworpen uitgaven Niet-belastbare bestanddelen Gelieve het ingevulde bedrag na te kijken. Gelieve het ingevulde bedrag na te kijken. Gelieve na te kijken dat de rubriek "Vrijgestelde giften" niet is ingevuld. inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

5 f-corp-1407 Het totaal vermeld in de rubriek "Definitief belaste inkomsten en A Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten voor aftrek kosten" is niet juist. vrijgestelde roerende inkomsten f-corp-1408 f-corp-1409 Het bedrag vermeld in de rubriek "Kosten" moet gelijk zijn aan 5% van de "Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten voor aftrek kosten". Het totaal vermeld in de rubriek "Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten na aftrek kosten" is niet juist A Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten A Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten Gelieve het ingevulde bedrag na te kijken. f-corp-1410 Het totaal vermeld in de rubriek "Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten" is niet juist A Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten f-corp-1411 f-corp-1412 f-corp-1414 Het totaal vermeld in de rubriek "Over te brengen verlies naar het A Compenseerbare verliezen volgende belastbare tijdperk" is niet juist. Het bedrag vermeld in de rubriek "Gecompenseerde verliezen" is kleiner A Compenseerbare verliezen of gelijk aan het bedrag vermeld in de rubriek "Saldo van de compenseerbare vorige verliezen". Indien de rubriek "Gecompenseerde verliezen" is ingevuld dan mag A Compenseerbare verliezen rubriek "Verlies van het belastbare tijdperk" niet ingevuld worden. Gelieve de ingevulde bedragen te vergelijken. Gelieve na te kijken dat de rubriek "Verlies van het belastbare tijdperk" niet is ingevuld. f-corp-1415a Het totaal vermeld in de rubriek "In aanmerking te nemen voorafbetalingen" is niet ingevuld. f-corp-1416 Indien een rubriek ander referentienummer is ingevuld dan is rubriek "In aanmerking te nemen voorafbetalingen" verplicht in te vullen A Voorafbetalingen A Voorafbetalingen Gelieve de rubriek "In aanmerking te nemen voorafbetalingen" in te vullen. Gelieve de rubriek "In aanmerking te nemen voorafbetalingen" in te vullen. f-corp-1417 f-corp-1420 Het referentienummer moet verschillend zijn van het ondernemingsnummer en van het identificerend nummer van de zonder vereffening ontbonden vennootschap. De rubrieken in "Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen" zijn verplicht in te vullen. Id Identificatiegegevens van de onderneming A Voorafbetalingen A Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen Gelieve de ingevulde referentienummers te vergelijken met het ondernemingsnummer en met het identificerend nummer van de zonder vereffening ontbonden vennootschap. Gelieve deze rubrieken in te vullen. De vragen moeten enkel aangekruist worden indien het antwoord positief is. De rubrieken "Jaargemiddelde van het personeelsbestand", "Jaaromzet, exclusief btw" en "Balanstotaal" moeten steeds worden ingevuld. U dient een 0 (nul) te vermelden indien het aantal of bedrag hieraan gelijk is. f-corp-1422 f-dfa-5501 Wanneer het belastbaar bedrag groter is dan ,00, kan de vennootschap geen aanspraak maken op het verminderd tarief. Voor Degressief af te schrijven vaste activa moeten de rubrieken "Vermoedelijke gebruiksduur, in jaren", "Degressief afschrijvingspercentage", "Datum van verkrijging of totstandbrenging" en "Aanschaffings- of beleggingswaarde" worden ingevuld. Tarief van de belasting 328K Degressief af te schrijven vaste activa f-dfa-5502 Voor Vaste activa voorheen in het stelsel van degressieve afschrijvingen opgenomen moeten de rubrieken "Vermoedelijke gebruiksduur, in jaren", "Datum van verkrijging of totstandbrenging" en "Aanschaffingsof beleggingswaarde" worden ingevuld. 328L Vaste activa voorheen in het stelsel van degressieve afschrijvingen opgenomen f-dpi-5375 f-dpi-5376 Het totaal vermeld in de rubriek "Gecorrigeerde aftrekbare inkomsten of het gedeelte van inkomsten uit octrooien die de vennootschap heeft verworven van derden" is niet juist. Het totaal vermeld in de rubriek "Berekeningsgrondslag van de aftrek voor octrooi-inkomsten" is niet juist. 275P Aftrek voor octrooi-inkomsten 275P Aftrek voor octrooi-inkomsten inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

6 f-dpi-5377 Het bedrag vermeld in de rubriek "Aftrek voor octrooi-inkomsten" moet 275P Aftrek voor octrooi-inkomsten gelijk zijn aan 80% van het bedrag vermeld in de rubriek "Berekeningsgrondslag van de aftrek voor octrooi-inkomsten". f-eap-5402 f-eap-5403 f-eap-5405 Het totaal vermeld in de rubriek "Arbeidsdagen, alle personeelsleden" is niet juist. Het totaal vermeld in de rubriek "Arbeidsdagen, alle personeelsleden" is niet juist. Het totaal vermeld in de rubriek "Gemiddeld dagloon" is niet gelijk aan de breuk van "Brutoloon" en "Arbeidsdagen, alle personeelsleden". 276T Gepresteerde arbeidsdagen 276T Gepresteerde arbeidsdagen 276T Gepresteerde arbeidsdagen f-eap-5407 Het totaal vermeld in de rubriek "Gemiddeld uurloon" is niet juist. 276T Gepresteerde arbeidsdagen f-eap-5409a f-eap-5409b f-eap-5412 De rubrieken "Arbeidsdagen, alle personeelsleden" en "Arbeidsdagen, personeelsleden met een laag loon" zijn gelijk indien er enkel personeelsleden met een laag loon zijn. De rubrieken "Arbeidsdagen, alle personeelsleden" en "Arbeidsdagen, personeelsleden met een laag loon" zijn gelijk indien er enkel personeelsleden met een laag loon zijn. Het totaal vermeld in de rubriek "Aantal personeelsleden waarvoor de vrijstelling kan bekomen worden" is niet juist. 276T Gepresteerde arbeidsdagen Gelieve deze rubrieken na te kijken. 276T Gepresteerde arbeidsdagen Gelieve deze rubrieken na te kijken. 276T Vrijstelling voor bijkomend personeel f-eap-5413 Het totaal vermeld in de rubriek "Vrijstelling" is niet juist. 276T Vrijstelling voor bijkomend personeel f-eap-5414 Het totaal vermeld in de rubriek "In principe terug te nemen vrijstelling" 276T Terug te nemen vrijstelling is niet juist. f-eapsf-5441 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Datum van aanwerving 276W1 Personeelsleden aangeworven en tewerkstelling", "Vrijstelling","Effectief vrijgesteld". tijdens een vorig belastbaar tijdperk en gedurende het volledige belastbare tijdperk voltijds tewerkgesteld f-eapsf-5442 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". 276W1 In een vorig belastbaar tijdperk aangeworven personeel waarvan de voltijdse tewerkstelling tijdens het belastbare tijdperk is opgehouden f-eapsf-5443 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". 276W1 Personeelsleden aangeworven tijdens een vorig belastbaar tijdperk en gedurende het volledige belastbare tijdperk voltijds tewerkgesteld f-eapsf-5444 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". 276W1 In een vorig belastbaar tijdperk aangeworven personeel waarvan de voltijdse tewerkstelling tijdens het belastbare tijdperk is opgehouden inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

7 f-eapsf-5445 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Datum van aanwerving 276W2 Personeelsleden aangeworven en tewerkstelling", "Vrijstelling","Effectief vrijgesteld". tijdens een vorig belastbaar tijdperk en gedurende het volledige belastbare tijdperk voltijds tewerkgesteld f-eapsf-5446 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". 276W2 In een vorig belastbaar tijdperk aangeworven personeel waarvan de voltijdse tewerkstelling tijdens het belastbare tijdperk is opgehouden f-eapsf-5447 De vrijstelling voor een personeelslid tijdens het belastbare tijdperk aangeworven en voltijds tewerkgesteld als bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek bedraagt maximaal ,00 EUR. f-eapsf-5448 De vrijstelling voor een personeelslid tijdens het belastbare tijdperk aangeworven en voltijds tewerkgesteld als bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek bedraagt maximaal ,00 EUR. f-eapsf-5450 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". f-eapsf-5451 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". f-eapsf-5452 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". f-eapsf-5453 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". f-eapsf-5455 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". f-eapsf-5456 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". f-eapsf-5457 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". f-eapsf-5458 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". f-eapsf-5460 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Functie". f-eapsf-5461 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Functie". 276W3 Nieuw voltijds 276W4 Nieuw voltijds 276W3 Nieuw voltijds 276W3 Overgang diensthoofd voltijds 276W3 Voltijds 276W3 Einde voltijds 276W4 Voltijds 276W4 Overgang diensthoofd voltijds 276W4 Voltijds 276W4 Einde voltijds 276W4 Vervanger diensthoofd voltijds 276W3 Vervanger diensthoofd voltijds inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

8 f-idtc-5341 Indien geopteerd wordt onderzoek en ontwikkeling, dan mag de sectie " voor " niet ingevuld worden. 275W Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Gelieve na te kijken dat niet beide secties zijn ingevuld. f-idtc-5343 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 13,5% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Gelieve de rubriek "Eenmalig- Octrooien" na te kijken. f-idtc-5344 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 13,5% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen vermenigvuldigd met het tarief. 275W Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Gelieve de rubriek "Eenmalig - Octrooien" na te kijken. f-idtc-5345 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 13,5% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Gelieve de rubriek "Eenmalig- Onderzoek en ontwikkeling" na te kijken. f-idtc-5346 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 13,5% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen vermenigvuldigd met het tarief. 275W Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Gelieve de rubriek "Eenmalig - Onderzoek en ontwikkeling" na te kijken. f-idtc-5347 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 13,5% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Gelieve de rubriek "Eenmalig- Energiebesparende investeringen" na te kijken. f-idtc-5348 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 13,5% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Gelieve de rubriek "Eenmalig- Rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen" na te kijken. inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

9 f-idtc-5349 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 3% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Gelieve de rubriek "Eenmalig- Aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen" na te kijken. f-idtc-5350 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 20,5% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Gelieve de rubriek "Eenmalig- Beveiliging" na te kijken. f-idtc-5351 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 30% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Gelieve de rubriek "Eenmalig- Nieuwe zeeschepen of in tweedehandse zeeschepen die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen" na te kijken. f-idtc-5352 De rubrieken "Aanschaffings- of beleggingswaarde" en "Eenmalig" moeten beide worden ingevuld. Gelieve beide rubrieken in te vullen. f-idtc-5353 Het bedrag vermeld in de rubriek "Aanneembare afschrijvingen" moet kleiner zijn dan het bedrag vermeld in de rubriek "Aanschaffings- of beleggingswaarde, afschrijfbaar". Gelieve beide rubrieken na te kijken. f-idtc-5354 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een gespreide investeringsaftrek die gelijk is aan een bepaald percentage 20,5% van de aanneembare afschrijvingen van die investeringen. Gelieve de rubriek "Gespreid- Onderzoek en ontwikkeling" na te kijken. f-idtc-5355 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een gespreid belastingkrediet dat gelijk is aan een bepaald percentage 20,5% van de aanneembare afschrijvingen van die investeringen vermenigvuldigd met het tarief, 33,99%. 275W Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Gelieve de rubriek "Gespreid - Onderzoek en ontwikkeling" na te kijken. inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

10 f-idtc-5356 Het totaal vermeld in de rubriek "Eenmalige en gespreide investeringsaftrek" is niet juist. f-idtc-5357 Het totaal vermeld in de rubriek "Gecumuleerde vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken" is niet juist. f-idtc-5358 Het totaal vermeld in de rubriek "In beginsel aftrekbare investeringsaftrek" is niet juist. f-idtc-5359 f-idtc-5360 f-idtc-5361 Indien het bedrag vermeld in de rubriek "Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot andere investeringen" kleiner of gelijk is aan ,00 EUR, dan dient het bedrag vermeld in de rubriek "Investeringsaftrek aftrekbaar voor het belastbare tijdperk" niet beperkt te worden. Indien het bedrag vermeld in de rubriek "Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot andere investeringen" groter is dan ,00 EUR en kleiner of gelijk aan ,00 EUR, dan dient het bedrag vermeld in de rubriek "Investeringsaftrek aftrekbaar voor het belastbare tijdperk" beperkt te worden tot de som van de bedragen vermeld in de rubrieken "Eenmalige en gespreide investeringsaftrek", "Gespreide aftrekken voor investeringen van vorige belastbare tijdperken", "Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot investeringen in nieuwe zeeschepen of tweedehandse zeeschepen die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen" en 25% van ,00 EUR. Indien het bedrag vermeld in de rubriek "Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot andere investeringen" groter is dan ,00 EUR, dan dient het bedrag vermeld in de rubriek "Investeringsaftrek aftrekbaar voor het belastbare tijdperk" beperkt te worden tot de som van de bedragen vermeld in de rubrieken "Eenmalige en gespreide investeringsaftrek", "Gespreide aftrekken voor investeringen van vorige belastbare tijdperken", "Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot investeringen in nieuwe of tweedehandse zeeschepen die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen" en 25% van de rubriek "Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot andere investeringen". f-idtc-5362 Het totaal vermeld in de rubriek "Over te dragen naar volgende belastbare tijdperken" is niet juist. inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

11 f-idtc-5363 Het totaal vermeld in de rubriek "Over te dragen naar volgende belastbare tijdperken" is niet juist. f-idtc-5364 Het totaal vermeld in de rubriek "Gecumuleerde vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken" is niet juist. f-idtc-5365 Het bedrag vermeld in de rubriek "Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot andere investeringen" moet groter of gelijk zijn aan het bedrag vermeld in de rubriek "Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot de eenmalige investeringsaftrek voor octrooien en de eenmalige en de gespreide investeringsaftrekken voor investeringen in van de drie voorgaande aanslagjaren". f-idtc-5366 Het totaal vermeld in de rubriek "In beginsel aftrekbare investeringsaftrek" is niet juist. f-idtc-5367 De aftrek van de overgedragen vrijstelling op de winst mag niet meer bedragen dan ,00 EUR. f-idtc-5368 Wanneer de aftrek van de overgedragen vrijstelling op de winst van elk van de volgende belastbare tijdperken ,00 EUR per belastbaar tijdperk overtreft maar het totale bedrag van de overgedragen vrijstelling op het einde van het vorige belastbare tijdperk kleiner of gelijk is aan ,00 EUR, dan moet de investeringsaftrek kleiner zijn dan de som van alle bestanddelen en 25% van ,00 EUR. f-idtc-5369 De aftrek van de overgedragen vrijstelling op de winst van elk van de volgende belastbare tijdperken wordt beperkt tot 25% van dat totale bedrag wanneer het totale bedrag van de overgedragen vrijstelling op het einde van het vorige belastbare tijdperk ,00 EUR overtreft. f-idtc-5370 Het totaal vermeld in de rubriek "Over te dragen naar volgende belastbare tijdperken" is niet juist. f-idtc-5371 Het totaal vermeld in de rubriek "Over te dragen naar volgende belastbare tijdperken" is niet juist. inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

12 f-idtc-5372 Het totaal vermeld in de rubriek "In beginsel verrekenbaar 275W Belastingkrediet voor onderzoek belastingkrediet van het belastbaar tijdperk" is niet juist. en ontwikkeling f-idtc-5374 Het totaal vermeld in de rubriek "In beginsel verrekenbaar belastingkrediet " is niet juist. 275W Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling f-idtc-5375 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 13,5% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Gelieve de rubriek "Eenmalig - Oplaadstations voor elektrische voertuigen" na te kijken. f-idtc-5376 Het totaal vermeld in de rubriek "Eenmalige investeringsaftrek" is niet juist. f-itifa-5321 Het totaal vermeld in de rubriek "Verminderingen op deze aangroei" is niet juist. 275R Vrijgestelde investeringsreserve f-itifa-5322 f-itifa-5323 f-itifa-5324 f-itifa-5325 Het totaal vermeld in de rubriek "Aangroei van de belaste reserves van het belastbare tijdperk voor de aanleg van de investeringsreserve na de verminderingen, beperkt tot het maximum" is niet juist. 275R Het bedrag vermeld in de rubriek "Aangroei van de belaste reserves van 275R het belastbare tijdperk voor de aanleg van de investeringsreserve na de verminderingen, beperkt tot het maximum" moet kleiner of gelijk zijn aan EUR. Het bedrag vermeld in de rubriek "Maximaal vrijgestelde reserve van het 275R belastbare tijdperk" moet beperkt worden tot 50 % van het kleinste bedrag uit de rubrieken "Aangroei van de belaste reserves van het belastbare tijdperk voor de aanleg van de investeringsreserve na de verminderingen, beperkt tot het maximum" of "Aangroei van de belaste reserves ten opzichte van de belaste reserves op het einde van het vorig belastbaar tijdperk waarvoor een investeringsreserve werd genoten", en dit maximum moet kleiner of gelijk zijn aan ,00 EUR. Het bedrag vermeld in de rubriek "Maximaal vrijgestelde reserve van het 275R belastbare tijdperk" moet beperkt worden tot 50 % van het kleinste bedrag uit de rubrieken "Aangroei van de belaste reserves van het belastbare tijdperk voor de aanleg van de investeringsreserve na de verminderingen, beperkt tot het maximum" of "Aangroei van de belaste reserves ten opzichte van de belaste reserves op het einde van het vorig belastbaar tijdperk waarvoor een investeringsreserve werd genoten", en dit maximum moet kleiner of gelijk zijn aan ,00 EUR. Vrijgestelde investeringsreserve Vrijgestelde investeringsreserve Vrijgestelde investeringsreserve Vrijgestelde investeringsreserve f-itifa-5327 Het totaal vermeld in de rubriek "Nog te investeren saldo" is niet juist. 275R Investeringen in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

13 f-itifa-5328 De rubriek "Gevraagde vrijgestelde investeringsreserve van het belastbare tijdperk" moet gelijk zijn aan de rubriek "Vrijgestelde investeringsreserve" van het belastbaar tijdperk. 275R Vrijgestelde investeringsreserve Investeringen in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa Gelieve beide rubrieken na te kijken. f-pcs-5320 Het totaal vermeld in de rubriek "Betaling uitgedrukt in EUR" is niet juist. 275F Aangifte van gedane betalingen naar staten die niet effectief en substantieel de OESO-standaard op het gebied van uitwisseling van inlichtingen toepassen of naar staten zonder of met een lage belasting Het totaal van de bedragen ingevuld in de kolom "Betaling uitgedrukt in EUR" stemt niet overeen met het bedrag ingevuld in de totaalrij. f-prre-5050 De verminderingen en verhoging van de vrijgestelde voorziening is niet juist Voorzieningen voor risico's en kosten Het verschil tussen de vrijgestelde voorziening bij het begin van het belastbare tijdperk en op het einde van het belastbare tijdperk moet bij een vermindering overeenstemmen met de "Vermindering van de vrijgestelde voorziening ingevolge kosten die tijdens het boekjaar effectief gedragen zijn" en/of "Vermindering van de vrijgestelde voorziening ingevolge een nieuwe schatting van de waarschijnlijke kosten tijdens het boekjaar", OF bij een verhoging met het bedrag ingevuld in de kolom "Verhoging van de vrijgestelde voorziening". f-prre-5051 f-prre-5052 f-prre-5053 Voor een nieuwe "Vrijgestelde voorziening" mag de rubriek "Vrijgestelde voorziening, bij het begin van het boekjaar" niet worden ingevuld. Het bedrag ingevuld in de rubriek "Vrijgestelde voorziening" moet kleiner of gelijk zijn aan het bedrag ingevuld in de rubriek"waarschijnlijke kost". Het totaal vermeld in de rubriek "Vrijgestelde voorziening" is niet juist A Voorzieningen voor risico's en kosten Voorzieningen voor risico's en kosten Reserves Voorzieningen voor risico's en kosten Gelieve de rubriek "Vrijgestelde voorziening, bij het begin van het boekjaar" niet in te vullen. Gelieve beide rubrieken na te kijken. De bedragen ingevuld in de kolom "Vrijgestelde voorziening, op het einde van het belastbare tijdperk" moeten overgenomen worden in de totaalrij van het vak "Voorzieningen voor risico's en kosten". Dit totaal wordt niet automatisch berekend, maar wordt wel automatisch overgenomen in de aangifte (Vak Reserves). f-prre-5054 Het totaal vermeld in de rubriek "Vrijgestelde voorziening" is niet juist A Reserves Voorzieningen voor risico's en kosten De bedragen ingevuld in de kolom "Vrijgestelde voorziening, bij het begin van het belastbare tijdperk" moeten overgenomen worden in de totaalrij van het vak "Voorzieningen voor risico's en kosten". Dit totaal wordt niet automatisch berekend, maar wordt wel automatisch overgenomen in de aangifte (Vak Reserves). f-prre-5055 f-rcorp-2011 Voor een "Vrijgestelde voorziening, op het einde van het boekjaar" moet de rubriek "Waarschijnlijke kost, op het einde van het boekjaar" worden ingevuld. Indien u vennootschapsbelasting als aangiftesoort heeft geselecteerd, dient als waarde in de rubriek Aangifte "Vennootschapsbelasting", "Impôt des sociétés" of "Gesellschaftssteuer" ingevuld te worden Voorzieningen voor risico's en kosten Id Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Gelieve deze rubrieken na te kijken. f-rcorp-2101 Het totaal vermeld in de rubriek "Belastbare reserves" is niet juist A Reserves f-rcorp-2102 Aanpassingen in meer of in min van de eindtoestand der reserves zijn niet toegestaan A Reserves Gelieve na te kijken dat niet gelijktijdig aanpassingen in meer of in min van de eindtoestand der reserves zijn ingevuld. f-rcorp-2103 Het totaal vermeld in de rubriek "Belastbare reserves na aanpassing van A Reserves de begintoestand der reserves" is niet juist. f-rcorp-2120 Het totaal vermeld in de rubriek "Verworpen uitgaven" is niet juist A Verworpen uitgaven f-rcorp-2121 Het totaal vermeld in de rubriek "Uitgekeerde dividenden" is niet juist A Uitgekeerde dividenden f-rcorp-2201 Het totaal vermeld in de rubriek "Resultaat van het belastbare tijdperk" is niet juist. inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

14 f-rcorp-2209a Indien een bedrag vermeld in de rubriek "Resterend resultaat" positief Indien het bedrag vermeld in de rubriek "Resterend resultaat" positief is, dan u de rubriek "Resterend resultaat is, dan moeten alle bedragen per land van oorsprong positief of gelijk aan nul zijn. volgens oorsprong (+)/(-)" worden ingevuld. U dient de verdeling volgens oorsprong steeds te doen, ook al is het resterend resultaat enkel van Belgische oorsprong. f-rcorp-2212 Indien het bedrag vermeld in de rubriek "Resterend resultaat" van Belgische oorsprong negatief of nul is, dan zijn geen aftrekken mogelijk. Deze aftrekken van de resterende winst kunnen enkel, naargelang van het geval, worden verricht op de Belgische resterende winst en op de Niet bij verdrag vrijgestelde resterende winst. f-rcorp-2213 f-rcorp-2214 Is het bedrag vermeld in de rubriek "Resterend resultaat" met als oorsprong niet bij verdrag vrijgesteld negatief of nul, dan zijn geen aftrekken mogelijk. De niet-belastbare bestanddelen moeten bij voorrang afgetrokken worden van de Belgische resterende winst en enkel het resterend bedrag van de niet-belastbare bestanddelen mag afgetrokken worden van de niet bij verdrag vrijgestelde resterende winst. Deze aftrekken van de resterende winst kunnen enkel, naargelang van het geval, worden verricht op de Belgische resterende winst en op de Niet bij verdrag vrijgestelde resterende winst. Het totale bedrag van de niet-belastbare bestanddelen (zie vak Niet-belastbare bestanddelen ) wordt bij voorrang van de Belgische resterende winst en, tot het eventuele overschot, van de niet bij verdrag vrijgestelde resterende winst afgetrokken. f-rcorp-2215 De niet-belastbare bestanddelen moeten bij voorrang afgetrokken worden van de Belgische resterende winst. Het totale bedrag van de niet-belastbare bestanddelen afgetrokken (zie vak Niet-belastbare bestanddelen ) wordt bij voorrang afgetrokken van de Belgische resterende winst. f-rcorp-2216 Het totaal vermeld in de rubriek "Niet-belastbare bestanddelen" is niet juist A Niet-belastbare bestanddelen f-rcorp-2217 De niet-belastbare bestanddelen moeten bij voorrang afgetrokken worden van de Belgische resterende winst. Niet-belastbare bestanddelen De aftrek van de resterende winst is beperkt tot de overblijvende resterende winst (na toepassing van de eventuele voorafgaande aftrekken). f-rcorp-2218 f-rcorp-2224 f-rcorp-2225 f-rcorp-2226 f-rcorp-2228 f-rcorp-2229 f-rcorp-2230 Het bedrag vermeld in de rubriek "Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten" mag slechts in mindering gebracht worden van de resterende winst na de vorige bewerking en zonder deze resterende winst te overtreffen. De aftrek voor octrooi-inkomsten mag slechts in mindering gebracht worden van de resterende winst na de vorige bewerking en zonder deze resterende winst te overtreffen. Indien de rubriek "Aftrek voor octrooi-inkomsten" is ingevuld dan is de som van het bedrag vermeld in de rubrieken "Aftrek voor octrooiinkomsten 275P Aftrek voor octrooi-inkomsten in mindering te brengen van de Belgische resterende winst" en "Aftrek voor octrooi-inkomsten in mindering te brengen van het niet bij verdrag vrijgestelde resterende winst" hieraan gelijk. De aftrek voor risicokapitaal mag slechts in mindering gebracht worden van de resterende winst na de vorige bewerking en zonder deze resterende winst te overtreffen. Indien de rubriek "Aftrek voor risicokapitaal" is ingevuld dan is dit bedrag gelijk aan de bedragen vermeld in de rubrieken "Aftrek voor risicokapitaal in mindering te brengen van de Belgische resterende winst". De vorige verliezen mogen slechts in mindering gebracht worden van de resterende winst na de vorige bewerking en zonder deze resterende winst te overtreffen. De investeringsaftrek mag slechts in mindering gebracht worden van de resterende winst na de vorige bewerking en zonder deze resterende winst te overtreffen A 275C Uiteenzetting van de winst Berekening aftrek voor risicokapitaal De aftrek van de resterende winst is beperkt tot de overblijvende resterende winst (na toepassing van de eventuele voorafgaande aftrekken). De aftrek van de resterende winst is beperkt tot de overblijvende resterende winst (na toepassing van de eventuele voorafgaande aftrekken). Gelieve deze rubrieken na te kijken. De aftrek van de resterende winst is beperkt tot de overblijvende resterende winst (na toepassing van de eventuele voorafgaande aftrekken). Gelieve deze rubrieken na te kijken. De aftrek van de resterende winst is beperkt tot de overblijvende resterende winst (na toepassing van de eventuele voorafgaande aftrekken). De aftrek van de resterende winst is beperkt tot de overblijvende resterende winst (na toepassing van de eventuele voorafgaande aftrekken). inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

15 f-rcorp-2231 Het bedrag vermeld in de rubriek "Investeringsaftrek" moet gelijk zijn aan dit ingevuld in de bijlage A Uiteenzetting van de winst Gelieve beide rubrieken na te kijken. f-rcorp-2232 Het totaal vermeld in de rubriek "Resterende winst" van Belgische oorprong na aftrekken is niet juist. f-rcorp-2233 Het totaal vermeld in de rubriek "Resterende winst" niet bij verdrag vrijgesteld is niet juist. f-rcorp-2234 Het totaal vermeld in de rubriek "Belastbaar tegen gewoon tarief" is niet juist. f-rcorp-2234a Het totaal vermeld in de rubriek "Resterende winst" is niet juist. f-rcorp-2413 Het totaal vermeld in de rubriek "Gecompenseerde verliezen" is niet A Compenseerbare verliezen juist. f-rcorp-2418 Het totaal vermeld in de rubriek "Niet terugbetaalbare voorheffingen" is A Verrekenbare voorheffingen niet juist. f-rcorp-2419 Het totaal vermeld in de rubriek "Terugbetaalbare voorheffingen" is niet A Verrekenbare voorheffingen juist. f-rcorp-2421 De bijlage "Verslagen aan en besluiten van de algemene vergadering" is B Diverse bescheiden en opgaven Deze bijlage is verplicht bij te voegen. verplicht bij te voegen. f-ricg-5121 f-ricg-5122 f-ricg-5123 f-ricg-5124 Voor herbeleggingen in bepaalde effecten moeten de rubrieken "Nietmonetair gedeelte verwezenlijkte meerwaarde", "Omschrijving in aanmerking te nemen vervangingsactief", "Datum in aanmerking te nemen vervangingsactief" en" Bedrag in aanmerking te nemen vervangingsactief" worden ingevuld. Voor een herbelegging van een meerwaarde op een materiële en immateriële vaste activa moeten de rubrieken "Niet-monetair gedeelte verwezenlijkte meerwaarde", "Omschrijving in aanmerking te nemen vervangingsactief", "Datum in aanmerking te nemen vervangingsactief" en "Bedrag in aanmerking te nemen vervangingsactief" worden ingevuld. Voor een herbelegging in ecologische bedrijfsvoertuigen moeten de rubrieken "Verwezenlijkte meerwaarde", "Omschrijving in aanmerking te nemen vervangingsactief", "Datum in aanmerking te nemen vervangingsactief" en "Bedrag in aanmerking te nemen vervangingsactief" worden ingevuld. Voor een herbelegging in ecologische binnenschepen voor de commerciële vaart moeten de rubrieken "Verwezenlijkte meerwaarde", "Omschrijving in aanmerking te nemen vervangingsactief", "Datum in aanmerking te nemen vervangingsactief" en "Bedrag in aanmerking te nemen vervangingsactief" worden ingevuld. 275K 276K 276N 276P Herbeleggingen in bepaalde effecten Herbeleggingen in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa Herbeleggingen in ecologische bedrijfsvoertuigen Herbeleggingen in ecologische binnenschepen voor de commerciële vaart inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

16 f-ricg-5125 Voor een herbelegging van een meerwaarde op een zeeschip moeten de 275B Herbeleggingen in zeeschepen, rubrieken "Verwezenlijkte meerwaarde", "Omschrijving in aanmerking te nemen vervangingsactief", "Datum in aanmerking te nemen vervangingsactief" en "Bedrag in aanmerking te nemen vervangingsactief" worden ingevuld. delen in mede-eigendom in zeeschepen, in scheepsaandelen of in aandelen van een vennootschap-scheepsexploitant met maatschappelijke zetel gevestigd in de EU f-stcg-5131 Voor het belastbare tijdperk belastbare deel van de meerwaarde op bepaalde effecten moet de rubriek "Niet-monetair gedeelte verwezenlijkte meerwaarde" worden ingevuld. f-stcg-5132 Voor de gespreide belasting van een meerwaarde op een materiële en immateriële vaste activa moeten de rubrieken "Niet-monetair gedeelte verwezenlijkte meerwaarde", "Bedrag in aanmerking te nemen vervangingsactief" en "Verkoopwaarde" of "Ontvangen vergoeding" worden ingevuld. f-wddc-5001 Voor een "Vrijgestelde waardevermindering" moeten de rubrieken "Naam van de schuldenaar", "Adres van de schuldenaar" en "Schuldvordering, bij het begin van het boekjaar" worden ingevuld. f-wddc-5002 Voor een "Vrijgestelde waardevermindering" moeten de rubrieken "Naam van de schuldenaar", "Adres van de schuldenaar" en "Schuldvordering, op het einde van het boekjaar" worden ingevuld. f-wddc-5003 De verminderingen en verhoging van de vrijgestelde waardevermindering zijn niet juist. 275K 276K Voor het belastbare tijdperk belastbare deel van de meerwaarde op bepaalde effecten Voor het belastbare tijdperk belastbare deel van de meerwaarde op materiële en immateriële vaste activa Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Deze rubrieken moeten minimaal voor elke rij ingevuld worden om volledig te zijn, indien het geen nieuwe waardevermindering is. Deze rubrieken moeten minimaal voor elke rij ingevuld worden om volledig te zijn, indien het een nieuwe waardevermindering is. Het verschil tussen de vrijgestelde waardevermindering, bij het begin van het boekjaar en op het einde van het boekjaar moet overeenstemmen met de bedragen ingevuld als vermindering of verhoging: "Vermindering vrijgestelde waardevermindering op handelsvorderingen" ("Vermindering vrijgestelde waardevermindering op handelsvorderingen die overeenstemt met verliezen die tijdens het boekjaar definitief geworden zijn", "Vermindering vrijgestelde waardevermindering op handelsvorderingen ingevolge de gehele of gedeeltelijke inning van de vordering tijdens het boekjaar" en/of "Vermindering vrijgestelde waardevermindering op handelsvorderingen ingevolge een nieuwe schatting van het waarschijnlijke verlies tijdens het boekjaar") en/of "Verhoging vrijgestelde waardevermindering tijdens het boekjaar". f-wddc-5004 De rubriek "Vrijgestelde waardevermindering, bij het begin van het boekjaar" moet kleiner of gelijk zijn aan de rubriek "Schuldvordering, bij het begin van het boekjaar". f-wddc-5005 Voor een nieuwe "Vrijgestelde waardevermindering" mogen de rubrieken "Vrijgestelde waardevermindering, bij het begin van het boekjaar" en "Schuldvordering, bij het begin van het boekjaar" niet worden ingevuld. f-wddc-5006 De rubriek "Vrijgestelde waardevermindering" moet kleiner of gelijk zijn aan de rubriek "Schuldvordering, op het einde van het boekjaar" Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Gelieve beide rubrieken na te kijken. De rubrieken "Vrijgestelde waardevermindering, bij het begin van het boekjaar" en "Schuldvordering, bij het begin van het boekjaar" mogen niet worden ingevuld voor een nieuwe vrijgestelde waardevermindering. Gelieve beide rubrieken na te kijken. f-wddc-5007 Het totaal vermeld in de rubriek "Vrijgestelde waardevermindering" is niet juist. f-wddc-5008 Het totaal vermeld in de rubriek "Vrijgestelde waardevermindering" is niet juist Reserves Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Reserves Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen De bedragen ingevuld in de kolom "Vrijgestelde waardevermindering, bij het begin van het belastbare tijdperk" moeten overgenomen worden in de totaalrij van het vak "Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen". Dit totaal wordt niet automatisch berekend, maar wordt wel automatisch overgenomen in de aangifte (Vak Reserves). De bedragen ingevuld in de kolom "Vrijgestelde waardevermindering, op het einde van het belastbare tijdperk" moeten overgenomen worden in de totaalrij van het vak "Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen". Dit totaal wordt niet automatisch berekend, maar wordt wel automatisch overgenomen in de aangifte (Vak Reserves). inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Benaming: Ondernemingsnr.: INVESTERINGSAFTREK (artikelen 68 tot 77, 0, 07, 0, 58 en 50, WIB 9 en art. 7 tot 9bis, KB/WIB 9) AANSLAGJAAR 0 (Boekjaar van.. tot.. ) I. Berekening van de investeringsaftrek

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek Opgave 275U 1/4 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen Investeringsaftrek AANSLAGJAAR 2016 (Boekjaar

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek Opgave 275U 1/4 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Investeringsaftrek AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaar

Nadere informatie

Duitstalige afdruk De nog ontbrekende Duitse vertalingen werden opgenomen. VERSIE (28/07/2017) VERSIE (19/07/2017)

Duitstalige afdruk De nog ontbrekende Duitse vertalingen werden opgenomen. VERSIE (28/07/2017) VERSIE (19/07/2017) VERSIE 20170728-2017 (28/07/2017) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE De boodschap "De installatie is niet correct verlopen. Voor een correcte werking van de link met monkey.be, gelieve de webupdate opnieuw te

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

TOELICHTING 275U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Gebruikte afkortingen

TOELICHTING 275U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Gebruikte afkortingen Toelichting 275U 1/5 TOELICHTING 275U (De wettelijke bepalingen zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën www.fisconetplus.be) Bedoelde artikelen : Art. 68 tot 77, 201, 207, 240, 528 en 530 van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen Davy ROBBERECHT, Stagiair Boekhouder Fiscalist BIBF Accountancymedewerker Acos Berk Inleiding Reeds enige tijd is ook in België een zekere trend naar instrumentalisering

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

TOELICHTING 275 U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Bedoelde artikelen:

TOELICHTING 275 U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Bedoelde artikelen: Toelichting 275 U 1/5 TOELICHTING 275 U (De wettelijke bepalingen zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën www.fisconetplus.be) Bedoelde artikelen: Art. 68 tot 77, 201, 207, 240, 528 en 530

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

aangifte vennootschapbelasting via internet

aangifte vennootschapbelasting via internet aangifte vennootschapbelasting via internet 1 Agenda Wijzigingen Concepts Dimensions Hypercubes Attributes 2 Wijzigingen Concepts 3 Concepts Aanpassingen wetgeving Wijzigingen AJ2011 Concepts Dimensions

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De gewone investeringsaftrek wordt tijdelijk heringevoerd voor KMOvennootschappen Datum 14 januari 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Voor investeringen die gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 2011 verbonden is, gelden de volgende percentages.

Voor investeringen die gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 2011 verbonden is, gelden de volgende percentages. Federale Overheidsdienst FINANCIEN ------------------------------ Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit ------------------------------- Inkomstenbelastingen -------------------------------

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw

Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw Ondernemingen die investeren in nieuwe materiële vaste activa hebben recht op een fiscaal voordeel. De sommen die besteed worden aan nieuwe investeringen,

Nadere informatie

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 %

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 % Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen INVESTERINGSAFTREK AANSLAGJAAR 2003 Identiteit : Nationaal nummer : VAK BESTEMD VOOR DE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Voorbeeld 5 p. 298 : Onderlinge verliescompensatie. Vak IV uiteenzetting van de winst

Voorbeeld 5 p. 298 : Onderlinge verliescompensatie. Vak IV uiteenzetting van de winst Voorbeeld 5 p. 298 : Onderlinge verliescompensatie België Duitsland Nederland Egypte Congo resultaat 535.125,00 100.675,00-198.275,00-29.260,00 141.750,00 aanrekening -100.675,00 87.728,64 12.946,36 535.125,00

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Inhoud. Intersentia nv

Inhoud. Intersentia nv Handleiding TaxMate Inhoud 1 TaxMate opstarten... 4 1.1 Zonder Database... 4 1.2 Met Database... 5 2 Gebruikersbeheer... 8 2.1 Gebruikersbeheer instellen... 8 2.2 Gebruikersbeheer wijzigen... 13 2.2.1

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Investeringsaftrek - 2015 - Inhoud 1. Wie kan de investeringsaftrek genieten? 2. Welke investeringen komen in aanmerking?

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Broeck, Van Laere & Partners Onderwerp Aangifte vennootschapsbelasting helemaal aangepast aan Biztax Datum 1 juni 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Vennootschapsbelasting code module B3 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

TITEL V. Financiën HOOFDSTUK I. Zeescheepvaart. Afdeling I. Winst uit zeescheepvaart aan de hand van de tonnage

TITEL V. Financiën HOOFDSTUK I. Zeescheepvaart. Afdeling I. Winst uit zeescheepvaart aan de hand van de tonnage Programmawet 2/8/2002 (B.S. 29/08/2002 Ed. 2) art 115 art 127 Programmawet 27/12/2004 (B.S. 31/12/2004 Ed.2) art 321 art 331 Geconsolideerd door de Koninklijke Belgische Redersvereniging TITEL V Financiën

Nadere informatie

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Brussel 24-25/05/2011 De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Inleiding Hoe beginnen Twee vertrekpunten Online invullen Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat

Nadere informatie

BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012

BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012 BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012 Caroline Dupae 13 juni 2012 Elektronische aangifte Vennootschapsbelasting Sinds 2005 Vanaf 2011 2 Vroeger Vensoc Functionaliteiten Offline systeem

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012

De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 De aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 2012 Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 (B.S., 24 mei 2012) Els De Weer 13 juni 2012 De meest recente maatregelen ingevoerd door de volgende

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Uw bankier en verzekeraar Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Inhoud 1. Notionele interestaftrek: stimulerende maatregel voor ondernemerschap 3 2. Hoe werkt het? 4 3. Voorbeelden

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

De keuzemogelijkheid wordt beperkt tot de activa die tijdens het beschouwde boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht. De keuze mag dus geen

De keuzemogelijkheid wordt beperkt tot de activa die tijdens het beschouwde boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht. De keuze mag dus geen 1 De lineaire afschrijving is de methode waarbij de afschrijving jaarlijks wordt vastgesteld op een vast bedrag. De lineaire afschrijvingsmethode wordt verkregen door het lineaire afschrijvingspercentage

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004

TOELICHTING bij de AANSLAGJAAR 2004 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2004 (Boekjaren op 31 december 2003 of in 2004 vóór 31 december afgesloten) De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

---------------------------

--------------------------- FISCALITEIT DIE VAN TOEPASSING IS OP DIVIDENDEN DIE DEXIA UITKEERT Algemeen principe: Aandelendividenden die Belgische bedrijven uitkeren aan hun aandeelhouders, ongeacht het land waar zij wonen, zijn

Nadere informatie

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN

DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN DE BELANGIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE CONTROLES BIJ AFSLUITING VAN DE REKENINGEN YVES VERDINGH Belastingconsulent IAB Head of Tax BNP Paribas Fortis 2 INLEIDING: NOODZAKELIJK VERBAND TUSSEN FISCAAL

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De Belgische context De belastbare winst van ondernemingen wordt bepaald conform de regels van het boekhoudrecht, behoudens uitdrukkelijke afwijking in de

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2011

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2011 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31 december afgesloten) U kan de aangifte en de bijhorende formulieren ook elektronisch

Nadere informatie