Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal."

Transcriptie

1 f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal van het belastbaar 275C Berekening aftrek voor tijdperk" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5304 Het bedrag vermeld in de rubriek "Aftrek risicokapitaal die voor het aanslagjaar in principe aftrekbaar is" 3,8% of 4,3% voor een KMO van het bedrag vermeld in de rubriek "Risicokapitaal van het belastbaar tijdperk" rekening houdend met de duur van het belastbaar tijdperk. Voor de vennootschappen die als kleine vennootschappen worden aangemerkt in de zin van art. 15, van het Wetboek van vennootschappen wordt het tarief van de aftrek voor het voormelde aj. gebracht op 4,3% (verhoging met 0,5 %): bij een positief antwoord op de vragen "De vennootschap beantwoordt aan de criteria kleine vennootschap met betrekking tot het laatste belastbaar tijdperk" en "De vennootschap beantwoordt aan de criteria kleine vennootschap met betrekking tot het voorlaatste belastbaar tijdperk" uit het vak "Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen". 275C A Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen De volgende rubrieken moeten ingevuld worden: (a) in het tabblad A - Vak "Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen": de laatste twee vragen moeten aangekruist zijn om het verhoogde tarief van 4,3% te kunnen gebruiken (b) in het tabblad 275C - Vak "Berekening aftrek voor risicokapitaal": het resultaat van de berekening het bedrag ingevuld in de rubriek "Risicokapitaal van het belastbaar tijdperk" maal tarief (3,8% of 4,3%) maal aantal dagen belastbaar tijdperk/365 moet gelijk zijn aan het bedrag ingevuld in de rubriek "Aftrek risicokapitaal die voor het aanslagjaar in principe aftrekbaar is". Op de regel Aftrek risicokapitaal die voor het aanslagjaar in principe aftrekbaar is moet het bedrag worden opgenomen van de aftrek voor risicokapitaal dat in principe voor het aj. aftrekbaar is. Dit bedrag stemt overeen met het bedrag opgenomen op de regel Risicokapitaal van het belastbaar tijdperk vermenigvuldigd met de refertevoet van het betreffende aj. Dit tarief stemt voor het aj overeen met 3,800 %. Voor de vennootschappen die als kleine vennootschappen worden aangemerkt in de zin van art. 15, van het Wetboek van vennootschappen wordt het tarief van de aftrek voor het voormelde aj. gebracht op 4,300 % (verhoging met 0,5 %). Indien het belastbare tijdperk niet gelijk is aan 12 maanden of voor het eerste belastbare tijdperk, moet het tarief worden vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het totaal aantal dagen van het belastbare tijdperk en de noemer gelijk is aan 365. f-ace-5305 Het bedrag vermeld in de rubriek "Saldo van de aftrek voor risicokapitaal 275C van het huidig aanslagjaar dat overdraagbaar is naar latere aanslagjaren" moet gelijk zijn aan het verschil van de bedragen vermeld in de rubrieken" Aftrek risicokapitaal dat voor het aanslagjaar in principe aftrekbaar is" en "Aftrek voor risicokapitaal van het huidig aanslagjaar die werkelijk wordt afgetrokken". Het bedrag vermeld in de rubriek " Aftrek risicokapitaal dat voor het aanslagjaar in principe aftrekbaar is" moet groter of gelijk zijn aan het bedrag vermeld in de rubriek "Aftrek voor risicokapitaal van het huidig aanslagjaar die werkelijk wordt afgetrokken". Berekening aftrek voor risicokapitaal f-ace-5306 Het bedrag vermeld in de rubriek "Aftrek voor risicokapitaal dat voor het 275C huidig aanslagjaar wordt afgetrokken" moet gelijk zijn aan de som van de bedragen vermeld in de rubrieken "Aftrek voor risicokapitaal van het huidig aanslagjaar die werkelijk wordt afgetrokken" en "Aftrek voor risicokapitaal van vorige aanslagjaren dat werkelijk wordt afgetrokken". Berekening aftrek voor risicokapitaal inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

2 f-ace-5307 Het totaal vermeld in de rubriek "Wijzigingen tijdens het belastbaar tijdperk van het eigen vermogen en van de bestanddelen die hiervan afgetrokken mogen worden" is niet juist. 275C 275C f-ace-5308 Indien een investeringsreserve wordt aangelegd is de aftrek voor risicokapitaal niet toegestaan. 275C 275R 275R Berekening aftrek voor risicokapitaal Uitleg wijzigingen tijdens het belastbare tijdperk van het eigen vermogen Berekening aftrek voor risicokapitaal Vrijgestelde investeringsreserve Investeringen in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa Het totaal van de waarden ingevuld in de kolom "Wijziging (+)/(-)" van de tabel "Uitleg wijzigingen tijdens het belastbare tijdperk van het eigen vermogen" stemt niet overeen met de waarde ingevuld in de rubriek "Wijzigingen tijdens het belastbaar tijdperk van het eigen vermogen en van de bestanddelen die hiervan afgetrokken mogen worden (+)/(-)" van de tabel "Berekening aftrek voor risicokapitaal". Indien u in het huidige belastbare tijdperk of de twee voorbije belastbare tijdperken een investeringsreserve heeft genoten, kan u geen gebruik maken van de aftrek voor risicokapitaal. f-cg-5101 Voor nieuwe Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten, uitgegeven of gewaarborgd door openbare instellingen moeten de rubrieken "Omschrijving", "Datum van belegging", "Verkoopprijs", "Aanschaffingswaarde", "Verwezenlijkte meerwaarde" en "Nietmonetair gedeelte verwezenlijkte meerwaarde" worden ingevuld. 275K Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten, uitgegeven of gewaarborgd door openbare instellingen f-cg-5102 Voor nieuwe meerwaarden op een materiële en immateriële vaste activa moeten de rubrieken "Omschrijving", "Datum van belegging", "Datum van vervreemding", "Aanschaffings- of beleggingswaarde", "Verwezenlijkte meerwaarde" en "Niet-monetair gedeelte verwezenlijkte meerwaarde" worden ingevuld. 276K Meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa f-cg-5103a Voor nieuwe Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen moeten de rubrieken "Omschrijving", "Datum van belegging", "Aanschaffings- of beleggingswaarde", "Verkoopwaarde" of "Ontvangen vergoeding" en "Verwezenlijkte meerwaarde" worden ingevuld. 276N Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen f-cg-5103b Voor nieuwe Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen moeten de rubrieken "Omschrijving", "Datum van belegging", "Aanschaffings- of beleggingswaarde", "Verkoopwaarde" of "Ontvangen vergoeding" en "Verwezenlijkte meerwaarde" worden ingevuld. 276N Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen f-cg-5104a Voor nieuwe Meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart moeten de rubrieken "Omschrijving", "Datum van belegging", "Aanschaffings- of beleggingswaarde", "Verkoopwaarde" of Ontvangen vergoeding" en "Verwezenlijkte meerwaarde" worden ingevuld. 276P Meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart f-cg-5104b Voor nieuwe Meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart moeten de rubrieken "Omschrijving", "Datum van belegging", "Aanschaffings- of beleggingswaarde", "Verkoopwaarde" of Ontvangen vergoeding" en "Verwezenlijkte meerwaarde" worden ingevuld. 276P Meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart f-cg-5105 f-cg-5121 Voor nieuwe meerwaarden op een zeeschip moeten de rubrieken "Omschrijving","Datum van belegging", "Verkoopwaarde", "Aanschaffings- of beleggingswaarde" en "Verwezenlijkte meerwaarde" worden ingevuld. De datum in de rubriek "Datum van vervreemding" mag niet voor vallen bij een nieuwe meerwaarde op binnenschepen voor de commerciële vaart. 275B Meerwaarden op zeeschepen 276P Meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart De vrijstelling is van toepassing op de meerwaarden die vanaf 1 januari 2007 zijn verwezenlijkt en betrekking hebben op een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aan aj verbonden is. inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

3 f-cg-5131 De datum in de rubriek "Datum van vervreemding", gespreid te belasten 275K meerwaarde op bepaalde effecten mag niet voor vallen. f-cg-5141 f-cg-5142 Het totaal vermeld in de rubriek "Fiscale nettowaarde", gespreid te belasten meerwaarde op bepaalde effecten is niet juist. Het totaal vermeld in de rubriek "Fiscale nettowaarde", meerwaarde op een materiële en immateriële vaste activa is niet juist. 275K 276K Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten, uitgegeven of gewaarborgd door openbare instellingen Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten, uitgegeven of gewaarborgd door openbare instellingen Meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa Enkel de meerwaarden verwezenlijkt vanaf 1 januari 1990 op effecten die ten laatste op 31 december 1989 zijn uitgegeven of gewaarborgd door openbare instellingen en die op het ogenblik van de verwezenlijking sedert meer dan vijf jaar in het bezit zijn mogen opgenomen worden. f-cg-5143 f-cg-5144 Het totaal vermeld in de rubriek "Fiscale nettowaarde", meerwaarde op bedrijfsvoertuigen is niet juist. Het totaal vermeld in de rubriek "Fiscale nettowaarde", meerwaarde op binnenschepen voor de commerciële vaart is niet juist. 276N 276P Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart f-cg-5145 f-cg-5151 f-cg-5152 Het totaal vermeld in de rubriek "Fiscale nettowaarde", meerwaarde op 275B Meerwaarden op zeeschepen een zeeschip is niet juist. Het totaal vermeld in de rubriek "Verwezenlijkte meerwaarde", gespreid 275K Gespreid te belasten te belasten meerwaarde op bepaalde effecten is niet juist. meerwaarden op bepaalde effecten, uitgegeven of gewaarborgd door openbare instellingen Het totaal vermeld in de rubriek "Verwezenlijkte meerwaarde", 276K Meerwaarden op materiële en meerwaarde op een materiële en immateriële vaste activa is niet juist. immateriële vaste activa f-cg-5153 f-cg-5154 Het totaal vermeld in de rubriek "Verwezenlijkte meerwaarde", meerwaarde op bedrijfsvoertuigen is niet juist. Het totaal vermeld in de rubriek "Verwezenlijkte meerwaarde", meerwaarde op binnenschepen voor de commerciële vaart is niet juist. 276N 276P Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen Meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart f-cg-5155 f-cg-5161 f-cg-5162 Het totaal vermeld in de rubriek "Verwezenlijkte meerwaarde", meerwaarde op een zeeschip is niet juist. 275B Meerwaarden op zeeschepen Het totaal vermeld in de rubriek "Niet-monetair gedeelte verwezenlijkte 275K Gespreid te belasten meerwaarde", gespreid te belasten meerwaarde op bepaalde effecten is meerwaarden op bepaalde niet juist. effecten, uitgegeven of gewaarborgd door openbare instellingen Het totaal vermeld in de rubriek "Niet-monetair gedeelte verwezenlijkte 276K Meerwaarden op materiële en meerwaarde", meerwaarde op een materiële en immateriële vaste immateriële vaste activa activa is niet juist. f-corp-1101 De einddatum van het boekjaar moet tussen 31/12/2010 en 30/12/2011 begrepen zijn. Id Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren De einddatum van het boekjaar moet tussen 31/12/2010 en 30/12/2011 begrepen zijn. Deze datums kunnen niet aangepast worden in het tabblad Id. Gelieve ons te contacteren indien deze niet correct zijn. f-corp-1102 De einddatum van het boekjaar moet later dan de begindatum vallen. Id Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren f-corp-1105 Het totaal vermeld in de rubriek "Belastbare gereserveerde winst" moet A Reserves gelijk zijn aan de aangroei of de afname van de "Belastbare reserves na aanpassing van de begintoestand der reserves, bij het begin van het belastbare tijdperk" en "Belastbare reserves, op het einde van het belastbare tijdperk". De einddatum van het boekjaar moet later dan de begindatum vallen. Deze datum kan niet aangepast worden in het tabblad Id. Gelieve ons te contacteren indien deze niet correct is. inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

4 f-corp-1106 Het totaal vermeld in de rubriek "Vrijgestelde gereserveerde winst" is A Reserves niet juist. f-corp-1107 De aangroei van de investeringsreserve mag maximaal ,00 EUR A Reserves Gelieve het ingevulde bedrag na te kijken. bedragen. f-corp-1202 Indien de rubriek "Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor Gelieve de rubriek "Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage" in te vullen. de winst wordt vastgelegd op basis van de tonnage" is ingevuld dan is rubriek "Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage" verplicht in te vullen. f-corp-1203 Het totaal vermeld in de rubriek "Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgelegd op basis van de tonnage" is niet juist. f-corp-1204 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is" is niet juist. f-corp-1206 Het totaal vermeld in de rubriek "Resterend resultaat" is niet juist. f-corp-1207 Het totaal vermeld in de rubriek "Resterend resultaat" is niet juist. f-corp-1211 f-corp-1235 f-corp-1236 f-corp-1237 Is het bedrag vermeld in de rubriek "Resterend resultaat" negatief, dan is dit bedrag gelijk aan het bedrag vermeld in de rubriek "Verlies van het Compenseerbare verliezen belastbare tijdperk". Het totaal vermeld in de rubriek "Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw, belastbaar tegen 5 %" is niet juist. Het totaal vermeld in de rubriek "Saldo van de aftrek definitief belaste inkomsten dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk" is niet juist. Het bedrag vermeld in de rubriek "Saldo van de overgedragen aftrek definitief belaste inkomsten" moet groter of gelijk zijn aan het bedrag vermeld in de rubriek "Overgedragen aftrek definitief belaste inkomsten die werkelijk wordt afgetrokken van het belastbare tijdperk" A Overdracht aftrek definitief belaste inkomsten A Overdracht aftrek definitief belaste inkomsten Gelieve de ingevulde bedragen te vergelijken. Gelieve het ingevulde bedrag na te kijken. f-corp-1400 f-corp-1401 f-corp-1402 f-corp-1403 Het totaal vermeld in de rubriek "Niet-belastbare bestanddelen" is niet juist. Indien de rubriek "Vrijstelling aanvullend personeel" is ingevuld dan is dit bedrag gelijk aan dit ingevuld in de bijlage. Indien de rubriek "Vrijstelling bijkomend personeel KMO" is ingevuld dan is dit bedrag gelijk aan dit ingevuld in de bijlage. Het bedrag vermeld in de rubriek "Vrijgestelde giften" moet kleiner of gelijk zijn dan het bedrag vermeld in de rubriek "Liberaliteiten" A Niet-belastbare bestanddelen A Niet-belastbare bestanddelen 276W3 276W A Niet-belastbare bestanddelen 276T A Verworpen uitgaven Niet-belastbare bestanddelen Gelieve de ingevulde bedragen te vergelijken. Gelieve de ingevulde bedragen te vergelijken. Gelieve de ingevulde bedragen te vergelijken. f-corp-1404 f-corp-1405 f-corp-1406 Het bedrag vermeld in de rubriek "Vrijgestelde giften" moet kleiner of gelijk zijn dan 5% van het bedrag vermeld in de rubriek "Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op basis van de tonnage". Het bedrag vermeld in de rubriek "Liberaliteiten" moet groter of gelijk zijn dan 30,00 EUR. Indien het bedrag vermeld in de rubriek "Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgelegd op basis van de tonnage" negatief is, dan mag de rubriek "Vrijgestelde giften" niet ingevuld worden. Niet-belastbare bestanddelen A Verworpen uitgaven Niet-belastbare bestanddelen Gelieve het ingevulde bedrag na te kijken. Gelieve het ingevulde bedrag na te kijken. Gelieve na te kijken dat de rubriek "Vrijgestelde giften" niet is ingevuld. inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

5 f-corp-1407 Het totaal vermeld in de rubriek "Definitief belaste inkomsten en A Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten voor aftrek kosten" is niet juist. vrijgestelde roerende inkomsten f-corp-1408 f-corp-1409 Het bedrag vermeld in de rubriek "Kosten" moet gelijk zijn aan 5% van de "Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten voor aftrek kosten". Het totaal vermeld in de rubriek "Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten na aftrek kosten" is niet juist A Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten A Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten Gelieve het ingevulde bedrag na te kijken. f-corp-1410 Het totaal vermeld in de rubriek "Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten" is niet juist A Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten f-corp-1411 f-corp-1412 f-corp-1414 Het totaal vermeld in de rubriek "Over te brengen verlies naar het A Compenseerbare verliezen volgende belastbare tijdperk" is niet juist. Het bedrag vermeld in de rubriek "Gecompenseerde verliezen" is kleiner A Compenseerbare verliezen of gelijk aan het bedrag vermeld in de rubriek "Saldo van de compenseerbare vorige verliezen". Indien de rubriek "Gecompenseerde verliezen" is ingevuld dan mag A Compenseerbare verliezen rubriek "Verlies van het belastbare tijdperk" niet ingevuld worden. Gelieve de ingevulde bedragen te vergelijken. Gelieve na te kijken dat de rubriek "Verlies van het belastbare tijdperk" niet is ingevuld. f-corp-1415a Het totaal vermeld in de rubriek "In aanmerking te nemen voorafbetalingen" is niet ingevuld. f-corp-1416 Indien een rubriek ander referentienummer is ingevuld dan is rubriek "In aanmerking te nemen voorafbetalingen" verplicht in te vullen A Voorafbetalingen A Voorafbetalingen Gelieve de rubriek "In aanmerking te nemen voorafbetalingen" in te vullen. Gelieve de rubriek "In aanmerking te nemen voorafbetalingen" in te vullen. f-corp-1417 f-corp-1420 Het referentienummer moet verschillend zijn van het ondernemingsnummer en van het identificerend nummer van de zonder vereffening ontbonden vennootschap. De rubrieken in "Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen" zijn verplicht in te vullen. Id Identificatiegegevens van de onderneming A Voorafbetalingen A Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen Gelieve de ingevulde referentienummers te vergelijken met het ondernemingsnummer en met het identificerend nummer van de zonder vereffening ontbonden vennootschap. Gelieve deze rubrieken in te vullen. De vragen moeten enkel aangekruist worden indien het antwoord positief is. De rubrieken "Jaargemiddelde van het personeelsbestand", "Jaaromzet, exclusief btw" en "Balanstotaal" moeten steeds worden ingevuld. U dient een 0 (nul) te vermelden indien het aantal of bedrag hieraan gelijk is. f-corp-1422 f-dfa-5501 Wanneer het belastbaar bedrag groter is dan ,00, kan de vennootschap geen aanspraak maken op het verminderd tarief. Voor Degressief af te schrijven vaste activa moeten de rubrieken "Vermoedelijke gebruiksduur, in jaren", "Degressief afschrijvingspercentage", "Datum van verkrijging of totstandbrenging" en "Aanschaffings- of beleggingswaarde" worden ingevuld. Tarief van de belasting 328K Degressief af te schrijven vaste activa f-dfa-5502 Voor Vaste activa voorheen in het stelsel van degressieve afschrijvingen opgenomen moeten de rubrieken "Vermoedelijke gebruiksduur, in jaren", "Datum van verkrijging of totstandbrenging" en "Aanschaffingsof beleggingswaarde" worden ingevuld. 328L Vaste activa voorheen in het stelsel van degressieve afschrijvingen opgenomen f-dpi-5375 f-dpi-5376 Het totaal vermeld in de rubriek "Gecorrigeerde aftrekbare inkomsten of het gedeelte van inkomsten uit octrooien die de vennootschap heeft verworven van derden" is niet juist. Het totaal vermeld in de rubriek "Berekeningsgrondslag van de aftrek voor octrooi-inkomsten" is niet juist. 275P Aftrek voor octrooi-inkomsten 275P Aftrek voor octrooi-inkomsten inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

6 f-dpi-5377 Het bedrag vermeld in de rubriek "Aftrek voor octrooi-inkomsten" moet 275P Aftrek voor octrooi-inkomsten gelijk zijn aan 80% van het bedrag vermeld in de rubriek "Berekeningsgrondslag van de aftrek voor octrooi-inkomsten". f-eap-5402 f-eap-5403 f-eap-5405 Het totaal vermeld in de rubriek "Arbeidsdagen, alle personeelsleden" is niet juist. Het totaal vermeld in de rubriek "Arbeidsdagen, alle personeelsleden" is niet juist. Het totaal vermeld in de rubriek "Gemiddeld dagloon" is niet gelijk aan de breuk van "Brutoloon" en "Arbeidsdagen, alle personeelsleden". 276T Gepresteerde arbeidsdagen 276T Gepresteerde arbeidsdagen 276T Gepresteerde arbeidsdagen f-eap-5407 Het totaal vermeld in de rubriek "Gemiddeld uurloon" is niet juist. 276T Gepresteerde arbeidsdagen f-eap-5409a f-eap-5409b f-eap-5412 De rubrieken "Arbeidsdagen, alle personeelsleden" en "Arbeidsdagen, personeelsleden met een laag loon" zijn gelijk indien er enkel personeelsleden met een laag loon zijn. De rubrieken "Arbeidsdagen, alle personeelsleden" en "Arbeidsdagen, personeelsleden met een laag loon" zijn gelijk indien er enkel personeelsleden met een laag loon zijn. Het totaal vermeld in de rubriek "Aantal personeelsleden waarvoor de vrijstelling kan bekomen worden" is niet juist. 276T Gepresteerde arbeidsdagen Gelieve deze rubrieken na te kijken. 276T Gepresteerde arbeidsdagen Gelieve deze rubrieken na te kijken. 276T Vrijstelling voor bijkomend personeel f-eap-5413 Het totaal vermeld in de rubriek "Vrijstelling" is niet juist. 276T Vrijstelling voor bijkomend personeel f-eap-5414 Het totaal vermeld in de rubriek "In principe terug te nemen vrijstelling" 276T Terug te nemen vrijstelling is niet juist. f-eapsf-5441 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Datum van aanwerving 276W1 Personeelsleden aangeworven en tewerkstelling", "Vrijstelling","Effectief vrijgesteld". tijdens een vorig belastbaar tijdperk en gedurende het volledige belastbare tijdperk voltijds tewerkgesteld f-eapsf-5442 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". 276W1 In een vorig belastbaar tijdperk aangeworven personeel waarvan de voltijdse tewerkstelling tijdens het belastbare tijdperk is opgehouden f-eapsf-5443 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". 276W1 Personeelsleden aangeworven tijdens een vorig belastbaar tijdperk en gedurende het volledige belastbare tijdperk voltijds tewerkgesteld f-eapsf-5444 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". 276W1 In een vorig belastbaar tijdperk aangeworven personeel waarvan de voltijdse tewerkstelling tijdens het belastbare tijdperk is opgehouden inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

7 f-eapsf-5445 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Datum van aanwerving 276W2 Personeelsleden aangeworven en tewerkstelling", "Vrijstelling","Effectief vrijgesteld". tijdens een vorig belastbaar tijdperk en gedurende het volledige belastbare tijdperk voltijds tewerkgesteld f-eapsf-5446 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". 276W2 In een vorig belastbaar tijdperk aangeworven personeel waarvan de voltijdse tewerkstelling tijdens het belastbare tijdperk is opgehouden f-eapsf-5447 De vrijstelling voor een personeelslid tijdens het belastbare tijdperk aangeworven en voltijds tewerkgesteld als bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek bedraagt maximaal ,00 EUR. f-eapsf-5448 De vrijstelling voor een personeelslid tijdens het belastbare tijdperk aangeworven en voltijds tewerkgesteld als bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek bedraagt maximaal ,00 EUR. f-eapsf-5450 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". f-eapsf-5451 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". f-eapsf-5452 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". f-eapsf-5453 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". f-eapsf-5455 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". f-eapsf-5456 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". f-eapsf-5457 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". f-eapsf-5458 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Datum van aanwerving en tewerkstelling", "Vrijstelling", "Effectief vrijgesteld". f-eapsf-5460 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Functie". f-eapsf-5461 Elke rubriek van een rij moet ingevuld worden: "Naam","Nationaal nummer", "Functie". 276W3 Nieuw voltijds 276W4 Nieuw voltijds 276W3 Nieuw voltijds 276W3 Overgang diensthoofd voltijds 276W3 Voltijds 276W3 Einde voltijds 276W4 Voltijds 276W4 Overgang diensthoofd voltijds 276W4 Voltijds 276W4 Einde voltijds 276W4 Vervanger diensthoofd voltijds 276W3 Vervanger diensthoofd voltijds inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

8 f-idtc-5341 Indien geopteerd wordt onderzoek en ontwikkeling, dan mag de sectie " voor " niet ingevuld worden. 275W Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Gelieve na te kijken dat niet beide secties zijn ingevuld. f-idtc-5343 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 13,5% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Gelieve de rubriek "Eenmalig- Octrooien" na te kijken. f-idtc-5344 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 13,5% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen vermenigvuldigd met het tarief. 275W Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Gelieve de rubriek "Eenmalig - Octrooien" na te kijken. f-idtc-5345 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 13,5% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Gelieve de rubriek "Eenmalig- Onderzoek en ontwikkeling" na te kijken. f-idtc-5346 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 13,5% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen vermenigvuldigd met het tarief. 275W Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Gelieve de rubriek "Eenmalig - Onderzoek en ontwikkeling" na te kijken. f-idtc-5347 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 13,5% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Gelieve de rubriek "Eenmalig- Energiebesparende investeringen" na te kijken. f-idtc-5348 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 13,5% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Gelieve de rubriek "Eenmalig- Rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen" na te kijken. inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

9 f-idtc-5349 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 3% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Gelieve de rubriek "Eenmalig- Aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen" na te kijken. f-idtc-5350 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 20,5% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Gelieve de rubriek "Eenmalig- Beveiliging" na te kijken. f-idtc-5351 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 30% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Gelieve de rubriek "Eenmalig- Nieuwe zeeschepen of in tweedehandse zeeschepen die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen" na te kijken. f-idtc-5352 De rubrieken "Aanschaffings- of beleggingswaarde" en "Eenmalig" moeten beide worden ingevuld. Gelieve beide rubrieken in te vullen. f-idtc-5353 Het bedrag vermeld in de rubriek "Aanneembare afschrijvingen" moet kleiner zijn dan het bedrag vermeld in de rubriek "Aanschaffings- of beleggingswaarde, afschrijfbaar". Gelieve beide rubrieken na te kijken. f-idtc-5354 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een gespreide investeringsaftrek die gelijk is aan een bepaald percentage 20,5% van de aanneembare afschrijvingen van die investeringen. Gelieve de rubriek "Gespreid- Onderzoek en ontwikkeling" na te kijken. f-idtc-5355 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een gespreid belastingkrediet dat gelijk is aan een bepaald percentage 20,5% van de aanneembare afschrijvingen van die investeringen vermenigvuldigd met het tarief, 33,99%. 275W Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Gelieve de rubriek "Gespreid - Onderzoek en ontwikkeling" na te kijken. inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

10 f-idtc-5356 Het totaal vermeld in de rubriek "Eenmalige en gespreide investeringsaftrek" is niet juist. f-idtc-5357 Het totaal vermeld in de rubriek "Gecumuleerde vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken" is niet juist. f-idtc-5358 Het totaal vermeld in de rubriek "In beginsel aftrekbare investeringsaftrek" is niet juist. f-idtc-5359 f-idtc-5360 f-idtc-5361 Indien het bedrag vermeld in de rubriek "Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot andere investeringen" kleiner of gelijk is aan ,00 EUR, dan dient het bedrag vermeld in de rubriek "Investeringsaftrek aftrekbaar voor het belastbare tijdperk" niet beperkt te worden. Indien het bedrag vermeld in de rubriek "Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot andere investeringen" groter is dan ,00 EUR en kleiner of gelijk aan ,00 EUR, dan dient het bedrag vermeld in de rubriek "Investeringsaftrek aftrekbaar voor het belastbare tijdperk" beperkt te worden tot de som van de bedragen vermeld in de rubrieken "Eenmalige en gespreide investeringsaftrek", "Gespreide aftrekken voor investeringen van vorige belastbare tijdperken", "Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot investeringen in nieuwe zeeschepen of tweedehandse zeeschepen die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen" en 25% van ,00 EUR. Indien het bedrag vermeld in de rubriek "Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot andere investeringen" groter is dan ,00 EUR, dan dient het bedrag vermeld in de rubriek "Investeringsaftrek aftrekbaar voor het belastbare tijdperk" beperkt te worden tot de som van de bedragen vermeld in de rubrieken "Eenmalige en gespreide investeringsaftrek", "Gespreide aftrekken voor investeringen van vorige belastbare tijdperken", "Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot investeringen in nieuwe of tweedehandse zeeschepen die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen" en 25% van de rubriek "Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot andere investeringen". f-idtc-5362 Het totaal vermeld in de rubriek "Over te dragen naar volgende belastbare tijdperken" is niet juist. inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

11 f-idtc-5363 Het totaal vermeld in de rubriek "Over te dragen naar volgende belastbare tijdperken" is niet juist. f-idtc-5364 Het totaal vermeld in de rubriek "Gecumuleerde vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken" is niet juist. f-idtc-5365 Het bedrag vermeld in de rubriek "Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot andere investeringen" moet groter of gelijk zijn aan het bedrag vermeld in de rubriek "Vroegere nog niet afgetrokken investeringsaftrekken met betrekking tot de eenmalige investeringsaftrek voor octrooien en de eenmalige en de gespreide investeringsaftrekken voor investeringen in van de drie voorgaande aanslagjaren". f-idtc-5366 Het totaal vermeld in de rubriek "In beginsel aftrekbare investeringsaftrek" is niet juist. f-idtc-5367 De aftrek van de overgedragen vrijstelling op de winst mag niet meer bedragen dan ,00 EUR. f-idtc-5368 Wanneer de aftrek van de overgedragen vrijstelling op de winst van elk van de volgende belastbare tijdperken ,00 EUR per belastbaar tijdperk overtreft maar het totale bedrag van de overgedragen vrijstelling op het einde van het vorige belastbare tijdperk kleiner of gelijk is aan ,00 EUR, dan moet de investeringsaftrek kleiner zijn dan de som van alle bestanddelen en 25% van ,00 EUR. f-idtc-5369 De aftrek van de overgedragen vrijstelling op de winst van elk van de volgende belastbare tijdperken wordt beperkt tot 25% van dat totale bedrag wanneer het totale bedrag van de overgedragen vrijstelling op het einde van het vorige belastbare tijdperk ,00 EUR overtreft. f-idtc-5370 Het totaal vermeld in de rubriek "Over te dragen naar volgende belastbare tijdperken" is niet juist. f-idtc-5371 Het totaal vermeld in de rubriek "Over te dragen naar volgende belastbare tijdperken" is niet juist. inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

12 f-idtc-5372 Het totaal vermeld in de rubriek "In beginsel verrekenbaar 275W Belastingkrediet voor onderzoek belastingkrediet van het belastbaar tijdperk" is niet juist. en ontwikkeling f-idtc-5374 Het totaal vermeld in de rubriek "In beginsel verrekenbaar belastingkrediet " is niet juist. 275W Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling f-idtc-5375 De investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven 13,5% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Gelieve de rubriek "Eenmalig - Oplaadstations voor elektrische voertuigen" na te kijken. f-idtc-5376 Het totaal vermeld in de rubriek "Eenmalige investeringsaftrek" is niet juist. f-itifa-5321 Het totaal vermeld in de rubriek "Verminderingen op deze aangroei" is niet juist. 275R Vrijgestelde investeringsreserve f-itifa-5322 f-itifa-5323 f-itifa-5324 f-itifa-5325 Het totaal vermeld in de rubriek "Aangroei van de belaste reserves van het belastbare tijdperk voor de aanleg van de investeringsreserve na de verminderingen, beperkt tot het maximum" is niet juist. 275R Het bedrag vermeld in de rubriek "Aangroei van de belaste reserves van 275R het belastbare tijdperk voor de aanleg van de investeringsreserve na de verminderingen, beperkt tot het maximum" moet kleiner of gelijk zijn aan EUR. Het bedrag vermeld in de rubriek "Maximaal vrijgestelde reserve van het 275R belastbare tijdperk" moet beperkt worden tot 50 % van het kleinste bedrag uit de rubrieken "Aangroei van de belaste reserves van het belastbare tijdperk voor de aanleg van de investeringsreserve na de verminderingen, beperkt tot het maximum" of "Aangroei van de belaste reserves ten opzichte van de belaste reserves op het einde van het vorig belastbaar tijdperk waarvoor een investeringsreserve werd genoten", en dit maximum moet kleiner of gelijk zijn aan ,00 EUR. Het bedrag vermeld in de rubriek "Maximaal vrijgestelde reserve van het 275R belastbare tijdperk" moet beperkt worden tot 50 % van het kleinste bedrag uit de rubrieken "Aangroei van de belaste reserves van het belastbare tijdperk voor de aanleg van de investeringsreserve na de verminderingen, beperkt tot het maximum" of "Aangroei van de belaste reserves ten opzichte van de belaste reserves op het einde van het vorig belastbaar tijdperk waarvoor een investeringsreserve werd genoten", en dit maximum moet kleiner of gelijk zijn aan ,00 EUR. Vrijgestelde investeringsreserve Vrijgestelde investeringsreserve Vrijgestelde investeringsreserve Vrijgestelde investeringsreserve f-itifa-5327 Het totaal vermeld in de rubriek "Nog te investeren saldo" is niet juist. 275R Investeringen in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

13 f-itifa-5328 De rubriek "Gevraagde vrijgestelde investeringsreserve van het belastbare tijdperk" moet gelijk zijn aan de rubriek "Vrijgestelde investeringsreserve" van het belastbaar tijdperk. 275R Vrijgestelde investeringsreserve Investeringen in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa Gelieve beide rubrieken na te kijken. f-pcs-5320 Het totaal vermeld in de rubriek "Betaling uitgedrukt in EUR" is niet juist. 275F Aangifte van gedane betalingen naar staten die niet effectief en substantieel de OESO-standaard op het gebied van uitwisseling van inlichtingen toepassen of naar staten zonder of met een lage belasting Het totaal van de bedragen ingevuld in de kolom "Betaling uitgedrukt in EUR" stemt niet overeen met het bedrag ingevuld in de totaalrij. f-prre-5050 De verminderingen en verhoging van de vrijgestelde voorziening is niet juist Voorzieningen voor risico's en kosten Het verschil tussen de vrijgestelde voorziening bij het begin van het belastbare tijdperk en op het einde van het belastbare tijdperk moet bij een vermindering overeenstemmen met de "Vermindering van de vrijgestelde voorziening ingevolge kosten die tijdens het boekjaar effectief gedragen zijn" en/of "Vermindering van de vrijgestelde voorziening ingevolge een nieuwe schatting van de waarschijnlijke kosten tijdens het boekjaar", OF bij een verhoging met het bedrag ingevuld in de kolom "Verhoging van de vrijgestelde voorziening". f-prre-5051 f-prre-5052 f-prre-5053 Voor een nieuwe "Vrijgestelde voorziening" mag de rubriek "Vrijgestelde voorziening, bij het begin van het boekjaar" niet worden ingevuld. Het bedrag ingevuld in de rubriek "Vrijgestelde voorziening" moet kleiner of gelijk zijn aan het bedrag ingevuld in de rubriek"waarschijnlijke kost". Het totaal vermeld in de rubriek "Vrijgestelde voorziening" is niet juist A Voorzieningen voor risico's en kosten Voorzieningen voor risico's en kosten Reserves Voorzieningen voor risico's en kosten Gelieve de rubriek "Vrijgestelde voorziening, bij het begin van het boekjaar" niet in te vullen. Gelieve beide rubrieken na te kijken. De bedragen ingevuld in de kolom "Vrijgestelde voorziening, op het einde van het belastbare tijdperk" moeten overgenomen worden in de totaalrij van het vak "Voorzieningen voor risico's en kosten". Dit totaal wordt niet automatisch berekend, maar wordt wel automatisch overgenomen in de aangifte (Vak Reserves). f-prre-5054 Het totaal vermeld in de rubriek "Vrijgestelde voorziening" is niet juist A Reserves Voorzieningen voor risico's en kosten De bedragen ingevuld in de kolom "Vrijgestelde voorziening, bij het begin van het belastbare tijdperk" moeten overgenomen worden in de totaalrij van het vak "Voorzieningen voor risico's en kosten". Dit totaal wordt niet automatisch berekend, maar wordt wel automatisch overgenomen in de aangifte (Vak Reserves). f-prre-5055 f-rcorp-2011 Voor een "Vrijgestelde voorziening, op het einde van het boekjaar" moet de rubriek "Waarschijnlijke kost, op het einde van het boekjaar" worden ingevuld. Indien u vennootschapsbelasting als aangiftesoort heeft geselecteerd, dient als waarde in de rubriek Aangifte "Vennootschapsbelasting", "Impôt des sociétés" of "Gesellschaftssteuer" ingevuld te worden Voorzieningen voor risico's en kosten Id Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Gelieve deze rubrieken na te kijken. f-rcorp-2101 Het totaal vermeld in de rubriek "Belastbare reserves" is niet juist A Reserves f-rcorp-2102 Aanpassingen in meer of in min van de eindtoestand der reserves zijn niet toegestaan A Reserves Gelieve na te kijken dat niet gelijktijdig aanpassingen in meer of in min van de eindtoestand der reserves zijn ingevuld. f-rcorp-2103 Het totaal vermeld in de rubriek "Belastbare reserves na aanpassing van A Reserves de begintoestand der reserves" is niet juist. f-rcorp-2120 Het totaal vermeld in de rubriek "Verworpen uitgaven" is niet juist A Verworpen uitgaven f-rcorp-2121 Het totaal vermeld in de rubriek "Uitgekeerde dividenden" is niet juist A Uitgekeerde dividenden f-rcorp-2201 Het totaal vermeld in de rubriek "Resultaat van het belastbare tijdperk" is niet juist. inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

14 f-rcorp-2209a Indien een bedrag vermeld in de rubriek "Resterend resultaat" positief Indien het bedrag vermeld in de rubriek "Resterend resultaat" positief is, dan u de rubriek "Resterend resultaat is, dan moeten alle bedragen per land van oorsprong positief of gelijk aan nul zijn. volgens oorsprong (+)/(-)" worden ingevuld. U dient de verdeling volgens oorsprong steeds te doen, ook al is het resterend resultaat enkel van Belgische oorsprong. f-rcorp-2212 Indien het bedrag vermeld in de rubriek "Resterend resultaat" van Belgische oorsprong negatief of nul is, dan zijn geen aftrekken mogelijk. Deze aftrekken van de resterende winst kunnen enkel, naargelang van het geval, worden verricht op de Belgische resterende winst en op de Niet bij verdrag vrijgestelde resterende winst. f-rcorp-2213 f-rcorp-2214 Is het bedrag vermeld in de rubriek "Resterend resultaat" met als oorsprong niet bij verdrag vrijgesteld negatief of nul, dan zijn geen aftrekken mogelijk. De niet-belastbare bestanddelen moeten bij voorrang afgetrokken worden van de Belgische resterende winst en enkel het resterend bedrag van de niet-belastbare bestanddelen mag afgetrokken worden van de niet bij verdrag vrijgestelde resterende winst. Deze aftrekken van de resterende winst kunnen enkel, naargelang van het geval, worden verricht op de Belgische resterende winst en op de Niet bij verdrag vrijgestelde resterende winst. Het totale bedrag van de niet-belastbare bestanddelen (zie vak Niet-belastbare bestanddelen ) wordt bij voorrang van de Belgische resterende winst en, tot het eventuele overschot, van de niet bij verdrag vrijgestelde resterende winst afgetrokken. f-rcorp-2215 De niet-belastbare bestanddelen moeten bij voorrang afgetrokken worden van de Belgische resterende winst. Het totale bedrag van de niet-belastbare bestanddelen afgetrokken (zie vak Niet-belastbare bestanddelen ) wordt bij voorrang afgetrokken van de Belgische resterende winst. f-rcorp-2216 Het totaal vermeld in de rubriek "Niet-belastbare bestanddelen" is niet juist A Niet-belastbare bestanddelen f-rcorp-2217 De niet-belastbare bestanddelen moeten bij voorrang afgetrokken worden van de Belgische resterende winst. Niet-belastbare bestanddelen De aftrek van de resterende winst is beperkt tot de overblijvende resterende winst (na toepassing van de eventuele voorafgaande aftrekken). f-rcorp-2218 f-rcorp-2224 f-rcorp-2225 f-rcorp-2226 f-rcorp-2228 f-rcorp-2229 f-rcorp-2230 Het bedrag vermeld in de rubriek "Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten" mag slechts in mindering gebracht worden van de resterende winst na de vorige bewerking en zonder deze resterende winst te overtreffen. De aftrek voor octrooi-inkomsten mag slechts in mindering gebracht worden van de resterende winst na de vorige bewerking en zonder deze resterende winst te overtreffen. Indien de rubriek "Aftrek voor octrooi-inkomsten" is ingevuld dan is de som van het bedrag vermeld in de rubrieken "Aftrek voor octrooiinkomsten 275P Aftrek voor octrooi-inkomsten in mindering te brengen van de Belgische resterende winst" en "Aftrek voor octrooi-inkomsten in mindering te brengen van het niet bij verdrag vrijgestelde resterende winst" hieraan gelijk. De aftrek voor risicokapitaal mag slechts in mindering gebracht worden van de resterende winst na de vorige bewerking en zonder deze resterende winst te overtreffen. Indien de rubriek "Aftrek voor risicokapitaal" is ingevuld dan is dit bedrag gelijk aan de bedragen vermeld in de rubrieken "Aftrek voor risicokapitaal in mindering te brengen van de Belgische resterende winst". De vorige verliezen mogen slechts in mindering gebracht worden van de resterende winst na de vorige bewerking en zonder deze resterende winst te overtreffen. De investeringsaftrek mag slechts in mindering gebracht worden van de resterende winst na de vorige bewerking en zonder deze resterende winst te overtreffen A 275C Uiteenzetting van de winst Berekening aftrek voor risicokapitaal De aftrek van de resterende winst is beperkt tot de overblijvende resterende winst (na toepassing van de eventuele voorafgaande aftrekken). De aftrek van de resterende winst is beperkt tot de overblijvende resterende winst (na toepassing van de eventuele voorafgaande aftrekken). Gelieve deze rubrieken na te kijken. De aftrek van de resterende winst is beperkt tot de overblijvende resterende winst (na toepassing van de eventuele voorafgaande aftrekken). Gelieve deze rubrieken na te kijken. De aftrek van de resterende winst is beperkt tot de overblijvende resterende winst (na toepassing van de eventuele voorafgaande aftrekken). De aftrek van de resterende winst is beperkt tot de overblijvende resterende winst (na toepassing van de eventuele voorafgaande aftrekken). inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

15 f-rcorp-2231 Het bedrag vermeld in de rubriek "Investeringsaftrek" moet gelijk zijn aan dit ingevuld in de bijlage A Uiteenzetting van de winst Gelieve beide rubrieken na te kijken. f-rcorp-2232 Het totaal vermeld in de rubriek "Resterende winst" van Belgische oorprong na aftrekken is niet juist. f-rcorp-2233 Het totaal vermeld in de rubriek "Resterende winst" niet bij verdrag vrijgesteld is niet juist. f-rcorp-2234 Het totaal vermeld in de rubriek "Belastbaar tegen gewoon tarief" is niet juist. f-rcorp-2234a Het totaal vermeld in de rubriek "Resterende winst" is niet juist. f-rcorp-2413 Het totaal vermeld in de rubriek "Gecompenseerde verliezen" is niet A Compenseerbare verliezen juist. f-rcorp-2418 Het totaal vermeld in de rubriek "Niet terugbetaalbare voorheffingen" is A Verrekenbare voorheffingen niet juist. f-rcorp-2419 Het totaal vermeld in de rubriek "Terugbetaalbare voorheffingen" is niet A Verrekenbare voorheffingen juist. f-rcorp-2421 De bijlage "Verslagen aan en besluiten van de algemene vergadering" is B Diverse bescheiden en opgaven Deze bijlage is verplicht bij te voegen. verplicht bij te voegen. f-ricg-5121 f-ricg-5122 f-ricg-5123 f-ricg-5124 Voor herbeleggingen in bepaalde effecten moeten de rubrieken "Nietmonetair gedeelte verwezenlijkte meerwaarde", "Omschrijving in aanmerking te nemen vervangingsactief", "Datum in aanmerking te nemen vervangingsactief" en" Bedrag in aanmerking te nemen vervangingsactief" worden ingevuld. Voor een herbelegging van een meerwaarde op een materiële en immateriële vaste activa moeten de rubrieken "Niet-monetair gedeelte verwezenlijkte meerwaarde", "Omschrijving in aanmerking te nemen vervangingsactief", "Datum in aanmerking te nemen vervangingsactief" en "Bedrag in aanmerking te nemen vervangingsactief" worden ingevuld. Voor een herbelegging in ecologische bedrijfsvoertuigen moeten de rubrieken "Verwezenlijkte meerwaarde", "Omschrijving in aanmerking te nemen vervangingsactief", "Datum in aanmerking te nemen vervangingsactief" en "Bedrag in aanmerking te nemen vervangingsactief" worden ingevuld. Voor een herbelegging in ecologische binnenschepen voor de commerciële vaart moeten de rubrieken "Verwezenlijkte meerwaarde", "Omschrijving in aanmerking te nemen vervangingsactief", "Datum in aanmerking te nemen vervangingsactief" en "Bedrag in aanmerking te nemen vervangingsactief" worden ingevuld. 275K 276K 276N 276P Herbeleggingen in bepaalde effecten Herbeleggingen in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa Herbeleggingen in ecologische bedrijfsvoertuigen Herbeleggingen in ecologische binnenschepen voor de commerciële vaart inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16

16 f-ricg-5125 Voor een herbelegging van een meerwaarde op een zeeschip moeten de 275B Herbeleggingen in zeeschepen, rubrieken "Verwezenlijkte meerwaarde", "Omschrijving in aanmerking te nemen vervangingsactief", "Datum in aanmerking te nemen vervangingsactief" en "Bedrag in aanmerking te nemen vervangingsactief" worden ingevuld. delen in mede-eigendom in zeeschepen, in scheepsaandelen of in aandelen van een vennootschap-scheepsexploitant met maatschappelijke zetel gevestigd in de EU f-stcg-5131 Voor het belastbare tijdperk belastbare deel van de meerwaarde op bepaalde effecten moet de rubriek "Niet-monetair gedeelte verwezenlijkte meerwaarde" worden ingevuld. f-stcg-5132 Voor de gespreide belasting van een meerwaarde op een materiële en immateriële vaste activa moeten de rubrieken "Niet-monetair gedeelte verwezenlijkte meerwaarde", "Bedrag in aanmerking te nemen vervangingsactief" en "Verkoopwaarde" of "Ontvangen vergoeding" worden ingevuld. f-wddc-5001 Voor een "Vrijgestelde waardevermindering" moeten de rubrieken "Naam van de schuldenaar", "Adres van de schuldenaar" en "Schuldvordering, bij het begin van het boekjaar" worden ingevuld. f-wddc-5002 Voor een "Vrijgestelde waardevermindering" moeten de rubrieken "Naam van de schuldenaar", "Adres van de schuldenaar" en "Schuldvordering, op het einde van het boekjaar" worden ingevuld. f-wddc-5003 De verminderingen en verhoging van de vrijgestelde waardevermindering zijn niet juist. 275K 276K Voor het belastbare tijdperk belastbare deel van de meerwaarde op bepaalde effecten Voor het belastbare tijdperk belastbare deel van de meerwaarde op materiële en immateriële vaste activa Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Deze rubrieken moeten minimaal voor elke rij ingevuld worden om volledig te zijn, indien het geen nieuwe waardevermindering is. Deze rubrieken moeten minimaal voor elke rij ingevuld worden om volledig te zijn, indien het een nieuwe waardevermindering is. Het verschil tussen de vrijgestelde waardevermindering, bij het begin van het boekjaar en op het einde van het boekjaar moet overeenstemmen met de bedragen ingevuld als vermindering of verhoging: "Vermindering vrijgestelde waardevermindering op handelsvorderingen" ("Vermindering vrijgestelde waardevermindering op handelsvorderingen die overeenstemt met verliezen die tijdens het boekjaar definitief geworden zijn", "Vermindering vrijgestelde waardevermindering op handelsvorderingen ingevolge de gehele of gedeeltelijke inning van de vordering tijdens het boekjaar" en/of "Vermindering vrijgestelde waardevermindering op handelsvorderingen ingevolge een nieuwe schatting van het waarschijnlijke verlies tijdens het boekjaar") en/of "Verhoging vrijgestelde waardevermindering tijdens het boekjaar". f-wddc-5004 De rubriek "Vrijgestelde waardevermindering, bij het begin van het boekjaar" moet kleiner of gelijk zijn aan de rubriek "Schuldvordering, bij het begin van het boekjaar". f-wddc-5005 Voor een nieuwe "Vrijgestelde waardevermindering" mogen de rubrieken "Vrijgestelde waardevermindering, bij het begin van het boekjaar" en "Schuldvordering, bij het begin van het boekjaar" niet worden ingevuld. f-wddc-5006 De rubriek "Vrijgestelde waardevermindering" moet kleiner of gelijk zijn aan de rubriek "Schuldvordering, op het einde van het boekjaar" Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Gelieve beide rubrieken na te kijken. De rubrieken "Vrijgestelde waardevermindering, bij het begin van het boekjaar" en "Schuldvordering, bij het begin van het boekjaar" mogen niet worden ingevuld voor een nieuwe vrijgestelde waardevermindering. Gelieve beide rubrieken na te kijken. f-wddc-5007 Het totaal vermeld in de rubriek "Vrijgestelde waardevermindering" is niet juist. f-wddc-5008 Het totaal vermeld in de rubriek "Vrijgestelde waardevermindering" is niet juist Reserves Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen Reserves Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen De bedragen ingevuld in de kolom "Vrijgestelde waardevermindering, bij het begin van het belastbare tijdperk" moeten overgenomen worden in de totaalrij van het vak "Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen". Dit totaal wordt niet automatisch berekend, maar wordt wel automatisch overgenomen in de aangifte (Vak Reserves). De bedragen ingevuld in de kolom "Vrijgestelde waardevermindering, op het einde van het belastbare tijdperk" moeten overgenomen worden in de totaalrij van het vak "Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen". Dit totaal wordt niet automatisch berekend, maar wordt wel automatisch overgenomen in de aangifte (Vak Reserves). inhoudelijke controles biztaxvennootschapsbelasting aanslagjaar /16