Richtlijnen voor het gebruik van antimicrobiële middelen in de kliniek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen voor het gebruik van antimicrobiële middelen in de kliniek"

Transcriptie

1 AntibioticaBoekje Richtlijnen voor het gebruik van antimicrobiële middelen in de kliniek 6de druk, 2013

2 Voorwoord Hierbij bieden we u een nieuwe druk aan van het AntibioticaBoekje Richtlijnen voor het gebruik van antimicrobiële middelen in de kliniek. Wij bedanken de maatschappen en vakgroepen van beide ziekenhuizen voor het geleverde commentaar op de concepteditie van dit boekje. De opgenomen adviezen zijn in het algemeen van toepassing op volwassen patiënten, tenzij anders vermeld. De adviezen zijn voornamelijk gebaseerd op de SWAB richtlijnen en het Nationale Antibiotica Boekje van de SWAB. Tevens zijn de resistentiepercentages van ISIS-AR (Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem- Antibiotica Resistentie) leidend bij de keuzes van de antibiotica. In deze nieuwe editie zijn 2 nieuwe hoofdstukken opgenomen: - hoofdstuk XVIII: switch therapie van intraveneus naar oraal - hoofdstuk XIX: allergie voor penicilline/β-lactam antibiotica De dosering van colistine is opgenomen in hoofdstuk XXII. Andere belangrijke veranderingen zijn: - Cefalosporinen worden vaker geadviseerd als 1e keus voor behandeling (3e generatie: met name ceftriaxon) en profylaxe (1e en 2e generatie). - De doseringen van amoxicilline+clavulaanzuur (i.v.) en gentamicine/tobramycine zijn verhoogd (respectievelijk: frequentie amoxicilline+clavulaanzuur i.v. van 3 dd naar 4 dd; dosering gentamicine/tobramycine van 4 mg/kg naar 5 mg/kg, maximumdosering 500 mg/dag). De dosering van gentamicine bij endocarditis blijft 3 mg/kg. Graag willen we u verzoeken om de voor uw maatschap of vakgroep geldende protocollen/klinische voorschriften waarin antibiotica voorkomen af te stemmen op het nieuwe antibioticabeleid. Hiermee kan een zo uniform mogelijk antibioticabeleid in het ziekenhuis worden nagestreefd. In het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn dergelijke protocollen terug te vinden via o.a. Doculinq. In het Beatrixziekenhuis zijn dergelijke klinische voorschriften/protocollen terug te vinden o.a. op intranet. Dordrecht/Gorinchem, voorjaar 2013 De Samenstellers: Artsen-microbioloog Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie (RLM) Dordrecht/Gorinchem Dr. H.M.E. Frénay E.G.W. Huijskens Dr. B. Maraha Ziekenhuisapothekers Albert Schweitzer ziekenhuis H.G. Dieleman D.C.W. Hiel Ziekenhuisapotheker Beatrixziekenhuis M.T. Kuck Met dank voor zijn bijdrage aan hoofdstuk Parasitologie: Klinisch chemicus Geïntegreerd Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (GKCL) Dordrecht/Gorinchem Dr. H.J. Vermeer, klinisch chemicus 1

3 Inhoudsopgave I Sepsis 3 II Endocarditis 6 III Meningitis en encephalitis 8 IV KNO-infecties 10 V Luchtweginfecties 12 VI Abdomen 15 VII Huid en weke delen 18 VIII Botten en gewrichten 20 IX Lyme-borreliose 21 X Obstetrische en gynaecologische infecties 23 XI Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) 25 XII Urineweginfecties 27 XIII Virale Infecties 28 XIV Antiparasitaire therapie 29 XV Antimicrobiële profylaxe 32 XVI Profylaxe van Endocarditis. 36 XVII Asplenie (anatomisch/functioneel) bij volwassenen 40 XVIII Switch therapie van intraveneus naar oraal 41 XIX Allergie voor penicilline/beta-lactam antibiotica 42 XX Antimicrobiële middelen tijdens zwangerschap en borstvoeding 43 XXI Aanpassing van de dosering van antimicrobiële middelen bij leverfunctiestoornissen 45 XXII Dosering van gentamicine, tobramycine, vancomycine, amfotericine B, flucytosine en 48 colistine XXIII Aanpassing van de dosering van antimicrobiële middelen bij nierfunctiestoornissen 52 XXIV Aanpassing van de dosering van antimicrobiële middelen bij nierfunctievervangende 59 therapie (hemodialyse, CVVH en peritoneaal dialyse) XXV Index 65 2

4 I. Sepsis Behandeling aanpassen op geleide kweekuitslagen. Sepsis is een ernstig ziektebeeld. Na afname van bloedkweken en andere relevante kweken dient direct met antimicrobiële therapie te worden gestart. Hieronder staan de richtlijnen voor therapie van sepsis. Voor de duur van de antimicrobiële therapie kunnen slechts richtlijnen worden gegeven. De therapieduur wordt o.a. bepaald door de focus en het klinisch beloop bij de patiënt. De therapieduur van aminoglycosiden (gentamicine en tobramycine) dient een zo kort mogelijke periode te zijn, tenzij een expliciete therapieduur is vermeld. 1. Sepsis verwekker onbekend 1.1 Sepsis focus onbekend ceftriaxon 1 dd 2g i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. 1.2 Sepsis vermoedelijk focus urinewegen ceftriaxon 1 dd 2g i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. 1.3 Sepsis vermoedelijk focus abdomen ceftriaxon 1 dd 2g i.v. + metronidazol 3 dd 500 mg i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. 1.4 Sepsis vermoedelijk focus longen Buiten het ziekenhuis ontstaan amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. + ciprofloxacine 2 dd 400 mg i.v. (p.o. 2dd 500 mg) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid (zie hoofdstuk allergie): ceftriaxon 1 dd 2g i.v. + ciprofloxacine 2 dd 400 mg i.v. (p.o. 2 dd 500 mg) In het ziekenhuis ontstaan ceftriaxon 1 dd 2g i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. 1.5 Sepsis vermoedelijke focus huid en weke delen amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. Bij fasciitis necroticans toevoegen: clindamycine 3 dd 600 mg i.v. (patiënt >90 kg, clindamycine 3 dd 900 mg i.v.) tevens dosering van amoxicilline+clavulaanzuur verhogen naar 6 dd 1,2g i.v. Alternatief bij penicilline overgevoeligheid (zie hoofdstuk allergie): ceftriaxon 1 dd 2g i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. + clindamycine 3 dd 600 mg i.v. (patiënt >90 kg, clindamycine 3 dd 900 mg i.v.) 1.6 Koorts bij neutropenie (verwekker onbekend) piperacilline+tazobactam 4 dd 4,5g i.v. + tobramycine 1 dd 5 mg/kg i.v. Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: meropenem 3 dd 1g i.v. (cave kruisallergie met penicilline) OF (zie hoofdstuk allergie) ceftazidim 3 dd 2g i.v. + tobramycine 1 dd 5 mg/kg i.v. Bij verdenking lijnsepsis (intravasculaire lijn, shunt, prothese, etc.) toevoegen: vancomycine 2 dd 1g i.v. 3

5 2. Sepsis met bekende verwekker Let op: deze voorkeursbehandelingen zijn van toepassing indien het gekweekte microorganisme bewezen gevoelig is voor het vermelde antimicrobiële middel. Voor de behandelingsduur zie de tabel op de volgende pagina. 2.1 Sepsis met gisten Therapie i.o.m. arts-microbioloog Candida albicans fluconazol 1e dag: 1 dd 800 mg i.v., vanaf 2e dag: 1 dd 400 mg i.v Candida non-albicans in afwachting van resistentie-bepaling starten met: caspofungine 1e dag: 1 dd 70 mg i.v., vanaf 2e dag: 1 dd 50 mg i.v. (bij patiënten >80 kg: ook vanaf 2e dag: 1 dd 70 mg i.v.) 2.2 Streptococcus pneumoniae (pneumococcen) benzylpenicilline 6 dd 1 ME i.v 2.3 Hemolytische streptococcus groep A benzylpenicilline 6 dd 1 ME i.v. + clindamycine 3 dd 600 mg i.v. (patiënt >90 kg, clindamycine 3 dd 900 mg i.v.) 2.4 Enterococcus spp. amoxicilline 6 dd 1g i.v. 2.5 Staphylococcus aureus flucloxacilline 6 dd 1g i.v. 2.6 E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp. ceftriaxon 1 dd 2g i.v. 2.7 Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Morganella spp., Proteus vulgaris, Providencia spp. trimethoprim/sulfa (cotrimoxazol) 2 dd 960 mg i.v./p.o. OF ciprofloxacine 2 dd 400 mg i.v. (p.o. 2 dd 500 mg) 2.8 Pseudomonas aeruginosa piperacilline+tazobactam 4 dd 4,5g i.v. + tobramycine 1 dd 5 mg/kg i.v. 2.9 Listeria monocytogenes amoxicilline 6 dd 2g i.v. OF trimethoprim/sulfa (cotrimoxazol) 2 dd 960 mg i.v. 4

6 3. Antimicrobiële therapieduur van sepsis Bron: SWAB guidlines for antibacterial therapy of adults with sepsis, Voor de duur van de antimicrobiële therapie kunnen slechts richtlijnen worden gegeven. De therapieduur wordt o.a. bepaald door de focus en het klinisch beloop bij de patiënt. De therapieduur van aminoglycosiden (gentamicine en tobramycine) dient zo kort mogelijke te zijn, tenzij een expliciete therapieduur is vermeld. Ziektebeeld Sepsis focus onbekend Sepsis focus urinewegen Sepsis focus abdomen Sepsis focus longen - niet in het ziekenhuis opgelopen - Legionella pneumonie - in het ziekenhuis opgelopen Sepsis focus huid en weke delen Therapieduur 7-10 dagen >10 dagen 5-7 dagen 5-7 dagen dagen 7 dagen 7-10 dagen Sepsis bij neutropenie (focus onbekend) 3 dagen, daarna: - indien focus bekend versmallen - indien persisterend koorts en geen duidelijk focus, antibiotica stoppen en verder focusonderzoek verrichten - indien geen focus en geen koorts meer na 3 dagen, antibiotica stoppen Sepsis met gisten >14 dagen. Fundoscopie is geïndiceerd bij elke patient met candidemie vóór het staken van therapie. De therapieduur is afhankelijk van de bevindingen van de oogarts. Sepsis met S. aureus Sepsis met Listeria monocytogenes Sepsis met Pseudomonas aeroginosa 14 dagen 21 dagen dagen 5

7 II. Endocarditis Endocarditis is een ernstig ziektebeeld. De antimicrobiële therapie gebeurt i.o.m. de artsmicrobioloog. Voor een aantal micro-organismen wordt de antimicrobiële therapie bepaald aan de hand van de MIC-waarde (minimal inhibitory concentration), waarmee de exacte gevoeligheid van het desbetreffende micro-organisme wordt weergegeven. 1. Verwekker onbekend 1.1 Natieve klep amoxicilline 6 dd 2g i.v. + gentamicine 1 dd 3 mg/kg i.v. Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: vancomycine 2 dd 1g i.v. + gentamicine 1 dd 3 mg/kg i.v. 1.2 Kunstklep vancomycine 2 dd 1g i.v. + gentamicine 1 dd 3 mg/kg i.v. + rifampicine 2 dd 600 mg p.o./i.v. Let op interacties van rifampicine met andere geneesmiddelen. Tevens controleer lever en nierfunctie. 2. Verwekker bekend 2.1 Vergroenende streptokokken (MIC penicilline <0,1 mg/l) Natieve klep benzylpenicilline 6 dd 2 ME i.v. (>4 weken) + gentamicine 1 dd 3 mg/kg i.v. (>2 weken) OF benzylpenicilline 6 dd 2 ME i.v. (>4 weken) Kunstklep benzylpenicilline 6 dd 2 ME i.v. (>6 weken) + gentamicine 1 dd 3 mg/kg i.v. (>2 weken) 2.2 Vergroenende streptokokken (MIC penicilline 0,1-0,5 mg/l) Natieve klep benzylpenicilline 6 dd 2 ME i.v. (>4 weken) + gentamicine 1 dd 3 mg/kg i.v. (>2 weken) Kunstklep benzylpenicilline 6 dd 2 ME i.v. (4-6 weken) + gentamicine 1 dd 3 mg/kg i.v. (4-6 weken) 2.3 Vergroenende streptokokken (MIC penicilline >0,5 mg/l) Natieve klep benzylpenicilline 6 dd 2 ME i.v. (>6 weken) + gentamicine 1 dd 3 mg/kg i.v. (4-6 weken) Kunstklep amoxicilline 6 dd 2g (6-8 weken) + gentamicine 1 dd 3 mg/kg (6 weken) 6

8 2.4 Enterococcus spp. (indien amoxicilline gevoelig) amoxicilline 6 dd 2g i.v. (>6 weken) + gentamicine 1 dd 3 mg/kg i.v. (4 weken) Let op: indien gentamicine hoog resistent is (MIC >128 mg/l conform EUCAST): geef geen gentamicine, en verleng de behandeling met amoxicilline tot 8-12 weken 2.5 ARE (Enterococcus spp amoxicilline resistent) vancomycine 2 dd 1g i.v. (>6 weken) + gentamicine 1 dd 3 mg/kg iv (4 weken) Let op: indien gentamicine hoog resistent is (MIC >128 mg/l conform EUCAST): geef geen gentamicine, en verleng de behandeling met vancomycine tot 8-12 weken. 2.6 Stafylokokken (S. aureus/ S. epidermidis / coagulase-negatieve stafylokokken): Meticilline (flucloxacilline) gevoelig Let op bij gebruik van rifampicine op interacties van rifampicine met andere geneesmiddelen. Tevens controleer lever en nierfunctie. Controleer of de verwekker gevoelig is voor rifampicine Natieve klep flucloxacilline 6 dd 2g i.v. (4-6 weken) + gentamicine 1 dd 3 mg/kg i.v. (>5 dagen) Kunstklep flucloxacilline 6 dd 2g i.v. (>6 weken) + gentamicine 1 dd 3 mg/kg i.v. (>2 weken) + rifampicine 2 dd 600 mg p.o./ i.v. (>6 weken) 2.7 Stafylokokken: meticilline (flucloxacilline) ongevoelig (MRSE/MRSA) Natieve klep vancomycine 2 dd 1g i.v. (>6 weken) + gentamicine 1 dd 3 mg/kg i.v. (>2 weken) + rifampicine 2 dd 600 mg p.o./ i.v. (>6 weken) Kunstklep vancomycine 2 dd 1g i.v. (6-8 weken) + gentamicine 1 dd 3 mg/kg i.v. (>2 weken) + rifampicine 2 dd 600 mg p.o./ i.v. (6-8 weken) 2.8 HACEK (Haemophilus/ Aggregatibacter/ Cardiobacterium / Eikenella / Kingella) Natieve klep cefotaxim 3 dd 2g i.v. (>4 weken) + gentamicine 1 dd 3 mg/kg i.v. (2 weken) Kunstklep cefotaxim 3 dd 2g i.v. (>6 weken) + gentamicine 1 dd 3 mg/kg i.v. (2 weken) 7

9 III. Meningitis en encephalitis 1. Verwekker onbekend 1.1 Verdenking bacteriële meningitis ceftriaxon 2 dd 2g i.v minuten voor toediening antibiotica: dexamethason 4 dd 10 mg i.v. (4 dagen) - Indien patiënt> 60 jaar of indien risicofactor* aanwezig amoxicilline 6 dd 2g i.v. toevoegen *Risicofactoren: HIV, alcoholabusus, immuundeficiëntie, diabetes mellitus en zwangerschap 1.2 Verdenking herpes meningitis/encephalitis aciclovir 3 dd 10 mg/kg i.v. 1.3 Meningitis na trauma of chirurgie flucloxacilline 6 dd 2g i.v. + ceftazidim 3 dd 2g i.v. Alternatief bij penicilline overgevoeligheid (zie hoofdstuk allergie) vancomycine 2 dd 1g i.v. + ceftazidim 3 dd 2g i.v. 2 Verwekker bekend 2.1 Neisseria meningitidis (meningococcen) benzylpenicilline 6 dd 2 ME i.v. (7 dagen) (Indien peni MIC>0,25 µg/ml: ceftriaxon 2 dd 2g i.v. (7 dagen)) Profylaxe bij huisgenoten: volwassenen: ciprofloxacine 500 mg p.o. (eenmalig) OF ceftriaxon (zwangeren) 250 mg i.m. (eenmalig) Kinderen: rifampicine (2 dagen) > 12 jaar: 2 dd 600 mg p.o.. 3 mnd-12 jr: 2 dd 10 mg/kg p.o. (max. 1,2g/dag). 0-3 mnd: 2 dd 5 mg/kg p.o. Profylaxe bij overige nauwe contacten i.o.m. de arts-microbioloog 2.2 Streptococcus pneumoniae (pneumococcen); MIC penicilline <0,06µg/ml benzylpenicilline 6 dd 2 miljoen eenheden i.v. (10-14 dagen) 2.3 Streptococcus pneumoniae (pneumococcen); MIC penicilline 0,06<MIC<2µg/ml ceftriaxon 2 dd 2g i.v. (10-14 dagen) 2.4 Streptococcus pneumoniae (pneumococcen); MIC penicilline >2µg/ml ceftriaxon 2 dd 2g i.v. + vancomycine 2 dd 1g i.v. (10-14 dagen) 2.5 Listeria monocytogenes amoxicilline 6 dd 2g i.v. (21 dagen) OF trimethoprim/sulfa (cotrimoxazol) 2 dd 960 mg i.v. (21 dagen) 8

10 2.6 Haemophilus influenzae ceftriaxon 2 dd 2g i.v. (volwassenen 7 dagen, kinderen 10 dagen) Profylaxe bij alle huisgenoten indien er in het gezin kinderen < 4 jaar zijn die niet of nog onvolledig gevaccineerd zijn. Of indien er een immuungecompromitteerd kind deel uitmaakt van het gezin: rifampicine: zie dosering bij N. meningitidis. Zwangeren: ceftriaxon 250 mg i.m. (eenmalig) Profylaxe bij overige nauwe contacten i.o.m. de arts-microbioloog 9

11 IV. KNO-infecties Indien clindamycine i.v. geïndiceerd overweeg bij patiënten > 90 kg, 3 dd 900 mg i.v. 1. Angina/bacteriële faryngitis feneticilline 4 dd 500 mg p.o. (1-2 weken) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: azitromycine 1 dd 500 mg p.o. (3 dagen) 2. Acute epiglottitis amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. (1 week) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: ciprofloxacine 2 dd 400 mg i.v.+ clindamycine 3 dd 600 mg i.v. 3. Parafaryngeaal/retrofaryngeaal/peritonsillair abces amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. (2 weken, afhankelijk van beloop) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: clindamycine 3 dd 600 mg i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. 4. Furunkel gehoorgang/ neus flucloxacilline 4 dd 500 mg p.o. (1 week) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: clindamycine 3 dd 600 mg p.o. 5. Otitis media In het algemeen gebruik van decongestivum en geen antibiotica. Indien geen verbetering en/of koorts en/of veel pijn: amoxicilline+clavulaanzuur 3 dd 625 mg p.o. (1 week) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: azitromycine 1 dd 500 mg p.o. (3 dagen) OF doxycycline 1e dag 2 dd 100 mg p.o., en vanaf 2e dag 1 dd 100 mg p.o. 6. Maligne otitis externa (veroorzaakt door Pseudomonas aeruginosa) i.o.m. arts-microbioloog 7. Parotitis (purulent) amoxicilline+clavulaanzuur 3 dd 625 mg p.o. (2 weken) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: clindamycine 3 dd 600 mg p.o./i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. 10

12 8. Sinusitis In eerste stadium i.h.a. geen antibiotica geïndiceerd. Bij onvoldoende respons op conservatieve behandeling: amoxicilline+clavulaanzuur 3 dd 625 mg p.o. (7-10 dagen) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: doxycycline 1e dag 2 dd 100 mg p.o., en vanaf 2e dag 1 dd 100 mg p.o. 9. Acute ethmoiditis, cellulitis van de orbita, sinus cavernosus-thrombose amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. (7-10 dagen) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: ciprofloxacine 2 dd 400 mg i.v. + clindamycine 3 dd 600 mg i.v. 10. Mastoiditis acuta amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. (10-14 dagen) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: ciprofloxacine 2 dd 400 mg i.v. + clindamycine 3 dd 600 mg i.v. 11. Lymfadenitis colli amoxicilline+clavulaanzuur 3 dd 625 mg (2 weken) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: azitromycine 1 dd 500 mg p.o. (5 dagen) 12. Gordelroos/varivella zoster-infectie Zie hoofdstuk virale infecties 11

13 V. Luchtweginfecties 1. Acute bronchitis (i.h.a. viraal) In principe geen antibiotica 2. Exacerbatie COPD amoxicilline+clavulaanzuur 3 dd 625 mg p.o. OF 4 dd 1,2g i.v. (7 dagen) OF (tevens bij penicilline overgevoeligheid): doxycycline 1e dag 2 dd 100 mg p.o., en vanaf 2e dag 1 dd 100 mg p.o. (7 dagen) 3. Exacerbatie COPD en bekende colonisatie met Pseudomonas aeruginosa piperacilline+tazobactam 4 dd 4,5g i.v. Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: ciprofloxacine 2 dd 400 mg i.v. (p.o. 2 dd 500 mg) + tobramycine 1 dd 5 mg/kg i.v. 4. Pneumonie verwekker onbekend 4.1 Community acquired pneumonie (buiten het ziekenhuis ontstaan) Categorie I: milde pneumonie amoxicilline 4 dd 500 mg p.o. (5-7 dagen) OF (tevens bij penicilline overgevoeligheid): doxycycline 1e dag 2 dd 100 mg p.o., en vanaf 2e dag 1 dd 100 mg p.o. (7 dagen) Categorie II: matig ernstige pneumonie amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. (7 dagen) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid (zie hoofdstuk allergie): ceftriaxon 1 dd 2g i.v Categorie III: ernstige pneumonie (evt. IC-behoeftig) amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. + ciprofloxacine 2 dd 400 mg i.v. (p.o. 2dd 500mg) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid (zie hoofdstuk allergie): ceftriaxon 1 dd 2g i.v. + ciprofloxacine 2 dd 400 mg i.v. (p.o. 2 dd 500 mg) 4.2 Nosocomiale pneumonie (langer dan 2 dagen opgenomen) Bij aspiratie amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: clindamycine 3 dd 600 mg i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v Geen aspiratie ceftriaxon 1 dd 2g i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. 12

14 4.2.3 Ventilator associated pneumonia (VAP) ceftriaxon 1 dd 2g i.v. (bij SDD-gebonden patienten cefotaxim 4 dd 1g) + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. 5. Longabces / pleuraempyeem amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. Alternatief bij penicilline overgevoeligheid (zie hoofdstuk allergie): ceftriaxon 1 dd 2g i.v. + metronidazol 3 dd 500 mg i.v. 6. Pneumonie na contact met slootwater piperacilline+tazobactam 4 dd 4,5g i.v. + tobramycine 1 dd 5 mg/kg i.v. (bij near drowning overleg met de arts-microbioloog) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid (zie hoofdstuk allergie): ceftazidim 3 dd 2g i.v. + tobramycine 1 dd 5 mg/kg i.v. 7. Pneumonie verwekker bekend 7.1 Streptococcus pneumoniae (pneumokokken) benzylpenicilline 6 dd 1 ME i.v. (7 dagen) 7.2 Mycoplasma pneumoniae azitromycine 1 dd 500 mg p.o. (3 dagen) OF doxycycline 1e dag 2 dd 100 mg p.o., en vanaf 2e dag 1 dd 100 mg p.o. (2 weken) 7.3 Legionella pneumophila ciprofloxacine 2 dd 400 mg i.v. (2-3 weken) Bij ernstige ziektebeeld toevoegen: rifampicine 2 dd 600 mg p.o./i.v. 7.4 Pneumocystis jiroveci (vroeger PCP) trimethoprim/sulfa (cotrimoxazol) 3 dd 1920 mg p.o./i.v. (2-3 weken) Op indicatie (zoals bij AIDS patienten) gevolgd door levenslange profylaxe i.o.m. de artsmicrobioloog. alternatieven: pentamidine 1 dd 4 mg/kg i.v. (2-3 weken) OF clindamycine 600 mg 3 dd i.v./p.o. (3 weken) + primaquine 30 mg 1 dd p.o. OF trimethoprim 3 dd 300 mg p.o. (3 weken)+ dapson 1 dd 100 mg p.o. NB. bij po2 < 70 mm Hg of 8-9 kpa toevoegen prednison: dag 1-5: 2 dd 40 mg; dag 6-10: 2 dd 20 mg; dag 11-14: 1 dd 20 mg. 7.5 Chlamydia psittaci (psittacose) doxycycline 2 dd 100 mg p.o. (2-3 weken) 7.6 Coxiella burnetiï (Q koorts) doxycycline 2 dd 100 mg p.o. (2-3 weken) 13

15 8. Aspergillose 1e keus voriconazol (bij voorkeur p.o., cave: azoolresistentie) 1e dag: 2 dd 6 mg/kg i.v. (max. 1,2g per dag) Vanaf 2e dag: 2 dd 4 mg/kg i.v. (max. 1,2g per dag) OF 2 dd 200 mg p.o., (4-6 weken) Controleer leverfuncties en overweeg TDM (spiegelbepaling voriconazol) Spiegelbepaling kan noodzakelijk zijn bij IC- en hematologische patiënten, overleg met dienstdoende ziekenhuisapotheker. 2e keus: caspofungine 1e dag: 1 dd 70 mg i.v., vanaf 2e dag: 1 dd 50 mg i.v. (4-6 weken) (bij patiënten >80 kg: ook vanaf 2e dag: 1 dd 70 mg i.v.) 9. Mycobacterium tuberculosis therapie i.o.m. een longarts 14

16 VI. Abdomen 1. Cholangitis amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. Alternatief bij penicilline overgevoeligheid (zie hoofdstuk allergie): ceftriaxon 1 dd 2g i.v. + metronidazol 3 dd 500 mg i.v. 2. Cholecystitis antibiotica niet primair geindiceerd. amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. Alternatief bij penicilline overgevoeligheid (zie hoofdstuk allergie): ceftriaxon 1 dd 2g i.v. + metronidazol 3 dd 500 mg i.v. 3. Diverticulitis antibiotica niet primair geindiceerd. amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. Alternatief bij penicilline overgevoeligheid (zie hoofdstuk allergie): ceftriaxon 1 dd 2g i.v. + metronidazol 3 dd 500 mg i.v. 4. Primaire peritonitis (SBP) bij cirrhose en ascites ceftriaxon 1 dd 2g i.v. (5-14 dagen) (bij penicilline overgevoeligheid zie hoofdstuk allergie) 5. Secundaire peritonitis (perforatie) amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. (5 dgn) + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. (3-5 dgn) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid (zie hoofdstuk allergie): ceftriaxon 1 dd 2g i.v. (5 dagen) + metronidazol 3 dd 500 mg i.v. (5 dagen) 6. Appendicitis (gangraeneuze of geperforeerde) amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. (5 dagen) + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. (5 dgn) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid (zie hoofdstuk allergie): ceftriaxon 1 dd 2g i.v. (5 dagen) + metronidazol 3 dd 500 mg i.v. (5 dagen) Na 48 uur afhankelijk van de kliniek en de infectieparameters eventueel switchen naar orale therapie op geleide van kweekuitslagen. 7. CAPD peritonitis Zie protocol PD peritonitis 8. Necrotiserende pancreatitis In principe geen indicatie voor antibioltica. Bij vermoeden van geïnfecteerde necrose, overweeg diagnostische punctie en overleg met de arts-microbioloog 15

17 9. Helicobacter pylori (ulcus duodeni/ventriculi) pantoprazol 2 dd 40 mg p.o. + amoxicilline 2 dd 1g p.o. + claritromycine 2 dd 500 mg p.o. (7 dagen) - Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: pantoprazol 2 dd 40 mg p.o. + metronidazol 2 dd 500 mg p.o. + claritromycine 2 dd 500 mg p.o. (7 dagen) - Alternatief bij therapie falen: doxycycline 2 dd 100 mg p.o. + metronidazol 2dd 500 mg p.o. + bismuth substraat 4 dd 120 mg p.o. + pantoprazol 2 dd 40 mg p.o. (7 dagen) 10. Clostridium difficile (pseudomembraneuze colitis) 1e keus: vancomycine 4 dd 250 mg p.o. (10 dagen) 2e keus: metronidazol 3 dd 500 mg p.o. (10 dagen) Bij ernstige colitis: vancomycine 4 dd 500 mg p.o. (evt. combineren met metronidazol 3 dd 500 mg i.v.) Bij 1e relapse: herhaal de behandeling Bij multipele recidieven: vancomycine 4 dd 500 mg p.o. (14 dagen) Vervolgens afbouwschema: eerste week na therapie 4 dd 125 mg, tweede week 2 dd 125 mg, derde week 1 dd 125 mg, vierde week 250 mg tweemaal per week 11. Gastroenteritis 11.1 E. coli O157 / shigatoxineproducerende E. coli (STEC) vermijd antibiotica en vermijd antiperistaltica Campylobacter jejuni In principe geen antibiotica tenzij ernstige infectie en/of de patiënt is immuungecompromitteerd: azitromycine 1 dd 500 mg p.o. (3 dagen) 11.3 Yersinia enterocolitica In principe geen antibiotica tenzij ernstige infectie en/of de patiënt is immuungecompromitteerd: ciprofloxacine 2 dd 500 mg p.o. (5 dagen) 11.4 Aeromonas In principe geen antibiotica tenzij ernstige infectie en/of de patiënt is immuungecompromitteerd: 1e keus: trimethoprim/sulfa (cotrimoxazol) 2 dd 960 mg p.o. (5 dagen) 2e keus: ciprofloxacine 2 dd 500 mg p.o. (5 dagen) 16

18 11.5 Shigella spp. trimethoprim/sulfa (cotrimoxazol) 2 dd 960 mg p.o. (5 dagen) bij immuungecompromitteerden (7-10 dagen) 11.6 Salmonella Beleid is afhankelijk van welke species is gekweekt Salmonella spp. In principe geen antibiotica tenzij ernstige infectie en/of de patient is immuungecompromiteerd: ciprofloxacine 2 dd 500 mg p.o. (5 dagen) Salmonella typhi of paratyphi 1e keus: ceftriaxon 1 dd 2g i.v. (2 weken) 2e keus: ciprofloxacine 2 dd 400 mg i.v. (p.o. 2 dd 500 mg) (2 weken) Salmonella dragerschap Indicatie: indien na zes weken nog uitscheiding van Salmonella bij volwassenen. 1e keus: trimethoprim/sulfa (cotrimoxazol) 2 dd 960 mg p.o. (6 weken) 2e keus: ciprofloxacine 2 dd 500 mg p.o. (6 weken) Controle feceskweek 3 weken na therapie. 17

19 VII. Huid en weke delen Indien clindamycine i.v. geïndiceerd overweeg bij patiënten > 90 kg, 3 dd 900 mg i.v. 1. Panaritium amoxicilline+clavulaanzuur 3 dd 625 mg p.o. (1 week) 2. Mastitis amoxicilline+clavulaanzuur 3 dd 625 mg p.o. (1 week) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: clindamycine 3 dd 600 mg p.o. 3. Bijtwond (dier of mens) amoxicilline+clavulaanzuur 3 dd 625 mg p.o. (1 week) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: doxycycline 1e dag 2 dd 100 mg p.o., en vanaf 2e dag 1 dd 100 mg p.o. (1 week) 4. Erysipelas en Cellulitis amoxicilline+clavulaanzuur 3 dd 625 mg p.o. (2 weken) OF flucloxacilline 6 dd 1g i.v. (2 wkn) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: clindamycine 3 dd 600 mg p.o/i.v. (2 weken) Secundaire profylaxe bij frequente recidieven (meer dan 2 maal erysipelas per jaar): benzathinebenzylpenicilline (Penidural) 1,2 ME elke 4 weken i.m. (langer dan 6 maanden) 5. Fasciitis necroticans 5.1 verwekker onbekend amoxicilline+clavulaanzuur 6 dd 1,2g i.v. + clindamycine 3 dd 600 mg i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. Alternatief bij penicilline overgevoeligheid (zie hoofdstuk allergie): ceftriaxon 1 dd 2g i.v. + clindamycine 3 dd 600 mg i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. 5.2 verwekker bekend Fasciitis necroticans (type 1, aerobe en anaerobe mengflora): amoxicilline+clavulaanzuur 6 dd 1,2g i.v. + clindamycine 3 dd 600 mg i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. Fasciitis necroticans (type 2, Hemolytische streptococcus groep A): benzylpenicilline 6 dd 3 ME i.v. (10 dagen) + clindamycine 3 dd 600 mg i.v. (10 dagen) 6. Gasgangreen (Clostridium perfringens) benzylpenicilline 6 dd 3 ME i.v. (10 dagen) + clindamycine 3 dd 600 mg i.v. (10 dagen) 7. Diabetische voet (Beleid aanpassen op geleide van kweekuitslag) Oppervlakkige infectie: amoxicilline+clavulaanzuur 3 dd 625 mg p.o. (10-14 dagen) Diepe infectie: amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. (10-14 dagen) OF ceftriaxon 1 dd 2g i.v. (10-14 dagen) 18

20 8. Scabies (Schurft) permetrine 5% crème, eenmaal 8-12 uur op huid laten (tijdens zwangerschap/lactatie is permetrine toegestaan) - Bij Scabies norvegica: ivermectine 200 µg/kg p.o. (eenmalig) + lokale therapie op dag 1 en 8. - Bij uitbraak: ivermectine 200 µg/kg p.o. (1-2 maal) 19

21 VIII. Botten en gewrichten Indien clindamycine i.v. geïndiceerd overweeg bij patiënten >90 kg, 3 dd 900 mg i.v. 1. Osteomyelitis/spondylodiscitis 1.1 Verwekker onbekend: na afname van kweken (bloed, punctie en wonden) 1e keus: flucloxacilline 6 dd 1g i.v. (4-6 weken) + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. (1 week) 2e keus: amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. (4-6 weken) + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. (1 week) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: clindamycine 3 dd 600 mg i.v. + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. 1.2 Verwekker Staphylococcus aureus flucloxacilline 6 dd 1g i.v. (4 weken) Indien mogelijk en clindamycine gevoelig, evt. na 2 weken switchen naar clindamycine 3 dd 600 mg p.o. (2 6 weken) 2. Septische arthritis 2.1 verwekker onbekend na afname van kweken (bloed en punctie) amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. (6 weken) + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. (3 dgn) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: clindamycine 3 dd 600 mg i.v. + ciprofloxacine 2 dd 500 mg p.o. 2.2 Verwekker Staphylococcus aureus flucloxacilline 6 dd 1g i.v. (6 weken) Indien mogelijk en clindamycine gevoelig, evt. na 2 weken switchen naar clindamycine 3 dd 600 mg p.o. (2 6 weken) 3. Kaakabces amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. OF 3 dd 625 mg p.o. Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: clindamycine 3 dd 600 mg i.v./p.o. 20

22 IX. Lyme-borreliose Bron: CBO richtlijn Lyme, Behandel een patiënt met een re-infectie op dezelfde wijze als een patiënt met een primoinfectie. - Behandel met een tweede kuur, wanneer een patiënt na een eerste behandeling klachten houdt en de eerste behandeling niet voldeed aan de in de richtlijn beschreven standaardbehandelingen. 1. Vroege Lyme: erythema migrans en borrelia lymfocytoom 1e keus: doxycycline 2 dd 100 mg p.o. (10 dagen) 2e keus: amoxicilline 3 dd 500 mg p.o. (2 weken) Kinderen <9 jaar 1e keus: amoxicilline 50 mg/kg/dag p.o. in 3 doses (2 weken) (max. dosering 1,5g per dag) 2e keus: azitromycine 10 mg/kg/dag p.o. in 1 dosis (5 dagen) (max. dosering 500 mg per dag) 2. Vroege gedissemineerde Lyme-borreliose (binnen 1 jaar na erythema migrans of infectie) 2.1 Vroege neuroborreliose: (meningo)radiculitis, meningitis, perifere facialis parese, uitval andere hersenzenuwen 1e keus: ceftriaxon 1 dd 2g i.v. (2 weken) 2e keus: benzylpenicilline 6 dd 2-3 ME i.v. (2 weken) 3e keus (bij allergie voor ceftriaxon): doxycycline 2 dd 100 mg p.o. (2 weken) In individuele gevallen op basis van neurologische uitval en/of afwijkingen bij herhaald liquoronderzoek, kan de behandelduur verlengd worden tot 4 weken. Kinderen <9 jaar 1e keus: ceftriaxon 100 mg/kg/dag in 1 dosis i.v. (2 weken) (max. dosering 2g per dag) 2e keus: benzylpenicilline eenheden/kg/dag i.v. in 6 doses (2 weken) (max. dosering 18 ME per dag). 2.2 Lyme carditis (zonder neuroborreliose) 1e keus: ceftriaxon 1 dd 2g i.v. (2 weken) 2e keus: doxycycline 2 dd 100 mg p.o. (3 weken) Kinderen <9 jaar ceftriaxon 100 mg/kg/dg i.v. in 1 dosis (2 weken) (max. dosering 2g per dag) 2.3 Lyme arthritis (zonder neuroborreliose) doxycycline 2 dd 100 mg p.o. (30 dagen) OF ceftriaxon 1 dd 2g i.v. (2 weken) Kinderen <9 jaar 1e keus: amoxicilline 50 mg/kg/dag p.o. in 3 doses (30 dagen) (max. dosering 1,5g per dag) 2e keus: ceftriaxon 100 mg/kg/dg i.v. in 1 dosis (2 weken) (max. dosering 2g per dag) 21

23 3. Late Lyme-borreliose (>1 jaar na erythema migrans of infectie) 3.1 Chronische arthritis: zie lyme arthritis 3.2 Acrodermatitis chronica atrophicans: doxycycline 2 dd 100 mg p.o. (30 dagen) 3.3 Chronische neuroborreliose: ceftriaxon 1 dd 2g i.v. (30 dagen) Bij afwezigheid van pleiocytose in liquor kan doxycycline overwogen worden (2 dd 100 mg p.o., 30 dagen) Kinderen <9 jaar ceftriaxon 100 mg/kg/dg i.v. in 1 dosis (30 dagen) (max. dosering 2g per dag) 22

24 X. Obstetrische en gynaecologische infecties Bron: o.a. Multidisciplinaire richtlijn SOA voor de 2 e lijn, Candida vaginitis Clotrimazol 1 dd 200 mg ovulae (3 dagen) + miconazolnitraat crème 2 dd (7 dagen) Alternatief: fluconazol 150 mg p.o. (eenmalig) 2. Gardnerella vaginitis metronidazol 2g po (eenmalig). Bij onvoldoende respons: metronidazol 2 dd 500 mg p.o. (7 dagen) Bij zwangerschap: metronidazol is gecontraindiceerd tijdens het 1e trimester Alternatief tijdens het 1e trimester: clindamycine 2 dd 300 mg p.o. (7 dagen) 3. Trichomonas vaginitis metronidazol 2g p.o. (eenmalig), (partner meebehandelen) Bij onvoldoende respons: metronidazol 2 dd 500 mg p.o. (7 dagen) Bij zwangerschap: metronidazol is gecontraindiceerd tijdens het 1e trimester Alternatief tijdens het 1e trimester: clindamycine 2 dd 300 mg p.o. (7 dagen) 4. Endometritis amoxicilline+clavulaanzuur 4 dd 1,2g i.v. (1-2 weken) + eventueel gentamicine 1 dd 5 mg/kg (1-3 dagen) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid (zie hoofdstuk allergie): ceftriaxon 1 dd 2g i.v. + metronidazol 3 dd 500 mg i.v. 5. Pelvic Inflammatory Disease (PID)/ Adnexitis / salpingitis (cave: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae) 5.1 Poliklinische behandeling ofloxacine 2 dd 400 mg p.o. (2 weken) + metronidazol 2 dd 500 mg p.o. (2 weken) en bij klinische aanwijzingen voor of bewezen gonorroe ceftriaxon 500 mg i.m. (eenmalig) toevoegen 5.2 Klinische behandeling ofloxacine 2 dd 400 mg p.o. (2 weken) + metronidazol 2 dd 500 mg i.v./p.o. (2 weken) en bij klinische aanwijzingen voor of bewezen gonorroe ceftriaxon 1 dd 2g i.v. toevoegen (duur ceftriaxon afhankelijk van klinisch beloop, tenminste 1 dag) Alternatief: doxycycline 2 dd 100 mg i.v./p.o. (2 weken) + metronidazol 2 dd 500 mg i.v./p.o. (2 wkn) en bij klinische aanwijzingen voor of bewezen gonorroe ceftriaxon 1 dd 2g i.v. toevoegen (duur ceftriaxon afhankelijk van klinisch beloop, tenminste 1 dag) Antibiotische therapie aanpassen op geleide van de kweekuitslagen i.o.m. de artsmicrobioloog. (houd rekening met multiresistente bacteriën) 23

25 6. Actinomycose Benzylpenicilline 6 dd 2 ME i.v. (2-6 weken), gevolgd door amoxicilline 4 dd 500 mg p.o. (6-12 maanden) Alternatief bij penicillineallergie: clindamycine 3 dd 600 mg i.v./p.o. (bij patiënten >90 kg, dosering clindamycine 3 dd 900 mg i.v.) 24

26 XI. Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Bron: o.a. Multidisciplinaire richtlijn SOA voor de 2 e lijn, 2013 Bij SOA denk aan partnerwaarschuwing. 1. Gonorroe/druiper (Neisseria gonorrhoeae) ceftriaxon 500 mg i.m. (eenmalig) 2. Chlamydia trachomatis 2.1 urogenitale infecties met Chlamydia trachomatis azitromycine 1g p.o. (eenmalig) 2.2 Lymfogranuloma venereum (LGV) proctitis doxycycline 2 dd 100 mg p.o. (3 weken) 3. Epididymo-orchitis 3.1 Mannen <35 jaar (vermoedelijk Chlamydia trachomatis en/of Neisseria gonorrhoeae) doxycycline 2 dd 100 mg p.o.(2 weken) + ceftriaxon 500 mg i.m. (eenmalig) 3.2 Mannen >35 jaar ofloxacine 2 dd 400 mg p.o. (2 weken) 3.3 Mannen met verhoogd risico op een SOA + darmflora doxycycline 2 dd 100 mg p.o. (7 dagen) + ceftriaxon 500 mg i.m. (eenmalig) + metronidazol 2g p.o. (eenmalig) 4. Genitale wratten (condylomata acuminata) Bij uitwendige wratten: podofyllotoxine crème 0,15% of vloeistof 0,5%, 2 dd op 3 achtereenvolgende dagen per week, maximaal 5 opeenvolgende weken OF imiquimod crème 5% 1 dd op maandag, woensdag en vrijdag, maximaal 16 opeenvolgende weken Alternatieven: Cryotherapie, electrocoagulatie, trichloorazijnzuur of bichloorazijnzuur 80-90% 5. Herpes genitalis Immuuncompetente patiënt: valaciclovir 2 dd 500 mg p.o. (5 dagen) Immuungecompromitteerde patiënt: valaciclovir 2 dd 1g p.o. (10 dagen) OF aciclovir 3 dd 10 mg/kg i.v. (5-10 dagen) Zwangeren: aciclovir 5 dd 200 mg p.o. (5 dagen) Profylaxe bij frequente recidieven (>6 maal per jaar): valaciclovir 1 dd 500 mg p.o. (>4 maanden) 6. Scabies (Schurft) Zie hoofdstuk huid en weke delen 25

27 7. Syfilis / lues (Treponema pallidum) 7.1 Vroeg (<1 jr tevoren geacquireerd: primair, secundair en vroeg latent) Benzylpenicilline benzathine 2,4 ME i.m. (eenmalig) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: doxycycline 2 dd 100 mg p.o. (2 weken) 7.2 Laat latent (>1 jaar tevoren geaquireerd of latente syfilis van onbekende duur) Benzylpenicilline benzathine 2,4 ME i.m. op dag 1, 8 en 15. Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: doxycycline 2 dd 100 mg p.o. (4 weken) 7.3 Neurolues/neurosyfilis benzylpenicilline 6 dd 3 ME i.v. (2 weken) Alternatief bij penicilline overgevoeligheid: doxycycline 2 dd 200 mg p.o. (4 weken) 26

28 XII. Urineweginfecties 1. Asymptomatische bacteriurie / leucocyturie bij verblijfscatheters in principe niet behandelen 2. Symptomatische urineweginfecties 2.1 Ongecompliceerde cystitis, bij een vrouw, niet zwanger nitrofurantoïne 4 dd 50 mg p.o. (5 dagen) OF nitrofurantoïne MGA 2 dd 100 mg p.o. (5 dagen) OF fosfomycine 3g p.o. (eenmaling), (bij gewicht <50 kg: 2g p.o. eenmalig) 2.2 Cystitis bij zwangere amoxicilline+clavulaanzuur 625 mg 3 dd p.o. (tenminste 5 dagen) OF nitrofurantoïne 4 dd 50 mg p.o. (tenminste 5 dagen) OF nitrofurantoïne MGA 2 dd 100 mg p.o. (tenminste 5 dagen) (nitrofurantoïne is gecontraindiceerd bij >36 weken zwangerschapsduur of bij dreigende preterme geboorte) 2.3 Cystitis bij diabetes melitus nitrofurantoïne 4 dd 50 mg p.o. (7 dagen) OF nitrofurantoïne MGA 2 dd 100 mg p.o. (7 dagen) OF amoxicilline+clavulaanzuur 625 mg 3 dd p.o. (7 dagen) 2.4 Urineweginfectie bij catheter a demeure Beleid op geleide van kweekuitslag Catheter verwisselen als onderdeel van de behandeling 2.5 Recidiverende urineweginfectie Op geleide van urinekweek 2.6 Acute pyelonefritis/urosepsis ceftriaxon 1 dd 2g iv (vrouw 10 dagen, man 14 dagen) + gentamicine 1 dd 5 mg/kg i.v. (3 dagen) 2.7 Acute prostatitis of acute urineweginfectie (man) zonder écoulement ciprofloxacine 2 dd 500 mg p.o. (2 weken) OF trimethoprim/sulfa (cotrimoxazol) 2 dd 960 mg p.o. (2 weken) 2.8 Chronische prostatitis behandeling op geleide kweekuitslag (4 weken) 2.9 Epididymo-orchitis Zie hoofdstuk SOA 27

29 XIII. Virale Infecties 1. Herpes simplex 1.1 Herpes simplex meningitis/encephalitis aciclovir 3 dd 10 mg/kg i.v. (2 weken) 1.2 Herpes genitalis Immuuncompetente patiënt: valaciclovir 2 dd 500 mg p.o. (5 dagen) Immuungecompromitteerde patiënt: valaciclovir 2 dd 1g p.o. (10 dagen) OF aciclovir 3 dd 10 mg/kg i.v. (5-10 dagen) Zwangeren: aciclovir 5 dd 200 mg p.o. (5 dagen) Profylaxe bij frequente recidieven (>6 maal per jaar): valaciclovir 1 dd 500 mg p.o. (>4 maanden) 1.3 Overige infecties met herpes simplex Indien behandeling geïndiceerd, overleg met de arts-microbioloog 2. Gordelroos (varicella-zostervirus) valaciclovir 3 dd 1g p.o. (7-10 dagen) OF aciclovir 3 dd 10 mg/kg i.v. (7-10 dagen) 3. Waterpokken (varicella-zostervirus) Bij ernstige waterpokken, volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: aciclovir 3 dd 10 mg/kg i.v. (7-10 dagen) OF valaciclovir 3 dd 1g p.o. (7-10 dagen) 4. Cytomegalovirus-infectie (CMV) Bij immuungecompromitteerde patiënten: 1e keus: ganciclovir 2 dd 5 mg/kg i.v. (2-3 weken) 2e keus: foscarnet 2 dd 90 mg/kg iv. In milde gevallen van collitis en retinitis te overwegen: valganciclovir 2 dd 900 mg p.o. (tenminste 2 weken) Eventuele onderhoudsbehandeling bij immuungecompromitteerde patiënt i.o.m. de artsmicrobioloog. 28

30 XIV. Antiparasitaire therapie Worminfecties Bij alle worminfecties geldt dat afhankelijk van de hygiënische omstandigheden overwogen moet worden het hele gezin mee te behandelen. Bij heel jonge kinderen behandeling altijd in overleg met arts-microbioloog. Darmprotozoa Apathogene darmprotozoa zijn Entamoeba coli, Entamoeba dispar, Entamoeba hartmanni, Endolimax nana, Iodamoeba bütschlii en Chilomastix mesnili; behandeling is niet nodig. De pathogeniciteit van Blastocystis hominis staat sterk ter discussie. 1. Ascaris lumbricoïdes (spoelworm) Volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar: mebendazol 2 dd 100 mg p.o., (3 dagen); zo nodig kuur na 3 weken herhalen 2. Enterobius vermicularis (aarsmade, oxyuren) Volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar: mebendazol 100 mg p.o. (eenmalig) en na 14 dagen herhalen NB altijd hele gezin meebehandelen 3. Hymenolepis nana (dwerglintworm) Volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar en 20 kg: praziquantel 25 mg/kg p.o. (eenmalig) NB altijd hele gezin behandelen 4. Ancylostoma duodenale / Necator americanus (mijnworm) mebendazol 2 dd 100 mg p.o. (3 dagen); zo nodig kuur na 3 weken herhalen 5. Strongyloïdes stercoralis Volwassenen en kinderen >15 kg: ivermectine 1 dd 0,2 mg/kg p.o., nuchter in te nemen (2 dagen) Bij hyperinfectie of bij immuungecompromitteerden: ivermectine 1 dd 0,2 mg/kg p.o. gedurende 3 dagen, tevens onderhoudsdosering 1 maal per maand 1 dosis Bij mijnworm en Strongyloides larva migrans in de huid (creeping eruptions): orale therapie plus dermaal tiabendazol applicatievloeistof 10%, 4 dd 5 ml gedurende 10 dagen 6. Trichuris trichiura (zweepworm) Volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar: mebendazol 2 dd 100 mg p.o. (3 dagen); zo nodig kuur na 3 weken herhalen 29

31 7. Taenia saginata (runderlintworm), Taenia solium (varkenslintworm), Diphyllobotrium latum (brede lintworm) Niclosamide 2g p.o. (eenmalig) kinderen <2 jaar (<11 kg) 500 mg p.o. (eenmalig) kinderen 2 6 jaar (11-34 kg) 1g p.o. (eenmalig) NB De tabletten moeten goed gekauwd worden Bij Taenia solium (varkenslintworm): 2 uur na inname laxeren met natriumsulfaat. Bij cysticercosis (infectie met eieren van Taenia solium, cave neurocysticercosis) behandeling i.o.m. met de arts-microbioloog. 8. Schistosoma 8.1 Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium, Schistosoma intercalatum Volwassenen en kinderen >4 jaar: praziquantel 40 mg/kg p.o. (eenmalig) 8.2 Schistosoma japonicum, Schistosoma mekongi Volwassenen en kinderen > 4 jaar: praziquantel 2 dd 30 mg/kg p.o., met tussentijd van 4 uur (1 dag) 8.3 Katayama syndroom (acute schistosomiasis) praziquantel 2 dd 20 mg/kg + prednisolon 2 dd 60 mg p.o. (3 dagen) herhaling na 3 6 maanden: praziquantel 1 dd 40 mg/kg p.o. (3 dagen) 9. Echinococcus granulosus (hondenlintworm), Echinococcus multilocularis (vossenlintworm) albendazol 2 dd 400 mg p.o. in combinatie met chirurgie Therapie altijd in overleg 10. Entamoeba histolytica (amoebiasis) 10.1 Darmamoebiasis (amoebendysentrie) metronidazol 3 dd 750 mg p.o. (5 dagen), gevolgd door clioquinol 3 dd 250 mg p.o. (10 dagen) clioquinol is gecontra-indiceerd bij zwangeren 10.2 Leveramoeben / invasieve vorm / abces metronidazol 3 dd 750 mg p.o. (5-10 dagen), gevolgd door clioquinol 3 dd 250 mg p.o. (10 dagen) clioquinol is gecontra-indiceerd bij zwangeren 10.3 Entamoeba histolytica cysten dragerschap clioquinol 3 dd 250 mg p.o. (10 dagen) clioquinol is gecontra-indiceerd bij zwangeren 11. Dientamoeba fragilis Pathogeniciteit van D. fragilis staat ter discussie Volwassenen: metronidazol 3 dd mg p.o. (10 dagen) Kinderen: metronidazol 30 mg/kg/dag in 3 doses p.o. (10 dagen) 30

32 12. Blastocystis hominis Pathogeniciteit van B. hominis en de noodzaak tot behandelen staan sterk ter discussie. Primair niet behandelen. Therapie met metronidazol geeft soms klinische verbetering te zien, maar huidige consensus is dat B. hominis slechts in een minderheid van de gevallen klachten kan veroorzaken. Eventueel metronidazol 3 dd mg p.o. (10 dagen) 13. Giardia lamblia Volwassenen: metronidazol 1 dd 2g p.o. (3 dagen) Kinderen: 1mnd-18jr: 50 mg/kg/dag in 1 dosis p.o. (3 dagen) Er is vaak sprake van een gezinsinfectie waardoor infectie kan persisteren. Overweeg volledige gezinsbehandeling. Soms zijn meerdere kuren noodzakelijk. 14. Cryptosporidium parvum alleen therapie overwegen bij immuungecompromitteerden en HIV + met <150 CD4 cellen: paromomycine 3 dd 500 mg p.o. (7 dagen) 15. Cyclospora cayetanensis Immuuncompetente patiënt: trimethoprim/sulfa (cotrimoxazol) 2 dd 960 mg p.o. (7 dagen) Immuungecompromitteerden: trimethoprim/sulfa (cotrimoxazol) 2 dd 1920 mg p.o. (10 dagen), gevolgd door trimethoprim/sulfa (cotrimoxazol) 960 mg p.o. 3-maal per week 16. Isospora belli trimethoprim/sulfa (cotrimoxazol) 2 dd 1920 mg p.o. (10 dagen), gevolgd door trimethoprim/sulfa (cotrimoxazol) 960 mg p.o. 3-maal per week 17. Microsporidiosis albendazol 2 dd 400 mg p.o. (3-4 weken) 18. Malaria Bij verdenking op malaria is te allen tijde cito diagnostiek aangewezen. Het diagnostisch onderzoek op malariaparasieten wordt verricht door het klinisch chemisch laboratorium. Voor vragen met betrekking tot de diagnostiek is de dienstdoende arts klinische chemie/klinisch chemicus bereikbaar. De behandeling van malaria infecties wordt gecompliceerd door het frequent optreden van resistentie. Behandelingsschema s worden dientengevolge zo vaak aangepast, dat besloten is deze niet in dit boekje op te nemen. In voorkomende gevallen wordt het behandelingsschema vastgesteld na overleg met de dienstdoende internist of parasitoloog van het Havenziekenhuis te Rotterdam 31

33 XV. Antimicrobiële profylaxe De behandelaar dient het risico van een postoperatieve (wond)infectie bij een bepaalde ingreep zelf in te schatten. Voor de meest voorkomende chirurgische ingrepen worden hieronder de richtlijnen gegeven. - Bij electieve ingrepen dien de antibiotica 30 minuten vóór de incisie/operatie toe - Bij spoedingrepen dien de antibiotica zo vroeg mogelijk toe, indien haalbaar nog vóór de incisie - Bij sectio dien de antibiotica pas na afnavelen van het kind toe - Er dient rekening gehouden te worden met de inlooptijd van vancomycine en gentamicine (volgens het geldende ziekenhuisprotocol). Deze twee antibiotica moeten 30 minuten vóór de incisie/operatie al toegediend zijn - Maximumdosering van gentamicine is 500 mg/dag - Bij een operatie die langer dan 3 uur duurt en/of bloedverlies >2 liter, dien een tweede gift antibioticum toe (uitgezonderd gentamicine en vancomycine) - Dien antibioticaprofylaxe eenmalig toe m.u.v. orthopedische operaties met gewrichtsvervangende prothese - Bij patiënten >90 kg is de dosering van clindamycine 900 mg i.v. 1. Chirurgische en overige ingrepen Ingreep Profylaxe Alternatief bij penicilline overgevoeligheid Gastro-intestinale operaties cefazoline 1g i.v. + metronidazol 500 mg i.v. clindamycine 600 mg i.v. + gentamicine 5 mg/kg i.v. Gastro-intestinale operaties: Indien patiënt tevens in aanmerking komt voor endocarditisprofylaxe, toevoegen aan de reguliere profylaxe amoxicilline 2g i.v. Gastro-intestinale operaties: Indien de patiënt penicillineallergie heeft en in aanmerking komt voor endocarditis profylaxe, toevoegen aan de reguliere profylaxe vancomycine 1g i.v. clindamycine 600 mg i.v.+ gentamicine 5 mg/kg i.v. Amputatie (teen/been), cefazoline 1g i.v. + metronidazol buismaag, leverresectie 500 mg i.v. Osteosynthese cefazoline 1g i.v. clindamycine 600 mg i.v. Inbrengen getunnelde cefazoline 1g i.v. clindamycine 600 mg i.v. catheters, port-acath/vis, shunt Vaatoperatie perifeer, cefazoline 1g i.v. clindamycine 600 mg i.v. AAA(A), carotis Longoperaties cefuroxim 1,5g i.v. clindamycine 600 mg i.v. + Orthopedische operaties met gewrichtsvervangende prothese Overige orthopedische operaties cefazoline 1g i.v. Gevolgd door 2 giften 8 en 16 uur na de 1 e gift cefazoline 1g i.v. gentamicine 5 mg/kg i.v. clindamycine 600 mg i.v. + gentamicine eenmalig 5 mg/kg i.v.; gevolgd door 2 giften clindamycine 8 en 16 uur na de 1 e gift clindamycine 600 mg i.v. 32

34 Vervolg chirurgische en overige ingrepen Ingreep Profylaxe Alternatief bij penicilline overgevoeligheid KNO-operaties (alleen op indicatie) Kaakchirurgische ingrepen Plastische chirurgische ingrepen (alleen op indicatie) cefazoline 1g i.v. cefazoline 1g i.v. + metronidazol 500 mg i.v. cefazoline 1g i.v. clindamycine 600 mg i.v. clindamycine 600 mg i.v. clindamycine 600 mg i.v. Urologische operaties Gynaecologische operaties (N.B. bij sectio dien profylaxe pas na afnavelen van kind toe) Neurochirurgische operaties Neuromodulatie (fase I, fase II, repositie en wissel neurostimulator), epiduroscopie, Intradiscaal (TDD, IDET, nucleoplasty en Ozon) cefuroxim 1,5g i.v. Bij Bricker en neoblaas: cefuroxim 1,5g i.v. + metronidazol 500 mg i.v. Urologische operaties: Indien patiënt tevens in aanmerking komt voor endocarditisprofylaxe, toevoegen aan de reguliere profylaxe amoxicilline 2g i.v. cefazoline 1g i.v. + metronidazol 500 mg i.v. Gynaecologische operaties: Indien patiënt tevens in aanmerking komt voor endocarditisprofylaxe, toevoegen aan de reguliere profylaxe amoxicilline 2g i.v. cefazoline 1g iv Bij craniotomie via sinussen: cefazoline 1g i.v. + metronidazol 500 mg i.v. cefazoline 1g i.v. clindamycine 600 mg i.v. + gentamicine 5 mg/kg i.v. Bij Bricker en neoblaas: clindamycine 600 mg i.v. + gentamicine 5 mg/kg i.v. Urologische operaties: Indien de patiënt penicillineallergie heeft en in aanmerking komt voor endocarditis profylaxe, toevoegen aan de reguliere profylaxe vancomycine 1g i.v. clindamycine 600 mg i.v. + gentamicine 5 mg/kg i.v. Gynaecologische operaties: Indien de patiënt penicillineallergie heeft en in aanmerking komt voor endocarditis profylaxe, toevoegen aan de reguliere profylaxe vancomycine 1g i.v. clindamycine 600 mg iv Bij craniotomie via sinussen: clindamycine 600 mg i.v. + gentamicine 5 mg/kg i.v. clindamycine 600 mg i.v. 33

35 Vervolg chirurgische en overige ingrepen Ingreep Profylaxe Alternatief bij penicilline overgevoeligheid ERCP (alleen bij PSC of na levertransplantatie) cefazoline 1g i.v. clindamycine 600 mg i.v. + gentamicine 5 mg/kg i.v. Indien patiënt tevens in aanmerking komt voor endocarditisprofylaxe, toevoegen aan de reguliere profylaxe amoxicilline 2g i.v. Indien de patiënt penicillineallergie heeft en in aanmerking komt voor endocarditis profylaxe, toevoegen aan de reguliere profylaxe vancomycine 1g i.v. PEG-plaatsing cefazoline 1g i.v. clindamycine 600 mg i.v. Endo-echografie met punctie (EUS-FNA) indien er in cysteuze pancreasafwijkingen wordt geprikt cefazoline 1g i.v + metronidazol 500 mg i.v. clindamycine 600 mg i.v. + gentamicine 5 mg/kg i.v. pacemaker implantatie cefazoline 1g i.v. clindamycine 600 mg i.v. 2. Postexpositieprofylaxe Tetanus (Bron: LCI, 2011) Immuungecompromitteerde personen ongeacht de vaccinatietoestand tegen tetanus: TIG (=tetanus immunoglobuline) en 3 maal tetanustoxoïd, in maand 0, 1 en 7. Bekend nooit gevaccineerd tegen tetanus, of status onbekend: TIG en 3 maal tetanustoxoïd, in maand 0,1 en 7. Onvolledig gevaccineerd tegen tetanus: TIG en aanvullen van ontbrekende vaccinaties (de eerstvolgende DKTP vervroegen als de vorige langer dan 14 dagen geleden is gegeven. Bij voorkeur binnen een week). Volledig gevaccineerd tegen tetanus, maar geen documentatie van die vaccinaties: - Mannen vóór 1936 en vrouwen vóór 1950: TIG en eenmaal tetanustoxoïd - Mannen vanaf en vrouwen vanaf : eenmaal tetanustoxoïd en eenmaal tetanustoxoïd Volledig gevaccineerd tegen tetanus mét documentatie van die vaccinaties: - Laatste (re)vaccinatie <10 jaar geleden: geen TIG, geen tetanustoxoïd - Laatste (re)vaccinatie >10 jaar geleden: geen TIG, eenmaal tetanustoxoïd 3. Acuut reuma: preventie van recurrent attacks bij volwassenen Benzylpenicilline benzathine 1,2 ME i.m. iedere 4 weken bij penicilline-allergie: erytromycine 3 dd 500 mg p.o. 4. Meningokokkenprofylaxe: zie hoofdstuk Meningitis 5. Endocarditisprofylaxe: zie hoofdstuk profylaxe van endocarditis 6. Profylaxe en vaccinaties bij asplenie (anatomisch/functioneel): zie hoofdstuk asplenie 7. PEP medicatie: in overleg met de ziekenhuisapotheker 34

Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur

Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur (Bron: Dr. N.C. Hartwig et al, Vademecum Pediatrische Antimicrobiele therapie, 3 e editie, 2005) In deze tabel wordt, uitgaande van een diagnose

Nadere informatie

Emprisch antibioticabeleid kindergeneeskunde Medisch Centrum Alkmaar per leeftijd

Emprisch antibioticabeleid kindergeneeskunde Medisch Centrum Alkmaar per leeftijd Emprisch antibioticabeleid kindergeneeskunde Medisch Centrum Alkmaar per leeftijd Auteurs: Duijvestijn, Brinkhorst, Maingay Okt. 2014 1. kinderen van 0-1 maand (0-28 dagen) 2. kinderen van 1 tot 3 maanden

Nadere informatie

Apotheek Ziekenhuis Rijnstate

Apotheek Ziekenhuis Rijnstate Aciclovir (1,2,3,4) IV 5-10 mg/kg 3dd IV 5-10 mg/kg IV 5-10 mg/kg IV 2,5-5 mg/kg IV 2,5-5 mg/kg (NB: op dialyse dagen na dialyse (H. Simplex) PO 200 mg 5dd PO 200 mg 5dd PO 200 mg 3-4dd PO 200 mg PO 200

Nadere informatie

Empirische antibacteriële therapie op basis van vermoedelijke diagnose

Empirische antibacteriële therapie op basis van vermoedelijke diagnose Empirische antibacteriële therapie op basis van vermoedelijke diagnose (Bron: Dr. N.C. Hartwig et al, Vademecum Pediatrische Antimicrobiele therapie, 3 e editie, 2005) In onderstaande tabel worden, uitgaande

Nadere informatie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Editie Midden- en West-Brabant 2 e druk januari 2013 Amphia Ziekenhuis, Breda en Oosterhout Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Lievensberg ziekenhuis, Bergen

Nadere informatie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Editie Midden- en West-Brabant 2 e druk januari 2013 Amphia Ziekenhuis, Breda en Oosterhout Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Lievensberg ziekenhuis, Bergen

Nadere informatie

Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis. Dr. Danielle Van der beek

Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis. Dr. Danielle Van der beek Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis Dr. Danielle Van der beek Huisartsensymposium 12 maart 2016 Bacteriële meningitis Empirische therapie Volwassenen > 18 jaar en < 50 jaar Volwassenen > 50

Nadere informatie

Voorwoord. De redactie, januari 2011

Voorwoord. De redactie, januari 2011 Voorwoord Met genoegen presenteren wij u de 6 e herziene, regionale antibioticawegwijzer van Meander Medisch Centrum en St. Jansdal. Ook deze uitgave zullen we aanbieden op intranet via afdelingen/apotheek/formularia

Nadere informatie

Diabetische voet (versie )

Diabetische voet (versie ) Diabetische voet (versie 13.05.2015) Geaccordeerd door de Commissie Antimicobiële Middelen (CAM) d.d. 13.05.2015 Inhoud:. Definities. Antibiotische therapie empirisch en bij bekende verwekker bij PEDIS

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 10:51 dinsdag, juli 21, 2015 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar Februari-2015 Aanlever ID 7594 Datum ingelezen 27/05/2015 Aantal patiënten 1208 Aantal isolaten 2056 Aantal isolaten

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering

Overzicht Aanlevering 02:03 donderdag, december 01, 2016 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar April-2016 Aanlever ID 9348 Datum ingelezen 18/10/2016 Aantal patiënten 1188 Aantal isolaten 2025 Aantal

Nadere informatie

Intramurale Richtlijnen. Antimicrobiële Therapie

Intramurale Richtlijnen. Antimicrobiële Therapie Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Editie Midden-Brabant versie maart 2012 St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg TweeSteden ziekenhuis, Tilburg en Waalwijk Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1 SEPSIS

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 01:45 maandag, februari 09, 2015 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar September-2014 Aanlever ID 7337 Datum ingelezen 02/02/2015 Aantal patiënten 1158 Aantal isolaten 2002 Aantal

Nadere informatie

Fecesonderzoek op parasieten

Fecesonderzoek op parasieten Fecesonderzoek op parasieten overzicht 2014 Titia Kortbeek Theo Mank overzicht bevindingen deelnemers 1 parasiet uitgelicht 2014-7 x feces - 1 x urine - 1 x vocht uit lever cyste - 1x feces van hangbuikzwijntje

Nadere informatie

DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2014

DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2014 DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2014 De onderstaande tarievenlijst geeft een zo goed mogelijk beeld van de kosten van de meest aangevraagde onderzoeken. Afwijkingen kunnen voorkomen. Het kan zijn dat

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. AFDELING E_EZG3 2 monsters 1 1 10E081574-1.1 1 1 10E082902-1.2 1 1 10E079812-1.2 1 1 10E084583-1.

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. AFDELING E_EZG3 2 monsters 1 1 10E081574-1.1 1 1 10E082902-1.2 1 1 10E079812-1.2 1 1 10E084583-1. Aanlevering Lab-code Maand Juli Jaar Aanlevering-D Datum -- Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal oort AFDELNG E_EZG monsters Totaal Overzichten #solaten #solaten #Patienten #Patienten

Nadere informatie

Voorwoord. Werkgroep Antimicrobiële Therapie: Dr. J.W.K. van den Berg Dr. G.J.H.M. Ruijs. Dr. P.H.P. Groeneveld

Voorwoord. Werkgroep Antimicrobiële Therapie: Dr. J.W.K. van den Berg Dr. G.J.H.M. Ruijs. Dr. P.H.P. Groeneveld Antibioticumbeleid Voorwoord Met gepaste trots bieden wij u de eerste uitgave van het geheel herziene formularium antimicrobiële middelen aan. Het nieuwe concept, steeds vernieuwende antimicrobiële middelen

Nadere informatie

Medische microbiologie. Onderzoekspakket MSL MM

Medische microbiologie. Onderzoekspakket MSL MM Medische microbiologie Onderzoekspakket MSL MM Voor benodigd (verzend)materiaal en bewaarcondities per onderzoek: Zie pagina"inzenden van materialen" Voor doorlooptijden: Zie pagina: "Doorlooptijd" Voor

Nadere informatie

INLEIDING. Stafcommissie antibioticabeleid, juni 2013

INLEIDING. Stafcommissie antibioticabeleid, juni 2013 I Algemene principes INLEIDING Dit boekje bevat de vernieuwde richtlijnen voor antimicrobiële therapie, zoals die worden toegepast in het ziekenhuis Gelderse Vallei. Bij het opstellen van deze richtlijnen

Nadere informatie

Antibioticumklapper 1.2

Antibioticumklapper 1.2 1 Inhoud. 1 Inhoud.... 1 2 Antibioticaklapper.... 4 3 Inleiding... 5 4 Verantwoording keuze middelen... 6 5 Navigeren... 6 6 SEPSIS (immuuncompetente patiënt)... 7 6.1 ONBEKENDE VERWEKKER... 7 6.2 TRACTUS

Nadere informatie

FRIES ANTIMICROBIEEL BELEID EERSTE LIJN 1 E EDITIE

FRIES ANTIMICROBIEEL BELEID EERSTE LIJN 1 E EDITIE FRIES ANTIMICROBIEEL BELEID EERSTE LIJN 1 E EDITIE Voorwoord Voorwoord Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw bestaat er voor de Friese ziekenhuizen een provinciaal Antimicrobieel Beleid. Voor de eerstelijnszorg

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 04:43 donderdag, oktober 09, 2014 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar Februari-2014 Aanlever ID 6858 Datum ingelezen 11/07/2014 Aantal patiënten 1202 Aantal isolaten 2194 Aantal

Nadere informatie

ANTIMICROBIËLE PROFYLAXE EN THERAPIE. St. ANTONIUS ZIEKENHUIS. Januari 2014

ANTIMICROBIËLE PROFYLAXE EN THERAPIE. St. ANTONIUS ZIEKENHUIS. Januari 2014 ANTIMICROBIËLE PROFYLAXE EN THERAPIE St. ANTONIUS ZIEKENHUIS Januari 2014-1 - Voorwoord Voor u ziet u de gedeeltelijk vernieuwde richtlijnen voor Antimicrobiële Profylaxe en Therapie, St. Antonius Ziekenhuis

Nadere informatie

Antibiotica in de huisartsenpraktijk anno 2012 deel 2: RICHTLIJNEN. Heidi Castryck 20/09/2012

Antibiotica in de huisartsenpraktijk anno 2012 deel 2: RICHTLIJNEN. Heidi Castryck 20/09/2012 Antibiotica in de huisartsenpraktijk anno 2012 deel 2: RICHTLIJNEN Heidi Castryck 20/09/2012 Bronnen 1. Sanford guide to antimicrobial therapy 2010-2011 2. BAPCOC 2008, Belgische gids voor anti-infectieuze

Nadere informatie

1 1 12E E Escherichia coli Klebsiella pneumoniae

1 1 12E E Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Aanlevering Lab-code ISIS005 Maand September Jaar 2012 Aanlevering-ID 5616 Datum 24-10-2012 Totaal Overzichten #Isolaten ISIS #Isolaten #Patienten ISIS #Patienten 1832 1832 1151 1151 Samenvatting Bijzondere

Nadere informatie

Antibiotic Stewardship. Prof. dr. J.M. Prins

Antibiotic Stewardship. Prof. dr. J.M. Prins Antibiotic Stewardship Prof. dr. J.M. Prins Juni 2012 June 2012 Drie Pijlers Hygiene En Infectiepreven tie Richtlijnen restrictief antibioticabele id Antimicrobial Stewardship 1 1 Restrictief voorschrijfsysteem

Nadere informatie

VOORWOORD. Namens de antibioticacommissie,

VOORWOORD. Namens de antibioticacommissie, VOORWOORD De antibioticacommissie werd op 14 maart 1996 door de medische staf geïnstalleerd met als opdracht het opstellen van richtlijnen ten behoeve van de medische staf voor een verantwoord gebruik

Nadere informatie

Infectieuze diarree. Marjolein Deege, arts-microbioloog UMCU/Saltro

Infectieuze diarree. Marjolein Deege, arts-microbioloog UMCU/Saltro Infectieuze diarree Marjolein Deege, arts-microbioloog UMCU/Saltro Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Relevante relaties met bedrijven Sponsoring / onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

HANDLEIDING EN INLEIDING

HANDLEIDING EN INLEIDING HANDLEIDING EN INLEIDING Handleiding Met betrekking tot het gebruik hebben de samenstellers de volgende filosofie in gedachten: - De antibioticumkeuze, doseringen en doseringsintervallen zijn gericht op

Nadere informatie

IgG antistoffen. imuunstatus/vaccin atie: IgG antistoffen. Antistoffen

IgG antistoffen. imuunstatus/vaccin atie: IgG antistoffen. Antistoffen Bepaling Ondertitel Doorlooptijd Doorlooptijd tijdsduur Actinomyces spp. Kweek 10-14 dag(en) Adenovirus Antigeendetectie 1 dag(en) Adenovirus 2-4 dagen Aeromonas spp. Kweek 2-4 dag(en) Anaerobe kweek Kweek

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort Aanlevering Lab-code ISIS005 Maand Augustus Jaar 2013 Aanlevering-ID 6408 Datum 21-11-2013 Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort ORGANISME =aecspp? 1 isolaten ORGANISME =agns?

Nadere informatie

Ascaris lumbricoides Ascariasis Mebendazol (p.o.) Albendazol (p.o.)

Ascaris lumbricoides Ascariasis Mebendazol (p.o.) Albendazol (p.o.) Antiparasitaire therapie op basis van micro-organisme (Bron: Dr. N.C. Hartwig et al, Vademecum Pediatrische Antimicrobiele therapie, 3e editie, 2005) Parasiet Diagnose Geneesmiddel 1e Keuze Alternatief

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein 1 Postbus 30001 9700 RB Groningen 050-3616161 www.umcg.nl

Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein 1 Postbus 30001 9700 RB Groningen 050-3616161 www.umcg.nl Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein Postbus 000 9700 RB Groningen 050666 www.umcg.nl De Richtlijnen antimicrobiële therapie en profylaxe voor kinderen 0 van het UMCG Beatrix kinderziekenhuis

Nadere informatie

ANTIBIOTICABELEID VOLWASSENEN

ANTIBIOTICABELEID VOLWASSENEN ANTIBIOTICABELEID VOLWASSENEN VU medisch centrum Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 1 Colofon Uitgave Werkgroep Antibioticabeleid van de Commissie Geneesmiddelenbeleid Onder redactie

Nadere informatie

ANTIBIOTICABELEID ATRIUM MEDISCH CENTRUM PARKSTAD (5 e Editie, 2012)

ANTIBIOTICABELEID ATRIUM MEDISCH CENTRUM PARKSTAD (5 e Editie, 2012) ANTIBIOTICABELEID ATRIUM MEDISCH CENTRUM PARKSTAD (5 e Editie, 2012) Inhoudsopgave Voorwoord bij de 5 e Editie 2 Handleiding en Inleiding 3 Besluitvorming 9 Hoofdstukken over antimicrobiële therapie, algemeen

Nadere informatie

Wormen. Faecesonderzoek op parasieten. Protozoa. Rondzending darmparasieten (microscopie)

Wormen. Faecesonderzoek op parasieten. Protozoa. Rondzending darmparasieten (microscopie) Faecesonderzoek op parasieten overzicht 2012 Titia Kortbeek Theo Mank Protozoa Cryptosporidium sp Cyclospora cayetanensis Cystoisospora belli Dientamoeba fragilis Entamoeba histolytica Giardia lamblia

Nadere informatie

Beheersen van BRMO in de regio

Beheersen van BRMO in de regio Beheersen van BMO in de regio Miriam Beerens specialist ouderengeneeskunde Laura van Dommelen arts-microbioloog Danielle van Oudheusden arts infectieziektebestrijding Marjolijn Wegdam- Blans arts-microbioloog

Nadere informatie

MaasstadLab Medische Microbiologie. Onderzoekspakket MSL MM

MaasstadLab Medische Microbiologie. Onderzoekspakket MSL MM MaasstadLab Medische Microbiologie Onderzoekspakket MSL MM Voor benodigd (verzend)materiaal en bewaarcondities per onderzoek: Zie pagina"inzenden van materialen" Voor doorlooptijden: Zie pagina:"doorlooptijd"

Nadere informatie

Kweek algemeen, BRMO Onderzoek per onderdeel Tarief

Kweek algemeen, BRMO Onderzoek per onderdeel Tarief Medische Microbiologie en Infectieziekten 024-3657514 www.medischemicrobiologie.nl www.cwz.nl Tarievenwijzer 1e lijnsdiagnostiek 2015 (per 01-04-2015) De tarievenwijzer 1 e lijnsdiagnostiek geeft een overzicht

Nadere informatie

Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen

Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen in verpleeghuizen - SNIV 2012 -, De Reehorst, Driebergen Dr. Ine Frénay, arts-microbioloog RLM Dordrecht- Gorinchem 1 Indeling

Nadere informatie

Community-acquired pneumonie. Kliniek, verwekkersen antibioticabeleid. Michiel Bos(huisarts) en Sunita Paltansing/Elise Kraan. (artsen-microbioloog)

Community-acquired pneumonie. Kliniek, verwekkersen antibioticabeleid. Michiel Bos(huisarts) en Sunita Paltansing/Elise Kraan. (artsen-microbioloog) Community-acquired pneumonie Kliniek, verwekkersen antibioticabeleid Michiel Bos(huisarts) en Sunita Paltansing/Elise Kraan (artsen-microbioloog) DUO dagen 2014 Casus: 53-jarige vrouw Anamnese: Meer daneenweek

Nadere informatie

Welk antibioticum? KLIP, 12 februari 2013

Welk antibioticum? KLIP, 12 februari 2013 Welk antibioticum? KLIP, 12 februari 2013 Algemene principes Hoe breder, hoe effectiever Hoe breder, hoe meer (macro)resistentie Hoe breder, hoe meer bijwerkingen prescriptiegedrag SFK heeft 2 indicatoren

Nadere informatie

CONCEPT ANTIMICROBIËLE THERAPIE. St. ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN 05.07.2006

CONCEPT ANTIMICROBIËLE THERAPIE. St. ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN 05.07.2006 CONCEPT ANTIMICROBIËLE THERAPIE St. ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN 05.07.2006 VOORWOORD Deze richtlijnen voor antimicrobiële therapie zijn opgesteld om een meer rationeel gebruik van deze middelen in het

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps 4 isolaten ORGANISME mycboa 1 isolaten E

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps 4 isolaten ORGANISME mycboa 1 isolaten E Aanlevering Lab-code ISIS005 Maand December Jaar 2013 Aanlevering-ID 6538 Datum 28-01-2014 Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps

Nadere informatie

bij overgevoeligheid voor pencilline of bij patiënten die in de 7 dagen voorafgaand aan de ingreep

bij overgevoeligheid voor pencilline of bij patiënten die in de 7 dagen voorafgaand aan de ingreep Bacteriële endocarditis Endocarditis profylaxe (incidentieel)* Voor endocarditis-profylaxe komen in aanmerking patiënten met een Eerder doorgemaakte endocarditis Klepafwijking Aangeboren hartafwijking

Nadere informatie

bijlage bij de lezing NAJAARSDAG 01/11/2014 AFSPRAKENLIJST OP BASIS VAN FORMULARIUM-GEZELSCHAPSDIEREN

bijlage bij de lezing NAJAARSDAG 01/11/2014 AFSPRAKENLIJST OP BASIS VAN FORMULARIUM-GEZELSCHAPSDIEREN bijlage bij de lezing NAJAARSDAG 01/11/2014 AFSPRAKENLIJST OP BASIS VAN FORMULARIUM-GEZELSCHAPSDIEREN - dit document is bedoeld als leidraad voor het maken van afspraken binnen een dierenartspraktijk -

Nadere informatie

Aanlevering. Jaar 2010 Aanlevering-ID 2404 Datum Totaal Overzichten. #Isolaten ISIS #Isolaten #Patienten ISIS #Patienten

Aanlevering. Jaar 2010 Aanlevering-ID 2404 Datum Totaal Overzichten. #Isolaten ISIS #Isolaten #Patienten ISIS #Patienten Aanlevering Lab-code 5 Maand Februari Jaar Aanlevering-D Datum 5-- Totaal Overzichten #solaten #solaten #Patienten #Patienten 6 6 6 amenvatting Bijzondere esistenties Antibiotica-pathogeen combinaties

Nadere informatie

De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen?

De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen? De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen? Arend-Jan Meinders, internist-intensivist Resistente ziekenhuisbacteriën MRSA = Resistente S. aureus 30-40%

Nadere informatie

Richtlijn Q koorts. versie 14-12-2009 Jeroen Bosch Ziekenhuis. Richtlijn Q koorts

Richtlijn Q koorts. versie 14-12-2009 Jeroen Bosch Ziekenhuis. Richtlijn Q koorts Richtlijn Q koorts versie 14-12-2009 Jeroen Bosch Ziekenhuis Richtlijn Q koorts Verdenking acute Q koorts: Frequente presentatie: Asymptomatisch Griepachtig beeld: Koorts, hoofdpijn, myalgieen, arthritis.

Nadere informatie

Manifestaties van Ziekte van Lyme. Albert Vollaard Afd. Infectieziekten LUMC 17 nov 2014

Manifestaties van Ziekte van Lyme. Albert Vollaard Afd. Infectieziekten LUMC 17 nov 2014 Manifestaties van Ziekte van Lyme Albert Vollaard Afd. Infectieziekten LUMC 17 nov 2014 Casus bespreking 1. Aanloop van enkele weken van malaise en progressieve spierpijn (uitgebreide DD) 2. Geen verhaal

Nadere informatie

Faecesonderzoek op parasieten

Faecesonderzoek op parasieten Faecesonderzoek op parasieten overzicht 2013 Titia Kortbeek Theo Mank overzicht resultaten 2013 transitie CCKL praktijkrichtlijn naar ISO 15189-2012 stof tot nadenken overzicht resultaten 2013 transitie

Nadere informatie

Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist

Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist Doel Basisprincipes antibiotica Generaliserend Geen microbioloog/infectioloog Leuk! Puzzel! Centrale vraag Antibiotica: wat dekt

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/24597

Nadere informatie

Preventie van groep B-streptokokken infectie

Preventie van groep B-streptokokken infectie Preventie van groep B-streptokokken infectie Het stroomdiagram dat is opgesteld door de NVOG en NvK vormt het uitgangspunt van dit lokale protocol (bijlage 1). Algemeen De vroege vorm van neonatale groep

Nadere informatie

5 Antimicrobieel beleid

5 Antimicrobieel beleid 5 Antimicrobieel beleid 5.1 Definities Koorts: éénmalig > 38.5 C uur of enkele uren > 38.0 C Neutropenie: neutrofiele granulocyten < 500/µL, wanneer deze niet bekend zijn wordt neutropenie verondersteld

Nadere informatie

Antibioticabeleid kinderen VU medisch centrum

Antibioticabeleid kinderen VU medisch centrum Antibioticabeleid kinderen VU medisch centrum I. Inleiding Voorwoord Voor u ligt de vernieuwde uitgave van het antibioticabeleid kinderen van het VUmc. Dit formularium is bedoeld om snel inzicht te krijgen

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief oktober 2014 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief oktober 2014 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief oktober 2014 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: - Aanvraagformulier medicijnspiegel bepaling - Dientamoeba fragilis

Nadere informatie

Infecties op de ICU. Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC

Infecties op de ICU. Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC Infecties op de ICU Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC Inhoud ICU geassocieerde infecties Clostridium difficile Lijninfecties Ventilator associated pneumonia (VAP) Clostridium

Nadere informatie

Preventie bacteriële endocarditis

Preventie bacteriële endocarditis Preventie bacteriële endocarditis Een advies voor artsen en tandartsen, samengesteld door de endocarditis profylaxe commissie van de Nederlandse Hartstichting Commissie Samenstelling van de endocarditis

Nadere informatie

RVE-BCC-Z: Endocrinologie. Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

RVE-BCC-Z: Endocrinologie. Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Trefwoorden t.b.v. zoeken in Odin Diabetische voet, geïnfecteerd ulcus, aanvullende diagnostiek en behandeling RVE-BCC-Z: Endocrinologie - Dit document is alleen geldig

Nadere informatie

Het optimaliseren van het (selectief) rapporteren van antibiotica. Van Aelst Sophie Supervisor: Laffut Wim H.-Hartziekenhuis Lier

Het optimaliseren van het (selectief) rapporteren van antibiotica. Van Aelst Sophie Supervisor: Laffut Wim H.-Hartziekenhuis Lier Het optimaliseren van het (selectief) rapporteren van antibiotica. Van Aelst Sophie Supervisor: Laffut Wim H.-Hartziekenhuis Lier INLEIDING Waarom? toenemende resistentie verminderde output nieuwe antibiotica

Nadere informatie

Antibioticumbeleid in tijden van toenemende resistentie

Antibioticumbeleid in tijden van toenemende resistentie Antibioticumbeleid in tijden van toenemende resistentie Kees Verduin, arts-microbioloog Laboratorium voor microbiologie en infectiepreventie, Amphia ziekenhuis, Breda Wat is het probleem? Antibioticum

Nadere informatie

Resistentieop uwic. Lennie Derde Internist-intensivist UMC Utrecht

Resistentieop uwic. Lennie Derde Internist-intensivist UMC Utrecht Resistentieop uwic Lennie Derde Internist-intensivist UMC Utrecht lderde@umcutrecht.nl @Lennie333 Resistentie in Nederland Indeling van bacteriën G+ G- Coccen Staphylococcen Streptococcen Enterococcen

Nadere informatie

GERICHT MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK SPECIFIEK AANVRAGEN

GERICHT MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK SPECIFIEK AANVRAGEN GERICHT MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK SPECIFIEK AANVRAGEN Micro - organisme Serologie Microscopie Kweek PCR Materiaal Materiaal Opmerking Materiaal Opmerking Materiaal Opmerking Acanthamoeba Weefsel, uistrijk

Nadere informatie

(n.a.v. Richtlijn koorts bij kinderen NVK aangepast voor Medisch Centrum Alkmaar)

(n.a.v. Richtlijn koorts bij kinderen NVK aangepast voor Medisch Centrum Alkmaar) Koorts bij kinderen van 0 tot 1 maand (0-28 dagen) (n.a.v. Richtlijn koorts bij kinderen NVK aangepast voor Medisch Centrum Alkmaar) Betreft: kinderen (jonger dan 1 maand) met koorts, verdacht van een

Nadere informatie

Protocol Orthopedische Prothese Infecties UMCG, maart 2008

Protocol Orthopedische Prothese Infecties UMCG, maart 2008 Woord vooraf Dit afdelingsprotocol is opgesteld door vertegenwoordigers van de afdelingen orthopedie, medische microbiologie en infectiologie. Het is specifiek van toepassing op de patientenpopulatie van

Nadere informatie

Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas voor registratiehouders

Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas voor registratiehouders Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas voor registratiehouders Graag reactie voor 31 december 2017 van de registratiehouders die volgens de consultatieprocedure kunnen reageren community-acquired

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: april 2017 Documentversie: 2.0

Jaarcijfers 2016: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: april 2017 Documentversie: 2.0 Jaarcijfers 2016: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: april 2017 Documentversie: 2.0 e Jaarcijfers PO 2016 Versie: 2.0 Pagina 1 van 12 2 Inhoudsopgave Rapportage PREZIES Prevalentiestudie

Nadere informatie

Preventie van hartklepinfectie

Preventie van hartklepinfectie metabole en cardiovasculaire aandoeningen info voor patiënten en behandelende (tand)artsen Preventie van hartklepinfectie Endocarditisprofylaxis UZ Gent, Hartcentrum Info voor de patiënt Wat is endocarditis?

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Indicaties voor isolatie

Ziekenhuizen. Indicaties voor isolatie Ziekenhuizen Indicaties voor isolatie Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: november 2006 Toevoeging: oktober 2010 Wijziging: juli 2013 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

DIAGNOSTIEK BIJ GASTRO-ENTERITIS

DIAGNOSTIEK BIJ GASTRO-ENTERITIS Jan Anne Wind, huisarts Peter Marinus, huisarts Rick Brouwer, klinisch chemicus Dr. Bert Mulder, arts microbioloog DIAGNOSTIEK BIJ GASTRO-ENTERITIS Tanzania-reis Twentse Artsen Begrippen Acute infectieuze

Nadere informatie

Kweek algemeen, BRMO Onderzoek per onderdeel Tarief

Kweek algemeen, BRMO Onderzoek per onderdeel Tarief Medische Microbiologie en Infectieziekten 024-3657514 www.medischemicrobiologie.nl www.cwz.nl Tarievenwijzer 2016 (per 01-02-2016) De tarievenwijzer 1 e lijnsdiagnostiek geeft een overzicht van de tarieven

Nadere informatie

2015 Antibiotica Richtlijn

2015 Antibiotica Richtlijn 2015 Antibiotica Richtlijn VOORWOORD Dit antibioticaboekje is een aan Bonaire aangepaste richtlijn van de HOH Antibiotica Richtlijn Net als in de HOH richtlijn vindt U in dit boekje een leidraad vo de

Nadere informatie

Afwezige of niet goed werkende milt. Behandeling en voorkomen van infecties

Afwezige of niet goed werkende milt. Behandeling en voorkomen van infecties Afwezige of niet goed werkende milt Behandeling en voorkomen van infecties In deze folder vindt u informatie over de risico s die een afwezige milt of een milt die niet goed werkt met zich mee kunnen brengen.

Nadere informatie

7.13. Koorts bij neutropene patiënt

7.13. Koorts bij neutropene patiënt 7.13. Koorts bij neutropene patiënt 1. Inleiding Deze richtlijnen zijn bedoeld als hulpmiddel bij het maken van een verantwoorde antibioticumkeuze. De richtlijnen zijn slechts indicatief. Het oordeel van

Nadere informatie

Laboratoria Stichting PAMM. Pathologie en Medische Microbiologie

Laboratoria Stichting PAMM. Pathologie en Medische Microbiologie Laboratoria Stichting PAMM Pathologie en Medische Microbiologie Na Lunchtijd Na Lunchtijd Locatie Adherentie gebied van de PAMM voor medische microbiologie 800.000 mensen Zuid-Oost Brabant Onderzoeken

Nadere informatie

Antibiotica profylaxe

Antibiotica profylaxe Afdeling: Onderwerp: Orthopedie 1 Geachte patiënt, Bij de operatie die u hebt ondergaan is een kunstprothese geplaatst. Ter voorkoming van infectie van dat kunstgewricht is het van belang dat u onder bepaalde

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Rapportage PREZIES

Nadere informatie

BRMO. Bijzonder Resistent Micro-Organisme. dr. M.C.A. Wegdam-Blans, arts-microbioloog, Stichting PAMM. Bedside teaching 18 NOV 2014

BRMO. Bijzonder Resistent Micro-Organisme. dr. M.C.A. Wegdam-Blans, arts-microbioloog, Stichting PAMM. Bedside teaching 18 NOV 2014 BMO Bijzonder esistent Micro-Organisme dr. M.C.A. Wegdam-Blans, arts-microbioloog, Stichting PAMM Bedside teaching 18 NOV 2014 Hoezo BMO? Bedside teaching 18 NOV 2014 bacteriële resistentie zieken huis

Nadere informatie

3 e Post EAUN Meeting

3 e Post EAUN Meeting 3 e Post EAUN Meeting Carmen Sommers Verpleegkundig Specialist Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Urineweginfecties Urineweginfecties Definitie urineweginfectie Bacteriurie Een bacteriurie is slechts de aanwezigheid

Nadere informatie

Microbiologie voor huisartsen. Marjolein Deege Arts-microbioloog Saltro/UMCU

Microbiologie voor huisartsen. Marjolein Deege Arts-microbioloog Saltro/UMCU Microbiologie voor huisartsen Marjolein Deege Arts-microbioloog Saltro/UMCU Ernst Haeckel, 1879 Mexicaanse griep Acinetobacter baumanii Schmallenberg virus Multiresistente Klebsiella: OXA-48

Nadere informatie

Oncologie - Nielander

Oncologie - Nielander Oncologie - Nielander Is deze patiënt qua infectie 103 1 Low risk 2 - High risk Is deze patiënt qua infectie 1 Low risk 62% 2 - High risk 38% Wat doen we? 99 1 - kweken afwachten, evt. G-CSF 2 - amoxicilline

Nadere informatie

Voorwoord. Een dank gaat uit aan allen die tot dit resultaat hebben bijgedragen. Willemstad, Juni 2011

Voorwoord. Een dank gaat uit aan allen die tot dit resultaat hebben bijgedragen. Willemstad, Juni 2011 Voorwoord Doel van dit antibiotica formularium is, empirisch antibiotica, protocollair en op wetenschappelijke basis toe te dienen, rekening houdend met resistentie en lokale epidemiologie. De antibioticacommissie

Nadere informatie

Lijst verrichtingen laboratorium Medische Microbiologie

Lijst verrichtingen laboratorium Medische Microbiologie Lijst verrichtingen laboratorium Medische Microbiologie In de lijst met verrichtingen van het laboratorium Medische Microbiologie vindt u een overzicht van alle testen die het laboratorium doet. In dit

Nadere informatie

Een 36 jarige waterbouwkundig ingenieur wordt in Bangladesh acuut ziek met koorts tot 39 C en 10-15 x per dag waterdunne diarree.

Een 36 jarige waterbouwkundig ingenieur wordt in Bangladesh acuut ziek met koorts tot 39 C en 10-15 x per dag waterdunne diarree. Diarree na tropen Een 36 jarige waterbouwkundig ingenieur wordt in Bangladesh acuut ziek met koorts tot 39 C en 10-15 x per dag waterdunne diarree. Hij behandelt zichzelf met imodium en ORS. Na 48 uur

Nadere informatie

De nieuwe meldingsplicht voor tien ziekten Hans van Vliet RIVM-CIb 7 oktober 2008

De nieuwe meldingsplicht voor tien ziekten Hans van Vliet RIVM-CIb 7 oktober 2008 De nieuwe meldingsplicht voor tien ziekten Hans van Vliet RIVM-CIb 7 oktober 2008 Wat bespreken Iets over meldingscriteria De nieuwe ziekten (2 minuten per ziekte!) - Wat is de reden om het te melden -

Nadere informatie

ANTIBIOTICABELEID Empirische behandelingsschema s

ANTIBIOTICABELEID Empirische behandelingsschema s INFOBROCHURE ANTIBIOTICABELEID Empirische behandelingsschema s Mensen zorgen voor mensen 2 Empirische behandelingsschema s antibiotica samengesteld op basis van The Sanford Guide To Antimicrobial Therapy

Nadere informatie

Vaginitis. Steven Vervaeke

Vaginitis. Steven Vervaeke Vaginitis Steven Vervaeke Genitale stalen Vrouwen: Cervicitis Vulvovaginitis Urethritis Bacteriële vaginose Salpingitis (PID) Endometritis Ulcera Normale vaginale flora Lactobacillen Corynebacterium spp.

Nadere informatie

Evaluatie van surveillance hemoculturen bij hematologische patiënten onder immunosuppressiva

Evaluatie van surveillance hemoculturen bij hematologische patiënten onder immunosuppressiva Evaluatie van surveillance hemoculturen bij hematologische patiënten onder immunosuppressiva An Joosten 30/03/2010 30/03/2010 1 Surveillance hemoculturen Inleiding Bloedstroom infecties (BSI) Predisponerende

Nadere informatie

Bacteriële meningitis bij volwassenen

Bacteriële meningitis bij volwassenen Bacteriële meningitis bij volwassenen 1. Klinische verdenking op bacteriële meningitis 2. Aanvullend bloedonderzoek 3. Verdenking primaire bacteriële meningitis 9. Verdenking secundaire (nosocomiale) bacteriële

Nadere informatie

INSTRUCTIE AFNEMEN MRSA KWEKEN DOOR HUISARTS

INSTRUCTIE AFNEMEN MRSA KWEKEN DOOR HUISARTS INSTRUCTIE AFNEMEN MRSA KWEKEN DOOR HUISARTS Eerste actie MRSA verdachte patiënten die (op termijn) naar het MCL gaan altijd melden aan de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie (H&IP) via 058-2863718 of

Nadere informatie

SKML-sectie Parasitologie Nijmegen, 17 juni 2009. Ronde 95 Parasitologie 2009-2

SKML-sectie Parasitologie Nijmegen, 17 juni 2009. Ronde 95 Parasitologie 2009-2 Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek SKML-sectie Parasitologie Nijmegen, 17 juni 2009 Ronde 95 Parasitologie 2009-2 Evaluatie Ronde commentaar - enkele foute etiketten op monster

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Academische ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Academische ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1. Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Academische ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst Toelichting op het registratieformulier oktober 2014 Optionele variabelen zijn in donkergrijs weergegeven op het registratieformulier en in deze toelichting. Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen

Nadere informatie

Antibiotica profylaxe

Antibiotica profylaxe Antibiotica profylaxe Orthopedie Beter voor elkaar 2 Geachte patiënt, Bij de operatie die u hebt ondergaan is een kunstprothese geplaatst. Ter voorkoming van infectie van dat kunstgewricht is het van belang

Nadere informatie

Urineweg-infecties bij kinderen. Loes Tanja kinderarts

Urineweg-infecties bij kinderen. Loes Tanja kinderarts Urineweg-infecties bij kinderen Loes Tanja kinderarts Wat is een urineweginfectie (UWI)? Een combinatie van klinische leeftijdsgebonden kenmerken en de aanwezigheid van bacteriën in een betrouwbaar afgenomen

Nadere informatie

Themaconferentie infectiepreventie en antibioticum beleid

Themaconferentie infectiepreventie en antibioticum beleid Themaconferentie infectiepreventie en antibioticum beleid Wilma Budding Deskundige Infectiepreventie Ziekenhuis Amstelland Antibiotic stewardship; een praktijkvoorbeeld 17 september 2015 Inhoud 1. Introductie

Nadere informatie

Antibiotica. Thecla A.M. Hekker, arts-microbioloog 28 mei 2008

Antibiotica. Thecla A.M. Hekker, arts-microbioloog 28 mei 2008 Antibiotica Thecla A.M. Hekker, arts-microbioloog 28 mei 2008 Inhoud Historie Klassen/groepen en werkingsmechanismen/ Aangrijpingspunten Gevoeligheidsbepalingen Resistentie toekomst Oplossingen: preventie

Nadere informatie

Radboud1J. 50MZ4 Infectieziekten 21 november uur

Radboud1J. 50MZ4 Infectieziekten 21 november uur Radboud1J Faculteit der Medische Wetenschappen Bloktoets Datum Aanvang 50MZ4 Infectieziekten 21 november 2014 13.00 uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen Het ANDERE deel ingevuld inleveren bij

Nadere informatie