ANTIBIOTICABELEID VOLWASSENEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANTIBIOTICABELEID VOLWASSENEN"

Transcriptie

1 ANTIBIOTICABELEID VOLWASSENEN VU medisch centrum Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 1

2 Colofon Uitgave Werkgroep Antibioticabeleid van de Commissie Geneesmiddelenbeleid Onder redactie van: Dr M.A. van Agtmael Mw. dr Y.J. Debets-Ossenkopp Prof. dr A.R.J. Girbes Mw. T.A.M. Hekker Prof.dr. P.A.M. van Leeuwen Mw.dr. E.L. Swart (eindredactie) Mw. Prof. dr C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 2

3 Voorwoord Voor u ligt de vijfde uitgave van de handleiding "Antibioticabeleid volwassenen" van het VU medisch centrum. Het antibioticabeleid kinderen is in een aparte uitgave ondergebracht. De redactie heeft allereerst getracht de indeling praktisch te houden. Uitgangspunt is het klinisch beeld: de meest waarschijnlijke verwekkers (zowel bacteriële, virale, schimmel- als parasitaire verwekkers) en de therapie van eerste keus zijn hiernaar gegroepeerd. Bij de keuze van antimicrobiële middelen is rekening gehouden met gevoeligheidspatronen (specifiek zoals deze zich in het VU medisch centrum voordoen), met werkzaamheid, met farmacokinetische eigenschappen en met toxiciteit. Tot slot zijn ook de kosten meegewogen. De werkgroep heeft ook indien noodzakelijk een toelichting opgenomen op de gemaakte keuze en een overzicht van de geraadpleegde literatuur. Dit antibioticabeleid poogt niet een handboek infectieziekten te zijn: slechts de meest voorkomende ziektebeelden, met meest waarschijnlijke verwekker en standaard therapie van eerste keus zijn weergegeven. Voor iedere individuele patiënt zal afgewogen dienen te worden of de hier weergegeven therapie van toepassing is. Deze handleiding is als leidraad bedoeld en pretendeert niet alle problemen op te lossen. De opgegeven doseringen gelden voor gemiddelde patiënten van kg. Wanneer diverse middelen vermeld worden geeft a, b, c de volgorde van keuze aan. Bij twijfel of bij situaties waarin niet voorzien wordt, is overleg met een van de arts-microbiologen of internistinfectiologen aangewezen. Deze handleiding is tot stand gekomen dankzij de inzet van velen: de voorstellen van de redactiecommissie zijn aan de betrokken medische afdelingen voorgelegd, met hen besproken en waar wenselijk aangepast. Wij hopen dat hiermee dit beleid een stevig draagvlak heeft gekregen. Wij zijn iedereen erkentelijk die aan dit antibioticabeleid heeft bijgedragen. Deze uitgave is tevens te vinden op het intranet onder de schriftelijke uitgaven van de apotheek. Prof. dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls Voorzitter Werkgroep Antibioticabeleid Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 3

4 Inleiding Voordat antimicrobiële middelen worden toegediend dient materiaal voor microbiologisch onderzoek te worden afgenomen. In ernstige gevallen zal men niet willen wachten tot de (voorlopige) uitslag bekend is. Wanneer de toestand van de patiënt het toelaat, verdient het aanbeveling de resultaten van het onderzoek af te wachten. In een aantal gevallen kan het Grampreparaat van het materiaal belangrijke informatie verschaffen over de keuze van de therapie. Indien een microbiële infectie wordt vastgesteld of vermoed dient het geven van antimicrobiële middelen te worden afgewogen tegen de te verwachten bijwerkingen. De klinische toestand is doorslaggevend, niet de geïsoleerde micro-organismen. Voor de meeste infecties geldt een minimale behandelingsduur van 5-7 dagen, met dien verstande dat tenminste wordt doorgegaan tot minimaal 2 dagen na het verdwijnen van de koorts en/of andere tekenen van infectie. Bij het maken van een keuze voor een antimicrobieel middel zijn de volgende factoren van belang: goede activiteit ten opzichte van de verwekker, niet te breed spectrum, goede penetratie op de plaats van infectie, weinig of geen effect op de eigen flora, géén of geringe toxiciteit, geringe kans op sensibiliteit, ontbreken van overgevoeligheidsreacties, toedieningsroute, orgaanfunctiestoornissen (in het bijzonder van de nieren), empirische gegevens betreffende de behandeling van soortgelijke infecties en tenslotte de prijs. Denk aan overgevoeligheidsreacties. Het bestaan van vermeende allergieën moet goed uitgezocht en gedocumenteerd worden voordat tot een tweede keuze middel wordt overgegaan. Tussen de cefalosporines en penicillines kunnen bij 10% van de patiënten kruisovergevoeligheidsreacties optreden. In het bijzonder bij het "immediate type" overgevoeligheid voor penicillinederivaten dient hiermee rekening te worden gehouden. Over antimicrobiële middelen bij volwassenen met een granulocytopenie is een speciaal hoofdstuk opgenomen. Ook voor zeer ernstig zieke patiënten (Intensive Care) kan het beleid afwijken van het standaard beleid. De intensivist bepaalt in overleg met de arts-microbioloog de gewenste antimicrobiële therapie voor de individuele patiënt. De nierfunctie speelt een belangrijke rol bij de indicatiestelling. Dit geldt vooral voor de aminoglycosiden (amikacine, gentamicine en tobramycine) die bij gestoorde nierfunctie kunnen cumuleren, waardoor de kans op oto- en nefrotoxiciteit groter wordt. De renaal uitgescheiden antimycotica amfotericine B en flucytosine zullen bij nierfunctiestoornissen slechts bij uitzondering en met aanpassing van de dosering in aanmerking komen. Bij ernstig gestoorde nierfunctie moet ook dosisaanpassing van andere middelen (o.a. co-trimoxazol, aciclovir) plaatsvinden. Zie verder onder "Doseringsaanpassing bij nierinsufficiëntie". De ziekenhuisapotheek bepaalt op aanvraag de serumconcentraties van aminoglycosiden (amikacine, gentamicine en tobramycine) en vancomycine. In overleg kunnen ook de serumconcentraties van chlooramfenicol, flucytosine, isoniazide, azolon en HIV-middelen worden bepaald. Met de uitslag ontvangt u een doseeradvies voor de betreffende patiënt. Voor informatie over dosering bij orgaanfunctiestoornissen, interacties, toxicologie en referentiewaarden wordt verwezen naar de intranetpagina s van de apotheek. De duur van de therapie is in het algemeen vermeld als het micro-organisme bekend is. Voor blinde therapie is meestal geen duur vermeld, omdat het beleid zo nodig aangepast zal worden naar een meer specifieke therapie voor het gekweekte micro-organisme. Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 4

5 > Wijzigingen Aan het handboek gewijzigd: Per 1 mei 2015: H Keel-, neus- en oorinfecties I Luchtweginfecties J Ooginfecties M Sepsis Per 1 december 2014: B Centraal zenuwstelsel infecties E Intra-abdominale infecties I Luchtweginfecties J Ooginfecties Q Overige infecties R Systemische schimmelinfecties S Switchtherapie 2 Chirurgische ingrepen 12 Plastisch chirurgische ingrepen Antibioticabeleid bij patienten met een granulocytopenie (hematologische patienten) Doseringsaanpassing bij nierinsufficientie Reserve-antibiotica Per 1 november 2014: I Luchtweginfecties P Wondinfecties Reserve-antibiotica Per 1 september 2014: B Centraal zenuwstelsel infecties D Hart & thorax M Sepis O Urineweginfecties Doseringsaanpassing bij nierinsufficientie Per 1 juli 2014: C Darminfecties Per 1 mei 2014: I Luchtweginfecties Per 1 februari 2014: I Luchtweginfecties Doseringsaanpassing bij nierinsufficientie Per 1 december 2013: H Keel-, neus- en oorinfecties 6 Keel-, neus en oorchirurgische ingrepen Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 5

6 > Nieuw Aan het handboek toegevoegd: Per 1 mei 2014: Antibioticabeleid bij patiënten met een granulocytopenie (hematologische patiënten) Antibioticabeleid bij patiënten met febriele neutropenie (niet-hematologische patiënten) Per 1 juli 2013: R Systemische schimmelinfecties Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 6

7 > Verwijderd Uit het handboek verwijderd: Per 1 mei 2014: Antibioticabeleid bij patiënten met een granulocytopenie Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 7

8 Antibioticabeleid voor volwassenen A Bot- en gewrichtsinfecties A.1 Septische arthritis De behandeling van septische arthritis bestaat uit toediening van hoge doses intraveneuze antimicrobiële middelen. Bloedkweken worden afgenomen vóór start van de therapie en een diagnostische punctie van het gewricht wordt verricht voor bacteriologisch onderzoek. Chirurgische drainage is in principe geïndiceerd bij septische arthritis van heup en schouder (met spoed). Tevens bij een arthritis van andere gewrichten als dit een proces betreft dat langer bestaat dan 48 uur en bij onvoldoende reactie op het conservatieve beleid. In het algemeen geen antibiotica in het gewricht toedienen. 1.1 Arthritis, Lyme Therapie na uitsluiten neuroborreliose: a. doxycycline (2 dd 100 mg or) gedurende 30 dagen b. amoxicilline (3 dd 500 mg or) gedurende 30 dagen c. ceftriaxon (1 dd 2 g iv) gedurende 2 weken Toelichting Literatuur: CBO richtlijn Lymeborreliose Arthritis, septisch onbekende verwekker flucloxacilline (6 dd 1 g iv) gedurende 6 weken + gentamicine (1 dd 5 mg/kg iv) gedurende 3 dagen Bij bestaande gewrichtsaandoening, diabetes mellitus, immuunsuppressie, nosocomiale infectie, etc: amoxicilline-clavulaanzuur (6 dd 1200 mg iv) gedurende 6 weken + gentamicine (1 dd 5 mg/kg iv) gedurende 3 dagen Bij penicilline overgevoeligheid: clindamycine (3 dd 600 mg iv) gedurende 6 weken + gentamicine (1 dd 5 mg/kg iv) gedurende 3 dagen Opmerkingen Informeer of patient risicofactoren heeft voor MRSA (o.a. opname in buitenlands ziekenhuis, contact met vee (veehouder, dierenarts)). Na 2 weken evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar clindamycine (3 dd 600 mg or) 1.3 Arthritis, septisch - Enterobacteriaceae ceftriaxon (1 dd 2 g iv) gedurende 6 weken Na 2 weken evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar ciprofloxacine (2 dd 750 mg or) 1.4 Arthritis, septisch Gonokokken ceftriaxon (1 dd 2 g iv) gedurende 14 dagen Na 1 week evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar ciprofloxacine (2 dd 500 mg or) Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 8

9 1.5 Arthritis, septisch Pseudomonas spp. piperacilline (3 dd 4 g iv) + tobramycine (1 dd 5 mg/kg) gedurende 2 weken Na 2 weken evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar ciprofloxacine (2 dd 750 mg or) (totale behandelingsduur minimaal 6 weken) 1.6 Arthritis, septisch S. aureus flucloxacilline (6 dd 1 g iv) gedurende 6 weken + gentamicine (1 dd 5 mg/kg iv) gedurende 3 dagen Na 2 weken evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog en eventueel switchen naar clindamycine (3 dd 600 mg or) Opmerkingen Informeer of patient risicofactoren heeft voor MRSA (o.a. opname in buitenlands ziekenhuis, contact met vee (veehouder, dierenarts)) 1.7 Arthritis, septisch - Streptokokken benzylpenicilline (6 dd 1 ME iv) gedurende 4 weken Na 2 weken evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar amoxicilline (4 dd 500 mg or). Bij penicilline overgevoeligheid: clindamycine (3 dd 600 mg or/iv) gedurende 4 weken A.2 Osteomyelitis 2.1 Osteomyelitis chronisch met onbekende verwekker Primair chirurgisch; antibiotica op geleide van kweek 2.2 Osteomyelitis acuta onbekende verwekker flucloxacilline (6 dd 2 g iv) gedurende 6 weken + gentamicine (1 dd 5 mg/kg iv) gedurende 7 dagen Na 2 weken evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar clindamycine (3 dd 600 mg or) Bij penicilline overgevoeligheid: clindamycine (3 dd 600 mg iv) gedurende 6 weken + gentamicine (1 dd 5 mg/kg iv) gedurende 7 dagen Na 2 weken evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar clindamycine (3 dd 600 mg or) Opmerkingen Bij hemoglobinopathie: houd rekening met Salmonella. 2.3 Osteomyelitis acuta gr. A streptokokken benzylpenicilline (6 dd 2 ME iv of 12 ME continu per 24 uur) gedurende 4 weken Na 2 weken evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar amoxicilline (4 dd 500 mg or) Bij penicilline overgevoeligheid: clindamycine (3 dd 600 mg or/iv) gedurende 4 weken Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 9

10 2.4. Osteomyelitis acuta S.aureus flucloxacilline (6 dd 2 g iv) gedurende 6 weken Na 2 weken evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar clindamycine (3 dd 600 mg or) Bij penicilline overgevoeligheid: clindamycine (3 dd 600 mg iv) gedurende 6 weken Opmerkingen Informeer of patient risicofactoren heeft voor MRSA (o.a. opname in buitenlands ziekenhuis, contact met vee (veehouder, dierenarts)). 2.5 Osteomyelitis acuta Salmonella spp. ceftriaxon (1 dd 2 g iv) gedurende 6 weken Na 2 weken evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar ciprofloxacine per os (2 dd 750 mg or) 2.6 Kunstgewrichtinfecties Antibiotische therapie gaat uit van adequate drainage en correct chirurgisch orthopedisch beleid (spoelen, nettoyage met behoud van de prothese, one-stage exchange, two stage exchange ) Antimicrobiele behandeling: Algemeen: (spoelen, behoud en one stage exchange ) Starten met antibiotica, 2 weken intraveneus. Na 2 weken evaluatie van intraveneuze behandeling met arts-microbioloog en/of internistinfectioloog om eventueel te switchen naar oraal. Two-stage exchange : Na het verwijderen van de geïnfecteerde prothese wordt gerichte antimicrobiële therapie gegeven gedurende 6 weken, vervolgens 2 weken voor het plaatsen van de nieuwe prothese ( two-stage ), antibiotica gebruik stoppen ten behoeve van het verkrijgen van representatieve peroperatief af te nemen kweken. Na het afnemen van deze kweken worden de antibiotica gericht tegen de in eerste instantie gekweekte micro-organismen herstart in afwachting van de kweekuitslagen. Bij negatief blijven van deze kweken worden de antibiotica gestopt, bij persisterende infectie worden de antibiotica gecontinueerd. LET OP: Bij chirurgische interventie de voorgeschreven standaard profylaxe met antibiotica toedienen na het afnemen van adequate kweken. Minimaal 3 kweken, liefst 5 afnemen (bij voorkeur weefselkweken). Onbekende verwekker(s) vancomycine (2 dd 1 gram iv) + ciprofloxacine (3 dd 400 mg iv) na 2 weken beoordelen of geswitcht kan worden naar oraal clindamycine (3 dd 600 mg or) + ciprofloxacine (2 dd 750 mg or) Bij allergie voor ciproflaxacine: cotrimoxazol Bij allergie voor clindamycine: flucloxacilline of doxycycline vancomycine dosering op geleide spiegels Bekende verwekker(s) Staphylococcus aureus of coagulase-negatieve stafylokokken Methicilline-gevoelig: flucloxacilline (6 dd 2 g iv) + rifampicine (2 dd 450 mg or/iv) gedurende 2 weken Switch naar oraal: a. ciprofloxacine (2 dd 750 mg or) + rifampicine (2 dd 450 mg or) b. cotrimoxazol (2 dd 960 mg or) + rifampicine (2 dd 450 mg or) c. clindamycine (3 dd 600 mg or) Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 10

11 Methicilline-resistent: vancomycine (2 dd 1 g iv) + rifampicine (2 dd 450 mg or/iv) gedurende 2 weken Switch na 2 weken iv op oraal: orale antibiotica kiezen op geleide van de gevoeligheid van de stam Streptokokken benzylpenicilline (6 dd 4 ME of 24 ME continu per 24 uur iv) gedurende 2-4 weken Na 2-4 weken evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen: amoxicilline (3 dd 1 g or) Enterokokken amoxicilline (6 dd 2 g of 12 g continu per 24 uur iv) duur 4 weken + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) gedurende 2 weken Na 4 weken switch: amoxicilline (3 dd 1 g or) Enterobacteriaceae ciprofloxacine (3 dd 400 mg iv) Na 2 weken ciprofloxacine (2 dd 750 mg or) Pseudomonas aeruginosa piperacilline (3 dd 4 g iv) + tobramycine (5 mg/kg 1 dd iv) gedurende 2 weken Na 2 weken evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar ciprofloxacine (2 dd 750 mg or) Anaeroben a. clindamycine (3 dd 600 mg iv/or) duur eerste 2 weken iv en daarna over op oraal b. metronidazol (3 dd 500 mg iv) (let op: niet bij Propionibacterium) duur eerste 2 weken iv en daarna over op oraal (cave neuropathie na maand) Toelichting: Literatuur: Zimmerli et al. Prosthetic joint infections NEJM 2004;351: SWAB antibioticaboekje, juni 2006 Matthews et al. Diagnosis and management of prosthetic joint infection. BMJ 2009;338:1773 Geipel U. Pathogenic organisms in hip joint infections. Int J Med Sci. 2009;Sep 2;6(5): Review. Zimmerli. Prosthetic-joint-associated infections. Best Practice & Research Clinical Rheumatology Vol.20;6: ,200 Rodriquez D et al. Acute Hematogenous Prosthetic Joint Infection: Prospective Evaluation of Medical and Surgical Management CMI 2010;doi: /j x Del Pozo JL. Infection Associated with Prosthetic Joints. NEJM 2009;361: Vilchez F et al. Outcome and predictors of treatment failure in early post-surgical prosthetic joint infections due to Staphylococcus aureus treated with debridement CMI 2011;17: Puhto AP et al. Short-course antibiotics for prosthetic joint infections treated with prosthesis retention. CMI 2011; on line gepubliceerd op Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: Een print is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 11

12 Overzicht wijzigingen 'A Bot- en gewrichtsinfecties' Datum Wijziging A Arthritis, septisch-onbekende verwekker: Bij bestaande gewrichtsaandoening, diabetes mellitus, immuunsuppressie,etc: amoxicillineclavulaanzuur (6 dd 1200 mg iv) gedurende 6 weken etc A Infectie van kunstgewrichten. Methicilline-resistent: vancomycine dosering verhoogd naar 3 dd 1 gram. Bij patiënten met goede nierfunctie blijkt met 2 dd 1 gram vaak geen adequate spiegel te worden bereikt A Kunstgewrichtinfecties: is voor een groot gedeelte vervangen. Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 12

13 B Centraal zenuwstelsel infecties Bij verdenking op een bacteriële infectie van het centrale zenuwstelsel moet men na de lumbaal punctie zo spoedig mogelijk starten met antimicrobiële therapie. Indien de lumbaal punctie wordt uitgesteld eventueel bloedkweken afnemen en toch starten met therapie. Bij verdenking op een meningokokken sepsis of herpes encefalitis eveneens direct starten. De behandeling wordt voortgezet op geleide van kweek en gevoeligheidspatroon. De duur van de therapie is gewoonlijk dagen iv. Hersenabces minimaal 6 weken, op geleide van het klinisch beeld en aanvullende diagnostiek. B.1 Meningitis 1.1 Primaire meningitis met onbekend micro-organisme amoxicilline (6 dd 2 g iv) + ceftriaxon (2 dd 2 g iv) Toelichting Keuze amoxicilline: Listeria spp, die vooral bij ouderen (> 50 jaar) en bij gestoorde immuniteit voorkomt, wordt gedekt. Pneumokokken en meningokokken zijn gevoelig voor amoxicilline. Keuze ceftriaxon: Ook resistente Haemophilus spp. worden gedekt. De penetratie in het centrale zenuwstelsel is goed. Literatuur: Gorbach DL, Mensa J, Gatell JM. Infections of the central nervous system. In: Pocketbook of antimicrobial therapy and prevention Secundaire meningitis met onbekend micro-organisme In het ziekenhuis verworven na operatie flucloxacilline (6 dd 2 g iv) + ceftazidim (3 dd 2 g iv) Post-traumatisch flucloxacilline (6 dd 2 g iv) + ceftazidim (3 dd 2 g iv) Bij shuntinfecties vancomycine (2 dd 1 g iv) + ceftazidim (3 dd 2 g iv) Toelichting Keuze i.v.m. mogelijk coagulase negatieve stafylokokken. De shunt moet zo mogelijk verwijderd worden, anders externaliseren. Eventueel kan lokaal vancomycine (1 dd 20 mg it in 2 ml NaCl 0,9%) worden gegeven om de bacterieload te verminderen. 1.3 Meningitis met bekend micro-organisme Meningokokken a. benzylpenicilline (oplaaddosis 4 ME gevolgd door 12 ME/24 uur als continu infuus) gedurende 7 dagen + rifampicine (2 dd 600 mg iv/or) gedurende 2 dagen b. ceftriaxon (2 dd 2 g iv) gedurende 10 dagen (Voor profylaxe zie hoofdstuk III.8 Meningokokkeninfecties) Opmerkingen: - Chemoprofylaxe van contacten kan geïndiceerd zijn, met als doel voorkoming van ziekte door eliminatie van dragerschap bij contacten van de indexpatiënt. - Zie bij profylaxe en/of LCI protocol: - Meldingsplichtige ziekte groep B Pneumokokken a. benzylpenicilline (oplaaddosis 4 ME, daarna 12 ME/24 uur als continu infuus) gedurende 10 dagen Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 13

14 b. ceftriaxon (2 dd 2 g iv) gedurende 10 dagen Bij verdenking penicilline-resistente pneumokokken vancomycine in overleg artsmicrobioloog/internist-infectioloog Stafylokokken Staphylococcus aureus a. flucloxacilline (oplaaddosis 2 g, gevolgd door 12 g/24 uur als continu infuus) gedurende 3 weken b. vancomycine (3 dd 1 g iv) gedurende 2-3 weken Staphylococcus epidermidis Meticilline resistent Bij shuntinfecties: vancomycine (3 dd 1 g iv) + rifampicine (2 dd 600 mg iv) gedurende 3 weken De geïnfecteerde shunt zo mogelijk verwijderen, anders externaliseren. Eventueel kan lokaal vancomycine (1 dd 20 mg it in 2 ml NaCl 0,9%) worden gegeven om de bacterieload te verminderen. Meticilline gevoelig flucloxacilline (oplaaddosis 2 g, gevolgd door 12 g/24 uur als continu infuus) Haemophilus influenzae a. ceftriaxon (2 dd 2 g iv) gedurende 7 dagen b. amoxicilline (6 dd 2 g iv) gedurende 7 dagen Pseudomonas aeruginosa a. piperacilline (3 dd 4 g iv) + tobramycine (1 dd 5 mg/kg iv + indien mogelijk 1 dd 4 mg in 2 ml NaCl 0,9% it) gedurende 2 weken b. ceftazidim (3 dd 2 g iv) + tobramycine (1 dd 5 mg/kg iv + indien mogelijk 1 dd 4 mg in 2 ml NaCl 0,9% it) gedurende 2 weken Cryptococcus neoformans liposomaal amfotericine B (3 mg/kg/d iv) + flucytosine (4 dd 25 mg/kg iv), gedurende 2 weken of tot negatieve kweek, vervolgens fluconazol (1 e dag: 1 dd 800 mg gevolgd door 1 dd 400 mg or), minimaal 10 weken. Opmerkingen: - Bij HIV-patiënten onderhoudsbehandeling fluconazol (1 dd 200 mg or) tot CD4> /microl. gedurende 6 maanden. Toelichting Literatuur: Saag MS, Graybill RJ, Larsen RA et al. Practice guidelines for the management of cryptococcal disease. Infectious diseases society of America. Clin Infect Dis 2000;30: Van der Horst CM, Saag MS, Cloud GA et al. Treatment of cryptococcal meningitis associated with the acquired immunodeficiency syndrome. N Engl J Med 1997;337: Mycobacterium tuberculosis Basisbehandeling (gedurende 9 maanden) isoniazide (5 mg/kg/d in 1 dosis or, max. 300 mg, bij voorkeur 's avonds) + rifampicine (zwaarder dan 50 kg: 600 mg/d; lichter dan 50 kg: 450 mg/d in 1 dosis or) + pyrazinamide (30 mg/kg/d in 1 of 2 doses or, max 2 g/d) gedurende de eerste 2 maanden + ethambutol (beginfase mg/kg/d or max 1600 mg in 1 dosis, na 2 maanden mg/kg/d or) + ethambutol (20 mg/kg/d or, max 1600 mg in één dosis gedurende 2 maanden, daarna 15 mg/kg/d) + pyridoxine (1 dd 20 mg or) bij risicogroepen (alcoholisten, zwangere vrouwen en bij borstvoeding, ouderen, diabeten, HIV-geïnfecteerden, ondervoede patiënten en bij nierfunctiestoornissen) ter vermindering van de kans op neuropathie door isoniazide Na drie dagen controle van de leverfunctie. (Profylaxe tuberculose zie hoofdstuk III 9 Mycobacterium tuberculosis) Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 14

15 1.3.8 Listeria monocytogenes amoxicilline (6 dd 2 g iv) gedurende 3 weken (bij ICH 6 weken) Bij penicilline overgevoeligheid cotrimoxazol (3 dd 1920 mg iv) gedurende 3 weken, daarna oraal Candida species fluconazol (1 e dag: 1 dd 800 mg iv gevolgd door 1 dd 400 mg iv) Opmerkingen: - Bij verdenking fluconazolresistentie: overleg met arts-microbioloog/internist-infectioloog. B.2 Herpes encephalitis aciclovir (3 dd 10 mg/kg iv) gedurende 10 dagen B.3 Hersenabces of subduraal empyeem 3.1. Onbekende verwekker, onbekende focus ceftriaxon (2 dd 2 g iv) + metronidazol (3 dd 500 mg iv) gedurende minimaal 6 weken 3.2. Dentogene oorsprong benzylpenicilline (6 dd 2 ME iv) + metronidazol (3 dd 500 mg iv) gedurende minimaal 6 weken 3.3. Oorsprong in KNO-gebied ceftriaxon (2 dd 2 g iv) + metronidazol (3 dd 500 mg iv) gedurende minimaal 6 weken B.4 Borrelia burgdorferi (neuroborreliose) ceftriaxon (1 dd 2 g iv) gedurende 2 weken B.5 Treponema pallidum (neurolues) a. benzylpenicilline 4ME als loading dose gevolgd door 12 ME/24 uur als continu infuus gedurende 2 weken b. ceftriaxon (1 dd 2 g iv) gedurende 2 weken Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: Een print is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'B Centraal zenuwstelsel infecties' Datum Wijziging B.3 (Hersenabces of subduraal empyeem) is onderverdeeld in 3.1 Dentogene oorsprong en 3.2. Oorsprong in KNO-gebied Bij zwangeren, ouderen (>50 jaar) en immuungecompromitteerde patiënten amoxicilline (6 dd 2 iv) + ceftriaxon (2 dd 2 g iv) B Bij shuntinfecties, Staphylococcus aureus en Staphylococcus epidermidis: vancomycine dosering verhoogd naar 3 dd 1 gram. Bij patiënten met goede nierfunctie blijkt met 2 dd 1 gram vaak geen adequate spiegel te worden bereikt Primaire meningitis met onbekend mico-organisme: amoxicilline (6 dd 2 g iv) + ceftriaxon (2 dd 2 g iv) Post-traumatisch: ceftriaxon (2 dd 2 g iv) Bij shuntinfecties: vancomycine (2 dd 2 g iv) + ceftazidim (3 dd 2 g iv) ethambutol (20 mg/kg/d or, max 1600 mg in een dosis gedurende 2 maanden, daarna 15 mg/kg/d) + pyridoxine (1 dd 20 mg or) bij Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 15

16 risicogroepen (alcoholisten, zwangere vrouwen en bij borstvoeding, ouderen, diabeten, HIV-geinfecteerden, ondervoede patiënten en bij nierfunctiestoornissen) ter vermindering van de kans op neuropathie door isoniazide benzylpenicilline (6 dd 2 ME iv) etc B Post-traumatisch: flucloxacilline (6 dd 2 g iv) + ceftazidim (3 dd 2 g iv) Mycobacterium tuberculosis toegevoegd: + ethambutol (beginfase mg/kg/d or max 1600 mg in 1 dosis, na 2 maanden mg/kg/d or). B.3 Hersenabces of subduraal empyeem toegevoegd: 3.1. Onbekende verwekker, onbekende focus. ceftriaxon (2 dd 2 g iv) + metronidazol (3 dd 500 mg iv) gedurende minimaal 6 weken B Bij shuntinfecties: vancomycine (2 dd 1 g iv) + ceftazidim (3 dd 2 g iv) Cryptococcus neoformans: liposomaal amfotericine B (3 mg/kg/d iv) + flucytosine etc. Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 16

17 C Darminfecties C.1 Darminfectie met onbekend micro-organisme Bij ongecompliceerde infectie en reizigersdiarree geen behandeling tenzij systemische verschijnselen en/of immuungecompromitteerd: a. ceftriaxon 1 dd 2 g + erytromycine (4 dd 500 mg iv) b. indien oraal: azitromycine (1 e dag 1 g, dan 1 dd 500 mg or) Nosocomiale diarree: zie Clostridium C.2 Tyfus en paratyfus a. ceftriaxon (1 dd 2 g iv) gedurende 2 weken b. azitromycine (1 e dag 1 g, dan 1 dd 500 mg or) gedurende 6 dagen C.3 Andere salmonellosen (gastro-enteritis) Deze infectie is meestal zelfbeperkend. Geen behandeling tenzij systemische verschijnselen en/of immuungecompromitteerd: a. ciprofloxacine (2 dd 400 mg iv/2 dd 500 mg or) gedurende 7 dagen b. co-trimoxazol (2 dd 960 mg iv/or) gedurende 7 dagen c. Bij patiënten uit het buitenland azitromycine (1 e dag 1 g, dan 1 dd 500 mg or) gedurende 6 dagen. C.4 Shigella dysenteriae (Sh. sonnei, Sh. flexneri) Deze infectie is meestal zelfbeperkend. Geen behandeling tenzij systemische verschijnselen en/of immuungecompromitteerd: a. co-trimoxazol (2 dd 960 mg iv/or) gedurende 3 dagen b. ciprofloxacine (1000 mg or) eenmalig c. azitromycine (1 e dag 1 dd 500 mg or, vervolgens 1 dd 250 mg or) gedurende 5 dagen Bij immuungecompromitteerden: a. co-trimoxazol (2 dd 960 mg or/iv) gedurende 7 dagen b. ciproflxacine (2 dd 500 mg or) gedurende 7 dagen C.5 Yersinia enterocolitica Deze infectie is meestal zelfbeperkend. Geen behandeling tenzij systemische verschijnselen en/of immuungecompromitteerd: a. co-trimoxazol (2 dd 960 mg iv/or) gedurende 5 dagen b. ciprofloxacine (2dd 400 mg iv of 2 dd 500 mg or) gedurende 5 dagen C.6 Campylobacter jejuni Deze infectie is meestal zelfbeperkend. Geen behandeling tenzij systemische verschijnselen en/of immuungecompromitteerd: a. azitromycine (1 dd 500 mg or) gedurende 3 dagen b. erytromycine (2 dd 500 mg iv) gedurende 5 dagen C.7 E. coli spp Bij Shiga-toxin producerende E. Coli (STEC O157) geen behandeling. Bij enterotoxische E. Coli (ETEC), enteropathogene E. Coli (EPEC), enteroinvasieve E. Coli (EIEC) of enteroaggregatieve E. Coli (EAEC) bij een ernstige infectie: Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 17

18 a. cotrimoxazol (2 dd 960 mg or/iv) gedurende 5 dagen b. ciprofloxacine (2 dd 400 mg iv of 2 dd 500 mg or) gedurende 3 dagen of 1000 mg eenmalig. C.8 Vibrio cholerae Deze infectie is meestal zelfbeperkend. Geen behandeling tenzij systemische verschijnselen en/of immuungecompromitteerd: a. doxycycline (300 mg or) eenmalig b. co-trimoxazol (2 dd 960 mg or) gedurende 3 dagen c. ciprofloxacine (1000 mg or) eenmalig C.9 Clostridium difficile (pseudomembraneuze colitis) Milde CDI / geen verdenking ribotype 027: a. stop overige antibiotica en maagzuurremmers indien mogelijk. b. indien antibiotische therapie gewenst: start metronidazol (3 dd 500 mg or) gedurende 10 dagen Ernstige CDI of verdenking 027 stam: ernstige CDI: een of meer van volgende kenmerken - Koorts (temp >38,5 graden C) - Leukocytose (L > /l) - Linksverschuiving (neutrofielen >20% van leukocyten) - Leeftijd >65 jaar - Hypoalbuminaemie (Alb <30 g/l) - Nierfalen (kreatinine >50% boven baseline) - Pseudomembraneuze colitis of toxisch megacolon - IC patiënten a. vancomycine (4 dd 250 mg or) gedurende 10 dagen b. bij ileus: metronidazol (3 dd 500 mg iv) met vancomycine per maagsonde of klysma Eerste relapse: a. vancomycine (4 dd 250 mg) gedurende 10 dagen of Overweeg fidaxomicine i.o.m. de arts-microbioloog bij aanwezigheid van een of meer van de volgende risicofactoren: - Leeftijd > 65 jaar - Patiënten met kanker of gebruik van immunosuppressieve medicatie - Noodzaak tot voortzetten van antibiotica profylaxe of antibiotica voor een andere infectie - Hypoalbuminemie (alb <30 g/l) - Nierinsuffieicntie (kreatinine >50% boven baseline) b. fidaxomine (2 dd 200 mg) gedurende 10 dagen De hoge kosten van fidaxomycine ten opzichte van vancomycine zullen moeten worden afgewogen tegen de klinische voordelen en de mogelijk uitgespaarde kosten door vermeden recidieven. Meerdere relapsen: a. fidaxomicine (2 dd 200 mg) gedurende 14 dagen (i.o.m. arts-microbioloog) b. vancomycine (4 dd 250 mg po) gedurende 14 dagen, waarna afbouwschema (1 e week na therapie 4 dd 250 mg or, 2 e week 2 dd 250 mg, 3 e week 1 dd 250 mg, vervolgens nog 1-2 weken tweemaal per week vancomycine 250 mg or). C.10 Helicobacter pylori Claritromycine (2dd 500 mg or) + amoxicilline (2 dd 1 g or) + protonpompremmer (2 dd esomeprazol 20 mg of pantoprazol 40 mg or) gedurende 7 dagen. Bij penicilline-overgevoeligheid: Claritromycine (2 dd 500 mg or) + metronidazol (3 dd 500 mg or) + protonpompremmer gedurende 7 dagen. Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 18

19 C.11 Giardia lamblia Metronidazol (1 dd 2 g or) gedurende 3 dagen of metronidazol (3 dd 500 mg) gedurende 7 dagen Bij onvoldoende effect of relapse: albendazol (1 dd 400 mg or) gedurende 7 dagen, hele gezin mee behandelen C.12 Entamoeba histolytica Symptomatische darmamoebiasis: a. metronidazol (3 dd 750 mg or) gedurende 5 dagen b. tinidazol (1 dd 2 g or) gedurende 3 dagen Behandeling altijd gevolgd door: clioquinol (3 dd 250 mg or) gedurende 10 dagen Dragerschap: ciprofloxacine (2 dd 500 mg or) gedurende 6 weken Amoebenabces: a. tinidazol (1 dd 2 g or) gedurende 5 dagen, gevolgd door suspensie FNA 100 mg/ml (3 dd 250 mg or) gedurende 10 dagen (contact) b. metronidazol (3 dd 750 mg or/iv) gedurende 5 dagen, gevolgd door clioquinol suspensie FNA 100 mg/ml (3 dd 250 mg or) gedurende 10 dagen (contact) C.13 Dientamoeba fragilis a. clioquinol suspensie FNA 100 mg/ml (3 dd 250 mg or) gedurende 7 dagen b. metronidazol (3 dd 750 mg) gedurende 10 dagen C.14 Ascaris lumbricoïdes, Trichuris trichiura en mijnworminfecties a. mebendazol (2 dd 100 mg or) gedurende 3 dagen b. albendazol (400 mg) eenmalig C.15 Strongyloïdes stercoralis a. ivermectine (0,2 mg/kg or) eenmalig b. albendazol (2 dd 400 mg or) gedurende 3 dagen Na 4 weken fecescontrole. Kuur zo nodig herhalen Bij gestoorde afweer ivermectine (0,2 mg/kg or) gedurende 3 dagen of langer C.16 Enterobius vermicularis mebendazol (eenmalig 100 mg or), na 14 dagen herhalen, hele gezin C.17 Taenia saginata, Taenia solium a. niclosamide (eenmalig 2 g or). Bij T. solium infectie, 2 uur na inname laxeren met magnesiumsulfaat ter voorkoming van auto-infecties b. praziquantel (eenmalig 10 mg/kg). Bij T. solium infectie, 2 uur na inname laxeren met magnesiumsulfaat Bij obstipatie zowel bij T. solum als T. saginata voor inname laxeren C.18 Cryptosporidien Alleen bij gestoorde afweer is behandeling nodig: paromomycine (3 dd 500 mg or) gedurende 7 dagen Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 19

20 C.19 Cyclospora co-trimoxazol (2 dd 960 mg or) gedurende 7 dagen Bij immuungecompromitteerden: co-trimoxazol (2 dd 960 mg or) gedurende 10 dagen, gevolgd door levenslange secundaire profylaxe (960 mg or) 3x per week C.20 Isospora belli Geen antibiotische therapie. Bij immuungecompromitteerden: co-trimoxazol (2 dd 960 mg or) gedurende 10 dagen, gevolgd door levenslange secundaire profylaxe (960 mg or) 3x per week Toelichting Literatuur: SWAB-richtlijn Acute infectieuze diarree 2005 The Medical Letter Drugs for Parasitic Infections 2007 Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: Een print is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'C Darminfecties' Datum Wijziging Hele hoofdstuk C. Darminfecties is aangepast C.9 a. (3 dd 500 mg or/iv). C.9 b. vancomycine en Toelichting: infectieuze Nieuw: C11 t/m C20. Toegevoegd Literatuur: The Medical Letter Drugs for Parasitic Infections C.9 Clostridium difficile: aangepast. Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 20

21 D Hart & thorax Duur van de behandeling 4-6 weken, aminoglycosiden 2 weken. Behandeling van endocarditis is individueel, afhankelijk van het micro-organisme en verloop. De keuze van het antibioticum, alternatieven bij penicilline-overgevoeligheid en duur behandeling altijd in overleg met de arts-microbioloog/internist-infectioloog (Voor profylaxe zie hoofdstuk III,3 Endocarditis) D-A Endocarditis D-A.1 Natieve kleppen 1.1. Onbekend micro-organisme Onbekend micro-organisme, subacuut beloop amoxicilline (6 dd 2 g iv) + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) Bij penicilline overgevoeligheid: vancomycine (3 dd 1 g iv) + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) Bij sterke verdenking op Staphylococcus aureus (bekende bron met S. aureus, acuut fulminant beloop, iv-drugsgebruiker) flucloxacilline (6 dd 2 g iv) + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) Bij penicilline overgevoeligheid: vancomycine (3 dd 1 g iv) + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) 1.2. Bekend micro-organisme Streptococcus viridans Doseringen benzylpenicilline afhankelijk van gevoeligheid Natieve klep MIC < 0,125 mg/l benzylpenicilline (6 dd 2 ME iv) gedurende 4 weken. Bij penicilline-overgevoeligheid a. ceftriaxon (1 dd 2 g iv) gedurende 4 weken b. vancomycine (3 dd 1 g iv) gedurende 4 weken Indien geen contra-indicaties of hoge resistentie voor aminoglycosiden, geen cardiovasculaire risicofactoren zoals hartfalen, aortaklep insufficiëntie of geleidingsstoornissen, geen thromboembolische complicaties, geen vegetaties > 5 mm, klinische respons binnen 7 dagen, duur klinische symptomen < 3 maanden en geen relapse endocarditis: benzylpenicilline (6 dd 2 ME) + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) gedurende 2 weken Natieve klep MIC mg/l benzylpenicilline (6 dd 4 ME iv) gedurende 4 weken + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) gedurende 2 weken Bij penicilline overgevoeligheid vancomycine (3 dd 1 g iv) + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) gedurende 2 weken. Natieve klep MIC > 2 mg/l vancomycine (3 dd 1 g iv) gedurende 4 weken + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) gedurende 2 weken Enterococcus faecalis amoxicilline (6 dd 2 g iv) + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) beide gedurende 4-6 weken(!) Bij penicilline-overgevoeligheid vancomycine (3 dd 1 g iv) gedurende 4 weken + (afhankelijk van de gevoeligheid) gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 21

22 1.2.3 Staphylococcus aureus linkszijdige infectie: flucloxacilline (6 dd 2 g iv) gedurende 6 weken + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) gedurende 5 dagen rechtszijdige infectie: flucloxacilline (6 dd 2 g iv) gedurende 4 weken + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) gedurende 5 dagen HACEK-bacteriën ceftriaxon (1 dd 2 g iv) gedurende 4 weken D-A.2 Kunstkleppen 2.1 Onbekend micro-organisme vancomycine (3 dd 1 g iv) + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) 2.2. Bekend micro-organisme Streptococcus viridans Kunstklep MIC < 0,125 mg/l a. benzylpenicilline (6 dd 4 ME iv) gedurende 6 weken b. ceftriaxon (1 dd 2 g iv) gedurende 6 weken Kunstklep MIC > 0,125-2 mg/l benzylpenicilline (6 dd 4 ME iv) gedurende 6 weken + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) gedurende 2 weken Kunstklep MIC > 2 mg/l vancomycine (3 dd 1 g iv) gedurende 6 weken + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) gedurende 2 weken Enterococcus faecalis amoxicilline (6 dd 2 g iv) + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) beide gedurende 6 weken(!) Staphylococcus aureus flucloxacilline (6 dd 2 g iv) + rifampicine (2 dd 600 mg or/iv) gedurende 6 weken + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) gedurende 2 weken MRSA: vancomycine (3 dd 1 g iv) + rifampicine (2 dd 600 mg or/iv) gedurende 6 weken + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) gedurende 2 weken Coagulase negatieve stafylokokken meticilline gevoelig: flucloxacilline (6 dd 2 g iv) + rifampicine (2 dd 600 mg or/iv) gedurende 6 weken + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) gedurende 2 weken meticilline resistent: vancomycine (3 dd 1 g iv) + rifampicine (2 dd 600 mg or/iv) gedurende 6 weken + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) gedurende 2 weken HACEK-bacteriën ceftriaxon (1 dd 2 g iv) gedurende 4 weken Toelichting In een aantal gevallen wordt gentamicine toegevoegd afhankelijk van de MIC (gevoeligheid) van het micro-organisme. Gentamicine wordt vooral gegeven vanwege het synergistische effect bij betalactam antibiotica en wordt lager gedoseerd dan bij bijvoorbeeld sepsis. Hoewel in de literatuur niet volledig duidelijk is of gentamicine 1 of 3 dd gedoseerd moet worden is uit praktische overwegingen gekozen voor 1 maal daagse dosering. De toxiciteit is geringer dan met een meerdaags regime en op deze wijze is er uniformiteit in doseringsregimes. In verband met de geringe therapeutische breedte wordt aanbevolen minimaal één maal per week de plasmaspiegels te laten controleren. Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 22

23 Literatuur: Baddour LM et al. Infective endocarditis. Diagnosis, antimicrobial therapy and management of complications. AHA guidelines Circulation 2005;111: Graham JC, Gould FK. Role of aminoglycosides in the treatment of bacterial endocarditis. J Antimicrob Chemotherapy 2002;49: Habib G, et al. Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endocardits (new version 2009) ESC guidelines Eur Heart J 2009;30: Tam VH, Preston SL, Briceland LL. Once-daily aminoglycosides in the treatment of Gram-positive endocarditis. Ann Pharmacother 1999;33: Tam VH, McKinnon PS, Levine DP, Brandel SM, Rybak MJ. Once-daily aminoglycoside in the treatment of Enterococcus faecalis endocarditis: case report and review. Pharmacotherapy 2000;20: Rybak MJ, Abate BJ, Kang SL, Ruffing MJ, Lerner SA, Drusano GL. Prospective evaluation of the effect of an aminoglycoside dosing regimen on rates of observed nephrotoxicity and ototoxicity. J Antimicrob Chemotherapy 1999;43: Rice LB, Calderwood SB, Eliopoulos GM, Farber BF, Karchmer AW. Enterococcal endocarditis: a comparison of prosthetic and native valve disease. Rev Inf Dis 1991;13:1-7. Tuazon CU, Gill V, Gill F. Streptococcal endocarditis: single vs combination antibiotic therapy and role of various species. Rev Inf Dis 1986;8: Tablan OC, Reyes MP, Rintelman WF, Lerner AM. Renal and auditory toxicity of high-dose, prolonged therapy with gentamicin and tobramycin in Pseudomonas endocarditis. J Inf Dis 1984;149: Verhagen DWM, Feltz M van der, Plokker HWM, Buiting AGM, Tjoeng MM, Meer JTM van der. Optimisation of the antibiotic guidelines in the Netherlands. VII. SWAB guidelines for antimicrobial therapy in adult patients with infectious endocarditis. Neth J Med 2003;61: D-B Mediastinitis Empirische antibiotische behandeling van mediastinitis D-B.1 Mediastinitis vanuit de bovenste tractus digestivus a. Vanuit mond-/kaak-/halsabces en het syndroom van lemièrre: amoxicilline-clavulaanzuur (4 dd 1200 mg iv) gedurende 14 dagen, afhankelijk van het beloop langer. Bij bewezen penicilline-overgevoeligheid: clindamycine (3 dd 600 mg iv) b. Ten gevolge van iatrogene oesofagusperforatie of naadlekkage na gastro-intestinale chirurgie (dus bij gehospitaliseerde patiënten): amoxicilline-clavulaanzuur (4 dd 1200 mg iv) gedurende 6 weken + gentamicine (1 dd 6 mg/kg iv) gedurende 2 weken + fluconazol (1 e dag 1x 800 mg iv, daarna 1 dd 400 mg iv) gedurende 6 weken. Bij bewezen penicilline-overgevoeligheid: ceftriaxon (1 dd 2 g iv) gedurende 6 weken + metronidazol (3 dd 500 mg iv) gedurende 6 weken + fluconazol (1 e dag 1x 800 mg iv, daarna 1 dd 500 mg iv) gedurende 6 weken c. Ten gevolge van spontane oesophagusperforatie (o.a. graat, kippenbotje, Boerhaave) bij voordien gezonde patiënten: amoxicilline-clavulaanzuur (4 dd 1200 mg iv) gedurende 2-6 weken Bij bewezen penicilline-overgevoeligheid: ceftriaxon (1 dd 2 g iv) + metronidazol (3 dd 500 mg iv) gedurende 2-6 weken D-B.2 Mediastinitis na sternotomie / cardiothoracale chirurgie ceftriaxon (1 dd 2 g iv) + vancomycine (3 dd 1 g iv) beiden gedurende 2-6 weken Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 23

24 Overzicht wijzigingen 'D Hart & thorax' Een print is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Datum Wijziging Wijzigingen bij , en Bij en toegevoegd: rifampicine (2 dd 600 mg or/iv) Wijzigingen bij , , , , , en toevoeging literatuur Baddour LM en Habib G Wijzigingen bij Natieve klep MIC > 2 mg/l en bij Staphylococcus aureus gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) gedurende 5 dagen D Onbekend micro-organisme, Bij sterke verdenking op Staphylococcus aureus etc, Streptococcus viridans, Enterococcus faecalis, D Onbekend micro-organisme, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus en Coagulase negatieve stafylococcen: vancomycine dosering verhoogd naar 3 dd 1 gram. Bij patiënten met goede nierfunctie blijkt met 2 dd 1 gram vaak geen adequate spiegel te worden bereikt Nieuw en HACEK-bacteriën ceftriaxon (1 dd 2 g iv) gedurende 4 weken MRSA: vancomycine (3 dd 1 g iv) + rifampicine (2 dd 600 mg or/iv) gedurende 6 weken + gentamicine (1 dd 3 mg/kg iv) gedurende 2 weken Nieuwe naam hoofdstuk: D Hart & thorax. Onderverdeling: D-A Endocarditis en D-B Mediastinitis (= nieuw). Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 24

25 E Intra-abdominale infecties E.1 Acute cholecystitis Behandeling geschiedt primair chirurgisch, bij voorkeur geen antibiotische therapie. Indien de patiënt niet geopereerd wordt en ziek is: amoxicilline-clavulaanzuur (4 dd 1100 mg iv) gedurende 10 dagen E.2 Cholangitis a. ceftriaxon (1 dd 2 g iv) gedurende 10 dagen b. amoxicilline-clavulaanzuur (4 dd 1200 mg iv) gedurende 10 dagen + gentamicine (1 dd 5 mg/kg iv) gedurende 5 dagen Toelichting Keuze ceftriaxon i.v.m. het feit dat % van de gekweekte E. coli in het VUmc ongevoelig is voor piperacilline. 2 e Keuze amoxicilline-clavulaanzuur + gentamicine in verband met kans op enterococcen. Bij goede drainage (ERCP) na 24 uur antibiotica stoppen. E.3 Acute diverticulitis amoxicilline-clavulaanzuur (4 dd 1200 mg iv) gedurende 10 dagen E.4 Pancreatitis Bij voorkeur geen antibiotische therapie. Bij acute necrotiserende pancreatitis overleg artsmicrobioloog/internist-infectioloog. E.5 Peritonitis 5.1 Primaire peritonitis (spontaan bacterieel) ceftriaxon (1 dd 2 g iv) gedurende 5-10 dagen 5.2. Secundaire peritonitis (perforatie) ceftriaxon (1 dd 2 g iv) + metronidazol (3 dd 500 mg iv) gedurende 5-10 dagen + eventueel gentamicine (1 dd 5 mg/kg iv) Ook te starten indien tijdens darmoperatie contaminatie met faeces in de buikholte heeft plaatsgevonden. Toelichting Omdat in het VUmc % van de E. coli stammen ongevoelig is gebleken voor piperacilline wordt geadviseerd met deze triple therapie te starten. Deze wordt aangepast op geleide van kweekresultaten. De behandelduur is afhankelijk van de ernst van de infectie 5-10 dagen. Bij faecale en gallige peritonitis bij ernstig zieke patiënten overwegen om amoxicilline (6 dd 1 g iv) toe te voegen in verband met de kans op enterokokken. Bij patiënten die direct voorafgaande aan de peritonitis > 7 dagen met breedspectrum antibiotica zijn behandeld dient de mogelijkheid van een infectie met gisten te worden overwogen; behandeling in eerste instantie met fluconazol (1 dd 400 mg iv). E.6 Peritonitis bij patiënten met CAPD of CCPD CAPD: rifampicine 50 mg/l in iedere zak intraperitoneaal + gentamicine 20 mg/l in de nachtzak CCPD: rifampicine 50 mg/l in iedere zak intraperitoneaal + gentamicine 20 mg/l de eerste nacht in Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 25

26 de eerste nachtzak. Vanaf de tweede dag 20 mg/l in de dagzak. E.7 Leverabces a. ceftriaxon (1 dd 2 g iv) gedurende 6 weken + metronidazol (3 dd 500 mg iv) gedurende 2 weken. b. ciprofloxacine (3 dd 400 mg iv) + clindamycine (3 dd 600 mg iv) gedurende 6 weken Overweeg na 2 weken switchtherapie in overleg met arts-microbioloog Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: Een print is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'E Intra-abdominale infecties' Datum Wijziging E.5 onderverdeeld in 5.1 primaire peritonitis en 5.2. secundaire peritonitis + toegevoegd E E.2 toegevoegd 2 e keuze met amoxicilline-clavulaanzuur E.2 b..gentamicine (1 dd 5 mg/kg iv) gedurende 5 dagen. E.7 toegevoegd: Overweeg na 2 weken switchtherapie in overleg met arts-microbioloog E3 Acute diverticulitis: amoxicilline-clavulaanzuur (4 dd 1200 mg iv) gedurende 10 dagen. Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 26

27 F Gynaecologische/obstetrische infecties en sexueel overdraagbare aandoeningen Bij verdenking SOA partner(s) meebehandelen/waarschuwen. Eventueel via GGD partnerwaarschuwing F.1 Vulvovaginale pyogene infecties Bij bartholinitis geen antibiotica, primair drainage. F.2 Vaginitis 2.1 Trichomonas vaginalis metronidazol (2 g or) éénmalig Partner altijd meebehandelen. Infecties worden tijdens zwangerschap in het algemeen niet behandeld, zeker niet in het eerste trimester. Bij reinfectie/onvoldoende behandeling metronidazol (2 dd 500 mg or) gedurende 7 dagen. Toelichting Literatuur: Gulmezoglu AM. Intervention for treating trichomoniasis in women/in pregnancy. Cochrane review. In Cochrane Library, issue 3, Oxford. Klebanoff MA, Carey JC, Hauth JC, Hillier SL, Nugent RP et al. Failure of metronidazole to prevent preterm delivery among pregnant women with asymptomatic Trichomonas vaginalis infections. N Engl J Med 2001;345: Candida albicans a. miconazol (1 dd 400 mg vaginaal) gedurende 3 dagen of 1200 mg (vaginaal, éénmalig) b. fluconazol (150 mg or) éénmalig Infecties tijdens de zwangerschap worden in het algemeen niet behandeld. Bij vulvitis toevoegen: miconazol crème gedurende 3 dagen Toelichting Conform NHG-standaard 2.3 Gardnerella vaginalis metronidazol (2 g or) éénmalig Indien onvoldoende effect: metronidazol (2 dd 500 mg or) gedurende 7 dagen. Infecties tijdens de zwangerschap worden in het algemeen niet behandeld, eventueel clindamycine (2 dd 300 mg or) gedurende 7 dagen Condylomata acuminata Geen behandeling met antivirale middelen. F.3.1 Chlamydia trachomatis a. azitromycine (1 g or éénmalig), ook bij menginfectie met Neisseria gonorrhoeae b. doxycycline (2 dd 100 mg or) gedurende 7 dagen Infecties tijdens de zwangerschap: a. azitromycine (1 g or) éénmalig b. amoxicilline (3 dd 500 mg or) gedurende 7 dagen Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 27

28 Toelichting Literatuur: Miller JM, Martin DH. Treatment of Chlamydia trachomatis infections in pregnant women. Drugs 2000;60: Richtlijn NVDV 2008/2009. F.3.2 Lymfogranuloma venereum (LGV) = Chlamydia trachomatis type LGV a. doxycycline (2 dd 100 mg or) gedurende 3 weken b. erytromycine (4 dd 500 mg or) gedurende 3 weken Toelichting Literatuur: Miller JM, Martin DH. Treatment of Chlamydia trachomatis infections in pregnant women. Drugs 2000;60: Richtlijn NVDV 2008/2009 F.4 Endometritis puerperalis a. amoxicilline-clavulaanzuur (4 dd 1200 mg iv) gedurende 7 dagen b. ceftriaxon (1 dd 2 g iv) + metronidazol (3 dd 500 mg iv) gedurende 7 dagen F.5 Adnexitis, salpingitis, pelvic inflammatory disease (PID) levofloxacine (1 dd 500 mg or) + metronidazol (3 dd 500 mg or) gedurende 14 dagen Bij verdenking gonorroe toevoegen: ceftriaxon 500 mg im eenmalig F.6 Mastitis puerperalis flucloxacilline (4 dd 500 mg or) gedurende 7 dagen Bij overgevoeligheid: clindamycine (3 dd 600 mg or) gedurende 7 dagen F.7 Toxoplasmosis tijdens de zwangerschap Bij bewezen primaire infectie: 1 e trimester sulfadiazine (4 dd 1 g or) + spiramycine (3 dd 1 g or) als 2 kuren van 3 weken met een interval van 2 weken 2 e en 3 e trimester: sulfadiazine (4 dd 1 g or) + pyrimethamine (1 e dag 200 mg, gevolgd door 1 dd 25 mg) + folinezuur (1 dd 15 mg or) F.8 Epididymitis levofloxacine (1 dd 500 mg or) gedurende 10 dagen + ceftriaxon (500 mg im eenmalig) F.9 Neisseria gonorrhoeae anogenitaal of faryngeaal a. ceftriaxon (500 mg im) éénmalig. b. cefuroxim axetil (1 g or + 2 e gift na 6 uur) Bij faryngitis met persisterende klachten behandeling zo nodig herhalen Bij zwangeren: a. ceftriaxon (500 mg im) éénmalig Bij penicilline overgevoeligheid: ciprofloxacine (500 mg or) eenmalig (op geleide van kweek en resistentiebepaling) Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 28

Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur

Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur (Bron: Dr. N.C. Hartwig et al, Vademecum Pediatrische Antimicrobiele therapie, 3 e editie, 2005) In deze tabel wordt, uitgaande van een diagnose

Nadere informatie

Apotheek Ziekenhuis Rijnstate

Apotheek Ziekenhuis Rijnstate Aciclovir (1,2,3,4) IV 5-10 mg/kg 3dd IV 5-10 mg/kg IV 5-10 mg/kg IV 2,5-5 mg/kg IV 2,5-5 mg/kg (NB: op dialyse dagen na dialyse (H. Simplex) PO 200 mg 5dd PO 200 mg 5dd PO 200 mg 3-4dd PO 200 mg PO 200

Nadere informatie

Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis. Dr. Danielle Van der beek

Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis. Dr. Danielle Van der beek Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis Dr. Danielle Van der beek Huisartsensymposium 12 maart 2016 Bacteriële meningitis Empirische therapie Volwassenen > 18 jaar en < 50 jaar Volwassenen > 50

Nadere informatie

HANDLEIDING EN INLEIDING

HANDLEIDING EN INLEIDING HANDLEIDING EN INLEIDING Handleiding Met betrekking tot het gebruik hebben de samenstellers de volgende filosofie in gedachten: - De antibioticumkeuze, doseringen en doseringsintervallen zijn gericht op

Nadere informatie

Diabetische voet (versie )

Diabetische voet (versie ) Diabetische voet (versie 13.05.2015) Geaccordeerd door de Commissie Antimicobiële Middelen (CAM) d.d. 13.05.2015 Inhoud:. Definities. Antibiotische therapie empirisch en bij bekende verwekker bij PEDIS

Nadere informatie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Editie Midden- en West-Brabant 2 e druk januari 2013 Amphia Ziekenhuis, Breda en Oosterhout Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Lievensberg ziekenhuis, Bergen

Nadere informatie

Empirische antibacteriële therapie op basis van vermoedelijke diagnose

Empirische antibacteriële therapie op basis van vermoedelijke diagnose Empirische antibacteriële therapie op basis van vermoedelijke diagnose (Bron: Dr. N.C. Hartwig et al, Vademecum Pediatrische Antimicrobiele therapie, 3 e editie, 2005) In onderstaande tabel worden, uitgaande

Nadere informatie

Voorwoord. De redactie, januari 2011

Voorwoord. De redactie, januari 2011 Voorwoord Met genoegen presenteren wij u de 6 e herziene, regionale antibioticawegwijzer van Meander Medisch Centrum en St. Jansdal. Ook deze uitgave zullen we aanbieden op intranet via afdelingen/apotheek/formularia

Nadere informatie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Editie Midden- en West-Brabant 2 e druk januari 2013 Amphia Ziekenhuis, Breda en Oosterhout Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Lievensberg ziekenhuis, Bergen

Nadere informatie

Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist

Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist Doel Basisprincipes antibiotica Generaliserend Geen microbioloog/infectioloog Leuk! Puzzel! Centrale vraag Antibiotica: wat dekt

Nadere informatie

DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2014

DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2014 DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2014 De onderstaande tarievenlijst geeft een zo goed mogelijk beeld van de kosten van de meest aangevraagde onderzoeken. Afwijkingen kunnen voorkomen. Het kan zijn dat

Nadere informatie

Antibiotic Stewardship. Prof. dr. J.M. Prins

Antibiotic Stewardship. Prof. dr. J.M. Prins Antibiotic Stewardship Prof. dr. J.M. Prins Juni 2012 June 2012 Drie Pijlers Hygiene En Infectiepreven tie Richtlijnen restrictief antibioticabele id Antimicrobial Stewardship 1 1 Restrictief voorschrijfsysteem

Nadere informatie

Antibioticabeleid kinderen VU medisch centrum

Antibioticabeleid kinderen VU medisch centrum Antibioticabeleid kinderen VU medisch centrum I. Inleiding Voorwoord Voor u ligt de vernieuwde uitgave van het antibioticabeleid kinderen van het VUmc. Dit formularium is bedoeld om snel inzicht te krijgen

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 10:51 dinsdag, juli 21, 2015 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar Februari-2015 Aanlever ID 7594 Datum ingelezen 27/05/2015 Aantal patiënten 1208 Aantal isolaten 2056 Aantal isolaten

Nadere informatie

Intramurale Richtlijnen. Antimicrobiële Therapie

Intramurale Richtlijnen. Antimicrobiële Therapie Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Editie Midden-Brabant versie maart 2012 St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg TweeSteden ziekenhuis, Tilburg en Waalwijk Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1 SEPSIS

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief oktober 2014 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief oktober 2014 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief oktober 2014 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: - Aanvraagformulier medicijnspiegel bepaling - Dientamoeba fragilis

Nadere informatie

Preventie van groep B-streptokokken infectie

Preventie van groep B-streptokokken infectie Preventie van groep B-streptokokken infectie Het stroomdiagram dat is opgesteld door de NVOG en NvK vormt het uitgangspunt van dit lokale protocol (bijlage 1). Algemeen De vroege vorm van neonatale groep

Nadere informatie

Evaluatie van surveillance hemoculturen bij hematologische patiënten onder immunosuppressiva

Evaluatie van surveillance hemoculturen bij hematologische patiënten onder immunosuppressiva Evaluatie van surveillance hemoculturen bij hematologische patiënten onder immunosuppressiva An Joosten 30/03/2010 30/03/2010 1 Surveillance hemoculturen Inleiding Bloedstroom infecties (BSI) Predisponerende

Nadere informatie

Emprisch antibioticabeleid kindergeneeskunde Medisch Centrum Alkmaar per leeftijd

Emprisch antibioticabeleid kindergeneeskunde Medisch Centrum Alkmaar per leeftijd Emprisch antibioticabeleid kindergeneeskunde Medisch Centrum Alkmaar per leeftijd Auteurs: Duijvestijn, Brinkhorst, Maingay Okt. 2014 1. kinderen van 0-1 maand (0-28 dagen) 2. kinderen van 1 tot 3 maanden

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 01:45 maandag, februari 09, 2015 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar September-2014 Aanlever ID 7337 Datum ingelezen 02/02/2015 Aantal patiënten 1158 Aantal isolaten 2002 Aantal

Nadere informatie

Voorwoord. Werkgroep Antimicrobiële Therapie: Dr. J.W.K. van den Berg Dr. G.J.H.M. Ruijs. Dr. P.H.P. Groeneveld

Voorwoord. Werkgroep Antimicrobiële Therapie: Dr. J.W.K. van den Berg Dr. G.J.H.M. Ruijs. Dr. P.H.P. Groeneveld Antibioticumbeleid Voorwoord Met gepaste trots bieden wij u de eerste uitgave van het geheel herziene formularium antimicrobiële middelen aan. Het nieuwe concept, steeds vernieuwende antimicrobiële middelen

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering

Overzicht Aanlevering 02:03 donderdag, december 01, 2016 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar April-2016 Aanlever ID 9348 Datum ingelezen 18/10/2016 Aantal patiënten 1188 Aantal isolaten 2025 Aantal

Nadere informatie

VOORWOORD. Namens de antibioticacommissie,

VOORWOORD. Namens de antibioticacommissie, VOORWOORD De antibioticacommissie werd op 14 maart 1996 door de medische staf geïnstalleerd met als opdracht het opstellen van richtlijnen ten behoeve van de medische staf voor een verantwoord gebruik

Nadere informatie

Samenvatting richtlijn medicamenteuze behandeling van tuberculose NVALT

Samenvatting richtlijn medicamenteuze behandeling van tuberculose NVALT Samenvatting richtlijn medicamenteuze behandeling van tuberculose NVALT 2005 AANBEVELINGEN: Niveau 2 Het routinematig voorschrijven van pyridoxine bij isoniazide toediening is niet nodig. Pyridoxine suppletie

Nadere informatie

De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen?

De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen? De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen? Arend-Jan Meinders, internist-intensivist Resistente ziekenhuisbacteriën MRSA = Resistente S. aureus 30-40%

Nadere informatie

bij overgevoeligheid voor pencilline of bij patiënten die in de 7 dagen voorafgaand aan de ingreep

bij overgevoeligheid voor pencilline of bij patiënten die in de 7 dagen voorafgaand aan de ingreep Bacteriële endocarditis Endocarditis profylaxe (incidentieel)* Voor endocarditis-profylaxe komen in aanmerking patiënten met een Eerder doorgemaakte endocarditis Klepafwijking Aangeboren hartafwijking

Nadere informatie

De klinisch apotheker op een chirurgische dienst

De klinisch apotheker op een chirurgische dienst De klinisch apotheker op een chirurgische dienst CASUÏSTIEK Apr. Karolien Walgraeve Symposium klinische farmacie 5 oktober 2013 OVERZICHT Casusvoorstelling Farmaceutisch probleem Fluconazole Tigecycline

Nadere informatie

Oncologie - Nielander

Oncologie - Nielander Oncologie - Nielander Is deze patiënt qua infectie 103 1 Low risk 2 - High risk Is deze patiënt qua infectie 1 Low risk 62% 2 - High risk 38% Wat doen we? 99 1 - kweken afwachten, evt. G-CSF 2 - amoxicilline

Nadere informatie

ANTIBIOTICABELEID ATRIUM MEDISCH CENTRUM PARKSTAD (5 e Editie, 2012)

ANTIBIOTICABELEID ATRIUM MEDISCH CENTRUM PARKSTAD (5 e Editie, 2012) ANTIBIOTICABELEID ATRIUM MEDISCH CENTRUM PARKSTAD (5 e Editie, 2012) Inhoudsopgave Voorwoord bij de 5 e Editie 2 Handleiding en Inleiding 3 Besluitvorming 9 Hoofdstukken over antimicrobiële therapie, algemeen

Nadere informatie

Richtlijnen voor het gebruik van antimicrobiële middelen in de kliniek

Richtlijnen voor het gebruik van antimicrobiële middelen in de kliniek AntibioticaBoekje Richtlijnen voor het gebruik van antimicrobiële middelen in de kliniek 6de druk, 2013 Voorwoord Hierbij bieden we u een nieuwe druk aan van het AntibioticaBoekje Richtlijnen voor het

Nadere informatie

ANTIMICROBIËLE PROFYLAXE EN THERAPIE. St. ANTONIUS ZIEKENHUIS. Januari 2014

ANTIMICROBIËLE PROFYLAXE EN THERAPIE. St. ANTONIUS ZIEKENHUIS. Januari 2014 ANTIMICROBIËLE PROFYLAXE EN THERAPIE St. ANTONIUS ZIEKENHUIS Januari 2014-1 - Voorwoord Voor u ziet u de gedeeltelijk vernieuwde richtlijnen voor Antimicrobiële Profylaxe en Therapie, St. Antonius Ziekenhuis

Nadere informatie

RVE-BCC-Z: Endocrinologie. Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

RVE-BCC-Z: Endocrinologie. Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Trefwoorden t.b.v. zoeken in Odin Diabetische voet, geïnfecteerd ulcus, aanvullende diagnostiek en behandeling RVE-BCC-Z: Endocrinologie - Dit document is alleen geldig

Nadere informatie

(n.a.v. Richtlijn koorts bij kinderen NVK aangepast voor Medisch Centrum Alkmaar)

(n.a.v. Richtlijn koorts bij kinderen NVK aangepast voor Medisch Centrum Alkmaar) Koorts bij kinderen van 0 tot 1 maand (0-28 dagen) (n.a.v. Richtlijn koorts bij kinderen NVK aangepast voor Medisch Centrum Alkmaar) Betreft: kinderen (jonger dan 1 maand) met koorts, verdacht van een

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. AFDELING E_EZG3 2 monsters 1 1 10E081574-1.1 1 1 10E082902-1.2 1 1 10E079812-1.2 1 1 10E084583-1.

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. AFDELING E_EZG3 2 monsters 1 1 10E081574-1.1 1 1 10E082902-1.2 1 1 10E079812-1.2 1 1 10E084583-1. Aanlevering Lab-code Maand Juli Jaar Aanlevering-D Datum -- Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal oort AFDELNG E_EZG monsters Totaal Overzichten #solaten #solaten #Patienten #Patienten

Nadere informatie

bijlage bij de lezing NAJAARSDAG 01/11/2014 AFSPRAKENLIJST OP BASIS VAN FORMULARIUM-GEZELSCHAPSDIEREN

bijlage bij de lezing NAJAARSDAG 01/11/2014 AFSPRAKENLIJST OP BASIS VAN FORMULARIUM-GEZELSCHAPSDIEREN bijlage bij de lezing NAJAARSDAG 01/11/2014 AFSPRAKENLIJST OP BASIS VAN FORMULARIUM-GEZELSCHAPSDIEREN - dit document is bedoeld als leidraad voor het maken van afspraken binnen een dierenartspraktijk -

Nadere informatie

Antibiotica profylaxe

Antibiotica profylaxe Afdeling: Onderwerp: Orthopedie 1 Geachte patiënt, Bij de operatie die u hebt ondergaan is een kunstprothese geplaatst. Ter voorkoming van infectie van dat kunstgewricht is het van belang dat u onder bepaalde

Nadere informatie

Acuut nierfalen bij Stafylococcus aureus endocarditis. IC-bespreking 4-1-2015 Rafke Schoffelen Internist in opleiding

Acuut nierfalen bij Stafylococcus aureus endocarditis. IC-bespreking 4-1-2015 Rafke Schoffelen Internist in opleiding Acuut nierfalen bij Stafylococcus aureus endocarditis IC-bespreking 4-1-2015 Rafke Schoffelen Internist in opleiding Casus Man 70 jaar VG: AF, CABG, mitralisring A/ Sinds 2 dagen dyspneu, misselijk, dorst,

Nadere informatie

Community-acquired pneumonie. Kliniek, verwekkersen antibioticabeleid. Michiel Bos(huisarts) en Sunita Paltansing/Elise Kraan. (artsen-microbioloog)

Community-acquired pneumonie. Kliniek, verwekkersen antibioticabeleid. Michiel Bos(huisarts) en Sunita Paltansing/Elise Kraan. (artsen-microbioloog) Community-acquired pneumonie Kliniek, verwekkersen antibioticabeleid Michiel Bos(huisarts) en Sunita Paltansing/Elise Kraan (artsen-microbioloog) DUO dagen 2014 Casus: 53-jarige vrouw Anamnese: Meer daneenweek

Nadere informatie

Resistentieop uwic. Lennie Derde Internist-intensivist UMC Utrecht

Resistentieop uwic. Lennie Derde Internist-intensivist UMC Utrecht Resistentieop uwic Lennie Derde Internist-intensivist UMC Utrecht lderde@umcutrecht.nl @Lennie333 Resistentie in Nederland Indeling van bacteriën G+ G- Coccen Staphylococcen Streptococcen Enterococcen

Nadere informatie

Protocol Orthopedische Prothese Infecties UMCG, maart 2008

Protocol Orthopedische Prothese Infecties UMCG, maart 2008 Woord vooraf Dit afdelingsprotocol is opgesteld door vertegenwoordigers van de afdelingen orthopedie, medische microbiologie en infectiologie. Het is specifiek van toepassing op de patientenpopulatie van

Nadere informatie

Beheersen van BRMO in de regio

Beheersen van BRMO in de regio Beheersen van BMO in de regio Miriam Beerens specialist ouderengeneeskunde Laura van Dommelen arts-microbioloog Danielle van Oudheusden arts infectieziektebestrijding Marjolijn Wegdam- Blans arts-microbioloog

Nadere informatie

Antibiotica in de huisartsenpraktijk anno 2012 deel 2: RICHTLIJNEN. Heidi Castryck 20/09/2012

Antibiotica in de huisartsenpraktijk anno 2012 deel 2: RICHTLIJNEN. Heidi Castryck 20/09/2012 Antibiotica in de huisartsenpraktijk anno 2012 deel 2: RICHTLIJNEN Heidi Castryck 20/09/2012 Bronnen 1. Sanford guide to antimicrobial therapy 2010-2011 2. BAPCOC 2008, Belgische gids voor anti-infectieuze

Nadere informatie

CONCEPT ANTIMICROBIËLE THERAPIE. St. ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN 05.07.2006

CONCEPT ANTIMICROBIËLE THERAPIE. St. ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN 05.07.2006 CONCEPT ANTIMICROBIËLE THERAPIE St. ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN 05.07.2006 VOORWOORD Deze richtlijnen voor antimicrobiële therapie zijn opgesteld om een meer rationeel gebruik van deze middelen in het

Nadere informatie

Betreft: kinderen (1 tot 3 maanden) met koorts, verdacht van een infectie, met uitsluiting van de gehospitaliseerde neonaat.

Betreft: kinderen (1 tot 3 maanden) met koorts, verdacht van een infectie, met uitsluiting van de gehospitaliseerde neonaat. Koorts bij kinderen van 1 tot 3 maanden (28 dagen tot en met 12 weken) (n.a.v. Richtlijn koorts bij kinderen NVK aangepast voor Medisch Centrum Alkmaar) Betreft: kinderen (1 tot 3 maanden) met koorts,

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 04:43 donderdag, oktober 09, 2014 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar Februari-2014 Aanlever ID 6858 Datum ingelezen 11/07/2014 Aantal patiënten 1202 Aantal isolaten 2194 Aantal

Nadere informatie

7.13. Koorts bij neutropene patiënt

7.13. Koorts bij neutropene patiënt 7.13. Koorts bij neutropene patiënt 1. Inleiding Deze richtlijnen zijn bedoeld als hulpmiddel bij het maken van een verantwoorde antibioticumkeuze. De richtlijnen zijn slechts indicatief. Het oordeel van

Nadere informatie

Preventie van hartklepinfectie

Preventie van hartklepinfectie metabole en cardiovasculaire aandoeningen info voor patiënten en behandelende (tand)artsen Preventie van hartklepinfectie Endocarditisprofylaxis UZ Gent, Hartcentrum Info voor de patiënt Wat is endocarditis?

Nadere informatie

9 e Post-O.N.S. Meeting

9 e Post-O.N.S. Meeting 9 e Post-O.N.S. Meeting Neutropenie & Antibiotica resistentie Heleen Klein Wolterink Research verpleegkundige Medische Oncologie UMC Utrecht Schiphol introductie Neutropenie: Definitie Symptomen MASSC

Nadere informatie

INLEIDING. Stafcommissie antibioticabeleid, juni 2013

INLEIDING. Stafcommissie antibioticabeleid, juni 2013 I Algemene principes INLEIDING Dit boekje bevat de vernieuwde richtlijnen voor antimicrobiële therapie, zoals die worden toegepast in het ziekenhuis Gelderse Vallei. Bij het opstellen van deze richtlijnen

Nadere informatie

Medische microbiologie. Onderzoekspakket MSL MM

Medische microbiologie. Onderzoekspakket MSL MM Medische microbiologie Onderzoekspakket MSL MM Voor benodigd (verzend)materiaal en bewaarcondities per onderzoek: Zie pagina"inzenden van materialen" Voor doorlooptijden: Zie pagina: "Doorlooptijd" Voor

Nadere informatie

Preventie bacteriële endocarditis

Preventie bacteriële endocarditis Preventie bacteriële endocarditis Een advies voor artsen en tandartsen, samengesteld door de endocarditis profylaxe commissie van de Nederlandse Hartstichting Commissie Samenstelling van de endocarditis

Nadere informatie

Preventie bacteriële endocarditis

Preventie bacteriële endocarditis Preventie bacteriële endocarditis Een advies voor artsen en tandartsen, samengesteld door de endocarditis profylaxe commissie van de Nederlandse Hartstichting Commissie Samenstelling van de endocarditis

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein 1 Postbus 30001 9700 RB Groningen 050-3616161 www.umcg.nl

Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein 1 Postbus 30001 9700 RB Groningen 050-3616161 www.umcg.nl Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein Postbus 000 9700 RB Groningen 050666 www.umcg.nl De Richtlijnen antimicrobiële therapie en profylaxe voor kinderen 0 van het UMCG Beatrix kinderziekenhuis

Nadere informatie

Doseren van Antibiotica PK/PD. Dr. Michiel van Agtmael, internist-infectioloog & klinisch farmacoloog

Doseren van Antibiotica PK/PD. Dr. Michiel van Agtmael, internist-infectioloog & klinisch farmacoloog Doseren van Antibiotica PK/PD Dr. Michiel van Agtmael, internist-infectioloog & klinisch farmacoloog 1 Farmacokinetiek: What the body does to the drug Farmacodynamiek: What the drug does to the body Toxicity

Nadere informatie

1 1 12E E Escherichia coli Klebsiella pneumoniae

1 1 12E E Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Aanlevering Lab-code ISIS005 Maand September Jaar 2012 Aanlevering-ID 5616 Datum 24-10-2012 Totaal Overzichten #Isolaten ISIS #Isolaten #Patienten ISIS #Patienten 1832 1832 1151 1151 Samenvatting Bijzondere

Nadere informatie

Vaginitis. Steven Vervaeke

Vaginitis. Steven Vervaeke Vaginitis Steven Vervaeke Genitale stalen Vrouwen: Cervicitis Vulvovaginitis Urethritis Bacteriële vaginose Salpingitis (PID) Endometritis Ulcera Normale vaginale flora Lactobacillen Corynebacterium spp.

Nadere informatie

Infecties op de ICU. Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC

Infecties op de ICU. Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC Infecties op de ICU Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC Inhoud ICU geassocieerde infecties Clostridium difficile Lijninfecties Ventilator associated pneumonia (VAP) Clostridium

Nadere informatie

Van sepsis tot orgaanfalen

Van sepsis tot orgaanfalen Van sepsis tot orgaanfalen Hoe een infectie uit de hand kan lopen in neutropene patiënten 21 januari 2015 J.C. Regelink, internist hematoloog 4 th Nursing Symposoim Inhoud Historie Begrippen Sepis en orgaanfalen

Nadere informatie

Zorginfecties en antibioticagebruik bij kwetsbare ouderen

Zorginfecties en antibioticagebruik bij kwetsbare ouderen Zorginfecties en antibioticagebruik bij kwetsbare ouderen 38ste Wintermeeting Oostende 27 Februari 2015 Latour K, Jans B Rue Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussels Belgium T +32 2 642 57 62 email: katrien.latour@wiv-isp.be

Nadere informatie

Frapper fort et frapper vite

Frapper fort et frapper vite Antibacteriële therapie van volwassenen met sepsis Frapper fort et frapper vite Jeroen van der Hilst Internist-infectioloog Frapper fort et frapper vite Paul Ehrlich, address to the 17th International

Nadere informatie

Bacteriële Endocarditis

Bacteriële Endocarditis Bacteriële Endocarditis Teysir Halaby, arts-microbioloog Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, Hengelo Bacteriële Endocarditis introductie Microbiologische diagnostiek bloedkweek Antimicrobiële

Nadere informatie

Doseren van geneesmiddelen bij morbide obese patiënten. Carli Wilmer MSc AIOS Ziekenhuisfarmacie UMCN / CWZ

Doseren van geneesmiddelen bij morbide obese patiënten. Carli Wilmer MSc AIOS Ziekenhuisfarmacie UMCN / CWZ Doseren van geneesmiddelen bij morbide obese patiënten Carli Wilmer MSc AIOS Ziekenhuisfarmacie UMCN / CWZ Doseren van geneesmiddelen bij morbide obese patiënten Casus- letter to the editor NEJM juni 2013

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1/6

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1/6 BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1/6 1 NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL CEFALEXINE Kela 50 mg, tabletten voor honden KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzame bestanddeel: Cefalexinum

Nadere informatie

Het werkzame bestanddeel is Cefotaxime natrium. Andere bestanddelen (hulpstoffen); de ampul oplosmiddel bevat water voor injectie.

Het werkzame bestanddeel is Cefotaxime natrium. Andere bestanddelen (hulpstoffen); de ampul oplosmiddel bevat water voor injectie. Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw

Nadere informatie

Tuberculose Hyperinflammatie. Elgin Gülpinar

Tuberculose Hyperinflammatie. Elgin Gülpinar Tuberculose Hyperinflammatie Elgin Gülpinar 05-05-2017 Casus, 20 jarige vrouw Voorgeschiedenis Afkomstig uit Somalië 2016 (okt) obstipatie en verminderde eetlust 2016 (nov) opname elders 2017 (jan) gestart

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: april 2017 Documentversie: 2.0

Jaarcijfers 2016: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: april 2017 Documentversie: 2.0 Jaarcijfers 2016: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: april 2017 Documentversie: 2.0 e Jaarcijfers PO 2016 Versie: 2.0 Pagina 1 van 12 2 Inhoudsopgave Rapportage PREZIES Prevalentiestudie

Nadere informatie

Richtlijn Q koorts. versie 14-12-2009 Jeroen Bosch Ziekenhuis. Richtlijn Q koorts

Richtlijn Q koorts. versie 14-12-2009 Jeroen Bosch Ziekenhuis. Richtlijn Q koorts Richtlijn Q koorts versie 14-12-2009 Jeroen Bosch Ziekenhuis Richtlijn Q koorts Verdenking acute Q koorts: Frequente presentatie: Asymptomatisch Griepachtig beeld: Koorts, hoofdpijn, myalgieen, arthritis.

Nadere informatie

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Aztreonam 8g = 120ml elastomeerpomp

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Aztreonam 8g = 120ml elastomeerpomp 1. Naam van het geneesmiddel Aztreonam 8 g in 120 ml elastomeerpomp 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Bevat per elastomeerpomp van 120 ml 8 gram aztreonam. Voor een volledige lijst van hulpstoffen,

Nadere informatie

Themaconferentie infectiepreventie en antibioticum beleid

Themaconferentie infectiepreventie en antibioticum beleid Themaconferentie infectiepreventie en antibioticum beleid Wilma Budding Deskundige Infectiepreventie Ziekenhuis Amstelland Antibiotic stewardship; een praktijkvoorbeeld 17 september 2015 Inhoud 1. Introductie

Nadere informatie

Antibiotica profylaxe

Antibiotica profylaxe Antibiotica profylaxe Orthopedie Beter voor elkaar 2 Geachte patiënt, Bij de operatie die u hebt ondergaan is een kunstprothese geplaatst. Ter voorkoming van infectie van dat kunstgewricht is het van belang

Nadere informatie

Antibiotica profylaxis in de orthopedie. Apr. Eva Van de Putte

Antibiotica profylaxis in de orthopedie. Apr. Eva Van de Putte Apr. Eva Van de Putte 5 10-2013 Casus (2010 ) vanuit ZH - Apotheek Patiënt werd opgenomen op onze dienst orthopedie voor de plaatsing van een nieuwe knieprothese. Patiënt met een gekende penicilline allergie

Nadere informatie

BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL SURAMOX 10% 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzaam bestanddeel: amoxicilline (als amoxicillinetrihydraat)

Nadere informatie

Antibiotica. Thecla A.M. Hekker, arts-microbioloog 28 mei 2008

Antibiotica. Thecla A.M. Hekker, arts-microbioloog 28 mei 2008 Antibiotica Thecla A.M. Hekker, arts-microbioloog 28 mei 2008 Inhoud Historie Klassen/groepen en werkingsmechanismen/ Aangrijpingspunten Gevoeligheidsbepalingen Resistentie toekomst Oplossingen: preventie

Nadere informatie

Antibiotic stewardship. Carien Miedema Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Antibiotic stewardship. Carien Miedema Catharina Ziekenhuis Eindhoven Antibiotic stewardship Carien Miedema Catharina Ziekenhuis Eindhoven Antibiotic stewardship Gecoordineerde interventies om antimicrobiele therapie te optimaliseren wat betreft het selecteren van antibioticum,

Nadere informatie

20 Ng GY, da Silva O, Ohlsson A. Bronchodilators for the prevention. Aanvaard op 8 juli 2003

20 Ng GY, da Silva O, Ohlsson A. Bronchodilators for the prevention. Aanvaard op 8 juli 2003 18 Fok TF, Lam K, Ng PC, Leung TF, So HK, Cheung KL, et al. Delivery of salbutamol to nonventilated preterm infants by metered-dose inhaler, jet nebulizer, and ultrasonic nebulizer. Eur Respir J 1998;12:159-64.

Nadere informatie

Periprosthetische infectie (PPI) Protocol MCL 2015

Periprosthetische infectie (PPI) Protocol MCL 2015 Periprosthetische infectie (PPI) Protocol MCL 2015 Definitie PPI: voldoen aan 1 van de volgende criteria: 1. Abces of fistel die communiceert met het gewricht 2. Positieve aspiratie kweek 3. 2 positieve

Nadere informatie

5 Antimicrobieel beleid

5 Antimicrobieel beleid 5 Antimicrobieel beleid 5.1 Definities Koorts: éénmalig > 38.5 C uur of enkele uren > 38.0 C Neutropenie: neutrofiele granulocyten < 500/µL, wanneer deze niet bekend zijn wordt neutropenie verondersteld

Nadere informatie

Doseren van Antibiotica PK/PD. Dr. Michiel van Agtmael, internist-infectioloog & klinisch farmacoloog

Doseren van Antibiotica PK/PD. Dr. Michiel van Agtmael, internist-infectioloog & klinisch farmacoloog Doseren van Antibiotica PK/PD Dr. Michiel van Agtmael, internist-infectioloog & klinisch farmacoloog 1 Farmacokinetiek: What the body does to the drug Farmacodynamiek: What the drug does to the body Toxicity

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Amoxicilline trihydrate (= Amoxicilline 150 mg) Alum. Stearaat gefractioneerde kokosnootolie q.s. ad 1 ml.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Amoxicilline trihydrate (= Amoxicilline 150 mg) Alum. Stearaat gefractioneerde kokosnootolie q.s. ad 1 ml. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL CLAMOXYL L.A. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Amoxicilline trihydrate (= Amoxicilline 150 mg) Alum. Stearaat gefractioneerde

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort Aanlevering Lab-code ISIS005 Maand Augustus Jaar 2013 Aanlevering-ID 6408 Datum 21-11-2013 Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort ORGANISME =aecspp? 1 isolaten ORGANISME =agns?

Nadere informatie

FRIES ANTIMICROBIEEL BELEID EERSTE LIJN 1 E EDITIE

FRIES ANTIMICROBIEEL BELEID EERSTE LIJN 1 E EDITIE FRIES ANTIMICROBIEEL BELEID EERSTE LIJN 1 E EDITIE Voorwoord Voorwoord Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw bestaat er voor de Friese ziekenhuizen een provinciaal Antimicrobieel Beleid. Voor de eerstelijnszorg

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Vancocin CP 250 mg, capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Vancocin CP 250 mg, capsules, bevatten vancomycinehydrochloride,

Nadere informatie

(n.a.v. Richtlijn koorts bij kinderen NVK aangepast voor Medisch Centrum Alkmaar)

(n.a.v. Richtlijn koorts bij kinderen NVK aangepast voor Medisch Centrum Alkmaar) Koorts bij kinderen > 3 maanden ( > 12 weken oud) (n.a.v. Richtlijn koorts bij kinderen NVK aangepast voor Medisch Centrum Alkmaar) Betreft: kinderen (vanaf 3 maanden) met koorts, verdacht van een infectie.

Nadere informatie

Het optimaliseren van het (selectief) rapporteren van antibiotica. Van Aelst Sophie Supervisor: Laffut Wim H.-Hartziekenhuis Lier

Het optimaliseren van het (selectief) rapporteren van antibiotica. Van Aelst Sophie Supervisor: Laffut Wim H.-Hartziekenhuis Lier Het optimaliseren van het (selectief) rapporteren van antibiotica. Van Aelst Sophie Supervisor: Laffut Wim H.-Hartziekenhuis Lier INLEIDING Waarom? toenemende resistentie verminderde output nieuwe antibiotica

Nadere informatie

Bacteriële meningitis bij volwassenen

Bacteriële meningitis bij volwassenen Bacteriële meningitis bij volwassenen 1. Klinische verdenking op bacteriële meningitis 2. Aanvullend bloedonderzoek 3. Verdenking primaire bacteriële meningitis 9. Verdenking secundaire (nosocomiale) bacteriële

Nadere informatie

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Meropenem 2 g medicatiecassette 100 ml (ZI )

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Meropenem 2 g medicatiecassette 100 ml (ZI ) 1. Naam van het geneesmiddel Meropenem 1 3 g medicatiecassette 100 ml 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Bevat per medicatiecassette van 100 ml meropenemtrihydraat overeenkomende met resp.

Nadere informatie

Antibioticumklapper 1.2

Antibioticumklapper 1.2 1 Inhoud. 1 Inhoud.... 1 2 Antibioticaklapper.... 4 3 Inleiding... 5 4 Verantwoording keuze middelen... 6 5 Navigeren... 6 6 SEPSIS (immuuncompetente patiënt)... 7 6.1 ONBEKENDE VERWEKKER... 7 6.2 TRACTUS

Nadere informatie

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Piperacilline 6 g / Tazobactam 0,75 g medicatiecassette, 100 ml (ZI-16112571)

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Piperacilline 6 g / Tazobactam 0,75 g medicatiecassette, 100 ml (ZI-16112571) 1. Naam van het geneesmiddel Piperacilline 6 g / Tazobactam 0,75 g medicatiecassette, 100 ml 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Bevat per medicatiecassette van 100 ml piperacilline natrium.1water

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Rapportage PREZIES

Nadere informatie

Aanpassen antibioticadoseringen tijdens continue veno veneuze

Aanpassen antibioticadoseringen tijdens continue veno veneuze Aanpassen antibioticadoseringen tijdens continue veno veneuze hemfiltratie (CVVH) Catherine Bouman Internist intensivist Topics 11-12-2014 Antibiotica op de IC Intensief gebruik en vaak van levensbelang

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps 4 isolaten ORGANISME mycboa 1 isolaten E

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps 4 isolaten ORGANISME mycboa 1 isolaten E Aanlevering Lab-code ISIS005 Maand December Jaar 2013 Aanlevering-ID 6538 Datum 28-01-2014 Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps

Nadere informatie

MaasstadLab Medische Microbiologie. Onderzoekspakket MSL MM

MaasstadLab Medische Microbiologie. Onderzoekspakket MSL MM MaasstadLab Medische Microbiologie Onderzoekspakket MSL MM Voor benodigd (verzend)materiaal en bewaarcondities per onderzoek: Zie pagina"inzenden van materialen" Voor doorlooptijden: Zie pagina:"doorlooptijd"

Nadere informatie

Chinolonen in de praktijk: gebruik en resistentie

Chinolonen in de praktijk: gebruik en resistentie Chinolonen in de praktijk: gebruik en resistentie Karola Waar Dr. K. Waar, arts-microbioloog, Izore Centrum voor Infectieziekten Friesland Wat wisten we? Chinolonen zijn orale antibiotica met een breed

Nadere informatie

TDM van betalactam antibiotica op de IC: toekomstmuziek

TDM van betalactam antibiotica op de IC: toekomstmuziek TDM van betalactam antibiotica op de IC: toekomstmuziek Jan J. De Waele MD PhD Surgical ICU Ghent University Hospital Ghent, Belgium. Jan.DeWaele@UGent.be @CriticCareDoc TDM OUTCOME Agenda Het concept

Nadere informatie

Aanlevering. Jaar 2010 Aanlevering-ID 2404 Datum Totaal Overzichten. #Isolaten ISIS #Isolaten #Patienten ISIS #Patienten

Aanlevering. Jaar 2010 Aanlevering-ID 2404 Datum Totaal Overzichten. #Isolaten ISIS #Isolaten #Patienten ISIS #Patienten Aanlevering Lab-code 5 Maand Februari Jaar Aanlevering-D Datum 5-- Totaal Overzichten #solaten #solaten #Patienten #Patienten 6 6 6 amenvatting Bijzondere esistenties Antibiotica-pathogeen combinaties

Nadere informatie

Module (0307.3v.AV) (^PCH

Module (0307.3v.AV) (^PCH Module 1.3.1 (0307.3v.AV) (^PCH MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 26 maart 2007 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Mupirocine 20 mg/g PCH, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Amoxicilline trihydrat. (= Amoxicilline 150 mg) Polysorbat. 80 Alum. Monostearas Ethyl. oleas q.s. ad 1 ml.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Amoxicilline trihydrat. (= Amoxicilline 150 mg) Polysorbat. 80 Alum. Monostearas Ethyl. oleas q.s. ad 1 ml. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL CLAMOXYL Ready-To-Use 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Amoxicilline trihydrat. (= Amoxicilline 150 mg) Polysorbat. 80

Nadere informatie

Resistentie. Toegespitst naar onze regio. Een internationaal probleem

Resistentie. Toegespitst naar onze regio. Een internationaal probleem Resistentie Toegespitst naar onze regio Een internationaal probleem 19 e Grande Conférence Verona 2013 Indeling bacteriën Indeling bacteriën Coccen Staven Gram positief Staphylococcen Streptococcen Pneumococ

Nadere informatie

ampc Wat moet je ermee? Tobias Engel AIOS MMB

ampc Wat moet je ermee? Tobias Engel AIOS MMB ampc Wat moet je ermee? Tobias Engel AIOS MMB S is goed (?) SDD kweek rectum: Enterobacter aerogenes, Piptazo gevoelig Advies MMB: Bij ernstige sepsis à Start meropenem (?????) BRMO MRSA VRE ESBL Carbapenemases

Nadere informatie

Afwezige of niet goed werkende milt. Behandeling en voorkomen van infecties

Afwezige of niet goed werkende milt. Behandeling en voorkomen van infecties Afwezige of niet goed werkende milt Behandeling en voorkomen van infecties In deze folder vindt u informatie over de risico s die een afwezige milt of een milt die niet goed werkt met zich mee kunnen brengen.

Nadere informatie