Antibioticabeleid kinderen VU medisch centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Antibioticabeleid kinderen VU medisch centrum"

Transcriptie

1

2 Antibioticabeleid kinderen VU medisch centrum

3

4 I. Inleiding

5

6 Voorwoord Voor u ligt de vernieuwde uitgave van het antibioticabeleid kinderen van het VUmc. Dit formularium is bedoeld om snel inzicht te krijgen in mogelijkheden voor antibiotische therapie bij verdenking op een infectie en bij een aangetoonde infectie. Het is niet bedoeld als naslagwerk voor het gehele veld van de infectieziekten en microbiologie, maar als leidraad bij de dagelijkse praktijk. Voor verdere vragen over diagnostiek en behandeling van infectieziekten staan in het VUmc meerdere kanalen ter beschikking. Adviezen kunnen worden gevraagd aan: 1. Kinderarts-infectioloog, sein nr *986574, buiten kantoortijden en in het weekend via dienstlijst. 2. Arts-microbioloog, sein nr *986322, in het weekend *986014, buiten kantoortijden via meldkamer Er vindt regelmatig overleg plaats tussen kinderarts-infectioloog en artsmicrobioloog en bij de wekelijkse besprekingen op de afdelingen zijn beiden aanwezig: kinderintensive care iedere dinsdag uur ruimte neonatologie iedere dinsdag uur ruimte SDD bespreking kinderoncologie iedere dinsdag uur ruimte infectiebespreking VKKC en VKKB iedere woensdag uur ruimte Belangrijk: Voor deze besprekingen dient de arts- microbioloog vóór uur gebeld (*986322) te worden over de te bespreken patiënten zodat de laatste uitslagen bekeken en gerapporteerd kunnen worden. Voor de kinderarts-infectioloog dienen consultformulieren vóór de bespreking ingevuld te worden; bij voorkeur kort en bondig, in ieder geval met patiëntgegevens (naam, afdeling, geboortedatum en registratienummer). De ANIOS/AIOS cq. zaalarts is hiervoor verantwoordelijk. Voor de meest adequate diagnostiek van infectieziekten hierbij een aantal algemene richtlijnen: 1. Overleg altijd met arts-microbioloog of kinderarts-infectioloog - bij twijfel tijdig over de juiste methoden van diagnostiek - bij verdenking op minder frequent voorkomende verwekkers (hier is soms voorbereiding op het laboratorium vereist, of een speciale methode van materiaal afname) - bij verdenking op een zeer besmettelijke ziekte - indien een snelle uitslag gewenst is (CITO-aanvraag) 2. Kweken zoveel mogelijk afnemen voordat begonnen wordt met antimicrobiële therapie. 3. Tijdens de reguliere openingstijden van het microbiologisch laboratorium ( uur) zijn meer methoden van diagnostiek mogelijk dan buiten de reguliere openingstijden. 4. Neem voldoende materiaal af, en overleg over prioriteit van onderzoeken bij geringe hoeveelheid materiaal. 5. Aanvraagformulier: - vul aanvraagformulieren zorgvuldig en volledig in - vermeld duidelijk wie de aanvrager is en welk sein gebeld kan worden bij onduidelijkheden - omschrijf nauwkeurig locatie en afnametijdstip - relevante klinische informatie over de patiënt kan leiden tot meer gericht onderzoek naar bepaalde ziekteverwekkers en is bepalend voor hoe het materiaal zal worden ingezet (bijv. vermelden van verdenking endocarditis leidt tot het langer incuberen van bloedkweken) Therapie van infectieziekten (met toestemming overgenomen uit het Vademecum Pediatrische Antimicrobiële Therapie, 3e editie 2005) Infecties kunnen worden veroorzaakt door bacteriën, schimmels, gisten, virussen, protozoën en parasieten. De effectiviteit van antimicrobiële therapie is enerzijds afhankelijk van de gevoeligheid van het te behandelen micro-

7 organisme, anderzijds speelt de plaats van de infectie in relatie tot de distributie van het antimicrobiële middel in het lichaam een belangrijke rol. Therapeutisch succes is afhankelijk van de combinatie van farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen van een antimicrobiële middel. Bij een verdenking op het bestaan van een infectie spelen de volgende overwegingen een rol: - is er echt sprake van een infectie? - is er mogelijk een andere verklaring voor de klinische verschijnselen? - kunnen de uitslagen van diagnostiek worden afgewacht alvorens therapie wordt ingesteld of maakt de klinische toestand van de patiënt empirische antimicrobiële therapie noodzakelijk? Veelal zal men in geval van verdenking op een bacteriële infectie een voorlopige therapie instellen nadat materiaal is afgenomen voor kweek en gevoeligheidsbepaling. Op empirische gronden zal meestal voor een specifiek antimicrobieel middel gekozen worden. Dit middel is dan gericht op de meest waarschijnlijke verwekkers van het ziektebeeld en heeft vaak een breed spectrum. Soms gebruikt men een combinatie van antimicrobiële middelen die bijgesteld dient te worden zodra men geïnformeerd is over de verwekker en de gevoeligheid. In het algemeen zal op basis van de volgende criteria een keuze worden gemaakt: - patiëntkarakteristieken - antimicrobiële spectrum - farmacokinetische en farmocodynamische eigenschappen - toxiciteit - verkrijgbare toedieningsvormen - formulariumbeleid - kosten Na het starten van een empirische therapie zal bij het bekend worden van de kweken en gevoeligheid de ingestelde therapie veelal worden bijgesteld. Het isoleren van een bacterie bij een patiënt leidt tot de vraag of het microorganisme verantwoordelijk kan worden gesteld voor het aangetroffen ziektebeeld. Indien dit het geval is, kan het empirische beleid vervangen worden door een op het gevonden micro-organisme gericht beleid ( versmalling ). Ook wanneer de patiënt goed heeft gereageerd op de oorspronkelijke empirische therapie is het aan te bevelen de behandeling waar mogelijk aan te passen aan de hand van de kweekuitslagen. Naast het instellen van een antimicrobiële therapie zullen soms ook andere maatregelen genomen worden, zoals het draineren van een abces of het verwijderen van een geïnfecteerd corpus aliënum (b.v. een intraveneuze lijn). Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'Voorwoord' Datum Wijziging

8 Redactie Uitgave: Werkgroep antibioticabeleid van de commissie geneesmiddelenbeleid Onder redactie van: Dr. C.W. Ang (eindredactie) Mw.dr. Y.J. Debets-Ossenkopp Mw.prof.dr. A.M. van Furth Mw. T.A.M. Hekker Dr. M. van der Kuip Mw.dr. E.L. Swart Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'Redactie' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 1

9 > Gewijzigd Klik op een van de onderstaande maanden voor een overzicht van de wijzigingen die in die maand zijn ingevoerd. In elk hoofdstuk kan je een overzicht oproepen van de wijzigingen die daarin zijn doorgevoerd sinds de eerste versie Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 2

10 > Nieuw De volgende hoofdstukken zijn toegevoegd: Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 3

11 > Vervallen De volgende hoofdstukken zijn verwijderd: Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 4

12 II Antibacteriele middelen Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 5

13 Indeling in groepen Inleiding Een antibacterieel middel kan bijdragen aan de genezing van een infectieziekte als op zijn minst aan twee voorwaarden is voldaan: - het veroorzakend micro-organisme moet gevoelig zijn voor het antibacteriële middel waardoor het wordt gedood (bactericide middel) of in zijn groei wordt geremd (bacteriostatisch middel), en - het middel moet de infectiehaard in voldoende mate bereiden. Alleen als in voldoende mate aannemelijk is dat een infectie wordt veroorzaakt door een gevoelig micro-organisme kunnen antibacteriële middelen worden toegediend. Hierbij verdienen smal-spectrum antibiotica de voorkeur boven breed-spectrum antibiotica. De ontwikkeling en selectie van resistente microorganismen wordt grotendeels bepaald door het gebruik van antibacteriële middelen. Terughoudendheid in het gebruik van deze middelen is dan ook noodzakelijk. Bij ernstige infecties met onbekende verwekker is een direct in te stellen antibacteriële behandeling geïndiceerd. In zo'n situatie moet een antibioticum (of antibioticum combinatie) worden gekozen dat effectief is tegen verschillende mogelijke pathogenen (empirische therapie). Het is vooral bij nosocomiale infecties moeilijk een voorspelling te doen over gevoeligheid en resistentie zonder deze in het laboratorium te bepalen. Daarom is het belangrijk (liefst voor toediening van antibiotica) een kweek van de infectiehaard af te nemen. Deze kweken zijn ook van belang om empirische therapie zo mogelijk bij te stellen ( versmallen ) en resistentieontwikkeling te monitoren. De gevoeligheid van het micro-organisme voor antibacteriële therapie is afhankelijk van farmacodynamische eigenschappen. De farmacokinetische eigenschappen van een middel bepalen of ter plaatse van de infectie de concentratie hoog genoeg is om het micro-organisme te doden of in zijn groei te remmen. Resistentie-ontwikkeling kan op drie manieren ontstaan: 1. door productie van een enzym dat het antibacteriële middel afbreekt of onwerkzaam maakt 2. door verminderde opname of versnelde uitscheiding van het antibacteriële middel door de bacteriële cel 3. door verandering van de eiwitten, DNA of RNA van de bacterie die het aangrijpingspunt zijn voor het middel Bij de keuze voor een antibacteriëel middel moet rekening worden gehouden met mogelijke bijwerkingen. Deze kunnen toxicologisch van aard zijn (overgevoeligheidsreacties, orgaanschade), maar ook microbiologisch. Deze bijwerkingen zijn ontwikkeling van resistentie, selectie van resistente microorganismen en verstoring van de commensale flora, ofwel kolonisatieresistentie, wat de kans op infecties juist verhoogt. Voorbeelden van deze laatste bijwerking zijn pseudomembraneuze colitis door toxineproducerende Clostridium difficile en intestinale overgroei van Candida species. Bij ernstige infecties zal (in de beginperiode) parenterale (meestal intraveneuze) toediening de voorkeur hebben. De voornaamste reden is grotere zekerheid dat ter plekke van de infectie voldoende hoge antibiotica spiegels bereikt worden. In veel gevallen zal het oraal toedienen van antibiotica leiden tot minder hoge plasma- of weefselspiegel in vergelijk tot een intraveneuze toediening. Sommige antibiotica vormen hierop een uitzondering. Een aantal middelen heeft een uitstekende resorptie (bijv. ciprofloxacine). Bij deze middelen is er meestal geen reden om deze parenteraal te geven. Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 6

14 Overzicht wijzigingen 'Indeling in groepen' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 7

15 Aminoglycosiden Aminoglycosiden (gentamicine, netilmicine, tobramycine en amikacine) zijn bactericide antibiotica die door binding aan het bacteriële ribosoom het aflezen van het messenger RNA beïnvloeden zodat de opbouw van bacteriële polypeptide ketens wordt verstoord. De binding van aminoglycosiden aan de ribosomen is irreversibel. Als gevolg van deze irreversibele binding hebben aminoglycosiden een post-antibiotisch effect, d.w.z. het effect van aminoglycosiden houdt aan terwijl de plasmaspiegel reeds gedaald is onder de minimaal inhiberende concentratie (MIC). Aminoglycosiden zijn werkzaam tegen de meeste Gramnegatieve staven (Enterobacteriaceae, Pseudomonas en Acinetobacter spp ), stafylokokken (S. aureus en enkele coagulase negatieve stafylokokken (CNS)) en mycobacteriën (bijv. M. tuberculosis). Aminoglycosiden vertonen een synergistische werking met ß-lactam antibiotica. Snellere sterilisatie van de bloedbaan wordt verkregen door ß-lactam antibiotica te combineren met aminoglycosiden. Resistent zijn anaëroben, streptokokken (waaronder S. pneumoniae) en de meeste Grampositieve staven. Resistentie ontstaat doorgaans door bacteriële synthese van inactiverende enzymen. De resistentie is via plasmiden overdraagbaar, zodat deze zich kan uitbreiden tot andere bacteriële species. In Nederlandse ziekenhuizen is resistentie tegen aminoglycosiden beperkt. Aminoglycosiden worden niet gemetaboliseerd. Eliminatie geschiedt door glomerulaire filtratie. Stapeling vindt plaats in gehoor- en evenwichtsorgaan, alsmede in het nierparenchym. De plasma halfwaardetijd van aminoglycosiden is gemiddeld twee tot drie uur. De halfwaardetijd bij neonaten (zowel à terme als prematuren) is sterk verlengd. Aminoglycosiden worden parenteraal toegediend aangezien de absorptie na orale toediening zeer gering is. Lokale toediening is mogelijk in de vorm van oogdruppels of door middel van implantatie (gentamicine kralen). Indicaties voor aminoglycosiden zijn ernstige (ook nosocomiale) infecties zoals sepsis, endocarditis, pyelonefritis en pneumonie. Veelal verdient gentamicine de voorkeur op grond van de lage prijs. In geval van een endobronchiale infectie door Pseudomonas aeruginosa bij CF patiënten verdient tobramycine de voorkeur. Aminoglycosiden worden klinisch vooral toegepast in combinatie met ß-lactam antibiotica. Er is geen plaats voor (systemische) aminoglycoside monotherapie. Dikwijls kan bij sepsis met een éénmalige synergische gift van gentamicine worden volstaan. Na het bekend worden van verwekker en gevoeligheid kan de toediening van aminoglycosiden meestal worden gestaakt. Alleen bij ernstige infecties met resistente bacteriën (bijv. Pseudomonas) worden aminoglycosiden gedurende langere tijd bijgegeven. Aminoglycosiden kunnen aanleiding geven tot nefrotoxiciteit (meestal reversibel) en ototoxiciteit (meestal irreversibel). Er zijn geringe verschillen in de toxiciteit tussen de aminoglycosiden onderling. Het eenmaal daags toedienen van een hoge dosis aminoglycoside verdient de voorkeur boven het frequenter toedienen van lagere doses. De redenen hiervoor zijn dat deze aminoglycosiden sterker werken naarmate een hogere topspiegel wordt bereikt en er een langdurige postantibiotisch effect bestaat. Dit éénmaal daagse regime is veilig zolang de uitscheiding via de nieren goed is. Voor patiënten die langer dan 3 dagen behandeld moeten worden, wordt aanbevolen om tussen en uur na de gift een bloedspiegel te bepalen. Voor neonaten en patiënten met een verminderde nierfunctie kan m.b.v. spiegels op vaste tijdstippen na toediening de halfwaardetijd (T½) worden bepaald om op basis van die gegevens verder te doseren. Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'Aminoglycosiden' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 8

16 Cefalosporines Cefalosporines behoren tot de ß-lactam antibiotica evenals de penicillines, de monobactams en carbapenems. Ze werken bactericide. Hun aangrijpingspunt is de synthese van de bacteriële celwand. Cefalosporines worden ingedeeld in generaties, waarbij de gevoeligheid voor β-lactamase afneemt bij de hogere generaties. Daarnaast bestaat de verdeling in orale en parenterale middelen. Tot de eerste generatie cefalosporines behoren o.m. cefalexine, cefalotine, cefazoline, en cefradine. De eerste generatie cefalosporines zijn vooral werkzaam tegen Grampositieve micro-organismen, zoals stafylokokken en streptokokken. De tweede generatie cefalosporines (o.m. cefuroxim) hebben in principe hetzelfde werkingsspectrum, maar zijn bovendien goed werkzaam tegen Haemophilus influenzae en vele Enterobacteriaceae. De derde generatie cefalosporines (o.m. ceftazidim, cefotaxim, ceftriaxon, en ceftibuten) zijn minder werkzaam tegen Grampositieve bacteriën dan de eerste en tweede generatie. Ze zijn echter actiever tegen Gramnegatieve micro-organismen door de sterk verminderde gevoeligheid voor ß-lactamase. Ceftazidim is tevens werkzaam tegen Pseudomonas aeruginosa. Ceftriaxon is vanwege een hoge eiwitbinding gecontraïndiceerd bij jonge zuigelingen. Het middel is in staat om bilirubine te verdringen van albumine en daarmee ontstaat een verhoogde kans op kernicterus. De halfwaardetijd voor de cefalosporines bedraagt 1-4 uur met uitzondering van ceftriaxon (ongeveer 8 uur). Uitscheiding vindt voornamelijk plaats via de nier. Dosisaanpassing bij nierfunctiestoornis is dan ook aangewezen. Cefalosporines hebben hun toepassing grotendeels te danken aan de gaten die in de loop der jaren gevallen zijn in de spectra van de penicillines. De derde en vierde generatie cefalosporines zijn geïndiceerd bij ernstige infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor deze cefalosporines en die resistent zijn tegen (ureido)penicillines. De bijwerkingen van de cefalosporines komen overeen met die van de penicillines: overgevoeligheidsreacties (minder frequent dan bij de penicillines) en maagdarmstoornissen. Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'Cefalosporines' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 9

17 Carbapenems De carbapenems (imipenem en meropenem) zijn bactericide werkende ß- lactam antibiotica, waarvan het werkingsmechanisme (remming van de synthese van de celwand van de bacterie) overeenkomt met dat van de penicillines en cefalosporines. Ze hebben een zeer breed spectrum, dat vrijwel alle Grampositieve, Gramnegatieve en anaërobe bacteriën omvat, waaronder Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacteroides spp en Enterobacter spp. Kruisresistentie met penicillines en cefalosporines treedt in het algemeen niet op. Staphylococcus aureus en coagulase-negatieve stafylokokken die meticilline-resistent zijn, zijn ook ongevoelig voor carbapenems. Imipenem werkt bacteriostatische tegen enterokokken. Enterokokken die amoxicilline-resistent zijn, zijn ook resistent voor imipenem. Enterokokken zijn ongevoelig voor meropenem, terwijl dit middel een betere activiteit heeft dan imipenem tegen Enterobacteriaceae. Pseudomonas aeruginosa heeft een vergelijkbare gevoeligheid voor imipenem en meropenem. De carbapenems hebben een korte halfwaardetijd van ca. 1 uur en worden grotendeels renaal in onveranderde vorm uitgescheiden. De concentraties in de urine zijn hoog. Imipenem wordt toegediend in een combinatie met cilastatine, om afbraak door het dehydropeptidase in de nier te voorkomen. Het bijwerkingprofiel van de carbapenems komt overeen met dat van de cefalosporines. Bij imipenem, maar niet bij meropenem, worden incidenteel convulsies waargenomen, vooral bij nierfunctiestoornissen en bestaande neurologische aandoeningen. Deze bijwerking is dosisgerelateerd en dosisaanpassing bij nierfunctiestoornissen kan een belangrijk deel van de convulsies door imipenem voorkomen. Bij kinderen met bacteriële meningitis, die met imipenem-cilastatine behandeld werden, is in een studie ook een zeer hoge incidentie van convulsies waargenomen. Deze observaties hebben wat betreft het gebruik van imipenem-cilastatine in de kindergeneeskunde tot voorzichtigheid geleid. Het gebruik van carbapenems gaat regelmatig gepaard met secundaire infecties door gisten. (Te) snelle infusie van carbapenems kan leiden tot misselijkheid en braken. De carbapenems moeten worden beschouwd als reserve antibiotica, en zijn vaak het enig beschikbare antibioticum bij multi-resistente Gramnegatieve bacteriën. Mogelijke indicaties voor carbapenems zijn menginfecties van aërobe en anaërobe microorganismen, zoals intra-abdominale infecties, gecompliceerde weke delen infecties, en infecties bij immuungecompromitteerde patiënten. Daarnaast kunnen ze worden toegepast bij, onder andere, infecties door Enterobacter spp., en andere multi-resistente micro-organismen. Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'Carbapenems' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 10

18 Fluorochinolonen Fluorochinolonen (ciprofloxacine, levofloxacine, norfloxacine, ofloxacine) hebben een bactericide werking door remming van het bacteriële DNA-gyrase, dat verantwoordelijk is voor het "ontvouwen" van het DNA in de cel. Fluorochinolonen hebben een breed spectrum, dat onder andere Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae en Staphylococcus aureus omvat. Ontwikkeling van resistentie treedt onder andere op door veranderingen in het DNA-gyrase. Fluorochinolonen kunnen de overdracht van plasmid-gemedieerde resistentie remmen. De kinetiek van de fluorochinolonen is afwijkend van die van de ß-lactam antibiotica. Ze worden goed geabsorbeerd na orale toediening, ze dringen goed in de cellen door en hebben doorgaans een langere halfwaardetijd. Fluorochinolonen kunnen onder andere worden toegepast bij gecompliceerde en ongecompliceerde urineweginfecties, lage luchtweginfecties en gastrointestinale infecties. Op grond van dierproeven wordt gebruik bij kinderen in de groeifase ontraden vanwege mogelijke schadelijke effecten op de vorming van kraakbeen. Echter inmiddels is ruime ervaring opgedaan in specifieke patiëntengroepen en is deze bijwerking op het kraakbeen niet bevestigd. Toch kennen fluorochinolonen geen registratie voor gebruik op de kinderleeftijd. De belangrijkste bijwerkingen zijn gastro-intestinaal, huidreacties en bijwerkingen op het centraal zenuwstelsel (intracraniële drukverhoging). Deze kunnen incidenteel een ernstig karakter hebben. Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'Fluorochinolonen' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 11

19 Glycopeptiden Glycopeptiden (vancomycine en teicoplanine) hebben een bactericide werking door remming van de synthese van de bacteriecelwand. Vancomycine verandert ook de permeabiliteit van de cytoplasma membraan van de bacterie en remt RNA synthese. Het spectrum van beide middelen omvat Grampositieve kokken, zoals Staphylococcus aureus en Staphylococcus epidermidis en andere coagulase negatieve stafylokokken en Grampositieve staven, zoals Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp en Clostridium spp. Vancomycine heeft een iets breder antibacterieel spectrum tegen coagulase negatieve stafylokokken t.o.v. teicoplanine. De werking tegen enterokokken is bacteriostatisch. Beide stoffen (vooral teicoplanine) hebben een lange halfwaardetijd en worden grotendeels in onveranderde vorm renaal uitgescheiden. Teicoplanine vertoont een sterke binding aan plasma-eiwitten. Glycopeptiden zijn de middelen van keuze bij infecties veroorzaakt door meticilline-resistente stafylokokken of amoxicilline-resistente enterokokken. Een farmacodynamisch nadeel van glycopeptiden is de matige penetratie in de weefsels (o.m. liquorcompartiment). Het zijn grote moleculen die met moeite membranen passeren. Soms is er echter bij weefselinfecties door coagulase negatieve stafylokokken (CNS) nauwelijks een ander alternatief aanwezig en worden deze middelen toch gebruikt. Glycopeptiden kennen ook toxiciteitproblemen. Regelmatig wordt het Red Man syndroom waargenomen waarbij de patiënt een heftige roodheid van de huid en het gelaat laat zien, soms gepaard gaande met misselijkheidsklachten. Deze reactie is afhankelijk van de infusiesnelheid en kan worden voorkomen door de infusietijd te verlengen. Ototoxiciteit en nefrotoxiciteit kunnen optreden, hoewel dit veel minder voorkomt dan bij de aminoglycosiden. Monitoring van de spiegels wordt aanbevolen in specifieke categorieën patiënten (zie hoofdstuk 10). De genoemde bijwerkingen lijken bij teicoplanine minder vaak op te treden dan bij vancomycine. Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'Glycopeptiden' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 12

20 Macroliden en lincomycine groep Macroliden (azitromycine, claritromycine, erytromycine en roxitromycine) hebben een bacteriostatische werking door remming van de RNA-afhankelijke eiwitsynthese door binding aan de ribosomen. Het spectrum van de macroliden omvat Grampositieve bacteriën, zoals streptokokken, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes en Corynebacterium spp. Tevens zijn ze werkzaam tegen Moraxella catarrhalis en een aantal "atypische verwekkers", zoals Mycoplasma spp, Chlamydophila spp. en Legionella pneumophila. Bij infecties veroorzaakt door Haemophilus influenzae zijn van de macroliden alleen azitromycine en claritromycine goed werkzaam. Resistentie tegen macroliden kan via 2 routes ontstaan: 1. efflux-pomp mechanisme; 2. methylering van ribosomaal RNA. Macroliden worden goed geabsorbeerd na orale toediening. Een uitzondering vormt erytromycine dat onvolledig en sterk wisselend wordt geabsorbeerd. Macroliden dringen goed door in de cel en hebben een groot verdelingsvolume. Alle middelen hebben een vrij lange halfwaardetijd, uiteenlopend van 3 uur voor erytromycine tot 40 uur voor azitromycine. De mate van renale excretie is gering, de macroliden worden voornamelijk gemetaboliseerd. Macroliden worden vooral toegepast bij luchtweginfecties en huidinfecties. Ze kunnen specifiek worden toegepast bij infecties veroorzaakt door Chlamydophila spp, Mycoplasma spp en Bordetella pertussis. Van de macroliden wordt erytromycine het slechtst verdragen. Maagdarmstoornissen komen veelvuldig voor. De andere macroliden hebben een gunstiger bijwerkingprofiel. Voor intraveneuze toediening is op dit moment alleen erytromycine in Nederland geregistreerd. Door de hoge ph van de infusievloeistof is het middel toxisch voor de vaatwand en lijdt veelvuldig tot tromboflebitis. Clindamycine is een vertegenwoordiger uit de lincomycine groep. Het antibacteriële effect wordt evenals de macroliden verkregen door remming van de RNA-afhankelijke eiwitsynthese. Het antibacteriëel spectrum komt ook overeen met die van de macroliden. Daarnaast is clindamycine ook werkzaam tegen vele anaërobe bacteriën. Het middel wordt uitstekend geabsorbeerd en bereikt hoge weefselspiegels. Het is derhalve een geschikt middel om te gebruiken in de switchtherapie indien de verwekker gevoelig is. Clindamycine gebruik is geassocieerd met pseudomembraneuze colitis veroorzaakt door Clostridium difficile. Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'Macroliden en lincomycine groep' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 13

21 Penicillines De bactericide werking van penicillines is gebaseerd op remming van de synthese van bacteriële celwand. Ze worden ingedeeld in smalspectrumpenicillines, ß-lactamase ongevoelige smalspectrum-penicillines, breedspectrum-penicillines en breedspectrum-penicillines gecombineerd met ß-lactamase remmers. Absorptie van penicillines na orale toediening vertoont grote onderlinge verschillen. Uitscheiding van penicillines vindt grotendeels via de nieren plaats waardoor hoge concentraties in de urine worden bereikt. Excretie kan met probenecide worden geremd waardoor hogere bloedspiegels worden bereikt. Alle penicillines hebben een korte halfwaardetijd (½ tot 1½ uur). Tot de orale smalspectrum-penicillines behoren feneticilline en fenoxymethylpenicilline, welke worden gebruikt bij minder ernstige infecties veroorzaakt door streptokokken (incl. Streptococcus pneumoniae). De parenterale smalspectrum-penicillines omvatten het benzylpenicilline (penicilline G) en het benzathine-penicilline (depotpreparaat). Zij worden gebruikt voor de behandeling van infecties veroorzaakt door streptokokken, pneumokokken en meningokokken en ter preventie van acuut reuma. Tot de ß-lactamase ongevoelige smalspectrum-penicillines behoort flucloxacilline. Flucloxacilline wordt gebruikt bij stafylokokkeninfecties. Tot de breedspectrum-penicillines behoren amoxicilline, ampicilline, azlocilline, en piperacilline. Zij zijn werkzaam tegen Grampositieve kokken, Gramnegatieve kokken en Gramnegatieve staven. Breedspectrum-penicillines kunnen dan ook worden toegepast bij vele soorten infecties. Bijwerkingen komen frequent voor bij de behandeling met breedspectrumpenicillines: huiduitslag, gastro-intestinale verschijnselen, allergische reacties. Als contra-indicatie geldt overgevoeligheid voor penicillines. Bij hoge doseringen kunnen bloedbeeld afwijkingen en neurotoxiciteit optreden. Combinatie preparaten met ß-lactamase remmers worden veel gebruikt, zowel voor (empirische) behandeling als voor profylaxe. Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'Penicillines' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 14

22 ß-lactamase remmers De productie van ß-lactamasen is de klinisch meest belangrijke vorm van resistentie tegen ß-lactam antibiotica. Gramnegatieve bacteriën (o.a. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis), Staphylococcus aureus en Bacteriodes fragilis produceren ß-lactamase. Binnen de klasse van cefalosporines is men er in geslaagd ß-lactamase resistente antibiotica te produceren. Binnen de klasse van de penicillines is dit niet gelukt. Om deze reden is voor die klasse een alternatieve benadering gekozen, nl. de combinatie van een penicilline met een ß-lactamase remmer. ß-lactamase remmers (clavulaanzuur en tazobactam) zijn in feite ß-lactam antibiotica met een geringe antibiotische activiteit, maar met een zeer sterke anti-ßlactamase activiteit door irreversibele binding aan deze enzymen. In combinatie met penicillines (amoxicilline of piperacilline) wordt het spectrum van deze middelen uitgebreid met ß-lactamase-producerende stammen van bovengenoemde micro-organismen. De ontwikkeling van resistentie tegen deze combinatiepreparaten valt in de praktijk mee. De farmacokinetiek van clavulaanzuur en tazobactam komt goed overeen met die van de penicillines waarmee zij in de praktijk worden gecombineerd. Ze hebben een korte halfwaardetijd van ca. 1 uur en worden grotendeels renaal in onveranderde vorm uitgescheiden. ß-lactamase remmers kunnen worden toegepast indien er (waarschijnlijk) sprake is van een infectie veroorzaakt door een ß-lactamase-producerend micro-organisme. De toxiciteit van ß-lactamase remmers is laag; wel heeft clavulaanzuur een vrij hoge incidentie van gastro-intestinale bijwerkingen. In Nederland zijn 2 penicilline/ß-lactamase remmercombinaties gereregistreerd: amoxicilline/clavulaanzuur en piperacilline/tazobactam. Het spectrum van piperacilline wordt door combinatie met een ß-lactamase remmer uitgebreid naar Klebsiella spp, Staphylococcus aureus en anaërobe Gramnegatieve staven (met name de Bacteroides en Prevotella groep). Ten opzichte van Pseudomonas aeruginosa leveren de combinaties weinig of geen winst ten opzichte van de monopreparaten zonder ß-lactamase remmer. Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'ß-lactamase remmers' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 15

23 Oxazolidinonen Oxazolidinonen vormen een nieuwe klasse van antibiotica. Recent is het middel linezolid, als vertegenwoordiger uit deze groep, geregistreerd. Linezolid werkt bacteriostatisch door remming van de initiatie van de bacteriële eiwitsynthese. Het middel is actief tegen vele Grampositieve microorganismen waaronder meticilline resistente stafylokokken (MRSA, MRSE), vancomycine resistente enterokokken (VRE) en penicilline resistente pneumokokken. Naast het Grampositieve spectrum is er ook activiteit tegen mycobacteriën. Het betreft een relatief klein molekuul met goede farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen. De absorptie is vrijwel volledig en biedt dus mogelijkheden voor snel switchen naar orale behandeling. Plasma eiwitbinding bedraagt ongeveer 30% en goede weefselspiegels worden bereikt. Eliminatie vindt voor 50% plaats via de renale route en voor 50% via andere mechanismen. De metabolieten zijn niet antimicrobieel actief. Dosisaanpassingen bij verminderde nierfunctie of leverfunctie is niet noodzakelijk gebleken. Oxazolidinonen worden slechts onder strikte voorwaarden voorgeschreven na consultatie door infectioloog of arts-microbioloog. Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'Oxazolidinonen' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 16

24 Sulfonamiden/Trimethoprim Sulfonamiden (waarvan sulfamethoxazol het meest wordt toegepast) en trimethoprim danken hun bacteriostatische activiteit aan de remming van de bacteriële folinezuur synthese. In combinatie werken ze bactericide. De humane cel heeft geen substraat voor de werking (incl. toxiciteit) van sulfonamide en is vele malen minder gevoelig voor trimethoprim dan bacteriën. Sulfonamiden hebben een breed werkingsspectrum dat zowel Grampositieve als Gramnegatieve bacteriën omvat. Trimethoprim is werkzaam tegen vele Grampositieve en Gramnegatieve bacteriën. Sulfamethoxazol en trimethoprim worden oraal goed geabsorbeerd en hebben een vrij lange halfwaardetijd. De combinatie van trimethoprim en sulfamethoxazol (co-trimoxazol) heeft een groot toepassingsgebied: urineweginfecties, septische vormen van salmonellose, brucellose, infecties van de luchtwegen, Pneumocystis jiroveci (carinii) pneumonie. Contraindicaties zijn ernstige afwijkingen van de hematopoëse, overgevoeligheid voor sulfonamiden, leverfunctiestoornissen en ernstige nierinsufficiëntie. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik bij jonge zuigelingen (< 1 maand) vanwege het effect op de hematopoiese en verdringing van de bilirubine van albumine in geval van icterus. Bijwerkingen zijn overgevoeligheidsreacties en bloedbeeldafwijkingen. Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'Sulfonamiden/Trimethoprim' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 17

25 Tetracyclines Tetracyclines (tetracycline, doxycycline en minocycline) hebben een bacteriostatische werking door het remmen van de bacteriële eiwitsynthese. Het spectrum van de tetracyclines komt in grote lijnen overeen met dat van de macroliden. Resistentieontwikkeling kan optreden door veranderingen aan het ribosoom en door een actief efflux-mechanisme. Verspreiding van resistentie treedt vooral op door overdracht van plasmiden. De absorptie van tetracyclines na oraal gebruik is vrij traag. Minocycline wordt uitgebreid gemetaboliseerd, terwijl tetracycline voornamelijk in onveranderde vorm met de urine wordt uitgescheiden. De nieuwe tetracyclines (doxycycline en minocycline) hebben een lange halfwaardetijd en kunnen 1x daags gegeven worden. Toepassing van tetracyclines ligt vooral op het gebied van de luchtweginfecties en bij infecties door Mycoplasma spp, Chlamydia en Chlamydophila spp, Coxiella burnetii (Q-koorts), (Lyme) borreliose en rickettsiosen. Contra-indicaties voor het gebruik van tetracyclines zijn overgevoeligheid voor tetracyclines, ernstige nierfunctiestoornissen, ernstige leverfunctiestoornissen. I.v.m. verkleuring en hypoplasie van tanden en kiezen tijdens de ontwikkeling, alsmede vertraagde skeletgroei zijn tetracyclines gecontraïndiceerd voor kinderen jonger dan 8 jaar. Bij kinderen tussen de leeftijd van 8 en 14 jaar is voorzichtigheid geboden afhankelijk van hun ontwikkeling. Maagdarmstoornissen en fotosensibilisatie kunnen optreden als bijwerkingen. Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'Tetracyclines' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 18

26 Tuberculostatica Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Tuberculostatica remmen de groei van mycobacteriën en werken bactericide of bacteriostatisch. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire tuberculostatica. Primaire tuberculostatica zijn de vanouds bekende middelen isoniazide, pyrazinamide, rifampicine en ethambutol. Tot de secundaire tuberculostatica behoren o.a. streptomycine en amikacine. De primaire tuberculostatica worden als eerste keus gebruikt. Gewoonlijk wordt gestart met een combinatie van isoniazide, rifampicine en pyrazinamide in een eenmaal daagse dosering. Na 2 maanden wordt meestal doorgegaan met een combinatie van isoniazide en rifampicine. Als profylacticum wordt isoniazide gebruikt. Als bijwerkingen van tuberculostatica zijn met name de hepatotoxiciteit en de neuropathieën bekend. Metabolisering van de tuberculostatica vindt voornamelijk in de lever plaats. Uitscheiding geschiedt grotendeels via de nieren. Dosisaanpassing is dan ook nodig bij nierfunctiestoornissen. Bij de behandeling met tuberculostatica dient men met tenminste drie middelen te beginnen, aangezien bij monotherapie snel resistentie kan optreden. Ook bij een recidief moeten minstens twee nieuwe middelen aan de therapie worden toegevoegd. Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen 'Tuberculostatica' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 19

27 III. Empirische therapie op basis van vermoedelijk focus van infectie Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 20

28 1. Onbekend Diagnose Gastheerfactoren Therapiemogelijkheden Sepsis/Koorts e.c.i. Neonaat (prematuur en à terme) op NICU Benzylpenicilline + amikacine Neonaat/zuigeling/kind op verpleegafdeling of PICU met centrale lijn, urinewegpathologie of e.c.i kind < 1 mnd Cefotaxim + amoxicilline kind 1-2 mnd Cefotaxim kind > 2 mnd Ceftriaxon Intra abdominale pathologie Amoxicilline/clavulaanzuur + gentamicine Toxic Shock Syndroom Flucloxacilline + clindamycine Neutropenie (neutrofiele granulocyten < 0,5 x 10^9/l) Meropenem -Bij onvoldoende herstel na uur overweeg toevoegen vancomycine -Bij onvoldoende herstel na 72 uur overweeg toevoegen voriconazol Neutropenie (neutrofiele granulocyten < 0,5 x 10^9/l)+ mucositis bij penicilline verminderd gevoelige keelflora of keelflora onbekend <1 week Meropenem + vancomycine Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen '1. Onbekend' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 21

29 2. Centraal zenuwstelsel Diagnose Gastheerfactoren Therapiemogelijkheden Encefalitis Geen Aciclovir Meningitis Neonaat (prematuur en à terme) Meropenem Overige afdelingen: kind < 1 mnd. Cefotaxim + amoxicilline kind 1-2 mnd. Cefotaxim kind > 2 mnd. Ceftriaxon (+ dexamethason 4 dd 0,15 mg/kg) Trauma of operatie Ventriculoperitoneale of ventriculocardiale shunt Ceftazidim + flucloxacilline Ceftazidim + vancomycine* Hersenabces Geen trauma of operatie Ceftriaxon + metronidazol Trauma of operatie Chronische oorontsteking Ceftriaxon + flucloxacilline Ceftazidim + metronidazol * Eventueel intraventriculaire/intrathecale toediening van vancomycine Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen '2. Centraal zenuwstelsel' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 22

30 3. Hart Diagnose Gastheerfactoren Therapiemogelijkheden Endocarditis Acuut, normale klep Flucloxacilline + gentamicine Subacuut, normale klep Anders, normale klep Kunstklep of pre-existent kleplijden Operatie Benzylpenicilline + gentamicine Amoxicilline + gentamicine Ceftriaxon + vancomycine Ceftriaxon + vancomycine Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen '3. Hart' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 23

31 4. Mond Diagnose Gastheerfactoren Therapiemogelijkheden Koortslip Geen therapie, zo nodig valaciclovir (p.o.) Mucocutane blaasjes Neonaat Aciclovir Mild Ernstig Valaciclovir (p.o.) Aciclovir Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen '4. Mond' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 24

32 5. Keel-, neus- en oorgebied Diagnose Gastheerfactoren Therapiemogelijkheden Faryngitis - Amoxicilline (p.o.) Retrofaryngeaal abces - Amoxicilline/clavulaanzuur Tonsillitis - Amoxicilline/clavulaanzuur Sinusitis - Amoxicilline/clavulaanzuur Acute otitis media < 3 maanden of > 48 uur persisterend Amoxicilline/clavulaanzuur Acute mastoïditis - Amoxicilline/clavulaanzuur Otitis externa - Ciprofloxacine (p.o.) en ofloxacine (lokaal) Cervicale lymfadenitis - Amoxicilline/clavulaanzuur Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen '5. Keel-, neus- en oorgebied' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 25

33 6. Oog Diagnose Gastheerfactoren Therapiemogelijkheden Conjunctivitis > 1 mnd Povidon-jodium 0,3% (lokaal) Cellulitis orbitae pre-septaal Amoxicilline/clavulaanzuur (p.o.) post-septaal Amoxicilline/clavulaanzuur (i.v.) Keratitis/ keratoconjunctivitis - Valaciclovir (p.o.) + aciclovir (lokaal) Ophtalmia neonatorum < 5 dagen post partum (Neisseria gonorrhoea) > 5 dagen post partum (Chlamydia trachomatis) Cefotaxim eenmalig Azitromycine eenmalig Zoster ophthalmicus - Aciclovir Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen '6. Oog' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 26

34 7. Luchtwegen Diagnose Gastheerfactoren Therapiemogelijkheden Epiglottitis - Amoxicilline/clavulaanzuur Laryngo-tracheobronchitis - Amoxicilline/clavulaanzuur Pneumonie Klinische behandeling Thuis ontstaan, niet ernstig Amoxicilline Thuis ontstaan, ernstig Amoxicilline/clavulaanzuur (+ gentamicine + evt. azitromycine) In ziekenhuis ontstaan Aspiratie CF exacerbatie Neutropenie Ceftriaxon Amoxicilline/clavulaanzuur Ceftazidim + tobramycine Meropenem Pneumonie Poliklinische behandeling < 5 jaar Amoxicilline (p.o.) > 5 jaar Claritromycine (p.o.) / azitromycine (p.o.) Kinkhoest - Azitromycine (p.o.) Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen '7. Luchtwegen' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 27

35 8. Buik Diagnose Gastheerfactoren Therapiemogelijkheden Cholangitis Porto-enterostomie (Kasai) operatie Amoxicilline/clavulaanzuur + gentamicine Gastro-enteritis Zonder sepsis Geen antibiotische therapie Met sepsis Zie sepsistherapie Necrotiserende enterocolitis Prematuur geboren Penicilline + amikacine + metronidazol evt. meropenem Peritonitis Primair (b.v. met nefrotisch syndroom) Amoxicilline/clavulaanzuur + gentamicine Secundair (darmperforatie) peritoneaal dialyse Ceftriaxon + metronidazol Vancomycine + gentamicine (intraperitoneaal) Pseudomembraneuze enterocolitis Antibioticum gebruik Metronidazol (p.o. of i.v.) Vancomycine (p.o.) Typhlitis Neutropenie Meropenem + vancomycine Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen '8. Buik' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 28

36 9. Urinewegen Diagnose Gastheerfactoren Therapiemogelijkheden Cystitis - 1: Amoxicilline/clavulaanzuur(p.o.) 2: Co-trimoxazol (p.o.) 3: Nitrofurantoine Pyelonefritis < 2 mnd Cefotaxim > 2 mnd Ceftriaxon Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen '9. Urinewegen' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 29

37 10. Genitalien Diagnose Gastheerfactoren Therapiemogelijkheden "Pelvic inflammatory disease" Seksueel actief Ofloxacine (p.o) + metronidazol (p.o.) Purulente cervicitis Seksueel actief Azitromycine (p.o) Urethritis Seksueel actief Azitromycine (p.o) Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen '10. Genitalien' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 30

38 11. Huid en weke delen Diagnose Gastheerfactoren Therapiemogelijkheden Impetigo - 1. Fusidinezuur (lokaal) + wassen met povidon-joodscrub 2. Flucloxacilline (p.o.) Erysipelas - Amoxicilline (p.o.) of benzylpenicilline Cellulitis - Flucloxacilline Gelaat Trauma i.v. katheter Amoxicilline/clavulaanzuur Amoxicilline/clavulaanzuur i.v. katheter verwijderen Flucloxacilline Fasciitis - Benzylpenicilline + clindamycine Myositis - Flucloxacilline Roodvonk - Amoxicilline Wondinfectie Avitaal weefsel, vreemd lichaam Amoxicilline/clavulaanzuur Bijtwond Amoxicilline/clavulaanzuur Cave profylaxe tetanus en rabies Faecale verontreiniging Amoxicilline/clavulaanzuur + gentamicine (eenmalig) Onvoldoende wondtoilet Cefazoline eenmalig Trauma door geïnfecteerd materiaal Amoxicilline/clavulaanzuur + gentamicine (eenmalig) Gas gangreen Hyperbare O2 + benzylpenicilline Brandwond Ernstige locale of systemische infectie Ceftazidim + gentamicine: i.o.m. brandwondencentrum Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS) - Flucloxacilline Gordelroos(Herpeszoster) - 1 dermatoom - Geen immuungecompromitteerd Valaciclovir (p.o.) > 1 dermatoom - Valaciclovir (p.o.) Waterpokken immuungecompromitteerd Aciclovir Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen '11. Huid en weke delen' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 31

39 12. Botten en gewrichten Diagnose Gastheerfactoren Therapiemogelijkheden Gecompliceerde fractuur Graad I (< 5 cm) (perforatie van binnen naar buiten) Geen Graad II (> 5 cm) (zonder uitgebreide weke delen schade) Graad III (massieve weke delen schade) Amoxicilline/clavulaanzuur Amoxicilline/clavulaanzuur (+ gentamicine) Osteomyelitis < 6 mnd en geen of onvoldoende Hib vaccinatie Amoxicilline-clavulaanzuur (+ gentamicine) Acuut hematogeen > 6 maanden Hemoglobinopathie Postoperatief Punctieverwonding Flucloxacilline (+ gentamicine) Ceftriaxon + flucloxacilline Flucloxacilline + gentamicine Ceftazidim + gentamicine Septische arthritis < 6 mnd en geen of onvoldoende Hib vaccinatie Amoxicilline-clavulaanzuur (+ gentamicine) > 6 maanden Flucloxacilline (+ gentamicine) Postoperatief Seksueel actief (Neisseria gonorrhoea) Flucloxacilline + gentamicine Ceftriaxon Spondylodiscitis - Flucloxacilline Beheergegevens Beheerder: Noortje Swart Eerste versie: Laatste wijziging: geen Een print van deze monografie is alleen geldig indien de datum vermeld na "Laatste wijziging" gelijk is aan de datum op het intranet. Overzicht wijzigingen '12. Botten en gewrichten' Datum Wijziging Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 32

40 IVa. Anti-bacteriele therapie op basis van diagnose en verwekker Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 33

41 Anti-bacteriele therapie op basis van diagnose en verwekker Diagnose Micro-organisme Geneesmiddel Therapieduur Anthrax - cutaan Bacillus anthracis feneticilline 7-10 dagen erytromycine 7-10 dagen - respiratoir/ gastrointestinaal benzylpenicilline dagen Arthritis (septisch)* Borrelia spp (Lyme) amoxicilline (<9 jr, p.o) 1 maand doxycycline ( 9 jr, p.o.) 1 maand ceftriaxon 14 dagen Enterobacteriaceae op geleide antibiogram 4-6 weken HACEK-groep** ceftriaxon op geleide antibiogram 4-6 weken Haemophilus influenzae (β-lactamase -) amoxicilline 4-6 weken Haemophilus influenzae (β-lactamase +) amoxicilline-clavulaanzuur 4-6 weken Neisseria gonorrhoeae ceftriaxon 4-6 weken Staphylococcus aureus flucloxacilline 4-6 weken Streptococcus agalactiae (groep B) penicilline 4-6 weken clindamycine vancomycine Streptococcus pyogenes (groep A) penicilline 4-6 weken clindamycine vancomycine Streptococcus «milleri» penicilline 4-6 weken clindamycine clindamycine vancomycine Streptococcus pneumoniae penicilline 4-6 weken clindamycine vancomycine Bacteriemie/Sepsis Bacillus cereus vancomycine 7 dagen meropenem 7 dagen Brucella spp co-trimoxazol (< 9 jaar)(p.o.) min. 7 dagen doxycycline ( 9 jaar) (p.o.) Campylobacter jejuni / coli erytrormycine min. 7 dagen Campylobacter fetus meropenem min. 4 weken Capnocytophaga canimorsus amoxicilline-clavulaanzuur min. 7 dagen meropenem Clostridium spp feneticilline min. 7 dagen Fusobacterium spp metronidazol min. 10 dagen benzylpenicilline Haemophilus influenzae (β-lactamase -) amoxicilline 7 dagen Haemophilus influenzae (β-lactamase +) amoxicilline-clavulaanzuur 7 dagen Kingella kingae penicilline + gentamicine Listeria monocytogenes amoxicilline + gentamicine 14+3 dagen co-trimoxazol 14 dagen Pseudomonas aeruginosa piperacilline + tobramycine 14 dagen Salmonella typhi ceftriaxon 14 dagen co-trimoxazol ciprofloxacin Salmonella paratyphi amoxicilline 14 dagen ciprofloxacine Staphylococcus aureus flucloxacilline 14 dagen Stenotrophomonas maltophilia co-trimoxazol 7 dagen Streptococcus agalactiae (groep B) penicilline 10 dagen clindamycine vancomycine Streptococcus pyogenes Handboek Parenteralia VUmc geprint op 26 juni 2015 pagina 34

Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur

Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur (Bron: Dr. N.C. Hartwig et al, Vademecum Pediatrische Antimicrobiele therapie, 3 e editie, 2005) In deze tabel wordt, uitgaande van een diagnose

Nadere informatie

Empirische antibacteriële therapie op basis van vermoedelijke diagnose

Empirische antibacteriële therapie op basis van vermoedelijke diagnose Empirische antibacteriële therapie op basis van vermoedelijke diagnose (Bron: Dr. N.C. Hartwig et al, Vademecum Pediatrische Antimicrobiele therapie, 3 e editie, 2005) In onderstaande tabel worden, uitgaande

Nadere informatie

Emprisch antibioticabeleid kindergeneeskunde Medisch Centrum Alkmaar per leeftijd

Emprisch antibioticabeleid kindergeneeskunde Medisch Centrum Alkmaar per leeftijd Emprisch antibioticabeleid kindergeneeskunde Medisch Centrum Alkmaar per leeftijd Auteurs: Duijvestijn, Brinkhorst, Maingay Okt. 2014 1. kinderen van 0-1 maand (0-28 dagen) 2. kinderen van 1 tot 3 maanden

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 10:51 dinsdag, juli 21, 2015 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar Februari-2015 Aanlever ID 7594 Datum ingelezen 27/05/2015 Aantal patiënten 1208 Aantal isolaten 2056 Aantal isolaten

Nadere informatie

HANDLEIDING EN INLEIDING

HANDLEIDING EN INLEIDING HANDLEIDING EN INLEIDING Handleiding Met betrekking tot het gebruik hebben de samenstellers de volgende filosofie in gedachten: - De antibioticumkeuze, doseringen en doseringsintervallen zijn gericht op

Nadere informatie

Resistentieop uwic. Lennie Derde Internist-intensivist UMC Utrecht

Resistentieop uwic. Lennie Derde Internist-intensivist UMC Utrecht Resistentieop uwic Lennie Derde Internist-intensivist UMC Utrecht lderde@umcutrecht.nl @Lennie333 Resistentie in Nederland Indeling van bacteriën G+ G- Coccen Staphylococcen Streptococcen Enterococcen

Nadere informatie

De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen?

De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen? De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen? Arend-Jan Meinders, internist-intensivist Resistente ziekenhuisbacteriën MRSA = Resistente S. aureus 30-40%

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 01:45 maandag, februari 09, 2015 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar September-2014 Aanlever ID 7337 Datum ingelezen 02/02/2015 Aantal patiënten 1158 Aantal isolaten 2002 Aantal

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering

Overzicht Aanlevering 02:03 donderdag, december 01, 2016 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar April-2016 Aanlever ID 9348 Datum ingelezen 18/10/2016 Aantal patiënten 1188 Aantal isolaten 2025 Aantal

Nadere informatie

Antibiotica. Thecla A.M. Hekker, arts-microbioloog 28 mei 2008

Antibiotica. Thecla A.M. Hekker, arts-microbioloog 28 mei 2008 Antibiotica Thecla A.M. Hekker, arts-microbioloog 28 mei 2008 Inhoud Historie Klassen/groepen en werkingsmechanismen/ Aangrijpingspunten Gevoeligheidsbepalingen Resistentie toekomst Oplossingen: preventie

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 04:43 donderdag, oktober 09, 2014 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar Februari-2014 Aanlever ID 6858 Datum ingelezen 11/07/2014 Aantal patiënten 1202 Aantal isolaten 2194 Aantal

Nadere informatie

Diabetische voet (versie )

Diabetische voet (versie ) Diabetische voet (versie 13.05.2015) Geaccordeerd door de Commissie Antimicobiële Middelen (CAM) d.d. 13.05.2015 Inhoud:. Definities. Antibiotische therapie empirisch en bij bekende verwekker bij PEDIS

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. AFDELING E_EZG3 2 monsters 1 1 10E081574-1.1 1 1 10E082902-1.2 1 1 10E079812-1.2 1 1 10E084583-1.

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. AFDELING E_EZG3 2 monsters 1 1 10E081574-1.1 1 1 10E082902-1.2 1 1 10E079812-1.2 1 1 10E084583-1. Aanlevering Lab-code Maand Juli Jaar Aanlevering-D Datum -- Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal oort AFDELNG E_EZG monsters Totaal Overzichten #solaten #solaten #Patienten #Patienten

Nadere informatie

Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist

Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist Doel Basisprincipes antibiotica Generaliserend Geen microbioloog/infectioloog Leuk! Puzzel! Centrale vraag Antibiotica: wat dekt

Nadere informatie

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Flucloxacilline 3 g in 100 ml medicatiecassette

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Flucloxacilline 3 g in 100 ml medicatiecassette 1. Naam van het geneesmiddel Apotheek Haagse Ziekenhuizen 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Bevat per medicatiecassette van 100 ml flucloxacillinenatriummonohydraat overeenkomend met 3 g watervrij

Nadere informatie

Aangrijpingspunten van antibiotica in de prokaryoten. - Celwandsynthese - DNA, RNA en eiwitsynthese

Aangrijpingspunten van antibiotica in de prokaryoten. - Celwandsynthese - DNA, RNA en eiwitsynthese Aangrijpingspunten van antibiotica in de prokaryoten - Celwandsynthese - DNA, NA en eiwitsynthese Dwarsdoorsnede celwand micro-organisme Gram-negatief Gram-positief Algemene mechanismen van antibioticum

Nadere informatie

Apotheek Ziekenhuis Rijnstate

Apotheek Ziekenhuis Rijnstate Aciclovir (1,2,3,4) IV 5-10 mg/kg 3dd IV 5-10 mg/kg IV 5-10 mg/kg IV 2,5-5 mg/kg IV 2,5-5 mg/kg (NB: op dialyse dagen na dialyse (H. Simplex) PO 200 mg 5dd PO 200 mg 5dd PO 200 mg 3-4dd PO 200 mg PO 200

Nadere informatie

Protocol Orthopedische Prothese Infecties UMCG, maart 2008

Protocol Orthopedische Prothese Infecties UMCG, maart 2008 Woord vooraf Dit afdelingsprotocol is opgesteld door vertegenwoordigers van de afdelingen orthopedie, medische microbiologie en infectiologie. Het is specifiek van toepassing op de patientenpopulatie van

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Vancocin CP 250 mg, capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Vancocin CP 250 mg, capsules, bevatten vancomycinehydrochloride,

Nadere informatie

Module (0307.3v.AV) (^PCH

Module (0307.3v.AV) (^PCH Module 1.3.1 (0307.3v.AV) (^PCH MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 26 maart 2007 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Mupirocine 20 mg/g PCH, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE

Nadere informatie

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Meropenem 2 g medicatiecassette 100 ml (ZI )

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Meropenem 2 g medicatiecassette 100 ml (ZI ) 1. Naam van het geneesmiddel Meropenem 1 3 g medicatiecassette 100 ml 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Bevat per medicatiecassette van 100 ml meropenemtrihydraat overeenkomende met resp.

Nadere informatie

INLEIDING. Stafcommissie antibioticabeleid, juni 2013

INLEIDING. Stafcommissie antibioticabeleid, juni 2013 I Algemene principes INLEIDING Dit boekje bevat de vernieuwde richtlijnen voor antimicrobiële therapie, zoals die worden toegepast in het ziekenhuis Gelderse Vallei. Bij het opstellen van deze richtlijnen

Nadere informatie

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Piperacilline 6 g / Tazobactam 0,75 g medicatiecassette, 100 ml (ZI-16112571)

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Piperacilline 6 g / Tazobactam 0,75 g medicatiecassette, 100 ml (ZI-16112571) 1. Naam van het geneesmiddel Piperacilline 6 g / Tazobactam 0,75 g medicatiecassette, 100 ml 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Bevat per medicatiecassette van 100 ml piperacilline natrium.1water

Nadere informatie

1 1 12E E Escherichia coli Klebsiella pneumoniae

1 1 12E E Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Aanlevering Lab-code ISIS005 Maand September Jaar 2012 Aanlevering-ID 5616 Datum 24-10-2012 Totaal Overzichten #Isolaten ISIS #Isolaten #Patienten ISIS #Patienten 1832 1832 1151 1151 Samenvatting Bijzondere

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/24597

Nadere informatie

BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL SURAMOX 10% 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzaam bestanddeel: amoxicilline (als amoxicillinetrihydraat)

Nadere informatie

VOORWOORD. Namens de antibioticacommissie,

VOORWOORD. Namens de antibioticacommissie, VOORWOORD De antibioticacommissie werd op 14 maart 1996 door de medische staf geïnstalleerd met als opdracht het opstellen van richtlijnen ten behoeve van de medische staf voor een verantwoord gebruik

Nadere informatie

Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen

Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen in verpleeghuizen - SNIV 2012 -, De Reehorst, Driebergen Dr. Ine Frénay, arts-microbioloog RLM Dordrecht- Gorinchem 1 Indeling

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort Aanlevering Lab-code ISIS005 Maand Augustus Jaar 2013 Aanlevering-ID 6408 Datum 21-11-2013 Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort ORGANISME =aecspp? 1 isolaten ORGANISME =agns?

Nadere informatie

Aanlevering. Jaar 2010 Aanlevering-ID 2404 Datum Totaal Overzichten. #Isolaten ISIS #Isolaten #Patienten ISIS #Patienten

Aanlevering. Jaar 2010 Aanlevering-ID 2404 Datum Totaal Overzichten. #Isolaten ISIS #Isolaten #Patienten ISIS #Patienten Aanlevering Lab-code 5 Maand Februari Jaar Aanlevering-D Datum 5-- Totaal Overzichten #solaten #solaten #Patienten #Patienten 6 6 6 amenvatting Bijzondere esistenties Antibiotica-pathogeen combinaties

Nadere informatie

Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis. Dr. Danielle Van der beek

Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis. Dr. Danielle Van der beek Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis Dr. Danielle Van der beek Huisartsensymposium 12 maart 2016 Bacteriële meningitis Empirische therapie Volwassenen > 18 jaar en < 50 jaar Volwassenen > 50

Nadere informatie

Het optimaliseren van het (selectief) rapporteren van antibiotica. Van Aelst Sophie Supervisor: Laffut Wim H.-Hartziekenhuis Lier

Het optimaliseren van het (selectief) rapporteren van antibiotica. Van Aelst Sophie Supervisor: Laffut Wim H.-Hartziekenhuis Lier Het optimaliseren van het (selectief) rapporteren van antibiotica. Van Aelst Sophie Supervisor: Laffut Wim H.-Hartziekenhuis Lier INLEIDING Waarom? toenemende resistentie verminderde output nieuwe antibiotica

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL SYNULOX Ready-To-Use 2. SAMENSTELLING Amoxycillinetrihydraat (= amoxycilline 140 mg) Kaliumclavulanaat (= clavulaanzuur 35 mg) Excipient:

Nadere informatie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Editie Midden- en West-Brabant 2 e druk januari 2013 Amphia Ziekenhuis, Breda en Oosterhout Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Lievensberg ziekenhuis, Bergen

Nadere informatie

Chinolonen in de praktijk: gebruik en resistentie

Chinolonen in de praktijk: gebruik en resistentie Chinolonen in de praktijk: gebruik en resistentie Karola Waar Dr. K. Waar, arts-microbioloog, Izore Centrum voor Infectieziekten Friesland Wat wisten we? Chinolonen zijn orale antibiotica met een breed

Nadere informatie

Antibiotic Stewardship. Prof. dr. J.M. Prins

Antibiotic Stewardship. Prof. dr. J.M. Prins Antibiotic Stewardship Prof. dr. J.M. Prins Juni 2012 June 2012 Drie Pijlers Hygiene En Infectiepreven tie Richtlijnen restrictief antibioticabele id Antimicrobial Stewardship 1 1 Restrictief voorschrijfsysteem

Nadere informatie

BIJSLUITER NOROCLAV 50 mg Tabletten voor honden en katten

BIJSLUITER NOROCLAV 50 mg Tabletten voor honden en katten BIJSLUITER NOROCLAV 50 mg Tabletten voor honden en katten 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Nadere informatie

Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas voor registratiehouders

Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas voor registratiehouders Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas voor registratiehouders Graag reactie voor 31 december 2017 van de registratiehouders die volgens de consultatieprocedure kunnen reageren community-acquired

Nadere informatie

Resistentie. Toegespitst naar onze regio. Een internationaal probleem

Resistentie. Toegespitst naar onze regio. Een internationaal probleem Resistentie Toegespitst naar onze regio Een internationaal probleem 19 e Grande Conférence Verona 2013 Indeling bacteriën Indeling bacteriën Coccen Staven Gram positief Staphylococcen Streptococcen Pneumococ

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1/6

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1/6 BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1/6 1 NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL CEFALEXINE Kela 50 mg, tabletten voor honden KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzame bestanddeel: Cefalexinum

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps 4 isolaten ORGANISME mycboa 1 isolaten E

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps 4 isolaten ORGANISME mycboa 1 isolaten E Aanlevering Lab-code ISIS005 Maand December Jaar 2013 Aanlevering-ID 6538 Datum 28-01-2014 Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Amoxicilline trihydrate (= Amoxicilline 150 mg) Alum. Stearaat gefractioneerde kokosnootolie q.s. ad 1 ml.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Amoxicilline trihydrate (= Amoxicilline 150 mg) Alum. Stearaat gefractioneerde kokosnootolie q.s. ad 1 ml. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL CLAMOXYL L.A. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Amoxicilline trihydrate (= Amoxicilline 150 mg) Alum. Stearaat gefractioneerde

Nadere informatie

Evaluatie van surveillance hemoculturen bij hematologische patiënten onder immunosuppressiva

Evaluatie van surveillance hemoculturen bij hematologische patiënten onder immunosuppressiva Evaluatie van surveillance hemoculturen bij hematologische patiënten onder immunosuppressiva An Joosten 30/03/2010 30/03/2010 1 Surveillance hemoculturen Inleiding Bloedstroom infecties (BSI) Predisponerende

Nadere informatie

Voorwoord. De redactie, januari 2011

Voorwoord. De redactie, januari 2011 Voorwoord Met genoegen presenteren wij u de 6 e herziene, regionale antibioticawegwijzer van Meander Medisch Centrum en St. Jansdal. Ook deze uitgave zullen we aanbieden op intranet via afdelingen/apotheek/formularia

Nadere informatie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Editie Midden- en West-Brabant 2 e druk januari 2013 Amphia Ziekenhuis, Breda en Oosterhout Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Lievensberg ziekenhuis, Bergen

Nadere informatie

CONCEPT ANTIMICROBIËLE THERAPIE. St. ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN 05.07.2006

CONCEPT ANTIMICROBIËLE THERAPIE. St. ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN 05.07.2006 CONCEPT ANTIMICROBIËLE THERAPIE St. ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN 05.07.2006 VOORWOORD Deze richtlijnen voor antimicrobiële therapie zijn opgesteld om een meer rationeel gebruik van deze middelen in het

Nadere informatie

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Aztreonam 8g = 120ml elastomeerpomp

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Aztreonam 8g = 120ml elastomeerpomp 1. Naam van het geneesmiddel Aztreonam 8 g in 120 ml elastomeerpomp 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Bevat per elastomeerpomp van 120 ml 8 gram aztreonam. Voor een volledige lijst van hulpstoffen,

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) Wat is het probleem

Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) Wat is het probleem Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) Wat is het probleem Regionale nascholing Samen krachtig tegen BRMO! Hoe pakken we dat aan? 29 januari 2015 dr F. Vlaspolder, arts microbioloog Maasstad ziekenhuis

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Amoxicilline trihydrat. (= Amoxicilline 150 mg) Polysorbat. 80 Alum. Monostearas Ethyl. oleas q.s. ad 1 ml.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Amoxicilline trihydrat. (= Amoxicilline 150 mg) Polysorbat. 80 Alum. Monostearas Ethyl. oleas q.s. ad 1 ml. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL CLAMOXYL Ready-To-Use 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Amoxicilline trihydrat. (= Amoxicilline 150 mg) Polysorbat. 80

Nadere informatie

bijlage bij de lezing NAJAARSDAG 01/11/2014 AFSPRAKENLIJST OP BASIS VAN FORMULARIUM-GEZELSCHAPSDIEREN

bijlage bij de lezing NAJAARSDAG 01/11/2014 AFSPRAKENLIJST OP BASIS VAN FORMULARIUM-GEZELSCHAPSDIEREN bijlage bij de lezing NAJAARSDAG 01/11/2014 AFSPRAKENLIJST OP BASIS VAN FORMULARIUM-GEZELSCHAPSDIEREN - dit document is bedoeld als leidraad voor het maken van afspraken binnen een dierenartspraktijk -

Nadere informatie

Cefuroxim Sandoz 250 mg omhulde tabletten Cefuroxim Sandoz 500 mg omhulde tabletten

Cefuroxim Sandoz 250 mg omhulde tabletten Cefuroxim Sandoz 500 mg omhulde tabletten 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Cefuroxim Sandoz 250 mg omhulde tabletten Cefuroxim Sandoz 500 mg omhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Cefuroxim Sandoz 250 mg bevat 300.72 mg cefuroximaxetil

Nadere informatie

Zorginfecties en antibioticagebruik bij kwetsbare ouderen

Zorginfecties en antibioticagebruik bij kwetsbare ouderen Zorginfecties en antibioticagebruik bij kwetsbare ouderen 38ste Wintermeeting Oostende 27 Februari 2015 Latour K, Jans B Rue Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussels Belgium T +32 2 642 57 62 email: katrien.latour@wiv-isp.be

Nadere informatie

Frapper fort et frapper vite

Frapper fort et frapper vite Antibacteriële therapie van volwassenen met sepsis Frapper fort et frapper vite Jeroen van der Hilst Internist-infectioloog Frapper fort et frapper vite Paul Ehrlich, address to the 17th International

Nadere informatie

SKP NL versie Clindabuc 200

SKP NL versie Clindabuc 200 BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN - 1 - 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL CLINDABUC 200 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per in vieren deelbare tablet: 226,67 mg clindamycine

Nadere informatie

ampc Wat moet je ermee? Tobias Engel AIOS MMB

ampc Wat moet je ermee? Tobias Engel AIOS MMB ampc Wat moet je ermee? Tobias Engel AIOS MMB S is goed (?) SDD kweek rectum: Enterobacter aerogenes, Piptazo gevoelig Advies MMB: Bij ernstige sepsis à Start meropenem (?????) BRMO MRSA VRE ESBL Carbapenemases

Nadere informatie

Bactroban neuszalf v3.2 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Bactroban neuszalf v3.2 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Bactroban 2% Neuszalf 20 mg/g 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Iedere gram zalf bevat 20 mg mupirocine (als mupirocine-calcium).

Nadere informatie

Surveillance septicemieën in Belgische ziekenhuizen

Surveillance septicemieën in Belgische ziekenhuizen Surveillance septicemieën in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2014 Surveillance gegevens 2000 2014 Minimale ziekenhuis gegevens 2000-2012 OD Volksgezondheid en Surveillance Dienst: Zorginfecties en antimicrobiële

Nadere informatie

BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL Amo-Colmix w.o. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per gram: Werkzame bestanddelen: Colistinesulfaat 500.000

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL Nisamox 250 mg tabletten voor honden 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per tablet: Werkzame bestanddelen: Amoxicilline

Nadere informatie

Bijsluiter NL Versie NOROCLAV 250 MG BIJSLUITER

Bijsluiter NL Versie NOROCLAV 250 MG BIJSLUITER BIJSLUITER NOROCLAV 250 mg Tabletten voor honden 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND Norbrook

Nadere informatie

BIJSLUITER Clavobay 50 mg tabletten voor honden en katten

BIJSLUITER Clavobay 50 mg tabletten voor honden en katten BIJSLUITER Clavobay 50 mg tabletten voor honden en katten 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Nadere informatie

BRMO. Bijzonder Resistent Micro-Organisme. dr. M.C.A. Wegdam-Blans, arts-microbioloog, Stichting PAMM. Bedside teaching 18 NOV 2014

BRMO. Bijzonder Resistent Micro-Organisme. dr. M.C.A. Wegdam-Blans, arts-microbioloog, Stichting PAMM. Bedside teaching 18 NOV 2014 BMO Bijzonder esistent Micro-Organisme dr. M.C.A. Wegdam-Blans, arts-microbioloog, Stichting PAMM Bedside teaching 18 NOV 2014 Hoezo BMO? Bedside teaching 18 NOV 2014 bacteriële resistentie zieken huis

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein 1 Postbus 30001 9700 RB Groningen 050-3616161 www.umcg.nl

Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein 1 Postbus 30001 9700 RB Groningen 050-3616161 www.umcg.nl Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein Postbus 000 9700 RB Groningen 050666 www.umcg.nl De Richtlijnen antimicrobiële therapie en profylaxe voor kinderen 0 van het UMCG Beatrix kinderziekenhuis

Nadere informatie

DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2014

DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2014 DIAGNOSTIEK TARIEVEN EERSTE LIJN 2014 De onderstaande tarievenlijst geeft een zo goed mogelijk beeld van de kosten van de meest aangevraagde onderzoeken. Afwijkingen kunnen voorkomen. Het kan zijn dat

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. CLAVUBACTIN 50/12.5 mg tabletten voor katten en honden 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. CLAVUBACTIN 50/12.5 mg tabletten voor katten en honden 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL CLAVUBACTIN 50/12.5 mg tabletten voor katten en honden 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzame bestanddelen: Amoxicilline

Nadere informatie

ANTIBIOTICABELEID ATRIUM MEDISCH CENTRUM PARKSTAD (5 e Editie, 2012)

ANTIBIOTICABELEID ATRIUM MEDISCH CENTRUM PARKSTAD (5 e Editie, 2012) ANTIBIOTICABELEID ATRIUM MEDISCH CENTRUM PARKSTAD (5 e Editie, 2012) Inhoudsopgave Voorwoord bij de 5 e Editie 2 Handleiding en Inleiding 3 Besluitvorming 9 Hoofdstukken over antimicrobiële therapie, algemeen

Nadere informatie

Restrictief antibioticumgebruik: waarom?

Restrictief antibioticumgebruik: waarom? Faculteit Diergeneeskunde Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum Restrictief antibioticumgebruik: waarom? Els Broens Infectiepreventiedag mei 2015 over feiten, meningen & vooroordelen STEMMINGMAKERIJ

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL AMOXIBACTIN 50 mg, tabletten voor honden en katten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per tablet: Werkzaam bestanddeel:

Nadere informatie

Welk antibioticum? KLIP, 12 februari 2013

Welk antibioticum? KLIP, 12 februari 2013 Welk antibioticum? KLIP, 12 februari 2013 Algemene principes Hoe breder, hoe effectiever Hoe breder, hoe meer (macro)resistentie Hoe breder, hoe meer bijwerkingen prescriptiegedrag SFK heeft 2 indicatoren

Nadere informatie

Periprosthetische infectie (PPI) Protocol MCL 2015

Periprosthetische infectie (PPI) Protocol MCL 2015 Periprosthetische infectie (PPI) Protocol MCL 2015 Definitie PPI: voldoen aan 1 van de volgende criteria: 1. Abces of fistel die communiceert met het gewricht 2. Positieve aspiratie kweek 3. 2 positieve

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Keforal 500 mg filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Keforal 500 mg filmomhulde tabletten bevat

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL AMOXICLAV-VMD 250 mg, tabletten voor honden. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per tablet (900 mg) : Werkzame bestanddelen:

Nadere informatie

Deel I B. Naam van het geneesmiddel. Rulide 150. Rulide 300. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

Deel I B. Naam van het geneesmiddel. Rulide 150. Rulide 300. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling 1 Deel I B Naam van het geneesmiddel Rulide 150. Rulide 300. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Rulide 150, bevat per tablet 150 mg roxitromycine als werkzaam bestanddeel. Rulide 300, bevat per

Nadere informatie

Noorderpoort Medische Kennis

Noorderpoort Medische Kennis Kerntaak: Triëren Werkproces 1.1: Medische Kennis Werkproces 1.2: Behandelmethoden en therapieën Doelstelling(en) De DA kan bij het intakegesprek het probleem, risicovolle of complexe situaties in kaart

Nadere informatie

Antibiotica in de huisartsenpraktijk anno 2012 deel 2: RICHTLIJNEN. Heidi Castryck 20/09/2012

Antibiotica in de huisartsenpraktijk anno 2012 deel 2: RICHTLIJNEN. Heidi Castryck 20/09/2012 Antibiotica in de huisartsenpraktijk anno 2012 deel 2: RICHTLIJNEN Heidi Castryck 20/09/2012 Bronnen 1. Sanford guide to antimicrobial therapy 2010-2011 2. BAPCOC 2008, Belgische gids voor anti-infectieuze

Nadere informatie

Infecties op de ICU. Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC

Infecties op de ICU. Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC Infecties op de ICU Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC Inhoud ICU geassocieerde infecties Clostridium difficile Lijninfecties Ventilator associated pneumonia (VAP) Clostridium

Nadere informatie

ANTIBIOTICABELEID Empirische behandelingsschema s

ANTIBIOTICABELEID Empirische behandelingsschema s INFOBROCHURE ANTIBIOTICABELEID Empirische behandelingsschema s Mensen zorgen voor mensen 2 Empirische behandelingsschema s antibiotica samengesteld op basis van The Sanford Guide To Antimicrobial Therapy

Nadere informatie

Astellas CTD Module 1

Astellas CTD Module 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Natrium-penicilline G 1.000.000 IE Natrium-penicilline G 10.000.000 IE 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Natrium-penicilline G poeder voor injectievloeistof is

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen. PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Rapportage PREZIES

Nadere informatie

URFAMYCINE (ZAMBON) 1. BENAMING

URFAMYCINE (ZAMBON) 1. BENAMING URFAMYCINE (ZAMBON) 1. BENAMING URFAMYCINE (Thiamphenicolum) URFAMYCINE 500 URFAMYCINE 750 2. SAMENSTELLING a) voor parenteraal en lokaal gebruik URFAMYCINE 500: - flesje met lyofilisaat: Thiamphenicolum

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL CLAMOXYL 40 mg, smakelijke tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Amoxicillin. trihydrat. (= Amoxicillin. 40 mg)

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, BD/2013/REG NL 10113/zaak 360210 DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, Gezien het verzoek van Ast Beheer B.V. te Oudewater

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Academische ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Academische ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1. Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Academische ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Breng 3 tot 4 maal daags een streng van ongeveer 1 cm zalf in de uitwendige gehoorgang.

Breng 3 tot 4 maal daags een streng van ongeveer 1 cm zalf in de uitwendige gehoorgang. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Terra-Cortril met polymyxine-b, oorzalf 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Terra-Cortril met polymyxine-b, oorzalf bevat per gram: Oxytetracyclinehydrochloride

Nadere informatie

Vaginitis. Steven Vervaeke

Vaginitis. Steven Vervaeke Vaginitis Steven Vervaeke Genitale stalen Vrouwen: Cervicitis Vulvovaginitis Urethritis Bacteriële vaginose Salpingitis (PID) Endometritis Ulcera Normale vaginale flora Lactobacillen Corynebacterium spp.

Nadere informatie

De nieuwe meldingsplicht voor tien ziekten Hans van Vliet RIVM-CIb 7 oktober 2008

De nieuwe meldingsplicht voor tien ziekten Hans van Vliet RIVM-CIb 7 oktober 2008 De nieuwe meldingsplicht voor tien ziekten Hans van Vliet RIVM-CIb 7 oktober 2008 Wat bespreken Iets over meldingscriteria De nieuwe ziekten (2 minuten per ziekte!) - Wat is de reden om het te melden -

Nadere informatie

ANTIMICROBIËLE PROFYLAXE EN THERAPIE. St. ANTONIUS ZIEKENHUIS. Januari 2014

ANTIMICROBIËLE PROFYLAXE EN THERAPIE. St. ANTONIUS ZIEKENHUIS. Januari 2014 ANTIMICROBIËLE PROFYLAXE EN THERAPIE St. ANTONIUS ZIEKENHUIS Januari 2014-1 - Voorwoord Voor u ziet u de gedeeltelijk vernieuwde richtlijnen voor Antimicrobiële Profylaxe en Therapie, St. Antonius Ziekenhuis

Nadere informatie

Wat is empirische therapie? Goede antibiotische therapie: 4 D s. Doel antibiotische behandeling

Wat is empirische therapie? Goede antibiotische therapie: 4 D s. Doel antibiotische behandeling Wat is empirische therapie? 25 11 2014 Empirische antibioticatherapie dr. Liesbet Henckaerts empirische antibiotische behandeling = antibiotische behandeling die gestart wordt vóór het causale micro-organisme

Nadere informatie

Beheersen van BRMO in de regio

Beheersen van BRMO in de regio Beheersen van BMO in de regio Miriam Beerens specialist ouderengeneeskunde Laura van Dommelen arts-microbioloog Danielle van Oudheusden arts infectieziektebestrijding Marjolijn Wegdam- Blans arts-microbioloog

Nadere informatie

Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen

Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2016 Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2016 Gegevens tot en met 2015 AUTEURS Els Duysburgh,

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie Meropenem Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie 2. KWALITATIEVE EN

Nadere informatie

Empirische antibiotica therapie

Empirische antibiotica therapie Empirische antibiotica therapie Daniël C. Knockaert Algemene Inwendige Geneeskunde UZ Gasthuisberg, Leuven November 2013 De prognose van bacteriële infecties De balans: kiem- gastheer- behandelaar kiem:

Nadere informatie

Meropenem Sandoz 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie Meropenem Sandoz 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Meropenem Sandoz 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie Meropenem Sandoz 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie Sandoz B.V. Page 1/16 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Meropenem Sandoz 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie Meropenem Sandoz 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie 2. KWALITATIEVE

Nadere informatie

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Vancomycine 4 g elastomeerpomp, 120 ml

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Vancomycine 4 g elastomeerpomp, 120 ml 1. Naam van het geneesmiddel Vancomycine 1 4 g elastomeerpomp, 120 ml 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Bevat per elastomeerpomp van 120 ml vancomycinehydrochloride overeenkomend met resp.

Nadere informatie

De duur van de behandeling zal in het algemeen variëren van enkele dagen tot maximaal 14 dagen.

De duur van de behandeling zal in het algemeen variëren van enkele dagen tot maximaal 14 dagen. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Terra-Cortril met polymyxine-b, oordruppels 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Terra-Cortril met polymyxine-b, oordruppels bevat per ml: Oxytetracyclinehydrochloride

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL Clavobay 50 mg tabletten voor honden en katten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per tablet: Werkzame bestanddelen: Amoxicilline

Nadere informatie

Voorwoord. Werkgroep Antimicrobiële Therapie: Dr. J.W.K. van den Berg Dr. G.J.H.M. Ruijs. Dr. P.H.P. Groeneveld

Voorwoord. Werkgroep Antimicrobiële Therapie: Dr. J.W.K. van den Berg Dr. G.J.H.M. Ruijs. Dr. P.H.P. Groeneveld Antibioticumbeleid Voorwoord Met gepaste trots bieden wij u de eerste uitgave van het geheel herziene formularium antimicrobiële middelen aan. Het nieuwe concept, steeds vernieuwende antimicrobiële middelen

Nadere informatie

ANTIBIOTICABELEID VOLWASSENEN

ANTIBIOTICABELEID VOLWASSENEN ANTIBIOTICABELEID VOLWASSENEN VU medisch centrum Antibioticabeleid Volwassenen geprint op 26 juni 2015 pagina 1 Colofon Uitgave Werkgroep Antibioticabeleid van de Commissie Geneesmiddelenbeleid Onder redactie

Nadere informatie

20 e Grande Conférence Istanbul 2014

20 e Grande Conférence Istanbul 2014 Hoezo BMO? dr. N.L.A.. (Niek) Arents, arts-microbioloog, Stichting PAMM 20 e Grande Conférence Istanbul 2014 BMO Bijzonder esistent Micro-Organisme 20 e Grande Conférence Istanbul 2014 bacteriële resistentie

Nadere informatie

BIJSLUITER. CEFABACTIN 50 mg smakelijke tabletten voor honden en katten. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS Hond en kat

BIJSLUITER. CEFABACTIN 50 mg smakelijke tabletten voor honden en katten. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS Hond en kat BIJSLUITER CEFABACTIN 50 mg smakelijke tabletten voor honden en katten NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN

Nadere informatie