Volume 3, Issue 3 mei 2013 Dienst Laboratoriumgeneeskunde Campus Sint-Jan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volume 3, Issue 3 mei 2013 Dienst Laboratoriumgeneeskunde Campus Sint-Jan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV"

Transcriptie

1 Volume 3, Issue 3 mei 2013 Dienst Laboratoriumgeneeskunde Campus Sint-Jan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Intro Met deze nieuwsbrief wensen we u op de hoogte te brengen van enkele belangrijke nieuwe testen: faecaal calprotectine en de laboratoriummonitoring van de twee meest gebruikte nieuwe orale anticoagulantia (NOAC) rivaroxaban en dabigatran. Vic Blaton, gewezen staflid van ons laboratorium, werd geselecteerd als laureaat van de EFLM-Roche Award Deze prestigieuze prijs is een erkenning van EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) voor zijn belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van de laboratoriumgeneeskunde in Europa en is dan ook een groot moment voor het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV én onze dienst laboratoriumgeneeskunde. Veel leesplezier namens Johan Billiet, Barbara Cauwelier, Jan Emmerechts, Michel Langlois, Eric Nulens, Marijke Reynders, Sylvie Roggeman, Ignace Surmont en Timothy Vanwynsberghe In dit nummer: Interessante informatie: Intro p.1 Nieuwe pediatrische EDTA afnametubes p.1 Faecaal calprotectine p.2 Laboratoriummonitoring van NOAC p.4 Bezoek onze website: Europese EFLM-Roche award voor Prof. Vic Blaton p.5 Wenst u Lab propos op een ander adres of niet meer te ontvangen, mail dan naar Nieuwe pediatrische EDTA afnametubes Recent werden nieuwe EDTA tubes van 0.5 ml in gebruik genomen voor de bloedafname bij kleine kinderen. Het betreft MiniCollect tubes met een paarse, doorprikbare dop. De tubes hoeven dus niet meer geopend te worden, wat de veiligheid verhoogt voor de persoon die het bloed afneemt, en waardoor dopverwisseling onwaarschijnlijk wordt. Deze tubes bevatten geen vacuüm en worden geleverd met een draagtube. Hierdoor kunnen deze tubes op geautomatiseerde wijze aangeboden worden aan de celtellers in het labo, met een verhoogde snelheid van analyse, en dus van resultaatrapportering, tot gevolg. Na afname wordt de Minicollect tube door de afnemer in een draagtube geplaatst (zie foto). De identificatie van de patiënt wordt op de draagtube geplakt (niet op de oorspronkelijke Minicollect!), en het geheel van Minicollect en draagtube wordt naar het labo gezonden. Plak de identificatie onderaan de draagtube, zodat het bloed in de MiniCollect zichtbaar blijft. Voor verdere info: Dr. Jan Emmerechts tel van 5

2 Faecaal calprotectine: niet-invasieve merker van inflammatoir darmlijden Een geautomatiseerde immunoassay voor de bepaling van calprotectine in faeces is beschikbaar in het laboratorium AZ Sint-Jan AV campus Brugge. Het betreft de EliA fluorescentie-enzym-immunoassay op Phadia ImmunoCAP 250 instrument (ThermoFisher), uitgevoerd na extractie van het faecesmonster. Calprotectine is een calcium- en zink-bindend S100-proteïne in het cytoplasma van neutrofiele granulocyten, monocyten en macrofagen. Het eiwit vertoont bacteriostatische en fungistatische eigenschappen en speelt een functionele rol in de afweer tegen pathogenen. Calprotectine vertegenwoordigt ongeveer 60% van de cytosolische proteïnen in neutrofiele granulocyten. Bij intestinale inflammatie migreren neutrofielen doorheen de darmwand waardoor calprotectine detecteerbaar wordt in de stoelgang (en correleert met het aantal neutrofielen). Calprotectine verhoging >50 mg/kg is zeer sensitief en zeer specifiek voor screening en diagnose van Inflammatory Bowel Disease (IBD) zoals ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (soms ook neoplasie), en voor differentieel diagnose met IBS (irritable bowel syndrome) en andere functionele darmstoornissen. Een negatieve calprotectine test sluit IBD met grotere zekerheid uit en maakt bij de meeste patiënten een nietinvasieve aanpak zonder colonoscopie/biopsie mogelijk. Faecaal calprotectine correleert met de ziekteactiviteit en is dus ook geschikt voor monitoring van IBD patiënten. Crohn s disease Skip lesions Ulcerative colitis Continuous colonic involvement beginning in rectum De diagnostische performantie van de EliA methode hebben wij klinisch gevalideerd op een populatie van 183 patiënten (79 mannen en 104 vrouwen) met colonoscopie wegens klinisch vermoeden van IBD. De finale diagnose werd bevestigd op basis van symptomen en klinisch onderzoek, endoscopie, biopt histologie, radiologische beeldvorming en laboratoriumtests waaronder faecale calprotectine tests (Bühlmann kit) uitgevoerd in het klinisch laboratorium H. Hart Hospitaal Roeselare-Menen. De prevalentie van IBD in de studiepopulatie was 28% (51/183). In de IBD group vonden wij 51 nieuwe diagnoses van colitis ulcerosa (n=14) en ziekte van Crohn (n=37). ROC analyse van onze data bevestigde de cut-off waarde van 50 mg/kg met sensitiviteit 94%, specificiteit 88%, positieve predictieve waarde 74% en negatieve predictieve waarde 98% met de EliA calprotectine assay. De gedetailleerde studieresultaten worden binnenkort gepubliceerd. Aanvraag voor RIZIV terugbetaling werd ingediend via de Werkgroep Chemie van het WIV. Voorlopig pseudonomenclatuur aan 30. Gebruik de aanvraagbrief voor Vochten en varia en stuur de stoelgangportie in een apart recipiënt (NIET in één recipiënt samen met aanvraag voor microbiologie a.u.b.). Voor praktische info zie labogids. Voor verdere info: Prof. Dr. M. Langlois tel van 5

3 Laboratoriummonitoring van nieuwe orale anticoagulantia In de laatste jaren zijn nieuwe orale anticoagulantia (NOAC) op de Belgische markt gekomen ter preventie van veneuze trombo-embolische aandoeningen van electieve heup- en kniechirurgie en ter preventie van CVA bij voorkamerfibrillatie. Het betreft selectieve inhibitoren van stollingsfactor Xa (rivaroxaban, Xarelto en apixaban, Eliquis) of van stollingsfactor IIa, prothrombine (dabigatran etexilaat, Pradaxa). Ten opzichte van de conventionele anticoagulantia (heparine, LMWH, vitamine K-antagonisten) hebben deze NOAC bepaalde voordelen: orale inname, snelle werking, kort half-leven, voorspelbare farmacokinetiek en dynamiek, geringer risico op interacties met voedingsbestanddelen en medicatie. Hierdoor kunnen de NOAC aan een vaste dosis gegeven worden, en is er in de meeste gevallen geen nood aan laboratoriummonitoring. Voor bepaalde indicaties, zoals bij bloeding, bij een trombo-embolisch event, bij urgente chirurgische ingrepen, bij nierfalen, obesitas of bij twijfel over de compliantie kan monitoring van de NOAC toch nuttig zijn. Uit de literatuur blijkt dat de routine stollingstesten ontoereikend zijn om de NOAC te monitoren, waarbij er grote verschillen zijn in gevoeligheid, afhankelijk van het gebruikte reagens. Er is geen goede correlatie tussen deze routine stollingstesten en de concentratie van de NOAC in het bloed, en de routine stollingstesten zijn hoogstens louter indicatief om over- of onderdosage te vermoeden (zie verder). Daarom werd in ons labo de analyse gevalideerd om de 2 meest gebruikte NOAC op dit moment, rivaroxaban en dabigatran, specifiek te monitoren. In tegenstelling tot de vitamine K-antagonisten is het tijdstip van de bloedafname t.o.v. de inname van het medicament hier zeer cruciaal. Onderstaande tabel geeft de richtwaarden weer voor beide testen: Dabigatran dosage dosis piek (25-75ste percentiel)* ng/ml dal (25-75ste percentiel)* Primaire preventie VTE 220 mg 1x/dag Preventie stroke bij VKF 150 mg 2x/dag Preventie stroke bij VKF (gereduceerde dosis) 110 mg 2x/dag *Piekwaarden gemeten 2u na inname. Dalwaarden gemeten 24u na inname igv ééndaagse dosering of 12u na inname igv tweedaagse dosering Verhoogd risico op bloeding bij dalwaarden >200 ng/ml igv ééndaagse dosering of >67 ng/ml igv tweedaagse dosering Rivaroxaban dosage dosis piek (5-95ste percentiel)* ng/ml dal (5-95ste percentiel)* Primaire preventie VTE 10 mg 1x/dag Behandeling VTE (eerste 3 weken) 15 mg 2x/dag Behandeling VTE 20 mg 1x/dag Preventie stroke bij VKF 20 mg 1x/dag Preventie stroke bij VKF (gereduceerde dosis) 15 mg 1x/dag *Piekwaarden gemeten 2u na inname. Dalwaarden gemeten 24u na inname igv ééndaagse dosering of 12u na inname igv tweedaagse dosering Deze dosages worden enkel uitgevoerd tijdens de normale werkuren, na telefonisch contact met het labo. De aanvraag moet momenteel nog manueel bijgeschreven worden op een aanvraagbrief onder Andere analysen (niet onder Klinische gegevens!), maar zal binnenkort kunnen aangeduid worden op de aanvraagbrief therapeutische drugmonitoring. Beide bepalingen zullen ten laste zijn van de patiënt. 3 van 5

4 In urgente gevallen buiten de normale werkuren, kunnen de routine stollingstesten indicatief zijn voor eventuele onder- of overdosage, waarbij beide NOAC zowel de aptt als de PT beïnvloeden: Voor dabigatran kan best gebruik gemaakt worden van de aptt om in urgentie een approximatieve indicatie te bekomen van de antistollingsintensiteit te wijten aan de aanwezigheid van dabigatran. De aptt kan echter niet gebruikt worden om de dabigatranconcentratie exact te bepalen en is minder gevoelig in het hogere gebied (risico op onderschatting). Een normale aptt sluit vermoedelijk een therapeutische antistollingsactiviteit te wijten aan dabigatran uit. Een verlengde aptt kan hoogstens de recente inname van dabigatran doen vermoeden. Het terugvinden van een sterk verlengde aptt juist voor de volgende inname kan wijzen op een overdosering/accumulatie. Er bestaat een verhoogd bloedingsrisico bij een dalspiegel van 200 ng/ml dabigatran (wat overeenkomt met een aptt van +-75 seconden in ons labo) h na inname in de indicatie van stroke preventie bij patiënten met atriale fibrillatie (150 mg 2x/dag) of bij een dalspiegel van 67 ng/ml dabigatran (wat overeenkomt met een aptt van +-50 seconden in ons labo) h na inname in de indicatie van primaire preventie van VTE (220 mg 1x dag). Voor rivaroxaban kan best met de PT in urgentie een approximatieve indicatie bekomen worden van de antistollingsintensiteit te wijten aan de aanwezigheid van rivaroxaban. Momenteel zijn er echter geen gegevens beschikbaar die PT wijzigingen associëren met bloedingsrisico. Een normale PT sluit vermoedelijk een therapeutische antistollingsactiviteit te wijten aan rivaroxaban uit. Een verlengde PT kan hoogstens de recente inname van rivaroxaban doen vermoeden. Het terugvinden van een sterk verlengde PT juist voor de volgende inname kan wijzen op een overdosering/accumulatie. Opgelet: onderstaande grafieken werden in ons labo bekomen door plasma te spiken met rivaroxaban of dabigatran en tonen dus een ideale situatie. De grafieken bekomen adhv echte patiëntenstalen toonden een veel minder duidelijk verband, aangezien niet mag vergeten worden dat de aptt en PT globale stollingstesten zijn die om andere redenen kunnen verlengd zijn. De NOAC s hebben geen invloed op de bepaling van fibrinogeen. Voor bijkomende informatie verwijzen we naar de richtlijnen van de Belgische Thrombosis Guidelines Group : Voor verdere info: Dr. Jan Emmerechts tel van 5

5 Europese EFLM-Roche Award voor Professor Vic Blaton Vic Blaton, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en gewezen staflid van het laboratorium AZ Sint-Jan Brugge, werd geselecteerd als laureaat van de EFLM-Roche Award Deze prestigieuze prijs is een erkenning van EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) voor zijn belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van de laboratoriumgeneeskunde in Europa. De Award wordt overhandigd tijdens de openingsceremonie van het internationale EFLM congres te Milaan, mei Prof. Blaton was onderzoeksdirecteur (1970) van het Simon Stevin Instituut (SSI) voor Wetenschappelijk Onderzoek te Brugge voor fundamentele studies van de biochemie van lipoproteïnen. Zijn voornaamste interesse ging uit naar de vergelijkende biochemie bij primaten met als doel een proefdiermodel te vinden voor de studie van atherosclerose bij de mens. Hij onderscheidde daarbij de rol van de cardioprotectieve lipoproteïnen (HDL subfracties) naast de klassieke behandeling van de atherogene lipidenpartikels (LDL). De realisaties van het toenmalige SSI gaven een sterke internationale uitstraling aan het AZ Sint-Jan hospitaal van Brugge. De activiteiten van Prof. Blaton resulteerden in tal van publicaties en in doctoraatsthesissen van zijn medewerkers. Een spin-off van het SSI is de huidige Belgian Lipid Club, een prestigieuze club van wetenschappers en opinieleiders voor het aanbevelen van guidelines en behandelingen ter preventie van hart- en vaatziekten. Hij presenteerde en organiseerde tal van wetenschappelijke lezingen en conferenties wereldwijd, waaronder het internationale 3-daagse congres van de European Atherosclerosis Society (EAS) te Brugge in Hij werd genomineerd als NATO expert wetenschappelijk adviseur en ontving in 1992 de NATO-Award for Sciences. Prof. Blaton heeft gedurende zijn carrière duidelijk zijn stempel gedrukt op Europa. Als voorzitter van de Belgische Vereniging voor Klinische Chemie ( ) nam hij het initiatief om samen met de vertegenwoordigers van de andere nationale verenigingen van Europa een platform (een forum) te creëren voor professionele interacties, harmonisatie van opleiding, en continue navorming in laboratoriumgeneeskunde. Het was zijn overtuiging dat een echte operationele structuur essentieel is voor het vastleggen van een Europese tak van IFCC, de International Federation of Clinical Chemistry. Prof. Blaton slaagde in de oprichting van een platform genaamd FESCC, Federation of the European Societies of Clinical Chemistry in De visie van Prof. Blaton resulteerde in 2007 in de fusie van FESCC met de EC4 groep. EC4, European Communities Confederation of Clinical Chemistry, was een aparte professionele groep van lidstaten van de Europese Unie. Zo was hij de stichter en eerste voorzitter van de EFCC, European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, later omgedoopt tot EFLM (Laboratory Medicine) die nu 38 landen vertegenwoordigt. Hij was tevens zeer actief in de ontwikkeling van de Europese ISO norm voor kwaliteit in de klinische laboratoria. Prof. Blaton blijft nu nog steeds betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek in onze dienst, en als consulent en adviseur voor de behandeling van dyslipidemie. Het Asklepios onderzoeksproject voor nieuwe cardiovasculaire biomerkers, in samenwerking met de Universiteit Gent, bouwt verder op de fundamenten en netwerken die Vic Blaton heeft gelegd in België en Europa. De EFLM-Roche Award, om de 4 jaar uitgereikt, betekent voor Vic Blaton een welverdiende erkenning van zijn actieve bijdrage tot de professie van laboratoriumgeneeskunde. Deze Award is dan ook een groot moment voor het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV én onze dienst laboratoriumgeneeskunde. Prof. Dr. M. Langlois 5 van 5

Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale

Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale Regionaal document Non-vitamine K antagonist orale anticoagulantia (NOAC) Update: november 2014 Regionaal protocol NOAC versie november 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding en doel... 3 2 Algemeen...

Nadere informatie

Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014

Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014 Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014 1 Regionaal document bij introductie DOAC Inhoudsopgave 1 Inleiding en doel... 3 2 Algemeen... 3 3 Indicatiestelling

Nadere informatie

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie mei 2012 Verantwoordelijk voor de richtlijn: Kwaliteitscommissie NfN Contact: ATM Jorna, secretaris kwaliteitscommissie,

Nadere informatie

De kunst van het doseren

De kunst van het doseren De kunst van het doseren Richtlijn, leidraad en informatie voor het doseren van vitamine K-antagonisten De state-of-the-art voor de antistollingsbehandeling met VKA s in Nederland. Voorschoten, mei 2010

Nadere informatie

De Geneesheer-Specialist

De Geneesheer-Specialist De Geneesheer-Specialist Orgaan van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten Verantwoordelijk uitgever: Dr M. MOENS Redactiesecretariaat: F. Vandamme Kroonlaan 20-1050

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

Zeldzame ziekten worden gedefinieerd als aandoeningen met een prevalentie van minder dan 1 persoon op 2.000. België engageerde zich om de Europese

Zeldzame ziekten worden gedefinieerd als aandoeningen met een prevalentie van minder dan 1 persoon op 2.000. België engageerde zich om de Europese 1 Zeldzame ziekten worden gedefinieerd als aandoeningen met een prevalentie van minder dan 1 persoon op 2.000. België engageerde zich om de Europese oproep te volgen en een actieplan voor Zeldzame Ziekten

Nadere informatie

De waarde van trombosediensten in Nederland

De waarde van trombosediensten in Nederland De waarde van trombosediensten in Nederland Position paper Mei 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Inleiding 8 2. Trombosepatiënten in Nederland 10 3. Antistollingsbehandelingen in Nederland 15 4. Resultaten

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Conceptrichtlijn Voedselallergie/ voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen

Conceptrichtlijn Voedselallergie/ voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Conceptrichtlijn Voedselallergie/ voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen Initiatiefnemer Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA) Mandaterende verenigingen/instanties

Nadere informatie

De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven

De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven ICHO vzw Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (K.U.Leuven Universiteit Gent Universiteit Antwerpen Vrije Universiteit Brussel) De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven

Nadere informatie

Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum

Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum Wetenschap vertalen naar beleid om de ADPKD-zorg in Europa te verbeteren Een rapport van het European ADPKD Forum ADPKD, autosomaal dominante polycysteuze nierziekte Dit rapport wordt onderschreven door

Nadere informatie

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP.

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Academiejaar 2009-2010 LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Stern BOSSIER Promotor: Prof. Dr. Petra De Sutter Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in

Nadere informatie

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Mirjam Slenders Promotor: Prof. Dr. Paul De Cort Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde Academiejaar

Nadere informatie

SURVEILLANCE VAN SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN BIJ DE ALGEMENE BEVOLKING

SURVEILLANCE VAN SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN BIJ DE ALGEMENE BEVOLKING DIENST EPIDEMIOLOGIE VAN INFECTIEZIEKTEN SURVEILLANCE VAN SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN BIJ DE ALGEMENE BEVOLKING GEGEVENS VAN 213 VOOR BELGIË EN DE 3 REGIO S SURVEILLANCE VAN SEKSUEEL OVERDRAAGBARE

Nadere informatie

Richtlijnen over. borstvoeding en kunstvoeding. voor. zuigelingen van 0 tot 12 maand. Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde

Richtlijnen over. borstvoeding en kunstvoeding. voor. zuigelingen van 0 tot 12 maand. Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde 1 Richtlijnen over borstvoeding en kunstvoeding voor zuigelingen van 0 tot 12 maand Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde In samenwerking met de Vlaamse Pediatrische Diëtisten en

Nadere informatie

dossier vroeginterventie

dossier vroeginterventie V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel dossier vroeginterventie Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02 423 03 34 vad@vad.be

Nadere informatie

Optimalisatie van de doorverwijzing naar de spoeddiensten door een correct gebruik van het SumEHR-systeem.

Optimalisatie van de doorverwijzing naar de spoeddiensten door een correct gebruik van het SumEHR-systeem. Optimalisatie van de doorverwijzing naar de spoeddiensten door een correct gebruik van het SumEHR-systeem. VALCKE Alexander, Universiteit Gent Promotor: Dr. S. WILLEMS, Universiteit Gent Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Continuïteit in de palliatieve thuiszorg door de huisarts: organisatie van palliatieve zorg na de werkuren

Continuïteit in de palliatieve thuiszorg door de huisarts: organisatie van palliatieve zorg na de werkuren Continuïteit in de palliatieve thuiszorg door de huisarts: organisatie van palliatieve zorg na de werkuren Dr. De Moitié Els Promotor: Prof. Bert Aertgeerts Co-promotoren: Prof. Jan De Lepeleire, Dr. Mieke

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)?

Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)? FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2009-2010 Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)? Ellen VAN LEEUWEN Promotor: Prof. Dr. Thierry Christiaens Co-promotor:

Nadere informatie

Aanpak van chronische pijn in België: Verleden, heden en toekomst

Aanpak van chronische pijn in België: Verleden, heden en toekomst Aanpak van chronische pijn in België: Verleden, heden en toekomst Wetenschappelijk consensusrapport opgesteld ter evaluatie van de proefprojecten inzake chronische pijn, uitgevoerd in het kader van het

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/23294 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/23294 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/23294 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Knevel, Rachel Title: Unraveling joint destruction in rheumatoid arthritis Issue

Nadere informatie

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen INITIATIEF: Partnerschap Overgewicht Nederland in samenwerking met het CBO IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Secundaire preventie van cerebrovasculaire accidenten Zoekdatum

Nadere informatie

Consulentengids Voedingsconsulenten Opleiding

Consulentengids Voedingsconsulenten Opleiding Epigenetisch Faché Instituut voor Orthomoleculaire Wetenschappen efiow Consulentengids Voedingsconsulenten Opleiding Cursusprogramma Gezondheidsbistro s Orthomoleculaire voeding Leef- en Voedingsadviezen

Nadere informatie

Checkup. Valkliniek... meer dan stappen alleen. met AZ Sint-Maarten. 2-4 Valkliniek. 5 Nieuwe behandeling handaandoening. 6-7 Triage op spoed

Checkup. Valkliniek... meer dan stappen alleen. met AZ Sint-Maarten. 2-4 Valkliniek. 5 Nieuwe behandeling handaandoening. 6-7 Triage op spoed A Checkup met AZ Sint-Maarten Informatie voor zorgverstrekkers uit de regio maart 2012 2-4 Valkliniek 5 Nieuwe behandeling handaandoening 6-7 Triage op spoed 8-9 Patiëntveiligheid 10-11 Prikkelbare Darm

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

CAT Critically Appraised Topic

CAT Critically Appraised Topic CAT Critically Appraised Topic PRV-1 gen: Een nieuwe moleculaire merker voor Polycythemia Rubra Vera Author: Dr. Danielle Van der beek Supervisor: Dr. Nany Boeckx Search/methodology verified by: Dr. Johan

Nadere informatie

Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar?

Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar? Vlaamse Liga tegen Kanker Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar? Aanbevelingen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en duurzame kankerzorg 1 COLOFON De Vlaamse Liga tegen Kanker dankt de volgende

Nadere informatie