HOE VINDEN VROUWEN DE WEG NAAR DE ICT WERELD?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE VINDEN VROUWEN DE WEG NAAR DE ICT WERELD?"

Transcriptie

1 HOE VINDEN VROUWEN DE WEG NAAR DE ICT WERELD? ONDERZOEKSVOORSTEL VERSIENUMMER: 1.6 Chantal Aafjes / / CMD4B / 12 februari 2014 Aantal pagina s: 10 exclusief titelblad Woorden: 2331 exclusief titelblad en bibliografie Figuren: 2 Zoektermen IT ICT Vrouwen en ICT Motivation women in ict Voordelen van vrouwen in ICT Netwerken Ambassadrice ICT-Vrouwen ICT opleidingen vrouwen Geraadpleegde database HBO kennisbank, ACM Digital Library Kennisgebieden Concepting, Co-creatie, Design Psychology, Design Research, Experience Design, Persuasive Design en Service Design. Doelstelling Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen waarom juist vrouwen massaal kiezen voor een andere richting dan ICT. Ook moet dit onderzoek uitwijzen wat er gedaan kan worden om meer jonge meiden tot een studie in de ICT te laten volgen en hoe de ICT wereld vrouwen kunnen behouden. Uiteindelijk zal er gekeken worden hoe door middel van pursuasive design en Co-design het imago van de ICT wereld onder jonge vrouwen verbeterd kan worden. Hoofdvraag Op welke manier kunnen vrouwen gestimuleerd worden om een ICT opleiding af te ronden? Methoden van onderzoek Interviews (laddering), Enquêtes, Stakeholdersmap, Context mapping, Suggistieve kaarten, The 5 whys en/ of What if vraag, Timeline, Customer Journey, Persona Beroepsproduct: Een toolkit dat ingezet kan worden bij voorlichting en behoudt van vrouwelijke ICT studenten. Digitale versie Casus Zelf gekozen onderwerp

2 INHOUDSOPGAVE AANLEIDING PROBLEEMSTELLING KENNISGEBIEDEN VRAAGSTELLING HOOFDVRAAG SUB-VRAGEN ZOEKTERMEN THEORETISCH KADER Beroepsrol Welke kennis is er nodig om het probleem op te lossen Relevantie voor het CMD vakgebied Human centered aspecten AFBAKENING ONDERZOEKSMETHODIEK BESCHRIJVING BEROEPSPRODUCT 7 10 Relevantie Uitkomsten op cmd vak gebied Beroepsproduct Doelgroep/ eindgebruiker Digitaal vastleggen van ontwerp BIBLIOGRAFIE 11

3 AANLEIDING Het imago van de ICT sector bij vrouwen is al jaren negatief. Dit heeft als gevolg dat veel vrouwen deze richting mijden en vrouwen die in deze sector werken, verlaten deze loopbaan eerder dan mannen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vrouwen niet snel kiezen voor een baan in de ICT door culturele tradities en stereotype beelden over de rol van de vrouw. ICT wordt meestal gezien als een werkterrein voor technici, die vaak weinig flatteus als nerds worden neergezet. Zoals bekend volgen meestal mannen technische studies die hierop voorbereiden, zoals informatica, wiskunde en natuurkunde. Vrouwen in de ICT, Een kans voor organisaties (G. Rosiers & M. Waterman, 2013). Echter blijkt uit verschillende studies dat juist vrouwen in de ICT-sector een rendabele bijdrage heeft voor zowel de eigen financiële positie van een bedrijf als wel voor de aandeelhouders. Het is eigenaardig dat vrouwen niet voor de ICT-sector kiezen ondanks zij gemiddeld 9% meer verdienen dan vrouwen uit andere sectoren en zij ook minder risico lopen hun baan te verliezen. De vraag is dan ook of vrouwen dit wel weten en als ze dit wel weten waarom vrouwen toch voor een andere sector kiezen. (S.L. Iclaves, 2013) Na aanleiding van deze gegevens wil ik te weten komen op welke manier vrouwen gestimuleerd kunnen worden om een opleiding in de ICT te gaan volgen en hoe uitval tijdens de opleiding voorkomen kan worden, zodat meer vrouwen een ICT opleiding kunnen afronden en aan de slag kunnen in de ICT sector. PROBLEEMSTELLING Er zijn verschillende pogingen gedaan om meer vrouwen te trekken naar de ICT sector, echter is het probleem nog steeds aanwezig, niet alleen in Nederland maar in Europa. Nelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale agenda heeft onderzoek gedaan naar het tekort aan vrouwen in de ICT sector: Women active in de ICT sector (S.L. Iclaves, 2013). Zij niet de enige die zich inzet voor meer vrouwen in de ICT sector, ook het VHTO (Vrouwen en Hoger Technisch Onderwijs), het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, maakt zich zorgen over te weinig vrouwen in de ICT sector. Slechts 10% van alle werknemers in de ICT sector is vrouw. Echter heeft een bedrijf genaamd ForceFive een onderzoek verricht naar vrouwen in de ICT sector en hoe zij terecht zijn gekomen in deze sector. Zij zeggen in het onderzoek het volgende: Bijna de helft (46%) van de vrouwen heeft bewust gekozen om in de ICT te gaan werken. Ongeveer hetzelfde deel van onze respondenten geeft aan dat zij in eerste instantie er niet aan dacht om in de ICT te gaan werken maar per toeval (36%) of door interne doorgroeimogelijkheden (7%) in de ICT terecht is gekomen. Vrouwen in de ICT, Een kans voor organisaties (G. Rosiers & M. Waterman, 2013).

4 KENNISGEBIEDEN Concepting, Co-creatie, Design Psychology, Design Research, Experience Design, Persuasive Design en Service Design. VRAAGSTELLING Ik wil uitzoeken hoe het imago en de cultuur van deze sector verandert kan worden zodat de sector een stuk aantrekkelijker kan worden gemaakt voor jonge meiden op de middelbare school. Hoe kunnen zij gestimuleerd worden om toch voor een technische / Beta studie te kiezen. HOOFDVRAAG Op welke manier kunnen vrouwen gestimuleerd worden om een ICT opleiding af te ronden? SUB-VRAGEN Wat is het algemene beeld van ICT onder meisjes Op welke manier kan het imago van ICT aangepast worden? Wat is de reden waarom meisjes geen ICT opleiding kiezen? Wat is de reden dat meisjes alsnog de ICT-opleiding niet afronden? ZOEKTERMEN IT ICT Vrouwen en ICT Motivation women in ict Voordelen van vrouwen in ICT Netwerken Ambassadrice ICT-Vrouwen ICT opleidingen vrouwen

5 THEORETISCH KADER BEROEPSROL De genoemde probleemstelling wil via de volgende CMD beroepsrollen benaderen: User Experience, Interaction Design, Service Design en Co-creatie. User experience en Interaction Design staat centraal bij deze probleemstelling en deze zullen vooral naar voren komen tijdens mijn proces. Omdat de gebruiker centraal staat in mijn onderzoek wil ik tijdens het proces vooral ingaan op ervaringen van de gebruiker. Service Deisign en Co-creatie zijn rollen die het gehele design proces aanwezig zullen zijn. Om uiteindelijk de service te verbeteren heb ik verschillende Service Design tools nodig om te achterhalen waar de painpoints en opportunities binnen de probleemstelling liggen. In samenwerking met de doelgroepen wil ik door middel van Co-creatie verschillende prototypes maken die uiteindelijk door de doelgroep getest wordt. WELKE KENNIS IS ER NODIG OM HET PROBLEEM OP TE LOSSEN Inzicht in studiekeuze van meisjes Imago ICT wereld bij meisjes / vrouwen Verschillen in de doelgroep Richtlijnen die zijn opgesteld voor scholen Waardes, wensen en behoeftes van gebruikers rondom het kiezen van een opleiding De rol van stakeholders binnen het proces Tools die ingezet kunnen worden tijdens design research Hoe deze tools te analyseren RELEVANTIE VOOR HET CMD VAKGEBIED Steeds meer onderzoeken worden gedaan door middel van service design en co-creatie. Voor mijn minor bijv. zijn wij gevraagd om onderzoek vanuit het ziekenhuis overzichtelijk te maken voor een groep ontwerpers. Deze moeten uiteindelijk een product, dienst of service gaan ontwikkelen die het overgewicht bij kinderen met kanker moet tegen gaan. Het wordt tegenwoordig steeds normaler dat ontwerpers ingezet worden om problemen te analyseren en daarbij concepten te bedenken waarbij de eindgebruiker centraal staat. Ondanks dat bij mijn probleemstelling al veel onderzoek is gedaan en er richtlijnen zijn opgesteld wil ik samen met mijn eindgebruiker kijken waar zij behoefte aan hebben en hoe ik als ontwerper deze behoeftes kan aanvullen.

6 HUMAN CENTERED ASPECTEN In mijn onderzoek kom ik verschillende stakeholders tegen. Vanaf het begin van mijn onderzoek zal ik contact leggen met mijn doelgroep en met hen samenwerken. Het gehele ontwerpproces staat de gebruiker centraal. Tijdens de analyse fase, zal ik interviews met de doelgroep gaan houden en ze een aantal opdrachten geven waarbij ik de doelgroep zal observeren en inspelen op het onderbewuste. (Vredenburg, K., Mao, J.Y., Smith, P.W. & Carey, T. 2002) Tijdens de ontwerpfase zal ik gebruik maken van een co-creatie fase waarbij ik de gebruiker zal betrekken en mee zal laten denken naar oplossingen van problemen die zij bijv. tegenkomen. Ik zal tijdens mijn gehele proces gebruik maken van een iteratief ontwerp proces. (Fig. 1) Fig. 1: Iteratief design proces

7 AFBAKENING ONDERZOEKSMETHODIEK AANPAK DEELVRAAG 1: WAT IS HET ALGEMENE BEELD VAN ICT ONDER MEISJES Ik wil bij deze vraag gaan kijken wat onder vrouwen, in de leeftijd van 15 t/m 30 jaar, het algemene beeld is over ICT. Als eerste wil ik met een aantal meisjes diepte interviews (laddering) houden en deze analyseren (kwalitatief onderzoek), na de analyse wil ik de resultaten en inzichten uit het interview gebruiken om enquêtes af te nemen bij een grotere groep (Kwantitatief onderzoek). Tijdens de diepte interviews wil een aantal service design tools inzetten om achter inzichten te komen wat het beeld is over ICT. De tools die hiervoor gebruikt kunnen worden is de assumption map, context map en suggestieve kaarten. Deze tools moeten mij helpen insights te verkrijgen bij deze doelgroep. BENODIGDHEDEN Notitieblok, (foto)camera, 2 audio opname apparatuur, stiften, pennen, potloden, stickers, lijm, schaar, set foto s en illustraties geselecteerd voor dit onderwerp, vragen voor interview. RESPONDENTEN Voor zowel de interviews als voor de enquêtes heb ik respondenten nodig. Ik wil een beeld krijgen hoe vrouwen over het algemeen tegen de ICT-wereld aankijken. Daarom wil ik op zoek gaan naar 10 vrouwen in verschillende leeftijden. Met deze 10 respondenten wil ik dan een diepte interview gaan afleggen. Deze vrouwen wil ik bereiken door een oproep te doen op sociale media maar ook wil ik scholen bezoeken en scholen benaderen om te vragen voor een eventuele samenwerking met betrekking tot dit onderzoek. Na de interviews wil ik de interviews analyseren om zo achter insights en menswaarden (Saaka, A., Sidon, C. & Blake, B.F., 2004) te komen en de interviews te koppelen aan Basic human values ( Zie fig. 2: Schwartz, S.H.). Met deze nieuwe inzichten wil in enquête maken en uitzenden onder ongeveer 150 respondenten. Fig. 2: Bron: Schwartz, S.H. Basic Human Values

8 AANPAK DEELVRAAG 2: OP WELKE MANIER KAN HET IMAGO VAN ICT AANGEPAST WORDEN? Deze vraag wil ik gaan beantwoorden door eerdere resultaten uit onderzoeken door te nemen en te vergelijken. Ook wil ik te weten komen welke aanpassingen er al reeds zijn gedaan om het imago van ICT te verbeteren onder vrouwen. Wanneer de eerste resultaten van deelvraag 1 zijn beantwoord kan ik gaan kijken waar de knelpunten liggen en wil ik de inzichten beantwoorden met The 5 whys en/of What if vraag. BENODIGDHEDEN Om antwoord te krijgen op deze vraag, heb de resultaten nodig van de eerste deelvraag, om te zien waar het probleem ligt en of dit wel daadwerkelijk een knelpunt is die aandacht verdient. Verder moet ik eerdere onderzoeken doornemen en kijken wat er zoal veranderd is en welke manieren wel en niet hebben geholpen. RESPONDENTEN Voor dit deel zou ik eventueel contact kunnen leggen met iemand van het VHTO die mij verder zou kunnen helpen. AANPAK DEELVRAAG 3: WAT IS DE REDEN WAAROM MEISJES GEEN ICT OPLEIDING KIEZEN? Bij deze vraag moet ik mijn doelgroep gaan verkleinen. Ik ga bij deze vraag opzoek naar meisjes in het voortgezet onderwijs die op het punt staan een vervolgstudie te gaan kiezen. Er zijn al verschillende onderzoeken gedaan naar studiekeuzes tussen jongens en meisjes. De vraag is echter hoe worden deze keuzes gemaakt? Wie zijn de stakeholders in het proces van studiekeuze bij een kind. Door middel van een stakeholdersmap wil ik inzicht krijgen wie er betrokken is tijdens dit proces. Verder wil ik d.m.v. Interviews en enquêtes erachter komen wat de reden is dat meisjes niet direct voor een ICT opleiding kiezen, ook al zijn de kansen op een baan en de doorgroei mogelijkheden groter dan in andere vakgebieden. Ook bij deze interviews wil ik gebruik maken van verschillende service design tools, zoals een customer journey en expectation map. De interviews en enquêtes moeten uiteindelijk leiden naar het ontwikkelen van persona s. BENODIGDHEDEN Notitieblok, (foto)camera, 2 audio opname apparatuur, stiften, pennen, potloden, stickers, lijm, schaar, set foto s en illustraties geselecteerd voor dit onderwerp, vragen voor interview.

9 RESPONDENTEN Ook voor deze vraag wil ik zowel interviews als enquêtes afleggen en heb ik respondenten nodig. Daarom wil ik op zoek gaan naar 10 meisjes op het voortgezet onderwijs die op het punt staan een keuze te maken voor hun vervolg opleiding. Met deze 10 respondenten wil ik dan een diepte interview gaan afleggen en tijdens dit interview wil ik met hun een stakeholdermap opzetten om te zien wie invloed heeft op de studiekeuze, verder wil ik ook een customer journey (Desonance, 16 juni 2010) maken waarbij ik kan zien hoe zij tot een keuze komen en welke touchpoints hierbij gebruikt worden. Een expectation map moet mij meer inzicht geven in de verwachtingen die de respondenten hebben van hun vervolg opleiding. Na de interviews wil ik de interviews analyseren om zo achter insights en menswaarden (Saaka, A., Sidon, C. & Blake, B.F., 2004) te komen en de interviews te koppelen aan Basic human values. Met deze nieuwe inzichten wil ik een enquête maken en uitzenden onder ongeveer 150 respondenten. Nadat ook deze resultaten zijn geanalyseerd wil ik van de gegevens een of meerdere persona s opbouwen. AANPAK DEELVRAAG 4: WAT IS DE REDEN DAT MEISJES ALSNOG DE ICT-OPLEIDING NIET AFRONDEN? Hiervoor moet ik opzoek gaan naar ICT studenten (vrouw) die vroegtijdig de opleiding hebben verlaten. Dit moet wel vrijwillig zijn, niet door bijv. een BSA. Met deze vrouwen wil ik een diepte interview houden waarbij ik gebruik wil maken van een tijdlijn. In deze tijdlijn wil ik vragen of zij het moment van aantreden tot het moment van verlaten van de opleiding kunnen omschrijven met alle positieve en negatieve momenten van de opleiding. Hieruit wil ik een customer journey samenstellen die de pijnpunten en kansen bloot leggen. Ditzelfde wil ik ook doen bij studenten die de ICT-opleiding wel hebben afgerond. Dit moet werken als een soort controlegroep. BENODIGDHEDEN Notitieblok, camera, 2 audio opname apparatuur, stiften, pennen, potloden, stickers, lijm, schaar, set foto s en illustraties geselecteerd voor dit onderwerp, vragen voor interview. RESPONDENTEN Het vinden van studenten die vroegtijdig de opleiding hebben verlaten wordt wel een klus. Ik hoop dat ik eventueel scholen kan vinden die mij willen helpen met het contracteren van deze oud-studenten. Vrouwelijke studenten die de opleiding nog volgen of deze hebben afgerond, zou ik eventueel kunnen vinden op de scholen zelf of in het bedrijfsleven. De werkwijze die ik wil gebruiken bij deze groep is hetzelfde als bij deelvraag 1 en deelvraag 4.

10 BESCHRIJVING BEROEPSPRODUCT RELEVANTIE UITKOMSTEN OP CMD VAK GEBIED Ik ga tijdens dit onderzoek op een creatieve manier opzoek naar pijnpunten, kansen en waarden van mijn doelgroep. Deze pijnpunten kansen en waarden wil ik gaan gebruiken om te kijken hoe ik de informatie voorziening beter bij de doelgroep kunnen aansluiten. Het imago van de ICT wereld moet op de schop zodat dit geen mannen wereld meer uitstraalt, maar een wereld waarin je als vrouw ver kan komen. Als je de ICT-wereld niet ziet als een beroepsveld maar als een merk is het gemakkelijker om het imago te verbeteren door een zogenaamde merk strategie uit te zetten die ervoor moet zorgen dat deze wereld aantrekkelijker wordt voor meisjes en vrouwen. BEROEPSPRODUCT Mijn doel is om betere informatie voorzieningen te ontwikkelen die aansluit op de waarden en user- insights van mijn doelgroep. Dit wil ik door middel van het schrijven van een advies rapport doen. Ook wil ik een aantal tools ontwikkelen die moeten helpen om te zorgen dat meer vrouwen een opleiding in de ICT zullen afronden en een baan zullen vinden in deze sector. Hierbij kan gedacht worden aan een platform. DOELGROEP/ EINDGEBRUIKER Het adviesrapport zal ik schrijven voor opleidingen die ICT opleidingen aanbieden. De tools kunnen ingezet worden door zowel de opleidingen als de meisjes/ vrouwen die een opleiding in de ICT volgen. DIGITAAL VASTLEGGEN VAN ONTWERP Tijdens mijn onderzoek zal ik een blog bij houden waarbij ik nauwkeurig de ontwikkelingen en stappen van mijn onderzoek zal omschrijven. Deze zal ik ook ondersteunen door foto s / video s te plaatsen van de handelingen die ik heb verricht.

11 BIBLIOGRAFIE Boswijk, A., Peelen, E. & Olthof, S. (2011). Economie van Experiences. (3e dr.). Amsterdam: Pearson Education Benelux. Desonance. (16 juni 2010). Customer Experience mapping &. [Web log post]. Retrieved from: desonance.wordpress.com/2010/06/16/customer-experience-mapping/ Iclaves, S.L. (2013). Women active in the ICT sector. Geraadpleegd op 10 februari 2014 via ViewPublication-Start?PublicationKey=KK Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation (p ). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. Rosier, G., Waterman, M. (2013). Vrouwen in de ICT: Een kans voor organisaties. Uitgave in eigen beheer. Geraadpleegd op 10 februari 2014 via Publicaties/2013_08%20ForceFive%20VrouwenenICT.pdf Schwartz, S.H. (2009). Basic Human Values. Jeruzalem: The Hebrew University of Jeruzalem. Saaka, A., Sidon, C. & Blake, B.F. (2004). Laddering: A how to Do It Manual with a note of Caution. Cleveland, OH: Cleveland State University. Sanders, E. B. -N & Stappers, P. J. (2012) Convivial Toolbox: Generative research for the front end of design. Amsterdam: BIS Publishers. Stickdorn, M & Schneider, J (2011) This is Service Design Thinking. (2e dr.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Valkenburg, M. (2006). Meisjes en ICT: een toekomst vol kansen. Tijdschrift voor informatica onderwijs, 15e jaargang nr 1. Pag Geraadpleegd op 10 februari 2014 via Vredenburg, K., Mao, J.Y., Smith, P.W. & Carey, T. (2002). A Survey of User-Centered Design Practice. Minneapolis,MN.

Onderzoeksvoorstel versienummer: 1.4

Onderzoeksvoorstel versienummer: 1.4 Onderzoeksvoorstel versienummer: 1.4 Chantal Aafjes / 0834273 / CMD4B / 10 februari 2014 Aantal paginas: 7 Aantal woorden: 2616 Aantal figuren: 16694 Kennisgebieden Concepting, Co-creatie, Design Psychology,

Nadere informatie

HET OPENSTACK PROJECT

HET OPENSTACK PROJECT HET OPENSTACK PROJECT ONDERZOEKSVOORSTEL VERSIENUMMER: 1.6 Chantal Aafjes / 0834273 / CMD4B / 20 april 2014 Aantal pagina s: 1 exclusief titelblad Woorden: 3723 exclusief titelblad en bibliografie Figuren:

Nadere informatie

Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5. Arnold Aukema

Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5. Arnold Aukema Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5 Arnold Aukema Introductie Dit document beschrijft in het kort het deelproject communicatie binnen het service design project Perron 5, waar ik tijdens mijn

Nadere informatie

PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2!

PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2! PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2! AGENDA Vragen over hoorcollege & huiswerk SMART herhaling Het segmentatie proces Marktsegmentatie Segmentatie oefening 1 welke variabelen? (40 minuten)

Nadere informatie

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12!

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! Agenda! Tijdens oefeningen krijg je feedback op huiswerk! SMART: 5 criteria voor doelstellingen! Marketingstrategie in 3 stappen! Marktsegmentatie! Segmentatieoefening

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Bijeenkomst afstudeerbegeleiders 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Doel deel II bijeenkomst vandaag Afstudeerbegeleiders zijn geinformeerd over inhoud Medmec jaar vier (scriptievaardigheden) Afstudeerbegeleiders

Nadere informatie

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08 Scriptiegroep Bijeenkomst 08 Inhoudselementen van een scriptie Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Bronnenonderzoek Afstudeerproject Conclusie Samenvatting Literatuurlijst Bijlagen Inhoudsopgave Routekaart

Nadere informatie

Doelgroep Mensen die vaardig zijn met hun smartphone, welke lage therapietrouw ervaren omtrent fysiotherapeutische thuisoefeningen.

Doelgroep Mensen die vaardig zijn met hun smartphone, welke lage therapietrouw ervaren omtrent fysiotherapeutische thuisoefeningen. Opdrachtformulering: Conceptualiseer, ontwerp en realiseer nieuwe functionaliteiten voor het prototype van de mobiele toepassing die de gebruiker helpt en motiveert in het uitvoeren van fysiotherapie oefeningen

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

WG4: De gebruikerservaring. Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus

WG4: De gebruikerservaring. Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus WG4: De gebruikerservaring Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus Agenda Programma Costumer Journey Costumer Journey vs. User Model Costumer Journey vs. User Journey Opdracht 1: CJ part 1 Opdracht 2: CJ

Nadere informatie

SLC OPDRACHTEN DELIVERABLES. Chantal Aafjes 0834273 CMD4b

SLC OPDRACHTEN DELIVERABLES. Chantal Aafjes 0834273 CMD4b SLC OPDRACHTEN DELIVERABLES Chantal Aafjes 0834273 CMD4b Inhoudsopgave Interessante onderwerpen afstuderen 3 Bedrijvenlijst afstuderen 5 STAR-omschrijving 3 cases 6 OSIRIS (missende cijfers) 8 Afstudeerplanning

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking

Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking Customer Journey Mapping Workshop Bas Jansen b.n.jansen@saxion service-design.zeef.com 2 november 2015, Hengelo Programma I. Introductie in Service

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

WG4: De. Service Des Lesweek 4 Aranea Felë

WG4: De. Service Des Lesweek 4 Aranea Felë WG4: De gebruikerse rvaring Service Des ign Lesweek 4 Aranea Felë us 0 Programma 0 Costumer Journey 0 Opdracht 1: CJ part 1 0 Opdracht 2: CJ part 2 0 SD Piramide 0 Opdracht 3: Welke ervaring? 0 Casestudy

Nadere informatie

Projectplan Anna Saaltink 0831864 Autonomous Mode Digital craft -

Projectplan Anna Saaltink 0831864 Autonomous Mode Digital craft - Projectplan Anna Saaltink 0831864 Autonomous Mode Digital craft - Briefing Ik vind het verontrustend dat tegenwoordig de meeste kinderen verslaafd zijn aan beeldschermen. Naast dat dit veel negatieve effecten

Nadere informatie

Het imago van ict. Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren. HBO-I Stichting

Het imago van ict. Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren. HBO-I Stichting Het imago van ict Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren HBO-I Stichting Een initiatief van de VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek Het project wordt uitgevoerd in het

Nadere informatie

Vrouwen en ICT Een kans voor organisaties?

Vrouwen en ICT Een kans voor organisaties? Vrouwen ForceFive ICT 150 respondenten Jenrick Onderzoek Vrouwen en ICT Een kans voor organisaties? 3 door Geke Rosier, Partner ForceFive Co- auteur Ronde vormen in IT en initiatiefnemer Female ambassadors

Nadere informatie

Designing human-centred organizations. Erik Roscam Abbing en Christine De Lille

Designing human-centred organizations. Erik Roscam Abbing en Christine De Lille Designing human-centred organizations Erik Roscam Abbing en Christine De Lille Design your Innovation Flanders In Shape 29 juni 2012 voor we beginnen... GSM cursus voor ouderen Wat is het echte probleem?

Nadere informatie

Designing human-centred organizations. Erik Roscam Abbing en Christine De Lille

Designing human-centred organizations. Erik Roscam Abbing en Christine De Lille Designing human-centred organizations Erik Roscam Abbing en Christine De Lille Design your Innovation Flanders In Shape 29 juni 2012 voor we beginnen... GSM cursus voor ouderen Wat is het echte probleem?

Nadere informatie

Houding van scholieren in het voortgezet onderwijs ten opzichte van ICT wetenschappen

Houding van scholieren in het voortgezet onderwijs ten opzichte van ICT wetenschappen Houding van scholieren in het voortgezet onderwijs ten opzichte van ICT wetenschappen Danny Romme Erik Barendsen (begeleider) Versie: definitief onderzoeksplan Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Marketing De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Vorige week: wat is een product 2 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Goed om te weten omdat: 3 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Vorige week: kernstrategie

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers Plan van aanpak NDD periode - B Maaike Janssen - 1598513 Marc Gooris - 1605893 CMD 2014-2015 Neelke Laarakker - 1602659 Laura Hellegers - 1603189 Inhoudsopgave Wie zijn wij Achtergrond Uitgangspunten Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Wat klanten belangrijk vinden Niets bijzonders. Ed Peelen

Wat klanten belangrijk vinden Niets bijzonders. Ed Peelen Wat klanten belangrijk vinden Niets bijzonders Ed Peelen Even voorstellen De structurele richting >Van product driven naar end user driven Onderscheidend vermogen van product, merk, service Van de stakeholders

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

STEM. Science - Technology - Engineering - Math STEM-vaardigheden onderzoek onder meisjes

STEM. Science - Technology - Engineering - Math STEM-vaardigheden onderzoek onder meisjes STEM Science - Technology - Engineering - Math STEM-vaardigheden onderzoek onder meisjes Opvallende resultaten Nederlandse meisjes negatief over eigen bètavaardigheden Meer dan de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

DT: Reframe. De Innovator. Design Thinking stap #3. Kijk eens anders tegen de wereld aan. de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen

DT: Reframe. De Innovator. Design Thinking stap #3. Kijk eens anders tegen de wereld aan. de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen De Innovator DT: Reframe Design Thinking stap #3 Kijk eens anders tegen de wereld aan Design Thinking Design Thinking - zoals de naam al aangeeft - gaat om een manier van denken, Design Thinking: is een

Nadere informatie

DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT]

DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT] 2013 DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT] Inhoudsopgave DFI opdracht 1: redesign RTL Gemist pag. 3 Opdracht omschrijving Pag.

Nadere informatie

Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren

Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren Datum: 22 oktober 2013 Onderwerp: Human Centered Design Door: Rutger Hangelbroek Rabobank Groep ICT KIM Spreker: Maarten Korz De vakvereniging

Nadere informatie

Hoe kunnen we in dienstverlening en businessmodellen innoveren om zo sterkere merken in de markt te zetten?

Hoe kunnen we in dienstverlening en businessmodellen innoveren om zo sterkere merken in de markt te zetten? OPEN TRAINING SERVICE DESIGN THINKING Deze energieke, 4 uur durende training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Service Design Thinking principes; de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

Usability van een Webshop. Maartje de Vries & Ellen Schuurink UE 2016

Usability van een Webshop. Maartje de Vries & Ellen Schuurink UE 2016 Usability van een Webshop Maartje de Vries & Ellen Schuurink UE 2016 Gastsprekers: Ellen & Maartje TCP TCP Agenda - deel 1 Waarom een webshop Wat betekent Usability in de context van een webshop? Hoe bereik

Nadere informatie

Service Design in n notendop

Service Design in n notendop Service Design in n notendop service design Koos helpt bedrijven de markt te veranderen door waardevolle product-service systemen te ontwikkelen Onze klanten AEGON Ahold Amsterdam Museum Beter Borgesius

Nadere informatie

Ontwerpend onderzoeken! Service Design

Ontwerpend onderzoeken! Service Design Ontwerpend onderzoeken! Service Design Hoe rekening houden met de eindgebruiker in je onderzoek? Onderzoeksdag, Artesis Plantijn Hogeschool 27/04/2017 Roel De Rijck Expertise Center Business Design & Innovation

Nadere informatie

Achtergrond. Film King s Fund. Co-creatie. Inspiratiesessie EBCD: Zo denkt de patiënt als partner met u mee. Experience-based co-design 30-9-2014

Achtergrond. Film King s Fund. Co-creatie. Inspiratiesessie EBCD: Zo denkt de patiënt als partner met u mee. Experience-based co-design 30-9-2014 Achtergrond Inspiratiesessie EBCD: Zo denkt de patiënt als partner met u mee Maandag 22 september 2014 CBO, Utrecht Patiëntenparticipatie vanzelfsprekend? Patiënten worden gehoord, (vaak) niet betrokken

Nadere informatie

Communicatie & Multimedia Design. Onderzoeksopzet. Afstudeerstage mt&v

Communicatie & Multimedia Design. Onderzoeksopzet. Afstudeerstage mt&v Communicatie & Multimedia Design Onderzoeksopzet Afstudeerstage mt&v Michel Janse 24 6 2010 Inleiding. In dit document geef ik een conceptuele weergave van het pad dat ik tijdens mijn onderzoek en het

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

HvA CMD 2012/13 Afstudeerproject Onderzoeksvoorstel"

HvA CMD 2012/13 Afstudeerproject Onderzoeksvoorstel HvA CMD 2012/13 Afstudeerproject Onderzoeksvoorstel Korte herhaling vanaf kickoff Controleerbaar Bruikbaar Betrouwbaar Relevant valide Kritisch bekeken Aan het eind lever je 2 dingen op 1e lezer 2e lezer

Nadere informatie

DE PRAKTIJK: DO S & DON TS

DE PRAKTIJK: DO S & DON TS INLEIDING Het huidige beeld dat jongeren hebben van ict is gebaseerd op een stereotype ict er en staat ver af van de werkelijkheid. Een gevolg is dat steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding of

Nadere informatie

Afstudeerplan. versie 1.0. 17 februari 2011. Jordy Spruijt 0794215 CMD4B Hogeschool Rotterdam Graduation at Designdealer, Germany

Afstudeerplan. versie 1.0. 17 februari 2011. Jordy Spruijt 0794215 CMD4B Hogeschool Rotterdam Graduation at Designdealer, Germany Afstudeerplan versie 1.0 17 februari 2011 Jordy Spruijt 0794215 CMD4B Hogeschool Rotterdam Graduation at Designdealer, Germany 1. 2. Ambities Afstuderen doe je niet zomaar, daarvoor heb je bepaalde ambities.

Nadere informatie

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering Gepost door Jacub Nolsen Voorzitter opleidingscommissie De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) Amsterdam leert studenten alles over het ontwerpen van online interactieve media. Dit betekent

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

DesignThis! 2. Create fase. Michelle Plaisier CMD3C Kwartaal 4

DesignThis! 2. Create fase. Michelle Plaisier CMD3C Kwartaal 4 DesignThis! 2 Create fase Michelle Plaisier 0848133 - CMD3C Kwartaal 4 REC VER INHOUD Inleiding 4 Concept 5 Mijn proces - visualisatie 6 Mijn proces - toelichting 7 Feedback test DareThis 9 Tutorials 10

Nadere informatie

Case Oak & Morrow. Tom Luuring. Tei Van Den Neste. Martijn van de Zuidwind

Case Oak & Morrow. Tom Luuring. Tei Van Den Neste. Martijn van de Zuidwind Case Oak & Morrow Tom Luuring Martijn van de Zuidwind Tei Van Den Neste Terugblik Vragen hoe sluiten gemeentelijke zaken aan op de doelen belangen van de inwoner? wat mag een inwoner van een gemeente verwachten?

Nadere informatie

Seminar 2014/2015 Guido Veldhuijzen Marvin Fernandes. onderzoeksverslag retail revolution

Seminar 2014/2015 Guido Veldhuijzen Marvin Fernandes. onderzoeksverslag retail revolution Seminar 2014/2015 Guido Veldhuijzen Marvin Fernandes onderzoeksverslag retail revolution Motivatie voor dit onderwerp Na mijn stage een jaar geleden ben ik samen met een partner Guido de Boer een studio

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011 Media en onderzoek Module beschrijving Moduelecode MEDMEO01-2 CP 2 Belasting 56 klokuren Looptijd 20 weken, twee kwartalen

Nadere informatie

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten?

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Inleiding Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Er zijn geruchten dat Amazon een dergelijke gedetailleerde kennis van haar klanten

Nadere informatie

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012 In deze nieuwsbrief 1 Introductie 2 Woord van de Teamleider 3 Aankondiging opening nieuwe kantoor 4 Evaluatie Startdag SK1op1 5 Het VHTO Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: Introductie Beste

Nadere informatie

De kracht van design in de publieke sector Maak van stakeholders Co-Designers. Zeewaardig Service Design

De kracht van design in de publieke sector Maak van stakeholders Co-Designers. Zeewaardig Service Design De kracht van design in de publieke sector Maak van stakeholders Co-Designers Het proces om toekomstige inrichtingen van onze omgeving te definiëren, opdat deze beter aansluit bij de behoeften van de betrokken

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Businessmodel. Stakeholders

Businessmodel. Stakeholders Conceptverslag Inleiding Het project krijgt meer vorm en uitstraling, en daarmee bedoelen wij dieper ingaan en komen wij steeds dichterbij de realisatie van de concepten. Wij gaan in dit verslag de concepten

Nadere informatie

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 Myrthe Lanting Tijdens mijn studies textielontwerp en Design Cultures ben ik me gaan interesseren in hoe ik ontwerp in kan zetten voor sociale innovatie.

Nadere informatie

Programma. voor de pauze Kader - Cross media conceptontwikkeling: het proces

Programma. voor de pauze Kader - Cross media conceptontwikkeling: het proces Programma voor de pauze Kader - Cross media conceptontwikkeling: het proces Vragenrondje na de pauze Analyse - Innovatie, creativiteit, coördinatie, implementatie [wat wil je bereiken met cross media?]

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren hebben behoefte aan LOB Uit het onderzoek blijkt dat scholieren behoefte hebben aan meer LOB. Dat begint in leerjaar één. In de laatste

Nadere informatie

WG5: Ontwerpadvies. Service Design Lesweek 6 Aranea Felëus

WG5: Ontwerpadvies. Service Design Lesweek 6 Aranea Felëus WG5: Ontwerpadvies Service Design Lesweek 6 Aranea Felëus Agenda Programma Ervaring Van Customer Journey à Service Blueprint Service Blueprint Opdracht 1 Van Service Blueprint à Ontwerpadvies Opdracht

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Beinvloeding van glossylezers door middel van persuasive design.

Beinvloeding van glossylezers door middel van persuasive design. Beinvloeding van glossylezers door middel van persuasive design. Fleur Bukman User Experience Design - Seminar CMD - jaar 3 Studentnummer: 1618817 Docent: Hans Kemp Mei 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Artikel. Lara Peeters. Laurens Vreekamp JDE-SEMUX.3V-13. Seminar. Blok C. Aantal woorden: 1221

Artikel. Lara Peeters. Laurens Vreekamp JDE-SEMUX.3V-13. Seminar. Blok C. Aantal woorden: 1221 Artikel Lara Peeters 1622966 Laurens Vreekamp JDE-SEMUX.3V-13 Seminar Blok C 1 Aantal woorden: 1221 Voorwoord Mijn keuze om persuasive design nog verder te gaan onderzoeken is gebaseerd op mijn toekomst

Nadere informatie

kick-off Profielwerkstuk & Design Thinking

kick-off Profielwerkstuk & Design Thinking kick-off Profielwerkstuk & Design Thinking Eerst even terug naar gisteren... Mark Mieras over info, anticiperen, fouten maken, bijsturen, nieuwsgierig zijn Belangrijke inzichten?? Eerst even terug naar

Nadere informatie

Museumbezoek onder Studenten

Museumbezoek onder Studenten Museumbezoek onder Studenten Ontwerprapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B 1108174 Inhoudsopgave Inleiding 2 Concept 3 Beschrijving van het concept 3 Applicatie 3 Ondersteunende middelen 3 Middelen 4

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

WG1: Introd. Service Des Lesweek 1 Aranea Felë

WG1: Introd. Service Des Lesweek 1 Aranea Felë WG1: Introd uctie Service Des ign Lesweek 1 Aranea Felë us 0 Praktische zaken: 0 Wie ben ik? Agenda 0 Huisregels en professionalisme 0 Wat gaan we doen dit blok? 0 Teams samenstellen 0 Wat is Service Design

Nadere informatie

Afstudeertraject. Het schrijven van een scriptie. hier korte introductie wat ze gaan horen. en zelf voorstellen

Afstudeertraject. Het schrijven van een scriptie. hier korte introductie wat ze gaan horen. en zelf voorstellen Afstudeertraject Het schrijven van een scriptie hier korte introductie wat ze gaan horen. en zelf voorstellen Soorten afstudeerproject Onderzoek - op de beroepspraktijk georienteerd en verwerkt in een

Nadere informatie

Curatr als tool voor organisatie-ontwikkeling

Curatr als tool voor organisatie-ontwikkeling THEMA Demi Chau, Ashley Grimmelikhuijsen & Sanne Ghielen Curatr als tool voor organisatie-ontwikkeling Sociaal leren Massive Open Online Courses (MOOCs) zijn al enige tijd een grote trend in onderwijsland.

Nadere informatie

Saxion en vrouwelijke studenten Bètatechniek

Saxion en vrouwelijke studenten Bètatechniek Saxion en vrouwelijke studenten Bètatechniek busreis 18-21 september 2017 Marianne Laarman Programmadirecteur Bètatechniek Saxion Programma Bètatechniek Saxion Stuurgroep Bètatechniek Saxion CvB-vz en

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Rabobank Oss e.o. Marieke ****** Marlon ****** Avans Hogeschool s Hertogenbosch 2013. Kenniskring OABC K3 A

Onderzoeksplan. Rabobank Oss e.o. Marieke ****** Marlon ****** Avans Hogeschool s Hertogenbosch 2013. Kenniskring OABC K3 A Onderzoeksplan Rabobank Oss e.o. Marieke ****** Marlon ****** Kenniskring OABC K3 A Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 Aanleiding Pag. 4 Relevantie van het onderzoek - maatschappelijke relevantie - persoonlijke

Nadere informatie

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Groep: Vision Versie: 1.0 Datum: Donderdag 23 april 2015 Cursusnummer: JBC-COMON.1V-13 Namen: Studentnummer: Max van der Vlugt

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving Onderzoeksopdracht Crossmedialab Festival Monitor App Probleemomgeving Het Lectoraat Crossmedia Business (beter bekend als het Crossmedialab) heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar festivals.

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

is front-end kennis relevant voor een UX designer

is front-end kennis relevant voor een UX designer In hoeverre is front-end kennis relevant voor een UX designer tijdens een designproces? Door: Wessel Grift Onderzoeksvraag In hoeverre is het hebben van front-end development kennis relevant voor een

Nadere informatie

User Centered Design en CRO. Gastcollege Windesheim Marlies Wilms Floet

User Centered Design en CRO. Gastcollege Windesheim Marlies Wilms Floet User Centered Design en CRO Gastcollege Windesheim Marlies Wilms Floet Even voorstellen Economische psychologie Internationaal kwalitatief marktonderzoek E-commerce manager travel Online consumentengedrag

Nadere informatie

CiM: Design Research Re(de)fining Mobile Interactions

CiM: Design Research Re(de)fining Mobile Interactions CiM: Design Research Re(de)fining Mobile Interactions Two monologues still do not make a dialogue. CiM: Design Research Re(de)fining Mobile Interactions Computers are moving up way faster than we are.

Nadere informatie

Onderzoeksvaardigheden 2

Onderzoeksvaardigheden 2 Performance van Phonegap Naam: Datum: april 2012 Studentnummer: 0235938 Opleiding: CMD Docenten: Pauline Krebbers Modulecode: MEDMO101DT Modulenaam: Onderzoeksvaardigheden 2 / Media & Onderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE.

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. ANOUK ROUMANS ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. 00 HOOFDVRAAG 00 HOOFDVRAAG Is het relevant voor een UX-designer om development kennis te hebben op gebied van apps? 00 INHOUDSOPGAVE 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES Presentatie door: Kristel Van Ael, Namahn Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window AGENDA WAT IS SERVICE DESIGN? OVER DEZE TOOLKIT HOE KUN JE DEZE TOOLKIT GEBRUIKEN? TOOLKIT

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland

Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland Kenniscentrum Bèta Techniek Floor Binkhorst Februari 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

ONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN HET ONTWERPEN VAN TECHNISCHE INNOVATIES. Inge Oskam i.f.oskam@hva.nl Rutger de Vries r.de.vries3@hva.

ONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN HET ONTWERPEN VAN TECHNISCHE INNOVATIES. Inge Oskam i.f.oskam@hva.nl Rutger de Vries r.de.vries3@hva. ONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN HET ONTWERPEN VAN TECHNISCHE INNOVATIES Inge Oskam i.f.oskam@hva.nl Rutger de Vries r.de.vries3@hva.nl 1 CONTENT Ontwerpen van technische innovaties Het innovatielab Cases Discussie

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Kennis maken met weblogs. Kennis maken met weblogs Weblogs als instrument in een veranderende wereld

Kennis maken met weblogs. Kennis maken met weblogs Weblogs als instrument in een veranderende wereld Kennis maken met weblogs Kennis maken met weblogs Weblogs als instrument in een veranderende wereld De veranderende maatschappij The Old World The New World Duurzame veranderingen Van Informatiesamenleving

Nadere informatie

Een aanzienlijk aantal jonge kinderen die muziekles volgen verliezen na korte tijd de motivatie en stoppen met muzieklessen

Een aanzienlijk aantal jonge kinderen die muziekles volgen verliezen na korte tijd de motivatie en stoppen met muzieklessen Een aanzienlijk aantal jonge kinderen die muziekles volgen verliezen na korte tijd de motivatie en stoppen met muzieklessen Plaats en relevantie van muziekonderwijs De positieve effecten van muziekonderwijs

Nadere informatie

courses and programms experience others Formal vs informal learning Objective 2013-2016: Eneco Groep medewerkers dragen actief bij aan de onze duurzame strategie doordat ze hier via een intern digitaal

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Arbeidsmarkt & behoeftes

Arbeidsmarkt & behoeftes Arbeidsmarkt & behoeftes Minder vacatures, maar de krapte komt snel. CPB verwacht dat NL 750.000 werknemers nodig heeft binnen enkele jaren. We vergrijzen In 2050 is 16% van de mensen ouder dan 65. Vier

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Incidentie. Adjuvante endocriene therapie; het zorgenkind van de mammae. Transitie van voorlichting onder de maat, naar voorlichting op maat.

Incidentie. Adjuvante endocriene therapie; het zorgenkind van de mammae. Transitie van voorlichting onder de maat, naar voorlichting op maat. Adjuvante endocriene therapie; het zorgenkind van de mammae. Transitie van voorlichting onder de maat, naar voorlichting op maat. Incidentie Jaarlijks 13.000 vrouwen diagnose borstkanker Bij elke vrouw

Nadere informatie