Onderzoeksplan. Rabobank Oss e.o. Marieke ****** Marlon ****** Avans Hogeschool s Hertogenbosch Kenniskring OABC K3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksplan. Rabobank Oss e.o. Marieke ****** Marlon ****** Avans Hogeschool s Hertogenbosch 2013. Kenniskring OABC K3 A"

Transcriptie

1 Onderzoeksplan Rabobank Oss e.o. Marieke ****** Marlon ****** Kenniskring OABC K3 A

2 Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 Aanleiding Pag. 4 Relevantie van het onderzoek - maatschappelijke relevantie - persoonlijke relevantie Doelstelling De onderzoeksvraag Deelvragen Onderzoeksopzet Pag. 5 -Theorie -Methoden Pag. 6 Planning Pag. 10 Literatuurlijst Pag. 11 2

3 Inleiding Rabobank is een coöperatieve financiële dienstverlener die gericht is op een sterke klantenbinding. Door een nog sterkere klantenbinding te creëren met de klanten van Rabobank is er een Rabobank Oss gevestigd. De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat er veel onzekerheid is in het beleggen van uw vermogen. Rabobank Oss wil er voor zorgen dat ambities van hun klanten gerealiseerd kunnen worden en een lokale zekerheid kan worden aangeboden. Rabobank Oss wil lokaal, betrokken, toegankelijk en transparant zijn. Om zo de waarde van uw vermogen te behouden of te vergroten en in sommige situaties oplossingen te creëren. (Rabobank 2013) Rabobank Oss e.o. bestaat uit verschillende invalshoeken, voorbeelden van deze invalshoeken zijn ondernemen, wonen en hypotheken en private banking. De invalshoek waar binnen dit onderzoek op in wordt gegaan is private banking. Private banking Private banking is volgens de online encyclopedie: Rabobank Oss e.o. De term voor de financiële dienstverlening van banken aan welgestelde particulieren. Om voor private banking in aanmerking te komen moet een klant ongeveer euro vrij Wonen en Hypotheken Ondernemen besteedbaar hebben, hoewel enkele banken deze grens verlaagd hebben. In tegenstelling tot de massamarkt van gewoon consumentenbankieren slaat de term private op de persoonlijke benadering die gepaard gaat met private banking. (private banking,z.d.) Helaas is het financiële resultaat van Rabobank Oss e.o. laag en wordt de markt op dit moment niet optimaal benut. Zoals Rabobank zelf formuleert: De klanten nemen wel diensten af als betaal- en spaarrekeningen, maar een product zoals beleggen wordt een stuk minder afgenomen bij Rabobank Oss e.o. of klanten kiezen ervoor om beleggingen bij andere aanbieders af te nemen. (Rabobank briefing, 2013) Dit probleem wordt uitgewerkt door middel van het onderzoeken en bekijken waarom de huidige klanten van de Rabobank Oss e.o. de dienst beleggen niet bij de Rabobank in Oss e.o. gebruiken waar ze wel een betaal- en spaarrekening hebben. Beleggen is geld in waardepapieren omzetten met het doel om de waarde te behouden of te vergroten. (Encyclo, z.d.) Dit document begint met de aanleiding, relevantie en doelstelling van het onderzoek. Dit wordt gevolgd door de onderzoeksvraag, waarop het hele onderzoek zal worden gericht, met de bijbehorende deelvragen. Door middel van verschillende onderzoeksmethoden gaat het antwoord op de hoofdvraag geformuleerd worden. Deze methoden worden uitgewerkt, dit onderzoek voldoet aan de voorwaarden objectiviteit, controleerbaarheid en haalbaarheid. Dit document eindigt met een planning voor de komende weken. 3

4 Aanleiding Er wordt gevraagd door Rabobank om onderzoek te verrichten naar de afdeling Private Banking bij de vestiging in Oss en omstreken. Naar aanleiding van de niet optimaal benutte markt wil Rabobank Oss e.o. weten hoe ze deze markt optimaal kunnen benutten. Relevantie van het onderzoek Maatschappelijke relevantie Naar aanleiding van het probleem dat er een verlaagd financieel resultaat is, is het relevant voor Rabobank Oss en omgeving om onderzoek te verrichten naar de oorzaak hiervan. (NRC, 2012) Doordat de markt niet optimaal benut wordt (Rabobank, 2013) op deze manier is het ook relevant voor de vesteging in Oss om te weten welke mogelijke oplossingen hier voor zijn. Persoonlijke relevantie Dit onderzoek is relevant voor ons doordat onze onderzoeks-vaardigheden gespecificeerd worden, onze kennis over onderzoek zal worden uitgebreid en de opgedane kennis zal optimaal worden toegepast in onze stage in jaar drie. Doelstelling Het doel is om aan het eind van dit onderzoek inzicht te hebben in het patroon van de klant. Er wordt een marketingplan gecreëerd met daarin beschreven waarom private banking klanten met een betaal- en spaarrekening bij deze bank de dienst beleggen in veel gevallen niet of bij een andere partij afnemen. Door middel van het mogelijke probleem waar Rabobank Oss e.o. mee te maken heeft moet er een oplossing worden geformuleerd hoe de huidige klanten toch bereikt kunnen worden en overtuigd kunnen worden van het afnemen van de dienst beleggen van de Rabobank Oss en omstreken. Met als uiteindelijk doel de totale markt te bereiken en overtuigen. De onderzoeksvraag Waarom beleggen veel van de huidige klanten niet bij Rabobank Oss e.o. waar ze wel een betaal- en spaarrekening hebben? Deelvragen Deelvragen: - Wie is de huidige doelgroep? - Wat is de huidige manier van het bereiken van klanten? - Welke behoefte vanuit de doelgroep vervult de Rabobank Oss e.o. op gebied van Private banking? - Hoe zit het met de economie in de omgeving Oss? * Recessie * Verleden heden toekomst economie - Hoeveel huidige klanten hebben wel een betaal- en spaarrekening maar beleggen niet? 4

5 Onderzoeksopzet Theorie Door een kort literatuuronderzoek is de volgende informatie verkregen. De gemeente Oss bestaat uit inwoners (JAN2013) op een hectare van Van deze inwoners is de volgende grafiek gemaakt met de leeftijdsopbouw en het geslacht. (Oss in cijfers, Jan 2013) De gemeente Oss bestaat uit in totaal 14 dorpen. In deze 14 dorpen zijn 11 banken gevestigd. Hiervan bevinden er 5 zich in het centrum van Oss, 2 in Ussen, 2 in Ravenstein, 1 in Berghem en 1 in Lith. Onder deze 11 banken zijn er 5 Rabobanken, 2 ING banken, 2 SNS banken en 1 ABN Amro. (Rabobank, z.d.) Consumentenvertrouwen Sinds april 1986 is het consumentenvertrouwenindex nog nooit zo laag geweest dan hedendaags (februari 2013). Het historisch dieptepunt ligt op dit moment op -44. (CBS, 2013) Consumenten zijn vooral bezig met hun eigen financiële situatie. De afgelopen jaren is het consumentenvertrouwen in Nederland elk jaar opnieuw gedaald.(belegger.nl, 2013) Potentiele oorzaken voor het niet beleggen Een potentiele oorzaak voor het niet beleggen kan zoals hiervoor aangegeven het consumentenvertrouwen zijn. Omdat het vertrouwen van de consument haar historische dieptepunt heeft bereikt kan het zijn dat de consument minder vertrouwen heeft in beleggen. De economische crisis kan hier ook een steentje aan bijdragen. Doordat de consument weet dat er een economische crisis gaande is bezuinigd men op vele fronten. (RTL, 2012) De algemene beleggingen zouden hierdoor geraakt kunnen worden met een vermindering. 5

6 Dus de mogelijke oorzaken voor het niet beleggen bij Rabobank Oss e.o. zijn de economische crisis en het consumentenvertrouwen, nog een mogelijkheid is dat men de dienst die wordt aangeboden door Rabobank Oss e.o. als niet goed ervaart. Mogelijke beperkingen in de dienst zou kunnen zijn dat het minimum eigen vermogen dat vereist is bij het beleggen te hoog is. Echter kan het ook aan de service of de manier van werken liggen. (Aanbieders, 2012) Cijfers over de Nederlandse beleggers Doordat de economische crisis nog steeds gaande is zal de rente worden verlaagd door de Europese centrale bank. De basis rente heeft in juli ook haar historische dieptepunt behaald met een rentepercentage van 0,75 procent. Naar verwachting zal dit percentage steeds lager worden om de economie te stimuleren. (Vief, Dec 2012)Dit zien we terug in het bovenstaande schema, het aantal beleggingen groeit elk jaar fors. (CBS, 2011) Methoden Onze onderzoeksvraag is een verklarende soort vraag met een rationele vraagstelling. Rationele vraagstelling houdt in dat de vraag uitdrukt waarom verschijnsel X zich voordoet. Deze manier van vraagstelling is kwalitatief en leid tot een explorerend onderzoek. (Frank Plooij, 2011) Waarom beleggen veel van de huidige klanten niet bij Rabobank Oss e.o waar ze wel een betaal- en spaarrekening hebben? Er kan onderscheid worden gemaakt tussen field- en deskresearch. Fieldresearch is onder te verdelen in kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek. Hieronder worden de mogelijke methodes besproken. Potentiele methoden (Ben Baarde, 2009) De volgende methoden zijn er om kwalitatief onderzoek te verrichten. - Groepsdiscussie - Diepte interviews - Casestudy - Etnografisch onderzoek - Klantensafari - literatuuronderzoek 6

7 De hieronder genoemde potentiele methoden zijn voor kwantitatief onderzoek te verrichten: - Enquête - observatie Gekozen methode - Diepte interviews - Enquête - Literatuuronderzoe Uitwerking gekozen methode 1. Diepte interviews Een van de gekozen kwalitatieve onderzoeksmethoden is een diepte interview. Hierbij vindt er een gesprek plaats tussen een interviewer en een respondent. Wanneer je over een bepaald onderwerp ideeën en opvattingen wilt achterhalen is een diepte interview uitermate geschikt. De gesprekken gaan vooral over de achterliggende gedachte van het onderwerp. De informatie die wordt verzameld door een diepte interview gaat dieper dan de informatie die wordt verkregen door middel van een kwantitatief onderzoek. Bij een diepte interview is er een lijst aanwezig waar de verschillende punten die men wil bespreken tijdens het interview op staan aangegeven zodat het gesprek vloeiend verloopt. (Alles over marktonderzoek, z.d.) Wie? De onderzoeksgroep die bij deze kwalitatieve methode hoort zijn de mensen met een hoger bezit dan welke een betaal- en spaarrekening bij de Rabobank Oss e.o. Wat? Door middel van dit diepte interview kan erachter worden gekomen wat de redenen zijn waarom klanten van de Rabobank Oss e.o. wel of juist niet beleggen bij de desbetreffende bank. Waar? Bij een diepte interview is het van belang dat het interview plaats vind op een gemakkelijke omgeving waar de respondent zich op zijn gemak voelt en persoonlijke antwoorden durft te geven. Een voorbeeld kan zijn een lunchroom in het centrum van Oss. (Ben Baarde, 2009) Hoe? Het is belangrijk dat de respondent zich niet aangevallen voelt daarom is het verstandig om één interviewer te hanteren. Verder is het goed om gebruik te maken van het doorvragen op antwoorden waar de gelegenheid voor is bij een diepte interview. Verschillende topics die in dit diepte interview voor kunnen komen: - Wat is uw mening over beleggen? - Waarom belegt u zelf niet/wel? - Wat zijn de beweegredenen om bij een concurrent te beleggen? 7

8 2. Enquête Enquête valt onder kwantitatief onderzoek. Bij een enquête word door middel van een vragenlijst onderzoek gedaan. De vragenlijst wordt door meerdere personen ingevuld om zo een betrouwbare enquête te krijgen. Het is van belang om de juiste doelgroep te kiezen en dat alleen deze doelgroep de enquête krijgt. Het is niet de bedoeling dat men die niet onder de doelgroep valt ook de enquête invult, doordat hierdoor de betrouwbaarheid van de enquête daalt. (Wikipedia, z.d.) Wie? De doelgroep van de enquête zijn de klanten van Rabobank Oss en omstreken. Wat? De enquête zal gericht zijn op meningen, om zo inzicht te krijgen in over de ervaringen bij Rabobank, wat uiteindelijk zal leiden tot inzichten in waarom men niet belegd bij Rabobank Oss en omstreken. Waar? De enquête zou mogelijk via de post verstuurd kunnen worden, ook is het een optie om een mail te sturen met daarin een link naar de enquête, over de tevredenheid van Rabobank Oss e.o. Hoe? Een aantal belangrijke punten waarmee er rekening moet gehouden worden bij het uitvoeren van een enquête : - De tijdsduur van de enquête mag niet te lang zijn. - De enquête moet overzichtelijk zijn. - De vragen moeten kort maar krachtig zijn. - Laagdrempelig om er aan te beginnen. Verschillende vragen die kunnen worden gesteld in de enquête: - Is de Rabobank altijd makkelijk bereikbaar via de telefoon? 0 Ja 0 Nee - Benaderd de Rabobank u als een : 0 Klant 0 Kennis 0 Vriend - Krijgt u duidelijke informatie over uitbreidingsmogelijkheden over u betaal- en spaarrekening? 0 Ja 0 Nee 3. Literatuuronderzoek Literatuuronderzoek is een ander soort kwalitatief onderzoek. Met een literatuuronderzoek voer je een systematische studie op basis van wetenschappelijke literatuur en andere documenten uit om hiermee een wetenschappelijke vraagstelling te beantwoorden. Een dergelijk literatuuronderzoek gebeurd over het algemeen in 4 fasen. Eerste fase: de vraag analyseren en afbakenen. Tweede fase: nadat de vraag is geanalyseerd en afgebakend moeten er informatiebronnen worden gezocht en bepaald waarin de mogelijke relevante documenten of documentreferenties in staan met betrekking tot de vraagstelling. Derde fase: met de juiste zoekcriteria het juiste zoekprofiel bepalen en Dus aan de slag met het zoeken naar de juiste relevante informatie! 8

9 Vierde fase: het analyseren en doorlezen van de gevonden informatie. (Wikipedia, z.d.) Een literatuuronderzoek is van groot belang. Het zal je maar overkomen dat je een onderzoek aan het doen bent en aan het eind ontdekt dat er iemand anders hetzelfde onderzoek al heeft uitgevoerd en je dus onnodig werk aan het doen bent. Maar ook wanneer je tijdens je literatuuronderzoek erachter komt dat er geen vergelijkbaar onderzoek is verricht is het verstandig om een literatuuronderzoek te doen. Zo kun je namelijk bij onderzoeken die verwant zijn aan het onderwerp wat jij onderzoekt kijken hoe zij begrippen definiëren en meten die jij ook gaat gebruiken bij je onderzoek. Daarbij kun je verschillende informatie gebruiken die zij ook gebruiken. ( Ben Baarde, Dit is onderzoek, 2009) Wie? De hiervoor genoemde fasen worden over het algemeen uitgevoerd door een persoon. Deze persoon heeft ervaring met het doorzoeken van informatie en is bekend in het vakgebied van het onderwerp. Wat? Wat proberen we te onderzoeken door middel van dit literatuuronderzoek? Door middel van dit literatuur onderzoek kunnen we achter bestaande informatie komen over beleggers bij de Rabobank. Maar we kunnen ook kijken of er al onderzoek is verricht naar deze probleemstelling. Misschien dat er ooit onderzoek is verricht naar een verband tussen economische crisis en beleggen of Rabobank en beleggen. Bestaande informatie is vaak erg relevant bij het onderzoeken van iets nieuws. Waar? Het verrichten van een literatuuronderzoek kan overal, het kan in de bibliotheek maar het kan ook achter de computer op het kantoor. Het beste is om verschillende literatuur te raadplegen. Boeken, wetenschappelijke artikelen, tijdschriften, internet en noem maar op zijn overal te vinden! Hoe? Bij een literatuuronderzoek is het van groot belang dat de bron van de informatie betrouwbaar is, daarbij moet er voldaan worden aan de zoekcriteria. Het is daarom ook verstandig dat de literatuuronderzoeker ervaren is op gebied van het uitvoeren van onderzoek. Daarbij kan het zijn dat er contact moet worden gemaakt met de schrijver wanneer u betrouwbare informatie wilt verkrijgen. 9

10 Planning Week Dag Activiteiten diepteinterview Activiteiten enquête Activiteiten literatuuronderzoek 1 Ma Fase 1 Fase 2 De vraag analyseren en afbakenen. Informatiebronnen zoeken. Di Fase 3 Zoekcriteria en het juiste zoekprofiel bepalen en Wo Fase 3 Zoekcriteria en het juiste zoekprofiel bepalen en Do Fase 3 Zoekcriteria en het juiste zoekprofiel bepalen en Vrij Fase 3 Zoekcriteria en het juiste zoekprofiel bepalen en 2 Ma Informatie over de doelgroep vergaren. Di Wo Plek bepalen waar men de diepte-interview wil laten plaats vinden. Doelen bepalen voor de diepte-interview. Do Doelen bepalen voor de diepte-interview. Vrij Topics voor de diepteinterview. 3 Topics voor de diepteinterview. Personen benaderen diepte-interview 4 Diepte-interview 5 Diepte-interview 6 Diepte-interview resultaten verwerken. 7 Conclusie diepte - interview. Informatie over de doelgroep vergaren. Bepalen welke kanaal men gaat gebruiken voor het benaderen van de doelgroep. Opzet bepalen van de enquête. Doelen bepalen voor de enquête. Doelen bepalen voor de enquête. Vragen opstellen voor enquête. Enquête verzenden. Enquête vragen bijwerken of toevoegen. 8 Enquête verzenden. 9 Enquête resultaten verwerken. 10 Conclusie enquête Fase 3 Fase 3 Fase 4 Fase 4 Zoekcriteria en het juiste zoekprofiel bepalen en Alles een dag laten bezinken. Zoekcriteria en het juiste zoekprofiel bepalen en Het analyseren en doorlezen van de gevonden informatie. Het analyseren en doorlezen van de gevonden informatie. De gevonden informatie verwerken. 10

11 Literatuurlijst Naam, geschreven jaar, titel, Geraadpleegd op, link/boek Rabobank (z.d.). Onze organisatie, Geraadpleegd op op Encyclo (z.d.). Private banking, Geraadpleegd op op Rabobank briefing (2013 ).Rabobank Oss e.o., Oss. Geraadpleegd op Encyco (z.d.). Beleggen, Geraadpleegd op op NRC, Jules Seegers 23 augustus 2012, Rabobank ziet meer dank wart van de winst verdampen, Geraadpleegd op op Rabobank briefing (2013). Rabobank Oss e.o., Oss. Geraadpleegd op Oss in cijfers, Jan 2013, Factsheets bevolking. Geraadpleegd op , Rabobank, z.d. Vestigingen en openingstijden. Geraadpleegd op ken/oss/?bankcode=1404 CBS, februari Consumentenvertrouwen, Geraadpleegd op op Belegger.nl, 21 februari 2013, Geraadpleegd op op Aanbieders, Mei 2012, De ervaring van andere bezoekers, geraadpleegd op ophttp://www.aanbieders.be/financieel/banken/rabobank/reviews RTL, RTL nieuws 02 mei 2012, Nederlandse gezinnen moeten flink besparen geraadpleegd op op _gezinnen_moeten_besparen_door_crisis.xml Vief, december 2012, De echte verarming van de spaarder in cijfers, geraadpleegd op op CBS, 21 september 2012 Beleggingen van institutionele beleggers geraadpleegd op op Frank Plooij, 2011, Onderzoek doen, Pearson Benelux Amsterdam Ben Baarde, 2009, Dit is onderzoek, Noordhoff Uitgevers Groningen 11

12 Alles over markt onderzoek, z.d., Diepte-interview, Geraadpleegd op op Ben Baarde, 2009, Dit is onderzoek, Noordhoff Uitgevers Groningen Wikipedia, z.d., Enquête Geraadpleegt op op Wikipedia, z.d., Literatuurstudie, Geraadpleegt op op Ben Baarde, 2009, Dit is onderzoek, Noordhoff Uitgevers Groningen 12

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Brand Loyalty

Onderzoeksopzet Brand Loyalty Onderzoeksopzet Brand Loyalty School: Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Advanced Business Creation Klas: E-fase klas A Vak: Science School Docent: Arthur Rijkers Datum: 20-02- 13 Jorrik Branten

Nadere informatie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Bijeenkomst afstudeerbegeleiders 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Doel deel II bijeenkomst vandaag Afstudeerbegeleiders zijn geinformeerd over inhoud Medmec jaar vier (scriptievaardigheden) Afstudeerbegeleiders

Nadere informatie

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08 Scriptiegroep Bijeenkomst 08 Inhoudselementen van een scriptie Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Bronnenonderzoek Afstudeerproject Conclusie Samenvatting Literatuurlijst Bijlagen Inhoudsopgave Routekaart

Nadere informatie

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi Inhoudsopgave Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker

Nadere informatie

NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie

NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie 47% speelt om te leren beleggen met opties 25% zal meer gaan beleggen in opties 36% zal meer gebruik gaan maken van dagopties Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in marketing en management Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Foeke van der Zee

Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Foeke van der Zee Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Leerdoelen Uitleggen hoe belangrijk informatie is voor het bedrijf, om inzicht te krijgen in de markt. Het marketinginformatiesysteem definiëren en de onderdelen daarvan bespreken.

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11

Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11 Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11 Onderzoeksplan Bernice Havermans 10016112 b.l.havermans@gmail.com Esmee Kramer 10012478 esmeeschiedam@hotmail.com Birgit Nieuwenburg 09035168 birgit-nieuwenburg@hotmail.com

Nadere informatie

20/04/2013: Kwalitatief vs. Kwantitatief

20/04/2013: Kwalitatief vs. Kwantitatief 20/04/2013: Kwalitatief vs. Kwantitatief Wat is exact het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek in termen van onderzoek (wat doe je) in termen van resultaat (wat kan je er mee) in

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Coevorden. Digitale dienstverlening. Onderzoeksplan

Rekenkamercommissie Coevorden. Digitale dienstverlening. Onderzoeksplan Rekenkamercommissie Coevorden Digitale dienstverlening Onderzoeksplan Rekenkamercommissie Coevorden - R.N. de Boer, voorzitter - A.T.M. Hoogeveen - H. Bouwers - J. Kos - J. Riddersma Ambtelijke ondersteuning

Nadere informatie

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Groep: Vision Versie: 1.0 Datum: Donderdag 23 april 2015 Cursusnummer: JBC-COMON.1V-13 Namen: Studentnummer: Max van der Vlugt

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde Foeke van der Zee Inhoudsopgave 1. Onderzoek, wat is dat eigenlijk... 1 1.1 Hoe is onderzoek te omschrijven... 1 1.2 Is de onderzoeker een probleemoplosser

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HOLLAND CASINO STUDENTEN LISA WINTERS SELINE NOTEBOOM SJOERD VAN HAL RENÉ MARCUSSE ROB MAILLÉ DATUM 11 DECEMBER 2013

ONDERZOEKSPLAN HOLLAND CASINO STUDENTEN LISA WINTERS SELINE NOTEBOOM SJOERD VAN HAL RENÉ MARCUSSE ROB MAILLÉ DATUM 11 DECEMBER 2013 ONDERZOEKSPLAN HOLLAND CASINO STUDENTEN LISA WINTERS SELINE NOTEBOOM SJOERD VAN HAL RENÉ MARCUSSE ROB MAILLÉ DATUM 11 DECEMBER 2013 MINOR DIGITAL COMMUNICATION FOR BUSINESSES INHOUD 1 INLEIDING 4 2 PROBLEEMSTELLING

Nadere informatie

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN INHOUD Kwantitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Enquête Experiment Kwalitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Observatie Interview Kwaliteit van het onderzoek

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Dit document wordt regelmatig geupdate!!

Dit document wordt regelmatig geupdate!! Hier plaatsen we in welke deelcompetentie we ons bevinden. Dit document wordt regelmatig geupdate!! Wetenschappelijk onderzoek volgt 9 afzonderlijke stappen. Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Stap

Nadere informatie

Evenementen als marketinginstrument:

Evenementen als marketinginstrument: Evenementen als marketinginstrument: Essent in een evenement Naam: Nils Bruijns studentnr.: 2109294 PCN: 187461 Naam: Tom Janssen studentnr.: 2372711 PCN nr.: 304153 Klas: CE1E Docent: K. Brom Vak: Marktonderzoek

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

In deze brochure treft u nadere uitleg aan over de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie 2010 en over de inschrijfprocedure.

In deze brochure treft u nadere uitleg aan over de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie 2010 en over de inschrijfprocedure. De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie 2010 imago blauwdruk hypotheekdistributie 2010 In 2010 start het veertiende onderzoeksjaar van de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie, uitgevoerd door Blauw Research.

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht.

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht. Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

De Imago Blauwdruk Hypotheekverstrekkers. IB Hypotheekverstrekkers 2015 Blauw Research

De Imago Blauwdruk Hypotheekverstrekkers. IB Hypotheekverstrekkers 2015 Blauw Research De Imago Blauwdruk Hypotheekverstrekkers 2015 Imagoblauwdruk hypotheekverstrekkers 2015 Om als hypotheekverstrekker te weten welk beeld intermediairs van uw organisatie hebben, hoe u presteert en hoe zich

Nadere informatie

Afstudeertraject. Het schrijven van een scriptie. hier korte introductie wat ze gaan horen. en zelf voorstellen

Afstudeertraject. Het schrijven van een scriptie. hier korte introductie wat ze gaan horen. en zelf voorstellen Afstudeertraject Het schrijven van een scriptie hier korte introductie wat ze gaan horen. en zelf voorstellen Soorten afstudeerproject Onderzoek - op de beroepspraktijk georienteerd en verwerkt in een

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

22 oktober 2014. Onderzoek: Klantvriendelijkheid Banken

22 oktober 2014. Onderzoek: Klantvriendelijkheid Banken 22 oktober 2014 Onderzoek: Klantvriendelijkheid Banken Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Aan het eind van de komende 2 weken lever

Nadere informatie

Betrouwbaarheid banken volgens een onderzoek van SNS, 10-10-2008

Betrouwbaarheid banken volgens een onderzoek van SNS, 10-10-2008 De Nederlandse spaarmarkt en het gedrag van de spaarders wordt door vele onderzoeksbureau's en websites met online polls in kaart gebracht. Zeker het afgelopen half jaar was een "dynamische" periode met

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

(Hoe) kan onze communicatie beter?

(Hoe) kan onze communicatie beter? Deel 3 Onderzoek (Hoe) kan onze communicatie beter? Marijke Manshanden* Uw organisatie heeft een communicatieprobleem. U wilt dit probleem oplossen, maar mist de informatie om tot een goede oplossing te

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 5

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 5 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 5 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Probleemstelling: Verantwoording: Anne Westerhof,

Probleemstelling: Verantwoording: Anne Westerhof, Anne Westerhof, 0815012 Probleemstelling: Hoe goed detecteert huidige antivirus software alle malware op een computer en maakt deze onschadelijk bij correct gebruik van de software? Het antwoord op deze

Nadere informatie

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106 ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring 1 Introductie Onderzoeken Reactie of werkwijze ter evaluatie van

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

BELANGRIJK! Voor verdere vragen over deze geheimhoudingsverklaring kunt u altijd contact opnemen: mail@dennisdehaan.com.

BELANGRIJK! Voor verdere vragen over deze geheimhoudingsverklaring kunt u altijd contact opnemen: mail@dennisdehaan.com. BELANGRIJK! Op de gegevens met betrekking tot de verdiepende opdracht is een geheimhoudingsplicht van toepassing. Door verder te lezen in dit document wordt er automatisch akkoord gegaan met deze geheimhoudingsplicht,

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Na de PWS-weken lever je een geschreven werkstuk

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Beleggers Voorjaar 2016 GfK Juni 2016 1 Inhoudsopgave 1 Marktontwikkelingen 2 Beleggersprofiel 3 Kwaliteit dienstverlening Beleggers in Nederland Rol lage rentestand Beleggingswijze

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Inleiding De kracht van consumenten en internet wordt steeds groter. Met de toenemende populariteit van digitale informatie wordt de rol van de verkoper beduidend

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een profielwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een profielwerkstuk

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Methodologie & Profielwerkstukken

Methodologie & Profielwerkstukken Methodologie & Profielwerkstukken Erik Heijmans, WUR Arjen Nawijn, STOAS Sander Poort, CLV September 2014 Christelijk Lyceum Veenendaal, 2014 1. Onderzoeksprojecten soorten en doelen Twee soorten onderzoeksprojecten:

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

Mijn stappenplan, jouw marketingplan

Mijn stappenplan, jouw marketingplan Mijn stappenplan, jouw marketingplan Uit welke onderdelen bestaat dit E-book? 1). Vooronderzoek fase 5 2). Onderzoeksfase 5 3). Analysefase 5 4). Uitvoeringsfase 6 Het maken van een strategie 6 Uitwerken

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK

HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK Inleiding In de beroepspraktijk zal het geregeld voorkomen dat u een beslissing moet nemen ( moet ik dit nu wel of niet doen? ) of dat u inzicht moet krijgen

Nadere informatie

Bronnen De geldeconomie in ontwikkeling

Bronnen De geldeconomie in ontwikkeling Bron I: Verhouding Chartaal en giraal geld Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek Bron II: Aantal kaartbetalingen Bron: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/cardpaymineu_renfoconsepaforcards201404en.pdf

Nadere informatie

ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER

ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER ARTIKEL 1 Ook in juli 2013 worden de spaarrente's verder verlaagd Bron: financieel Dagblad d.d. 7 augustus 2013 De rentestijging op de kapitaalmarkt

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Status Internet en Internet Bankieren anno 2003 in de multi-channel aanpak van ABN AMRO

Status Internet en Internet Bankieren anno 2003 in de multi-channel aanpak van ABN AMRO Status Internet en Internet Bankieren anno 2003 in de multi-channel aanpak van ABN AMRO Lessen geleerd door te luisteren naar gebruikers Amsterdam, 11 maart 2003 Page 1 Status Internet en Internet Bankieren

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Marktonderzoek Zoolverwarmer Dit document is opgesteld door www.saxionstudent.

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Marktonderzoek Zoolverwarmer Dit document is opgesteld door www.saxionstudent. Marktonderzoek Zoolverwarmer Dit document is opgesteld door www.saxionstudent.nl Voorwoord Voor u ligt het door ons opgestelde marktonderzoek inclusief de resultaten. Tijdens deze opdracht is gebruik gemaakt

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen. Voordat we uw rekening kunnen omzetten, vragen wij u deze

Nadere informatie

Researchplan. Sophie de Kok R&P: Inhoud

Researchplan. Sophie de Kok R&P: Inhoud Researchplan Sophie de Kok R&P: Inhoud Inhoudsopgave 1. Onderwerp, hoofdvraag en deelvragen 3 2. Relevantie 4 3. Onderzoeksmethode 5 4. Onderzoeksplanning 6 5. Vrije ruimte 7 6. Bronnenlijst 8 1. Onderwerp,

Nadere informatie

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport Samenvatting Onderzoeksvraag en methodebeschrijving Uit de situatieanalyses is naar voren gekomen dat er een verandering plaats vindt in het leefgedrag

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen Levensloop. Voordat we uw rekening kunnen omzetten,

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT?

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? Wim Biemans Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen 4 juni, 2014 2 Het doen van wetenschappelijk onderzoek Verschillende

Nadere informatie

Onderzoek Monumenteigenaren 2013

Onderzoek Monumenteigenaren 2013 Onderzoek Monumenteigenaren Uitkomsten onderzoeken Monumenteigenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder monumenteigenaren. In dit rapport wordt het resultaat weergegeven

Nadere informatie

Onbekend maakt onbemind

Onbekend maakt onbemind De bekendheid van palliatieve zorg bij de Vlaamse bevolking - een nulmeting Onbekend maakt onbemind Promotor: Prof. Guido Van Hal Onder begeleiding van: Trudie Van Iersel, Jessica Fraeyman Studenten: Elynn

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 16 DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het tweede kwartaal

Nadere informatie

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar:

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar: Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Plaats en datum: Begeleider: Beoordelaar: Amsterdam, mei 15 Inhoud INHOUD... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 PROBLEEMSTELLING... 4 ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

24-10- 2012. INDIVIDU Veranderingsleiderschap. METHODE Een aanpak om verandering te managen. NOOD Gewenste uitkomst of resultaten

24-10- 2012. INDIVIDU Veranderingsleiderschap. METHODE Een aanpak om verandering te managen. NOOD Gewenste uitkomst of resultaten 1 Intro docent en module Nieuwe media (niet) in mijn organisatie Opdracht: opstart veranderproject Persoonlijke probleemoplossingsstijlen Knelpuntonderzoek (diagnose, concurrentie-, SWOT-analyse) Creatieve

Nadere informatie

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Rapportage Pieter Honig & Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau E-mail : info@vdbho.nl Opdrachtgever Drs. Paul Hinssen Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Mosae Forum

Nadere informatie

BRONNENONDERZOEK 2010/2011

BRONNENONDERZOEK 2010/2011 Bronnenonderzoek Namen Begeleiders Informatie verzamelen : inleiding Om informatie te verzamelen zul je verschillende bronnen moeten raadplegen. Al zoekende zul je merken dat er bronnen zijn waarvan je

Nadere informatie

Werkplan SOT algemene gegevens. Nikki Spaargaren. Met wie maak je het eerste. deel van het vooronderzoek?

Werkplan SOT algemene gegevens. Nikki Spaargaren. Met wie maak je het eerste. deel van het vooronderzoek? Werkplan SOT 2013-2014 algemene gegevens Naam: Klas: Met wie maak je het eerste Nikki Spaargaren VR3C X deel van het vooronderzoek? gekozen onderwerp Korte beschrijving van het gekozen onderwerp: Kanjertraining.

Nadere informatie

Twente. Figuur 2 Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden in de komende 12 maanden?

Twente. Figuur 2 Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden in de komende 12 maanden? Persbericht september 2013 Twentenaren somber over economisch klimaat en eigen portemonnee Het consumentenvertrouwen Nederland is momenteel laag. Twentenaren zijn nog somberder over het economisch klimaat

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Oefencase Gupta Strategists

Oefencase Gupta Strategists Oefencase Gupta Strategists Versie: juli 2012 Inleiding De oefencase in dit document helpt je om te begrijpen wat je van een case-interview kan verwachten. Er zijn zeker verschillende soorten case-interviews,

Nadere informatie

De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie. IB Hypotheekdistributie 2015 Blauw Research

De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie. IB Hypotheekdistributie 2015 Blauw Research De Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie 2015 Imago Blauwdruk Hypotheekdistributie 2015 In 2015 start het negentiende onderzoeksjaar van de Imago Blauwdruk HypotheekDistributie, uitgevoerd door Blauw Research.

Nadere informatie

28-10-2015. Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden.

28-10-2015. Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden. Docent: Marcel Gelsing Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden. Ga naar: www.gelsing.info Kies voor de map Eindopdrachten Download: Integrale eindopdracht Fase 1.pdf Les 1: fase 1 en 2

Nadere informatie