Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis

2 Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing Management Eindhoven Marieke Dirks Marieka Leenders Chris van Moll Martijn Ossel Celine Schouten Rik van der Vloet Begeleiding Ralf Fleuren Datum oplevering

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Management Summary Inleiding Hoofdonderzoeksvraag Deelvragen Verantwoording werkwijze Kwalitatief en kwantitatief onderzoek Doelgroep Vragenlijsten afnemen Respons Responsverhogende middelen Resultaten economie Kwalitatief Kwantitatief Resultaten toerisme Resultaten imago Conclusie Economie Toerisme Imago Bijlagen Bijlage 1: vragenlijst kwantitatief onderzoek Bijlage 2: checklist kwalitatief onderzoek Bijlage 3: berekening van de steekproef Bijlage 4: folioanalyse Bijlage 5: resultaten kwantitatief onderzoek Bijlage 6: uitwerkingen chi-kwadraattoets 3

4 Voorwoord Voor u ligt de eindrapportage van de effectmeting van het Glazen Huis op de stad Eindhoven. Dit onderzoek werd gehouden in opdracht van CityDynamiek Eindhoven en de afdeling evenementenbeleid van de gemeente Eindhoven. Er is een samenwerkingsverband aangegaan tussen de hier voorafgaand genoemde partijen en Fontys Hogescholen Marketing Management te Eindhoven. Voor het eerst stond dit jaar het Glazen Huis in de stad Eindhoven. Bovengenoemde partijen wilden inzicht verkrijgen in wat voor impact dit zou hebben op de stad en wat het heeft opgeleverd. Om hier een antwoord op te krijgen is er een effectmeting gehouden onder de bezoekers van het Glazen Huis. In deze rapportage komen de bevindingen van het kwantitatieve marktonderzoek aan bod. Daarnaast zullen ook de resultaten van het kwalitatieve marktonderzoek worden behandeld. De groep studenten die dit onderzoek heeft uitgevoerd is een combinatie van tweedejaars en vierdejaars studenten aan Fontys Hogescholen Marketing Management met de studierichting Commerciële Economie Leisure Management. Bij deze willen wij CityDynamiek en gemeente Eindhoven bedanken voor het goede vertouwen om dit onderzoek uit te mogen voeren. Daarnaast willen wij Ralf Fleuren bedanken voor de begeleiding. Wij wensen u veel leesplezier. Marieke Dirks Marieka Leenders Chris van Moll Martijn Ossel Celine Schouten Rik van der Vloet 4

5 Management Summary In dit eindrapport zal een antwoord worden gegeven op de volgende hoofdonderzoeksvraag Wat is het effect van het Glazen Huis op Eindhoven met betrekking tot economie, toerisme en het imago van de stad? Aan de hand hiervan zijn verschillende deelvragen geformuleerd welke betrekking hadden op de onderwerpen economie, toerisme en het imago van de stad. Deze deelvragen kunt u terug vinden in hoofdstuk 1, de inleiding. Het Glazen Huis heeft van 18 december tot en met 24 december 2010 in Eindhoven gestaan. Gedurende deze dagen is er een effectmeting gehouden om de verschillende deelvragen te kunnen beantwoorden. Dit is onderzocht door middel van kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek. Bij het kwantitatieve onderzoek zijn door middel van vragenlijsten vragen gesteld aan de bezoekers van het Glazen Huis. De enquêteurs hebben mensen benaderd die zich bevonden op de markt of zojuist op de markt waren geweest. Op deze manier zijn alleen maar bezoekers van het Glazen Huis ondervraagd. Met het kwalitatieve onderzoek zijn horeca- en detailhandelondernemers gevraagd naar de resultaten van het Glazen Huis met betrekking tot de omzet, bezetting en klanten/gasten. Hieronder enkele resultaten die in dit onderzoek naar voren gekomen zijn: Het Glazen Huis in Eindhoven heeft een sterk effect gehad op de omzet van de horecagelegenheden in de directe omgeving van het Glazen Huis. Het Glazen Huis heeft niet geleid tot hoge hotelbezettingen. De detailhandel in de stad heeft meer drukte in de winkel ervaren, maar geen hogere omzet. Van de bezoekers kwam 66% speciaal naar Eindhoven voor het Glazen Huis. Het grootste gedeelte van de bezoekers van het Glazen Huis (70%) komt uit Noord- Brabant. 30% van de bezoekers komt uit de rest van Nederland en een klein gedeelte uit België. De bezoekers van het Glazen Huis geven Eindhoven een ruime voldoende, namelijk een 7,8. 32% van alle bezoekers vindt dat het beeld van Eindhoven in positieve zin is veranderd. 5

6 1 Inleiding In opdracht van de afdeling evenementenbeleid gemeente Eindhoven en CityDynamiek is er onderzoek uitgevoerd naar het effect van het Glazen Huis op de stad Eindhoven. Het Glazen Huis heeft van 18 december tot 24 december 2010 in Eindhoven gestaan. Het Glazen Huis is onderdeel van Serious Request. Het is een jaarlijks terugkerende actie van de Nederlandse radiozender 3FM, waarbij geld wordt ingezameld voor projecten van het Rode Kruis. In Eindhoven is in 2010 in totaal opgehaald voor het Rode Kruis. Doordat het Glazen Huis een bekend fenomeen is geworden in de loop der jaren in Nederland zal dit waarschijnlijk een grote impact hebben op de stad Eindhoven. Om dit te onderzoeken is er een hoofdonderzoeksvraag geformuleerd, zoals hieronder terug te lezen is. Aan de hand van deze onderzoeksvraag zijn verscheidene deelvragen geformuleerd. Aan het eind van dit rapport zal het effect van het glazen huis op Eindhoven in kaart zijn gebracht. 1.1 Hoofdonderzoeksvraag De hoofdonderzoeksvraag voor dit onderzoek is als volgt geformuleerd: Wat is het effect van het Glazen Huis op Eindhoven met betrekking tot economie, toerisme en het imago van de stad? 1.2 Deelvragen De van de hoofdonderzoeksvraag afgeleide deelvragen zijn als volgt geformuleerd: Economie Wat heeft de komst van het Glazen Huis in Eindhoven voor de horeca financieel opgeleverd? Wat heeft de komst van het Glazen Huis in Eindhoven financieel opgeleverd voor de detailhandel in het centrum? Wat geeft de bezoeker aan ongeveer te besteden aan de horeca in het centrum tijdens zijn bezoek aan het Glazen Huis? Wat zijn de bestedingen van de bezoeker van het Glazen Huis in Eindhoven aan de detailhandel in het centrum van de stad? Toerisme In hoeverre trekt het Glazen Huis nieuwe bezoekers naar de stad? Wat is het profiel van de bezoeker van het Glazen Huis? (geslacht, leeftijd, woonplaats, gezelschap) In hoeverre is het Glazen Huis de belangrijkste motivatie om het centrum van Eindhoven te bezoeken? Zijn de bezoekers geïnteresseerd in een herhalingsbezoek aan Eindhoven? Imago In hoeverre is het imago van Eindhoven veranderd na het bezoeken van het Glazen Huis? In dit rapport zullen de antwoorden per deelvraag worden geanalyseerd. In het hoofdstuk met betrekking tot de conclusies zal de hoofdvraag worden beantwoord aan de hand van de resultaten van de deelvragen. 6

7 2 Verantwoording werkwijze In dit hoofdstuk zal de werkwijze van het kwalitatieve en kwantitatieve marktonderzoek worden verantwoord. De doelgroep, het afnemen van vragenlijsten, de respons en de responsverhogende maatregelen komen aan bod in dit hoofdstuk. 2.1 Kwalitatief en kwantitatief onderzoek Om tot betrouwbare en cijfermatige resultaten te komen met betrekking tot het beantwoorden van de probleemstelling, zijn twee verschillende onderzoeken uitgevoerd. In deze paragraaf worden deze verschillende onderzoeken beschreven. Kwantitatief onderzoek Allereerst is een grootschalig kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode dat het Glazen Huis op de markt in Eindhoven was gesitueerd, dat was van 18 tot en met 24 december. Door middel van een vragenlijst zijn vragen gesteld aan de bezoekers van het Glazen Huis. De vragenlijst is te vinden in bijlage 1. Kwalitatief onderzoek Er is kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder de horeca en detailhandel in Eindhoven. Dit is belangrijk om een specifieker beeld te verkrijgen van de impact van het Glazen Huis op Eindhoven. Met dit onderzoek zijn horeca- en detailhandelondernemers gevraagd naar resultaten van het Glazen Huis met betrekking tot de omzet, bezetting en klanten/gasten. Om meer inzicht te verkrijgen in de bevindingen van deze ondernemers zijn voornamelijk open vragen gesteld. De checklist van het kwalitatief onderzoek is te vinden in bijlage Doelgroep De onderzoekspopulatie van het kwantitatief onderzoek is als volgt: bezoekers van het Glazen Huis in de periode van 18 tot en met 24 december. Er is gekozen voor deze onderzoekspopulatie, omdat het een representatief beeld weergeeft van de bezoekers van het Glazen Huis. Dat zijn zowel inwoners als niet-inwoners van Eindhoven. De onderzoekspopulatie van het kwalitatief onderzoek is als volgt: horeca- en detailhandelondernemers in het centrum van Eindhoven. Om de grootte van de steekproef te berekenen is het belangrijk om te benadrukken over welke doelgroep uitspraken worden gedaan. Dit zijn de bezoekers van het Glazen Huis, de inwoners van Eindhoven en toeristen die naar de stad Eindhoven zijn gekomen. 2.3 Vragenlijsten afnemen Het afnemen van de vragenlijsten heeft plaatsgevonden rondom het Glazen Huis op de markt in Eindhoven. De enquêteurs hebben mensen benaderd die zich bevonden op de markt of zojuist op de markt waren geweest. Op die manier werden ook echt alleen maar bezoekers van het Glazen Huis ondervraagd. Er is hierbij gekozen voor een niet-aselecte steekproef, omdat de populatie vooraf niet bekend was. Er is geen garantie dat ieder element (bezoeker) uit de populatie (alle bezoekers) een gelijke kans heeft om ondervraagd te worden. Er is gebruik gemaakt van een toevallige steekproef. Dit houdt in dat er respondenten benaderd zijn die zich toevallig in de omgeving bevonden van het Glazen Huis. 7

8 Er is vooraf een steekproefkader geformuleerd op basis van tijd. Er is van 18 tot en met 24 december elke dag geënquêteerd in dagdelen. Hierbij is iedereen aangesproken en mocht er niet geselecteerd worden. Dit schema ziet er als volgt uit: Dagdeel 1: uur Dagdeel 2: uur Op vrijdag 24 december zijn er alleen van vragenlijsten afgenomen. 2.4 Respons Met behulp van een berekening van de steekproefgrootte is duidelijk geworden dat er minimaal 384 respondenten nodig zijn om een representatief beeld te geven van de onderzoekspopulatie. Dit getal wordt naar boven afgerond, er waren dus 390 respondenten nodig. De berekening van de steekproef is te vinden in bijlage 3. Er zijn in totaal dan ook precies 391 vragenlijsten afgenomen. De vragenlijsten zijn door de enquêteurs/enquêtrices persoonlijk afgenomen, wat betekent dat hij/zij de vragenlijst invult. Hierdoor ontstaan geen missing values, omdat voor elke vragenlijst die niet volledig werd afgerond een nieuwe respondent is benaderd om een vragenlijst in te vullen. Om deze reden was het niet nodig om extra vragenlijsten af te nemen om de representativiteit te kunnen waarborgen. 2.5 Responsverhogende middelen De responsverhogende middelen die zijn ingezet zijn als volgt: Een bon voor de McDonalds voor één gratis medium Macmenu. Een gratis toegangskaartje voor de schaatsbaan, gevestigd op het Wilhelminaplein. Deze responsverhogende middelen zijn enerzijds gebruikt voor het aantrekken van respondenten, zo zijn ze sneller geneigd mee te werken aan een vragenlijst wanneer ze daar een presentje voor ontvangen. Tevens zijn de responsverhogende maatregelen een goed middel om respondenten te bedanken voor hun medewerking. Iedere respondent had recht op één bon voor McDonalds of één gratis toegangskaartje voor de schaatsbaan. De afnemers van de vragenlijst, studenten van Fontys Hogescholen Marketing Management, hadden tijdens het afnemen van de vragenlijsten opvallende jassen aan, met een bedrukking van het Fontys logo. Dit zorgde voor herkenning en betrouwbaarheid. 8

9 3 Resultaten economie In dit hoofdstuk worden de economische deelvragen beantwoord. Deze deelvragen zullen worden beantwoord op basis van de resultaten van zowel het kwantitatief als het kwalitatief onderzoek. 3.1 Kwalitatief In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op de deelvragen die onderzocht zijn met behulp van kwalitatief onderzoek. Alle resultaten van het kwalitatief onderzoek zijn verwerkt in een folioanalyse, deze is opgenomen in bijlage 4. Wat heeft de komst van het Glazen Huis in Eindhoven voor de horeca financieel opgeleverd? De horecagelegenheden in de directe omgeving van het Glazen Huis zoals op de markt en in de vrijstraat hebben aangegeven een veel hogere omzet te hebben gegenereerd dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. Zo geeft de Vooruitgang op de markt aan, in één week de omzet te hebben behaald, waar zij normaal een paar maanden over doen. Echter, de cafés op Stratumseind geven aan dat zij geen stijgende omzet hebben gehad in de periode van het Glazen Huis. Het was juist rustiger dan drukker, doordat alles rondom het Glazen Huis zich op de markt afspeelde. Het Glazen Huis heeft financieel gezien, niet veel opgeleverd voor de hotels in Eindhoven. Hotels hadden meer kamerboekingen verwacht. Enkele hotels hebben gasten gehad die speciaal voor het Glazen Huis kwamen, maar de hotelbezetting was niet veel hoger dan de jaren ervoor. Verschillende hotels geven aan dat de sfeer in het hotel vrolijk, positief en gezellig was. En de ondernemers zijn van mening dat het Glazen Huis het imago van Eindhoven goed doet. Wat heeft de komst van het Glazen Huis in Eindhoven financieel opgeleverd voor de detailhandel in het centrum?" De winkels die zich in de directe omgeving van het Glazen Huis bevinden gaven aan moeilijk bereikbaar te zijn, waardoor er minder klanten in de winkel kwamen. In vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar is de omzet zelfs gedaald in plaats van gestegen. De winkels die zich in de Heuvelgalerie bevinden, gaven echter aan dat het veel drukker was. Maar deze drukte heeft niet geleid tot extra omzet. De winkels die zich buiten het centrum bevinden, zoals in de Bergen, hebben vrijwel niets gemerkt van het Glazen Huis. Het heeft in geen enkel opzicht effect gehad. 9

10 3.2 Kwantitatief Het economische effect is onderzocht door bezoekers van het Glazen Huis naar hun bestedingen te vragen. Zowel de bestedingen van de horeca als van het winkelen zijn onderzocht. De bestedingen worden in dit hoofdstuk weergegeven in grafieken. Alle resultaten van het onderzoek zijn te vinden in bijlage 5. Wat geeft de bezoeker aan ongeveer te besteden aan de horeca in het centrum tijdens zijn bezoek aan het Glazen Huis? Tabel 3.1 Bestedingen horeca Aantal Percentage Nee % Ja, 0 tot 20 euro % Ja, 20 tot 40 euro % Ja, 40 tot 60 euro % Ja, meer dan 60 euro % Totaal % Bovenstaande tabel geeft weer hoeveel de bezoekers van het Glazen Huis uit hebben gegeven aan horeca. 75% van de bezoekers heeft voor, na of tijdens hun bezoek aan het Glazen Huis geld uitgegeven aan de horeca. De grootste groep, namelijk 61% van alle bezoekers, geeft tot 40 euro uit tijdens een bezoek aan een of meer horecagelegenheden. Wat zijn de bestedingen van de bezoeker van het Glazen Huis in Eindhoven aan de detailhandel in het centrum van de stad? Tabel 3.2 Bestedingen detailhandel Uitgaven winkelen *Er sprake van een significant verschil. Voor berekening zie bijlage 6. Speciaal voor het Glazen Huis Ja Totaal De belangrijkste conclusie die uit bovenstaande kruistabel gehaald kan worden is dat ruim 49% van de bezoekers aan het Glazen Huis, van plan zijn om geld uit te geven aan winkelen. Waarvan 12% meer dan 100 euro uitgeeft. Wat verder nog opvallend is, is dat bezoekers die niet speciaal voor het Glazen Huis komen over het algemeen wat meer besteden aan het winkelen. Nee Nee 56.2% 41.2% 51.2% Ja, 0 tot 25 euro 11.9% 15.3% 13.0% Ja, 25 tot 50 euro 10.0% 11.5% 10.5% Ja, 50 tot 75 euro 9.2% 6.1% 8.2% Ja, 75 tot 100 euro 5.4% 5.3% 5.4% Ja, meer dan 100 euro 7.3% 20.6% 11.8% Totaal 100.0% 100.0% 100.0% 10

11 4 Resultaten toerisme In dit hoofdstuk worden de deelvragen beantwoord die te maken hebben met het toerisme. Deze deelvragen zullen worden beantwoord op basis van de resultaten van het kwantitatief onderzoek. Het toeristische effect is onderzocht door te kijken waar de bezoekers van het glazen huis vandaan komen. Daarnaast is de bezoekers gevraagd naar hun motivatie om naar het glazen huis te komen en of zij nog eens terug zullen keren naar de stad Eindhoven. Deze resultaten worden toegelicht in deze paragraaf. In hoeverre trekt het Glazen Huis nieuwe bezoekers naar de stad? Tabel 4.1 Centrum ooit eerder bezocht Aantal Percentage Ja, want ik woon in Eindhoven % Ja, meerdere malen % Ja, een enkele keer % Nee, nog nooit % Totaal % Uit deze tabel blijkt dat 8% van de bezoekers voor de eerste keer in Eindhoven was. 11% van de respondenten geeft aan dat ze het centrum van Eindhoven een enkele keer bezocht hebben. Dus het Glazen Huis trekt nieuwe bezoekers naar de stad, namelijk 19% van de bezoekers zijn in principe nieuw. Tabel 4.2 Speciaal voor Het Glazen Huis Speciaal voor Het Glazen Huis in relatie tot centrum ooit eerder bezocht Centrum ooit eerder bezocht Ja, want ik Ja, woon in meerdere Eindhoven malen Ja, een enkele keer Nee, nog nooit Totaal Ja 53.8% 68.1% 82.9% 90.0% 66.5% Nee 46.2% 31.9% 17.1% 10.0% 33.5% Totaal 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% *Er sprake van een significant verschil. Voor berekening zie bijlage 6. Uit de kruistabel hierboven kan vervolgens afgelezen worden dat van die 8%, 90% speciaal voor het Glazen Huis naar Eindhoven is gekomen. Er kan dus geconcludeerd worden dat bijna alle bezoekers die voor de eerste keer in Eindhoven waren, speciaal voor het Glazen Huis naar Eindhoven zijn gekomen. 11

12 Wat is het profiel van de bezoeker van het Glazen Huis (geslacht, leeftijd, woonplaats, gezelschap)? Figuur 4.1 Geslacht Uit dit diagram blijkt dat er geen groot verschil is te zien in het geslacht van de bezoekers. 46% van de bezoekers is man en 54% is vrouw. Figuur 4.2 Leeftijd De bovenstaande grafiek laat zien dat het Glazen Huis weinig ouderen naar de stad getrokken heeft. De leeftijdsopbouw van de bezoekers correspondeert niet aan de leeftijdsopbouw van de bevolking van Nederland. De grootste leeftijdsgroep bij het Glazen huis was die van jaar, namelijk 25%. 12

13 Figuur 4.3 Woonregio Uit bovenstaande grafiek is af te lezen dat 36% van de ondervraagden uit Eindhoven komt. Ruim 60% van de alle ondervraagden komt uit Noord-Brabant. Na Noord-Brabant komen de meeste respondenten uit Limburg. Van de totaal 391 respondenten komt gezamenlijk 1% uit de provincies Drenthe, Zeeland en Friesland. Daarnaast komt 2% van de respondenten uit België. Tabel 4.3 Gezelschap Aantal Percentage Alleen % Met vrienden % Met partner % Met gezin of gezinsleden % Met andere familieleden % Met collega's % Met klasgenoten 7 1.7% Overig 2 0.5% Totaal % Uit deze tabel blijkt dat 33% van de bezoekers in het gezelschap van vrienden naar het Glazen Huis ging. 24% bezocht het Glazen Huis met het gezin of een paar gezinsleden. 20% was in het gezelschap van zijn/haar partner. 13

14 In hoeverre is het Glazen Huis de belangrijkste motivatie om het centrum van Eindhoven te bezoeken? Figuur 4.4 Motivatie bezoek Van de ondervraagden komt ruim 66% speciaal voor het Glazen Huis naar het centrum van Eindhoven. Bij dit percentage horen ook de mensen die het bezoek aan het Glazen Huis gecombineerd hebben met andere activiteiten. Tabel 4.4 Combinatie andere activiteiten (alle respondenten) Aantal Percentages Totaal Nee % 15.9% Ja, Eindhoven Winterstad 6 1.2% 1.5% Ja, bezoek aan één of meer horecagelegenheden % 42.5% Ja, winkelen % 45.0% Ja, hotelovernachting 7 1.4% 1.8% Ja, bioscoopbezoek 9 1.8% 2.3% Ja, werk % 2.8% Ja, overige redenen % 15.6% Totaal % 127.4% Uit de bovenste tabel blijkt dat de meeste respondenten een bezoek aan het Glazen Huis combineren met één of meerdere horeca bezoeken en winkelen. Dit geldt ook voor de respondenten die speciaal voor het Glazen Huis naar Eindhoven komen. In tabel 4.5 is te zien dat 35% van de ondervraagden een bezoek aan het Glazen Huis combineert met een bezoek aan één of meer horecagelegenheden. 14

15 Zijn de bezoekers geïnteresseerd in een herhalingsbezoek aan Eindhoven? Figuur 4.5 Herhalingsbezoek van bezoekers niet woonachtig in Zuidoost-Brabant Van de ondervraagden die buiten regio Zuidoost Brabant woonachtig zijn, zal 94% de stad Eindhoven nogmaals willen bezoeken. Een klein percentage van 6% geeft aan dat ze de stad liever niet meer bezoeken. 15

16 5 Resultaten imago In dit hoofdstuk wordt de deelvraag over het imago beantwoord. Deze deelvraag zal worden beantwoord op basis van de resultaten van het kwantitatief onderzoek. Het imago van de stad Eindhoven is onderzocht aan de hand van verscheidene vragen die een antwoord kunnen geven op de deelvraag. Er is gevraagd of het beeld van Eindhoven is veranderd aan de hand van het bezoek aan het glazen huis. Daarnaast is gevraagd of de bezoeker de stad Eindhoven een cijfer tussen de 1 en 10 kon geven. De resultaten van deze vragen zijn hieronder terug te vinden. In hoeverre is het imago van Eindhoven veranderd na het bezoeken van het Glazen Huis? Tabel 5.1 Gemiddeld cijfer van alle respondenten Aantal 391 Gemiddelde 7.8 Tabel 5.2 Gemiddeld cijfer van respondenten buiten regio Zuidoost-Brabant Aantal 156 Gemiddelde 7.6 o In bovenstaande tabellen valt te concluderen dat zowel respondenten van buiten de regio Zuidoost-Brabant als alle respondenten samen, Eindhoven een ruime voldoende geven. 16

17 Figuur 5.3 Beeld veranderd van Eindhoven Figuur 5.1 laat zien wat voor impact het Glazen Huis heeft gehad op het beeld van Eindhoven. 67% van alle bezoekers geeft aan dat hun beeld van Eindhoven onveranderd is gebleven. 32% geeft aan dat het beeld van Eindhoven in positieve zin is veranderd. Bij slechts minder dan 1% van de bezoekers is het beeld van Eindhoven in negatieve zin veranderd. 17

18 6 Conclusie In dit hoofdstuk wordt de hoofdonderzoeksvraag beantwoord met behulp van de antwoorden op de deelvragen. De hoofdonderzoeksvraag zal per onderdeel worden beantwoord om een duidelijk beeld te creëren. Hoofdonderzoeksvraag: Wat is het effect van het Glazen Huis op Eindhoven met betrekking tot economie, toerisme en het imago van de stad? 6.1 Economie Zowel uit de resultaten van de vragenlijsten als van de interviews met de ondernemers is er het volgende duidelijk naar voren gekomen: het Glazen Huis in Eindhoven heeft een sterk effect gehad op de omzet van de horecagelegenheden in de directe omgeving van het Glazen Huis. Er is een duidelijke omzetstijging behaald door deze horecaondernemers. In tegenstelling tot de horecagelegenheden die zich niet in de directe omgeving van het Glazen Huis bevinden, daar is namelijk geen hogere omzet behaald. In sommige gevallen heeft het zelfs voor een lagere omzet gezorgd. Het Glazen Huis heeft financieel gezien, niet veel opgeleverd voor de hotels in Eindhoven. Hotels hadden meer kamerboekingen verwacht. Enkele hotels hebben gasten gehad die speciaal voor het Glazen Huis kwamen, maar de hotelbezetting was niet veel hoger dan voorgaande jaren. De detailhandel in de stad heeft drukte in de winkel ervaren, maar geen hogere omzet. Opvallend is dat mensen die het Glazen Huis bezoeken, dit in de meeste gevallen combineren met winkelen en een bezoek aan horecagelegenheden. Ruim 49% van de bezoekers was van plan geld uit te geven aan winkelen. Echter, bezoekers die speciaal voor het Glazen Huis kwamen, gaven relatief weinig uit aan winkelen. De detailhandel in de Bergen heeft geen invloeden van het Glazen Huis ervaren. 6.2 Toerisme Van de bezoekers kwam 66% speciaal naar Eindhoven voor het Glazen Huis. 90% van de mensen die Eindhoven voor het eerst bezochten, kwamen speciaal voor het Glazen Huis. Aan de resultaten van het onderzoek is te zien dat het Glazen Huis vooral de leeftijd van 0-50 aanspreekt. De meeste bezoekers zitten in de leeftijdsgroep van jaar. Het grootste deel van de bezoekers van het Glazen Huis komt uit het Zuiden van Nederland, dat is maar liefst 85%. Hiervan komt er 60% uit de regio Zuidoost-Brabant. De meeste bezoekers komen met vrienden of gezinsleden. Het overgrote deel van de bezoekers die van buiten de regio Zuidoost-Brabant komen, geeft aan de stad Eindhoven nogmaals te willen bezoeken. 6.3 Imago De belangrijkste conclusie met betrekking tot imago is dat de bezoekers van het Glazen Huis Eindhoven een ruime voldoende geven, namelijk een 7,8. 32% van alle bezoekers vindt dat het beeld van Eindhoven in positieve zin is veranderd. 18

Bijlagen Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen Huis

Bijlagen Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen Huis Bijlagen Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen Huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogescholen

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage. Economische impactmeting Marathon Zeeland

Rapportage. Economische impactmeting Marathon Zeeland Rapportage Economische impactmeting Marathon Zeeland Titelpagina Rapportage Economische impactmeting Marathon Zeeland Geschreven door: In opdracht van: Trequartista-NHTV Frank Hagoort Timon Klerx Provincie

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Uitkomsten enquête driehoek

Uitkomsten enquête driehoek Uitkomsten enquête driehoek Pier Winsemiusleane Meamerterdyk - Molepaed Dorpsbelang Winsum (Fr.) Maart 2014 METHODE Procedure Iedere woning/huishouden in Winsum kreeg een enquête met vragen in de brievenbus.

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Inhoud Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017... 1 Introductie... 2 De respondenten... 3 Algemeen beeld... 4 Meer of minder gasten?... 4 Meer of minder

Nadere informatie

De vraag van studenten naar huisvesting

De vraag van studenten naar huisvesting Vastgoedmarkten De vraag van studenten naar huisvesting Groep 7 Fariez Alyan Arjen Kalkhoven Mina Karami Maikel Lankreijer Danny van Sas Mirte Tuinenberg Specialisatie/Minor Real Estate & Makelaardij 2011-2012

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009

Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Nadere informatie

Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009

Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009 Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009 Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari

Nadere informatie

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie?

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Rabobank Breda Academie voor Marketing en Business Management Breda, juli 2005 Drs. Dick A. Francken 1 Voorwoord: De Bredase Economische

Nadere informatie

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 Samenvatting Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 0 Korte Samenvatting 0.1 Waardering door bezoekers De beleving van Magisch Maastricht 2016 wordt door de ondervraagde bezoekers positief gewaardeerd;

Nadere informatie

Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek

Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek Commerciële Economie klas b Groep 0 woensdag november 00 Dit rapport is geschreven door: Frank Bergers s000 s000@student.hsleiden.nl David Bol s00 s00@student.hsleiden.nl

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010 Festival van het Leren - Evaluatie - workshop Corien van der Linden Utrecht - 19 maart 2010 Terra Nova Partners in Onderzoek www.terranovapartners.nl Agenda - introductie - onderzoekmethoden - zelf aan

Nadere informatie

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae LACHEN OP HET WERK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONGH AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 VOORAF AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK Aanleiding

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord- Groningen Auteur: Dr. Karel Jan Alsem Juni 2013 Kenniscentrum Ondernemerschap

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen Rapportage Publieksonderzoek De Helderse Duinen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: wat was de opdracht? 5 2. Wat hebben we gedaan? 9 3. Conclusies 13 4. Bijlagen 23 Rapportage Publieksonderzoek - De Helderse

Nadere informatie

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC

KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC Trekkracht van Factory Outlet Centres uiteenlopend Veel gemeenten en winkeliersverenigingen staan voor de uitdaging om hun winkelgebieden op peil te houden en winkelsluitingen

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek in opdracht van Pensioenkijker.nl Projectleider Kennisgroep : Vivianne Collee : Content Unit Financiën Datum : 09-11-010 Copyright:

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Regelgeving Horeca Maastricht 2005

Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek en Informatie Auteur: Sabine Bosch Met medewerking van: Marcel Theunissen Duboisdomein 30 Postbus 1992 6201 BZ

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Het commerciële effect

Het commerciële effect Etalageverlichting Het commerciële effect Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer Auteurs C.J.M. van Merksteijn Window of Opportunity Alternative Solutions B.S.G. van Vegchel K.L.J. van den Eeden L.H.F.M.

Nadere informatie

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008.

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Horeca en omzet Onderzoek onder

Nadere informatie

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Margreth Egelkamp Marina Horseling Andrea Donker Contactgegevens:

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Online panel. Weekmarkt Hengelo Gld. Bronckhorst Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 13011

Onderzoeksrapport. Online panel. Weekmarkt Hengelo Gld. Bronckhorst Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 13011 Onderzoeksrapport Weekmarkt Hengelo Gld. Online panel Bronckhorst Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2014 Referentie: 13011 Moventem Oktober 2014 Referentie: 13011 Pagina 1-1 van 13 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

Hotelgastenenquête Leiden 2005

Hotelgastenenquête Leiden 2005 Hotelgastenenquête Leiden 2005 Colofon Serie Statistiek 2006/07 Gemeente Leiden Concernstaf, Strategie & Beleid BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl

Nadere informatie

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Bijlage Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Behorend bij het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen ; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn-

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Winkeltijdenonderzoek De Wolden

Winkeltijdenonderzoek De Wolden Winkeltijdenonderzoek De Wolden Gemeente De Wolden T.a.v. Jeannette Los Raadhuisstraat 2 7921 GD Zuidwolde Januari 2014 Onderzoekers: Yannick Abrahams MSC Drs. Koop Boer MANAGEMENT SUMMARY Wat vinden de

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Burgerpeiling Discriminatie

Burgerpeiling Discriminatie Burgerpeiling Discriminatie Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Marije Hofland Telefoonnummer : 0570-69 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inleiding De Gemeente Deventer voert om de twee jaar een

Nadere informatie

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen?

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Opdracht voor het vrije studiepunt Ysabel van der Meer 13117920 Meneer de Vos SLB 29

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen

De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen op rokers Dr. M.C. Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres Postbus

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport Samenvatting Onderzoeksvraag en methodebeschrijving Uit de situatieanalyses is naar voren gekomen dat er een verandering plaats vindt in het leefgedrag

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi Inhoudsopgave Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker

Nadere informatie

Rapportage. Glazen Huis 2008

Rapportage. Glazen Huis 2008 Rapportage Glazen Huis 8 In opdracht van Gemeente Breda en NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Inhoudsopgave Colofon 3 Inleiding 4 Beschrijving onderzoek 5-8 1. Economische effectmeting 9-18 1.1

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 555 50 14 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting Belangrijkste resultaten Klanttevredenheidsonderzoek: Respons: 65% 7,5 als

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De doden gedenken 4. Allerheiligen 5. Begrafenissen 6. Conclusies 2 Doelstellingen De

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Wetenschap in het Paleis. Rapport

Wetenschap in het Paleis. Rapport Wetenschap in het Paleis Rapport 2008 1 Inleiding Van 25 juli tot 7 september was het Koninklijk Paleis geopend voor het publiek. Bezoekers konden onder het thema Wetenschap in het Paleis twee tentoonstellingen

Nadere informatie

tudievragen voor het vak TCO-2B

tudievragen voor het vak TCO-2B S tudievragen voor het vak TCO-2B 1 Wat is fundamenteel/theoretisch onderzoek? 2 Geef een voorbeeld uit de krant van fundamenteel/theoretisch onderzoek. 3 Wat is het doel van fundamenteel/theoretisch onderzoek?

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie