NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B JUNI 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014"

Transcriptie

1 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.2 Tijd: uur (60 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan te geven op welke vraag het antwoord betrekking heeft en duidelijk te schrijven met een zwart of donkerblauw schrijvende ballpoint. Onleesbare antwoorden of antwoorden die op de achterkant van het antwoordpapier zijn geschreven worden fout gerekend. Aantal vragen bij dit onderdeel: Aantal pagina s: 3 (8 deelvragen) 6 (inclusief voorblad) Controleer zorgvuldig of alle pagina's in de goede volgorde aanwezig zijn. Raadpleeg in geval van een afwijking een surveillant. Succes! Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. 1

2 Vragen bij artikel Ook vrouwen Kritisch op het juiste moment (totaal 69 punten) Vraag 1 (27 punten) a. In de case staat de communicatiedoelgroep voor de campagne van DLF beschreven. Benoem de drie niveaus waarin de markt van financiële zelfredzaamheid kan worden gesegmenteerd en geef een voorbeeld van elk niveau. Exameneis: 4.10/5.3 Literatuurverwijzing: Marketingcommunicatiestrategie, Floor & Van Raaij, / H6 b. Op welke in het artikel genoemde communicatiedoelstelling ligt de nadruk bij deze campagne? Onderbouw uw antwoord. Exameneis: 3.1 Literatuurverwijzing: Marketingcommunicatiestrategie, Floor & Van Raaij, / H7 ( 7.3.4) c. Van welk soort positionering maakt DLF gebruik bij deze campagne? Benoem de soort positionering en leg uit waarom DLF juist deze positionering heeft toegepast. Exameneis: 3.8 Literatuurverwijzing: Marketingcommunicatiestrategie, Floor & Van Raaij, / d. In de case wordt online displaying als digitaal marketingcommunicatie-instrument genoemd dat wordt ingezet bij deze campagne. Wat is het kenmerkende verschil tussen online advertising via displaying en advertising via zoekmachines (bijvoorbeeld via Google Adwords)? Exameneis: 5.1 Literatuurverwijzing: Marketingcommunicatiestrategie, Floor & Van Raaij, 2.2, / H22 Vraag 1a Algemeen niveau: socio-economisch (geslacht: vrouw; beroep; betaalde baan/uitkering; inkomen; laag betaald/uitkering; opleiding; onvoldoende zelfredzaam). Domeinspecifiek niveau: betrokkenheid (laag). Merkspecifiek niveau: het merk is hier DLF (of Delta Lloyd als moeder van DLF). De kennis van het merk is hier van ondergeschikt belang, omdat het meer gaat om categoriebehoefte (financiële zelfredzaamheid). Vraag 1b Hier onderscheid maken naar de vier genoemde doelstellingen. Nadruk ligt op kennisdeling en daarmee/daarna het creëren van bewustwording. Vanuit de genoemde doelstellingen is dit als volgt te onderbouwen: 1. Bewustmaken en activeren Bewustmaken: kennis (creëren van bewustzijn voor de financiële gevolgen van de keuzes die je maakt). Activeren: gedrag (doelgroep ertoe bewegen, iets aan financiële onwetendheid/ afhankelijkheid te doen). 2. Informeren en interacteren Informeren: kennis (informatieve artikelen voor kennisdeling). 2

3 Interacteren: gedrag (testjes voor interactie en financieel spreekuur). 3. Vaardigheden vergroten Gedrag: vergroten van de financiële kennis en vaardigheden via e-learning-programma s. 4. Kennis over de doelgroep verrijken Dit is een doelstelling waarbij de doelgroep intern wordt gebruikt (ter aanscherping van de campagne). Vraag 1c Informationele positionering De nadruk ligt op het creëren van bewustzijn en het inzichtelijk maken van financiële zelfredzaamheid. Beide doelstellingen, kennis en gedrag, worden via diverse media aangeboden en gestimuleerd. Eventueel kan tweezijdige positionering ook, afhankelijk van de onderbouwing: aan de ene kant de informationele positionering (zoals hierboven genoemd), aan de andere kant de transformationele vanwege de verbinding met de waarde van financiële redzaamheid die de klant belangrijk vindt. Vraag 1d Bij online advertising via displaying (banners/buttons) wordt een advertentie getoond op een gewone site. Dit is te vergelijken met een advertentie in gedrukte media. De lezer is niet op zoek naar de boodschap, maar wordt er ongevraagd mee geconfronteerd. Bij zoekmachine -advertenties (bijvoorbeeld via adwords) is de lezer gericht op zoek naar informatie en krijgt desgevraagd de advertenties te zien die voor hem relevant kunnen zijn. Dit is te vergelijken met rubrieksadvertenties in de krant. Op internet is het echter mogelijk de rubriek veel specifieker te definiëren. Vraag 2 (26 punten) Delta Lloyd heeft volgens het artikel de volgende missie geformuleerd: Delta Lloyd Groep biedt financiële zekerheid. Wij voldoen aan de eisen en wensen van onze klanten en van de maatschappij en leveren duidelijke, betrouwbare en hedendaagse oplossingen. De missie kan beschouwd worden als een kernachtige omschrijving van de identiteit van de organisatie. a. Uit welke vier niveaus bestaat de betekenisstructuur van een missie en geef voor twee van de door u genoemde niveaus aan hoe Delta Lloyd hier invulling aan geeft. Exameneis: 3.3 Literatuurverwijzing: Marketingcommunicatiestrategie, Floor & Van Raaij, 25.2 In een missie wordt kwalitatief en soms enigszins filosofisch aangegeven wat de organisatie wil betekenen voor onder meer haar klanten. Ook maakt de missie duidelijk waarin de organisatie zich onderscheidt van andere, soortgelijke organisaties. Een missie hoort richtinggevend en inspirerend te zijn. b. Herschrijf de missie van Delta Lloyd zodat deze (potentiële) klanten inspireert. Let er hierbij op tot wie u zich richt, welke afnemersgroepen worden bediend, welke behoeften worden vervuld en op welke wijze Delta Lloyd deze behoefte invult. 3

4 Exameneis: 3.3 Literatuurverwijzing: Marketingcommunicatiestrategie, Floor & Van Raaij, 25.2 Vraag 2a Niveau 1 = logo, merk, huisstijl Hier is op basis van dit artikel niets over te zeggen. Niveau 2 = competenties DL is goed in het bieden van financiële zekerheid. Zij doet dit onder meer door het aanbieden van verzekeringsproducten. Niveau 3 = gevolgen DL biedt deze financiële zekerheid in de vorm van oplossingen, zoals verzekeringsproducten. Niveau 4 = waarden DL is klantgericht en maatschappelijk betrokken. Met duidelijke, betrouwbare en hedendaagse oplossingen biedt zij waarde aan haar stakeholders (klanten, aandeelhouders, medewerkers en maatschappij). Vraag 2b De elementen die in de missieformulering naar voren dienen te komen, zijn de volgende: 1) klant-/marktgericht (dus niet: DL biedt..., maar: Als klant profiteert u als geen ander ). 2) concreet antwoord op de wie-vraag (welke afnemersgroepen worden bediend). Hier elementen noemen als particulieren en bedrijven met behoeften op het gebied van verzekerbare risico s. 3) concreet antwoord op de wat-vraag (welke behoeften worden ingevuld). Het creëren van financiële zekerheid c.q. het indekken tegen financiële risico s. 4) concreet antwoord op de hoe-vraag (op welke wijze vult DL de behoefte in). Het aanbieden van verzekeringsproducten: zelf online regelen, via website en/of app, keuzevrijheid in productopties, met of zonder tussenkomst van een tussenpersoon. Hier past ook de positionering: op welke wijze onderscheidt DL zich van haar concurrenten. Vraag 3 (16 punten) Delta Lloyd heeft als propositie: kritisch op het juiste moment. a. Noem vijf voorwaarden waaraan een goede propositie dient te voldoen. Leg uit wat met elk van deze voorwaarden wordt bedoeld. Exameneis: 3.5 Literatuurverwijzing: Marketingcommunicatiestrategie, Floor & Van Raaij, / b. De ontwikkeling van het marketingcommunicatieplan door een communicatieadviesbureau kan niet zonder briefing. Noem zes belangrijke onderdelen van een briefing. Exameneis: 3.5 Literatuurverwijzing: Marketingcommunicatiestrategie, Floor & Van Raaij, /

5 Vraag 3a Voordelen voor de consument De propositie moet duidelijk maken waarom de consument het merk zou kopen. Wat wordt de consument er beter van? Welke voordelen verkrijgt de consument met het kopen van het merk? De propositie dient een vertaling te zijn van de belofte aan de consument. Uniciteit van het merk Er moet worden aangegeven wat het eigene van het merk is en waarin het zich onderscheidt van andere merken. Consistentie De propositie moet in overstemming zijn met de overige marketingcommunicatie voor het merk, met onder andere de historie, positionering, verpakking, distributie en promoties (geïntegreerde communicatie). Synergie van marketingcommunicatie en productgebruik Marketingcommunicatie en productbeleving moeten elkaar versterken en ondersteunen. Geloofwaardigheid De propositie mag niet in strijd zijn met de waarheid en geen overdreven claim bevatten. Maatschappelijke aanvaardbaarheid De propositie mag niet in strijd zijn met de communicatiecodes en algemeen aanvaarde normen. Vraag 3b 1. Strategie en huidige positionering 2. Beschrijving doelgroep 3. Communicatiedoelstellingen 4. Propositie 5. Te hanteren stijl (denk aan tekst/vormgeving) 6. Bepaalde voorkeur voor marketingcommunicatie-instrumenten en -media 7. Budget 8. Planning EINDE ONDERDEEL B1.2 5

NIMA MARKETINGCOMMUNICATIE-B1 OEFENEXAMEN DEFINITIEVE ANTWOORDEN

NIMA MARKETINGCOMMUNICATIE-B1 OEFENEXAMEN DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE Copyright NIMA Nederlands Instituut voor Marketing Asserring 188 1187 KL Amstelveen Correspondentie adres: Postbus 9072, 1180 MB Amstelveen 1 ONDERDEEL 1 Vraag 1 (20 punten) a. Leg uit wat

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-B

Exameneisen Marketingcommunicatie-B Exameneisen Marketingcommunicatie-B Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-B

Nadere informatie

NIMA MARKETINGCOMMUNICATIE-B1 EXAMEN

NIMA MARKETINGCOMMUNICATIE-B1 EXAMEN EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL 1 2 uur en 30 minuten U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan te geven op welke

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE 28 JANUARI 2014

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE 28 JANUARI 2014 Vragen bij de case Ingenieursbureau De Prins BV (totaal 203 punten) Vraag 1 (46 punten) a. Stel voor het oorspronkelijke bedrijf De Prins een SWOT-analyse voor 2011 samen. Noem twee items per kwadrant.

Nadere informatie

Methode voor het ontwikkelen van een marketingcommunicatieplan

Methode voor het ontwikkelen van een marketingcommunicatieplan Methode voor het ontwikkelen van een marketingcommunicatieplan Inleiding Uit de praktijk blijkt dat organisaties de volgende vragen hebben: op welke manier zetten wij social media in? Hoe gaan we onze

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE OPTIMALISATIE IN PERFECTIE Bereik een... Nieuwe doelgroep Brochure: Product informatie Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL Telefoon: +31 (0)316 712 453 Fax: +31 (0)84 725 9405 O E-mail: info@optimera.nl

Nadere informatie

Communicatiedomeinen Examennummer: 72761 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Communicatiedomeinen Examennummer: 72761 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Communicatiedomeinen Examennummer: 72761 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens KANDIDAAT BROCHURE Wft-examens en PEplus-examens Inhoud: pagina: 1. Doel van deze brochure 3 2. Examen onderdelen 3 2.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 4 2.2 Tweede onderdeel: professioneel gedrag 4

Nadere informatie

Zo maak je een... Marketingcommunicatieplan. Daan Dondorp Niko van der Sluijs

Zo maak je een... Marketingcommunicatieplan. Daan Dondorp Niko van der Sluijs Zo maak je een... Marketingcommunicatieplan Daan Dondorp Niko van der Sluijs Zo maak je een marketingcommunicatieplan Daan Dondorp Niko van der Sluijs Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

NIMA ICC-B1 OEFENEXAMEN DEFINITIEVE ANTWOORDEN

NIMA ICC-B1 OEFENEXAMEN DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE Copyright NIMA Nederlands Instituut voor Marketing Asserring 188 1187 KL Amstelveen Correspondentie adres: Postbus 9072, 1180 MB Amstelveen 1 ONDERDEEL 1 Vraag 1 Juiste profilering (20 punten)

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

6 Planmatige aanpak van communicatie

6 Planmatige aanpak van communicatie 6 Planmatige aanpak van communicatie 6.1 Opzet plan Om een positief imago bij de publieksgroepen te bereiken, is veel inspanning en tijd nodig. Veel organisaties beseffen dat onvoldoende. Zij denken niet

Nadere informatie

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN

VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN VRAGEN EN DEFINITIEVE NIMA COMMUNICATIE-A2 EXAMEN Copyright NIMA Nederlands Instituut voor Marketing Asserring 188 1187 KL Amstelveen Correspondentie adres: Postbus 9072, 1180 MB Amstelveen 1 Vragen en

Nadere informatie

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens KANDIDAAT BROCHURE Wft-examens en PEplus-examens Inhoud: pagina: 1. Doel van deze brochure 3 2. Examen onderdelen 3 2.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 4 2.2 Tweede onderdeel: professioneel gedrag 4

Nadere informatie

U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen).

U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen). NIMA COMMUNICATIE-A1 OEFENEXAMEN EXAMENOPGAVEN MODULE A1, ONDERDEEL 1 EN 2 Tijd: 10.00 12.00 uur (2 uur) U moet rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module A1 bestaat uit twee onderdelen). Het is

Nadere informatie

Het uitgeefproces als model

Het uitgeefproces als model Het uitgeefproces als model Hoofdstuk 3 Het uitgeefproces als model In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er allemaal achter de schermen van een uitgeverij gebeurt. Dit uitgeefproces behandelen we aan de

Nadere informatie

Analyse van de marketingcommunicatie van Canon

Analyse van de marketingcommunicatie van Canon Analyse van de marketingcommunicatie van Canon Project: De markt en communicatie Leiden, 12 december 2003 Projectbegeleider: Merel Kleisen Projectleden: Caroline van Ginkel, Jan Hendriks, Marissa Kabelaar,

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

COMMUNICATIE- STRATEGIE

COMMUNICATIE- STRATEGIE COMMUNICATIE- STRATEGIE juli 2014 Communicatiestrategie (marketingcommunicatieplan) Auteur: Theo Jansma Juli 2014 3 Samenvatting Trynergie, een samensmelting van Trynwâlden en energie, is een nieuwe energiecoöperatie

Nadere informatie

Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen

Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen Productwijzers Levensverzekeringen Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen Inleiding In 2008 zijn in het kader van het bieden van transparantie productwijzers geïntroduceerd door het Verbond van

Nadere informatie

Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen

Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen Inleiding In 2008 zijn in het kader van het bieden van transparantie productwijzers geïntroduceerd door het Verbond van Verzekeraars. De productwijzers zijn

Nadere informatie

Kennisbundel 25 praktische tips. om zelf e-mailadressen te verzamelen. De prettigste software voor professionele e-mail marketing

Kennisbundel 25 praktische tips. om zelf e-mailadressen te verzamelen. De prettigste software voor professionele e-mail marketing Kennisbundel 25 praktische tips om zelf e-mailadressen te verzamelen De prettigste software voor professionele e-mail marketing Een nieuwsbrief is een fantastisch medium om te communiceren met (potentiële)

Nadere informatie

Graag zorgvuldig controleren of alle pagina s in de goede volgorde aanwezig zijn en in geval van een afwijking een surveillant raadplegen.

Graag zorgvuldig controleren of alle pagina s in de goede volgorde aanwezig zijn en in geval van een afwijking een surveillant raadplegen. EXAMENOPGAVEN MODULE A2 Tijd: 13.30 16.00 uur (2 uur en 30 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen binnen de kaders op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden

Nadere informatie

Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt

Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt Het aantal organisaties dat problemen krijgt met klanten die wegblijven en een teruglopende cashflow positie, neemt elke maand opnieuw

Nadere informatie

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum Marketing/Communicatie Plan ten behoeve van de promotie van Leidschendam - Centrum Door : Tekst en fotografie Preneurl. BV Aakwerf 2, 2725 CN Zoetermeer, T:079 3433996 E:info@preneurl.com Van : Ing. Datum

Nadere informatie

WELKOM BIJ BLINKER. Veel succes, Het Blinkerteam. Pagina 2

WELKOM BIJ BLINKER. Veel succes, Het Blinkerteam. Pagina 2 Pagina 1 WELKOM BIJ BLINKER Een digitale nieuwsbrief is een fantastisch medium om te communiceren met (potentiële) klanten. Het is snel, flexibel, goedkoop en uitstekend meetbaar. Het zal leiden tot meer

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf september 2014

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf september 2014 Exameneisen en literatuurlijst NIMA Online Marketeer Van toepassing op de examens vanaf september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Inhoud van dit document... 2 1.2 Niveau en positionering NIMA Online

Nadere informatie