HET OPENSTACK PROJECT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET OPENSTACK PROJECT"

Transcriptie

1 HET OPENSTACK PROJECT ONDERZOEKSVOORSTEL VERSIENUMMER: 1.6 Chantal Aafjes / / CMD4B / 20 april 2014 Aantal pagina s: 1 exclusief titelblad Woorden: 3723 exclusief titelblad en bibliografie Figuren: 5 Zoektermen Linux, (Online) community building, Implementation Open Private and Public Clouds OpenStack (Online) engagement, OpenStack community, Cloud Computing Systems Ubuntu OpenStack how to, OpenSSL Open Source (software & tools). Geraadpleegde database Zie bronnenlijst Kennisgebieden Community, Design Reseach, OpenStack Doelstelling Het doel van dit onderzoek is hoe het beste een community te bouwen om de OpenStack diensverlening van Cyso. Het moet een teogevoegde waarde hebben voor zowel de klanten van Cyso als developers die op deze community komen opzoek naar problemen en oplossingen. Hoofdvraag Hoe kan de OpenStack community van Cyso bijdragen aan het zelfstandig gebruik en de ontwikkeling van Cloud Computing systemen? Methoden van onderzoek Literatuur onderzoek, user group, groepsgesprekken, experimenten, concurrentieonderzoek, prototypen, feedback rondes Beroepsproduct: Een Community -based dienstverlening die de gebruiker in staat stelt zijn eigen OpenStack oplossing samen te stellen in samenwerking met andere gebruikers binnen de community kunnen zij vragen stellen en oplossing bieden. Digitale versie blog.chantalaafjes.com/medeo Casus Afstudeeronderwerp Cyso Alkmaar

2 INHOUDSOPGAVE AANLEIDING PAG. 3 PROBLEEMSTELLING PAG. 4 DOELSTELLING PAG. 5 VRAAGSTELLING Hoofdvraag Deelvragen PAG. 6 Sub-vragen ZOEKPLAN PAG. 7 KENNISGEBIEDEN PAG. 9 ONDERZOEKSMETHODEN PAG. 10 THEORETISCH KADER Beroepsrol Relevantie voor het CMD vakgebied Human Centered Aspecten PAG. 13 BESCHRIJVING BEROEPSPRODUCT PAG. 15 BIBLIOGRAFIE PAG. 16

3 AANLEIDING Cyso Enterprise Hosting Solutions is bezig om vorm te geven aan een nieuw type dienstverlening. De dienstverlening bestaat uit het voor de de klant beschikbaar maken van een hoogwaardig Open Cloud Platform, waarbij de klant zelf verantwoordelijk is voor het opbouwen van de eigen Cloud. De dienst is al af te nemen bij Cyso, echter is Cyso betrokken bij elke handeling en opbouw binnen de bouw van de Open Cloud Platform. Met deze nieuwe dienst wil Cyso meer zelfstandigheid creëren voor haar klanten en de klant faciliteren met alle mogelijke tools en bijbehorende infrastructuur om zo tegemoet te komen in de wensen van de klant. De dienstverlening die Cyso rond de zomerperiode wenst te lanceren is gebaseerd op het OpenStack platform. OpenStack wordt door de website Fairbanks (2014) alsvolgd omschreven: OpenStack is een innovatieve, open source cloud computing oplossing voor het creëren, beheren en uitrollen van schaalbare en elastische cloud diensten. Open Stack is een software project waarbij meerder grote spelers in de Cloud Computing markt samenwerken om een nieuwe standaard binnen Cloud compatibiliteit op te zetten. Het project zorgt ervoor dat er vrij beschikbare code, hoognodige standaarden en andere eigenschappen opgezet worden, welke voordelen bieden voor zowel cloud providers als voor de cloud gebruikers. (fairbanks.nl, 2014) Cyso gelooft dat het OpenStack project de toekomst is van de Public Cloud. Het is ambitieus, professioneel en community-gedreven. De OpenStack Foundation wordt wereldwijd ondersteund door grote hardware en software vendors, alsmede vele service en solution providers, waardoor het momentum en een duurzame basis heeft. De OpenStack community groeit snel. (Zie fig.1, Google Trends: OpenStack) OpenStack biedt Cyso de mogelijkheid custom producten te leveren, informatie te delen en via een community oplossingen en vraagstukken te delen. Echter is de vraag, hoe wordt de community opgebouwd, welke tools kunnen hiervoor worden ingezet en hoe werken deze samen? Fig. 1: Google Trends analyse over de groei van OpenStack

4 PROBLEEMSTELLING Cyso zou graag antwoord willen krijgen op welke manier zij het beste een community kunnen opzetten, ook wil zij inzichten verkrijgen in de needs and wants van de (potentiële) gebruiker. Ook hoopt Cyso door middel van dit onderzoek erachter te komen wat de meest effectieve communicatiemiddelen zijn om de engagement met de klant en rondom de community te kunnen vergroten en/of te versterken. Naast de community en engagement richting de klant, bestaat het probleem binnen de dienstverlening die Cyso wilt opzetten dat er geen duidelijkheid is welke software pakketten hiervoor het best gebruikt kunnen worden en wat dit voor de gebruikers betekend. Er zijn al verschillende onderzoeken gedaan naar hoe vanuit het bedrijf engagement richting een klant zou moeten werken. Een goed voorbeeld hierbij is de Engagement Pyramyd van Gideon Rosenblatt (2010), hierbij wordt de engagement in 6 niveaus opgebouwd, observing, following, endorsing, contributing, owning en leading. (Zie fig 2: Engagement Pyramid by Rosenblatt, G.) Via deze 6 niveaus moet er een Customer Engagement ontstaan die ervoor zorgt dat de gebruiker zich kan identificeren in het bestaansrecht en merkwaarden van het bedrijf. Fig. 2: De Engagement Pyramid door Rosenblatt, G. (2010) Een online community bestaat uit mensen die vanuit een gelijk gedachtegoed, dit kan een zorg, een problematiek of een passie zijn, over een bepaald onderwerp online de interactie met elkaar aangaan door met elkaar te converseren, informatie uit te wisselen, om van elkaar te leren of omdat ze elkaars gezelschap waarderen. (Kornaat. N., 2013) Tijdens dit proces kan er gekeken worden naar verschillende beïnvloedingstechnieken van Cialdini. In zijn boek beschrijft Cialdini (2007) 6 beinvloedingstechnieken; wederkerigheid, consistentie, het sociale bewijs, sympathie, autoriteit en schaarste. Deze technieken moeten gaan helpen om de gebruiker te beinvloeden met het maken van bepaalde keuzes.

5 DOELSTELLING OpenStack wordt binnen de technische en financiële wereld zeer gewaardeerd. De gebruiker is niet meer afhankelijk van een hostingleverancier, met de daarbij onderliggende infrastructuur. De gebruiker kan de focus verleggen naar nieuwe applicaties, oplossingen en servicelevering. Op wallstreetandtech.com wordt het volgende gezegd over het werken met OpenStack: The flexibility and low cost of OpenStack helps alleviate this by freeing up IT to focus on new applications, solutions and service delivery rather than inflexible, underlying infrastructure. This allows for faster delivery of new features and products, such as online tools to help customers better manage their portfolios, and can help attract customers and increase retention. (Jim Whitehurst, 2014) De innovatieve benadering van de Cloud door OpenStack wordt wereldwijd ondersteunt door grote spelers in technologie, denk hierbij aan: IBM, AT&T, Ubuntu, HP, Rackspace, Redhat, Cisco, Intel en nog vele andere bekende merken. Rackspace is een bedrijf wat al enige tijd oplossingen biedt. Deze hebben betrekking tot Cloud services naar Multimeda bedrijven toe, zij zijn een grote speler binnen deze markt en hebben een divers klantbestand die de OpenStack service bij hen afneemt. OpenStack is een nieuw begrip een nieuwe technologie die nog volledig in ontwikkeling is, waarbij steeds meer nieuwe mogelijkheden komen kijken welke steeds beter toepasbaar wordt. De vraag naar een open infrastructuur wordt steeds groter, en ook steeds beter toepasbaar met alle verschillende soorten Cloud Solutions. Cyso wil door middel van een nieuwe service een overall Cloud Computing oplossing aanbieden aan haar klanten. Hierbij moet OpenStack gaan samenwerken met de meest geschikte tools en softwarepaketten. Denk bijv. aan Statuspage.io, Zendesk, Wordpress, Shopify, Magneto en vele anderen. Met deze nieuwe dienstverlening wil Cyso meer zelfstandigheid creëren voor haar klanten. De klant wordt zo meer betrokken bij het eigen product. Door om deze dienstverlening een community te bouwen kan Cyso niet alleen kennis delen met haar klanten en andere professionals (bijv. Developers), maar ook kennis opdoen over de mogelijkheden van OpenStack. Door de open source structuur die OpenStack biedt, kan deze innovatieve dienstverlening inspelen op de behoeften van de klant. De nieuwste ontwikkelingen kunnen toegevoegd en gedeeld worden, en nieuwe scripts kunnen door verschillende developers geschreven en gedeeld worden om zo een steeds betere service te bieden aan zowel Cyso en haar klanten, alsmede de community leden rondom dit OpenStack project. Maar hoe zorg je dat een community ook bedraagt aan het delen van informatie? Cyso wil een actieve interactie met developers en klanten/gebruikers aangaan waarbij op een efficiënte manier gecommuniceerd moet worden richting de klant/ community. Dit kan zowel offline als online. Het is belangrijk om zeker de offline engagement richting de community niet uit het oog te verliezen en te kijken waar, vanuit de doelgroep, behoefte aan is binnen zo n (online) community. Op welke levels kan Cyso de engagement vergroten en behouden?

6 VRAAGSTELLING Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe Cyso, via verschillende technieken een community kan opzetten waarbij verschillende type gebruikers de commitment heeft om informatie op te vragen en te delen. HOOFDVRAAG Hoe kan de OpenStack community van Cyso bijdragen aan het zelfstandig gebruik en de ontwikkeling van Cloud Computing systemen? DEELVRAGEN Wat is OpenStack nu eigenlijk? Wat is voor [doelgroep] binnen [branche/organisatie/situatie] de meerwaarde van een OpenStack Community? Op welke manier kan de infrastructuur versimpeld worden en welke tools en software pakketten zijn hiervoor het meest geschikt? Op welke levels kan Cyso de engagment voor haar dienstverlening /community vergroten en behouden? SUB-VRAGEN Wie is de doelgroep en waar is behoefte aan? Welke branches, organisaties, sectoren en mensen profiteren het meest van dit systeem en waarom?

7 ZOEKPLAN Wat is het doel? (Waar zal naar gezocht worden?) Naast de wat diepere informatie over wat OpenStack nu eigenlijk is, wat het kan betekenen en hoe het werkt, is het uiteindelijke doel van dit onderzoek om een community op te richten. Waarbij er informatie en oplossingen gevraagd en gedeeld kunnen worden. Het is dus van belang om te onderzoeken hoe een community werkt en hoe je de doelgroep zover krijgt om ook daadwerkelijk mee te werken aan een levend en innoverend platform die voorziet in de behoeften van de gebruiker. Bij een community is het van belang dat er een rijke engagement ontstaat. Zodat de gebruiker het idee krijgt ook daadwerkelijk mee te bouwen aan een of meerdere oplossingen binnen het op te bouwen platform/ dienstverlening. Het is hierbij van belang dat Cyso opzoek gaat naar manieren om haar doelgroep te verleiden en aan te moedigen om zo een diverse groep te creëren. Een goed voorbeeld die in het achterhoofd gehouden kan worden tijdens dit project, is de community die opgebouwd is om Linux heen. Dit systeem draait als het ware alleen maar op non-profit bijdrage en sponsoring van zowel grote spelers in de technologische markt, als ook op de bedrage van de gewone man. Wat zijn relevante zoektermen? Linux, OpenStack, Ubuntu, (Online) community building, (Online) engagement, OpenStack how to, Implementation, OpenStack community, OpenSSL, Open Private and Public Clouds, Cloud Computing Systems, Open Source (software & tools). Wat zijn de randvoorwaarden qua tijd, geld, hoe recent moet/mag de informatie zijn, welke taal? Het onderzoek start op 5 mei en loopt tot medio november 2014, in dit tijdsbestek is het de bedoeling om naast het onderzoek, ook een prototype te bouwen die getest en verbeterd kan worden, zodat Cyso een dienstverlening kan leveren naar de klant toe. De 1.0 versie hoopt Cyso rond de zomer online te krijgen waarna er nog getest en getweakt kan worden aan het product. Nadat deze versie online is, bestaat er ruimte voor verdere analyse en onderzoek om zo verbeteringen aan de service toe te passen. Omdat OpenStack een vrij recent product is, is informatie beschreven over de inzet ervan vrij recent, de artikelen die hierover geschreven zijn komen uit 2013/2014 en elke dag verschijnen er nieuwe updates en artikelen over. Echter moet er bij de community en engagement gedeelte goed gelet worden of een artikel niet verouderd is. Met de komst van Social Media is het gebruik van community gerichte sevices vrij zeker veranderd en met andere doelen ingezet. De basis van een community mag dan hetzelfde gebleven zijn echter de inzet en gebruik ervan is in de loop der jaren zeer veranderd. De taal waar de meeste informatie in te vinden is, zal vooral in het engels zijn. Er zal dan vooral gezocht worden naar Engelstalige en Nederlandse stukken, omdat dit een taal is die binnen het bedrijf door iedereen gesproken wordt.

8 Wat zijn relevante informatiebronnen, omschrijf ze nauwkeurig. Google Scholar Google Scholar helpt mij om ook de internationale papers en onderzoeken te vinden die inzicht kunnen geven op het probleem. Er zijn al verschillende artikelen, papers en onderzoeken verricht die een omschrijving geven van communities en engagement. Economie van experiences (Boswijk, A., Peelen, E. & Olthof, S., 2011) Dit boek gaat in op de manier waarop mensen dingen beleven. Dit boek gaat niet alleen in op waardecreatie maar omschrijft ook hoe hieraan verdient kan worden. Ubuntu website uitleg over OpenStack De website van Ubuntu geeft een goede omschrijving wat OpenStack is en wat er allemaal mogelijk is. De website is vrij eenvoudig geschreven zodat het voor iedereen begrijpelijk is waar OpenStack nu eigenlijk voor staat. Convivial toolbox: Generative research for the front end of design (Sanders, E. B. -N & Stappers, P. J., 2012) De Convivial toolbox is gemaakt om met de doelgroep te gebruiken. Dit boek legt verschillende generative methoden, tools, en technieken uit, die de onderliggende principes weergeven om mensen te informeren en te inspireren. This is service design thinking (Stickdorn, M & Schneider, J., 2011) Voor zowel Service design (3e jaar CMD) maar ook voor mijn minor (Co-Design Studio), heb ik dit boek vaak gebruikt. Dit boek staat vol handige tools die gebruikt kunnen worden tijdens design research fase. Deze tools kunnen niet alleen gebruikt worden door designers maar ook de doelgroep kan op deze manier een hoop bijdragen aan het onderzoek. Openstack website De OpenStack website biedt een ruim assortiment aan mogelijkheden en informatie, zij hebben zelf ook een community waarbij emn kan meewerken aan het verbeteren en innoveren van OpenStack zelf. Via verschillende documenten en links is veel informatie op te zoeken over het gebruik en implementatie van OpenStack op een eigen dienstverlening.

9 KENISGEBIEDEN Om dit onderzoek te kunnen doen zijn er een drietal kennisgebieden die onderzocht moeten worden om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag en zo te komen tot het eindproduct/ prototytpe. De kennisgebieden die geadresseerd dienen te worden zijn alsvolgd: Design Research, Community en OpenStack. (Zie fig. 3) Design Research Het eerste kennisgebied wat geadresseerd dient te worden is Design Research. Om de OpenStack service maar ook het systeem op te zetten die de gebruiker in staat stelt zelfstandig gebruik te maken van de Cloud, is het belangrijk om de gebruiker te begrijpen. Via Design Research wil Cyso achter de human values en inzichten van de gebruiker komen waarom zij de dienstverlening willen afnemen en waarom zij zich (eventueel) bij een community zouden voegen. Door achter de inzichten van de gebruiker te komen kan Cyso niet alleen meer waarde creëren binnen de dienstverlening maar ook binnen de op te bouwen community. Community Het uiteindelijke ontwerp moet resulteren in het bouwen van een OpenStack community binnen de dienstverlening die Cyso wenst te lanceren. Bij het bouwen van de community moet niet alleen gekeken gaan worden hoe Cyso de engagement aangaat met de gebruiker ook moet de community een bijdrage leveren aan een behoefte vanuit de doelgroep. Er zal gekeken worden hoe andere communities zijn opgebouwd en wat de meerwaarde van een community om een dienstverlening heen kan zijn. Naast de engagement is de information architecture belangrijk, hoe wordt informatie verstrekt en gedeeld. OpenStack Hier word er gekeken naar hoe OpenStack zichzelf ontwikkeld en innoveert. Hoe de applicatie werkt en op welke manier deze ingezet kan worden. Welke tools en software pakketten kunnen er al ingezet worden en welke kunnen verbeterd of zelfs vervangen worden. USABILITY INFRASTRUCTURE ENGAGEMENT ENGAGEMENT COMMUNITY DESIGN RESEARCH INFORMATION ARCHITECTURE (RE) USABILITY OPENSTACK INTERFACE TOOLS & SOFTWARE INTERNE FLOW Fig. 4: VENN -diagram m.b.t. kennisgebieden onderzoek

10 ONDERZOEKSMETHODEN DEELVRAGEN Wat is OpenStack nu eigenlijk? Om een kort inzicht te geven over wat OpenStack nu eigenlijk is en hoe het werkt wil ik Desk Research gaan doen en op een begrijpelijke manier de technische verklaring gaan uitleggen. Ik wil ook een aantal gesprekken aangaan met experts over wat OpenStack is en welke mogelijkheden dit biedt voor zowel de klanten als het bedrijf zelf. (Definierend, Verklarend) Wat is voor [doelgroep] binnen [branche/organisatie/situatie] de meerwaarde van een OpenStack Community? Deze deelvraag zal bestaan uit 2 subvragen: Wie is de doelgroep en waar is behoefte aan? Ik wil bij deze vraag gaan kijken wie de doelgroep nu daadwerkelijk is en welke behoeften er zijn onder deze doelgroep. Om een duidelijk beeld te kunnen schetsen van mijn doelgroep wil ik bij een aantal klanten diepte interviews (laddering) gaan afnemen, om zo na de analyse persona s op te kunnen stellen, van de verschillen binnen de doelgroep en de verschillende behoeften die zullen opduiken. Tijdens het interview zal ik een aantal Service Design technieken kunnen inzetten die mij later bij het analyseren moeten helpen om persona s op te bouwen. Door middel van een assumption map en een Customer Journey moet de doelgroep en de behoeften duidelijker beschreven kunnen worden. BENODIGDHEDEN Notitieblok, (foto)camera, 2 audio opname apparatuur, stiften, pennen, potloden, stickers, lijm, schaar, assumption map, vragen voor interview. VERWACHTE RESULTATEN Na de interviews wil ik de interviews analyseren om zo achter insights en menswaarden (Saaka, A., Sidon, C. & Blake, B.F., 2004) te komen en de interviews te koppelen aan Basic human values ( Zie fig. 5: Schwartz, S.H.) Fig. 2: Bron: Schwartz, S.H. Basic Human Values

11 De resultaten van de assumption map moeten duidelijkheid geven wat de doelgroep verwacht van service. Via de Customer Journey hoop ik achter een pijnpunten te komen die verbeterd kunnen worden binnen de OpenStack community van Cyso. (Verklarend,Beschrijvend,Definierend) Welke branches, organisaties, sectoren en mensen profiteren het meest van de community en waarom? Het is belangrijk om te kijken waar en voor wie het meeste profijt is te behalen door deze nieuwe vorm van dienstverlening met community. Om hier achter te komen wil ik gaan analyseren welke branches OpenStack in eigen gebruik uitzet en waarom zij dit doen, welke voordelen halen zij hieruit en waarom is dit zo belangrijk. Ten eerste wil en Service Blueprint opzetten van de huidige service die Cyso nu levert en een Service Blue print van het nog te bouwen concept. Om deze dan te vergelijken met andere aangeboden services. Ook wil ik graag diepte interviews gaan houden met developers en experts die OpenStack al gebruiken, om erachter te komen hoe zij dit ervaren en wat zij eventueel nog missen op het gebied van informatie voorziening. Tijdens deze interviews zou ik graag verschillende Customer Journeys willen opzetten en deze later analyseren. In een later stadium wil ik kijken of zowel bij de doelgroep (beschreven op vorige pagina) en bij de developers en experts of een Cultural Probe mij kan helpen bij het verkrijgen van meer insights. BENODIGDHEDEN Notitieblok, (foto)camera, 2 audio opname apparatuur, stiften, pennen, potloden, stickers, lijm, schaar, assumption map, vragen voor interview. VERWACHTE RESULTATEN Na de interviews wil ik de interviews analyseren om zo achter insights en menswaarden (Saaka, A., Sidon, C. & Blake, B.F., 2004) te komen en de interviews te koppelen aan Basic human values ( Zie fig. 5: Schwartz, S.H.) (Vergelijkend,Evaluerend, Definierend)

12 Op welke manier kan de infrastructuur versimpeld worden en welke tools en software pakketten zijn hiervoor het meest geschikt? Door experts te interviewen en nou samen te werken met het development team kunnen er brainstormsessies gehouden worden over welke tools het beste ingezet kunnen worden. Door deze te prototypen en te laten testen door gebruikers en developers, kan er gekeken worden of er voor de juiste oplossing is gekozen. Bestaande oplossingen kunnen vergeleken worden met nieuwe innovatieve concepten. Er zijn een aantal Service Design tools die ik wil inzetten tijdens het brainstormen en testen van het prototype. Een Service Blueprint kan inzicht geven in de aangeboden tools. Met Service Staging en Service Prototyping kan de dienstverlening niet alleen getest worden door de developers maar ook door een geselecteerde User Group. BENODIGDHEDEN Testpersonen, Service Blueprint, Pennen, Stiften, Testruimte. VERWACHTE RESULTATEN Met de uitkomst moet er gekeken worden welke aanpassingen er doorgevoerd moeten worden om de communty en haar infrastructuur goed te laten verlopen. Door verschillende tools ook te vergelijken moet er uiteindelijk een goed en logisch pakket ontwikkeld zijn welke goed inzetbaar zal zijn. (Beschrijvend, Verklarend, Voorspellend, Vergelijken) Op welke levels kan Cyso de engagment voor haar dienstverlening /community vergroten en behouden? Het is belangrijk om antwoord te vinden op een andere vraag, welke communties over OpenStack zijn er al en hoe kan Cyso zichzelf onderscheiden van deze communities om zo bij te kunnen dragen aan de informatie voorziening voor hun dienstverlening. Er moet onderzocht worden waar de doelgroep behoefte aan heeft en er moet gekeken worden hoe Cyso in deze behoefte zou kunnen voorzien. Is er alleen behoefte aan online communcatie of kan er ook een offline engagement aangegaan worden met haar klanten? Hierop moet eerst duidelijk worden waar de doelgroep specifiek behoefte aan heeft. (Evaluerend, Vergelijkend, Verklarend, Voorschrijvend)

13 THEORETISCH KADER Beroepsrol De genoemde probleemstelling wil ik via de volgende CMD beroepsrollen benaderen: User Experience, Interaction Design, Service Design en Co-creatie. User experience en Interaction Design staat centraal bij deze probleemstelling en deze zullen vooral naar voren komen tijdens mijn proces. Omdat de gebruiker centraal staat in mijn onderzoek wil ik tijdens het proces vooral ingaan op ervaringen van de gebruiker. Service Design en Co-creatie zijn rollen die het gehele design proces aanwezig zullen zijn. Om uiteindelijk de service te ontwerpen heb ik verschillende Service Design tools nodig om te achterhalen waar de painpoints en opportunities binnen de probleemstelling liggen. In samenwerking met de doelgroep wil ik door middel van Co-creatie verschillende prototypes maken die uiteindelijk door de doelgroep getest wordt. Relevantie voor het CMD vakgebied Steeds meer onderzoeken worden gedaan door middel van service design en co-creatie. Voor mijn minor bijv. zijn wij gevraagd om onderzoek vanuit het ziekenhuis overzichtelijk te maken voor een groep ontwerpers. Deze moeten uiteindelijk een product, dienst of service gaan ontwikkelen die het overgewicht bij kinderen met kanker moet tegen gaan. Het wordt tegenwoordig steeds normaler dat ontwerpers ingezet worden om problemen te analyseren en daarbij concepten te bedenken waarbij de eindgebruiker centraal staat. In samenwerking met de stakeholder en de gebruiker wil ik kijken waar zij behoefte aan hebben en hoe ik als ontwerper deze behoeftes kan waar maken.

14 Human centered aspecten In mijn onderzoek kom ik verschillende stakeholders tegen. Vanaf het begin van mijn onderzoek zal ik contact leggen met mijn doelgroep en met hen samenwerken. Het gehele ontwerpproces staat de gebruiker centraal. Tijdens de analyse fase, zal ik interviews met de doelgroep gaan houden en ze een aantal opdrachten geven waarbij ik de doelgroep zal observeren en inspelen op het onderbewuste. (Vredenburg, K., Mao, J.Y., Smith, P.W. & Carey, T. 2002) Tijdens de ontwerpfase zal ik gebruik maken van een co-creatie fase waarbij ik de gebruiker zal betrekken en mee zal laten denken naar oplossingen van problemen die zij bijv. tegenkomen. Ik zal tijdens mijn gehele proces gebruik maken van een iteratief ontwerp proces. (Fig. 5: Iteratief Design Proces) Fig. 5: Iteratief design proces

15 BESCHRIJVING BEROEPSPRODUCT Relevantie Uitkomsten op cmd vak gebied Naast de dienstverlening die Cyso wil leveren moet er een community gebouwd worden die voorziet in informatie, nieuwe tools en vragen met betrekking tot de Open Cloud. Cloud Computing staat nog steeds in zijn kinderschoenen en elke dag komen er meer innovatieve ideeën bij, hoe wij de Cloud kunnen gebruiken en kunnen inzetten. Met de komst van een community die elkaar zal helpen kan de OpenStack en Open Cloud wereld en de kennis die hiermee gepaard gaat, groeien in Nederland. Door dit onderzoek moet er antwoord verkregen zijn op de meerwaarde van de OpenStack dienstverlening. Beroepsproduct Het uiteindelijke product dat Cyso op de markt wil brengen is een Open Cloud computing systeem die de gebruiker zelf in elkaar kan klikken zonder hulp vanuit het bedrijf zelf, echter wilt Cyso ervoor zorgen dat door het inzetten van een community gebruikers met elkaar gaan communiceren over het product en elkaar tips & tricks gaan geven. Developers kunnen nieuwe scripts delen en er zo voor zorgen dat de dienstverlening die Cyso levert blijft ontwikkelen en innoveren. Doelgroep/ Eindgebruiker De doelgroep/ eindgebruiker is nog niet vastgesteld. Dit moet door bovengenoemd onderzoek verduidelijkt worden. Type ontwerp wat opgeleverd gaat worden Een (online) community met gedreven deelnemers. Waar vanuit Cyso een gedegen engagement richting de eindgebruiker uitgaat. Digitaal vastleggen van het te maken ontwerp Tijdens mijn onderzoek zal ik een blog bij houden waarbij ik nauwkeurig de ontwikkelingen en stappen van mijn onderzoek zal omschrijven. Deze zal ik ook ondersteunen door foto s / video s te plaatsen van de handelingen die ik heb verricht. Het uiteindelijke product zal ook digitaal te verkrijgen zijn en zo als Clickable prototype getest kunnen worden.

16 BIBLIOGRAFIE Boswijk, A., Peelen, E. & Olthof, S. (2011). Economie van Experiences. (3e dr.). Amsterdam: Pearson Education Benelux. Desonance. (16 juni 2010). Customer Experience mapping &. [Web log post]. Retrieved from: desonance.wordpress.com/2010/06/16/customer-experience-mapping/ Heydendael, J. (9 januari 2012) Online engagement is meetbaar [Web log post]. Retrieved from: Kornaat, N. (7 Maart 2013) Community building: van online dialoog naar offline actie. [Web log post]. Retrieved from: Sanders, E. B. -N & Stappers, P. J. (2012) Convivial Toolbox: Generative research for the front end of design. Amsterdam: BIS Publishers. Schwartz, S.H. (2009). Basic Human Values. Jeruzalem: The Hebrew University of Jeruzalem Stickdorn, M & Schneider, J (2011) This is Service Design Thinking. (2e dr.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Vredenburg, K., Mao, J.Y., Smith, P.W. & Carey, T. (2002). A Survey of User-Centered Design Practice. Minneapolis,MN.

HOE VINDEN VROUWEN DE WEG NAAR DE ICT WERELD?

HOE VINDEN VROUWEN DE WEG NAAR DE ICT WERELD? HOE VINDEN VROUWEN DE WEG NAAR DE ICT WERELD? ONDERZOEKSVOORSTEL VERSIENUMMER: 1.6 Chantal Aafjes / 0834273 / CMD4B / 12 februari 2014 Aantal pagina s: 10 exclusief titelblad Woorden: 2331 exclusief titelblad

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel versienummer: 1.4

Onderzoeksvoorstel versienummer: 1.4 Onderzoeksvoorstel versienummer: 1.4 Chantal Aafjes / 0834273 / CMD4B / 10 februari 2014 Aantal paginas: 7 Aantal woorden: 2616 Aantal figuren: 16694 Kennisgebieden Concepting, Co-creatie, Design Psychology,

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5. Arnold Aukema

Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5. Arnold Aukema Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5 Arnold Aukema Introductie Dit document beschrijft in het kort het deelproject communicatie binnen het service design project Perron 5, waar ik tijdens mijn

Nadere informatie

Doelgroep Mensen die vaardig zijn met hun smartphone, welke lage therapietrouw ervaren omtrent fysiotherapeutische thuisoefeningen.

Doelgroep Mensen die vaardig zijn met hun smartphone, welke lage therapietrouw ervaren omtrent fysiotherapeutische thuisoefeningen. Opdrachtformulering: Conceptualiseer, ontwerp en realiseer nieuwe functionaliteiten voor het prototype van de mobiele toepassing die de gebruiker helpt en motiveert in het uitvoeren van fysiotherapie oefeningen

Nadere informatie

Artikel. Lara Peeters. Laurens Vreekamp JDE-SEMUX.3V-13. Seminar. Blok C. Aantal woorden: 1221

Artikel. Lara Peeters. Laurens Vreekamp JDE-SEMUX.3V-13. Seminar. Blok C. Aantal woorden: 1221 Artikel Lara Peeters 1622966 Laurens Vreekamp JDE-SEMUX.3V-13 Seminar Blok C 1 Aantal woorden: 1221 Voorwoord Mijn keuze om persuasive design nog verder te gaan onderzoeken is gebaseerd op mijn toekomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

Museumbezoek onder Studenten

Museumbezoek onder Studenten Museumbezoek onder Studenten Ontwerprapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B 1108174 Inhoudsopgave Inleiding 2 Concept 3 Beschrijving van het concept 3 Applicatie 3 Ondersteunende middelen 3 Middelen 4

Nadere informatie

Designing human-centred organizations. Erik Roscam Abbing en Christine De Lille

Designing human-centred organizations. Erik Roscam Abbing en Christine De Lille Designing human-centred organizations Erik Roscam Abbing en Christine De Lille Design your Innovation Flanders In Shape 29 juni 2012 voor we beginnen... GSM cursus voor ouderen Wat is het echte probleem?

Nadere informatie

Designing human-centred organizations. Erik Roscam Abbing en Christine De Lille

Designing human-centred organizations. Erik Roscam Abbing en Christine De Lille Designing human-centred organizations Erik Roscam Abbing en Christine De Lille Design your Innovation Flanders In Shape 29 juni 2012 voor we beginnen... GSM cursus voor ouderen Wat is het echte probleem?

Nadere informatie

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE.

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. ANOUK ROUMANS ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. 00 HOOFDVRAAG 00 HOOFDVRAAG Is het relevant voor een UX-designer om development kennis te hebben op gebied van apps? 00 INHOUDSOPGAVE 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers Plan van aanpak NDD periode - B Maaike Janssen - 1598513 Marc Gooris - 1605893 CMD 2014-2015 Neelke Laarakker - 1602659 Laura Hellegers - 1603189 Inhoudsopgave Wie zijn wij Achtergrond Uitgangspunten Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Hoe kunnen we in dienstverlening en businessmodellen innoveren om zo sterkere merken in de markt te zetten?

Hoe kunnen we in dienstverlening en businessmodellen innoveren om zo sterkere merken in de markt te zetten? OPEN TRAINING SERVICE DESIGN THINKING Deze energieke, 4 uur durende training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Service Design Thinking principes; de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

is front-end kennis relevant voor een UX designer

is front-end kennis relevant voor een UX designer In hoeverre is front-end kennis relevant voor een UX designer tijdens een designproces? Door: Wessel Grift Onderzoeksvraag In hoeverre is het hebben van front-end development kennis relevant voor een

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Usability & Ontwerp processen. Les 4

Usability & Ontwerp processen. Les 4 Usability & Ontwerp processen Les 4 Wat gaan we doen? Wat hebben we de vorige keer geleerd? Wat gaan we vandaag doen? Theorie - hoorcollege Oefening - lesopdracht Herhaling - samenvatting theorie Wat hebben

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Van concept naar een klikbaar prototype

Van concept naar een klikbaar prototype UXkids case study: Van concept naar een klikbaar prototype Keywords: Koninklijke Bibliotheek, Website, Prototype, User tests, Usability, UX, Kinderen 9-12 jaar. Als onderdeel van het netwerk van openbare

Nadere informatie

SLC OPDRACHTEN DELIVERABLES. Chantal Aafjes 0834273 CMD4b

SLC OPDRACHTEN DELIVERABLES. Chantal Aafjes 0834273 CMD4b SLC OPDRACHTEN DELIVERABLES Chantal Aafjes 0834273 CMD4b Inhoudsopgave Interessante onderwerpen afstuderen 3 Bedrijvenlijst afstuderen 5 STAR-omschrijving 3 cases 6 OSIRIS (missende cijfers) 8 Afstudeerplanning

Nadere informatie

gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET

gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET agenda! korte intro Info.nl! onze visie op mobiel! ontwerpen voor mobiel! voorbeelden van deliverables! 3 tips voor goed design

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

HOE ONTWIKKEL JE EHEALTH MET PATIËNTEN?

HOE ONTWIKKEL JE EHEALTH MET PATIËNTEN? HOE ONTWIKKEL JE EHEALTH MET PATIËNTEN? VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK Hanneke Kip, MSc Centre for ehealth & Wellbeing Research 18/4/17 2 EHEALTH ONTWIKKELING Een goed ontwikkelproces is van belang! Participatory

Nadere informatie

EXPLORE!THE STORY DE KRACHT VAN HET VERHAAL

EXPLORE!THE STORY DE KRACHT VAN HET VERHAAL EXPLORE!THE STORY DE KRACHT VAN HET VERHAAL AUTEUR: MASJA NOTENBOOM INHOUD EXPLORE!THESTORY, DE KRACHT VAN HET VERHAAL WANNEER EXPLORE!THESTORY? HOE WERKT EXPLORE!THESTORY? VOORDELEN EXPLORE!THESTORY 3

Nadere informatie

Service Design. Denise van der Burg (0840384)

Service Design. Denise van der Burg (0840384) Service Design Denise van der Burg (0840384) 1 Inhoud 3 Inleiding 4 Huidige costumer journey 5 Toelichting 6 Doelgroep 6 persona 7 Brainstorm 8 Nieuwe service 8 Conceptbeschrijving 11 Verantwoording 13

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

TO CODE OR NOT TO CODE

TO CODE OR NOT TO CODE Onderzoeksverslag Anouk Roumans TO CODE OR NOT TO CODE Studentnummer: 1639316 Klas: JDE-UXD 4 Cursus: Seminar Cursuscode: JDE-SEMUX.3V-13 Periode: D, 2017 Docent: Annemieke Pesch Woorden: 3658 Inleverdatum:

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Personalia Naam Adresgegevens Peter de Leeuw Geboortedatum 7 maart 1990 Geboorteplaats Nationaliteit Burgerlijke staat Nederlandse Ongehuwd Telefoon E-mail

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. De rol van klanten

Hoofdstuk 6. De rol van klanten Hoofdstuk 6 De rol van klanten 6.1 Klanten in het innovatieproces Van oudsher aan het begin(ideeën) en einde (uitkomst testmarkt)v/h proces. De rol van klanten steeds groter geworden. Bij het vooronderzoek

Nadere informatie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Bijeenkomst afstudeerbegeleiders 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Doel deel II bijeenkomst vandaag Afstudeerbegeleiders zijn geinformeerd over inhoud Medmec jaar vier (scriptievaardigheden) Afstudeerbegeleiders

Nadere informatie

van A naar Beter app

van A naar Beter app Procesverslag RWS: Doorontwikkeling van A naar Beter app Uitgave: 6-12-2012, versie 1.0 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave 1. Inleiding... 03 2. Organisatie

Nadere informatie

Controle over domotica Plan van aanpak

Controle over domotica Plan van aanpak Controle over domotica Plan van aanpak April 2005 Student Naam: Studentnr: 0249440 E-mail: bas@tonissen.com Radboud Universiteit Nijmegen Begeleider: Gert Veldhuijzen van Zanten Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT]

DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT] 2013 DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT] Inhoudsopgave DFI opdracht 1: redesign RTL Gemist pag. 3 Opdracht omschrijving Pag.

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering Gepost door Jacub Nolsen Voorzitter opleidingscommissie De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) Amsterdam leert studenten alles over het ontwerpen van online interactieve media. Dit betekent

Nadere informatie

Optimaliseer de performance van uw dienst

Optimaliseer de performance van uw dienst Whitepaper Optimaliseer de performance van uw dienst Succes van uw online applicatie hangt mede af van de performance. Wat kunt u doen om de beste performance te behalen? INHOUD» Offline sites versus trage

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

1. Goal-directed design

1. Goal-directed design 1. Goal-directed design Inspelen op behoeften en wensen van de gebruiker gelukkige gebruiker succes product Waarom zijn alle producten dan niet succesvol? Zij worden gemaakt door wetenschappers (of marketeers)

Nadere informatie

Nico Raes User Experience Designer

Nico Raes User Experience Designer Nico Raes Nationaliteit Belg Geslacht Man Geboren op 10/08/1983 Bij Monkeyshot sinds 2012 Opleiding & training Opleiding Master in de Germaanse talen UGent Usability Certification Program (2007) Human

Nadere informatie

New Business Development Programma s

New Business Development Programma s New Business Development Programma s Leer de business van morgen te creëren Incompany Portfolio 2017 Ons Verhaal. Incompany Portfolio 2017 TimeLabz We leven in bijzondere tijden. De snelle opkomst en adoptie

Nadere informatie

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB Marjan Heinen UNIT4 Internet Solutions Edo-Jan Meijer 16 06 2011 pagina 1/34 16 06 2011 pagina 2/34 Voorstellen 16 06 2011 pagina 3/34

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Testplan. Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62

Testplan. Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62 Testplan Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62 1. Wat willen we bereiken? Wat willen we bereiken met het testen van ons concept? Door middel van usability testing zal er worden

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

kick-off Profielwerkstuk & Design Thinking

kick-off Profielwerkstuk & Design Thinking kick-off Profielwerkstuk & Design Thinking Eerst even terug naar gisteren... Mark Mieras over info, anticiperen, fouten maken, bijsturen, nieuwsgierig zijn Belangrijke inzichten?? Eerst even terug naar

Nadere informatie

Evert Bal UX Design, Strategy & Prototyping

Evert Bal UX Design, Strategy & Prototyping Evert Bal UX Design, Strategy & Prototyping Ik ben een T-shaped designer. Samen met het team van stakeholders, developers en andere betrokken werken vanuit het grote plaatje naar mooie oplossingen voor

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1 Dat is geen service catalogus! - Deel 1 Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS Deel 1 Ik heb veel IT organisaties zien proberen een service catalogus op te stellen, en veel van deze projecten slagen

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Master Of Code voor haar opdrachtgevers

Master Of Code voor haar opdrachtgevers Master Of Code voor haar opdrachtgevers nov12 Een trend: mobiel in zakelijk verkeer Een trend: mobiel in zakelijk verkeer(2) 1,6 miljoen x online boekjes bekeken waarvan 600.000 keer via mobiele apparaten

Nadere informatie

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Marketing De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Vorige week: wat is een product 2 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Goed om te weten omdat: 3 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Vorige week: kernstrategie

Nadere informatie

Variability in Multi-tenant SaaS Applications:

Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Gastcollege voor het vak Product Software Jaap Kabbedijk, MSc. Universiteit Utrecht, Nederland 1 Wat gaan we behandelen? Introductie Uitleg ontwikkeling SaaS

Nadere informatie

Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking

Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking Customer Journey Mapping Workshop Bas Jansen b.n.jansen@saxion service-design.zeef.com 2 november 2015, Hengelo Programma I. Introductie in Service

Nadere informatie

Your Future, our boost!

Your Future, our boost! Your Future, our boost! www.e-boost.be 1 E-BOOST: WIE ZIJN WE, WAT DOEN WE? e-boost, da s een groep van 4 jonge wolven en ervaren rotten in het vak die Drupal ademen, denken, dromen... Altijd op zoek naar

Nadere informatie

UWV Informatieavond Dinsdag 17 januari 2017

UWV Informatieavond Dinsdag 17 januari 2017 UWV Informatieavond Dinsdag 17 januari 2017 Programma 19.00 René Steuer - oprichter Competence Factory 19.20 Alrik Mol - UWV 19.30 Webdevelopment - Arno Mol 19.40 Wordpress - John Oosterlaar 19.50 Interaction

Nadere informatie

Rubrics / Leerdoelen

Rubrics / Leerdoelen Rubrics / Leerdoelen Frank van Deursen - M41t - Juni 2016 Scrum Theoretische kennis van Scrum: Ik ben van mening dat ik dit leerdoel heb afgesloten met een voldoende. De eerste sprints waren bij mij en

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Workshop Design Thinking Initiate

Workshop Design Thinking Initiate Workshop Design Thinking 07-09-2017 Initiate Wij zijn Achtergrond als Industrieel ontwerpers en bekend met onderwerpen als product ontwerp, Design thinking, prototyping, conceptueel ontwerp en crowd sourcing.

Nadere informatie

Informatiehuishouding rondom omnichannel klantcommunicatie. Roberto Nagel m-edp EIM Zomerevent 2015 25 juni 2015

Informatiehuishouding rondom omnichannel klantcommunicatie. Roberto Nagel m-edp EIM Zomerevent 2015 25 juni 2015 Informatiehuishouding rondom omnichannel klantcommunicatie Roberto Nagel m-edp EIM Zomerevent 2015 25 juni 2015 Roberto Nagel M-EDP Solutions Manager, Document Dialog Docent, Disceru opleidingen informatielogistiek

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Briefing V1. interactieve content

Briefing V1. interactieve content Briefing V1 interactieve content Marianne Meijers m.b.meijer-meijers@hva.nl Wat is interactieve Content?. Definitie Interactieve content is de inhoudelijke bijdrage van een medium die bestaat uit tekst,

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Afstudeerplan. versie 1.0. 17 februari 2011. Jordy Spruijt 0794215 CMD4B Hogeschool Rotterdam Graduation at Designdealer, Germany

Afstudeerplan. versie 1.0. 17 februari 2011. Jordy Spruijt 0794215 CMD4B Hogeschool Rotterdam Graduation at Designdealer, Germany Afstudeerplan versie 1.0 17 februari 2011 Jordy Spruijt 0794215 CMD4B Hogeschool Rotterdam Graduation at Designdealer, Germany 1. 2. Ambities Afstuderen doe je niet zomaar, daarvoor heb je bepaalde ambities.

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

1.1 DE OPDRACHT IN HET KORT

1.1 DE OPDRACHT IN HET KORT Opdracht 03: een formulier ontwerpen Versie voor studenten v5.0 2010.04.28 James M. Boekbinder Skype: jboekbinder3641 E-mail: james.boekbinder@gmail.com Blog: http://www.razormind.info/infoconstructor

Nadere informatie

Programma. voor de pauze Kader - Cross media conceptontwikkeling: het proces

Programma. voor de pauze Kader - Cross media conceptontwikkeling: het proces Programma voor de pauze Kader - Cross media conceptontwikkeling: het proces Vragenrondje na de pauze Analyse - Innovatie, creativiteit, coördinatie, implementatie [wat wil je bereiken met cross media?]

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Organize for deliberate mistakes 11/12/2014. Key learnings uit netwerk vermarkten. Key learnings uit netwerk vermarkten. Wat zijn uw assumpties over:

Organize for deliberate mistakes 11/12/2014. Key learnings uit netwerk vermarkten. Key learnings uit netwerk vermarkten. Wat zijn uw assumpties over: Key learnings uit netwerk vermarkten Key learnings uit netwerk vermarkten Wat zijn uw assumpties over: De klant? Het kanaal? Waarom klanten bij ons kopen (of niet kopen)? Waarom we (al dan niet) beter

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE Auteur 5 Inleiding 7 1 Een website is geen project 9 2 Online strategie 11 1 Voor wie is de website en wat is het doel ervan? 12 2 De website als deel van een multi-omgeving

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten UXkids case study: Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten Keywords: Muiswerk, Oefensoftware, User tests, Focusgroepen, Usability, UX, Leerlingen 13-15 jaar, Docenten. Het onderwijslandschap

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie