HET OPENSTACK PROJECT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET OPENSTACK PROJECT"

Transcriptie

1 HET OPENSTACK PROJECT ONDERZOEKSVOORSTEL VERSIENUMMER: 1.6 Chantal Aafjes / / CMD4B / 20 april 2014 Aantal pagina s: 1 exclusief titelblad Woorden: 3723 exclusief titelblad en bibliografie Figuren: 5 Zoektermen Linux, (Online) community building, Implementation Open Private and Public Clouds OpenStack (Online) engagement, OpenStack community, Cloud Computing Systems Ubuntu OpenStack how to, OpenSSL Open Source (software & tools). Geraadpleegde database Zie bronnenlijst Kennisgebieden Community, Design Reseach, OpenStack Doelstelling Het doel van dit onderzoek is hoe het beste een community te bouwen om de OpenStack diensverlening van Cyso. Het moet een teogevoegde waarde hebben voor zowel de klanten van Cyso als developers die op deze community komen opzoek naar problemen en oplossingen. Hoofdvraag Hoe kan de OpenStack community van Cyso bijdragen aan het zelfstandig gebruik en de ontwikkeling van Cloud Computing systemen? Methoden van onderzoek Literatuur onderzoek, user group, groepsgesprekken, experimenten, concurrentieonderzoek, prototypen, feedback rondes Beroepsproduct: Een Community -based dienstverlening die de gebruiker in staat stelt zijn eigen OpenStack oplossing samen te stellen in samenwerking met andere gebruikers binnen de community kunnen zij vragen stellen en oplossing bieden. Digitale versie blog.chantalaafjes.com/medeo Casus Afstudeeronderwerp Cyso Alkmaar

2 INHOUDSOPGAVE AANLEIDING PAG. 3 PROBLEEMSTELLING PAG. 4 DOELSTELLING PAG. 5 VRAAGSTELLING Hoofdvraag Deelvragen PAG. 6 Sub-vragen ZOEKPLAN PAG. 7 KENNISGEBIEDEN PAG. 9 ONDERZOEKSMETHODEN PAG. 10 THEORETISCH KADER Beroepsrol Relevantie voor het CMD vakgebied Human Centered Aspecten PAG. 13 BESCHRIJVING BEROEPSPRODUCT PAG. 15 BIBLIOGRAFIE PAG. 16

3 AANLEIDING Cyso Enterprise Hosting Solutions is bezig om vorm te geven aan een nieuw type dienstverlening. De dienstverlening bestaat uit het voor de de klant beschikbaar maken van een hoogwaardig Open Cloud Platform, waarbij de klant zelf verantwoordelijk is voor het opbouwen van de eigen Cloud. De dienst is al af te nemen bij Cyso, echter is Cyso betrokken bij elke handeling en opbouw binnen de bouw van de Open Cloud Platform. Met deze nieuwe dienst wil Cyso meer zelfstandigheid creëren voor haar klanten en de klant faciliteren met alle mogelijke tools en bijbehorende infrastructuur om zo tegemoet te komen in de wensen van de klant. De dienstverlening die Cyso rond de zomerperiode wenst te lanceren is gebaseerd op het OpenStack platform. OpenStack wordt door de website Fairbanks (2014) alsvolgd omschreven: OpenStack is een innovatieve, open source cloud computing oplossing voor het creëren, beheren en uitrollen van schaalbare en elastische cloud diensten. Open Stack is een software project waarbij meerder grote spelers in de Cloud Computing markt samenwerken om een nieuwe standaard binnen Cloud compatibiliteit op te zetten. Het project zorgt ervoor dat er vrij beschikbare code, hoognodige standaarden en andere eigenschappen opgezet worden, welke voordelen bieden voor zowel cloud providers als voor de cloud gebruikers. (fairbanks.nl, 2014) Cyso gelooft dat het OpenStack project de toekomst is van de Public Cloud. Het is ambitieus, professioneel en community-gedreven. De OpenStack Foundation wordt wereldwijd ondersteund door grote hardware en software vendors, alsmede vele service en solution providers, waardoor het momentum en een duurzame basis heeft. De OpenStack community groeit snel. (Zie fig.1, Google Trends: OpenStack) OpenStack biedt Cyso de mogelijkheid custom producten te leveren, informatie te delen en via een community oplossingen en vraagstukken te delen. Echter is de vraag, hoe wordt de community opgebouwd, welke tools kunnen hiervoor worden ingezet en hoe werken deze samen? Fig. 1: Google Trends analyse over de groei van OpenStack

4 PROBLEEMSTELLING Cyso zou graag antwoord willen krijgen op welke manier zij het beste een community kunnen opzetten, ook wil zij inzichten verkrijgen in de needs and wants van de (potentiële) gebruiker. Ook hoopt Cyso door middel van dit onderzoek erachter te komen wat de meest effectieve communicatiemiddelen zijn om de engagement met de klant en rondom de community te kunnen vergroten en/of te versterken. Naast de community en engagement richting de klant, bestaat het probleem binnen de dienstverlening die Cyso wilt opzetten dat er geen duidelijkheid is welke software pakketten hiervoor het best gebruikt kunnen worden en wat dit voor de gebruikers betekend. Er zijn al verschillende onderzoeken gedaan naar hoe vanuit het bedrijf engagement richting een klant zou moeten werken. Een goed voorbeeld hierbij is de Engagement Pyramyd van Gideon Rosenblatt (2010), hierbij wordt de engagement in 6 niveaus opgebouwd, observing, following, endorsing, contributing, owning en leading. (Zie fig 2: Engagement Pyramid by Rosenblatt, G.) Via deze 6 niveaus moet er een Customer Engagement ontstaan die ervoor zorgt dat de gebruiker zich kan identificeren in het bestaansrecht en merkwaarden van het bedrijf. Fig. 2: De Engagement Pyramid door Rosenblatt, G. (2010) Een online community bestaat uit mensen die vanuit een gelijk gedachtegoed, dit kan een zorg, een problematiek of een passie zijn, over een bepaald onderwerp online de interactie met elkaar aangaan door met elkaar te converseren, informatie uit te wisselen, om van elkaar te leren of omdat ze elkaars gezelschap waarderen. (Kornaat. N., 2013) Tijdens dit proces kan er gekeken worden naar verschillende beïnvloedingstechnieken van Cialdini. In zijn boek beschrijft Cialdini (2007) 6 beinvloedingstechnieken; wederkerigheid, consistentie, het sociale bewijs, sympathie, autoriteit en schaarste. Deze technieken moeten gaan helpen om de gebruiker te beinvloeden met het maken van bepaalde keuzes.

5 DOELSTELLING OpenStack wordt binnen de technische en financiële wereld zeer gewaardeerd. De gebruiker is niet meer afhankelijk van een hostingleverancier, met de daarbij onderliggende infrastructuur. De gebruiker kan de focus verleggen naar nieuwe applicaties, oplossingen en servicelevering. Op wallstreetandtech.com wordt het volgende gezegd over het werken met OpenStack: The flexibility and low cost of OpenStack helps alleviate this by freeing up IT to focus on new applications, solutions and service delivery rather than inflexible, underlying infrastructure. This allows for faster delivery of new features and products, such as online tools to help customers better manage their portfolios, and can help attract customers and increase retention. (Jim Whitehurst, 2014) De innovatieve benadering van de Cloud door OpenStack wordt wereldwijd ondersteunt door grote spelers in technologie, denk hierbij aan: IBM, AT&T, Ubuntu, HP, Rackspace, Redhat, Cisco, Intel en nog vele andere bekende merken. Rackspace is een bedrijf wat al enige tijd oplossingen biedt. Deze hebben betrekking tot Cloud services naar Multimeda bedrijven toe, zij zijn een grote speler binnen deze markt en hebben een divers klantbestand die de OpenStack service bij hen afneemt. OpenStack is een nieuw begrip een nieuwe technologie die nog volledig in ontwikkeling is, waarbij steeds meer nieuwe mogelijkheden komen kijken welke steeds beter toepasbaar wordt. De vraag naar een open infrastructuur wordt steeds groter, en ook steeds beter toepasbaar met alle verschillende soorten Cloud Solutions. Cyso wil door middel van een nieuwe service een overall Cloud Computing oplossing aanbieden aan haar klanten. Hierbij moet OpenStack gaan samenwerken met de meest geschikte tools en softwarepaketten. Denk bijv. aan Statuspage.io, Zendesk, Wordpress, Shopify, Magneto en vele anderen. Met deze nieuwe dienstverlening wil Cyso meer zelfstandigheid creëren voor haar klanten. De klant wordt zo meer betrokken bij het eigen product. Door om deze dienstverlening een community te bouwen kan Cyso niet alleen kennis delen met haar klanten en andere professionals (bijv. Developers), maar ook kennis opdoen over de mogelijkheden van OpenStack. Door de open source structuur die OpenStack biedt, kan deze innovatieve dienstverlening inspelen op de behoeften van de klant. De nieuwste ontwikkelingen kunnen toegevoegd en gedeeld worden, en nieuwe scripts kunnen door verschillende developers geschreven en gedeeld worden om zo een steeds betere service te bieden aan zowel Cyso en haar klanten, alsmede de community leden rondom dit OpenStack project. Maar hoe zorg je dat een community ook bedraagt aan het delen van informatie? Cyso wil een actieve interactie met developers en klanten/gebruikers aangaan waarbij op een efficiënte manier gecommuniceerd moet worden richting de klant/ community. Dit kan zowel offline als online. Het is belangrijk om zeker de offline engagement richting de community niet uit het oog te verliezen en te kijken waar, vanuit de doelgroep, behoefte aan is binnen zo n (online) community. Op welke levels kan Cyso de engagement vergroten en behouden?

6 VRAAGSTELLING Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe Cyso, via verschillende technieken een community kan opzetten waarbij verschillende type gebruikers de commitment heeft om informatie op te vragen en te delen. HOOFDVRAAG Hoe kan de OpenStack community van Cyso bijdragen aan het zelfstandig gebruik en de ontwikkeling van Cloud Computing systemen? DEELVRAGEN Wat is OpenStack nu eigenlijk? Wat is voor [doelgroep] binnen [branche/organisatie/situatie] de meerwaarde van een OpenStack Community? Op welke manier kan de infrastructuur versimpeld worden en welke tools en software pakketten zijn hiervoor het meest geschikt? Op welke levels kan Cyso de engagment voor haar dienstverlening /community vergroten en behouden? SUB-VRAGEN Wie is de doelgroep en waar is behoefte aan? Welke branches, organisaties, sectoren en mensen profiteren het meest van dit systeem en waarom?

7 ZOEKPLAN Wat is het doel? (Waar zal naar gezocht worden?) Naast de wat diepere informatie over wat OpenStack nu eigenlijk is, wat het kan betekenen en hoe het werkt, is het uiteindelijke doel van dit onderzoek om een community op te richten. Waarbij er informatie en oplossingen gevraagd en gedeeld kunnen worden. Het is dus van belang om te onderzoeken hoe een community werkt en hoe je de doelgroep zover krijgt om ook daadwerkelijk mee te werken aan een levend en innoverend platform die voorziet in de behoeften van de gebruiker. Bij een community is het van belang dat er een rijke engagement ontstaat. Zodat de gebruiker het idee krijgt ook daadwerkelijk mee te bouwen aan een of meerdere oplossingen binnen het op te bouwen platform/ dienstverlening. Het is hierbij van belang dat Cyso opzoek gaat naar manieren om haar doelgroep te verleiden en aan te moedigen om zo een diverse groep te creëren. Een goed voorbeeld die in het achterhoofd gehouden kan worden tijdens dit project, is de community die opgebouwd is om Linux heen. Dit systeem draait als het ware alleen maar op non-profit bijdrage en sponsoring van zowel grote spelers in de technologische markt, als ook op de bedrage van de gewone man. Wat zijn relevante zoektermen? Linux, OpenStack, Ubuntu, (Online) community building, (Online) engagement, OpenStack how to, Implementation, OpenStack community, OpenSSL, Open Private and Public Clouds, Cloud Computing Systems, Open Source (software & tools). Wat zijn de randvoorwaarden qua tijd, geld, hoe recent moet/mag de informatie zijn, welke taal? Het onderzoek start op 5 mei en loopt tot medio november 2014, in dit tijdsbestek is het de bedoeling om naast het onderzoek, ook een prototype te bouwen die getest en verbeterd kan worden, zodat Cyso een dienstverlening kan leveren naar de klant toe. De 1.0 versie hoopt Cyso rond de zomer online te krijgen waarna er nog getest en getweakt kan worden aan het product. Nadat deze versie online is, bestaat er ruimte voor verdere analyse en onderzoek om zo verbeteringen aan de service toe te passen. Omdat OpenStack een vrij recent product is, is informatie beschreven over de inzet ervan vrij recent, de artikelen die hierover geschreven zijn komen uit 2013/2014 en elke dag verschijnen er nieuwe updates en artikelen over. Echter moet er bij de community en engagement gedeelte goed gelet worden of een artikel niet verouderd is. Met de komst van Social Media is het gebruik van community gerichte sevices vrij zeker veranderd en met andere doelen ingezet. De basis van een community mag dan hetzelfde gebleven zijn echter de inzet en gebruik ervan is in de loop der jaren zeer veranderd. De taal waar de meeste informatie in te vinden is, zal vooral in het engels zijn. Er zal dan vooral gezocht worden naar Engelstalige en Nederlandse stukken, omdat dit een taal is die binnen het bedrijf door iedereen gesproken wordt.

8 Wat zijn relevante informatiebronnen, omschrijf ze nauwkeurig. Google Scholar Google Scholar helpt mij om ook de internationale papers en onderzoeken te vinden die inzicht kunnen geven op het probleem. Er zijn al verschillende artikelen, papers en onderzoeken verricht die een omschrijving geven van communities en engagement. Economie van experiences (Boswijk, A., Peelen, E. & Olthof, S., 2011) Dit boek gaat in op de manier waarop mensen dingen beleven. Dit boek gaat niet alleen in op waardecreatie maar omschrijft ook hoe hieraan verdient kan worden. Ubuntu website uitleg over OpenStack De website van Ubuntu geeft een goede omschrijving wat OpenStack is en wat er allemaal mogelijk is. De website is vrij eenvoudig geschreven zodat het voor iedereen begrijpelijk is waar OpenStack nu eigenlijk voor staat. Convivial toolbox: Generative research for the front end of design (Sanders, E. B. -N & Stappers, P. J., 2012) De Convivial toolbox is gemaakt om met de doelgroep te gebruiken. Dit boek legt verschillende generative methoden, tools, en technieken uit, die de onderliggende principes weergeven om mensen te informeren en te inspireren. This is service design thinking (Stickdorn, M & Schneider, J., 2011) Voor zowel Service design (3e jaar CMD) maar ook voor mijn minor (Co-Design Studio), heb ik dit boek vaak gebruikt. Dit boek staat vol handige tools die gebruikt kunnen worden tijdens design research fase. Deze tools kunnen niet alleen gebruikt worden door designers maar ook de doelgroep kan op deze manier een hoop bijdragen aan het onderzoek. Openstack website De OpenStack website biedt een ruim assortiment aan mogelijkheden en informatie, zij hebben zelf ook een community waarbij emn kan meewerken aan het verbeteren en innoveren van OpenStack zelf. Via verschillende documenten en links is veel informatie op te zoeken over het gebruik en implementatie van OpenStack op een eigen dienstverlening.

9 KENISGEBIEDEN Om dit onderzoek te kunnen doen zijn er een drietal kennisgebieden die onderzocht moeten worden om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag en zo te komen tot het eindproduct/ prototytpe. De kennisgebieden die geadresseerd dienen te worden zijn alsvolgd: Design Research, Community en OpenStack. (Zie fig. 3) Design Research Het eerste kennisgebied wat geadresseerd dient te worden is Design Research. Om de OpenStack service maar ook het systeem op te zetten die de gebruiker in staat stelt zelfstandig gebruik te maken van de Cloud, is het belangrijk om de gebruiker te begrijpen. Via Design Research wil Cyso achter de human values en inzichten van de gebruiker komen waarom zij de dienstverlening willen afnemen en waarom zij zich (eventueel) bij een community zouden voegen. Door achter de inzichten van de gebruiker te komen kan Cyso niet alleen meer waarde creëren binnen de dienstverlening maar ook binnen de op te bouwen community. Community Het uiteindelijke ontwerp moet resulteren in het bouwen van een OpenStack community binnen de dienstverlening die Cyso wenst te lanceren. Bij het bouwen van de community moet niet alleen gekeken gaan worden hoe Cyso de engagement aangaat met de gebruiker ook moet de community een bijdrage leveren aan een behoefte vanuit de doelgroep. Er zal gekeken worden hoe andere communities zijn opgebouwd en wat de meerwaarde van een community om een dienstverlening heen kan zijn. Naast de engagement is de information architecture belangrijk, hoe wordt informatie verstrekt en gedeeld. OpenStack Hier word er gekeken naar hoe OpenStack zichzelf ontwikkeld en innoveert. Hoe de applicatie werkt en op welke manier deze ingezet kan worden. Welke tools en software pakketten kunnen er al ingezet worden en welke kunnen verbeterd of zelfs vervangen worden. USABILITY INFRASTRUCTURE ENGAGEMENT ENGAGEMENT COMMUNITY DESIGN RESEARCH INFORMATION ARCHITECTURE (RE) USABILITY OPENSTACK INTERFACE TOOLS & SOFTWARE INTERNE FLOW Fig. 4: VENN -diagram m.b.t. kennisgebieden onderzoek

10 ONDERZOEKSMETHODEN DEELVRAGEN Wat is OpenStack nu eigenlijk? Om een kort inzicht te geven over wat OpenStack nu eigenlijk is en hoe het werkt wil ik Desk Research gaan doen en op een begrijpelijke manier de technische verklaring gaan uitleggen. Ik wil ook een aantal gesprekken aangaan met experts over wat OpenStack is en welke mogelijkheden dit biedt voor zowel de klanten als het bedrijf zelf. (Definierend, Verklarend) Wat is voor [doelgroep] binnen [branche/organisatie/situatie] de meerwaarde van een OpenStack Community? Deze deelvraag zal bestaan uit 2 subvragen: Wie is de doelgroep en waar is behoefte aan? Ik wil bij deze vraag gaan kijken wie de doelgroep nu daadwerkelijk is en welke behoeften er zijn onder deze doelgroep. Om een duidelijk beeld te kunnen schetsen van mijn doelgroep wil ik bij een aantal klanten diepte interviews (laddering) gaan afnemen, om zo na de analyse persona s op te kunnen stellen, van de verschillen binnen de doelgroep en de verschillende behoeften die zullen opduiken. Tijdens het interview zal ik een aantal Service Design technieken kunnen inzetten die mij later bij het analyseren moeten helpen om persona s op te bouwen. Door middel van een assumption map en een Customer Journey moet de doelgroep en de behoeften duidelijker beschreven kunnen worden. BENODIGDHEDEN Notitieblok, (foto)camera, 2 audio opname apparatuur, stiften, pennen, potloden, stickers, lijm, schaar, assumption map, vragen voor interview. VERWACHTE RESULTATEN Na de interviews wil ik de interviews analyseren om zo achter insights en menswaarden (Saaka, A., Sidon, C. & Blake, B.F., 2004) te komen en de interviews te koppelen aan Basic human values ( Zie fig. 5: Schwartz, S.H.) Fig. 2: Bron: Schwartz, S.H. Basic Human Values

11 De resultaten van de assumption map moeten duidelijkheid geven wat de doelgroep verwacht van service. Via de Customer Journey hoop ik achter een pijnpunten te komen die verbeterd kunnen worden binnen de OpenStack community van Cyso. (Verklarend,Beschrijvend,Definierend) Welke branches, organisaties, sectoren en mensen profiteren het meest van de community en waarom? Het is belangrijk om te kijken waar en voor wie het meeste profijt is te behalen door deze nieuwe vorm van dienstverlening met community. Om hier achter te komen wil ik gaan analyseren welke branches OpenStack in eigen gebruik uitzet en waarom zij dit doen, welke voordelen halen zij hieruit en waarom is dit zo belangrijk. Ten eerste wil en Service Blueprint opzetten van de huidige service die Cyso nu levert en een Service Blue print van het nog te bouwen concept. Om deze dan te vergelijken met andere aangeboden services. Ook wil ik graag diepte interviews gaan houden met developers en experts die OpenStack al gebruiken, om erachter te komen hoe zij dit ervaren en wat zij eventueel nog missen op het gebied van informatie voorziening. Tijdens deze interviews zou ik graag verschillende Customer Journeys willen opzetten en deze later analyseren. In een later stadium wil ik kijken of zowel bij de doelgroep (beschreven op vorige pagina) en bij de developers en experts of een Cultural Probe mij kan helpen bij het verkrijgen van meer insights. BENODIGDHEDEN Notitieblok, (foto)camera, 2 audio opname apparatuur, stiften, pennen, potloden, stickers, lijm, schaar, assumption map, vragen voor interview. VERWACHTE RESULTATEN Na de interviews wil ik de interviews analyseren om zo achter insights en menswaarden (Saaka, A., Sidon, C. & Blake, B.F., 2004) te komen en de interviews te koppelen aan Basic human values ( Zie fig. 5: Schwartz, S.H.) (Vergelijkend,Evaluerend, Definierend)

12 Op welke manier kan de infrastructuur versimpeld worden en welke tools en software pakketten zijn hiervoor het meest geschikt? Door experts te interviewen en nou samen te werken met het development team kunnen er brainstormsessies gehouden worden over welke tools het beste ingezet kunnen worden. Door deze te prototypen en te laten testen door gebruikers en developers, kan er gekeken worden of er voor de juiste oplossing is gekozen. Bestaande oplossingen kunnen vergeleken worden met nieuwe innovatieve concepten. Er zijn een aantal Service Design tools die ik wil inzetten tijdens het brainstormen en testen van het prototype. Een Service Blueprint kan inzicht geven in de aangeboden tools. Met Service Staging en Service Prototyping kan de dienstverlening niet alleen getest worden door de developers maar ook door een geselecteerde User Group. BENODIGDHEDEN Testpersonen, Service Blueprint, Pennen, Stiften, Testruimte. VERWACHTE RESULTATEN Met de uitkomst moet er gekeken worden welke aanpassingen er doorgevoerd moeten worden om de communty en haar infrastructuur goed te laten verlopen. Door verschillende tools ook te vergelijken moet er uiteindelijk een goed en logisch pakket ontwikkeld zijn welke goed inzetbaar zal zijn. (Beschrijvend, Verklarend, Voorspellend, Vergelijken) Op welke levels kan Cyso de engagment voor haar dienstverlening /community vergroten en behouden? Het is belangrijk om antwoord te vinden op een andere vraag, welke communties over OpenStack zijn er al en hoe kan Cyso zichzelf onderscheiden van deze communities om zo bij te kunnen dragen aan de informatie voorziening voor hun dienstverlening. Er moet onderzocht worden waar de doelgroep behoefte aan heeft en er moet gekeken worden hoe Cyso in deze behoefte zou kunnen voorzien. Is er alleen behoefte aan online communcatie of kan er ook een offline engagement aangegaan worden met haar klanten? Hierop moet eerst duidelijk worden waar de doelgroep specifiek behoefte aan heeft. (Evaluerend, Vergelijkend, Verklarend, Voorschrijvend)

13 THEORETISCH KADER Beroepsrol De genoemde probleemstelling wil ik via de volgende CMD beroepsrollen benaderen: User Experience, Interaction Design, Service Design en Co-creatie. User experience en Interaction Design staat centraal bij deze probleemstelling en deze zullen vooral naar voren komen tijdens mijn proces. Omdat de gebruiker centraal staat in mijn onderzoek wil ik tijdens het proces vooral ingaan op ervaringen van de gebruiker. Service Design en Co-creatie zijn rollen die het gehele design proces aanwezig zullen zijn. Om uiteindelijk de service te ontwerpen heb ik verschillende Service Design tools nodig om te achterhalen waar de painpoints en opportunities binnen de probleemstelling liggen. In samenwerking met de doelgroep wil ik door middel van Co-creatie verschillende prototypes maken die uiteindelijk door de doelgroep getest wordt. Relevantie voor het CMD vakgebied Steeds meer onderzoeken worden gedaan door middel van service design en co-creatie. Voor mijn minor bijv. zijn wij gevraagd om onderzoek vanuit het ziekenhuis overzichtelijk te maken voor een groep ontwerpers. Deze moeten uiteindelijk een product, dienst of service gaan ontwikkelen die het overgewicht bij kinderen met kanker moet tegen gaan. Het wordt tegenwoordig steeds normaler dat ontwerpers ingezet worden om problemen te analyseren en daarbij concepten te bedenken waarbij de eindgebruiker centraal staat. In samenwerking met de stakeholder en de gebruiker wil ik kijken waar zij behoefte aan hebben en hoe ik als ontwerper deze behoeftes kan waar maken.

14 Human centered aspecten In mijn onderzoek kom ik verschillende stakeholders tegen. Vanaf het begin van mijn onderzoek zal ik contact leggen met mijn doelgroep en met hen samenwerken. Het gehele ontwerpproces staat de gebruiker centraal. Tijdens de analyse fase, zal ik interviews met de doelgroep gaan houden en ze een aantal opdrachten geven waarbij ik de doelgroep zal observeren en inspelen op het onderbewuste. (Vredenburg, K., Mao, J.Y., Smith, P.W. & Carey, T. 2002) Tijdens de ontwerpfase zal ik gebruik maken van een co-creatie fase waarbij ik de gebruiker zal betrekken en mee zal laten denken naar oplossingen van problemen die zij bijv. tegenkomen. Ik zal tijdens mijn gehele proces gebruik maken van een iteratief ontwerp proces. (Fig. 5: Iteratief Design Proces) Fig. 5: Iteratief design proces

15 BESCHRIJVING BEROEPSPRODUCT Relevantie Uitkomsten op cmd vak gebied Naast de dienstverlening die Cyso wil leveren moet er een community gebouwd worden die voorziet in informatie, nieuwe tools en vragen met betrekking tot de Open Cloud. Cloud Computing staat nog steeds in zijn kinderschoenen en elke dag komen er meer innovatieve ideeën bij, hoe wij de Cloud kunnen gebruiken en kunnen inzetten. Met de komst van een community die elkaar zal helpen kan de OpenStack en Open Cloud wereld en de kennis die hiermee gepaard gaat, groeien in Nederland. Door dit onderzoek moet er antwoord verkregen zijn op de meerwaarde van de OpenStack dienstverlening. Beroepsproduct Het uiteindelijke product dat Cyso op de markt wil brengen is een Open Cloud computing systeem die de gebruiker zelf in elkaar kan klikken zonder hulp vanuit het bedrijf zelf, echter wilt Cyso ervoor zorgen dat door het inzetten van een community gebruikers met elkaar gaan communiceren over het product en elkaar tips & tricks gaan geven. Developers kunnen nieuwe scripts delen en er zo voor zorgen dat de dienstverlening die Cyso levert blijft ontwikkelen en innoveren. Doelgroep/ Eindgebruiker De doelgroep/ eindgebruiker is nog niet vastgesteld. Dit moet door bovengenoemd onderzoek verduidelijkt worden. Type ontwerp wat opgeleverd gaat worden Een (online) community met gedreven deelnemers. Waar vanuit Cyso een gedegen engagement richting de eindgebruiker uitgaat. Digitaal vastleggen van het te maken ontwerp Tijdens mijn onderzoek zal ik een blog bij houden waarbij ik nauwkeurig de ontwikkelingen en stappen van mijn onderzoek zal omschrijven. Deze zal ik ook ondersteunen door foto s / video s te plaatsen van de handelingen die ik heb verricht. Het uiteindelijke product zal ook digitaal te verkrijgen zijn en zo als Clickable prototype getest kunnen worden.

16 BIBLIOGRAFIE Boswijk, A., Peelen, E. & Olthof, S. (2011). Economie van Experiences. (3e dr.). Amsterdam: Pearson Education Benelux. Desonance. (16 juni 2010). Customer Experience mapping &. [Web log post]. Retrieved from: desonance.wordpress.com/2010/06/16/customer-experience-mapping/ Heydendael, J. (9 januari 2012) Online engagement is meetbaar [Web log post]. Retrieved from: Kornaat, N. (7 Maart 2013) Community building: van online dialoog naar offline actie. [Web log post]. Retrieved from: Sanders, E. B. -N & Stappers, P. J. (2012) Convivial Toolbox: Generative research for the front end of design. Amsterdam: BIS Publishers. Schwartz, S.H. (2009). Basic Human Values. Jeruzalem: The Hebrew University of Jeruzalem Stickdorn, M & Schneider, J (2011) This is Service Design Thinking. (2e dr.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Vredenburg, K., Mao, J.Y., Smith, P.W. & Carey, T. (2002). A Survey of User-Centered Design Practice. Minneapolis,MN.

Onderzoeksvoorstel versienummer: 1.4

Onderzoeksvoorstel versienummer: 1.4 Onderzoeksvoorstel versienummer: 1.4 Chantal Aafjes / 0834273 / CMD4B / 10 februari 2014 Aantal paginas: 7 Aantal woorden: 2616 Aantal figuren: 16694 Kennisgebieden Concepting, Co-creatie, Design Psychology,

Nadere informatie

VAn Lurker naar Contributor

VAn Lurker naar Contributor VAn Lurker naar Contributor Hoe kan middels Persuasive Technology een zelf-ondersteunend online platform gecreëerd worden met als doel het delen van kennis en vaardigheden? 2014 Chantal Aafjes Alle rechten

Nadere informatie

Service design tools voor kleine creatieve bureaus

Service design tools voor kleine creatieve bureaus Service design tools voor kleine creatieve bureaus Martijn van de Zuidwind 1513350 Docent: Hans Kemp User Experience Design Communication & Multimedia Design Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksvraag - hoofdvraag

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Lost Boys approach standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Dit verslag is het resultaat van een intern onderzoek naar de aanpak van Lost Boys. Het onderzoek is in

Nadere informatie

Project Management Platform

Project Management Platform Project Management Platform DOOR: Tom Toepoel 500626363 BEGELEIDER: Peter Buis COLOFON Auteur: Tom Toepoel Studentnummer: 500626363 Email: tomzoomers@gmail.com Opleidingsinstituur: Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Welke entiteiten leveren de requirements? Bachelorscriptie Informatiekunde Mark van Liefland (0213381) Begeleider: Dr ir G.E. Veldhuijzen van Zanten

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving De plaats van een online community binnen een evenement beleving Colofon Auteur Naam: Website: Email: Ivanka T Schrijvershof www.ivankaschrijvershof.nl I_T_Sch@hotmail.com Opleiding Naam: Opleiding: Instituut:

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

Bachelor Opdracht. Door: Ellis Wiggers - s1120034 - Bij: ThingKit bv. - Datum: 14-08-2013 - Universiteit Twente

Bachelor Opdracht. Door: Ellis Wiggers - s1120034 - Bij: ThingKit bv. - Datum: 14-08-2013 - Universiteit Twente Bachelor Opdracht Door: Ellis Wiggers - s1120034 - Bij: ThingKit bv. - Datum: 14-08-2013 - Universiteit Twente 2 CrowdMapp onderzoek en ontwerp Bachelor opdracht Industrieel Ontwerpen Utwente bij ThingKit

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten

Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten User-centred roadmap to the market Je hebt een geweldig idee en je wilt het graag op de markt brengen! Om dit goed te

Nadere informatie

From user experience to user accessibility

From user experience to user accessibility From user experience to user accessibility Colofon Auteur Naam: Website: Email: Esther Wieringa www.estherwieringa.nl esther.wieringa92@gmail.com Opleiding Naam: Opleiding: Instituut: Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder

Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder Boudewijn Meyboom S0095737 Bacheloropdracht voor de opleiding

Nadere informatie

Adviesrapport. Smart homes

Adviesrapport. Smart homes Adviesrapport Smart homes Diederick Hoogland Nick van der Deijl Djani Sadloe Prabdeep Singh RedouanOulad El Hadj Fayaaz Ramdjan Thomas de Zeeuw Angelo Ravenberg Victor van Els Opdrachtgever De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

{ SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies. Don R. Munter 14 juni, 2011

{ SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies. Don R. Munter 14 juni, 2011 { SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies Don R. Munter 14 juni, 2011 Inleiding Dit rapport beredeneert vanuit het huidige proces en brengt advies uit over hoe dit proces beter kan. Het tweede

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

Engagement. tussen donateur en voordekunst. Hoe kan voordekunst de engagement tussen de donateurs en het platform vergroten?

Engagement. tussen donateur en voordekunst. Hoe kan voordekunst de engagement tussen de donateurs en het platform vergroten? Engagement tussen donateur en voordekunst Hoe kan voordekunst de engagement tussen de donateurs en het platform vergroten? Bonny Ruijter bonny.ruyter@gmail.com 500546093 Begeleiders: Sanne t Hooft CMD

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS

Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS BEGRIPPENLIJST Persona: beschrijft een volledige doelgroep aan de hand van fictieve karakters. Storyboard: Wordt gebruikt voor het vormen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Extra informatie bij Hoofdstuk 4 Onderzoek doen!

Extra informatie bij Hoofdstuk 4 Onderzoek doen! Extra informatie bij Hoofdstuk 4 Onderzoek doen! Deze week staan bronnen centraal. Waar kun je bronnen vinden? Wat zijn goede bronnen, waar let je eigenlijk op bij het zoeken van bronnen? Er zijn een aantal

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Rich Insights! context mapping in de praktijk. Sanne Kistemaker

Rich Insights! context mapping in de praktijk. Sanne Kistemaker Rich Insights! context mapping in de praktijk editor Sanne Kistemaker met bijdragen van Pieter Jan Stappers Froukje Sleeswijk Visser Neele Kistemaker Aafke Kauffman Annet Hennink Marius Woldberg Anouk

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie